du.sePublications
Change search
Refine search result
123 101 - 113 of 113
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 101.
  Swenberg, Thorbjörn
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Eriksson, Per Erik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalens Högskola / IPR.
  Workflow management: design management support in professional audiovisual production2012In: SDPS-2012: PROCEEDINGS OF The Fifteenth International Conference on Technology of Complex Systems / [ed] Dr. Sang Suh, Dr. Wolfgang Reisig, Texas, 2012, Vol. 1, 144-151 p.Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper deals with the need for design management support within the Audiovisual Industry, due to the increasing variety of video file formats and codecs available to professionals. The amount of video file formats and codecs are referred to as ‘the file format jungle’ by moving image professionals, and needs to be navigated by managerial staff that are not electronic engineers or technicians, but responsible for audio-visual design work within film and TV production.

  We have evaluated a prototype for a design management support tool that compares file formats and codecs for different production tools, with the help of Swedish moving image industry producers. The core principals of the support tool prototype are found to cohere with the needs for design management support within film and TV production, and the tool is therefore an option for commercial development.

 • 102.
  Swenberg, Thorbjörn
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalens Högskola / IPR.
  Film and TV production as audiovisual designIn: International Journal of Visual Design, ISSN 2325-1581Article in journal (Refereed)
 • 103.
  Söderberg, Amanda
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Unga kvinnliga filmare – en satsning för framtiden?: En undersökning av regionala talangprojekt som ett verktyg för jämställdhet inom svensk filmpolitik2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska Filminstitutet (SFI) tilldelades mellan 2010 och 2015 sammanlagt 7,6 miljoner kronor från kulturdepartementet som ett led i uppdraget att stärka unga kvinnors filmskapande.

  Den här uppsatsen behandlar fyra regionala satsningar som genomförts av Film i Dalarna (FiD), i samarbete med tre andra regionala filmresurscentrum, som en del av detta uppdrag. Syftet är att belysa hur projekten utförts med utgångspunkt i en förstudie som gjorts på uppdrag av SFI som en ingång till arbetet med regeringens uppdrag. Detta genom en frågeställning som fokuserar på utformningen av satsningarna, deltagarna och deras upplevelse samt om det går att se några resultat av satsningarna. Uppsatsen är av tidsmässiga skäl avgränsad till FiD:s del i projekten.

  Uppsatsen bygger på tidigare forskning och rapporter inom området jämställdhet i svensk filmindustri. Med utgångspunkt i förstudien användes den teoretiska modellen Det läckande röret i utformningen av undersökningarna och som analysverktyg. Även de teoretiska begreppen binära oppositioner och empowerment används.

  Metoden som använts för att besvara frågeställningen är en enkätundersökning med fritextsvar som skickades till deltagarna och en analys projektutvärderingarna som finns av respektive satsning för att kunna beskriva projektens upplägg.

  Resultatet visar att projektens utformning stämmer överens med flera av de områden som lyfts fram som viktiga i förstudien men att ett resonemang om genusmedvetenhet saknas. Baserat på både projektutvärderingarna och enkätundersökningen var majoriteten av deltagarna nöjda och upplever att det är viktigt att den här sortens satsningar finns, men att till exempel planeringen kan bli bättre. Resultat som går att se är att deltagarna upplever en hög grad av empowerment i rollen som kvinnliga filmare samt att gruppen och nätverkandet har varit viktigt för dem. Även FiD som resurscentrum har utvecklats kunskapsmässigt och fått kontakt med fler filmare då satsningarna även fungerat som marknadsföring.

  Något som framkom genom uppsatsarbetet är att det behövs större samverkan mellan SFI och de regionala resurscentrumen gällande främst utvärderingar av den här sortens projekt då utvärderingarna skiljde stort i innehåll och omfång vilket gjorde det svårt att jämföra projekten .

 • 104.
  Terne Försund, Amanda
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Olofsson, Angelica
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Kvinnorna i Saturday Night Live: En studie i kvinnlig humor över tid mellan 1976 - 20062014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker hur kvinnor har representerats under åren i det amerikanskaTV-programmet Saturday Night Live. Fyra sketcher har valts ut genom ett urvalfrån åren 1976-1977, 1986-1987, 1996-1997 och 2006-2007. Sketchernaanalyseras sedan ur ett humorperspektiv med hjälp av teorier från SalvatoreAttardo, Jim Whalley, Henny Olsson, Harriet Backe och Stefan Sörensen.För att definiera de olika humorsorterna som används i programmet applicerasMaggie Rullis metod och begrepp. Med hjälp av detta behandlar uppsatsenskillnader och likheter i humorn under åren med en tydlig inriktning på kvinnoroch deras position i programmet.I alla fyra sketcher används humorsorten fånig humor, och tre av fyra sketcherinnehåller satir. 1976-1977 finns det även parodi och överraskning att hitta någotsom inte speglar resten av säsongens humor. 1986-1987 är den enda sketchen sominte innehåller satir men har istället parodi. 1996-1997 innehåller slapstick utöverfånig humor och satir och 2006-2007 innehåller hån samt fånig humor och satir.Resultatet visar att det finns tydliga skillnader i hur kvinnor representeras genomåren och att utvecklingen verkar gå mot jämställdhet. Däremot visar antaletkvinnor i ensemblen och deras underrepresentation i var program på attutvecklingen går väldigt långsamt.

 • 105.
  Tinnerholm, Linn
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  En maskulin sak?: En semiotisk analys på antropomorfer inom Disneyvärlden med ett genusperspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen analyserar antropomorfiska föremål i några utvalda Disneyfilmer. Analysen sker genom

  semiotiska begrepp och fokuserar på genuskonstruktioner genom symboler, tecken och det

  avvikande från normen. Genuskonstruktionerna är den genomgående röda tråden som manifesteras

  i de animerade karaktärerna. Disney använder sig särskilt mycket av antropomorfer i sitt berättande

  och detta influerar barn i sin process av sitt identitetsskapande och hur de skapar sig en uppfattning

  om världen. Den makt som berättandet har och som återfinns i symboler och metaforer i berättandet

  om genus blir tydlig i de karaktärer som från början inte haft kopplingar till kön eller sexuell

  läggning men som tillskrivs det. Det som uppfattas som ett naturligt urval och som naturliga

  faktorer i gestaltandet verkar dock tvärtom vara konstruerade genom sociala och kulturella faktorer.

  Kulturella och sociala faktorer avspeglar de binära könsrollerna som uppträder i materialet, detta

  blir extra synligt hos de animerade karaktärer som blivit analyserade i uppsatsen.

 • 106.
  Torbjörnsson, Sofi
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Filmengagemangets dimensioner: En intervjustudie med fyra röster om favoritfilmer och -serier2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syfte är att undersöka processen som sker när en människa berörs på djupet

  av en film eller serie och hur detta eventuellt kan förändra synen på sin egen

  självförståelse, tillvaro eller världsbild. För att utforska detta fenomen har fyra

  intervjuer utförts, två personer intervjuades om en individuell filmupplevelse och två

  andra personer intervjuades om deras förhållande till serier. Därefter har intervjuerna

  genomgått en kvalitativ analys där jag tolkat intervjuerna och försökt sätta innebörden

  i en större kontext. Resultatet ger en bild av hur film och serier faktiskt kan påverka

  självförståelsen, tillvaron eller världsbilden men där meningsskapandet är

  individuellt.

 • 107.
  van Tol, Amanda
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Laugren, Lina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Publiken kommer och går men tv-tablån består: En intervjustudie av fem tablåplanerares syn på tv-tablåns utformning, genusmedvetenhet och framtid.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tablåplanerare ser på den svenska tv-tablån,

  dess utformning och dess framtid samt hur kanalerna förhåller sig till jämställdhet vid

  tablåplanering. För att göra detta möjligt har vi utfört fem kvalitativa intervjuer med

  tablåplanerare från stora kanaler i Sverige. Valet av kvalitativ intervju grundar sig i att få

  djupare förståelse och inblick i informanternas kunskaper om tablåplanering samt dess

  innehåll och mening.

  Metoden som användes vid analys av transkriberad text från intervjuerna var tematiserad

  analysmetod. Genom att sortera texterna efter teman kunde vi finna mönster från

  informanternas svar som sedan kunde jämföras mot varandra.

  Denna uppsats har resulterat i en insyn i hur tablåplanerarna arbetar; de följer tittarsiffror,

  granskar nya program, konkurrensbevakar och följer publikens efterfrågan. Denna studie visar

  även på att det finns bristande genusmedvetenhet hos de undersökta svenska tv-kanalerna.

  Framtiden för tv-tablån är oviss med tablåplanerarna menar att tv-tablån kommer överleva,

  dock måste en omställning ske på grund av att tittarmönstret förändras

 • 108.
  Vinka, Ida
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Tillbakablickar på två män som heter Ove: Flashbacks påverkan på Ove i berättelsen En man som heter Ove2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna vetenskapliga uppsats kommer boken En man som heter Ove och filmen En man

  som heter Ove jämföras med varandra, med fokus på Oves tillbakablickar. Detta görs genom

  att analysera bokens och filmens tillbakablickar som förklarar Oves förflutna. Filmens

  tillbakablickar visas via flashbacks. Syftet med denna uppsats är att se hur stor påverkan

  skillnaden mellan bokens tillbakablickar och filmens användande av flashbacks har på

  karaktären Ove. Oves resa placeras i Craig Battys modell av protagonistens resa, både i bok

  och film. De båda resorna jämförs med fokus på Oves bakgrundsberättelse och hur det

  påverkar Oves karaktär i nutid. Vidare analyseras filmens val av flashbacks med hjälp av

  Linda Aronsons teori om flashbacks användning och funktion. Analysens resultat visar att

  Oves bakgrund har stor betydelse för hur Ove agerar i nutid vilket leder till att Ove upplevs

  olika i de olika medierna.

 • 109.
  Walldén, Yrsa
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Moving Image Production.
  "I'm not a box. There's more than four sides to me.": En kvalitativ textanalys av karaktären Kurt Hummel och den homosexuella stereotypen2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet består av en närläsning av karaktären Kurt Hummel i tv-serien Glee med fokus på stereotyper för homosexuella män, och hur Kurt förhåller sig till dem stereotyperna. Studien är gjord utifrån ett queerteoretiskt perspektiv och visar att Kurt i viss mån framställs stereotypt i seriens tidigare avsnitt, men att han efter hand uppvisar ett djup och komplexitet som man inte ofta ser hos homosexuella karaktärer på tv.

 • 110.
  Wallin, Emil
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Berättande med ljus: En analys om ljus och ljussättning i filmen Confessions2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker hur filmarbetare har arbetat med ljussättningen i filmen Confessions och vad ljuset gör för filmens berättande. Uppsatsen går in på hur man med hjälp av ljuset styr vart det är tittaren bör titta för att följa med i berättelsen och visar vad det är i bilden och ljuset som får tittaren att se det viktiga genom. Ljussättning och hur man har arbetat med ljuset i tysk expressionism och amerikansk film noir jämförs med hur det används i Confessions för att se om det finns några likheter mellan och skillnader. Uppsatsen går även in på om det finns några likheter samt skillnader i hur man har använt sig av ljuset och vad ljuset har för funktion i filmens berättande. Det jag kommer fram till i diskussionen är att man väldigt medvetet har jobbat med ljuset för att skapa ett obehag i filmen och det finns tydliga kopplingar till både tysk expressionism samt amerikansk film noir.

 • 111.
  Wikberg, Rasmus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Zorn, två berättelser: En jämförelse mellan filmen Zorn och biografin Emma Zorn2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Anders Zorn var en av världens främste konstnärer kring sekelskiftet 1900. Han levde ett

  innehållsrikt och hektiskt liv tillsammans med hustrun Emma Zorn. Uppsatsen syftar till att

  jämföra två berättelser om Zorn. Gunnar Hellström gjorde 1994 spelfilmen Zorn som handlar

  om en del ur makarna Zorns liv. Denna film jämförs med Birgitta Sandströms biografi Emma

  Zorn som behandlar samma period som skildras i filmen på ett detaljerat sätt.

  Frågeställningarna som uppsatsen utgår ifrån är: Hur skiljer sig Birgitta Sandströms bild av

  Anders Zorn från den Gunnar Hellström målar upp i sin film Zorn och är det möjligt att peka

  på några speciella aspekter som skiljer sig mer än andra? Samt vad kan skillnaderna mellan

  berättelserna bero på? Syftet är att belysa likheter och skillnader mellan dessa verk för att

  påvisa att det alltid förekommer tolkningar, både av upphovsmannen men också hos

  åskådaren samt att de val upphovsmannen gör har betydelse. Det finns flera delar ur filmen

  som stämmer överens med biografins beskrivning men det finns också stora skillnader.

  Generellt skildras makarna Zorns liv mer dramatiskt och negativt i Hellströms film jämfört

  med i biografin. Det går att peka på framförallt tre aspekter av Zorns liv som skiljer sig mer

  än andra. Dessa är makarna Zorns stormiga förhållande, Zorns oäkta barn och älskarinnor

  samt Emma Zorn som en mycket inaktiv och hemmasittandes person. Det som skiljer sig mest

  mellan filmen och biografin är det sistnämnda.

 • 112.
  Zavalov, Ivan
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Moving Image Production.
  Etniska stereotyper på film: med utgångspunkt i amerikansk film med ryska motiv (2008-2011)2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Filmmediet idag är den mest populära formen av masskultur. Med sin världstäckande genomslagskraft och sitt stereotypa porträtterande av verklighet, påverkar filmen världsåskådningen för människor runtom i världen. Ett brinnande ämne i amerikansk film har alltid varit Ryssland, på grund av de politiska motsättningarna och den historiska rivaliteten med USA. Studiens syfte är att undersöka hur Ryssland porträtteras i amerikanska filmer från perioden för presidenterna Dmitrij Medvedevs respektive Barack Obamas första mandatperiod. Frågeställningen för uppsatsen är: hur ser stereotypa föreställningar om Ryssland ut i amerikansk film 2008-2011? Trettiotal filmer med ryska motiv valdes ut för undersökningen och analyserades utifrån de visuella och sociala aspekterna. Resultatet visar på att det förekommer tre skikt av stereotyper om Ryssland: de eviga, som har existerat i hundratals år och spridits av resenärer; stereotyper från epoken för det kalla kriget; och stereotyper om det moderna Ryssland inspirerade av medias nyhetsrapporteringar.

 • 113.
  Zielinski, Antoni
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Filmklipparens arbetsprocess i Hollywood och Europa: Undersökning av möjliga skillnader och likheter i filmklipparens arbetsprocess i Hollywood och Europa2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetsprocessen har förändrats under filmhistoriens gång, delvis på grund av teknologiska framsteg, som till exempel bytet till digitala filmklippningsverktyg. Hur filmklippningsprocessen ser ut, skiljer sig mellan filmklippare, men kan man även finna skillnader mellan olika regioner?

  Den här uppsatsen undersöker ifall det finns några likheter och skillnader mellan arbetsprocessen för filmklippning i Europa och Hollywood. Undersökningen genomförs genom en kvalitativ analys, där material samlas in från diverse påståenden från filmklippare i litteratur, samt från kvalitativa intervjuer som genomförs med filmklipparna Martin Hunter och Michal Leszczylowski.

  Resultatet pekar på att det finns både likheter och skillnader mellan de två regionerna. De båda regionernas arbetsprocess har påverkats av bytet till digital filmklippning. Deras arbetsuppgifter liknar på många sätt varandra, med det skiljer sig hur dessa arbetsuppgifter utförs. I Hollywood kan det ofta skådas mer resurser tillgängliga för filmklipparen, men samtidigt också mer inflytande från producenter och filmstudior på deras arbete. Däremot har filmklipparen i Europa ett starkare samarbete med regissören, och enligt dem är deras huvudsakliga uppgift att arbeta fram regissörens vision av filmen.

123 101 - 113 of 113
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf