du.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234 101 - 150 of 189
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Lord Johansson, Ludwig
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Att vara ljudproducent i en ständigt föränderlig värld: En kvalitativ studie om relationen mellan ljudproducenter och teknisk utveckling2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om ljudproduktion, teknik, framtiden och forskningen kring artificiell

  intelligens. Hur mycket betyder tekniken för dagens ljudproducenter och hur stor påverkan

  har den på deras arbete? Och hur kommer framtiden att se ut? Vad kan utvecklingen av

  artificiell intelligens bidra med, eller inte bidra med?

  Syftet med uppsatsen är att belysa relationen mellan teknikens förändringar och dess

  inverkan på ljudproducenters arbetssätt och yrkesroll. Med hjälp av kvalitativa

  forskningsintervjuer och Anthony Giddens modernitetsteori försöker jag svara på hur

  professionella ljud- och musikproducenter uppfattar att tidigare tekniska framsteg har

  förändrat deras yrke och yrkesroll samt hur de resonerar kring framtiden och den

  teknikutveckling vi ser framför oss.

  I tidigare forskningsavsnittet kan man se att ny teknik på många sätt har påverkat och

  förändrat hur ljud- och musikproducenters arbete sett ut. Resultatet visar på att

  teknikutvecklingens fördelar idag främst är effektivitet, att tillåta producenter att genomföra

  sina uppgifter snabbare och lättare. Det tekniska kunnandet som krävs för att hantera tekniken

  minskar också, vilket tillsammans med den minskade tidsåtgången låter producenterna att

  fokusera än mer på den kreativa biten i arbetet.

  De flesta informanterna har en positiv inställning till framtiden och tror att artificiell

  intelligens kan bli ett bra verktyg de kan använda i sitt arbete. Tyngdpunkten på vad de tror

  att framtidens teknik kan bidra med ligger fortfarande på smidighet och att genomföra

  uppgifter snabbare snarare än att lyfta resultatet på arbetet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 102.
  Lundmark, Filippa
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Katniss Everdeen - den nya hjälten?: En studie av filmen The Hunger Games och dess huvudkaraktär, i en jämförelse med kvinnliga och manliga hjälte-arketyper.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar skillnader mellan hur manliga och kvinnliga hjältar gestaltas på film. För

  att undersöka detta analyseras filmen The Hunger Games och filmens kvinnliga huvudkaraktär

  Katniss Everdeen. I en semiotisk analys presenteras fem scener från filmen, där Katniss' egenskaper

  och handlingar analyseras mot en bakgrund av vad en hjälte är, hur den traditionellt manliga hjälten

  framställs inom litteratur och film, och även genom att se på olika kvinnliga hjälte-arketyper.

  Resultatet visar att Katniss Everdeen besitter främst heroiska egenskaper, och därför kan

  kategoriseras som en hjälte. Katniss har stora likheter med den traditionellt manliga hjälten men

  hennes motiv är annorlunda från denna. Hon har även likheter med kvinnliga hjältearketyper, men

  inte tillräckligt många för att kunna kategoriseras inom dessa. Slutsatsen blir att Katniss Everdeen

  besitter både maskulina och feminina egenskaper, och att hennes könsidentitet inte påverkar hennes

  hjälte-status.

 • 103.
  Lundström Hägglund, Cecilia
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Karlsson, Maja
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Filmmusikens makt?: En uppsats om filmtittares upplevelse av filmmusik och dess påverkan av tolkningen av filmen.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att undersöka hur en åskådare relaterar till en film beroende på om filmen

  har dramatisk eller glad musik, samt till att undersöka huruvida en åskådare relaterar till en film

  annorlunda beroende på ordningen som hen ser två filmer i. Detta undersöks genom en

  triangulering av kvantitativ enkätundersökning som följs av kvalitativa fenomenografiska

  intervjuer, där grunden för undersökningen ligger i två filmer med samma bildsekvens men olika

  musik. Den empiriska grunden ligger i de 98 enkätsvar vi samlade in för undersökningen.

  Resultaten av undersökningen visar generellt att sinnesstämningar som sentimentalitet, nostalgi

  och positivitet uppstår hos åskådare som ser en film med glad musik, och att sinnesstämningar

  som rädd, ängslig och ångerfull uppstår hos åskådare som ser en film med dramatisk musik.

  Resultatet visar även att åskådaren lägger in värderingar i den andra filmen hen ser, beroende på

  hur hen tolkar den första filmen. Undersökningen syftar till att besvara följande frågeställningar:

  Hur relaterar åskådaren till en film med glad musik?

  Hur relaterar åskådaren till en film med dramatisk musik?

  Relaterar åskådaren olika till filmerna beroende på vilken ordning hen sett filmerna i?

  Om ja, på vilket sätt?

 • 104.
  Löhf, Simon
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  ”Det ska låta orange”: En kvalitativ studie om musikproducenters arbetsprocesser inom reklamfilmsbranschen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I många kulturer så har musikerns roll varit något av vikt, men samtidigt av låg status. Musiker måste ofta hänge sig till olika områden av musicerande för att gå runt och därför är det viktigt att undersöka hur de olika alternativen ser ut. En väg kan vara att para ihop sig med kommersialism och modifiera sitt komponerande efter en beställare som vill betala för musik med avsikt att marknadsföra ett varumärke.Syftet med studien är att få en djupare förståelse av hur tre musikproducenter inom reklamfilmsmusik utför sina uppdrag, förhåller sig till sina beställare och uppfattar reklambranschen. De empiriska resultaten har samlats genom tre semistrukturerade djupintervjuer med producenter från olika arbetssituationer för att få en generaliserad kartläggning av reklambranschen utifrån informanternas perspektiv. Slutsatsen visar ett likartat arbetssätt, där producentens hårdaste arbete ligger i att på ett kommunikativt och diplomatiskt sätt ta reda exakt vad beställarens mål är med produktionen. Vidare är branschuppfattningen optimistisk till hur medvetandet kring musikens funktion har utvecklats positivt, men betänker även att ny teknik och nya aktörer kan komma att begränsa progressionen genom att erbjuda färdigskriven musik till ett lågt pris.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 105.
  Löwenstein, Gustaf
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Lyssnarvanor och betalningsvilja för inspelad musik: Webbenkätundersökning av musikartisters och vanliga lyssnares lyssningssätt och betalningsvilja för inspelad musik2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Strömmande musik över internet är nu vanligt att använda i Sverige. Denna

  medieteknologiska förändring har medfört att olika betalningsmodeller för att lyssna på

  inspelad musik har vuxit fram. Tidigare forskning om användning av inspelad musik

  och olika lyssningssätt i form av aktiv och passiv lyssning ger mig skäl att anta att

  grupper av lyssnare lyssnar på musik med olika motiv. Syftet är att med en

  webbenkätundersökning jämföra vanliga lyssnares och musikartisters betalningsvilja för

  inspelad musik för att bidra med kunskap om sambanden mellan betalningsvilja,

  lyssningssätt och musikformat. Frågeställningen är: Finns det någon skillnad mellan

  vanliga lyssnares och musikartisters betalningsvilja för inspelad musik? Resultatet visar

  att betalningsviljan för att lyssna på inspelad musik är större hos musikartister än

  vanliga lyssnare. Båda grupperna använder strömmad musik mest, men betalningsviljan

  är större för fysiska format. Musikartister lyssnar aktivt till skillnad mot vanliga

  lyssnare som lyssnar passivt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 106.
  Magnusson, Bill
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  3D Program och Spelmotorer: En fallstudie om användarens uppfattning av 3D omgivningar i visualiserings sammanhang2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker skillnader mellan 3D program och spelmotorer. En producent i

  dagens mediesamhälle har många val mellan program och ibland kan det vara svårt att

  dra slutsatser. Syftet var att ta reda på hur valet mellan de båda programtyperna

  påverkar användaren av projektet, allt i ett arkitekturs och interiörs visualiserings

  sammanhang. En bättre förståelse av detta kan hjälpa en producent med valet av

  produktionsprogram och förbättra upplevelsen hos slutanvändarna. Sex personer

  intervjuades utifrån ett snöbollsurval för att få fram data som sedan kan analyseras.

  Deltagarna delades in i två grupper, en med tidigare erfarenhet av interaktiva projekt

  och spel och en utan, intervjuerna skedde individuellt. Dessa deltagare fick se och prova

  fyra exempel bestående av tre projekt producerade i 3D program och spelmotorer. Det

  visade sig att majoriteten av deltagarna tyckte att grafiskt sätt var exemplet producerat i

  3D programmet bättre från ett grafiskt perspektiv men deltagarna tyckte att spelmotorn

  låg så nära att det egentligen inte spelade någon roll, båda programmen låg på samma

  nivå när det kom till grafisk kvalitet. Alla förutom en av deltagarna föredrog ett

  interaktivt exempel över en färdig video då deltagaren själv fick möjligheten att röra sig

  runt och fokusera på vad de själva vill. Deltagaren som inte föredrog ett interaktivt

  exempel sade att det var på grund av avsaknaden av tidigare erfarenhet. De andra två

  deltagarna som saknade den tidigare erfarenheten tyckte den gick att lära sig och såg

  stort potential med det interaktiva exemplet. Deltagarna önskade sig även mer

  interaktivitet, både i form av interaktiva funktioner som normalt sätt finns i spel men

  även mer som tillåter dem att leva sig in i projektet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 107.
  Malmgren, Christer
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Musikalisk gestaltning av en ”image”: - En fallstudie i design av narrativ mediemusik -2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien ligger inom ramen för Ljud- och musikproduktion och bygger på ett case där en varumärkesmelodi/

  musiklogotype till ett musikgymnasium ska designas. Syftet med studien är

  att utforska hur en image kan gestaltas musikaliskt och däri bättre förstå hur forskning genom

  design och användarmedverkan - påverkar och bidrar till processen inom design av narrativ

  mediemusik. Studien har ämnat svara på den övergripande frågeställningen: Hur kan komposition

  av narrativ musik beskrivas och genomföras som en designprocess? Forskningsfrågan

  innefattar även subfrågorna: Hur bidrar användarmedverkan till arbetsprocess vid design av

  narrativ mediemusik? Hur bidrar gruppsammansättning, själva processen och processverktygen

  till ett musikaliskt relevant resultat? Med formuleringen "ett musikaliskt relevant resultat"

  avses i studiens kontext en musikalisk prototyp/slutprodukt som har potential att kunna uttrycka

  känslor och värderingar som kan överensstämma med varumärkets (skolans) image

  och formulerade värderubriker. Kärnan i arbetet ligger inom fälten forskning genom design

  och användarmedverkan, där deltagarna under arbetsprocessens gång kontinuerligt och i flera

  processteg bidragit genom diskussioner, reaktioner, resonemang och konkreta förslag. Studien

  visar att designarbete inom narrativ mediamusik tillsammans med representanter för användarna/

  målgruppen kan generera fler idéer om aspekter specifika för arbete med design av narrativ

  mediemusik samt bidra till större förståelse för aktuella kontexter (målgrupps-relaterade

  och process-relaterade kontexter såväl som musikaliska och genre-relaterade kontexter), än

  om designern arbetar ensam. Av vikt är att under designprocessen ta fram flera versioner av

  prototyperna, att göra olika instrumenteringar och interpretationer av det musikaliska materialet,

  där ett av målen med prototyperna är att designer stegvis lär sig vad som fungerar - vad

  som skapar en klingande mening i den aktuella målrelaterade kontexten - och ett sätt att

  kommunicera den här kunskapen är att designa och pröva flera olika prototyper i klingade

  form.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 108.
  Mellkvist, Andreas
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Ljudeffekter i surround: Exit-sign effekten och vår upplevelse av den.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen har en undersökning gjorts på hur personer upplever ljudeffekter i surround med fokus på ett fenomen kallat Exit-Sign effekten. Tidigare idéer och riktlinjer har sagt att ljudeffekter i surroundhögtalarna kan uppfattas som distraherande om det eventuellt inte sker under vissa förutsättningar. Med utgångspunkt i vad som har skrivits i den litteratur som finns inom det här ämnet har ett lyssningtest genomförts där testgruppen fick svara på frågor i en enkät om ljudeffekter i surround och hur det upplevdes. Teorier om hur vi lyssnar, analyserar och upplever ljud har också presenterats för att försöka få en tydligare förklaring till detta fenomen. Resultatet visade att testpersonerna inte upplevde ljudeffekterna som distraherande vilket nämndes i litteraturen som fanns inom det här ämnet. Upplevelsen visar också positiva egenskaper med ljudeffekter i surround, till exempel att surroundmixen kändes mer närvarande och intressant till skillnad från den mer stereomixade filmklippet som användes i lyssningstestet.

 • 109.
  Miholic, Valentin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Celluloidfilmens betydelse: En undersökning av celluloidfilmens fortsatta användning inom den amerikanska filmbranschen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The art of moving pictures has been enjoyed by people all around the world for more than a century. During that time period celluloid film has been an industry standard for both capturing and projecting moving images onto a screen. As the world continued to progress forward into the future, the encroachment of digital into the sphere of moviemaking became a fact. My aim with this essay has been to by comparing the strengths and weaknesses of celluloid versus digital film in many different spheres (capture, projection, storage, economy etc.) establish why the American film industry still to this day uses film celluloid film. With the current trend that digital is superior to analog in all categories of discussion there must be a reason for the continued usage of celluloid stock footage.

  In my essay I have concluded that both formats have certain advantages and disadvantages to one another. Celluloid film has a specific grainy and organic look that movie viewers have grown accustomed to which gives the footage a sort of photo-realism that digital film struggles to achieve. Celluloid film also has an advantage when it comes to dynamic range and color reproduction. Shooting film with celluloid stock footage requires and tends to lead to a more disciplined working environment. Celluloid is also great and cost effective for long-term storage of master archives. The drawback with shooting on celluloid film is that it in general has a higher production cost due to stock film costing more than digital storage. Furthermore, there is no way to view the footage shot directly after the shot has been made which you are able to do with digital film. As you need to process the stock footage before being able to view the content shooting digitally makes the entire workflow less tiresome as processing and scanning of film is not needed. As a final conclusion I would state that celluloid is still used within the film industry because not all cinemas have been digitalized as of yet but primarily because more than 100 years after it was conceived it still offers great technical and economical value that as of yet is to be surpassed by digital technology. No one on the other hand can predict what the future might hold.

 • 110.
  Mikander, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Byggstenar inom elektronisk dansmusikproduktion: Produktionsanalys inom genren house2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syfte är att undersöka produktionstekniker som används för att skapa

  elektronisk dansmusik och att analysera hur sådana verktyg och metoder används, sett

  ur en producents synvinkel. Bakgrunden till uppsatsen är en strävan efter att djupare

  förstå produktionstekniker för elektronisk dansmusik och utveckla kunskap om hur

  sådana kan användas i egen produktion av elektronisk dansmusik. Uppsatsen empiriska

  material består av två musikstyckeanalyser i genren house. De analyserade

  musikstyckena har valts ut eftersom de är aktuella, båda har producerats under 2017 och

  de innehåller olika, för elektronisk dansmusik, karaktäristiska drag. Vidare har de

  bedömts kunna bidra med förståelse för och kunskap om hur dessa musikstycken är

  producerade och varför de låter som det gör men också ökad generell kunskap om

  aktuella produktionstekniker för produktion av elektronisk dansmusik. Analysens

  resultat ger exempel på hur en producent kan tänka när hen producerar elektronisk

  dansmusik. Exemplen omfattar byggstenar för produktionen i form av tekniska verktyg

  och metoder som till exempel sampling samt vikten av hur ett musikstyckes

  arrangemang är utformat.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 111.
  Mollberger, Felix
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Virveltrummors ljud i musikstilar: Undersökning om stilkonventioner för processerade virveltrummor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Med inspelningsteknikens utveckling har det framstått ett fenomen som benämnts

  schizofoni

  för att beskriva separationen mellan ett ljuds akustiska källa och det processerade ljudet som

  återges på en inspelning. I diverse musikstilar är det numera praxis att producera och

  manipulera inspelningar till en sådan extrem grad att det inspelade ljudet inte längre

  efterliknar ljudkällan. Ett exempel på detta är processeringen av trumljud; de produceras efter

  olika konventioner inom olika musikstilar. Genom en deltagande observation och ett

  lyssningstest undersökte denna studie om det endast är trumslagare och musikproducenter

  som lägger märke till skillnaderna mellan dessa ljudideal, eller om andra lyssnargrupper också

  uppfattar när en musikstils etablerade konventioner bryts. I den deltagande observationen sågs

  tre grupper av musikproduktionsstudenter använda liknande inspelningsmetoder för att spela

  in trummor efter metalkonventioner, men endast den tredje gruppen stämde om

  virveltrumman för att efterlikna deras uppfattning av musikstilens konventioner. Dessa data

  förklarades som att schizofonins uppfattade inblandning varierar mellan producenter, samt att

  personlig preferens spelar större roll än etablerade stilkonventioner. Lyssningstestets resultat

  visade en konsensus mellan musikproducenter angående virveltrummans produktion inom

  musikstilen Metal, då de flesta deltagare föredrog den virveltrumma som var producerad efter

  metalkonventioner. Däremot var svaren på de ljudexempel inom Drum & Bass och Syntpop

  så utspridda att det inte gick att tydligt demonstrera en konsensus mellan de olika

  lyssnargrupperna. Studien ger en djupare inblick i olika lyssningsstrategier mellan olika

  grupper och avslutas med förslag på fortsatt forskning inom ämnet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 112.
  Monge Quijada, Sigfredo
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Slumpmässigt musikskapande: En studie om slumpens betydelse för musikskapare och musikskapandeprocesser2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Rapporten behandlar slumpfenomenets betydelse i musikskapandeprocesser. Syftet med

  den är att bidra till en djupare förståelse för slumpartade upptäckters betydelse för

  musikskapare under deras skapandeprocesser, såväl som slumpens värde i musiken de

  konsumerar, producerad av någon annan. Undersökningens teorier och tidigare

  forskning utgörs främst av litteratur om kreativitets- och slumpbegreppet. I och med

  undersökningen utvecklades av mig två begrepp, för att särskilja olika typer av slumper.

  Den rena slumpen, som definieras som ett tekniskt missöde eller ett misstag, och den

  framtvingade slumpen som definieras som en slump som är medvetet framkallad under

  skapandeprocessen men vars resultat är okänt tills handlingen är utförd.

  Undersökningen gick till genom en enkät vars syfte var att identifiera musikskapare, en

  fokusgrupp där dessa musikskapare sedan deltog samt en djupintervju med en

  musikskapare med erfarenhet av slumpen i sitt egna skapande. Resultatet visade att

  musikskapare värderar den rena slumpens resultat högre än den framtvingade slumpens.

  Båda typer av slump upplevs dock tillföra en önskvärd oväntad ingrediens i musik, både

  i skaparnas egna musikskapandeprocesser som i musiken som skaparna konsumerar.

  Det övergripande värdet av slumpen kommer från dess oväntade karaktär och slumpens

  inflytande i musikskapandeprocessen liknas vid det från en utomstående part, vilket kan

  upplevas som fördelaktigt för en del musikskapare. Empirin indikerar dessutom på att

  musikskapare med starka kontrollbehov mer sannolikt avfärdar slumpen i sina

  skapandeprocesser än dem med avsaknad av det. Musikskapare vars musikaliska

  arbetsmiljö innefattar arbete digitalt i DAW är även mer mottagliga för slumpen i sitt

  skapande, vilket kan tänkas bero på slumpens lättillgänglighet i denna arbetsmiljö. Det

  framkom dessutom att upptäckter från den rena slumpen ofta görs i kreativa

  sinnestillstånd, med starkt inflytande från det omedvetna, som omskrivits inom

  kreativitetsforskning. För framtida forskning vore det eventuellt relevant att utveckla de

  begrepp som kommit till i och med min undersökning. Utvecklingen skulle kunna göras

  genom att tillämpa och undersöka begreppens relevans inom andra typer av

  skapandeprocesser än musikskapande.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 113.
  Neplokh, Vassili
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Sexscener med filmmusik av kvinnliga kompositörer: En undersökning av filmmusik i sexscener i fyra moderna västerländska filmer, där USA är ett av produktionsländerna2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I detta arbete analyseras filmmusiken, skriven av kvinnliga kompositörer, som spelas i sexscener i fyra moderna spelfilmer där USA är ett av produktionsländerna. Vassili Neplokhs analysmetod består av fem musikaliska parametrar. Författaren sammanställer även forskning som berör ämnet inom bland annat musikpsykologi och utökar en redan fungerande metod med fler parametrar som grundar sig i musikpsykologi. Avslutningsvis jämförs studiens resultat med resultat av en tidigare utförd undersökning av manliga kompositörers filmmusik i sexscener.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 114.
  Newstam, Emma
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Widlert, Annika
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Visuell identitet åt Café Forsnäs – ett arbetsintegrerande socialt företag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport har genomförts i samarbete med uppdragsgivaren Café

  Forsnäs. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur den visuella

  identiteten för Café Forsnäs arbetsintegrerande sociala företag (ASF) bör se ut

  för att förmedla deras värdeord och vision,

  medmänsklighet.

  Studien inledes med en semistrukturerad intervju med Café Forsnäs för att få

  djupare inblick i företagets värdeord och vision. En visuell observation utfördes

  med syftet att få överblick hur andra ASF:s väljer att profilera sig. En

  semistrukturerad intervju utfördes med ett redan etablerat företag med sociala

  mål med syftet att ta reda på hur andra sociala företag ser på sin visuella

  identitet. Ytterligare en semistrukturerad intervju genomfördes med

  arbetstagande i ett företag med sociala mål. Syftet var att ta reda på om det

  visuella uttrycket hos ett företag var en avgörande faktor vid sökandet av

  praktik- eller arbetsplats. En enkätundersökning genomfördes med syftet att

  undersöka hur Café Forsnäs vision bäst skulle förmedlas:

  Ett medmänskligt,

  ekologiskt café på landet.

  Baserat på enkätundersökningen påbörjades

  designarbetet i nära samarbete med uppdragsgivaren.

  Från undersökningen har det framgått att företag med sociala mål oftast inte

  prioriterar sin visuella identitet. Det framkom också att det är av stor vikt för ett

  ASF att framstå som strukturerad och seriös gentemot myndigheter och

  samarbetspartners. Forskning visar att en tydlig visuell identitet bidrar till ett

  seriöst intryck och slutsatsen som kan dras är att ett ASF därför bör ha en visuell

  identitet som tydligt kommunicerar företagets vision.

  Den visuella identiteten skapades utifrån känslan som framkom av

  enkätundersökningen och utifrån diskussioner med uppdragsgivaren.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 115.
  Niklasson, Daniel
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Zizak, Filip
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Teknikens påverkan på filmfotografens yrkesroll: En kvalitativ intervjustudie om filmfotografens kreativa arbetsprocess2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen undersöker hur filmfotografens yrkesroll och kreativitet påverkas av valet

  av teknik. Trots att det snart gått 20 år sedan digitala kameror började användas i

  filmproduktioner används än idag analoga kameror i stor utsträckning. Kameran är

  fotografens viktigaste verktyg och den här uppsatsen belyser skillnader i arbetsprocessen med

  analog och digital film samt hur detta påverkar filmfotografens kreativa process. Vi har

  genomfört kvalitativa intervjuer med fyra filmfotografer som har arbetat med både analog och

  digital film och med hjälp av dessa genomfört en diskursanalys. Resultatet visar att det finns

  skillnader i arbetet med analog och digital teknik. Det finns dock lika mycket för- som

  nackdelar med de båda teknikerna och de lämpar sig bäst i olika typer av produktioner. Det

  går inte att säga att fotografen kan vara mer eller mindre kreativ beroende på vilken teknik

  som används. Teknikvalet påverkar fotografen främst i det tekniska arbetet men

  nödvändigtvis inte i den kreativa processen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 116.
  Nilsson, Linnea
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Varför ser vi på tv-serier?: En kvalitativ undersökning om publikens känslor, motiv och relationer som uppstår2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vad publiken känner när de ser på tv-serier och vad som motiverar publiken till att följa dem. Tillgången till tv-serier har ökat under de senaste åren på grund av internets utveckling och i takt med detta har också konsumtionen ökat. För att undersöka vad publiken har för känslor för de tv-serier de följer har kvalitativa intervjuer utförts med fem informanter som flitigt ser på tv-serier. Materialet har analyserats utifrån teorier om reception av film- och tv-tittande. Resultatet visade på att tv-serier får publiken att känna en samhörighet, eller en vänskap, till karaktärerna i sina tv-serier, det får dem att reflektera över sin tillvaro, fly verkligheten och samtidigt får tv-serier publiken att må bra. Dessa resultat kan vara motiv till varför publiken fortsätter att se på tv-serier, avsnitt efter avsnitt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 117.
  Norin, Christine
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Var är brudarna?: En litteraturstudie om kvinnor i musikproduktionsutbildningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Då det kvinnliga deltagandet på musikproduktionsutbildningar på högskole- och universitetsnivå idag är väldigt lågt, trots att det inte finns några formella hinder för dem att delta i dessa utbildningar, ville jag undersöka varför det ser ut som det gör. Syftet med uppsatsen är att undersöka kunskapsläget inom genus och musikproduktion på högskole- och universitetsnivå.

  Metoden som använts för att kunna besvara dessa frågor är en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att tidigare publicerad litteratur och forskning letats upp, granskats och analyserats. Litteratursökningarna visade på knapphändig och spretig forskning inom området och därför breddades sökningarna till att inkludera separata beståndsdelar inom musikproduktion som till exempel teknik och komposition.

  Resultaten visade på hur gamla föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt fortfarande finns kvar och reproduceras, omedvetet eller inte. Detta visar sig bland annat i lärarens kontakt med elever och hur män och kvinnors kunskaper värderas olika. Man har också sett att det råder en form at maskulin hegemoni inom området, där det är männen som har makten att avgöra vad som är bra eller inte. Detta i kombination med att många kvinnor upplever ett sämre självförtroende än män och att de ofta känner sig alienerade från gruppen gör att kvinnor har svårt att tilldelas status, vilket i sin tur leder till ett osynliggörande i offentligheten och spär på bilden av musikproduktion som ett område där det är männen som dominerar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 118.
  Nygårds, Viktor
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Hur ska en bra sångmikrofon låta?: En studie om hur vana och ovana lyssnare upplever och beskriver bra/dåligt mikrofonljud med en manlig sångare2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att utreda skillnader och likheter mellan vad vana

  musiklyssnare (ljudstudenter) och ovana musiklyssnare (fritidslyssnare) lyssnar efter

  när de hör en sånginspelning. Syftet är även att utreda hur dessa faktiskt tycker att en

  sångmikrofon bör låta för att låta bra.

  Metoden jag valde att använda mig av var ett blint lyssningstest där jag med hjälp av

  fyra olika mikrofoner spelade in två olika sångstilar vilka sedan användes som grund för

  utredning. Testpersonerna fick lyssna på dessa inspelningar och sedermera beskriva vad

  de tyckte lät bra respektive dåligt med de olika mikrofonernas inspelningar.

  Då lyssningstestet var blint visste inte deltagarna om vilken mikrofon som var vilken,

  utan fick enbart beteckningarna ”Clean 1” till ”Clean 4” för första sångstilen och

  ”Distorsion 1” till ”Distorsion 4” för den andra sångstilen. Efter att testet väl utförts och

  alla resultat sammanställts visade det på en relativt liten skillnad i vad de två olika

  grupperna tyckte om mikrofonerna. Dock framgick det att de flesta gick på ”tydlighet”

  eller ”klarhet” som ett viktigt rekvisit när de lyssnade på mikrofonernas ljudåtergivning.

  Även ifall det i de olika kategorierna av sångstilar alltid fanns en mikrofon som var

  omtyckt mest av flest personer fanns det alltid avstickare från den gruppen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 119.
  Nyholm, Mathilda
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Röd: arg eller glad?: En kvalitativ analys av färgen som narrativ förstärkning.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vad betyder färg för oss människor och blir vi påverkade känslomässigt utav färg? Är

  det så att man blir påverkad på ett sätt om man går in i ett blått rum och på ett annat sätt

  om man går in i ett rött rum? Är det då så att man kan förstärka sinnelag eller

  egenskaper med hjälp av färger i film?

  Den här uppsatsen handlar om det finns någon betydelse i färgläggningen i

  Disneyfilmer. Jag har plockat ut tre karaktärer i tre olika filmer för att se om det finns

  något mönster i färgläggningen och karaktärernas egenskaper. Finns det en narrativ

  funktion i färgläggningen av karaktärerna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 120.
  Odd, Erik
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Vinylens två världar: Unga människors relation till vinylen i den digitala eran2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vinylen har lyckats överleva trots att både CD:n och det digitala formatet gett oss nya och lättare sätt att lyssna på musiken. Vinylen tilltalar personer i yngre åldrar som inte växte upp med vinylen som det vardagliga formatet. Det tydligaste resultat som kommit att visa sig i undersökning för denna uppsats är att vinyler fortfarande upplevs tilltalande av intervjupersonerna, även om det digitala formatet fortfarande används dagligen. Intervjupersonerna tilltalas av olika aspekter av vinylen som gör det värt att gå och köpa en skiva, även om vi lever i en tid där vi näst intill har obegränsad tillgång till musik digitalt. Vinylen lockar personer på olika sätt när det kommer till användningen av skivorna och på samma sätt när det kommer till det materiella och det estetiska. Detta är dock inte tillräckligt för att personerna ska ändra sina lyssningsvanor och byta format från det digitala till analogt. För det är fortfarande det digitala formatet som används mest av intervjupersonerna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 121.
  Odh, Mattias
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Den nya predikstolen: En studie om kristen film på Youtube2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är öka kunskapen om vad kristen film på Youtube kan betyda för dem som tar del

  av denna, utifrån frågeställningen: Vilka hyllande respektive kritiska reaktioner ger personer uttryck

  för då de tar del av kristen film på Youtube? För att besvara detta har tolv olika responser som ger

  uttryck för en stark reaktion till tre kristna filmer på Youtube valts ut och analyserats med en

  hermeneutisk metod utifrån teori om dimensioner av filmengagemang samt rörelsen mellan

  narrativet, intra-text, till dess betydelse för det verkliga livet, extra-text. Responserna består av en

  videorespons och elva kommentarer, där vissa har resulterat i fortsatta konversationer. Denna

  respons är gjord av personer med olika livsåskådningar. Resultatet ger en bild av hur personer kan

  reagera på dessa filmer. För vissa tycks filmupplevelserna få positiva konsekvenser inom områden

  av deras liv, medan andra blir starkt provocerade av filmerna och uttrycker kritik mot bland annat

  kristna.

 • 122.
  Olofsson, Robin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Gestaltande klipprytm: En undersökning av klipprytmens gestaltande bidrag i filmen Låt den rätte komma in.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har klipprytmens komponenter bildernas längd, ordningsföljd, klipphastighet,

  rörelsemängd och rörelseförändring, analyserats i två sekvenser från Låt den rätte komma in. Dessa

  komponenter får, beroende på hur de används, en koreografisk funktion mot bildernas komposition.

  Undersökningen syftar till att se hur klipprytmen ter sig gestaltande av filmens rollkaraktärer.

  Analysen visar på att klipprytmen i de valda sekvenserna fungerat gestaltande. Detta genom

  betoningar i ordningsföljden av bilder och hur bildernas längd och rörelsemängd skapar intryck och

  förväntningar. Klipprytmen skapar tolkningsvärden kring karaktärernas rörelser, deras intentioner

  och avsikter. Rimligtvis reflekteras det olika beroende på vem som tolkar, men just främjandet av

  tolkning och reflektion är grunden till klipprytmens gestaltande bidrag.

 • 123.
  Olsson, Erik
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Att ge musik tid: Kreativitet och motivation ur musikers perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra med kunskap om åldersrelaterad

  motivation, kreativitet och målorientering från musikers perspektiv. Resultatet är

  användbart för forskning inom ljud- och musikproduktion samt för musiker,

  kompositörer och liknande kreativa yrkesinriktningar. De övergripande

  forskningsfrågorna är: hur beskriver yngre och äldre utövande musiker sin musikaliska

  motivation?; när upplever de sig vara mest kreativ? Urvalet har delats upp i två

  kategorier, yngre och äldre. Sex intervjuer har genomförts med tre respondenter i

  respektive ålderskategori. Analysprocessen består av sammankopplingar mellan

  respondenternas svar och tre teorier: målorienteringsteorin, flow-teorin samt

  behovshierarkin.

  Studiens resultat påvisar ingen tydlig skillnad mellan yngre och äldre musikers

  uttalade motivation. Skillnad finns i hur de beskriver uppkomsten av kreativitet. De

  yngre menar att de är som mest kreativa när de har tid avsatt för ändamålet; ofta på

  ledig tid under lugna omständigheter. De äldre beskriver istället att kreativitet uppstår

  när de skapar förutsättningar för detta; ofta när de har mycket att göra. Förslag till

  vidare forskning är således förståelse kring åldersrelaterade skillnader i individers

  upplevda kreativitet. Fortsatt förslag gäller musikers anseende i Sverige i förhållande till

  andra länder.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 124.
  Olsson, Henrik
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Det svenska musikundret, tack vare eller trots grundskolans musikundervisning?: En studie av skolmusikens möjliga betydelse för professionell framgång2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra med nya kunskaper gällande musikundervisningen i

  grundskolan, sett utifrån personer som arbetar med musik på heltid och som är

  verksamma inom musikbranschen. Studien syftar även utifrån resultatet kunna bidra till

  ny kunskap om vilken roll musikundervisningen i grundskolan kan ha haft för de

  svenska framgångarna inom musikexport. Studien är av kvalitativ form då resultatet

  utgörs av sex intervjuer med respondenter som är väl insatta i musikbranschen.

  Resultatet visar att respondenterna tillsammans med tidigare studier som gjorts inom

  ämnet, är överens om att låta elevernas egna intressen inom musik ligga till grund för

  hur undervisningen utformas och genomförs. Med detta menas att eleverna själva får ett

  större inflytande på den undervisning de tar del av. Resultatet visar även hur musiken

  som fanns under respondenternas uppväxt, idag påverkar respondenternas musikaliska

  sätt att uttrycka sig. Det är något som kan förklara den svenska musikexportens

  framgång. Vidare finns det samband mellan de framgångar den svenska musikexporten

  har och den musik som upplevs under barns uppväxt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 125.
  Paulsson, Johan
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Sazesh, Martin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Att presentera en antagonist: En undersökning av konventionen om höga och låga kameravinklar vid presentationen av en antagonist2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En konvention inom filmbranschen är att grod-, fågel- eller normalperspektiv kan användas för att skapa olika maktperspektiv på karaktärer i filmer. Filmens motståndskaraktär, antagonisten bör generellt vara stark och mäktig något som kan förstärkas med hjälp av grodperspektivet. Denna undersökning vill ta reda på hur de olika kameraperspektiven används vid introduktionen av kända antagonister från American Film Institutes lista över de "50 bästa filmskurkarna genom tiderna".

  Denna uppsatsundersökning utgår från vetenskapliga teorier om vad ett grod-, fågel- och normalperspektiv är för att genom en kvantitativ metod ta reda på hur kameraperspektiven används vid introduktionen av framgångsrikt genomförda antagonister.

  I resultatet visas att en majoritet av bilderna är grodperspektiv. Uppsatsen innehåller även diskussion om olika sätt att använda konventionen. I detta avsnitt diskuteras även problematiken med att bedöma kameraperspektiv utifrån rådande vetenskap vilket pekar på ett behov av att utveckla begreppen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 126.
  Persson, Daniel
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Spöklig studie av Ringu och The Ring: Identifierande av kulturella konventioner i filmernasljudläggning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om att undersöka kulturella konventioner i båda filmatiseringarna av Koji Suzukis novell The Ring. Den går igenom den tidigare forskning och kunskap över ämnet filmljud och filmmusik. Teorierna av Bruner (2002) och Säljö (2005) som jag har valt kommer inspirera min undersökning. Valet av att göra en gruppintervju som metod för att införskaffa empiriskt material. Vi får även inblick i några av de kulturella konventioner som deltagarna lyckades uppfatta under undersökningen. Ett par av de konventioner som respondenterna upptäckte om filmmusik och användandet av tystnad. Till sist en diskussionsdel om resultaten och vad som gick bra. I diskussionen står det även om delar som kan utvecklas till framtida undersökningar inom ämnet skräckfilm

 • 127.
  Persson, Lovisa
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Hur ser vi musik?: En undersökning kring förmågan att kunna se musik2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks musikupplevelser hos personer mellan 20-30 år. Populationen

  består av två olika grupper där den ena gruppen innefattar musikstudenter på Högskolan

  Dalarna och den andra gruppen består av människor som inte studerar musik på

  högskola. Denna studie har undersökt hur det är möjligt att visualisera musik samt om

  det är någon skillnad mellan musikstudenter och personer som inte studerat musik på

  högskola. Genom en kvantitativ metod har insamlingen av data skett med hjälp av

  webbenkät. Resultaten visar att informanterna kan visualisera musik men att det inte är

  någon skillnad mellan musikstudenter på högskolan och personer som inte studerar

  musik.

 • 128.
  Petersson, Örjan
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Ligger det tidskrifter i dödens väntrum?: En fallstudie om skandinavisk tidskriftindustris beredskap för att strategiskt möta en digitalt publicerad marknad.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Målet

  med

  denna

  studie

  är

  att

  undersöka

  i

  vilken

  utsträckning

  tidskriftindustrin

  i

  Skandinavien

  har

  strategisk

  beredskap

  och

  kunskaper

  för

  att

  möta

  en

  digitalt

  publicerad

  samtid

  och

  framtid.

  Studien

  är

  genomförd

  i

  form

  av

  två

  kvalitativa

  fallstudier

  från

  förlagsindustrin.

  Undersökningens

  teoretiska

  ramverk

  bygger

  Rogers

  (1995)

  diffusionsteori

  samt

  Andersons

  (2007)

  long

  tail

  theory.

  Undersökningens

  resultat

  visar

  att

  tidskriftindustrin

  står

  tröskeln

  till

  en

  femte

  utvecklingsfas,

  den

  digitala

  divergensfasen,

  och

  att

  de

  skandinaviska

  förlagen

  till

  stor

  utsträckning

  saknar

  strategier

  för

  att

  möta

  nya

  förändrade,

  teknikdrivna,

  läsarvanor.

  Inom

  de

  områden

  som

  strategibristerna

  visade

  sig

  vara

  störst

  i

  är;

  förändringsbenägenhet

  inom

  de

  egna

  organisationerna,

  affärsmodeller

  för

  digitalt

  distribuerade

  produkter

  samt

  kunskaper

  för,

  med

  audio

  och

  video,

  utökat

  multimodalt

  gestaltande.

 • 129.
  Pettersson, Denise
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Ljussättning ur filmfotografens perspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I uppsatsen utreds filmfotografens yrkesroll och riktar främst in sig på fotografens arbete med ljussättning, samt vilka faktorer som kan påverka filmfotografen och ljusteamets arbete. Information och kunskap har främst inhämtats från litteratur om ljussättning för video och film, och från intervjuer med filmfotografer. Det uppsatsen har kommit fram till är att fotografen har en ledarroll, vilket gör att fotografen har ett stort ansvarar under produktionen. Däribland har fotografen huvudansvaret för ljussättningen. När det kommer till ljussättning är det viktigaste att den bidrar till de känslor som scenen och filmen ska förmedla. Det är även viktigt att ljussätta så att det upplevs realistiskt snarare än att det ska vara konstnärliga och estetiska bilder.

 • 130.
  Prahl, Jens
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Polaritetsvändning?: En hypotetisk framtida behandling av objektiv tinnitus.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay is centered around the hypothetical idea that objective tinnitus can be canceled out

  with the properties of sound. This idea springs from the waveform of the sinustones. With a

  microphone in the earcanal recording the objective tinnitus and with a loudspeaker in the

  earcanal playing the reversedpolarity tinnitus. Due to that objective tinnitus is a rare form of

  tinnitus this essay does not include an experiment with this idea. The essay is centered around

  an interview with a technical audiolog with 37 years of experience in tinnitus and other

  hearing related difficulties. The essay also includes three of the most common theories of

  what tinnius is and why it manifest itself. A breef summary of different treatments of tinnitus

  is also covered.

 • 131.
  Praméus, Klas
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Tondövhet i allmänhet: En studie om hur personer som via test anses som tondöva upplever och uppskattar musik2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna undersökning syftar till att bidra till en ökad förståelse kring hur personer som upplevs vara tondöva uppfattar och upplever musik. Webbenkät med tillhörande test och semistrukturerad forskningsintervju har använts som metod. Den inledande webbenkäten innehöll två olika tester utvecklade av radiologen Jake Mandell på Harvard Medical School i Boston. Den ena testen undersöker testpersonens förmåga att uppfatta olikheter i tonskillnader. Den andra kallas för "Tone Deafness test" och spelar upp två melodier som antingen är identiska eller innehåller vissa tonskillnader, därefter ska testpersonen avgöra om det var samma melodi som spelades eller inte. Efter bedömning av insamlat resultat kallades tre personer till intervju. Analysen av resultatet visade att den sociokulturella uppväxten skiljer sig hos respondenterna, vilket har påverkat deras relation till musik. Svaren från intervjuerna visar också att även om respondenterna inte lyssnar helt till musiken så kopplar de till den emotionellt. Ofta relateras musiken till minnen där de för första gången hörde låten eller när någon person de står nära spelat upp den. En av respondenterna svarade att, trots faktumet att hon inte förstår musik, så kan klassisk orkestral musik ge upphov till tårar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 132.
  Qvarnström, Julia
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Harry Potter och Hemligheterna bakom adaptionen: En semiotisk analys om hur Harry Potter som karaktär översatts från bok till film i ”Hemligheternas Kammare”2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Harry Potter som karaktär

  framställs i boken Harry Potter och Hemligheternas Kammare i jämförelse med

  filmadaptionen med samma namn. Genom en semiotisk analys på två nivåer

  granskas karaktären för att se på vilka sätt karaktären Harry Potters personliga

  egenskaper och tankar har översatts och ändrats i förflyttningen från bok till film. I

  slutdiskussionen visas att Harry Potter har förändrats något i adaptionen, men hans

  personlighet framställs i slutändan mycket som densamma. Att karaktären innehar

  samma personlighet och påvisar samma egenskaper är viktigt för att adaptionen

  ska fungera och gör att själva berättelsen i adaptionen inte måste vara fullt trogen

  till originalet för att ge samma bild.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 133.
  Radhi, Yasser
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Att adaptera svartsjuka: En komparativ analys av hur subtext påverkats i adaptionen av romanen Dream Story till filmen Eyes Wide Shut 2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Subtext är en sanning gömd under ytan, som avslöjar en handling eller ords sanna mening. Hur kan en adaptionsprocess påverka subtexten då en bok tolkas om till film? Syftet med denna uppsats är att applicera en komparativ adaptionsanalys för att svara på frågan kring hur subtexten i en bok påverkas av att adapteras till film. Två kapitel och dess respektive filmscener analyseras därmed för att därefter peka ut dess subtext, detta från boken Dream Story och dess filmatisering Eyes Wide Shut. Skillnaderna i hur subtexten förmedlats pekas sedan ut i resultatet, där slutsatser kring adaptionsprocessen av subtext görs. Subtexten analyseras med hjälp av Linda Segers bok Writing Subtext: What Lies Beneath, vilket understöds med Thomas Denks teorier kring komparativa analyser i Komparativ metod – förståelse genom jämförelse. Resultatet har då pekat på att subtexten påverkats av att gå från en litterär till visuell tolkning, där mediespecifika detaljer påverkat berättandet. Dock har samma subtext i stor grad framförts i filmen, det har endast handlat om mediespecifika tolkningar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 134.
  Rinzén, Anton
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Östling, Marcus
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Sergio Leones karaktärsintroduktioner2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Spaghettiwestern är en genre som till skillnad från sin amerikanska motsvarighet skildrade westernmiljön på ett mer realistiskt sätt med antihjältar som inte nödvändigtvis skiljde sig speciellt mycket från antagonisters. Den största av alla filmskapare inom genren var Sergio Leone. I den här uppsatsen studerar vi hur Leone introducerar sina karaktärer utifrån bild och ljud. I uppsatsen går vi grundligt igenom sex karaktärer från fyra olika filmer. A fistful of dollars (1964), For a few dollars more (1965), The good, the bad, and the ugly (1966) samt Once upon a time in the west (1968). Genom detta har vi kunnat hitta ett mönster i hur karaktärerna introduceras på liknande sätt genom dessa filmer.

 • 135.
  Rockner, Pär
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Färgens Känslomässiga Anknytning: En studie om hur färg påverkar åskådarens känslor i möte med medier2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar frågorna vad för typ av känslomässig påverkan har studiens utvalda färger på personer som upplever den i möte med andra medier och hur kan färg påverka andra medier? Med syfte att lyfta fram information och ge ökad kunskap kring ämnet. Studien gått ut på att underbygga tidigare forskning för att få en grund i hur en färg känns för att sedan höra under andra människor upplever färg i deras vardag och även testa det på en väldigt liten skala. Studierna har analyserar genom att leta efter mönster som kan sen diskuteras mot den tidigare forskningen. Det som resultatet visar är att färg i vardagen är inget som de personer som intervjuats i studien har tänkt på aktivt tills de blev tillfrågad då de blev mer uppmärksamma och tänkte igenom mer grundligt. Under det testet med färg och musik så visar det att det skulle vara möjligt att fungera men med tanke på hur litet testet var så är det inget slutgiltigt svar om det fungerar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 136.
  Rongelid, David
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Orgelbrus och öronsus: En studie om kyrkomusikers exponering för piporgel2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar ämnet kyrkomusiker och deras exponering för ljud inom sin tjänst, främst med fokus på piporgel.

  Undersökningen har genomförts med kyrkomusiker och kyrkoherdar i Enköpings kontrakt för att få en uppfattning av kyrkomusikernas exponering till piporgelljud och om de kan ha fått en hörselskada utav detta. Huvudsakligen har studien baserats på individuella intervjuer med kyrkomusikerna och enkätsvar från kyrkoherdarna. I sex utvalda kyrkor har även ljudmätningar gjorts med en decibelmätare.

  Resultaten visar att hörselskaderisken är relativt låg vid piporgelspel, medan ljudexponering från körer anses vara ett större problem. Denna studie var begränsad geografiskt till ett kontrakt inom svenska kyrkan i Sverige och kan inte berätta om det är annorlunda någon annanstans.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 137.
  Ronquist, Ludwig
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Narrativ instrumentering i film: En undersökning om hur instrumenteringen påverkar musikens berättande funktion i film2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om huruvida instrumentering i filmmusik har en betydelse för

  hur vi tolkar en berättelse. Syftet med uppsatsen är att försöka bidra med en ökad

  förståelse för hur instrumenteringen i musik till bild påverkar narrativet själv. I

  undersökningen ingick 40 personer från Högskolan Dalarna och de fick göra ett

  lyssningstest med tillhörande enkät med både slutna och öppna frågor. Testdeltagarna

  fick se tre versioner av ett klipp ur filmen Into the Wild. En version var tyst, till de andra

  två hade författaren själv komponerat ett musikstycke, som instrumenterats på två olika

  sätt, en version med stråkar och en version med populärmusiksintrument. Musiken i sig

  är alltså likadan i båda versionerna, det enda som skiljer är vilka instrument som spelar.

  I resultatet redovisas både kvantitativa och kvalitativa data som ger en inblick i hur

  instrumenteringen påverkar publikindividen. Undersökningen visade att vissa

  instrument har en högre betydelsepotential för vissa känslor, version stråkar visade på

  hög potential för att förmedla heroiska känslor och version populär visade på en

  tolkning som lutade mer åt tuffa, hårda känslor. Vidare förklaras även hur subjektiv en

  tolkning av ett klipp kan vara med hänsyn till instrumenteringen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 138.
  Rosén, Mikael
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Ett visuellt förflutet: En undersökning om den visuella stilen i två BECK-filmer från 19972019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker det vilken typ av teknik som användes under två produktionerna av Beck från 1997 och vad tekniken hade för påverkan på det visuella utseendet. I samband med undersökningen görs även ett praktiskt utförande för att se om den visuella stilen går att återskapa med modern teknik efter de metoder som användes under inspelningen av Lockpojken och Mannen med ikonerna.

 • 139.
  Rudervall, Mathias
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Oenigheten mellan fans och kritiker: The Last Jedi: En innehållsanalys av de kritiska positionerna kring Star Wars Episode VIII: The Last Jedi.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ innehållsanalys av de kritiska positionerna kring den kontroversiella filmen Star Wars Episode VIII: The Last Jedi. Den innehåller en omfattande överblick om hur Star Wars kritiserats förr och nu för att sätta perspektiv på ämnet, samt information om hur fans och så kallade ”fandoms” ibland fungerar som ett ”hivemind” när det kommer till tyckande och organisering på nätets sajter och forum.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 140.
  Rudén, Marcus
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  ’Vi-och-de’ i I Am Legend : En jämförelse mellan Richard Mathesons roman och två filmatiseringar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats ska undersöka förhållandet mellan ’vi-och-de’ ur Richard Mathesons bok I Am Legend 1954 och hur det utvecklats i senare filmadaptioner The Last Man on Earth 1964 och I Am legend 2007. Karaktären Robert Neville, vampyrerna och den kvinnliga karaktären undersöks var för sig, utifrån karaktärisering och motiverande faktorer. Sedan förs en slutdiskussion om vad de har gemensamt, vad som skiljer dem åt och hur de bidrar till att bilda ett ’vi-och-de´. Vad uppsatsen visar på är att det är världsuppfattningen hos respektive karaktär som avgör hur denna definierar sin grupptillhörighet och att dennas världsuppfattning fördjupas av okunskap.

 • 141.
  Rydberg, Pontus
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Storytelling inom reklamfilm: Narrativ berättarstruktur och karaktärsutveckling inom reklamfilmer2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Företag får det allt svårare att nå ut till sin målgrupp via reklamfilmer i dag, men ett effektivt sätt att göra detta på är storytelling. I denna analys kommer författaren att undersöka hur två reklamfilmer med en tydlig storytelling använder sig av berättarstrukturer och karaktärsutveckling för att bygga upp och producera en reklamfilm som skapar mervärde och knyter positiva relationer till konsumenterna. Resultatet av analysen visar att båda reklamfilmerna följer en tydlig berättarstruktur och karaktärsutveckling som medieproducenter kan lära sig av.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 142.
  Rydell, Martin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Musikbranschens dörrvakter: En kvalitativ undersökning om yrkesrollen A&R hos svenska skivbolag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om yrkesrollen A&R och dennes plats i den svenska musikmarknaden. Undersökningen är samtidsskildrande och drar sammankopplingar till början av 2000-talet där peer-2-peer sidor som Napster initierade ett teknologiskifte inom branschen.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka svenska A&R’s arbetsprocesser. Att redogöra för hur en A&R upptäcker och kontrakterar musiker samt hur proceduren formats av digitaliseringen. För att besvara undersökningens frågeställning har kvalitativa forskningsintervjuer tillämpats.

  Den tidigare forskningen tillsammans med resultaten tyder på att en A&R’s arbetsroll är flexibel och att det inte finns några givna sätt för en A&R att arbeta. Med teknologiskiftet etablerades digitala medier som Youtube, Spotify och Soundcloud som viktiga redskap en A&R kan använda sig av. Beroende på skivbolagets form och värden är aktörer olika öppna när det kommer till att omfamna det digitala. Man kan säga att en A&R’s kriterier och resonemang av en artist förändras mellan genrer och avsedd målgrupp.

 • 143.
  Sahlin, Victoria
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Samhällsnyttiga budskap i reklamform: Har påverkansfilmen potential att nå ut till flera?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I uppsatsen undersöks huruvida icke kommersiella påverkansfilmer på internet eventuellt skulle kunna anta ett mer reklamliknande format för att nå ut till flera. Frågeställningen delades upp i form av påverkansfilmens struktur som teman målgrupperpåverkan & effektlängdsom reklam på internetambassadörer & avsändareplattformar samt musik. Uppsatsen inleddes med tidigare forskning på hur dels icke kommersiell marknadsföring kan se ut, dels hur den kommersiella marknadsföringen kan te sig, med fokus på den undermedvetna förledandemodellen som fungerar på ett mer subliminalt sätt. Som metod genomfördes en studie med två kvalitativa undersökningar för att kunna påvisa mönster gällande synen på påverkansfilmer. Undersökning 1 med utgångspunkt från ett avsändarperspektiv i form av telefonintervjuer med kommunikationsföreträdare på Greenpeace och Naturskyddsföreningen, och Undersökning 2 med utgångspunkt från ett mottagarperspektiv i form av fokusgruppsintervjuer med medie- och icke mediestuderande. Resultaten och analysen visade att även om påverkansfilmen för närvarande teman verkar fungera relativt tillfredsställande, finns indikationer på att de kan behövas ses över. Det kan där finnas potential för att nå ut ytterligare. Denna uppsats kan således användas för vidare forskning, då möjligen med en kvantitativ metod som exempelvis en undersökning med medföljande enkät, för ett mer generaliserbart resultat.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 144.
  Sandberg, Ola
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Tillgång och eftertanke: Om tillgänglighetens påverkan på upplevelsen av musik2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna rapport har tillgänglighetens påverkan på upplevelsen vid musiklyssning

  undersökts. Inspiration har till största del hämtats från tidigare forskning inom

  musikpsykologi. Insamling av empiri gjordes genom ett lyssningstest där två olika

  grupper fick höra ett och samma stycke musik på två olika vis. Ena gruppen fick

  musiken uppspelad från en dator och blev informerade om att musiken de skulle höra

  fanns tillgänglig, gratis, på internet. Den andra gruppen fick höra samma musik men

  uppspelad från kassett. De fick veta att musiken inte fanns tillgänglig på internet och att

  de bara skulle få höra musiken en gång, sen aldrig mer. Efter de hört musiken fyllde

  samtliga informanter i en enkät för att beskriva sin upplevelse. Den sammanställda

  datan visar på att upplevelsen såg något annorlunda ut mellan grupperna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 145.
  Sandström, Adam
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Recept för konflikt: En fallstudie av musikläggningen i realityserien KitchenNightmares2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I uppsatsen behandlas musiken i ett avsnitt av realityserien Kitchen Nightmares.

  Ett antal tydliga musikaliska teman i avsnittet belyses. Instrumentering, narrativa

  funktioner och hur ljudstudenter tolkar dessa teman är de huvudsakliga

  frågeställningarna. Genom egna observationer, en intervju med en professionell

  kompositör för TV och film samt en fokusgrupp har frågeställningarna besvarats.

  De musikaliska teman som behandlas i uppsatsen varierar i karaktär, intensitet och

  instrumentering beroende på vad de vill förmedla. Ofta är det känslolägen som

  interpersonella konflikter och sorg som underbyggs av musiken men den har även

  funktioner som syftar till att belysa saker som etnisk härkomst och förlöjligande av

  personer som beter sig problematiskt. Vikten av tydlighet inom musik för TV och

  film behandlas och hur denna tydlighet framträder. Ljudstudenternas tolkningar av

  musiken beskrivs och sammantaget tyder resultatet på att de intentioner

  upphovsmännen haft med musikläggningen framgår tydligt hos dessa.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 146.
  Sendelbach, Albin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Spelmusikens önskade mening: En kvalitativ studie om kommunikationen mellan studerande spelutvecklare och kompositörer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att visa upp ett antal nyckelteman som framkommer inom

  kommunikationen mellan studerande spelutvecklare och kompositörer. Dessa togs fram

  genom speltest och intervjuer med fem studenter. Resultatet bestämdes genom de mest

  framträdande aspekterna i empirin och visade bland annat användningen av

  referensessoundtracks och synen på en övergripande stil som kompositörer måste följa.

  Med dessa nyckelteman bildar uppsatsen en grund och utgångspunkt för framtida

  studier i ett försummat ämne.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 147.
  Serholt, Stina
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Sex och kön i film: En undersökning om det normaliserade filmsexet under 2000-talet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen studerar hur sex skildras i Hollywoodfilmer ur drama- och romantikgenren under 2000-

  talet. Från ett material på fjorton filmer har tre filmer valts ut för att analyseras genomgående med

  hjälp av filmteoretikern Laura Mulveys teori om visuell lust samt medieforskaren Anja Hirdmans

  teori om pornografiska bilder. Syftet är att undersöka om det finns likheter mellan

  mainstreamfilmers sexscener och pornografiska komponenter, vad könsorganen har för betydelser i

  filmatiserade samlag samt söka kartlägga det normaliserade filmsexet. Detta för att kunna svara på

  den avgörande frågan i denna uppsats – hur porträtteras normaliserade samlag i film?

  Med hjälp av tidigare forskningar från Bo Lewin, som är professor i sociologi vid Uppsala

  universitet, samt sexologen Shere Hite ställer denna uppsats filmers sexskildrande i relation till

  sexuella praktiserande i verkligheten för att kunna se hur de filmatiserade samlagen förhåller sig till

  reella sexuella erfarenheter.

  Genom litteraturforskaren och semiotikern Roland Barthes teori om semiotiska budskap i

  denotation och konnotation avser denna uppsats att analysera tre sexsceners innehåll för att sedan

  undersöka liknande företeelser som uppstår under filmatiserade samlag. Detta för att jämföra

  sexutövande i ”mainstreamfilm” med pornografiska samlag och med hjälp av bilder referera till

  visuell lust och den manliga blicken.

  Resultatet visar att det finns likheter mellan pornografiska samlag och romantiska filmsex ur

  hollywoodproduktioner. Uppsatsen visar på att det finns ett genomgående normaliserat och

  idealiserat sexskildrande i 2000-talets hollywoodfilmer och att det även finns tendenser till en

  begränsad verklighetsuppfattning om hur sex kan se ut. Uppsatsen berör även om de konsekvenser

  som följaktligen tenderar att uppstå när den heterosexuella utopin om ett fantastiskt samlag utövas

  och eftersträvas i det verkliga livet.

 • 148.
  Sharaf, Emma
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Filmklippningens gestaltningsmetoder: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att redovisa vad den tidigare forskningen kommit fram till gällande filmklippningens gestaltningsmetoder samt att undersöka hur dessa används i fem olika filmscener. Metoden är en litteraturstudie och filmanalys. De valda gestaltningsmetoderna är kontinuitet, diskontinuitet, kollision, sammanlänkning och emotionell rytm. Gestaltningsmetoderna är valda utifrån Smiths tidigare forskning om kontinuitet, Kleckers tidigare forskning om diskontinuitet och Pearlmans tidigare forskning om kollision, sammanlänkning och rytm. Undersökningens fokus är kring gestaltningsmetodernas expressiva dimensioner. Utifrån denna undersökning går det att fördjupa sina kunskaper inom filmklippning som gestaltningsmetod.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 149.
  Sheremet, Margarita
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Progressionen av bildkompositionsmetoden negative space av Hoyte Van Hoytemas filmfoto i filmen Her (2013)2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The main purpose of the essay was to find out the photographic composition negative space’s progression, in the cinematography of Her (2013), and correlation to the main character's emotional state. The result was analyzed with the help of a composition analysis, dramaturgical analysis and an emotional theory. Three photos from each dramaturgical act (nine in total) were chosen to establish and create a relation to the main character’s emotional state. The result shows that negative space functions as an important visual medium, through collaboration with other photographic composition methods, to create imbalance and unease, or symmetry and harmony for the main character in Her. When the main character is alone, sad or emotionally unstable, negative space shrinks and isolates him through vast space, whereas when he is happy and positive negative space (in collaboration with other compositions) leads the eye and focus directly to him. The progression of negative space also shows a distinctive affinity to the main character’s romantic relationship, which shows that the progression relates and depends on the romantic bond.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 150.
  Sinal, Bou Aram
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Filmarbetare reflekterar över sina arbetssituationer: En kvalitativ studie om problem och svårigheter i början av fyra filmarbetares karriärer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen undersöks yrkesgrupperna filmarbetare och skådespelare, detta är för att ge en bild av de första åren i yrkena. Den grundläggande frågeställningen är: Vilka svårigheter eller problem förekommer ofta tidigt i en filmarbetares yrkeskarriär? Studien är kvalitativ och använder djupintervjuer som metod för att samla information ifrån tre filmarbetare och en skådespelare som berättar om deras erfarenheter. Intervjuerna är utförda utifrån ett hermeneutistiskt förhållningssätt för att djupare förstå och tolka sociala aspekter av arbetsprocesserna som respondenterna beskriver. Resultatet visar att många av problemen bottnar i materialistiska faktorer så som bristande resurser och lång övertid utan ersättning. Även problem som brister i erfarenhet och kompetens hos arbetsledningen och medarbetare, vilket ibland kan ge problematiska konsekvenser för produktionen. En annan aspekt är hur det sociala förhållningsättet under en filminspelning ibland kan problematisera en filmarbetares kommunikation med andra medarbetare. Genom att applicera bland annat Pierre Bourdieus teorier om kapital och habitus har resultatet analyserats utifrån ett sociologiskt perspektiv, för att vidare förstå sociala relationer mellan filmarbetare.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234 101 - 150 of 189
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf