du.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 101 - 150 av 1975
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Arvidsson, Madelene
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Sellström, Sandra
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Sjuksköterskans stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar i utövandet av fysisk aktivitet och dess hälsoeffekter Litteraturstudie2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det har forskats mycket om fysisk aktivitets positiva effekter på

  människokroppen rent fysiskt. Tidigare har det inte varit en naturlig del av behandlingen inom

  psykiatrin vilket gjorde författarna nyfikna på hur det kan lyftas fram i vården av personer

  med psykiska funktionsnedsättningar.

  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva hälsoeffekterna av fysisk aktivitet för

  personer med psykiska funktionsnedsättningar och sjuksköterskans stöd genom handledning.

  Metod: Litteraturstudie.

  Resultat: Under sammanställningen av resultatet framkom att sjuksköterskor kan ge stöd

  genom Motiverande samtal (MI) som var av central betydelse. Då patienten själv hörsammas

  och bygger upp sina mål som ska vara mätbara tillsammans med utbildad vårdpersonal, men

  även genom stöd i patienternas egen utbildning och kunskap av den fysiska aktivitetens

  positiva inverkan på psykisk ohälsa.

  Slutsats: Sjuksköterskans metod att stödja och motivera personer med psykiska

  funktionsnedsättningar till att utöva fysisk aktivitet visade sig vara flera. Då det var viktigt

  med personcentrarad metod, var viktigt att de behärskade och kände till olika vägar att kunna

  motivera personer med psykiska funktionsnedsättningar. Andra betydelsefulla

  tillvägagångssätt var god vårdrelation, individualiserade träningsprogram, samt stöd och

  utbildning i de positiva hälsoeffekterna som fysisk aktivitet gav.

 • 102.
  Arvidsson, Malin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Hanspers, Jennie
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Nutritionsomvårdnad hos den äldre människan: Sjuksköterskans omvårdnadsansvar - en litteraturstudie2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka kunskapsnivån gällande nutritionsarbete hos sjuksköterskor samt att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskor kan vidta som ansvariga för nutritionsarbetet. Metoden som användes var en litteraturstudie där 15 artiklar granskades. Att sjuksköterskor har bra kunskaper inom nutritionsomvårdnaden framkom i några studier. Sjuksköterskor ansåg till exempel att nutritionsplaner och dokumentationer av nutritionsomvårdnad var viktiga. De ansåg även att kosten var viktig för en god hälsa. Sjuksköterskor bedömde sig själva ha tillräckligt med kunskaper om vikten av en adekvat nutrition. Dock framkom även i många studier att nutritionsomvårdnaden brister. Trots att sjuksköterskor ansåg att kosten var en viktig del i omvårdnaden prioriterades den inte. Sjuksköterskor deltog sällan vid måltiderna och hade därför svårt att utföra ett gott nutritionsarbete. Dokumentationen visade sig i många studier vara bristfällig. Det visade sig även att sjuksköterskor inte ansåg sig själva ha tillräckligt med kunskap i nutritionsomvårdnaden. De omvårdnadsåtgärder som visat sig ge goda resultat var utbildningar till personalen angående nutritionsomvårdnad. Om sjuksköterskor är mer involverade i matserveringen får de bättre insikt i hur patienter äter och kan assistera, vilket bidrar till högre energiintag. Även patienterna kan med fördel involveras mer i sin nutrition vilket visat sig leda till ökat energiintag.

 • 103.
  Arvidsson, Malin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Jansson, Susanne
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Stress hos sjuksköterskor och utövandet av personcentrerad vård: En litteraturöversikt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att arbeta personcentrerat är en viktig del i yrket som sjuksköterska. Inte bara för att sjuksköterskans etiska regler som står till grund för sjuksköterskans profession tyder på det, utan även för att varje människa är unik och vården därför bör anpassas efter varje enskild individ. Som en del i detta examensarbete har den personcentrerade vården samt arbetsmiljö på sjukhus granskats för att se hur personcentrerad vård påverkas av sjuksköterskors upplevelse av stress.

  Syfte: Syftet är att beskriva hur stress i sjuksköterskans arbetsmiljö inverkar på den personcentrerade omvårdnaden av patienter på sjukhus.

  Metod: Examensarbetet genomfördes som en litteraturöversikt baserad på 17 vetenskapliga artiklar med publicering mellan år 2009 och år 2018. Databasen som användes var Cinahl.

  Resultat: Resultaten visar att trots en stressig arbetsmiljö för sjuksköterskan påverkas inte den emotionella delen i omvårdnaden av patienten, dock kan det praktiska vårdandet ta skada vilket i sin tur kan påverka patientsäkerheten. Resultaten visar också att ledningen har ett stort ansvar att sätta upp riktlinjer gällande den personcentrerade vården samt att förebygga utbrändhet hos sjuksköterskor och patientsäkerhet.

  Slutsats: Det finns en tydlig koppling mellan arbetsmiljö och sjuksköterskans psykiska mående, trots detta så erhåller sjuksköterskorna inte möjligheten till delaktighet i beslut som ledningen gör. Fler studier behöver genomföras innefattande arbetsmiljö och dess påverkan på sjuksköterskan i form av stress och utbrändhet. Begreppet personcentrerad vård är brett och omfattande därför behöver tydliga riktlinjer för utövandet av personcentrerad vård i praktiken skapas för att säkerställa resultatet av hur arbetsmiljön påverkar personcentrerad vård.

 • 104.
  Arvidsson, Therese
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Hedwall, Christine
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Att leva med långvarig smärta vid fibromyalgi: Upplevelser, hantering och omvårdnad2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur människor med fibromyalgi upplever att leva med långvarig smärta, hur denna hanteras i det dagliga livet samt vilka omvårdnadshandlingar som upplevs betydelsefulla av fibromyalgidrabbade. Litteratursökningen genomfördes via Högskolan Dalarnas databaser ELIN, Blackwell Synergy och EBSCO HOST med hjälp av sökord i olika kombinationer. Tre artiklar söktes manuellt. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara vetenskapliga och skrivna på engelska, svenska, norska eller danska samt vara publicerade mellan 1997-2007. Artiklarna (n=16) kvalitetsgranskades med hjälp av granskningsmallar och de artiklar som var av hög eller medelhög kvalitet inkluderades. I resultatet framkom att den långvariga smärtan vid fibromyalgi upplevdes dominera medvetandet vilket kunde leda till känslor av ilska, hjälplöshet, frustration, irritation, desperation och utmattning. Flera delar av, eller i vissa fall hela kroppen, engagerades av smärtan. Exempel på strategier för att hantera smärtan var att använda sig av fysiska aktiviteter, avslappningsövningar, självdistrahering, alternativmedicinska behandlingar och att ha en positiv attityd. Den viktigaste formen av psykologiskt stöd var att bli lyssnad till och att få uttrycka sig utan att känna sig dömd. Vidare var praktiskt stöd, såsom assistans med hushållssysslor av stor betydelse. Att erhålla adekvat information om sjukdomstillståndet och prognosen upplevdes vara viktigt av fibromyalgidrabbade.

 • 105.
  Arwidson, Helena
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Pettersson, Rose-Marie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Patientens upplevelse av att leva med Multipel Skleros och hur sjuksköterskan kan stödja dessa patienter.: En litteraturöversikt2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patientens upplevelse av att

  leva med Multipel Skleros, samt hur sjuksköterskan kan stödja dessa patienter.

  Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt och artiklarna söktes i

  databaserna CINAHL och PubMed. Vi hittade 14 artiklar som utgjorde grund för

  resultatet. 6 kvantitativa och 8 kvalitativa artiklar. Resultat: Sjukdomen MS

  upplevdes av patienterna som en förlust av sin friska identitet. En rädsla och oro

  inför framtiden. Trötthet var det som ofta påverkade det dagliga livet. Patienterna

  ville ha mer information om sjukdomen och en bra kommunikation med

  sjuksköterskan. Slutsats: Att leva med MS gav stora förändringar psykiskt och

  fysiskt. Trötthet gav minskad energi att klara vardagen. Patienterna kände skuld,

  nedstämdhet och oro. Informationen och kunskapen från sjuksköterskan var

  bristfällig.

 • 106.
  Asp, Caroline
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Eriksson, Annica
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Patientens upplevda smärta i samband med en höftfraktur: En litteraturstudie2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 18 000 personer av höftfrakturer varje år. Att drabbas av en höftfraktur är ofta en smärtsam upplevelse och innebär ett lidande för patienten, inte bara vid skadetillfället utan även under vårdtiden, vid rehabilitering och i återhämtningsfasen.

  Syfte: Syftet var att belysa patientens upplevelse av smärta i samband med höftfraktur.

  Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt där databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO användes vid artikelsökningarna. Sökningarna resulterade i 16 artiklar, 11 kvalitativa och fem med blandad metodstudie.

  Resultat: Patienterna hade olika sätt att beskriva och sätta ord på upplevd smärta. Smärtan påverkade deras tankar och sömn och var påtaglig i samband med förflyttning/rörelse. Det framgick att patienterna förväntade sig att ha smärta efter höftoperationen. De försökte finna en balans mellan smärta och smärtstillande läkemedel, eftersom biverkningar drabbade många patienter negativt. Patienterna fick en positiv upplevelse trots smärtan genom hälso- och sjukvårdspersonalens professionella förhållningssätt, likaså uppmuntran till delaktighet och kommunikation under vårdtiden. Under rehabiliteringsfasen upplevde patienterna smärta och att rehabiliteringen tog längre tid än väntat. Även rädsla för hemgång fanns, då de kände sig osäkra på hur de skulle hantera smärtan hemma och i det vardagliga livet.

  Slutsats: Olika faktorer påverkade patienternas upplevelse av smärta i samband med en höftfraktur, där det bland annat visade att en god kommunikation skapade goda förutsättningar för patienten att hantera smärtan. Smärtupplevelsen minskade även när sjuksköterskan skapade en god vårdmiljö, då patientens egen upplevelse av ohälsa och sjukdom bekräftades, samt när sjuksköterskan agerade professionellt eller tillät patienten att vara delaktig i sin egen vård.

 • 107. Asplund, Kjell
  et al.
  Castrén, Maaret
  Ehrenberg, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Farrokhnia, Nasim
  Göransson, Katarina
  Jonsson, Håkan
  Lind, Lars
  Oredsson, Sven
  Rognes, Jon
  SBU om "lean": Processorienterat arbetssätt på akuten ger kortare ledtider2010Ingår i: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 107, nr 17Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 108. Asplund, Kjell
  et al.
  Castrén, Maaret
  Ehrenberg, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Farrokhnia, Nasim
  Göransson, Katarina
  Jonsson, Håkan
  Lind, Lars
  Oredsson, Sven
  Rognes, Jon
  Triage och flödesprocesser på akutmottagning2010Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 109. Athlin, Elsy
  et al.
  Sörensen Duppils, Gill
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Borch, Ellen
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Danielsson, Agneta
  Sundin Andersson, Christina
  Bensen, Gro
  Hov, Reidun
  Martinsen, Randi
  Grupphandledning i klinisk sjuksköterskeutbildning: Ett samverkanprojekt inom UNISKA mellan Högskolan Dalarna, Högskolan i Gjövik, Högskolan i Hedmark och Karlstads universitet 2004-20082008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I ett samarbetsprojekt finansierat av UNISKA deltog 2 högskolor från Norge, Högskolan Dalarna och Karlstads universitet. Syftet var att stötta kliniska handledare till studenter inom sjuksköterske-program. Sammanlagt 49 sjuksköterskor deltog i grupphandlednng under ett år. Rapporten beskriver och utvärderar projektet.

 • 110.
  Atilgan, Josefine
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Vikström, Nicole
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Faktorer som påverkar sjuksköterskans hälsofrämjande åtgärder vid överviktsproblematik: Litteraturöversikt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Övervikt och fetma är ett växande problem, från år 1980 till 2014 har den globala förekomsten av övervikt och fetma mer än fördubblats. Personer med övervikt och fetma har en ökad risk att utveckla följdsjukdomar som bland annat högt blodtryck, diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar, även risken att dö i förtid ökar. Syfte: Syftet var att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans hälsofrämjande åtgärder till vuxna med övervikt och fetma inom primär- och somatiskvård. Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt där data insamlades via databaserna CINAHL och Pubmed. Resultatet baserades på 14 artiklar med såväl kvantitativ som kvalitativ ansats. Resultat: Resultatet presenteras i fem kategorier; Tidsbrist och icke anpassad utrustning, Kunskap och kompetens, Attityder hos sjuksköterskan, Tilltro till samtalet och den egna förmågan, samt Sjuksköterskans egen livsstil. Slutsats: Denna litteraturöversikt bidrar med förståelse för vilka hälsofrämjande åtgärder som påverkar sjuksköterskans arbete hos patienter med övervikt eller fetma. Sjuksköterskan har goda möjligheter att arbeta främjande vid viktproblematik och en betydande roll för hur patienter med övervikt och fetma bemöts och vårdas.

 • 111. Atuhairwe, Susan
  et al.
  Byamugisha, Josaphat
  Klingberg-Allvin, Marie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Karolinska institutet.
  Cleeve, Amanda
  Hanson, Claudia
  Tumwesigye, Nazarius Mbona
  Kakaire, Othman
  Danielsson, Kristina Gemzell
  Evaluating the safety, effectiveness and acceptability of treatment of incomplete second-trimester abortion using misoprostol provided by midwives compared with physicians: study protocol for a randomized controlled equivalence trial2019Ingår i: Trials, ISSN 1745-6215, E-ISSN 1745-6215, Vol. 20, nr 1, artikel-id 376Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: A large proportion of abortion-related mortality and morbidity occurs in the second trimester of pregnancy. The Uganda Ministry of Health policy restricts management of second-trimester incomplete abortion to physicians who are few and unequally distributed, with most practicing in urban regions. Unsafe and outdated methods like sharp curettage are frequently used. Medical management of second-trimester post-abortion care by midwives offers an advantage given the difficulty in providing surgical management in low-income settings and current health worker shortages. The study aims to assess the safety, effectiveness and acceptability of treatment of incomplete second-trimester abortion using misoprostol provided by midwives compared with physicians.

  METHODS: A randomized controlled equivalence trial implemented at eight hospitals and health centers in Central Uganda will include 1192 eligible women with incomplete abortion of uterine size > 12 weeks up to 18 weeks. Each participant will be randomly assigned to undergo a clinical assessment and treatment by either a midwife (intervention arm) or a physician (control arm). Enrolled participants will receive 400 μg misoprostol administered sublingually every 3 h up to five doses within 24 h at the health facility until a complete abortion is confirmed. Women who do not achieve complete abortion within 24 h will undergo surgical uterine evacuation. Pre discharge, participants will receive contraceptive counseling and information on what to expect in terms of side effects and signs of complications, with follow-up 14 days later to assess secondary outcomes. Analyses will be by intention to treat. Background characteristics and outcomes will be presented using descriptive statistics. Differences between groups will be analyzed using risk difference (95% confidence interval) and equivalence established if this lies between the predefined range of - 5% and + 5%. Chi-square tests will be used for comparison of outcome and t tests used to compare mean values. P ≤ 0.05 will be considered statistically significant.

  DISCUSSION: Our study will provide evidence to inform national and international policies, standard care guidelines and training program curricula on treatment of second-trimester incomplete abortion for improved access.

  TRIAL REGISTRATION: ClinicalTrials.gov, NCT03622073 . Registered on 9 August 2018.

 • 112.
  Avelin, Pernilla
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Erlandsson, Kerstin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Hildingsson, Ingegerd
  Mid Sweden University.
  Davidsson-Bremborg, Anna
  Lund University.
  Rådestad, Ingela
  Sophiahemmet University College.
  Make the stillborn baby and the loss real for the sibling: parents' advice on how the siblings of a stillborn baby can be supported2012Ingår i: Journal of Perinatal Education, ISSN 1058-1243, Vol. 21, nr 2, s. 90-98Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study aimed to investigate parents' advice to other parents on the basis of their own experiences of siblings' taking leave of a stillborn sister or brother. The study was a Web questionnaire study of 411 parents. The thematic content analysis resulted in two categories: "Make the stillborn baby and the loss real for the siblings" and "Take the siblings' resources and prerequisites into account." Parents' advised that siblings should see and hold the stillborn baby and, thus, be invited and included into the leave-taking process with respect to the siblings' feelings, resources, and prerequisites. Based on these findings, professional caregivers can usefully be proactive in their approach to facilitate and encourage the involvement of siblings.

 • 113.
  Avelin, Pernilla
  et al.
  Karolinska institutet.
  Erlandsson, Kerstin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Hildingsson, Ingegerd
  Mittuniversitetet.
  Rådestad, Inegla
  Sophiahemmet högskola.
  Swedish parents' experiences of parenthood and the need for support to siblings when a baby is stillborn2011Ingår i: Birth, ISSN 0730-7659, E-ISSN 1523-536X, Vol. 38, nr 2, s. 150-158Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background:

  It has been argued that having a stillborn baby in the family affects older siblings more than parents realize. The aim of this study was to describe parenthood and the needs of siblings after stillbirth from the parents' perspective.

  Methods:

  Six focus groups were held with 27 parents who had experienced a stillbirth and who had had children before the loss. The discussion concerned parents' support to the siblings, and the sibling's meeting, farewell, and memories of their little sister or brother. Data were analyzed using qualitative content analysis.

  Results:

  The overall theme of the findings was parenthood in a balance between grief and everyday life. In the analysis, three categories emerged that described the construction of the theme: support in an acute situation, sharing the experiences within the family, and adjusting to the situation.

  Conclusions:

  The siblings' situation is characterized by having a parent who tries to maintain a balance between grief and everyday life. Parents are present and engaged in joint activities around the stillbirth together with the siblings of the stillborn baby. Although parents are aware of the sibling's situation, they feel that they are left somewhat alone in their parenthood after stillbirth and therefore need support and guidance from others.

 • 114.
  Avelin, Pernilla
  et al.
  Karolinska Institutet, Stockholm.
  Gyllenswärd, Göran
  Psychotherapy and Grief Consultant, Stockholm.
  Erlandsson, Kerstin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. School of Health, Care and Social Welfare, Mälardalen University, Västerås.
  Rådestad, Ingela
  Sophiahemmet University College, Stockholm.
  Adolescents' experiences of having a stillborn half-sibling2013Ingår i: Death Studies, ISSN 0748-1187, E-ISSN 1091-7683, Vol. 38, nr 9, s. 557-562Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Although there is an increasing interest in siblings' experiences of loss and grief there is limited knowledge of adolescent's own perspectives, especially in a unique situation as after stillbirth in a reconstituted family. The authors interviewed 13 bereaved adolescents. They were sad that their family was not the same and expressed feelings of being inside family grief, yet outside, because they did not have full access in their reconstituted family. An implication of present findings is that it is important to include all the members of the family in the grieving process, even half-siblings of the deceased child.

 • 115.
  Avelin, Pernilla
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Rådestad, Ingela
  Sophiahemmet Univ Coll.
  Säflund, Karin
  Karolinska Inst.
  Wredling, Regina
  Karolinska Inst.
  Erlandsson, Kerstin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Parental grief and relationships after the loss of a stillborn baby2013Ingår i: Midwifery, ISSN 0266-6138, E-ISSN 1532-3099, Vol. 29, nr 6, s. 668-73Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objectives: to describe the grief of mothers and fathers and its influence on their relationships after the loss of a stillborn baby.

  Design: a postal questionnaire at three months, one year and two years after stillbirth.

  Setting: a study of mothers and fathers of babies stillborn during a one-year period in the Stockholm region of Sweden.

  Participants: 55 parents, 33 mothers and 22 fathers.

  Findings: mothers and fathers stated that they became closer after the loss, and that the feeling deepened over the course of the following year. The parents said that they began grieving immediately as a gradual process, both as individuals, and together as a couple. During this grieving process their expectations, expressions and personal and joint needs might have threatened their relationship as a couple, in that they individually felt alone at this time of withdrawal. While some mothers and fathers had similar grieving styles, the intensity and expression of grief varied, and the effects were profound and unique for each individual.

  Key conclusions: experiences following a loss are complex, with each partner attempting to come to terms with the loss and the resultant effect on the relationship with their partner.

  Implications for practice: anticipating and being able to acknowledge the different aspects of grief will enable professionals to implement more effective intervention in helping couples grieve both individually and together.

 • 116.
  Axelsson, Anna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Johansson, Anneli
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Att leva med Myelom: en litteraturöversikt2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturöversikt var att utifrån tidigare forskning beskriva personers upplevelse av att leva med myelom under olika perioder i sjukdomsförloppet. Artikelsökningen genomfördes via databaserna PubMed och Cinahl och resulterade i 15 vetenskapliga artiklar. I resultatet framkom att myelom för många var en okänd sjukdom vilket gjorde att god individanpassad information ansågs vara betydelsefull. Egenskaper hos vårdpersonalen som exempelvis förmåga att ingjuta hopp, vara empatisk samt ha goda kunskaper om sjukdomen sågs som särskilt önskvärda. Synliga tecken på cancersjukdom som exempelvis håravfall och viktnedgång upplevdes besvärande då känslan av att vara annorlunda i vissa fall bidrog till att personen undvek sociala sammanhang. Kvarstående besvär efter behandling som trötthet och smärta kunde göra att personens förmåga att vara aktiv hämmades. Sjukdomen kunde även medföra kognitiva besvär som exempelvis nedsatt minne och brist på koncentrationsförmåga. Trots att sjukdomen ofta påverkade livet negativt upplevde ändå många positiva förändringar i form av att de uppskattade sina nära relationer i högre grad än tidigare samt insåg hur värdefullt livet var. I resultatet framkom att upplevelserna var individuella men att vissa likheter utmärkte sig under sjukdomens förlopp. Myelom kunde påverka personerna fysiskt, psykosocialt, andligt och ekonomiskt. Denna kunskap kan vara till hjälp för att öka förståelsen för dessa patienter och dess närstående.

 • 117.
  Axelsson, Elin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Lans, Hanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Riskfaktorer för suicid bland ungdomar: En litteraturöversikt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Runt om i världen dör det varje år nära 800 000 människor till följd av suicid, vilket gör suicid till ett globalt folkhälsoproblem. Nära en tredjedel av alla suicid inträffar bland unga människor. Bland ungdomar och unga vuxna är suicid den andra ledande dödsorsaken globalt. För att kunna minska antalet som begår suicid är det väsentligt att identifiera individer med förhöjd risk för suicid, vilket kan verkställas genom att uppmärksamma riskfaktorer som föreligger för suicid.

  Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva riskfaktorer för suicid hos ungdomar.

  Metod: Studien var en litteraturöversikt där 13 artiklar med kvantitativ data har inkluderats i resultatet. Artikelsökningar har genomförts i databaserna PsycInfo samt Cinahl.

  Resultat: I resultatet framkom en bredd av olika riskfaktorer för suicid bland ungdomar. Fem kategorier kunde urskiljas och dessa var social situation, psykisk ohälsa, misshandel, substansbruk och sexuell minoritet. Till dessa kategorier tillkom subkategorier. Huvudresultatet visade att ungdomars psykiska hälsa och sociala situation var två av de mest framträdande riskfaktorerna för suicid bland ungdomar.

  Slutsats: I litteraturstudien framkom diverse riskfaktorer för suicid bland ungdomar. För att kunna arbeta suicidpreventivt är det en förutsättning att sjuksköterskan har kunskap om de faktorer som utgör risk för suicid, samt har ett personcentrerat förhållningssätt i mötet med patienten. På så vis kan suicidalitet bland ungdomar identifieras, bedömas och förebyggas.

 • 118. Ayala, Ana
  et al.
  Christensson, Kyllike
  Velandia, Marianne
  Erlandsson, Kerstin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Karolinska Institutet.
  Fathers’ care of the newborn infant after caesarean section in Chile: a qualitative study2016Ingår i: Sexual & Reproductive HealthCare, ISSN 1877-5756, E-ISSN 1877-5764, Vol. 8, s. 75-81Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: In Chilean hospitals the current model of care after caesarean section is to separate newborn infants from both parents. The care of newborn infants and the parents' experience immediately after caesarean section requires further exploration.

  Aim: To describe fathers' experiences and perceptions of being the primary caregiver to their newborn infant during the first 90 minutes after caesarean section in a public general maternity hospital setting in Santiago de Chile.

  Method: The questionnaire was one part of a larger research programme named: “Caregiving Models after Elective Caesarean Section – Parents' perceptions and effects on infants' wellbeing”. Four open ended questions were used to gather written text on the experiences and perceptions of 95 fathers who were the primary caregiver to their newborn infant. Ethical approval was obtained from the Ethics Committee, Scientific Assessment Metropolitan Health Service South East. Systematic text condensation according to Malterud's description was used for analysis of the written text.

  Findings: Two themes were identified: “understanding the first moment of life” and “shared responsibility for future family life” with each theme divided into six categories.

  Conclusion: This study concludes by arguing that in situations where the mother is unavailable or unable to provide basic care, the father should be supported to care for the newborn infant.

  Clinical implications: Parents should be made aware of the benefits of this caring model especially when mother and baby have been separated after birth.

 • 119. Ayala, Ana
  et al.
  Christensson, Kyllike
  Velandia, Marianne
  Erlandsson, Kerstin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Karolinska institutet.
  Mother’s experiences and perceptions of a continuous caring model with fathers after caesarean section: a qualitative study2015Ingår i: Women's Health Open Journal, ISSN 2380-3940, Vol. 1, nr 3, s. 63-71Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: In Chile, mothers and newborns are separated after caesarean sections. The caesarean

  section rate in Chile is approximately 40%. Once separated, newborns will miss out on

  the benefits of early contact unless a suitable model of early newborn contact after caesarean

  section is initiated.

  Aim: To describe mothers experiences and perceptions of a continuous parental model of newborn

  care after caesarean section during mother-infant separation.

  Methods: A questionnaire with 4 open ended questions to gather data on the experiences and

  perceptions of 95 mothers in the obstetric service of Sótero Del Rio Hospital in Chile between

  2009 and 2012. Data were analyzed using qualitative content analysis.

  Results: One theme family friendly practice after caesarean section and four categories. Mothers

  described the benefits of this model of caring. The fathers presence was important to mother

  and baby. Mothers were reassured that the baby was not left alone with staff. It was important

  for the mothers to see that the father could love the baby as much as the mother. This model

  of care helped create ties between the father and newborn during the period of mother-infant

  separation and later with the mother.

  Conclusions: Family friendly practice after caesarean section was an important health care

  intervention for the whole family. This model could be stratified in the Chilean context in the

  case of complicated births and all caesarean sections.

  Clinical Implications: In the Chilean context, there is the potential to increase the number of

  parents who get to hold their baby immediately after birth and for as long as they like. When

  the mother and infant are separated after birth, parents can be informed about the benefits of

  this caring model. Further research using randomized control trials may support biological

  advantages.

 • 120.
  Back, Catharina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Bruhn, Anette
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att lindra patientens oro inför operation.2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka emotionella omvårdnadsbehov patienterna hade innan operation och hur sjuksköterskan på bästa sätt kunde lindra dem. Metoden var en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar med dels en kvalitativ ansats (n= 5) och dels en kvantitativ (n= 10). Artikelsökningarna gjordes via sökmotorn ELIN och databaserna CINAHL och PubMED. Artiklarna var etiskt godkända samt publicerade mellan 2000-2010 och skrivna på engelska. De granskades med hjälp av granskningsmallar. Resultaten i studien visade att de emotionella behov som fanns var att lindra rädsla och känslan av övergivenhet. Resultaten visade att sjuksköterskan, kunde lindra dessa emotionella behov genom information, ett gott bemötande, att låta patienterna lyssna på musik, se på film eller video samt ge essentiella oljor.

 • 121.
  Back, Catharina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Kuoppa, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Anknytning hos mödrar till prematura barn: En enkätstudie2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Anknytningen mellan mor och barn är livsviktig för det nyfödda barnet. Att få barn prematurt kan vara stressande för modern och anknytningen till barnet kan påverkas. Det är oklart om anknytningsprocessen skiljer sig åt mellan förstföderskor och omföderskor.

  Syfte:

  Syftet var att undersöka om det fanns skillnader i anknytningen beroende på moderns paritet, samt om graden av prematuritet påverkade moderns anknytning.

  Design/ Metod:

  Detta var en longitudinell studie, data samlades in via enkäter åtta veckor efter utskrivning från neonatalavdelning samt sex och 12 månader efter förlossningen. Mätinstrumentet Maternal Postnatal Attachment Scale användes. Populationen bestod av 493 mödrar. Data analyserades med parametrisk och icke parametrisk statistik.

  Resultat:

  Ingen statistisk signifikant skillnad fanns mellan förstföderskor och omföderskor i anknytningen till sitt prematura barn. Däremot kunde en signifikant skillnad ses sex och 12 månader efter förlossningen i "tillfredsställelse vid samspel", där förstföderskor hade en högre grad av tillfredsställelse än omföderskor. Det kunde även ses en signifikant skillnad i anknytning hos omföderskor beroende på graden av prematuritet.

  Slutsats/ Klinisk tillämpbarhet:

  Anknytningen skiljer sig inte åt mellan förstföderskor och omföderskors under det första året, förutom sex och 12 månader efter förlossningen där förstföderskor hade en högre grad av tillfredsställelse vid samspel. Omföderskor till väldigt prematura barn kan ha en högre risk att utveckla en mindre optimal anknytning. Förhoppningsvis kan resultatet medföra att barnmorskor blir uppmärksammade på att omföderskor till väldigt prematura barn, kan behöva extra stöd för att gynna anknytningsprocessen.

 • 122.
  Back, Mariann
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Anhörigas erfarenheter av kommunikation med vårdpersonal i palliativa vård2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige ökar den åldrande befolkningen stadigt och det kommer krävas att vårdpersonalen har kompetens och utbildning som kan möta individuella behov inom den palliativa vården och vården i livets slutskede. Det kommer att krävas bra och tillfredställande kommunikation mellan anhöriga och vårdpersonal då familj/anhöriga är en stor resurs inom den palliativa vården och vård i livets slutskede.

  Syfte: Syftet med studien är att beskriva anhörigas behov och erfarenheter av kommunikationen med vårdpersonalen i den palliativa vården.

  Metod: En systematisk litteraturöversikt som i sin design inkluderade kvalitativa och kvantitativa studier. Artiklarna söktes i databasen PubMed. Detta resulterade i 15 stycken artiklar.

  Resultat: Resultatet påvisade brister avseende fungerande kommunikation och information gentemot anhöriga till palliativa patienter.

  Slutsats: Anhöriga i studiens artiklar upplever inte att vården uppfyller deras önskningar avseende kommunikation och information. Mer utbildning avseende kommunikation och information avseende palliativ vård även på allmänna avdelningar inom sjukvården skulle behövas.

 • 123.
  Back, Marina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Westlund Björkén, Elina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Att belysa patienters erfarenheter av information om sin egenvård vid diabetes typ 22019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som innebär att insulinbrist orsakar förhöjd blodsockerhalt i kroppen. Diabetes ökar kraftigt runt om i världen. Ökningen associeras med ökad befolkning, åldersgrupp, ändrad kost och livsstil samt ökad övervikt. Diabetes typ 2 ska främst behandlas genom att försöka minska insulinresistensen i vävnaderna. Egenvårdsbehandling är främst att försöka äta mer hälsosamt, motionera och sluta röka.

  Syfte: Att belysa patienters erfarenheter av information om sin egenvård vid diabetes typ 2

  Metod: Arbetet är en litteraturstudie. För litteratursökningen har de vetenskapliga databaserna PubMed och Cinahl där de har hög kvalitet använts.

  Resultat: Hinder med informationen om egenvård kunde bero på ålder på patienten, om andra sjukdomar fanns i botten, rädslor, osäkerhet och brist på insikt. Möjligheter med informationen om egenvård var patientens vilja att lära sig mer om diabetes på djupet genom sjukvården och att ta initiativ till egen informationssökning och kunskap som gav större insikt om vikten av egenvård.

  Slutsats: Resultatet visar på att patienterna ser fler hinder än möjligheter kring information om egenvård. Det är viktigt att patienterna får information om egenvård men främst att patienten förstått informationen och får stöd och motivation att kunna förändra livsstilen.

 • 124.
  Back, Therese
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Lindberg, Jennie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av vård i livetsslutskede på sjukhus: En litteraturöversikt2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vård i livets slutskede bygger på att lindra lidande samt förbättra livskvaliteten för patienten, vilket är en del av sjuksköterskors grundläggande ansvarsområden och ingår i den personcentrerade vården. Beroende på vilket stadie i sjukdomen patienten befinner sig i påverkas vilka vårdinsatser som behövs. Sjuksköterskor ställs inför stora utmaningar och har en definitiv roll i omvårdnaden av patienten i livets slutskede.Syfte: Att sammanställa kunskap om sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av vård i livets slutskede på sjukhus.Metod: En litteraturöversikt som sammanställer både kvalitativa och kvantitativa artiklar från databaserna PubMed och CINAHL.Resultat: Resultatet baseras på vetenskapliga artiklar från olika delar i världen. Uppsatsförfattarna har valt att dela in resultatet i huvudkategorier: Känslomässiga reaktioner hos sjuksköterskor, Tids- och resursbrist för att stödja patienten i livets slutskede, Påverkbara aspekter i vårdmiljön, Kommunikation mellan sjuksköterskor och patienten och Behov av kunskap och utbildning i palliativ vård. Sjuksköterskor upplever blandade känslor och delade meningar om att vårda patienter i livets slutskede och möta deras behov i slutet av livet vilket beror på sjuksköterskors yrkeserfarenhet.Slutsats: Sjuksköterskor upplever känslomässiga reaktioner, tids-och resursbrist, brist på utbildning samt olika nivåer av erfarenheter vilket är faktorer som försvårar deras arbete av vård i livets slutskede. Detta gav känslor av otillräcklighet. Sjuksköterskor upplevde även att kommunikationen var svår vilket oftast grundade sig i att sjuksköterskorna kände sig otrygga i sina roller i arbetet med patienter i livets slutskede medan sjuksköterskor med längre erfarenhet och de som hade högre kunskap inte hade några svårigheter att möta dessa patienter.

 • 125.
  Back Ågren, Jenny
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Möller, Elin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Patienters upplevelse av att vårdas på enkelrum - en litteraturöversikt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Idag när nya sjukhus byggs blir designen till större delen enkelrum. Vårdmiljön

  bör stödja patienternas hälsa och välbefinnande. Att det finns en länk mellan hälsa och miljön

  som patienterna vistas i fastställs i begreppet evidensbaserad design. När patienter idag vårdas

  på sjukhus finns olika typer av rum. Dessa är flerbäddsrum, som rymmer två eller flera

  patienter samt enkelrum, där endast en patient ryms. I denna litteraturöversikt undersöks

  patienternas upplevelse av att vårdas i enkelrum. Patientens upplevelse av sin vård är viktig

  för sjuksköterskan att känna till. Den personcentrerade vården är nyckeln till upplevelsen.

  Syfte:

  Att beskriva patienters upplevelse av att vårdas på enkelrum. Metod: Studien är en

  litteraturöversikt baserad på elva vetenskapliga artiklar från två världsdelar. Artiklarna söktes

  i databaserna Pubmed, Cinahl och Science Direct, inklusionsår var 2000 – 2018.

  Resultat:

  Redovisas utifrån studiens syfte och presenteras under fyra kategorier; socialt stöd, autonomi

  & kontroll, komfort och ensamhet & isolering som i sin tur har underkategorier. Kategorierna

  har utformats utifrån återkommande begrepp i artiklarna som ligger till grund för resultatet.

  Resultatet visar både på fördelar och nackdelar med patienternas upplevelse av att vårdas på

  enkelrum.

  Slutsats: Patienternas upplevelse av att vårdas på enkelrum är mer komplex än

  rummets utformning, design och smyckning. Det handlar även om patienternas ålder och

  personligheter. Mer forskning kring detta ämne kommer att behövas innan generella direktiv

  om att endast införa enkelrum i byggnationer av nya sjukhus.

 • 126.
  Backhans, Sandra
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Jansson, Madelene
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Vedertagna metoder som främjar viktnedgång hosvuxna med fetma och övervikt: - En litteraturöversikt2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Övervikt och fetma är ett ökande problem i världen. Det finns idag

  flertalet faktorer som bidrar till att befolkningen blir överviktig, som bland annat

  en ökad tillgång till onyttig mat med hög fetthalt och en stillasittande livsstil.

  Övervikt och fetma är även en riskfaktor till flertalet sjukdomar som bland annat

  hjärt- och kärlsjukdomar.

  Syfte:

  Att belysa vedertagna metoder som kan främja viktnedgång bland vuxna

  individer med fetma och överviktsproblematik.

  Metod:

  Studien genomfördes som en litteraturöversikt där 15 artiklar har använts

  för att besvara studiens syfte och frågeställning. Sökningarna gjordes i databaserna

  Cinahl och PubMed.

  Resultat:

  Viktnedgång handlar till stor del om att ändra på levnadsvanor som kost

  och motion.Andra metoder som tycks främja viktnedgång är stresshantering och

  olika tekniska hjälpmedel som främjar individens egna förmåga. Även

  självövervakning i form av att skriva ner kaloriintaget varje dag och fysisk

  aktivitet i minuter hjälper individer till att gå ner i vikt. Motivation och utbildning

  om kost och motion är faktorer som främjar individernas egen förmåga till att gå

  ner i vikt.

  Slutsats:

  Det finns flertalet olika metoder som kan hjälpa individer att gå ner i vikt,

  att ändra kost och motionsvanor är en viktig grund. Trots att övervikt och fetma är

  ett växande problem världen över finns det lite forskning om vad sjuksköterskan

  kan göra för att hjälpa dessa individer och därför behövs mer forskning kring detta.

 • 127.
  Backlund, Elena
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Ekman, Pia
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Faktorer av betydelse i omvårdnad av personer med Irritable bowel syndrome (IBS)2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande systematiska litteraturstudie kartlade bemötande och de åtgärder som användes vid omvårdnadsarbetet med personer med irritable bowel syndrome (IBS). Från högskolan Dalarnas fulltextdatabas Elin söktes 19 engelskspråkiga artiklar som grund för denna studie. Sökorden Irritable bowel syndrome, understanding, care and information användes. Litteraturvalet gjordes genom att läsa rubrikerna sedan abstrakten och därefter kvalitetgranskades artiklarna enligt särskilda modifierade granskningsmallar efter Forsberg och Wangström (2003) och Willman, Bahtsevani och Stoltz (2006). Resultatet visade att patienter med diagnosen IBS inte erhöll den information dom de behövde för att bemästra sin kroniska sjukdom, vilket ledde till försämrad livskvalitet. Sjukvårdspersonalen hade bristfälliga kunskaper med avseende på saklig och stödjande information till patienterna, vilka ofta ansågs ha en psykisk åkomma istället för en fysisk. Med ökad kunskap om IBS kunde sjuksköterskan öka patienternas förståelse för sin sjukdom samt motivera dessa till egenvård. Studien pekar på omvårdnadsstrategier, vilka kan förbättra livskvaliteten för denna patientgrupp. Resultatet diskuterades utgående från Watsons (1993) omvårdnadsteoretiska referensram med tonvikt på det transpersonella mötet mella patient och sjuksköterska.

 • 128.
  Backlund, Karin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Hansen Lundqvist, Åsa
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Sjuksköterskans inställning till och upplevelse av att ha anhöriga närvarande vid återupplivning: En litteraturöversikt2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskor som vårdar akut sjuka patienter hamnar många gånger i

  situationer där närstående önskar närvara vid återupplivning. Det är en del av sjuksköterskans

  arbete att tillgodose såväl patient som anhörigas behov. För anhöriga som närvara under

  återupplivning kan det upplevas både traumatiskt och skrämmande även om anhöriga ofta vill

  närvara enligt flera studier.

  Syfte: Att genom en litteraturöversikt beskriva sjuksköterskans inställning till, och upplevelse

  av att ha patientens anhöriga närvarande vid återupplivningsförsök.

  Metod: Denna studie är en litteraturöversikt som omfattar 15 artiklar med både kvalitativ och

  kvantitativ ansats. Artikelsökningar genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl samt

  manuellt.

  Huvudresultat: Studiens resultat redovisas under sju kategorier, Erfarenhet, Arbetsplatsens

  betydelse, Blödning och överlevnad, Personal som tar hand om anhöriga, Anhörigas

  förväntningar, Kommunikation och missförstånd, Stress eller motivation. Resultatet visade på

  en stor variation mellan positiva och negativa upplevelser och inställningar av att ha anhöriga

  närvarande vid återupplivning. Faktorer som påverkade kunde identifieras och handlade bland

  annat om sjuksköterskans erfarenhet och utbildningsnivå, tillgängliga resurser och riktlinjer

  på arbetsplatsen. Många sjuksköterskor upplevde även en oro över hur anhöriga skulle

  reagera.

  Slutsats: Resultatet visade att det fanns en stor variation i påverkande faktorer där negativa

  inställningar och upplevelser kunde kopplas till bland annat organisatoriska brister och oro för

  anhörigas psykiska mående. Anhörig närvaro upplevdes som positivt var när rätt resurser fanns

  att tillgå och bland sjuksköterskor som var vana att arbeta personcentrerat

 • 129.
  Backlund, Linnéa
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Båskman, Jennifer
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Döende patienters upplevelser av palliativ hemsjukvård En litteraturstudie2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att belysa döende patienters upplevelser av palliativ

  hemsjukvård.

  Metod: Examensarbetet utfördes som en litteraturstudie med 16 vetenskapliga artiklar, där 12 artiklar hade kvalitativ ansats och 4 hade en kvantitativ ansats. Datainsamlingen utfördes i databaserna CINAHL och PubMed där samma sökord användes i båda.

  Huvudresultat:Resultatet visade att patienterna i stort var nöjda med att vårdas i sina hem. I hemmet upplevde de en trygghet och det var värdefullt att få ha sina anhöriga nära. Det var viktigt för de flesta att fortsätta leva ett så normalt liv som möjligt. Patienterna hade möjligheten att slutföra påbörjade projekt och reda ut känslomässiga relationer. Patienters upplevelse av god palliativ vård grundade sig på rätten till självbestämmande och tillit. Personalen i de palliativa hemsjukvårdsteamen upplevdes som professionella och ompetenta. I livets slutskede uppstod många existentiella frågor och ett behov av en tro. Slutsats: Utvecklingen av palliativ hemsjukvård är viktig då det finns en önskan om att få vara hemma sin sista tid i livet med stöd av kompetent personal och anhöriga vid sin sida.

 • 130.
  Backström, Susanne
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Fagerlund, Angelica
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Patientens osagda ord Sjuksköterskans arbete med patienter som drabbats av afasi efter stroke – en litteraturöversikt2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva vilka kommunikations hinder och möjligheter som sjuksköterskan kan möta i omvårdnadsarbetet med patienter med afasi till följd av stroke.

  Metod: Studien bygger på 15 kvalitativa vetenskapliga artiklar som har analyserats och granskat med högskolan dalarnas modifierade version av William, Stoltz och Bahtsevani (2006). Artiklarna valdes ut efter inklusions och exklusionskriterier för att motsvara studiens syfte.

  Resultat: Denna litteraturöversikts resultat bygger på huvudkategorier och subkategorier. I studien framkom att diagnostisering av vilken sorts afasi patienten drabbats av är viktigt för att sjuksköterskan ska veta hur denne ska bemöta patienten för bästa rehabilitering och patientcentrerad vård, då behövs också utbildning och fortbildning om afasi och de olika afasisorterna. Utbildning i kommunikationsstrategier är viktigt för att sjuksköterskan lättare ska kunna bemöta patienten och inte fastna i kommunikationen med patienten.

  Slutsatser: Studien visar att det var viktigt att patienter fick rätt diagnos och tidigt i sjukdomsförloppet vilket främjar rehabiliteringen. Även att sjuksköterskor har behov av och fortbildning i kommunikation och alternativ kommunikation då det visade att sjuksköterskornas kommunikation underlättades med patienten. Det framkom även att det är viktigt med att patientcentrerad vård utifrån patientens behov.

 • 131.
  Backström, Susanne
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Imhof, Mathilda
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Skolsköterskans erfarenheter av hälsosamtal med nyanlända elever på gymnasieskola.: En kvalitativ studie2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte med studien var att belysa skolsköterskors erfarenheter av hälsosamtal med nyanlända elever som kommit till Sverige tillsammans med sina familjer. En kvalitativ design med induktiv ansats och semistrukturerade intervjuer tillämpades. Totalt inkluderades sju skolsköterskor från olika skolor i Västernorrlands län och i Stockholms län. Intervjumaterialet bearbetades genom innehållsanalys. Resultatet av studien visade på ett tema

  "Att vara mer än bara skolsköterska" med tre huvudkategorier;

  "Att utmanas i sin yrkesroll som skolsköterska i hälsosamtalet"

  "Att berikas i sin yrkesprofession i samband med hälsosamtalet"

  "Att inte räcka till i hälsosamtalet som skolsköterska"

  Vidare bildades 14 stycken subkategorier. Samtliga skolsköterskor betonade att mötet med nyanlända elever i samband med hälsosamtal innebar att vara mer än bara skolsköterska, baserat på både positiva och negativa faktorer. Hälsosamtal med nyanlända elever innebar olika typer av utmaningar som ofta var relaterade till avsaknad av riktlinjer, kunskapsbrist, tidsbrist och resursbrist. Trots de utmaningar som framkom i studien uppgav skolsköterskorna att de hankade sig fram.

  Vidare uppgav skolsköterskorna att de berikades i sin yrkesroll i samband med hälsosamtalet vilket skapade en känsla av tillfredsställelse och ett engagemang av att vilja hjälpa och finnas där för dessa elever på ett djupare plan.

  De beskrev också en känsla av att inte räcka till i hälsosamtalet med eleven, vilket väckte känslor som osäkerhet, frustration och maktlöshet hos skolsköterskorna samt påverkade deras professionella förhållningssätt.

  Alla deltagare i studien var överens om att det saknades riktlinjer för bemötande av nyanlända elever på gymnasienivå och att det fanns kunskapsluckor hos skolsköterskorna gällande kulturella skillnader. Deltagarna efterfrågade också handledning i arbetet med nyanlända elever.

 • 132. Bajracharya, Kiran
  et al.
  Sapkota, Sabitri
  Erlandsson, Kerstin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  News & events: A milestone of Midwifery in Nepal2014Ingår i: Journal of Asian Midwives (JAM), ISSN 2409-2290, Vol. 1, nr 1, s. 2s. 2-4Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 133.
  Balaile, Gunnel
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Kayombo, Jacob
  Ransjö Arvidson, Anna-Berit
  Höjer, Bengt
  Sexuality and Health: A study of Tanzanian men`s experiences of living with HIV/AIDS2008Ingår i: African Journal of Reproductive Health, ISSN 1118-4841 , Vol. 12, nr 1, s. 35-46Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to explore Tanzanian men’s experiences regarding their health and sex life after they had been diagnosed with HIV. In-depth interviews were performed with a purposive sample of ten men living in an urban area in Tanzania and who had been HIV positive for more than one year. A phenomenological-hermeneutic approach was used for analyzing the transcribed interviews. Three themes emerged from the texts; “awareness of HIV infection”, “perceived and ideal health”, and “sex life a source of happiness and caring”. Living with HIV meant profound adjustments to daily life activities for the participants. HIV forced them to learn new ways of having sexual intercourse and new ways of acting as a man. The meaning of being a “real man” had changed from being a man with great sexual prowess to being a “caring man” within one relationship. (Afr Reprod Health 2008; 12[1]:35-46).

 • 134. Barenfeld, Emmelie
  et al.
  Dahlin-Ivanoff, Synneve
  Wallin, Lars
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Karolinska institutet; Göteborgs universitet.
  Gustafsson, Susanne
  Promoting aging migrants' capabilities: A randomized controlled trial concerning activities of daily living and self-rated health.2018Ingår i: AIMS public health, ISSN 2327-8994, Vol. 5, nr 2, s. 173-188Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim was to evaluate the 6-month and 1-year effects of a person-centered group-based health-promoting intervention on independence in daily activities and self-rated health. The study was an RCT with follow-ups at 6 months and 1 year. A total of 131 independent living people (70+) who have migrated to Sweden from Finland or Western Balkan region were included. Participants were independent in activities of daily living and cognitively intact. They were randomized to an intervention group receiving four weekly group-meetings and a follow-up home visit, or a control group (no intervention). An overall chi-squared test was performed and the odds ratio calculated. A high proportion of the participants maintained independence in activities of daily living and improved or maintained self-rated health. However, no significant differences were found between the groups. The result indicates that the intervention was offered too early in the aging process to be able to detect effects. Methodological challenges were met during both the recruitment and implementation phases. In response to lessons learned, a multicenter design is recommended for future research in order to strengthen the findings. Furthermore, this study has contributed with experiences on both opportunities and challenges in terms of research with and about older people aging in the context of migration, as is discussed.

 • 135. Barenfeld, Emmelie
  et al.
  Gustafsson, Susanne
  Wallin, Lars
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Karolinska institutet; Göteborgs universitet.
  Dahlin-Ivanoff, Synneve
  Supporting decision-making by a health promotion programme: experiences of persons ageing in the context of migration.2017Ingår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 12, nr 1, artikel-id 1337459Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study is part of the Promoting Aging Migrants' Capabilities programme that applied person-centred group meetings and one individual home visit to prolong independence in daily activities among people ≥70 years who had migrated to Sweden from Finland or the Western Balkan region. With the purpose to understand programme outcomes, the study aimed to explore the participants' everyday experiences of using health-promoting messages exchanged during the programme. Using a grounded theory approach, 12 persons aged 70-83 years were interviewed six months to one year after their participation in the programme. The participants experienced how using health-promoting messages was a dynamic process of how to make decisions on taking action to satisfy health-related needs of oneself or others immediately or deferring action. Five sub-processes were also identified: gaining inner strength, meeting challenges in available resources, being attentive to what is worth knowing, approaching health risks, and identifying opportunities to advocate for others. The results suggest that the programme could develop personal skills to support older people who have migrated to overcome health-related challenges. They further demonstrate the importance of supporting their health literacy before personal resources hinder action, and call for research on programmes to overcome environmental barriers to health.

 • 136. Barenfeld, Emmelie
  et al.
  Gustafsson, Susanne
  Wallin, Lars
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Karolinska institutet.
  Dahlin-Ivanoff, Synneve
  Understanding the "black box" of a health-promotion program: keys to enable health among older persons aging in the context of migration2015Ingår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 10, artikel-id 29013Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Although the need to make health services more accessible to persons who have migrated has been identified, knowledge about health-promotion programs (HPPs) from the perspective of older persons born abroad is lacking. This study explores the design experiences and content implemented in an adapted version of a group-based HPP developed in a researcher-community partnership. Fourteen persons aged 70-83 years or older who had migrated to Sweden from Finland or the Balkan Peninsula were included. A grounded theory approach guided the data collection and analysis. The findings showed how participants and personnel jointly helped raise awareness. The participants experienced three key processes that could open doors to awareness: enabling community, providing opportunities to understand and be understood, and confirming human values and abilities. Depending on how the HPP content and design are being shaped by the group, the key processes could both inhibit or encourage opening doors to awareness. Therefore, this study provides key insights into how to enable health by deepening the understanding of how the exchange of health-promoting messages is experienced to be facilitated or hindered. This study adds to the scientific knowledge base of how the design and content of HPP may support and recognize the capabilities of persons aging in the context of migration.

 • 137. Barenfeld, Emmelie
  et al.
  Wallin, Lars
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Björk Brämberg, Elisabeth
  Moving from knowledge to action in partnership: A case study on program adaptation to support optimal aging in the context of migration2019Ingår i: Journal of Applied Gerontology, ISSN 0733-4648, E-ISSN 1552-4523, Vol. 38, nr 8, s. 1096-1120Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This case study explored how a researcher-community partnership contributed to program adaptations when implementing person-centered group-based health promotion services to older people who have migrated to Sweden. The study was conducted over 3 years and various data sources were used: focus groups, individual interviews, documents, and archive material. Findings from different data sources and partners' perspectives were triangulated to an overall case description using an iterative process. Adaptations were shaped through a dynamic process, negotiating toward suitable solutions that culminated in actions taken to adapt or inhibit adaptations. The negotiations were driven by the interplay within and between three reasons to adapt. The partners' opportunities to influence the negotiation process depended on establishing common ground to shape adaptations. Practical implications are provided on how to move from knowledge to action when implementing person-centered group-based health promotion to support optimal aging in the context of migration.

 • 138.
  Bayer, Johanna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Bohlin, Tore
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Faktorer som kan påverka sjuksköterskestudentersupplevelse av stress samt förekommande copingstrategierbland sjuksköterskestudenter: En litteraturöversikt2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att belysa de faktorer som kan påverkasjuk-sköterskestudenters upplevelse av stress samt att undersöka vilkacopingstrategier som kan förekomma hos sjuksköterskestudenter vidstresshantering. Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt.Litteratursökning utfördes i CINAHL with Full Text samt PubMed vilketresulterade i 16 artiklar som representerade sjuksköterskestudenter från 15 länder.Resultat: Utifrån de faktorer som orsakade stress hos sjuk-sköterskestudenteridentifierades tre huvudteman vilka var stressorer relaterade till teoretiskutbildning, stressorer under verksamhetsförlagd utbildning samt personligastressorer. Stressorer under verksamhetsförlagd utbildning var vanligastförekommande. Emotionsfokuserad coping var vanligast förekommande därcopingstrategier som att tala med vänner och familj, positivt tänkande och att ägnasig åt andra aktiviteter användes. Slutsats: Sjuksköterskestudenter upplever stressfrämst från teoretiska utbildningen i form av examinationer och denverksamhetsförlagda utbildningen där relationen till handledaren, vårda patienteroch dödsfall var de vanligast förekommande stressorerna. Sjusköterskestudenternaanvände sig av copingstrategier som kan ha positiv och negativ effektpå hälsan. Emotionsfokuserade och problemfokuserade copingstrategier användesmest frekvent. Undvikande copingstrategier var mer sällan förekommande.

 • 139.
  Begum, Mamotaz
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Khatum, Fazila
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Begum, Shamsunnaher
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Perceived beneficences of and compliance to the content in a mentorship program: A questionnaire baseline survey among nursing and midwifery educators in Bangladesh prior the development of a mentorship program2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background:

  Building midwifery educators’ capacity has been identified as an important component to ensure quality midwifery education and a midwifery workforce that can provide quality midwifery and newborn care. With the background of midwifery being recently introduced in colleges/institutions in Bangladesh, the midwifery educators would benefit from a mentorship program. In an attempt to provide recommendations for development of a mentorship program to midwifery faculty this study was conducted.

  Objective:

  To describe perceived beneficences of and compliance to the content in a mentorship program; pedagogic styles, students learning and nursing and midwifery educators’ opinions about their own working situation as midwifery educators in Bangladesh.

  Methods:

  The total number of participants were 59 (n= 59). Data were collected through a structured questionnaire with both open and closed response options, analyzed statistically and through content analysis.

  Result

  : The midwifery faculty finds it beneficial to participate in a mentorship programs because they perceive they can improve their own situation for the best of the country, moving midwifery forward. The most important skill/ability for faculty to teach the midwifery students was critical thinking and an ability to transfer theoretical knowledge into clinical practice, preferably by useing a variety of pedagogic styles. There is complicance among the midwifery faculty to use information technology to impact students’ learning experiences during clinical placement.

  Conclusion:

  Mentorship stands out to be a beneficial method of improving teaching and assessment of students’ performances particularly in clinical settings. Communication technology could be an option for providing support and mentorship to midwifery faculty. Information technology could be one important part of a mentorship program.

  Clinical applicability and suggestions for further research:

  The clinical applicability of this thesis is the provision of up-dated evidence-based information on complicance to modern technology to support the implementation of theoretical knowledge into clinical practice. Continuity of a mentorship program requires attention for sustainable outcome.

 • 140.
  Begum, Sufia
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Akter, Rehena
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Mapping and Nursing Instructors Suggestions of Acceptable and Feasible Requirements for an accreditation Toolkit for Midwifery Educations in Bangladesh: A Questionnaire Study at Five Institutes/Colleges in Rangpur and Rajshahi Divisions2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background:

  To build the midwifery workforce and maintain quality in midwifery educations, the development of an accreditation system has been initiated in Bangladesh.

  Objective:

  The objectives of this thesis are 1) to map five midwifery education sites in Rangpur and Rajshahi divisions, Bangladesh. The mapping describe the situation at the institutes/colleges and clinical sites in which the midwifery students and teachers are aimed to reach the learning outcomes of the courses in the 3 years diploma midwifery curricula, 2) to provide information to Bangladesh Nursing and Midwifery Council with acceptable and feasible requirements that could feed into an accreditation toolkit for nursing institutes with midwifery education from nursing instructors perspective.

  Methods:

  This questionnaire study includes a mapping of the situation at 5 institutes or colleges in the Rangpur and Rajshahi divisions, and 20 nursing instructors’ perceptions of acceptable and feasible requirements to be included in an accreditation tool for midwifery educations. Data were collected through a semi-structured questionnaire with closed and open response alternatives analyzed descriptive statistics and answers on open questions in text were categorized.

  Results

  : Eighty percent of the collages/institutions accepted the proportion theory 40% in relation to practice 60%. The need for adequately qualified midwifery teachers, clinical preceptors/mentors, skills lab facilities and simulation became obvious. Teacher’s and clinical supervisors’ continuous in-service training and available resources were crucial to deliver the midwifery curriculum. Continuous in-service training could cover skills in antenatal care, maintenance of pantographs, care of the newborn and brief knowledge about breast feeding was suggested. Conclusion: This study illuminates gaps in quality education in Rajshahi and Rangpur divisions that could be solved with continuous in-service trainings of the nursing instructors and midwives supervising midwifery students. The government initiated the initiative to support the development of an accreditation system and toolkit closing the gap between the participants outlined in the curricula and the implementation in clinical practice in Rajshahi and Rangpur division.

  The clinical applicability

  of this thesis is to inform Bangladesh Nursing and Midwifery Council with support from Directorate General of Nursing and Midwifery and supervision of Ministry of Health and Welfare on feasible and acceptable requirements that could be included in an accreditation toolkit for midwifery education in Bangladesh. The thesis findings could be used to inform NGOs and other donor organizations, national and international, on subjects and content when developing in-service trainings.

 • 141.
  Beijer, Martina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Celander, Tomas
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Riskfaktorer för och omvårdnadsåtgärder vid akut delirium: En litteraturstudie2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka faktorer som i omvårdnadsforskningen beskrivs som bidragande faktorer till akut delirium. Syftet var vidare att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder som omvårdnadsforskningen tar upp som kan minska risken för uppkomst av akut delirium. Resultatet baserades på vetenskapliga artiklar som söktes i följande databaser: Elin@dalarna, BlackwellSynergy, PubMed och EBSCO host. Följande sökord användes: delirium, acute, elderly, nursing, patients, caring, management, confusional state, needs. Artiklarna granskades enligt en granskningsmall med avseende på vetenskaplig kvalité. Betydande riskfaktorer för akut delirium var ålder, flera samtidiga sjukdomar, antalet mediciner och typ av medicin. Förutom att genomgå operation var också många åtgärder, framför allt invasiva åtgärder, tidigt under sjukhusvistelsen riskfaktorer för akut delirium. Även flera rumsbyten var en riskfaktor. Viktiga åtgärder för att förebygga akut delirium var psykiatrisk konsultation, tekniker för att underlätta orientering, emotionellt stöd, patientundervisning och anhörigundervisning, patientorientering, fysisk kontakt med patient samt att upprätta kontakt med kurator.

 • 142.
  Bel Mekki, Veronica
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Fernström, Pia
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Sjuksköterskans uppfattning om omvårdnadsinsatser som främjar livskvalitet vid bipolär sjukdom: En kvalitativ intervjustudie2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Flera studier har visat att personer med bipolär sjukdom har en sämre

  livskvalitet jämfört med övriga befolkningen. Som sjuksköterska inom psykiatrisk

  vård är det viktigt att ha kunskap om sjukdomen för att ge bästa möjliga

  behandling med mål att stabilisera symtom, förebygga återfall och främja

  livskvalitet.

  Syfte: Att utifrån sjuksköterskans uppfattning beskriva vilka omvårdnadsinsatser

  som främjar livskvalitet vid bipolär sjukdom.

  Metod: En kvalitativ innehållsanalys som baserades på åtta semistrukturerade

  intervjuer.

  Resultat: Resultatet visade tre huvudteman: Kunskap om sjukdomen: betydelsen

  av att både patient och anhöriga fick kunskap om sjukdomen; Trygghet och

  kontinuitet i vården: veta var och till vem man vänder sig i vården hade stor

  betydelse samt Personcentrerad vård: att bli sedd och bemött som en unik person.

  Slutsats: Patientutbildning där man tar upp vikten av regelbundna levnadsvanor,

  att undvika stress samt att bli medveten om sina tidiga tecken kan hjälpa att

  stabilisera symtom och förebygga återfall.

 • 143.
  Belostotskaia, Natalia
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Wennergren, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Unga kvinnors upplevelse av beslutsprocessen vid abort2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Att belysa den unga kvinnans upplevelse av beslutsprocessen vid valet av abort, som underlag för helhetsförståelse vid omvårdnaden av denna. Metod: Litteraturstudie som redovisar resultat från artiklar med kvalitativ- och kvantitativ ansats samt två systematiska litteraturstudier. Datainsamling skedde genom databaserna ElinDalarna, Academic Search Elite (EBSCO) och SveMed+. Sökord som använts är - abortion, psychological aspects, decision-making, experience och omvårdnad. Huvudresultat: I beslutsprocessen präglades kvinnorna av ambivalens. Känslor vid oönskad graviditet skiljde sig inte mycket mellan olika kvinnor. Även kvinnor som var säkra i sitt beslut upplevde ambivalens. Abort som en lösning på oönskad graviditet hade sitt pris hur beslutsam kvinnan var. Ett abortbeslut var för många kvinnor en smärtsam nödvändighet och många kvinnor upplevde ångest vid abortbeslutet. Känslor och erfarenhet som kvinnor upplevde i beslutsprocessen och vid abort påverkde kvinnornas känsloliv resten av deras liv. Kvinnors konsultationsmönster, angående sin oönskade graviditet, är annorluna än vid andra stora händelser i livet. Kvinnor sökte ofta stöd i sitt beslutsfattande. Det var viktigt att sjuksköterskan, i mötet med den abortsökande kvinna, förhåller sig neutral i tal samt använda öppna frågor. Slutsats: Under förespegling att kvinnan har ett fritt val gör hon sitt val av abort. Detta val innehåller allehanda komplexa känslor och paradoxer. Det är viktigt med medvetenhet om detta, bland sjuksköterskor, för att ge adekvat och neutral omvårdnad.

 • 144.
  Bengt, Olsson
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Christina, Boberg
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Kvinnor och Mäns upplevelser av vardagslivet och sjuksköterskans roll efter en hjärtinfarkt.2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion: De hjärtpatienter som lever hemma själva har en sämre livskvalitet både fysiskt och psykiskt oavsett ålder och kön. Att ha en anhörig eller nära vän som hjälp ökar livskvalitet och kortar återhämtningsperioden. Syfte: Syftet är att se hur män och kvinnor upplever livet efter hjärtinfarkt, samt hur sjuksköterskans roll upplevs i kontakten med dessa patienter? Metod: Systematisk litteraturstudie utifrån vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet diskuteras utifrån fem huvudkategorier samt ur manligt och kvinnligt perspektiv. Dessa huvudrubriker är ”Hälsoproblem”, ”Livsstilsförändringar”, ”Emotionella reaktioner”, ”Arbets och socialt nätverk” och ”Hur upplevs sjuksköterskans roll i omvårdnaden”. Under dessa huvudrubriker har uppsatsförfattarna beskrivit vilket resultat vi funnit i artiklarna om patienters olika upplevelser av vardagslivet efter hjärtinfarkt. Diskussion: Resultatet liknar det som redan finns beskrivet i läroböckerna att män och kvinnor reagerar och upplever smärta på olika sätt. Vilket leder till att upplevelserna i vardagen också kommer att skilja sig åt mellan män och kvinnor. Att båda könen upplever smärta och obehag på olika sätt kan ha att göra med ideal, normer, livsvillkor och förväntningar på vad som är manligt och kvinnligt i samhället. Slutsats: Individen bakom sjukdomen får aldrig förbises vilket skulle kunna ge negativa konsekvenser i omvårdnaden. Det föreligger dessutom en informationsbrist. Denna bör utredas för att höja kvalitén rörande patientinformationen. Anhöriga bör dessutom involveras i vården mer.

 • 145.
  Bengtsson, Anna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Berglund, Annika
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Virtual Reality som rehabiliteringsmetod för patienter med stroke: En litteraturöversikt2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
 • 146.
  Bengtsson, Hillevi
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Törnqvist, Eva
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  En värdig död: ur ett närståendeperspektiv2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder närstående uppfattar som viktiga för att deras anhörig ska få en värdig död. Studien genomfördes som en litteraturöversikt och litteratur söktes i databaserna Elin, Cinahl och Pubmed. Femton vetenskapliga artiklar varav både kvalitativa och kvantitativa valdes, granskades och sammanställdes. I resultatet framkom sex kategorier: symtomkontroll, vårdmiljö, kommunikation, delaktighet, efter döden och andlighet. För att befrämja en värdig död var symtomkontrollen av vikt då lidandet skapar stress hos närstående. I vårdmiljön var det viktigt med avskildhet, lugn och ro och möjlighet för närstående att närvara . I kommunikationen var det viktigt att vara tydlig, uppriktig och upprepande . Även vänlighet och engagemang från vårdpersonalen hade stor betydelse. Det var av vikt att närstående och patient var delaktiga i vård och behandling men fick inte belastas med för stort ansvar. Efter döden behövde närstående få god tid att ta farväl. Ett uppföljande möte kunde hjälpa till att reda ut missförstånd som uppkommit under patientens sista tid i livet. Andlig styrka hos närstående kunde innebära att även i sorg och saknad fanns hoppet kvar. Det var av vikt att alla jobbade mot samma mål och att närstående blev delaktig i vården av dess anhörig. För att närstående till en döende eller avliden patient skulle uppleva att döden var värdig behövdes en sammantagen helhet i omvårdnaden.

 • 147.
  Benjamin Benjamin, Jolyana
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Munther, Rebecca
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Mindfulness som metod vid arbetsrelaterad stress hos hälso- och sjukvårdspersonal: En litteraturöversikt2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hälso- och sjukvårdspersonal har ett yrke med hög arbetsbelastning som riskerar att leda till arbetsrelaterad stress som i sin tur kan leda till att patientvården påverkas. Det resulterar även i hög sjukfrånvaro, extra ekonomiska utgifter och hög personalomsättning. Följden av detta blir att samhället och organisationen förlorar både kompetens och ekonomiska medel. De senaste åren har användandet av mindfulness uppmärksammats inom den svenska hälso- och sjukvården. Den hittills genomförda forskningen tyder på att mindfulness kan ha gynnsamma effekter så som stressminskning, avslappning och förbättring av livskvalitén.

  Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa aktuell forskning om mindfulness som intervention vid arbetsrelaterad stress hos hälso- och sjukvårdspersonal.

  Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt där 15 vetenskapliga artiklar med kvantitativ, kvalitativ samt mixad ansats inkluderades. Sökningarna gjordes via databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO.

  Resultat: I resultatet framkom det två kategorier: Mindfulness-baserade interventioner som kan användas för att hantera arbetsrelaterad stress samt mindfulness påverkan vid arbetsrelaterad stress. Resultatet visade att mindfulnessträning har en reducerande påverkan på stress, utmattning, depression och ångest samt en ökning av medkänsla och medveten närvaro.

  Slutsats: Mindfulness har en mängd olika variationer av interventioner som kan vara fördelaktiga för att minska hälso- och sjukvårdspersonalens stress. Mindfulness som intervention har potential att effektivt minska arbetsrelaterad stress bland hälso- och sjukvårdpersonal. Litteraturöversiktens resultat är relevant för att minska stressnivå hos hälsooch sjukvårdspersonal vilket medför minskade vårdkostnader samt öka förutsättningar för att ge god och säker vård till patienten.

 • 148.
  Berg, Karolin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Gunnarsdottir, Moeidur
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Sjuksköterskans copingstrategier vid stress: - En litteraturöversikt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]