du.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 101 - 150 av 506
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Bröms Axelsson, Tilda
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Skottheim, Josefine
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Valet mellan K2 och K3: Vad som kan förklara fastighetsbolagens val2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 102.
  Buden, Ivana
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Connett, Louise
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Consumer reactions to different forms of CSR communication2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Aim

  Companies around the world are making sizeable investments into CSR

  initiatives, but ensuring appropriate returns on these investments remains

  challenging. Therefore, it is of value to study the communication of corporate

  CSR efforts. The purpose of this study is to investigate how consumers react to

  rational versus emotional message strategies in CSR communication. Two

  categories of consumer reactions were considered: trust and purchase intention.

  Methods

  Qualitative research with four focus groups was conducted. Participants

  discussed three texts regarding a CSR project, utilising a rational, emotional and

  a hybrid rational-emotional message strategy respectively. The conversations

  focused on trust towards the communication and purchase intention.

  Results

  Trust - All of the respondents viewed the rational text over the emotional text as

  more trustworthy, but they most positively reacted to the combined strategy.

  Rational information was viewed as more reliable by many participants, with

  emotional cues adding value by better holding their attention.

  Purchase intention – Participants more positively reacted to the rational CSR

  communication strategy, compared to an emotional strategy. For approximately

  half of respondents, the hybrid strategy targeting both rational and emotional

  cues was the most successful in terms of purchase intention. Upon further

  analysis, it was identified that this division in respondents’ opinions may reflect a

  gender difference, where men portrayed the more task oriented and women the

  socially sensitive consumers.

  Conclusions

  The findings support previous research championing the use of rational strategies

  over emotional strategies in CSR communication. A number of managerial

  implications that can be used by companies in order to better communicate their

  CSR activities and increase returns on CSR-related investments are provided.

 • 103.
  Buic, Filip
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Österman, Fredric
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Den växande dagligvaruhandeln på internet: En fallstudie om MatHem i Sverige AB2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Dagligvaruhandel på internet växer och efterfrågas från fler kunder än någonsin tidigare. De större aktörerna märker att efterfrågan finns och inser att de behöver utöka sina försäljningskanaler, samtidigt som de mindre företagen som varit med och bidragit till denna efterfrågan behöver arbeta för att hålla sina kunder lojala och inte förlora marknadsandelar när marknadssituationen förändras av de stora aktörerna. Den förändrade konkurrenssituationen innebär att företag behöver lägga större fokus på kunden genom strategi och framförallt uppbyggnaden av lojalitet.

  Syfte

  Syftet är att få en ökad kunskap om hur ett företag som var tidigt ute på en marknad håller sina kunder lojala i samband med att konkurrenssituationen förändras.

  Metod

  För att besvara syftet har en kvalitativ fallstudie om företaget MatHem gjorts, för att slutligen kunna dra en generaliserad slutsats. Där insamling av primärdata och sekundärdata har analyserats för att slutligen nå en slutsats.

  Slutsats

  Det undersökta företaget håller sina kunder lojala genom att ha en hög generell kvalitet. Vilket betyder att de har hög kvalitet på produkterna, väl fungerande kundservice, överträffar kundens förväntningar och ett brett sortiment. När konkurrenssituationen förändras har företaget inga speciella strategier för att hålla sina kunder lojala, eftersom att företaget inte ser de andra aktörerna som konkurrenter. Företaget är den dyraste aktören på marknaden, men differentierar sig med ekologiska produkter för att erhålla lojala kunder.

 • 104.
  Byström, Amanda
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Uppföljning av nya flexibla arbetssättet: En kvalitativ studie om användningen av aktivitetsbaserat arbetssätt i praktiken2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie tar sin grund i inledande samtal med aktörer som arbetar enligt arbetskonceptet ”aktivitetsbaserat arbetssätt” eller engelskans ”activity based working”, förkortat ”ABW”. Trenden av kunskapsarbete har bidragit till att arbetsuppgifters karaktär blivit mångsidiga och kräver olika typer av arbetsmiljöer. ABW är ett koncept som grundas i att anställda väljer arbetsplats i en miljö lämpad för pågående arbetsuppgift. Detta istället för en personligt allokerad arbetsplats för alla typer av arbetsuppgifter. Denna studie är framtagen utifrån problematik som visat att ABW, trots en tydlig vision om ökad effektivitet, saknar en tydlig strategi över hur användningen av arbetssättet ska följas upp. Studien syftar till att fördjupa kunskap kring uppföljningen av arbetssättets användande. Studien vill även undersöka varför organisationer implementerar dessa nya koncept. Studiens analys styrker att nya sätt att arbeta, som konceptet ABW, har en växande betydelse inom organisationer. Analysen visar att en viktig funktion av arbetssättet ABW är att ha en symbolisk betydelse för att åstadkomma en kulturell förändring. Ett första utkast ges som förslag på en modell som anses förklara hur symboliska koncept kan följas upp inom organisationer.

 • 105.
  Bäckman, Emili
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Linné, AnnaCarin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  RBAB: En studie om hur verkligt värde påverkar ett kommunalt förvaltningsbolags redovisning2010Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Undersöka hur redovisningen i kommunala fastighetsförvaltningsbolag i Rättvik kommer att påverkas om fastigheterna värderas till verkligt värde enligt IAS 40. Slutsatser: Vi anser att det kommunala fastighetsförvaltningsbolaget RBAB inte kommer påverkas positivt om bolagets fastigheter värderas till verkligt värde. Detta eftersom RBAB ser sin verksamhet som en ”going concern” där verksamheten vilar på grunden för en långsiktig bostadsförsörjning för allmännyttan. I RBAB är det viktigare att se till själva verksamheten av bolaget, att underhålla och förvalta fastigheterna står i fokus. Redovisningstekniskt är verkligt värde omständigt att hålla reda på. Det är onödigt att RBAB lägger ned tid och resurser på att redovisa efter världskonjunkturerna, genom årlig värdering. Uppskrivningarna hanteras via en uppskrivningsfond som hör till eget kapital på balansräkningen. Nedskrivningar ska belasta årets resultaträkning, nästa års avskrivningar bygger på det nya nedskrivna värdet. Metod: Den metod vi valde för att uppnå vårt syfte, är att göra en fallstudie, studera ett specifikt objekt, RBAB. Vi använder oss av Eisenhardts metod ”Process of Building Theory from Case Study Research” För insamling av data använder vi oss av intervjuer, som är öppen karaktär. Respondenterna är personer som ur olika vinklar är huvudpersoner inom RBAB. VD, ekonomichef samt revisor. Vi intervjuar även en mäklare i Rättvik för att få svar på frågan om det finns ett befintligt underlag för att kunna värdera förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Teori: I vår förstudie studerar vi årsredovisningar. Vår referensram består av kommunala fastighetsförvaltningsbolag, värdering av fastigheter, diskussion om verkligt värde, IAS 40, redovisningstermer och redovisningskriterier.

 • 106.
  Bäckström, Jerker
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Söderlund, Daniel
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Kommunal marknadsföring- Competitive identity och institutionell problematik: En komparativ fallstudie om två svenska kommuner och deras marknadsföring2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Historiskt sett finns det etablerade normer i samhället som säger att en kommun endast ska bedriva traditionell kommunal verksamhet som innefattar att tillgodose välfärden (vård, skola & omsorg). Dock så har globaliseringen och urbaniseringen skapat en konkurrens om invånare vilket har lett till att kommuner idag bedriver en allt mer utvecklad marknadsföring för att attrahera fler invånare.

  Den här fallstudien innehåller två objekt (kommuner). Vi vill undersöka den kommunala marknadsföringen genom att fokusera på begreppen competitive identity (CI) och institutionell problematik (IP). Begreppet CI innehåller en teoretisk genomgång av komponenter i kommunal marknadsföring och IP beskriver kommunernas komplexa situation med olika institutionella krav. Genom att analysera dessa begrepp mot praktiska fall kan vi bidra till ökad förståelse om kommunal marknadsföring som är vårt syfte. Vi presenterar även en egen modell i samband med begreppet CI som ger en nyanserad bild av ämnet.

  Studiens resultat identifierar att kommunerna har speciella målgrupper som likt ett företag varierar beroende på deras ställning på marknaden. Genom skapandet av en CI deklarerar kommunen en önskvärd image där företeelser som inte bidrar till den blir exkluderade. Det gestaltar sig på olika sätt vilket analyseras grundligt i studien. Samtidigt illustreras motsägelsen när respondenterna i fallen säger att det är medborgarna som håller uppe imagen.

  Studien visar att det inte finns en enhetlig bild hur man som kommun ska hantera den institutionella komplexitet som uppstår. Fallen presenterar två olika synsätt som de finner mer lämpligt.

 • 107.
  Böhn, Solveig
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Elbe, Jörgen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  The Älvdalen Story: Marketing an inland destination in rural Sweden2001Ingår i: Tourism in Western Europe : a collection of case histories / [ed] Voase, Richard, Wallingford, UK: CABI Publishing, 2001, s. 149-165Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This chapter takes the form of a narrative, because its subject matter, the development of tourism in a rural area in central Sweden, is inseparable from the entrepreneurial activity of one individual. The story is about how one man, over a period of 25 years, worked to develop tourism in A ¨ lvdalen, a small and relatively unknown area of Sweden. It begins in the 1960s and finishes when the supply-side of A ¨ lvdalen’s tourism industry was restructured at the end of the 1980s. The research undertaken to produce the chapter includes the use of written records that the man left behind after his death in the early 1990s, articles in newspapers, and interviews with people who worked closely with him, and also with other associates, one of whom is the author of this chapter.

 • 108.
  Candelmo, Amanda
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  INFLUENCER SOM MARKNADSFÖRARE: HUR TROVÄRDIGA ÄR DE?: En studie som undersöker hur influencer själva beskriver hur de kan skapa och bibehålla trovärdighet gentemot sina följare.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med detta examensarbete är att analysera hur influencer själva beskriver hur de gör för att skapa och bibehålla trovärdighet gentemot sina följare.

  Metod: En kvalitativ studie har genomförts med ett induktivt tillvägagångsätt. Data för studien har samlats in genom sex semi-strukturerade intervjuer, litteratur, artiklar och webbsidor.

  Empiri: Det empiriska underlag som använts i uppsatsen är ett resultat av sex utförda intervjuer. Den insamlade informationen från intervjuerna har använts för att genomföra analys och diskussion med koppling till det teoretiska ramverket.

  Resultat: Med empirin som utgångspunkt har analys- och diskussionsavsnitten belyst hur influencers beskriver hur de kan skapa och bibehålla trovärdighet gentemot sina följare. Genom det empiriska resultatet och analysen har det framkommit att influencers kan skapa och bibehålla trovärdighet gentemot följaren men inte kontrollera den. En intressant aspekt som har framkommit är att influencers inte anser att betalda samarbeten behöver försämra trovärdigheten, utan att det tvärtom kan förstärka trovärdigheten.

 • 109.
  Carlsson, Anna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Hebert, Julia
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Digitalisering: En studie om organisationers lärande och effektivitet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Digitaliseringen har påverkat organisationer där många arbetsaktiviteter ändrats som följd, där inkluderat hur organisationsmedlemmar delar kunskap mellan varandra. Kunskap är bland den viktigaste resursen i en organisation varav digital kunskap mer lättillgängligt kan nås, nyttjas och spridas till organisationens medlemmar. Det är viktigt att tillvarata på den kunskapen som redan finns inom organisationen och dela den mellan organisationens medlemmar då det kan ge upphov till konkurrensfördelar.

  Syftet med studien har varit att utveckla en förståelse för hur kunskapsdelning inom organisationer påverkas av digitaliseringen. För att uppnå syftet gjordes en kvalitativ undersökning och intervjuer genomfördes med respondenter som har en högre befattning, på en utvald organisation inom byggbranschen. Slutsatsen indikerar att digitaliseringen effektiviserat organisationens kunskapsdelning. Att kunskap återfinns digitalt har bidragit till bättre tillgänglighet där flera av organisationens medlemmar kan ta del av kunskapen samtidigt. Kunskapen kan dessutom delas snabbare och över geografiska avstånd vilket resulterat i att kunskap mindre kostsamt och mer tidseffektivt kan delas.

 • 110.
  Carsting, Robin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Einarsson, Johny
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Den lagstadgade hållbarhetsrapporten: Granskningsprocessen och dess krav ur ett revisionsperspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: Den lagstadgade hållbarhetsrapporten: Granskningsprocessen och dess krav ur ett revisionsperspektivBakgrund & Problem: Med införandet av krav på hållbarhetsrapportering enligt ÅRL ämnade regeringen att göra företagens hållbarhetsinformation mer öppen och jämförbar. Lagen i sig kan uppfattas som allmängiltig och lämnar tolkningen till användarna vilket gör att granskningskraven på den lagstadgade hållbarhetsrapporten kan uppfattas som lågt ställda.Syfte: Syftet med arbetet är att skapa förståelse för den lagstadgade hållbarhetsrapporten och dess granskningsprocess ur ett revisionsperspektiv.Teoretiskt ramverk: Teorikapitlet innehåller en genomgång av vårt teoretiska ramverk. Här presenteras den lagstadgade hållbarhetsrapporten och standards. Teorier kring revisionens funktion, granskningsprocessen, standardisering och institutionella teorin tas även upp.Metod: I denna uppsats används en kvalitativ metod. Datainsamlingen utgörs av information hämtad från fyra stycken semistrukturerade intervjuer och utgör empirin i uppsatsen. Empirin analyseras tematiskt där den även ställs mot det teoretiska ramverket.Empiri: I uppsatsens empirikapitel presenteras resultatet från intervjuerna som genomfördes, alltså våra respondenters svar, tankar och åsikter. Resultatet visar att respondenterna till stor del har liknande åsikter gällande den lagstadgade hållbarhetsrapporten, men att det även uppkommer vissa meningsskiljaktigheter.Slutsats: I uppsatsen framgår det att det inte sker en granskning av den lagstadgade hållbarhetsrapporten utan en kontroll vilket gör att revisionen fyller en förbättrande funktion, men inte en försäkrande funktion. Arbetets resultat visar att jämförbarheten inte har ökat till följd av lagkravet. För att det ska ske krävs det att tydligare riktlinjer etableras vilket även gör att de låga granskningskraven som gäller idag är på en bra nivå, även om den nuvarande granskningen kan uppfattas som otillräcklig.

 • 111.
  Chapman, Sandra
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Öyen, Camilla
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Kvinnors karriärmöjligheter inom detaljhandeln: En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser att nå ledningspositioner2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom detaljhandeln anses könsfördelningen av de anställda vara jämställd, men när ledningspositionerna granskas visar det sig att det är män som dominerar på positionerna. Trots lagstiftningar för att främja en jämställd arbetsmarknad och det faktum att en förändring av könsfördelningen skett de senaste tio åren visar det sig ändå att underrepresentation av kvinnor på ledningspositioner kvarstår. Det framkommer även att kvinnors arbetsvillkor innefattar könsstereotyper och fördomar gällande deras ledaregenskaper samt ambitionsnivå vilket på sikt kan försvåra deras karriärförutsättningar och möjligheter att nå ledningspositioner.

  Syftet med den här uppsatsen är att förstå kvinnors upplevelser av att nå ledningspositioner som traditionellt besitts av män och de faktorer som påverkat kvinnornas karriärmöjligheter. I uppsatsen har fem intervjuer med kvinnor på VD-position i fem detaljhandelsföretag i Sverige har genomförts genom en kvalitativ studie. Materialet som samlats in visar att de här kvinnorna lyfter sina personligheter och egenskaper som de främsta anledningarna till att de nått sina ledningspositioner. Resultatet visar på glapp mellan teorin som belyser vikten av nätverk för att kvinnors karriärer ska möjliggöras, och empirin som talar för att de här kvinnorna inte anser att det är en viktig faktor. Teorin och empirin överensstämmer när det kommer till relationen mellan bristen på kvinnliga förebilder och underrepresentationen av kvinnor i ledningspositioner. Slutsatsen för uppsatsen är att de kvinnor som intervjuats inte har stött på några hinder på sin väg mot ledningspositioner inom detaljhandeln men att det finns en medvetenhet om att könsstereotyper och fördomar påverkar kvinnors karriärmöjligheter inom detaljhandeln.

 • 112.
  Chorr, Kumba
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  En studie av Högskolan Dalarnas studenters köpbeteenden och attityd till e-postreklam2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte:

  Studiens syfte är att klarlägga för om e-post är en effektiv marknadsföringskanal. I det sammanhanget vill jag se vilken roll konsumentens attityd har i avseende till konsumentens beslut till att köpa de produkter som marknadsförs.

  Referensram:

  Studiens referensram har jag illustrerat i en figur där jag har sammanställt Haq’s (2009) värdefaktorer informativ, relevant och irritation med trekomponentmodellens två komponenter kognition och affektion. Den tredje komponenten beteende har jag ersatt med komponenten upplevd kontroll över beteende från teorin om planerat beteende. Dessa ska tillsammans avgöra en individs attityd som slutligen resulterar i trekomponentmodellens sista element beteende.

  Metod:

  I min studie har jag tillämpat en kvantitativ metodologi i form av en enkätundersökning som har skickats ut till studenternas skolmejl. Frågeformuläret besvarades av totalt 189 studenter, men endast 181 stycken av dessa var analyseringsbara.l Svaren analyserades med hjälp av programvaran minitab och illustreras i form av tabeller och figurer.

  Resultat och slutsats:

  Resultaten indikerar att studenterna hade en negativ attityd till mottagande av e-postreklam och uppfattade dessa som bland annat påträngande samt irriterande. En negativ attityd till e-postreklam resulterade således varken i att studenterna kände ett behov av eller efter eget huvud valde att köpa de produkter som marknadsfördes. Studenterna visade sig istället undvika, filtrera bort eller även avregistrera sig från de reklam som inte väckte deras intresse. En del av respondenterna ansåg däremot att e-post var en bra marknadsföringskanal där de kunde ta del av erbjudanden på, men menade att detta endast gällde reklam som de själva prenumererat på eller ofta handlade hos.

 • 113.
  Corda, Daniele
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Murtokangas, Ville
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Causes of teachers’ turnover intentions in Swedish schools: A qualitative research2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to explore the causes of teachers' turnover intentions in selected Swedish schools.

  Research methodology – This research took the form of a qualitative research. Semi-structured interviews were used to explore the causes of teachers' turnover intentions within the schools selected for this study. The sample was composed by 9 teachers that work in Säter. In order to provide a different yet meaningful perspective, a further interview with the Säter school department has been conducted.

  Results – Several of the results were coherent with the literature: elements such as motivations to teach, administrative support, workload, class size and collaboration were found to be related to teachers’ turnover intentions and therefore confirmed the previous studies. However, factors like salary, mentoring, autonomy, physical conditions and orderly environment were not found to have a connection with the respondents’ turnover intentions, hence constituting a result that did not confirm the literature.

  Originality – This thesis extended the previous research related to the causes of teachers’ turnover intentions by focusing on Sweden, which had not been investigated yet to that matter. The Swedish context appears particularly worth researching because of both the particularity of its decentralized educational system and the widespread turnover intentions of teachers.

 • 114.
  Dahlman, Johanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Hur påverkas konsumentens uppfattning om ett varumärke vid en rebranding?: en studie om ICAs rebranding från Euro Shopper till ICA Basic2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Konsumentens uppfattning till det nya varumärket förbättras i en positiv riktning jämfört med det gamla varumärket vid en rebranding. Det bör inte finnas någon koppling mellan konsumentens uppfattning och försäljningen av varumärket trots en rebranding. Hur framgångsrik en rebranding är bör påverkas av vilka konsumenter som särpräglar den enskilda butiken. Beroende på konsumentens kön kommer mottagligheten för rebrandingen att ha en inverkan på dennes uppfattning till det nya varumärket.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att förklara vad som kan förväntas hända med konsumentens uppfattning om ett varumärke vid en rebranding.

  Metod: Uppsatsen hade en kvalitativ ansats och var subjektivt grundad. Datainsamlingsverktyget som författaren använde sig av var enkäter och de utformades efter de femton propositionerna som sammanställdes i den teoretiska referensramen. Enkäterna samlades in i den valda ICA Kvantum butiken i Borlänge.

  Slutsats: I resultatanalysen framkom det att konsumenten hade en betydligt starkare uppfattning till det nya varumärket än till det gamla. Det innebär att en rebranding kan förbättra konsumentens uppfattning positivt. Det framkom även att det inte finns någon koppling mellan konsumentens uppfattning och försäljningen av varumärket. Det framkom också att ålder, kön och vart butiken är placerad kan spela en stor roll för om en rebranding lyckas eller misslyckas

 • 115.
  Dahlman, Johanna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Engberg, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Part-time employment within the Swedish retail business: – A study of part-time employment from a management perspective2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Research question: How has the presence of PT employees affected the role of managers in the Swedish food retail business?

  Research purpose: The purpose of this paper was to describe the change that accompanies part-time employment from a management perspective, and particularly, describe how the presence of part-time employment has influenced the role of the manager within the Swedish food retail business.

  Conceptual framework: The main focused in this chapter is directed towards the role of managers. The basis of the conceptual framework consist of the model developed by Mintzberg including the ten managerial roles and Quinn's eight leadership roles and how the presence of PT employments might affect these roles.

  Methodology: In this paper, the authors adopted a qualitative design and used narrative inquiry as a research strategy in order to gain a deep understanding of the context. Semi- structured interviews have been collected through a self-selection sampling and the total number of participants was ten.

  Conclusions: Based on the findings of this paper the presence of PT employees have not influenced and changed the role of managers. The changes that have influenced and caused the change of the role of the managers constitutes of the increased workload, the delegations of tasks and responsibilities, changed positions, the change of the organisational structure of the individual store, and the increased workforce.

 • 116.
  Danielsson, Pernilla
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Johansson, Hanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Rex – den nya redovisningsstandarden: Ett litet steg för konsulten men ett stort steg förredovisningsprofessionen?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Rex - den nya redovisningsstandarden. Ett examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi.Uppsatsens syfte är att analysera auktoriserade redovisningskonsulters syn på den nya redovisningsstandarden Rex och särskilt om den kan bidra till att utveckla yrket mot en redovisningsprofession.Data har insamlats genom litteraturstudie samt genom en enkätundersökning. Respondenterna till enkäterna är auktoriserade redovisningskonsulter hos Srf konsulterna. Enkäterna skickades ut till 300 auktoriserade redovisningskonsulter varav vi erhöll 45 stycken svar. Data från enkäterna har slutligen bearbetats genom z-tester och hypotesprövningar. Genom z-tester och hypotesprövningar kom vi fram till att en signifikant andel av respondenterna anser att Rex utvecklar yrket mot en redovisningsprofession. Våra resultat tyder på att Rex bidrar till att auktoriserade redovisningskonsulter utvecklas till en redovisningsprofession.Vår uppsats har bidragit med kunskap om huruvida auktoriserade redovisningskonsulter kan anses vara en profession. Brundin Franksson och Eisersiö (2011) kom i sin kandidatuppsats fram till att Reko var ett steg som utvecklade yrkesrollen till att bli en profession. Utgångspunkten var då den tidigare redovisningsstandarden Reko. En ny redovisningsstandard har dock lanserats och den här studien har därför baserats på den nya redovisningsstandarden Rex. Med vår studie har vi kommit fram till samma slutsats som Brundin Franksson och Eisersiö. Skillnaderna har dock, förutom att vi har undersökt olika standards, varit att respondenterna i studierna har skilt sig åt. Brundin Franksson och Eisersiö undersökte både revisorer, redovisningskonsulter och auktoriserade redovisningskonsulter hos FAR medan vi endast har undersökt auktoriserade redovisningskonsulter hos Srf konsulterna. Uppsatsen har bidragit med kunskap om yrket kan komma att utvecklas till följd av den nya kontexten. Uppsatsen har även bidragit med att fylla kunskapsluckor om Rex, då vi tidigare ej funnit forskning som hunnit behandla den nya standarden.

 • 117.
  Dannberg, Johanna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Stenström, Hanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Hållbarhetsredovisning under utveckling2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hållbarhetsredovisning har utvecklats under en lång tid och GRI har varit en viktig del i denna utveckling eftersom GRI är det mest använda ramverket av företag över hela världen när det gäller hållbarhetsredovisning. GRIs riktlinjer har under åren uppdaterats och 2013 kom den uppdaterade versionen G4. Där introducerades en väsentlighetsanalys som innebar att företagen genom den skulle få fram sina väsentliga aspekter både utifrån företagets egna åsikter men även intressenternas. 2016 kom den senaste uppdateringen av GRIs riktlinjer ut som fick namnet GRI Standard, med målet att bli den globala standaren för hållbarhetsredovisning. I och med den uppdateringen fick nu väsentlighet ett större fokus. Att företag använder sig av samma riktlinjer kan innebära att de kommer att anpassa redovisningen efter vad som är väsentligt för deras verksamhet och utifrån förväntningar och krav från sina intressenter, detta kommer då att främja skillnader i redovisningarna. Att företag följer detaljerade riktlinjer kan även innebära det motsatta, att de redovisar liknande ämnen i sina redovisningar. Hållbarhetsredovisning är tillsammans med GRI under utveckling och det finns fortfarande betydande osäkerheter om vad hållbarhetsredovisningarna bör innehålla då det saknas en systematik vilket kan förklara variationen i innehållet. Utvecklingen ger större utrymme för intressenter att eventuellt tillsammans med företagens avdelningar för redovisning och information bestämma innehållet och på så sätt delta i utvecklingen. Både GRI och redovisningspraxis står för dilemmat att vara väsentligt för intressenter och samtidigt anpassa sig till en standard. Detta innebär ett dilemma för företagen som de kan hantera på olika sätt.

  Syftet med denna studie är att analysera utvecklingen av två branschers hållbarhetsredovisningar samtidigt som väsentlighet tagit allt större plats i GRI. Detta för att förstå vilken riktning hållbarhetsredovisning går emot, om den blir mer standardiserad eller mer företagsspecifik. Studien består av en blandmetod i form av en innehållsanalys där två branschers hållbarhetsredovisningar studerats för åren 2015, 2016 och 2017.

  Studiens resultat visar att företagen branschvis blir mer standardiserade men den visar samtidigt att företagen inkluderar intressenternas åsikter för att ta fram det som är väsentligt vilket bidrar till skillnader i hållbarhetsredovisningarna. Denna studie visar att GRI måste utvecklas för att bli en standard eftersom det inte går att både inkludera intressentdialoger och samtidigt redovisa jämförbar och entydig information utan striktare direktiv från GRI.

 • 118.
  Daunfeldt, Sven-Olov
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Nationalekonomi.
  Elert, Niklas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Nationalekonomi.
  Lang, Åsa
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Does Gibrat's Law Hold for Retailing?: Evidence from Sweden2012Ingår i: Journal of Retailing and Consumer Services, ISSN 0969-6989, E-ISSN 1873-1384, Vol. 19, nr 5, s. 464-469Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Gibrat’s Law predicts that firm growth is a purely random effect and therefore should be independent of firm size. The purpose of this paper is to test Gibrat’s law within the retail industry, using a novel data-set comprising all surviving Swedish limited liability companies active at some point between 1998 and 2004. Very few studies have previously investigated whether Gibrat’s Law seems to hold for retailing, and they are based on highly aggregated data. Our results indicate that Gibrat´s Law can be rejected for a large majority of five-digit retail industries in Sweden, since small retail firms tend to grow faster than large ones.

 • 119.
  Daunfeldt, Sven-Olov
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Nationalekonomi.
  Grek, Åsa
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Mikrodataanalys.
  Hartwig, Fredrik
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Rudholm, Niklas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Nationalekonomi.
  Betydelsen av internt genererat kapital för en långsiktigt hållbar företagstillväxt2017Ingår i: Perspektiv på kapitalförsörjning – en antologi om företagens finansiering och statens roll / [ed] Jörgen Lithander, Stockholm: Tillväxtanalys , 2017, 1, s. 31-49Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Ett företags expansion kan finansieras med internt genererat kapital eller med hjälp av extern finansiering. Vi undersöker här hur omsättningstillväxten och överlevnadssannolikheten påverkas av företagets internt uppbyggda kapital. Undersökningen baseras på data över alla Sveriges aktiebolag under perioden 1997–2010.

  Våra resultat indikerar att den initiala tillgången på internt uppbyggt kapital generellt sett inte är förknippad med en högre omsättningstillväxt eller ökade möjligheter att överleva på marknaden. Vi finner däremot att de företag som bygger upp interna medel innan de växer är mer sannolika att uppnå en långsiktigt hållbar tillväxt än de företag som växer innan de byggt upp ett internt kapital.

  Resultaten indikerar också att företag som har varit med om uppköp eller sammanslagningar har både högre tillväxt och bättre chanser att överleva på marknaden.

  Vi kan samtidigt konstatera att de skattade sambanden ofta är svaga trots det omfattande datamaterialet. Det tyder på att företagstillväxt i huvudsak är slumpmässig eller kan förklaras av variabler som är svåra att mäta och inkludera i kvantitativ analys. Detta bekräftas också av tidigare studier.

  Våra resultat implicerar att framtida studier bör fokusera mer på hur företagen växer än på vad som kan förklara hur mycket de växer vid en viss tidpunkt.

 • 120.
  Daunfeldt, Sven-Olov
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Nationalekonomi.
  Grek, Åsa
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Mikrodataanalys.
  Hartwig, Fredrik
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Rudholm, Niklas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Nationalekonomi.
  Hur kapitalstrukturen påverkar den långsiktigt hållbara företagstillväxten2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det antas ofta att det finns ett ”kapitalförsörjningsgap” i ekonomin på grund av asymmetrisk information, vilket leder till att efterfrågan på externt kapital är större än utbudet. De politiska beslutsfattarna vill därför ofta öka tillgången på externt riskkapital genom olika selektiva statliga stödinsatser för att få fler växande företag.

  Klassiska teorier om företagstillväxt implicerar dock att det snarare är uppbyggnaden av företagets interna resurser som är av betydelse för att förklara företagens tillväxt och möjligheter att överleva på marknaden. Många företagare vill dessutom behålla kontrollen över sitt företag och kan därmed välja att inte växa med externt kapital, trots att de har tillväxtambitioner. Om detta stämmer är politiska beslut som ökar tillgången till internt kapital av större betydelse för företagens utveckling än politiska beslut som avser att öka tillgången på externt kapital.

  I denna rapport vill vi studera hur betydelsefullt det internt uppbyggda kapitalet har varit för tillväxt och överlevnad hos aktiebolag i Sverige under perioden 1997–2010. Våra resultat indikerar att:

  • Tillgången till internt kapital kan inte förklara den observerade företagstillväxten bland aktiebolag i Sverige under perioden 1997–2010.

  • Det interna kapitalet är inte relaterat till överlevnadssannolikheten för aktiebolag i Sverige under perioden 1997–2010.

  • Företag som växer efter att de har byggt upp internt kapital har större möjligheter att i framtiden kombinera hög tillväxt med hög lönsamhet jämfört med de företag som växer innan de har byggt upp internt kapital.

  Resultaten är delvis motstridiga. De företag som bygger upp ett internt kapital och sedan väljer att expandera har en högre sannolikhet att nå en långsiktigt hållbar position för tillväxt än de företag som växer innan de har byggt upp internt kapital. Detta talar för att uppbyggnaden av internt kapital är av betydelse. Våra regressionsresultat indikerar dock att det inte finns något starkt positivt samband mellan internt uppbyggt kapital och företagens framtida omsättningstillväxt eller möjligheter att överlevna på marknaden.

  Det finns ett antal möjliga förklaringar till våra resultat. Den första förklaringen är helt enkelt att det interna kapitalet inte är av betydelse för företagens framtida tillväxt och överlevnad. Den troliga förklaringen till detta är att vid jämvikt kommer företagarna att värdesätta en expansion med internt eller externt kapital på liknande sätt. Detta implicerar att det snarare är den totala mängden riskkapital som påverkar företagens tillväxt och överlevnad, och inte huruvida kapitalet genereras internt eller externt.

  En annan tolkning är att företagarna fortfarande föredrar att växa med internt uppbyggt kapital eftersom resultaten visar effekten på företagstillväxten och överlevnadssannolikheten, givet den initiala uppbyggnaden av internt kapital i företagen. Den initiala nivån av internt kapital har således ingen effekt på företagsutvecklingen, men en ökning av det interna kapitalet i förhållande till tillgången på externt kapital kan fortfarande leda till att fler företag vill expandera sin verksamhet.

  Många företagare i Sverige väljer också att inte växa trots att de har relativt god lönsamhetsutveckling. Detta kan betyda att vi inte observerar några samband mellan det internt uppbyggda kapitalet och företagens utveckling eftersom många företagare inte vill växa under de rådande institutionella förutsättningarna. Det finns med andra ord utelämnande variabler, till exempel olika tillväxtbarriärer (regelkrångel, strikt anställningsskydd, matchningsproblem, etc.), som kan förklara varför det interna kapitalet inte har någon observerad betydelse för tillväxten och företagens överlevnad i vår studie.

  Slutligen kan en möjlig förklaring vara att företagens tillväxt och överlevnad i mycket hög utsträckning är slumpmässig. Detta innebär att det blir svårt att förklara vad det är som påverkar företagens utveckling, vilket också implicerar att selektiva stödåtgärder för att få fler växande företag är dömda att misslyckas.

  Sammanfattningsvis kan vi konstatera att våra resultat inte ger något stöd för hypotesen att företag med tillgång till internt kapital växer snabbare och har en högre överlevnadssannolikhet än de företag som har tillgång till mindre internt uppbyggt kapital. Resultaten bygger på de rådande institutionella förutsättningarna i Sverige under perioden 1997–2010 och är avgränsade till att studera effekten av det initialt uppbyggda kapitalet i bolagen. Vi undersöker inte företagarnas preferenser, det vill säga om de föredrar mer internt kapital framför externt kapital när de ska expandera verksamheten, eller om en ökning av det internt uppbyggda kapitalet har en större tillväxteffekt än mer externt kapital.

 • 121.
  Daunfeldt, Sven-Olov
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Nationalekonomi. Department of Trade, Industry and Business, HUI Research.
  Hartwig, Fredrik
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi. Department of Trade, Industry and Business, HUI Research.
  What determines the use of capital budgeting methods?: Evidence from Swedish listed companies2014Ingår i: Journal of Finance and Economics, ISSN 2328-7284, Vol. 2, nr 4, s. 101-112Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: This paper aims to extend and contribute to prior research on the association between company characteristics and choice of capital budgeting methods (CBMs). Design/methodology/approach: A multivariate regression analysis on questionnaire data from 2005 and 2008 is used to study which factors determine the choice of CBMs in Swedish listed companies. Findings: Our results supported hypotheses that Swedish listed companies have become more sophisticated over the years (or at least less unsophisticated) which indicates a closing of the theory-practice gap; that companies with greater leverage used payback more often; and that companies with stricter debt targets and less management ownership employed accounting rate of return more frequent. Moreover, larger companies used CBMs more often. Originality/value: The paper contributes to prior research within this field by being the first Swedish study to examine the association between use of CBMs and as many as twelve independent variables, including changes over time, by using multivariate regression analysis. The results are compared to a US and a continental European study.

 • 122.
  Daunfeldt, Sven-Olov
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Nationalekonomi.
  Lang, Åsa
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Macuchova, Zuzana
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kulturgeografi.
  Rudholm, Niklas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Nationalekonomi.
  Firm growth in the Swedish retail and wholesale industries2013Ingår i: Service Industries Journal, ISSN 0264-2069, E-ISSN 1743-9507, Vol. 33, nr 12, s. 1193-1205Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To identify the determinants of firm growth in the Swedish retail and wholesale industries during 2000–2004, we analyse a sample of 400 limited liability companies using quantile regression techniques. Firm growth was mainly found to depend upon time-invariant firm-specific effects, supporting Penrose's [1959. The theory of the growth of the firm (4th ed.). New York: Oxford University Press] suggestion that internal resources such as firm culture, brand loyalty, entrepreneurial skills, and so on are important determinants of firm growth.

 • 123.
  De Vos, Nele
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Generations and intention to leave current job: Belgian nurses in the workplace2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This master thesis aims to identify work-related factors making Belgian nurses consider leaving their job voluntary and to compare the work-related factors across different generations. The purpose of this master thesis has a descriptive nature of research. The research approach chosen is a deductive approach and the research design chosen is a quantitative research design. Cluster sampling in combination with simple random sampling was used as sampling technique. 128 nurses were surveyed from April to May 2016. Nurses who reported to leave the organization due to retirement reasons, temporary employment contract or maternity leave were excluded from the study as this study investigates the voluntary turnover intention. A total of 68 nurses were included in the study which indicates an overall response rate of 53 %.

  Numerous of the findings in this master thesis are consistent with previous studies on turnover intention of different generations in other western-countries than Belgium. The work-related factor workload was most often reported by Belgian nurses with no intention to leave their job. Belgian nurses with an intention to leave their job indicated most often the work-related factor (non-)financial benefits. The generation-specific findings indicated both similarities and differences between the work-related factors selected. It was observed that Baby Boomers with an intention to leave their job selected most often variables related to the work-related factors (non-)financial benefits, supportive organization and workload. The variable lack of recognition appeared among Baby Boomers with an intention and no intention to leave their job. Surprisingly was the often selected variables lack of direct and/clear feedback on performances and unsupportive supervisor among Baby Boomers with professional turnover intention.

  Further, it was observed that Generation Xers with an intention to leave their job selected most often variables related to the work-related factors supportive organization, communication, (non-)financial benefits, work content and workload. The variables inadequate opportunity for advancement/professional growth and imbalance work-life appeared among Generation Xers with an intention and no intention to leave their job. Generation Yers with an intention to leave their job selected most frequently variables related to the work-related factors (non-)financial benefits, workload and commitment. The variables inadequate salary and opportunities elsewhere appeared among nurses with an intention and no intention to leave their job. Surprisingly was the often selected variable inadequate salary among Generation Yers with professional turnover intention.

 • 124.
  Di Padova, Anna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Johansson, Pontus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  En studie om varumärkens betydelse i den svenska träindustrin: Fallet AB Karl Hedin2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 125.
  Dimkpa, Princewill
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Dimkpa, Collins
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Obstacles and Opportunities Foreign Graduates Meet In Dalarna Labour Market, Sweden2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Foreign graduates have been part of the success stories of many developed countries. This is as a result of their immeasurable deposit of ideas, knowledge, and innovation in the host country. Though the process of these foreign graduates penetrating and integrating into the labour market of the host country could be slow and rough as they encounter some obstacles on the way; they still strive to break through and be part of the country’s workforce because they foresee some opportunities therein. This research study is about the obstacles and opportunities foreign graduates meet in Dalarna labour market. The study investigated and identified the obstacles and opportunities foreign graduates meet in Dalarna labour market. For a thorough execution of this research, we collected primary data by handing questionnaires to 65 foreign graduates searching for jobs in Dalarna region and interviewed eight people, among which seven were foreign graduates and one of them was a staff at Arbestförmedlingen (Employment Agency) to give us a general view of the Dalarna labour market. We read previous research works and related articles to understand the topic in order to get an overview of the terminologies and concept to apply. This study concluded that language is a major obstacle foreign graduates meet in the Dalarna labour market. Other possible obstacles include culture, poor integration policies, lack of a placement bureau, lack of trust, limited opportunities, favoritism, lack of jobs, lack of references and experience. On the other hand factors like job availability, outgoing labour force and unskilled labour are possible opportunities foreign graduates meet in the Dalarna labour market. Furthermore flexible work time, good working atmosphere, experience, social security/welfare, good standard of living, family friendly region, higher wages, job security and cheap cost of living are also possible benefits that foreign graduates get in Dalarna.

 • 126.
  Dong, Anqi
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Jiang, Xuewei
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Investigating the factors that affect consumer loyalty among online shoppers in China: A survey of T-mall2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to find out which aspects of consumer loyalty factors derived

  from the existing literature are regarded as important by loyal Chinese online consumers, by

  using T-mall’s consumers as an example. In doing so, this thesis intends to generate a better

  understanding of consumer loyalty with regard to online shopping in the Chinese market.

  This research is a qualitative study that was conducted using a survey. The data that formed

  the basis of our analysis were gathered from responses to a questionnaire which was designed

  according to the theoretical framework. The questionnaires were posted on the Chinese

  website BaiduPostbar.

  Based on the results of our analysis, the most important aspects according to the loyal

  Chinese online consumers are “low prices”, “accuracy of the product’s description”,

  “consumer-written reviews”, “proper delivery” and the possibility to use a “third-party

  payment system”. The possibility to chat online with representatives from the retailer is

  regarded as the least important aspect affecting consumer loyalty of Chinese online shoppers.

 • 127.
  Dudokh, Dana
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  What factors affect the destination choice of Jordanian tourists? A panel data analysis2008Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper investigates what factors affect the destination choice for Jordanian to 8 countries (Oman, Saudi Arabia, Syria, Tunisia, Yemen, Egypt, Lebanon and Bahrain) using panel data analysis. Number of outbound tourists is represented as dependent variable, which is regressed over five explanatory variables using fixed effect model. The finding of this paper is that tourists from Jordan have weak demand for outbound tourism; Jordanian decision of traveling abroad is determined by the cost of traveling to different places and choosing the cheapest alternative.

 • 128.
  Dupáková, Barbora
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  The Impact of User Generated Content on Consumer Decision Making: Differences for decision making styles, age, and gender2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this thesis is to identify the influence of user generated content (UGC) on consumer decision making depending on age, gender and the decision making style of the consumer.

  Methods: This thesis is based on primary data using quantitative research design. In order to collect data an Internet-mediated questionnaire based survey was conducted with the descripto-explanatory nature of research.

  Results: The sample of 250 consumers offered an insight how UGC affects consumer decision making. UGC was found as more influential source for consumers than official corporate information. Moreover, the findings show that UGC influences the majority of consumers and their decision making. Consumers can find and be interested in new goods and services in UGC; search for negative and/or positive information in UGC based on which consumers can radically decide whether to purchase or not to purchase. Negative UGC influences consumers six times more often not to purchase goods and services in contrast to positive UGC which influences consumers to purchase goods and services two times more often. UGC was found to affect consumers after their purchase. They tend to return to UGC to search for more information. Consumer decision making also varies due to consumers´ age, gender and only one consumer decision making style which was possible to test. Younger consumers trust two times more UGC than older consumers. Older consumers prefer not to purchase goods and services almost tree time less often than younger consumers. Differences were found also in gender. Male consumers incline not to purchase four times more than female consumers after finding negative UGC. According to the findings perfectionists as a consumer decision making style identified in the sample search for UGC information more often than consumers who do not have characteristics of perfectionists.

  Conclusion: This thesis proved that UGC has an influence on consumer decision making and also the existence of differences based on gender, age and partly on one consumer decision making style. Thereby, the results of this thesis confirm findings of prior studies and underline the importance of awareness of UGC in the corporate world as well as the academic one. The relationship between consumer decision making should be also more researched from the consumer decision making perspective.

 • 129.
  Duvefelt, Hampus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Rosén, Martin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  I Stormens Öga: En kvalitativ studie inspirerad av grundad teori, om väntade förändringar inom elitidrottsföreningar2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Adapt or die.

  En omvärld i ständig rörelse ställer högre krav än någonsin på organisationer att utveckla sitt förändringsarbete och sättet man ser på förändringar, något som lett till att fenomenet "organisationsförändringar" blivit ett fokusområde för organisationsforskare. Inom denna forskning framhävs inte sällan vikten av att ta ställning till hur anställda tar emot, och påverkas av, detta förändringsarbete. En typ av förändringar som dock förblivit outforskade är väntade förändringar, förändringar där de anställda vet att en förändring kan komma att ske men inte när eller hur den kommer ske.

  Inom idrotten återfinns en viss typ av organisationer, elitidrottsföreningar, som ställs inför väntade förändringar med jämna mellanrum. Dessa situationer uppkommer när föreningarna omplaceras i det standardiserade seriesystem som återfinns i Sverige och ställs inför kraftigt omväxlande ekonomiska förutsättningar. För att kunna hantera denna osäkerhet förutsätts att organisationen konstant står redo att genomföra omvälvande förändringar, enbart baserat på föreningens sportsliga resultat.

  Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för de anställdas reaktioner vid situationer av omplacering och väntad förändring. För att uppnå syftet utgick uppsatsen ifrån bristen på forskning och sökte, med hjälp av metoden Grundad teori, producera en serie väl underbyggda frågeställningar baserade i studiens fynd. Frågeställningarna producerades sedan via fyra semi-strukturerade intervjuer inom två olika elitidrottsföreningar.

  Resultatet visar på att en utbredd acceptans för väntade förändringar återfinns hos anställda inom elitidrottsföreningar. Uppsatsens fynd grundades i data från respondenterna och sammanställdes via en resultatmodell innehållandes en kärnkategori och fyra underkategorier.

  Uppsatsen erbjuder således, via metodvalet, en nyproducerad infallsvinkel på en situation som många organisationer inom idrotten – men även utanför – kan komma att ställas inför.

 • 130.
  Dybdal Andersen, Anne
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Schreck, Leonie
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Enhancing consumers' purchase intention by augmented reality: The relationship between augmented reality and Swedish millennials’ online purchase intention of shopping goods2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of the study is to test the relationship between augmented reality and the Swedish millennials’ purchase intention of shopping goods.

  Methods

  A survey was distributed online to Swedish millennials (born between the years of 1982 and 2000). Non-probability sampling was conducted in order to collect primary data by making use of convenience and snowball sampling. A total amount of 408 valid responses were collected which were analysed by correlation, linear regression and moderation regression analyses.

  Results

  The variables related to augmented reality (product perception, risk perception, augmented reality experience, hedonic experience and utilitarian experience) were found to be significantly related to the consumers’ purchase intention. The relationship between product perception and purchase intention was found to be moderated by the online experience with augmented reality. However, no proof was found that perceived risk when shopping online is moderated by using augmented reality.

  Conclusion

  Augmented reality can be used as a tool to enhance the consumers’ perception of the offered product and therewith raise the online purchase intention of Swedish millennials for shopping goods. The efficiency and informative aspects that augmented reality can provide are especially appreciated. Therefore, this study can recommend online retailers to introduce an augmented reality strategy in order to raise Swedish millennials’ purchase intention of shopping goods and therewith increase the sales numbers.

 • 131.
  Edbäck, Sofia
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Martinsson, Sara
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Ekonomiska konsekvenser till följd av komponentredovisning: Identifiering och kategorisering2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 132.
  Edvinsson, Åsa
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Vägen till en framgångsrik organisationsförändring: En kvalitativ studie om vad som lett fram till lyckade organisationsförändringar i små och medelstora företag2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 133.
  Ehrling, Martin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Karlsson, Marcus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Faktorer på avdelningen som påverkar den kortvariga sjukfrånvaron: En fallstudie av tre avdelningar med olika storlek2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjukfrånvaron är ett fenomen som snabbt ökar i Sverige idag. Detta är något som

  kostar stora summor pengar varje år men trots detta finns relativt lite forskning på området.

  Den forskning som finns i området undersöker till stor del endast den långvariga

  sjukfrånvaron. Författarna av denna studie har tydligt identifierat en lucka i forskningen vad

  gäller kortvarig sjukfrånvaro.

  Syfte: Denna studie syftar därmed att undersöka storleken på avdelningen samt chefens

  kommunikation och interaktions påverkan på kortvarig sjukfrånvaro.

  Resultat: Undersökningen resultat är sammanställt ur dels en enkät som de anställda på tre

  avdelningar inom ett internationellt produktionsföretag fått besvara och dels tre intervjuer

  genomförda med en HR-chef och två chefer över avdelningarna. Resultatet blev att fem

  kategorikoder identifierades; Avdelningens storlek, Chefens kommunikation och interaktion,

  Frånvarokultur, Arbetsuppgifter och Hälsoarbete.

  Slutsats: Den främsta slutsats som denna undersökning resulterat i är att storleken på

  avdelningen påverkar de anställdas möjlighet snarare än deras tendens till att vara kortvarigt

  sjukfrånvarande. Den faktor som istället anses påverka den kortvariga sjukfrånvaron är hur

  chefen kommunicerar och integrerar med de anställda. Fokus bör därmed läggas vid denna

  faktor i försök att antingen minska eller kontrollera den kortvariga sjukfrånvaron på

  avdelningen

 • 134.
  Ek, Jenz
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Busk Eriksson, Karolina
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Skatte- och sysselsättningseffekter till följd av ett större idrottsevenemang: Förväntade effekter på regionens näringsliv till följd av ett kommande Skid VM i Falun 20152013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Att mäta turisternas konsumtion i samband med ett större idrottsevenemang samt att beräkna skatte- och sysselsättningseffekter till följd av denna under Skid-VM i Falun år 2015.

  Metod: Turisternas konsumtion har i denna studie mätts genom att ett urval av besökarna på Skidspelen 2013 fört dagbok över sin konsumtion. Vi har även använt sekundärdata i form av en konsumtionsundersökning som är genomförd under Svenska Skidspelen 2012 samt uppgifter från en rapport författad av HUI Research AB.

  Slutsats: Tre olika scenarion har använts för att beräkna skatte och sysselsättningseffekter. Ett lågt scenario där vi räknar med 140 000 sålda endagsbiljetter vilket är samma antal som Skid- VM i Falun 1993. Ett medelhögt där vi räknar med 200 000 sålda endagsbiljetter vilket är vad arrangören förväntar sig samt slutligen ett högt scenario med 270 000 sålda endagsbiljetter vilket är vad som såldes under Skid-VM i Oslo 2011. Beroende på valt scenario kommer turisternas totala konsumtion i regionen att uppgå till mellan 147 och 197 miljoner kronor. Denna omsättningsökning uppskattas leda till att mellan 85 och 111 arbetstillfällen skapas i regionen på kort sikt. Summan av samtliga skatter och avgifter uppgår till mellan 27 och 36 miljoner kronor.

 • 135.
  Ekehov, Camilla
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Om aktiekapitalet: - och dess innebörd för och påverkan på nyföretagandet i Sverige2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka konsekvenser ett sänkt krav på aktiekapital haft på den svenska företagsmarknaden och främst på nyföretagandet i landet. För att skapa denna förståelse har jag valt att göra en kvantitativ studie på nyföretagandet i Sverige, samt en mindre jämförelse mellan tidigare forskning och resultat från liknande åtgärder i andra europeiska länder.

  Den slutsats jag kommer fram till är att sänkningen av det lagstadgade kravet på aktiekapital som genomfördes år 2010 verkar inte bara påverkat användandet av bolagsformen "Aktiebolag", utan hela den svenska företagsmarknaden positivt. I min undersökning ser man en tydlig ökning av det totala företagandet i Sverige om man ser tillbaka på statistik från de senaste 20 åren, samtidigt som jag inte anser att antalet konkurser ökat som en följd av denna sänkning. Det går dock inte att i denna undersökning utesluta att denna ökning skett som en följd av andra influenser så som slopat revisorskrav, inflation och återhämtning från finanskris.

  De centrala begreppen som jag kommer fokusera på under detta arbete är minskat krav på aktiekapital, nyföretagande, konkurs, samt slopat revisorskrav.

 • 136.
  Eklund, Tim
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Nilsson, Jenny
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Från identitet till varumärkesstrategi: En kvalitativ studie om varumärkesarbetet i Allsvenskan och Superettan2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskning visar att idrottsorganisationer har blivit allt mer kommersialiserade och professionaliserade vilket har lett till att de anammat arbetssätt likt ett företag och en vinstdrivande affärsverksamhet. Allsvenskan och Superettan i svensk herr elitfotboll är inget undantag. Mellan serierna sker upp- och nedflyttningar och i Superettan är de ekonomiska förutsättningarna betydligt sämre än i allsvenskan enligt vad ekonomiska rapporter visar. För att locka intressenter och inte vara så beroende av de idrottsliga framgångarna bör en idrottsorganisation bygga ett starkt varumärke. Corporate Social Responsibility anses skapa legitimitet och ett bra anseende för företag som arbetar med det. Frågan väcktes därför hos oss om idrottsorganisationer verkligen aktivt arbetar med sitt varumärke och om CSR är en del av det.

  I en fallstudie gjorda på franska fotbollsorganisationer framkom det att det går att arbeta efter en specifik modell för varumärkesbyggande och att en del av det är vad idrottsorganisationen har för identitet, positionering vilka ska leda fram till en varumärkesstrategi. Utifrån detta skapades syftet som är att jämföra hur idrottsorganisationer i Allsvenskan och Superettan arbetar för att stärka sitt varumärke.

  Intervjuer med tre idrottsorganisationer från Allsvenskan (Djurgårdens IF, Kalmar FF och IK Sirius FK) och tre idrottsorganisationer från Superettan (AFC Eskilstuna, Halmstad BK och IFK Värnamo) genomfördes utifrån en intervjuguide via videosamtal på ca 30 minuter vardera. Intervjuerna analyserad genom en tematisk analysmetod.

  Resultatet i studien visade att det finns likheter och skillnader mellan lagen i Allsvenskan och Superettan i hur de arbetar med att stärka sitt varumärke. Alla hade någon form av CSR arbete kopplat till sin verksamhet. Resultatet visade också att modellen för varumärkesbyggande inte går att applicera på svenska idrottsorganisationer i Allsvenskan och Superettan fullt ut utan det var endast Djurgårdens IF som arbetade efter modellen. Modellen går därför att kritisera och bör därför utvecklas för att passa svenska idrottsorganisationer bättre och det genom att koppla CSR som en del av identiteten för varumärkesbyggande hos en idrottsorganisation.

 • 137.
  Elbe, Jörgen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  A model for analysing the development of public events2008Ingår i: International perspectives of festivals and events / [ed] Ali-Knight, Jane; Robertson, Martin; Fyall, Alan; Ladkin, Adele, London: Elsevier, 2008, s. 227-239Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 138.
  Elbe, Jörgen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Att organisera orientering: en studie i den successiva utvecklingen av ett stort evenemang1999Ingår i: 8:e Nordiska forskarsymposiet i turism, Alta, Norge, 1999Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 139.
  Elbe, Jörgen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Att sälja Småland: Destinationsmarknadsföring i nätverksperspektiv2003Ingår i: Svensk turismforskning - en tvärvetenskaplig antologi om turister, turistdestinationer och turismorgansationer, Östersund: ETOUR , 2003Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 140.
  Elbe, Jörgen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Destination och identitet: om problemet att skapa en enhetlig destinationsmarknadsföring2000Ingår i: 9:e Nordiska forskarsymposiet i turism, Bornholm, Danmark, 2000Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 141.
  Elbe, Jörgen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Distribution av destinationernas utbud2007Ingår i: Utveckla turistdestinationer: Ett svenskt perspektiv, Uppsala: Uppsala Publishing House , 2007, 1, s. 291-308Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 142.
  Elbe, Jörgen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Evenemang och nätverksfunktion: En studie av produktionen av ett evenemang1998Ingår i: 7:e Nordiska forskarsymposiet i turism, Åre, 1998Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 143.
  Elbe, Jörgen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Nya horisonter - turismutbildning i ett internationellt perspektiv1992Ingår i: ITR-rapport nr 1/92., Borlänge, 1992, s. 32-39Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 144.
  Elbe, Jörgen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Samhälle och marknad2014Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Vi lever i ett marknadssamhälle. En stor del av våra liv kretsar kring marknadsutbyten. Vi får tillgång till varor och tjänster vi har behov av och eftertraktar på olika marknader. Vi söker och byter jobb på arbetsmarknaden, boende på bostadsmarknaden samt finansierar våra större inköp genom kapital från finansmarknaden. Det system av marknader som möjliggör fördelningen av resurser i samhället utgör en sådan naturlig del av våra liv att vi tar detta system för givet. Men marknadsekonomi har inte alltid varit det dominerande resursfördelningssystemet. Marknadssamhället har vuxit fram som en effekt av händelser och utvecklingslinjer i historien. Det har påverkats av idéer och kunskap som utvecklats om detta system, liksom idéerna har påverkats av dessa historiska händelser och utvecklingslinjer.

  I boken beskrivs och analyseras den historiska utvecklingen av marknadsekonomin från antiken fram till dagens globala marknadssamhälle. Parallellt med den historiska redogörelsen ges introduktioner till hur idéer, kunskap och perspektiv på marknadsekonomi, företag och marknadsföring utvecklats och förändrats under historiens gång. En ambition med boken är att sätta marknadsekonomin och teorierna och modellerna om denna i en samhällsvetenskaplig kontext. Boken är en utmärkt introduktion för studenter som studerar företagsekonomi eller andra ekonomivetenskaper, men den är även intressant för den som är mer allmänt intresserad av att lära mer om ekonomi och samhälle.

 • 145.
  Elbe, Jörgen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Svenska turistprodukter på export: En studie i svenska turistföretags internationaliseringsprocesser2005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 146.
  Elbe, Jörgen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Turismutveckling i ett nätverksperspektiv1997Ingår i: VITS höstkonferens, tema "Affärssamverkan och informationsteknik", Jönköping: Internationella Handelshögskolan , 1997Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 147.
  Elbe, Jörgen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Utveckling av turistdestinationer genom samarbete2002Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 148.
  Elbe, Jörgen
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Axelsson, B.
  Hallén, L.
  Mobilizing marginal resources for public events2007Ingår i: Event Management, ISSN 1525-9951, E-ISSN 1943-4308, Vol. 10, nr 2-3, s. 175-183Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Marginal resources are important for organizers of public events. In the present context, marginal resources are defined as resources that providers can offer to events in periods when these resources cannot be put to productive use in their regular operations. Such marginal resources are often mobilized through networks of social relationships when the resource providers regard a connection to the public event as being valuable. The mobilization of marginal resources is analyzed using a network approach and by analyzing the motives of the participating resource providers. Cases involving two public events are presented in order to illustrate the mobilization and the development of patterns and routines over time. The cases indicate that resources are mainly mobilized through networking. Building and using the legitimacy of the event are important factors in this process. The actors providing resources are motivated by a mix of interests, but most of them have an idealistic interest in the event. The mobilized resources are combined in ways that create economy of scope and scale for the organizer. Over time, a recurring event benefits from experience and learned behavior among the actors involved. It seems to be easier to mobilize resources in a community where the actors, and clusters of actors, are well connected with each other. Copyright © 2007 Cognizant Comm. Corp.

 • 149.
  Elbe, Jörgen
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Axelsson, Björn
  Improved resource utilisation through entrepreneurial activities: The role of the tourist organisation interpreted by using a network perspective2000Ingår i: 3rd International Forum on the Sciences, Techniques and Art applied to Marketing, Madrid, 2000Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 150.
  Elbe, Jörgen
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Bohlin, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kulturgeografi.
  Skid-VM i Falun - en utvärdering av effekter på samhälle och näringsliv1993Rapport (Övrigt vetenskapligt)
1234567 101 - 150 av 506
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf