du.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
123 101 - 138 av 138
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Liljemid, Sandra
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Roberg, Michelle
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Processmetoden attraktivt arbete skapar förutsättningar för kollektivt lärande: Organisationer främjar - individen bär ansvaret2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagens organisationer står inför stora utmaningar i att vara konkurrenskraftiga gentemot omvärlden. De mänskliga resurserna är organisationernas viktigaste faktor för att över huvud taget överleva. För att verksamheten ska kunna förvalta och nyttja medarbetarnas kompetens på rätt sätt behöver det skapas förutsättningar och tillfällen där relationer kan uppstå. Detta är något som diskuteras i både forskning och litteratur så även hur organisationer ska vara uppbyggda för att främja arbetet kring medarbetarna.

  Denna studie är ett bidrag att använda i organisationer för att arbeta med att utveckla medarbetarnas kollektiva lärande om varandra för att förstärka relationiken.

  Processmetoden som har använts för att skapa kollektivt lärande hos medarbetarna är Attraktivt arbete. Deltagarna har fått utföra metoden och observationer har gjorts på hur deltagarna har agerat under processen.

  Resultatet visar att för att åstadkomma ett kollektivt lärande behöver deltagarna visa på engagemang och viljan att lära sig om varandra. Genom dialog skapas förutsättningar att förstå varandra. Det är när förståelsen finns om varandra som relationerna stärks och på så vis skapas relationik.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 102.
  Linderfyhr, Jessica
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Malm, Mikaela
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  She’s the Boss – HR och kvinnligt chefskap: Hur Human Resources kan arbeta för att främja kvinnorschefskarriärer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Enligt undersökningar som chefsorganisationen Ledarna publicerar årligen finns det en

  återkommande problematik med att rekrytera unga kvinnor till chefspositioner. Syftet med

  examensarbetet är att undersöka vad som kan inverka på kvinnors vilja att söka en chefstjänst

  och att utforma en HR strategi som främjar och motiverar kvinnor att söka chefstjänster.

  Unga kvinnor kan känna tvekan inför chefskap på grund av känslan av bristande erfarenhet och

  svårighet med att identifiera sig med den stereotypa chefsnormen. Aspekter av chefskapet som

  motiverar är möjligheten att kunna påverka, fatta beslut samt personlig utveckling. Att en chef

  har hög arbetsbelastning är något som omnämns som negativt samtidigt som att utmaningen i

  chefskapet lockat intervjupersonerna. Fokus på svårigheter med att balansera chefskap och

  privatliv/familjeliv kan vara en generell förklaring till att färre unga kvinnor väljer en

  chefskarriär. Chefskapet innebär i många fall en möjlighet till flexibel arbetstid, vilket gynnar

  balansen mellan arbets- och privatliv. En nyckelfaktor för att kombinera chefskap med familj

  och barn är en jämställd fördelning av hushållsarbete och ansvar för barnen. Flera av

  intervjupersonerna har fått sin tjänst genom uppmuntran, något som varit avgörande för att anta

  chefskapet. För att motivera unga kvinnor till chefstjänster behövs ett engagemang där

  potentiella kvinnliga chefer upptäcks och uppmuntras till karriär.

  Arbetet grundas på en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod.

  Resultaten har analyserats utifrån den teoretiska referensram som sammanställts inom

  fokusområdet. Genomgående följer arbetets uppbyggnad de tematiseringar som baseras på

  frågeställningarna: Vad är det som gör att unga kvinnor kan tveka inför chefskap? Vad kan

  motivera unga kvinnor att vilja bli chef? Hur kan arbetslivet som chef kombineras med

  privatlivet/familjelivet? Hur kan rekrytering förbättras för att motivera unga kvinnor att söka

  chefstjänster?

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 103.
  Lindmark, Rebecka
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Vinberg, Joanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Mellanchefers upplevelser av psykosocial arbetsmiljö inom distributions- och logistikverksamhet – en pendling mellan hög aktivitet och låg stress?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskarnas genuina intresse för den psykosociala arbetsmiljön med koppling mellanchefer gav upphov till att dyka djupare inom området och belysa centrala delar i form av krav, kontroll och socialt stöd. Framåtskridandet går mot en ökad medvetenhet kring den psykosociala arbetsmiljön, då ohälsan i arbetslivet ökar och Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö är i fokus. I linje med en ökad medvetenhet som sker kring den psykosociala arbetsmiljön vill vi rikta ett särskilt fokus till mellanchefer som bör ha en förmåga att hantera krav både uppifrån och ned. Studien har främst utgått från Robert Karaseks och Töres Theorells Krav – kontroll – stödmodellen.

  Syftet är att undersöka mellanchefers upplevelse med fokus på den psykosociala arbetsmiljön i ett privat företag inom distributions- och logistikverksamhet. Metoden har bestått av en kvalitativ metod i form av en fallstudie där semistrukturerade intervjuer ligger som grund med åtta respondenter ifrån distributionscentret. Resultatet uppvisar att mellancheferna har en hög grad av inflytande, upplevelsen av arbetskrav varierar men i koppling till befattningen är kraven rimliga. Det sociala stödet upplevs som bra på arbetsplatsen och anses av funktionscheferna som en viktig och central del i arbetet.

  Slutsatser som har uppnåtts är att funktionscheferna har rimliga krav och upplever en bra nivå av kontroll i arbetet, men att ha en alltför hög kontroll i arbetet kan leda till negativ stress. En balans i pendlingen mellan aktiva arbeten och lågstressarbeten anses vara en fördel för att bevara en god psykosocial arbetsmiljö. Detta för att motverka de negativa effekterna som kan uppstå av att befinna sig inom varje komponent för länge. I studien har det påvisats att företaget anses ha en god psykosocial arbetsmiljö och därmed kan ses som ett gott exempel i arbetslivet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 104.
  Lindqvist, Martina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Magnusson, Jennifer
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Bristen på kvinnliga medarbetare inom brandmansyrket-Räddningstjänsten Dala Mitt2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Jämställdhet upplevs bland Räddningstjänsten Dala Mitts medarbetare vara av storbetydelse och det finns en stark önskan om att få in fler kvinnliga medarbetare.Trots detta har Räddningstjänsten Dala Mitt idag inte en enda heltidsbrandmansom är kvinna. Räddningstjänsten i Sverige har både fysiska och psykiska krav förvad som ska uppfyllas för att bli anställd som brandman. Alla dessa olika testersammanställs under rekryteringen och är av stor vikt för att få vidare anställning.Det test som visat sig vara svårast för kvinnor att klara av är rullbands-testet, detinnebär att den sökande ska gå i en hastighet av 5,6 km/h under sex minuter, dettakrävs för godkänt (Räddningstjänsten Dala Mitt, 2014). Syfte: Syftet är att undersökavarför det finns en brist på kvinnliga medarbetare inom RäddningstjänstenDala Mitt. Metod: Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod med semistruktureradeintervjuer. Den huvudsakliga empirin insamlades genom tio intervjuer.Teori: Teorin utgörs av följande områden: rekrytering, jämställdhet, kvinnligaoch manliga yrken, genus, samt diskriminering. Resultat/Analys: Resultatetpekar på att yttre faktorer så som samhällets normer, spelar en stor roll i varför detfinns så pass få kvinnliga brandmän inom Räddningstjänsten Dala Mitt. Intervjupersonernaupplever att anledningen till att det finns så pass få kvinnliga brandmäninom Räddningstjänsten Dala Mitt, beror på hur de marknadsför sig och hur attraktivade är som arbetsgivare. Det framkom även att flertalet av intervjupersonernatror att Räddningstjänsten Dala Mitt har få kvinnliga medarbetare på grund av attde få kvinnor som söker till yrket dras till storstäder, där räddningsstationerna ärstörre och ofta har bättre lön. Slutsats: Det finns en stor önskan om en mer jämställdarbetsplats. Det har även gjorts en del satsningar för att öka antalet kvinnor.Emellertid har dessa satsningar inte ännu lett till några större förändringar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 105.
  Lindsköld, Terese
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Sparr, Johanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Föräldraledighetens påverkan av kvinnligt och manligt karriäravancemang: En kvalitativ studie om kvinnliga och manliga chefers upplevelse av att kombinera föräldraskap och chefskap på små och medelstora företag i Sverige2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med kandidatuppsatsen är att undersöka hur kvinnliga och manliga chefer upplever möjligheten att kombinera föräldraskapet och chefskapet samt hur könsrelaterade mönster kan förstås i förhållande till föräldraledighet och karriäravancemang utifrån ett genusperspektiv. Resultaten visar på att chefer uppfattar svårigheter med att kombinera föräldraskap och chefskap genom den höga grad av tillgänglighet som krävs av chefskapet. Vidare fastställer resultatet att flertalet chefer som intervjuats ångrar omfånget av sin uttagna föräldraledighet och skulle vid ett nytt ställningstagande tagit ut en längre sammansatt period av föräldraledighet. Resultatet påvisar vidare att könsrelaterade mönster framkommer i form av hur föräldraledigheten tagits ut samt vilka förutsättningar män och kvinnor anses är nödvändiga för att kunna kombinera chefskapet och föräldraskapet. För att förklara de könsrelaterade skillnaderna används genusrelaterade teorier som ett teoretiskt verktyg. Studien genomförs med en kvalitativ forskning där tio semistrukturerade intervjuer representerar en jämn uppdelning av kvinnor och män då ett jämförande perspektiv genomförs i analysen av det empiriska materialet. På svenska stora företag vittnar tidigare forskning om att en ekonomisk aspekt är en av orsakerna till att arbetsgivare inte arbetar främjande för att underlätta föräldraledigheten. Genom detta kan resultatet av denna kandidatuppsats verka som ett komplement till den tidigare forskningen genom att denna studie har fokuserat på små och medelstora företag. Vidare kan uppsatsen användas som ett praktiskt underlag vilket beskriver de ekonomiska, etiska och strukturella överväganden som kan uppkomma vid situationer som rekrytering, kompetensförsörjning och organisatoriska besluttaganden i förhållande till föräldraledighet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 106.
  Lissollas, Jessica
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Mans, Eva
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Generationsväxling i offentlig sektor: En kvalitativ studie om det kommunala arbetet medpensionsavgångar2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur en medelstor kommun kan arbeta strategiskt med problematiken gällande kompetensförlust samt att vara en attraktiv arbetsgivare inför kommande pensionsavgångar. Vidare syftar studien till att, utifrån resultatet, arbeta fram ett förslag till HR-strategi för den problematik de förestående pensionsavgångarna för med sig. För att få svar på våra undersökningsfrågor har vi utfört en fallstudie i Falu kommun och för denna använt oss av semistrukturerade intervjuer med fyra personer i chefsposition och en mångfaldskommunikatör, samt en fokusgrupp bestående av fyra medarbetare från HR-avdelningen. Detta gav oss flera perspektiv på problematiken, vilket vi anser stärker tillförlitligheten i resultatet. I efterhand kan vi dock se att ett större antal intervjupersoner hade varit att föredra, detta för att få fler medarbetares tankar och åsikter om ämnet. Emellertid var detta inte möjligt då chefer i kommunen var svåra att få kontakt med.Resultatet visar att uppfattningen om pensionsavgångar är varierande då en av respondenterna menar att det inte är något att oroa sig över, medan övriga respondenter anser att det är en stor utmaning kommunen har framför sig. Resultatet visar även att Falu kommun i dagsläget arbetar strategiskt med ett flertal olika åtgärder för att stärka sitt arbetsgivarmärke externt såsom exempelvis ambassadörskap och talent management, vilket tidigare forskning visar är en nödvändighet för en organisations konkurrenskraft och således attrahera samt behålla medarbetare. Gällande kompetensöverföring visar resultatet att det idag finns en medvetenhet om riskerna för kompetensförluster. Dock utförs ett begränsat arbete för att överföra viktiga kompetenser, åtminstone med syfte att hantera den risk för kompetensförlust som väntas i och med den förestående generationsväxlingen. Tidigare forskning inom området pensionsavgångar visar dock att förlusten av viktiga kompetenser är det största hotet.Vår slutsats av denna studie är att Falu kommun är på rätt väg att hantera den problematik som förväntas uppstå, dock behöver kommunen öka medvetenheten genom kommunikation och intern marknadsföring samt arbeta samman en gemensam syn på pensionsavgångarna i alla förvaltningar. Vi menar även att det är av stor vikt att se över kompetenserna i organisationen och börja agera för att inte mista viktiga kompetenser i och med de förestående pensionsavgångarna. Detta är områden som behandlas i det förslag till HR-strategi vi har arbetat fram.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 107.
  Loveere, Cecilia
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Hultman, Erika
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Det är kompetensen som avgör: En studie av rekryterares föreställningar i en mansdominerad bransch2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka vilka föreställningar som kommer till uttryck då rekryterare inom stål- och verkstadsindustrin talar om jämställdhet, kompetens samt rekrytering. Syftet är också att kritiskt granska vilka konsekvenser dessa föreställningar kan få för rekryteringsprocessen. En hermeneutiskt ansats har valts, och sex semistrukturerade intervjuer med rekryterare inom stål- och verkstadsindustrin har genomförts. Av studien framgår att rekryterarna anser att jämställdhetsfrågor är viktiga att ta hänsyn till. Det framgår också att företagen, enligt rekryterarna, inte har någon uttalad definition på kompetens. Rekryterarna menar också att magkänsla spelar roll vid valet av kandidat. Studiens resultat visar också att rekryterarna har omedvetna könsstereotypa föreställningar. En konsekvens av detta skulle,enligt författarna, kunna bli att föreställningarna ligger till grund för rekryterarnas magkänsla som också skulle kunna påverka deras definition på kompetens. Detta skulle kunna leda till att bedömningen av en kandidat blir subjektiv, vilket innebär att kompetensen inte enbart är avgörande i en rekryteringsprocess.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 108.
  Lundström,, Marie
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Mattsson, Julia
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  På väg mot ett Attraktivt arbete: En kvalitativ studie huruvida arbetsgivaren respektive medarbetarna uppfattar Attraktivt arbete på ett transportföretag.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problemformuleringen som ligger till grund för studien är huruvida arbetsgivaren tar hänsyn till individers olika uppfattningar gällande det attraktiva arbetet, för att attrahera men framför allt för att behålla personal. Syftet är hur det attraktiva arbetet uppfattas ur ett medarbetar- och arbetsgivarperspektiv, samt förhållandet de båda perspektiven emellan.

  Teoribildningen som studien grundar sig i är modellen Attraktivt arbete, där arbetstillfredsställelse, arbetsinnehåll och arbetsförhållanden är centralt. Vidare berörs teorier som belyser hur organisationen bör arbeta för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och således skapa förutsättningar för att attrahera och behålla kompetens. Studien har en induktiv ansats och en kvalitativ metod har tillämpats. Datamaterialet har inhämtats via intervjuer med hjälp av sex medarbetare och med en arbetsgivarrepresentant inom samma organisation. Intervjuerna har berört frågor som fångar, vad, hur och varför arbetet upplevs som attraktivt samt hur attraktiviteten kan öka.

  Resultatet av studien presenteras i en empirianalys där respondenternas ord och handling har tolkats. Empirianalysen svarar på vilka faktorer som är avgörande för att samtliga respondenter upplever sina arbeten som attraktiva, samt hur attraktiviteten i arbetet kan öka. Empirianalysen fångar även upp de faktorer som arbetsgivare och medarbetare önskar förbättra samt hur arbetsgivarvarumärket kan stärkas inifrån och utifrån.

  Studiens slutsats är att begreppet Attraktivt arbete är ett komplext begrepp som är individbaserat och tolkas därför olika från medarbetare till medarbetare. Det är således viktigt för organisationer som vill ha ett starkt arbetsgivarvarumärke och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare att identifiera vad den individuella medarbetaren anser som attraktivt samt vilka utmaningar den enskilda personen söker i sitt dagliga arbete. Förbättringsåtgärder har identifierats för att fortsatt öka attraktiviteten för medarbetarna. Således är det viktigt att företaget arbetar med sin attraktivitet kontinuerligt samt sitt Employer value proposition, medarbetarlöftet, för att leva upp till löftena som utlovats till medarbetarna. Organisationen bör även informera medarbetarna om vilka förmåner som medarbetarna har rätt till. Studien har resulterat i ett konkret åtgärdsschema och vidare ges förslag till fortsatt forskning baserat på denna studies resultat och slutsatser.

 • 109.
  Magnusson, Annika
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Ett första steg mot ett Employer Value Proposition för Förskollärare i Borlänge kommun: En studie av en kommuns möjligheter och dilemman vid applicering av Employer branding på förskolläraryrket2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Borlänge kommun upplever liksom många andra kommuner svårigheter att rekrytera förskollärare eftersom glappet mellan tillgång och efterfrågan blir allt större. Borlänge kommun vill börja arbeta med konceptet employer branding för att bli en attraktivare arbetsgivare. Syftet med denna studie är att undersöka konceptet EVPs och metoden IPI-analys tillämplighet på förskolläraryrket i den kommunala sektorn samt att identifiera betydelsefulla EVP-relaterade attribut för att kunna attrahera och behålla förskollärare i Borlänge kommun. I den teoretiska referensramen presenteras tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter för att skapa förståelse för employer branding och hur EVP-relaterade attribut kan identifieras. Studien har genomförts genom kvalitativa metoder där de tre perspektiven medarbetare, ledning och studenter undersökts. För att skapa en djupare förståelse för vilka attribut som är viktiga och deras betydelse har tre fokusgrupper och tre intervjuer genomförts. För att inte styra respondenterna utan istället komma åt deras "egna" tankar har öppna frågor använts. Resultatanalysen visar att närheten till det egna boendet är av stor vikt vid val av arbetsgivare. För att medarbetare ska välja att pendla krävs stora skillnader mellan arbetsgivarna vilket varken medarbetare eller studenter tror existerar i dagsläget. Vid identifieringen av EVP-relaterade attribut upptäcktes flera dilemman vilket gjorde det problematiskt att få fram ett tillräckligt attraktivt EVP. Trots problemen med vissa av de EVP-relaterade attributen ses konceptet EVP och metoden IPI-analys kunna bidra med viktiga kunskaper för hur organisationen/HR kan arbeta framöver för att bli en attraktivare arbetsgivare för nuvarande och potentiella medarbetare samt vad som skulle kunna bidra till utvecklandet av ett attraktivare EVP. Studien visar att det inte räcker med att kommunicera vad som är attraktivt idag utan att det behövs verkliga förändringar för att kunna utveckla ett tillräckligt attraktivt EVP som kan locka potentiella medarbetare att pendla. Slutsatserna är att konceptet EVP och metoden IPI-analys i detta fall anses ha viss tillämplighet för förskolläraryrket i den kommunala sektorn samt att då den kommunala kontexten ses ha stor påverkan vid appliceringen av konceptet employer brand/EVP så behövs mer forskning gällande vilka problem som kan uppstå och hur detta kan hanteras.

 • 110.
  Magnusson, Peter
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Lundmark, Malin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Uppföljning och utvärdering av det balanserade styrkortet: Är balanserat styrkort ett värdeskapande och strategiskt instrument inom den kommunala verksamheten?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Behovet att styra den ekonomiska utvecklingen har alltid varit stort och som

  styrmodell har det balanserade styrkortet varit populärt sedan mitten av 1990-

  talet. Främst inom den privata sektorn men även inom den kommunala sektorn.

  Införandet av det balanserade styrkortet har främst varit för att organisationerna

  skall kunna se mer än de ekonomiska måtten. Det balanserade styrkortet var från

  början ett mätsystem och idag fungerar det mer som ett strategiskt instrument. I

  vår fallstudie utvärderar vi en kommun och hur de använder sig av det balanserade

  styrkortet som ett instrument för det strategiska och värdeskapande arbetet inom

  den kommunala verksamheten.

  Inom den kommunala verksamheten är det av vikt att organisationen anpassar det

  balanserade styrkortet så det passar in utifrån att den är en politiskt styrd

  organisation, med mandatperioder, nämnder och förvaltningar. I vår studie har vi

  använt oss av en kvalitativ metod med en deduktiv ansats. I studien har vi samlat

  in information genom en fallstudie där vi intervjuat 7 personer i ledande position. I

  vår analys och resultatdel kom vi fram till att kommunen inte använder sig av det

  balanserade styrkortet på rätt sätt. Vi kommer även fram till att det balanserade

  styrkortet som instrument för värdeskapande och strategiskplanering inte fungerar

  på ett gynnsamt sätt. I vår studie ser vi svårigheter med implementeringen av det

  balanserade styrkortet. Vi ser vidare att om kommunen satsat på att implementera

  det balanserade styrkortet på alla nivåer i verksamheten skulle kommunen kunna

  använda det på ett för verksamheten mer adekvat sätt. Då kommunen är en

  politiskt styrd organisation är det av vikt att visionen lever och förändras utifrån de

  förutsättningar som speglar omvärlden och kommunen i stort. Ser vi till en levande

  vision, mål och verksamhetsidéer är det balanserade styrkortet väl i linje med hur

  ett balanserat styrkort bör se ut. Kommunen har en strategiskplan när det gäller

  personal och medarbetare i stort. I studien har vi sett att den strategiska planen inte

  följs upp på ett bra och för verksamheten gynnsamt sätt, kommunen väljer den

  enkla vägen för utvärdering. Delaktigheten bland medarbetarna för förändringar

  och löpande personalpolitiska frågor känns obefintlig. Dock så har man visionen

  om att skapa delaktiga och motiverade medarbetare.

  - 5 -

  I vår slutsats beskriver vi hur vi i vår studie ser på användningen av det

  balanserade styrkortet inom kommunal verksamhet. Vi kan även skönja att ett

  balanserat styrkort som instrument för värdeskapande och strategiskt arbete är bra

  om det används på rätt sätt. I studien har vi kommit fram till att kommunen vi har

  valt att studera inte bör använda sig av balanserat styrkort då kommunen inte

  skapat verktygen och de plattformar som behövs för medarbetare, tjänstemän samt

  politiker för att utvärdera, följa upp och skapa ett levande styrkort som förändras

  över tid. Studien visar på stora brister i implementeringen, utvärdering och

  uppföljningsmöjligheter och följden av detta är att det balanserade styrkortet inte

  är att föredra inom kommunal verksamhet som ett strategiskt instrument för

  värdeskapande och långsiktigplanering.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 111.
  Martinsson Hansen, Antonia
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Rosén, Elin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Humankapital i statens tjänst: En fallstudie av Länsstyrelsen Dalarna2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien baserades på ett uppdrag från Länsstyrelsen Dalarna att undersöka den psykosociala

  arbetsmiljön inom organisationen med avgränsning till arbetsbelastning, arbetstakt och

  måltydlighet. Syftet med studien var att skapa förståelse för förhållandet mellan offentlig

  sektor som kontext, psykosocial arbetsmiljö och humankapital. Vidare var syftet att utforma

  en handlingsplan till Länsstyrelsen Dalarna för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön

  inom organisationen. De teoretiska utgångspunkterna bestod av teorier kring offentlig sektor

  med fokus på tillsyns- och förvaltningsmyndigheter, och psykosocial arbetsmiljö. En

  grundläggande teori för studien var Job Demands-Resources Theory. Teorier kring

  humankapital och kunskapsintensiva medarbetare har också använts.

  Studien var kvalitativ och personliga intervjuer genomfördes med sex (6) medarbetare, och

  två gruppintervjuer gjordes med två (2) fackliga representanter respektive tre (3) chefer.

  Resultat och analys visade att medarbetarna upplevde en hög arbetsbelastning och otydliga

  mål. Individuella och subjektiva åsikter och upplevelser hade inverkan på resultatet.

  Slutsatserna var att det finns ett komplext förhållande mellan offentlig sektor, humankapital

  och medarbetarnas uppfattningar om den psykosociala arbetsmiljön, och att det förekommer

  olika förhållanden på olika nivåer inom den psykosociala arbetsmiljön. Att beakta

  organisationens resurser och krav visade sig ha betydelse för den psykosociala arbetsmiljön

  och arbetet med att förbättra den. Åtgärder som föreslogs var bland annat en bredare syn

  gällande kompetensförsörjning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 112.
  Miltenburg, Sabrine
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Arbetsintroduktion - Upplevelser och möjligheter: En undersökning ur tre olika perspektiv2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studier från Amerika och Storbritannien visar att introduktionsprocesser fokuserar för mycket påprocesser, policys och värderingar och mindre på de nyanställdas upplevelser när det gäller stress,stöd till att knyta kontakter med medarbetare och otydliga arbetsbeskrivningar (Andersson, N. R,Cunningham-Snell, N. A. & Haigh, J., 1996 & Klubnik, J. P., 1987).En kvalitativ undersökning har utförts på AniCura Falu Djursjukhus. Undersökningen har genomförtsmed hjälp av intervjuer och mailkonversationer. Syftet med undersökningen är att utforska omde tidigare studierna överensstämmer med upplevelser som nyanställdas på AniCura Falu Djursjukhushar kring arbetsintroduktionen och dess påverkan angående stress, möjligheter till stöd och arbetsbeskrivningar.Nio respondenter med olika ansvarsområden deltog. Resultatet från undersökningenbekräftade att empirin överensstämde med studierna. Exempelvis fick de nyanställda självaansvara för att lära känna sina medarbetare. Undersökningen visade också att organisationen intehade någon strategi för att hantera nyanställdas stress. Det förekom heller ingen återkopplingen påintroduktionen.Undersökningsresultaten kommer i detta arbete diskuteras, analyseras och ställas mot en relevantteoretisk referensram med avseende på de aktuella ämnena för undersökningen. Slutprodukten är ettförbättringsförslag som kan ligga till grund för framtida introduktionsprocesser och vidare forskning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 113.
  Murtokangas, Ville
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  En studie om egenföretagande HR och fast anställd HR2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 114.
  Nilsson, Linnéa
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Malmberg, Sara
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  "Bolagsverket är mer modernt än jag tänkte mig": Hur kan statliga myndigheter arbeta med Employer Branding för att attrahera Generation Y?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Employer Branding är ett relativt nytt begrepp som har börjat användas som en strategi inom Human Resource Management. Genom att utveckla ett Employer Brand kan or-ganisationer attrahera och behålla talangfull arbetskraft och på så vis säkra sin överlevnad. Det saknas emellertid forskning på hur Employer Branding kan användas i offentlig verksamhet för att attrahera den senaste generationen på arbetsmarknaden; Generation Y.

  Syfte: Öka förståelse för hur statliga myndigheter kan arbeta med Employer Branding för att attrahera Generation Y.

  Metod: Studien baseras på kvalitativ metod och har en fenomenologisk samt deduktiv forsk-ningsansats. Undersökningsdesignen var i form av en fallstudie. Nio semistrukturerade inter-vjuer har genomförts med respondenter på Bolagsverket, varav fyra intervjuer med personer som har inflytande över Employer Branding och fem med personer ur Generation Y.

  Teorier: "Employer Branding Predictive Model"

  Slutsatser: I studien visar att den statliga arbetsgivaren är attraktiv för Generation Y. Proble-matiken ligger i att det finns brister beträffande hur kommunikationen av arbetsgivarvarumärket ser ut externt. Utan en uttalad målgrupp och ett uttalat Employee Value Proposition blir den externa kommunikationen otydlig vilket minskar arbetsgivarens attraktionskraft hos potentiella arbetstagare. Attraktiviteten uppstår först när individen från Generation Y redan rekryterats in i organisationen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 115.
  Nordgren, Håkan
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Aslan, Berivan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  "Den dag vi slutar bli bättre, slutar vi vara bra": Ledarskapets inverkan på medarbetares motivation till ständiga förbättringar2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte - Syftet med studien är att få en djupare insikt i sambandet mellan ledarskap och de faktorer som bidrar till ökat engagemang hos medarbetarna i arbetet med ständiga förbättringar. Studien riktar sig mot ett mellanstort industriföretag som implementerat lean production.

  Design/ metod - I vår undersökning valde vi att göra en kvalitativ fallstudie. Data samlades in i ett svenskt industriföretag. Totalt har 7 intervjuer genomförts.

  Undersökningsresultat - Resultatet vi kom fram till är att medarbetarna är i låg utsträckning delaktiga i förbättringsarbetet. Tidigare forskning visar att medarbetare som är delaktiga i beslut är också mer engagerade i arbetet.

  Metodkritik – Resultatet speglar enbart subjektiva bedömningar och de studerade variablerna bygger på respondenternas uppfattningar. Framtida forskning bör inkludera mer objektiva mått.

  Praktiska konsekvenser - Studien ger belägg till att medarbetarnas engagemang och motivation i förbättringsarbetet kan ökas genom att göra dem mer delaktiga. Forskning visar att medarbetare som får information och får delta i beslut känner större delaktighet i arbetet.

  Kunskapsbidrag - I den befintliga litteraturen hävdas det att ledarskapet är en viktig komponent för att öka medarbetarnas engagemang. Lite har dock skrivits om hur ledarskapet kan motivera medarbetarna till ständiga förbättringar i en organisation som arbetar i lean production.

  Nyckelord:

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 116.
  Norelius, Isabell
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Andersson, Patricia
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Vi vill, vi kan men hur?: Att använda sig av anpassade verktyg för cheferna inom vård och omsorg för att förmedla sitt ledarskap till sina medarbetare2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna studie är att belysa de verktyg som kan erfordras för att enhetschefer ska kunna förmedla sitt ledarskap till sina medarbetare. Detta på grund av att medarbetarna inom kommunen inte är helt belåtna med ledarskapet från kommun eller sina chefer, vilket framgår i den medarbetarundersökning som genomfördes 2014 av kommunen. I samma medarbetarundersökning framkom det likaså att sjukskrivningar bland medarbetarna i kommunen kan beror på ledarskapet. Därför har vi valt att undersöka en del av kommunens enhetschefer och hur de ser på sitt eget ledarskap samt vad de kan göra för att få sina medarbetare att må bättre och förebygga sjukskrivningar. Då tiden inte fanns till att undersöka alla enhetschefer inom den valda kommunen, valdes vård och omsorgsförvaltningens enhetschefer ut för vår egen enkätundersökning. Resultatet av vår enkätundersökning utföll sig på så sätt att enhetscheferna erfordrar mer tid att ägna sig åt sina medarbetare och att administrativt stöd fordras för att underlätta enhetschefernas arbetsmiljö. Om enhetscheferna erhåller mer tid till att spendera med sina medarbetare kan det skapa ett starkare psykologiskt band emellan dem, vilket gör att tilliten från medarbetarna till enhetscheferna stärks. När tilliten stärks vågar medarbetarna vända sig till sina enhetschefer för att berätta hur de mår. Genom att plocka bort de administrativa uppgifterna och i stället ge dem till en assistent får enhetscheferna mer tid till att spendera med sin personal och utifrån detta kan de eventuellt få en översikt av hur verksamheten fungerar. Översikten gör att de kan fatta bättre strategiska beslut för deras verksamhet och medarbetare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 117.
  Norling, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Den psykosociala arbetsmiljöns friskfaktorer: En studie i chefers syn på arbetet med att främja den psykosociala arbetsmiljön2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 118.
  Olsson, Sofia
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Att utvärder ett verktyg, Samtal om Att..: En studie om att kombinera medarbetarsamtal och Attraktivt Arbete2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Medarbetaren är en organisations viktigaste resurs och genom medarbetarsamtal kan

  medarbetarens olika intressen och förmågor tillvaratas. Syftet med denna studie är att i första

  hand utveckla ett verktyg utifrån modellen Attraktivt Arbete som kan ligga till grund för

  medarbetarsamtal. Vidare syftar studien till att utvärdera verktyget genom att undersöka, tolka

  och förstå intervjupersonernas upplevelser av verktyget i faktiska medarbetarsamtal.

  Modellen Attraktivt Arbete syftar till att visa på de kvalitéer som bidrar till att göra arbetet

  attraktivt för nuvarande och kommande medarbetare. Utifrån denna modell har verktyget

  ”Samtal om Att..” utvecklats och därefter utvärderats. För att uppfylla studiens syfte användes

  den kvalitativa metoden intervju, resultatet har sedan utvärderats. Utvärderingen visar att

  verktyget är bra nog för att kunna användas som grund vid medarbetarsamtal och att det

  uppfyller mål och syften

 • 119.
  Persson, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Anställningsbarheten hos nyutexaminerade ingenjörer i Indien: En kvalitativ studie hos Sandvik i Indien2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var dels att bedöma hur Sandvik som ett svenskt

  industriföretag uppfattar nyexaminerade indiska ingenjörernas anställningsbarhet.

  Syftet var även att undersöka om Sandvik står inför specifika

  kompetensförsörjningsproblem samt ge förslag till lösningar. Studien utgick ifrån

  ett abduktivt angreppsätt och en kvalitativ metod där sju semi-strukturerade

  intervjuer med chefer, ledare och HR-personal arbetandes på Sandvik

  genomfördes. Intervjuerna genomfördes på engelska via videolänk mellan Sverige

  och Indien. Bakgrunden för studien bestod i forskning, rapporter och studier som

  bland annat visade att svenska företag och organisationer med verksamhet i Indien

  efter förflyttning av produktion och eller expansion upplevde en avsaknad av

  utbildad och kompetent arbetskraft. Resultatet visade att Sandviks eftersökta

  kompetens överensstämmer med tidigare forskning över betydelsefulla

  kompetensfaktorer för en ingenjör medan den existerade och saknade kompetensen

  hos dagens nyutexaminerade ingenjörer tydde på att de nyutexaminerade

  ingenjörerna bland annat besatt goda teoretiska kunskaper men svagare praktiska

  kunskaper. Resultatet visade att Sandvik ändock såg de nyutexaminerade

  ingenjörerna som anställningsbara och besittande av system för att överbrygga

  kompetensgapen. Resultatet tyder dock på att Sandvik i Pune, Indien främsta

  utmaning i hänsyn till kompetens som verksamheten kräver består utav de

  nyutexaminerade ingenjörernas pålitlighet och lojalitet igenom att anställda kort

  efter nyanställning avslutar sina engagemang inom Sandvik. I empirin beskrivs det

  att Sandvik ej besitter något vedertaget system för att möta denna strategiska HRfråga.

  I resultatet visas även att generisk kompetens och sociala färdigheter är av

  stor betydelse i organisationens beskrivning över relevanta kompetensfaktorer. I

  slutsatserna presenteras idéer till närmare interaktion mellan Sandvik och

  akademin samt förbättrad karriärutveckling och planering som lösningar på

  situationen. Slutsatserna avslutas med konstaterandet om att Sandvik uppfattar

  studenterna som anställningsbara men en avslutande och öppen fråga består ändå

  av hur mycket introduktion och kompetensutveckling som är skäligt för att

  fortfarande definiera en nyutexaminerad ingenjör som anställningsbar. Sedermera

  ges förslag till vidare forskning.

 • 120.
  Perunovic, Anja
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Enges, Maja
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Psykosocial arbetsmiljö hos den mänskliga resursen: En sambandsstudie mellan prestation, motivation och stress i arbetslivet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna sambandsstudie syftar till att behandla relationerna mellan begreppen prestation, motivation och stress samt hur deras påverkan på individen utspelar sig i arbetslivet. Valet av syfte grundar sig i en upplevd kunskapslucka mellan alla faktorer i relation till varandra. En kvantitativ ansats har tillämpats för att försöka studera sambandet i relation mellan alla tre faktorer.

  Den kvantitativa studien grundar sig på enkätundersökningar som medarbetare från tre företag inom fastighetsbranschen i Dalarnas län har medverkat i. För att finna ett sambandsmönster mellan faktorerna har en statistisk analys genomförts. Utifrån undersökningen har resultatet visat att de olika faktorerna upplevs påverka varandra bland respondenterna, där effekten av en faktor inverkar på övriga faktorer hos individen i arbetslivet.

  I den teoretiska referensramen har relevant forskning valt att presenteras för att skapa en förståelse kring prestation, motivation samt stress. Tidigare studier och teorier redogörs för att förklara de olika begreppen samt dess förhållandet till varandra. Forskningen i den teoretiska referensramen ställs mot empirin från studiens undersökning för att analyseras och diskutera materialet samt kunskapsluckan. Där slutsatsen som dragits är att faktorerna prestation, motivation och stress har en påverkan på varandra och att alla tre faktorer samverkar med varandra i arbetslivet.

 • 121.
  Samuelsson, Patric
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Thodén, Amanda
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Organisatorisk tillit: En kvalitativ studie av en statlig myndighet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tillit som begrepp blir allt viktigare som organisatoriskt styrmedel desto mer kunskapsintensiv organisationen blir. I studiens undersökta organisation läggs ett större ansvar på tjänstemannens kunskap samtidigt som verksamheten karaktäriseras av regler och riktlinjer som avspeglas i processtyrning och kontroller som upplevs begränsa ansvaret.

  Syftet med denna studie är att beskriva och analysera handlingar som påverkar den organisatoriska tilliten hos anställda inom den undersökta statliga myndigheten. För att svara mot studiens syfte har vi genomfört en kvalitativ undersökning bestående av sju semistrukturerade intervjuer med respondenter vars arbetsroll är handläggare. Intervjuerna såväl som interna styrdokument har analyserats och tematiserats utifrån teori som berör organisatorisk tillit.

  I studien har vi identifierat fem områden som har visat sig vara av större betydande faktorer för organisatorisk tillit hos individerna. Dessa områden som även analyserats är arbetsmängd, arbetssätt och kontroll, förståelse, förändring och kommunikation. Det har framkommit att en känsla av självbestämmande finns, även om arbetet ofta beskrivs innefatta regler, riktlinjer och kontroll. Vår uppfattning är att det råder en hög organisatorisk tillit från de intervjuade handläggarna, något som vi främst menar beror på den byråkratiska strukturen och dess bidragande faktor till det upplevda organisatoriska stödet. Konsekvenserna av den organisatoriska tilliten behöver däremot inte alltid vara positiva. Slutsatser som dragits är att styrningen behöver anpassas utifrån rådande organisationskultur och -struktur för att inte bryta med den normativa styrlogiken så pass att det skapar organisationsstrukturell inlåsning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 122.
  Sandin, Sofia
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Den offentliga sektorns adaptiva system: En kvalitativ studie om att skapa en levande medarbetarpolicy2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns en mängd teorier om och kring policys, hur policys bör vara utformade och hur policyimplementeringen bör utformas, men den stora frågan är hur policys används i praktiken av medarbetarna och ledningen och om den gör det. Min förförståelse var att det inom den byråkratiska offentliga verksamheten kan vara svårt att implementera en medarbetarpolicy som förblir levande inom organisationen och något som medarbetarna aktivt använder i sin arbetsvardag. Dels på grund av den sociala strukturen och hierarkiska uppbyggnaden men också på grund av att det regelstyrda arbetssättet som kan upplevas som begränsande för självorganiseringen. Genom att titta på problemet genom adaptiva system, kan vi enligt Frederick (1998) få en förståelse för organisationen som helhet, där alla som befinner sig inom organisationen betraktas som beståndsdelar som påverkar varandra. Över tid kommer relationerna som uppstår att skapa ett beteendemönster och en social struktur. Genom att använda sig av adaptiva system som perspektiv i studerandet av beteendemönster inom organisationer kan man därför få en förståelse för hur beteendemönstret kommer utvecklas (Frederick, 1998). Det beteendemönster, rutiner och arbetssätt som det generar i är också vad som kommer att bilda organisationens egentliga policy och det är vanligt att denne inte överensstämmer med vad som beslutats (Lipsky, 1980). Med det ville jag skapa en förståelse kring varför det kan uppstå svårigheter i implementeringen av medarbetarpolicyn och komma med förbättringsförslag.

  En kvalitativ studie genomfördes på Socialförvaltningen i en kommun i Mellansverige, där syftet var att undersöka hur det adaptiva systemet såg ut i en byråkratisk organisation men också vad det betyder för medarbetarnas möjligheter att förverkliga organisationens medarbetarpolicy och vision. De frågeställningar som jag har utgått ifrån är: Hur ser det adaptiva systemet ut inom organisationen? Vilka faktorer möjliggör respektive försvårar att medarbetarpolicyn förverkligas i praktiken? Och vilka förändringar krävs för att förbättra en högre grad av överensstämmelse mellan organisationens vision och medarbetarnas motivation att leva den?

  De slutsatser jag har kommit fram till är att medarbetarpolicyn inte efterlevs inom organisationen. Genom att se organisationen som ett system, där de sociala strukturerna inom organisationen får en chans att framträda, så blir det tydligt att medarbetarpolicyn inte kommer att efterlevas. Socialförvaltningens sociala struktur, sett genom adaptiva system, är delad i olika sociala system efter den hierarkiska organisationsstrukturen där ledningen och medarbetarna inte påverkar varandras beteendemönster. De brister i kommunikationen som finns inom organisationen, där informationen till medarbetarna stannar i mitten av organisationen, gör att medarbetarna får tolka de beslut som tagits fram. Arbetet inom den offentliga verksamheten behöver organiseras om, där samtliga anställda påverkar varandras beteendemönster och bildar en social struktur där samtliga strävar mot organisationens mål och vision.

 • 123.
  Schillberg, Frida
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Rekryteringsprocessen utifrån ett mångfaldsperspektiv: En kvalitativ studie hos Scania2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sveriges diskrimineringslag 2008:567, beskriver att arbetsgivare aktivt ska främja en jämn könsfördelning mellan sina medarbetare. Trots det beskriver Statistiska centralbyrån (2012a) att det råder en ojämn könsfördelning på Sveriges arbetsmarknad. Mot denna bakgrund genomfördes den här studien i syfte att undersöka Scanias mångfaldsarbete i sin rekryteringsprocess. Syftet med studien var även att undersöka vad projektet ”Battle of the numbers” bidragit till gällande mångfald och rekrytering. ”Battle of the numbers” var ett projekt för storföretag i Sverige som ville gå från ord till åtgärder när det gällde att få fler kvinnor till chefspositioner. Undersökningen genomfördes med kvalitativ intervjumetod. Fem respondenter intervjuades med stöd av semistrukturerade intervjuguider. Resultatet av studien visar att Scania har en väl genomarbetad rekryteringsprocess samt att medverkan i projektet har bidragit till flera åtgärder för organisationen. En tydlig åtgärd, som är en ambition, är att i rekryteringsprocessens slutfas alltid ha en manlig och en kvinnlig kandidat till chefspositioner. Detta för att bidra till ökat antal kvinnliga chefer inom Scania. För ytterligare kvalitetssäkring av rekryteringsprocessen visar analysen i studien att Scania bland annat kan skapa rekryteringsgrupper med mångfald, använda sig utav bilder som speglar den underrepresenterade i sina rekryteringsannonser samt tillämpa metoden positiv särbehandling

 • 124.
  Skoog, Emma
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Swahn, Emelie
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Det attraktiva arbetet: En kvalitativ studie om vilka möjligheter och svagheter det finns i att attrahera och behålla socialsekreterare och förskolepedagoger i en kommun.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att ge en förståelse för vilka möjligheter och svagheter det finns i att attrahera och behålla socialsekreterare och förskolepedagoger i en mindre kommun i Mellansverige. Vidare så bidrar studien med kunskap kring vad medarbetare i en offentlig verksamhet anser är attraktivt respektive mindre attraktivt i arbetslivet och hur viktigt det är att involvera medarbetarna i arbetet med employer branding. För att uppnå syftet har metoden fokusgrupper med modellen Attraktivt Arbete använts för att ta reda på vilka faktorer som främjar eller stjälper arbetsgivarvarumärket i avseende att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Processen innefattade två stycken fokusgrupper med tre stycken socialsekreterare respektive fem stycken förskolepedagoger. Resultatet visade att ledarskapet har stor betydelse för huruvida arbetet ses som attraktivt eller inte, och båda fokusgrupper angav att detta är en viktig dimension för att trivas på arbetet. Det goda ledarskapet leder till att många dimensioner upplevs som attraktiva och visar på hur flertalet dimensioner och kategorier påverkar varandra i ett led. Resultatet visade också på ett flertal andra dimensioner som främjar ett attraktivt arbete. Dessa kan användas för att stärka arbetsgivarvarumärket på så sätt att bibehålla de goda omständigheter som råder och lyfta fram attraktiva dimensioner i rekryteringsarbetet. Utifrån vad som identifierades som attraktivt i arbetslivet har en tabell skapats över vilka för-bättrings- och utvecklingsförslag kommunen kan arbeta med för att skapa en attraktiv arbetsplats för att attrahera och behålla arbetskraft.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 125.
  Stelius Berggren, Emma
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Dahlberg, Lisa
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Kvinnors erfarenheter av avancemang: En kvalitativ studie om kvinnors väg uppför den hierarkiska stegen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det framkommer att Sverige är ett jämställt land i jämförelse med övriga delar av världen och att det finns lagar som skyddar arbetstagare mot diskriminering. Trots detta påvisar tidigare studier att det föreligger barriärer, specifikt för kvinnor, vilka har en negativ inverkan vid avancemang till högre hierarkiska nivåer och att det är få kvinnor som innehar högre ledande positioner. Studiens utgångspunkt är att undersöka detta problem närmre samt att även inkludera vilka möjligheter som föreligger för kvinnor. Detta görs genom att intervjua kvinnliga verkställande direktörer i aktiebolag och kvinnliga chefer på högre hierarkiska nivåer inom kommuner. Studiens syfte är att undersöka och jämföra vilka erfarenheter kvinnor, som har krossat glastaket, har gällande vilka barriärer och möjligheter de påträffat under sin karriär och undersöka vilken betydelse olika kontexter har för möjligheten för kvinnor att göra en chefskarriär. Den metod som använts är kvalitativ, där semistrukturerade intervjuer gjorts innehållande öppna frågor för att erhålla ett bredare material kring respondenternas erfarenheter och för att undvika att styra dem. Enligt resultatet framkommer det att det är kvinnor som själva skapar sina möjligheter genom att våga anta nya utmaningar men att stöd från både partner och organisation är av stor vikt för att kunna avancera till högre nivåer. De barriärer som ges uttryck för är en föråldrad kvinnosyn, ett manligt nätverkande, en manlig jargong, att samhällsnormer påverkar och styr förväntningar på kvinnor samt att ett glastak skapas av samhället tillsammans med individen. Slutsatsen är att kvinnors möjligheter huvudsakligen skapas av dem själva och att det till stor del är omgivningen som skapar barriärer samt att kvinnor måste kunna förbise dessa för att nå de högre hierarkiska nivåerna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 126.
  Strömberg, Linda
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Rosell, Marielle
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Att centralisera en myndighets HR-funktion: Framgångsfaktorer för en väl fungerande centraliserad HR-funktion och centraliseringens bidrag till ökad enhetlighet2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 127.
  Sund, Nina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Larsson, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Wistrand, Nils
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Kinesiska affärsetableringar i Sverige: Kartläggning över områden som förbättrar chanserna att lyckas2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och utgångspunkt: Syftet med kandidatuppsatsen är att undersöka vilka kunskaper kinesiska affärsmän främst behöver för att lyckas med sina etableringar i Sverige. Författarna söker även svar på vad som kan locka kinesiska affärsmän till Sverige, samt hur kinesiska etableringar i Sverige kan komma att te sig i framtiden.

  Resultat/Slutsats: Studien genererar nyckelområden inom vilka kinesiska affärsmän bör ha kunskaper för att lyckas med etableringar i Sverige. Resultatet ger även indikationer på hur kinesiska affärsetableringar i Sverige kommer att te sig i framtiden, inom vilka områden kineserna främst investerar/etablerar sig i, samt varför och hur dessa görs. Genom detta underlag genererar författarna förslag till utbildningspaket som bland annat kan säljas till kinesiska affärsmän.

  Kunskapsöversikt: Här presenteras relevant teori kopplad till området som undersökts i studien. Kunskapsöversikten presenterar det svenska respektive det kinesiska perspektivet inom områden som kultur, hierarki, relationer, ansikte, kommunikation, HRM, utbildning, CSR och arbetsrätt. Kunskapsöversikten kan i sig bidra till att skapa förståelse för olikheter mellan Sverige och Kina vilka kan påverka affärsrelationer.

  Metod: Forskningsområdet har undersökts genom en metodkombination. Studien är såväl deduktiv som explorativ. Den huvudsakliga informations- och datainsamlingskanalen är djupintervjuer som används till såväl en deduktiv utgångspunkt som expertutredning och grundad teori. Som komplement har även en delphiundersökning gjorts där en expertpanel besvarat frågor angående framtida kinesiska etableringar i Sverige. Den deduktiva och de explorativa delarna har analyserats var för sig och genererat varsin slutsats. Dessa slutsatser har sedan vävts samman i en syntes som förtydligar och skapar ny kunskap.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 128.
  Sundin, Elin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Rindestedt, Elin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Attraktiv expatriering: Före, under och efter2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och utgångspunkt:    Att utifrån fyra organisationer undersöka faktorer som är viktiga för arbete med expatriering och att använda Mendenhall, Dunbar och Oddous modell som inspiration för att skapa en egen modell med faktorer värdefulla för en expatrieringsprocess.

   

  Forskningsresan:                 Utifrån referensram samt ett empiriskt resultat av intervjuer identifieras fyra kategorier, betydelse av att ta med familjen, mentorskap och stöd, anpassning till kultur och karriärplanering. Det empiriska resultatet samt referensramen är sedan grunden till analys och slutsats.

   

  Slutsats:                              I slutsatsen presenteras betydelsefulla faktorer för utgången av studiens syfte.   Dessa faktorer används sedan i den modell författarna skapat. Modellen visar hur behovet av de fyra kategorierna är beroende av den planerade utlandsstationeringens längd.

   

  Metod:                                Författarna av studien utgår från en kvalitativ ansats med djupintervjuer som metod. Det empiriska resultatet baseras på det material som framkommit genom djupintervjuer med  respondenterna från de fyra organisationerna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 129.
  Svensson, Emelie
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Isaksson, Josefine
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  ’’Rå men hjärtlig’’: En kvalitativ studie om kvinnor i ledande positioner på en mansdominerad arbetsplats2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vår kandidatuppsats, Rå men hjärtlig - en kvalitativ studie om kvinnor i ledande positioner på en mansdominerad arbetsplats baseras på hur kvinnor i ledande positioner upplever sina förutsättningar och villkor i en mansdominerad organisation. Vidare syftar undersökningen till att  redogöra för hur organisationen upplevs arbeta med jämställdhetsfrågor. Intresset för genomförandet av undersökningen grundas i vår egen nyfikenhet av ledarskapet. Ytterligare ville vi få en förförståelse för vad ledande kvinnor kan tänkas möta med utgångspunkten att vara i minoritet. Den teoretiska referensramen består av teorier, begrepp och tidigare forskning gällande kön och genus men även jämställdhet. Genomgående teorier för undersökningen är Doing gender och mannen som norm. Majoriteten av teorierna valdes ut innan insamling av det empiriska materialet. Strategier kvinnor utvecklar på mansdominerade arbetsplatser har tillkommit efter datainsamlingen. En kvalitativ undersökning med semi-strukturerande intervjuer genomfördes i en global industrikoncern i Sverige. Tio (10) kvinnor i ledande positioner från tre (3) olika affärsområden och olika hierarkiska nivåer deltog.

  Resultatet av undersökningen visar att kvinnor i ledande positioner på en mansdominerad arbetsplats tenderar att möta olika typer av motstånd eftersom att de ofta bedöms utifrån den manliga normen. En organisation kan tillskriva kön olika stereotypa föreställningar vilket de själva har svårt att upptäcka eftersom att det normaliseras i den rådande kontexten. Det framkommer att jargongen kan vara väldigt hård och att en kvinna i ledande position förväntas tåla lite. Resultatet talar även för att de kvinnor som känner sig accepterade trivs mycket bra på sin arbetsplats, att vara accepterad är således betydelsefullt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 130.
  Sylvén, Annika
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Sex timmars arbetsdag: Hur påverkas personalens psykiska och fysiska hälsa?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  I dagens samhälle så skrivs det mycket om sex timmars arbetsdag i media. Att arbeta sex timmar men få betalt för åtta timmarsarbetsdag är något som väckt mångas intresse. År 1973 reglerades arbetstiden till 40 timmar per arbetsvecka, sedan dess har ingen ytterligare lagstadgad förändring skett. Det känns därför relevant att studera hur sex timmars arbetsdag påverkar individens psykiska och fysiska hälsa för att personalen och arbetsgivare ska få förståelse för vilka positiva samt negativa aspekter som det eventuellt kan medföra. Syfte: Syfte med denna undersökning är att kartlägga hur personalens självupplevda hälsa påverkas genom införandet av sex timmars arbetsdag, ur ett personalperspektiv. Metod: För denna uppsats har triangulering använts som metod. Där kvantitativa data har samlats in genom en attitydundersökning som utförts genom en enkätundersökning. Kvalitativa data har samlats in som komplement till denna enkätundersökning genom 13 stycken telefonintervjuer. Material har därutöver insamlats genom litteratur och vetenskapliga artiklar. Slutsats: Studien påvisar att sex timmars arbetsdag tenderar att ge personal många positiva vinster i form av förbättrad livskvalitet genom att respondenternas egendefinierande hälsa blivit bättre efter sex timmars arbetsdag infördes. För denna studie dras slutsatsen att majoriteten av respondenterna i denna undersökningen har en positiv upplevelse gentemot sex timmars arbetsdag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 131.
  Vesterlund, Karolina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Cromsjö, My
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Bättre idag, sämre förr: En kvalitativ studie om avtalsformen förtroendearbetstid och desspåverkan på individen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  denna studie undersöks vilka upplevda effekter avtalsformen förtroendearbetstid har på den

  enskilda individens välmående och dess balans mellan privat- och arbetsliv. Studien granskar

  även om personalansvar har betydelse för individens upplevelse av avtalsformen. En kvalitativ

  ansats har tillämpats för att ha möjlighet att skapa en djupare förståelse gällande individers

  upplevelse kring avtalsformen.

  I studien intervjuades sex stycken individer med avtalsformen förtroendearbetstid, varav tre av

  dessa innehar personalansvar. Resultatet visar att samtliga respondenter idag ställer sig positiva

  till förtroendearbetstid då avtalsformen skapar flexibilitet och således gynnar deras balans

  mellan privat- och arbetsliv. Däremot visar studien att gränsdragning mellan dessa sfärer inte

  alltid varit enkel vilket under tidigare perioder resulterat i stress och minskad återhämtning.

  Resultatet påvisar ingen större skillnad mellan de två urvalsgrupperna förutom att individerna

  som innehar personalansvar har större möjlighet att styra sin arbetstid.

  Teorier som används för att analysera materialet är bland annat krav, kontroll- och

  stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990) samt Work life balance (Greenhaus, Collins & Shaw,

  2003). Socialt stöd och vilka förväntningar organisation och kollegor har på individen är något

  som framkommit som betydande för individens upplevelse av förtroendearbetstid. Även

  individens personlighet samt erfarenhet av förtroendearbetstid har visat sig ha stor betydelse

  för hur personen hanterar och påverkas av avtalsformen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 132.
  Viklund, Anna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Waldehag, Sanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Den psykosociala arbetsmiljöns konsekvenser: En undersökning om långtidssjukfrånvaro bland personal inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka vad den höga långtidssjukfrånvaron beror på inom en kommuns omvårdnadsförvaltnings hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Syftet är också att undersöka hur denna målgrupp upplever den psykosociala arbetsmiljön. Dessutom kommer förbättringsförslag att framföras utifrån undersökningsresultaten, för eventuella åtgärder till kommunens omvårdnadsförvaltning. Undersökningen utgår från en hermeneutisk kunskapssyn med en kvalitativ forskningsmetod. Åtta semistrukturerade intervjuer med sjukskrivna eller tidigare sjukskrivna undersköterskor och vårdbiträden på kommunens omvårdnadsförvaltning har genomförts. Av undersökningen framgår att kombinationer av ett flertal belastningsfaktorer i den psykosociala arbetsmiljön har lett till att sex av respondenterna drabbats av negativ stress och senare utmattningssyndrom. Detta kan konstateras ligga till grund för deras sjukskrivningar. Belastningsfaktorerna som framkommit i undersökningen är exempelvis hög arbetsbelastning, brist på återhämtning, hög personalomsättning, avsaknad av stöd från ledare och ett upplevt lågt inflytande i organisationen. Dessa belastningsfaktorer har framkallat känslor av frustation, otillräcklighet och tidspress. Tidigare forskning redovisar också att brister i faktorer som dessa kan orsaka negativ stress och utmattningssyndrom. Utifrån de framkomna belastningsfaktorerna prestenteras förbättringsförslag till kommunens omvårdnadsförvaltning.

 • 133.
  Walldén, Michaela
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Skoglund, Linn
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Betydelsen av en genomtänkt introduktion: En kvalitativ studie om den nyexaminerade sjuksköterskans första tid i arbetslivet2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 134.
  Weiderstål, Daniel
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Källqvist, Marcuz
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Employer Branding idag: Attraktivitet genom sociala medier2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: Employer Branding och sociala medier – den moderna tidens ARUBA

  Författare: Daniel Weiderstål och Marcuz Källqvist

  Handledare: Mårten Hugosson

  Examinator: Karl W Sandberg

  Program: Högskolan Dalarna, Personal- och arbetsliv, vårterminen 2016

  Ämne: Examensarbete för kandidatexamen inom Personal- och arbetsliv, 15 hp

  Nyckelord: Employer Branding, attractiveness, sociala medier, rekrytering,

  retention, arbetsgivarvarumärke

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur arbetet med att som

  arbetsgivare skapa attraktivitet genom arbete med Employer Branding och hur det

  utförs inom utvalda svenska organisationer. Detta speciellt med avseende på hur

  sociala medier används som verktyg och hur detta påverkar rekryteringsprocesser

  Metod: Uppsatsen är av kvalitativ karaktär där vi utfört en fallstudie. Sedan har

  det empiriska materialet analyserats med den utvalda litteraturen

  Empiri: Den empiriska datainsamlingen har utförts i form av sex

  semistrukturerade intervjuer där intervjupersonerna representerar sex olika

  organisationer inom tre olika sektorer; tjänsteproducerande, varuproducerande

  samt landsting

  Slutsats: Studiens slutsats är att analyserade svenska organisationer använder

  sociala medier i sitt arbete med Employer Branding och för att attrahera

  kompetens. Hur detta utförts skiljer sig dock mellan organisationerna som deltog.

  Dessutom betonas inledningen och avslutningen av kompetensförsörjningen och

  att det är viktigt att lägga vikt vid dessa delar för att skapa konkurrensfördelar i

  arbetet med Employer Branding. Organisationer i Sverige måste också utforma en

  konkret strategi i sitt arbete med Employer Branding med syfte att

  kommunikationen via sociala medier når ut till den önskade målgruppen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 135.
  Wernfeldt, Anna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Rosengren, Ellinor
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Hälsofrämjande friskvårdsarbete: En fallstudie om friskvårdsarbete inom kommunal vård- och omsorgsförvaltning2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under senare år har frågan om ett hållbart arbetsliv blivit allt viktigare. Det innebär att goda arbetsförhållanden kommer att bidra till att människor orkar arbeta fram till pensionen. Friskvård har gått från att enbart vara en förmån till att bli en investering för att främja hälsa. Anställdas hälsa och arbetsmiljö är en del av personalfunktionens övergripande arbete för att behålla personal. Fysiskt krävande yrken som omsorgsarbete är ett stort arbetsmiljöproblem som kräver att organisationer försöker förhindra att arbetsrelaterad sjukdom inträffar. Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka förutsättningarna, ur ett medarbetarperspektiv, organisationer bör ta i beaktande för att skapa ett framgångsrikt arbete med hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter inom kommunal vård- och omsorgsförvaltning. Arbetet är begränsat till personal inom Ludvika kommun. Friskvård kan förebygga sjukdom, men det kan också öka individens välbefinnande och kan därmed utgöra en framgångsrik strategi för att skapa hälsosammare arbetsplatser. En kombination av metoder användes för datainsamling, i form av en kvantitativ enkätundersökning och en kvalitativ fokusgruppintervju. Resultaten visade bland annat att majoriteten av de anställda är positiva till friskvård på arbetstid och att det är ett fördelaktigt sätt att öka deltagandet, även för dem som är mindre fysiskt aktiva. Tidsbrist och socialt stöd är skäl till varför fysisk aktivitet är lägre eller uteblir. Förutom att de anställda som har ett individuellt ansvar är det chefer, i samråd med organisationen, som har det övergripande ansvaret för att skapa goda förutsättningar för att främja hälsan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 136.
  Wigren, Maud
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Hållbart ledarskap: En studie av den psykosociala arbetsmiljön hos chefer. Är det någon som tänker på chefernas psykosociala arbetsmiljö?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka om de rätta förutsättningarna finns för att bedriva ett hållbart ledarskap, samt att undersöka hur cheferna på det aktuella företaget ser på sin psykosociala arbetsmiljö.

  För att undersöka syftet har en kvalitativ metod använts, där intervjuer utgjorde metoden för datainsamlingen. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide, intervjuerna transkriberades sedan för att underlätta analysarbetet.

  Vad innebär det för ledarna i organisationerna att arbeta med hållbart ledarskap? Genom ledarskapets påverkan på motivation, engagemang och prestation har det stor betydelse för de utvecklingsarbeten som syftar till hållbarhet. En chef ska förutom sina vardagliga arbetsuppgifter såsom att säkerställa driften, se till att personal finns på plats och gå på möten även ansvara för att medarbetarna trivs på sin arbetsplats och har en bra arbetsmiljö. Kraven på dagens chefer och ledare blir allt fler, men har de den kunskap och de verktyg de behöver för att kunna bedriva ett hållbart ledarskap?

  Resultaten som framkommit visar på att respondenterna inom den organisation jag besökt till viss del arbetar på ett hållbart sätt, utan att de själva är medvetna om det. Problemområden som respondenterna identifierar är tidsbrist, stress, hög arbetsbelastning och utbrändhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 137.
  Wikström, Heléne
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Zakrisson, Lovisa
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Sjukfrånvaro och påverkansfaktorer: En fallstudie om sjukfrånvaro2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 138.
  Ybrahim, Rawan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Kränkande särbehandling i arbetslivet: En kvalitativ intervjustudie om hur kränkande särbehandling uppstår i organisationer med utredningsfokus2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka varför kränkande särbehandling uppstår i organisationer samt skapa förståelse för hur arbetsgrupper upplever faktaundersökning som utredningsmetod vid kränkande särbehandling. En kvalitativ metod har använts genom en intervjuundersökning där tre utredare samt tre beställare har intervjuats enskilt i syfte att få ett bredare perspektiv inom ämnet. Vidare har tre rapporter från genomförda utredningar analyserats och använts i empirin. Sammanlagt har fyra olika fall undersökts i tre olika organisationer. Studien visar att samtliga undersökta organisationer hade en bristande arbetsmiljö där olika faktorer var bakomliggande orsaker till att kränkande särbehandling, mobbning eller konflikter uppstod. Dessa faktorer kunde senare kategoriseras till; kommunikation, ledarskap och roller, organisationsstruktur och kultur, policyer, förståelse samt värdegrund. Studien visade således på att individerna som utförda de negativa mellanmänskliga handlingarna var ett resultat av en bristande organisatorisk och social arbetsmiljö. Vidare visade studien att respondenterna upplevde faktaundersökningen som torr, rak och dryg att genomgå för både de olika parterna, arbetsgrupperna samt organisationerna i sin helhet. Däremot menade respondenterna att det var nödvändigt att metoden var utformad på detta sätt för att den skulle kunna generera ett sådant objektivt och sant resultat som möjligt och samtliga beställare menade att de skulle välja samma metodik om behovet skulle finnas. Det som framkommit i studien är att det är viktigt att samtliga parter erbjuds känslomässigt stöd så fort som möjligt för att parterna ska känna sig rättvist behandlade och således bli mer villiga att samarbeta i utredningen. Enligt respondenterna var tillit samt opartiskhet mellan utredare och parterna en viktig aspekt för att utredningen skulle generera i ett sådant riktigt och sant resultat som möjligt där replikrätten spelar en avgörande roll för rättssäkerheten i utredningen.

123 101 - 138 av 138
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf