du.sePublications
Change search
Refine search result
279280281282283284285 14051 - 14100 of 17443
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 14051.
  Sjögren, Mats
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Comparative Literature.
  Den avgörande föreställningen: En struktur för transmediaberättandet2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En transmediaberättelse kan beskrivas som ett berättande som sker över flera separata tekniska medier, där varje enskilt mediums innehåll kan stå självständigt, men i läsningen tillsammans bildar en större sammanhållen berättelse. De enskilda mediumen kan vara icke-berättande, interaktiva, uppmuntra till medskapande och vara helt valfria både vad gäller ordningen de konsumeras i och att ta del av över huvudtaget. En sådan berättelse, eller snarare berättelsekonsumtion ställer krav på en analysmodell. Uppsatsens syfte är att att beskriva användarens förhållande till berättelsebeteenden i det pågående transmediaberättandet, avseende tolkning och påverkan av produktionen.

  I studien genomfördes en explorativ litteraturstudie inom flera olika ämnesområden och resultatet har sammanställts i en beskrivande modell för berättelseprocessen. Modellen inkluderar en ny begreppsapparat, som inte utgår från vilken typ av produktion det handlar om. Den skildrar användarens förhållande till de berättelsestimuli som finns i olika framställningar och hur dessa genom tolkning sammanfogas till sammanhållande berättelser. Modellen berör även skapandet och medskapandet av sådana framställningar.

  Modellen prövas på ett exempel med samspel mellan en distinkt icke-berättande och en berättande komponent i form av en actionfigur och dess förpackningstext. Exemplet illustrerar hur actionfiguren utan att på något sätt själv vara en berättelse ändå besitter berättelsestimuli som gör att den passar in i den större transmediaberättelsen. Skaparen har planterat berättelsestimuli, men det är läsarens uppgift att knyta samman och genom sin föreställning omvandla en rad stimuli till en faktisk berättelse.

 • 14052.
  Sjögren, Mats
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Comparative Literature.
  ”Did you go in my house?” - Spelarstyrd analeps i Final Fantasy VII2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 14053.
  Sjögren, Nesrin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Inlärning av inversion och placering av negationen i inlärarspråk: En studie av svenskans ordföljdsinlärning vid topikalisering och placering av negationen hos vuxna andraspråksinlärare2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vuxna andraspråksinlärare hanterar svenskans omvända ordföljd eller inversion i påstående satser i skriftligt språk och att ta reda på hur de hanterar varierande placering av negationen i huvudsatser och bisatser.

  I undersökningen har tio skriftliga texter analyserats, samtliga skrivna av tio vuxna andraspråksinlärare i svenska som andraspråk 1. Undersökningen har både kvalitativa och kvantitativa inslag och utgår analysmässigt från ett lingvistiskt perspektiv samt från Pienemanns (1998) processbarhetsteori för andraspråksinlärning.

  Resultaten visar att majoriteten av inlärarna i en överväldigande majoritet av alla av icke-subjekt inledda påstående satser använder inversion målspråksenligt. Vad gäller placering av negationen klarar informanterna i hög grad av att göra detta målspråksenligt både i huvudsatser och bisatser, informanterna har dock svårigheter med placering av negationen i bisatser i hjälpverbskontext. I likhet med Bolanders (1987, 1988a, b, refererad i Philipsson, 2004) studie visar resultaten att informanterna behärskar negationen bättre i huvudsatser än bisatser.

 • 14054.
  Sjögren, Terese
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Psychology.
  Alkohol, självkänsla och kön: en sambandsstudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [un]

  Självkänsla är vår värdering av vem vi är, den kan var hög eller låg men relativt bestående över tid (Jonsson, 2003). Det sägs att killar har högre självkänsla samt bättre psykiskt välbefinnande jämfört med tjejer (Socialstyrelsen 2009). Syftet med undersökningen var att ta reda på om grad av självkänsla påverkade alkoholkonsumtionen, om killar skattade sin självkänsla högre än tjejer samt om det fanns könsskillnader i alkoholkonsumtionen. Sextioen gymnasieungdomar deltog i enkätundersökningen, 27 killar och 34 tjejer. Resultatet påvisade att självkänslan påverkar alkoholkonsumtionen i grad av berusning (p<0.01) och inverkar på debutåldern, (p<0.01) killar skattar sin självkänsla högre än tjejer (p<.001) och tjejer alkoholdebuterar tidigare än killar (p<.05).

 • 14055.
  Sjöholm, Kristin
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Söderlund, Hanna
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Drivkrafter bakom hållbarhetsrapportering: En kvalitativ studie på kommuner i Stockholms län2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Driving forces behind Sustainability –A quantitative study of municipalities in Stockholm County Author: Hanna Söderlund and Kristin Sjöholm Advisor: Klas Sundberg

  Background and problem: Today a public interest to make society more sustainable and to protect the environment has emerged. The companies and the public sector have an important role in the sustainable development and their sustainability reporting is a way to work towards a sustainable society.

  Purpose: The purpose of this study is to identify the driving forces behind why eight municipalities in Stockholm County report on their sustainability work.

  Method: The study is based on eight qualitative semi-structured telephone interviews with municipal employees with the insight and knowledge of their sustainability reporting.

  Theoretical Framework: Legitimacy-, stakeholder- and institutional theory have been used as a theoretical framework for the analysis of the collected material.

  Results and Conclusion: Our results show that there are several reasons why municipalities report their sustainability work. Creating legitimacy to the outside world is one driving force because they want to be attractive municipalities and strengthen their brand. The demand from the politicians, who are the key stakeholders, is an additional reason to continue their sustainability reporting. Politicians are elected by local residents and residents are thus an indirect reason for the municipality to work with and report on sustainability. There is no requirement from outside, but the requirements of today come from our own politicians. A further impetus to the development of sustainability reporting is other municipalities. Municipalities strive to be competitive and attractive for their residents and business owners.

  Suggestions for further research: Our study is not representative of all municipalities in Sweden. It would be interesting to do a similar study in other municipalities to broaden the empirical knowledge. It would also be interesting to do a similar study in a few years to see whether sustainability efforts and reporting continues to develop.

 • 14056. Sjöholm, S
  Analysis of replacing software-based systems with FPGA and a case study of a digital output IO-board2003In: Euromicro Conference, Digital System Design, Turkey, 2003Conference paper (Refereed)
 • 14057. Sjöholm, S
  VHDL: en introduktion2003Book (Other academic)
 • 14058. Sjöholm, S
  VHDL för konstruktion2003Book (Other academic)
 • 14059.
  Sjökvist, Jenny
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Wagenius, Anne
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Livskvalitet hos överviktsopererade patienter samt främjande omvårdnadsåtgärder: En litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka patientens upplevelse av livskvalitet efter överviktsoperation samt främjande omvårdnadsåtgärder. Metod: Litteratursökning utfördes i PubMed och Cinahl med Full Text. Sökord var följande: Bariatric, Bariatric Surgery, Quality of life, Bariatric patient, nursing, postoperative care samt treatment outcome. Dessa sökningar kompletterades med manuella sökningar. Efter genomgång avseende inklusions- och exklusionskriterier valdes sammanlagt 16 artiklar ut för denna litteraturstudie. Huvudresultat: Bestående viktminskning hos kraftigt överviktiga patienter visade sig ha ett stadigvarande resultat på livskvaliteten. Pre- och postoperativ uppföljning med hjälp av ett multidisciplinärt vårdprogram gynnade ett varaktigt resultat i form av viktnedgång och ökad livskvalitet, framförallt genom livsstilsförändringar. Slutsats: Forskning stöder insättandet av omvårdnadsåtgärder för överviktiga patienter som genomgått en överviktsoperation. Med kunskap kring hur dessa patienter upplever sin livskvalitet kan sjuksköterskor anpassa omvårdnadsåtgärderna efter patienten, vilket ligger i linje med dagens strävan om personcentrerad vård.

 • 14060.
  Sjölander, Patricia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Genuspedagogik i bildundervisningen: En litteraturstudie om genus betydelse för lärandet i bild2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att utifrån tidigare forskning undersöka hur lärare bemöter pojkar och flickor i bildundervisningen och om kön har betydelse för vilken attityd elever har till bildämnet. En analys har gjorts för att se om och i så fall hur kön påverkar elevers lärande och betyg i bild. Metoden som har valts för detta examensarbete är en litteraturstudie. Det urval som gjorts har avgränsats till relevanta publikationer då urvalet av vetenskaplig litteratur har varit begränsad. För att få ett så brett urval som möjligt av vetenskaplig litteratur har fokuseringen på alla årskurser för grundskolan valts. Resultatet visar att genuspedagogiken har en stor påverkan på elevers lärande och betyg. De elever, speciellt pojkar, som fostras in i könsmönstren visar sig få sämre betyg i bild och har svårt att tillgodogöra sig kunskaper i bildämnet.

 • 14061.
  Sjölin, Christer
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Döden i Falun 1750 till 1770: Gruvhanteringen och miljön i ett jämförande perspektiv2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att utröna om risken att avlida i förtid var större i Falun än på tre andra jämnstora orter i Mellansverige med i övrigt likartade miljömässiga förutsättningar, mellan åren 1750 till 1770. Det använda källmaterialet är Tabellverkets folkbokförings- och mortalitetstabeller för åren 1750 till 1770. Dödsfall i miljörelaterade sjukdomar för Falun har jämförts med orterna Mora, Gefle och Hedemora. Miljön i Falun skiljde sig från de andra orterna främst på grund av den massiva exponeringen av svaveldioxid och metallhaltiga partiklar, som förekom som ett resultat av gruvverksamheten och den efterföljande kopparframställningen. Gefle var en tätort med stadens problem medan Mora var ett agrart samhälle och Hedemora var både och. Resultatet visar, att risken att avlida i bröst- och lungrelaterade sjukdomar var signifikant högre i Falun än i Mora och Hedemora. Även i Gävle var risken mindre än i Falun, dock ej lika tydligt, vilket sannolikt är en följd av att Gävle var en tätort, som allmänt gav en högre dödlighet. Även den allmänna risken att avlida i förtid var högre i Falun än för de andra orterna. Undersökningen visar också på den risk, som fanns, att avlida i förtid, som de olika epidemierna gav upphov till och den stora inverkan det får. Medelåldern var högre i Falun än för de andra undersökta orterna men detta förklaras främst och rimligast av demografiska skillnader

 • 14062.
  Sjölund, Jenni
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Tourism Studies.
  Stakeholder views on tourism development: The case of Malung-Sälen’s planned Airport Center2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis focuses on stakeholder views on the development of the planned Airport Center in Malung-Sälen. The expressions of different stakeholders with an interest in the development of the Airport Center are examined and interpreted. When different stakeholders’ views of the planned development are considered, it can be helpful in minimising conflicts regarding the development. Review of existing literature indicates that community support for tourism development is important. Thus, this research can be useful for the Destination Management Organisation (DMO) of Sälen, and the case studied may also help other DMOs to better consider stakeholders in tourism planning, in order to avoid negative attention toward destination development. Understanding stakeholders’ views on tourism development will enable tourism managers to better plan and implement tourism development in a sustainable way. In order to identify and analyse the views of the stakeholders, a content analysis of different stakeholders’ statements was conducted. The data was gathered from social media, online articles, and official documents. The main concerns found were related to sustainability, particularly the environmental impacts of the airport. It was also found that there were many misunderstandings regarding the plans for the Airport Center. By identifying those misunderstandings the DMO can better inform the public of the actual plans. Misunderstandings were related to what kind of flights are operated from the airport, as well as the fact that this project is ought to benefit a larger area than only Sälen’s tourism. Even though some expressions were positive towards the opportunities that the development could bring, many were also sceptic about the actual benefits and impacts that would follow.

 • 14063. Sjömark, Cecilia
  et al.
  Wingstedt, Johnny
  Luleå University of Technology.
  Axelsson, Karin
  Berg, Jan
  Luleå University of Technology.
  Musical parameters for promoting relaxation and stress-reduction in listeners2005In: Proceedings of Ambience 05, International Scientific Conference on Intelligence Ambience and Well-Being, 2005Conference paper (Refereed)
 • 14064.
  Sjöquist, Joakim
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Mathematics Education.
  Geometrisk representation i ett historiskt perspektiv och i nationella prov: En analys av geometri i gymnasieskolans nationella prov år 1995 – 2010 med algebra som jämförande objekt2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka geometrins roll i skolmatematiken historiskt och sätta

  iakttagelserna från detta i relation till en analys av hur frekvent geometrisk representation

  förekom i de nationella proven för gymnasieskolans första två kurser Matematik A och

  Matematik B åren 1995-2010. Frekvensen av geometrisk representation undersöktes på två

  sätt. En undersökning inriktade sig på frekvensen av uppgifter som kunde klassas som

  geometriska, och en andra undersökning studerade hur uppgifter som kan lösas med hjälp av

  kvadreringsregeln eller kvadratkomplettering representerades, vad gäller geometrisk eller

  algebraisk representation. Det som framkom genom det historiska perspektivet och resultatet

  från analysen av de nationella proven ställdes sedan i relation till svenska elevers resultat i

  TIMSS åren 1995, 2007 och 2008, för att slutligen jämföras med några högpresterande

  länders resultat i TIMSS motsvarande år och deras användning av geometrisk representation i

  undervisning och läromedel. Genomgående för studien användes algebraisk representation

  som ett jämförande instrument, vilket grundar sig i att studien har Krutetskiis (1976) syn på

  matematisk förmåga med algebraisk respektive geometrisk förmåga som utgångspunkt.

  I litteraturgenomgångens historiska delar framkommer att geometri har haft en skiftande roll i

  skolmatematiken genom historien, från att i princip vara ett med matematikämnet till dagens

  roll som ett avsnitt. Litteraturgenomgången visar också på en splittrad syn vad gäller arbete

  med geometri som representationsform. Krutetskii (1976) har som exempel geometrisk och

  algebraisk förmåga som två motpoler medan Tengstrand (2005), Dunkels (1996) och van

  Hiele (1986) samtliga anser att geometri kan och bör användas som verktyg för att lära sig

  andra områden av matematik, till exempel algebra.

  I den empiriska analysen av nationella prov med avseende på geometriska uppgifters frekvens

  framgår ett något avtagande antal sådana, åren 1995-2010, vilket kan fungera som en

  intressant iakttagelse då svenska elever presterat sämre i TIMSS undersökningar 2008 jämfört

  med 1995. Försämringen gäller både vid en nationell såväl som en internationell jämförelse.

  Studien är dock alldeles för liten och oprecis för att man ska kunna fastslå ett samband. Vad

  gäller analysen av i vilken form uppgifter som innehåller kvadreringsregeln samt kvadratkomplettering

  representeras visar resultatet att dessa aldrig förekom med geometrisk

  representation.

  En gemensam nämnare för länder med höga resultat på TIMSS är att de arbetar mer med

  geometrisk representation än vad svenska skolan gör. Resultatet av studien verkar därmed

  peka mot att mer geometrisk representation i svensk skola skulle kunna vara en möjlig väg

  mot bättre resultat på TIMSS.

 • 14065.
  Sjöstedt, Jane
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Språkets betydelse i de naturvetenskapliga ämnena: En kvalitativ intervjustudie om hur lärare undervisar om naturvetenskapliga begrepp i årskurserna 1-62017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att genom intervjuer med lärare få kunskap om hur de beskriver att de bedriver undervisning som stärker elevers ämnesspråk inom de naturvetenskapliga ämnena, med fokus på årskurserna 1-6. För att uppnå syftet användes två frågeställningar: Hur beskriver lärare att de gått tillväga när de presenterar nya begrepp och fenomen i NO-undervisningen? och Vilka redskap beskriver lärare att de använder för att stötta eleverna i att tillägna sig det naturvetenskapliga språket?

  För att besvara frågeställningarna har åtta lärare intervjuats i studien. Resultatet visar att lärarna beskrev att eleverna behöver få höra det naturvetenskapliga språket och själva aktivt få använda begreppen i samtal, i skrift, med andra uttryckssätt och med hjälp av olika artefakter. Därtill beskrev lärarna vikten av att läraren kopplar det naturvetenskapliga innehållet till elevernas tidigare erfarenheter. De uttryckte även att eleverna behöver få möta de naturvetenskapliga begreppen muntligt, i texter och böcker samt i laborationer och experiment. Studien visar även att lärare uttryckte fördelar med att använda varierande undervisningssätt för att stärka alla elevers lärande.

  Studien visar att flera lärare använder språkverktyg som från början är tänkta till svenskämnet för att stötta eleverna i att använda det naturvetenskapliga språket i NO undervisningen.

 • 14066.
  Sjöstedt, Jane
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Språkets betydelse i naturvetenskaplig undervisning: En systematisk litteraturstudie om vad forskning säger om hur lärare kan stärka elevers ämnesspråk inom naturvetenskap för årskurs F- 62016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att få kunskap om vad forskning säger om hur lärare kan bedriva undervisning som kan stärka elevers ämnesspråk inom naturvetenskap, med fokus på F- årskurs 6. För att förtydliga och besvara syftet så användes två frågeställningar. Den första frågeställningen var: Vad beskriver forskning som betydelsefullt i NO-undervisningen för att elever i årskurserna f-6 skall erbjudas en introduktion i det naturvetenskapliga språket? Den andra frågeställningen var: Vilken betydelse har undervisning med språkutvecklande arbetssätt för elevers lärande i naturvetenskap, med fokus på elever med svenska som andraspråk? Metoden som har använts för att besvara frågeställningarna är en systematisk litteraturstudie. Databaserna som användes i sökprocessen är ERIC och Google schoolar och tidskriften NorDiNa. Resultatet synliggör betydelsen av att lärare är medvetna om elevers tidigare erfarenheter och kunskapsnivå inom ämnet för att elever skall kunna introduceras i det naturvetenskapliga språket. Vidare visade studien att lärare bör koppla elevernas tidigare erfarenheter med undervisningsinnehållet och att läraren stöttar eleverna i sitt skrivande genom att visa och instruera hur de ska strukturera sin text. Vidare visade resultatet att när lärare kopplar aktiviteterna i ett undersökande arbetssätt med det naturvetenskapliga undervisningsinnehållet stärks elevers lärande. Resultatet visade även att ett språkutvecklande arbetssätt stärker elevers förmåga att föra ämnesspecifika diskussioner och relevanta resonemang. Samt att ett språkutvecklande arbetssätt stöttar eleverna inlärning av ämnesinnehållet och stärker elevernas förmåga att läsa och skriva olika texttyper som dominerar i naturvetenskap.

 • 14067.
  Sjöstrand, Erik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Filmteknikens digitala utveckling och dess inverkan på visuella effekter i film: Fallstudie Jurassic Park och Jurassic World2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Allt sedan datorer gjorde sitt intåg i filmindustrin, har deras ständigt ökande

  beräkningskraft möjliggjort att än mer fantastiska, digitala, visuella effekter hamnar på

  vita duken. Men är det verkligen så enkelt som att de digitala visuella effekterna enbart

  blir bättre, eller har de också påverkat filmskapande på djupare plan?

  Syftet med denna uppsats är att undersöka om den digitala utvecklingen inom

  filmindustrin, då främst i post-produktionen, har haft någon påverkan på varför visuella

  effekter används.

  Det har inte skrivits mycket om ämnet från denna vinkel innan, men det som har skrivits

  pekar på meningsskiljaktigheter i branschen om vad digitala visuella effekter tillför eller

  förtar från filmer som nyttjar sig av dem. Främst är det klassiskt skolade filmvetare som

  står för kritiken mot dessa visuella effekter, medan de som är verksamma inom

  skapandet av desamma generellt ställer sig till de digitala visuella effekternas försvar.

  Min uppsats bygger på analysen av två filmer inom genren science fiction: Jurassic Park

  och Jurassic World. Valet föll på dessa då den förstnämnda bröt ny mark inom digitala

  visuella effekter, medan den senare har fått möta kritik för att vila allt för tungt på

  många och spektakulära dito. Därtill hör båda filmerna till en genre, science fiction, som

  traditionellt förlitar sig mycket på visuella effekter för sitt berättande.

 • 14068.
  Sjöstrand, Glenn
  Göteborgs universitet; Växjö universitet.
  Gåvoekonomin i det modema samhället2001In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 38, no 2, p. 44-66Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The gift-economy in the modern society

  In the article it is argued that the institution of the gift - analysed ever since Marcel Mauss influential essay from 1925 “The Gift” - still is of sociological interest. The article proceeds by comparing the gift-economy to the market economy, which is done in six subsequent steps: 1. The private and public spheres of the gift. 2. The social mechanisms misrecognition of the gift. 3. The gift as aninalienable possession. 4. The functional redundancy of the gift from an economical viewpoint. 5. The excluding characteristics of the gift-institution. 6.Competitive behaviour within the bounds of the gift-institution. On the basis of this argument, it is argued, firstly, that the gift institution works through strong informal and institutionalised norms that are important for the co-ordination of exchanges in a modern society, not just the archaic societies analysed by Mauss. Secondly, it is argued that the effects of the gift-economy on social relations have great impact on the workings of everyday economic exchanges, especially in the local and regional context.

 • 14069.
  Sjöstrand, Zandra
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Lindberg, Hanna
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Att vara familjemedlem till en person med schizofreni: En litteraturstudie utifrån familjens perspektiv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet var att utifrån familjemedlemmars perspektiv, beskriva upplevelser och hantering av att ha en familjemedlem med diagnosen schizofreni. Metoden tillämpades till vald design, där material till litteraturstudien söktes via databaserna Cinahl, MEDLINE och PsycINFO. Studiens underlag bestod av 13 artiklar av både kvalitativ och kombinerad ansats, som efter granskning och analys valdes till resultat. Resultatet presenterades genom två kategorier följt av fem subkategorier och visade att sjukdomens medförda beteendeförändring upplevdes som förlust av den person den drabbade en gång var. Känslor som förvirring och förtvivlan upplevdes till följd av den drabbades främmande personlighet. Situationen uppgavs som känslomässigt komplicerad, med svårighet att göra tillståndet begripligt och hanterbart. I takt med sjukdomens utveckling, upplevdes den drabbades förmåga till självständighet minska. Ansvaret att stötta den drabbade, föll på familjemedlemmarna som uppgav svårigheter med att uppnå en tillfredställande balans i vardagen. Känslor som skuld, hopplöshet och enorm belastning upplevdes till följd av ansvaret att försöka tillmötesgå den drabbades och övriga familjemedlemmars behov, samtidigt som de försökte förhindra brutna band inom familjen. Sjukdomen upplevdes påverka hela familjen och inte enbart den drabbade. För att kunna leva med den omfattande förändring som sjukdomen medförde, uppgav familjemedlemmarna vikten och behovet av stöd både inom och utanför familjen.

 • 14070.
  Sjöström, Erika
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sport and Health Science.
  Säterdahl, Joel
  Vintercyklisten - ett konditionsfrämjande projekt? Hur påverkas konditionen av att delta i Vintercyklisten2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 14071.
  Sjöström, Frida
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sport and Health Science.
  Medeldistanstränares användning av feedback tillelitidrottare: Hur används feedback i träningssituationer?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to understand and describe how coaches for elite middle-distance runners use feedback at practice. The questions of the study included what type of feedback was used, how and when it was given and in some cases even justifications for why it was given that way.Semi-structured interviews were chosen as the research method and the sample was six coaches from Sweden. Every interview was transcribed and analyzed in the same way to find categories that would answer the aim.The results showed that there were differences between the respondent’s experiences according to what, how and when they gave feedback. Three of the coaches gave the feedback at technique while the other three gave more feedback on body position and how to run relaxed. When feedback was given during practice did also differ among the coaches.The conclusion of this study is that most feedback is dependent on the coach’s own experience and what type of feedback that was given.

 • 14072.
  Sjöström, Henrik
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic/Arts Technology.
  Sambandet mellan bestrykningsreceptur och sänkningen av ytans vithet vid UV-lackning2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  AssiDomän tillverkar kartong till förpackningsindustrin. Inom detta område är vitheten på kartongytanen viktig parameter. För att höja intrycket av förpackningen samt skapa en skyddande yta lackas ofta förpackningen med UV-lack efter tryck. Efter lackning kan då otryckta lackade ytor uppfattas som mindre vita. För att ta reda på om bestrykningssammansättningen har betydelse har ett fem olika bestrykningar blandats. Pigmenten som använts i bestrykningarna är karbonat, kaolin och titandioxid i olika kombinationer. Kartong har sedan bestrukits med dessa och därefter lackerats med UV-lack. Lackningen har gjorts i tre olika lackmängder. Mätningar har sedan gjorts gällande framförallt vithet. Den samverkan som sker mellan ljus, materialet och dess struktur är av stor vikt för att skapa en yta med goda optiska egenskaper. Resultaten i detta försök visar att lacken påverkar de optiska egenskaperna och framförallt vitheten. De lackerade ytorna fick en gulton efter lackering vilket kan ha att göra med lackens egenskaper. Vitheten hade en något mindre minskning för den bestrykning som bestod av karbonat och titandioxid. Skillnaden var dock mycket liten då alla bestrykningar fick en sänkning av vitheten med cirka 11-13 procentenheter oberoende av utgångsvärdet i vithet för respektive bestrykning innan lackning. Positivt var att det kunde konstateras att den bestrykning som hade det högsta vithetsvärdet före lackning också hade det efter lackning med ett normalt lackpålägg vilket betyder att en hög vithet är av betydelse även om den bestrukna ytan ska lackas. Den sänkning av vitheten som sker kan ha flera tänkbara orsaker. En tänkbar orsak kan vara att lacken förstör den porösa struktur som ger den viktiga ljusspridningen i bestrykningsskiktet. Resultaten visar också att lackens egenskaper tycks vara av stor betydelse. Den gulton som framträdde efter lackning tyder på en ökad absorption av vissa ljusvåglängder. Något som också pekar på detta är att alla fem bestrykningarna fick en liknande sänkning av vitheten. För att säga exakt vad som är orsaken eller vilken kombination som påverkar vitheten mest krävs ytterliggare tester. Olika UV-lacker kan testas eftersom endast en UV-lack har använts i dessa försök. En närmare studie av gränsyta mellan UV-lacken och bestrykningsskiktet bör också göras för att se hur lacken påverkar bestrykningsskiktets struktur.

 • 14073.
  Sjöström, Stefan
  et al.
  Umeå universitet.
  Jacobsson, Maritha
  Umeå universitet.
  Hollander, Anna
  Stockholms universitet.
  Kollegialitet, terapi och medling: expertgranskning i psykiatrimål2002In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 39, no 3-4, p. 86-115Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Collegealism, therapy and mediation - experts’ interpretative repertoires in court hearings relating to compulsory psychiatric care

  This article investigates the role of court appointed psychiatrists (AP) in Swedish court hearings relating to compulsory psychiatric care. Data consists of tape recordings and documents from twelve court hearings together with informal interviews with actors in court. The discourse in court is analyzed in terms of interpretative repertoires. The possibility for APs to examine each case is limited by shortage of time and resources. Furthermore, APs may have to take into account an out-of-court, professional relationship to the treating psychiatrist(CP). We find that conversation between APs and CPs frequently are carried out in a collegiate repertoire. These circumstances inhibit a detailed critical examination of the CP’s application for compulsory care, which in turn helps explaining why APs seldom assess cases different from CPs. How, then, is the AP’s status as expert reproduced in courtroom conversation? This is accomplished by using a disclosing repertoire, which invites the patient to produce incoherent talk. Expert status is also reproduced when APs give medical advise to patients in a therapeutic repertoire. Applying a mediating repertoire, APs attempt to resolve clinical conflicts between CPs and patients. As a result, the legal conflict at stake is downplayed.

 • 14074.
  Sjöström, Susanne
  et al.
  Karolinska Insitutet.
  Essen, Birgitta
  Uppsala Universitet.
  Gemzell-Danielsson, Kristina
  Karolinska Institutet.
  Klingberg-Allvin, Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Medical students are afraid to include abortion in their future practices: in-depth interviews in Maharastra, India2016In: BMC Medical Education, ISSN 1472-6920, E-ISSN 1472-6920, Vol. 16, no 1, article id 8Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND:

  Unsafe abortions are estimated to cause eight per-cent of maternal mortality in India. Lack of providers, especially in rural areas, is one reason unsafe abortions take place despite decades of legal abortion. Education and training in reproductive health services has been shown to influence attitudes and increase chances that medical students will provide abortion care services in their future practice. To further explore previous findings about poor attitudes toward abortion among medical students in Maharastra, India, we conducted in-depth interviews with medical students in their final year of education.

  METHOD:

  We used a qualitative design conducting in-depth interviews with twenty-three medical students in Maharastra applying a topic guide. Data was organized using thematic analysis with an inductive approach.

  RESULTS:

  The participants described a fear to provide abortion in their future practice. They lacked understanding of the law and confused the legal regulation of abortion with the law governing gender biased sex selection, and concluded that abortion is illegal in Maharastra. The interviewed medical students' attitudes were supported by their experiences and perceptions from the clinical setting as well as traditions and norms in society. Medical abortion using mifepristone and misoprostol was believed to be unsafe and prohibited in Maharastra. The students perceived that nurse-midwives were knowledgeable in Sexual and Reproductive Health and many found that they could be trained to perform abortions in the future.

  CONCLUSIONS:

  To increase chances that medical students in Maharastra will perform abortion care services in their future practice, it is important to strengthen their confidence and knowledge through improved medical education including value clarification and clinical training.

 • 14075.
  Sjöström, Susanne
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Essen, Birgitta
  Uppsala Universitet.
  Gemzell-Danielsson, Kristina
  Karolinska Institutet.
  Klingberg-Allvin, Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Medical students are afraid to include abortion in their practices: in-depth interviews in Maharastra, India2015Conference paper (Refereed)
 • 14076.
  Sjöström, Susanne
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Essen, Birgitta
  Uppsala Universitet.
  Syden, Filip
  Uppsala Universitet.
  Gemzell-Danielsson, Kristina
  Karolinska Institutet.
  Klingberg-Allvin, Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing. Uppsala universitet; Karolinska Institutet.
  Medical students' attitudes and perceptions on abortion: a cross-sectional survey among medical interns in Maharastra, India2014In: Contraception, ISSN 0010-7824, E-ISSN 1879-0518, Vol. 90, no 1, p. 42-46Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: Although abortion care has been an established routine since decades in India, 8% of maternal mortality is attributed to unsafe abortion. Increased knowledge and improved attitudes among health care providers have a potential to reduce barriers to safe abortion care by reducing stigma and reluctance to provide abortion. Previous research has shown that medical students' attitudes can predict whether they will perform abortions. The objective of our study was to explore attitudes toward abortion among medical interns in Maharastra, India.

  Study Design: A cross-sectional survey was carried out among 1996 medical interns in Maharastra, India. Descriptive and analytical statistics were used to interpret the study instrument.

  Results: Almost one quarter of the respondents considered abortion to be morally wrong, one fifth did not find abortions for unmarried women acceptable and one quarter falsely believed that a woman needs her partner or spouse's approval to have an abortion. Most participants agreed that unsafe abortion is a serious health problem in India. A majority of the respondents rated their knowledge of sexual and reproductive health as good, but only 13% had any clinical practice in abortion care services.

  Conclusion: Disallowing attitudes toward abortion and misconceptions about the legal regulations were common among the surveyed medical students. Knowledge and attitudes toward abortion among future physicians could be improved by amendments to the medical education, potentially increasing the number of future providers delivering safe and legal abortion services.

 • 14077. Sjösvärd, Alf
  ”Alltid saknad – aldrig glömd”: Om emotionella drivkrafter inom Missing People Sweden2015In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 52, no 2, p. 104p. 131-154Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  ”Forever missed – never forgotten”: Emotion and action in a swedish voluntary search and rescue organisation

  The article explores the phenomenon of voluntary policing, through a case study of the voluntary search and rescue group Missing People Sweden (MPS). The article focuses on how a collectively upheld emotionology guide members’ views on the problem MPS is engaging, how this problem should be engaged, and why people should join MPS in its activities. The material used was gathered in spring 2014; through eight semi-structured interviews, document studies and four participant observations of the organisation’s activites. The results indicate that MPS members relate their views to an emotionology consisting of two separate themes; one of equality and collectivism, and one of individualism and meritocracy. The article demonstrates that the Tönniesian terms Gemeinschaft and Gesellschaft can both be applied to describe the organisation’s social environment. It also demonstrates that the Tönniesian dichotomy is a theoretical concept that is suited to the analysis of voluntary policing groups.

 • 14078.
  Skalare, Henrik
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Materials Technology.
  Optimering av patenteringsprocess: En undersökning om blypatentering2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When producing thin spring- and piano wire the method used in the heat treatment process is called “lead patenting”. During the method you want the coarse lamellar structure of pearlite to become fine. The first step in the process is to heat the wire in to the austenite range. After the wire has reached the temperature of ca 900 ˚C in the oven it´s drawn into a bath of liquefied lead. The bath cools down the wire to a temperature of approximately 530 ˚C. The result of the heat treatment process will show fine plates of ferrite and cementite in the microstructure. The degree project will analyze the microstructures after the heat treatment in Springwire AB process. To analyze the microstructure of the material different test methods have been used. If the study finds any flaws in the microstructures of the materials or in the process these will be adjusted during the project. The microstructures that’s been analyzed in this study shows the structure of fine pearlite with small carbides of cementite. After the analysis of the microstructure the conclusion reached that the speeds in the heat treatment process are a bit high compared to the theoretical paces. Different kinds of suggestions has been presented to improve the process.

 • 14079.
  Skansens, Annika
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Det gick an?: Variationer i föräktenskaplig sexuell aktivitet och sedlighet i Nås socken kring mitten av 1700-talet2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att analysera hur olika näringsområden i Nås socken, under perioden 1744-1764, skapade olika mönster i föräktenskaplig sexualitet och sedlighet. Materialet som undersökningen grundar sig på är domstolsprotokoll, lysnings- och vigselböcker och födelse- och dopböcker, för Nås socken och Säfsnäs församling. De undersökta områdena är Nås finnmark, vilken befolkades vid en senare tid än det andra undersökningsområdet, Nås svenskbygd, som bestod av självägande små¬bönder vilka varit boende i området under en mycket längre tid än finnmarkens in¬vånare. Resultatet uppvisar en högre frekvens av sedlighetsbrott i finnmarksområdet. Kvinnorna på finnmarken hade även oftare haft föräktenskapliga förbindelser, vilket har visat sig genom att de oftare hade ett utomäktenskapligt barn vid giftermålet. Föräktenskapliga relationer förekom inom båda områdena, vilket undersökningen om kvinnorna var gravida vid vigseln visar. De föräktenskapliga förbindelserna synes dock inte ha varit någon ka¬tastrof så till vida kvinnan och mannen gifte sig. Analysen visar att olikheterna i sexu¬ell aktivitet och sedlighet mellan de båda områdena har sina förklaringar i sociala och ekonomiska aspekter, och kan även ses som kulturellt och etniskt betingade.

 • 14080.
  Skansens, Annika
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Strand, Christina
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Historia i elevernas värld: En enkätstudie om ungdomars upplevelse av och förhållningssätt till historia2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur elever i grundskolans år 9 upplever och förhåller sig till historia, i och utanför skolan. En anledning till detta syfte är att historia ska bli ett kärnämne på gymnasiet 2007. Undersökningsmaterialet utgörs av en enkätundersökning där sammanlagt 81 elever fördelade på fyra skolklasser i två geografiska områden i Dalarna besvarat en rad frågor. Resultatet belyses ur olika perspektiv, ett utifrån elevernas bostadsort, ett annat utifrån kön och ett tredje - det som främst fokuseras i uppsatsen - utifrån elevernas förmodade programval till gymnasiet. Undersökningens resultat visar att det finns skillnader mellan eleverna beroende av vilket perspektiv som tas som utgångspunkt. Ur ett könsperspektiv framkommer det att flickorna förhåller sig något mer positiv till historia än vad pojkarna gör. Programvalsperspektivet visar att för elever som valt ett program där historia idag är obligatoriskt har historia ett mer postitivare betydelsevärde, samt uppvisar de en större öppenhet och intresse för historia än de elever som har för avsikt att söka till ett program där historia idag saknas. Konsekvenserna av resultaten som framkommit diskuteras inför en framtida undervisningssituation.

 • 14081.
  Skansgård, Mikael
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Wiklund, Kristina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Patientens följsamhet till behandlings råd vid typ 2 diabetes: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:

  Type 2 diabetes is a increasing and is associated with complications. The increase is mainly due to unhealthy living habits. The treatment of type 2 diabetes primarily

  involve changing of lifestyle, which poses great challenges for the individual. A lack of compliance to change lifestyle advice may contribute to complications which leads to increased cost and major challenges for healthcare.

  Aim:

  The purpose of this literature review is to describe factors that affect the adherence to treatment advice among persons with type 2 diabetes.

  Method:

  A Literature review based on 15 scientific publications with qualitative and quantitative design. Articles were collected from the databases Cinahl and Pubmed.

  Results:

  Factors that emerged that affected the adherence to treatment advice in people with type 2 diabetes were information, lack of knowledge, education, self-awareness, social support and person centred approach. All the above factors were important to achieve lifestyle changes.

  Conclusion:

  Nurses must have an understanding of the factors that affect the compliance to lifestyle advice of Type 2 diabetes. Nurses need to be aware of the patients previous experience, knowledge and personal characteristics. To make the information and education feasible to the patient these factors increase self-awareness and motivation together with support from relatives resulting in good adherence to lifestyle advice to patients with type 2 diabetes.

 • 14082.
  Skantz, Mona
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Bara en hysterisk mamma?: Föräldraröster om skolans hanterande av elever utan fullständiga betyg.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Följande undersökning utgår ifrån intervjuer med föräldrar till elever som saknar fullständiga grundskolebetyg. Dessa föräldraintervjuer speglar på så sätt skolans vardagsproblem och de utvecklingsbehov som föreligger inom gymnasieskolans frirum. Framför allt betonas att föräldrarna bör ses som en resurs i skolans kartläggning av elever, men också att skolan bör ha ett processinriktat förhållningssätt. Att läs- och skrivsvårigheter kan ligga till grund för en stor del skolproblematik betonas, men också att goda relationer bereder stora möjligheter att arbeta konstruktivt kring dessa elever.

 • 14083.
  Skantz, Mona
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, English.
  "She was a Bitch": A Socio-Educational Perspective on Motivation for Learning English.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Abstract This degree project focuses motivation for learning English among a group of Swedish upper secondary school students. By employing a socio-educational perspective, some vital factors behind a strong motivation for learning English in school are investigated through individual interviews. Components in the past, heralding either a high level of motivation for English or a low such, are primarily focused. Moreover, essential socio-educational factors behind managing to achieve grades in English despite a low level of motivation and various impediments, such as severe socio-psychological adversities, are looked into. While motivation for English is emphasized as a critical factor, in accordance with socio-educational motivation theory, the study also stresses the importance of a positive first encounter with the English language, a satisfying English teacher-student relationship, and a sense of success in the English classroom. But above all, the study stresses a need for early tests among young students for reading disabilities, which according to this study often go undetected and thus severely impede any kind of second language learning and motivation.

 • 14084. Skarin, A.
  et al.
  Alam, Moudud
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Statistics.
  Reindeer habitat use in relation to two small wind farms, during preconstruction, construction, and operation2017In: Ecology and Evolution, ISSN 2045-7758, E-ISSN 2045-7758, Vol. 7, no 11, p. 3870-3882Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Worldwide there is a rush toward wind power development and its associated infrastructure. In Fennoscandia, large-scale wind farms comprising several hundred windmills are currently built in important grazing ranges used for Sámi reindeer husbandry. In this study, reindeer habitat use was assessed using reindeer fecal pellet group counts in relation to two relatively small wind farms, with 8 and 10 turbines, respectively. In 2009, 1,315 15-m2 plots were established and pellet groups were counted and cleaned from the plots. This was repeated once a year in May, during preconstruction, construction, and operation of the wind farms, covering 6 years (2009-2014) of reindeer habitat use in the area. We modeled the presence/absence of any pellets in a plot at both the local (wind farm site) and regional (reindeer calving to autumn range) scale with a hierarchical logistic regression, where spatial correlation was accounted for via random effects, using vegetation type, and the interaction between distance to wind turbine and time period as predictor variables. Our results revealed an absolute reduction in pellet groups by 66% and 86% around each wind farm, respectively, at local scale and by 61% at regional scale during the operation phase compared to the preconstruction phase. At the regional, scale habitat use declined close to the turbines in the same comparison. However, at the local scale, we observed increased habitat use close to the wind turbines at one of the wind farms during the operation phase. This may be explained by continued use of an important migration route close to the wind farm. The reduced use at the regional scale nevertheless suggests that there may be an overall avoidance of both wind farms during operation, but further studies of reindeer movement and behavior are needed to gain a better understanding of the mechanisms behind this suggested avoidance.

 • 14085. Skarin, Anna
  et al.
  Helleman, Christian
  Sandström, Per
  Rönnegård, Lars
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Statistics.
  Lundquist, Henrik
  Renar och vindkraft: Studie från anläggningen av två vindkraftparker i Malå sameby2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Studien undersöker hur renar påverkas under konstruktionsfasen när vindkraftverk byggs. Studien följer uppförandet av två nya vindparker i Malå kommun i Västerbotten. Sammanlagt byggdes 18 vindkraftverk i Malå samebys kalvnings- och försommarland. Inventering av renspillning samt positioner från renar med GPS-halsband visar att konstruktionen av vindkraftsparkerna har påverkat renarnas användning av området. Analysen visar att renarna under tiden för byggnationen har sökt sig bort från området. Spillningsinventeringen och GPS-data visar också att renarna undviker kraftledningar och större vägar när de ska beta.

  Rapport från kunskapsprogrammet Vindval.

 • 14086.
  Skarin, Anna
  et al.
  Swedish Univ Agr Sci, Dept Anim Nutr & Management, Uppsala.
  Nellemann, Christian
  GRID Arendal, United Nations Environm Programme, Lillehammer, Norway..
  Rönnegård, Lars
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Statistics.
  Sandstrom, Per
  Swedish Univ Agr Sci, Dept Forest Resource Management, Umea, Sweden.
  Lundqvist, Henrik
  Swedish Univ Agr Sci, Dept Anim Nutr & Management, Uppsala, Sweden.
  Wind farm construction impacts reindeer migration and movement corridors2015In: Landscape Ecology, ISSN 0921-2973, E-ISSN 1572-9761, Vol. 30, no 8, p. 1527-1540Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Over the last decade, we have seen a massive increase in the construction of wind farms in northern Fennoscandia. Wind farms comprising hundreds of wind turbines are being built, with little knowledge of the possible cumulative adverse effects on the habitat use and migration of semi-domesticated free-ranging reindeer. We assessed how reindeer responded to wind farm construction in an already fragmented landscape, with specific reference to the effects on use of movement corridors and reindeer habitat selection. We used GPS-data from reindeer during calving and post-calving in the MalAyen reindeer herding community in Sweden. We analysed data from the pre-development years compared to the construction years of two relatively small wind farms. During construction of the wind farms, use of original migration routes and movement corridors within 2 km of development declined by 76 %. This decline in use corresponded to an increase in activity of the reindeer measured by increased step lengths within 0-5 km. The step length was highest nearest the development and declining with distance, as animals moved towards migration corridors and turned around or were observed in holding patterns while not crossing. During construction, reindeer avoided the wind farms at both regional and landscape scale of selection. The combined construction activities associated with even a few wind turbines combined with power lines and roads in or close to central movement corridors caused a reduction in the use of such corridors and grazing habitat and increased the fragmentation of the reindeer calving ranges.

 • 14087.
  Skarin, Anna
  et al.
  SLU.
  Sandström, Per
  SLU.
  Alam, Moudud
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Statistics.
  Out of sight of wind turbines — Reindeer response to wind farms in operation2018In: Ecology and Evolution, ISSN 2045-7758, E-ISSN 2045-7758, Vol. 8, p. 9906-9919Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To meet the expanding land use required for wind energy development, a better understanding of the effects on terrestrial animals’ responses to such development is required. Using GPS-data from 50 freely ranging female reindeer (Rangifer tarandus) in the Malå reindeer herding community, Sweden, we determined reindeer calving sites and estimated reindeer habitat selection using resource selection functions (RSF). RSFs were estimated at both second- (selection of home range) and third-order (selection within home range) scale in relation to environmental variables, wind farm (WF) development phase (before construction, construction, and operation), distance to the WFs and at the second-order scale whether the wind turbines were in or out of sight of the reindeer. We found that the distance between reindeer calving site and WFs increased during the operation phase, compared to before construction. At both scales of selection, we found a significant decrease in habitat selection of areas in proximity of the WFs, in the same comparison. The results also revealed a shift in home range selection away from habitats where wind turbines became visible toward habitats where the wind turbines were obscured by topography (increase in use by 79% at 5 km). We interpret the reindeer shift in home range selection as an effect of the wind turbines per se. Using topography and land cover information together with the positions of wind turbines could therefore help identify sensitive habitats for reindeer and improve the planning and placement of WFs. In addition, we found that operation phase of these WFs had a stronger adverse impact on reindeer habitat selection than the construction phase. Thus, the continuous running of the wind turbines making a sound both day and night seemed to have disturbed the reindeer more than the sudden sounds and increased human activity during construction work.

 • 14088.
  Skarin, Anna
  et al.
  Sveriges lantbruksuniversitet.
  Sandström, Per
  Sveriges lantbruksuniversitet.
  Alam, Moudud
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Statistics.
  Buhot, Yann
  Sveriges lantbruksuniversitet.
  Nellemann, Christian
  Rhipto-Norwegian Center for Global Analyses.
  Renar och vindkraft II: Vindkraft i drift och effekter på renar och renskötsel2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A surge in wind power development and associated road and powerline infrastructure is currently taking place worldwide. In Sweden and Fennoscandia, plans of large-scale wind power mill farms counting several hunderd windmills and their associated infrastructure of roads and powerlines are being implemented. In this report we describe how wind farms not only during construction, but also during operational phases impact reindeer and reindeer husbandry.

  Reindeer behaviour in relation to wind farms were studied in three different study areas in Västerbotten County in northern Sweden. In the Malå reindeer herding community the effects of Storliden and Jokkmokkliden wind farms were assessed during the calving and summer grazing period. In Vilhelmina Norra reindeer herding community, use of the winter grazing range around Stor-Rotliden wind farm was studied.

  Finally, the use of the Lögdeålandets winter grazing range by reindeer from the Byrkije reindeer herding community from Norway was assessed in relation to the Gabrielbergets wind farm. Reindeer habitat use was assessed through reindeer fecal pellet-group counts and by the use of GPS-collars. Data were before and during the construction phase and during the operational phase. We estimated reindeer habitat selection by developing resource selection function (RSF) models for each area in relation to the wind farm areas before, during and after construction. In addition, reindeer use was assessed around Gabrielsberget when 1) the wind farm was turned off for 40 days; 2) during operation when the reindeer were supplementary fed, and 3) during operation without supplementary feeding. Finally, the perception, experiences and views of reindeer herders were assessed through qualitative interviews.

  Our results showed that the reindeer in both calving and winter grazing areas were negatively affected by the wind farm developments. The reindeer avoided grazing in areas where they could see and/or hear the wind turbines and preferred to use areas where the wind turbines were topographically sheltered. In Malå, the reindeer increased the use by 60% of areas topographically sheltered away from the operating wind farms compared to before construction. In winter at Gabrielsberget wind farm, with no supplementary feeding, reindeer largely avoided a 3 km zone.

  When the reindeer were fed inside the wind farm and intensively perimeter herded to stay close to the wind farm, the reindeer still increased their use of areas locally where the wind turbines were sheltered by the topography with 13 %, compared to when they were not fed nor intensively herded. In the calving area in Malå, the use decreased with 16-20 % within 5 km from the wind farm. Moreover, the reindeer significantly increased their movement rate by 18 % within 4 km from the wind farm area during operation phase, compared to before the wind farms were developed.

  Reindeer actively avoid or reduce use of areas within 3 km from wind power farms both during construction and operational phases. Reindeer are more active or vigilant when close to wind power farms. Finally, reindeer tend to – but at more modest extent – to select more sheltered areas close to windmills if forced through supplementary feeding and herding.

  During winter, wind farms situated in upland terrain may reduce the availability and access to reindeer of important higher-altitude winter grazing areas. This may have particular adverse effects and reduce the resilience of reindeer husbandry against extreme weather such as icing by restraining range accessibility. As extreme weather events are expected to be more frequent with climate change, also the ability of reindeer husbandry to adapt becomes reduced with continuing piecemeal infrastructure development.

  The results from our projects have shown that wind farm developments have considerable impacts on reindeer and reindeer husbandry both during the calving season and during the winter season. The impacts for reindeer husbandry may be expected to be most severe in the winter grazing areas, where it often is difficult to find alternative grazing areas. A direct effect of a wind farm in the middle of the winter grazing area, such as Gabrielsberget wind farm, may be that the reindeer need to be supplementary fed and intensively herded to keep the reindeer in the area, subsequently increasing the work load on the reindeer herders. It also reduces the ability of herders to mitigate extreme weather by moving reindeer to dwindling alternative grazing sites.

  Other infrastructure, such as roads and power lines, also affect the reindeer habitat selection. Prior to wind farm development, reindeer avoided areas in the vicinity of larger (>5 m wide) roads. After the wind farm was developed, the reindeer at Stor-Rotliden stopped avoiding the large roads and instead increased the habitat use closer to the large roads in the only alternative foraging areas. At Gabrielsberget, the reindeer also used areas close to the large roads, including the highway E4, when the reindeer were freely ranging in order to avoid the wind farm. This obviously increases the risk of traffic accidents and herders are subsequently required to intensify herding.

  Mitigation measures for herders and developers in areas where wind farms are already established are presented. Especially, established associated road infrastructure to the windmills should be closed for public use to avoid recreational activities, whether by ATVs or snowmobiles, or by hunters. Furthermore, a close contact should be maintained between the power company and the reindeer herding community to prevent road or mill maintenance work during sensitive periods for the reindeer. Other more regional measures to facilitate reindeer movement and migration between different grazing ranges may be to establish fences along major roads and railways (eg. E4 or the main railroad through Sweden) combined with strategically placed ecoducts.

 • 14089.
  Skarp, Kent
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Material Science.
  Adås, C.
  Franklin, G.
  Drejholt, E.
  Westling, T.
  Development of flexible LCDs2002In: Asian symposium on information display, 2002Conference paper (Refereed)
 • 14090.
  Skeie, Geir
  Stockholms universitet.
  Education between formation and knowledge - a discussion based on recent English and Nordic research in religious education2012In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 6, no 2, p. 80-97Article in journal (Refereed)
  Abstract [no]

  Artikkelen tar utgangspunkt i spenningen mellom kunnskap (knowledge) og danning (formation) og utvikler dette som religionsdidaktisk problematikk ved hjelp av impulser fra engelsk religionsdidaktikk som tale rom å lære om og å lære av religion i skolen. Michael Grimmitt, Andrew Wright og Robert Jackson diskuteres i forhold til hverandre og det påpekeshvordan de alle fører den religionsdidaktiske diskusjon i nær kontakt med bredere tankestrømmer i pedagogisk og filosofisk tenkning. Denne diskusjon føres videre inn i nordiskreligionsdidaktisk debatt via Bråtens komparative studie og ved hjelp av Berndt Gustavssons danningsteoretiske perspektiver. Her vektlegges samspillet mellom ulike dimensjoner i danningen og det demonstreres hvordan dette kan bidra til å fange inn nyere forskningsbidrag i religionsdidaktikken. Konklusjonen er at fagdidaktisk debatt og forskning tjener på å blisett i lys av mer allmenpedagogiske perspektiver og at den kan bidra til utdyping av denallmenpedagogiske debatt om skolens innhold og mål.

 • 14091.
  Skeie, Geir
  et al.
  Stockholms Universitet.
  Olson, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information; Stockholms Universitet.
  Spänningsfyllda erfarenheter: ämnesdidaktik i skilda kontexter. Presentation av skriftserien och av den första utgåvan2013In: Spänningsfyllda erfarenheter: ämnesdidaktik i skilda kontexter / [ed] Geir Skeie & Maria Olson, Stockholms universitets förlag , 2013, p. 7-10Chapter in book (Refereed)
 • 14092. Skillgate, Eva
  et al.
  Bohman, Tony
  Karolinska institutet.
  Holm, Lena W
  Vingård, Eva
  Alfredsson, Lars
  The long-term effects of naprapathic manual therapy on back and neck pain - results from a pragmatic randomized controlled trial2010In: BMC Musculoskeletal Disorders, ISSN 1471-2474, E-ISSN 1471-2474, Vol. 11, article id 26Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Back and neck pain are very common, disabling and recurrent disorders in the general population and the knowledge of long-term effect of treatments are sparse. The aim of this study was to compare the long-term effects (up to one year) of naprapathic manual therapy and evidence-based advice on staying active regarding non-specific back and/or neck pain. Naprapathy, a health profession mainly practiced in Sweden, Finland, Norway and in the USA, is characterized by a combination of manual musculoskeletal manipulations, aiming to decrease pain and disability in the neuromusculoskeletal system.

  METHODS: Subjects with non-specific pain/disability in the back and/or neck lasting for at least two weeks (n = 409), recruited at public companies in Sweden, were included in this pragmatic randomized controlled trial. The two interventions compared were naprapathic manual therapy such as spinal manipulation/mobilization, massage and stretching, (Index Group), and advice to stay active and on how to cope with pain, provided by a physician (Control Group). Pain intensity, disability and health status were measured by questionnaires.

  RESULTS: 89% completed the 26-week follow-up and 85% the 52-week follow-up. A higher proportion in the Index Group had a clinically important decrease in pain (risk difference (RD) = 21%, 95% CI: 10-30) and disability (RD = 11%, 95% CI: 4-22) at 26-week, as well as at 52-week follow-ups (pain: RD = 17%, 95% CI: 7-27 and disability: RD = 17%, 95% CI: 5-28). The differences between the groups in pain and disability considered over one year were statistically significant favoring naprapathy (p < or = 0.005). There were also significant differences in improvement in bodily pain and social function (subscales of SF-36 health status) favoring the Index Group.

  CONCLUSIONS: Combined manual therapy, like naprapathy, is effective in the short and in the long term, and might be considered for patients with non-specific back and/or neck pain.

  TRIAL REGISTRATION: Current Controlled Trials ISRCTN56954776.

 • 14093. Skillgate, Eva
  et al.
  Pico-Espinosa, Oscar Javier
  Hallqvist, Johan
  Bohman, Tony
  Karolinska institutet.
  Holm, Lena W
  Healthy lifestyle behavior and risk of long duration troublesome neck pain or low back pain among men and women: results from the Stockholm Public Health Cohort2017In: Clinical Epidemiology, ISSN 1179-1349, E-ISSN 1179-1349, Vol. 9, p. 491-500Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The role of healthy lifestyle behavior (HLB) in terms of physical activity, alcohol intake, smoking, and diet put together has not yet been explored for the risk of low back pain (LBP) and neck pain (NP). Our aim was to study if an HLB is protective against the onset of long duration troublesome LBP and NP in men and women.

  METHODS: Two cohorts from the Stockholm Public Health Cohort, free from LBP (n=12,483) and NP (n=10,539), respectively, in 2006, were surveyed with questionnaires. Baseline information about physical activity, alcohol intake, diet, and smoking were dichotomized into being healthy/not healthy and combined in a categorical variable according to the number of healthy behaviors present. Binomial regression analyses were used to evaluate the role of HLB for the outcomes 4 years later.

  RESULTS: When men with three or four healthy lifestyles were compared to men with none or one, the risk ratio (RR) of LBP was 0.63 (95% confidence interval [CI]: 0.39-1.02). The corresponding RR for LBP in women was 0.86 (95% CI: 0.56-1.32). When men with three or four healthy lifestyles were compared to men with none or one, the RR for NP was 1.13 (95% CI: 0.74-1.71). The corresponding RR for NP in women was 0.52 (95% CI: 0.35-0.77).

  CONCLUSION: An HLB seems to be protective for long duration troublesome LBP in men, and for long duration troublesome NP in women.

 • 14094. Skillmark, Mikael
  et al.
  Kullberg, Christian
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Fäldt, Johannes
  Balancing on the continuum between perpetrator and victim: Social workers understandings of men as victims of violence2011In: Joint Nordic Conference on Welfare and professionalism in Turbulent Times, Reykjavik, 2011Conference paper (Refereed)
 • 14095.
  Skinnar, Jeanette
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Comparative Literature.
  Ibsens Vildanden: och 1800-talets familjedebatt2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 14096.
  Skir, Josef
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Miljöbytens funktion i den inre och yttre resan somberättelsestruktur2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker miljöbytens funktion inom film och påvisar ett samband

  mellan miljö och hjälteresors narrativa utveckling. Observationer av filmerna

  Sagan om ringen – Härskarringen

  (2002) och Harry Potter och de vises sten

  (2001) utforskas i analysen. Det leder till ett resultat som visar att funktionen

  med miljöbytena är att visuellt skapa en bakgrund som samspelar med

  karaktärerna och att därigenom möjliggöra att nya händelser kan ta vid.

  Uppsatsen argumenterar därmed att miljövalen i filmberättelserna i sig påverkar

  berättelsestrukturerna.

 • 14097.
  Skjelsbӕk, Inger
  Institutt for Fredsforskning, Oslo.
  Seksualisert void i krig— antakelser og utfordringer2003In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 40, no 4, p. 25-32Article in journal (Other academic)
 • 14098.
  Skjevik, Alexandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares egna erfarenheter i religionsundervisningen för årskurs 1–3: Vilka möjligheter samt problem uppfattar lärare i religionsundervisningen?2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 14099.
  Skjevik, Alexandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares uppfattningar om elevers erfarenheter i dagens religionsundervisning: En studie om lärares uppfattningar om valet av innehåll och deras uppfattningar om elevers erfarenheter i religionsundervisningen2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I de samhällsorienterade ämnena i skolan arbetar elever med människors levnadsvillkor, alla

  människors lika värde och vikten av mångkulturalitet. Oavsett var i Sverige ska alla lärare

  arbeta mot samma mål i läroplanen. Det är inget nytt i dessa mångkulturella tider att skolorna

  ser olika ut beroende på vart du befinner dig i Sverige exempelvis i en mindre stad jämförelsevis

  mot en mindre by.

  Studien utgår från Lee Shulmans teori pedagogical content knowledge (PCK) samt från

  pragmatiken. Syftet med denna studie var därför att undersöka vad som påverkar vad lärarna

  undervisar i de samhällsorienterade ämnena och om eleverna själva får möjlighet att påverka

  undervisningen. Denna studies underlag kommer från intervjuer med fyra olika lärare. Dessa

  intervjuer utfördes på deras arbetsplatser eller via mejl. Resultatet visade att majoriteten såg

  möjligheter med inkludering i de samhällsorienterade ämnena. De möjligheter som lärarna såg

  som möjligheter var om klasserna är flerspråkiga på grund av att det blir automatiskt ett mer

  inkluderande klimat.

 • 14100.
  Skog, Ellinor
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att planera och följa upp utomhuspedagogiskamoment i naturvetenskap: En kvalitativ intervjustudie om lärares tankar kringplanering av utomhuspedagogiska moment i dennaturvetenskapliga undervisningen samt tillvaratagandet avelevers erfarenheter från densamma.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa intervjustudie syftar till att undersöka hur lärare beskriver att de

  planerar utomhuspedagogisk undervisning i naturvetenskap i årskurserna F-3, samt

  hur de följer upp densamma genom att ta tillvara de erfarenheter eleverna fått.

  Studiens frågeställningar har besvarats genom intervjuer där åtta lärare verksamma

  i årskurserna F-3 fått besvara frågor om sina tankar kring utomhuspedagogik.

  Studiens resultat visar att de tillfrågade lärarna planerar utomhuspedagogiska

  moment så att undervisningen i naturvetenskap ska ske i autentisk kontext

  utomhus, involvera elevernas egna erfarenheter och intressen och kombinera teori

  och praktik. Elevernas erfarenheter tas sedan tillvara genom att de får berätta om

  dessa för varandra i syfte att lära av varandra, genom att deras vardagserfarenheter

  knyts an till ny, abstrakt kunskap samt genom att de tillåts påverka pågående

  lektioners innehåll och riktning. Studien visar dock att trots att lärarna är positiva

  till att eleverna, genom sina frågor och berättelser om egna erfarenheter, påverkar

  pågående lektioners innehåll och riktning, anser att eleverna är för unga för att

  delta i den direkta planeringen inför undervisning då detta tros resultera i en rörig

  planering. Även utomhusmiljön i sig, med sin möjliga risk att genom distraktioner

  och oförutsedda händelser leda in lektioner på sidospår, anses av somliga lärare

  vara för rörig för viss typ av undervisning.

279280281282283284285 14051 - 14100 of 17443
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf