du.sePublications
Change search
Refine search result
280281282283284285286 14101 - 14150 of 17450
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 14101.
  Skinnar, Jeanette
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Comparative Literature.
  Ibsens Vildanden: och 1800-talets familjedebatt2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 14102.
  Skir, Josef
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Miljöbytens funktion i den inre och yttre resan somberättelsestruktur2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker miljöbytens funktion inom film och påvisar ett samband

  mellan miljö och hjälteresors narrativa utveckling. Observationer av filmerna

  Sagan om ringen – Härskarringen

  (2002) och Harry Potter och de vises sten

  (2001) utforskas i analysen. Det leder till ett resultat som visar att funktionen

  med miljöbytena är att visuellt skapa en bakgrund som samspelar med

  karaktärerna och att därigenom möjliggöra att nya händelser kan ta vid.

  Uppsatsen argumenterar därmed att miljövalen i filmberättelserna i sig påverkar

  berättelsestrukturerna.

 • 14103.
  Skjelsbӕk, Inger
  Institutt for Fredsforskning, Oslo.
  Seksualisert void i krig— antakelser og utfordringer2003In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 40, no 4, p. 25-32Article in journal (Other academic)
 • 14104.
  Skjevik, Alexandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares egna erfarenheter i religionsundervisningen för årskurs 1–3: Vilka möjligheter samt problem uppfattar lärare i religionsundervisningen?2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 14105.
  Skjevik, Alexandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares uppfattningar om elevers erfarenheter i dagens religionsundervisning: En studie om lärares uppfattningar om valet av innehåll och deras uppfattningar om elevers erfarenheter i religionsundervisningen2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I de samhällsorienterade ämnena i skolan arbetar elever med människors levnadsvillkor, alla

  människors lika värde och vikten av mångkulturalitet. Oavsett var i Sverige ska alla lärare

  arbeta mot samma mål i läroplanen. Det är inget nytt i dessa mångkulturella tider att skolorna

  ser olika ut beroende på vart du befinner dig i Sverige exempelvis i en mindre stad jämförelsevis

  mot en mindre by.

  Studien utgår från Lee Shulmans teori pedagogical content knowledge (PCK) samt från

  pragmatiken. Syftet med denna studie var därför att undersöka vad som påverkar vad lärarna

  undervisar i de samhällsorienterade ämnena och om eleverna själva får möjlighet att påverka

  undervisningen. Denna studies underlag kommer från intervjuer med fyra olika lärare. Dessa

  intervjuer utfördes på deras arbetsplatser eller via mejl. Resultatet visade att majoriteten såg

  möjligheter med inkludering i de samhällsorienterade ämnena. De möjligheter som lärarna såg

  som möjligheter var om klasserna är flerspråkiga på grund av att det blir automatiskt ett mer

  inkluderande klimat.

 • 14106.
  Skog, Ellinor
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att planera och följa upp utomhuspedagogiskamoment i naturvetenskap: En kvalitativ intervjustudie om lärares tankar kringplanering av utomhuspedagogiska moment i dennaturvetenskapliga undervisningen samt tillvaratagandet avelevers erfarenheter från densamma.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa intervjustudie syftar till att undersöka hur lärare beskriver att de

  planerar utomhuspedagogisk undervisning i naturvetenskap i årskurserna F-3, samt

  hur de följer upp densamma genom att ta tillvara de erfarenheter eleverna fått.

  Studiens frågeställningar har besvarats genom intervjuer där åtta lärare verksamma

  i årskurserna F-3 fått besvara frågor om sina tankar kring utomhuspedagogik.

  Studiens resultat visar att de tillfrågade lärarna planerar utomhuspedagogiska

  moment så att undervisningen i naturvetenskap ska ske i autentisk kontext

  utomhus, involvera elevernas egna erfarenheter och intressen och kombinera teori

  och praktik. Elevernas erfarenheter tas sedan tillvara genom att de får berätta om

  dessa för varandra i syfte att lära av varandra, genom att deras vardagserfarenheter

  knyts an till ny, abstrakt kunskap samt genom att de tillåts påverka pågående

  lektioners innehåll och riktning. Studien visar dock att trots att lärarna är positiva

  till att eleverna, genom sina frågor och berättelser om egna erfarenheter, påverkar

  pågående lektioners innehåll och riktning, anser att eleverna är för unga för att

  delta i den direkta planeringen inför undervisning då detta tros resultera i en rörig

  planering. Även utomhusmiljön i sig, med sin möjliga risk att genom distraktioner

  och oförutsedda händelser leda in lektioner på sidospår, anses av somliga lärare

  vara för rörig för viss typ av undervisning.

 • 14107.
  Skog, Ellinor
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Utomhuspedagogik i naturvetenskaplig undervisning: En systematisk litteraturstudie om utomhuspedagogik i den naturvetenskapliga undervisningen i förskolan-årskurs 62017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka vad tidigare forskning säger om elevers lärande i naturvetenskap genom utomhuspedagogik, med ett särskilt fokus på elever från förskola till årskurs 6. Studiens frågeställningar behandlar lärares intentioner med utomhuspedagogik i den naturvetenskapliga undervisningen, hur utomhuspedagogik kan stödja elevers lärande samt vilka utmaningar arbetssättet kan medföra. Den metod som använts är en systematisk litteraturstudie då frågeställningarna avses besvaras med hjälp av tidigare forskning inom valt område. Samtliga inkluderade studier har genomgått peer-review och framkommit genom sökningar i databaserna avhandlingar.se, NorDiNa och Eric (Ebsco). De utvalda studierna har kritiskt granskats och deras resultat har därefter analyserats, sammanställts och diskuterats. Studiens resultat visar att lärares intentioner med utomhuspedagogik exempelvis handlar om att erbjuda eleverna en alternativ arena för lärande som samspelar med den undervisning som sker inomhus. De avser även erbjuda eleverna förstahandserfarenheter av naturen samt utveckla elevernas intresse för densamma. Resultatet visar även att majoriteten av den forskning denna studie bygger på pekar på att utomhuspedagogik är ett arbetssätt som stödjer elevers lärande inom naturvetenskap. Detta genom att exempelvis sinnen aktiveras och att förstahandserfarenheter av naturen anses stärka minnet och fördjupa kunskaperna. Studien visar även att utmaningar med utomhuspedagogik är lärares bristande kompetens samt praktiska utmaningar såsom lämplig klädsel för eleverna.

 • 14108.
  Skog, Johannes
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att påverka innebandyspelares prestationsmotivation: En kontrollerad interventionsstudie som utvärderar hur idrottsligt aktiva ungdomars prestationsmål påverkas av motivationskort2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien utvärderar hur användandet av motivationskort påverkar prestationsmålen hos idrottsligt aktiva ungdomar. Utifrån litteraturgenomgången tas utgångspunkten att en uppgiftsorienterad målinriktning som avser att utveckla den egna förmågan ger positiva effekter för individens välmående och fortsatta idrottande, medan en resultatorienterad målinriktning som avser att besegra andra kan ha en negativ påverkan. Studiens syfte är utformat enligt: att mäta vilken effekt användandet av motivationskort innehållandes individuella styrkor och utvecklingsområden har på prestationsmålen hos innebandyspelare på ett idrottsgymnasium. Urvalet består av 20 pojkar i åldrarna 16-19 år som kombinerar sina gymnasiala studier med en innebandyinriktning. För att få en insikt i syftet användes en intervention där 10 deltagarna bildade en experimentgrupp som under sex träningar använde motivationskort innehållandes styrkor och utvecklingsområden inriktade mot deltagarens individuella utveckling. Resterande 10 deltagare utgjorde en kontrollgrupp. Träningarna för båda grupperna var likvärdig och innehåll matchspel och tävlingsmoment. Effekten av interventionen mättes genom en validerad motivationsenkät som deltagarna besvarade både innan och efter interventionen. Resultatet indikerar genom jämförelser mellan grupperna och mättillfällena att den uppgiftsorienterade målinriktningen har utvecklats hos deltagarna som erhöll motivationskort. Detta bidrar till att experimentgruppen värderar uppgiftsorienterade mål högre än resultatorienterade mål och uppmäter en högre uppgiftsorienterad målinriktning än deltagarna i kontrollgruppen. Utifrån resultatet formuleras slutsatsen att användandet av motivationskort kan utveckla innebandyspelares prestationsmål till ett högre uppgiftsorienterat fokus trots att träningsmiljön och motivationsklimatet innehåller resultatorienterade moment. Studien menar dessutom att användandet av motivationskort kan ses som ett lätthanterbart verktyg i skapandet av en träningsmiljö som stimulerar utvecklingen av uppgiftsorienterade mål.

 • 14109.
  Skogbergs, Anna
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic/Arts Technology.
  Studie av faktorer som påverkar färgtorkningen vid tryckning i arkoffset2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vanliga arkoffsetfärger innehåller pigment, trioglycerid, mineraloljor eller vegetabiliska oljor, naturliga hartser, alkyder och tillsatser såsom torkmedel, antioxidanter och vaxer. Tryckfärger för olika ändamål torkar genom skilda processer. Arkoffsetfärger torkar i två steg. Först sker oljeabsorption och sedan sker en kombination av oxidation och polymerisation. I detta steg är det bindemedlet och oljorna som förlorar dubbelbindningar, kortare molekyler reagerar och bildar längre molekylkedjor, vilket resulterar i att färgen torkar. Den kemiska torkningen initieras av luftens syre. Tryckfärgers torkningsförlopp tar alltför lång tid och detta arbete avsåg att genom GRT-utvärdering utvärdera hur temperatur, tillgång av syre och fuktvattenhållningen i tryckpressen påverkar torktiden för tre olika papperskvaliteter. Examensarbetet visade att temperaturen påverkar torktiden mycket. En ökning från 23 ºC till 40 ºC minskade torktiden med upp till en tredjedel. För att syret ska reducera torktiden måste tillgången vara stor. Endast ökning av sprutpulvrets grovlek gav inget utslag, men torkning vid fritt lufttillträde minskade torktiden till en sjättedel jämfört med torkning i stapel. För att torkningen inte ska ta onödigt lång tid ska fuktvattennivån i pressen vara låg.

 • 14110.
  Skogh, Alexandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Begreppet historiemedvetande i forskning och läroplan.: En litteraturstudie om historiemedvetande och dess plats i skolans styrdokument.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur historiemedvetande beskrivs i forskningslitteratur och varför det framställs vara till vikt för historieundervisning och lärande. Det har även setts till vilka didaktiska verktyg som framhålls i forskningen för att utveckla historiemedvetandet hos eleverna. Begreppet historiemedvetande är en del av kursplanen i historia och dess beskrivning jämförs i detta arbete med forskningens definitioner på begreppet. I den forskning som granskats definieras historiemedvetande som sambandet mellan dåtid, nutid och framtid, vilket stämmer väl överens med läroplanen.

  Resultatet visar att det finns forskning om arbetssätt med syfte att stärka historiemedvetandet och i detta examensarbete presenteras några av dessa studier. Studierna visar att det är möjligt att utveckla elevernas historiemedvetande med hjälp av olika arbetssätt vilket medför att de kan ses som användbara i undervisningen. Gällande vikten av historiemedvetandet synliggörs det i forskningen att detta har påverkan på såväl demokratin som förståelsen för sig själv och andra, något som inte tydligt framkommer i läroplanens beskrivning av begreppet. Det framkommer att elever till synes tar till sig mer av undervisningen om denna kan kopplas till det egna livet, vilket i sin tur kan bidra till ett mer utvecklat historiemedvetande.

 • 14111.
  Skogh, Alexandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Elevers historiemedvetande: En intervjustudie om historiemedvetandet hos elever i grundskolans mellanår.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I studien undersöks hur uttryck hos elever i grundskolans mellanår kan tolkas som ett uppvisande av ett historiemedvetande. Detta sker genom en jämförelse med den danske historiedidaktikern Bernard Eric Jensens fyra definitioner av Karl Ernst Jeismanns teori om historiemedvetande. Metoden som använts är semistrukturerade gruppintervjuer i vilka totalt sex elever medverkat. Frågor rörande vad som karaktäriserar historia, platser för historieinlärning samt elevernas förhållningssätt till andra ställdes för att möjliggöra studien. Det har i undersökningen visat sig att elever tydligast uppvisar vad som kan tolkas som ett historiemedvetande när de känner ett emotionellt samband. Det framkommer även att det är Jensens fjärde definition av historiemedvetande som tydligast uttrycks bland de deltagande eleverna. Utifrån detta dras slutsatsen att lärare bör vara uppmärksamma på hur elever uttrycker sig när de samtalar om saker som kan vara sammankopplat med släktingar eller sig själva eftersom det är då de emotionella sambanden till synes uppvisas.

 • 14112.
  Skogh, Stefan
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Stenbäck, Linda
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Hur planeras en väl fungerande APU?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 14113.
  Skogh, Thérése
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sexual Reproductive Perinatal Health.
  Todal, Kristin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sexual Reproductive Perinatal Health.
  Föräldrars upplevelser och uppfattningar i samband med intrauterin fosterdöd: En kvalitativ metasyntes2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:

  Losing a baby can be the hardest thing that happens to a parent. Every year, about 2.6 million babies die in intrauterine fetal death (IUFD). The majority occur in low-income countries, in Sweden approximately 440 children die per year. High Body Mass Index (BMI), age over 35 years and smoking are risk factors that can lead to IUFD. The cause is sometimes unclear and parents need support and confirmation from close associates and healthcare professionals. The midwife is responsible for meeting the parents' needs. Purpose: The purpose was to highlight parents’ experiences and perceptions associated with IUFD. Methods: Qualitative meta-synthesis. In total, 29 scientific studies were analyzed and compiled for this study. Data was analyzed by meta-ethnography with inductive approach. Results: Women often felt that something was wrong. Parents perceived that support from close associates and healthcare professionals as well as clear information and communication was important. This was not always experienced and sometimes it was difficult to talk about the IUFD. Making memories with their child was important and many felt alone after an IUFD. The way back was often long and complicated. Conclusion: IUFD is a traumatic experience for parents and the care they received during this time can have a lasting impact on their well-being. Clinical applicability: The study can help to develop and improve education- and work routines for midwives.

 • 14114.
  Skoglund, Björn
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies.
  Att mäta hälsa bland vårdpersonal - en litteraturstudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 14115.
  Skoglund, Camilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Elevledda utvecklingssamtal2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande arbete är att undersöka hur lärare och vårdnadshavare upplever elevledda utvecklingssamtal och om de upplever att dessa samtal kan få elever mer medvetna om sitt eget lärande. Jag har intervjuat lärare som provat på att hålla elevledda utvecklingssamtal. Vårdnadshavare till elever som själva lett samtalen har svarat på en enkät kring utvecklingssamtalet. Det jag kunnat utröna är att de lärare som prövat på metoden med elevledda utvecklingssamtal är positivt inställda till det. De ser alla den inneboende kapacitet som finns i alla elever oavsett ålder. De ser att elever kan ställa sig utanför sitt eget lärande och titta på sitt lärande, med mer eller mindre hjälp av en vuxen förstås. Likaså uttrycker vårdnadshavarna att det gett mycket att få se sitt barn i rollen av samtalsledare. Vårdnadshavarna uttrycker även att de är imponerade av hur mycket deras barn faktiskt förstår och vet om sin skolgång och sin fortsatta kunskapsutveckling. Lärarnas uppfattning är också att eleverna blir mer medvetna om sitt eget lärande och att eleverna är mer intresserade både av vad man gör i skolan och varför samt vad man ska ta upp på samtalet.

 • 14116.
  Skoglund, Gabriel
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Mikrotypografins inverkan på läsbarheten hos tryckt brödtext: En forskningsöversikt2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  How the typographic design of a document affects how easy it is to read is a subject that has long been of interest to researchers. The aim has been to reach a better understanding of the reading process, and to find an ideal way to design text for maximum legibility. However, the researchers have seemingly failed to raise awareness about their results in the typographic community.

  The aim of this thesis was to create an overview of the research into how microtypography – the typography concerned with individual letters and sentences – affects the legibility of running text. Ten empirical studies on this subject, published in scientific journals, were selected after literature searches. The methods and results of the studies were described and discussed. The studies were concerned with the following microtypographic factors: differences in legibility between typefaces, the role of x-height and letter spacing in, differences in legibility between lower case, upper case and italic letters as well as differences in legibility between specific letter shapes.

  The conclusion was that legibility research gives interesting insights into how typography can influence the reading process. However, the limited amount of studies found concerning each typographic factor, as well as the lack of studies concerning Swedish typography makes it hard to create typographic guidelines for Swedish typographers based on the research. It was also concluded that studies conducted in cooperation between researchers and typographers might be a way to raise awareness about the research and lead to greater practical application of research results.

 • 14117.
  Skoglund, Hanna
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic/Arts Technology.
  En undersökning om typografins betydelse för läsbarhet av ord i rörelse2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The purpose of this work was to determine how important a word’s setting was for the readability of typography in motion. Facts regarding how reading works and the importance of the words formation for the readability were used to form a computer test. This test was performed by 15 test persons and the results were analyzed. The results show that the serif was easier to read than the sanserif. The words of the serif which were easiest to read were the words with positive tracking and the words with capital letters. Also for the sanserif, these words were the easiest to read.

 • 14118. Skoglund, K
  et al.
  Holmström, I
  Johansson Sundler, A
  Marmstål Hammar, Lena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Previous work experience and age do not affect final semester nursing student self-efficacy in communication skills2018Conference paper (Refereed)
 • 14119. Skoglund, Karin
  et al.
  Holmström, Inger K.
  Sundler, Annelie J.
  Marmstål Hammar, Lena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing. Karolinska institutet.
  Previous work experience and age do not affect final semester nursing student self-efficacy in communication skills2018In: Nurse Education Today, ISSN 0260-6917, E-ISSN 1532-2793, Vol. 68, p. 182-187Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  With the continuing increase in the older population, being able to communicate with the elderly is one of the many important skills in caring for older people. Therefore, student nurses need support during education to be prepared with the necessary communication skills to meet these demands.

  Objective

  The aim of this study was to describe the development of communication skills during nursing education.

  Design

  A quantitative descriptive and comparative study.

  Settings

  The nursing programme at a university in an urban area of Sweden.

  Participants

  Student nurses in the first and third year in a nursing programme in Sweden in 2015.

  Methods

  Data were collected with a self-efficacy questionnaire and analysed with descriptive and comparative statistics.

  Results

  The student nurses in the final semester had a higher self-rated ability to communicate with older people than students in the second semester of the education year. There was also a difference in self efficacy between students with or without former experience of health care work or work in care with older persons in the second semester. However, these differences were not seen in the final semester. The age of the students did not affect the self-efficacy rate in either semester.

  Conclusions

  Student nurses in the present study scored themselves relatively highly, while student nurses in previous studies expressed a need for more communication skills training. Further studies with observations of student nurses' actual communicative skills in clinical and simulations settings are needed, to pinpoint weak spots and targets for such an education.

 • 14120.
  Skoglund, Lena
  Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Molecular Mechanisms of Frontotemporal Lobar Degeneration2009Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis was to identify genetic factors involved in frontotemporal lobar degeneration (FTLD), a neurodegenerative disorder clinically characterised by a progressive change in personality, behaviour and language. FTLD is a genetically complex disorder and a positive family history is found in up to 40% of the cases.

  In 10-20% of the familial cases the disease can be explained by mutations in the gene encoding the microtubule associated protein tau (MAPT). In the first study we describe the clinical and neuropathological features of a Finnish family with FTLD caused by a mutation in MAPT. We also provide evidence that the pathogenic mechanism of this mutation is through altered splicing of MAPT transcripts.

  Recently, mutations in the gene encoding progranulin (PGRN) were identified as a major cause of FTLD. In the second study we describe a Swedish family with FTLD caused by a frameshift mutation in PGRN. We provide a clinical and neuropathological description of the family, as well as evidence that the pathogenicity of this mutation is through nonsense-mediated decay of the mutant mRNA transcripts and PGRN haploinsufficiency.

  In the third study we describe a novel PGRN splice site mutation and a previously described PGRN frameshift mutation, found in a mutation screen of 51 FTLD patients. We describe the clinical and neuropathological characteristics of the mutation carriers and demonstrate that haploinsufficiency is the pathogenic mechanism of the two mutations.

  In the fourth study we investigate the prevalence of PGRN and MAPT gene dosage alterations in 39 patients with FTLD. No gene dosage alterations were identified, indicating that variations in copy number of the PGRN and MAPT genes are not a common cause of disease, at least not in this FTLD patient collection.

 • 14121.
  Skoglund, Lena
  et al.
  Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Dag Hammarskjölds väg 20, 751 85, Uppsala, Sweden.
  Brundin, RoseMarie
  Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Dag Hammarskjölds väg 20, 751 85, Uppsala, Sweden.
  Olofsson, Tommie
  Uppsala Univ, Dept Surg Sci, S-75185 Uppsala, Sweden.
  Kalimo, Hannu
  Univ Helsinki, Dept Pathol, Helsinki, Finland ; Uppsala Univ, Dept Genet & Pathol, S-75185 Uppsala, Sweden.
  Ingvast, Sofie
  Uppsala Univ, Dept Publ Hlth & Caring Sci, S-75185 Uppsala, Sweden.
  Blom, Elin
  Uppsala Univ, Dept Publ Hlth & Caring Sci, S-75185 Uppsala, Sweden.
  Giedraitis, Vilmantas
  Uppsala Univ, Dept Publ Hlth & Caring Sci, S-75185 Uppsala, Sweden.
  Ingelsson, Martin
  Uppsala Univ, Dept Publ Hlth & Caring Sci, S-75185 Uppsala, Sweden.
  Lannfelt, Lars
  Uppsala Univ, Dept Publ Hlth & Caring Sci, S-75185 Uppsala, Sweden.
  Basun, Hans
  Uppsala Univ, Dept Publ Hlth & Caring Sci, S-75185 Uppsala, Sweden.
  Glaser, Anna
  Uppsala Univ, Dept Publ Hlth & Caring Sci, S-75185 Uppsala, Sweden.
  Frontotemporal dementia in a large Swedish family is caused by a progranulin null mutation2009In: Neurogenetics, ISSN 1364-6745, E-ISSN 1364-6753, Vol. 10, no 1, p. 27-34Article in journal (Refereed)
 • 14122.
  Skoglund, Lena
  et al.
  Uppsala Univ, Dept Publ Hlth & Caring Sci, SE-75185 Uppsala, Sweden.
  Ingvast, Sofie
  Uppsala Univ, Dept Publ Hlth & Caring Sci, SE-75185 Uppsala, Sweden.
  Matsui, Toshifumi
  Harvard Univ, Sch Med, Massachusetts Gen Hosp, Charlestown, MA USA.
  Freeman, Stefanie H.
  Harvard Univ, Sch Med, Massachusetts Gen Hosp, Charlestown, MA USA.
  Frosch, Matthew P.
  Harvard Univ, Sch Med, Massachusetts Gen Hosp, Charlestown, MA USA.
  Brundin, Rosemarie
  Uppsala Univ, Dept Publ Hlth & Caring Sci, SE-75185 Uppsala, Sweden.
  Giedraitis, Vilmantas
  Uppsala Univ, Dept Publ Hlth & Caring Sci, SE-75185 Uppsala, Sweden.
  Growdon, John H.
  Harvard Univ, Sch Med, Massachusetts Gen Hosp, Charlestown, MA USA.
  Hyman, Bradley T.
  Harvard Univ, Sch Med, Massachusetts Gen Hosp, Charlestown, MA USA.
  Lannfelt, Lars
  Uppsala Univ, Dept Publ Hlth & Caring Sci, SE-75185 Uppsala, Sweden.
  Ingelsson, Martin
  Uppsala Univ, Dept Publ Hlth & Caring Sci, SE-75185 Uppsala, Sweden.
  Glaser, Anna
  Uppsala Univ, Dept Publ Hlth & Caring Sci, SE-75185 Uppsala, Sweden.
  No Evidence of PGRN or MAPT Gene Dosage Alterations in a Collection of Patients with Frontotemporal Lobar Degeneration2009In: Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, ISSN 1420-8008, E-ISSN 1421-9824, Vol. 28, no 5, p. 471-475Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background/Aims: Alterations in gene dosage have recently been associated with neurodegenerative disorders, such as Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease, and deletions of the progranulin (PGRN) locus were recently described in patients with frontotemporal lobar degeneration (FTLD). FTLD is a genetically complex neurodegenerative disorder with mutations in the PGRN and the microtubule-associated protein tau (MAPT) genes being the most common known causes of familial FTLD. In this study, we investigated 39 patients with FTLD, previously found negative for mutations in PGRN and MAPT, for copy number alterations of these 2 genes. Methods: Gene dosage analysis of PGRN and MAPT was performed using multiplex ligation-dependent probe amplification. Results: We did not identify any PGRN or MAPT gene dosage variations in the 39 FTLD patients investigated. Conclusion: We therefore conclude that alterations in gene copy number of PGRN and MAPT are not a cause of disease in this collection of FTLD patients. Copyright (C) 2009 S. Karger AG, Basel

 • 14123.
  Skoglund, Lena
  et al.
  Molecular Geriatrics, Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Matsui, Toshifumi
  Freeman, Stefanie
  Wallin, Anders
  Blom, Elin
  Frosch, Matthew P.
  Growdon, John H.
  Hyman, Bradley T.
  Lannfelt, Lars
  Ingelsson, Martin MD, PhD
  Glaser, Anna PhD
  Novel progranulin mutation detected in 2 patiens with FTLD2011In: Alzheimer Disease and Associated Disorders, ISSN 0893-0341, Vol. 25, no 2, p. 173-178Article in journal (Refereed)
 • 14124.
  Skoglund, Lena
  et al.
  Uppsala universitet.
  Viitanen, M
  Kalimo, H
  Lannfelt, L
  Jönhagen, M E
  Ingelsson, M
  Glaser, A
  Herva, R
  The tau S305S mutation causes frontotemporal dementia with parkinsonism.2008In: European Journal of Neurology, ISSN 1351-5101, E-ISSN 1468-1331, Vol. 15, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Members of families with mutations in the tau gene are known to be heterogeneous in their clinical presentation, ranging from frontotemporal dementia to a clinical picture more resembling corticobasal degeneration or progressive supranuclear palsy. In this report, we describe a new phenotype for the tau S305S mutation, previously described as progressive supranuclear palsy. Clinically, the three affected family members showed alterations in personality and behaviour as well as cognitive decline and late levodopa-resistant parkinsonian symptoms, consistent with the diagnosis of frontotemporal dementia with parkinsonism linked to chromosome 17. One autopsied case displayed degeneration of the frontal and temporal lobes together with extensive tau pathology in both neurones and glial cells. Sarkosyl-soluble and -insoluble tau extracted from frontal cortex revealed a ratio shift with decreased levels of tau with three microtubule-binding repeats and increased levels of tau with four microtubule-binding repeats (4R tau). These findings provide further evidence for the clinical and pathological variation both within and between families with mutations in the tau gene. In addition, they support previous studies which demonstrate that the S305S mutation influences the splicing of tau exon 10 and results in an overproduction of 4R tau.

 • 14125.
  Skoglund, Mai
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Matematisk problemlösning i teori och praktik: Hur lärare arbetar med problemlösningsförmågan på gym-nasiet 2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt senare forskning har det visat sig att problemlösning ökar matematisk förståelse vilket även leder till förbättrade resultat inom matematiken. Det som är intressant är att trots detta så har matematiken alltför ofta ett ganska traditionellt upplägg med genomgång och fokus på procedur och begrepp.

  Syftet med mitt arbete var att ta reda på hur matematiklärare på en mindre gymnasieskola i södra Norrland arbetar med problemlösning i matematikundervisningen och vad de gör för att eleverna skall utveckla problemlösningsförmågan utifrån läroplanen för gymnasiet.

  I denna fallstudie har jag intervjuat undervisande lärare, observerat lärarens lektion där de ar-betat med problemlösning och sedan kompletterat med ännu en intervju för att få svar på följdfrågor som uppstod vid lektionsbesöket.

  Resultaten visar att lärarnas syn på problemlösning varierar men jag fann att de hade relativt lika arbetsgång i klassrummet när de arbetade med problemlösning. Eleverna arbetade alltid i grupp, introduktion av problem samt en redovisning av lösningar. Lärarna som medverkade i denna undersökning var överens om att problemlösning var en viktig del av matematikämnet som de vill arbeta mer med och de var även överens om att tidsbrist var den faktor som var orsaken till att de inte arbetade med problemlösning så ofta som de önskade.

  I arbetet har jag redovisat min egen undersökning och jämfört med aktuellt forskningsresultat och gällande läroplan för matematik på gymnasiet

 • 14126.
  Skoglund, Paul
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  RETORIK INOM DEN SVENSKA ARBETARRÖRELSEN: En jämförande analys av Tage Erlander och Olof Palme som talare2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Retorik

  har

  sin

  grund

  i

  tilltron

  till

  språket

  och

  dess

  förmåga

  att

  övertyga

  sin

  omgivning

  och

  är

  intimt

  förknippad

  med

  uppkomsten

  av

  rättsstaten

  och

  demokratin

  i

  antika

  Grekland.

  Retoriken

  utgör

  såväl

  en

  kraft

  för

  att

  stärka

  demokratin

  men

  också

  till

  att

  manipulera

  folket

  i

  strävan

  efter

  makt.

  Syftet

  med

  föreliggande

  uppsats

  är

  att

  studera

  hur

  två

  politiker,

  Tage

  Erlander

  och

  Olof

  Palme

  använder

  sig

  av

  argumentationsmedlen,

  ethos,

  logos

  och

  pathos.

  Vid

  detta

  studium

  fann

  jag

  att

  det

  råder

  stor

  skillnad

  dem

  emellan

  beträffande

  sättet

  att

  uttrycka

  sig

  retoriskt.

  Tage

  Erlander

  uppvisar

  diplomatik

  i

  sin

  retorik.

  Palme

  var

  en

  talare

  som

  tog

  risker

  i

  sin

  retorik.

  De

  företräder

  ungefär

  samma

  tidsepoker

  och

  samma

  parti,

  Socialdemokraterna.

 • 14127. Skoglund, Per H
  et al.
  Höijer, Jonas
  Ärnlöv, Johan
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Medical Science.
  Zethelius, Björn
  Svensson, Per
  Amino-terminal pro-B-type natriuretic peptide improves discrimination for incident atherosclerotic cardiovascular disease beyond ambulatory blood pressure in elderly men2015In: Hypertension, ISSN 0194-911X, E-ISSN 1524-4563, Vol. 66, no 3, p. 681-686Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Improvement of risk prediction for atherosclerotic cardiovascular disease (ASCVD) is needed. Both ambulatory blood pressure (ABP) and biomarkers amino-terminal pro-B-type natriuretic peptide (NT-proBNP), high-sensitivity C-reactive protein and cystatin C improve risk prediction but they have not been evaluated in relation to each other. We analyzed whether NT-proBNP, high-sensitivity C-reactive protein, or cystatin C improved risk prediction beyond traditional ASCVD risk factors combined with 24-hour systolic BP (SBP). Secondary aim was to evaluate whether ABP improved risk prediction when compared with models with the biomarkers. We followed up 907 70-year-old men, free of baseline disease, for incident ASCVD defined as fatal or nonfatal myocardial infarction or fatal or nonfatal stroke for a median of 10 years. Cox regression was used to estimate the association between variables in the models and incident ASCVD. Biomarkers were added to a model containing both traditional risk factors and ABP and the models were compared on C-statistics and net reclassification improvement. Twenty-four hour SBP improved discrimination for incident ASCVD when compared with office SBP in a traditional risk factor model (area under the receiver-operating characteristic curve, +2.4%). NT-proBNP further improved reclassification (+18.7%-19.9%; P<0.01) when added to ABP models, whereas high-sensitivity C-reactive protein and cystatin C did not. Twenty-four hour SBP significantly improved net reclassification when added to a traditional risk factor model that included NT-proBNP. The combination of 24-hour SBP and NT-proBNP improved discrimination and net reclassification for incident ASCVD when compared with office SBP in elderly men. NT-proBNP, but not high-sensitivity C-reactive protein or cystatin C, improved risk prediction and discrimination when added to a model that included ABP.

 • 14128.
  Skogs, Julie
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Community building from a distance2011In: Edulearn11, Barcelona, 2011, p. 2295-2304Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This presentation is concerned with communication in an online learning environment and attempts to shed light on community building strategies used by students in the asynchronous online discussion forums. The material for this study was collected from text-based asynchronous discussion forums which constituted part of the compulsory course work for a course in English proficiency at second semester university level in Sweden. The students were divided into three separate groups and all three had the same course material and were taught by the same instructor. The instructor had no discussion forum input besides the initial instructions for how the students were expected to use it. The students’ task was to ask questions and answer others’ questions. Instructor feedback was given at a later date in a seminar. All three groups had other course activities, such as real time seminars, besides the discussion forums. Two of the groups studied online exclusively while the third group studied had their real time seminars in the same physical environment on campus. In order to determine how and to what extent students used community building devices in their communication, Lapadat’s (2007) model of discourse devices used for community building was adapted. The study revealed that disclosure, asking for and offering help, inviting comment and alignment were used by all three groups. There were however discourse devices used for building community the two online groups used but that were not used by the campus group, that is, the group that met in the same physical environment for seminars. Those that studied on campus rarely used greetings, social remarks and nor did they employ closings adapted from the genre of letter writing and email. All three of these were commonly used by participants in the exclusively online groups.

 • 14129.
  Skogs, Julie
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English. Karlstads universitet.
  Features of orality, academic writing and interaction in asynchronic student discussion forums2014In: Nordic Journal of English Studies, ISSN 1654-6970, E-ISSN 1654-6970, Vol. 23, no 3, p. 54-82Article in journal (Refereed)
 • 14130.
  Skogs, Julie
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Getting a Response to Discussion Thread Messages in an Online Learning Environment2011In: International Conference on Information Communication Technologies in Education, Rhodes, Greece, 2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  One of the challenges of using discussion forums in a computer-mediated learning environment is getting students to contribute. Some discussion threads develop while others do not. The present study concerns factors affecting response rate. This presentation deals with response patterns and the strategies that teachers and students may consider using in order to increase the chance of getting a response to a message posted in an asynchronous discussion forum.

 • 14131.
  Skogs, Julie
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English. Karlstads universitet.
  Language and interaction in online asynchronous communication in university level English courses2015Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Interaction involves people communicating and reacting to each other. This process is key to the study of discourse, but it is not easy to study systematically how interaction takes place in a specific communicative event, or how it is typically performed over a series of repeated communicative events. However, with a written record of the interaction, it becomes possible to study the process in some detail. This thesis investigates interaction through asynchronous written discussion forums in a computer-mediated learning environment.

  In particular, this study investigates pragmatic aspects of the communicative event which the asynchronous online discussions comprise. The first case study examines response patterns to messages by looking at the content of initial messages and responses, in order to determine the extent to which characteristics of the messages themselves or other situational factors affect the interaction. The second study examines in what ways participants use a range of discourse devices, including formulaic politeness, humour and supportive feedback as community building strategies in the interaction. The third study investigates the role of the subject line of messages in the interaction, for example by examining how participants choose different types of subject lines for different types of messages. The fourth study examines to what extent features serving a deictic function are drawn on in the interaction and then compares the findings to both oral conversation and formal academic discourse.

  The overall findings show a complex communicative situation shaped by the medium itself, type of activity, the academic discipline and topic of discussion and by the social and cultural aspects of tertiary education in an online learning environment. In addition, the findings may also provide evidence of learning.

   

 • 14132.
  Skogs, Julie
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, English.
  Managing the multiplex2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Much of online learning has consisted of text-based communication, but as broadband connections improve and become more widespread, the promise of multimodal synchronous communication becomes a real possibility for many language teachers and learners and not just a dream. Being informed and prepared and developing skills that can be adapted and applied in different situations can help prevent the dream of multimodal teaching and learning from becoming a nightmare. The technical issues that arise may not always be the hindrance we might imagine but in fact may contribute to a stronger sense of social presence and contribute to learning outcomes. Polychronic communication (multicommunicating) is described as “managing multiple conversations at once within a given time period” (Turner & Tinsley, 2002). Multicommunicating is made possible by technologies which have features that allow interactions to be compartmentalised in a way that f2f or telephone cannot do and therefore allowing for flexibility in tempo. There are two features of multicommunicating are divided attention and delayed responses. (Turner &Tinsley 2008). However, other features are also present. Compartmentalisation means the text chat does not interrupt the oral conversation.

 • 14133.
  Skogs, Julie
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Students' questionnaire-based views on teacher feedback on their writing2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  A large part of what instructors to at university is give feedback on the written work of students. This is particularly true for those teaching languages and the process of reading and responding in writing a time-consuming process. The feedback given can concern aspects of language proficiency, sentence structure, grammatical correctness and lexical choice. Feedback is often given on content and textual issues such as paragraphing, effectiveness of arguments and level of critical analysis. As teachers, we hope that he feedback will result in an improvement in the student's revised work but also other subsequent written work. This paper investigates how one cohort of ESL univeristy students experience teacher feedback. The responses of this questionnaire-based survey show that students appreciate the feedback they get but do not always understand what it is they are expected to to.

 • 14134.
  Skogs, Julie
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, English.
  Subject line preferences and other factors contributing to coherence and interaction in student discussion forums2013In: Computers and education, ISSN 0360-1315, E-ISSN 1873-782X, Vol. 60, no 1, p. 172-183Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A number of factors may affect student interaction in an asynchronous online discussion forum used in learning. This study deals with student preferences for the subject line of messages and in what ways the choice of subject line contributes to coherence and interaction reflected in the textual and interpersonal functions of the linguistic items used. The study also attempts to determine what affects the choices made by participants. Nine separate discussion forums from three different undergraduate courses in English at a Swedish university were used in the study. A total of 98 students and 435 student messages were examined and a number of trends appeared. The functions of the subject line may be summarized as contributing to coherence by reflecting message content in a number of different ways. In addition, the subject line can perform other tasks such as maintaining social relationships among the participants. It is not clear in what ways the subject line contributes to interaction with regard to increasing the reading rate. The trends observed indicate that other factors than subject line content may contribute to whether students are inclined to access a message or not, such as when a message is posted and where it is displayed on the screen. (C) 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 14135.
  Skogs, Julie
  et al.
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, English.
  Nagame, Kei
  Irwin, Anthea
  Taylor, Jessica
  Heiress Socialite Heirhead Celebitch: Paris Hilton and Cultural Transformations2005In: DeXus 3.0 - Discourse Nexus 3.0 an international discourse studies summer school, Aalborg, Danmark, 2005Conference paper (Other academic)
 • 14136.
  Skogsberg, Joakim
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  Konfigurationshanteringsverktyg (CM-verktyg) och CM-kriterier, dess tillämpning för presentation av migreringsdata2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The purpose of this thesis is to present and describe which criteria, according to the system family Configuration Management, should be met when developing a CM-tool to handle migration data. ACT is a tool developed by Microsoft to gather information about, analyze, test and mitigate applications in a network when migrating the IT-infrastructure of an organization to a new operating system. The organization that is being studied wants to present the data about the analyzed applications in such a way, that a customer can choose what to mitigate and migrate. The goal is therefore to develop a prototype (CM-tool) that will present this data. The study has shown that ACT lacks certain requirements stated by the organization when it comes to presentation. But when it comes to the rest of the functions, ACT performs as expected. The investigation resulted in specifications and technical solution for the new CM-tool. CMcriteria for migration data was put forth and parts of the prototype were also developed.

 • 14137.
  Skoog, Emma
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Swahn, Emelie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Det attraktiva arbetet: En kvalitativ studie om vilka möjligheter och svagheter det finns i att attrahera och behålla socialsekreterare och förskolepedagoger i en kommun.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay has been to give an understanding of the possibilities and weaknesses in attract and retain social workers and preschool pedagogues in a smaller community in the middle of Sweden. Furthermore, the study contributes to the knowledge about what employees in a public-sector regard as attractive and less attractive in the workplace and how important it is to involve employees in the work with employer branding. To achieve this purpose, the method focus groups with the Attractive Work model have been used to find out what factors promote or under-mine the employer’s brand in attracting and retaining skilled employees. The pro-cess included two focus groups with three social workers versus five preschool ped-agogues. The results showed that the leadership has great significance for whether the work is regarded as attractive or not. Both focus groups indicated that the lead-ership is an important dimension in the well-being of work. The good leadership results in many dimensions being perceived as attractive and are showing that many dimensions and categories affect one another. The result also showed several other dimensions that promote an attractive work. These can be used to strengthen the employer's brand in such way as to maintain the good circumstances and highlight attractive dimensions in the recruitment work. From what was identified as attrac-tive in working life, a table has been created in which both improvement- and development proposals are presented, which the employer can use to create an attrac-tive workplace to be able to attract and retain workforce.

 • 14138.
  Skoog, Roger
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Baptiströrelsen i Piteå: En studie av baptismens framväxt och utbildning mellan 1850 och 19102010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att undersöka baptismens framväxt, genombrott och utveckling under perioden 1850-1910. I anslutning till detta har jag även studerat baptismens etablering på nationell nivå. De frågeställningar som har utformats i anknytning till syftet har varit; När, varför och genom vilka uppkom baptismen i Piteå? Vilka människor kom att ansluta sig till baptismen i Piteå? Vilka orsaker fanns till baptismens förändring och utveckling på lokal nivå? Den metod som använts för att undersöka dessa aspekter har varit i huvudsak kvalitativ, där studiet av material i form av medlemsmatriklar, församlingsprotokoll, minnes- och årsskrifter samt relevant litteratur och avhandlingar använts. Resultatet av studien visar att den svenska baptiströrelsen har sin bakgrund i Amerika, England och Tyskland, och att den spreds till vårt land därifrån. En orsak till detta var gynnsamma samhällsförhållanden där läsar- och separatiströrelsen skapat en grogrund för baptisternas missionssträvanden under den första hälften av 1800-talet. I Piteå och Norrbotten etableras rörelsen i slutet av 1850-talet. Som förklaring till baptismens utveckling och förändring på lokal nivå har jag funnit att Piteå under perioden till övervägande del varit ett jordbrukssamhälle, vilket skapat en relativt låg grad av social rörlighet bland de unga anhängare som framför allt hämtades ur arbetarklassen. Utifrån tidigare studier av baptismen kan Piteå sägas vara ett exempel på ett samhälle där lojaliteten mot den äldre kyrkliga gemenskapen troligen levde kvar under perioden. Samtidigt hade församlingens idémässiga tankegods som folkrörelse en viktig social och ideologisk betydelse för individen, trots församlingens relativt små numerära framgångar.

 • 14139.
  Skorupan, Josefine
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att undervisa om grammatik: Isolerad eller integrerad grammatikundervisning?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning inom grammatik har under de senaste årtionden inte prioriterats i Sverige samtidigt som svenska elever har bristande kunskaper inom grammatik. Denna systematiska litteraturstudie syftar till att undersöka vad tidigare forskning visar angående elever i årskurs 4-6 tillägnande av grammatik med hjälp av integrerad respektive isolerad grammatikundervisning. Vilken av de två metoderna påverkar elevers grammatikutveckling mest? Är det någon av metoderna som förordas?

  Utifrån tre avhandlingar och fyra vetenskapliga artiklar har studien kunnat genomföras. Resultatet visar att den integrerade grammatikundervisningen är den som förordas i tidigare forskning och gynnar elevers grammatikutveckling genom att den möjliggör att göra grammatiken konkret. Den isolerade grammatikundervisningen anses vara för abstrakt för att eleverna ska kunna tillägna sig grammatikkunskaper men kan användas och gynna elevers grammatikutveckling om den används på ett medvetet sätt.

 • 14140.
  Skorupan, Josefine
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Integrerad eller isolerad grammatikundervisning?: En interventionsstudie om stöttning av elevers språkriktighetsutveckling i årskurs fyra2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning inom grammatikundervisning har under de senaste decennierna inte prioriterats i Sverige trots att svenska elever har bristfälliga kunskaper inom grammatik. I svenskämnets kursplan för åk 4–6 läggs stor vikt vid språkriktighet, vilket berör den del i grammatiken som rör normbrott i det formella skriftspråket. Av egen erfarenhet, genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), är just språkriktighet en svårighet för många elever. Detta gäller främst när de ska skilja mellan

  de och dem som är nominativ och ackusativ av ett personligt pronomen i tredje person plural.

  Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning kortvarig, riktad grammatikundervisning kan leda till bättre språkriktighet hos elever i årskurs fyra. Studien fokuserar på en viss språkriktighetsregel, som valts ut för att den ofta vållar problem både i elevers och äldre skribenters texter, nämligen valet mellan formerna

  de och dem när detta personliga pronomen följer efter det finita verbet. Undersökningen gjordes genom en interventionsstudie med kvantitativ ansats där det empiriska materialet samlats med hjälp av ett fältexperiment. Experimentet utfördes i två jämförbara elevgrupper som en del av deras ordinarie undervisning. Det omfattade ett förtest i form av ett frågeformulär (lucktext), därefter ett kort undervisningspass baserat på olika metoder i de två grupperna, och slutligen ett eftertest i samma form som förtestet. Eleverna har alltså blivit studerade i en naturlig miljö och blivit utsatta för en nyckelvariabel (grammatikundervisningsmetod) med syfte att kunna se vilken inverkan den har. Materialet har sedan analyserats statistiskt. Resultatet visar att när det gäller kortvarig, riktad undervisning kan isolerad grammatikundervisning gynna elevers språkriktighetsutveckling mer än integrerad grammatikundervisning. Dock är inte studien statistiskt signifikant, vilket gör att en absolut slutsats inte kan dras. Den teoretiska ansats som valts för studien är det sociokulturella perspektivet på lärande vars vanligaste tolkning är att lärande inte kan ske i en isolerad lärkontext. Min studie visar dock motsatsen när det gäller kortvarig grammatikundervisning, vilket reser frågor kring hur strikt teorin bör tolkas.

 • 14141.
  Skott Dahlgren, Anne Terese
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Mopers, Ida
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Distriktssköterskans erfarenheter av att arbeta med motiverande samtal till patienter inom primärvården som är i behov av en livsstilsförändring: En kvalitativ studie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:

  Changing the lifestyle for the better health condition can provide major health

  benefits both at the individual level and at the social level. In health promotion work,

  motivating interviewing is one of the recommended methods. The district nurse's main tasks

  are to prevent illness and guide the patient to a good health.

  Aim:

  The aim of the study was to highlight the district nurse's experience of using

  motivational interviewing for patients in need of a lifestyle change in primary care.

  Method:

  Qualitative study with inductive approach. Semi-structured individual interviews

  were conducted with nine district nurses. The material was analyzed using a content analysis.

  Results:

  District nurses found that motivational interviewing was useful to many different

  patient groups who are in need of a lifestyle change. Motivational interviewing encouraged a

  person-centered approach and increase patient motivation for a change. Routines, update in

  the method and implementation in primary care were considered important parts for further

  use of the method.

  Conclusion:

  Motivational interviewing is a useful instrument for the primary care nurse in

  the meeting with patients in need of some type of lifestyle change. Motivational interviewing

  can be used in many different contexts and to several different patient groups. Using this

  method creates good conditions for a lifestyle change.

 • 14142.
  Skott, Pia
  et al.
  Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Hallsén, Stina
  Nihlfors, Elisabet
  Arnqvist, Anders
  Uppsala universitet, Avdelningen för rektorsutbildning.
  Malmberg, Kristina
  Djupanalys av förskolans ledningsorganisation: dokumentstudie2015Report (Other academic)
 • 14143.
  Skwark, Agnieszka
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  UnorthodoxMother Jo: Motherhood from a GenderPerspective in Louisa MayAlcott’s Coming-of-Age Novels2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 14144.
  Skye, Jessika
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Östman, Louise
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Faktorer som kan påverka den äldre patientens delaktighet i sin omvårdnad: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Participation is emphasized in both legislation and public opinion. In Sweden, the proportion of elderly has increased in the last century and are expected to increase in the future. The aging of the elderly can be healthy and the approach of the nurse may even promote healthy aging. Older patients are a group where healthcare professionals previously have viewed participation as impractical. But participation is something that has been shown to influence the patient positively. Due to this fact, it was important to review existing knowledge about participation and the elderly patient.Aim: The purpose of this review was to describe factors that may have impact on the older patient´s experience of participating in their care.Method: A literature study has been made where fourteen scientific articles have been reviewed. The databases Cinahl and Pubmed were used.Result: Many patients wanted more influence in their care and experienced that the staff had the power and control of the decision-making of their care. To participate and get information the elderly patient used strategies to participate, such as delegating the responsibility to their relatives. However, those patients who did not wish to be involved still had a desire to receive information. There were also patients that did not provide information, if no one asked.Conclusion: The elderly patient´s relatives should be given the opportunity to participate in planning and treatment strategies to strengthen the opportunity to participate and receive information. The elderly patient should be seen as an individual and in a holistic perspective and not as a homogeneous group as this can strengthen a discriminatory attitude toward elderly patients.

 • 14145.
  Skytt Becker, Caroline
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science.
  Nordenberg, Ida
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science.
  Från hopplöshet till liv; Förlossningsupplevelse efter förlängd latensfas2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Many women may not get the quick and complication-free childbirth as they wish. The labor can instead be long and arduous. Research shows that various aspects affect a woman's birth experience, however there’s not much research on how a woman's birth experience is affected by a prolonged latent phase.

  Objective: The aim of this study is to examine how women feel about their birth after prolonged latent phase.

  Method: Qualitative method was used, based on interviews with focus groups and individual interviews. The material was then analyzed by content analysis.

  Results: A theme emerged; The balance between hope and despair, and three categories were identified; To feel vulnerable and exposed, Striving for control and Fatigue takes over. One of the key findings was that the support from the midwife is an important part of a woman's childbirth to get a positive birth experience.

  Conclusion: Vulnerability and fatigue are factors that characterize the birth experience after a prolonged latent phase. With good support and good analgesia women could regain control over the situation. Good information about the labor progress to women during childbirth was of great importance to get renewed energy.

  Clinical applicability: Women with prolonged latent phase is a group that needs more support during childbirth. A good midwife staffing is necessary to achieve this.

 • 14146.
  Sköld Nederlund, Terese
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  NTA som skolutveckling: Hur lärares professionalism påverkas av skolutveckling2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete syftar till att dels undersöka och analysera lärares erfarenheter avNaturvetenskap och teknik för alla (NTA), dels att undersöka hur NTA hanterats utifrån ettskolutvecklingsperspektiv, och dess påverkan från ett professionalitetsperspektiv.Kvalitativa intervjuer gjordes med fem lärare i grundskolans lägre åldrar. Lärarna hade olika långerfarenhet av undervisning med NTA.Slutsatsen från denna undersökning var att de tillfrågade lärarna ansåg att NTA är bra. Alla lärarevar mycket positivt inställda till NTA och övertygade om att NTA är ett bra stöd förundervisning i naturvetenskap. Lärarna ansåg också att deras planeringsarbete ochundervisningsupplägg underlättas med hjälp av NTA.Sett ur ett skolutvecklingsperspektiv innebär ofta NTA ett införande av en centraliserad Topdownpedagogik. Detta innebär i praktiken en avlastning för lärarna, då de spar tid genom attanvända de centralt framtagna NTA-paketen, vilket har gjort att lärarna välkomnar NTAuppläggeti undervisningen.Färdiga utbildningskoncept som införs genom topp-down initiativ kan långsiktigt urholkalärarrollens professionalitet. NTA införs ofta som ett top-down initiativ, om än förankrat ilärarprofessionen. Trots detta har lärarna i studien lyckats ta till sig, anpassa och införliva NTA isin ordinarie undervisning

 • 14147.
  Slavnic, Zoran
  Umeå universitet.
  Ekonomisk åtstramning och flyktingmottagning2000In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 37, no 2, p. 66-93Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Economic tightening and refugee reception

  According to an agreement between Malmö municipality and SIV (Swedish Immigration Authority), 950 refugees who had been granted PUT (permanent residence permit), were allowed to move to Malmö during the 1994. Altogether, approximately 2000 foreigners were expected by local authorities to be moving to Malmö in the same period. But the real number was slightly less than 5000, and 4000 of those people were refugees. This paper aims to discuss sociologically relevant institutional aspects of this event, focusing on the consequences of the gap between the still high political aims of the Swedish welfare system and the lack of resources for these aims to be realised. The article focuses also on the related issue of citizenship. It argues that formal attributes of belonging more and more lose their importance and relevance, while at the same time substantial attributes of belonging become central as a criterion for which social groups should or not have access to material resources.

 • 14148.
  Slavnic, Zoran
  Linköpings universitet.
  Sociologförbundet har ordet: Arkivering och återanvändning av kvalitativa data: policy trender och akademiska kontroverser2011In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 48, no 4, p. 85-86Article in journal (Refereed)
 • 14149.
  Slinning Karpe, Johannes
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Yasujiro Ozu och bilden av den japanska arbetaren: En semiotisk analys av den japanska arbetaren i Yasujiro Ozus filmer2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en semiotisk analys av hur den japanska arbetaren gestaltas inom

  japansk film under tidsperioden 1932 – 1962. Analysen baseras på följande filmer av

  Yasujiro Ozu: I Was Born, But… (1932), There Was a Father (1942) och An Autumn

  Afternoon (1962). I uppsatsen visas hur Ozus visuella gestaltningar av den japanska

  arbetaren ger plats för människans egen upplevelse av att tillhöra sin grupp. De

  upplevelser som inte får uttalas kommer genom Ozus filmer till uttryck genom

  filmkaraktärernas kroppshållningar, kroppsrörelser och ansiktsuttryck och genom

  Ozus filmperspektiv. Ozus filmer ger en förståelse för den japanska arbetarens svåra

  livssituation att under 30-talet vara fast i sin arbetsroll; under 40-talet behöva välja

  bort sin familj för att utföra sitt arbete och att under 50-talet befinna sig i en värld där

  det traditionella Japan utmanas av det moderna. Analysen visar att Ozus kulturella

  gestaltning bekräftar tidigare litterära gestaltningar som visar ett Japan grundat i ett

  hierarkiskt system där japanska arbetare behövt anpassa sig till sin förväntade roll i

  hierarkin.

 • 14150.
  Slottgård, Veronica
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Computer Engineering.
  Utvärdering av mobilforensiska verktyg.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Nowadays people manages much of their daily communication via their smartphone, both for

  leisure and business. Smartphones will therefore play an important role in forensic

  investigations since they contain a large amount of information. There are no mobil forensic

  tools on the market that can extract all of the information. It may differ what different

  software may produce and can also be good in different models of phones.

  This work examined for Skatteverket in Stockholm what method in XRY extracted what

  information regarding e-mail, SMS, call logs and contacts. Comparison was also performed

  between the tools XRY and Cellebrite to answer the question about which is preferable for the

  extraction of e-mail, text messages, call logs and contacts. Solution to easily print e-mail

  messages obtained were examined.

  Results from recoveries which then are compiled in tables showing what methods extract

  what information, for e-mail, text messages, call logs and contacts.

  The results emerging from the work also showed that XRY was better at extracting

  information for all the examined phones except one, primarily in the deleted items. It emerged

  during the work with XRY that it had a good reporting feature that facilitate printing the

  gained information such as e-mail.

280281282283284285286 14101 - 14150 of 17450
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf