du.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 1678
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Berglund, Martina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Dyslexianpassningar i skolan: En undersökning om hur skolor arbetar med elever som har dyslexi2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har gjorts på tre olika skolor inom samma kommun i Mellansverige, där tre lärare, två rektorer och två specialpedagoger har intervjuats. Eleverna på skolorna går i årskurserna F-5. Studien belyser hur skolan arbetar med elever som har dyslexi, samt vilken syn några lärare, specialpedagoger och rektorer har på hur man ska arbeta med detta. Studien visar att alla parter anser att dyslexi upptäcks för sent och att åtgärder borde sättas in tidigare samt att de viktigaste åtgärderna är pedagogiska anpassningar och kompensationshjälpmedel. Såväl i denna studie som i tidigare forskning framkommer svårigheter med att urskilja dyslexi tidigt. Elevernas problem kan ha olika orsaker och eleverna blir snabbt duktiga på att dölja sina problem med läsning och skrivning. Det framkommer i undersökningen ett missnöje hos lärarna med resursfrågan. Det poängteras dock att lärare måste bli bättre på att använda de hjälpmedel som finns för att elever med dyslexi ska få den hjälp de behöver och känna den motivation som är nödvändig.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 152.
  Berglund, Moa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Fyra speciallärares syn på Wendickmodellens användning som en läsutvecklingsmetod.: En intervjustudie med speciallärare för grundskolans mellanår.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här undersökningen har varit att undersöka hur fyra speciallärare använder Wendickmodellen i årskurs 4-6 samt att undersöka deras inställning till Wendickmodellen som läsutvecklingsmodell. Undersökningen gjordes genom kvalitativa intervjuer med fyra speciallärare för grundskolans mellanår. Alla dessa har på ett eller annat sätt kommit i kontakt med, och använt sig av, Wendickmodellen, men det är inte alla som använder den i dag.

  Som teoretisk utgångspunkt har Vygotskijs sociokulturella perspektiv samt Deweys pragmatiska perspektiv använts. Resultatet visar att Wendickmodellens vara eller icke vara inte är vad som avgör om en utlärningssituation är tillfredsställande eller inte, utan snarare att det är det aktiva valet av metod från läraren som avgör. Resultatet visar också att det oftast inte går att använda sig av endast en modell, i alla fyra intervjuer som gjordes blev det tydligt att alla lärare valde att arbeta på olika sätt med sina elever, oavsett om de använde sig av Wendickmodellen eller inte.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 153.
  Berglund, Moa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Fyra speciallärares syn på Wendickmodellens användning som en läsutvecklingsmetod: En intervjustudie med speciallärare för grundskolans mellanår.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här undersökningen har varit att undersöka hur fyra speciallärare använder Wendickmodellen i årskurs 4-6 samt att undersöka deras inställning till Wendickmodellen som läsutvecklingsmodell. Undersökningen gjordes genom kvalitativa intervjuer med fyra speciallärare för grundskolans mellanår. Alla dessa har på ett eller annat sätt kommit i kontakt med, och använt sig av, Wendickmodellen, men det är inte alla som använder den i dag.

  Som teoretisk utgångspunkt har Vygotskijs sociokulturella perspektiv samt Deweys pragmatiska perspektiv använts. Resultatet visar att Wendickmodellens vara eller icke vara inte är vad som avgör om en utlärningssituation är tillfredsställande eller inte, utan snarare att det är det aktiva valet av metod från läraren som avgör. Resultatet visar också att det oftast inte går att använda sig av endast en modell, i alla fyra intervjuer som gjordes blev det tydligt att alla lärare valde att arbeta på olika sätt med sina elever, oavsett om de använde sig av Wendickmodellen eller inte.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 154.
  Berglund, Moa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Vilken effekt har Wittingmetoden för elever med impressiv språkstörningsdiagnos i svensk skola? En litteraturstudie.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här undersökningen fokuserar på impressiv språkstörning som bland annat innefattar svårigheter att ta till sig och bearbeta information via text, samt svårigheter att koppla språkljud till bokstäver och meningar. För att underlätta skolgången för elever med impressiv språkstörning finns flera olika in- och ominlärningsmetoder och pedagogiska hjälpmedel att använda. En av alla dessa är Wittingmetoden, en läsinlärningsmetod som bygger på strukturerat arbete utifrån varje enskild bokstav och dess ljud upp till texter och större sammanhang. Wittingmetoden grundades av Maja Witting och har två grundtankar, dels inlärning och dels ominlärning. Vilken av delarna som används beror på om metoden används från grunden eller om den används som hjälp vid svårigheter. Wittingmetoden används inte i så stor utsträckning i svenska skolor och i de flesta fall den används så används den som inlärningsmetod. För elever med impressiv språkstörning används metodens ominlärningsdel, vilket bygger på att arbetet börjar på det ställe där eleverna själva känner att de inte har full kontroll över inlärningsprocessen. På så sätt kan eleverna få stöd utifrån sin egen utvecklingsfas.

  Det finns både för- och nackdelar med Wittingmetoden. En stor fördel är den överblick läraren får på varje enskild elevs läsutveckling. En nackdel är den tidsåtgång som krävs för att kunna använda metoden, den stora tidsåtgången gör att det kan ta lång tid innan man kan se resultat av det arbete som görs. En annan stor nackdel är de resurser som krävs för att metoden ska kunna användas, dels måste den undervisande pedagogen ha stor kunskap inom metoden och dels används Wittingmetoden i mindre grupper eller en-till-en. Detta ställer krav på minst två pedagoger i varje klassrum vilket inte alltid är en möjlighet.

  Innan användning av Wittingmetoden kan börja så går man utbildningar för att få kunskap om metodens tillvägagångssätt. Dessa kurser kostar pengar och kan vara en av anledningarna till att metoden inte används i så stor utsträckning. En annan anledning till att metoden inte används kan vara resursbristen, dels ställer metoden stora krav på varje pedagog och dels så ställs stora krav på andra vuxna i skolans värld som kan fortsätta undervisningen med de elever som inte undervisas enligt Wittingmetoden.

  Forskningen kring denna typ av läspedagogik är knapp. Forskning kring Wittingmetoden som specifik metod är nästintill obefintlig, den forskning som finns är beställd eller utförd av Wittingföreningen vilket kan försvåra en objektivitet gentemot metoden. En slutsats som dock är möjlig att dra utifrån den forskning som finns både kring läspedagogik och Wittingmetoden är att en tydligt strukturerad och planerad undervisning främjar läsutvecklingen – inte bara hos elever med impressiv språkstörning.

  Denna undersökning har granskat Wittingmetoden utifrån tre frågeställningar. Hur används Wittingmetoden i mellanstadiet för elever med en impressiv språkstörningsdiagnos i svensk skola? Vilka slutsatser drar forskning om Wittingmetoden inom läsutveckling för elever med en impressiv språkstörningsdiagnos? Och vilka för- och nackdelar finns med Wittingmetoden? För att hitta svar på dessa frågor har databaserna Summon@Dalarna, Google scholar, DiVa och LIBRIS snvänts. Utöver det har också en manuell sökning gjorts på återkommande författare som verkat intressanta för undersökningen.

 • 155.
  Berglund, Susanne
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Arbeta med textuppgifter: En litteraturstudie om hinder och möjligheter vid arbete med textuppgifter.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vad som påverkar elever när de ska läsa och arbeta med textuppgifter. Utifrån detta ska det även undersökas vad som kan göras för att underlätta för eleverna när de tar sig an en textuppgift. Syftet gjordes konkret med hjälp av frågeställningarna "vad är det som kan vara problematiskt för elever när de arbetar med en textuppgift?" samt "vilka sätt kan lärare använda sig av för att elever ska få en bättre förståelse för hur man arbetar med textuppgifter?". Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie där sökningarna efter litteratur gjordes i databaserna Libris, ERIC (via Ebsco), Diva, Summon samt Google Scholar. Efter sökningen gjordes ett urval och till sist identifierades fyra artiklar samt en avhandling som passade till denna studies syfte.

  Resultatet visar att det är viktigt att kommunicera på olika sätt inom matematiken men att elever även måste få öva själva på textuppgifter för att utvecklas. Åtta olika förslag som kan underlätta för elevernas förståelse beskrivs ingående och dessa är att lärare varje lektion bör lära ut nya ord, endast ge elever ett fåtal problem åt gången, anpassa textuppgifterna i läroboken, utveckla textuppgifter från böcker som lästs i klassrummet, använda tillräckligt med ord i textuppgifterna så att de får en mening, utveckla uppgifter från andra ämnen som eleverna läser, göra textuppgifter som innefattar elevers intresse och erfarenheter samt uppmuntra elever att skriva egna textuppgifter. Resultatet visar även olika aspekter som gör det svårt för elever när de läser textuppgifter.

 • 156.
  Berglund, Susanne
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Läsa och tolka matematiska textuppgifter: En empirisk undersökning om hur elever i årskurs 3 löser matematiska textuppgifter med fokus på signalord2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka elevers förståelse för matematik i textuppgifter som innehåller signalord och hur förståelsen påverkas av elevernas läsförmåga och kognitiva förmågor. Syftet gjordes konkret med frågeställningarna "hur förstår elever textuppgifter som innehåller signalord i matematik?" samt "hur påverkar elevers förmåga att läsa, tolka och fundera om texter i matematik deras förståelse för matematiken i uppgiften?". För att svara på syftet och frågeställningen har kvalitativa intervjuer med öppna frågor gjorts med åtta elever som gick i årskurs 3. Eleverna fick, vid intervjutillfället, fyra textuppgifter i olika svårighetsgrader som de skulle försöka lösa och öppna intervjufrågor ställdes för att få en insikt i hur eleverna tänkte under lösningsmomentet samt hur läsningen påverkade deras tänkande.

  Resultatet som framkom visade att signalorden i textuppgifter ofta spelar roll för vilket räknesätt elever väljer att använda i sin uträkning. De hade lärt sig att titta efter signalordet för att sedan räkna utefter det istället för att läsa texten och få en förståelse av det som stod i texten. Resultatet visade även att läsförståelsen och de kognitiva förmågorna var viktiga för eleverna i denna undersökning när man skulle läsa och lösa olika textuppgifter.

 • 157.
  Bergman Chinapah, Eva
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Elever lär sig juridisk problemlösning och argumentation– att tydliggöra erfarenheter och tankar2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Juridiken är idag ett ämne som många elever möter för första gången redan på gymnasiet som skolämne. Det är ett nytt ämne med ett specifikt kunskapsinnehåll som systematiseras och tillgängliggörs med hjälp av den juridiska metoden. Denna beskrivs av forskare och verk-samma jurister som en arbetsmetod för att lösa juridiska problem och ingår i Skolverkets äm-nesplan för juridik. Elevernas beskrivning och tankar om juridisk problemlösning och juridisk argumentation som delar av det kunskapsinnehåll som benämns juridisk metod, utforskas närmare med utgångspunkt i den fenomenografiska ansatsen. Genom en fallstudie påvisas att eleverna när de löser juridiska problem framförallt hänvisar till lagparagrafer däremot inte lika ofta till omständigheterna i problemet. De uppvisar vidare någon form av kronologi i sin argumentation dock är denna i de flesta fall inte baserad på den struktur som råder inom juri-disk argumentation. Elevernas tankar kring juridisk problemlösning kretsar till stor del kring att identifiera relevant lagtext genom s.k. nyckelord och lagbokens struktur. Däremot saknas förmågan till analys och argumentation hos flera elever för att komma fram till en lösning. Sammanfattningsvis kan deras lärande beskrivas som ytinriktat snarare än djupinriktat och de-ras uppfattning om juridiskproblemlösning präglas av att vara ofullständig.

 • 158.
  Bergman, Ida
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Högläsning i svenskundervisningen: En studie om lärarens högläsning i grundskolans tidigare år F-32019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare i grundskolans tidigare år F-3 arbetar med högläsning för att stärka elevens språkliga förmåga. Resultatet av tidigare forskning visar att högläsning som undervisningsmetod inom skolan förekommer regelbundet i undervisningen under varierade former och med olika intentioner. Lärare ser högläsningen som ett pedagogiskt verktyg i syfte att utveckla elevens litterära och språkliga utveckling. Forskningen visar även för att optimera denna språkliga utvecklingsprocess så fordras ett metodiskt tillvägagångssätt både före, under och efter högläsningen. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv vilket kan beskrivas att lärandet sker i språkliga och olika kulturella sammanhang. Lärarens roll blir från det perspektivet att leda och stötta eleven i den språkliga utvecklingen där utvecklingen naturligt stärks i interaktion med andra. För att uppnå syftet med arbetet och besvara undersökningens frågeställning kommer analysmaterialet inhämtas genom kvalitativa metoder som intervjuer och observationer.

 • 159.
  Bergman, Ida
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Högläsning i svenskundervisningen: En studie om lärarens högläsning i grundskolans tidigare år F–32018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka lärares arbete med högläsning och uppfattningar om högläsningens betydelse i svenskundervisningen, för att stärka elevens språkliga förmåga i grundskolans årskurs F–3. För att uppnå syftet med arbetet och besvara undersökningens frågeställningar har sex behöriga lärare som arbetar i årskurserna F-3 i ämnet svenska medverkat i studien. Analysmaterialet som ligger till grund för resultatet har inhämtats genom kvalitativa metoder som intervjuer. Resultat från tidigare forskning visar att högläsning som undervisningsmetod inom skolan förekommer regelbundet i undervisningen under varierade former och med olika intentioner. Den tidigare forskningen visar även, för att högläsningen ska uppnå en gynnsam inverkan på lärandet erfordras ett genomtänkt syfte och kopplade arbetsmoment före, under och efter högläsningen. Lärarna i studien utformar sin undervisning utifrån denna premiss och ser metoden som ett pedagogiskt verktyg i syfte att utveckla elevens litterära och språkliga förmåga. Studien utgår från Langers teorier om föreställningsvärldar och ger ett perspektiv på lärande som sker i samtal om litteratur. Ett samtal där eleverna får utgå och delge varandra sina tankar och erfarenheter av litteraturen. Lärarens roll blir utifrån det perspektivet att leda och stötta för att stimulera elevens språkliga förmåga att förstå, tänka, kommunicera och lära, där utveckling naturligt stärks i interaktion med andra.

 • 160.
  Bergman, Jennifer
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies.
  Flipped eller bara flippat? En fenomenografisk studie av elevers upplevelse av Flipped Classroom2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 161.
  Bergman, Sylvianne
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies.
  Grundläggande tabellkunskaper En litteraturstudie om hur grundläggande tabellkunskaper i årskurs F-3 påverkar elevers matematiklärande.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 162.
  Bergman, Sylvianne
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Huvudräkningsstrategier som grund för tabellkunskaper: En empirisk undersökning om och hur huvudräkningsstrategier undervisas i årskurs 1-32015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning tar sin utgångspunkt i en tidigare litteraturstudie vars resultat påvisade att grundläggande tabellkunskaper som tillgodogjorts genom huvudräknings-strategier, är avgörande för elevers fortsatta matematiklärande och en förutsättning för en välutvecklad taluppfattning. Om huvudräkningsstrategier explicit skall undervisas eller inte, var dock en fråga som besvarades olika av den i litteraturstudien ingående forskningen. Som en konsekvens av detta har en empirisk undersökning genomförts i syfte att undersöka om, och i så fall hur, lärare i svenska skolor undervisar elever i årskurs 1-3 i huvudräkningsstrategier. Frågeställningen har undersökts genom lärarintervjuer. Undersökningens resultatet visar att lärarna som ingått i urvalet anser att tabellkunskaper som grund för huvudräkningsstrategier är avgörande för att elever skall bli framgångrika i matematik. Lärarna ger också uttryck för att eleverna behöver aktiv undervisning i olika huvudräkningsstrategier för att uppmärksamma att man kan tänka på olika sätt när man använder sig av huvudräkning, och att eleverna behöver lyssna till hur andra tänker för att hitta och tillgodogöra sig alternativa räknestrategier.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 163.
  Bergquist, Julia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  ”Offret var ju bara en kvinna”: En undersökning rörande de svenska folkskollärarinnornas arbetsförhållanden 1950-19622016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka folkskollärarinnornas arbetsmiljö i den svenska

  folkskolan mellan åren 1950-1962. Materialet undersökningen grundar sig i utgörs av

  inkomna klagomål skickade från lärarinnorna till Sveriges folkskollärarinneförbund. Detta

  finns vid Sveriges folkskollärarinneförbunds eget arkiv, vid TAM-arkiv i Alvik. Materialet

  innehåller korrespondens och rådgivning i fackliga frågor som väckts av enskilda

  medlemmar. Dessa klagomål är indelade i två kategorier, de klagomål som riktas mot

  lärarinnorna samt klagomål som riktats från dem. En jämförelse mellan lärarinnornas

  arbetsmiljö och nutida lärares upplevda problem i sitt arbete görs också. Resultaten från

  undersökningen visar att de vanligaste klagomålen som framförts mot lärarinnorna, har i flest

  förekommande fall väckts av föräldrar till eleverna och handlar om bristande undervisning

  och/eller disciplin. De vanligaste förekommande klagomålen som riktats från lärarinnorna

  handlar om problem rörande brister i tjänstebostäder och skolsalar.

 • 164.
  Bergsmo, Therese
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Läsning i matematik- det matematiska språkets svårigheter: En empirisk undersökning om lärares resonemang gällande det matematiska språkets eventuella svårigheter2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Elever möter det matematiska språket i skrift relativt tidigt i sin skolgång. Matematiska textuppgifters komplexitet och utformning är något som kan medföra problematik vid förståelsen för vissa elever. Syftet med denna studie har varit att erhålla djupare kunskap om undervisning i matematik som berör uppgifter som är av textkaraktär samt öka förståelse för hur lärare i årskurs fyra till sex arbetar med det matematiska språket och de faktiska svårigheterna som eleverna kan ställas inför när de läser och arbetar med uppgifter av detta slag. Svaret på studiens frågeställning har sökts genom kvalitativa intervjuer med sex stycken verksamma lärare som undervisar i matematik i någon av årskurserna fyra till sex. Metoden för analys av resultatet är av slaget kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att lärarna arbetar aktivt med matematiska begrepp och talar för ett talande matematikklassrum där eleverna aktiveras som lärresurser för varandra för att befästa det matematiska språkets alla delar.

 • 165. Bergsten, Malin
  Självkänsla och naturvetenskap i förskolan: En observations- och intervjustudie om hur barns självkänsla kan stärkas vid naturvetenskapliga aktiviteter2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningens syfte är att få kunskap om hur barns självkänsla kan stärkas genom

  naturvetenskapligt arbetssätt och hur pedagoger i en förskoleverksamhet arbetar med detta.

  Observationer av en förskolegrupp med 5-6 åringar och intervjuer med två pedagoger, används

  för att besvara frågeställningarna "Hur arbetar pedagoger i förskolan med naturvetenskap för att

  stärka barns självkänsla?" och "Hur beskriver pedagoger att de arbetar med att stärka barns

  självkänsla i arbete med naturvetenskap?".

  Resultatet av studien visar att pedagogerna medvetet arbetar för att stärka barns självkänsla

  genom arbete med naturvetenskap. Några av de centrala delarna i undersökningens resultat visar

  att barnen ges möjlighet att utveckla sitt eget tänkande, får beröm av pedagogen, utgår från egna

  erfarenheter och ges möjlighet att bli mer självständiga och säkra individer genom att de på egen

  hand får genomföra naturvetenskapliga experiment. Av intervjuerna framgår att pedagoger

  beskriver sitt arbete med naturvetenskapliga aktiviteter som underlag för att stärka barns

  självkänsla. Några centrala aspekter som beskrivs av pedagogerna är att uppmuntra barnen, att

  vara tillåtande i rollen som pedagog, att ha en tillåtande miljö, att lyfta barnens styrkor, att ha en

  tro på det kompetenta barnet, att barnen får känna delaktighet, att vara lyhörda och

  medforskande pedagoger, samt alltid utgå från barnens intressen vid planering av verksamheten

  och miljön.

 • 166.
  Bergstrand, Erika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur lärares val av matematikuppgifter möjliggör för imitativa och kreativa resonemang: En innehållsanalys av läroboksuppgifter2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trots att kritik riktas mot matematikläroböcker för att främst innefatta uppgifter som tränar elevers procedurella kunskaper är elevaktivt arbete i en lärobok vanligt förekommande i matematikundervisningen i Sverige. Lärares urval av läroboksuppgifter som elever får arbeta med kan antingen möjliggöra för imitativa eller kreativa resonemang. En typ av imitativt resonemang är vad Lithner (2008) benämner som algoritmiskt guidat resonemang (GAR) vilket innebär att eleven på något sätt blir guidad till en lösning. Ett kreativt resonemang (KMR) innebär att eleven uppfattar problemet som nytt och genom att skapa egna lösningsmetoder når en lösning. Studien undersöker 9 lärares urval av läroboksuppgifter som sedan analyseras och kategoriseras som antingen GAR eller KMR. Resultatet visar att majoriteten av urvalen innefattar främst GAR-uppgifter men att samtliga lärares urval också innehåller KMR-uppgifter samt en likhet avseende omfattningen av uppgifter i respektive urval. Uppgiftsanalysen visar hur antalet uppgifter som lärare väljer till sina elever kan ge signaler om vad som förväntas av elever avseende vilken hastighet de bör räkna i, samt att läroboksuppgifterna i sig nödvändigtvis inte är vad som bör ifrågasättas. Det arbetssätt som elever ges förutsättning att använda kan vara avgörande för i vilken utsträckning de får möjlighet att tillämpa imitativa och kreativa resonemang.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 167.
  Berntsson, Linnea
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Utomhuspedagogik - ett komplement till inomhuspedagogiken: En enkätstudie om hur utomhuspedagogik kan stödja elevers lärande i biologi i årskurs F-32019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att få ökad kunskap om hur utomhuspedagogik kan användas i ämnet biologi i årskurs F-3. Studien genomfördes med hjälp av en kvantitativ enkätstudie som metod. Med stöd från studiens syfte undersöktes vad lärarna inkluderar i definitionen utomhuspedagogik, hur, när, varför och vad anger lärare att det utformar sin biologiundervisning och om de anser att det finns möjligheter och utmaningar i att nyttja utomhuspedagogik ytterligare i undervisningen i biologi. Resultatet av denna studie visar att lärare anser att begreppet utomhuspedagogik är ett begrepp som innefattar att eleverna kan ges möjlighet att koppla samman det teoretiska de lär sig i klassrummet med det praktiska de lär sig med hjälp av utomhuspedagogiken, att eleverna får lära om naturen i en autentisk miljö samt att utomhuspedagogik är undervisning som sker utanför klassrummet oavsett om undervisningen genomföras inomhus eller utomhus. Studien visar även att lärare upplever utmaningar så som begränsningar i form av brist på planeringstid, lärarresurser och elevassistenter. Vidare visade även studien att några lärare inte arbetar medvetet mot läroplanen och biologins förmågemål när de använder sig av utomhuspedagogik i undervisningen.

 • 168.
  Beslagic, Deni
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Är skolan en garderob?: Heteroprivilegier i läraryrket, heteronormens internalisering hos unga lärare och etiska paradoxer i värdegrundsarbetet2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den empiriska grunden till detta examensarbete är kvalitativa djupintervjuer av semistrukturerad karaktär med två unga manliga homosexuella gymnasielärare. Det som undersöks är deras syn på heteronormen och hur den påverkar deras yrkesutövning och möjlighet att realisera skolans värdegrundsuppdrag när det kommer till talet om sexualitet. Intervjuerna analyseras med hjälp av hermeneutiska och fenomenologiska ad hoc-metoder och diskuteras gentemot queerteoretiska antaganden om det heterosexuellas kulturella dominans och tystnadens centrala funktion för att upprätthålla det heteronormativa förtrycket. Resultatet är ett flertal paradoxer där de intervjuade lärarna säger sig vilja motarbeta heteronormen men där de, medvetet eller inte, själva tycks ha internaliserat heteronormen och upprätthåller den genom att välja tystnaden. I arbetet diskuteras vilka implikationer detta kan ha för läraryrket, värdegrundsarbetet och utbildningskvaliteten

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 169.
  Billing, Veronica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  En litteraturstudie om att identifiera och förebygga läs- och skrivsvårighet2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska elevers läsförmåga fortsätter att försämras. För att kunna vända denna negativa spiral behöver skolan se till att elever får rätt förutsättningar att lyckas. Alla elever följer inte samma linje, lärare behöver därför ha kunskap om hur lässvaga elever kan identifieras så att insatser kan sättas in i tid. Det är positivt för elevers läsutveckling om läsinläsning kan börjas tidigt, helst redan i förskoleåldern. Detta kan göras på olika sätt. Men det är viktigt att barns första möte med läsning görs på ett lek- och lustfyllt sätt.

 • 170.
  Billing, Veronica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Undervisningsmetoden Läsnyckeln som redskap för den tidiga läsinlärningen: En kvalitativ intervjustudie om fyra pedagogers arbete med Läsnyckeln i förskola, förskoleklass och årskurs ett.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur några pedagoger har uppfattat sitt arbete med undervisningsmetoden Läsnyckeln i sin läsundervisning i förskola, förskoleklass och årskurs ett. Läsnyckeln är ett undervisningsredskap som används i den tidiga läsinlärningen för att stimulera elevers nyfikenhet och intresse för bokstäver. Studiens syfte preciserades i följande frågeställning: Vilka fördelar uppfattar pedagoger med att använda metoden Läsnyckeln till undervisning i läsning?Studien innefattar fyra pedagogers arbete med Läsnyckeln i förskola, förskoleklass och årskurs ett. Arbetet har utgått från det sociokulturella perspektivet. Kvalitativ metod valdes till arbetet och halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger, på fyra olika skolor i mellersta Sverige, har genomförts. Resultatet från undersökningen visade att elevernas intresse för bokstäver och läsning väcktes i samband med lästräningen. Det framkom att många av barnen som deltagit i arbetet med Läsnyckeln knäckte läskoden i förskolan och förskoleklass, vilket enligt tidigare forskning visat sig vara fördelaktigt för elevers fortsatta läsutveckling. Vidare forskning behövs för att undersöka hur stor bidragande faktor metoden Läsnyckeln är till barnens läslärande.

 • 171.
  Billing, Veronica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Undervisningsmetoden Läsnyckeln som redskap för den tidiga läsinlärningen: En kvalitativ intervjustudie om fyra pedagogers arbete med Läsnyckeln i förskola, förskoleklass och årskurs ett.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur några pedagoger har uppfattat sitt arbete med undervisningsmetoden Läsnyckeln i sin läsundervisning i förskola, förskoleklass och årskurs ett. Läsnyckeln är ett undervisningsredskap som används i den tidiga läsinlärningen för att stimulera elevers nyfikenhet och intresse för bokstäver. Studiens syfte preciserades i följande frågeställning: Vilka fördelar uppfattar pedagoger med att använda metoden Läsnyckeln till undervisning i läsning?Studien innefattar fyra pedagogers arbete med Läsnyckeln i förskola, förskoleklass och årskurs ett. Arbetet har utgått från det sociokulturella perspektivet. Kvalitativ metod valdes till arbetet och halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger, på fyra olika skolor i mellersta Sverige, har genomförts. Resultatet från undersökningen visade att elevernas intresse för bokstäver och läsning väcktes i samband med lästräningen. Det framkom att många av barnen som deltagit i arbetet med Läsnyckeln knäckte läskoden i förskolan och förskoleklass, vilket enligt tidigare forskning visat sig vara fördelaktigt för elevers fortsatta läsutveckling. Vidare forskning behövs för att undersöka hur stor bidragande faktor metoden Läsnyckeln är till barnens läslärande.

 • 172.
  Billman, Sabina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares uppfattningar om elevers språkligasvårigheter i matematiska textuppgifter: En enkätundersökning om undervisningsstrategier somkan underlätta förståelsen för elever i årskurs 1-62015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I studien undersöks vilka språkliga aspekter lärare anser kan försvåra för elever ochvilka undervisningsstrategier lärarna använder för att underlätta elevers förståelse avmatematiska textuppgifter. Detta undersöktes genom en webbaserad enkät där 40matematikundervisande grundskollärare för elever årskurs 1-6 deltog. Enkätenskapades med utgångspunkt från forskning behandlad i Billman (2014). Resultatetfrån enkätundersökningen visar att samtliga lärare upplevt att elever haft svårigheteratt förstå textuppgifter. Resultatet visar även att de tre främsta orsakerna, enligtlärarna, till att elever inte förstår matematiska textuppgifter är Att texten är lång, Atteleverna fokuserar på ord som sinalerar räknesätt och Att eleverna inte förstår begrepp. De tvåvanligaste strategierna som lärarna använder för att underlätta elevers förståelse är attläsa för eleverna och förklara svåra ord och begrepp. I resultatet framkommer även attlärarna använder strategin att förklara ord som signalerar räknesätt samtidigt som de självaanser att orsaken till svårigheter är att eleverna fokuserar på ord som sinalerar räknesätt,vilket också forskning visar. Slutsatsen är att lärare använder flera olika strategier ochatt textuppgifters utformning verkar ha stor betydelse för vilken strategi lärare väljeratt använda för att underlätta elevers förståelse.

 • 173.
  Billman, Sabina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Språket i matematikens textuppgifter: En litteraturstudie om svårigheter i textuppgifter och undervisningsstrategier som kan underlätta förståelsen för elever i årskurs 1-32014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Elever arbetar ofta med textuppgifter när de arbetar med matematisk problemlösning och förståelsen av textuppgifter kan vara problematisk för många elever. Som lärare är det viktigt att veta vad som är svårt och vad som kan underlätta förståelsen för elever. I denna litteraturstudie undersöks vilka språkliga aspekter som kan försvåra för elever i årskurs 1-3 när de läser matematiska textuppgifter samt vilka undervisningsstrategier som kan underlätta förståelsen. Studier på svenska och engelska från år 2000-2014 togs fram genom en systematisk sökning i databaserna LIBRIS och ERIC. Resultatet visar att begrepp, symboler och siffersymboler kan försvåra förståelsen. En studie visar att textförståelse är den största bristen medan en annan studie visar att det är i valet av räknesätt det brister. I resultatet tas strategin mental modeling upp som handlar om att skapa mentala bilder och åtta andra förslag som kan underlätta förståelsen, till exempel att elever kan skriva egna matematiska problem och att de behöver god tid på sig att förstå texter. I diskussionen tas upp hur dessa undervisningsstrategier kan minska de språkliga aspekter som försvårar. Elever kan få bättre förståelse för språket om de skriver egna textuppgifter eller om lärare vidgar elevers matematiska ordförråd genom att vara ”tvåspråkiga”. Det råder delade meningar om elever verkligen behöver lära sig speciella strategier för att förstå matematiska texter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 174.
  Birgersson, Sophia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att språka för att lära: Tala, lyssna och samtala i svenskämnet i grundskolans årskurs 1–32019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka vilka arbetssätt lärare i årskurs 1–3 använder inom ämnet svenska och hur arbetssätten kan bidra till elevers förmågor att tala, lyssna och samtala i klassrummet. Den här studien kommer även att ta upp lärarnas uppfattningar kring möjligheter och utmaningar i elevers språkbruk, framförallt i kommunikation med andra elever. Som teoretiskt ramverk kommer en sociokulturell teori om språkets och lärandets sociala funktion att användas. Då data- och undersökningstyperna bör vara lika kommer studien utifrån problemområde och frågeställningar att utgå från en kvalitativ intervjustudie. I examensarbetets avslutande del kommer en diskussion föras om resultat om de olika arbetssättens relevans för elevers utvecklande av att tala, lyssna och samtala inom svenskämnet.

 • 175.
  Birgersson, Sophia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att språka för att lära: Tala, lyssna och samtala i svenskämnet i grundskolans årskurs F–32019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka lärares uppfattningar kring olika arbetssätts inverkan på elevers talande, lyssnande och samtalande inom svenskämnet. Intresset var att synliggöra hur lärare lägger upp undervisningen för att främja elevers språkutveckling. Som teoretiskt ramverk har en sociokulturell teori om språkets och lärandets sociala funktion använts. Intervjuer har genomförts med sju lärare verksamma i ämnet svenska i årskurserna F-3.

  I examensarbetets avslutande del förs en diskussion om resultatet av de olika arbetssättens relevans för elevers utvecklande av att tala, lyssna och samtala inom svenskämnet. Resultatet visar att en metod som de flesta lärare använder är visualisering för att få liv i akademiska koncept med visuella och praktiska inlärningsupplevelser. Lärarna försöker även hjälpa sina elever att förstå hur det de lärt sig i skolan kan tillämpas i samhället. Många lärare nämnde det kooperativa lärandet där de använder sig av bland annat EPA, APE, axelkompisar och små gruppdiskussioner. Det alla hade gemensamt var att de upplever att det är viktigt med att ha en tydlig instruktion, även om metoden är bra så kan den lätt fallera på otydlighet från läraren.

 • 176.
  Bjarnestam, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur bedöms elevers skrift i ämnet engelska? – enstudie av 10 lärares metoder och strategier2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete diskuterar frågan hur lärare i engelska praktiskt arbetar med att bedöma

  elevers textproduktioner. Tio lärare intervjuades (24 frågor) och deras svar jämförs med

  internationella forskningsrapporter i ämnet på grund av att det var svårt att hitta forskning om

  bedömningsmetoder eller modeller gällande engelska elevtexter i Sverige.

  Frågor som behandlas i arbetet tar upp begrepp såsom formativ eller summativ bedömning och

  hur de intervjuade lärarna använder sig av bedömningsmodeller för text. Dessutom diskuteras

  hur dessa lärare uppfattar den tillgängliga arbetstid de har för att utföra bedömningar.

  Intervjusvar visade på att lärare i engelska i Sverige idag arbetar formativt med syfte att få

  elever/studenter att lära sig om och förstå förbättringar/modifieringar av sina texter snarare än

  att enbart få reda på ett visst betyg/bedömning. Svar visade även att lärare

  inte använder

  standardiserade bedömningsmetoder för skrift utan oftast har utarbetat sin egen metod, vanligen

  baserad på "erfarenhet" av uppsatsrättning och på bedömningsanvisningar från Skolverkets

  nationella prov. Dessutom gav intervjusvaren svar på frågan om "arbetstid" att alla lärare

  upplever tidsbrist då det gäller att likvärdigt kunna hinna med att bedöma sina elevers engelska

  textproduktioner.

  De svenska intervjuresultaten jämförs med internationella rapporter gällande textbedömning av

  studenters texter på engelska från Taiwan, Iran och Kina och resultaten visar på relativt stora

  skillnader i bedömningsmetoder gentemot svenska förhållanden. Däremot visar resultaten på

  att formativa bedömningsmetoder är på frammarsch globalt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 177.
  Bjärkdal Magnusson, Charlotte
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Matematiksvårigheter – vad är det? Lärares erfarenheter och elevers svårigheter i årskurs 7 – en fallstudie2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 178.
  Björk, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Högläsning ur skönlitteratur i skolan år 4-6: En studie kring lärares syn av högläsning i skolan år 4-62016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie handlar om ämnet högläsning av skönlitteratur och inriktar sig på skolåren 4-6. Syftet med arbetet är att se hur lärares syn på högläsning av skönlitteratur är samt hur man kan använda sig av det för lärande i skolan. För att få svar på detta gjordes en kvalitativ undersökning genom intervju med 6 olika lärare som arbetar i skolår 1-6. Detta för att se om lärarnas syn skiljer sig åt mellan de tidigare åren jämfört med mellanåren i skolan. Utöver intervjuerna studerades redan existerande forskning som behandlar skönlitteratur och högläsning.

  Tidigare forskning visade att högläsningen har många olika användningsområden samt bidrar till elevens språkutveckling på många olika sätt. Forskningen visar på att det är betydelsefullt och viktigt att läsa högt, speciellt i skolår 4-6.

  Resultatet visar att lärarna väljer ut högläsningsböcker av många olika skäl, bland annat för att stärka gruppkänslan och sammanhållningen i klassen samt för att binda ihop skönlitteraturen med andra teoretiska ämnen som man arbetar med i skolan. Högläsning kan även användas för att få en avslappnande stund tillsammans. Lärare tyckte att högläsning absolut är viktigt i skolår 4-6, kanske till och med ännu viktigare än i skolår 1-3 eftersom man kan arbeta med texterna på ett mycket djupare sätt. Resultatet visar också att samtliga lärare tycker att högläsningen är viktig och bidrar med positiva effekter för elevernas språkutveckling.

 • 179.
  Björk, Mikaela
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Pers, Elina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Fria och lärarstyrda bildaktiviteter: En studie om fem pedagogers förhållningssätt inom bildskapande i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap om hur pedagoger arbetar med barns bildskapande. Studien innefattade även att få en inblick i hur pedagogerna arbetar för att minska könsstereotypa skillnader i barns bildskapande. Vi använder oss av kvalitativa gruppintervjuer på två förskolor för att synliggöra pedagogernas erfarenheter och uppfattningar om deras arbete inom bildskapande. Den sociokulturella teorin samt teorin om genusordning är verktyg för att analysera pedagogernas uttalanden och därmed få syn på olika förhållningssätt som råder på dessa förskolor. Resultatet visar att pedagogerna har en medvetenhet om att barns bildskapande är en viktig kommunikationsform, samt att det kan användas för att tillägna sig kunskaper i andra ämnen men även för att bildskapandet har ett värde i sig. Därför är bildskapande i olika former någonting som ingår i förskolornas vardag, både som fria och lärarstyrda aktiviteter. Vidare uppvisar pedagogerna en medvetenhet om att det råder olikheter i flickors och pojkars bildskapande, vilka de försöker minska genom att ha ett jämställt förhållningssätt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 180.
  Björling, Annette
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lära naturvetenskap utomhus med kropp och sinnen: En studie om utomhuspedagogik och elevers möjlighet till kroppsligt lärande i naturorienterande ämnen i årskurserna 1–32016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta reda på hur elever inom årskurserna 1–3

  använder kroppen i sitt lärande av NO i utomhusundervisningen och vad de får

  möjlighet att lära sig. För att besvara syftet användes kvalitativa metoder i form av

  observationer i tre klasser och kompletterande intervjuer med fyra lärare, för att ta

  reda på vad eleverna får möjlighet att lära sig, hur de använder kroppen och sina

  sinnen i sitt lärande och vilken betydelse läraren har för elevernas möjligheter att

  lära sig genom kroppsligt lärande i utomhusundervisningen i NO. En

  innehållsanalys av det insamlade materialet gjordes, där mönster, likheter och

  skillnader urskildes och kategorier identifierades. Resultatet visar på att eleverna

  framförallt får möjlighet att lära sig ämnet biologi i NO-undervisningen utomhus

  och att det främst är delarna året runt i naturen samt metoder och arbetssätt ur

  läroplanens centrala innehåll som används i undervisningen. Det framkommer

  skillnader i hur lärarna arbetar med förmågorna i NO och vad eleven får möjlighet

  att lära sig genom kroppen och sinnena. Dessa skillnader var exempelvis hur ofta

  eleverna fick möjlighet att vara utomhus, vilket specifikt innehåll eleverna fick

  möta samt vilka föremål läraren väljer att arbeta med i utomhusundervisningen.

 • 181.
  Björling, Annette
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Utomhuspedagogikens betydelse för elevers lärande i ekologi: En systematisk litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att med hjälp av tidigare forskning undersöka på vilket sätt utomhuspedagogik kan bidra till förståelsen av ekologi för elever i årskurs F-6. Metoden är en systematisk litteraturstudie. Sökningarna har skett via avhandlingar.se, NorDiNa, Summon och ERIC(Ebsco). Metod, urval och sökprocesser är tydligt beskrivna och studien är på så vis öppen för granskning.

  Denna studie visar att elever får genom utomhuspedagogiken erfarenheter och upplevelser, både att minnas och att samarbeta kring. I kommunikationen och reflektionen som sker i klassrummet när eleverna får växla mellan att vara både utom-och inomhus, ger eleverna möjlighet att utveckla förmågan att läsa naturen. Utomhuspedagogiken bidrar till att eleverna får använda både teori och praktik och att hela kroppen ingår i lärandet. Av största vikt är lärarens förmåga att planera och genomföra utomhuspedagogisk undervisning för att kunna lägga grunden, bygga vidare och fördjupa elevens lärande om ekologi. Det som inverkar på elevens lärande är tillgången och kvaliteten på utemiljön. Slutsatsen blir att utomhuspedagogiken utgör ett viktigt komplement till den traditionella klassrumsundervisningen för att utveckla elevernas förmåga att förstå sambanden i ekosystem, näringsvävar och energiflöden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 182.
  Björling, Annette
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Utomhuspedagogikens betydelse för elevers lärande i ekologi: En systematisk litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att med hjälp av tidigare forskning undersöka på vilket sätt utomhuspedagogik kan bidra till förståelsen av ekologi för elever i årskurs F-6. Metoden är en systematisk litteraturstudie. Sökningarna har skett via avhandlingar.se, NorDiNa, Summon och ERIC(Ebsco). Metod, urval och sökprocesser är tydligt beskrivna och studien är på så vis öppen för granskning.

  Denna studie visar att elever får genom utomhuspedagogiken erfarenheter och upplevelser, både att minnas och att samarbeta kring. I kommunikationen och reflektionen som sker i klassrummet när eleverna får växla mellan att vara både utom- och inomhus, ger eleverna möjlighet att utveckla förmågan att läsa naturen. Utomhuspedagogiken bidrar till att eleverna får använda både teori och praktik och att hela kroppen ingår i lärandet. Av största vikt är lärarens förmåga att planera och genomföra utomhuspedagogisk undervisning för att kunna lägga grunden, bygga vidare och fördjupa elevens lärande om ekologi. Det som inverkar på elevens lärande är tillgången och kvaliteten på utemiljön. Slutsatsen blir att utomhuspedagogiken utgör ett viktigt komplement till den traditionella klassrumsundervisningen för att utveckla elevernas förmåga att förstå sambanden i ekosystem, näringsvävar och energiflöden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 183.
  Björnbom, Joanna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Elever med särskild begåvning i matematik: Lärares beskrivningar av att identifiera elever med särskild begåvning i matematik2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har genomförts i syfte att ta reda på vad som kännetecknar lärares beskrivningar av att identifiera elever med särskild begåvning i matematik. Vilka metoder lärare använder för att identifiera dessa elever. I studien har en kvantitativ enkät med 18 stycken lärare genomförts på åtta olika skolor inom en kommun. Utöver det har en kvalitativ halvstrukturerad intervju genomförts med en lärare från en av ovan nämnda skolor. Studien visar att lärare har en medvetenhet om elever med särskild begåvning i matematik. Lärarna använder varierade metoder för att identifiera dessa elever, exempelvis i samtal, på prov och i det dagliga arbetet. Vid dessa tillfällen kan eleverna identifieras vid att de är positiva, motiverade, snabba och framför allt kreativa. Lärarna anser att det är viktigt att elever med särskild begåvning får möta en utmanade och utvecklande undervisning. Annars riskerar de att bli uttråkade och ge upp. Lärarna uttrycker att det är ett intressant ämne men det behövs mer dialog, information samt riktlinjer kring elever med särskild begåvning i matematik.

 • 184.
  Björnbom, Joanna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Särskilt begåvade elever: En litteraturstudie om hur lärare kan identifiera elever med särskild begåvning i matematik2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna systematiska litteraturstudie har syftet att ta reda på vad tidigare forskning säger om hur lärare kan identifiera elever med en särskild begåvning i matematik. Hur dessa elever utmärker sig och vad som är deras kännetecken samt egenskaper. Hur lärare kan arbeta för att synliggöra dessa egenskaper för att kunna identifiera elever med särskild begåvning i matematik. För att besvara studiens frågeställning har en systematisk litteraturstudie använts vilket innebär att svaret sökts i tidigare forskning. Denna systematiska litteraturstudie har hämtat litteratur som behandlar forskningsområdet från databaserna Eric, Summon och Libris. Resultatet av studien visar att de särskilt begåvade eleverna kan identifieras genom elevernas enskilda arbete, prov och tester samt muntlig kommunikation. I identifieringen måste lärarna vara medvetna om att egenskaperna kan skilja sig åt mellan de särskilt begåvade eleverna. Eleverna kan identifieras genom egenskaper som att de är snabba, nyfikna, positiva och engagerande. Det är en fördel i

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 185.
  Björnson, Anders
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Läsförmåga och matematiska resonemang: Relationen mellan läsförmåga och resonemangsförmåga2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett starkt samband mellan elevers läsförmåga och deras prestationer i matematik har konstaterats i tidigare forskning. Syftet med detta examensarbete är att, utifrån aktuell forskning, undersöka om och i så fall hur läsförmåga och förmågan att föra matematiska resonemang samverkar när elever i årskurs 4-6 löser matematiska problem och uppgifter som beskrivs i skriven text. Ur syftet preciseras frågeställningen: På vilket sätt är läsförmåga och matematisk resonemangsförmåga kopplade till varandra? Syfte och frågeställning har undersökts i form av en systematisk litteraturstudie som inneburit att vetenskaplig forskning har sökts, granskats och analyserats. Den litteratur som uppfyllt på förhand ställda krav och därmed valts att ingå i studien har analyserats med hjälp av en innehållsanalys. Resultatet av litteraturstudien varken bekräftar eller avfärdar att en överlappning mellan läsförmåga och resonemangsförmåga skulle existera. Däremot pekar flera av studierna på att ett samspel mellan dessa skilda förmågor finns och är aktivt vid elevers arbete med matematiska textuppgifter. Ur resultatet tolkas några möjliga konsekvenser för undervisningen i grundskolans årskurs 4-6 fram: Undervisning som omfattar matematiska uppgifter och problem bör planeras ur såväl språkligt som matematiskt perspektiv. Eleverna bör ges rikliga möjligheter att träna såväl förmågan att läsa och tolka uppgiftstexter som den matematiska resonemangsförmågan. Detta sker lämpligen i arbetsformer där eleverna ges möjlighet till social interaktion.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 186.
  Björnson, Anders
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Läsning och resonemang vid elevers arbete med textfrågor i matematiken: Betydelsen av lässtöd för elevers resonemangsförmåga under arbetet med textfrågor i matematiken2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker om stöd vid läsningen av textbaserade matematikuppgifter har betydelse för elevers resonemang när de sedan löser uppgiften. Studien riktar sig mot elever i årskurs 4-6. De typer av resonemang som undersöks är imitativa och kreativa matematiska resonemang. Sex par elever i årskurs 6 fick arbeta med att läsa och lösa en textbaserad matematikuppgift. Innan de började med uppgiften fick tre av paren lässtöd i form av en genomgång av två lässtrategier som de uppmanades att använda vid läsningen av uppgiftstexten. Efter genomförandet analyserades huruvida eleverna kom fram till rätt svar på uppgiften, vilka lässtrategier eleverna använde vid läsningen av uppgiftstexten och vilken typ av resonemang de använde vid arbetet med att lösa uppgiften. Resultatet visar att de elever som fick lässtöd använde de lässtrategier som ingick i lässtödet vid läsning av uppgiftstexten och av kreativa matematiska resonemang vid arbetet med att lösa uppgiften. De par som kom fram till rätt svar på uppgiften hade fått lässtöd.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 187.
  Björnson, Malin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares uppfattningar om elevers läsintresse i årskurs F-3: En intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett av lärares och skolors uppdrag är att stimulera elevers läsintresse i ämnet svenska, samt se till att eleverna tillgodogör sig kunskap genom läsning. Det finns mycket forskning kring ämnet läsintresse, och vad som motiverar eleverna till att utveckla detta.

  Syftet med denna studie är att undersöka lärares uppfattningar kring vad som bidrar till att elever utvecklar läsintresse samt hur lärare konkret arbetar med att stimulera elevers läsintresse.

  Studien omfattar 6 kvalitativa intervjuer med lärare i årskurs F-3 och har ett sociokulturellt perspektiv med en fenomenografisk ansats.

  I studien framkommer det att lärarna anser att hemmen och val av bok är faktorer som bidrar till elevers läsintresse. För att stimulera eleverna till att utveckla läsintresse arbetade lärarna med läsgrupper, högläsning, tyst läsning och samarbeten med bibliotek.

  Studien bidrar till att öka kunskap om elevers läsintresse samt hur lärare kan arbeta med detta.

 • 188.
  Björnson, Malin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Vad bidrar till att elever utvecklar ett läsintresse och hur arbetar verksamma lärare för att stimulera detta?: En studie om lärares uppfattningar av teorier och arbetssätt som syftar till att öka elevers lust att läsa.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att med kvalitativa intervjuer som metod undersöka lärares uppfattningar om elevers läsintresse samt hur verksamma lärare uppfattar att de arbetar med detta. Studien omfattar verksamma lärare i årskurs 1–3 och har ett sociokulturellt perspektiv med en fenomenografisk ansats.

 • 189.
  Björnson, Zanna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  "Jag lyckas ju ändå aldrig komma på rätt svar": En studie om vilka affektiva faktorer som samverkar med elevers problemlösningsförmåga i åk 5, 7 och 92016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker sambandet mellan affektiva faktorer och matematisk problemlösningsförmåga i årskurserna 5, 7 och 9. Utgångspunkt tas i forskning som visat att affekter som inkluderar attityder, känslor och "beliefs" påverkar elevers förmåga att lösa matematiska problem. Studien omfattar 120 elever som deltagit genom att fylla i enkäter bestående av problemlösningsuppgifter och frågor gällande affektiva faktorer. Resultatet visar att det finns en diskrepans i hur sambandet ser ut i de olika årskurserna samt gällande vilka affektiva faktorer som har ett samband med problemlösningsförmågan. De yngre eleverna tenderar att påverkas mer av känslor som uppkommer under problemlösning vid framgång eller misslyckande medan de äldre eleverna istället påverkas av sina attityder till matematik och sig själv som problemlösare.

 • 190.
  Björnson, Zanna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Motivation och framgångsrik problemlösning: En studie om vilka faktorer som påverkar elevernas möjlighet till framgångsrik problemlösning2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att få kunskap om vilka samband det enligt tidigare

  forskning finns mellan motivation och problemlösning. Vidare har syftet varit att

  undersöka vilka motivationsrelaterade faktorer som påverkar elevernas

  problemlösning. Studiens frågeställningar har besvarat i form av en systematisk

  litteraturstudie. Resultatet visar att sambanden mellan motivation och problemlösning

  ofta är kopplade till olika affekter, uppfattningar och förväntningar. Vidare

  konstateras att attityder, förmågan att kontrollera sina känslor och lärarens beteende

  är viktiga motivationsrelaterade faktorer som påverkar elevernas

  problemlösningsförmåga. Dessa faktorer grundar sig ofta i tidigare upplevelser av

  problemlösning.

 • 191.
  Blanck, Maria
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Granqvist, Madeleine
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Bildskapande aktiviteter i förskolans utbildning: En studie om hur förskollärare uppfattar uppdraget att bedriva bildskapande aktiviteter i sin undervisning2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskolan är en grundläggande utbildning där barnen påbörjar sitt livslånga lärande. Syftet med denna studie är att synliggöra hur några förskollärare använder bildskapande aktiviteter i sin undervisning för att stödja och stimulera barnens utveckling och lärande. Vi finner det intressant för vår studie att förskolans läroplan reviderats och begreppen ”utbildning” och ”undervisning” skrivs fram mer än tidigare. Den metod vi använt oss av är kvalitativ intervju. Då det är förskollärare som bär huvudansvaret för undervisningen har vi intervjuat sex förskollärare i insamlandet av vårt empiriska material. I analysarbetet har vi använt oss av ett sociokulturellt perspektiv, vilket hjälpt oss att få syn på förskollärarnas förhållningssätt i bildskapande aktiviteter.

  I studiens resultat synliggörs en pedagogisk medvetenhet bland de intervjuade förskollärarna om fördelarna med att använda bildskapande aktiviteter i sin undervisning men de uttryckte även en vilja att ge barnen mer inflytande över bildskapande aktiviteter. En utmaning som identifierats i vårt resultat är att förskollärarna i denna studie inte nämner hur de använder digitala verktyg kopplade till skapande aktiviteter i den utsträckning som förskolans läroplan anger. Vår tolkning är att en av anledningarna kan vara att det endast gått ett halvår sedan implementeringen av den reviderade läroplanen trädde i kraft och att den fortfarande är under process. En av studiens slutsatser är att det huvudsakliga syftet med de bildskapande aktiviteter var att det används som en metod för att konkretisera lärandet i andra läroplansmål och att undervisningen av bild som ämne inte är ett lika etablerat inslag i förskolans utbildning. En annan av studiens slutsatser är att förskollärarna belyser vikten av bildskapande aktiviteter som både ett kommunikation-och uttrycksmedel samt som en stor del av den sociala gemenskapen på förskolan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 192.
  Blees, Sara
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Högläsningens betydelse för barns språkutveckling: Pedagogernas syn och arbete med högläsning i förskolan.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet behandlar förskollärares syn på högläsningens betydelse för barns språkutveckling. Jag har fokuserat på hur förskollärarna arbetar med högläsning för att den ska bli språkutvecklande för barnen. Jag har en kvalitativ metod och genomfört fyra halvstrukturerade intervjuer för att höra pedagogernas uppfattningar och erfarenheter av högläsning på förskolan. Den tidigare forskningen tar upp vikten av högläsning i relation till språkutveckling samt arbetssätt som förskollärarna kan använda sig av för att arbeta med högläsning och uppnå dess fulla potential. Arbetet utgår från den sociokulturella teorin och fokuserar även på den pedagogiska ämneskunskapen. Resultatet kopplas sedan till den teoretiska bakgrunden samt mina egna tankar och erfarenheter kring ämnet. Resultatet av mina intervjuer visar att pedagogerna ofta för samtal med barnen och arbetar språkutvecklande under högläsningssituationerna men att det finns möjligheter till att utveckla arbetet både innan och efter en situation för att uppnå en högre kvalité på högläsningen i förskolan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 193.
  Blind, Sofie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Livsfrågor: Vad, hur och varför?: En systematisk litteraturstudie kring livsfrågornas plats i religionskunskapsundervisningen i grundskolan.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vad tidigare forskning säger om livsfrågor i relation till religionskunskap i grundskolans tidigare år. Den metod som har använts är en systematisk litteraturstudie vilket innebär att vetenskaplig litteratur inom området har sökts, valts ut och analyserats.

  Sammanfattningsvis visar litteraturstudiens resultat att det finns flera möjliga svar på de didaktiska frågorna vad, hur och varför gällande livsfrågor kopplat till religionsundervisningen. Angående vad livsfrågor är framkommer att frågor som är aktuella för eleverna och personligt angelägna frågor är livsfrågor. Resultatet visar att det finns livsfrågor som anses vara för personliga för att behandlas i livsfrågeundervisningen samtidigt som frågorna inte helt kan sakna personlig anknytning. Vilka frågor som ska behandlas är öppet men det framkommer att elevernas egna frågor är viktiga samt frågor som är aktuella. Resultatet belyser att det finns en didaktisk osäkerhet bland lärare hur undervisningen kring livsfrågor ska gå till. Resultatet visar att det finns skäl till och möjligheter att förena ett ämnesstoff och elevernas egna erfarenheter i undervisningen. Angående varför livsfrågor ska ingå i religionsundervisningen framkommer tre motiveringar: livsfrågorna har ett egenvärde, livsfrågorna kan bidra med något i religionskunskapen och livsfrågor är något som möjligen kan vara intressanta för många människor.

 • 194.
  Blind, Sofie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares uppfattningar om och undervisning kring livsfrågor i årskurs F-32017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i årskurs F-3 uppfattar begreppet livsfrågor och om/hur de undervisar kring livsfrågor. Syftet konkretiseras genom frågeställningarna: Vad är lärarnas uppfattningar om livsfrågor? Hur undervisar lärarna kring livsfrågor? Kopplar lärarna livsfrågor till specifika ämnen? En kvalitativ undersökningsmetod har använts: data har samlats in genom kvalitativa intervjuer, sedan har data bearbetats och innehållsanalyserats.

  Sammanfattningsvis visar studiens resultat att det finns flera möjliga svar på frågeställningarna beroende på vem man frågar. Angående lärares uppfattningar om livsfrågor ger lärarna uttryck för att livsfrågor innefattar mycket, men vad som inryms i mycket verkar utgå från lärarnas personliga uppfattningar. Resultatet visar att lärarna anser att livsfrågor är ett viktigt ämne. Det framgår att undervisning kring livsfrågor bör ske genomlöpande under elevernas hela skoltid. Vidare visar resultatet att undervisning kring livsfrågor sker genom olika metoder, både oplanerat och planerat. Resultatet belyser att det är individuellt vilket/vilka ämnen lärarna kopplar samman livsfrågor med. Studien visar också att lärarnas uppfattningar kring livsfrågor i vissa avseenden skiljer sig mot den tidigare forskningen. En möjlig förklaring kan vara att forskningen fokuserar på livsfrågor i relation till religionskunskap vilket det i resultatet framgår att lärarna inte gör i lika stor utsträckning. Slutligen är det problematiskt utifrån studiens resultat att avgöra om lärarna utgår från deras personliga uppfattningar gällande livsfrågor och/eller utifrån styrdokumentens riktlinjer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 195.
  Blinn, Jennifer
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Tvärvetenskapligt arbete i grundskolan: En litteraturstudie om lärares uppfattningar och andra faktorer som påverkar integrering av naturvetenskap med andra ämnen2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This literature study examines different factors, like teachers’ perceptions and teacher education, which can affect the successful implementation of interdisciplinary lessons in elementary school. By performing systematic database searches using specific search words and selection criteria, scientific articles were reviewed for relevance in answering the literature study questions. Selected articles were reviewed for similarities and themes in regards to study questions. The most unanimous result in this literature study was that teachers reported that students became more interested, motivated and engaged in school work when lessons were taught interdisciplinarily. Furthermore, teachers raised their expectations of culturally and linguistically diverse students and there were less behavioural problems in the classroom. Teachers also report disadvantages to implementing interdisciplinary lessons, such that it is time consuming, subject knowledge might become "diluted" and that noisy classrooms might be challenging for students with learning difficulties. Education in interdisciplinary work develops teacher students’ teaching strategies and perspective on how science can be taught. For interdisciplinary lessons to be successfull requires time, resources, support and education. Elementary school teachers need knowledge and experience for combining subjects but also time to develop the skill to refect on their own opinions about different teaching methods.

 • 196.
  Blom, Evelina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Elevers känsloreaktioner av högläsning och efterkommande samtal: Enkätstudie i en F-3-skola2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka om känsloreaktionerna inför högläsning och boksamtal skiljer mellan elever som kommit olika långt i sin läsutveckling i årskurs tre och om känsloreaktionerna blir olika beroende på elevernas läsförmåga. Undersökningen gjordes med en enkätundersökning byggd på Swedish Core Affect Scale. Eleverna uppmanades att svara på en enkät med sex motsatta adjektiv efter ett högläsningsmoment och även återigen efter efterföljande boksamtal. Eleverna svarade först på hur de upplevde högläsningsmomentet och sedan hur de upplevde boksamtalet.

  Studien visar att elever som kommit längre i sin läsutveckling tenderar att vara mindre aktiva, mer missnöjda och samtidigt uppleva mer uttråkning och sömnighet vid högläsning i jämförelse med elever som inte kommit lika långt. Studien visar även att båda grupperna framförallt och tydligt upplever ett lugn och avslappning vid högläsningen. När momentet högläsning övergick till samtal visade eleverna som inte kommit lika långt i läsutveckling den största förändringen i känsloreaktioner. De blev mer nervösa och negativt inställda.

 • 197.
  Blom, Evelina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Vad är en läsupplevelse?: En litteraturstudie om hur begreppet läsupplevelse används och definieras i läs- och forskningen.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolans uppdrag är att rusta eleverna för framtiden där läsning är ett redskap för att inhämta kunskap. PIRLS presenterar en negativ trend gällande svenska elevers läsförmåga och menar att deras resultat kan hjälpa skolor i olika länder att upptäcka styrkor och svagheter i sina skolsystem. Frågan är om vi inte även bör upptäcka styrkor och svagheter i det resultat PIRLS presenterar. Läsupplevelse skrivs fram av forskare som något betydelsefullt så även av PIRLS som menar att läsupplevelsen är något unikt för varje individ och därför inte mätbart. Läsupplevelsens roll blir särskilt problematisk i test som skall anpassas och ta hänsyn till elever från olika kulturer.

  Med hjälp av en systematisk litteraturstudie över tidigare forskning inom ämnesområdet, analyseras läsupplevelse som begrepp samt hur läsupplevelse används och definieras av Skolverket, PIRLS och forskare inom läsning och läsundervisning. Den slutsats jag kom fram till är att läsupplevelse anses vara mycket betydelsefullt, ska betygsättas och arbetas med i undervisningen men används med olika betydelse i olika sammanhang och definieras inte. En annan upptäckt är att läs- och skrivforskare då de argumenterar för läsförståelsestrategier inte nämner läsupplevelse på samma sätt och mer sällan i jämförelse med forskare som argumenterar för betydelsen av boksamtal.

 • 198.
  Blom, Linda-Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  ”Två lärare - stanna eller gå”: En kritisk diskursanalys av lärarskap2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med följande studie är att diskutera hur synen på lärarskap kan

  påverkas av de diskurser som manifesteras i radioprogrammet Två lärare – stanna

  eller gå, avsnitt 1 i programserien Tendens i Sveriges Radio som sändes den 4

  november 2013. Den metod som används är en kritisk diskursanalys inspirerad av

  Norman Faircloughs tredimensionella analysmodell. Studiens resultat visar på att

  det är en problemorienterad lärardiskurs som präglar programmets berättelser om

  lärarskap med inslag av en marknadsorienterad lärarskapskontext och en dialogisk,

  kommunikativt orienterad lärarskapskontext.

 • 199.
  Blom, Linda-Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  ”Två lärare - stanna eller gå”: En kritisk diskursanalys av lärarskap2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med följande studie är att diskutera hur synen på lärarskap kan

  påverkas av de diskurser som manifesteras i radioprogrammet Två lärare – stanna

  eller gå, avsnitt 1 i programserien Tendens i Sveriges Radio som sändes den 4

  november 2013. Den metod som används är en kritisk diskursanalys inspirerad av

  Norman Faircloughs tredimensionella analysmodell. Studiens resultat visar på att

  det är en problemorienterad lärardiskurs som präglar programmets berättelser om

  lärarskap med inslag av en marknadsorienterad lärarskapskontext och en dialogisk,

  kommunikativt orienterad lärarskapskontext.

 • 200.
  Blom, Nathalie
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Forsberg Liifv, Mikaela
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Flerspråkiga barn i förskolan: En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med flerspråkiga2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att bidra med ökad kunskap för hur några förskollärare beskriver att de arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling. Både statistik och tidigare forskning lyfter att flerspråkiga barn har ökat i förskolan, vilket betyder att det är viktigt att ha kunskap om flerspråkiga barns språkutveckling. Vi undersöker hur förskollärarna beskriver att de arbetar med flerspråkiga barn för att stimulera barns modersmål och majoritetsspråk. För att få svar på vårt syfte har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Vi har intervjuat sex stycken förskollärare på fyra olika förskolor. Vi har analyserat datainsamlingen utifrån ett sociokulturellt perspektiv.

  I resultatet beskriver förskollärarna hur de arbetar med majoritetsspråk och modersmål i förskolan. De använder bland annat högläsning, sång, multimodala medier, rim och ramsor, kroppsspråk och bilder för att stimulera språket. Förskollärarna beskriver att vårdnadshavarnas roll är betydelsefull då de har kunskaper om sitt barn som förskollärarna kan ta del av. Vårdnadshavarna är alltså till stor hjälp för att stimulera barns modersmål. Även miljö och material har stor betydelse för barns språkutveckling. Modersmålet är en grund för lärande i andra ämneskunskaper och vidare språkutveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1234567 151 - 200 of 1678
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf