du.sePublications
Change search
Refine search result
12345 151 - 200 of 208
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Straszer, Boglárka
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Rosén, Jenny
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Sadig, Nigar
  Spaces for translanguaging in the discourse of mother tongue tuition2017Conference paper (Other academic)
 • 152.
  Straszer, Boglárka
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Sadig, Nigar
  Modersmålslärarnas yrkesidentitet - professionalisering, marginalisering och motstånd2017Conference paper (Other academic)
 • 153.
  Straszer, Boglárka
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Rum för transspråkande i modersmålsundervisning2018In: Transspråkande i svenska utbildningssammanhang / [ed] Paulsrud, BethAnne; Rosén, Jenny; Straszer, Boglárka & Wedin, Åsa, Stockholm: Studentlitteratur AB, 2018, p. 217-241Chapter in book (Other academic)
 • 154.
  Sundin, Cecilia
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Swedish as Second Language.
  Muntlig framställning: att tolka och förstå kunskapskraven i nationellt prov SVA 12013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study has aimed to study whether the quality of the grading scale is consistent between national test in Swedish as a Second Language (SSL) and corresponding syllabus in the curriculum of SSL 1and the manner in which the national test facilitates the interpretation of proficiency in the curriculum of SSL 1. The investigation is limited to include only the oral part, Section A Oral presentation. To describe and analyze the skills that are considered desirable in oral presentation, a qualitative content analysis was carried out to provide a basic model for the subsequent knowledge analysis.

  The results from the study's content analysis shows how the students developed a gradually expected to litigate an oral preparation taken from the rhetorical work model with a solid preparatory work followed up with speech and ends with response from the pupil class.

  The result of analysis shows how the students need to master a combination of knowledge forms episteme, techne and phronesis to meet rating requirements at the higher levels.

  The conclusions drawn from the study is that the quality is consistent between the national sample assessment matrix and the curriculum in Swedish as a Second Language (SSL) regarding the assessment of students' linguistic qualities. I also find that the requirements of customization available in the subsample to the rhetorical context is also the requirements listed in the syllabus but are more commonly described in a language development perspective. Thus it is possible to say that the national test facilitates the interpretation of the knowledge requirements of the curriculum. The study shows how the student to get the lowest score (E) requires knowledge of a rhetorical presentation and the student can present a prepared content to an audiense.

 • 155.
  Svensson, Gudrun
  et al.
  Linnéuniversitet.
  Rosén, Jenny
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Straszer, Boglárka
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Greppa flerspråkigheten: en resurs i lärande och undervisning2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vikten av att elevers språkliga kunskaper och erfarenheter ses som tillgångar för lärande i skolan är den röda tråden för den här kunskapsöversikten.

 • 156.
  Svärd, Ida-Lisa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  ”Jag tror ju att de har kunskaper”: Idrottslärares uppfattningar om ämnet idrott och hälsas möjlighetertill ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för gymnasieelever med svenska som andraspråk2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker några lärares uppfattning om ämnet idrott och hälsa som språkutvecklande för elever med svenska som andraspråk. Idag visar forskning positiva resultat på språk- och kunskapsutvecklande undervisning för såväl elever med svenska som modersmål och för elever med svenska som andraspråk. Studien undersöker även om lärarna i studien använder sig av denna undervisningsform i sin dagliga praktik, vilka resurser och hjälpmedel de har att tillgå samt i vilka situationer som de uppfattar att de arbetar på ett sätt som är språkutvecklande. Studien är en kvalitativ intervjustudie. Sex gymnasielärare som alla undervisar elever med svenska som andraspråk i idrott och hälsa deltar i studien.

  Resultatet visar att lärarna ställer sig positiva till och uppfattar att ämnet idrott och hälsa är språkutvecklande på många plan. Dels har ämnet många ingångssätt till verbal kommunikation genom instruktioner, regelgenomgångar och praktiska demonstrationer av ämnesspecifika begrepp och dels öppnar ämnet för kommunikation genom samarbetsövningar och lagspel mellan eleverna med svenska som förstaspråk och andraspråkseleverna. Lärarna i studien uppger ett behov av mer resurser och fortbildning av hur man på bästa sätt inkluderar andraspråkselever i undervisningen.

 • 157.
  Thorén, Bosse
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Durations of phonologically long segments in native and foreign accented Swedish2010In: Proceedings from Fonetik 2010, Lund, June 2-4, 2010 / [ed] Schötz, Susanne; Ambrazaitis, Gilbert, Lund, 2010, Vol. 54, p. 103-106Conference paper (Other academic)
 • 158.
  Thorén, Bosse
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Inte utan konsonantlängd: Svenskt uttal i ett andraspråksperspektiv2008In: Svenskans beskrivning 30. Förhandlingar vid Trettionde sammankomsten för svenskans beskrivning, Stockholm den 10 och 11 oktober 2008 / [ed] Fallk, Cecilia; Nord, Andreas; Palm, Rune, Stockholm, 2008Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  De flesta av oss har kunnat konstatera att vuxna som lär sig ett andraspråk – t.ex. svenska – får en brytning som dröjer sig kvar även om inläraren vistas i andraspråksmiljön i decennier. Denna brytning kan vara störande, knappt märkbar eller göra talet obegripligt. Bland lärare och läromedelsförfattare har en samsyn börjat växa fram angående prosodins stora betydelse för hur funktionellt ett svenskt andraspråksuttal blir. Det har visat sig att betoning av fel stavelse i ord, ger den infödde svensken stora svårigheter att förstå talet. Vad är då betoning i svenska? Den upplevda prominensen hos vissa stavelser har ett antal så kallade fonetiska korrelat, och ett av de viktigaste för svenskans betoning har visat sig vara durationen. I svenskan finns ett fenomen kallat komplementär längd, som innebär att en betonad stavelse kan förlängas på i princip två sätt: antingen förlängs stavelsens vokal som i vila, eller så förlängs stavelsens konsonant, som i villa. Om man betraktar skillnaden mellan vila och villa som enbart en fråga om vokallängd, går man miste om möjligheten att ge robusta regler för stavelseförlängning i ord med ”kort vokal”, och därmed kan andraspråksinlärarna gå miste om ett verktyg att förlänga ca hälften av alla de betonade stavelser som borde förlängas. I ett antal experiment har jag undersökt den postvokaliska konsonantens roll för att signalera både svenskans kvantitetsdistinktion (vila-villa) och ordbetoningsdistinktionen (racket-raket), och funnit att den fonologiska konsonantlängden, manifesterad som ökad duration, behövs för att ge orden ett otvetydigt uttal. En studie med svenskar som talar engelska och tyska, visar också att de svenska talarna uttalade längre postvokaliska konsonanter än infödda talare av engelska och tyska, i ord som av svenskar rimligen uppfattas som havande kort vokal. Slutsatsen av mina studier är att den komplementära vokal-konsonantlängden är ett starkt temporalt mönster i svenska, och att inkluderandet av konsonantlängd i språkbeskrivningen åtminstone inom andraspråksundervisningen, ger en mer logisk och ändamålsenlig bild av svensk prosodi än en beskrivning som enbart tar hänsyn till vokallängd. Likställandet av vokal- och konsonantlängd som uttalsmål kan förväntas främja inlärarnas behärskning av både kvantitetsdistinktionen och ordbetoningsdistinktionen. I svenskans fonologiska system och de regionala variationerna av hur prosodiska kategorier signaleras, finns dessutom grund för att prioritera temporala kontraster som betoning och kvantitet före tonala kontraster som ordaccenterna 1/akut och 2/grav (ánden-ànden). En strategi kallad Basprosodi presenteras, där svenskans temporala prosodiska system ses som den grund som andra prosodiska och segmentella drag kan bygga på.

 • 159.
  Thorén, Bosse
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Kärnan i uttalsundervisning: Vad bör lärare prioritera?2016In: Flerspråkighet som resurs – Symposium 2015 / [ed] Björn Kindenberg, Stockholm: Liber, 2016, 1, p. 55-65Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den som undervisar i uttal varken kan eller bör ta på sig att arbeta bort alla former av brytning. Vissa faktorer när det gäller uttal är mer prioriterade än andra, och vissa är ovidkommande för det som är överordnat vid kommunikation, nämligen förståelsen. I detta kapitel redogör författaren för vad som utmärker tal och uttal, som en bakgrund till så kallade kärnegenskaper vid uttals- undervisning.

 • 160.
  Thorén, Bosse
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Svensk fonetik för andraspråksundervisningen2014Book (Other academic)
 • 161.
  Thorén, Bosse
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Svenska som andraspråk, Svenska två, svenska för invandrare – Vad är det? Duger det inte med vanlig svenska?2010In: Lisetten, ISSN 1101-5128, no 3, p. 10-12Article in journal (Other academic)
 • 162.
  Thorén, Bosse
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Turning a didactic experience into science and back: teaching Swedish pronunciation to adult immigrants2015In: Språkdidaktik: Researching Language Teaching and Learning / [ed] Eva Lindgren and Janet Enever, Umeå: Department of Language Studies, Umeå University , 2015, p. 105-112Chapter in book (Other academic)
 • 163.
  Thorén, Bosse
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Jeong, Hyeseung
  Language & Literacy Education Department, Faculty of Education, University Malaya, Malaysia.
  Difference in L1 and L2 speakers’ temporal realizations of Swedish stressed syllables2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Difference in L1 and L2 speakers’ realizations of Swedish phonological length.

  Swedish has a trading temporal relation between the vowel and consonant in stressed syllables (in either form of /V:C/ or /VC:/), which makes all stressed syllables long. Displaying this stress feature correctly can be one important condition for L2 speakers of Swedish to be well understood (Abelin & Thorén 2015), since duration is the major perceptual cue for stress (Fant & Kruckenberg, 1994). The paper presents a study that examined whether there is a difference between the pronunciations of L1 and L2 Swedish speakers, in terms of the duration ratio between the phonologically long segment and the whole word. It was predicted that at least the minimum value of the variation would be greater among L1 speakers than L2 speakers. Sixty-two L2 speakers and thirty-two L1 speakers were recorded when pronouncing three Swedish words with /VC:/ quantity. The data included reading aloud by the L2-speakers and reading aloud in normal, solemn and poetic style by the L1-speakers. While the L2 speakers spoke each word once, some of the L1 speakers did plural times, producing fifty different versions. The relative duration of the phonologically long sound is a measure suggested here to be relevant for both stress and quantity realization. Although preliminary, the results confirmed the prediction: the native Swedish speakers have higher mean value for ratios than non-native speakers, and the both minimum and maximum values for L1-speakers are higher than the corresponding values for L2-speakers. This value distribution indicates that L1 Swedish speakers pronounce longer stressed syllables than L2-speakers do, when measured against the duration of the whole word. Based on the findings, the study suggests that duration exaggeration of phonologically long segments can be used when teaching pronunciation to L2 learners of Swedish, raising their awareness of both stress and quantity distinctions.

  Abelin, Å. & Thorén, B. (2015) What affects recognition most – wrong word stress or wrong word accent? Proceedings of Fonetik 2015, Working papers in General Linguistics and Phonetics, Lund, 7–10. ISSN: 0280-526X

  Fant, G. & Kruckenberg, A. (1994) Notes on stress and word accent in Swedish STL-QPSR 2-3/1994, 125-144

 • 164. Torpsten, Ann-Christin
  et al.
  Warren, Anne Reath
  Straszer, Boglárka
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Lindahl, Camilla
  Siekkinen, Frida
  Svensson, Gudrun
  Rosén, Jenny
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Allard, Karin
  Transspråkande: En holistisk syn på språk, språkanvändning och språkdidaktik2016In: Lisetten, ISSN 1101-5128, no 2, p. 32-33Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 165.
  Tuomas, Petra
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Att samtala för att förstå texten bättre: En undersökning av textsamtalets påverkan på elevers textförståelse2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats presenteras resultat från en undersökning med syfte att påvisa hur eleversläsförståelse av en text påverkas av efterföljande samtal kring texten i klassmiljö med lärare.Undersökningen använde sig av en kvantitativ metod och baserades på testresultat från åtta st.SFI-elever, B-nivå. Läsförståelsen för den aktuella texten mättes genom att eleverna ficksvara på frågor kring texten, före och efter samtal.Resultat visar att elever med kortare utbildningsbakgrund och kortare vistelsetid i Sverige harsvårare att tolka texter som handlar om livet i Sverige. Utveckling av ordförrådet, inlärning avlässtrategier samt socialisering i det svenska samhället behövs för att förbättra elevernasläsförståelse. Studien visar även att textsamtalet och stöttning är ett effektivt arbetsätt förvidareutveckling av språket hos elever som redan har ett delvis utvecklat ordförråd. Ävennybörjare utvecklas när de får mycket stöttning.

 • 166.
  Veleva, Kanarya
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  "Jag har aldrig haft ett land med rötter.": En studie om flerspråkighet och identitet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande uppsats i svenska som andraspråk har varit att undersöka hur personer med flerspråkig bakgrund upplever sin språkinlärning och livssituation i Sverige efter att de har flyttat från ett land där de har tillhört en territorial språklig och etnisk minoritet. För att uppnå mitt syfte har jag studerat hur migranternas relation till sitt modersmål har utvecklats. Därutöver har jag undersökt hur identiteten har påverkats av flytten till det nya landet. Uppsatsens resultat bygger på en fallstudie bestående av intervjuer med fyra informanter som tillhör den turkiska minoriteten i Bulgarien och som har migrerat till Sverige. Uppsatsen utgår från det sociokulturella teoretiska perspektivet.

  Resultatet visar att de fyra informanterna anpassar sig snabbt till de nya språkliga förhållandena. De utvecklar gradvis en identitet som i mångt och mycket påminner om den identitet som utvecklas hos den multikulturella och multietniska diasporan i Sverige. Man kan observera en övergång från en territorial identitet, då man förknippar tillhörighet till ett visst område och språk till den så kallade tredje identiteten, där man identifierar sig med flera språk och kulturer. Denna identitet inkluderar känslor av motstridighet och rotlöshet men samtidigt också positiva aspekter som kosmopolism och förmågan att lyfta blicken och se saker ur flera perspektiv. Migranterna upplever sin identitet som flexibel och ständigt föränderlig. Kopplingen mellan modersmål och etnisk tillhörighet avtar ju längre man vistas i det nya landet, samtidigt som en ny tillhörighet till det nya landet utvecklas.

 • 167.
  Verhoek, Simone
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Dyslexi och andraspråksinlärning: En kvantitativ orienterad pilotstudie av andraspråkslärares kunskaper kring dyslexi hos andraspråksinlärare2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I en skola för alla är det viktigt att lärare har kunskaper om elevers behov och kan ge elever det stöd de behöver. Kunskaper i sitt ämne men även kunskaper om vilka problem som kan uppstå vid andraspråksinlärning är av betydelse. Vidare är det av vikt att ha specifika kunskaper om eventuella svårigheter såsom dyslexi. Ungefär 4–10 % av världsbefolkningen har observerad dyslexi (Castle, McLean & McArthur, 2010 s. 426), således kan även tänkas att 4–10% av eleverna i klassrummet har dyslexi. Syftet med detta examensarbete som är en pilotstudie är att undersöka vilka kännetecken på dyslexi hos andraspråksinlärare som andraspråkslärare känner till. Hypotesen som testas lyder att andraspråkslärare känner till få kännetecken på dyslexi hos andraspråksinlärare. Pilotstudien har en kvantitativ ansats och utfallet beräknas med hjälp av ett chi2-test. Resultaten visar överraskande att de undersökta andraspråkslärarna i denna pilotstudie känner till fler kännetecken på dyslexi hos andraspråksinlärare än förväntat. Detta innebär att hypotesen kan förkastas. Slutsatsen är att majoriteten av andraspråkslärare i denna pilotstudie känner till specifika kännetecken på dyslexi hos andraspråksinlärare. Dock var antalet respondenter få vilket påverkar resultatet. Således är slutsatsen varken generaliserbar eller tillförlitlig. För att uppnå generaliserbara, slutgiltiga och tillförlitliga slutsatser är en studie med större mängd data nödvändig.

 • 168.
  Verhoek, Simone
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Dyslexi och andraspråksinlärning: En systematisk litteraturstudie om dyslexi och andraspråksinlärning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige eftersträvar en skola för alla. En skola där alla får finnas oavsett kultur, bakgrund eller svårigheter. Att kunna läsa och skriva är viktigt i vårt samhälle, att inte kunna det eller att enbart svagt kunna det genererar problem med att fungera i samhället. Detta innebär att vi som är verksamma inom skolan ska stödja, utbilda och uppfostra eleverna till goda medborgare som klarar av att arbeta och bidra till framtidens samhälle. Det finns elever med särskilda behov som behöver extra stödinsatser. Det kan handla om elever med ett annat modersmål än svenska som har specifika läs – och skrivsvårigheter. Syftet med detta examensarbete blir således att ta reda på vad forskning säger om dyslexins roll i andraspråksinlärning samt vad forskning säger om lärarens felbedömningar av dyslexi hos andraspråkselever. Resultaten visar att forskningen inte verkar vara entydig i hur dyslexi yttrar sig i ett andraspråk samt att lärare antingen över - eller underidentifierar andraspråkselever med dyslexi eftersom lärarna inte besitter kunskaper om hur andraspråk och dyslexi förhåller sig.

 • 169.
  von Post, Christina
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Wikström, Patrik
  Örebro University.
  Liubiniene, Vilmante
  Kaunas University of Technology, Lithuania.
  Räihä, Helge
  Örebro University.
  Values and attitudes of nordic language teachers towards second language education2017In: Sustainable Multilingualism, ISSN 2335-2027, no 10, p. 194-212Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Issues in minority education in relation to citizenship have received more attention lately, because of new requirements for language testing in several countries (Bevelander, Fernandez & Hellström 2011:101). The acquisition of citizenship is more decisive for immigrant participation in society than the duration of stay in the country (Bevelander, Fernandez & Hellström 2011). The opportunities for minority language education are crucial for active citizenship and integration in this perspective. Most countries in EU (except Ireland and Sweden) have language requirements for the citizenship. The use of language testing becomes increasingly trendy among the countries that receive migrants.  The fast development highlights the need of new international studies on the relationship between citizenship and conditions for the second language learning. The goal of the recent study is to compare premises, perspectives and scales of values of Danish, Norwegian and Swedish language educators, related to the requirements for immigrant citizenship. Previous studies (Björklund & Liubiniené 2004) indicate that there are major differences in value systems even between the neighbouring countries. To reach the goal the interviews were conducted with language educators in Denmark, Norway and Sweden. The results have revealed two opposing patterns. The values of Swedish informants show a wide-ranging variation, while the Danish and Norwegian data on values are consistently similar. The results raise further questions about the effects caused by differences in values among language educators when comparing the countries and call for a further verification of the data in a more extended study, including Lithuania and other Baltic states. 

 • 170.
  Warström, Jennie
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Swedish as Second Language.
  Barn utan språk?: En kvalitativ studie om pedagogers språkutvecklande arbete i förskolan och hur det synliggörs2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningens syfte var att ta reda på hur pedagoger arbetar för att stödja barns andraspråksutveckling på en förskola. Mina frågeställningar var: Hur säger pedagogerna att de planerar för ett språkutvecklande arbete med flerspråkiga barn? Hur syns (synliggörs) möjligheter/begränsningar till språkutveckling i verksamheten? Hur arbetar pedagogerna med barn som ännu inte har uppnått jämförbar nivå i svenska som sina enspråkigt svenska kamrater?

  Jag genomförde två kvalitativa intervjuer med två pedagoger på den aktuella avdelningen samt åtta observationer i språkutvecklande situationer. Dessa situationer var samling, matsituationer, högläsning, valstund samt fri lek. Intervjuer samt observationer skedde under två dagar. Tekniken som jag använt mig av är inspelning med hjälp av diktafon och anteckningar.

  Resultatet visade att pedagogerna arbetar språkutvecklande främst i form av sånger samt högläsning. De uppmärksammar barnens kultur med hjälp av en världskarta samt bilder på flaggor där barnen kommer ifrån. Resultatet visar även att de ej uppmärksammar barnens kultur i den utsträckning de säger sig vilja vilket ses som en begränsning.

  Resultatet av observationerna visar att pedagogerna arbetar språkutvecklande med sånger samt högläsning och genom samtal med barnen. Samtalen vid matsituationer visade sig innehålla stora möjligheter till språkutveckling, medan möjligheterna till språkutveckling vid högläsningen visade sig bristfällig. Vid högläsningen skedde samtalet kring boken främst under själva läsningen, dock inget före eller efter läsningen, vilket ses som en begränsning till språkutveckling.

  Resultatet visade även att barnen i leken ofta lämnas ensamma i ett rum utan pedagog närvarande, och därigenom missar pedagogerna språkutvecklande tillfällen. Vid några tillfällen fanns pedagog närvarande i rummet utan att uppmärksamma barnens chans till språkutveckling. Vid samlingarna fanns möjligheter till språkutveckling som pedagogerna uppmärksammade, dock bestod mycket av tiden av tillsägelser till barnen att vara tysta eller sitta stilla, vilket kan inverka hämmande på möjligheter till språkutveckling.

 • 171.
  Warström, Jennie
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  "Hon står kvar där än i tamburen, hon byter om och sådär. Hon verkar inte ha bråttom alls.": Om möjligheter och hinder för interaktion mellan pedagoger och nyanlända föräldrar i förskolan.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 172.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Arbete med identitetstexter: Flerspråkigt skrivande för identitetsförhandling och engagemang2017In: Nordand: nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, ISSN 0809-9227, Vol. 1, p. 45-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In applied linguistics and critical theory, identity has become an important theoretical and analytical concept. Work with multilingual identity texts has been developed in Canada by teachers and researchers in cooperation to creating opportunities for students’ identity development academically, intellectually and personally. The focus in the article is on student engagement and negotiation of identities. Results are presented from an ethnographically inspired action research where students in grade four where inspired to use their multiple language resources. Through participant observation and interviews material was created during the project. Students’ talk of how they navigate in multilingual environments outside school and of how they try to extend their linguistic repertoire by learning from each other challenge traditional views of mother tongue and home country. The work with identity texts made students’ varied and complex linguistic resources visible while opportunities to negotiate identities were offered, creating space for changing roles and for discussions about emotions related to language.  The project showed that changes in classroom practices by including different languages put high demands on teachers, on development of the cooperation with mother tongue teachers, study guidance assistants in the mother tongue and parents, and on organizational support. The multilingual writing increased students’ engagement while also increasing linguistic awareness among students and teachers.

   

 • 173.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Att stötta och utveckla muntlighet i klassrummet2016Other (Other academic)
 • 174.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Elevers olika textreportarer och lärandepotentialen i detta2014In: Nordisk konferens: Forskning och läsning och skrivning, Falun, 21-22 maj 2014: Abstracts / [ed] Tarja Alatalo, Falun: Högskolan Dalarna, 2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Genom den snabba utvecklingen av informationsteknologier och deras olika modaliteter har den textrepertoar som barn möter i sin vardag kommit att kraftigt expanderas. Behovet av att sålla, tolka och förstå budskap och innehåll i olika slags texter har kanske aldrig varit större. I detta paper kommer resultat från ett mindre klassrumsbaserat projekt att redovisas. Projektet genomfördes i ett flerspråkigt sammanhang i årskurs två. Initialt inventerades vilka texter barnen möter och är intresserade av på sin fritid. Utifrån denna inventering stimulerade vi sedan en textproduktion runt karaktärerna i dessa företrädesvis populärkulturella texter. I vårt bidrag diskuterar vi resultatet ur barns och lärares perspektiv samt i relation till nuvarande nationella styrdokument och Barnkonventionen. I presentationen fokuseras vidare aspekter gällande den möjliga lärandepotentialen i texter hämtade från barns sociala världar samt villkor för barns medborgarskap i relation till kodning, funktionell användning, meningsskapande och kritisk granskning av texter.

 • 175.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Flerspråkighet och identitetsutveckling: Skolutveckling som policy och praktik2017In: Textkulturer: SMDI 12 / [ed] Ljung Egeland, B., Olin-Scheller, C., Teanner, M. & Tengberg, M., Karlstad: Karlstads universitet, 2017, p. 45-64Chapter in book (Other academic)
 • 176.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Forskningsöversikt2018In: Flersspråkiga elever smågruppsarbetar / [ed] Hållsten, S. & Malmbjer, A, Södertörn: Södertörns högskola, 2018, p. 17-27Chapter in book (Other academic)
 • 177.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Identitetsförhandling och skrivande: Flerspråkighet som resurs i klassrummet2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Identitet är ett användbart begrepp vid analys av språk i klassrum (Ivanič 1998, 2004, Gee 2000), som när elever skriver flerspråkiga identitetstexter (Cummins 2000). Gee hänvisar till identitet som “being recognized as a certain “kind of person”, medan Ivanič talar om en önskan om att “appear as somebody”. Vikten av att använda undervisningsformer som inkluderar elevers flerspråkiga resurser har betonats av många forskare (Cummins 2000, García 2009 m.fl.) och i denna presentation kommer resultat att presenteras från ett aktionsforskningsprojekt där elever i år fyra och fem har stimulerats att använda sina varierade språkliga resurser i skrivande i klassrummet.  Fokus i presentationen kommer att vara på vilka möjligheter till identitetsförhandling som erbjuds eleverna i samband med det flerspråkiga skrivandet. Projektet planerades i samarbete med verksamma lärare som sedan genomförde själva undervisningen. Material skapades genom deltagande observationer och intervjuer.

   

  I intervjuer beskriver eleverna hur de navigerar i flerspråkiga sammanhang utanför skolan och att de aktivt försöker utvidga sina språkliga repertoarer genom att lära av andra och genom användning av digitala medier. I presentationen kommer exempel att visas på hur det flerspråkiga skrivandet skapar vidgade möjligheter för identitetsförhandling och skapade ökad medvetenhet hos lärarna om elevers varierade lingvistiska kompetens samtidigt som den språkliga medvetenheten såväl hos elever som lärare ökade.

 • 178.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language. Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Letters, authority and secrecy: The case of Karagwe in Tanzania2013In: Language and Education, ISSN 0950-0782, E-ISSN 1747-7581, Vol. 27, no 1, p. 44-58Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper aims to show how letters, as a genre of literacy, are used in Karagwe in Tanzania, in relation to authority and secrecy. It is shown that literacy, in the form of letters, plays an important role in the negotiation of authority. Authorities as well as ordinary people use letters according to official norms to claim or manifest authority, while grassroots forms of literacy, dominated forms, are used to resist authorities. Through secret messages and letters people find opportunities to resist that are less dangerous than open rebellion, although the effects may be limited because of the secrecy. It is also shown how children are socialized into this pattern of secrecies through literacy as they are used as messengers. When delivering secret letters and messages, they may be said to exercise a passive voice through literacy.

 • 179.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Literacy in negotiating, constructing and manifesting identities: The case of migrant unaccompanied asylum-seeking children in Sweden2012In: Literacy Practices in Transition / [ed] Anne Pitkänen-Huhta; Lars Holm, Bristol: Multilingual Matters, 2012, p. 55-75Chapter in book (Refereed)
 • 180.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Lära sig läsa och skriva på flera språk2014In: ASLA, 8-9 maj 2014: Abstracts, 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Inom ramen för ett forskningsprojekt om flerspråkiga elever och lärande vid en skola där övervägande del av eleverna har flerspråkig bakgrund och en stor andel av eleverna är nyanlända till Sverige har en studie genomförts av ett temaarbete i tre klasser i år ett. I temaarbetet stimulerades elevernas olika språkliga resurser att genom läsande och skrivande av sagor på de olika språk som fanns representerade i klasserna. Föräldrar, modersmålslärare och studiehandledare uppmuntrades att bidra med kunskap i de olika språk som fanns i barnens hem. Presentationen kommer att presentera preliminära resultat som framkommit genom deltagande observation och intervjuer med lärare, elever och föräldrar som deltagit.

 • 181.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Medium of instruction and classroom interaction: The case of Karagwe2013In: Themes in Modern African History and Culture: Festschrift for Tekeste Negash / [ed] Berge, Lars & Taddia, Irma, Italy: Liberiauniverzitaria , 2013, p. 263-278Chapter in book (Other academic)
 • 182.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Non-challenging education and teacher control as factors for marginalization of students in diverse settings2015In: International Electronic Journal of Elementary Education, ISSN 1307-9298, Vol. 07, no 2, p. 169-188Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses teachers’ attitudes towards immigrant students in poor settings and the effect these attitudes have on organization of education on classroom level. It draws on results from two ethnographic studies where some primary school classes in Sweden were followed with participant observation and interviews as main research methods. The article focuses on classroom activities and teachers’ attitudes towards immigrant students and students with low socio-economic status. In the article is argued for the importance of presenting students in poor settings with demanding tasks and challenging education. In these cases, intellectually undemanding tasks in combination with little room for students’ own initiatives resulted in low enthusiasm among students regarding schoolwork and accordingly low learning, while classroom work that demanded active involvement by students in combination with high level of students’ influence on what took place in classrooms resulted in high level of students’ engagement and high outcome.

 • 183.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Redaktören har ordet2018In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 12, no 2, p. 5-6Article in journal (Other academic)
 • 184.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Skrift och flerspråkighet2017Other (Other academic)
 • 185.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Skrift och mobilitet bland flerspråkiga ungdomar2013In: Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet / [ed] Åsa Wedin; Christina Hedman, Lund: Studentlitteratur, 2013, p. 123-142Chapter in book (Other academic)
 • 186.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Skrivande bland unga vuxna som invandrat som ensamkommande barn2015In: Skriving på norsk som andrespråk: Vurdering, oppleering og elevenes stemmer / [ed] Golden, Anne & Seij, Elisabeth, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2015, p. 89-108Chapter in book (Other academic)
 • 187.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Språkande i förskolan coh grundskolans tidigare år2017 (ed. 2)Book (Other academic)
 • 188.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Språklig mångfald och språkutvecklande arbetssätt.2015Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 189.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Utbildning & Lärande 2018:1: Tema: Praktiknära forskning2018Collection (editor) (Refereed)
 • 190.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Utbildning & Lärande 2018:22018Collection (editor) (Refereed)
 • 191.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Återblick och reflektion2015Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 192.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  زمان و فیربوونئاخافتن له زاروخانه و سالانی به رایی فیرگه دا2016Book (Other academic)
 • 193.
  Wedin, Åsa
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Claesson, Urban
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Olson, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Irisdotter Aldenmyr, Sara
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Introduktion2018In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 12, no 1, p. 5-6Article in journal (Other academic)
 • 194.
  Wedin, Åsa
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Hedman, ChristinaStockholms universitet.
  Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet2013Collection (editor) (Other academic)
 • 195.
  Wedin, Åsa
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Hermansson, Carina
  Umeå universitet.
  Holm, Lars
  Århus universitet.
  Analyzing literacy education: the Scandinavian scene2017In: Language and Education, ISSN 0950-0782, E-ISSN 1747-7581, Vol. 31, no 5, p. 395-399Article in journal (Refereed)
 • 196.
  Wedin, Åsa
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Rosén, Jenny
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Hennius, Samira
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Transspråkande och multimodalitet i grundläggande skriftsspråksundervisning inom sfi2018In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, no 1-2, p. 15-38Article in journal (Refereed)
 • 197.
  Wedin, Åsa
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Rosén, Jenny
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language. Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Rasti, Sori
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Hennius, Samira
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Grundläggande litteracitet: Att undervisa vuxna med svenska som andraspråk2016Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 198.
  Wedin, Åsa
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Rosén, Jenny
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Straszer, Boglárka
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Skriva på engelska: Forskares villkor, språkliga resurser och strategier under skrivandet av en vetenskaplig artikel2015In: En profil i profilen: Vänbok till Bo G Jansson / [ed] Catharina Nyström Höög, Charlotte Lindgren & Sverre Wide, Falun: Högskolan Dalarna, 2015, p. 51-65Chapter in book (Other academic)
 • 199.
  Wedin, Åsa
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Schmidt, Catarina
  Högskolan för Lärande och Kommunication.
  Barbie, ninjakrigare och popstjärnor populärkulturella texter i läs- och skrivundervisningen2015In: Critical literacy i svensk klassrumskontext / [ed] Lundgren, Berit & Damberg, Ulla, Umeå: Umeå universitet, Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk , 2015, p. 51-68Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kärnan i ett demokratiskt och kritiskt språksarbete utifrån utgångspunkterna

  i Critical Literacy (CL) är undersökandet av olika slags texter.

  Genom den snabba utvecklingen av informationstekniker och de olika

  modaliteter som följt i dess spår, har den textrepertoar som barn möter

  i sin vardag kommit att kraftigt expanderas. Behovet av att kunna tolka

  och förstå budskap och innehåll i olika slags texter har kanske aldrig varit

  större. I detta kapitel beskrivs ett klassrumsbaserat projekt, där elever i år

  två skriver berättelser baserade på deras populärkulturella erfarenheter.

  Utifrån detta belyser och problematiserar vi de möjliga lärandepotentialer

  som barns texter öppnar upp för i läs- och skrivundervisningen, men ställer

  också frågor och belyser dilemman ur såväl lärares som elevers perspektiv.

 • 200.
  Wedin, Åsa
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Wessman, Annelie
  Borlänge kommun.
  Multilingualism as policy and practices in elementary school: Powerful tools for inclusion of newly arrived pupils2017In: International Electronic Journal of Elementary Education, ISSN 1307-9298, Vol. 9, no 4, p. 873-890Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim with this article is to analyse language policy in relation to multilingual practices in primary school through an understanding of the policy on different levels – as management, perception and practice. The article is based on longitudinal ethnographic action research that was conducted parallel to local school development. Here we draw on material from observations, interviews and notes written by participating teachers when arguing that engaging with policy processes may constitute a powerful tool for school development.  Development of language policies that include students’ diverse linguistic backgrounds, in this case multilingual educational practices, here supported students in their language development in the bridge between L2-support and work in the mainstream classroom. The conclusion is that the promotion of language policies that oppose hierarchies of power is crucial in terms of social change as it promotes social equity and fosters change. Involvement in terms of policy processes may shift the boundaries for what is possible in education and may thus constitute a powerful tool in school development.

12345 151 - 200 of 208
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf