du.sePublications
Change search
Refine search result
123456 151 - 200 of 276
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Lundgren, Mats
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  von Schantz Lundgren, Ina
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  How initial vocational education and training (IVET) teachers in Sweden perceive their prospects of being able to prepare upper secondary school pupils for a future occupation2008Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Vocational teachers in Swedish upper secondary schools are a heterogeneous category of teachers, connected to different types of trade. These teachers represent a broad set of trade skills varying in content and character. In their teacher role, they continue to wear the clothes, speak the language, share the culture and remain mentally in their former professions. Still, it is central that they keep up this contact to be able to school the pupils into the environment of the trade in question, but also to help them to understand what skills a profession demands. However, the individual teacher also has to distance himself from the negative elements in the culture of the profession: patterns and habits that, for various reasons, have to be broken or changed. This paper draws attention to the ways in which a group of vocational teachers, who were participants in a project that aimed to train unauthorized vocational teachers, expressed their ambitions to prepare the pupils for a future professional career. When collecting information, we used the degree dissertations they produced and discussed in seminars, and informal dialogues. The result shows that it is important that the instruction location resembles a real working site as far as possible. These places are more or less realistic copies of a garage, a restaurant kitchen, a hairdressing salon, and so on, in order to give the pupils a realistic setting for instruction. However, the fact that these simulated workplaces lack the necessary support functions that exist in a company creates problems, problems which make a lot of extra work for the teachers. Vocational teachers also have to instruct the pupil in the experienced practitioner’s professional skills and working situation, but the pupil herself/himself must learn the job by doing it in practice. Some vocational upper secondary programs lack relevant course literature and the businesses give little support. This also makes extra work for the teachers. Moreover, the distance between the vocational programs and the trainee jobs was experienced as being difficult to overcome. One reason seems to be differences between businesses and differing preconditions between small and big companies’ abilities to take care of these pupils. The upper secondary school vocational programs also play a role in cementing existing gender roles, as well as perpetuating class-related patterns on the labour market.

 • 152.
  Lundgren, Mats
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  von Schantz Lundgren, Ina
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  Inspections of Schools and its Influence on Principal's' Leadership: A Swedish Case Study2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper is about how criticism from the Swedish Schools Inspectorate, based on New Public Management, affects principals' leadership. The result builds on experiences from an on-going case study that started 2011 and that will be finished in 2015. Data is continuously collected through surveys, participating in meetings, interviews, informal conversations and documents. Two examples that the principals use to improve the results on the basis of the Schools Inspectorate's reports are presented. The first example consists of a so called research circle where we as researchers together with a principal and a group of teachers try to develop instruments to meet criticism of shortcomings in the principal's leadership; low goal achievement and an unsafe school environment. The second example describes how the municipality initiated a development project where selected schools charted their own development needs and how they thereby are supposed to take action in order to response to criticism of low goal achievement.

 • 153.
  Lundgren, Mats
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  von Schantz Lundgren, Ina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Konceptet Framtidens skola: En studie av implementeringsprocessen i Ornäs/Torsång i Borlänge kommun2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien har varit att undersöka hur centrala aktörer inom ramen för Framtidens skola beskriver hur konceptet implementerades i området Ornäs/Torsång. Med utgångspunkt i detta diskuteras sedan även tänkbara möjligheter och problem inför en fortsatt implementering av konceptet i andra områden i Borlänge kommun. En studie av den här typen innehåller emellertid en lång rad metodiskt svårhanterade problem för att undersöka vad som äger rum. Detta för att det är många aktörer involverade på olika organisatoriska nivåer och de pedagogiska idéer som Framtidens skola utgår från är innehållsligt komplexa och därför både svåra att transformera till ett system av sammanhängande konkreta åtgärder och handlingar, liksom självfallet även komplicerat att studera. Rapporten visar bl.a. på detta, att det finns en komplex idé som ska förverkligas i ett komplext sammanhang och att de involverade aktörerna i Framtidens skola spelar en central roll för att det ska kunna ske förändringar i verksamheten i linje med de bärande tankarna i konceptet.

  Implementeringen av konceptet Framtidens skola i Borlänge kommun startade 2012 och beräknas pågå till 2031. Framtidens skola startade som en långsiktig lokalförsörjningsinsats för att tillhandahålla ändamålsenliga undervisningslokaler. Att planera för och att försörja förskolan och skolan med ändamålsenliga lokaler är emellertid svårt, dels för att det krävs omfattande ekonomiska investeringar och dels för att det är komplicerat att bygga funktionella och flexibla lokaler som ska kunna fungera både nu och långt in i framtiden. Men, ännu svårare är det sannolikt att utveckla förskolans och skolans verksamhet för att svara mot att utbilda och socialisera barn och elever i linje med rådande styrdokument i ett på många områden snabbt föränderligt samhälle. Det kan exemplifieras av att när det tillkommer nyanlända elever från andra kulturer, med andra språk än svenska och andra erfarenheter ställs stora krav på att fungerande pedagogiska arbetsformer utvecklas. Andra aspekter är sjunkande kunskapsresultat i internationella tester för Sveriges del, så väl som skolans digitalisering. Det finns därför mycket som talar för att den pedagogiska delen av konceptet Framtidens skola skulle behöva förstärkas. Det är även komplicerat att få förskolans och skolans lokaler att fungera som en samlingspunkt ”mitt i byn”, vilket spelar en central roll i konceptet Framtidens skola, för att svara upp mot de olika behov som finns i närsamhället. Framtidens skola har dock potential att kunna bidra till att ge förskolan och skolan en given plats som en viktig del för att bidra till att bättre kunna hantera problem som uppstår när ett samhälle förändras.

  Framtidens skola har nu pågått under några år och kan i huvudsak ses som framgångsrikt utifrån de ledande aktörer som kommer till tals i denna studie och de första stegen har tagits i ytterligare några andra områden i kommunen. Konceptet har en fördel genom att det är väl förankrat på den politiska nivån. Å andra sidan kan det vara bräckligt om centrala aktörer som leder Framtidens skola skulle försvinna. För att verksamheten ska bli framgångsrik framstår det som centralt att förskolechefer och rektorer i de områden där konceptet ska implementeras i framtiden stöder de grundläggande idéer som konceptet vilar på. En fungerande samverkan mellan de olika nivåerna i den kommunala organisationen framstår också som nödvändig. En viktig slutsats från den verksamhet som bedrivits är att olika bostadsområden har olika befolkningsmässiga och socioekonomiska förutsättningar. I varje nytt steg som tas i Framtidens skola måste därför förutsättningarna analyseras och de implementeringsstrategier som används anpassas till den rådande situationen. Det återstår dock fortfarande många och svåra passager att hantera och mycket arbete innan vi vet vad Framtidens skola kommer att resultera i.

 • 154.
  Lundgren, Mats
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  von Schantz Lundgren, Ina
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  Lesson study & Learning study: Metoder för att utveckla yrkeslärares undervisning?2011In: Nordyrk - Nordic Journal of Vocational Education and Training, ISSN 2242-458X, Vol. 1, no 1, p. 1-8Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  För att förbättra utbildningens kvalitet och elevernas studieresultat lyfts ofta lärares didaktiska kunskaper fram, liksom betydelsen av att lärare samverkar och reflekterar över hur undervisningen genomförs och bedöms. Vi argumenterar för att yrkeslärare genom att använda pedagogiska metoder som lesson study eller learning study kan utveckla sin undervisning, men vi diskuterar även vilka möjligheter och svårigheter som dessa metoder innehåller. Våra slutsatser är att även om dessa arbetssätt är ovanliga i gymnasieskolans yrkesutbildningar innehåller de goda möjligheter för att skapa nya perspektiv på yrkesundervisning till innehåll och form och att den på detta sätt kan utvecklas. En annan slutsats är att dessa metoder öppnar möjligheter för yrkeslärare och pedagogiska forskare att i samverkan utveckla ny praktiknära kunskap om yrkesutbildning.

 • 155.
  Lundgren, Mats
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  von Schantz Lundgren, Ina
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  Lesson study: En metod för att systematiskt utveckla kunskap om yrkesämnenas didaktik och yrkeslärares didaktiska kompetens?2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  I en rad forskningsrapporter lyfts lärares ämnesdidaktiska kunskaper fram liksom att lärare samverkar och reflekterar över hur undervisningen genomförs och bedöms som centrala faktorer för att förbättra utbildningens kvalitet och elevernas studieresultat. Från dessa utgångspunkter är syftet att diskutera om yrkeslärare genom att använda lesson study som en pedagogisk metod kan utveckla yrkeslärares undervisning. Vi diskuterar hur detta skulle kunna ske och vilka möjligheter och svårigheter som finns, inte minst mot bakgrund av att ett sådant arbetssätt i stort sett verkar vara oprövat i gymnasieskolans yrkesutbildningar.

 • 156.
  Lundgren, Mats
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  von Schantz Lundgren, Ina
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  Must teachers be social workers, as well …?  : Reflections on the current teacher role in the Swedish upper secondary school and how it affects teacher training2004Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The Swedish upper secondary school has made a transition from a school for the elite to be a school for everybody. When almost every youth nowadays chooses to continue studying, for some of them this is not what they want to do most of all. However, as there in practice is no choice, there come up problems and many upper secondary school teachers experience a growing frustration. We will here discuss some aspects of the following questions:

  -  How do upper secondary schoolteachers handle their working-conditions in a new situation?

  - What possible consequences do this have on teacher education?

 • 157.
  Lundgren, Mats
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  von Schantz Lundgren, Ina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  När byns skola lades ned: En fallstudie av en konfliktfylld nedläggningsprocess2016In: Nordic Studies in Education, ISSN 1891-5914, E-ISSN 1891-5949, Vol. 36, no 4, p. 251-265Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to describe, based on a descriptive case study, a conflict that arose between local education politicians and a group of actively engaged parents when a rural school was to be closed and to discuss possible causes of the conflict. A further purpose is to contribute to a better understanding of closure processes, the way they can be managed, and the role of pedagogical argument. The results made clear that the main reason for closure was to save money and that pedagogical motives played a subordinate role.

 • 158.
  Lundgren, Mats
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  von Schantz Lundgren, Ina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Pilotprojektet ANDT på schemat : en satsning för ökad kunskap och minskad ANDT-användning i Dalarna (Utvärderingsrapport)2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Länsstyrelsen Dalarna och Borlänge kommun startade höstterminen 2013 pilotprojektet ANDT på schemat – En satsning för ökad kunskap och minskad ANDT-användning i Dalarna. Förutom att syftet var att eleverna skulle få möjlighet att förbättra sina kunskaper om temat ANDT skulle undervisningen även bidra till att utveckla elevernas kritiska tänkande och förmåga att reflektera över sina värderingar och attityder. Eleverna skulle också ges möjligheter att utveckla sina förmågor att söka information via internet, kritiskt granska källor, träna att arbeta i projektform samt skriva en projektrapport.

  Syftet med utvärderingen är att beskriva och tolka på vilka sätt ett nyutvecklat kursmaterial för att undervisa om ANDT-frågor uppfattas fungera i praktiken. Följande frågeställningar formuleras med utgångspunkt i detta: Hur uppfattar de medverkande lärarna och eleverna att pilotprojektet ANDT på schemat fungerade avseende att:

   

  1. utveckla elevernas kunskaper om ANDT-frågor

  2.  påverka elevernas motivation och intresse för ökad kunskap inom ANDT-området

  3. påverka elevernas värderingar och attityder inom ANDT-området

  4. utveckla elevernas förmågor att söka information på internet och att kritiskt granska källor

  5. utveckla elevernas förmågor att arbeta projektinriktat i grupper samt att skriva en projektrapport

   

  Data har samlats in genom enkätundersökning till de elever som deltog i pilotprojektet, genom intervjuer med lärarna, observationer vid klassrumsbesök och de rapporter som eleverna producerade under projekttiden.

  Resultatet redovisas tematiserat och följer de tre faser som undervisningen i ANDT på schemat byggdes upp runt, d.v.s. startblock, resa och målgång. Erfarenheterna från projektet visar bl.a. att en majoritet av eleverna svarade att de fick tillräcklig information både om ämnesinnehåll och att de förstod hur arbetet skulle genomföras. Alla elever var dock inte med ”på tåget”. Det var cirka 15 procent av eleverna som ansåg att de inte hade fått en bra introduktion till temat, men framför allt var det drygt 20 procent av flickorna och nästan 30 procent av pojkarna som uppgav att de inte fått tydliga instruktioner till hur arbetet skulle genomföras. Under arbetets gång var det sedan cirka 15 procent av eleverna som uppgav att arbetet i deras grupp inte fungerade och drygt 15 procent av flickorna och drygt 20 procent av pojkarna som svarade att alla i deras grupp inte medverkade i arbetet. En relativt liten andel (knappt 10 %) ansåg att de inte fick det stöd och hjälp i arbetet som de behövde. Det var även relativt många som tyckte att det inte var lika givande att arbeta projektinriktat i grupper som det är med ”vanlig” undervisning, 17 procent av flickorna och 24 procent av pojkarna. Dessa elever tycker inte heller att det var vare sig ett roligt, intressant eller meningsfullt sätt att arbeta på. En överväldigande majoritet av eleverna upplever ändå att deras kunskaper om ANDT-frågor hade förbättrats. I det avseendet framstår det sätt som att undervisningen genomförts på som att det har fungerat väl, liksom att eleverna har utvecklat sin förmåga att söka information och värdera källor på internet. Många av eleverna säger också att de utvecklat sin förmåga att skriva en projektrapport. Däremot förefaller det vanskligt att veta något mer bestämt om hur elevernas attityder och värderingar påverkats. En positiv tolkning kan dock vara att många elever fått upp ögonen för det riskfyllda med att nyttja alkohol, narkotika, dopning och tobak och därför också i en del avseenden omprövat sina tidigare ståndpunkter.

  Resultatet av projektet visar att det verkar finnas en potential för utveckling av startblocket, framför allt genom att lägga mer tid på introduktionen av ämnesinnehållet och att ge mer utrymme åt att beskriva hur arbetet är tänkt att genomföras. Det verkar också finnas en förbättringspotential genom att erbjuda eleverna hjälp och stöd under hela processen och att lärarna är uppmärksamma på hur samarbetet i grupperna fungerar. Det framstår som att lärarens roll som ledare för arbetsprocessen än mer behöver sättas i centrum.

  Resultatet kan sammanfattas som att en överväldigande majoritet av eleverna upplever att deras kunskaper om ANDT-frågor förbättrats. I det avseendet framstår det sätt som att undervisningen genomförts på som att det har fungerat väl. När det däremot gäller elevernas intresse för att arbeta med ämnesövergripande projektarbete i gruppform är bilden mera splittrad. Det är visserligen en klar majoritet av eleverna som anger att detta sätt att arbeta både är roligt, intressant och meningsfullt och att de kan rekommendera andra elever att arbeta på detta sätt. Mot detta står att runt 20 procent av eleverna säger att de inte alls uppskattar denna arbetsform. Detta skapar svårigheter om målet är att alla elever ska vara delaktiga i undervisningen. Å andra sidan förefaller det sannolikt att även när andra undervisningsformer används så attraheras inte heller då alla elever. En slutsats i det avseendet är att det, trots att alla elever inte uppskattar detta sätt att arbeta, mycket som talar för att detta sätt att undervisa framstår som värt att utveckla vidare.

 • 159.
  Lundgren, Mats
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  von Schantz Lundgren, Ina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  School inspections and principals' leadership: A Swedish Case Study2014In: Leadership in Education, ISSN 1581-8225, Vol. 12, p. 109-125Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article is about how criticism from the Swedish Schools Inspectorate affects principals' leadership. The result builds on experiences from an on-going case study that started in the beginning of 2011 and that will be finished in 2015. We present two examples where the local school management and principals try to improve the activities on the basis of the Schools Inspectorate's report. The first example consists of a so called research circle where we as researchers together with a principal and a group of teachers try to develop instruments to meet criticism of shortcomings in an unsafe school environment and poor study serenity. The second example describes how the municipality initiated a development project (PRIO) where schools chart their own needs of development and how they are supposed to take action in order to respond to criticism from the Schools Inspectorate.

 • 160.
  Lundgren, Mats
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  von Schantz Lundgren, Ina
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  The Swedish Schools Inspectorate: How do headmasters perceive and handle an inspection?2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Sweden has from 2008 an independent Schools Inspectorate. The inspections are carried out through regular supervision and thematic evaluations. From this point of view, the purpose of this paper is to describe and discuss how inspections of schools are perceived by headmasters at the local level and how they handle the results in the reports. A second objective is to discuss if inspections of schools can be viewed as an effective way in order to achieve a higher degree of goal fulfillment. Headmasters in a local authority were asked about their opinions about this in a case study. The results show that most of them perceive that the reports essentially give a correct picture. They say they are aware of the problems that exists and that they already have been working to take actions. However, inspections of schools build on an ideal image, a picture that is presented in the policy documents. This is far from reality in most schools and a difficult task for headmasters to cope with.

 • 161.
  Lundgren, Mats
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  von Schantz Lundgren, Ina
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  The Swedish Schools Inspectorate: Principals and their View on Inspections of Schools2012In: Education and Practice of School Leaders : The Ethical Dimension / [ed] Lárusdóttir. S. H., Ólafur H. Jóhannson, O. H., Hansen, B., Reykjavik: University of Iceland, School of Education , 2012, p. 55-62Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to describe and discuss how principals perceive and handle inspections of schools. In a case study, principals in one municipality were asked about their opinions. The picture of the ideal school, as it is described in official documents, seems to be different from what teachers face in their every-day-work. By comparing the ideal image of how school functions with how this is described in reports from the Schools Inspectorate it becomes possible to get a better understanding of what opportunities and constraints principals have to handle the discovered divergences. 

 • 162.
  Lundgren, Mats
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  von Schantz Lundgren, Ina
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  Tyst kunskap i gymnasial yrkesutbildning sett med yrkeslärarens ögon2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Att tillägna sig yrkeskunskap handlar till stora delar om att lära genom praktiska och situationsbundna aktiviteter. Kunskap i handling har kommit att benämnas tyst kunskap. En kunskapsform som är svår att artikulera, men som framträder i yrkesutövarens handlingar. Artikelns syfte är att från dessa utgångspunkter synliggöra hur yrkeslärare i gymnasieskolan genomför sin undervisning. De analyskategorier som används visar att yrkeslärare undervisar genom att berätta, visa och instruera och att eleverna övar, genomför och reflekterar över sina handlingar under överinseende av läraren. Resultatet visar även att yrkeslärare ”bär med sig” sin tidigare yrkesprofession in i ”klassrummet” och att de från dessa förutsättningar organiserar, planerar och genomför lärandesituationer på sätt som antas möjliggöra att eleverna tillägnar sig ett yrkes tysta kunskaper.

 • 163.
  Lundgren, Mats
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  von Schantz Lundgren, Ina
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  Uppfattningar om en organisationsförändring: En fallstudie av en förändrad ledningsorganisation avseende Barn- och ungdomsförvaltningen i Rättviks kommun2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka effekter av en genomförd förändring av ledningsorganisationen inom Rättviks kommuns Barn- och ungdomsförvaltning. Mot denna bakgrund formuleras följande frågeställningar: - Hur har de önskade effekterna av den genomförda organisationsförändringen fått genomslag med avseende på hur verksamheten styrs och koordineras i praktiken? - Hur uppfattar de involverade aktörerna den nuvarande organisationsformens funktionalitet? - I vad mån har den nya organisationen löst de problem som var orsak till att omorganisationen genomfördes? Studien är en kvalitativ fallstudie. Bolman och Deal (2005) anlägger fyra olika perspektiv på organisationer, nämligen strukturellt, Human Relation (HR), politiskt och symboliskt, d.v.s. ett tvärvetenskapligt angreppssätt, på hur organisationer och deras verksamhet kan beskrivas, tolkas och förstås. Det är också dessa perspektiv som utgör grundstommen i den analys som görs av resultatet av studien. Har då Barn- och ungdomsförvaltningen blivit mera välfungerande och i så fall på vilka sätt? Den nya organisationsstrukturen uppfattas som ändamålsenlig och i huvudsak välfungerande, d.v.s. den skapar många av de förutsättningar som behövs för att det ska vara möjligt att hantera problem, optimera resurser och koordinera verksamheten trots att det i intervjuerna framkommer kritiska synpunkter, samtidigt som enkätsvaren i övervägande grad är positiva. Bilden skulle kunna uppfattas som motsägelsefull, men som vi argumenterar för så behöver det inte vara fallet. De problem som finns beror inte i de flesta fall på brister i den organisatoriska strukturen, utan snarare på andra faktorer, t.ex. att verksamheten har ett komplext innehåll samt på hur aktörerna spelar sina roller. Den huvudsakliga förbättringspotentialen verkar inte finnas i att den organisatoriska strukturen förändras, men ändå kan ändå en del aspekter av den nuvarande organisationsstrukturen diskuteras i fråga om tänkbara alternativa lösningar.

 • 164.
  Lundgren, Mats
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  von Schantz Lundgren, Ina
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  What is going on in the world of schools?: Reflections on the role of the participant observer in school development projects2005Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  International studies that compare school-systems in different countries often try to measure the pupils’ “knowledge-level”. The same thing also happens in national investigations, sometimes with focus on how marks in different subject develop during time. However, what does this tell us about the situation on the local level, in the single school and in the single classroom? Would, for example, participant observation be a better way to understand what happens in the school-system compared to traditional quantitative methods?

   

  This paper takes its departure from a reflection on field experiences in a three-year school development project in a Swedish upper secondary school. Participant observation has; however, to face problems similar to what insiders meet. The insider has an interest to do research in a, more or less, familiar environment. There is an obvious risk to be “prisoner” in your own conceptions. At the same time, this gives a possibility to create a deep understanding of the studied phenomena, an understanding of the study object that may be hard to create for a person who is unfamiliar with the environment. Our reflection is also build up on some theoretical assumptions about how to use participations observations to understand pedagogical processes that take place in schools. From these points of view, we will discuss some aspects of the following question:

  -  What possibilities and limitations do participant observation has in order to describe, interpret and understand complex processes in school development?

   

 • 165.
  Lundgren, Mats
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  von Schantz Lundgren, Ina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Kihlstrand, Anne-Maj
  School leaders as agents of change: a case study on how two head teachers are trying to implement the learning study method in their school2013In: Educational leaders as change agents: meeting an uncertain future / [ed] Aksu, M., Sabanci, A., & Aksu, T, Ankara: Akdeniz university, Faculty of education , 2013, p. 15-30Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper seeks to describe and discuss the impact of inspections of schools in Sweden. It outlines the political context, based on New Public Management (NPM) theory, according to what role the Schools Inspectorate is supposed to play in order to govern and control. Attention is also devoted, referring an on-going case study, to how inspections influence head teachers and their leadership in their everyday work.

   

  Reports from the Schools inspectorate are public. This forces both politicians and head teachers to take measures. In this case, the head teachers perceived that the inspection reports confirmed what they already knew, but it also gave them an alibi and a tool to push their teachers to take part in everyday school development work. During the first year after the inspection the head teachers mainly strived to adjust formal deficiencies in local steering documents. However, some of the deviations reported from the Schools inspectorate are regarding pedagogical problems that are complicated and difficult to handle. As interventions in many cases will show up much later the results are, for example as increased goal fulfilment, in this case, still an open question. Nevertheless, it seems obvious that the Schools Inspectorate must be seen as a result of the governing philosophy that denotes New Public Management NPM).

 • 166.
  Lundgren, Mats
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  von Schantz Lundgren, Ina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Lahdenperä, Pirjo
  Mälardalens högskola.
  Gustavsson, Hans-Olof
  Mälardalens högskola.
  Newly Arrived Immigrant Pupils in Swedish Schools: Experiences of Collegial Learning in an Interactive Action Research Project2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Newly immigrated children and young people beginning school in Sweden raise certain challenges. These may result not only from their (and their parents’) weak Swedish-language skills, but also from a schooling background that differs from pedagogical frameworks in Swedish schools. This places demands on school heads to organize and lead the school’s work in such a way as to meet these pupils’ needs, while teachers need to develop relevant competence. This situation was behind the initiation of the project “New Immigrants and Learning – Competence Development for Teachers and School Principals”. The project ran in schools in four Swedish municipalities, its aim being to develop the participating schools’ organization, and a pedagogy that would facilitate the schooling and integration of newly immigrated pupils. This report aims to describe the project, and with particular focus on collegial learning highlight principals’ participation in the project, and their role in leading processes that were initiated in the project. The project was based on the use of research circles, a think tank and lectures. The report will also examine and discuss in what degree these promoted collegial learning and collaboration, the development of pedagogical methods and competence related to the schooling of newly arrived immigrant pupils.

  A central conclusion is that the principal has an important function and responsibility to create an intercultural learning environment where opportunity is given for school professionals to meat, learn from one another, in collaboration plan for action, and reflect on the implementation and results. This highlights the importance of the principal setting aside time for work with pedagogical leadership in the school’s every day activities. 

 • 167.
  Lundgren, Mats
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  von Schantz Lundgren, Ina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Nytell, Ulf
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies.
  Do inspections of schools influence head teachers’ leadership?2013In: Educational leaders as change agents: Meeting an uncertain future / [ed] Aksu, M., Sabanci, A., & Aksu, T, Ankara: Akdeniz university, Faculty of education , 2013, p. 99-110Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper seeks to describe and discuss the impact of inspections of schools in Sweden. It outlines the political context, based on New Public Management (NPM) theory, according to what role the Schools Inspectorate is supposed to play in order to govern and control. Attention is also devoted, referring an on-going case study, to how inspections influence head teachers and their leadership in their everyday work.

   

  Reports from the Schools inspectorate are public. This forces both politicians and head teachers to take measures. In this case, the head teachers perceived that the inspection reports confirmed what they already knew, but it also gave them an alibi and a tool to push their teachers to take part in everyday school development work. During the first year after the inspection the head teachers mainly strived to adjust formal deficiencies in local steering documents. However, some of the deviations reported from the Schools inspectorate are regarding pedagogical problems that are complicated and difficult to handle. As interventions in many cases will show up much later the results are, for example as increased goal fulfilment, in this case, still an open question. Nevertheless, it seems obvious that the Schools Inspectorate must be seen as a result of the governing philosophy that denotes New Public Management NPM).

 • 168. Lundgren, Mats
  et al.
  von Schantz Lundgren, Ina
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  Nytell, Ulf
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  How does inspections of schools influence head teachers' leadership?2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper seeks to describe and discuss the impact of inspections of schools in Sweden. It outlines the political context, based on New Public Management, and what role Schools Inspectorate is supposed to play in order to govern and control. Special attention is devoted, referring to an on-going case study, to how inspections influence head teachers and their leadership.

  As the reports from the Schools inspectorate are made public, the politicians will be forced to act. They then try to pressure the head teachers to take measures. The head teachers perceived, however, from their point of view, that the report gave them a confirmation of what they already knew, but also as a tool to push on the development of their school. During the first year after the inspection, the head teachers mainly strived to adjusting deficiencies in formal documents and later on started various types of development works. The result of this, for example in terms of increased goal fulfilment, is still an open question, despite there are research that in most cases show small improvement in this aspect.

 • 169.
  Lundgren, Mats
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  von Schantz Lundgren, Ina
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  Nytell, Ulf
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  Svärdhagen, Jan
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  Learning study och forskningscirkeln som metoder för pedagogiskt ledarskap i digitala lärandemiljöer2013In: Att leda mot skolans mål / [ed] Johansson, Olof & Svedberg, Lars, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2013, p. 239-250Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Boken beskriver hur förskolechefer och rektorer kan utöva sitt pedagogiska ledarskap genom att använda metoder som Learning study och forskningscirklar för att utveckla fungerande digitala lärandemiljöer.

 • 170.
  Lundin, Jenny
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Historisk empati i svensk historiedidaktisk forskning.: En systematisk litteraturstudie om begreppet historisk empati.2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Intresset för historiedidaktik ledde mig till Skolverkets Kommentarmaterial till kursplanen i historia där begreppet historisk empati återkom i relevanta sammanhang utan en närmare definiering. Jag bestämde mig för att ta reda på det vilket ledde till att syftet blev att se hur svensk historiedidaktisk forskning definierar begreppet historisk empati samt vad som aktiverar och utvecklar begreppet historisk empati enligt nationell forskning.

  För att ta reda på syftet och besvara mina frågeställningar användes en systematisk litteraturstudie med en induktiv ansats. Utifrån svensk historiedidaktisk forskning med internationell referenslitteratur som språngbräda insåg jag genom den induktiva metoden hur tre kategorier bildades utifrån forskares definitioner samt metoder för hur begreppet historisk empati kunde utvecklas hos individen. Forskare närmade sig begreppet genom att hänvisa till att begreppet historisk empati utvecklades antingen av en kognitiv förmåga eller ur en kontextuell förståelse men begreppet historisk empati kunde även utvecklas genom att en individ blev känslomässigt engagerad och därför motiverad till att lära vilket i sig kunde utveckla begreppet historisk empati. Mina slutsatser är att kategorierna tillsammans leder till att historisk empati utvecklas hos individen. Vad forskare menar utvecklar historisk empati hos individen är däremot olika då skillnaden är att forskare tillåter olika metoder till att utveckla begreppet historisk empati. De forskare som menar att det enbart krävs en kognitiv förmåga till att utveckla begreppet historisk empati ser inte att motivationen av att bli emotionellt engagerad som en del i att utveckla en historisk empatisk förmåga. Ytterligare finns de forskare som anser att en emotionell känsla kan fungera som motivation vilket leder till att en nyfikenhet skapas som leder till att en kognitiv förmåga byggs upp och att begreppet historisk empati utvecklas. 

 • 171.
  Magnússon, Gunnlaugur
  et al.
  Uppsala universitet.
  Göransson, Kerstin
  Karlstads universitet.
  Lindqvist, Gunilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Contextualising inclusive education in education policy: the case of Sweden2019In: Nordic Journal of Studies in Educational Policy, ISSN 2002-0317, Vol. 5, no 2, p. 67-77Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we regard inclusive education as a policy phenomenon that contains a range of ideas about the purpose of education, the content of education and the organization of education. As a political ideal expressed in policy, inclusive education competes with other political ideals regarding education, for instance economic discourses that prioritize effectivity and attainment as educational goals. Thus, inclusive education has to be realized in contexts where available options for action are restricted by several and often contradictory educational policies on different levels of the education system. We argue that while research and debate about inclusive education are important, both are insufficient without analyses of the context of national educational policy. Any interpretation of inclusive education is necessarily situated in a general education policy, and measures of what ‘inclusive schools’ are dependent upon for instance, political interpretation(s) of inclusive education, resource allocation and political discourse on both local and national educational level. Here, we will provide support for this argument through presentation of both research on inclusive education, an alignment of prior analyses of Swedish national education policies and our own analyses of government statements.

 • 172. Maryam, Bourbour
  et al.
  Sören, Högberg
  Lindqvist, Gunilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education. University of Uppsala.
  Putting Scaffolding Into Action: Preschool Teachers’ Actions Using Interactive Whiteboard2019In: Early Childhood Education Journal, ISSN 1082-3301, E-ISSN 1573-1707Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study aimed to explore preschool teachers’ actions in order to support children’s learning processes in a context where an interactive whiteboard (IWB) is used. Five preschool teachers and 22 children aged 4–6 were video observed in 2017 and early spring 2018 over a period of 5 months. The findings of the study revealed 21 scaffolding actions which preschool teachers used including: Concretizing, Questioning, Instructing, Providing space, Affirming, Providing feedback, Inviting, Watching, Laughing together, Approaching, Standing/sitting beside, Simplifying, Filling in the blanks, Confirming, Participating, Challenging perception, Challenging thought, Explaining facts, Displaying, Explaining solutions, and Referring back. By characterizing teachers’ actions in relation to different scaffolding functions, the relationship between action and scaffolding function was particularly clarified. Six of the functions, including recruitment, direction maintenance, marking critical features, reduction in degrees of freedom, frustration control and demonstration were aligned with Wood et al.’s (Child Psychol Psychiatry 17:88–100, 1976) theoretical framework. By identifying two additional functions, i.e., mutual enjoyment and participation in the activity, more importantly the study contributed to the development of Wood et al.’s (Child Psychol Psychiatry 17:88–100, 1976) theoretical framework. It can be said that the findings of the study expanded and deepened our understanding regarding scaffolding processes and the ways they can be implemented in teaching practices.

 • 173.
  Memedi, Mevludin
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Computer Engineering.
  Constructive alignment in Computer Engineering and Informatics departments at Dalarna University: An empirical investigation2015Student paper otherStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Constructive alignment (CA) is a pedagogical approach that emphasizes the alignment between the intended learning outcomes (ILOs), teaching and learning activities (TLAs) and assessment tasks (ATs) as well as creation of a teaching/learning environment where students will be able to actively create their knowledge.

  Objectives: This paper aims at investigating the extent of constructively-aligned courses in Computer Engineering and Informatics department at Dalarna University, Sweden. This study is based on empirical observations of teacher’s perceptions of implementation of CA in their courses.

  Methods: Ten teachers (5 from each department) were asked to fill a paper-based questionnaire, which included a number of questions related to issues of implementing CA in courses.

  Results: Responses to the items of the questionnaire were mixed. Teachers clearly state the ILOs in their courses and try to align the TLAs and ATs to the ILOs. Computer Engineering teachers do not explicitly communicate the ILOs to the students as compared to Informatics teachers. In addition, Computer Engineering teachers stated that their students are less active in learning activities as compared to Informatics teachers. When asked about their subjective ratings of teaching methods all teachers stated that their current teaching is teacher-centered but they try to shift the focus of activity from them to the students.

  Conclusions: From teachers’ perspectives, the courses are partially constructively-aligned. Their courses are “aligned”, i.e. ILOs, TLAs and ATs are aligned to each other but they are not “constructive” since, according to them, there was a low student engagement in learning activities, especially in Computer Engineering department.

 • 174.
  Messina Dahlberg, Giulia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education. Örebro universitet.
  Languaging in virtual learning sites: studies of online encounters in the language-focused classroom2015Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis focuses upon a series of empirical studies which examine communication and learning in online glocal communities within higher education in Sweden. A recurring theme in the theoretical framework deals with issues of languaging in virtual multimodal environments as well as the making of identity and negotiation of meaning in these settings; analyzing the activity, what people do, in contraposition to the study of how people talk about their activity. The studies arise from netnographic work during two online Italian for Beginners courses offered by a Swedish university. Microanalyses of the interactions occurring through multimodal video-conferencing software are amplified by the study of the courses’ organisation of space and time and have allowed for the identification of communicative strategies and interactional patterns in virtual learning sites when participants communicate in a language variety with which they have a limited experience.

  The findings from the four studies included in the thesis indicate that students who are part of institutional virtual higher educational settings make use of several resources in order to perform their identity positions inside the group as a way to enrich and nurture the process of communication and learning in this online glocal community. The sociocultural dialogical analyses also shed light on the ways in which participants gathering in discursive technological spaces benefit from the opportunity to go to class without commuting to the physical building of the institution providing the course. This identity position is, thus, both experienced by participants in interaction, and also afforded by the ‘spaceless’ nature of the online environment.

 • 175.
  Messina Dahlberg, Giulia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education. Örebro universitet.
  Learning analytics to visually represent the mobility of learners in the language-focused virtual classroom: a multivocal approachManuscript (preprint) (Other academic)
 • 176.
  Messina Dahlberg, Giulia
  et al.
  University of Skövde.
  Bagga-Gupta, Sangeeta
  Örebro universitet.
  Mapping languaging in digital spaces: literacy practices at borderlands2016In: Language Learning & Technology, ISSN 1094-3501, E-ISSN 1094-3501, Vol. 20, no 3, p. 80-106Article in journal (Refereed)
 • 177.
  Monsalve, Carlos
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Spanish.
  La competencia emocional en los profesores de idioma materno: Un análisis cualitativo desde las vivencias de cuatro profesores de idioma materno - español2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [es]

  La labor de profesor de idioma materno requiere de un continuo y directo contacto con las personas de su entorno, quizás en mayor grado que muchas otras profesiones. Ese contacto se realiza con personas de variadas condiciones, como la edad, la cultura y el sexo, entre otras. Para ello y para que sus resultados sean más eficientes y se reflejen positivamente en su entorno laboral,  se precisa que el profesor posea una adecuada competencia emocional.  

  Más aun, el profesor de idioma materno en un país de acogida de inmigrantes, precisa de adecuadas capacidades para que a la par con sus conocimientos del idioma que imparte, estén los del manejo de situaciones que implican componentes emocionales.

  Lo anterior está motivado en gran parte, por el hecho de que sus alumnos presentan frecuentemente problemáticas al llegar a un nuevo país, encontrar una nueva cultura, un nuevo idioma y otras variadas situaciones. Esas problemáticas, involucran en su gran mayoría componentes emocionales.

  En otra perspectiva, con la realización de este trabajo se intenta ampliar conocimientos sobre la importancia de la Inteligencia Emocional en la educación y en especial para los docentes; y se intenta obtener conclusiones e ideas sobre el tema, que de alguna manera se puedan aplicar a la labor del profesor de idioma materno.

 • 178.
  Morén, Göran
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier.
  Samhällsfrågor i samhällskunskaps­undervisningen2016In: Kapet (elektronisk), E-ISSN 2002-3979, ISSN 2002-3979, Vol. 12, no 1, p. 95-115Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den här artikeln är en del av ett licentiatprojekt om samhällsfrågor som didaktiskt utmaning. Utgångspunkten är begreppet samhällsfrågor, som förekommer i ämnesplanen för samhällskunskap i gymnasieskolan. Detta är den andra delstudien i projektet, som också innehåller en läroplansstudie och en kommande intervjustudie. Empirin för denna artikel utgörs av en enkät med 74 gymnasielärare i samhällskunskap där de fått redogöra för hur de uppfattar begreppet samhällsfrågor som det framträder i styrdokumenten, vilken innebörd det har för och i deras undervisning och hur det förhåller sig till andra centrala begrepp i ämnesplanen, företrädesvis centralt innehåll och förmågor (som ska bedömas enligt kunskapskraven). En grund för analysen hämtas från tidigare forskning och läroplansstudien av begreppet samhällsfrågor, där ett dubbelt spänningsfält gällande såväl undervisningens upplägg som syfte tecknas. Detta spänningsfält ses som utgångspunkten för en möjlig logik. Resultatet visar att det inte var lätt att positionera lärarna utifrån det konstaterade spänningsfältet. Den dominerande bilden från lärarenkäten uppvisar en alternativ logik. Enligt den framhäver man inte spänningen mellan en undervisning med utgångspunkt i frågor och en undervisning med utgångspunkt i ett förutbestämt innehåll. Man tonar också ner spänningen mellan ett syfte i form av utvecklandet av förmågor och ett syfte i form av förmedlandet av ett bestämt innehåll.

 • 179.
  Nicoll, Katherine
  et al.
  University of Stirling.
  Fejes, Andreas
  Linköpings universitet, Pedagogik och vuxnas lärande.
  Olson, Maria
  Stockholms Universitet; Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle.
  Biesta, Gert
  University of Luxembourg.
  Opening discourses of citizenship education: a theorization with Foucault2013In: Journal of education policy, ISSN 0268-0939, E-ISSN 1464-5106, Vol. 28, no 6, p. 828-846Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We argue two major difficulties in current discourses of citizenship education. The first is a relative masking of student discourses of citizenship by positioning students as lacking citizenship and as outside the community that acts. The second is in failing to understand the discursive and material support for citizenship activity. We, thus, argue that it is not a lack of citizenship that education research might address, but identification and exploration of the different forms of citizenship that students already engage in. We offer a fragmentary, poststructuralist theorization oriented to explore the contemporary limits of the necessary', drawing on specific resources from the work of Michel Foucault and others for the constitution of local, partial accounts of citizenship discourses and activities, and exploration of their possibilities and constraints. We argue this as a significant tactic of theorization in support of an opening of discourses of citizenship and in avoiding the discursive difficulties that we have identified. Our theorization, then, is significant in its potential to unsettle discourses that confine contemporary thought regarding citizenship education and support exploration of what might be excessive to that confinement.

 • 180.
  Nilholm, Claes
  et al.
  Department of Education, Jönköping University.
  Almqvist, Lena
  CHILD, School of Sustainable Development of Society and Technology, Sweden.
  Göransson, Kerstin
  School of Education, Culture and Communication, Mälardalen University, Sweden.
  Lindqvist, Gunilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education. Uppsala universitet.
  Is it possible to get away from disability-based classifications in education?: An empirical investigation of the Swedish system2013In: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, Vol. 15, no 4, p. 379-391Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Disability classifications is given a minor role in the Swedish national policy on special needs in schools. In the present study questionnaires are used to investigate the actual importance of medical diagnosis in obtaining special support as well as attitudes towards such practices. The study involves different levels of the educational system as well as different occupational groups within compulsory schooling and preschool. The results show that: 1) disability-based categories are seen as less needed in practice by chief education officers than by principals; 2) disability-based classifications have stronger support among school staff than in the guiding documents and among principals and chief education officers; 3) a disability-based approach has stronger support at the compulsory school level than at the preschool level; 4) the group most in favour of disability-based classifications is teachers and those most against are chief education officers, principals and SENCOs.

 • 181.
  Nilholm, Claes
  et al.
  Malmö University.
  Almqvist, Lena
  Mälardalen University.
  Lindqvist, Gunilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education. Jönköping University.
  What is the problem?: explanations of school difficulties by eight occupational groups2013In: International Journal of Special Education, ISSN 0827-3383, E-ISSN 1917-7844, Vol. 28, no 1, p. 161-171Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Data from four different questionnaires are analyzed.  Explanations of school problems are compared for chief education officers, principals (in municipal and independent schools), subject teachers, class teachers, special teachers, special educational needs coordinators (SENCOs), and  assistants. Explanations involving deficits tied to the individual child were by far most common. Teachers and principals were the groups least likely to view teachers as a cause of school problems. Principals were even less likely to do so than the teachers themselves, and this was also the group that was least likely to consider the functioning of classes as an explanation of school difficulties. A school-leadership paradoxis identified, meaning that principals discern causes of school problems that are not within their influence.

 • 182.
  Nordgren, Eva
  et al.
  Uppsala universitet, Universitetsbiblioteket.
  Thorn, Linda
  Uppsala universitet, Universitetsbiblioteket.
  Att ge nycklar till kunskap: universitetsbibliotekets kurser i informationssökning2010In: Kunskapens nya världar: Uppsala Learning Lab och hur pedagogik och teknik kan mötas / [ed] Jenny Lee, Uppsala: Uppsala Learning Lab, Uppsala universitet , 2010, p. 181-184Chapter in book (Other academic)
 • 183.
  Nordmark, Marie
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  "Anna you really have to help me, tell me what to write. Please, just the first line."2011Conference paper (Refereed)
 • 184.
  Nordmark, Marie
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Digitalt skrivande i gymnasieskolans svenskundervisning: en ämnesdidaktisk studie av skrivprocessen2014Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to investigate the writing process in the teaching of the subject of Swedish at upper secondary school. This study analyses the relations between the pupils’ writing and the school environment in which the writing takes place and how the pupils position themselves and others in relation to their use of digital artefacts and norms in the classroom. The empirical material has been created in three classes at two different schools. The data consists of participant observations of 42 lessons, all of which were video recorded using two cameras, and audio recorded semi-structured interviews with 24 pupils and 3 teachers. Theoretically, the study is based on sociocultural perspectives on literacy and learning and a multimodal social semiotic understanding of meaning-making based on an interest in the use of resources that constitute meaning in the social environment. From an ecological perspective, writing is examined as discourses in which the participants and the environment interact. Analytic concepts are used by inspiration from Kress et al (2005) and Smidt (2002). The figure “Writing roles in fields of tension” has been constructed to illustrate the students’ writing roles and positioning's in the empirical material. The results show that the shift from paper and pen to computer and screen means more than a shift change in the use of artefacts. The teaching of digital writing has a point of departure as a project in communication. In multimodal environments, pupils are often left without access to a teacher due to the layout of the room. This leads to positioning in roles, such as help seeker and helper. The classrooms are characterised by the constant presence of social media and its demands on students’ attention. Earlier generations of writing processes emphasised the importance of prewriting, drafting and revision in stages. In the digital writing process these stages are lacking. In this context, the digital writing process can be understood as a “fourth generation process” consisting of writing, saving and sending. The fourth generation of writing process stresses on the writing at a micro- rather than macro level. The word processing functions of spelling and grammar offer clickable solutions to problems, but cannot be considered as tools for learning. In the digital classroom pupils are vulnerable, left to their own resources and have difficulties in handling complex assignments.

 • 185.
  Nordmark, Marie
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  New patterns in code-switching?: Empirical explanations on adolescents 'emulate-switching' in a community of membership.2009Conference paper (Refereed)
 • 186.
  Nordmark, Marie
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  The use of computers challenges processes of writing.2014Conference paper (Refereed)
 • 187.
  Nordmark, Marie
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Writing roles in fields of tensions between collective and individual digital writing.2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  From theoretical understanding of New Literacy Studies and ecological perspective on literacy (Barton 1994/2010; Smidt 2002; Kress et al2005) this paper explore and discuss writing roles in fields of tensions between collective and individual digital writing in the teaching ofSwedish at upper secondary school. The focus of the study is an analysis of relations between pupils´ writing, school environment in whichthe writing takes place, and how pupils position themselves and others in relation to their use of digital artefacts and norms in the classrooms. Literacy studies are rarely focused on the teaching of Swedish at upper secondary school level. The study takes its point ofdeparture from a broader understanding of writing, and investigates how writing interacts with reading, talking and listening. The analysis is bases on participant observations and video recordings of 42 lessons in Swedish in 3 classes at upper secondary school, and on interviews with 24 pupils and 3 teachers taking part in the study. The findings show that the teaching of writing in the subject of Swedish at upper secondary school is a project in communication with others. This means that the individual writing relates to collective participation in classroom and in social media. The shift from paper and pencil to computer and screen means more than a shift change in the use of artefacts. In order to illustrate this I have created the figure "Writing roles in fields of tension" from analyses of the empirical material. Four writing roles crystallised: mentor, social performer, independent writer and help seeking writer. The figure highlights the dynamics of writing and also the complexity in the use of digital artefacts and interpretation of norms in the environment. The pupils' identity making meets different writing cultures, which become an ecological interplay of constant negotiation. Participation also creates writing identities inrelation to the collective environment, and leads to the writer identifying him- or herself with values and practices of the community.

 • 188.
  Norman, Emma
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Servin, Malin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  "Vi har inte samma språk men vi kan förstå varandra i alla fall": En intervjustudie om hur förskollärare beskriver sitt arbete med icke-verbal kommunikation i flerspråkiga förskolor.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den ökade internaliseringen som lyfts i läroplanen för förskolan innebär att förskolan är en arena där många olika kulturer möts. Denna mångfald ställer höga krav på de som är verksamma inom förskolan. Statistik från 2017 visar att 5% av alla barn som vistas i förskolan är nyinvandrade. Detta kan innebära att förskolan blir det första mötet med det svenska samhället och språket för många barn. Då barnen inte kan uttrycka sig med hjälp av det verbala majoritetsspråket, svenska, tror vi att den icke-verbala kommunikationen kan spela en viktig roll i hur dessa barn får möjlighet att delta i demokratiska sammanhang vilket förstärks av forskning. Syftet med studien är att få kunskap kring hur några förskollärare i en kommun beskriver deras arbete med icke-verbal kommunikation i mötet med äldre (tre till fem år), flerspråkiga barn. För att få reda på hur förskollärare beskriver sitt arbete med icke-verbal kommunikation i en flerspråkig förskola har en kvalitativ intervju genomförts. Sammanlagt intervjuades sex förskollärare på tre olika förskolor. Resultatet, som analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv, visar att det finns en icke-verbal mångfald som förskollärarna använder sig av för att erbjuda barnen kommunikationsmöjligheter i verksamheten oavsett om de behärskar majoritetsspråket eller inte. Förskollärare lyfter dock att den icke-verbala kommunikationen kan vara problematisk i främst stressiga situationer, vilket innebär att barnens kommunikativa handlingsutrymme blir begränsat. Då förskollärarna stöttar de äldre, flerspråkiga barnens kommunikativa förmågor används den icke-verbala kommunikationen främst för att stimulera barnens verbala språkutveckling i majoritetsspråket. En viktig slutsats som framkommer i intervjuerna av förskollärarna är att de två kommunikativa systemen, det vill säga det verbala och det icke-verbala, förstärker varandra och båda behövs för att de äldre flerspråkiga barn vi möter i förskolan ska få möjligheter att bli delaktiga i den förskolekontext de befinner sig i. Avgränsningar i studien har gjorts då fokus enbart ligger på de äldre, flerspråkiga barnen i förskolan. Detta har påverkat valet av förskolor att genomföra studien på samt den forskning som lyfts.

 • 189.
  Olsmats, Carl
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Industrial Engineering and Management.
  Utbildning för bildning: reflektioner kring utbildning av ingenjörer i allmänhet och Industriella ekonomer i synnerhet2015Student paper otherStudent thesis
 • 190.
  Olson, Maria
  Stockholms universitet, Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum).
  Att skaffa behörighet – att utveckla yrkeskompetenser? Presentation av aktuell pedagogisk forskning om yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning för lärare, rektorer och andra verksamma i yrkesutbildning i regionen Skaraborg, samt studerarande vid yrkeslärarutbildningen, Högskolan i Skövde. På 'Forskarfredagen', Högskolan i Skövde, 27 september (2013)2013Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 191.
  Olson, Maria
  Stockholms universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap; Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Consumer Attitude for Self-Making - The ´Neo´ in Swedish Education policy on Active Citizenship and Worries about it2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Educating for active citizenship is a pressing issue in educational policymaking in the European countries, not least in the current neoliberal climate defined by economic and social change and by calls from different quarters for increased pluralism. Growing demands from the European Union on its member states to provide for active citizens through education fuels this task. In this text, Swedish education policy will be taken as a case in order to highlight how this issue is being handled in this ‘local’ national policy setting in Europe. It is argued that the Swedish educational citizen fostering agenda is marked out by a neo liberal orientation as regards the depiction of citizenship, where the envisioned ‘active’ citizen can be described as one with a consuming attitude for self-making. To this end, Sweden appears to respond to supranational demands quite well as regards citizenship education. Nevertheless the 'neo' in Swedish education policy on citizenship is worrying, I argue, as it tends to gloss over important notions of citizenship and citizenship education necessary to consider in our times.

 • 192.
  Olson, Maria
  Stockholms universitet, Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum); Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Educating the Democratic Citizen: the case of Sweden2012Conference paper (Other academic)
 • 193.
  Olson, Maria
  Stockholms universitet, Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum).
  Konflikten som verktyg i mänskligt växande2012Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 194.
  Olson, Maria
  Stockholms universitet, Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum).
  To Be or not to Be a (properly educated) Citizen: comments on the ICCS 2009 study2012In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 21, no 1, p. 17-27Article in journal (Refereed)
 • 195.
  Olson, Maria
  Stockholms universitet, Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum); Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  What Counts as Young People's Civic Engagement in Times of Accountability?: On the Importance of Maintaining Openness about Young People's Civic Engagement in Education2012In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 21, no 1, p. 29-55Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  One aspect of the ICCS study's measurement of young people's citizen competence is 'civic engagement'. In this article it is argued that even though the study's assessment captures important aspects of young people's civic engagement, too strong educational reliance on it may contribute to meagreness in the educaitonal assignment to see to an engaged citizenry. By providing deeper insight into the ICCS study's assessment rationale, and by presenting qualitatively derived examples of young people's civic engagement, it is suggested that in order to see to fruitful ways of approaching the educational task of providing for young people's civic engagement, we need to maintain openness to different depictions of civic engagement. Among them those that matter as such for the young people themselves in and through the social and material practices they take part in.

 • 196.
  Olson, Maria
  et al.
  Stockholms universitet, Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum).
  Andersson, Erik
  Högskolan i Skövde.
  Om att mäta och värdera ungdomars demokratiska medborgarkompetens2012Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 197.
  Olson, Maria
  et al.
  Stockholms universitet, Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum).
  Edling, Silvia
  Uppsala universitet.
  Liljestrand, Johan
  Högskolan i Gävle.
  Demokrati i aktuell svensk lärarutbildning och skola2012In: Demokrati og laererbevissthet, 2012Conference paper (Other academic)
 • 198.
  Olson, Maria
  et al.
  Stockholms universitet, Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum); Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Edling, Silvia
  Uppsala universitet.
  Liljestrand, Johan
  Högskolan i Gävle.
  Andersson, Erik
  Högskolan i Skövde.
  Är du mätbar nog, lilla vän?: Mätbarhetskultur, ICCS 2009 och ungdomars medborgarkompetens2012In: Skola och Samhälle, ISSN 2001-6727Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 199.
  Olson, Maria
  et al.
  Stockholm University, Sweden.
  Fejes, Andreas
  Linköpings universitet, Pedagogik och vuxnas lärande.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle.
  Nicoll, Katherine
  University of Stirling, Scotland, UK.
  Citizenship production beyond the curriculum2013Conference paper (Other academic)
 • 200.
  Olson, Maria
  et al.
  Stockholms universitet, Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum); Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Gamalielsson, Jonas
  Gustavsson, Susanne
  Lundell, Björn
  Addressing Democratic and Didactic Implications of Different Technological Offerings in Compulsory School Teaching Practices2014In: NGL 2014. Next Generation Learning Conference: Conference Summary / [ed] Erik Brunnert Walfridsson, Falun: Högskolan i Dalarna , 2014, p. 52-62Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper draws from a multidisciplinary research study that aims to identify and analyse democratic and didactic implica- tions of different technological offerings in compulsory school teaching practices. The research study also aims to develop strate- gies to promote learning through open knowledge processes in Swedish educa- tional contexts. The overarching goal of our research is to contribute to systematic and in-depth knowledge of specific, educa- tion-related challenges in one of today’s most important ongoing changes in schools, the implementation of IT. In this paper we report on the current state of practice concerning the use of technologi- cal offerings in school and its democratic and didactic implications to the aim of elaborating on pedagogical and technolog- ical challenges in the context of compulsory school. 

123456 151 - 200 of 276
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf