du.sePublications
Change search
Refine search result
123456 151 - 200 of 254
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Liedgren, Pernilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Översyn magisterprogram i socialt arbete med inriktning evidensbaserat arbete med barn och unga2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport har som syfte att göra en översyn av magisterprogramet i evidensbaserat socialt arbetes första år. Intervjuer har genomförts med studenter, lärare samt representanter för arbetslivet (kommuner). I rapporten presenteras följande förlag; 1) Att avsluta fri-fart, fri-start upplägget och istället införa fast fart (25% alt. 50%)  takt för studierna. Kurserna kan fortfarande bestå av inspelade föreläsningar och ha en stor flexibilitet, inom terminsgränserna. 2) Att begränsa examinationerna till fem. 3) Att ha kvar distans/nätundervisningen och att uppmuntra kursansvariga att lägga in diskussionstrådar, chat, connectmöten och bjuda in studenter som bor nära studieorten att närvara vid streamade föreläsningar. 4) Att ge möjligheter till ett program. Att erbjuda magisterkurserna som fristående kurser som sedan vägs samman i en magisterexamen. 5) Att inrätta ett programråd där återkommande diskussioner förs kring socialarbetarnas utbildning, policyns implementering och vidarutveckling.

 • 152.
  Liedgren, Pernilla
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Andersson, Lars
  Ersta Sköndal högskola/ Ersta Sköndal University College.
  Strategies among young Jehovah’s Witnesses in compulsory school in Sweden, age 13-15, a case-study2013In: International Journal for the Study of New Religions, ISSN 2041-9511, E-ISSN 2041-952X, Vol. 4, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study investigated how young teenagers, as members of a strong religious organization, dealt with the school situation and the encounter with mainstream culture taking place at school during the final years in Swedish primary school (age 13-15 years). The purpose was to explore possible strategies that members of a minority group, in this case the Jehovah’s Witnesses, developed in order to deal with a value system differing from that of the group. We interviewed eleven former members of the Jehovah’s Witnesses about their final years in compulsory Swedish communal school. The ages of the interviewees ranged between 24 and 46 years, and the interviewed group comprised six men and five women. Nine of the eleven interviewees had grown up in the countryside or in villages. All but two were ethnic Swedes. The time that had passed since leaving the movement ranged from quite recently to 20 years. The results revealed three strategies; Standing up for Your Beliefs, Escaping, and Living in Two Worlds. The first two strategies are based on a One-World View, and the third strategy, Living in Two Worlds, implies a Two-World View, accepting to a certain extent both the Jehovah’s Witnesses outlook as well as that of ordinary society. The strategy Standing up for Your Beliefs can be described as straightforward, outspoken, and bold; the youngsters did not show any doubts about their belief. The second subgroup showed an unshakeable faith, but suffered psychological stress since their intentions to live according to their belief led to insecurity in terms of how to behave, and also left them quite isolated. These people reported more absence from school. The youngsters using the strategy Living in Two Worlds appeared to possess the ability to sympathize with both world views, and were more adaptable in different situations.

 • 153.
  Liedgren, Pernilla
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Andersson, Lars
  Ersta Sköndal högskola, Ersta Sköndal university college.
  Strategies among young Jehovah's Witnesses in primary school, age 13 - 152012Conference paper (Other academic)
 • 154.
  Liedgren, Pernilla
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Andersson, Lars
  Ersta Sköndal högskola, Ersta Sköndal university college.
  Strategies among young Jehovah's Witnesses in secondary school in Sweden2012In: Religion and Young to Middle Aged Adults, 2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Sweden is among the most secular countries in the world and Jehovah’s Witness is a fundamentalist Christian organization with an ambition to present its interpretation of the Bible as truth. Emerging adults in Jehovah’s Witness are expected to behave and believe according to rules and a view of life which distinguish them from the values and teachings of the Swedish school.  The aim of the paper is to present strategies and reflections among Jehovah’s Witnesses in Swedish secondary school to meet the expectations of the religious community, when these are in conflict with the values and teachings of the school. Interviews with eleven former Jehovah’s Witnesses, now adults, have been conducted in the tradition of grounded theory. Strategies found where; 1) to stand up for their belief; 2) double standard and 3) flight. The reflections concern what it is to be an authentic person and the social context.

 • 155.
  Liedgren, Pernilla
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Elvhage, Gudrun
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Expectations, attitudes and motives among future social workers in Sweden: students in social work2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The intended aim of this paperis to discuss motivation and personal traits among social work students andimplication to international social work. An enquiry was made to investigatethe motivation, values and expectation among first year social work students atfour universities in Sweden. There is previous evidence that education havedifficulties forming students values, and the effect follows that it isbecoming vital to attract and accept the best students for the profession. Oneof the investigated universities did have a different form of admission systemsince half of their students were accepted after a test and an interview. Thepresentation aims to present results from the survey as well as discuss how theresults of the Swedish social work students differed in between theuniversities and from international research of social work students.

 • 156.
  Liedgren, Pernilla
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Elvhage, Gudrun
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Knowledge support in communities for social workers in Sweden2012In: Empowerment in social work, 2012Conference paper (Refereed)
 • 157.
  Liedgren, Pernilla
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Elvhage, Gudrun
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Motiv, förutsättningar och värderingar hos socionomstudenter2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  I nordiska sammanhang är det lite känt om socialarbetares attityder till arbetsvillkor och pågående sociala och politiska trender. Socialarbetare som yrkesgrupp kan betraktas som aktörer som praktiskt ska tolka och genomföra socialpolitik. Resultatet från en omfattande nordisk studie visade att socialarbetarnas attityder varierade inom olika specialiseringar inom kommunal socialtjänst. De socialarbetare som arbetade med ekonomisk hantering var mer missnöjda med sin arbetssituation och mer positiva till sanktioner och restriktioner mot klienter jämfört med kollegor inom andra verksamhetsområden. De är mer benägna att förklara fattigdom med hänvisning till enskilda brister. Vidare visar forskning att socialarbetare inte ser den nordiska modellen som att den underlättar för utsatta människor mer än andra välfärdssystem. Många socialarbetare menar att socialt arbete präglas av ekonomiska omständigheter och en byråkratisk administration. I vår studie diskuterar vi socionomstudenternas motiv och värderingar och jämför med vad uppdragsgivare eftertraktar av professionen. Är det, som några forskare pekar på, att uppdragsgivare, främst kommuner efterfrågar socionomer med framförallt kunskaper i juridik och som kan hantera byråkrati och inte det som vi ser i vår studie socionomstuderande med altruistiska motiv. I den meningen kan diskrepansen mellan ett rationellt kommunalt perspektiv och studenternas altruistiska motiv få konsekvenser.

  Ett frågeformulär utvecklades för studenterna och lämnades till dem i början av deras socionomutbildning. Studien genomfördes på fyra olika universitet och högskolor i Sverige och sammanlagt svarade 250 studenter på enkäten. Frågeformuläret som innehöll både fasta och öppna svarsalternativ har bearbetats med hjälp av statistikprogrammet SPSS och de öppna svaren har kategoriserats.

  Resultatet från den kvantitativa undersökningen av studenter på fyra olika socionomutbildningar i Sverige visar att studenters motivation och värderingar är relativt homogena mellan de fyra utbildningsorterna. Det skiljer sig åt när de gäller de mindre högskolorna när det gäller motiv. Ungefär en tredjedel av studenterna anger idealistiska motiv för sitt yrkesval. Lika många en tredjedel av studenterna uppvisar individualistiska motiv och värderingar medan en del av studenterna varken är idealistiska eller individualistiska utan anger att socionomyrkesvalet är ett yrkesval för att få ett arbete. När studenterna anger vilken professionell roll som de helst vill tillskriva sig som socionom anger de i första hand empatisk, kompetent och att bli en god lyssnare.

  I vår presentation diskuterar vi elevernas värderingar och förväntningar i förhållande till sin framtida professionella identitet som socionom samt deras personliga motiv för att välja utbildningen till socionom. Vi presenterar också hur resultatet av de svenska studenternas motiv skiljer sig från internationell forskning men diskuterar också hur socionomstudenter skiljer sig åt i ett nationellt perspektiv.

 • 158.
  Liedgren, Pernilla
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Elvhage, Gudrun
  Ehrenberg, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Kullberg, Christian
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  The use of decision support systems in social work: a scoping study literature review2016In: Journal of Evidence-Informed Social Work, ISSN 2376-1407, E-ISSN 2376-1415, Vol. 13, no 1, p. 1-20Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Decision support systems are known to be helpful for professionals in many medical professions. In social work, decision support systems have had modest use, accompanied by strong criticism from the profession but often by praise from political management. In this study the aim of the authors was to collect and report on the published evidence on decision support systems in social work. The conclusion of the authors is that a decision support system gives support to social workers in conducting a thorough investigation, but at the same time gives them the freedom to make autonomous decisions that might be the most helpful for and used by social workers. Their results also indicate that decision support systems focusing on atypical rather than typical cases are perceived as the most useful among experienced staff.

 • 159.
  Liedgren, Pernilla
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Kullberg, Christian
  Evidensbaserad praktik i svenskt socialt arbete: En forskningsöversikt och ett förslag till fortsatt forskning2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport presenterar en översikt av forskning om evidensbaserad praktik (EBP) i svenskt socialt arbete inom den kommunala socialtjänsten och andra verksamheter inom den svenska socialvården. Syftet är att beskriva forskningsläget om EBP i socialt arbete samt ge förslag till fortsatt forskning på området. I rapporten redovisas forskning om stöd, attityder och förhållningssätt till det evidensbaserade arbetet med fokus på organisation, chefer och första linjens socialarbetare. Resultaten visar att genomförandet av EBP i socialt arbete till stora delar styrts centralt av Socialstyrelsen. Den EBP-version som på detta sätt prioriterats och spridits skulle kunna kallas en guideline-modell. Forskning visar också att svenska socialarbetares anpassning till ett EBP-koncept enligt guideline-modell är relativt svagt. Trots det är socialarbetare liksom sina chefer överlag allmänt positiva till EBP, men det finns också en relativt stark oro för att den version av EBP som sprids av Socialstyrelsen är för rigorös för att passa praktiskt socialt arbete. Mot bakgrund av det fokus som forskningen haft och de kunskapsluckor som finns om socialarbetares förhållande till en reflekterande praktiker-modell avslutas rapporten med att ge ett förslag på framtida möjliga forskningsfrågor utifrån detta perspektiv.

 • 160.
  Lindhagen, Camilla
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Work.
  Rönningen, Sandra
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Work.
  Det som inte syns, finns inte: En kvalitativ studie om kunskap, heteronormativitet och diskriminering av HBT-personer på äldreboenden2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet var att studera vilka kunskaper enhetschefer och personal inom äldreomsorgen har om äldre personer med en annan sexuell läggning än den rådande heteronormativa. Syftet var även att förstå hur heteronormativitet ser ut inom äldreomsorgen samt att undersöka om diskriminering sker. I studien har en kvalitativ metod i form av fallstudie använts. Intervjuer med sex enhetschefer på äldreboenden har genomförts. Som teoretisk tolkningsram har heteronormativitet samt diskriminering använts. I studien framkommer att ett heteronormativt synsätt gentemot äldre heterosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT-personer) finns samt att strukturell diskriminering råder. Enhetscheferna i studien har inte några specifika kunskaper om HBT-personer, deras livsstil, levnadsvillkor eller eventuell problem. Intervjupersonernas kunskap baseras på egna erfarenheter av HBT-personer i den privata sfären. Vidare framkommer att enhetscheferna anser att samhället är öppet för personer med en annan sexuell läggning än den rådande heteronormativa och av den anledningen behövs ingen vidare kunskap. I och med den öppna attityden i samhället menar enhetscheferna också att deras personal gör ett bra arbete med alla personer som bor på äldreboendena.

 • 161.
  Lindqvist, Malin
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Strandberg, Linda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Behandlingspersonalens perspektiv på bemötande: "Tron på individen"2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The treatment of clients within abuse and addiction care is extremely important for clients to want to receive support from those who perform care, and the meeting between councellor/therapist and client can be a first step in the right direction for the client. The purpose of this study was to examine how the staff treats adult clients with substance abuse or addiction. To answer the study's purpose and issues conducted the study with a qualitative approach. Materials Collection has been done through seven semi-structured interviews, and then analyzed by qualitative content analysis. Theoretical study of interpretation based on Goffman´s dramaturgical perspective.

  The results of the study show that the hospitality of substance abuse and addiction services should be characterized by knowledge-based and respectful attitude and signal the human warmth, and it should be based on an individualized treatment with the belief in the individual's own abilities. The result also showed the aggravating factors in the plea, namely the client's illness, denial, resistance, and the asymmetrical power relationship.

 • 162.
  Lindqvist, Malin
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Strandberg, Linda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Behandlingspersonalens perspektiv på bemötande: "Tron på individen"2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The treatment of clients within abuse and addiction care is extremely important for clients to want to receive support from those who perform care, and the meeting between councellor/therapist and client can be a first step in the right direction for the client. The purpose of this study was to examine how the staff treats adult clients with substance abuse or addiction. To answer the study's purpose and issues conducted the study with a qualitative approach. Materials Collection has been done through seven semi-structured interviews, and then analyzed by qualitative content analysis. Theoretical study of interpretation based on Goffman´s dramaturgical perspective.

  The results of the study show that the hospitality of substance abuse and addiction services should be characterized by knowledge-based and respectful attitude and signal the human warmth, and it should be based on an individualized treatment with the belief in the individual's own abilities. The result also showed the aggravating factors in the plea, namely the client's illness, denial, resistance, and the asymmetrical power relationship.

 • 163.
  Loman, Kerstin
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Tidén, Carolinne
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Maskrosbarn: En litteraturstudie om barn i riskzon2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to gain a deeper understanding of how society better can support and protect children who grow up under challenging and unfavorable circumstances. This study is based on six autobiographies which have been selected based on certain criteria. These autobiographies have been compiled based on a qualitative content analysis and a number of topics have been identified. Based on the purpose of the study and its framing of questions theories of risk and protective factors, Sense Of Coherense, shame, resilience and attachment theory has been chosen. Existing research indicates that children at risk and social child care are a somewhat neglected research area. The result of this study highlights a number of deficiencies both within the social welfare system and the society as a whole. There is a large need for continuous appreciation and clarification of the support that these children can expect.

 • 164.
  Lundblad, Cassandra
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Gustafsson, Malin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Anhörigperspektivet på äldre med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens: En kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe and analyse relative’s involvement and experience of the care in a nursing home for a next of kin who was an older person with behavioural and psychological symptoms of dementia, and how the role as a relative changed after the elderly’s move from their own home to a nursing home. We conducted five qualitative interviews with relatives related to elderly residing at a nursing home. The results showed that the role as a relative changed after their related elderly’s move to nursing home. The majority of the respondents had previously acted as a caretaker in the home and after their related elderly’s move to nursing home they described mixed feelings of relief and loneliness. The results showed that the respondents had a positive experience of the care and felt involved in the care of their related elderly residing in the nursing home.

 • 165.
  Lundell, Jonna
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Eriksson, Malin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Är samverkan a och o?: En kvalitativ studie om samverkans betydelse i det förebyggande sociala arbetet med att öka ungdomars närvaro i skolan.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to increase the knowledge of the preventive social work with adolescents and examine if cooperation in the preventive work contributes to increase attendance at school among adolescents. A qualitative approach has been used, where interviews with six representatives from school and social services has been done.

  The result shows that a preventive social work by increase attendance at school among adolescents is performed. Though it appears that lack of time and personal resources contributes to the preventive social work is not made in the extent as the representatives would wish. They agree that preventive work is important in the work with increase attendance at school among adolescents. The result also shows that cooperation is of great importance on the preventive social work as it benefits the adolescents if different social authorities cooperative. Cooperation contribute to achieved a comprehensive view of the adolescent and that the adolescents who risk to develop absenteeism can be intercepted in time.

 • 166.
  Lundgren, Berit
  Umeå universitet, Institutionen för språkstudier.
  Retoriken i den pedagogiska praktiken2008In: Sjätte nationella konferensen i svenska mned didaktisk inriktning / [ed] Anne Palmér, Uppsala: Uppsala universitet , 2008, 1, p. 70-82Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Studien, som redovisas, lyfter fram betydelsen av styrdokumentens och lokala arbetsplaners utformning samt lärares undervisning för att utveckla elevers kommunikativa förmåga uttryckt i förberett tal. I studien görs en retorisk analys av en elevtext, ett manus till ett förberett tal, från en sydafrikansk kontext. I manuset kan tre topos urskiljas, byggnader, samhälle/familj och kroppen, vilka utgör ramen för den retoriska analysen. Vidare visar analysen att eleven i sin text, My name is HIV, tydligt använder sig av retoriska grepp på ett övertygande, intressant och associativt sätt. Avslutningsvis för jag en didaktisk diskussion om undervisning i tal i en svensk kontext, där jag menar att ett kritiskt reflekterande över skrivande och i synnerhet tal måste övervägas.

 • 167.
  Löfgren Lyttbacka, Ann-Catrine
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Kvinnors våld mot barn: - utifrån professionellas erfarenheter2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper reports a qualitative study in which semi-structured interviews have been performed with professionals who are working close to mothers with violent behavior and their children. The purpose of the present study was to examine social workers’ perceptions regarding mothers´ violence toward children and what they experience as underlying causes to mothers violence. Three main categories have been identified;

  the extent and constitution of the violence, its underlying causes and the professional´s approach concerning mother´s violence. The results mainly indicate the importance for professionals to address and ask about violence when meeting clients, also when meeting mothers. Findings also indicate that there are several underlying factors to why a mother abuse her children.

 • 168.
  Löfvenmark, Jennifer
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Öberg, Catrin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  ”Det behöver bli bättre för att vi ska hålla i längden…”: En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares psykosociala arbetsmiljö2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To work as a social worker within investigations at social services specialized in children and

  young adults is assumed to be stressful with a high workload. Consequently, their working

  environment is often discussed. Therefore, the aim of this paper was to investigate what

  factors social workers, working under these circumstances, perceive as affecting their

  psychosocial working environment. This study was based on qualitative interviews and the

  result is analyzed with help of the demand- control- and support model.

  The result indicates that social support is an important component to consider in order for

  social workers to be healthy in their roles. The circumstances need to improve to prevent

  social workers from being exposed to stress and unhealthiness, and thereby improving their

  psychosocial working environment. Our conclusion from this study is that there is an

  imbalance between the requirements asked from social workers and the resources available.

 • 169.
  Mahmutovic, Dzana
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Petersson, Amanda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Vi ser samma tjejer gå på gatan nu som för fyra år sedan: En kvalitativ studie av aktörers arbete med sexuellt människohandlade kvinnor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to explore how the social services, the police and voluntary organizations in the municipality of Gothenburg work with sexually trafficked women. The method that has been used is qualitative in form of semi-structured interviews. The theoretical starting point was empowerment. For the study, this meant that we had a basis in the limited opportunities of sexual trafficked women to exercise power over their lives, as their life is controlled by, for example, pimps and traffickers. The results of the study has shown that respondents work with both short- and long-term measures but that the work is characterized by restrictions and counterclaims. The results also showed the respondents feel that cooperation and the work of the police is crucial for success in the work with sexual trafficked women.

 • 170. Matlabi, H
  et al.
  Parker, S
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Tha contribution of home-based technology to older people's quality of life in extra care housing2011In: BMC Geriatrics, ISSN 1471-2318, E-ISSN 1471-2318, Vol. 11, article id 68Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: British government policy for older people focuses on a vision of active ageing and independent living. In the face of diminishing personal capacities, the use of appropriate home-based technology (HBT) devices could potentially meet a wide range of needs and consequently improve many aspects of older people's quality of life such as physical health, psychosocial well-being, social relationships, and their physical or living environment. This study aimed to examine the use of HBT devices and the correlation between use of such devices and quality of life among older people living in extra-care housing (ECH). 

  Methods: A structured questionnaire was administered for this study. Using purposive sampling 160 older people living in extra-care housing schemes were selected from 23 schemes in England. A face-to-face interview was conducted in each participant's living unit. In order to measure quality of life, the SEIQoL-Adapted and CASP-19 were used. 

  Results: Although most basic appliances and emergency call systems were used in the living units, communally provided facilities such as personal computers, washing machines, and assisted bathing equipment in the schemes were not well utilised. Multiple regression analysis adjusted for confounders including age, sex, marital status, living arrangement and mobility use indicated a coefficient of 1.17 with 95% CI (0.05, 2.29) and p = 0.04 [SEIQoL-Adapted] and 2.83 with 95% CI (1.17, 4.50) and p = 0.001 [CASP-19]. 

  Conclusions: The findings of the present study will be value to those who are developing new form of specialised housing for older people with functional limitations and, in particular, guiding investments in technological aids. The results of the present study also indicate that the home is an essential site for developing residential technologies.

 • 171.
  Mattsson, Linnea
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Stenquist, Cecilia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Skolans arbete med barn som far illa: En kvalitativ undersökning av skolpersonals förhållningssätt till barn som misstänks fara illa2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In their daily contact with children, teachers have a unique role in detecting child-maltreatment, as mandated reporters they are subject to a statutory personal and unconditional notification. Nevertheless, reporting abilities are generally low, and it is assumed that there are a large number of children who are maltreated.

  The purpose of our study was to investigate school staff’s knowledge and attitudes to act in an appropriate and constructive way if suspicion arises that a child is maltreated. A qualitative study using semi-structured interviews were conducted. The empirical data, evaluated through a thematic analysis and linked to previous research and theoretical perspectives and concepts within symbolic interactionism.

  Our conclusion is that there is a gap between how teachers act regarding maltreated children and how they are supposed to act according to skolverket.

  We have identified a lack of ability to identify maltreated children and a hierarchy where teachers can be prevented from completing their mandatory reporting.

 • 172.
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Factors associated with the willingness to care of informal carers of older people2011In: Aging Clinical and Experimental Research, ISSN 1594-0667, E-ISSN 1720-8319, Vol. 23, no Suppl.1, p. 70-Article in journal (Refereed)
 • 173.
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Frailty falls and the Body Drop2011In: Aging Clinical and Experimental Research, ISSN 1594-0667, E-ISSN 1720-8319, Vol. 23, no Suppl. 1, p. 80-Article in journal (Refereed)
 • 174.
  McKee, Kevin
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Austin, C
  Causal attributions following a fall and health outcomes at 6 months post-fall2009In: Psychology and Health, ISSN 0887-0446, E-ISSN 1476-8321, Vol. 24, no Suppl.1, p. 268-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background. Falls in older people decrease quality of life and increase mortality. There is littleresearch on perceptions of the cause of a fall and their influence on health outcomes. Method.A survey (N¼196) of older people hospitalised after a fall recorded attributions for the causeof the fall. A follow-up survey at 6 months measured functional limitation, anxiety anddepression. Findings. of the participants, 44.3% saw their fall as due to their character, 15.6%due to their behaviour, and 40.1% due to external factors. A hopelessness explanatory stylewas found in 21.1% of participants. Perceiving age as the cause of the fall predicted (p5.06)higher levels of depression at 6 months, while having hopelessness explanatory stylesignificantly predicted higher functional limitation (p¼.001). Discussion. Causal attributionsof fall events impact on physical and mental health outcomes, offering a route forpsychological intervention to reframe the meaning attached to a fall.

 • 175.
  McKee, Kevin
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Bien, B
  Wojszel, B
  Kofahl, C
  Krevers, B
  Melchiorre, M G
  Mnich, E
  Prouskas, C
  The willingness of informal carers of older people to continue caring: results of the EUROFAMCARE study2010In: Psychology and Health, ISSN 0887-0446, E-ISSN 1476-8321, Vol. 25, no Suppl. 1, p. 59-59Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Objectives: The willingness to continue in the caregiving role has been shown to be one of the most significant factors in the breakdown of family care of an older person. Willingness to care was considered in the EUROFAMCARE study, which examined the characteristics of caregiving in six European countries. Methods: Nearly 6000 informal carers of older people (n = 1000 in Germany, Italy, Sweden, Greece, Poland and the UK) were recruited using a shared sampling protocol and interviewed using a standardized questionnaire. Logistic regression procedures determined the best model of willingness to care in each country. Results: Between 29% and 14% of the variance in willingness to care was explained by the models. No single variable was significant in the models across all countries, but the negative impact of care was associated with low willingness in five countries, while being a son/daughter carer was associated with high willingness in four. The category of variables that explained the most variance in willingness to care was ‘caregiving circumstances and relationships’. Conclusions: If a carer's motivation for caregiving is to be maintained, support for carers must adequately address any negative impact of their role, and use a relationship-centred approach.

 • 176.
  McKee, Kevin
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Dahlberg, Lena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Psychological, health and social predictors of emotional and social loneliness in older people2012In: Psychology and Health, ISSN 0887-0446, E-ISSN 1476-8321, Vol. 27, no s1, p. 89-90Article in journal (Refereed)
 • 177.
  McKee, Kevin
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Dahlberg, Lena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Social exclusion and well-being in older adults in rural and urban communities.2017Conference paper (Refereed)
 • 178.
  McKee, Kevin
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Dahlberg, Lena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  The association between receipt of informal care and health in older people2011In: Psychology and Health, ISSN 0887-0446, E-ISSN 1476-8321, Vol. 26, no Suppl. 2, p. 173-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Older people as care-receivers are under-researched. We examined the health and well-being of older people with differing levels of care need and receipt. Methods: Community resident older people (N = 1250) from a single UK metropolitan area were randomly recruited, and completed a questionnaire on social exclusion via interview. Participants were categorised into one of the four groups: receiving informal care; receiving informal support; no receipt of informal care/support despite need and no receipt of informal care/support, no need. Findings: Associations (p < 0.001) between group membership and health status (F = 75.7), functional status (F = 159.1), well-being (F = 29.5) and loneliness (F = 28.9) indicated the ‘receiving care’ and ‘no receipt of care/support despite need’ groups had the poorest health profiles. Logistic regression determined primary predictors of group membership. Discussion: A significant group of older people receives no informal care/support despite frailty. Research is needed to determine why some older people do not receive informal care appropriate to their needs.

 • 179.
  McKee, Kevin
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Dahlberg, Lena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  The association between social exclusion and well-being in older adults from rural and urban areas2018Conference paper (Refereed)
 • 180.
  McKee, Kevin
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Schüz, Benjamin
  University of Tasmania.
  Psychosocial factors in healthy ageing2015In: Psychology and Health, ISSN 0887-0446, E-ISSN 1476-8321, Vol. 30, no 6, p. 607-626Article in journal (Refereed)
 • 181.
  Modig, Charlotta
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  ”De vill ha LARO”: Missbrukshandläggares upplevelser av att arbeta medopiatberoende klienter2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Opiate addiction is a serious and difficult condition and drug mortality in Sweden is very

  high. The purpose of this study is to acquire knowledge and illustrate how staff working with

  drug addiction in social services in Dalarna look at their work with people with opiate

  addiction in relation to the fact that MAT lies with another operator. A qualitative study has

  been carried out where social workers who works with drug addiction from five different

  municipalities in Dalarna have been interviewed. The empirical data were analyzed in relation

  to previous research on the area and the theories of domains and professions. The conclusion

  of the study shows that the social workers in Dalarna experiencing some obstacles in their

  work with clients with opioid dependence since it is two operators involved. For example, the

  long queues to MAT and difficulties to get through forced addiction care were issues that may

  be a risk for clients lives.

 • 182.
  Naseer, Mahwish
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Agerholm, Janne
  Fastbom, Johan
  Schön, Pär
  Ehrenberg, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Dahlberg, Lena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Emergency department revisits among older adults: A prospective cohort study2019Conference paper (Refereed)
 • 183.
  Naseer, Mahwish
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work. Aging Research Center, Karolinska Institutet & Stockholm Universit.
  Dahlberg, Lena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work. Aging Research Center, Karolinska Institutet & Stockholm University.
  Fagerström, Cecilia
  Health related quality of life and emergency department visits in adults of age ≥ 66 years: a prospective cohort study.2018In: Health and Quality of Life Outcomes, ISSN 1477-7525, E-ISSN 1477-7525, Vol. 16, no 1, article id 144Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Age increases the risk of emergency department [ED] visits. Health related quality of life (HRQoL) is often estimated as an outcome of ED visits, but it can be a risk factor of ED visits. This study aims to assess the association of HRQoL with time to first ED visit and/or frequent ED use in older adults during four-year period and if this association differs in 66-80 and 80+ age groups.

  METHODS: Data from the Swedish National Study on Aging and Care-Blekinge of wave 2007-2009 was used in combination with electronic health records on ED visits. The analytical sample included 673 participants of age 66 years and older with information on HRQoL. Cox proportional hazard model was used to assess the association between HRQoL and time to first ED visit. Logistic regression analysis was performed to estimate the association of HRQoL with frequent ED use.

  RESULTS: During the study period, 55.3% of older adults visited the ED and 28.8% had a frequent ED use. Poor physical HRQoL was independently associated with first ED visit both in total sample (p < 0.001) and in 66-80 (p < 0.001) and 80+ (p = 0.038) age groups. Poor mental HRQoL had no significant association with first ED visit and frequent ED use.

  CONCLUSION: Findings suggest that poor physical HRQoL is associated with time to first ED visit in older adults. Therefore, physical HRQoL should be considered while planning interventions on the reduction of ED utilisation in older adults. Explanatory factors of frequent ED use may differ in age groups. Further studies are needed to identify associated factors of frequent ED visits in 80+ group.

 • 184.
  Naseer, Mahwish
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Dahlberg, Lena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Fagerström, Cecilia
  Poor health related quality of life: A risk factor of emergency visits among older adults2018Conference paper (Refereed)
 • 185.
  Naéem, Sara
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Hedman, Jimmy
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  ‘’Hon blir ju en till i vår familj’’: Flyktingguiders upplevelser av projektet Flyktingguide2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this qualitative study, six refugee guides are interviewed as participants of the Refugee Guide project in the municipality of Falun. The study aims at seeing the importance of the project for the refugee guides and, from their perspective, suggesting ways to improve the project for increased integration. The results found in this study show that the refugee guides feel a sense of satisfaction, that they find that the Refugee Guide project contributes to long-term integration and that the project has development potential. Through the interviews, there was a picture of many successful meetings across the cultural borders where respondents expressed everything from gaining new social networks in the form of friends as well as the feeling of getting a whole new family member.

 • 186. Nehlin, Christina
  et al.
  Nyberg, Fred
  Jess, Kari
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Brief intervention within primary care for at-risk gambling: a pilot study2016In: Journal of Gambling Studies, ISSN 1050-5350, E-ISSN 1573-3602, Vol. 32, no 4, p. 1327-1335Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Studies on interventions for at-risk gambling are scarce. This pilot study is the first step in a larger project aimed to develop methods to prevent more serious gambling problems. Drawing on experiences from the alcohol field, the brief intervention (BI) model was tested in a primary care setting. Primary care personnel was trained for 2 days. Patients were screened, and those with signs of problematic gambling were offered a return visit to discuss their gambling habits. Of the 537 screened, 34 (6.3 %) screened positive for problem gambling. Of those, 24 were at-risk gamblers whereof 19 agreed to participate. Six of those 19 took part in a 1-month follow-up. Important information for the planning of upcoming studies was collected from the pilot work. Given that the rate of at-risk gamblers was elevated in this setting we consider primary care a suitable arena for intervention. Staff training and support appeared essential, and questionnaires should be selected that are clear and well-presented so staff feel secure and comfortable with them. The BI model was found to be most suitable for patients already known to the caregiver. The number of participants who were willing to take part in the follow-up was low. To ensure power in future studies, a much larger number of screened patients is evidently necessary.

 • 187.
  Nilsen, Louise
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Sandström, Linnéa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  "Lite får man räkna med": Socialsekreterares upplevelser av hot och trakasserier inom socialtjänsten med särskilt fokus på betydelsen av sociala medier.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate social workers experiences of threats and harassment in social services, focusing on the eventual importance of social media, as well as examine how threats and harassment are handled in the workplace. Six qualitative interviews were conducted with social workers in children- and family services. The empirical material, based on the social workers experiences, was evaluated through a thematic analysis and linked to previous research as well as chosen theoretical perspectives. Our conclusion is that threats and harassment occurs relatively often at the workplace, although the degree of severity in the threats varies. We found that social media has an impact but that it did not have a decisive role. The result also showed that most workplaces have written policys but that it varied in knowledge about these routines for staff and that routines are not always followed in practice.

 • 188.
  Nilsson, Peter
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Are empathy and compassion bad for the professional social worker?2014In: Advances in Social Work, ISSN 1527-8565, Vol. 15, no 2, p. 294-305Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Recent studies have shown that social workers and other professional helpers who work with traumatized individuals run a risk of developing compassion fatigue or secondary traumatic stress. Some researchers have hypothesized that helpers do this as a result of feeling too much empathy or too much compassion for their clients, thereby implying that empathy and compassion may be bad for the professional social worker. This paper investigates these hypotheses. Based on a review of current research about empathy and compassion it is argued that these states are not the causes of compassion fatigue. Hence, it is argued that empathy and compassion are not bad for the professional social worker in the sense that too much of one or the other will lead to compassion fatigue.

 • 189.
  Nilsson, Peter
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  On the suffering of compassion2011In: Philosophia (Ramat Gan), ISSN 0048-3893, E-ISSN 1574-9274, Vol. 39, no 1, p. 125-144Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Compassion is often described in terms of suffering. This paper investigates the nature of this suffering. It is argued that compassion involves suffering of a particular kind. To begin with a case is made for the negative claim that compassion does not involve an ordinary, or afflictive, suffering over something. Secondly, it is argued that the suffering of compassion is a suffering for someone else’s sake: If you feel compassion for another person, P, then you suffer over P:s suffering for P:s sake, and if that is all you do, then you are not affected with an afflictive suffering over something. The final section identifies and addresses a problem concerning self-pity, and a suggestion is made on how to specify the proposed account so as to cover both self-directed and other-directed compassion.

 • 190.
  Nordin, Susanna
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Wijk, Helle
  Elf, Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Residential care facilities for older people: Describing the quality of the physical environment2015Conference paper (Refereed)
 • 191.
  Nugoz, Mia
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Jansson, Stina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Våld i ungas parrelationer: Hur socialarbetare arbetar med ett våld som sällan uppmärksammas.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to receive knowledge of how social workers work, and want to

  work, with dating violence among youth in couple relationships. Furthermore, the purpose is

  to highlight this problem area and lay a foundation for further research in the field of dating

  violence. The study is qualitative in nature and the method used is individual interviews with

  six social workers who work with young people in different fields of work in social services.

  All data has been analyzed based on a new institutional organizational theoretical perspective

  and discretion. The result of the study indicates that social workers do not work implicit with

  dating violence. Social workers who get in contact with youths who are exposed to, or

  exposes their partner to, dating violence does not separate dating violence from violence in

  adult relationships or violence against children. The social workers interviewed requests more

  organizational support when it comes to paying attention to dating violence as well as

  obtaining a greater knowledge on the subject.

 • 192.
  Nyström, Malin
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Pettersson, Carina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  "Man sitter ensam i toppen och där blåser det!": En kvalitativ studie om enhetschefers psykosociala arbetsmiljö i relation till valet av uppsägning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The society is facing major challenges regarding sickness absence due to psychosocial work-related causes and increased workload as a result of austerity measures in different professions.

  This study intends to investigate the psychosocial work environment of the former unit managers and possible links with their own termination. The survey is based on a qualitative approach with a targeted selection. In addition, a snowball surgeon has been used to make contact with significant persons for the purpose of the study. Six individual interviews with former unit managers in a municipality have been carried out and a processing of the empirical material has been done through a thematic analysis using selected theories like the IMGD model as well "high demand - low control model".

  The results show that unit manager's duties has changed and that the ability to influence the assignment was inadequate. The study indicates that there is a connection between the psychosocial work environment and the unit manager's own termination.

 • 193.
  Olsson, Helén
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Implementering av insatser: vad bör vi tänka på inför utvecklingsarbetet?2016Conference paper (Other academic)
 • 194.
  Olsson, Helén
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Implementeringsmodell / Att arbeta med implementering av nya arbetssätt2016Conference paper (Other academic)
 • 195.
  Olsson, Helén
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Sekretesslagstiftning i svensk socialförvaltning – vad kan man och får man göra?2017Conference paper (Other academic)
 • 196.
  Olsson, Helén
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Social risk - en inledande nationell överblick: Hur får vi ett arbete att bli varaktigt och hållbart2016Conference paper (Other academic)
 • 197.
  Olsson, Helén
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Socialt arbete: våld och genus2017In: Nio-fem : tidskrift om arbetsliv & profession, ISSN 2001-9688, no 1, p. 35-37Article in journal (Other academic)
 • 198.
  Olsson, Helén
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck: att verka i ett spänningsfält2017Conference paper (Other academic)
 • 199.
  Olsson, Helén
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Socialtjänstens arbete med hedersvåld: resultat från en intervjuundersökning som finansierats av Länsstyrelsen Dalarna2017Conference paper (Other academic)
 • 200.
  Olsson, Helén
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Socialtjänstens arbete med hedersvåld: resultat från en intervjuundersökning som finansierats av Länsstyrelsen Dalarna2017Conference paper (Other academic)
123456 151 - 200 of 254
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf