du.sePublications
Change search
Refine search result
123456 151 - 200 of 251
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Parkhouse, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Asylum- and Migration Policies: Enabling Inclusive Growth in the EU?2019In: Smart, Sustainable and Inclusive Growth: Political Entrepreneurship for a Prosperous Europe / [ed] Karlsson, C., Silander, D. & Pircher, B., UK: Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019Chapter in book (Refereed)
 • 152.
  Parkhouse, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Dags att ta EU:s existentiella problem på allvar2014Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 153.
  Parkhouse, Anna
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Political Science. Åbo Akademi University, Department of Political Science, Political Science.
  Does speed matter?: the impact of the EU membership incentive on rule adoption in minority language rights protection2013Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna avhandling tar sin utgångspunkt i ett ifrågasättande av effektiviteten i EU:s konditionalitetspolitik avseende minoritetsrättigheter. Baserat på den rationalistiska teoretiska modellen, External Incentives Model of Governance, syftar denna hypotesprövande avhandling till att förklara om tidsavståndet på det potentiella EU medlemskapet påverkar lagstiftningsnivån avseende minoritetsspråksrättigheter. Mätningen av nivån på lagstiftningen avseende minoritetsspråksrättigheter begränsas till att omfatta icke-diskriminering, användning av minoritetsspråk i officiella sammanhang samt minoriteters språkliga rättigheter i utbildningen. Metodologiskt används ett jämförande angreppssätt både avseende tidsramen för studien, som sträcker sig mellan 2003 och 2010, men även avseende urvalet av stater. På basis av det \"mest lika systemet\" kategoriseras staterna i tre grupper efter deras olika tidsavstånd från det potentiella EU medlemskapet. Hypotesen som prövas är följande: ju kortare tidsavstånd till det potentiella EU medlemskapet desto större sannolikhet att staternas lagstiftningsnivå inom de tre områden som studeras har utvecklats till en hög nivå. Studien visar att hypotesen endast bekräftas delvis. Resultaten avseende icke-diskriminering visar att sambandet mellan tidsavståndet och nivån på lagstiftningen har ökat markant under den undersökta tidsperioden. Detta samband har endast stärkts mellan kategorin av stater som ligger tidsmässigt längst bort ett potentiellt EU medlemskap och de två kategorier som ligger närmare respektive närmast ett potentiellt EU medlemskap. Resultaten avseende användning av minoritetsspråk i officiella sammanhang och minoriteters språkliga rättigheter i utbildningen visar inget respektive nästan inget samband mellan tidsavståndet och utvecklingen på lagstiftningen mellan 2003 och 2010.

 • 154.
  Parkhouse, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Hållbar integration nödvändig för framtida samhällsutmaningar2014Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 155.
  Parkhouse, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Lost in Time? A Comparative Analysis of the Impact of the EU Membership Incentive on Non-discrimination Legislation2015Conference paper (Other academic)
 • 156.
  Parkhouse, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Lost in Time? The Impact of Temporality in EU governance2016In: Europe's New Dividing Lines, 2016Conference paper (Other academic)
 • 157.
  Parkhouse, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Nej, vi bör inte höja trösklarna för arbetskraftsinvandring och asylsökande – utan snabba på integrationen2018In: Dalarnas Tidningar, ISSN 1103-9256, , p. 1article id 2018-09-05Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 158.
  Parkhouse, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Political entrepreneurship and the development of labour market integration in rural Sweden: the case of Dalarna2019In: Democracy at the Crossroads: European Changes and Challenges, 2019Conference paper (Other academic)
 • 159.
  Parkhouse, Anna
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Strömblad, Per
  Exploring Preconditions for Political Entrepreneurship and Integration in European Societies2018In: Governance and Political Entrepreneurship in Europe: Promoting Growth and Welfare in Times of Crisis / [ed] Charlie Karlsson, Charlotte Silander, Daniel Silander, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2018Chapter in book (Refereed)
 • 160.
  Perman, Karin
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Energy and Environmental Technology.
  Energy use as a political problem2011Conference paper (Other academic)
 • 161.
  Perman, Karin
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Energy and Environmental Technology.
  Hedlund, Gun
  Örebro universitet.
  Politik, expertis och boende: Energieffektivisering i fallet jakobsgårdarna, Borlänge kommun2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ett övergripande politiskt problem, från EU till Borlänge kommun, är den höga energiförbrukningen inom fastighets- och bostadssektorn, och precis som i många andra stadsdelsutvecklingsprojekt är tanken att via en fysisk förändring av området Jakobsgårdarna kan bostadsbolaget Tunabyggen även bidra till en social utveckling. Syftet med denna fallstudie är att undersöka hinder och möjligheter som kan uppstå i ett lokalt stadsutvecklingsprojekt med en ambition att energieffektivisera, med fokus på en minskad energianvändning vid uppvärmning av flerfamiljhus. Valda metoder är intervjuer, observationer av projektmöten, studier av offentliga handlingar, hemsidor och dokument från EU, regering, riksdag, och Borlänge kommun, under perioden januari 2009- juni 2012.

  För Tunabyggen har främjande faktorer i ett energieffektiviseringsarbete varit att delta i och själv skapa stödjande lokala nätverk. Den vaga formella politiska styrningen via ägardirektiv och politiker i bolagens styrelser ger ett stort handlingsutrymme för tjänstemännen i bolagen och förvaltningen och samverkansidealets beroende av god personkemi och varaktiga relationer skapar en sårbarhet.  Ytterligare en hindrande faktor i energieffektiviseringsarbetet är ett avbrott i kontinuiteten av både projektets och bolagets ledning, vilket delvis kan vara en effekt av att arbeta i projektform och en stor tilltro till externa experter. Ett annat dilemma är hur man lyckas säkerställa generationsväxling och kunskapsöverföring när det gäller drift och byggnation av ett bostadsområde.

  För att hantera energieffektiviseringsmålen och en begränsad budget diskuteras rivning av fastigheter, men bland annat kommunens aktuella bostadsbrist talar mot det. Denna målkonflikt leder i sin tur till att fokus riktas mot lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag  och revideringen från 1 januari 2011. Kommunernas handlingsutrymme att delfinansiera bolagens verksamhet omöjliggörs och försvårar en lokalt aktiv bostadspolitik.  Som en effekt framstår den nationella policyn om det offentligas ansvar att leda utvecklingen som svårlöst när det gäller energieffektivisering av de kommunala bolagens flerfamiljshus.

 • 162.
  Persson, Erika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Kommunpolitikers inflytande över beslutsunderlag: En studie där 5 fritidspolitiker från Söderhamns barn- och utbildningsnämnd berättar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen har som syfte att undersöka relationen mellan förvaltningen och politiken vad gäller beslutsfattande på kommunal nivå. Mer precist handlar studien om att få en djupare förståelse om på vilket sätt fritidspolitiker i Söderhamns barn- och utbildningsnämnd själva ser på sin roll gentemot tjänstemännen i beslutsprocessen. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer och de skedde med fritidspolitiker i Söderhamns barn- och utbildningsnämnd. Den teoretiska utgångspunkten utgick från medborgarnas representanter och förbindelsen mellan politiker och tjänstemän. Erfa-rapporten från 2013 om hur samarbete organiseras mellan politiker och tjänstemän var betydande i denna studie. I denna rapport belyses det tre dilemman som kan råda mellan politiker och tjänstemän, rapporten gavs även en teoretisk inramning vilket blev centralt för denna studie. Rolldilemman, relationsdilemman och helhetsdilemman används för att analysera resultaten från intervjuerna. Studien visar att fritidspolitikerna i Söderhamns barn- och utbildningsnämnd såg sig själva som beslutsfattare medan tjänstemännen är de som genomför besluten. För att kunna uppfylla den politiska rollen och dess förpliktelser krävdes tjänstemännens expertis. Fritidspolitikernas roll gentemot tjänstemännen i beslutsprocessen bygger på att kunna lita och ha förtroende för dem. I studien framkom fritidspolitikernas upplevelser om hur en relation gentemot tjänstemännen i en beslutsprocess bör förefalla. Fritidspolitikernas kommunikation gentemot tjänstemän ansågs inte som otydlig utan som bra, den otydlighet som kunde förekomma kunde ses utifrån ett medborgareperspektiv.

 • 163.
  Raunio, Tapio
  et al.
  University of Tampere.
  Sedelius, Thomas
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Decision-Making in Foreign and Security Policies and EU Affairs2019In: Semi-Presidential Policy-Making in Europe: Executive Coordination and Political Leadership, Palgrave Macmillan, 2019, p. 127-150Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter investigates leadership in foreign and security policy and European Union (EU) affairs, examining decision-making and division of labor between the president and the prime minister. In order to grasp the complexity of intra-executive policy coordination in these areas, it highlights the interdependence between foreign and EU policies. The chapter shows that intra-executive coordination is most developed in foreign and security policy and that Finland, Lithuania, and Romania normally manage to speak with one voice in external relations. It also provides evidence of constitutional rules about jurisdictions bending in favor of presidents. This applies particularly to representation in the European Council.

 • 164.
  Raunio, Tapio
  et al.
  University of Tampere.
  Sedelius, Thomas
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Formal Coordination Mechanisms2019In: Semi-Presidential Policy-Making in Europe: Executive Coordination and Political Leadership, Palgrave Macmillan, 2019, p. 79-91Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter examines formal intra-executive coordination mechanisms such as joint meetings between the president and the prime minister, joint councils or ministerial committees, and administrative coordination between the offices of the president and the prime minister. It uncovers the status and legal basis of such instruments and explores how they have evolved in Finland, Lithuania, and Romania since the 1990s. It shows strong and systematic variation between the three countries, with Finland displaying a high level of formal coordination. In Lithuania and Romania, on the other hand, such coordination mechanisms are considerably weaker and more dependent on individual office-holders.

 • 165.
  Raunio, Tapio
  et al.
  University of Tampere.
  Sedelius, Thomas
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Informal Avenues of Influence2019In: Semi-Presidential Policy-Making in Europe: Executive Coordination and Political Leadership, Palgrave Macmillan, 2019, p. 93-126Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter focuses on the actual coordination and decision-making between the president and the prime minister. The analysis covers agenda-setting initiatives, public opinion and party system dynamics, and the way formal prerogatives are interpreted into praxis, as well as how the key actors approach coordination where there is no explicit constitutional or judicial guidance. The findings confirm that lack of written rules or otherwise strong norms guiding intra-executive coordination opens the door for presidential activism (Lithuania and particularly Romania), whereas under stronger coordination mechanisms, presidents are in turn more constrained and constructively involved in decision-making (Finland).

 • 166.
  Raunio, Tapio
  et al.
  University of Tampere.
  Sedelius, Thomas
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Institutions, Coordination, and Leadership2019In: Semi-Presidential Policy-Making in Europe: Executive Coordination and Political Leadership, Palgrave Macmillan, 2019, p. 19-44Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter contains the theoretical framework the study in this book is based on. Embedded in institutional theory and building on four strands of literature—semi-presidentialism, public administration, political leadership, and foreign policy analysis—it highlights the role of institutions in facilitating successful policy-making. It outlines key concepts and findings from institutional theory before moving more specifically to the incentives that presidents and prime ministers have for engaging in intra-executive cooperation. The specific challenges related to leadership in foreign and security policy, including European Union affairs, are emphasized. The chapter identifies various intra-executive coordination mechanisms and puts forward a theoretical framework for the subsequent empirical chapters.

 • 167.
  Raunio, Tapio
  et al.
  Tampere University.
  Sedelius, Thomas
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Presidents and Cabinets: Coordinating Executive Leadership in Premier-Presidential Regimes2020In: Political Studies Review, ISSN 1478-9299, E-ISSN 1478-9302, Vol. 18, no 1, p. 53-70Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A key factor of semi-presidential regimes is power-sharing mechanisms between president and government. Influenced by Shugart and Carey’s seminal work on premier-presidential regimes, this article addresses intra-executive dynamics in light of recent scholarship on the risks and consequences associated with conflict and cooperation between the president and the cabinet. Through an in-depth comparison of three premier-presidential systems with broadly similar constitutional designs, Finland, Lithuania, and Romania, it forces us to reconsider how coordination mechanisms and political context shape presidential influence. Absent of a working constitutional division of labour and established modes of intra-executive coordination, presidents are more likely to use alternative channels of influence – such as the strategy of ‘going public’ or direct contacts with political parties, the legislature, or civil society stakeholders – and to intervene in questions falling under the competence of the government. Lack of institutionalized coordination also benefits the presidents as they hold the initiative regarding cooperation between the two executives.  

 • 168. Raunio, Tapio
  et al.
  Sedelius, Thomas
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Semi-Presidential Policy-Making in Europe: Executive Coordination and Political Leadeship2020Book (Refereed)
  Abstract [en]

  This book explores how power-sharing between the president and the prime minister works in semi-presidential regimes. In contrast to much of the existing comparative work on semi-presidentialism, the book emphasizes the role of institutional coordination at the most concrete level of executive policy-making, and asks how institutional coordination between the president and prime minister influences presidential activism and the balance of power within the executive. The authors develop a tentative framework embedded in institutionalism and based on four strands of research – semi-presidentialism, public administration, political leadership, and foreign policy analysis – which is subsequently applied to the cases of Lithuania, Romania and Finland. Given the political challenges facing many semi-presidential countries, the study ultimately seeks to identify institutional solutions that facilitate power-sharing and successful policy-making.

 • 169.
  Raunio, Tapio
  et al.
  University of Tampere.
  Sedelius, Thomas
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Shifting Power-Centres of Semi-Presidentialism: Exploring Executive Coordination in Lithuania2019In: Government and Opposition, ISSN 0017-257X, E-ISSN 1477-7053, Vol. 54, no 4, p. 637-660Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Despite more than two decades of research on semi-presidential regimes, we still know very little about the actual coordination between the president and the prime minister. Through an in-depth analysis of Lithuanian semi-presidentialism, this article underscores the importance of institutional design on intra-executive balance of power. Drawing primarily on interviews with top-level civil servants and office-holders, it argues that in the absence of written rules or other strong norms guiding intra-executive coordination, presidents enjoy more discretion in designing their own modes of operation. Coordination depends on the initiative of the president, with ad hoc practices further weakening the position of the prime minister. While Lithuanian semi-presidentialism has functioned smoothly, the personality-centred politics commonly found in Central and East European countries create favourable conditions for presidential activism.

 • 170.
  Raunio, Tapio
  et al.
  Tampere University.
  Sedelius, Thomas
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  The Semi-Presidential Cases in Comparative Context2019In: Semi-Presidential Policy-Making in Europe: Executive Coordination and Political Leadership, Palgrave Macmillan, 2019, p. 45-77Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter sets Finland, Lithuania, and Romania in a comparative context of semi-presidentialism in Europe. It justifies the selection of cases by including them in a broader set of semi-presidential regimes and uses this comparison to provide a range of basic and institutional data for setting the stage for the subsequent chapters on executive coordination. It provides key indicators on semi-presidential subtypes (premier-presidentialism and president-parliamentarism): level of democracy, presidential power, intra-executive conflict, and cohabitation. Drawing on public opinion surveys, it also assesses general levels of institutional trust with an emphasis on public support for the presidency.

 • 171.
  Rocklind, Johan
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Political Science.
  Feministas: Ett nätverk för förändring eller ett luftslott på den feministiska politiska arenan?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 172.
  Rosén, Jenny
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Händerna genom muren2005In: Vi skulle få leva här : om muren i Palestina / [ed] Ursula Berge, Fredrik Johansson , Andreas Malm, Jesper Weithz, Stockholm: Agora , 2005, p. 167-170Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 173.
  Rouane, Katarina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Misstro, diskriminering och tesen om social framgång: En kvantitativ analys av hur upplevelsen av att tillhöra en diskriminerad grupp påverkar personers tillit2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to analyse the relationship between the experience of belonging to a discriminated group and the tendency to feel trust in other people and society. The two main questions the study seeks to answer are: • What significance does the experience of belonging to a discriminated group have for the inclination to feel trust in others and in society within the 18 EU countries? • To what extent can the impact of social success, including the experience of belonging to a discriminated group, explain the variations in levels of trust in others and in society within the 18 EU countries? This is a theory-testing and theory-developing study with explanatory ambitions. In order to answer the questions posed in the study, statistical analyses have been carried out, mainly in the form of bivariate cross tabulation and multivariate binary logistic regression. The result confirms the thesis about the impact of social success since the factors gender, age, education, income and experience of trauma all have an impact on general as well as social trust. However, none of these factors were as important as the experience of belonging to a discriminated group, which by far had the greatest impact on the variations in trust. The study has thereby contributed to the development of the thesis on social success by proving that the experience of being a member of a discriminated group should be acknowledged as one of the negative experiences that with a high probability leads to increased distrust.

 • 174.
  Roulston, Stephen
  et al.
  Ulster University.
  Hansson, Ulf
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Kicking the can down the road? Educational solutions to the challenges of divided societies: a Northern Ireland case study2019In: Discourse. Studies in the Cultural Politics of Education, ISSN 0159-6306, E-ISSN 1469-3739Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There is considerable literature concerning the impact of education in divided societies. Some seek to defend separate schools, often for different faith groups, while others stress the benefits of school integration on social cohesiveness. Contact theory has been employed in efforts in many countries to address social discord. Northern Ireland is a deeply divided multicultural society with a largely separate system of education for its two main communities. There is also a small but growing Integrated schools sector, where the communities learn together and where contact is maintained. A more recent intervention in Northern Ireland is that of Shared Education where separate schools are retained but shared classes and other opportunities for sharing are offered. This paper examines these models of educational provision and evaluates them in light of political developments. This is of particular importance as the structure of education is key to social cohesion for the people in Northern Ireland, as well as in other jurisdictions across the world contemplating educational solutions for divided societies. 

 • 175. Roulston, Stephen
  et al.
  Hansson, Ulf
  Ulster University.
  Cook, Sally
  McKenzie, Paul
  If you are not one of them you feel out of place: understanding divisions in a Northern Irish town2017In: Children's Geographies, ISSN 1473-3285, E-ISSN 1473-3277, Vol. 15, no 4, p. 452-465Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper examines and reflects on the use of Global Positioning System (GPS) tracking devices as a method to understand and analyse young people?s everyday movement in Northern Ireland, a divided society emerging from conflict. The paper also seeks to contribute to the extensive body of literature which already exists on young people?s geographies and movements within the Northern Ireland context. We highlight how the use of GPS together with more traditional methods gives us considerable insights of movements of young people in Northern Ireland and sheds light on the communal divisions in one town in Northern Ireland, Coleraine. We argue that the use of a GPS methodology significantly adds to the understanding of young people?s movements and geographies, particularly in a post-conflict context where notions of place and territory have particular significance.

 • 176.
  Sabet, Amr
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  A metahistory of the clash of civilisations2012In: Cambridge Review of International Affairs, ISSN 0955-7571, E-ISSN 1474-449X, Vol. 25, no 3, p. 489-491Article, book review (Other academic)
 • 177.
  Sabet, Amr
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Andrew Hammond (2012). The Islamic Utopia: The Illusion of Reform in Saudi Arabia2014In: The American Journal of Islamic Social Sciences, ISSN 0887-7653, Vol. 31, no 3, p. 133-136Article, book review (Other academic)
 • 178.
  Sabet, Amr
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Arab youth: Special mobilization in times of risk2013In: Journal of Islamic Studies, ISSN 0955-2340, E-ISSN 1471-6917, Vol. 24, no 3, p. 393-397Article, book review (Other academic)
 • 179.
  Sabet, Amr
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Corruption, governance and collective sanctions:: can a wicked problem be tamed?2012In: Study of Changing Societies, ISSN 2225-2215, Vol. 1, no 6, p. 67-104Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Tackling a problem requires mostly, an ability to read it, conceptualize it, represent it, define it, and then applying the necessary mechanisms to solve it. This may sound self-evident except when the problem to be tackled happens to be “complex, “ “ill-structured,” and/or “wicked.” Corruption is one of those kinds of problems. Both in its global and national manifestations it is ill-structured. Where it is structural in nature, endemic and pervasive, it is perhaps even wicked. Qualities of the kind impose modest expectations regarding possibilities of any definitive solution to this insidious phenomenon. If so, it may not suffice to address the problem of corruption using existing categories of law and/or good governance, which overlook the “long-term memory” of the collective and cultural specific dimensions of the subject. Such socio-historical conditions require focusing on the interactive and self-reproducing networks of corruption and attempting to ‘subvert’ that phenomenon’s entire matrix. Concepts such as collective responsibility, collective punishment and sanctions are introduced as relevant categories in the structural, as well as behavioral, subversion of some of the most prevalent aspects of corruption. These concepts may help in the evolving of a new perspective on corruption fighting strategies.

 • 180.
  Sabet, Amr
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Geopolitics of a changing world order: US strategy and the scramble for the Eurasian heartland2015In: Contemporary Arab Affairs, ISSN 1755-0912, E-ISSN 1755-0920, Vol. 8, no 2, p. 163-180Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  As the geopolitics of the twenty first century proceed to evolve and take shape, most significantly as pursued by the American insular superpower, global implications still remain opaque. Geopolitical theory allows for more transparency as it helps in observing continuities in US strategy and, in forming expectations about changing tactics and policies in the service of its durable strategic international and global concerns. It would further help offer deeper insights into how American decision-makers are likely to think and act in the post-Cold War era, and in explaining, understanding, and possibly reading and predicting U.S policies into the near future. It may then be possible to proceed to assess global implications and reactions of different actors in different regions of the World, particularly the Middle East and the Eurasian Heartland, to U.S constant parameters and changing variables, and perhaps observe early and subtle shifts in policy and political alignments as a result. 

 • 181.
  Sabet, Amr
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Geopolitics of Deception: Media, Framing and War by other Means2014Book (Refereed)
  Abstract [en]

  This monograph focuses on media and communicative framing within the context of strategy and strategic interaction as articulated by some major thinkers in both fields. It examines how informational virtual space, through a medium of strategic deception, constructs contextual frames or what may be called master frames, with the purpose of re-positioning an audience, through a process of conversion, in ways that elicit dynamics of fragmentary and oppositional social movements in the service of hegemonic geopolitical and security interests. In the process it attempts to shed light on the meaning and consequences of framing as a substantive form of political communication embedded in the indirect approach of war articulated by British strategist Basil Liddell Hart.

  Beyond simply being an instrument of propagation and propaganda, media has increasingly evolved into a power and security form of social and political organization. It has become a matter of high politics as it frames and re-frames perceptions, ideas as well as psychological and mental structures along lines that touch upon the very heart of a society’s or a country’s national security structure. To the extent that media and war increasingly come to share symbiotic forms of strategic interaction, a symbiosis of soft power and hard power respectively, what evolves is a dynamic of framing — a scheme of comprehension that shapes the physical as well as mental and psychological boundaries and limitations of a group, audience or collectivity with or without them necessarily being aware of its structural impact.  This condition renders media a potential weapon of war in its own right equal in scope and dimension to those of the actual physical or military.

 • 182.
  Sabet, Amr
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Geopolitics of Identity: Egypt's Lost Peace2017In: Contemporary Arab Affairs, ISSN 1755-0912, E-ISSN 1755-0920, Vol. 10, no 1, p. 51-92Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This monograph attempts to provide a conceptualization of Egypt's current predicaments by process-tracing historical critical junctures and sequences of causal mechanisms that contributed to bringing about the January 2011 events. Focusing on the period between the 1952 Revolution led by Gamal Abdel Nasser, until the events of 2011, it traces the developments and changing political and strategic trajectories of the three presidents Nasser, Sadat and Mubarak. The case of Egypt is examined here as ‘an instance of a class of events’ focusing on phenomena related to the tracing of causal factors and mechanisms leading to a particular outcome in January 25, 2011. It further links the uprising to that country’s 1979 'Peace Treaty' with Israel. This treaty de-securitized the latter, allowing it significant regional freedom of action, and had a causal effect on challenging Egypt's identity motivated action, contributing in the process to undermining its identity structure. An increasing awareness among many Egyptians of the link between the treaty and their identity formation, is one of the main reasons for summoning the legacy of Nasser as a source of 'ontological security'.

 • 183. Sabet, Amr
  Islam and the Political: Theory, Governance and International Relations2008Book (Refereed)
  Abstract [en]

  This book compares Islamic and Western political formulations, highlighting areas of agreement and disparity. Building on this analysis, the author goes on to show that political Islam offers a serious alternative to the dominant political system and ideology of the West. Sabet argues that rather than leading to a "Clash of Civlizations" or the assimilation of Islam into the Western system, a positive process of interactive self-reflection between Islam and liberal democracy is the best way forward. Beginning this process, Sabet highlights key concepts of Islamic political thought and brings them into dialogue with Western modernity. The resulting synthesis is essential reading for advanced undergraduate and graduate students of Islamic and Middle Eastern politics, political theory, comparative politics and international relations.

 • 184.
  Sabet, Amr
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Islam, Democracy, and Cosmopolitanism2015In: American Journal of Islamic Social Sciences, ISSN 0742-6763, Vol. 32, no 2Article, book review (Other academic)
 • 185.
  Sabet, Amr
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Madawi Al-Rashid (2013). A Most Masculine State: : Gender, Politics, and Religion in Saudi Arabia.2014In: American Journal of Islamic Social Sciences, ISSN 0887-7653, Vol. 31, no 4, p. 114-117Article, book review (Other academic)
 • 186.
  Sabet, Amr
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Political Science.
  Media, Framing and War by Other Means2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Media has increasingly evolved into a power and security form of social and political organization. It has become a matter of high politics as it frames and re-frames perceptions, ideas as well as, psychological and mental structures, along lines that touch upon the very heart of a society’s or a country’s national security. This renders media a potential weapon of war much in its own right.

  This paper focuses on media and communicative framing within the context of strategy and strategic interaction as articulated by some major thinkers in both fields (e.g. Irving Goffman; Basil Liddell Hart). It will examine how informational virtual space, through a medium of strategic deception, constructs contextual frames or what may be called master frames, with the purpose of re-positioning an audience, through a process of conversion, in ways that elicit dynamics of fragmentary and oppositional social movements in the service of hegemonic geopolitical and security interests. In the process it will also attempt to shed light on the meaning and consequences of framing as a substantive form of political communication embedded in the indirect approach of war articulated by British strategist Basil Liddell Hart.

 • 187.
  Sabet, Amr
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Monetary union in the gulf: prospects for a single currency in the Arabian peninsula2012In: British Journal of Middle Eastern Studies, ISSN 1353-0194, E-ISSN 1469-3542, Vol. 39, no 2, p. 288-290Article, book review (Refereed)
 • 188.
  Sabet, Amr
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Muslims in global politics2011In: Journal of Islamic Studies, ISSN 0955-2340, E-ISSN 1471-6917, Vol. 22, no 3, p. 445-448Article, book review (Other academic)
 • 189.
  Sabet, Amr
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Princes, Brokers, and Bureaucrats2014In: British Journal of Middle Eastern Studies, ISSN 1353-0194, E-ISSN 1469-3542, Vol. 42, no 4, p. 676-678Article, book review (Other academic)
 • 190.
  Sabet, Amr
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Prophet Muhammad: Sultan of Hearts2015In: American Journal of Islamic Social Sciences, ISSN 0742-6763, Vol. 33, no 1, p. 129-129Article, book review (Other academic)
 • 191.
  Sabet, Amr
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Taha J. Alalwani (2011). Apostasy in Islam2013In: The American Journal of Islamic Social Sciences, ISSN 0887-7653, Vol. 30, no 4, p. 109-111Article, book review (Other academic)
 • 192.
  Sabet, Amr
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  The Inevitable Caliphate? 2016In: ReOrient, ISSN 2055-5601, Vol. 1, no 2, p. 228-232Article, book review (Other academic)
 • 193.
  Sabet, Amr
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Political Science.
  Wickedness, Governance and Collective Sanctions:: Can Corruption be Tamed?2010In: Ethical Governance: a citizen perspective / [ed] Ari Salminen, Vaasa, Finland: Vaasa University Press. , 2010, p. 91-112Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Tackling a problem requires mostly, an ability to read it, conceptualize it, represent it, define it, and then applying the necessary mechanisms to solve it. This may sound self-evident except when the problem to be tackled happens to be “complex, “ “ill-structured,” and/or “wicked.” Corruption is one of those kinds of problems. Both in its global and national manifestations it is ill-structured. Where it is structural in nature, endemic and pervasive, it is perhaps even wicked. Qualities of the kind impose modest expectations regarding possibilities of any definitive solution to this insidious phenomenon. If so, it may not suffice to address the problem of corruption using existing categories of law and/or good governance, which overlook the “long-term memory” of the collective and cultural specific dimensions of the subject. Such socio-historical conditions require focusing on the interactive and self-reproducing networks of corruption and attempting to ‘subvert’ that phenomenon’s entire matrix. Concepts such as collective responsibility, collective punishment and sanctions are introduced as relevant categories in the structural, as well as behavioral, subversion of some of the most prevalent aspects of corruption. These concepts may help in the evolving of a new perspective on corruption fighting strategies.

 • 194.
  Sabet, Amr
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Wilayat al-Faqih and the meaning of Islamic government2014In: A Critical Introduction to Khomeini / [ed] Arshin Adib-Moghaddam, Cambridge University Press, 2014, p. 69-87Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The triumph of the Islamic revolution of Iran in February1979 baffled and continues to baffle many. The introduction of a religious dimension into contemporary politics challenged present day understandings of the human condition in ways that have called into question much of the basic modern premises of secularism. The Revolution tended to be perceived largely in light of the preconceptions and predispositions of observers rather than as something original and unique — sui generis. Many failed to see the Revolution as a phenomenon that is to be understood and comprehended from within its own dynamics and on its own terms, rather than in terms of mere Western social science categories, insightful as they may be. Consequently, varied designations were and continue to be attributed to the Iranian regime ranging from it being a form of anachronistic theocracy, to being pejoratively referred to as the rule of the mullahs or a religious dictatorship.

  Yet at the heart of this Islamic phenomenon is a creative theory of government and leadership which sought to tackle the recurring issue of legitimacy and the question of who is entitled to rule

 • 195.
  Saxonberg, Steven
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sociology.
  Czech Political Parties Prefer Male Candidates to Female Votes2003In: Women´s access to political power in post-communist Europe / [ed] Richard E. Matland and Kathleen A. Montgomery, Oxford: Oxford University Press , 2003Chapter in book (Refereed)
 • 196.
  Saxonberg, Steven
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sociology.
  Gendering Family Policies in Post-Communist Europe: A Historical-Institutional Analysis2014Book (Refereed)
 • 197.
  Saxonberg, Steven
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sociology.
  Revolutionary Potential under Soviet-Type Regimes: The Role of Emotions in Explaining Transitions and Non-Transitions2013In: Emotions in Politics: The affect dimension in political tension / [ed] Nicolas Demertzi, Palgrave Macmillan, 2013Chapter in book (Refereed)
 • 198.
  Saxonberg, Steven
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sociology.
  The Czech Republic before the new millennium2003Book (Refereed)
 • 199.
  Saxonberg, Steven
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sociology. Masaryk University, Czech Republic.
  The Czech Road towards a Consolidated Democracy2003In: The road to the European Union. Vol. 1: The Czech and Slovak republics / [ed] Jacques Rupnik; Jan Zielonka, Manchester: Manchester University Press, 2003, p. 69-86Chapter in book (Refereed)
 • 200.
  Saxonberg, Steven
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sociology. Masaryk University, Czech Republic.
  The Influence of “Conservative” Organizations on Family Policies in Hungary and the Czech Republic2013In: Beyond NGO-ization: The Development of Social Movements in Central and Eastern Europe / [ed] Kertsin Jacobsson; Steven Saxonberg, Farnham: Ashgate, 2013, p. 97-115Chapter in book (Refereed)
123456 151 - 200 of 251
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf