du.sePublications
Change search
Refine search result
12345 151 - 200 of 210
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Nilsson, Christoffer
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Bild, ett ämne för alla?: Bildämnet ur ett genusperspektiv med fokus på digitalt skapande2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få kunskap om hur elever beskriver bildämnet ur ett genusperspektiv men också vad dessa elever ser som motiverande inom bildämnet, främst med fokus på digitalt skapande. Det empiriska materialet samlades in med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer där sju elever från gymnasiet deltog. Den data som sedan analyserats har gjorts genom en genusvetenskaplig grund med en fenomenografisk ansats. Enligt Skolverket ska skolan motverka all form av diskriminering bland annat på grund av kön, samtidigt som andra skolverkstexter och utvärderingar redogör för en tydlig skillnad mellan tjejers och killars intresse för bildämnet samt att differensen där mellan tjejers och killars betyg är som störst. Studien visar att motivation inom bildämnet och digitalt skapande främst är knutet till egna intressen men är i hög grad beroende av lärarens kompetens inom området. Det framgår att elever efterfrågar mer digitalt arbete inom bildämnet, vilket talar emot det mer vanliga traditionella arbetet. Om bildämnet skulle vara ett ämne för tjejer, för killar eller ett ämne för alla beskrivs på tre sätt. 1) Ett ämne som är för alla som inte har med kön att göra, 2) ett ämne som inte borde ha med kön att göra men som är något mer för tjejer. 3) Att bildämnet är tjejigt, men att detta är något som måste motarbetas.

 • 152.
  Nilsson, Josefina
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Retuschörens arbetsprocess: Djupintervjuer med professionella retuschörer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present study aimed to, through semi-structured in-depth interviews with professional retouchers active in the industry, examine if common steps could be identified by the respondents’ descriptions of the work process.The study revealed that respondents described similar processes, and collaboration with colleagues was an important factor for a developing work. The descriptions of the work indicated that all respondents had a personal interest in the work and in the industry.Respondents also felt that the retouchers previous experience was significant and largely affects the duration of the work. They also pointed out that the duration also is affected by the amount of details specified in the work order at the startup of the project. It also emerged that the respondents themselves did not make any detailed follow-up and review of how the final material was used.

 • 153.
  Nilsson, Linnea
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Varför ser vi på tv-serier?: En kvalitativ undersökning om publikens känslor, motiv och relationer som uppstår2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vad publiken känner när de ser på tv-serier och vad som motiverar publiken till att följa dem. Tillgången till tv-serier har ökat under de senaste åren på grund av internets utveckling och i takt med detta har också konsumtionen ökat. För att undersöka vad publiken har för känslor för de tv-serier de följer har kvalitativa intervjuer utförts med fem informanter som flitigt ser på tv-serier. Materialet har analyserats utifrån teorier om reception av film- och tv-tittande. Resultatet visade på att tv-serier får publiken att känna en samhörighet, eller en vänskap, till karaktärerna i sina tv-serier, det får dem att reflektera över sin tillvaro, fly verkligheten och samtidigt får tv-serier publiken att må bra. Dessa resultat kan vara motiv till varför publiken fortsätter att se på tv-serier, avsnitt efter avsnitt.

 • 154.
  Nordmark, Ellinor
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Meningsskapande i inledningsmontaget av Pixars Upp: En bildsemiotisk och multimodal analys2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats diskuterar genom en semiotisk och multimodal analys av intromontaget i filmen Upp hur semiotiska resurser samspelar i film och vad detta får för mening i filmen och hur detta kan appliceras på andra filmer. Uppsatsen går in på hur olika känslor såsom sorg, kärlek och uppfattningen av tid har gestaltats i denna scen och vad de olika semiotiska resurserna, färg, musik, objekt och klippning har för roll i att få fram dessa känslor.

 • 155.
  Nyström, Elin
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Könsstereotyper i musikbranschen: En analys av skivomslag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Gender stereotypes exists in all cultures and affects both men and women from

  an early age. The music industry is not an exception and stereotypes can be seen

  and heard in everything from lyrics to music videos. However, very little seems

  to be written about gender stereotypes on album covers.

  Therefore, the purpose of this study was to analyze and compare how album

  covers for female and male artists differ, with focus on gender stereotypes. The

  purpose was also to examine whether a change over time have occurred when it

  comes to gender stereotypes present on album covers. Additionally, this study

  examined how gender stereotypes takes form in different cultures and genres.

  A visual analyze were made on 100 album covers. Half of them were released

  in 2006/2007 and the other half was released in 2016/2017. The number of male

  and female artist were equally divided across the different years.

  The result showed that some of the gender stereotypes that normally occur

  when males and females are photographed, also occurred on album covers.

  Other gender stereotypes were uncommon on album covers. Some changes

  could be seen over the ten-year period. Moreover, the result showed some

  differences when comparing Swedish and American artists’ album covers, and

  when comparing different genres.

  The conclusions that could be drawn from the result was that there are

  differences in how male and female artists are portrayed on their album covers.

  However, album cover pictures differ to a certain extent from how males and

  females are photographed in other situations.

 • 156.
  Nyström, Elin
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Könsstereotyper imusikbranschen: En analys av skivomslag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Gender stereotypes exists in all cultures and affects both men and women froman early age. The music industry is not an exception and stereotypes can be seenand heard in everything from lyrics to music videos. However, very little seemsto be written about gender stereotypes on album covers.Therefore, the purpose of this study was to analyze and compare how albumcovers for female and male artists differ, with focus on gender stereotypes. Thepurpose was also to examine whether a change over time have occurred when itcomes to gender stereotypes present on album covers. Additionally, this studyexamined how gender stereotypes takes form in different cultures and genres.A visual analyze were made on 100 album covers. Half of them were releasedin 2006/2007 and the other half was released in 2016/2017. The number of maleand female artist were equally divided across the different years.The result showed that some of the gender stereotypes that normally occurwhen males and females are photographed, also occurred on album covers.Other gender stereotypes were uncommon on album covers. Some changescould be seen over the ten-year period. Moreover, the result showed somedifferences when comparing Swedish and American artists’ album covers, andwhen comparing different genres.The conclusions that could be drawn from the result was that there aredifferences in how male and female artists are portrayed on their album covers.However, album cover pictures differ to a certain extent from how males andfemales are photographed in other situations.

 • 157.
  Nyström, Sandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärplattor, applikationer och pedagogiskdokumentation i förskolan: En studie av en förskolas användning av en pedagogiskapplikation2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien handlar om pedagogisk dokumentation i förskolan med hjälp av lärplattan, samt om att få barnen mer delaktiga i den pedagogiska dokumentationen. Läroplanen för förskolan (s. 14) lyfter fram att förskolans kvalitet regelbundet ska följas upp, utvärderas och utvecklas, och då även systematiskt dokumenteras. För att kunna stödja och utmana barn i deras lärande måste det finnas kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet. Det är viktigt att kunna dokumentera på ett enkelt sätt och även få barnen delaktiga i det som görs på förskolan.Syftet med den här studien är därför att undersöka den digitala pedagogiska dokumentationen på en förskola i samt att belysa läroplanens krav på barns delaktighet i processen. Metoden har inspirerats av aktionsforskning, där personalen på förskolan och jag som forskare har samarbetat. Studien fokuserar hur ett digitalt pedagogiskt verktyg kan medverka till barns delaktighet i verksamheten.Resultatet visar att via en applikation som inriktar sig mot pedagogisk dokumentation, kan både den pedagogiska dokumentationen förenklas och barnens delaktighet öka. Det sker då förskollärarna kan använda sig av bilder och ljudfiler via den anpassade applikationen.

 • 158.
  Olby, Mikaela
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  På liv och död: En undersökning av hur självmordsproblematik gestaltas i serierna13 Reasons Why och My Mad Fat Diary2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Avsikten med denna studie har varit att undersöka hur självmordsproblematik skildras iungdomsserierna 13 Reasons Why (2017) och My Mad Fat Diary (2013). Det har gjortseftersom 13 Reasons Why har blivit starkt kritiserad av både publik och specialister inommental hälsa för dess skildring av självmordsproblematik. Samtidigt har My Mad Fat Diaryfått beröm av både kritiker och publik för dess hantering av samma tema. För att kunna svarapå frågan om hur serierna representerar självmordsproblematik har fokus i undersökningendärför legat på vad som skiljer deras gestaltning åt, men även på vad deras gestaltning har förlikheter. Serierna har undersökts med hjälp av en berättelseanalys och en bildsemiotiskanalys, och detta med utgångspunkt i riktlinjer som finns för ansvarsfull mediehantering avsjälvmordsproblematik. De två teorier som suicidforskningen tar upp är Werthereffekten ochPapagenoeffekten, och det är utifrån dessa som riktlinjerna är utformade. Werthereffektenkallas det när skildring av självmord i medier bidrar till självmordsimitation hos publiken.Papagenoeffekten innebär istället att en porträttering av självmordsproblematik i medierbidrar till att förhindra självmord i verkliga livet. Resultatet av studien blev att 13 ReasonsWhy tar upp bakomliggande traumatiska upplevelser, och psykisk ohälsa, som en anledningtill att dess huvudkaraktär begår självmord. My Mad Fat Diary vidrör i sin tur också att desshuvudkaraktär lider av psykisk ohälsa som lett fram till ett självmordsförsök. Däremot visarinte 13 Reasons Why på att huvudkaraktärens problematik är behandlingsbar. My Mad FatDiary visar däremot på att huvudkaraktärens problematik kan övervinnas genom att bryta enisolering, öppna upp sig och ta hjälp av andra människor. Det här gör att My Mad Fat Diaryförhåller sig väl till de riktlinjer som finns för medier att förhålla sig till, till skillnad från 13Reasons Why som till största del inte uppfyller riktlinjerna.

 • 159.
  Olsen, Gisela
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Hur grafiska formgivare runt om i världen uppfattar skandinavisk grafisk design2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the present study was to determine how graphic designers around the globe perceive Scandinavian graphic design. 53 participants from industrial countries around the world partook in the study, which used a combination method of mail interviews and questionnaires.The results of this study indicated that, regardless of continent, Scandinavian graphic design was perceived as simple and functional. The often grid-based layout favored the use of sans-serifs, white space and few graphic elements according to the participants in this study. Achromatic colors such as black, white, and grey without gradients and shadows were preferred. Followed by earthy and pastel hues. Motifs were used sparingly, but when they were, they depicted elements found in nature or geometric shapes. Photos and illustrations were perceived to be equally in use, with a slight inclination towards illustrations being used more. The perceived impact of Scandinavian graphic design was wide-ranging. The participants who found the impact to be high were due to advocating simplicity and functionality, intertwining design fields, and/or raising awareness of conscious graphic design. The participants, who found the impact to be low, believed that too little exposure was a contributing factor. Most participants in this study considered Scandinavian graphic design simpler in comparison to what they can see in their own countries. Furthermore, African, Asian and South American participants perceived the colors to be lower in chromatic value.

 • 160.
  Olsson, Evelina
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Stjerna, Ida
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  “They’re not that different from us, really”: En analys om hur kejsarpingviner representeras i två naturfilmer.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur kejsarpingviner representeras i naturfilmerna March of the Penguins (2005) och Snow Chick: A Penguin's Tale (2015). Uppsatsen fokuserar främst på hur föreställningar om genus och mänskliga normer om familjestrukturer syns i filmerna samt hur kejsarpingvinernas relation och beteenden till varandra representeras. Vi använder genus som den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen. De filmer som analyseras är March of the Penguins och Snow Chick: A Penguin’s Tale. Vi analyserar filmerna utifrån Roland Barthes semiotiska teori genom begreppen denotation och konnotation. Resultatet av analysen visar att de två filmerna representerar pingvinerna på liknande sätt, genom att tillskriva förmänskligande egenskaper och beteenden på djuren utifrån föreställningar om genus och mänskliga normer om familjestrukturer. Resultat av analysen visar främst att filmerna endast skildrar det heterosexuella förhållandet och den traditionella kärnfamiljen.

 • 161.
  Palm, Robert
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Marvel Cinematic Universe: Sammanlänkade filmer i ettintertextuellt universum2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med den här uppsatsen är att analysera hur filmstudion Marvel Studiosfilmer är sammanlänkade med varandra i ett intertextuellt universum, samt undersökahur väl Marvel Studios har lyckats med att filmatisera sina karaktärer. Alla av MarvelStudios filmer ingår i ett gemensamt filmuniversum, kallat för MCU. Jag har analyseratsex av Marvel Studios sammanlagt tio filmer, och analyserat element som bindersamman de olika filmerna.När jag analyserade hur filmerna är sammanlänkade så sökte jag också efter hurmycket filmerna i MCU använder sig av intertextualitet. För att sedan undersöka hurbra Marvel Studios har lyckats med att skapa starka karaktärer i sina olika filmer, såanvände jag mig av idéer från tre olika författare som går genom hur man skriver braoch fascinerande karaktärer. Jag kom fram till att Marvel Studios många gånger harföljt de principer som dessa författare förespråkar att man använder, och att det harbidragit till att MCU har blivit en sådan framgång.Min analys visade att samma karaktärer och objekt medverkar i flera olika filmer.Filmer som egentligen är oberoende av varandra, men som ändå tillhör sammauniversum. Jag kom också fram till att MCU:s filmer skapar många intertextuellamöten mellan filmerna och publiken som ser dem.

 • 162.
  Panula, Iiro
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Edvinsson, Pontus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  ATT KLIPPA ELLER INTE KLIPPA: En jämförelse av sequence shots och kontinuitetsprincipens inverkan på karaktärstolkningar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka skillnader i tolkningen av karaktärer i två versioner av en och samma scen klippta utifrån olika metoder. Den ena klipptes utifrån kontinuitetsprincipen och den andra klipptes inte alls, utan gestaltades istället enbart genom en helbild, i en tagning, i vad som kallas en sequence shot. Genom att gestalta ett maktspel mellan tre karaktärer i scenen tar författarna fasta på skillnader i uppfattningen av makt- och statusförhållanden. Versionerna sågs av två olika testgrupper i omvänd ordning som sedan fick frågor i enkätform. Resultatet visar på att kontinuitetsklippningen ger tittaren en mer enhetlig bild av handlingen och fördjupade bilder av karaktärerna, medan en sequence shot ger en större spridning tolkningar och en mer övergripande bild av karaktärernas gruppdynamik i scenen.

 • 163.
  Parö, Jonatan
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Mad Men - Att skildra samtiden via 60-talet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka om huruvida det går att se tv-serien Mad Men som en

  kommentar på nutiden. Att genom greppet cognitive estrangement se hur en produktion kan

  diskutera en aktuell problematik i en annan tidsålder. Genom att sedan diskutera varsitt

  exempel ur respektive tidsålder också koppla ihop dem och på så sätt undersöka om det är en

  kommentar som går att avläsa genom Mad Men. Genom en fallstudie har jag valt ut relevant

  material för att besvara mina frågeställningar. Jag har då använt reklam av läskföretaget

  Coca-Cola och jämfört dess marknadsföring och approach med hur Mad Men behandlar

  cigaretter, främst genom Mad Men’s pilotavsnitt Smoke Gets in Your Eyes, skrivet av seriens

  skapare och showrunner, Matthew Weiner.

  Jag har nått slutsatsen att det går att se samband mellan dessa två faktorer och att det då går

  att avläsa detta som en möjlig kommentar från Mad Men, som då vidare går att tolka som en

  kommentar på nutiden.

 • 164.
  Paulsson, Johan
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Sazesh, Martin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Att presentera en antagonist: En undersökning av konventionen om höga och låga kameravinklar vid presentationen av en antagonist2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En konvention inom filmbranschen är att grod-, fågel- eller normalperspektiv kan användas för att skapa olika maktperspektiv på karaktärer i filmer. Filmens motståndskaraktär, antagonisten bör generellt vara stark och mäktig något som kan förstärkas med hjälp av grodperspektivet. Denna undersökning vill ta reda på hur de olika kameraperspektiven används vid introduktionen av kända antagonister från American Film Institutes lista över de "50 bästa filmskurkarna genom tiderna".

  Denna uppsatsundersökning utgår från vetenskapliga teorier om vad ett grod-, fågel- och normalperspektiv är för att genom en kvantitativ metod ta reda på hur kameraperspektiven används vid introduktionen av framgångsrikt genomförda antagonister.

  I resultatet visas att en majoritet av bilderna är grodperspektiv. Uppsatsen innehåller även diskussion om olika sätt att använda konventionen. I detta avsnitt diskuteras även problematiken med att bedöma kameraperspektiv utifrån rådande vetenskap vilket pekar på ett behov av att utveckla begreppen.

 • 165.
  Pavlović, Katarina
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Vägen till styrkelyftarens grafiska profil: Framtagning av logotyp och grafiskprofil för Järfälla Atletklubb2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report has been conducted in cooperation with Järfälla Atletklubb. The

  club needed help with guidelines in their graphic expressions as well as an

  updated version of their logo. Järfälla Atletklub reached out to Dalarna

  University and the writer got the assignment to work with the club. The purpose

  of the work is to create a new logo and a graphic profile for the club, compiled

  in a graphical manual. The purpose of the logo as well as the profile is also to

  reflect the athletic club's core values, strength, community and joy.

  The study has used Sless information design process as a method and strategy.

  By gaining an idea of the organization, the competitors and the club's values, a

  new graphic profile was developed. For this study, a survey was also conducted,

  as well as an experiment in which Järfälla Atletklub had to test the userfriendliness

  of the manual. The experiment was conducted with three of the club

  members. The survey was aimed at investigating how both members and the

  club's target group perceive the new graphical profile as well as whether it

  represents the club and its values.

  The survey confirmed that the generated logo represents the core values that

  Järfälla Atletklubb stands for.

  With the result of the experiment, the graphical profile/manual should only

  include a basic concept about logo, color, font and image. The manual was

  designed with a combination of text and explanatory graphics to make it as

  user-friendly as possible.

 • 166.
  Pettersson, Erika
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Ågren, Emelie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Grafisk identitet för ett glasmästeri: Processen bakom produktionen avlogotyp, webbsida och grafisk manual för Falu Glastjänst AB2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Graphical identity is important for a company to distinguish itself from the

  competition and to give it a reliable business image. The present study aims

  therefore to modernize the graphical identity of Falu Glastjänst in order to

  communicate sustainability, quality and service. A further goal is to develop a

  website in which the modernized graphical identity is applied as well as a

  recommended graphical manual for Falu Glastjänst.

  Semi-structured interviews were conducted with Falu Glastjänst and one of its

  customers. Two web-based surveys were carried out. The first survey aimed at

  studying the behavior of a target group in need of glazing service. The second

  survey was carried out to test the results of the first survey on a new group of

  potential customers. In order to build a user-friendly website with best

  hierarchy, Card Sortings was carried out with four potential customers and three

  IT professionals.

  Results of the study include a new logotype and graphic identity which

  communicate sustainability, quality and service. This has been confirmed by

  Falu Glastjänst as well as their former and potential customers. A further result

  of the study is a new website for Falu Glastjänst with a hierarchy based on

  participants of the study and thereby the target group’s wishes and habits.

 • 167.
  Pettersson, Josefin
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Grafisk formgivning av tryckta poesiböckers inlaga: En kvalitativ undersökning om poetens och formgivarens uppfattning, och skapandeprocessen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study's main purpose was to find out the poet’s and the designer’s approach to the graphic design of the body matter of printed poetry books. Furthermore, the study also examined how the creative process of graphic design in the poetry genre works.Semi-structured interviews with seven poets and four designers were conducted with the intent to answer the question.The survey results show that both poets and designers believe that the graphic design is important in poetry books. The design will primarily interact with the text's semantic content and, together with the cover give a complete holistic experience.The creation process of the graphic design of printed poetry books is individual and difficult to generalize, further noted that the process to some extent could be compared with the design process in other genres.

 • 168.
  Popek, Erik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Dold berättare – VFX i Harry Potter-filmerna: En analys av digitala visuella effekter i Harry Potter och de vises sten & Harry Potter och Dödsrelikerna Del: 22018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om digitala visuella effekter och hur de används i fantasyfilmerna

  Harry Potter och de vises sten (2001) och Harry Potter och Dödsrelikerna: Del 2 (2011). Filmanalysen är avgränsad till scener som är viktiga för filmens narrativ. Scenerna utgör centrala delar av den klassiska dramaturgiska modellen. Syftet med uppsatsen är att undersöka om de visuella effekterna har någon narrativ betydelse och funktion inom de två Harry Potter-filmerna. I uppsatsen används litteraturen till att skapa ett analysverktyg som inkluderar en undersökning av effekternas form och syfte, samt en narrativ analys av de visuella effekterna. Uppsatsen avslutas med slutsatsen att båda Harry Potter-filmerna är beroende av visuella effekter, samt att effekterna har en avsevärd betydelse för filmernas narrativa förmåga och utveckling.

 • 169.
  Pössl, Jennifer
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Grafisk profil till ett företag inom städbranschen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Dingtuna cleaning service is a newly established company that primarily deals with cleaning services for private individuals. They offer professional cleaning at competitive prices and tailor-made cleaning services according to customer needs. They offer both cleaning, display cleaning and everyday housekeeping. The business owner is relatively new in the industry and has a smaller customer base. At present, Dingtuna cleaning service does´t have a logo and graphic profile to market with is important to reach more customers

  This report addresses the issue:

  • •How should the Dingtuna cleaning service graphic profil be designedto convey the company's key values and valuations?

  Literature studies, visual content analysis, semi-structured interviews, web-based questionnaire survey resulted in a graphical profile that fulfills its value words professionalism and quality. A graphic profile with logo, color palette, fonts, print materials, profile material was designed and practically applied to printing materials, profile material and the mockup for the website.

 • 170.
  Qvarnström, Julia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Harry Potter och Hemligheterna bakom adaptionen: En semiotisk analys om hur Harry Potter som karaktär översatts från bok till film i ”Hemligheternas Kammare”2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Harry Potter som karaktär

  framställs i boken Harry Potter och Hemligheternas Kammare i jämförelse med

  filmadaptionen med samma namn. Genom en semiotisk analys på två nivåer

  granskas karaktären för att se på vilka sätt karaktären Harry Potters personliga

  egenskaper och tankar har översatts och ändrats i förflyttningen från bok till film. I

  slutdiskussionen visas att Harry Potter har förändrats något i adaptionen, men hans

  personlighet framställs i slutändan mycket som densamma. Att karaktären innehar

  samma personlighet och påvisar samma egenskaper är viktigt för att adaptionen

  ska fungera och gör att själva berättelsen i adaptionen inte måste vara fullt trogen

  till originalet för att ge samma bild.

 • 171.
  Rinzén, Anton
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Östling, Marcus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Sergio Leones karaktärsintroduktioner2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Spaghettiwestern är en genre som till skillnad från sin amerikanska motsvarighet skildrade westernmiljön på ett mer realistiskt sätt med antihjältar som inte nödvändigtvis skiljde sig speciellt mycket från antagonisters. Den största av alla filmskapare inom genren var Sergio Leone. I den här uppsatsen studerar vi hur Leone introducerar sina karaktärer utifrån bild och ljud. I uppsatsen går vi grundligt igenom sex karaktärer från fyra olika filmer. A fistful of dollars (1964), For a few dollars more (1965), The good, the bad, and the ugly (1966) samt Once upon a time in the west (1968). Genom detta har vi kunnat hitta ett mönster i hur karaktärerna introduceras på liknande sätt genom dessa filmer.

 • 172.
  Schön, Matilda
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  THE NEW WAY OF EDITING?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka Steven Mirriones och Juliette

  Welflings klippstil i filmen

  The Hunger Games (2012). Sex olika situationer som

  representerar en bredd av användning av jump cuts har analyserats för att undersöka

  jump cutsens funktioner, hur diskontinuitet kombineras med kontinuitet samt vad de

  har för påverkan på filmens narrativa berättande. Med hjälp av Bordwells och

  Thompsons teori om filmklippningens dimensioner, Murchs teori om vad som

  motiverar ett klipp och Kimergårds forskning på diskontinuitetsklippning kombinerat

  med kontinuitetsklippning undersöker uppsatsen jump cuts funktioner, deras relation

  till det narrativa berättandet och hur de skapar en relation till karaktärerna. Resultatet

  visar på användandet av jump cuts i filmen

  The Hunger Games bidrar till att leda den

  narrativa berättelsen framåt, de skapar en kontakt med karaktärernas subjektiva

  upplevelser samt visar på att diskontinuitet kan fungera i symbios med kontinuitet.

 • 173.
  Sehlgård, Amanda
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Något att bita i: En studie av vampyrfilm från andra kulturer än den västerländska2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur vampyrfilmer från andra kulturer relaterar till Bram Stokers

  Dracula och den europeiska myten. Vampyren har varit ett forskningsämne sedan 1700-talet och sedan 90-talet har en del av vampyrforskningen fokuserat på vampyren som en postkolonial varelse. Flera studier visar på att Dracula är en representation av "de andra", men också en representation för de förtryckande kolonierna. I uppsatsen analyseras fyra filmer från olika delar av världen och kommer fram till att en vampyrfilm aldrig helt verkar kunna avvika från Dracula, men att just dessa fyra filmer tar upp viktiga frågor om hybriditet, gemenskap och relationen till kristendomen.

 • 174.
  Sexton, Carolina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Karaktären Peter Pan och valet att drömma: En analys av karaktären Peter Pan i olika adaptationerFörfattare:2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats kommer tre gestaltningar av berättelsen om Peter Pan diskuteras, med fokus på en analys av karaktären. Syftet är att se vilka gemensamma karaktärsdrag som finns i de olika versionerna och om det går att beskriva en helhetsbild av Peter Pan, och vad helhetsbilden av Peter Pan förmedlar. Verken som diskuteras är romanen Peter and Wendy (1911) samt filmerna Hook (1991) och Pan (2015). Utgångspunkten för uppsatsen är att se vilka karaktärsdrag som utmärker sig i verken, vilka drömmar karaktären har och vilka val karaktären gör för att uppnå dessa drömmar. Denna analys pekar på att det inte går att definiera Peter genom bara ett av hans karaktärsdrag, men att det istället är sammansättningen av karaktärsdragen, överskridande genom verken, som faktiskt bygger upp karaktären. Sammansättningen av dessa karaktärsdrag hjälper till att måla upp Peter som ett mellanting. Genom denna analys kan det konstateras att det är samma karaktär som syns genom verken, dock att det är olika sidor av honom som gestaltas. Dessa sidor tillsammans visar att Peter förkroppsligar en ungdomlig livsgnista som förmedlar att man ska våga tro på sig själv och sina drömmar.

 • 175.
  Sharaf, Emma
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Filmklippningens gestaltningsmetoder: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att redovisa vad den tidigare forskningen kommit fram till gällande filmklippningens gestaltningsmetoder samt att undersöka hur dessa används i fem olika filmscener. Metoden är en litteraturstudie och filmanalys. De valda gestaltningsmetoderna är kontinuitet, diskontinuitet, kollision, sammanlänkning och emotionell rytm. Gestaltningsmetoderna är valda utifrån Smiths tidigare forskning om kontinuitet, Kleckers tidigare forskning om diskontinuitet och Pearlmans tidigare forskning om kollision, sammanlänkning och rytm. Undersökningens fokus är kring gestaltningsmetodernas expressiva dimensioner. Utifrån denna undersökning går det att fördjupa sina kunskaper inom filmklippning som gestaltningsmetod.

 • 176.
  Sheremet, Margarita
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Progressionen av bildkompositionsmetoden negative space av Hoyte Van Hoytemas filmfoto i filmen Her (2013)2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of the essay was to find out the photographic composition negative space’s progression, in the cinematography of Her (2013), and correlation to the main character's emotional state. The result was analyzed with the help of a composition analysis, dramaturgical analysis and an emotional theory. Three photos from each dramaturgical act (nine in total) were chosen to establish and create a relation to the main character’s emotional state. The result shows that negative space functions as an important visual medium, through collaboration with other photographic composition methods, to create imbalance and unease, or symmetry and harmony for the main character in Her. When the main character is alone, sad or emotionally unstable, negative space shrinks and isolates him through vast space, whereas when he is happy and positive negative space (in collaboration with other compositions) leads the eye and focus directly to him. The progression of negative space also shows a distinctive affinity to the main character’s romantic relationship, which shows that the progression relates and depends on the romantic bond.

 • 177. Sjöberg, Anna
  Digitalt skapande i bildämnet i grundskolan: En litteraturstudie av aktuell forskning kring digitalt skapande2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att, utifrån tidigare forskning, undersöka olika aspekter

  när det gäller digitalt skapande i ämnet bild. Metoden som används är en

  systematisk litteraturstudie. Inledningsvis ges en kortfattad tillbakablick när det

  gäller bildämnets utveckling. Resultatdelen är uppdelad i fyra delar: Förutsättning

  för digitalt skapande i bildundervisningen, inställningen till digitalt skapande hos

  elever och lärare, praktiserandet av digital skapande i bildundervisningen idag och

  betydelsen av det digitala skapandet i bildundervisningen. Det framkommer i

  resultatet att elevernas användning av digitala medier på fritiden är omfattande

  men att detta inte nödvändigtvis innebär att det har de kunskaper som krävs i

  dagens samhälle. Resultatet visar att digitalt bildskapande inte är en tillräckligt stor

  del av bildundervisningen och att lärarna har ett stort ansvar när det gäller att ge

  eleverna tillräckligt med kunskap för att de ska kunna tillgodose de krav och som

  det allt mer bildtäta samhället ställer.

 • 178.
  Sjödin, Melinda
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Förpackningsdesign i genusperspektiv: En granskning av duschcremesförpackningar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Color and shape may contribute to creating attention, conveying messages and

  create feelings, which in turn can increase the likelihood that the customer

  makes the purchase. Packaging color and shape should synchronize so that the

  messages don’t contradict each other, and it is very important that the design is

  suitable to the targeted audience. Color can be seen as a language that

  communicates with the consumer, and understanding this language can be a

  powerful tool in marketing and design. It is common that packaging design is

  directed towards one or both sexes and to give the product a character of

  masculine or feminine can be an effective approach to distinguish the product

  from the remaining range. In conjunction with the color and shape, it is

  essential to understand the needs and use of the product for the consumer, and it

  is important to create a good design targeted towards the right audience. It is

  important to understand what consumers are attracted to and what attracts to

  make a purchase.

  The purpose of this study was to find out why packaging design for shower gel

  specified for women and men differ, and what is considered feminine and

  masculine when it comes to color and shape, in conjunction with shower gel

  packaging. To find out about this, a visual content analysis and a survey were

  performed. The results generated by these methodologies were summarized in

  tables and charts, which clearly shows the colors that are considered masculine

  and feminine. Dark colors, such as black and blue, are considered masculine

  while bright colors and pink tones are considered feminine. Soft graphic

  elements and shapes are linked to femininity while the opposite is linked to

  masculinity. The conclusion is that the reason that the package designs are

  different is to make it easier to

  communicate with the targeted audience, and in

  this case through color and shape.

 • 179.
  Skir, Josef
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Miljöbytens funktion i den inre och yttre resan somberättelsestruktur2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker miljöbytens funktion inom film och påvisar ett samband

  mellan miljö och hjälteresors narrativa utveckling. Observationer av filmerna

  Sagan om ringen – Härskarringen

  (2002) och Harry Potter och de vises sten

  (2001) utforskas i analysen. Det leder till ett resultat som visar att funktionen

  med miljöbytena är att visuellt skapa en bakgrund som samspelar med

  karaktärerna och att därigenom möjliggöra att nya händelser kan ta vid.

  Uppsatsen argumenterar därmed att miljövalen i filmberättelserna i sig påverkar

  berättelsestrukturerna.

 • 180.
  Sommar, Joakim
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Grafikers roll i spelutvecklingsprojekt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present study aims to provide a comprehensive view of games artists’ role in game development, in the Swedish games industry. All roles focusing on the visual elements of game development are referred to as games artists. The study was conducted through semi-structured interviews with game developers from both small and world-leading gaming companies. They told about their role as games artist, game designer or programmer in the gaming industry. The game developers’ inputs were used to respond to the issues raised in the study.

  It's through games like Battlefield, Candy Crush and Minecraft that the Swedish gaming industry has grown incredibly fast. Thanks to these and other games the Swedish game developers have received a good reputation all over the world. Since the gaming industry had a remarkably growth, the gaming companies have had difficulty finding staff with the right skills. Game companies have wanted an upgrade of the aesthetics in elementary school and high school.

  As a basis for the interview work, a general description of roles and processes in the gaming industry was needed. This is included as background material in this study. In conclusion, it appears that the Swedish gaming industry does not differ from the outside world regarding the roles, but that communication between the roles and the work process varies depending on companies and production. The problem in finding the right skills seems to be related to that the demand is constantly changing.

 • 181.
  Stenberg, Christoffer
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Grafisk profilering av ett nystartat hälsoföretag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This work was conducted in collaboration with the startup company Eklundens källa. The purpose of the studies was to find out how a branding manual and a user-friendly website should be made to reflect the company's vision and core values in the most appropriate manner.

  A semi-structured interview was conducted with the client to get more knowledge about the company. A visual content analysis was performed to get a better understanding of how competitors are profiled, and how their websites are built. Two separate surveys revealed valuable opinions and results as the basis for the production of Eklundens källas new visual identity. The visual identity was made after Sless’ model measuring information design.

  The result of this work was a proposal for a more user-friendly website and a new branding manual containing guidelines for logos, colors, fonts, visual identity imagery, correspondence materials and web for the company. The respondents' answers showed that the new material largely conveyed the company's core values of

  safety and competence, and that it was suited to the industry.

 • 182.
  Stigson, Sofia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Wahlgrens värld: En tematisk analys om ego kontra gemenskap i Reality-serien2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att identifiera vad tittarna engageras av i reality-serien Wahlgrens värld. Metoden för undersökningen är en analys av avsnittens tematik och struktur med urval av avsnitt: 1, 3, 6 och 13 i säsong 5, baserat på att de täcker centrala delar av säsongen. Serien är uppbyggd på karaktärernas livsstil. Därför valdes huvudtemat ego kontra gemenskap för att kartlägga hur tematiken fungerar i relation till huvudtemat som är har sin grund i teori om själv-identitet i ett socialt sammanhang. Den tematiska strukturen som har analyserats har lett till att uppsatsen har sammanfattningsvis som slutsats: Wahlgrens värld inte enbart är en underhållande reality-serie utan strukturellt berättar, med hjälp av många tematiska faktorer som tittarna kan relatera till.

 • 183.
  Stråe, Alex
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  När filmen tränger in i dig från duken - Hur kommunicerar audiovisuella metaforer känslor i filmen Alien (1979)?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I jakt efter fler svar på frågan varför film påverkar oss, utforskas i detta arbete ett relativt orört område: konceptuella metaforer. Området förklarar en aspekt av vår perception som inte är begränsad till film utan avser sinnesintryck i allmänhet. Enligt teorin använder människor gärna metaforer för att förstå sin omgivning, och vissa faktorer utgör kraftigare metaforer än andra. Denna teori appliceras på science-fiction-skräckfilmen Alien (1979) i en filmanalys. Analysen är utförd efter en metod av Kathrin Fahlenbrach, författare till modellen Audiovisuella metaforer. Målet är att identifiera sådana metaforer och förklara hur en tittare påverkas av dem.

  Analysen visar att film kan projicera många känslor via audiovisuella metaforer, men vilken betydelse har de och vad krävs för att de ska kommuniceras? Genom språkliga och filmiska exempel är syftet med detta arbete att summera en invecklad teori och förklara hur den kan användas kreativt.

 • 184.
  Ström, Axel
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  American Sniper: En propagandafilm för den amerikanska krigsmakten: En kvalitativ diskursanalys av en patriotisk krigsfilm2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper is on propaganda in Clint Eastwoods

  American Sniper (2014). With this film in focus I have conducted a qualitative discourse analysis to extract subtle hints of propaganda in selected scenes from the film. I proceed from theories that discuss propaganda, orientalism and us-and-them, but I have also researched government pressures on film, and media research on its influence on people. This paper shows in combination with these theories that propagandistic messages can be identified through mainly the use of us-and-them. In American Sniper (2014) the image of USA is strengthen by establishing a negative and wrongful portrayal of their counterparts, making them nothing but evil or helpless.

 • 185.
  Ström, Marcus
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Bengtsson, Richard
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Från trista fakta till engagerande film: En adaptionsstudie av filmen The Big Short (2015)2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur

  The Big Short (2015) har gestaltat, förenklat och gjort informationen om år 2008 finanskrisen mer förståelig för tittarna, ge-nom olika uttrycksmedel. Uttrycksmedlen som har utforskats är bland annat: metaforer, icke-diegetisk berättande, homodiegetisk berättare, berättarröst och montage. I fem kapi-tel har uppsatsen i analysen använt de olika uttrycksmedel tillsammans med teorier om sympati, empati, ironi och trovärdig berättare med en jämförelse om vad den amerikanska rapporten The Financial Crisis Inquiry Report antyder. Rapporten har varit den här stu-diens primära källa på grund av sin autentiska redogörelse. Resultatet har påvisat att fil-men distraherar med kändisar för att visa det är så finansmännen och bankerna på Wall Street gör affärer. Slutsatsen påvisade att både rapporten och The Big Short förmedlar liknande påstående fakta på olika sätt, dock gestaltar filmen sitt ämne mer invecklad när den inte behövde vara det.

 • 186.
  Ströman, Johan
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Hur man skapar ett filmmonster: En analys av creature design inom sci-fi-skräck2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks creature design samt narrativ teori kring skräckfilmer för att ta reda på hur man kan skapa filmmonster vars utseende kan berätta och föra fram en fängslande historia. Ett väldesignat monster lever kvar i publikens minnen, och skapar ikoner för sin tidsperiod eller sin genre. Uppsatsen använder sig av en semiotisk metod för att analysera monstren i filmerna

  Alien, The Thing och Rovdjuret. För att designa monster till science fiction kan man kombinera zoologi, anatomiska studier samt mänsklig psykologi och fobier för att skapa ett visuellt fascinerande monster som skrämmer publiken och lever kvar i det allmänna medvetandet.

 • 187.
  Sumbu, Sonata
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Företagets kärnvärden i en grafisk profil: Utformandetav en grafisk profil till ett e-handelsföretag med afrikansk inriktning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sanke is a new company which, through its website will sell products produced in northern and western Africa. Competition between companies createsendless choices for customers, which becomes a problem for the companies that want to reach their customers through the media noise. Therefore, the goal of this project was to provide Sanke a consistent graphical look to increase awareness and recognition of the company and its brand. This was done by designing a visual identity that reflects the company's core values. The company's core values wereestablished through an interview with Sanke. The core values were then used to create nine different proposals for visual identities that the target group through a web survey provided feedback on.

  The result of the target group’s feedback became Sanke’s visual identity. The visual identity contained a logotype, colours and typefaces as well as guidelines for handling the elements and their interactions. It was concluded that the fact that the core values and colour connotations may have different meanings for different individuals may have complicated the assessment of the proposals. But the target group had in a sense, a common understanding.

 • 188.
  Sundberg, David
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Jonsson, Anders
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Förpackningsdesign: Skapande av etikett till exklusivsenapstillverkare2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  LissEllas senap is a small mustard company in Hedemora who needs help

  creating a new label design for their mustard container. The company is run by a

  couple without graphical knowledge and with limited resources. The aim is to

  create a new timeless design based on the company's values, which conveys

  craftsmanship and quality. The design work describes how typography, colour,

  logo, language and paper are used in packaging design and motivated by

  research and facts. Selected methods include focus group interviews and a

  content analysis. The new label design will more clearly categorize mustard

  flavours to facilitate purchase for the consumer. The design will in future lead to

  increased sales and better knowledge of the company. The results from the

  focus groups and the analysis gave mixed results with some common

  denominator. The final result was based on earlier results and meets the

  requirements for an informative and stylish label that distinguishes the

  assortment in a clear way and reflects the company's values.

 • 189.
  Svensson, Calle
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  The Final Girl2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här vetenskapliga uppsatsen analyserar den kvinnliga huvudkaraktären Laurie Strode i John Carpenters original och Rob Zombies remake av slasherfilmen Halloween.

  Uppsatsens syfte är att studera hur samma karaktär har porträtterats ur ett feministiskt perspektiv och hur vi kan förstå dem utifrån de epoker de skapades i. Med en semiotisk analysmetod besvaras hur porträtteringen skiljer de två filmerna åt. Detta genom att analysera karaktärens denotation och konnotation både visuellt och i dialog.

  Med hjälp av feministisk filmforskning belyser uppsatsen hur filmen Halloween och slashergenren har vidare utvecklats med tiden. Begreppen Hora-Madonna-komplexet och the Final Girl samt forskning kring kvinnor i skräckfilmer används för att förankra tolkningen.

  Resultatet visar att denna utveckling lett till en mer öppen och tillåtande porträttering av en kvinna utan att med detta lämna den grund som slasherfilmer byggs på. Den visar också på hur filmens remake har frångått vissa begrepp som man kan anse centrala för slashergenren utan att förlora möjligheten att titulera sig som en sådan.

 • 190.
  Svensson, Jesper
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Klippningens roll som Storytelling i Reklamfilm: En jämförande filmanalys av hur berättande förstärks avklippning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan reklamfilmers

  berättande och klippning. Hur använder man sig av olika klippmetoder i svensk

  reklamfilm idag och hur förs berättelsen framåt. Metoden för uppsatsen är en

  jämförande filmanalys. Fokusen kommer att ligga på sekvenser från tre olika

  svenska reklamfilmer. Gestaltningsmetoderna som kommer undersökas är

  kontinuitet, montage, rytm och kollision. Då ämnet inte är omskrivet innan så har

  gestaltningsmetoderna hämtats ur litteratur som tagit upp eller nämnt reklamfilm

  som ett exempel. Uppsatsen fokuserar på hur klippningen fungerar som

  storytelling och hur detta bidrar till att föra berättelsen framåt i det kortare

  formatet. Uppsatsen ger en ökad förståelse för hur man kan använda olika

  gestaltningsmetoder för att påverka en publik med reklamfilm.

 • 191.
  Säll, Esmeralda
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Sörbom, Anna
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Coffee table-böcker eller praktverk – begrepp, attityder och arbetssätt: Djupintervjuer med grafiska formgivare och förlagsanställda2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Semi-structured, in-depth interviews with eight Swedish graphic designers and employees at publishing houses were carried out with the purpose of mapping the strategic and creative work process of producing Coffee table books and Luxury works (Swedish praktverk), as well as respondents attitudes towards these processes.The three main steps identified in the process are presented and compared to results in previous studies. The production of these books was found to be complex due to the number of people involved, the time required, the costs involved and the relatively small profit margins.  All of which increase the exposure to certain risks.  The re-spondents however found the work to be exciting, enjoyable and fulfilling.In addition to this the study discovered the inconsistency between the definition of “Coffee table book” and “Luxury work” and what was found to be the com-monly accepted understanding of these.  This applied particularly to the term “Coffee table book,” where some respondents associated the term to a lower standard of literature. The terms and definitions of these books will be dis-cussed as well as the market condition described by the respondents.

 • 192.
  Söderberg, Amanda
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Unga kvinnliga filmare – en satsning för framtiden?: En undersökning av regionala talangprojekt som ett verktyg för jämställdhet inom svensk filmpolitik2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska Filminstitutet (SFI) tilldelades mellan 2010 och 2015 sammanlagt 7,6 miljoner kronor från kulturdepartementet som ett led i uppdraget att stärka unga kvinnors filmskapande.

  Den här uppsatsen behandlar fyra regionala satsningar som genomförts av Film i Dalarna (FiD), i samarbete med tre andra regionala filmresurscentrum, som en del av detta uppdrag. Syftet är att belysa hur projekten utförts med utgångspunkt i en förstudie som gjorts på uppdrag av SFI som en ingång till arbetet med regeringens uppdrag. Detta genom en frågeställning som fokuserar på utformningen av satsningarna, deltagarna och deras upplevelse samt om det går att se några resultat av satsningarna. Uppsatsen är av tidsmässiga skäl avgränsad till FiD:s del i projekten.

  Uppsatsen bygger på tidigare forskning och rapporter inom området jämställdhet i svensk filmindustri. Med utgångspunkt i förstudien användes den teoretiska modellen Det läckande röret i utformningen av undersökningarna och som analysverktyg. Även de teoretiska begreppen binära oppositioner och empowerment används.

  Metoden som använts för att besvara frågeställningen är en enkätundersökning med fritextsvar som skickades till deltagarna och en analys projektutvärderingarna som finns av respektive satsning för att kunna beskriva projektens upplägg.

  Resultatet visar att projektens utformning stämmer överens med flera av de områden som lyfts fram som viktiga i förstudien men att ett resonemang om genusmedvetenhet saknas. Baserat på både projektutvärderingarna och enkätundersökningen var majoriteten av deltagarna nöjda och upplever att det är viktigt att den här sortens satsningar finns, men att till exempel planeringen kan bli bättre. Resultat som går att se är att deltagarna upplever en hög grad av empowerment i rollen som kvinnliga filmare samt att gruppen och nätverkandet har varit viktigt för dem. Även FiD som resurscentrum har utvecklats kunskapsmässigt och fått kontakt med fler filmare då satsningarna även fungerat som marknadsföring.

  Något som framkom genom uppsatsarbetet är att det behövs större samverkan mellan SFI och de regionala resurscentrumen gällande främst utvärderingar av den här sortens projekt då utvärderingarna skiljde stort i innehåll och omfång vilket gjorde det svårt att jämföra projekten .

 • 193.
  Terne Försund, Amanda
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Olofsson, Angelica
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Kvinnorna i Saturday Night Live: En studie i kvinnlig humor över tid mellan 1976 - 20062014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker hur kvinnor har representerats under åren i det amerikanskaTV-programmet Saturday Night Live. Fyra sketcher har valts ut genom ett urvalfrån åren 1976-1977, 1986-1987, 1996-1997 och 2006-2007. Sketchernaanalyseras sedan ur ett humorperspektiv med hjälp av teorier från SalvatoreAttardo, Jim Whalley, Henny Olsson, Harriet Backe och Stefan Sörensen.För att definiera de olika humorsorterna som används i programmet applicerasMaggie Rullis metod och begrepp. Med hjälp av detta behandlar uppsatsenskillnader och likheter i humorn under åren med en tydlig inriktning på kvinnoroch deras position i programmet.I alla fyra sketcher används humorsorten fånig humor, och tre av fyra sketcherinnehåller satir. 1976-1977 finns det även parodi och överraskning att hitta någotsom inte speglar resten av säsongens humor. 1986-1987 är den enda sketchen sominte innehåller satir men har istället parodi. 1996-1997 innehåller slapstick utöverfånig humor och satir och 2006-2007 innehåller hån samt fånig humor och satir.Resultatet visar att det finns tydliga skillnader i hur kvinnor representeras genomåren och att utvecklingen verkar gå mot jämställdhet. Däremot visar antaletkvinnor i ensemblen och deras underrepresentation i var program på attutvecklingen går väldigt långsamt.

 • 194.
  Thomasson, Ellinor
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Vahter, Philip
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Flerkameraproduktioner - Kan vi tillräckligt?: En observationsstudie om kommunikation, roller och kunskap.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det här examensarbetet undersöker vi hur medlemmarna i en flerkameraproduktion kommunicerar med varandra under en inspelning och hur de förhåller sig till den rollbeskrivning som flerkameralitteraturen framställer. En avsikt med studien är att få kunskap om hur väl högskoleutbildningen i flerkameraproduktion överensstämmer med branschens krav på blivande medarbetare. Examensarbetet resultat bygger på observationer av tre svenska professionella flerkameraproduktioner och tyder på att branschen gör en delvis annan tolkning av flerkamerayrkesrollen, än den som förespråkas i utbildningen. Efter vår undersökning är vi båda överens om att det finns ett visst kunskapsglapp när det gäller socialisation, fackspråk, teknik och hur rollerna borde agera.

 • 195.
  Thorslund, Linnéa
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Bergman, Sofia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  ”Ibland känns det som om att det finns en dragkedja i mig”: En undersökning av porträtteringen av transmän i filmernaPojkarna och Boys Don’t Cry2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis will examine the portrayal of trans men in the films

  Girls Lost (2015) and Boys

  Don’t Cry

  (1999). The purpose is to analyse how the characters’ gender identities are

  portrayed, and be able to contribute with knowledge of how to further advance the portrayal

  of trans men in film. The analysis is written from a queer theoretical and norm-critical

  perspective, with support from Jens Eder’s method of analysis

  Clock of Character. Masculine

  theory is used in order to examine how the characters express their masculine traits. The

  result of this study shows that the characters are nuanced, though, the filmmakers deprive

  them of their right to their gender identities as they constantly need to justify themselves, as

  well as ending both films with a tragic aftertaste. As the characters are deprived of a happy

  ending, this might create reflections that a good life as a trans person is unachievable.

 • 196.
  Tyrbjörn, Carolina
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Visuell identitet ifloristbranschen: Skapandet av logotyp och grafisk profil tillBlomAnn’s Buketter och Binderier AB2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This survey is conducted in collaboration on the client and the Florist company

  BlomAnn's Buketter och Binderier AB. The purpose of the survey is to make

  the brand consistent and convey the company's values, flexibility, originality

  and environment. In the survey, a logo and graphic profile will be created that

  results in a visual identity to BlomAnn's.

  A visual content analysis was conducted with the purpose of determining how

  other florist companies are profiling. A survey was conducted with the

  company's target group to gain views on the visual identity. Through a focus

  group, further views on the visual identity could be seen. The different data

  collection methods provided the basis for the development of the visual identity

  that would best convey BlomAnn's values.

  From the survey it has been found that it is important to convey a company's

  values through the visual material. The choice of color, typography, shape and

  choice of channels is important in communicating company values to the

  audience. The definitive visual identity shows consistency and it also

  communicates BlomAnn's values, flexibility, originality and environment,

  which was the target of the survey.

 • 197.
  Vennerström, Elin
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Töckmadji, Stephanie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Musikomslag: Tankemönster och formgivningsprocesser2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There is much information about how music covers have appeared, have been developed and how they look today, however, there is little information about how graphic designers were thinking when they created the covers. Due to the lack of previous research this study aims to examine the thought patterns and design processes during the designing of music covers. The study was carried out by five semi-structured interviews with music artists, graphic designers and production managers of record labels. The results show that the musical artists and designers collaborate to produce a design for the artist's album cover, and the artist's music style and sound are key factors that influence the design.

 • 198.
  Vibrandt, Anna
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Utformningen hos toppuniversitets logotyper: en visuell innehållsanalys2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study was initiated to identify common or general themes apparent among university logotypes and the correlation between these and the respective global ranking of the university.This visual content analysis was conducted across a sample of 120 university logotypes drawn from the top 400 list of Times higher education world university rankings. Thirty universities were chosen at random from each of the four groups of 100, according to rank (i.e. 1–100, 101–200 etc.).In particular in this study the categories compared were: colour, typography, typology, detail level and content/shape. The findings showed that there were strong themes present across all the universities generally. In most cases for each category of comparison, one or two dominant characteristics took form. It was concluded however that these themes did not correlate with the ranking level of the university.

 • 199.
  Vikström, Alexander
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Hjälteresan i två generationer av Star Wars2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att utföra en jämförande strukturanalys samt utforska

  hjältekaraktärernas motivation och moral i filmerna

  Star Wars: Episode IV – A New Hope

  samt dess uppföljare

  Star Wars: Episode VII – The Force Awakens. Metoden som används

  har utformats från Christopher Voglers omarbetade version av Joseph Campbells hjälteresa.

  Resultatet av analysen visar på flera likheter i strukturen av filmerna samt hjältarnas

  motivation och moral. Uppföljaren använder dock en medvetenhet om de liknelser som den

  drar och lyckas därmed skapa en egen unik historia som vävs samman med de redan

  existerande elementen från originalet.

 • 200.
  Vinka, Ida
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Tillbakablickar på två män som heter Ove: Flashbacks påverkan på Ove i berättelsen En man som heter Ove2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna vetenskapliga uppsats kommer boken En man som heter Ove och filmen En man

  som heter Ove jämföras med varandra, med fokus på Oves tillbakablickar. Detta görs genom

  att analysera bokens och filmens tillbakablickar som förklarar Oves förflutna. Filmens

  tillbakablickar visas via flashbacks. Syftet med denna uppsats är att se hur stor påverkan

  skillnaden mellan bokens tillbakablickar och filmens användande av flashbacks har på

  karaktären Ove. Oves resa placeras i Craig Battys modell av protagonistens resa, både i bok

  och film. De båda resorna jämförs med fokus på Oves bakgrundsberättelse och hur det

  påverkar Oves karaktär i nutid. Vidare analyseras filmens val av flashbacks med hjälp av

  Linda Aronsons teori om flashbacks användning och funktion. Analysens resultat visar att

  Oves bakgrund har stor betydelse för hur Ove agerar i nutid vilket leder till att Ove upplevs

  olika i de olika medierna.

12345 151 - 200 of 210
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf