du.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
12345 151 - 200 of 218
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Ladhari, Melek
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Synen på religionsfrihet i konfessionella gymnasiefriskolor utifrån lärarperspektivet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det råder stor enighet i samhället om att religionsfrihet är viktigt för samhället men åsikterna skiljer sig då man interpretera denna rätt i frågan om konfessionella friskolor. Syftet med uppsatsen är att belysa vilken tolkning lärarna har av ungdomars religionsfrihet och hur den framträder i deras verksamhet, Frågan här är hur förståelse om religionsfrihet kommer till utryck hos religionskunskapslärare och hur den påverkar planeringen och undervisningen av eleverna i klassen.

  Detta är viktigt då undersökningen visar hur religiositet och de religiösa inslagen påverkar lärarna i konfessionella skolan i undervisningen av ämnet religionskunskap. Uppsatsen är en kvalitativ studie med utgångspunkt i intervjuer med lärarna där individernas trosföreställningar och arbetet med eleverna analyseras för att synliggöra hur instituten och religionen påverkar de i undervisningen av eleverna. Även om alla lärare är eniga om betydelsen av religionsfrihet och dess förmedling till eleverna visar intervjun att de har olika personliga uppfattningar som kan inverka på deras verksamhet. Under arbetet kom jag fram till att tydningen av religionsfrihet i samband med lärarnas planering och undervisning av ämnet religionskunskap i konfessionella gymnasiefriskolor påverkas av olika faktorer som t.ex. lärarens religiositet och skolans religiösa inslag i fostran och utbildningen av eleverna. Värdegrundsarbetet som egentligen ska utgå från läroplanen utsträcker sig också på religionens syn på etik och moral.

 • 152.
  Larsen, Maud
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Vilken typ av rättvisa ska råda i framtiden: Om rättvisa, målkonflikter och demokratiska processerinför FN:s nya hållbara utvecklingsmål2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hösten 2015 väntas FN:s medlemsstater fatta beslut om millenniemålens efterföljare:Sustainable Development Goals; SDG. Uppsatsen syftar till att ge svar på frågan omvilka olika typer av rättvisa som dessa nya föreslagna hållbara utvecklingsmål, SDG,ger uttryck för. Utöver detta tas frågan om risken för eventuella målkonflikter upp,liksom på vilket sätt processerna som föregått besluten om målen ger uttryck förvärderingar knutna till demokratiskt beslutsfattande. Uppsatsen utgår från rättvisasom etiskt begrepp och analysen bygger på teorier från John Rawls, MarthaNussbaum och Seyla Benhabib. Genom närläsning och argumentationsanalys nåsföljande slutsatser: det råder flera olika typer av rättvisa inom SDG, de olika typernaav rättvisa bidrar till risken för målkonflikter samt att processerna som föregått målenger uttryck för värderingar knutna till demokratiskt beslutsfattande. Trots dessavärderingar föreligger risk för svårigheter med förankring, implementering ochgovernance av de framtida SDG. Den etiktradition som dominerade inom denuvarande millenniemålen, var den traditionella antropocentrismen. Etiken för hållbarutveckling har fått betydligt större utrymme i SDG.

 • 153.
  Larsson, Eva
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Satanism och identitet: En hermeneutisk analys av satanistiska texter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att göra en analys av två olika satanistiska rörelsers texter och

  deras syn på identitet och identitetsskapande. De rörelser som valdes till denna studie är The

  Church of Satan och The Greater Church of Lucifer. För att genomföra analysen valdes två

  böcker ut som representerar respektive rörelsers grundläggande filosofi, dessa var The Satanic

  Bible (1969, 2005) samt Wisdom of Eosphoros (2015). Analysens teori grundade sig på begrepp

  som är plockade från queerteorin, för att belysa synen på vad som är normalt och onormalt

  samt synen på sexualitet och genus. Utöver detta analyserades även rörelsernas syner på

  kärlek och relationer, innan rörelsernas budskap jämfördes för att se om det finns några

  korrelationer mellan de två. För att genomföra analysen valdes en kategoriseringsmetod som

  inspirerats av idé- och ideologianalys. Resultatet visade att båda rörelserna var kritiska till

  givna samhälleliga sanningar, och ställde sig kritiska till tanken om att det skall finnas några

  universella normer och moralregler. De båda förespråkade även den fria sexualiteten, där

  läggning och preferenser ses som irrelevanta. Hos satanismen gick det att återfinna normativa

  uttalanden kring genus, kön och könsroller, medan luciferianismen inte lägger någon vikt vid

  dessa kategorier. Dock lägger de båda rörelserna sitt huvudsakliga fokus på den enskilde

  individens autonomitet och självbestämmande, där man uppmanas att bryta mot alla

  konventioner som inte leder till den egna lyckan.

 • 154.
  Larsson-Snygg, Anna-Catrin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Studiebesök i religionskunskapsundervisningen: Didaktiska möjligheter och utmaningar utifrån den  icke-konfessionella skolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiebesök som undervisningsform i religionskunskap kan innebära både didaktiska möjligheter och utmaningar. Vidare kan det vara komplicerat att ta med eleverna in i religiösa lokaler under obligatorisk undervisningstid, då skolan som sådan ska vara icke-konfessionell. Den här uppsatsen har som syfte att undersöka detta närmare genom en hermeneutisk ansats där olika forskningar tolkas utifrån uppsatsens frågeställningar.  Skolinspektionen (2012) pekar på att studiebesöket får och bör göras i religionsundervisningen, så länge eleverna inte utsätts för någon trospåverkan. Holmqvist Lindh (2016) menar att all undervisning i någon form alltid påverkar, vilket också är meningen med undervisning. De didaktiska möjligheterna och utmaningarna problematiseras utifrån det som sker i lokalen, lokalen i sig samt trosrepresentantens roll. Vidare problematiseras komplikationer med att besöka religiösa platser utifrån den religionsfrihet som råder i Sverige. Denna frihet omfattar både frihet till religion samt frihet från religion. Således ska föräldrar kunna skicka sitt barn till skolan utan att behöva oroa sig för att barnet blir påverkat av religiösa inslag. Jackson (1997), (2009) presenterar hur man bör närma sig religionskunskap utifrån en tolkande ansats där öppenhet och flexibilitet får råda både bland lärare och elever. Vidare lyfter han vikten av att religionen inte ska vara något abstrakt och konstigt för eleverna utan att alla, oavsett religiös eller icke-religiös positionering, kan skapa en förståelse och reflektera såväl över sin egen livsåskådning som andras.  Det som beskrivs vara av värde gällande dessa didaktiska möjligheter och utmaningar visar sig vara själva planerandet av studiebesöket, med alla de olika didaktiska val såsom vart man ska gå och vem man ska träffa. Vidare visar sig trosrepresentantens roll vara viktig, dels utifrån dennes personlighet men även utifrån det inifrånperspektiv som kan erbjudas i studiet av religionen.  Mycket pekar på att om eleverna ska uppnå det ämnesmål i religionskunskap som gäller att skapa sig en förståelse för andras livsåskådningar och förberedas för att leva i ett mångkulturellt samhälle, kan det vara direkt nödvändigt med studiebesök till olika religiösa platser. Detta studiebesök bör då noga planeras och arrangeras utifrån att eleverna får ut så mycket som möjligt av besöket och läraren bör följa upp med det viktiga efterarbetet senare i klassrummet.

 • 155.
  Larsén, Linda
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  ”Varför tar man för givet att feminismen måste vara sekulär?”: En studie om muslimska feminister i svensk kontext2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how two Muslim feminists perceive themselves to betreated by the Swedish majority society and within the secular feminist movement. Thesurvey was conducted using qualitative method with a total of two interviews. For the study'stheoretical perspectives, I have used postcolonialism and postcolonial feminism. The result ofthe survey and the analysis show that the informants say that they face an image of Muslimwomen as considered being under oppression. The informants believe that this stereotypicalimage has its origin from the colonial period. The question that is most important for themwithin feminism is to be treated as a feminist and as a Muslim without being questioned. Theyfeel like it's hard to identify with the Swedish secular feminism, but they also feel that thegroup of Swedish secular feminists have a difficulty identifying themselves with Muslimwomen too. Consider this, one of the informants does not feel welcome among Swedishsecular feminism while the other one never had an interest in becoming a member of itbecause she did not consider them to strive for the same goal as herself. The informantsclaims that there are opportunities for them to speak in the public debate, but as Muslimfeminists they are facing a bigger struggle.

 • 156.
  Lindh, Veronica
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Världen & religionen efter 11 september 2001: En kvalitativ textanalys utifrån en marxistisk förståelsehorisont2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to examine how three contemporary and Marxist

  oriented researchers try to explain the events in the USA in September 11, 2001

  and the effect these events have had in relation to religion and religious

  fundamentalism at large and for Islam specifically. The essay examines how these

  ideas can be understood in relation to Marx’s ideas. The method consists of

  qualitative text analysis and focuses on the ideas presented rather than who is

  presenting the ideas. The hermeneutic approaches for analysing content and

  argumentation has been used. The essay also has a comparative approach. In order

  to understand the results in comparison to Marxist theory ideal types were created.

  The result indicates that more long term as well as contemporary historical

  processes are of importance in order to understand the attacks, that social and

  economic inequality are significant and that religion in both these cases has a

  subordinate position. The result rejects the idea of a “clash of civilisations” and

  suggests instead a “clash within civilisations”. Religious fundamentalism is

  understood as a part of modernity and Islamism as but one expression of Islam, a

  maximalist one.

 • 157.
  Lindström, Sophia
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Populärkultur och demonbesättelse: En analys av "Sasha Fierce" och ideologiskt orienterade reaktioner på Youtube2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 158.
  Lundin, Sanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Utsatt judisk identitet i Sverige?: En jämförande studie av medieskildringar i tryckt press och åtta judars egen uppfattning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur svensk media (svenskt tryckt press) skildrar judendom, judisk identitet och antisemitism under en specifik period för att sedan jämföra det resultatet med vad personer som identifierar sig som judar tycker i den frågan. Den specifika perioden som jag har valt att avgränsa mig till är 2016-01-01 till 2017-11-15.

  Studien bygger på tre frågeställningar: hur skildrar media judisk identitet, judendom och antisemitism i Sverige, hur ser judarna själva på sin situation i Sverige samt delar intervjupersonerna medias skildring av hur det är att leva som jude i Sverige idag?

  Det insamlade materialet är dels de utvalda artiklarna från Mediearkivet (Retriver), genom en sökning på ’judendom’, ’jude’ och ’antisemitism’ men också empiriskt material i form av åtta intervjuer av personer som har en judisk identitet. De teorier som har använts för att analysera artiklarna är: gestaltningsteorin och dagsordningsteorin. Resultatet i denna studie visar att det kan vara svårt som läsare /mediemottagare att få en objektiv bild av en situation. Det krävs att en individ läser om en situation från flera olika tidningar för att kunna fånga flera alternativa vinklar. Fem av de åtta intervjuade håller inte alls med om medias skildring av hur det är att leva som jude i Sverige. Tvärtom, dessa personer trivs väldigt bra i Sverige, även om de medger att fördomar och okunskap finns. Men den extrema antisemitism som vissa medier säger sig finnas i Sverige känner de inte till. Resterande tre känner av antisemitismen i Sverige till den grad att de har funderat på att flytta från Sverige så att de kan känna sig tryggare i att leva ut sin judiska identitet.

 • 159.
  Löfkvist, Martin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Corporal Punishment: A study about attitudes and opinions to corporal punishment and the connection to children’s rights in South Africa and Sweden2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 40 poäng / 60 hpOppgave
  Abstract [en]

  Corporal punishment is a worldwide problem. The purpose withthis thesis is to promote a constructive discussion about the problem andconnect this to children’s rights. This gives the possibility to start adiscussion about suggestions and measures to reduce the problem. Thetheory is that corporal punishment is used as a disciplinary method tochange behavior. Children’s rights is regulated by conventions and nationallaws. The method is to conduct an analysis with interpretations andcommentaries of the research materials from South Africa and Sweden.The conclusion is that those who are positive to corporal punishment thinksit is an efficient working method, and it is about children’s safety. Thosewho are negative have experienced that alternative methods works. Asuggestion is to involve children in the work with children’s rights andeducate them in human and children’s rights with focus on obligations andresponsibility.

 • 160.
  Löfkvist, Martin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Fysisk bestraffning i Sydafrikanska skolor: En perspektivorienterad hermeneutisk analys kring läraresoch elevers förhållningssätt till fysisk bestraffning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 161.
  Månsson, Henrik
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Religiös radikalisering i fängelsemiljö: Radikaliserande faktorer i europeiska och amerikanska fängelser2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 162.
  Nilsonne, Ebba
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Hur skall kedjorna brytas?: En jämförelse mellan olika källors angreppsätt på Agunah problemet från olika tidsåldrar och geografiska platser2019Student paper other, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 163.
  Nilsson, Christoffer
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  I betraktarens ögon: En analys av elevers upplevelser av bilder inom religionskunskapen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this work was to see what thoughts, ideals, interpretations and feelings that students express when analyzing images from textbooks. I focused my work around four questions, what kind of pictures does the students encounter in their textbooks? Within what context are these images presented? How are the images interpreted by the students? And What positives and or negatives with the use of pictures in textbooks become apparent? To answer these questions, I needed pictures to work with, these were supplied by a teacher from a high school. The pictures were taken from a textbook that the teacher uses when teaching the students. This is because I wanted the students to analyze images that they encounter in their education and not “random images”. The students in question were all asked during a religious education class to complete a series of image analyses. The results of this was then presented and discussed with the use of literature about different problems with textbooks and the use of images. The results showed that the interpretation of images are both predictable and unpredictable in a way. The results show the use of strong common symbols is a way to convey information through images. But what was also apparent is that interpretation of images can be highly personal and is greatly influenced by the interpreters own opinions and prior knowledge. The literature suggests that images last longer in memory than text, which leaves me to believe that it is very important that the right images are chosen to represent the information that is being presented in textbooks. The positives with images is that they provide a relief in contrast to the text and also help to illustrate what the text is conveying. Problems that became apparent are that images can be interpreted in a lot of different ways and it is probably impossible to choose images that can not be interpreted in a negative way.

 • 164.
  Nilsson, Sanja
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap. Gothenburg University.
  A shattered sacred story: the rise and fall of the Bride of Christ within the charismatic congregation Knutby Filadelfia, Sweden2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Knutby Filadelfia is a charismatic Christian congregation of approximately 90 members located in Sweden. The congregation is known particularly for what has been called “The Knutby Drama” taking place in January 2004 when a pastor persuaded a young female member to shoot two members of the congregation, one of whom died. The perpetrator of the crime was under the impression that she acted according to God’s will, expressed in text messages received on her mobile phone. The murdered member’s sister, Pastor Åsa M Waldau, was dubbed “the Bride of Christ” by the media after rumours stating that she has claimed to be the New Jerusalem, and married to Jesus, which later proved correct. Waldau has had a unique position as the group´s charismatic leader since the early 1990s. The mystique surrounding Waldau’s person and a theology based on her in the role as the Bride of Christ in a semi-erotic narrative including a wedding and prophesies in the form of love letters from Jesus (called Dojadid by Waldau) has been sternly denied by leaders and members of the congregation since 2004. However, rapid changes has taken place within the group. Waldau was unexpectedly banned from the congregation in November 2016, and along with her, the charismatic pop icon-like pastor Urban Fält was thrown out of the congregation. Following these drastic measurements, the congregation publicly denounced both leaders and the Christ of Bride-theology, stating publicly that they had been the victims of psychological abuse by manipulative charismatic leaders.

  This paper presents the undercurrents in the sacred story of the Bride of Christ: how it was invented, post 2004 repressed but secretly sustained in practice, and finally by what means it was finally shattered and rejected by the congregation in 2016. It relates these developments to similar events in other new religions and discusses the possibilities of the congregation to survive and maintain its membership beyond the crisis.

 • 165.
  Nilsson, Sanja
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap. Gothenburg University.
  Children in New Religions2016Inngår i: The Oxford Handbook of New Religious Movements / [ed] James R. Lewis and Inga B. Tollefsen, Oxford: Oxford University Press, 2016, 2, s. 248-263Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 166.
  Nilsson, Sanja
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap. Gothenburg University.
  Crying in the Flesh: Disciplining Children in Knutby Filadelfia2016Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Knutby Filadelfia is a small Christian charismatic congregation residing outside Uppsala, Sweden. The group became known worldwide in January 2004 when a pastor allegedly persuaded a young female member to shoot two other members, one of whom died. The perpetrator of the crime was under the impression that she acted according to God’s will. Right from the onset of the group’s entrance into the eye of the media, rumours of abusive child rearing and harsh discipline of children has surrounded the group, especially when recorded sermons from the group’s church service where pastors encouraging corporal punishment of children started circulating on the internet. To contextualize this specific case, democratic child-rearing norms in Sweden are briefly accounted for. Since corporal punishment is illegal in Sweden, the groups’ alleged practice of authoritative child rearing methods were soon publicly questioned, and voices were raised from the public and from representatives from the medical community for investigations. Ex-members testified to parental abuse dictated by the group’s charismatic leadership and some families came under investigation. This paper addresses the issue of parental disciplining within the group from the perspective of the leadership of the group, the media, and the perspective of the supposed victims: the children themselves. It also discusses methodological difficulties connected to researching children in new religious communes. 

 • 167.
  Nilsson, Sanja
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Exploring Alternative Childhoods: Studying Kids in Cults2014Inngår i: Sociology of Family, Social Life and Childhood, 2014Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The study of new religious movements (cults) has been a controversial topic since its inception in the early 1970s. Numerous volumes have been published on a variety of topics, e. g.: affiliation and defection, the impact of charismatic leadership, gender roles and sexuality, violence and mass suicides, and the relationship with the media. However, very little attention has been given to the children of these movements. The situation for the children growing up in the movements constitute, at best, a small part of the study of a movement, but they are rarely ever subjects of such a study in their own right. Most commonly, their situation is investigated in retrospect, as they tell their life stories to researchers once they have reached adulthood. Not surprisingly, these life stories tend to look quite different depending on whether a member has stayed in or left the group. Another problematic aspect regarding the studies done in retrospect, is that new religious movements are, by definition, prone to rapid change. This may result in vast differences concerning socialization between generations, even between siblings within a family. Therefore, factual and up to date information about socialization within new religious movements is highly important. This presentation takes a look at the current field of study and suggests how this”blind spot” in the study of childhood can be covered. 

 • 168.
  Nilsson, Sanja
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Religionsvetenskap.
  From Children of God to Children of Members: Changing Views on Children in TFI 1988-20132013Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  From Children of God to Children of Members: Changing Views on Children in TFI 1988-2013

  The Family International is one of the most extensively studied new religious movements in the world. They are also one of few surviving new religious movements founded in the 1960’s. Due to the group’s continuous prophecy as well as society’s strong reactions to their radical theology and intense critique of mainstream society the movement has changed rapidly throughout its history. The movement’s comprehension of childhood and its attitude towards children have had specific consequences for the group in terms of intervention from social services and raids against Family communes. For some children particularly this has led to frequent relocating and homeschooling in order to limit contact with people outside the group and to avoid attracting attention from social services. The view of children within the group changed dramatically in 2010, when the organizational change “the Reboot” declared children no longer members but “children of members”.

  This paper examines the changes in normative views on children’s roles and the idea of childhood within The Family International in the last 25 years with particular focus on the Swedish context. By analyzing the movement’s own publications, academic publications, and media coverage on the group as well as biographical texts, a picture of a rapidly changing movement emerges. How has children’s roles within the movement been understood during the last 25 years? The paper argues that the movement has had to reevaluate its understanding of children and childhood as a consequence of the increasing awareness in mainstream society of children’s welfare.  

 • 169.
  Nilsson, Sanja
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap. Gothenburg University.
  Isn't it dangerous there?: Exploring children's accounts of growing up in contemporary minority religions in Sweden2016Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 170.
  Nilsson, Sanja
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap. Göteborgs universitet.
  Performing Perfectly: Presentations of Childhood in Knutby Filadelfia Before and After the Dissolution of the Congregation2019Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The Knutby Filadelfia Congregation, founded in 1921, started out as a Pentecostal congregation. It has, however, been considered a deviant and semi-isolated new religious movement ever since it became known to the public after a murder took place within its community in 2004. The massive media attention it received revealed the presence of a charismatic leader within the group, and the development of a new theology in which the charismatic leader was considered to be the Bride of Christ. After 2004, the congregation reinforced its boundaries with society, and then suddenly began to dissolve in 2016. This study discusses the development of totalistic features within the congregation from the perspective of sociologist Erving Goffman; it highlights the simultaneous presence of in-group as well as out-group social stigma; and it explores the conflicting presentations of childhood in the congregation in performances from before and after the dissolution of the congregation.

  The results are based on empirical material from 25 semi-structured interviews with children and youth aged 7–25, 2 focus group interviews with youths, and 24 days of participant observations. Goffman’s theoretical framework, including the key concepts total institutions, stigma, and presentations, is used together with an interpretative phenomenological analysis approach in order to explore the experiences of childhoods as presented by children and youth within the congregation.

  The findings suggest that their individual understandings of and responses to the presence of a charismatic authority, as well as the consequences of such authorities on parent–child relations, are individual. The Pre-Narratives focus on stigmatisation from society, while the Post-Narratives include stigma within the congregation in the form of social exclusion. The study further indicates that the presentations of childhoods given prior to and after the dissolution of the congregation, the so-called Pre- and Post-Narratives, differ due to changing dramaturgical loyalties, although they should both be considered front-stage activity in Goffman’s terms.

 • 171.
  Nilsson, Sanja
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Schooling Krishna's Swedish Grandchildren: A History of the Swedish Gurukula: Past, Present and Future2014Inngår i: INFORM Anniversary Conference: 'Minority Religions: Contemplating the Past and Anticipating the Future, 2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The first ISKCON gurukula was opened at the temple Korsnäs gård in 1979 in Sweden. It was subsequently moved to the farm project at Almviks gård, and operated in different forms until the closing down in 2003. In 2010 the inhabitants at Almviks gård again applied for permission to run a school for children, but the application was denied. This article aims to detail the history of the Swedish gurukula in relation to the international development of ISKCON-headed gurukulas and discuss the following questions; why was it instigated and why did it close? How has the applications for a new school been received by the authorities? Is it likely that a new gurukula could open up in Sweden and how would it be organized? What is done to educate the children in religious theory and practice at this point?

 • 172.
  Nilsson, Sanja
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap. Gothenburg University.
  She sees the smallest one: Children's of Love and Longing for the Charismatic Leader in Knutby Filadelfia, Sweden2016Inngår i: Children and Families in Recent Communal Groups, 2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 173.
  Nilsson, Sanja
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap. Gothenburg University.
  "She sees the smallest ones ..”: Children's construction of love and longing for the charismatic leader in Knutby Filadelfia, Sweden2016Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Knutby Filadelfia is a Christian congregation of approximately 85 members residing outside Uppsala, Sweden. The group became publicly known in January 2004 when a pastor allegedly persuaded a young female member to shoot two other members, one of whom died. The perpetrator of the crime was under the impression that she acted according to God’s will. The murdered member’s sister, Pastor Åsa M Waldau, called “the bride of Christ” by the media, has a unique position as the group´s charismatic leader. Since 2008 Waldau has gone into seclusion, leaving her post as a pastor as an effect of the media coverage. Her role in the congregation is still, however, of great importance. This presentation aims at describing the children in the congregation with special focus on how they perceive their relation to Waldau, and argues that her role as a charismatic leader was enhanced by her withdrawal from the group.

 • 174.
  Nilsson, Sanja
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap. Gothenburg University.
  The Brill Handbook of Nordic New Religions2016Inngår i: Nordic Journal of Religion and Society, ISSN 0809-7291, E-ISSN 1890-7008, Vol. 29, nr 1, s. 79-80Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 175.
  Nilsson, Sanja
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap. Gothenburg University.
  The rise and fall of the Bride of Christ: The breakup of the contemporary charismatic christian community Knutby Filadelfia, Sweden2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Knutby Filadelfia is a charismatic Christian congregation of approximately 90 members located in Sweden. The congregation is known particularly for what has been called “The Knutby Drama” taking place in January 2004 when a pastor persuaded a young female member to shoot two members of the congregation, one of whom died. The perpetrator of the crime was under the impression that she acted according to God’s will, expressed in text messages received on her mobile phone. The murdered member’s sister, Pastor Åsa M Waldau, was dubbed “the Bride of Christ” by the media after rumours stating that she has claimed to be the New Jerusalem, and married to Jesus, which later proved correct. Waldau has had a unique position as the group´s charismatic leader since the early 1990s. The mystique surrounding Waldau’s person and a theology based on her in the role as the Bride of Christ in a semi-erotic narrative including a wedding and prophesies in the form of love letters from Jesus (called Dojadid by Waldau) has been sternly denied by leaders and members of the congregation since 2004. However, rapid changes has taken place within the group. Waldau was unexpectedly banned from the congregation in November 2016, and along with her, the charismatic pop icon-like pastor Urban Fält was thrown out of the congregation. Following these drastic measurements, the congregation publicly denounced both leaders and the Christ of Bride-theology, stating publicly that they had been the victims of psychological abuse by manipulative charismatic leaders.

  This paper presents the undercurrents in the sacred story of the Bride of Christ: how it was invented, post 2004 repressed but secretly sustained in practice, and finally by what means it was finally shattered and rejected by the congregation in 2016. It relates these developments to similar events in other new religions and discusses the possibilities of the congregation to survive and maintain its membership beyond the crisis.

 • 176.
  Nyberg, Linn
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald: Tre filosofiska perspektiv på valda delar av ämnesplanen i religionskunskap2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att, genom en komparativ ideologianalys, analysera tre valda filosofiska modeller och uttolka vilka implikationer dessa kan ha vad gäller religionsämnets syftesbeskrivning ur LGY11; att eleverna ska "förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald." Studien syftar inte till att argumentera för någon specifik modell. De modeller som analyserats är hämtade ur verk författade av Charles Taylor, Seyla Benhabib samt Martha Nussbaum. Analysen påvisade såväl skillnader som likheter mellan de olika modellerna. Analysen påvisade att kristendomens särställning som "förvaltare av den svenska värdegrunden" kan vara en problematisk aspekt av läroplanen då kristendomen kan tas som neutral, objektiv eller tolkas som innehållande en "god" essentiell kärna. Ett annat resultat vilket uttolkades av de analyserade modellerna var att förståelse för de andra, måste föregås av en kritisk granskning av, eller medvetenhet om, den egna utgångspunkten. Detta tolkades som ytterst relevant i en religionsundervisning vilken syftar till att uppnå förståelse för mångfald

 • 177.
  Paananen, Satu
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Tråkiga kristna och intressanta muslimer: En enkätundersökning om gymnasieelevers attityder mot religioner och religiösa människor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Undersökningen är en kvalitativ enkätstudie. Studiens syfte är att ta reda på vilka attityder mot religionen och de religiösa kan hittas bland ungdomar som går andra och tredje år på gymnasiet. Två diskurser gällande vanliga attityder gentemot muslimer och buddhister används som ramar i enkätsfrågor samt några attityder som de kristna upplever att människorna har gentemot dem. Även religionssociologiska teorier om varför en människa blir religiös används för att skapa analytiska kategorier.

  Samma diskurser och teorier används även för att granska resultatet. Attityderna som teorierna kopplar till de kristna, muslimer och buddhister syns i mitt material, men oftast är det elevens egen religiositet, agnostighet eller ateism som ger upphov till vissa attityder mot de religiösa i en annan religion. Bland eleverna i undersökningsgruppen är den vanligaste tanken om varför en människa blir religiös att denne söker efter mening och tillhörighet.

  Studien kopplar även attityderna mot de religiösa till skolans värdegrund och ämnesplaner i religionskunskap.

 • 178.
  Palo, Sandra
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Värderingar i religionsundervisning: En studie om hur två gymnasielärare uttrycker sig om sin undervisning i nya religiösa rörelser2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskning har visat att det finns väldigt mycket fördomar om nya religiösa rörelser. Ofta läggs det mycket fokus på det som är exotiskt och annorlunda med rörelserna och de kallas ofta för det mer negativt laddade ordet sekt. Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur två gymnasielärare presenterar sin undervisning om nya religiösa rörelser. Jag vill titta närmare på om de ger uttryck för speciella värderingar när de talar om sin undervisning och vad de använder för terminologi. Metoden är kvalitativa intervjuer med två gymnasielärare i religionskunskap. Undersökningen visar hur det finns en del problem inom begreppsanvändning, hur fokus till viss del läggs på det som är exotiskt och annorlunda samt att lärarna själva har en del, både positiva och negativa, värderingar om nya religiösa rörelser.

 • 179.
  Persson Jägerud, Linnea
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Wicca: En analys av en initiationsritual2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim with this study is to analyse the first of the three initiatory rites in the Gardnerian and Alexandrian Wicca traditions through the theory of Arnold van Gennep and Victor Turners development of his theory. My method is a hermeneutical one where I interpret my emic material through a theoretical lens. In this way I am hoping to achieve a greater knowledge regarding the ritual process, its connection to the idea of transformation and also acquire a glimpse of the Wiccan world view. My higher aim is to contribute, albeit in a small scale, to the growing body of literature concerning modern forms of western eso-tericism. This form of religion has for far too long been a subject to academic neglect. By ap-plying religious theories and concepts to Wicca I am hoping to show that it is possible, and worthwhile, to study this form of religious expression through a historical perspective.

 • 180.
  Pihlgren, Rebecca
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Hur beskrivs begreppet nya religiösa rörelser utifrån olika forskares perspektiv?: En begreppshistorisk studie – Vad är egentligen nya religiösa rörelser?2019Student paper other, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie avser en begreppshistorisk ansats där syftet är att undersöka vilka olika förståelser av begreppet nya religiösa rörelser som återfinns hos några ledande forskare inom forskningsfältet. Studien ser utifrån forskares perspektiv och beskrivning om hur begreppet nya religiösa rörelser har definierats. För att få svar på frågeställningarna har tidigare forskning och litteratur som behandlar ämnet nya religiösa rörelser belysts. För att skapa en mer innehållsrik studie utgår bakgrundsavsnittet från de aktuella kursplaner och kommentarmaterial från grundskolan och gymnasiet samt två läroböcker från två olika tidsperioder som visar på skillnader i begreppsbeskrivningen av nya religiösa rörelser. Det som står i fokus i min studie är hur nya religiösa rörelser definieras rent begreppsmässigt och med hjälp av flera forskare har jag kunnat kartlägga definitionen av begreppet. I studien har jag använt mig av en begreppshistorisk analys. Det som passar in i min studie är främst möjligheten att begreppet kan undersökas semasiologiskt (begreppets betydelser) och onomasiologiskt (begreppets förändringar). I diskussionen diskuteras det resultat som framträtt från de olika forskarnas förståelser av begreppet tillsammans med de två läroböcker och läroplaner för grundskola och gymnasium. Resultatet pekar sedan mot en förändring av begreppet nya religiösa rörelser och hur definitionerna har vidgats med hjälp av flera forskare.

 • 181.
  Rasmussen, Daniel
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Karbala-dramats mening: En strukturalistisk analys av Karbala-dramat enligt ’Ammaral-Duhnī2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 182.
  Ringnér, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Djuretiska positioneringar inom gymnasiala hästkurser: En kvalitativ diskursanalys kopplad till skolans värdegrund2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund och syfte: Inom gymnasieskolans hästkurser möts elever och lärare som alla har ett starkt intresse för häst. Med detta intresse följer även olika etiska synsätt på hantering och användning av hästar. Integrerat med undervisningen löper arbetet med skolans värdegrund. Syftet med den här studien är att undersöka vilka djuretiska diskursiva positioneringar lärare inom gymnasieskolans hästkurser intar och hur dessa positioneringar framkommer i undervisningen. Detta speglas sedan mot skolans värdegrund.

  Metod: Empirin är ihopsamlad genom intervjuer med lärare och lektionsobservationer. Sedan har materialet analyserats med hjälp av analysinstrumenten diskursanalys samt Kronlids djuretiska diskursiva perspektiv antropocentrism, biocentrism och ekocentrism.

  Resultat: Förutom de av Kronlid uppställda perspektiven upptäcktes två ytterligare perspektiv – "antropocentrism med djurens väl i centrum" samt "en gemensam relation". Lärarna positionerade sig inom alla perspektiv men i undervisningen uteblev positioneringar inom antropocentrism och ekocentrism.

 • 183.
  Romelin, Hanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Shejk eller terrorist, annat finns inte att välja på: En litteraturstudie om muslimsk identitet på vita duken2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to examine the field of research regarding Hollywood feature films, the construction of stereotypes of Muslims and Arabs and what impact the negative stereotypes might have on Muslims’ concept of the self. The purpose is also to discuss what consequences this can have for the multi-cultural classroom. In order to fulfill the purpose, three questions where created. The first one was to examine research regarding the Hollywood feature films portrayal of Muslim stereotypes. The second question was to examine research regarding the feature movies impact on the conception of the self. The third question was to examine the research regarding feature films negative portrayal of Islam and Muslims own comprehension of the portrayal. The analysis has been conducted as a systematic literature study of material relating to feature films portrayals of Muslims and Arabs, Muslims’ own opinions of the portrayal and material relating to feature films effect on identity.

  The reached conclusion is that Hollywood’s feature films portrayal of Islam, Muslim and Arabs are utterly negative and limited. The examined research also shows that feature films have a huge impact on the viewers’ everyday life and concept of the self. Some research shows that feature films is a source to viewers’ existential questions and can also work as building blocks to their own identity. The research regarding Muslims’ own conception of feature films portrayal of Islam where limited. The examined researched show that Muslims’ have been victims of discrimination, hatred and violence from the society. However, how it might inflict the perception of Muslims identity have not been clarified.

 • 184.
  Rosenberg Cemazar, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier.
  Honor Killings: Focus on Sweden2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 185.
  Sandberg, Martin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Att exkluderas ifrån sin religion Diskurser i religionsböcker2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hur är diskursen om religioner i religionskunskapsböcker? Syftet med examensarbetet var att

  analysera fem stycken läroböcker i religionskunskap som är utgivna efter Gy 11 och den

  granskning av läromedel som analyserades i del ett av examensarbetet. Med hjälp av diskursanalys

  undersöks vilka diskurser som går att utläsa om islam i de nya böckerna och om de diskurser som

  finns om islam skiljer sig nämnvärt ifrån hur kristendom presenteras. Frågeställningarna som

  ställdes var;

  • Hur ser diskursen om islam ut i de utvalda läroböckerna?

  • Skiljer sig diskursen om islam ifrån den om kristendom i de utvalda läroböckerna?

  • Finns det fortfarande spår av de diskurser som kritiserades i examensarbete 1 i de utvalda

  läroböckerna?

  Metoden som använts har varit diskursanalys med teoretiskt ramverk av socialkonstruktionism

  och postkoloniala perspektiv.

  Läroböckerna som ingår i undersökning valdes ut eftersom de är utgivna av de största

  läromedelsförlagen och tillhör några av de mest populära böckerna just nu och att de är utgivna

  eller omarbetade och anpassade efter Gy11.

  Studien visar att det fortfarande finns tillfällen där diskursen om islam blir stängd vilket medför

  en alltför stor generalisering som stänger ute stora delar av den muslimska befolkningens

  trosföreställningar. Däremot visar studien att det har skett en positiv förändring sedan tidigare

  läromedelsanalyser och att även om kristendom i vissa böcker presenteras mer ingående än andra

  religioner, vilket man kan finna en motivation till i läroplanen, så är skillnaden mellan hur

  kristendom och islam presenteras inte är så stor.

 • 186.
  Sandberg, Martin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Religionskunskapsläroböcker i mångkulturellt klassrum2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att analysera studier av läroböcker i religionskunskap för den svenska gymnasieskolan med avseende på hur olika minoriteters religioner och kultur presenteras och om de brister som uppmärksammats speglar en möjlig tolkning av våra styrdokument. De studier som jag analyserat är Jonas Otterbecks vad kan man egentligen begära? Masoud Kamalis Skolböcker och kognitiv andrafiering, Kjell Härenstam och Harald Runbloms underlagsrapporter till Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund?

  Kritiken som ges av läromedel är i första hand mot det kunskapsurval som läroböckerna väljer att framställa. Det forskarna menar är att det inte presenteras vems tolkning som skildras och att religionerna ibland beskrivs som oföränderliga monolitiska enheter. Det finns också kritik mot att det framställs ett vi i läroböckerna som representerar en vit europeisk kristen som ses som human och som kontrasteras mot ett inhumant, traditionellt och ojämlikt dem.

  I det stora hela är kritiken riktad mot läroböckerna och inte mot styrdokumenten, men viss kritik riktas mot att läroplanen skriver fram etik ifrån kristendom och västerländskhumanism vilket kan leda till tolkningar att motsvarande etik inte går att finna hos andra religioner eller icke västerländska värderingssystem.

  Forskningen ger en rad förbättringsförslag så som återkommande statlig granskning av person som själv har erfarenhet av diskriminering. Att det tydligt ska framgå vems version och tolkning som presenteras och att religion och kulturarv inte är något statiskt utan skiftar över tid, i olika sociala skikt, beroende på genuskonstruktion, beroende på materiella och kulturgeografiska förhållanden.

 • 187.
  Schwirkus Sandin, Ingela
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Pojkar, maskulinitet och stereotypa föreställningar2019Student paper other, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Boys at school are often linked to different types of problems, the so-called boy crisis. This study aims to investigate how masculinity is described in report texts and the upper secondary school's regulatory documents and analyze the material based on current research on masculinity and intersectionality. The survey method combines document analysis and an intersectional analysis. The results and analysis show stereotypes of boys and narrow conceptions of gender as well as a strong heteronorm in school. Religious education can serve as a liminal arena where boys can transcend norms and challenge one-sided masculinity conceptions.

 • 188.
  Scott, Elin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Demokratifostran i skolans styrdokument – då, nu &i framtiden?: En jämförande studie av demokratifostran i de svenskastyrdokumenten Skolkommissionen 1946 och Lgr112018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  Results in this study appears to show that the moral curriculum of the swedish school, from 1946 to 2011, has contributed to increasing equality between men and woman, the possibilities for self-realization, civics knowledge and choice of profession at the same time as it has participated in creating old and new form of exclusion/alienation. The conclusions lands in the advocacy of regaining the neutrality requirements in the moral curriculum of swedish schools. The school should work according to democratic practices but should not proclaim democratic-poltical doctrines. The moral curriculum should be as thin as possible and use a vocabulary which is open for relativism. The description of the Christian and humanist tradition should be developed into something more inclusive or complemented by the design of the diverse and actual society.

 • 189.
  Selmane, Fabian
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  En studie om tre ingångsprocesser i två nya religiösa rörelser2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att belysa ett fall av ingångsprocessen i Jehovas vittnen samt två fall av ingångsprocessen i den Raeliska rörelsen och diskutera dessa mot tre olika modeller av ingångsprocessen i religiösa rörelser, för att sedan diskutera och jämföra vilka likheter och skillnader som visas i ingångsprocesserna.

  Resultatet tyder på att informanternas ingångsprocess till stor del är väldigt individuell. Det finns inslag av olika steg i informanternas berättelser som gör att de går att koppla till de tre olika modellerna. Den modell som passar bäst in på de tre olika berättelserna över ingångsprocesserna är den modell som är konstruerad av Pernilla Liedgren Dobronravoff. Ingen modell kan dock ses som fullständig baserat på denna studie. Det förekommer en skillnad emellan de olika informanterna från rörelserna Jehovas vittnen och den Raeliska rörelsen i ingångsprocesserna, dock förekommer det även skillnader mellan medlemmarna i den Raeliska rörelsen när det gäller ingångsprocessen, vilket styrker resultatet som tyder på att ingångsprocessen varierar och är väldigt individuell.

 • 190.
  Sivhed, Elna
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Det är han som är präst, men jag har läst mest: En studie om prästrespektive, kön, tro  och makt2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The overall aim of the study was to clarify if there are any indications of differences between female and male spouses of the priest, concerning faith. The aim has also been to clarify if the results of the study can be compatible with a feminist theological ethic perspective, where the woman in the church traditionally is considered subordinate to the man.

   

  The study has been conducted on the following questions:

   

  • Is the female spouse to the priest more believing than the male spouse to the priest?

   

  • Is the result of the above asked question, compatible with feminist theological ethics, where male power and female acceptance is perceived as the norm within the Swedish church?

   

  The theoretical perspectives for the study were based upon the sex and gender-distinction, Foucault's view of power and resistance and Malin Rönnblom's explaining model of power.

   

  The method for the study has been both a quantitative one in the form of a questionnaire, and a qualitative approach through interviews. The survey concerned faith in relation to gender, with answers collected from 27 priest spouses. Interviews concerned faith, gender and power, with material from seven interviews of priest spouses.

   

  The study indicates that female priest spouses, to a greater extent than men, are Christian believers. The result can be linked to feminist theological ethics where the woman priest spouse is considered to take a passive and accepting role and hands over the power (over the agenda and preferential right of interpretation) to her husband. One other factor that is not mentioned in the theoretical perspective, but shows to be of importance for the result for both male and female spouses, is education and occupation.

 • 191.
  Sjögren, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Medierna, individen och svenska skolans värde-grund: En litteraturstudie om film och TVs påverkan på individens värdekonstruktion2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har undersökt hur medier och medierade budskap kan påverka individens konstruktion av de egna värdena, och hur detta kunde ställas i förhål-lande till skolans värdegrund. Detta gjordes utifrån tidigare fallstudier och forskning vilken behandlade områdena tv samt spel- och fiktionsfilm. De frågeställningar som söktes svar på i undersökningen syftade till att hitta förhållandet mellan medierade budskap, hur dessa påverkar individen, och hur detta kunde stå i förhållande till de värden som skrivs fram i skolans värdegrund. Frågeställningarna hade följande lydelse: På vilket sätt kan medierade budskap förstärka den demokratiska humanistiska värdegrunden så som den formuleras i skolans styrdokument? Andra frågan löd: På vilket sätt kan medierade budskap undergräva den demokratiska humanistiska värdegrunden så som den formuleras i skolans styrdokument? Den forskning som användes gav två skilda perspektiv på medierade budskap. Det ena perspektivet behandlade tv och film, och framhävde där positiva och värdestärkande effekter vilka kom att harmoniera med svenska skolans värdegrund. Det andra perspektivet behandlade medierat våld i tv och film, och den påverkan detta kunde ha på individens konstruktion av de egna värdena, samt påvisade de negativa effekter som kunde följa på medierat våld. De resultat som framkom i denna undersökning hävdade att både negativa (undergrävande) effekter, och positiva (förstärkande) effekter på individens värdekonstruktion gick att hitta i det undersökta materialet, då dessa effekter ställdes i förhållande till de värden som skrivs fram i skolans värdegrund.

 • 192.
  Sjögren, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Våldsbejakande islamistisk extremism – ett minfält inom skolans religionsundervisning?: En intervjustudie om lärares och elevers tankar i mötet med våldsbejakande islamistiskt våld på sociala medier2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har utifrån individuella intervjuer med fem elever vilka gick sitt tredje år på gymnasiet, och sex gymnasielärare vilka undervi-sade i ämnet religionskunskap undersökt fyra frågeställningar. Min första frågeställning rörde hur elever och lärare förhöll sig till, och reagerade på den våldsbejakande islamistiska propaganda terrorgrupper Daesh sprider på sociala medier. Frågeställning två och tre rörde hur lärare och elever upplevde att de inom ramen för skolans religionsundervisning fick möjlig-heter att reflektera över, och behandla frågor rörande våldsbejakande islamistisk extremism, samt allmänna attityder till kulturell och religiös tillhörighet kopplat till intryck från sociala medier? Den fjärde frågeställ-ningen behandlade hur elever och lärare inom ramen för skolans religions-undervisning uppfattade att det gavs utrymme att differentiera mellan våldsbejakande islamistiska extremgruppers kulturella och religiösa ut-tryck, och mer generella och för Islam representativa religiösa och kultu-rella uttryck?

  Svaren på dessa frågeställningar visade att det ur en elev och lärarperspek-tiv fanns olikheter i hur man förhöll sig till medierade budskap på sociala medier. Här framträdde att det utifrån ett elevperspektiv fanns en avsak-nad av behandlande av den våldsbejakande islamistiska extremismen inom religionsundervisningen. Ur ett lärarperspektiv sågs den våldsbejakande islamistiska extremismen som ett stickspår, och som ett område vilket på grund av tidsbrist, fick stå tillbaka för annat lärostoff. Begreppet extremism vidgades även utifrån ett lärarperspektiv. Och de anticivilisatoriska vålds-handlingar Daesh utför blev en del av ett större terror - och extremistbe-grepp. Bland lärarna fanns det även varierade attityder till vilka klasser som var mottagliga för diskussioner rörande den våldsbejakande islamist-iska extremismen. Detta kunde kopplas till varierade studiekulturer, det upplevda behovet att diskutera islamistisk extremism inom religionsunder-visningen, samt hur väl läraren kände elevgruppen i fråga. Möjligheterna till differentiering mellan den våldsbejakande islamistiska extremismen, och en mer representativ och rättvisande bild av Islam uppfattades av både lärare och elever som att detta gavs utrymme för inom religionsundervis-ningen. Detta skedde genom lärares positiva framställning av Islam som religion, och genom interkulturella möten där eleverna själva fick möjlig-heter att möta och uppleva Islam, och därmed också få en positiv kontrast till medias ofta negativa framställning av Islam och muslimer.

 • 193.
  Sohlén, Gwendolyn
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  'Beskrivningar av hinduismen': En kritisk litteraturstudie om hinduismen i tre svenska läroböcker2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Undersökningen går ut på att granska tre läroböcker för årskurs 1 i gymnasiet i religion. Det som granskas i dessa är böckernas texter om hinduism. Hinduismen är en Indisk religion som inte är så vanligt förekommande i Sverige, och Indien har under 50 år varit koloniserat av Storbritannien. För att granska texterna om hinduismen kommer utgår jag från ett postkolonialt perspektiv. Det postkoloniala perspektivet finns inom många vetenskaper, och granskar koloniserade länder och olika aspekter av kulturen utifrån det faktum att landet har varit koloniserat, med ett fokus på kolonialmaktens påverkan. Utifrån fyra definierade punkter granskar jag de tre läromedlen och analyserar texterna om hinduism, och kommer fram till att ett postkolonialt perspektiv belyser flera problematiska formuleringar och beskrivningar. Undersökningen om helhet, även om den enbart granskar tre läroböcker av alla de som finns på marknaden, visar att en granskning av hur hinduismen presenteras i läroböcker för gymnasiet kan vara relevant och hjälpa till med att ge eleverna en mer nyanserad bild av hinduismen.

 • 194.
  Stengård, Amy
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Jämställdhet i religionsläromedel: En läromedelsanalys ur ett jämställdhetsperspektiv av kapitlen om islam och kristendom i religionsläromedel2019Student paper other, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att ur ett jämställdhetsperspektiv analysera kapitlen om kristendom och islam i två nyligen utgivna läromedel för religionskunskap på gymnasiet. Utifrån frågeställningarna ska läromedlen undersökas huruvida de är skrivna ur ett jämställdhetsmedvetet perspektiv, om kapitlen om islam och kristendom skiljer sig åt ur ett jämställdhetsperspektiv samt hur de analyserade texterna förhåller sig till läro- och kursplanens riktlinjer om jämställdhet. Tidigare forskning visar att kategorier såsom kön ofta får en egen avgränsad del i läromedel, att män är överrepresenterade och att islam ofta får representera den mindre jämställda och kvinnoförtryckande religionen. Genom det modifierade analysverktyget genustrappan och med stöd av Yvonne Hirdmans genusteori tolkas, analyseras och klassificeras läromedlets texter in på genustrappans steg. Undersökningen visade att de analyserade kapitlen till största del var skrivna sakligt och könsneutralt och saknade jämställdhetsperspektiv, att männen var överrepresenterade och att texter om mäns och kvinnors villkor i högre utsträckning förekom i kapitlen om islam.

 • 195.
  Stillerud, Fredrik
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  "Det är svårt, men det blir bra diskussioner": En intervjuundersökning om religionslärares erfarenheter av att använda skönlitteratur som resurs för arbetet med identitets- och livsfrågor inom ramen för religionskunskapsundervisningen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Undersökningen undersöker hur sex religionslärare som arbetar med högstadiet och gymnasiet jobbar med identitets- och livsfrågor, samt deras erfarenhet av att använda skönlitteratur i sin undervisning. Urvalet till intervjuerna gjordes genom att lärare i sociala medier, Twitter och facebookgrupper för religionslärare, fick en inbjudan (med bifogat informationsbrev) till en enkät där de fick möjlighet att tacka ja till att delta till en intervju. Inbjudan skickades också runt till ett antal skolor runt om i landet. De lärare som tackade ja till att delta i intervjun fick ett ytterligare informationsbrev där det framkom hur materialet skulle användas och att deltagandet var frivilligt och vad syftet med undersökningen var. De kvalitativa intervjuerna som spelades in via Adobe Connect. Intervjuerna transkriberades sedan och analyserades vid hjälp av fenomenografisk metod. Resultatet visar att lärarna arbetar på olika sätt med identitets- och livsfrågor, allt från att ha det som röd tråd i sin undervisning till att lägga upp det som ett eget moment. Det samma gäller skönlitteratur där vissa aktivt använder sig av skönlitteratur i samarbete med andra lärare, medan andra upplever hinder.

 • 196.
  Stillerud, Fredrik
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Religion, skönlitteratur och identitet: En litteraturstudie om religionsämnet som arena för elevernas självreflexiva identitetsformering2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I uppsatsen undersöks huruvida fiktionstexter kan vara en resurs för ungas

  identitetsskapande i religionsundervisningen på gymnasiet, och om det finns en

  didaktiskt konflikt mellan förmedlingen av kunskapsstoff och utvecklandet av en

  personlig livssyn. Undersökningen är en systematisk litteraturstudie och material

  har valts ut, kategoriserats och analyserats enligt den metoden. Materialet består av

  vetenskapliga artiklar och avhandlingar. De teoretiska perspektiv som anläggs i

  arbetet är framförallt sociologiska, filosofiska och psykologiska teorier om

  meningsskapande och identitetsutveckling samt litteraturvetenskapliga och

  religionssociologiska om fiktion och dess påverkan på människor. Undersökningen

  kommer fram till att fiktionstexter kan vara en positiv resurs för

  identitetsutvecklande, men att det behöver forskas mer om detta inom ramen för

  religionsdidaktik. Undersökningen visar också på att det finns en tydlig didaktisk

  konflikt mellan förmedlingen mellan kunskapsstoff och utvecklingen av en

  personlig livssyn eller identitet.

 • 197.
  Storm, Karolina
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Värderingar om sexualitet i gymnasieskolans värdegrund och i kristen etik2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 198.
  Strandberg, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Inomreligiös variation – Representationen av judiska tolkningar och perspektiv: En kvalitativ textanalys av läroböcker i religionskunskap2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Läroböcker utgör en grund för många lärare i deras undervisning. Det innebär att läroböcker behöver hålla god kvalitet och innefattas av de kunskaper som det aktuella ämnet avser förmedla. Religionskunskapsämnet syftar bland annat till att elever ska utveckla förståelse för religion utifrån olika tolkningar och perspektiv. Att religioner inte är slutna system utan dynamiska så till vida att olika religiösa förhållningsätt existerar sida vid sida inte bara mellan religioner utan också inom.

  I föreliggande uppsats ligger fokus på judendomen och syftet har varit att undersöka i vilken mån sex läroböcker behandlar olika judiska tolkningar och perspektiv och därmed kan hjälpa elever att uppnå de kunskapsmål som innefattar inomreligiös variation. Med kvalitativ textanalys som metod har varje lärobok systematiskt analyserats med hjälp av ett analysverktyg som avsågs kunna ge svar på uppsatsens frågeställningar.

  Huruvida de analyserade läroböckerna synliggör inomreligiös variation visade sig variera. Vad gäller gudsuppfattning visade det sig att samtliga läroböcker innefattades av teologisk essentialism då den förmedlade synen av judendomen var förenad med en transcendental makt, en helig gud. Ett kärnessentialistiskt förhållningssätt var också tydligt framträdande i vissa av läroböckerna, vilket fick till följd att inomreligiös variation många gånger uteblev kring judars utövande av bland annat kosher och sabbat. Istället förmedlades dessa i enlighet med traditionell judendom. I vissa av läroböckerna poängterades vikten av att människor formas av sin omgivning vilket innebär att individer och grupper ger uttryck för olika religiösa tolkningar och att graden av strikthet varierar. Kön var en aspekt som i vissa fall kopplades samman med utövandet av religionen och att synen på kön varierar inom de olika inriktningarna. Liksom att judar i Sverige kan ha ett annat förhållningssätt till tro och utövande än till exempel judar i Israel.

 • 199.
  Sundström, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Religionsundervisning och värdegrundsarbetet i kristna konfessionella skolor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this paper was to investigate how the subject of religious studies was portrayed by teachers when it comes to selection and implementation of the subject in Christian confessional schools. Also how the schools and teachers depicted how religion permeated their daily activities. Another aspect which was investigated was how ethics within the religious subject was portrayed and how the work regarding the schools ethic values was executed.

  The questions raised were the following; what does a teacher at a Christian school incorporate into his/her teachings of the subject, and how does the teacher incorporate other religions into the subject? How do the teachers present Christianity during the religious studies classes and other activities? How does the confessional school work with values and ethics?

  The teachers who were interviewed were, Henrik, Oskar and Bertil. Henrik feels the need for a Christian school to exist because it provides a sanctuary for children with a certain faith and allows them to study and be part of a school which is permeated by Christian values. Oskar says that the reason they established the school in the first place was because of the atmosphere at the time. Christian confessional schools had just been permitted and there were strong protests throughout society that Christian studies had been removed from the curriculum in 1969. Bertil believes that a Christian school was needed to meet the specific demands at the time.

  When it comes to results, all of the above mentioned teachers say that they mainly work with the five world religions and alternative religions. Within Christianity and ethics/morals the three teachers focus on practically the same aspects and work in similar ways. The schools resemble each other when it comes to working with values, especially regarding the topics of bullying, equal rights and their methods of working. The only teacher who differed from the others was Oskar. This was because he taught Christianity to a much greater extent that the other two. The presence of Christianity in the schools was made apparent through morning assemblies which reminded of each other regarding content and length. The schools also each had an extra lesson of Christian studies. In addition to this, Broskolan also had a school service once a week.

 • 200. Sven-Göran, Isaksson
  Ansvaret för en inkluderande demokrati: Vilka målsättningar finns för en inkluderande demokrati?2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har jag gjort en litteraturstudie som söker att utforska de normativa antaganden som finns angående den svenska demokratins förmåga till inkludering. Detta har gjorts utifrån gruppen funktionsnedsattas möjlighet till deltagande och inkludering. Det teoretiska ramverket som jag har använt mig av i studien utgår ifrån Martha Nussbaums capabilitys, Seyla Benhabibs samtalsetik och Iris Marion Youngs fördjupning av den deliberativa demokratin. Materialet som studerats har varit överstatligt dokument i form av förenta nationernas standardregler och nationella dokument i form av proposition 1999/2000:79 samt Medborgarnas Örebro. I resul-tatet framkommer att det finns en normativ tanke och önskan att skapa en inkluderande demo-krati i Sverige så som den kan betraktas utifrån deliberativa modeller. Hinder finns dock vilket tidigare studier visat på när det kommer till hur samhällsgrupper får sina möjligheter till delta-gande och inkludering tillgodosedda. Således finns det en strävan i Sverige att skapa en inklu-derande demokrati där ansvaret är fördelat mellan såväl medborgare som institutioner och myn-digheter. Något som stöttas genom den tanke som finns om en resursfördelning som stöttar inkludering av medborgare oavsett bakgrund.

12345 151 - 200 of 218
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf