du.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 151 - 200 of 386
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Halldin, Martin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Att skapa ett soundscape: Skapandet av ett ljudlandskap med digitala verktyg2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats beskriver en av många möjliga sätt att skapa ett soundscape med hjälp av

  digitala verktyg. Resultatet testas sedan med hjälp av en enkätundersökning för att ta reda

  på huruvida realistiskt och immersivt arbetet upplevs. Syftet med denna uppsats är att

  presentera ett tillvägagångssätt för musiker och producenter att skapa soundscapes med

  hjälp av digitala verktyg. Detta projekt är ett designarbete med en metod framtagen ur

  boken A Designer's Research Manual. Designarbetet beskrivs under rubriken Skapandet

  av ett soundscape. Resultatet av detta arbete visar att detta tillvägagångssätt ej upplevs

  lika realistiskt som andra soundscapes. Detta kan bero på flera olika anledningar som

  exempelvis de verktyg som använts, den testmetod som använts, författarens egna

  förmåga som ljuddesigner etc

 • 152.
  Hallström, Joakim
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Mask och identitet i närbild: En analys av närbilderna i Ingmar Bergmans film Sommarlek2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är främst att skapa förståelse för närbildens uttryck och

  dess förhållande till kärlek men också även att skapa större förståelse för Ingmar Bergmans

  bildspråk. Genom en kvalitativ närläsning utifrån begreppen fysionomi, fotogeni, kärlek och

  identitet diskuteras ett antal utvalda närbilder i filmen Sommarlek. Diskussionen kretsar kring

  vad närbilderna vill berätta och dess koppling till temat kärlek med fokus på huvudkaraktären

  Marie. Uppsatsen visar också på de tekniska element i form av ljussättning, rörelse och

  komposition som är kopplade till närbilderna och begreppen. Resultatet är att närbilderna i

  filmen används för att skildra karaktärens tillstånd och att visa på att något viktigt sker i

  hennes inre vilket ofta är en insikt, en problematik eller en sårbarhet. Och denna problematik

  och sårbarhet visar sig i Maries kärlek till Henrik och hennes identitetskris.

 • 153.
  Hallström, Sten
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Atmosfärisk musik i 3D för datorspel: En jämförelse mellan stereomixning och hörlursanpassad 3D-mixning för datorspel2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här studien utforskas tillämpandet av binaural processering för hörlursmixar till

  spelmusik. För att undersöka hur binauralt mixad atmosfärisk spelmusik upplevs av lyssnare,

  jämfört med vanlig stereomixad atmosfärisk spelmusik, har individuella lyssningstest

  genomförts. Under lyssningstesterna jämfördes två olika hörlursmixar av en atmosfärisk låt

  komponerad till en specifik sekvens ur ett spel. Den ena var mixad med binaural processering

  medan den andra var mixad i vanlig stereo. Syftet var att få lyssnarnas upplevda åsikter kring

  spatiala- och immersionella skillnader i förhållande till de två hörlursmixarna och

  spelsekvensen. Undersökningsresultatet visar att den binaurala stereomixen gav

  undersökningsdeltagarna en något bättre ”utanför huvudet”-upplevelse även om dess spatiala

  egenskaper i övrigt inte upplevdes övertygande. Majoriteten av lyssnarna föredrog den

  vanliga stereomixen då de tyckte att denna på ett bättre sätt representerade spelkaraktärens

  inre. Vanan och förväntningen av att höra musik inifrån huvudet till följd av vanliga

  stereomixar i hörlurar kan vara en orsak till lyssnarnas föredragna mix. En binaural stereomix

  och dess egenskaper av att positionera ljudkällor utanför huvudet kan medföra tvetydigheter

  huruvida musiken ska tolkas som diegetisk eller inte, alltså tvetydigheter huruvida musiken

  finns i spelkaraktärens värld och uppfattas av denne eller om musiken endast ska uppfattas av

  lyssnaren och inte finnas i spelkaraktärens värld. En svaghet med den binaurala

  processeringen var dess generella HRTF-mall. Vidare forskning behövs för att ta fram en

  kalibreringsprocess av en HRTF-mall för individuell anpassning till lyssnaren. Denna

  kalibreringsprocess kan testas tillsammans med VR-teknik för spel.

 • 154. Hamsho, Sari
  Look like a lady. Act like a man.: En studie om genusroller i amerikansk film med fokus på tre filmer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är en studie om genusroller i amerikansk film med fokus på tre filmer från olika deccenier. Syftet är att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur framställningen av mannen respektive kvinnan ser ut i klassisk amerikansk film jämfört med samtida film. Om filmerna vidmakthåller patriarkala normer och huruvida könsmaktordningen har förändrats. Fokus placeras endast på framställningen av huvudkaraktärerna. Undersökning är en kvalitativ studie med ansats i diskurs- och innehållsanalys. Den teoretiska utgångspunkten bygger främst på feministisk filmteori och diskursteori. I uppsatsens analys ingår en jämförande bearbetning mellan tre filmer från olika tidsepoker och historiska kontexter, Gilda (1946), Top Gun (1986) och Juno (2007). Filmerna analyseras först individuellt och ställs sedan mot varandra utifrån ett genusperspektiv. Resultaten påvisar inte oväntat skillnader i framställningen av mannen respektive kvinnan. Dock syns en gradvis förändring av genusroller i detta urval av amerikansk film. Det mest framträdande resultatet är den metanivå som framträder. Genom att använda en diskursanalytisk ansats visar undersökningen på hur mönster framträder, trots det disparata urvalet.

 • 155.
  Hedberg, Gabriella
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Normbrytande kvinnliga detektiver i olika kulturella kontexter2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om normbrytande karaktärer i serierna Bron, The bridge och The tunnel och deras kulturella kontext. Genom karaktärsanalys av de kvinnliga huvudkaraktärerna i respektive serie undersöks vad deras normbrytande beteenden och tankesätt kan spegla av dess kulturella kontext. Genom att analysera hur karaktärerna bemöts av bikaraktärer, analyseras bilden av hur accepterande den kulturen som karaktären befinner sig i är. Uppsatsen behandlar ämnen som den ”problematiska detektiven” och normativa beteenden i det syfte att påvisa hur adaptioner påverkas av kulturell kontext.

 • 156.
  Hedenström, Adam
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Filmmusikens narrativa funktion: En analys av Fylkes ledmotiv i Sagan om Ringen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen var att se vilka narrativa funktioner Fylkes ledmotiv

  i Sagan om Ringen har, detta för att ta reda på hur Howard Shore kunde få

  musiken att tjäna sitt narrativa syfte. Till en början var tanken att bara analysera ett

  ledmotiv men det blev tydligt att det inte skulle gå eftersom Fylke gestaltas av

  flera olika fenomen och därav flera motiv. Även om alla ledmotiven kretsar kring

  Fylke och hobberna så visar studien att ledmotiven gestaltar skilda fenomen. Vad

  för fenomen som gestaltas och vilken narrativ funktion ledmotiven har lyckades

  jag ta reda på genom att analysera motiven i detalj och sedan kartlägga varje

  förekomst av ledmotiven i trilogin. Ledmotiven analyserades utifrån semiotik för

  att ta reda på vad för känslor som Howard Shore ville förmedla samt vilka metoder

  som användes för att nå dessa känslor. I kartläggningen så upptäcktes att motiven

  spelades frekvent eller så gick det långa stunder utan musiken. Det var ingen jämn

  fördelning utan förekomsterna styrdes helt av narrativet och dramaturgiska

  faktorer. Resultatet av uppsatsen var att det första ledmotivet från Fylke har som

  narrativ funktion att påminna oss om vad som är värt att kämpa för (vänskap, hem,

  värderingar etc). Det andra motivet gestaltar Fylke själv. Det tredje motivet

  gestaltar hobbernas växande förståelse för världen.

 • 157.
  Hedin, Malcolm
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  En rättvis syn på filmskaparen: En undersökning kring auteurens plats i det svenska filmlandskapet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka filmarbetares syn på regissörens roll i det svenska filmlandskapet för att ta reda på om det finns en rättvis bild. Samtidigt ska det också undersökas kring begreppet auteur och auteur-teorin för att se om det existerar idag och just i den svenska filmbranschen. Jag har intervjuat fyra svenska filmarbetare för att få svar kring hur regissörens roll ser ut och för att ta reda på hur välbekant begreppet auteur och auteur-teorin är.

  Slutsatsen är att regissören har en övergripande roll i produktionen där hen betraktas som en konstnärlig ledare som ska föra sitt team under en vision. Samtidigt framkommer det att begreppet auteur är bekant för vissa och existerar idag i det svenska filmlandskapet. Vad som definierar en som auteur är fortfarande en subjektiv åsikt och auteur-teorin är inte lika välbekant. En auteur kan vara både manusförfattare och regissör men andra anser att det ska innebära något mer, såsom en personlig stil. De intervjuade är eniga om att det bästa är att följa regissörens vision men att det är viktigt att låta övriga filmarbetare få känna att de bidrar till skapandet av en film. En manusförfattare eller regissör som inte är ödmjuk eller öppen för ta emot producentens förslag gör det svårare att få igenom sitt verk.

 • 158.
  Helgesson, Jonas
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Linder, Niklas
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Band of Brothers - en eskalerande upplevelse: Bildens och ljudets roller för dramaturgisk uppbyggnad2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om emotionella eskaleringar, vilket är en utveckling av

  konflikteskaleringar. I uppsatsen bryts eskaleringen ner till audiovisuella element för att

  identifiera dessa, hur det kopplas till narrativet och hur det påverkar. Uppsatsen undersöker

  därmed ljudets och bildens användning i eskaleringen, sambandet mellan dem och skapandet

  av eskaleringen med hjälp av dem för att se hur eskaleringen kan användas. Uppsatsen

  beskriver eskaleringens funktion, utifrån emotioner, som är att framhäva en viss upplevelse

  av händelse. Med eskalering menar vi inom ramen för den här uppsatsen en audiovisuell

  förändring som med filmskaparens medvetenhet avser att styra åskådarens känsloupplevelse

  av händelser i film.

 • 159.
  Helmbold, Christin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Show your true colors: Färgkodning av karaktärer i Baby Driver, Django Unchained och Blade Runner 20492018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  När en film produceras spelar komponenten färg en viktig roll. I uppsatsen

  behandlas hur färg används i film för att färgkoda karaktärer, dvs. hur

  färgsemiotiken - vad vi associerar med färg - används för att gestalta eller

  understryka en karaktärs personlighet. Den kvalitativa undersökningen börjar med

  att förklara med vetenskapliga källor på vilket sätt färg påverkar människor och

  vad en betraktare associerar med färg. Därefter analyseras filmerna

  Baby Driver

  (2017),

  Django Unchained (2012) och Blade Runner 2049 (2017), som har

  utpräglade estetiska stilar genom att använda färg som berättarkomponent. I

  analysen undersöks hur färg används i filmerna för att berätta något om

  karaktärernas personligheter. Det diskuteras också vilka likheter och skillnader det

  finns i användningen av färgkodning i filmerna. Resultatet visar att färgkodning

  används i dem analyserade filmer för att skapa eller förstärka intrycket av

  karaktärernas personligheter. Likaså används färgkodning för att signalera en

  förändring av karaktärerna. Däremot finns det breda tolkningsmöjligheter av en

  färg, vilket medför att samma färg inte alltid står för samma personlighet. Färgen

  måste alltid tolkas till karaktärens kontext i filmen.

 • 160.
  Henriksson, Daniel
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Nyinspelningen: En naturlig del av Hollywood2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att studera vad som lockar och vad som genererar motstånd till att göra nyinspelningar utgående från hur publiken och filmkritiker reagerat på sex filmer och deras respektive nyinspelning. Uppsatsen är en kvantitativ undersökning där filmrecensioner, statistik och böcker fokuserade på ämnet nyinspelningar utgör källan varifrån informationen är hämtad. Uppsatsen analyserar hur filmernas omdömen förhåller sig till nyinspelningarnas kvaliteter utifrån tre kategorier: Produktionsvärden, story och tematik och estetik. Resultaten som hämtas från recensionerna kan ge en bild av vad som gör en framgångsrik eller en misslyckad remake.

 • 161.
  Hermansson, Elin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  "And Here We Go"2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om och isfall hur parallellklippning bidrar till att skapa spänning i filmen

  The Dark Knight (2008). Tre scener som visar på tre olika stadier av spänning har analyserats för att se vilken påverkan parallellklippningen har för att skapa spänning samt hur dessa parallella handlingar binds ihop och om det finns någon primär handling.

  Med hjälp av Moritz Lehne och Stefan Koelsch undersökning om spänningens komponenter samt valda klipptekniker undersöks vilken påverkan parallellklippningen har för att skapa spänning. David Bordwell och Kristin Thompson teori om fyra dimensioner av klippning används för att undersöka hur de parallella handlingarna binds ihop. För att svara på om det finns någon primär handling används ett tidslinjediagram över parallellklippningen i scenerna.

  Resultatet av undersökningen visar att parallellklippningen har bidragit till att skapa spänning i

  The Dark Knight men är endast en faktor av flera som bygger spänning. Genom att kombinera parallellklippning med dramatisk betoning och rytm skapas spänning. De parallella handlingarna binds ihop genom att fokusområdet bibehålls över klippet vilket skapar ett flyt i bildflödet. De primära handlingarna i scenerna visas genom den frekventa återkopplingen till just denna handling.

 • 162.
  Hjort Westling, Moa
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Nordström, Helena
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Etikettdesign hos framgångsrika alesorter i Sverige från olika produktionsländer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie syftar till att kartlägga vilka designfaktorer som främst

  förekommer på etiketter hos framgångsrika aleproducenter från olika länder,

  samt undersöka om konsumenter kan urskilja produktionsland endast genom

  granskning av etiketten. För att undersöka detta genomfördes en visuell

  innehållsanalys för att ta fram designfaktorer för fem utvalda länder, varefter

  fem typexempel skapades. Typexemplen testades på konsumenter via en

  webbenkät.

  Slutsatsen är att det i vissa fall går att ta fram ett typexempel och i vissa fall

  kan en del av konsumenterna se vilket det tänkta produktionslandet är. I

  majoriteten av fallen gick det emellertid inte att ta fram ett perfekt typexempel

  och konsumenten kunde inte urskilja det tänkta produktionslandet.

 • 163.
  Hjärkéus, Erik
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Larsson, Tim
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Riktade ljudeffekters påverkan på den visuella uppmärksamheten: En ögonrörelsestudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Eftersom att dagens biografer utvecklas med mer avancerad teknik för att rikta ljudeffekter på flera olika sätt är det viktigt att förstå vad den riktade ljudeffekten har för påverkan på betraktarna. Vi har undersökt hur den visuella uppmärksamheten skiljer sig vid uppspelning av riktade och ej riktade ljudeffekter. Detta har vi gjort med hjälp av en ögonrörelsestudie där deltagare har fått betrakta fyra anpassade filmsekvenser som vi har skapat själva. För att analysera vår data har vi använt oss av analysmetoden area of interest.

  Vårt resultat tyder på att det finns en skillnad i den visuella uppmärksamheten där vi till en viss grad kan styra tittarna med riktade ljudeffekter. Denna kunskap gör att filmskapare kan använda sig av riktade ljudeffekter som ett verktyg för att styra sin publik.

 • 164. Holmström, Elin
  Kandidatuppsats "Leave it all to me": Kvinnliga titelrollskaraktärer i amerikansk tonårssitcom – stärkande förebilder eller ouppnåeliga ideal?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är en studie av hur unga kvinnliga titelrollskaraktärer framställs i tonårssitcom främst på kanalen Nickelodeon, och på vilka sätt de skulle kunna bidra eller inte bidra till att stärka sin unga kvinnliga publik. Undersökningen är en kvalitativ innehållsanalys, och har en utgångspunkt i att karaktärerna genom sin synlighet bidrar till diskursen Girl Power. Studien ämnar undersöka om det kan finnas negativa aspekter i en karaktärisering som skulle kunna medverka till det "perfektionsideal" som många kvinnor känner ett behov av att leva upp till. Undersökningen påvisar att karaktärerna framställs som starka, självständiga, drivna, intelligenta, ansvarsfulla och duktiga tjejer, och att detta kan ses som positivt i sammanhanget. Dock skulle bristen på skavanker hos dessa karaktärer tillsammans med en ovilja att erkänna det patriarkala samhället de lever i, kunna riskera i en framställning som placerar ansvaret för individuell framgång på den enskilda tittaren. Detta är i sig ett fenomen som skulle kunna fungera som både stärkande och kuvande beroende på mottagarens förutsättningar.

 • 165. Hägg, Olle
  et al.
  Tjerngren, Thomas
  Sagan om Skägget: En studie om skäggets moraliska betydelse i Peter Jacksons Sagan om Ringen-trilogi2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna vetenskapliga uppsats är att undersöka och analysera förhållandet mellan ansiktsbehåring och moral i Peter Jacksons trilogi Lord of the Rings (2001, 2002, 2003) och sedan undersöka konstruktionen av karaktärernas moraliska framtoning. Analysredskapet som använts har baserats på historiska observationer och befintlig litteratur om ansiktsbehåring och applicerats på nio centrala karaktärer i samtliga av Peter Jacksons filmer om Ringen. Resultatet visar att ansiktsbehåring och moral har ett tydligt samband i filmerna men att avvikelser ibland förekommer. Slutsatsen är därför att ansiktsbehåring och moral hänger tätt ihop i trilogin Sagan om ringen.

 • 166.
  Hägglund Johnson, Noah
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Det osynliga berättandet: Ljudets berättande funktioner i filmen Munich2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna undersökning har en audiovisuell analys genomförts på en filmsekvens ur

  filmen Munich (2005), för att undersöka hur ljudet påverkar filmens berättande. Syftet

  med studien var att skapa en djupare förståelse för ljuddesign i film men även för att se

  hur det kan användas som ett berättarverktyg. I studien granskades först ljud och bild

  individuellt och sedan båda tillsammans som efteråt analyserades utifrån teoribildning

  från Michel Chion, Klas Dykhoff och David Sonnenschein. Studiens resultat påvisar att

  ljudet används för att leda åskådarens uppmärksamhet, ge information och informativa

  egenskaper till karaktärerna och objekt i filmen och för att reflektera protagonisternas

  sinnestillstånd.

 • 167.
  Ingólfsson, Angelica
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Bildformatets effekt: bör filmen anpassas till 1:1 för att fungera på Instagram?: En kvalitativ intervjustudie av bildformatets inverkan på publiken inom genren storytelling2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att en publik upplever en berättelse i reklamfilmen olika är en självklarhet och i dagens transmediala medievärld där så pass mycket reklamfilm publiceras på många olika plattformar blir det en labyrint för ingen mindre än medieproducenten. Vilket format man ska välja, och hur det förstärker eller förminskar berättelsen är en ständigt pågående diskussion. Syftet med denna studie var därför att undersöka vad som hände med handlingen när formatet ändrades till 1:1 och hur publiken uppfattade berättelsen då, när bilden beskurits från det bredare bildformatet till ett kvadratiskt bildformat. Studien undersöker bildformatets förhållande till plattformen Instagram, hur en publik upplever bildformatet och handlingen samt om de upplever någon skillnad på formatet 16:9 jämfört med 1:1. Studien har genomförts genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med åtta deltagande informanter. Undersökningens resultat visade att den breda versionen i 16:9 uppfattades som mer professionell och cinematisk samt väckte intresse i flödet, medan det kvadratiska formatet 1:1 versionen snarare uppfattades som amatör-lik. Sammanfattningsvis resulterade analysen i att bildformatet 16:9 var bättre lämpad för storytelling-reklamfilm på Instagram

 • 168.
  Isebrink, Linnea
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  En grafisk profilering för Falu Ju-jutsuklubb2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetet har genomförts i samarbete med Falu Ju-jutsuklubb som var i behov av en ny grafisk profil och en hemsida. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur den grafiska profilen och hemsidan bör utformas för att göra nuvarande medlemmar stolta över sin klubb samt locka nya medlemmar.

  Inledande genomfördes en semistrukturerad intervju med ordförande P. Ankarbåge för att få bättre kunskap om föreningen och vad de vill. Genom en omvärldsanalys skapades förståelse för hur föreningar i Sverige profilerar sig samt hur deras hemsidor är uppbyggda. Genom kontakt med styrelsen och medlemmar i föreningen framkom värdefulla åsikter för hur deras logotyp ska se ut, detta låg sedan till grund för hur den nya grafiska profilen för Falu Ju-jutsuklubb skulle se ut. Den grafiska profilen framställdes med hjälp utav Sless’ modell för informationsdesign.

  Resultatet av arbetet blev en grafisk profil sammanfattad i en grafisk manual med riktlinjer för logotyp, typsnitt, grafiska element och bildmanér. Förutom den grafiska manualen framställdes också en användarvänlig mockup på hemsida för desktop och mobilt användande. Responsen från styrelse och medlemmar visade att materialet förmedlade föreningens kärnvärden

  självförsvar, träning och glädje och att det var anpassat för Ju-jutsu Sveriges ledord att ju-jutsu är "till för alla".

 • 169.
  Jakobsson, Malin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Welcome Europe2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har som syfte att undersöka samt analysera klipptekniker och kameraarbete genom en jämförelse mellan

  Eurovision Song Contest år 2000 respektive år 2016. Detta för att visa på hur kamera och klippning påverkar bidrags konstnärliga uttryck samt diskutera en eventuell utveckling. Barry Salts arbete angående kopplingen mellan datainsamling och filmstil appliceras på denna uppsats och ger den dess metodologi. En djupgående analys på utvalda bidrag genomförs utifrån en multimodal infallsvinkel. Detta för att förtydliga förhållandet mellan diskurs och produktion och därigenom ge uppsatsen en beskrivning av klipptekniker och kameraarbetes vikt i bidragens individualitet. Uppsatsens undersökning samt analys visar på en förändring under åren. Speciellt i vilka tekniker som används för att uttrycka bidragens konstnärliga faktorer men det som kvarstår är viljan att anpassa det visuella arbetet efter varje bidrags specifika egenskaper.

 • 170.
  Jansson, Oscar
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Tinnitus och andra hörselskador ur ett musikproduktionsperspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ undersökning om hörselskador hos musikproducenter. Syftet är att beskriva hur individer som är beroende av sin hörsel, och är medvetna om sin nedsättning, utför sitt arbete. Fem yrkesverksamma musikproducenter med hörselskador har intervjuats om hur de upplever sin hörselskada och hur de hanterar den under arbete. Studiens resultat visar att olika frekvensrelaterade problem är de största hindren, men att upplevelsen är väldigt individuell. Stress och buller var också två viktiga faktorer. Strategier för att hantera hörselskadan under arbete presenteras även. De vanligaste hjälpmedlen är olika visuella verktyg, vilket pekar på att synintryck spelar en allt större roll inom musikproduktion.

 • 171.
  Jansson, Sonny
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Rulla Garn1: En kvalitativ studie om upplevd yttrandefrihet, självcensur och moralpanik inom svensk rapmusik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  den här uppsatsen undersöker jag hur svenska rapmusiker ser på sina möjligheter att

  uttrycka sig fritt efter uppståndelsen kring den så kallade Mr-Cool affären. Resultatet

  bygger på intervjuer med sex svenska rappare och tyder på att dessa inte låtit sig

  påverkas i någon större utsträckning, men studien visar samtidigt på att svenska rappare

  har en stark artistisk integritet och ett motstånd mot mainstreamkulturen i samhället.

  Moralpanik och yttrande- och skapandefrihet som studien delvis berör visar sig även

  engagera dem på ett personligt plan.

 • 172.
  Jarnelind, Carl Victor
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Nyström, Timothy
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Vad handlar berättelsen om, egentligen?: En undersökning av svenska manusförfattares syn på temas roll inom tv-serieskrivande2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att förtydliga fenomenet tema genom att undersöka manusförfattares syn på temas roll i skapandet av en tv-serie. För att göra det har vi, i en fenomenografisk ansats, intervjuat fyra tv-serieförfattare verksamma i Sverige. Intervjuerna har fokuserat på att förstå temas roll i skapandet av en tv-serie utifrån informanternas subjektiva uppfattningar. Deras resonemang har därefter analyserats och tre distinkta funktioner av tema har identifierats: att skapa mening, konflikt och enhetlighet.Nyckelord

 • 173.
  Johansson, Adam
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  You can't repeat the past?: En undersökning kring visuell gestaltning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka den visuella gestaltningen av nostalgi i filmen

  The Great Gatsby

  (2013). Undersökningens primära teori är Roland Barthes bildsemiotik,

  vilket nyttjas i en kvalitativ bildanalys. Strävan ligger i att analysera regissören Baz

  Luhrmanns tillvägagångssätt att kreera bilder som stimulerar känslor och stämningar, i form

  av olika objekt och färgers samspel med varandra. Fenomenet som står i centrum, och som är

  kopplat till karaktären Jay Gatsbys känsloliv, är det gröna ljuset. Resultatet visar att ljuset

  fungerar likt en metafor, där det symboliserar Gatsbys konstruerade föreställning om sin

  förflutna kärlek, Daisy. Hans sätt att uppfatta symbolen förändras ju mer han umgås under

  nutid med sin förlorade romans, vilket gestaltas genom att föremålet samverkar med flertalet

  element likt vatten, dimma eller gråa färginslag. Detta skapar på så vis en djupare mening

  kring det gröna ljuset, som i förlängningen kopplar samman bildernas byggstenar till en

  nostalgi.

 • 174.
  Johansson, Alex
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Berätta utan att tala om: En semiotisk analys av environmental storytelling i tv-spelet INSIDE 2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  INSIDE

  is a puzzle video game with no voices or text. INSIDE is a story about a boy’s journey into the unknown. During the entire story the player doesn’t hear one word of dialogue or reads a single written word of text. That might sound strange and convoluted but what makes the player understand it anyway? How can you tell a story without telling it? Environmental storytelling is a way to make the environment help tell a story and how does INSIDE make use of that? How does the puzzles fit into the narrative and how can puzzles also tell a story for the player? This is an analysis of what INSIDE is telling us and how it goes around doing that with the help of interactivity and the environment the players character is in. INSIDE makes the player believe they are in control when in fact they aren’t. Analysis shows that INSIDE uses its environmental storytelling and forces the player to move forward towards the resolution and makes the player believe they have the power to change the outcome of the dystopian world the game is set in when they in fact have no power at all.

 • 175.
  Johansson, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Flasketikettens utseende på alkoholdrycker: En kvantitativ undersökning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En analys av flasketikettens utseende på alkoholdrycker av sorterna blanddrycker, cider och öl. Analysen begränsades till Systembolagets sortiment och innefattade endast de 25 mest sålda dryckerna per kategori. En visuell innehållsanalys omfattade typsnitt, färger, symboler, etikettplacering, etikettvinklar och efterbehandlingar genomfördes för att få en bild av hur designen ser ut idag. En enkätundersökning genomfördes och en enkät spreds på internet via det sociala mediet Facebook. Enkätens 222 svar visade att de tänkta kunderna hade en preferens för relativt enkel design. Detta motsvaras emellertid inte av utseendet hos de mest sålda alkoholdryckerna då de enligt denna undersökning ofta har många olika typer av teckensnitt, färger, efterbehandlingar och dylikt.

 • 176.
  Johansson, Emelie
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Up against Good, Evil, Destiny, and God himself2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur religiösa teman manifesterar sig i TV-serien Supernatural (2005 ff.), och i vad mån dessa teman motsvarar en "banal religion". Fyra scener ur serien har analyserats med avseende på dess tematik och estetik för att fastställa hur Supernatural har anpassat berättelsen om Kain och Abel samt skapelseberättelsen till en modern miljö med övernaturliga inslag.

  Studien påvisar att serien använder sig av religiösa berättelser för att skapa narrativ som inte behöver beaktas som religiöst av åskådaren. Supernatural har hämtat fragment från bibliska berättelser och anpassat tematiken till seriens handling och genre men en viss symbolik finns fortfarande kvar och på sätt kan dess tematik och estetik kopplas till en banal religion.

 • 177.
  Johansson, Fredrik
  Högskolan Dalarna, Akademin Språk och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Filmljudets funktioner i dramafilm: En audio-visuell analys av filmen The King's Speech2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Johansson, Fredrik (2012). Filmljudets funktioner i dramafilm – En audio-visuell analys av filmen The King´s Speech. Examensuppsats inom Ljudproduktion, Högskolan Dalarna, Akademin för språk och medier, Falun.

  I denna uppsats undersöktes filmljudet i dramafilmen The King´s Speech. Detta för att ta reda på vilka funktioner filmljudet fyller i de valda sekvenserna ur nämnda film, samt hur ljudet är placerat i filmens flerkanalsmix.

  Filmen granskades med hjälp av en audio-visuell analys. Denna metod går ut på att ljudet och bilden undersöks separat, för att sedan åter kombineras och analyseras som helhet. Den audio-visuella analysmetod som använts kommer från ljudteoretikern Michel Chion, och kallas Masking.

  Resultatet av den audio-visuella analysen pekade mot att ljudets huvudsakliga funktioner var att skapa en realistisk skildring av karaktärer och omgivningar, skapa en känsla av närvaro, samt att skapa och bibehålla olika perspektiv i den narrativa världen. Den stora majoriteten av ljud visade sig vara placerade i centerkanalen, medan främst ickediegetisk musik och ambiensljud var placerade i front- och surroundkanalerna. Detta kanalanvändande tycktes gynna de funna funktionerna, främst genom att bidra till känslan av närvaro och realism, genom att omsluta filmpubliken med ambienta ljud.

 • 178.
  Johansson, Henrik
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Ekonomiskt miljöarbete i svenska filmproduktioner: Implikationer och möjligheter för den svenska filmindustrin2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den svenska filmindustrin är en bransch som länge gått under radarn när det kommer till miljöfrågor samtidigt som filmbranschen internationellt och resten av samhället håller på att transformeras genom miljöåtgärder. I den här uppsatsen undersöks hur miljöarbete kan påverka svenska filmproduktioner ekonomiskt på olika sätt samt vilka positiva och negativa implikationer miljöarbetet kan få. Uppsatsen belyser filmproducenters ekonomiskt grundade tvivel som idag utgör det största hindret mot ökat miljöansvar i den svenska filmbranschen. Resultatet visar dock på att filmindustrin har mycket att vinna, inklusive kostnadsbesparingar och god publicitet, genom att arbeta mer långsiktigt, resurseffektivt och med mer miljöhänsyn. Nackdelarna med miljöarbetet är att det kräver mer planering och lite mer arbetstid på kort sikt. Det finns stor potential att göra kraftiga förbättringar i hela filmindustrin men det behövs pilotprojekt och progressiva svenska filmproduktioner som tar första steget och visar vägen. Den här uppsatsen hoppas utgöra en liten intresseväckare som kan leda till ökat intresse för de utmaningar och möjligheter som den svenska filmbranschen står inför idag och i framtiden.

 • 179.
  Johansson, Kristoffer
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Celebrity brand endorsing2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur svenska reklamproducenter ser

  på användandet av kändisar i reklam, så kallad celebrity brand endorsing. Att

  använda kändisar i reklamkampanjer är en vanlig marknadsföringsstrategi i både

  Sverige och utomlands, och en inledande fundering i studien är huruvida detta

  bottnar i en övertygelse hos reklamproducenterna om att kändisar "lönar sig". I

  bakgrunden finns vetskapen om att prislappen på kändisars medverkan i

  reklamproduktion är hög, till exempel uppges Zlatan Ibrahimovic ha fått tolv

  miljoner kronor för att figurera i Volvos kampanj "Made by Sweden". Resultaten i

  studien bygger på intervjuer med sex personer från den svenska reklambranschen,

  och tyder på en mycket ljum inställning till bruket av kändisar i reklam.

  Kändisreklam bedöms kosta mer tid och pengar än nödvändigt, och den ger ingen

  säker utdelning i form av ökad varumärkeskännedom bland konsumenterna eller

  ökade försäljningsvolymer på marknaden. En slutsats är att celebrity brand

  endorsing ändå kan fungera som reklamstrategi men att lämpligheten måste

  utvärderas från fall till fall.

 • 180.
  Johansson, Leon
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Transmedialt berättande i Marble Hornets: Transmedia, alternate reality gaming och hur det översätts till film2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Transmedialt berättande innebär berättande som sker över flera medium som samverkar för att berätta samma berättelse, där varje medium dessutom enskilt bör hålla god form, för att sedan skapa en större summa när det sammanförs med de andra.

  En sådan produktion kräver mycket ur publiken, såväl som forskare, då man behöver analysera och värdera varje enskild del av berättelsen varpå man kan ta sig an den fulla konstellationen.

  Denna uppsats syfte är att belysa transmedia och hur det kan brukas, samt undersöka hur webserien Marble Hornets utnyttjar sin transmedialitet för att forma flera berättare. Seriens berättarform kommer därefter jämföras med filmtolkningen av serien, Always Watching: A Marble Hornets Story, för att belysa vad transmedialiteten tillför för möjligheter, vilket sedan diskuteras.

  I studien utnyttjades en blandning av narrativa och semiotiska analysmetoder och tyder på att transmedia och alternate reality gaming öppnar många dörrar för manusskribenter för att förändra hur berättelsen skildras, på flera olika sätt.

 • 181.
  Johansson, Sören
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Mattsson, Hållbus Totte
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Fredriksson, Daniel
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion. Institutionen för kultur och medievetenskaper, Umeå Universitet.
  Rosenblad, Johanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Tydliggörande av hörbara förväntningar – asylsökande musiker möter ljudproduktionsstudenter2016Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 182.
  Jonsson, Charlotte
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Vad kännetecknar en genre?: En jämförande analys av jazzrock, bebop och progressiv rock2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vilken musik som tillhör en genre kan i många fall uppfattas som en självklarhet, men

  vad är det som verkligen kännetecknar en specifik genre? Syftet med denna

  undersökning är att ta reda på vad som kännetecknar fusiongenren jazzrock, för att

  sedan jämföra denna med de snarlika genrerna bebop och progressiv rock. I tidigare

  forskning tas Lilliestam, Milkowski och Björnfots forskning upp, de har olika

  infallsvinklar. Lilliestam går in på vad musik har för påverkan på oss människor,

  Milkowski utgår ifrån själva genren fusion och dess utövare medan Björnfot har gjort en

  undersökning som analyserar snarlika subgenrer. Som teori har Fabbris

  genredefinitionsmall använts för att med hjälp av hans regler få fram de mest väsentliga

  resultaten. Gridley tar upp kännetecknande element i jazz respektive rock, hans tidigare

  arbete har använts för att jämföra och styrka resultaten. Musikanalys är den metod som

  använts för att djupgående analysera varje enskilt verk och deras diverse aspekter, för

  att sedan skapa en helhetsbild. I resultat presenteras vad som kommit fram under

  analysen, vilka kännetecken man hör och upplever under respektive regel och genre.

  Slutligen anser jag att resultatet av denna undersökning visar att man finner många

  likheter mellan de tre genrerna. Likheterna i det hörbara uppfattades som mer påtagliga

  mellan bebop och jazzrock, men det fanns en större likhet mellan progressiv rock och

  jazzrock när det kommer till beteende samt de sociala och ideologiska reglerna. Det jag

  anser mig ha kommit fram till vad gäller kännetecknande drag hos jazzrocken är en

  musikalisk skicklighet, komplexitet och en stor del improvisation, något som

  härstammar från jazzen, men med en attityd och framtoning som mer påminner om

  rocken. Att visa på vad som kännetecknar en genre kan vara en svår uppgift, för vem är

  det som egentligen avgör vilken genre en låt eller en artist tillhör om inte själva artisten.

 • 183. Jonsson, Patrik
  et al.
  Bjørvik, Jørgen
  Det kreativa spelrummet i en flerkameraproduktion: En studie kring fotografens kreativa utrymme2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen undersöker vi det kreativa spelrummet hos svenska tv-fotografer. Det är intressant att studera tv-fotografens kreativa spelrum för att tv-fotografens roll är i stort styrd av flerkameraproduktionens villkor, men fotografer förutsätts också ge kreativ input som är relaterat till audiovisuell kommunikation. Undersökningen genomfördes genom att bland annat analysera intercom-samtalet från det svenska tv-programmet Efterlyst ihop med programbilden för att se hur många konvergenta eller divergenta beslut fotograferna gör utifrån bildproducentens kommandon. Resultatet visar att det inte lämnas något större utrymme åt kreativa handlingar hos fotograferna men ändock finns det plats för mindre, mer situationsanpassade, handlingar såsom mindre inzoomningar och kameraåkningar.

 • 184.
  Jonsson Wallin, Ingrid
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Sverrisson, Arni
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Mattsson, Hållbus Totte
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Ett liv värt att leva - en film om samernas möte med moderniteten2012Inngår i: Dokumentation och presentation av konstnärlig forskning: Årsbok KFoU 2012 / [ed] Torbjörn Lind, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2012, s. 149-163Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 185.
  Juhlin, Patrik
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Tro, hopp och altruism: En komparativ analys av protagonisternas dygder och laster i MelGibsons Hacksaw Ridge och Martin Scorseses Silence.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar huruvida huvudkaraktärerna i

  Silence (2016) och Hacksaw Ridge

  (2016) påvisar dygderna tro, hopp och altruism respektive lasterna förnekelse, tvivel och

  högmod genom deras handlande och värderingar för att se hur detta förhåller sig till

  teologiska perspektiv kring vad som utgör en god kristen. Undersökningen visar att Desmond

  från

  Hacksaw Ridge är överväldigande trofast, hoppfull och altruistisk och det kan

  argumenteras för att han demonstrerar dessa dygder enligt de valda teologiska definitionerna.

  De motsvarande lasterna påvisar han väldigt lite, om överhuvudtaget. Rodriguez,

  huvudkaraktären i

  Silence tvivlar oftare, både på sig själv och på Guds plan. Huruvida hans

  val i slutet av filmen kan sägas vara altruistiskt i en kristen bemärkelse och väger upp hans

  offentliga avsägande av den kristna tron är något som de lärda lär tvista om.

 • 186.
  Jäderholm, Matilda
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Ritzman, Maja
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Konsten att gestalta en karaktär genom voice-over: Voice-overs narrativa funktion I The Shawshank Redemption.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka voice-overs berättarfunktion i The Shawshank

  Redemption. Voice-over är intressant att undersöka på grund av dess negativa rykte. Vi

  undersökte hur den applicerats över bilden för att gestalta karaktären Andy Dufresne samt så

  har vi jämfört med novellen, Rita Hayworth and the Shawshank redemption.

  Detta undersöktes genom Seymour Chatmans och Kamilla Elliots användning av

  begreppet ‘berätta och visa’. I uppsatsen analyserade vi vad filmens voice-over visar och

  novellens berättarröst berättar samt vilka mentala bilder de genererar.

  Resultatet som vi kom fram till var att berättarfunktionen i filmens voice-over var att

  skapa sammanhang, samt komplettera med information till bilderna som visades genom att

  generera mentala bilder. Denna information var vägledande i gestaltningen av Dufresne. De

  mentala bilderna som genererades skiljde sig mellan filmens voice-over och novellens

  berättarröst, men i somliga fall kunde de båda användas för att gestalta samma intryck.

 • 187.
  Kallyny, Rany
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Jämförelse av europeiska fotbollsklubbars logotyper: En visuell innehållsanalys2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sedan fotbollens början 1863 har sporten idag vuxit till en

  mångmiljardindustri. Detta innebär att klubbarna framställs mer som

  företag där den visuella identiteten är en viktig faktor när det kommer

  till marknadsföring.

  Syftet med denna studie är att jämföra 98 europeiska fotbollsklubbars

  logotyper från fem olika ligor för att hitta samband och skillnader i

  utformningen mellan länder och ligor. Resultatet sammanfattades i form

  av generiska logotyper för respektive liga.

  De 98 klubbarna hämtades ur de fem europeiska ligor som 2014 hade

  störst tv-intäkter. Logotyperna samlades in genom bildsökningar via

  Google. Logotyperna sorterades efter respektive liga och överskådades

  för att definiera lämpliga kategorier för en visuell innehållsanalys.

  Den visuella innehållsanalysen visade att ligorna skiljer sig något vad

  beträffar logotypernas utformning, men att de har vissa gemensamma

  grundläggande drag.

 • 188.
  Kapustin, Jevgenij
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Soundtrack till uppväckningen: Människors motiv till val av väckningssignal och hur den påverkar starten på dagen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sedan smartphones uppkomst har valfriheten att välja olika sorters ljudsignal till väckarklockan höjts till ny nivå för användarens vardag. Med mp3 har signalvalet växt fram med musikens bredd för många och i det här fallet går det att välja om man exempelvis vill vakna långsamt med en lugn, harmonisk melodi eller ge sig en morgonkick med intensiv rockslinga. Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som motiverar användarna att välja en viss typ av signal och även varför de andra alternativen inte funkar lika bra samt hur stor andel ligger mellan dem. Undersökningen genomfördes med två olika metoder; en där musikintresserade fick svara på en enkät med frågor rörande deras val av väckningssignal; och en där försökspersoner under några dagar fick pröva att vakna till olika typer av musik och sedan beskriva hur musikstyckena påverkade upplevelsen av uppvaknandet och resten av morgonen. Resultatet visar att vi främst ställer in signalen på vår väckarklocka efter våra önskemål på stämning och att tempo är den viktigaste faktorn i ljudets/musikens uttryck.

 • 189.
  Karlberg, Hannah
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Johnsson, Claude
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Filmbranschen har det knapert: Beslutsfattande inom svensk filmindustri2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den svenska filmindustrin är liten och konkurrensen om att få skapa film är stor.

  Den här uppsatsen undersöker vilka faktorer som påverkar finansen av svensk långfilm. Vad

  är det som påverkar beslutsfattarna inom svensk filmfinansiering att välja vissa filmer

  framför andra. Metoden som använts är semistrukturerade kvalitativa intervjuer som

  analyserats genom den fenomenografiska metoden och kommit fram till att filmskapare och

  beslutsfattare i filmindustrin påverkas av både inre och yttre faktorer så som det politiska,

  ekonomiska och mänskliga aspekter. Uppsatsen tar även upp filmindustrins syn på

  skatteincitament inom den svenska filmindustrin.

 • 190.
  Karlsson, Alva
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Lindberg, Elin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Kreativt utrymme?: En observationsstudie om kameraoperatörernas handlingsutrymme i flerkameraproduktioner i Tv-branschen.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I det här kandidatexamensarbetet undersöker vi vad det finns för utrymme för kameraoperatörer i svenska TV-branschen att utföra kreativa handlingar under flerkameraproduktioner. Undersökningen bygger på två observationer av två professionella flerkameraproduktioner och kommer fram till att det finns många olika faktorer som både kan gynna och missgynna kameraoperatörernas kreativa utrymme, ett exempel på detta är att trånga utrymmen begränsar kameraoperatörernas kreativitet samtidigt som det tvingar dem till att komma på kreativa lösningar. En slutsats i arbetet är att TV-branschens standardiserade arbetsrutiner innebär både begränsningar och möjligheter för den enskilda medarbetarens kreativa utrymme i en flerkameraproduktion.

 • 191.
  Karlsson, David
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Korsgren, Tom
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Konstruktion av en spegelrigg för stereoskopisk 3D i lågbudgetprojekt: En undersökning kring möjligheter och begränsningar med att konstruera en egen lättviktsrigg för stereoskopisk 3D-film i lågbudgetprojekt.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att filma i 3D är en process som kräver mycket kunskap, tid och teknisk utrustning. För att fullständigt behärska detta fält krävs dessutom omfattande praktisk erfarenhet. Denna erfarenhet kan vara svår att få eftersom den ekonomiska investeringen för att filma i 3D ofta är stor.

  I denna uppsats visar vi att det är möjligt att konstruera en egen 3D-rigg och att filma med vanliga konsumentkameror för att skapa 3D-film. Uppsatsen visar på de begränsningar och svårigheter man stöter på då man bygger sin egen rigg och diskuterar den ekonomiska besparing man kan göra i jämförelse med kommersiella lösningar. Att bygga en egen rigg är tidskrävande och oftast inte att rekommendera i professionella sammanhang. För indieproduktioner, hobby-fotografer eller om man har väldigt specifika krav som ej uppfylls av tillgängliga kommersiella 3D-riggar kan det dock vara motiverat att konstruera sin egen rigg.

  Kunskapen som uppsatsen redovisar möjliggör ett resonemang för hur bildkvalitet, funktion och ekonomi kan ställas mot varandra i de avvägningar man ställs inför i konstruktionen av en spegelrigg för att filma i 3D.

 • 192.
  Karlsson, Elin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  När filmklippning möter interaktivitet: En studie av samarbetet mellan klippning och interaktivitet i TV-spelet The Last of Us2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att studera hur det moderna narrativa TV-spelet

  The Last of Us (Naughty Dog, 2013) förhåller sig till interaktivitet – en grundläggande egenskap för digitala spel – i kombination med ett filmiskt stilval. Uppsatsen väljer ut sekvenser från spelet och analyserar hur de använder sig av filmklippningstekniker i samband med interaktiva moment. Analysen sker i förhållande till en modell för filmklippningsvärderingar samt modeller för interaktivitet inom speldesign. Studien är ämnad för att vara användbar för både filmskapare och spelskapare vid skapandet av nya verk. Resultatet av studien visar att spelet med hjälp av klippningstekniker använder klassiska filmuttryck för att bygga på spelarens känslor av bekanthet från samhällets generella filmvana i mån om att leda till önskat engagemang.

 • 193.
  Karlsson, Emilie
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Jämförelse av kokböcker från år 2002 och 2012 med avseende på grafisk design: En visuell innehållsanalys2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med rapporten var att jämföra layout, typografi, framsidans yta och ytbehandling hos 50 svenska kokböcker från år 2002 och 50 stycken från år 2012 för att påvisa eventuella skillnader och likheter.

  En visuell innehållsanalys med förutbestämda kategorier genomfördes och därefter analyserades insamlade data. Korpusen av kokböckerna gjordes från ett obundet slumpmässigt urval med hjälp av programvaran Excel. Titlarna till urvalet hämtades från Kungliga bibliotekets databas Libris.

  Resultaten visade att skillnaderna var markanta men även att det fanns flera likheter. De stora skillnaderna återfanns beträffande kokböckernas omslag som framsidans yta och ytbehandling, medan likheterna återfanns i inlagan som andelen marginaler och andelen bilder.

 • 194.
  Karlsson, Fredrik
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Szatek, Elsa
  Stockholms universitet.
  Helandet i sårbarheten2017Inngår i: DRAMA: Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, ISSN 0332-5296, nr 1, s. 6s. 12-17Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 195. Karlsson, Louise
  "Du gör mig galen" på vita duken: En analys om hur film beskriver mental ohälsa utifrån Silver Linings Playbook och The King’s Speech 2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mental ohälsa är ett växande samhällsproblem. Utsatta individer är känsliga för omvärldens uppfattningar. Ämnet har länge intresserat filmskapare, men har traditionellt använts på ett oseriöst sätt. Det finns tecken på att samhällets syn förändras, gäller det även för film och har det i så fall någon betydelse?

  Uppsatsen studerar två nyligen prisbelönade filmer om mental ohälsa, analyserar filmernas karaktärer i förhållande till litteratur; diagnoser, behandlingar och symptom – samt jämför sluten, där olika vägar valts, skillnaden och gjorda val i förhållande till verkligheten.

  Slutsatsen är att samhällets okunskap om mental ohälsa gör filmens skildringar viktiga. Film är konst men också kommunikation. Det viktiga är vad man förmedlar och hur. Behandlas ett känsligt ämne finns det ett ansvar, särskilt om man beskriver en utsatt grupp.

  Det går att förmedla ett budskap som följer den vetenskapliga diagnosen, utan att negativt påverka handlingen. Därmed sprids inga ytterligare fördomar, samtidigt som resultatet blir trovärdigare.

 • 196. Karlsson, Maja
  Det synliga ljudet:: En jämförelse av ljuddesignen i två filmadaptioner av Den osynlige 2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har ljudeffekter, atmosfärljud och dialog analyserats i tre utvalda sekvenser från den svenska filmen Den osynlige samt de tre motsvarande sekvenserna i denna berättelses sekundära adaption, den amerikanska filmen The Invisible. Detta för att undersöka hur dessa tre ljudkategorier används för att förmedla känsla, karaktärisera och beskriva miljö, samt för att jämföra och hitta skillnader i ljuddesignen mellan de två adaptionerna.

  Analysmetoden som har använts är Michel Chions maskingmetod där analysen görs i tre delar. I en del avlyssnas ljudet utan bilden, i nästa betraktas bilden utan ljudet och i den tredje upplevs de tillsammans i sin helhet. Detta för att varje detalj i ljudet ska framträda och inte döljas av bilden och för att bilden ska ses för vad den är och inte som ljudet bygger upp den.

  Resultatet visar på att den tydligaste samverkan mellan ljudeffekter, atmosfärljud och dialog visas i miljöbeskrivningen, medan dialogen har störst roll inom karaktärisering och ickediegetisk musik, som inte har varit i fokus i analysen, har mest betydelse för känsloförmedlingen.

 • 197.
  Karlsson, Martina
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Profilering av internationellaideella miljöorganisationerpå internet: En visuell analys av internationella ideellamiljöorganisationers webbsidor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här studien behandlar om det finns ett samband mellan 50 internationella

  ideella miljöorganisationers specifika inriktning och designen på deras

  webbsidor. De frågeställningar som besvarades var, hjälper webbsidornas

  design till att förmedla organisationens specifika inriktning, länkar webbsidorna

  vidare till sociala medier, samt upplevs mer estetiskt tilltalande webbsidor som

  mer trovärdiga. De metoder som användes i studien var en visuell

  innehållsanalys och en enkätundersökning. Den visuella innehållsanalysen

  visade att de mest återkommande generella dragen hos webbsidorna var

  användningen av naturfärger, reportagebilder samt linjära typsnitt. Resultatet

  visade att det generellt inte finns några starka samband mellan

  organisationernas inriktning och utseende på webbsidan, även om de i vissa fall

  med hjälp av designen förmedlar vad de arbetar med. Den visuella

  innehållsanalysen och enkätundersökningen visade att användaren kan ha olika

  uppfattning om vad som utstrålar trovärdighet beroende på vilken

  designerfarenhet den har. Enkätundersökningen bekräftar till viss del att

  webbsidor som har en professionell känsla och representerar organisationen väl

  ger ett trovärdigt intryck. Majoriteten av organisationerna länkade vidare till

  sociala medier från sina webbsidor. Endast två av webbsidorna saknade länkar.

  Organisationernas webbsidor hänvisar främst vidare till dagens mest populära

  sociala medier (som t.ex. Facebook), vilket kan göra att de missar en yngre

  målgrupp när de inte använder sig av de mindre nätverken.

 • 198.
  Kastberg, Emelie
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Engberg, Jonas
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Det läckande röret: En undersökning av jämställdheten i den svenska filmbranschen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen studerade vi varför den svenska filmbranschen är ojämställd i nyckelrollerna mellan män och kvinnor. Den svenska filmpolitiken har i flera decennier strävat efter att skapa jämställdhet inom branschen men siffrorna visar att de flesta högbudgetfilmer fortfarande är ojämställda när det kommer till nyckelrollerna manus, fotograf och regissör. För att undersöka detta genomförde vi en intervjustudie med medarbetare i den svenska filmbranschen som i olika roller har kommit i kontakt med frågor som berör ämnet om könsbalansen inom fältet. Resultatet av undersökningen visade att aktörerna i branschen är medvetna om ojämställdheten. Orsaken till problemet är, enligt aktörerna, att rekrytering sker inom vänskapskretsar och att det ekonomiska samt arbetsförhållandena är svåra att reglera.

 • 199.
  Kasurinen, Viktor
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Coca-Cola Company - En färgstark personlighet: En undersökning i färgers förmåga att förmedla varumärkesidentitet i reklamfilm2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats ämnar undersöka hur färg kan användas i reklamfilm för att uttrycka en varumärkesidentitet och stärka filmers bildspråk. I detta syfte så genomfördes en komparativ bildanalys där tre reklamfilmer från företaget Coca-Cola Company jämfördes utifrån hur filmerna använde sig av färg.

  Studien fann att reklamfilmerna använder sig av färgnyanser för att kommunicera en specifik varumärkesidentitet till konsumenten samt att reklamfilmerna använde sig av sina egna varumärkesfärger i filmen för att öka kännedomen kring företaget. I filmerna så tillämpades även ett flertal tekniker i färgkorrigering, ljussättning och scenografi för att med större säkerhet skapa en tilltalande färgpalett och bibehålla åskådarens uppmärksamhet.

 • 200. Kindstrand, Emmy
  Färg som en essentiell berättarkomponent: En semiotisk filmanalys av färgernas inverkan på filmens berättelse2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks färgkorrigeringens och färgbearbetningens funktion som ett betydande berättarelement i film. Hur kan färger inverka på berättelsen i filmen och hur påverkas stämningen? För att undersöka det har jag analyserat tre utvalda scener från två Harry Potter-filmer, där scenerna är valda utifrån en stämning. Scenerna analyseras med stöd av semiotik där färgteori tillämpas för att se vilka färgkoder som finns i scenen och hur färgtoner används för att påverka och/eller förstärka stämningen. Genom analysen har jag dragit slutsatsen att färg är en stark berättarkomponent i film som kan ha skilda associationer beroende på individuella tolkningar och erfarenheter. Val av färgton och färgbearbetning kan även påverka en scens stämning.

1234567 151 - 200 of 386
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf