du.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
12345 151 - 200 of 210
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Nilsson, Christoffer
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Bild, ett ämne för alla?: Bildämnet ur ett genusperspektiv med fokus på digitalt skapande2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få kunskap om hur elever beskriver bildämnet ur ett genusperspektiv men också vad dessa elever ser som motiverande inom bildämnet, främst med fokus på digitalt skapande. Det empiriska materialet samlades in med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer där sju elever från gymnasiet deltog. Den data som sedan analyserats har gjorts genom en genusvetenskaplig grund med en fenomenografisk ansats. Enligt Skolverket ska skolan motverka all form av diskriminering bland annat på grund av kön, samtidigt som andra skolverkstexter och utvärderingar redogör för en tydlig skillnad mellan tjejers och killars intresse för bildämnet samt att differensen där mellan tjejers och killars betyg är som störst. Studien visar att motivation inom bildämnet och digitalt skapande främst är knutet till egna intressen men är i hög grad beroende av lärarens kompetens inom området. Det framgår att elever efterfrågar mer digitalt arbete inom bildämnet, vilket talar emot det mer vanliga traditionella arbetet. Om bildämnet skulle vara ett ämne för tjejer, för killar eller ett ämne för alla beskrivs på tre sätt. 1) Ett ämne som är för alla som inte har med kön att göra, 2) ett ämne som inte borde ha med kön att göra men som är något mer för tjejer. 3) Att bildämnet är tjejigt, men att detta är något som måste motarbetas.

 • 152.
  Nilsson, Josefina
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Retuschörens arbetsprocess: Djupintervjuer med professionella retuschörer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har syftat till att, genom semistrukturerade djupintervjuer med professionella retuschörer aktiva i branschen, undersöka om gemensamma steg kunde urskiljas genom respondenternas beskrivningar av arbetsprocessen.Genom studien framkom det att respondenterna beskrev likartade processer samt att samarbete med medarbetare var en viktig faktor för ett utvecklande arbete. Beskrivningarna av arbetsprocessen tydde på att samtliga respondenter hade ett personligt intresse för arbetet och branschen.Respondenterna ansåg även att retuschörens tidigare erfarenhet var betydande och till stor del påverkar tidsåtgången för arbeten. De menade också att tidsåtgången även påverkas av hur utförlig arbetsordern är vid uppstart av projektet. Det framkom även att respondenterna själva inte genomför någon utförlig uppföljning och granskning av hur det slutliga materialet används.

 • 153.
  Nilsson, Linnea
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Varför ser vi på tv-serier?: En kvalitativ undersökning om publikens känslor, motiv och relationer som uppstår2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vad publiken känner när de ser på tv-serier och vad som motiverar publiken till att följa dem. Tillgången till tv-serier har ökat under de senaste åren på grund av internets utveckling och i takt med detta har också konsumtionen ökat. För att undersöka vad publiken har för känslor för de tv-serier de följer har kvalitativa intervjuer utförts med fem informanter som flitigt ser på tv-serier. Materialet har analyserats utifrån teorier om reception av film- och tv-tittande. Resultatet visade på att tv-serier får publiken att känna en samhörighet, eller en vänskap, till karaktärerna i sina tv-serier, det får dem att reflektera över sin tillvaro, fly verkligheten och samtidigt får tv-serier publiken att må bra. Dessa resultat kan vara motiv till varför publiken fortsätter att se på tv-serier, avsnitt efter avsnitt.

 • 154.
  Nordmark, Ellinor
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Meningsskapande i inledningsmontaget av Pixars Upp: En bildsemiotisk och multimodal analys2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats diskuterar genom en semiotisk och multimodal analys av intromontaget i filmen Upp hur semiotiska resurser samspelar i film och vad detta får för mening i filmen och hur detta kan appliceras på andra filmer. Uppsatsen går in på hur olika känslor såsom sorg, kärlek och uppfattningen av tid har gestaltats i denna scen och vad de olika semiotiska resurserna, färg, musik, objekt och klippning har för roll i att få fram dessa känslor.

 • 155.
  Nyström, Elin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Könsstereotyper i musikbranschen: En analys av skivomslag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Könsstereotyper är något som finns i alla kulturer och påverkar både män och

  kvinnor redan från barnsben. Inte minst musikindustrin kantas av

  könsstereotyper som gör sig synliga i allt från låttexter till musikvideor. Men

  mycket lite tycks vara skrivet om hur artister framställs på sina skivomslag med

  könsstereotyper som utgångspunkt.

  Syftet med föreliggande studie var därför att analysera och jämföra skivomslag

  för kvinnliga och manliga artister för att identifiera vad som skiljer dem åt, med

  vikt på vilka könsstereotyper som förekommer. Syftet var även att se om någon

  förändring har skett med tiden vad gäller utformningen av skivomslag samt

  undersöka hur eventuella könsstereotyper tar sig uttryck i olika kulturer och

  genrer.

  En visuell innehållsanalys gjordes på 100 skivomslag, hälften utgivna

  2006/2007 och andra hälften utgivna 2016/2017. Hälften av omslagen från varje

  år var för kvinnliga respektive manliga artister.

  Resultatet visade att en del av de könsstereotyper som är vanliga vid

  fotograferandet av män och kvinnor även förekom på skivomslag. Men på en

  del punkter frångick omslagen traditionella könsstereotyper. Resultatet visade

  även att förekomsten av stereotyper har förändrats en del under tioårsperioden.

  En del skillnader kunde också identifieras vid en jämförelse av amerikanska och

  svenska artister, samt vid en jämförelse av olika genrer.

  Slutsatserna som kunde dras utifrån studiens resultat var att det finns skillnader

  i hur manliga och kvinnliga artister porträtteras på sina skivomslag. Men

  skivomslagsbilder avviker en del från de stereotyper som gör sig synliga i andra

  sammanhang när män och kvinnor fotograferas.

 • 156.
  Nyström, Elin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Könsstereotyper imusikbranschen: En analys av skivomslag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Könsstereotyper är något som finns i alla kulturer och påverkar både män ochkvinnor redan från barnsben. Inte minst musikindustrin kantas avkönsstereotyper som gör sig synliga i allt från låttexter till musikvideor. Menmycket lite tycks vara skrivet om hur artister framställs på sina skivomslag medkönsstereotyper som utgångspunkt.Syftet med föreliggande studie var därför att analysera och jämföra skivomslagför kvinnliga och manliga artister för att identifiera vad som skiljer dem åt, medvikt på vilka könsstereotyper som förekommer. Syftet var även att se om någonförändring har skett med tiden vad gäller utformningen av skivomslag samtundersöka hur eventuella könsstereotyper tar sig uttryck i olika kulturer ochgenrer.En visuell innehållsanalys gjordes på 100 skivomslag, hälften utgivna2006/2007 och andra hälften utgivna 2016/2017. Hälften av omslagen från varjeår var för kvinnliga respektive manliga artister.Resultatet visade att en del av de könsstereotyper som är vanliga vidfotograferandet av män och kvinnor även förekom på skivomslag. Men på endel punkter frångick omslagen traditionella könsstereotyper. Resultatet visadeäven att förekomsten av stereotyper har förändrats en del under tioårsperioden.En del skillnader kunde också identifieras vid en jämförelse av amerikanska ochsvenska artister, samt vid en jämförelse av olika genrer.Slutsatserna som kunde dras utifrån studiens resultat var att det finns skillnaderi hur manliga och kvinnliga artister porträtteras på sina skivomslag. Menskivomslagsbilder avviker en del från de stereotyper som gör sig synliga i andrasammanhang när män och kvinnor fotograferas.

 • 157.
  Nyström, Sandra
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Lärplattor, applikationer och pedagogiskdokumentation i förskolan: En studie av en förskolas användning av en pedagogiskapplikation2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien handlar om pedagogisk dokumentation i förskolan med hjälp av lärplattan, samt om att få barnen mer delaktiga i den pedagogiska dokumentationen. Läroplanen för förskolan (s. 14) lyfter fram att förskolans kvalitet regelbundet ska följas upp, utvärderas och utvecklas, och då även systematiskt dokumenteras. För att kunna stödja och utmana barn i deras lärande måste det finnas kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet. Det är viktigt att kunna dokumentera på ett enkelt sätt och även få barnen delaktiga i det som görs på förskolan.Syftet med den här studien är därför att undersöka den digitala pedagogiska dokumentationen på en förskola i samt att belysa läroplanens krav på barns delaktighet i processen. Metoden har inspirerats av aktionsforskning, där personalen på förskolan och jag som forskare har samarbetat. Studien fokuserar hur ett digitalt pedagogiskt verktyg kan medverka till barns delaktighet i verksamheten.Resultatet visar att via en applikation som inriktar sig mot pedagogisk dokumentation, kan både den pedagogiska dokumentationen förenklas och barnens delaktighet öka. Det sker då förskollärarna kan använda sig av bilder och ljudfiler via den anpassade applikationen.

 • 158.
  Olby, Mikaela
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  På liv och död: En undersökning av hur självmordsproblematik gestaltas i serierna13 Reasons Why och My Mad Fat Diary2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Avsikten med denna studie har varit att undersöka hur självmordsproblematik skildras iungdomsserierna 13 Reasons Why (2017) och My Mad Fat Diary (2013). Det har gjortseftersom 13 Reasons Why har blivit starkt kritiserad av både publik och specialister inommental hälsa för dess skildring av självmordsproblematik. Samtidigt har My Mad Fat Diaryfått beröm av både kritiker och publik för dess hantering av samma tema. För att kunna svarapå frågan om hur serierna representerar självmordsproblematik har fokus i undersökningendärför legat på vad som skiljer deras gestaltning åt, men även på vad deras gestaltning har förlikheter. Serierna har undersökts med hjälp av en berättelseanalys och en bildsemiotiskanalys, och detta med utgångspunkt i riktlinjer som finns för ansvarsfull mediehantering avsjälvmordsproblematik. De två teorier som suicidforskningen tar upp är Werthereffekten ochPapagenoeffekten, och det är utifrån dessa som riktlinjerna är utformade. Werthereffektenkallas det när skildring av självmord i medier bidrar till självmordsimitation hos publiken.Papagenoeffekten innebär istället att en porträttering av självmordsproblematik i medierbidrar till att förhindra självmord i verkliga livet. Resultatet av studien blev att 13 ReasonsWhy tar upp bakomliggande traumatiska upplevelser, och psykisk ohälsa, som en anledningtill att dess huvudkaraktär begår självmord. My Mad Fat Diary vidrör i sin tur också att desshuvudkaraktär lider av psykisk ohälsa som lett fram till ett självmordsförsök. Däremot visarinte 13 Reasons Why på att huvudkaraktärens problematik är behandlingsbar. My Mad FatDiary visar däremot på att huvudkaraktärens problematik kan övervinnas genom att bryta enisolering, öppna upp sig och ta hjälp av andra människor. Det här gör att My Mad Fat Diaryförhåller sig väl till de riktlinjer som finns för medier att förhålla sig till, till skillnad från 13Reasons Why som till största del inte uppfyller riktlinjerna.

 • 159.
  Olsen, Gisela
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Hur grafiska formgivare runt om i världen uppfattar skandinavisk grafisk design2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie har varit att kartlägga hur grafiska formgivare runt om i världen uppfattar skandinavisk grafisk design. 53 deltagare från industriländer deltog i studien som använde en kombination av mail-intervjuer och enkäter. Resultaten från denna studie indikerar att, oavsett kontinent, upplevs skandinavisk grafisk design som enkel och funktionell. Layouten uppfattades som rutnätsbaserad med mycket ljusrum och få grafiska element. Monokroma färger som svart, vit och grå utan gradienter och skuggor uppfattades som typiska för skandinavisk grafisk design; följt av jord- och pastellfärger. Sanserifer var mest förknippade med skandinavisk grafisk design. Motiv ansågs i denna studie att användas sparsamt, men när de används avbildar de naturen eller geometriska former. Foton och illustrationer ansågs användas ungefär lika mycket, illustrationer hade en smärre större preferens. Den upplevda påverkan av skandinavisk grafisk design varierade mellan deltagarna. Deltagarna som tyckte att påverkan var stor, ansåg att detta berodde på förespråkandet av enkelhet och funktion, sammanflätning av designområden och/eller frammaning av hållbar grafisk design. Deltagarna som ansåg att påverkan var låg, tyckte att för lite publicitet var en bidragande faktor.De flesta deltagarna i denna undersökning ansåg att skandinavisk grafisk design var enklare i jämförelse med vad de kunde se i sina hemländer. Vidare tyckte afrikanska, asiatiska och sydamerikanska deltagare  att färgerna hade lägre kroma.

 • 160.
  Olsson, Evelina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Stjerna, Ida
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  “They’re not that different from us, really”: En analys om hur kejsarpingviner representeras i två naturfilmer.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur kejsarpingviner representeras i naturfilmerna March of the Penguins (2005) och Snow Chick: A Penguin's Tale (2015). Uppsatsen fokuserar främst på hur föreställningar om genus och mänskliga normer om familjestrukturer syns i filmerna samt hur kejsarpingvinernas relation och beteenden till varandra representeras. Vi använder genus som den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen. De filmer som analyseras är March of the Penguins och Snow Chick: A Penguin’s Tale. Vi analyserar filmerna utifrån Roland Barthes semiotiska teori genom begreppen denotation och konnotation. Resultatet av analysen visar att de två filmerna representerar pingvinerna på liknande sätt, genom att tillskriva förmänskligande egenskaper och beteenden på djuren utifrån föreställningar om genus och mänskliga normer om familjestrukturer. Resultat av analysen visar främst att filmerna endast skildrar det heterosexuella förhållandet och den traditionella kärnfamiljen.

 • 161.
  Palm, Robert
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Marvel Cinematic Universe: Sammanlänkade filmer i ettintertextuellt universum2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med den här uppsatsen är att analysera hur filmstudion Marvel Studiosfilmer är sammanlänkade med varandra i ett intertextuellt universum, samt undersökahur väl Marvel Studios har lyckats med att filmatisera sina karaktärer. Alla av MarvelStudios filmer ingår i ett gemensamt filmuniversum, kallat för MCU. Jag har analyseratsex av Marvel Studios sammanlagt tio filmer, och analyserat element som bindersamman de olika filmerna.När jag analyserade hur filmerna är sammanlänkade så sökte jag också efter hurmycket filmerna i MCU använder sig av intertextualitet. För att sedan undersöka hurbra Marvel Studios har lyckats med att skapa starka karaktärer i sina olika filmer, såanvände jag mig av idéer från tre olika författare som går genom hur man skriver braoch fascinerande karaktärer. Jag kom fram till att Marvel Studios många gånger harföljt de principer som dessa författare förespråkar att man använder, och att det harbidragit till att MCU har blivit en sådan framgång.Min analys visade att samma karaktärer och objekt medverkar i flera olika filmer.Filmer som egentligen är oberoende av varandra, men som ändå tillhör sammauniversum. Jag kom också fram till att MCU:s filmer skapar många intertextuellamöten mellan filmerna och publiken som ser dem.

 • 162.
  Panula, Iiro
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Edvinsson, Pontus
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  ATT KLIPPA ELLER INTE KLIPPA: En jämförelse av sequence shots och kontinuitetsprincipens inverkan på karaktärstolkningar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka skillnader i tolkningen av karaktärer i två versioner av en och samma scen klippta utifrån olika metoder. Den ena klipptes utifrån kontinuitetsprincipen och den andra klipptes inte alls, utan gestaltades istället enbart genom en helbild, i en tagning, i vad som kallas en sequence shot. Genom att gestalta ett maktspel mellan tre karaktärer i scenen tar författarna fasta på skillnader i uppfattningen av makt- och statusförhållanden. Versionerna sågs av två olika testgrupper i omvänd ordning som sedan fick frågor i enkätform. Resultatet visar på att kontinuitetsklippningen ger tittaren en mer enhetlig bild av handlingen och fördjupade bilder av karaktärerna, medan en sequence shot ger en större spridning tolkningar och en mer övergripande bild av karaktärernas gruppdynamik i scenen.

 • 163.
  Parö, Jonatan
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Mad Men - Att skildra samtiden via 60-talet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka om huruvida det går att se tv-serien Mad Men som en

  kommentar på nutiden. Att genom greppet cognitive estrangement se hur en produktion kan

  diskutera en aktuell problematik i en annan tidsålder. Genom att sedan diskutera varsitt

  exempel ur respektive tidsålder också koppla ihop dem och på så sätt undersöka om det är en

  kommentar som går att avläsa genom Mad Men. Genom en fallstudie har jag valt ut relevant

  material för att besvara mina frågeställningar. Jag har då använt reklam av läskföretaget

  Coca-Cola och jämfört dess marknadsföring och approach med hur Mad Men behandlar

  cigaretter, främst genom Mad Men’s pilotavsnitt Smoke Gets in Your Eyes, skrivet av seriens

  skapare och showrunner, Matthew Weiner.

  Jag har nått slutsatsen att det går att se samband mellan dessa två faktorer och att det då går

  att avläsa detta som en möjlig kommentar från Mad Men, som då vidare går att tolka som en

  kommentar på nutiden.

 • 164.
  Paulsson, Johan
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Sazesh, Martin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Att presentera en antagonist: En undersökning av konventionen om höga och låga kameravinklar vid presentationen av en antagonist2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En konvention inom filmbranschen är att grod-, fågel- eller normalperspektiv kan användas för att skapa olika maktperspektiv på karaktärer i filmer. Filmens motståndskaraktär, antagonisten bör generellt vara stark och mäktig något som kan förstärkas med hjälp av grodperspektivet. Denna undersökning vill ta reda på hur de olika kameraperspektiven används vid introduktionen av kända antagonister från American Film Institutes lista över de "50 bästa filmskurkarna genom tiderna".

  Denna uppsatsundersökning utgår från vetenskapliga teorier om vad ett grod-, fågel- och normalperspektiv är för att genom en kvantitativ metod ta reda på hur kameraperspektiven används vid introduktionen av framgångsrikt genomförda antagonister.

  I resultatet visas att en majoritet av bilderna är grodperspektiv. Uppsatsen innehåller även diskussion om olika sätt att använda konventionen. I detta avsnitt diskuteras även problematiken med att bedöma kameraperspektiv utifrån rådande vetenskap vilket pekar på ett behov av att utveckla begreppen.

 • 165.
  Pavlović, Katarina
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Vägen till styrkelyftarens grafiska profil: Framtagning av logotyp och grafiskprofil för Järfälla Atletklubb2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport har utförts i samarbete med Järfälla Atletklubb. Klubben

  behövde hjälp med att få riktlinjer i deras grafiska uttryck samt en uppdaterad

  version av deras logotyp. Järfälla Atletklubb tog hjälp av Högskolan Dalarna

  och författaren fick uppdraget att arbeta med klubben. Syftet med arbetet är att

  skapa en ny logotyp samt en grafisk profil åt klubben som sammanställts i en

  grafisk manual. Syftet med logotypen samt profilen är även att spegla

  atletklubbens kärnvärden, styrka, gemenskap och glädje.

  Studien har nyttjat Sless informationsdesignprocess som metod och strategi.

  Genom att ha fått en uppfattning om organisationen, konkurrenterna och

  klubbens värderingar arbetades det fram en ny grafisk profil. För metoden

  genomfördes det även en enkätundersökning samt ett experiment där Järfälla

  Atletklubb fick testa manualens användarvänlighet. Experimentet utfördes med

  tre av klubbens medlemmar och tillika styrelse. Enkätundersökningen syftade

  till att undersöka hur både medlemmar och klubbens målgrupp uppfattar den

  nya grafiska profilen samt om den representerar klubben och dess värdeord.

  Genom enkätundersökningen bekräftades det att den framtagna logotypen

  representerar de kärnvärden som Järfälla Atletklubb står för.

  Med resultatet från experimentet ska den grafiska profilen/manualen endast

  omfatta ett grundläggande koncept om logotyp, färg, typsnitt och bild.

  Manualen utformades med en kombination av text och förklarande grafik för att

  göra den så användarvänlig som möjligt.

 • 166.
  Pettersson, Erika
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Ågren, Emelie
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Grafisk identitet för ett glasmästeri: Processen bakom produktionen avlogotyp, webbsida och grafisk manual för Falu Glastjänst AB2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För att särskiljas från konkurrenter och vara förtroendeingivande är en

  konsekvent grafisk identitet av stor vikt. Därför syftar föreliggande

  undersökning till att modernisera den grafiska identiteten hos Falu Glastjänst

  för att denna ska förmedla hållbarhet, kvalité och service. Vidare är målet att

  leverera en webbsida där den grafiska identiteten tillämpas och en

  rekommenderad grafisk manual till Falu Glastjänst.

  Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med Falu Glastjänst och en kund till

  företaget. Två webbaserade enkätundersökningar utfördes där den första syftade

  till att ta reda på målgruppens tillvägagångssätt vid behov av ett glasmästeri,

  medan den andra enkäten utfördes för att testa det framtagna materialet på

  potentiella kunder. Vidare genomfördes Card Sortings med fyra potentiella

  kunder och tre personer inom IT-branschen för att bygga en maximal hierarki

  och således en användarvänlig webbsida.

  Undersökningen resulterade i en logotyp och grafisk identitet som enligt Falu

  Glastjänst samt tidigare- och potentiella kunder förmedlar hållbarhet, kvalité

  och service. Från undersökningen har även en webbsida kunnat tas fram, där

  hierarkin är baserad på respondenternas och således målgruppens önskemål och

  vanor.

 • 167.
  Pettersson, Josefin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Grafisk formgivning av tryckta poesiböckers inlaga: En kvalitativ undersökning om poetens och formgivarens uppfattning, och skapandeprocessen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Undersökningens huvudsakliga syfte har varit att ta reda på poeter och formgivares inställning till den grafiska formgivningen av inlagan i tryckta poesiböcker. Vidare har undersökningen även behandlat hur skapandeprocessen av grafisk formgivning i poesigenren går till.Semistrukturerade djupintervjuer med sju poeter respektive fyra formgivare genomfördes med avsikt att besvara frågeställningen. Undersökningens resultat visar att såväl poeter som formgivare anser att den grafiska formgivningen är viktig i poesiböcker. Formgivningen ska primärt samspela med textens semantiska innehåll samt att tillsammans med omslaget ge en samlad helhetsupplevelse. Skapandeprocessen av den grafiska formgivningen i tryckta poesiböcker är individuell och svår att generalisera, vidare konstateras att processen till viss del kan liknas med formgivningsprocessen i övriga genrer.

 • 168.
  Popek, Erik
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Dold berättare – VFX i Harry Potter-filmerna: En analys av digitala visuella effekter i Harry Potter och de vises sten & Harry Potter och Dödsrelikerna Del: 22018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om digitala visuella effekter och hur de används i fantasyfilmerna

  Harry Potter och de vises sten (2001) och Harry Potter och Dödsrelikerna: Del 2 (2011). Filmanalysen är avgränsad till scener som är viktiga för filmens narrativ. Scenerna utgör centrala delar av den klassiska dramaturgiska modellen. Syftet med uppsatsen är att undersöka om de visuella effekterna har någon narrativ betydelse och funktion inom de två Harry Potter-filmerna. I uppsatsen används litteraturen till att skapa ett analysverktyg som inkluderar en undersökning av effekternas form och syfte, samt en narrativ analys av de visuella effekterna. Uppsatsen avslutas med slutsatsen att båda Harry Potter-filmerna är beroende av visuella effekter, samt att effekterna har en avsevärd betydelse för filmernas narrativa förmåga och utveckling.

 • 169.
  Pössl, Jennifer
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Grafisk profil till ett företag inom städbranschen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Dingtuna städservice är ett nystartat företag som främst inriktar sig på städtjänster åt privatpersoner. Företaget erbjuder professionell städning till låga priser och skräddarsyr sina städtjänster efter kundens behov tex flyttstädning, visningsstädning och vardaglig städning av hemmet. Företagsägaren är relativt ny i branschen och har en mindre kundkrets. I nuläget saknar Dingtuna städservice en logotyp och grafisk profil att marknadsföra sig med vilket är viktigt för att nå fler kunder.

  Denna rapport behandlar frågeställningen:

  • • Hur ska den grafiska profilen för Dingtuna städservice utformas för att förmedla företagets värdeord och värderingar?

  Genom litteraturstudier, visuell innehållsanalys, semi-strukturerade intervjuer, webbaserad enkätundersökning lede till ett resultat av en grafisk profil som uppfyller sina värdeord professionalitet och kvalitet. En grafisk profil med innehållande logotyp, färgpalett, typsnitt, tryckmaterial, profilmaterial och en mockup för webb. Den grafiska profilen appliceras sedan praktiskt på tryckmaterial, profilmaterial och mockup för hemsidan.

 • 170.
  Qvarnström, Julia
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Harry Potter och Hemligheterna bakom adaptionen: En semiotisk analys om hur Harry Potter som karaktär översatts från bok till film i ”Hemligheternas Kammare”2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Harry Potter som karaktär

  framställs i boken Harry Potter och Hemligheternas Kammare i jämförelse med

  filmadaptionen med samma namn. Genom en semiotisk analys på två nivåer

  granskas karaktären för att se på vilka sätt karaktären Harry Potters personliga

  egenskaper och tankar har översatts och ändrats i förflyttningen från bok till film. I

  slutdiskussionen visas att Harry Potter har förändrats något i adaptionen, men hans

  personlighet framställs i slutändan mycket som densamma. Att karaktären innehar

  samma personlighet och påvisar samma egenskaper är viktigt för att adaptionen

  ska fungera och gör att själva berättelsen i adaptionen inte måste vara fullt trogen

  till originalet för att ge samma bild.

 • 171.
  Rinzén, Anton
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Östling, Marcus
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Sergio Leones karaktärsintroduktioner2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Spaghettiwestern är en genre som till skillnad från sin amerikanska motsvarighet skildrade westernmiljön på ett mer realistiskt sätt med antihjältar som inte nödvändigtvis skiljde sig speciellt mycket från antagonisters. Den största av alla filmskapare inom genren var Sergio Leone. I den här uppsatsen studerar vi hur Leone introducerar sina karaktärer utifrån bild och ljud. I uppsatsen går vi grundligt igenom sex karaktärer från fyra olika filmer. A fistful of dollars (1964), For a few dollars more (1965), The good, the bad, and the ugly (1966) samt Once upon a time in the west (1968). Genom detta har vi kunnat hitta ett mönster i hur karaktärerna introduceras på liknande sätt genom dessa filmer.

 • 172.
  Schön, Matilda
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  THE NEW WAY OF EDITING?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka Steven Mirriones och Juliette

  Welflings klippstil i filmen

  The Hunger Games (2012). Sex olika situationer som

  representerar en bredd av användning av jump cuts har analyserats för att undersöka

  jump cutsens funktioner, hur diskontinuitet kombineras med kontinuitet samt vad de

  har för påverkan på filmens narrativa berättande. Med hjälp av Bordwells och

  Thompsons teori om filmklippningens dimensioner, Murchs teori om vad som

  motiverar ett klipp och Kimergårds forskning på diskontinuitetsklippning kombinerat

  med kontinuitetsklippning undersöker uppsatsen jump cuts funktioner, deras relation

  till det narrativa berättandet och hur de skapar en relation till karaktärerna. Resultatet

  visar på användandet av jump cuts i filmen

  The Hunger Games bidrar till att leda den

  narrativa berättelsen framåt, de skapar en kontakt med karaktärernas subjektiva

  upplevelser samt visar på att diskontinuitet kan fungera i symbios med kontinuitet.

 • 173.
  Sehlgård, Amanda
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Något att bita i: En studie av vampyrfilm från andra kulturer än den västerländska2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur vampyrfilmer från andra kulturer relaterar till Bram Stokers

  Dracula och den europeiska myten. Vampyren har varit ett forskningsämne sedan 1700-talet och sedan 90-talet har en del av vampyrforskningen fokuserat på vampyren som en postkolonial varelse. Flera studier visar på att Dracula är en representation av "de andra", men också en representation för de förtryckande kolonierna. I uppsatsen analyseras fyra filmer från olika delar av världen och kommer fram till att en vampyrfilm aldrig helt verkar kunna avvika från Dracula, men att just dessa fyra filmer tar upp viktiga frågor om hybriditet, gemenskap och relationen till kristendomen.

 • 174.
  Sexton, Carolina
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Karaktären Peter Pan och valet att drömma: En analys av karaktären Peter Pan i olika adaptationerFörfattare:2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats kommer tre gestaltningar av berättelsen om Peter Pan diskuteras, med fokus på en analys av karaktären. Syftet är att se vilka gemensamma karaktärsdrag som finns i de olika versionerna och om det går att beskriva en helhetsbild av Peter Pan, och vad helhetsbilden av Peter Pan förmedlar. Verken som diskuteras är romanen Peter and Wendy (1911) samt filmerna Hook (1991) och Pan (2015). Utgångspunkten för uppsatsen är att se vilka karaktärsdrag som utmärker sig i verken, vilka drömmar karaktären har och vilka val karaktären gör för att uppnå dessa drömmar. Denna analys pekar på att det inte går att definiera Peter genom bara ett av hans karaktärsdrag, men att det istället är sammansättningen av karaktärsdragen, överskridande genom verken, som faktiskt bygger upp karaktären. Sammansättningen av dessa karaktärsdrag hjälper till att måla upp Peter som ett mellanting. Genom denna analys kan det konstateras att det är samma karaktär som syns genom verken, dock att det är olika sidor av honom som gestaltas. Dessa sidor tillsammans visar att Peter förkroppsligar en ungdomlig livsgnista som förmedlar att man ska våga tro på sig själv och sina drömmar.

 • 175.
  Sharaf, Emma
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Filmklippningens gestaltningsmetoder: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att redovisa vad den tidigare forskningen kommit fram till gällande filmklippningens gestaltningsmetoder samt att undersöka hur dessa används i fem olika filmscener. Metoden är en litteraturstudie och filmanalys. De valda gestaltningsmetoderna är kontinuitet, diskontinuitet, kollision, sammanlänkning och emotionell rytm. Gestaltningsmetoderna är valda utifrån Smiths tidigare forskning om kontinuitet, Kleckers tidigare forskning om diskontinuitet och Pearlmans tidigare forskning om kollision, sammanlänkning och rytm. Undersökningens fokus är kring gestaltningsmetodernas expressiva dimensioner. Utifrån denna undersökning går det att fördjupa sina kunskaper inom filmklippning som gestaltningsmetod.

 • 176.
  Sheremet, Margarita
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Progressionen av bildkompositionsmetoden negative space av Hoyte Van Hoytemas filmfoto i filmen Her (2013)2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The main purpose of the essay was to find out the photographic composition negative space’s progression, in the cinematography of Her (2013), and correlation to the main character's emotional state. The result was analyzed with the help of a composition analysis, dramaturgical analysis and an emotional theory. Three photos from each dramaturgical act (nine in total) were chosen to establish and create a relation to the main character’s emotional state. The result shows that negative space functions as an important visual medium, through collaboration with other photographic composition methods, to create imbalance and unease, or symmetry and harmony for the main character in Her. When the main character is alone, sad or emotionally unstable, negative space shrinks and isolates him through vast space, whereas when he is happy and positive negative space (in collaboration with other compositions) leads the eye and focus directly to him. The progression of negative space also shows a distinctive affinity to the main character’s romantic relationship, which shows that the progression relates and depends on the romantic bond.

 • 177. Sjöberg, Anna
  Digitalt skapande i bildämnet i grundskolan: En litteraturstudie av aktuell forskning kring digitalt skapande2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att, utifrån tidigare forskning, undersöka olika aspekter

  när det gäller digitalt skapande i ämnet bild. Metoden som används är en

  systematisk litteraturstudie. Inledningsvis ges en kortfattad tillbakablick när det

  gäller bildämnets utveckling. Resultatdelen är uppdelad i fyra delar: Förutsättning

  för digitalt skapande i bildundervisningen, inställningen till digitalt skapande hos

  elever och lärare, praktiserandet av digital skapande i bildundervisningen idag och

  betydelsen av det digitala skapandet i bildundervisningen. Det framkommer i

  resultatet att elevernas användning av digitala medier på fritiden är omfattande

  men att detta inte nödvändigtvis innebär att det har de kunskaper som krävs i

  dagens samhälle. Resultatet visar att digitalt bildskapande inte är en tillräckligt stor

  del av bildundervisningen och att lärarna har ett stort ansvar när det gäller att ge

  eleverna tillräckligt med kunskap för att de ska kunna tillgodose de krav och som

  det allt mer bildtäta samhället ställer.

 • 178.
  Sjödin, Melinda
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Förpackningsdesign i genusperspektiv: En granskning av duschcremesförpackningar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Färg och form kan bidra till att skapa uppmärksamhet, förmedla budskap och

  skapa känslor som i sin tur kan öka sannolikheten av att kunden genomför

  köpet. Förpackningens färg och form bör synkronisera för att budskapen inte

  ska motsäga varandra, och det är mycket viktigt att designen lämpar sig till

  målgruppen. Färg kan ses som ett språk som kommunicerar med konsumenten,

  och att förstå detta språk kan vara ett starkt redskap inom marknadsföring och

  design. Det är vanligt att förpackningsdesign riktas mot något eller bägge könen

  och att ge produkten en karaktär av maskulint eller feminint kan vara ett

  effektivt tillvägagångssätt att särskilja produkten från resterande sortiment. I

  samband med färg och form är det nödvändigt att förstå konsumentens behov

  samt användning av produkten, och det är viktigt att skapa en god design riktad

  mot rätt målgrupp. Det är viktigt att förstå vad konsumenten attraheras till och

  vad som lockar till att genomföra ett köp.

  Syftet med denna studie var att ta reda på varför förpackningsdesign för

  duschcreme specificerade för kvinnor respektive män skiljer sig, och vad som

  anses vara kvinnligt och manligt när det kommer till färg och form, i samband

  med duschcremesförpackningar. För att ta reda på detta genomfördes en visuell

  innehållsanalys samt en enkätundersökning. Resultatet som genererades av

  dessa metoder sammanfattades i tabeller och diagram, som tydligt visar de

  färger som anses vara maskulina samt feminina. Mörka färger, som svart och

  blått, anses vara maskulina medan ljusa färger och rosa toner anses vara

  feminina. Mjuka grafiska element och former kopplas till femininitet medan

  motsatsen kopplas till maskulinitet. Slutsatsen av detta är att anledningen till att

  förpackningarna skiljer sig är för att lättare kommunicera med målgruppen, och

  i detta fall via färg och form.

 • 179.
  Skir, Josef
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Miljöbytens funktion i den inre och yttre resan somberättelsestruktur2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker miljöbytens funktion inom film och påvisar ett samband

  mellan miljö och hjälteresors narrativa utveckling. Observationer av filmerna

  Sagan om ringen – Härskarringen

  (2002) och Harry Potter och de vises sten

  (2001) utforskas i analysen. Det leder till ett resultat som visar att funktionen

  med miljöbytena är att visuellt skapa en bakgrund som samspelar med

  karaktärerna och att därigenom möjliggöra att nya händelser kan ta vid.

  Uppsatsen argumenterar därmed att miljövalen i filmberättelserna i sig påverkar

  berättelsestrukturerna.

 • 180.
  Sommar, Joakim
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Grafikers roll i spelutvecklingsprojekt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har till syfte att ge en övergripande bild av grafikers roll i spelutvecklingsprojekt, inom den svenska spelbranschen. Med grafiker avses alla roller med inriktning på de visuella delarna i spelutveckling. I studien genomfördes semistrukturerade djupintervjuer med spelutvecklare från både mindre och världsledande spelföretag. De berättade om sin roll som grafiker, speldesigner eller programmerare inom spelbranschen. Spelutvecklarnas yttranden och redogörelser användes till att besvara frågeställningarna i studien.

  Det är genom spel som Battlefield, Candy Crush samt Minecraft som den svenska spelbranschen växt explosionsartat och via bland annat dessa spel som svenska spelutvecklare fått ett bra rykte världen över. Då spelbranschen växt kraftigt har spelföretagen haft svårt att hitta personal med rätt kompetens. Spelföretagen har önskat en uppgradering av de estetiska ämnena i grundskolan och på gymnasiet.

  Som grund för intervjuarbetet behövdes en generell beskrivning av roller och processer inom spelbranschen. Detta finns med som bakgrundsmaterial i denna studie. I slutsatsen framgår det att den svenska spelbranschen inte skiljer sig från omvärlden gällande rollerna, men att kommunikationen mellan rollerna samt arbetsprocessen varierar beroende på företag och produktion. Problemet med att hitta rätt kompetens verkar bero på att efterfrågan ständigt förändras.

 • 181.
  Stenberg, Christoffer
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Grafisk profilering av ett nystartat hälsoföretag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande arbete har utförts i samarbete med det nystartade företaget Eklundens källa. Syftet med undersökningarna har varit att ta reda på hur en grafisk profil samt en användarvänlig hemsida bör framställas för att spegla företagets vision samt kärnvärden på lämpligast sätt.

  En semi-strukturerad intervju genomfördes med uppdragsgivaren för att få mer kunskap om företaget. Genom omvärldsanalyser skapades en bättre förståelse för hur konkurrenter profilerar sig, samt hur deras hemsidor är uppbyggda. Genom två olika enkätundersökningar framkom värdefulla åsikter och resultat som låg till grund för framställningen av Eklundens källas nya grafiska utseende. Den grafiska profilen framställdes efter Sless' modell för informationsdesign.

  Resultatet av arbetet blev ett förslag till en mer användarvänlig hemsida åt företaget samt en ny grafisk profil innehållande riktlinjer för logotyper, färger, typsnitt, grafiska element, korrespondensmaterial och webben. Respondenternas svar visade på att det nya materialet i stor utsträckning förmedlade företagets kärnvärden

  trygghet och kompetens, samt att det var anpassat till branschen.

 • 182.
  Stigson, Sofia
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Wahlgrens värld: En tematisk analys om ego kontra gemenskap i Reality-serien2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att identifiera vad tittarna engageras av i reality-serien Wahlgrens värld. Metoden för undersökningen är en analys av avsnittens tematik och struktur med urval av avsnitt: 1, 3, 6 och 13 i säsong 5, baserat på att de täcker centrala delar av säsongen. Serien är uppbyggd på karaktärernas livsstil. Därför valdes huvudtemat ego kontra gemenskap för att kartlägga hur tematiken fungerar i relation till huvudtemat som är har sin grund i teori om själv-identitet i ett socialt sammanhang. Den tematiska strukturen som har analyserats har lett till att uppsatsen har sammanfattningsvis som slutsats: Wahlgrens värld inte enbart är en underhållande reality-serie utan strukturellt berättar, med hjälp av många tematiska faktorer som tittarna kan relatera till.

 • 183.
  Stråe, Alex
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  När filmen tränger in i dig från duken - Hur kommunicerar audiovisuella metaforer känslor i filmen Alien (1979)?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I jakt efter fler svar på frågan varför film påverkar oss, utforskas i detta arbete ett relativt orört område: konceptuella metaforer. Området förklarar en aspekt av vår perception som inte är begränsad till film utan avser sinnesintryck i allmänhet. Enligt teorin använder människor gärna metaforer för att förstå sin omgivning, och vissa faktorer utgör kraftigare metaforer än andra. Denna teori appliceras på science-fiction-skräckfilmen Alien (1979) i en filmanalys. Analysen är utförd efter en metod av Kathrin Fahlenbrach, författare till modellen Audiovisuella metaforer. Målet är att identifiera sådana metaforer och förklara hur en tittare påverkas av dem.

  Analysen visar att film kan projicera många känslor via audiovisuella metaforer, men vilken betydelse har de och vad krävs för att de ska kommuniceras? Genom språkliga och filmiska exempel är syftet med detta arbete att summera en invecklad teori och förklara hur den kan användas kreativt.

 • 184.
  Ström, Axel
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  American Sniper: En propagandafilm för den amerikanska krigsmakten: En kvalitativ diskursanalys av en patriotisk krigsfilm2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper is on propaganda in Clint Eastwoods

  American Sniper (2014). With this film in focus I have conducted a qualitative discourse analysis to extract subtle hints of propaganda in selected scenes from the film. I proceed from theories that discuss propaganda, orientalism and us-and-them, but I have also researched government pressures on film, and media research on its influence on people. This paper shows in combination with these theories that propagandistic messages can be identified through mainly the use of us-and-them. In American Sniper (2014) the image of USA is strengthen by establishing a negative and wrongful portrayal of their counterparts, making them nothing but evil or helpless.

 • 185.
  Ström, Marcus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Bengtsson, Richard
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Från trista fakta till engagerande film: En adaptionsstudie av filmen The Big Short (2015)2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur

  The Big Short (2015) har gestaltat, förenklat och gjort informationen om år 2008 finanskrisen mer förståelig för tittarna, ge-nom olika uttrycksmedel. Uttrycksmedlen som har utforskats är bland annat: metaforer, icke-diegetisk berättande, homodiegetisk berättare, berättarröst och montage. I fem kapi-tel har uppsatsen i analysen använt de olika uttrycksmedel tillsammans med teorier om sympati, empati, ironi och trovärdig berättare med en jämförelse om vad den amerikanska rapporten The Financial Crisis Inquiry Report antyder. Rapporten har varit den här stu-diens primära källa på grund av sin autentiska redogörelse. Resultatet har påvisat att fil-men distraherar med kändisar för att visa det är så finansmännen och bankerna på Wall Street gör affärer. Slutsatsen påvisade att både rapporten och The Big Short förmedlar liknande påstående fakta på olika sätt, dock gestaltar filmen sitt ämne mer invecklad när den inte behövde vara det.

 • 186.
  Ströman, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Hur man skapar ett filmmonster: En analys av creature design inom sci-fi-skräck2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks creature design samt narrativ teori kring skräckfilmer för att ta reda på hur man kan skapa filmmonster vars utseende kan berätta och föra fram en fängslande historia. Ett väldesignat monster lever kvar i publikens minnen, och skapar ikoner för sin tidsperiod eller sin genre. Uppsatsen använder sig av en semiotisk metod för att analysera monstren i filmerna

  Alien, The Thing och Rovdjuret. För att designa monster till science fiction kan man kombinera zoologi, anatomiska studier samt mänsklig psykologi och fobier för att skapa ett visuellt fascinerande monster som skrämmer publiken och lever kvar i det allmänna medvetandet.

 • 187.
  Sumbu, Sonata
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Företagets kärnvärden i en grafisk profil: Utformandetav en grafisk profil till ett e-handelsföretag med afrikansk inriktning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sanke är ett nystartat företag som genom sin hemsida ska sälja produkter som producerats i norra och västra Afrika. Konkurrensen mellan olika företag skapar oändliga valmöjligheter för kunden vilket blir ett problem för de företag som vill nå ut i mediebruset. Därför var målet med examensarbetet är att ge Sanke ett enhetligt grafiskt utseende för att öka medvetenheten och igenkännandet av företaget och dess varumärke. Detta har genomförts genom att utforma en grafisk profil som återspeglar företagets kärnvärden.

  Genom en intervju med Sanke fastställdes företagets kärnvärden. Dessa användes sedan för att skapa nio olika förslag på grafiska profiler som målgruppen genom en webbenkät gett återkoppling på.

  Resultatet av målgruppens återkoppling blev Sankes grafiska profil. Den grafiska profilen omfattades av en logotyp, profilfärger och hustypsnitt samt riktlinjer för hanterande av elementen och deras samspel. Slutsatsen blev att det faktum att kärnvärden och färgkonnotationer kan ha olika betydelse för olika individer kan ha försvårat bedömningen av förslagen, men att målgruppen till en vis del visat en gemensam uppfattning.

 • 188.
  Sundberg, David
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Jonsson, Anders
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Förpackningsdesign: Skapande av etikett till exklusivsenapstillverkare2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  LissEllas senap är ett litet senapsföretag i Hedemora som behöver hjälp med att

  skapa en ny etikettdesign till deras senapsbehållare. Företaget drivs av ett par

  utan grafiska kunskap och med begränsade resurser. Syftet är att skapa en ny

  tidlös design som bygger på företagets värdeord och som förmedlar hantverk

  och kvalité. Designarbetet beskriver hur typografi, färg, logotyp, språk och

  papper används i förpackningsdesign och motiveras med forskning och fakta.

  Valda metoder inkluderar intervjuer med fokusgrupper och en innehållsanalys.

  Den nya etikettdesignen ska på ett tydligare sätt kategorisera senapssmakerna

  för att underlätta köp för konsumenten. Designen ska i framtiden leda till ökad

  försäljning och bättre kännedom om företaget. Resultatet från fokusgrupperna

  och analysen gav blandade resultat med några gemensamma nämnare. Det

  slutgiltiga resultatet baserades på tidigare resultat och uppfyller kraven för en

  informativ och snygg etikett som särskiljer sortimentet på ett tydligt sätt och

  återspeglar företagets värderingar.

 • 189.
  Svensson, Calle
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  The Final Girl2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här vetenskapliga uppsatsen analyserar den kvinnliga huvudkaraktären Laurie Strode i John Carpenters original och Rob Zombies remake av slasherfilmen Halloween.

  Uppsatsens syfte är att studera hur samma karaktär har porträtterats ur ett feministiskt perspektiv och hur vi kan förstå dem utifrån de epoker de skapades i. Med en semiotisk analysmetod besvaras hur porträtteringen skiljer de två filmerna åt. Detta genom att analysera karaktärens denotation och konnotation både visuellt och i dialog.

  Med hjälp av feministisk filmforskning belyser uppsatsen hur filmen Halloween och slashergenren har vidare utvecklats med tiden. Begreppen Hora-Madonna-komplexet och the Final Girl samt forskning kring kvinnor i skräckfilmer används för att förankra tolkningen.

  Resultatet visar att denna utveckling lett till en mer öppen och tillåtande porträttering av en kvinna utan att med detta lämna den grund som slasherfilmer byggs på. Den visar också på hur filmens remake har frångått vissa begrepp som man kan anse centrala för slashergenren utan att förlora möjligheten att titulera sig som en sådan.

 • 190.
  Svensson, Jesper
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Klippningens roll som Storytelling i Reklamfilm: En jämförande filmanalys av hur berättande förstärks avklippning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan reklamfilmers

  berättande och klippning. Hur använder man sig av olika klippmetoder i svensk

  reklamfilm idag och hur förs berättelsen framåt. Metoden för uppsatsen är en

  jämförande filmanalys. Fokusen kommer att ligga på sekvenser från tre olika

  svenska reklamfilmer. Gestaltningsmetoderna som kommer undersökas är

  kontinuitet, montage, rytm och kollision. Då ämnet inte är omskrivet innan så har

  gestaltningsmetoderna hämtats ur litteratur som tagit upp eller nämnt reklamfilm

  som ett exempel. Uppsatsen fokuserar på hur klippningen fungerar som

  storytelling och hur detta bidrar till att föra berättelsen framåt i det kortare

  formatet. Uppsatsen ger en ökad förståelse för hur man kan använda olika

  gestaltningsmetoder för att påverka en publik med reklamfilm.

 • 191.
  Säll, Esmeralda
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Sörbom, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Coffee table-böcker eller praktverk – begrepp, attityder och arbetssätt: Djupintervjuer med grafiska formgivare och förlagsanställda2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Åtta semi-strukturerade djupintervjuer genomfördes i syfte att kartlägga svenska formgivares och förlagsanställdas strategiska och kreativa arbetsprocess samt olika attityder vid arbetet med praktverk och coffee table-böcker. Dessa böckers termer och definitioner diskuterades även, samt boktypens förut-sättningar och utmaningar på marknaden. I denna rapport presenteras funna teman rörande dessa tankemönster och attity-der, samt en generell beskrivning av arbetsprocessen. Produktionen av coffee table-böcker och praktverk fanns vara komplex på grund av att den involverade många personer, tog lång tid i anspråk, var kost-sam och hade relativt små vinstmarginaler vilket därmed kunde förenas med vissa risker. Respondenterna upplevde generellt arbetet som spännande, roligt och givande.Studien belyser även förekomsten av en viss diskrepans vad gäller associationerna till termerna ”coffee table-bok” och ”praktverk”. Coffee table-böcker ansågs främst av de förlagsanställda ha ett innehåll av lägre kvalitet jämfört med det hos ett praktverk.

 • 192.
  Söderberg, Amanda
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Unga kvinnliga filmare – en satsning för framtiden?: En undersökning av regionala talangprojekt som ett verktyg för jämställdhet inom svensk filmpolitik2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Svenska Filminstitutet (SFI) tilldelades mellan 2010 och 2015 sammanlagt 7,6 miljoner kronor från kulturdepartementet som ett led i uppdraget att stärka unga kvinnors filmskapande.

  Den här uppsatsen behandlar fyra regionala satsningar som genomförts av Film i Dalarna (FiD), i samarbete med tre andra regionala filmresurscentrum, som en del av detta uppdrag. Syftet är att belysa hur projekten utförts med utgångspunkt i en förstudie som gjorts på uppdrag av SFI som en ingång till arbetet med regeringens uppdrag. Detta genom en frågeställning som fokuserar på utformningen av satsningarna, deltagarna och deras upplevelse samt om det går att se några resultat av satsningarna. Uppsatsen är av tidsmässiga skäl avgränsad till FiD:s del i projekten.

  Uppsatsen bygger på tidigare forskning och rapporter inom området jämställdhet i svensk filmindustri. Med utgångspunkt i förstudien användes den teoretiska modellen Det läckande röret i utformningen av undersökningarna och som analysverktyg. Även de teoretiska begreppen binära oppositioner och empowerment används.

  Metoden som använts för att besvara frågeställningen är en enkätundersökning med fritextsvar som skickades till deltagarna och en analys projektutvärderingarna som finns av respektive satsning för att kunna beskriva projektens upplägg.

  Resultatet visar att projektens utformning stämmer överens med flera av de områden som lyfts fram som viktiga i förstudien men att ett resonemang om genusmedvetenhet saknas. Baserat på både projektutvärderingarna och enkätundersökningen var majoriteten av deltagarna nöjda och upplever att det är viktigt att den här sortens satsningar finns, men att till exempel planeringen kan bli bättre. Resultat som går att se är att deltagarna upplever en hög grad av empowerment i rollen som kvinnliga filmare samt att gruppen och nätverkandet har varit viktigt för dem. Även FiD som resurscentrum har utvecklats kunskapsmässigt och fått kontakt med fler filmare då satsningarna även fungerat som marknadsföring.

  Något som framkom genom uppsatsarbetet är att det behövs större samverkan mellan SFI och de regionala resurscentrumen gällande främst utvärderingar av den här sortens projekt då utvärderingarna skiljde stort i innehåll och omfång vilket gjorde det svårt att jämföra projekten .

 • 193.
  Terne Försund, Amanda
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Olofsson, Angelica
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Kvinnorna i Saturday Night Live: En studie i kvinnlig humor över tid mellan 1976 - 20062014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker hur kvinnor har representerats under åren i det amerikanskaTV-programmet Saturday Night Live. Fyra sketcher har valts ut genom ett urvalfrån åren 1976-1977, 1986-1987, 1996-1997 och 2006-2007. Sketchernaanalyseras sedan ur ett humorperspektiv med hjälp av teorier från SalvatoreAttardo, Jim Whalley, Henny Olsson, Harriet Backe och Stefan Sörensen.För att definiera de olika humorsorterna som används i programmet applicerasMaggie Rullis metod och begrepp. Med hjälp av detta behandlar uppsatsenskillnader och likheter i humorn under åren med en tydlig inriktning på kvinnoroch deras position i programmet.I alla fyra sketcher används humorsorten fånig humor, och tre av fyra sketcherinnehåller satir. 1976-1977 finns det även parodi och överraskning att hitta någotsom inte speglar resten av säsongens humor. 1986-1987 är den enda sketchen sominte innehåller satir men har istället parodi. 1996-1997 innehåller slapstick utöverfånig humor och satir och 2006-2007 innehåller hån samt fånig humor och satir.Resultatet visar att det finns tydliga skillnader i hur kvinnor representeras genomåren och att utvecklingen verkar gå mot jämställdhet. Däremot visar antaletkvinnor i ensemblen och deras underrepresentation i var program på attutvecklingen går väldigt långsamt.

 • 194.
  Thomasson, Ellinor
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Vahter, Philip
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Flerkameraproduktioner - Kan vi tillräckligt?: En observationsstudie om kommunikation, roller och kunskap.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I det här examensarbetet undersöker vi hur medlemmarna i en flerkameraproduktion kommunicerar med varandra under en inspelning och hur de förhåller sig till den rollbeskrivning som flerkameralitteraturen framställer. En avsikt med studien är att få kunskap om hur väl högskoleutbildningen i flerkameraproduktion överensstämmer med branschens krav på blivande medarbetare. Examensarbetet resultat bygger på observationer av tre svenska professionella flerkameraproduktioner och tyder på att branschen gör en delvis annan tolkning av flerkamerayrkesrollen, än den som förespråkas i utbildningen. Efter vår undersökning är vi båda överens om att det finns ett visst kunskapsglapp när det gäller socialisation, fackspråk, teknik och hur rollerna borde agera.

 • 195.
  Thorslund, Linnéa
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Bergman, Sofia
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  ”Ibland känns det som om att det finns en dragkedja i mig”: En undersökning av porträtteringen av transmän i filmernaPojkarna och Boys Don’t Cry2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar porträtteringen av transmän i filmerna

  Pojkarna (2015) och Boys

  Don’t Cry

  (1999). Syftet är att undersöka hur karaktärernas könsidentiteter är porträtterade och

  även att kunna bidra med kunskap till filmskapare om hur man kan utveckla porträtteringar av

  transmän i film. Analysen skrivs ur ett queerteoretiskt och normkritiskt perspektiv och

  genomförs med hjälp av Jens Eders analysmetod

  Karaktärsklockan. Maskulinitetsteori

  används för att undersöka karaktärernas maskulina uttryckssätt. Resultatet av denna

  undersökning visar att karaktärerna är nyanserade men att filmskaparna berövar karaktärerna

  rätten till sina könsidentiteter genom att de ständigt behöver rättfärdiga sig själva och sedan

  avslutar de filmerna med en tragisk eftersmak. Att karaktärerna berövas ett lyckligt slut kan

  skapa reflektioner om att det är ouppnåeligt att leva ett bra liv som transperson.

 • 196.
  Tyrbjörn, Carolina
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Visuell identitet ifloristbranschen: Skapandet av logotyp och grafisk profil tillBlomAnn’s Buketter och Binderier AB2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande undersökning genomförs i samarbete med uppdragsgivare och

  floristföretaget BlomAnn’s Buketter och Binderier AB. Syftet med

  undersökningen är att få den visuella identiteten att uppfattas som enhetlig samt

  förmedla företagets värdeord,

  flexibilitet, originalitet och miljö. I

  undersökningen ska en logotyp samt grafisk profil tas fram som resulterar i en

  visuell identitet till BlomAnn’s.

  En visuell innehållsanalys genomfördes med syfte att fastställa hur andra

  floristföretag profilerar sig. En enkätundersökning genomfördes på företagets

  målgrupp för att få åsikter om den framtagna visuella identiteten. Genom en

  framtagen fokusgrupp kunde ytterligare åsikter om den visuella identiteten

  behandlas. De olika materialinsamlingsmetoderna gav underlag till

  framtagningen av den visuella identiteten som på bästa sätt skulle förmedla

  BlomAnn’s värdeord.

  Från undersökningen har det framgått att det är viktigt att förmedla ett företags

  värdeord genom det visuella materialet. Valet av färg, typografi, form och val av

  kanaler har betydelse i hur företags värderingar kommuniceras till målgruppen.

  Den slutgiltiga visuella identiteten är enhetlig i alla kanaler och den förmedlar

  även BlomAnn’s värdeord,

  flexibilitet, originalitet och miljö, vilket var målet

  med undersökningen.

 • 197.
  Vennerström, Elin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Töckmadji, Stephanie
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Musikomslag: Tankemönster och formgivningsprocesser2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det finns mycket information om hur musikomslag har sett ut och utvecklats samt hur de ser ut idag, dock är det brist på information om hur de grafiska formgivarna tänkte när de skapade omslagen. I och med brist på tidigare forskning syftar därför denna studie till att undersöka hur tankemönstren och formgivningsprocesserna ser ut vid formgivning av musikomslag. Undersökningen baserades på 5 semi-strukturerade djupintervjuer med artister, grafiska formgivare och produktionsansvariga på skivbolag. Resultaten visade att artist och formgivare samarbetar för att framställa en design till artistens musikomslag, samt att artistens musikstil och sound är avgörande faktorer för påverkan av designen. 

 • 198.
  Vibrandt, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Utformningen hos toppuniversitets logotyper: en visuell innehållsanalys2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie syftar till att genom en visuell innehållsanalys kartlägga gemensamma drag i 120 universitetslogotypers visuella utformning, samt undersöka samband mellan dessa karaktärsdrag och universitetens internationella rankningsposition.Med utgångspunkt från topprankningslistan Times Higher Education World University Rankings med 400 internationella universitet, indelade i fyra grupper i intervaller om 100 (d.v.s. rankningsposition 1–100, 101–200 etc.), valdes 30 universitet ut per grupp genom ett obundet slumpmässigt urval. Logotyperna för universiteten inhämtades främst från deras grafiska manualer.I studien presenteras förekomsten av generella drag med avseende på färg, typografi, typologi, detaljrikedom samt innehåll och form. Resultatet visade på tydliga gemensamma drag med i regel en till två dominerande karaktärsdrag per kategori. Resultaten tyder dock inte på att universitetens rakningsposition påverkar den visuella utformningen.

 • 199.
  Vikström, Alexander
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Hjälteresan i två generationer av Star Wars2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att utföra en jämförande strukturanalys samt utforska

  hjältekaraktärernas motivation och moral i filmerna

  Star Wars: Episode IV – A New Hope

  samt dess uppföljare

  Star Wars: Episode VII – The Force Awakens. Metoden som används

  har utformats från Christopher Voglers omarbetade version av Joseph Campbells hjälteresa.

  Resultatet av analysen visar på flera likheter i strukturen av filmerna samt hjältarnas

  motivation och moral. Uppföljaren använder dock en medvetenhet om de liknelser som den

  drar och lyckas därmed skapa en egen unik historia som vävs samman med de redan

  existerande elementen från originalet.

 • 200.
  Vinka, Ida
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Tillbakablickar på två män som heter Ove: Flashbacks påverkan på Ove i berättelsen En man som heter Ove2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna vetenskapliga uppsats kommer boken En man som heter Ove och filmen En man

  som heter Ove jämföras med varandra, med fokus på Oves tillbakablickar. Detta görs genom

  att analysera bokens och filmens tillbakablickar som förklarar Oves förflutna. Filmens

  tillbakablickar visas via flashbacks. Syftet med denna uppsats är att se hur stor påverkan

  skillnaden mellan bokens tillbakablickar och filmens användande av flashbacks har på

  karaktären Ove. Oves resa placeras i Craig Battys modell av protagonistens resa, både i bok

  och film. De båda resorna jämförs med fokus på Oves bakgrundsberättelse och hur det

  påverkar Oves karaktär i nutid. Vidare analyseras filmens val av flashbacks med hjälp av

  Linda Aronsons teori om flashbacks användning och funktion. Analysens resultat visar att

  Oves bakgrund har stor betydelse för hur Ove agerar i nutid vilket leder till att Ove upplevs

  olika i de olika medierna.

12345 151 - 200 of 210
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf