du.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 151 - 200 av 357
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151. Holmström, Elin
  Kandidatuppsats "Leave it all to me": Kvinnliga titelrollskaraktärer i amerikansk tonårssitcom – stärkande förebilder eller ouppnåeliga ideal?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är en studie av hur unga kvinnliga titelrollskaraktärer framställs i tonårssitcom främst på kanalen Nickelodeon, och på vilka sätt de skulle kunna bidra eller inte bidra till att stärka sin unga kvinnliga publik. Undersökningen är en kvalitativ innehållsanalys, och har en utgångspunkt i att karaktärerna genom sin synlighet bidrar till diskursen Girl Power. Studien ämnar undersöka om det kan finnas negativa aspekter i en karaktärisering som skulle kunna medverka till det "perfektionsideal" som många kvinnor känner ett behov av att leva upp till. Undersökningen påvisar att karaktärerna framställs som starka, självständiga, drivna, intelligenta, ansvarsfulla och duktiga tjejer, och att detta kan ses som positivt i sammanhanget. Dock skulle bristen på skavanker hos dessa karaktärer tillsammans med en ovilja att erkänna det patriarkala samhället de lever i, kunna riskera i en framställning som placerar ansvaret för individuell framgång på den enskilda tittaren. Detta är i sig ett fenomen som skulle kunna fungera som både stärkande och kuvande beroende på mottagarens förutsättningar.

 • 152. Hägg, Olle
  et al.
  Tjerngren, Thomas
  Sagan om Skägget: En studie om skäggets moraliska betydelse i Peter Jacksons Sagan om Ringen-trilogi2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna vetenskapliga uppsats är att undersöka och analysera förhållandet mellan ansiktsbehåring och moral i Peter Jacksons trilogi Lord of the Rings (2001, 2002, 2003) och sedan undersöka konstruktionen av karaktärernas moraliska framtoning. Analysredskapet som använts har baserats på historiska observationer och befintlig litteratur om ansiktsbehåring och applicerats på nio centrala karaktärer i samtliga av Peter Jacksons filmer om Ringen. Resultatet visar att ansiktsbehåring och moral har ett tydligt samband i filmerna men att avvikelser ibland förekommer. Slutsatsen är därför att ansiktsbehåring och moral hänger tätt ihop i trilogin Sagan om ringen.

 • 153.
  Hägglund Johnson, Noah
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Det osynliga berättandet: Ljudets berättande funktioner i filmen Munich2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna undersökning har en audiovisuell analys genomförts på en filmsekvens ur

  filmen Munich (2005), för att undersöka hur ljudet påverkar filmens berättande. Syftet

  med studien var att skapa en djupare förståelse för ljuddesign i film men även för att se

  hur det kan användas som ett berättarverktyg. I studien granskades först ljud och bild

  individuellt och sedan båda tillsammans som efteråt analyserades utifrån teoribildning

  från Michel Chion, Klas Dykhoff och David Sonnenschein. Studiens resultat påvisar att

  ljudet används för att leda åskådarens uppmärksamhet, ge information och informativa

  egenskaper till karaktärerna och objekt i filmen och för att reflektera protagonisternas

  sinnestillstånd.

 • 154.
  Ingólfsson, Angelica
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Bildformatets effekt: bör filmen anpassas till 1:1 för att fungera på Instagram?: En kvalitativ intervjustudie av bildformatets inverkan på publiken inom genren storytelling2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att en publik upplever en berättelse i reklamfilmen olika är en självklarhet och i dagens transmediala medievärld där så pass mycket reklamfilm publiceras på många olika plattformar blir det en labyrint för ingen mindre än medieproducenten. Vilket format man ska välja, och hur det förstärker eller förminskar berättelsen är en ständigt pågående diskussion. Syftet med denna studie var därför att undersöka vad som hände med handlingen när formatet ändrades till 1:1 och hur publiken uppfattade berättelsen då, när bilden beskurits från det bredare bildformatet till ett kvadratiskt bildformat. Studien undersöker bildformatets förhållande till plattformen Instagram, hur en publik upplever bildformatet och handlingen samt om de upplever någon skillnad på formatet 16:9 jämfört med 1:1. Studien har genomförts genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med åtta deltagande informanter. Undersökningens resultat visade att den breda versionen i 16:9 uppfattades som mer professionell och cinematisk samt väckte intresse i flödet, medan det kvadratiska formatet 1:1 versionen snarare uppfattades som amatör-lik. Sammanfattningsvis resulterade analysen i att bildformatet 16:9 var bättre lämpad för storytelling-reklamfilm på Instagram

 • 155.
  Isebrink, Linnea
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  En grafisk profilering för Falu Ju-jutsuklubb2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetet har genomförts i samarbete med Falu Ju-jutsuklubb som var i behov av en ny grafisk profil och en hemsida. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur den grafiska profilen och hemsidan bör utformas för att göra nuvarande medlemmar stolta över sin klubb samt locka nya medlemmar.

  Inledande genomfördes en semistrukturerad intervju med ordförande P. Ankarbåge för att få bättre kunskap om föreningen och vad de vill. Genom en omvärldsanalys skapades förståelse för hur föreningar i Sverige profilerar sig samt hur deras hemsidor är uppbyggda. Genom kontakt med styrelsen och medlemmar i föreningen framkom värdefulla åsikter för hur deras logotyp ska se ut, detta låg sedan till grund för hur den nya grafiska profilen för Falu Ju-jutsuklubb skulle se ut. Den grafiska profilen framställdes med hjälp utav Sless’ modell för informationsdesign.

  Resultatet av arbetet blev en grafisk profil sammanfattad i en grafisk manual med riktlinjer för logotyp, typsnitt, grafiska element och bildmanér. Förutom den grafiska manualen framställdes också en användarvänlig mockup på hemsida för desktop och mobilt användande. Responsen från styrelse och medlemmar visade att materialet förmedlade föreningens kärnvärden

  självförsvar, träning och glädje och att det var anpassat för Ju-jutsu Sveriges ledord att ju-jutsu är "till för alla".

 • 156.
  Jakobsson, Malin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Welcome Europe2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har som syfte att undersöka samt analysera klipptekniker och kameraarbete genom en jämförelse mellan

  Eurovision Song Contest år 2000 respektive år 2016. Detta för att visa på hur kamera och klippning påverkar bidrags konstnärliga uttryck samt diskutera en eventuell utveckling. Barry Salts arbete angående kopplingen mellan datainsamling och filmstil appliceras på denna uppsats och ger den dess metodologi. En djupgående analys på utvalda bidrag genomförs utifrån en multimodal infallsvinkel. Detta för att förtydliga förhållandet mellan diskurs och produktion och därigenom ge uppsatsen en beskrivning av klipptekniker och kameraarbetes vikt i bidragens individualitet. Uppsatsens undersökning samt analys visar på en förändring under åren. Speciellt i vilka tekniker som används för att uttrycka bidragens konstnärliga faktorer men det som kvarstår är viljan att anpassa det visuella arbetet efter varje bidrags specifika egenskaper.

 • 157.
  Jansson, Oscar
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Tinnitus och andra hörselskador ur ett musikproduktionsperspektiv2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ undersökning om hörselskador hos musikproducenter. Syftet är att beskriva hur individer som är beroende av sin hörsel, och är medvetna om sin nedsättning, utför sitt arbete. Fem yrkesverksamma musikproducenter med hörselskador har intervjuats om hur de upplever sin hörselskada och hur de hanterar den under arbete. Studiens resultat visar att olika frekvensrelaterade problem är de största hindren, men att upplevelsen är väldigt individuell. Stress och buller var också två viktiga faktorer. Strategier för att hantera hörselskadan under arbete presenteras även. De vanligaste hjälpmedlen är olika visuella verktyg, vilket pekar på att synintryck spelar en allt större roll inom musikproduktion.

 • 158.
  Jansson, Sonny
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Rulla Garn1: En kvalitativ studie om upplevd yttrandefrihet, självcensur och moralpanik inom svensk rapmusik2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  den här uppsatsen undersöker jag hur svenska rapmusiker ser på sina möjligheter att

  uttrycka sig fritt efter uppståndelsen kring den så kallade Mr-Cool affären. Resultatet

  bygger på intervjuer med sex svenska rappare och tyder på att dessa inte låtit sig

  påverkas i någon större utsträckning, men studien visar samtidigt på att svenska rappare

  har en stark artistisk integritet och ett motstånd mot mainstreamkulturen i samhället.

  Moralpanik och yttrande- och skapandefrihet som studien delvis berör visar sig även

  engagera dem på ett personligt plan.

 • 159.
  Johansson, Adam
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  You can't repeat the past?: En undersökning kring visuell gestaltning2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka den visuella gestaltningen av nostalgi i filmen

  The Great Gatsby

  (2013). Undersökningens primära teori är Roland Barthes bildsemiotik,

  vilket nyttjas i en kvalitativ bildanalys. Strävan ligger i att analysera regissören Baz

  Luhrmanns tillvägagångssätt att kreera bilder som stimulerar känslor och stämningar, i form

  av olika objekt och färgers samspel med varandra. Fenomenet som står i centrum, och som är

  kopplat till karaktären Jay Gatsbys känsloliv, är det gröna ljuset. Resultatet visar att ljuset

  fungerar likt en metafor, där det symboliserar Gatsbys konstruerade föreställning om sin

  förflutna kärlek, Daisy. Hans sätt att uppfatta symbolen förändras ju mer han umgås under

  nutid med sin förlorade romans, vilket gestaltas genom att föremålet samverkar med flertalet

  element likt vatten, dimma eller gråa färginslag. Detta skapar på så vis en djupare mening

  kring det gröna ljuset, som i förlängningen kopplar samman bildernas byggstenar till en

  nostalgi.

 • 160.
  Johansson, Alex
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Berätta utan att tala om: En semiotisk analys av environmental storytelling i tv-spelet INSIDE 2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  INSIDE

  is a puzzle video game with no voices or text. INSIDE is a story about a boy’s journey into the unknown. During the entire story the player doesn’t hear one word of dialogue or reads a single written word of text. That might sound strange and convoluted but what makes the player understand it anyway? How can you tell a story without telling it? Environmental storytelling is a way to make the environment help tell a story and how does INSIDE make use of that? How does the puzzles fit into the narrative and how can puzzles also tell a story for the player? This is an analysis of what INSIDE is telling us and how it goes around doing that with the help of interactivity and the environment the players character is in. INSIDE makes the player believe they are in control when in fact they aren’t. Analysis shows that INSIDE uses its environmental storytelling and forces the player to move forward towards the resolution and makes the player believe they have the power to change the outcome of the dystopian world the game is set in when they in fact have no power at all.

 • 161.
  Johansson, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Flasketikettens utseende på alkoholdrycker: En kvantitativ undersökning2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En analys av flasketikettens utseende på alkoholdrycker av sorterna blanddrycker, cider och öl. Analysen begränsades till Systembolagets sortiment och innefattade endast de 25 mest sålda dryckerna per kategori. En visuell innehållsanalys omfattade typsnitt, färger, symboler, etikettplacering, etikettvinklar och efterbehandlingar genomfördes för att få en bild av hur designen ser ut idag. En enkätundersökning genomfördes och en enkät spreds på internet via det sociala mediet Facebook. Enkätens 222 svar visade att de tänkta kunderna hade en preferens för relativt enkel design. Detta motsvaras emellertid inte av utseendet hos de mest sålda alkoholdryckerna då de enligt denna undersökning ofta har många olika typer av teckensnitt, färger, efterbehandlingar och dylikt.

 • 162.
  Johansson, Emelie
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Up against Good, Evil, Destiny, and God himself2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur religiösa teman manifesterar sig i TV-serien Supernatural (2005 ff.), och i vad mån dessa teman motsvarar en "banal religion". Fyra scener ur serien har analyserats med avseende på dess tematik och estetik för att fastställa hur Supernatural har anpassat berättelsen om Kain och Abel samt skapelseberättelsen till en modern miljö med övernaturliga inslag.

  Studien påvisar att serien använder sig av religiösa berättelser för att skapa narrativ som inte behöver beaktas som religiöst av åskådaren. Supernatural har hämtat fragment från bibliska berättelser och anpassat tematiken till seriens handling och genre men en viss symbolik finns fortfarande kvar och på sätt kan dess tematik och estetik kopplas till en banal religion.

 • 163.
  Johansson, Fredrik
  Högskolan Dalarna, Akademin Språk och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Filmljudets funktioner i dramafilm: En audio-visuell analys av filmen The King's Speech2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Johansson, Fredrik (2012). Filmljudets funktioner i dramafilm – En audio-visuell analys av filmen The King´s Speech. Examensuppsats inom Ljudproduktion, Högskolan Dalarna, Akademin för språk och medier, Falun.

  I denna uppsats undersöktes filmljudet i dramafilmen The King´s Speech. Detta för att ta reda på vilka funktioner filmljudet fyller i de valda sekvenserna ur nämnda film, samt hur ljudet är placerat i filmens flerkanalsmix.

  Filmen granskades med hjälp av en audio-visuell analys. Denna metod går ut på att ljudet och bilden undersöks separat, för att sedan åter kombineras och analyseras som helhet. Den audio-visuella analysmetod som använts kommer från ljudteoretikern Michel Chion, och kallas Masking.

  Resultatet av den audio-visuella analysen pekade mot att ljudets huvudsakliga funktioner var att skapa en realistisk skildring av karaktärer och omgivningar, skapa en känsla av närvaro, samt att skapa och bibehålla olika perspektiv i den narrativa världen. Den stora majoriteten av ljud visade sig vara placerade i centerkanalen, medan främst ickediegetisk musik och ambiensljud var placerade i front- och surroundkanalerna. Detta kanalanvändande tycktes gynna de funna funktionerna, främst genom att bidra till känslan av närvaro och realism, genom att omsluta filmpubliken med ambienta ljud.

 • 164.
  Johansson, Henrik
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Ekonomiskt miljöarbete i svenska filmproduktioner: Implikationer och möjligheter för den svenska filmindustrin2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den svenska filmindustrin är en bransch som länge gått under radarn när det kommer till miljöfrågor samtidigt som filmbranschen internationellt och resten av samhället håller på att transformeras genom miljöåtgärder. I den här uppsatsen undersöks hur miljöarbete kan påverka svenska filmproduktioner ekonomiskt på olika sätt samt vilka positiva och negativa implikationer miljöarbetet kan få. Uppsatsen belyser filmproducenters ekonomiskt grundade tvivel som idag utgör det största hindret mot ökat miljöansvar i den svenska filmbranschen. Resultatet visar dock på att filmindustrin har mycket att vinna, inklusive kostnadsbesparingar och god publicitet, genom att arbeta mer långsiktigt, resurseffektivt och med mer miljöhänsyn. Nackdelarna med miljöarbetet är att det kräver mer planering och lite mer arbetstid på kort sikt. Det finns stor potential att göra kraftiga förbättringar i hela filmindustrin men det behövs pilotprojekt och progressiva svenska filmproduktioner som tar första steget och visar vägen. Den här uppsatsen hoppas utgöra en liten intresseväckare som kan leda till ökat intresse för de utmaningar och möjligheter som den svenska filmbranschen står inför idag och i framtiden.

 • 165.
  Johansson, Kristoffer
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Celebrity brand endorsing2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur svenska reklamproducenter ser

  på användandet av kändisar i reklam, så kallad celebrity brand endorsing. Att

  använda kändisar i reklamkampanjer är en vanlig marknadsföringsstrategi i både

  Sverige och utomlands, och en inledande fundering i studien är huruvida detta

  bottnar i en övertygelse hos reklamproducenterna om att kändisar "lönar sig". I

  bakgrunden finns vetskapen om att prislappen på kändisars medverkan i

  reklamproduktion är hög, till exempel uppges Zlatan Ibrahimovic ha fått tolv

  miljoner kronor för att figurera i Volvos kampanj "Made by Sweden". Resultaten i

  studien bygger på intervjuer med sex personer från den svenska reklambranschen,

  och tyder på en mycket ljum inställning till bruket av kändisar i reklam.

  Kändisreklam bedöms kosta mer tid och pengar än nödvändigt, och den ger ingen

  säker utdelning i form av ökad varumärkeskännedom bland konsumenterna eller

  ökade försäljningsvolymer på marknaden. En slutsats är att celebrity brand

  endorsing ändå kan fungera som reklamstrategi men att lämpligheten måste

  utvärderas från fall till fall.

 • 166.
  Johansson, Leon
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Transmedialt berättande i Marble Hornets: Transmedia, alternate reality gaming och hur det översätts till film2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Transmedialt berättande innebär berättande som sker över flera medium som samverkar för att berätta samma berättelse, där varje medium dessutom enskilt bör hålla god form, för att sedan skapa en större summa när det sammanförs med de andra.

  En sådan produktion kräver mycket ur publiken, såväl som forskare, då man behöver analysera och värdera varje enskild del av berättelsen varpå man kan ta sig an den fulla konstellationen.

  Denna uppsats syfte är att belysa transmedia och hur det kan brukas, samt undersöka hur webserien Marble Hornets utnyttjar sin transmedialitet för att forma flera berättare. Seriens berättarform kommer därefter jämföras med filmtolkningen av serien, Always Watching: A Marble Hornets Story, för att belysa vad transmedialiteten tillför för möjligheter, vilket sedan diskuteras.

  I studien utnyttjades en blandning av narrativa och semiotiska analysmetoder och tyder på att transmedia och alternate reality gaming öppnar många dörrar för manusskribenter för att förändra hur berättelsen skildras, på flera olika sätt.

 • 167.
  Johansson, Sören
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Mattsson, Hållbus Totte
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Fredriksson, Daniel
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion. Institutionen för kultur och medievetenskaper, Umeå Universitet.
  Rosenblad, Johanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Tydliggörande av hörbara förväntningar – asylsökande musiker möter ljudproduktionsstudenter2016Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 168.
  Jonsson, Charlotte
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Vad kännetecknar en genre?: En jämförande analys av jazzrock, bebop och progressiv rock2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vilken musik som tillhör en genre kan i många fall uppfattas som en självklarhet, men

  vad är det som verkligen kännetecknar en specifik genre? Syftet med denna

  undersökning är att ta reda på vad som kännetecknar fusiongenren jazzrock, för att

  sedan jämföra denna med de snarlika genrerna bebop och progressiv rock. I tidigare

  forskning tas Lilliestam, Milkowski och Björnfots forskning upp, de har olika

  infallsvinklar. Lilliestam går in på vad musik har för påverkan på oss människor,

  Milkowski utgår ifrån själva genren fusion och dess utövare medan Björnfot har gjort en

  undersökning som analyserar snarlika subgenrer. Som teori har Fabbris

  genredefinitionsmall använts för att med hjälp av hans regler få fram de mest väsentliga

  resultaten. Gridley tar upp kännetecknande element i jazz respektive rock, hans tidigare

  arbete har använts för att jämföra och styrka resultaten. Musikanalys är den metod som

  använts för att djupgående analysera varje enskilt verk och deras diverse aspekter, för

  att sedan skapa en helhetsbild. I resultat presenteras vad som kommit fram under

  analysen, vilka kännetecken man hör och upplever under respektive regel och genre.

  Slutligen anser jag att resultatet av denna undersökning visar att man finner många

  likheter mellan de tre genrerna. Likheterna i det hörbara uppfattades som mer påtagliga

  mellan bebop och jazzrock, men det fanns en större likhet mellan progressiv rock och

  jazzrock när det kommer till beteende samt de sociala och ideologiska reglerna. Det jag

  anser mig ha kommit fram till vad gäller kännetecknande drag hos jazzrocken är en

  musikalisk skicklighet, komplexitet och en stor del improvisation, något som

  härstammar från jazzen, men med en attityd och framtoning som mer påminner om

  rocken. Att visa på vad som kännetecknar en genre kan vara en svår uppgift, för vem är

  det som egentligen avgör vilken genre en låt eller en artist tillhör om inte själva artisten.

 • 169. Jonsson, Patrik
  et al.
  Bjørvik, Jørgen
  Det kreativa spelrummet i en flerkameraproduktion: En studie kring fotografens kreativa utrymme2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen undersöker vi det kreativa spelrummet hos svenska tv-fotografer. Det är intressant att studera tv-fotografens kreativa spelrum för att tv-fotografens roll är i stort styrd av flerkameraproduktionens villkor, men fotografer förutsätts också ge kreativ input som är relaterat till audiovisuell kommunikation. Undersökningen genomfördes genom att bland annat analysera intercom-samtalet från det svenska tv-programmet Efterlyst ihop med programbilden för att se hur många konvergenta eller divergenta beslut fotograferna gör utifrån bildproducentens kommandon. Resultatet visar att det inte lämnas något större utrymme åt kreativa handlingar hos fotograferna men ändock finns det plats för mindre, mer situationsanpassade, handlingar såsom mindre inzoomningar och kameraåkningar.

 • 170.
  Jonsson Wallin, Ingrid
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Sverrisson, Arni
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Mattsson, Hållbus Totte
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Ett liv värt att leva - en film om samernas möte med moderniteten2012Ingår i: Dokumentation och presentation av konstnärlig forskning: Årsbok KFoU 2012 / [ed] Torbjörn Lind, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2012, s. 149-163Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 171.
  Juhlin, Patrik
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Tro, hopp och altruism: En komparativ analys av protagonisternas dygder och laster i MelGibsons Hacksaw Ridge och Martin Scorseses Silence.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar huruvida huvudkaraktärerna i

  Silence (2016) och Hacksaw Ridge

  (2016) påvisar dygderna tro, hopp och altruism respektive lasterna förnekelse, tvivel och

  högmod genom deras handlande och värderingar för att se hur detta förhåller sig till

  teologiska perspektiv kring vad som utgör en god kristen. Undersökningen visar att Desmond

  från

  Hacksaw Ridge är överväldigande trofast, hoppfull och altruistisk och det kan

  argumenteras för att han demonstrerar dessa dygder enligt de valda teologiska definitionerna.

  De motsvarande lasterna påvisar han väldigt lite, om överhuvudtaget. Rodriguez,

  huvudkaraktären i

  Silence tvivlar oftare, både på sig själv och på Guds plan. Huruvida hans

  val i slutet av filmen kan sägas vara altruistiskt i en kristen bemärkelse och väger upp hans

  offentliga avsägande av den kristna tron är något som de lärda lär tvista om.

 • 172.
  Jäderholm, Matilda
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Ritzman, Maja
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Konsten att gestalta en karaktär genom voice-over: Voice-overs narrativa funktion I The Shawshank Redemption.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka voice-overs berättarfunktion i The Shawshank

  Redemption. Voice-over är intressant att undersöka på grund av dess negativa rykte. Vi

  undersökte hur den applicerats över bilden för att gestalta karaktären Andy Dufresne samt så

  har vi jämfört med novellen, Rita Hayworth and the Shawshank redemption.

  Detta undersöktes genom Seymour Chatmans och Kamilla Elliots användning av

  begreppet ‘berätta och visa’. I uppsatsen analyserade vi vad filmens voice-over visar och

  novellens berättarröst berättar samt vilka mentala bilder de genererar.

  Resultatet som vi kom fram till var att berättarfunktionen i filmens voice-over var att

  skapa sammanhang, samt komplettera med information till bilderna som visades genom att

  generera mentala bilder. Denna information var vägledande i gestaltningen av Dufresne. De

  mentala bilderna som genererades skiljde sig mellan filmens voice-over och novellens

  berättarröst, men i somliga fall kunde de båda användas för att gestalta samma intryck.

 • 173.
  Kallyny, Rany
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Jämförelse av europeiska fotbollsklubbars logotyper: En visuell innehållsanalys2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sedan fotbollens början 1863 har sporten idag vuxit till en

  mångmiljardindustri. Detta innebär att klubbarna framställs mer som

  företag där den visuella identiteten är en viktig faktor när det kommer

  till marknadsföring.

  Syftet med denna studie är att jämföra 98 europeiska fotbollsklubbars

  logotyper från fem olika ligor för att hitta samband och skillnader i

  utformningen mellan länder och ligor. Resultatet sammanfattades i form

  av generiska logotyper för respektive liga.

  De 98 klubbarna hämtades ur de fem europeiska ligor som 2014 hade

  störst tv-intäkter. Logotyperna samlades in genom bildsökningar via

  Google. Logotyperna sorterades efter respektive liga och överskådades

  för att definiera lämpliga kategorier för en visuell innehållsanalys.

  Den visuella innehållsanalysen visade att ligorna skiljer sig något vad

  beträffar logotypernas utformning, men att de har vissa gemensamma

  grundläggande drag.

 • 174.
  Kapustin, Jevgenij
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Soundtrack till uppväckningen: Människors motiv till val av väckningssignal och hur den påverkar starten på dagen2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sedan smartphones uppkomst har valfriheten att välja olika sorters ljudsignal till väckarklockan höjts till ny nivå för användarens vardag. Med mp3 har signalvalet växt fram med musikens bredd för många och i det här fallet går det att välja om man exempelvis vill vakna långsamt med en lugn, harmonisk melodi eller ge sig en morgonkick med intensiv rockslinga. Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som motiverar användarna att välja en viss typ av signal och även varför de andra alternativen inte funkar lika bra samt hur stor andel ligger mellan dem. Undersökningen genomfördes med två olika metoder; en där musikintresserade fick svara på en enkät med frågor rörande deras val av väckningssignal; och en där försökspersoner under några dagar fick pröva att vakna till olika typer av musik och sedan beskriva hur musikstyckena påverkade upplevelsen av uppvaknandet och resten av morgonen. Resultatet visar att vi främst ställer in signalen på vår väckarklocka efter våra önskemål på stämning och att tempo är den viktigaste faktorn i ljudets/musikens uttryck.

 • 175.
  Karlberg, Hannah
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Johnsson, Claude
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Filmbranschen har det knapert: Beslutsfattande inom svensk filmindustri2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den svenska filmindustrin är liten och konkurrensen om att få skapa film är stor.

  Den här uppsatsen undersöker vilka faktorer som påverkar finansen av svensk långfilm. Vad

  är det som påverkar beslutsfattarna inom svensk filmfinansiering att välja vissa filmer

  framför andra. Metoden som använts är semistrukturerade kvalitativa intervjuer som

  analyserats genom den fenomenografiska metoden och kommit fram till att filmskapare och

  beslutsfattare i filmindustrin påverkas av både inre och yttre faktorer så som det politiska,

  ekonomiska och mänskliga aspekter. Uppsatsen tar även upp filmindustrins syn på

  skatteincitament inom den svenska filmindustrin.

 • 176.
  Karlsson, David
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Korsgren, Tom
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Konstruktion av en spegelrigg för stereoskopisk 3D i lågbudgetprojekt: En undersökning kring möjligheter och begränsningar med att konstruera en egen lättviktsrigg för stereoskopisk 3D-film i lågbudgetprojekt.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att filma i 3D är en process som kräver mycket kunskap, tid och teknisk utrustning. För att fullständigt behärska detta fält krävs dessutom omfattande praktisk erfarenhet. Denna erfarenhet kan vara svår att få eftersom den ekonomiska investeringen för att filma i 3D ofta är stor.

  I denna uppsats visar vi att det är möjligt att konstruera en egen 3D-rigg och att filma med vanliga konsumentkameror för att skapa 3D-film. Uppsatsen visar på de begränsningar och svårigheter man stöter på då man bygger sin egen rigg och diskuterar den ekonomiska besparing man kan göra i jämförelse med kommersiella lösningar. Att bygga en egen rigg är tidskrävande och oftast inte att rekommendera i professionella sammanhang. För indieproduktioner, hobby-fotografer eller om man har väldigt specifika krav som ej uppfylls av tillgängliga kommersiella 3D-riggar kan det dock vara motiverat att konstruera sin egen rigg.

  Kunskapen som uppsatsen redovisar möjliggör ett resonemang för hur bildkvalitet, funktion och ekonomi kan ställas mot varandra i de avvägningar man ställs inför i konstruktionen av en spegelrigg för att filma i 3D.

 • 177.
  Karlsson, Elin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  När filmklippning möter interaktivitet: En studie av samarbetet mellan klippning och interaktivitet i TV-spelet The Last of Us2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att studera hur det moderna narrativa TV-spelet

  The Last of Us (Naughty Dog, 2013) förhåller sig till interaktivitet – en grundläggande egenskap för digitala spel – i kombination med ett filmiskt stilval. Uppsatsen väljer ut sekvenser från spelet och analyserar hur de använder sig av filmklippningstekniker i samband med interaktiva moment. Analysen sker i förhållande till en modell för filmklippningsvärderingar samt modeller för interaktivitet inom speldesign. Studien är ämnad för att vara användbar för både filmskapare och spelskapare vid skapandet av nya verk. Resultatet av studien visar att spelet med hjälp av klippningstekniker använder klassiska filmuttryck för att bygga på spelarens känslor av bekanthet från samhällets generella filmvana i mån om att leda till önskat engagemang.

 • 178.
  Karlsson, Emilie
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Jämförelse av kokböcker från år 2002 och 2012 med avseende på grafisk design: En visuell innehållsanalys2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med rapporten var att jämföra layout, typografi, framsidans yta och ytbehandling hos 50 svenska kokböcker från år 2002 och 50 stycken från år 2012 för att påvisa eventuella skillnader och likheter.

  En visuell innehållsanalys med förutbestämda kategorier genomfördes och därefter analyserades insamlade data. Korpusen av kokböckerna gjordes från ett obundet slumpmässigt urval med hjälp av programvaran Excel. Titlarna till urvalet hämtades från Kungliga bibliotekets databas Libris.

  Resultaten visade att skillnaderna var markanta men även att det fanns flera likheter. De stora skillnaderna återfanns beträffande kokböckernas omslag som framsidans yta och ytbehandling, medan likheterna återfanns i inlagan som andelen marginaler och andelen bilder.

 • 179.
  Karlsson, Fredrik
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Szatek, Elsa
  Stockholms universitet.
  Helandet i sårbarheten2017Ingår i: DRAMA: Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, ISSN 0332-5296, nr 1, s. 6s. 12-17Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 180. Karlsson, Louise
  "Du gör mig galen" på vita duken: En analys om hur film beskriver mental ohälsa utifrån Silver Linings Playbook och The King’s Speech 2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mental ohälsa är ett växande samhällsproblem. Utsatta individer är känsliga för omvärldens uppfattningar. Ämnet har länge intresserat filmskapare, men har traditionellt använts på ett oseriöst sätt. Det finns tecken på att samhällets syn förändras, gäller det även för film och har det i så fall någon betydelse?

  Uppsatsen studerar två nyligen prisbelönade filmer om mental ohälsa, analyserar filmernas karaktärer i förhållande till litteratur; diagnoser, behandlingar och symptom – samt jämför sluten, där olika vägar valts, skillnaden och gjorda val i förhållande till verkligheten.

  Slutsatsen är att samhällets okunskap om mental ohälsa gör filmens skildringar viktiga. Film är konst men också kommunikation. Det viktiga är vad man förmedlar och hur. Behandlas ett känsligt ämne finns det ett ansvar, särskilt om man beskriver en utsatt grupp.

  Det går att förmedla ett budskap som följer den vetenskapliga diagnosen, utan att negativt påverka handlingen. Därmed sprids inga ytterligare fördomar, samtidigt som resultatet blir trovärdigare.

 • 181. Karlsson, Maja
  Det synliga ljudet:: En jämförelse av ljuddesignen i två filmadaptioner av Den osynlige 2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har ljudeffekter, atmosfärljud och dialog analyserats i tre utvalda sekvenser från den svenska filmen Den osynlige samt de tre motsvarande sekvenserna i denna berättelses sekundära adaption, den amerikanska filmen The Invisible. Detta för att undersöka hur dessa tre ljudkategorier används för att förmedla känsla, karaktärisera och beskriva miljö, samt för att jämföra och hitta skillnader i ljuddesignen mellan de två adaptionerna.

  Analysmetoden som har använts är Michel Chions maskingmetod där analysen görs i tre delar. I en del avlyssnas ljudet utan bilden, i nästa betraktas bilden utan ljudet och i den tredje upplevs de tillsammans i sin helhet. Detta för att varje detalj i ljudet ska framträda och inte döljas av bilden och för att bilden ska ses för vad den är och inte som ljudet bygger upp den.

  Resultatet visar på att den tydligaste samverkan mellan ljudeffekter, atmosfärljud och dialog visas i miljöbeskrivningen, medan dialogen har störst roll inom karaktärisering och ickediegetisk musik, som inte har varit i fokus i analysen, har mest betydelse för känsloförmedlingen.

 • 182.
  Karlsson, Martina
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Profilering av internationellaideella miljöorganisationerpå internet: En visuell analys av internationella ideellamiljöorganisationers webbsidor2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien behandlar om det finns ett samband mellan 50 internationella

  ideella miljöorganisationers specifika inriktning och designen på deras

  webbsidor. De frågeställningar som besvarades var, hjälper webbsidornas

  design till att förmedla organisationens specifika inriktning, länkar webbsidorna

  vidare till sociala medier, samt upplevs mer estetiskt tilltalande webbsidor som

  mer trovärdiga. De metoder som användes i studien var en visuell

  innehållsanalys och en enkätundersökning. Den visuella innehållsanalysen

  visade att de mest återkommande generella dragen hos webbsidorna var

  användningen av naturfärger, reportagebilder samt linjära typsnitt. Resultatet

  visade att det generellt inte finns några starka samband mellan

  organisationernas inriktning och utseende på webbsidan, även om de i vissa fall

  med hjälp av designen förmedlar vad de arbetar med. Den visuella

  innehållsanalysen och enkätundersökningen visade att användaren kan ha olika

  uppfattning om vad som utstrålar trovärdighet beroende på vilken

  designerfarenhet den har. Enkätundersökningen bekräftar till viss del att

  webbsidor som har en professionell känsla och representerar organisationen väl

  ger ett trovärdigt intryck. Majoriteten av organisationerna länkade vidare till

  sociala medier från sina webbsidor. Endast två av webbsidorna saknade länkar.

  Organisationernas webbsidor hänvisar främst vidare till dagens mest populära

  sociala medier (som t.ex. Facebook), vilket kan göra att de missar en yngre

  målgrupp när de inte använder sig av de mindre nätverken.

 • 183.
  Kasurinen, Viktor
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Coca-Cola Company - En färgstark personlighet: En undersökning i färgers förmåga att förmedla varumärkesidentitet i reklamfilm2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats ämnar undersöka hur färg kan användas i reklamfilm för att uttrycka en varumärkesidentitet och stärka filmers bildspråk. I detta syfte så genomfördes en komparativ bildanalys där tre reklamfilmer från företaget Coca-Cola Company jämfördes utifrån hur filmerna använde sig av färg.

  Studien fann att reklamfilmerna använder sig av färgnyanser för att kommunicera en specifik varumärkesidentitet till konsumenten samt att reklamfilmerna använde sig av sina egna varumärkesfärger i filmen för att öka kännedomen kring företaget. I filmerna så tillämpades även ett flertal tekniker i färgkorrigering, ljussättning och scenografi för att med större säkerhet skapa en tilltalande färgpalett och bibehålla åskådarens uppmärksamhet.

 • 184. Kindstrand, Emmy
  Färg som en essentiell berättarkomponent: En semiotisk filmanalys av färgernas inverkan på filmens berättelse2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks färgkorrigeringens och färgbearbetningens funktion som ett betydande berättarelement i film. Hur kan färger inverka på berättelsen i filmen och hur påverkas stämningen? För att undersöka det har jag analyserat tre utvalda scener från två Harry Potter-filmer, där scenerna är valda utifrån en stämning. Scenerna analyseras med stöd av semiotik där färgteori tillämpas för att se vilka färgkoder som finns i scenen och hur färgtoner används för att påverka och/eller förstärka stämningen. Genom analysen har jag dragit slutsatsen att färg är en stark berättarkomponent i film som kan ha skilda associationer beroende på individuella tolkningar och erfarenheter. Val av färgton och färgbearbetning kan även påverka en scens stämning.

 • 185.
  Knutas, Micaela
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Den kvinnliga drivkraften: En jämförande karaktärsanalys av de kvinnliga protagonisterna i Disneys Sleeping Beauty och Maleficent2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vad som driver de kvinnliga protagonisterna i

  två Disneyfilmer från olika tidsperioder. Karaktärerna som undersöks är de tre goda feerna

  från Sleeping Beauty (1959) och Maleficent från Maleficent (2014). Analysen utförs med

  hjälp av en kvalitativ karaktärsanalys som tar stöd av Jens Eders analysmetod och Yvonne

  Hirdmans genusteori.

  Resultatet av undersökningen visar att trots skilda porträtteringar av

  karaktärerna så är det kvinnornas moderskärlek som driver och orsaker deras handlingar. Med

  över femtio år mellan filmernas premiärer så blir det tydligt att den kvinnliga protagonisten

  får en mer mångfacetterad karaktär i den senare filmen. Disney har gått från en svart-vit

  föreställning till en djupare och mer intressant berättelse av samma saga. Men i slutänden är

  det kvinnornas känslor för barnet som gör att de bekämpar det onda och blir hjältar. Ur ett

  genusperspektiv kan detta dock ses som ett problem då kärleken till barn alltför ofta pekar

  starkast mot kvinnan istället för mannen.

 • 186.
  Kronberg, Hanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Gestaltningen av besatthet i skräck: En semiotisk analys av berättarkomponenterna i Penny Dreadful 2018Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skräck är den filmgenre som specifikt är till för att locka fram rädsla hos tittaren. Denna uppsats fokuserar på att ta reda på hur komponenter i bild och ljud medför den upplevda subjektiva känslan hos karaktären genom gestaltningen av demonisk besatthet. Uppsatsen genomför en semiotisk analys på två olika avsnitt från tv-serien

  Penny Dreadful. Genom att utföra den semiotiska analysen på hur gestaltningen av besatthet visas i bild och ljud, kunde uppsatsen fastställa att de olika bild- och ljudkomponenterna både samarbetar, men även agerar olika för att få tittaren att uppleva den fenomenologiska känslan av skräcken som gestaltas. Bild- och ljudkomponenterna samarbetar också för att föra narrativet framåt, men om en komponent i ljudet inte stämmer överens med de övriga komponenterna i bilden kan budskapet av en scen ändras. Detta kan leda till att tittaren kan uppfatta ljudet som att det förstärker bildens budskap. Slutsatsen kom fram till att komponenterna i bilden visade tittaren det som de ska uppmärksamma samtidigt som de olika ljudkomponenterna förde narrativet framåt. Både bilden och ljudet bidrog till att förstärka den fenomenologiska upplevelsen och involvera tittaren i narrativet.

 • 187.
  Kruse, David
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Verbal handling: En dramaturgisk analys av Before Sunsets dialog2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur filmen

  Before Sunset (2004) skapar dramaturgi med dialog. Genom att analysera filmens dialog utifrån dramaturgiska begrepp i den klassiska berättarstrukturen ska studien se om begreppen kan likställas i verbal handling. Episk/lyrisk dramaturgi kontrasterar analysen för fördjupad förståelse och belyser andra förhållningssätt till berättarstruktur.

  Undersökningen finner att det går att likställa den klassiska berättarstrukturens dramaturgiska begrepp i filmens dialog. Den episk/lyriska dramaturgin går att identifiera i filmens berättande genom temat – tid och minnen som filmens dialog är strukturerad av. Analysen framför att klassisk berättarstruktur saknar verbal handling som ett definierat dramaturgiskt begrepp som går att dramatisera utifrån.

 • 188.
  Kumlin, Frida
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Evaldsson, Michaela
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Restaurangwebbar som ger restaurangvibbar2018Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Svenska internetanvändare använder internet idag för att söka information om tidtabeller, nyheter eller vilken restaurang de vill besöka. För att minska konkurrensen på internet är det viktigt att de snabbt hittar den information de söker på webbplatserna. För ett företag kan en webbplats användas för att bygga ett professionellt varumärke. Syftet med examensarbetet var att undersöka vad som gav restaurangkänsla på restaurangwebbplatser. Undersökningen gjordes genom en visuell innehållsanalys för att kartlägga innehållet på webbplatserna. Därefter skapades en webbenkät där respondenterna fick avgöra vad som skapade restaurangkänsla för dem.

  Analysen visade att restaurangwebbplatserna använde sig av få färger och bilder där bilderna fick ta stor plats på webbplatserna. Detta för att låta bilderna tala och besökaren kan fokusera på budskapet som restaurangen vill förmedla. Respondenterna från webbenkäten ansåg dock att storleken på bilderna inte var avgörande utan det var de bilder som hade koppling till mat och restaurangmiljö som avgjorde restaurangkänsla.

 • 189.
  Källström, Sara
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Nyhlén, William
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Bra film, men kan ni göra den kortare?: En analys av Feeding Americas kampanjfilmer Hidden Hunger.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Som filmskapare i en reklamvärld där utvecklingen ständigt går mot att göra kortare reklamfilmer, kände vi behov av att analysera vad som vinns och förloras i processen. Uppsatsen berör hur en längre välgörenhetsreklamfilm påverkas av att kortas ned i två olika tidsramar. Syftet var att hitta mönster som kan bidra till en ökad förståelse i ämnet för filmskapare. Uppsatsen analyserar de olika versionernas berättarstruktur, tematik, retorik, empati- och sympatiförutsättningar för att sedan diskutera kring hur effektiva de är i förhållande till filmens syfte. Slutsatsen visade att versionerna har olika egenskaper och därmed olika fördelar och nackdelar. För filmskapare innebär det att med noggrannhet och god analysförmåga kunna välja ut bilder i adaptionsprocessen som ger det mest önskvärda resultatet, för att vara säker på att det uttänkta syftet nås fram till åskådaren.

 • 190.
  Laaksonen, Mikael
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Dödlig Skörd: En komparativ karaktärsanalys mellan The Wicker Man 1973 & 20062016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Två filmer baserade på samma manus borde rimligtvis inte kunna innehålla så stora skillna-der. Trots detta har de mottagits totalt olika. Jag tänker i denna uppsats studera ett av filmers främsta element, nämligen den av karaktären. Genom att göra en komparativ jämförelse mel-lan karaktärerna i The Wicker Man (1973) och The Wicker Man (2006). Med hjälp av Jens Eders Karaktärsklocka och Robert McKees teorier om karaktärsgestaltning undersöker jag vilken skillnaden i karaktärsgestaltningen mellan de två filmerna är och hur det påverkar dem. Svaret är att det spelar en stor roll och har troligtvis varit avgörande i hur filmerna har tagit emot av publiken.

 • 191.
  Lamartine, André
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion. Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Kulturvetenskap. Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Att hitta hem igen: En studie i affektionens betydelse i berättelser, med utgångspunkt i det filmiska tv-spelet The Last of Us2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att studera hur det filmiska tv-spelet The Last of Us (Naughty Dog, 2013) har designats för att framkalla emotionella responser med hjälp av en normalitetsmodell. Det går ut på att objektivt identifiera intensiva ögonblick som avbryter/förändrar ett normalitetsläge. Detta leder till fokus på tre huvudpunkter för att förstå helhetsdesignen: produktion av emotion i filmsekvenser, produktion av emotion i spelsekvenser och deras samspel. Spelsekvenser visar sig framkalla emotion när fiendekonfrontationer avbryter spelarens trygga utforskande och skapar spänning genom att utsätta spelare för risker under intensiva sammandrabbningar. Filmsekvenser i sin tur använder realistiskt animerade scener för att uppmärksamma ansiktens betydelse under emotionella scener, samt för att etablera protagonistens normalitetssträvanden och den emotionella risk den medför. Avslutningsvis utgör samspel mellan film- och spelsekvenser en balanserad tonöverföring mellan varandra genom att både överraska spelaren i övergångar och genom att förhålla spelarens beteende med protagonistens splittrade normalitetssträvanden.

 • 192.
  Larsson, Adam
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Film som motkultur: Ett djupdyk ner i en svensk subkultur för genrefilm2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats avser att undersöka hur en specifik subkultur tillägnad b-filmer förhåller sig till filmerna de ägnar sig åt. Frågeställningarna är: på vilket sätt betraktar de filmerna och på vilket sätt har den teknologiska utvecklingen påverkat kulturen? För att besvara dessa frågor tar uppsatsen främst stöd av mediekritiken Jeffrey Sconces paracinemateori som grundar sig på observationer av b-filmsfantaster och hur dessa ser på auktoriteter i förhållande till filmmediet, mediehistorikern Pierre Bourdieus modell kring kulturellt kapital, samt John Fiskes observationer av fankultur. Utifrån djupintervjuer med fyra medlemmar ur den svenska b-filmsklubben Klubb Super 8 används teorin för att undersöka uppsatsen frågeställningar. Slutsatsen är att för dessa filmfans erbjuder filmerna något mer än bara underhållning. Det är en form av livsstil för dem.

 • 193.
  Larsson, Jenny
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Kreativ svacka ur en grafiskdesigners perspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En definition av kreativitet kan beskrivas som en förmåga att hitta lösningar påproblem som inte ännu har en färdig lösning. Att tillhandahålla en förmåga äratt veta hur du går tillväga och en sådan går att utveckla, öva in och träna upp,det gäller bara att veta hur. Ett problem dyker som oftast upp när en processredan är igång och i ett tillstånd av ovetskap kan det kännas som att ingenlösning duger. En grafisk designer är beroende av sitt kreativa tänkande ochutan det skulle dess arbete inte fungera. Frågan är då hur en grafisk designer tarsig ur en kreativ svacka, när förmågan av att finna en lösning inte är tillräckligoch då kreativiteten känns som bortblåst? Hur går man tillväga och finns detnågra generella metoder att anamma? Detta är frågor som besvarats i mitt arbeteutifrån insamlad fakta. Intervjuerna och analyserna som utförts ligger till grundför resultatet och presenteras här i form av 6 olika teman: Träna, Tid, Paus,Hjälp, Kämpa och Självkännedom.

 • 194.
  Larsson, Karin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  The Graphic Designer as (a)Digital Nomad: A qualitative study2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur digitala nomader utövar sitt yrke som grafiska designers, varför de valde att bli digitala nomader samt vilka fördelar och nackdelar som finns. Totalt intervjuades 10 före detta och nuvarande digitala nomader via email och svaren sammanställdes och analyserades för att finna teman och sammanhang.

  Resultatet visar att deltagarna valde en digital nomadisk livsstil främst på grund av den frihet det innebär. De är även helt beroende av internet, då det är den grundläggande teknologin som möjliggör distansarbete. Att vara digital nomad verkar inte ha en negativ inverkan på den grafiska designprocessen och alla verktyg som behövs anser de finns tillgängliga digitalt. Den del av det traditionella designyrket på en byrå som deltagarna i studien saknade mest var kreativa diskussioner med kollegor.

 • 195.
  Larsson, Sophia
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Positiva freaks: Gestaltning av de annorlunda protagonisterna i Tim Burtons filmer2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om hur karaktärer i utanförskap gestaltas i film med huvudfokus på Tim

  Burton (1958) och hans positiva freaks. Positiva freaks är karaktärer som anses vara

  annorlunda men som menar väl. Karaktärerna som analyseras i uppsatsen är Edward från

  Edward Scissorhands

  (1990), Victor från Corpse Bride (2005), Alice från Alice i Underlandet

  (2010) och Jake från

  Miss Peregrines Hem för Besynnerliga Barn (2016). Syftet med denna

  uppsats är att få en djupare förståelse för Tim Burtons freaks och hur de fungerar som ett nytt

  sätt att gestalta karaktärer för att vinna publikens sympati. I undersökningen har uppsatsen

  använt sig av en litteraturundersökning för att göra en analys av de ovannämnda filmerna och

  se hur Burton har gestaltat karaktärerna i sina filmer utifrån den ”yttre” och ”inre” karaktären.

  I slutdiskussionen så syns det tydligt att protagonisterna på ett eller annat sätt besitter

  egenskaper som skiljer dem från resten av omvärlden. Oavsett om det är fysiska abnormiteter

  eller psykiska så vinner de oftast publikens sympati. Det syns även tydligt att de har

  genomgått en förändring genom tiden där deras inre egenheter blir starkare men även

  osynliga. Man kan helt enkelt hävda att Burtons freaks har vandrat inåt.

 • 196.
  Larsson-Auna, Adam
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Ur Manlig Synvinkel: Maskulinitet hos den cinematiske James Bond2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur filmkaraktären James Bond utvecklats från1962 till 2006, ur ett maskulinitetsperspektiv. Undersökningen har genomförts med hjälp avnarratologisk innehållsanalys där en sekvens ur sex utvalda filmer analyserats utifrån ettmaskulinitetsperspektiv. De utvalda filmerna är Agent 007 Med Rätt Att Döda (1962), IHennes Majestäts Hemliga Tjänst (1969), Leva Och Låta Dö (1973), Iskallt Uppdrag (1987),GoldenEye (1995) och Casino Royale (2006). Analyserna har ställts mot tidigare forskningom James Bond i koppling till maskulinitet. Resultatet tyder på att den cinematiske Bond bådepåverkats och distanserat sig från sin samtids maskulinitetsnormer under filmseriens historia.

 • 197.
  Lawergren, Filip
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Thunholm, Robin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Etikettdesign och prisklass för röda viner2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka om det finns ett samband mellan

  designfaktorer och prisklass på rödvinsetiketter. För att kartlägga

  förekommande designfaktorer har en visuell innehållsanalys gjorts inom tre

  olika prisklasser hämtad från Systembolagets hemsida.

  Utifrån den visuella innehållsanalysens resultat designades tre vinetiketter för

  varje prisklass. För att ta reda på om dessa designfaktorer hade ett samband med

  den tänkta prisklassen testades vinetiketterna mot konsumenter genom en

  webbenkät.

  Slutsatsen var att det fanns vissa generella drag som skiljer prisklasserna åt även

  om många designfaktorer var vanligt förekommande för alla prisklasser. Utifrån

  respondenternas svar visade sig vissa av designfaktorerna vara mer eller mindre

  tydliga för den tilltänkta prisklassen.

 • 198.
  Leon Vegas, Carolina
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Spanska.
  El teatro de García Lorca y la transfiguración del personaje masculino2018Ingår i: Teatro: Revista de Estudios Culturales, ISSN 2174-579X, Vol. 32Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [es]

  Los personajes masculinos de las obras de Lorca tienen un papel vital en el fracaso del deseo. Nos encontramos a menudo con personajes masculinos ausentes o prohibidos para sus amantes femeninas. En este artículo queremos relacionar los mecanismos del deseo lorquiano con la visión de Girard del deseo como algo predestinado al fracaso. Con la ayuda de la noción de transfiguración veremos cómo las protagonistas del teatro de Lorca crean figuras masculinas idealizadas y cómo esta idealización tiene una serie de efectos en la obra: desde la debilitación de otros personajes masculinos, hasta la expresión de la intensidad del deseo femenino.

 • 199.
  Leon Vegas, Carolina
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Spanska.
  Space and Focalization in the Representation of the Migrant in Contemporary Spanish Film2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 200.
  Libeck, Anton
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Åslund, Simon
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Varumärkesidentitet i fastighetsbranschen: Utformande av grafisk profil åt Anders Åslund Fastighetsförvaltning AB2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Anders Åslund Fastighetsförvaltning AB

  (AAFAB) är ett nystartat konsultföretag som är verksamt inom fastighetsbranschen. För att sticka ut från mängden hos konkurrenter inom fastighetsbranschen var syftet med denna studie att ta fram en grafisk profil med målet att stärka företagets varumärkesidentitet samt tydligt förmedla företagets kärnvärden: trovärdig, pålitlig, kompetent, modern och flexibel.

  Studien inleddes med en semistrukturerad intervju med uppdragsgivaren, för att kartlägga företagets behov, fastställa deras kärnvärden samt bestämma vilka delar som ska ingå i den grafiska profilen. En visuell innehållsanalys av logotyperna för det 50 största svenska fastighetsföretagen inom branschen utfördes för att kunna urskilja samband mellan AAFAB:s konkurrenter och potentiella kunder. Vidare genomfördes en webbaserad enkätundersökning på 20 av AAFAB:s kunder för att testa det nya framtagna materialet och se om det stämmer överens med AAFAB:s kärnvärden. Till sist genomfördes ytterligare en semistrukturerad intervju med uppdragsgivaren för att kunna utföra slutgiltiga justeringar.

  Studien resulterade i en slutgiltig grafisk profil som förmedlar AAFAB:s kärnvärden och ett grafiskt utseende för hur en framtida webbsida skulle kunna se ut, utifrån den grafiska profilens ramar. Regler för hur den grafiska profilen ska användas summerades i en grafisk manual.

1234567 151 - 200 av 357
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf