du.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 151 - 200 av 393
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Fredriksson, Jonas
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Långberg, Andreas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  En beskrivning av informationsmiljö därdatumstyrda förhållanden råder: En fallstudie av en myndighet och dess informationsmiljö med rättsakter2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie har en fallstudie genomförts på Transportstyrelsen. Myndigheten söker bättre alternativ till sin nuvarande hantering av viktiga datum som står i de juridiska dokumenten och vill undersöka möjligheten för ett IT-stöd. I fallstudien genomfördes en förändringsanalys på processen typgodkännande av fordon. Kvalitativa intervjuer gjordes med en sektionschef, handläggare för typgodkännande av fordon och komponenter samt med en systemansvarig och en systemförvaltare på Transportstyrelsen i Borlänge. Studien beskriver en informationsmiljö i en verksamhet där datumstyrda förhållanden råder samt vilka utmaningar som finns med sådan miljö. Studien ger även förslag på utformning på ett IT-stöd för sådan miljö.

  Resultatet som framkom är att informationsmiljön vad gäller rättsakterna i sig och institutionernas (EU och UNECE) webbsidor där de distribueras är utmanande för datumbevakning. Utmaningarna med webbsidorna är att de har begränsad och komplicerad sökning. Utmaningarna med rättsakterna är att datumstyrda förhållanden råder, det vill säga att datumen styr över varandra vad som gäller. Rättsakterna är även många, retroaktiva, hänvisar till varandra och innehåller krav om flera olika områden vilket gör det svårt att hitta de relevanta datumen. Förslaget på utformning av IT-stöd togs fram utifrån den befintliga IT-miljön på Transportstyrelsen. Förslaget var att viktiga begrepp identifieras, kategoriseras och sedan realiseras i en databas med sökbarhet på de viktigaste gemensamma begreppen som nämnare och att E-meddelande uppfylls gällande informationen. Databasen som togs fram utgick efter datum, datumtyp, fordonskategori, rättsakt, delversion och övrig info. För kommunikation mot databasen gjordes ett webbgränssnitt i ASP.NET och C# med budskapet att en webbbaserad IT-lösning bör övervägas.

 • 152.
  Geidne, Tim
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  RFID-teknologi på distributionscentral Som digital inleveransmetod: framgångsfaktorer vid implementering2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En IT-styrd lager och orderhantering är idag vanligt, metoden för att ta emot leveranser har dock sett likadan ut länge. Man använder sig oftast av streckkoder/QR-koder eller rent manuell hantering med penna och papper. Radio frequency identification (RFID) möjliggör en trådlös och autonom avläsning av gods som är taggade. Tekniken har funnits länge men har under senaste år visats sig få en mer positiv trend, där mer och mer objekt blir taggade. Samarbetspartnern i denna studie Fiskarhedenvillan använder sig idag av ett helt manuellt system för inleveranser av gods på deras distributionscentral. De vill nu börja deras digitalisering av distributionscentralen genom att undersöka möjligheten att införa ett RFID-system som metod för hantering av gods vid inleveranser.

  Denna studie har i samarbete med Sogeti och Fiskarhedenvillan genomförts för att identifiera möjligheter och faktorer och undersöka ifall en implementation är möjlig. Intervjuer har genomförts med nyckelpersoner inom vad som kallats ”världens bästa RFID-projekt”.

  Från slutsatserna identifieras ett antal utmaningar kring processer av flöden som måste uppdateras för att kunna dra full nytta utav ett RFID-system. Vidare så blir RFID teknik som metod för inleverans av gods sällan mer effektivt, man måste också börja kolla på arbetssätt och börja utveckla de nuvarande processerna för att kunna utnyttja fördelarna med RFID. Då möjligheten att gardera sig mot en icke fulländad logistik-kedja med kombinerad tagg/streckkods-etikett samtidigt som mer och mer blir taggat gör det att RFID-system blir mer direkt användbara. Implementeringar underlättas av befintliga beprövade standarder. Kritiska faktorer att beakta inför implementering innebär bland annat omgivningsanalys och att implementeringar utav RFID-system ofta har stor inverkan på hela kedjan. Vidare identifieras möjligheter som tidigare beprövade system och en positiv trend för implementeringar inom RFID-tekniken.

 • 153.
  Glad, Therese
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Informationsförvaltning inom en stor organisation: En fallstudie på Trafikverket2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur en stor organisation arbetar med förvaltning av information genom att undersöka dess nuvarande informationsförvaltning, samt undersöka eventuella förslag till framtida informationsförvaltning. Vidare syftar studien också till att undersöka hur en stor organisation kan etablera en tydlig styrning, samverkan, hantering och ansvars- och rollfördelning kring informationsförvaltning.

  Denna studie är kvalitativ, där datainsamlingen sker genom dokumentstudier och intervjuer. Studien bedrivs med abduktion och är en normativ fallstudie då studiens mål är att ge vägledning och föreslå åtgärder till det fall som uppdragsgivaren har bett mig att studera. Fallet i denna studie är ett typiskt fall, då studiens resultat kan vara i intresse för fler än studiens uppdragsgivare, exempelvis organisationer med liknande informationsmiljö.

  För att samla teori till studien så har jag genomfört litteraturstudier om ämnen som är relevanta för studiens syfte: Informationsförvaltning, Business Intelligence, Data Warehouse och dess arkitektur, samt Business Intelligence Competency Center.

  Denna studie bidrar med praktiskt kunskapsbidrag, då studien ger svar på praktiska problem. Uppdragsgivaren har haft praktiska problem i och med en icke fungerade informationsförvaltning, och denna studie har bidragit med förslag på framtida informationsförvaltning. Förslaget på framtida informationsförvaltning involverar ett centraliserat Data Warehouse, samt utvecklingen utav en verksamhet som hanterar informationsförvaltning och styrningen kring informationsförvaltningen inom hela organisationen.

 • 154. Goldkuhl, G.
  et al.
  Pettersson, A.
  Eriksson, Owen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Hur studera realisering och konsekvenser av strategibaserade informationssystemarkitekturer1993Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 155.
  Grahn, Cecilia
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Sund, Martin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Cloud computing - Moving to the cloud2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Cloud computing innebär användning av datorresurser som är tillgängliga via ett nätverk, oftast Internet och är ett område som har vuxit fram i snabb takt under de senaste åren. Allt fler företag migrerar hela eller delar av sin verksamhet till molnet. Sogeti i Borlänge har behov av att migrera sina utvecklingsmiljöer till en molntjänst då drift och underhåll av dessa är kostsamma och tidsödande. Som Microsoftpartners vill Sogeti använda Microsoft tjänst för cloud computing, Windows Azure, för detta syfte. Migration till molnet är ett nytt område för Sogeti och de har inga beskrivningar för hur en sådan process går till. Vårt uppdrag var att utveckla ett tillvägagångssätt för migration av en IT-lösning till molnet. En del av uppdraget blev då att kartlägga cloud computing, dess beståndsdelar samt vilka för- och nackdelar som finns, vilket har gjort att vi har fått grundläggande kunskap i ämnet. För att utveckla ett tillvägagångssätt för migration har vi utfört flera migrationer av virtuella maskiner till Windows Azure och utifrån dessa migrationer, litteraturstudier och intervjuer dragit slutsatser som mynnat ut i ett generellt tillvägagångssätt för migration till molnet. Resultatet har visat att det är svårt att göra en generell men samtidigt detaljerad beskrivning över ett tillvägagångssätt för migration, då scenariot ser olika ut beroende på vad som ska migreras och vilken typ av molntjänst som används. Vi har dock utifrån våra erfarenheter från våra migrationer, tillsammans med litteraturstudier, dokumentstudier och intervjuer lyft vår kunskap till en generell nivå. Från denna kunskap har vi sammanställt ett generellt tillvägagångssätt med större fokus på de förberedande aktiviteter som en organisation bör genomföra innan migration. Våra studier har även resulterat i en fördjupad beskrivning av cloud computing. I vår studie har vi inte sett att någon tidigare har beskrivit kritiska framgångsfaktorer i samband med cloud computing. I vårt empiriska arbete har vi dock identifierat tre kritiska framgångsfaktorer för cloud computing och i och med detta täckt upp en del av kunskapsgapet där emellan.

 • 156.
  Granum, Andreas
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Dalestedt, Karl-Oskar
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Utveckling av en mobiltelefontjänst för att spela in TV-program på din dator från distans2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är resultatet av kursen Examensarbete i Informatik på Högskolan Dalarna. Examensarbetet är uppdelat i två delar. Ena delen har som syfte att ge en förstagångsanvändare en introduktion i Mobile.NET. Här beskrivs även vissa skillnader mot traditionell ASP. Andra delen, som uppfyller målet har varit att utveckla en tjänst som gör det möjligt att spela in tv-program på en dator från olika mobila enheter samt pc. Det arbete som föranlett rapporten har bestått av en egenhändigt framtagen metod som hämtat inspiration från Direct-modellen samt Polyas generella metod. Slutsatserna som framkommit är att det idag inte finns tillräckligt bra wap-tjänster som lockar allmänheten att wappa. Mobiltelefonen kommer till sin fulla rätt som en förlängd fjärr-kontroll, som kan integrera människan med hemmet på långa avstånd. För att utvecklingen av wap-tjänster ska ta fart krävs högre prestanda och nya idéer om tjänster. En tanke är att fler tjänster och nya idéer kommer ta fart nu när Microsoft släppt sitt utvecklingsverktyg Mobile Internet Toolkit. Nu behöver utvecklaren inte göra en tillämpning för varje mobilenhet. Kanske kommer denna rapport väcka en ny tanke om vad wap-tjänster kan göra.

 • 157.
  Grape, Oliver
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Utformning av AntagonistenTVs visuella identitet: Visuell identitet inom streaming2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie fokuserar på framtagandet av en visuell identitet för streamen AntagonistenTV på Twitch.tv som ägs av Felipe Delgado. David Sless sjustegsmetod har använts vid skapandet av identiteten. En visuell innehållsanalys har gjorts på andra streams för att få bättre förståelse inom streamingvärlden och underlätta designprocessen. Enkätundersökningar har använts för att få målgruppens perspektiv och åsikter. Enkäten visar hur tittarna påverkas av stream-designen. Slutresultatet blev en visuell identitet åt AntagonistenTV som sammanfattades i en grafisk manual.

 • 158.
  Grönaker, Kari-Anne
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Saldenius, Sandra
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  GIS-portal - Utredning och design av GIS-portal och ingående tjänst åt Vägverket2004Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport presenterar ett examensarbete på D-nivå där uppdragsgivaren har varit WM-data Consulting och kunden Vägverket Produktion. Vägverket har ett antal olika applikationer för geografisk information som ligger utspridda på företagets hemsida . För att samla alla applikationer på ett och samma ställe fick vi i uppdrag att göra en grundläggande utredning av en GIS-portal. Denna portal ska fungera som en enhetlig ingång där kartdata samkörs och visualiseras. Ytterligare en del i uppdraget var att utreda vad som borde förändras och förbättras i den redan existerande tjänsten Beläggning på vägarna. Denna tjänst kommer att fungera som en testapplikation för GIS-portalen. Målen med examensarbetet var att utreda vilka krav som finns på en GIS-portal och applikationen Beläggning på vägarna samt att beskriva de önskemål som finns på dessa. Ett designförslag och en funktionsbeskrivning arbetades fram för både tjänsten Beläggning på vägarna och för GIS-portalen. Utredningen kommer att ligga till grund för utveckling av en GIS-portal samt fortsatt utveckling och förbättringar av tjänsten Beläggning på vägarna. För att komma fram till ett resultat har vi använt oss av ett antal teorier om IT-tjänster, systemarkitektur och användbarhet. Förutom dessa teorier har även de intervjuer som utförts spelat en stor roll för vårt arbete. Vi har lagt en bra grund för Vägverket att fortsätta arbetet med utveckling av en GIS-portal och tjänsten Beläggning på vägarna.

 • 159.
  Grönberg, Oskar
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Utvärdering av pm3 som förvaltningsstyrningsmodell: En fallstudie på Trafikverket2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The maintenance management model (Pm3) is a management model whose goal is to contribute to the collaboration between the business and IT. An implementation of pm3 involves applying the model, it must be implemented with the business existing governance and work methods. The purpose of the study is to investigate to be able to describe and evaluate the use of pm3 as a management model in a state agency. The study is carried out at the Swedish Transport Administration and their implementation of pm3. The aim of the study is to answer the research question which is “how pm3 can be implemented and applied to be more effective?”. The strategy that has been applied is a case study. The data collection methods are interviews and document studies where qualitative data has been generated. The results of the study show a number of different positive effects that implementation of pm3 can have on a business such as better collaboration, cost effectiveness and clearer overall picture. Some challenges and problems are also identified and a lot of them can be linked to the lack of implementation of the model at the Swedish Transport Administration. To maximize the implementation of pm3, this study has come to the conclusion that it is important with internal education in the management model. This to increase the chance of a successful implementation. Taking external help from the pm3 license is also a way to improve the implementation, as it offers external help and support from external experts. After implementation, it is also important to have an active management of the model, so that the business receives support to work properly over time. Recommendations for future studies is how to follow up on your implementation and establish your governance with pm3 over time.

 • 160.
  Grönlund, Åke
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Andersson, Annika
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Hatakka, Mathias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Mobile technologies for development – a comparative study on challenges2008Ingår i: Proceedings of Sig GlobDev Workshop Paris 2008, Paris: AIS SIG GLobal Development , 2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper compares and analyzes three cases where mobile technology is developed and used for everyday learning in developing countries. Preliminary results from field studies and tests are presented and analyzed in terms of the technical, professional, social, cultural and organizational challenges involved in development. In Bangladesh Virtual Classroom SMS is used together with TV to make education interactive. The eduPhone project develops a system and a method for delivering everyday “situated education”, such as emergency medical advice, to people lacking access to such services. The Agricultural Market Information System project disseminates information to improve local agricultural markets and, in particular, supporting small farmers, by mobile phones. The paper reports the cases and findings from investigations and tests, including field studies, laboratory and field tests, and experiences from implementation. We find that technical challenges are not great and in most cases concern innovativeness of application rather than access, use and usability; e-readiness among people is higher than often reported. The main problems lie in organizational challenges – developing a sustainable business model and reorganizing processes consequently – and social and cultural challenges such as local power structures and professional traditions.

 • 161.
  Grönlund, Åke
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Hatakka, Mathias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Ask, Andreas
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Inclusion in the e-service society: investigating administrative literacy requirements for using e-services2007Ingår i: Electronic government: 6th International Conference, EGOV 2007, Regensburg, Germany, September 3-7, 2007. Proceedings / [ed] Maria A.Wimmer, Jochen Scholl, Åke Grönlund, Berlin: Springer , 2007, s. 216-227Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper investigates potential changes in requirements for "administrative literacy" - knowledge and skills required from citizens - when manual services are replaced by electronic ones. Do requirements increase, decrease or change qualitatively? We compare manual and electronic versions of ten commonly used services. The needs for knowledge and skills, content and procedures were considerably less for the e-services in eight out of ten cases; however, in complicated services there may rather be a change of skills, e.g. replacing verbal skills with skill in searching for information online. E-services relieve the user of some requirements; hence one obstacle for inclusion is reduced. However, we also found problems with the e-services implying that design of e-services should be informed by the kind of measure we have used as it is of great importance for inclusion in the e-society. © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007.

 • 162.
  Gustafsson, Andreas
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Sörman, Ulrica
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Datakvalitet. Ett måste för en kostnadsmedveten organisation2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen visar resultatet av en kartläggning och analys av datakvaliteten i databasen Vägdatabanken på Vägverket. Vi har studerat datakvaliteten som den visar sig hos slutanvändarna, i detta fall de som upphandlar drift och underhåll av statliga vägar. Målet var att se hur väl Vägverkets krav på data stämmer överens med användarnas behov. För att nå målet skapades en modell med sju faser. Centralt var kartläggningen av verksamheten med hjälp av intervjuer, som blev grunden för vidare analyser. En egen modell var nödvändig eftersom arbetssättet, att utgå från användarna, inte är det vedertagna sättet att undersöka datakvalitet. Resultatet visar en rad kostnader som kan härröras till bristande datakvalitet varav många är dolda. Trovärdigheten är viktig i samband med datakvalitet. Användarna litar inte på data vilket skapar direkta kostnader, merarbete med mera. Det beror i sin tur på att det brister i insamlingen av data. Ett problem är att en rad olika arbetssätt och förhållningssätt till data i Vägdatabanken förekommer. Därför rekommenderas att Vägverket beslutar vilket arbetssätt som är ekonomiskt och funktionellt bäst. Syftet var att beskriva begreppet datakvalitet. Resultatet av praktiskt arbete och teoretiska studier ger definitionen "Datakvalitet är datas förmåga att vara förståelig och trovärdig samt tillräckligt väl uppfylla användarens behov".

 • 163.
  Gustafsson, Jesper
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Knutsby, Viktor
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Tillit och misstro till molntjänster: Identifiering av vilka kriterier som skapar tillit till molntjänster2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Cloud computing innebär att datorkraft och IT-resurser i form av servrar, lagring och lokala nätverk görs tillgängliga via internet, cloud computing har ökat snabbt i användning de senaste åren. Möjligheterna med molntjänster har lett till nya utmaningar avseende tillit till molntjänster genom att öppna för helt nya förhållanden mellan leverantör och kund. I dagsläget så är tillit till molntjänsterna ett stort problem för kunder såsom mikroföretag samt små och medelstora företag.

  Vårt examensarbete syftar till att beskriva mikroföretags samt små och medelstora företags tillit och misstro till molntjänster, samt identifiera vilka kriterier som bidrar till detta. Resultatet visar att det är svårt att tydligt definiera tillit och misstro hos företag, då deras situationer och verksamheter skiljer sig. Tack vare vår litteraturstudie i kombination med våra intervjuer har vi skapat oss en bra bild av vilka kriterier som bidrar med tillit och misstro till molntjänster. Baserat på vårt arbete har vi sammanställt en konceptuell modell som beskriver tillit och misstro till molntjänster.

 • 164.
  Hagman, Daniel
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Andersson, Amanda
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  En analys av testprocesser med TMap som testmetod2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Today there are many system development projects that break both budget and time plan. Often this depends on defects in the information systems that could have been prevented. The cost of test can in some cases be as high as 50 % of the projects total cost and it's at the same time an important part of development. Test as such has moved its focus from the software it self and its faults to a wider perspective on whole infrastructures of information systems where assure a good quality is important. Sogeti in the Netherlands have developed a test method called TMap (Test Management approach) that can be used for structured testing of information systems. TMap haven't been used as much as desired in the office in Borlänge. Because Microsoft is releasing a new version of their platform Visual Studio Team System (VSTS 2010) some colleges at Sogeti in the Netherlands are about to develop a template that can support the use of TMap in VSTS 2010. When we write this the template is still in development. The goal for Sogeti was to find out the differences between the test functionality in VSTS 2008 and 2010. By using the purpose with this essay, which was to analyze the test process in VSTS 2008 with TMap against the test process in VSTS 2010 together with the template we got much help to achieve the goal. The analysis was done with four different aspects: The TPI and TMMi models, problem and strength analyses and a few question formulations. The TPI and TMMi models where used to analyses and evaluate the test process. The analysis showed that there were differences between the both test processes. VSTS 2010 together with the template gave a better support to use TMap and perform test. In VSTS 2010 the test tool Camano is connected to TFS and the tool is also to make the execution and logging of tests easier. This leads to a test process that is easier to handle and has a better support for TMap.

 • 165.
  Hagman, Tobias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Clean Code vs Dirty Code: Ett fältexperiment för att förklara hur Clean Code påverkar kodförståelse2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Stora och komplexa kodbaser med bristfällig kodförståelse är ett problem som blir allt vanligare bland företag idag. Bristfällig kodförståelse resulterar i längre tidsåtgång vid underhåll och modifiering av koden, vilket för ett företag leder till ökade kostnader. Clean Code anses enligt somliga vara lösningen på detta problem. Clean Code är en samling riktlinjer och principer för hur man skriver kod som är enkel att förstå och underhålla. Ett kunskapsglapp identifierades vad gäller empirisk data som undersöker Clean Codes påverkan på kodförståelse. Studiens frågeställning var: Hur påverkas förståelsen vid modifiering av kod som är refaktoriserad enligt Clean Code principerna för namngivning och att skriva funktioner? För att undersöka hur Clean Code påverkar kodförståelsen utfördes ett fältexperiment tillsammans med företaget CGM Lab Scandinavia i Borlänge, där data om tidsåtgång och upplevd förståelse hos testdeltagare samlades in och analyserades. Studiens resultat visar ingen tydlig förbättring eller försämring av kodförståelsen då endast den upplevda kodförståelsen verkar påverkas. Alla testdeltagare föredrar Clean Code framför Dirty Code även om tidsåtgången inte påverkas. Detta leder fram till slutsatsen att Clean Codes effekter kanske inte är omedelbara då utvecklare inte hunnit anpassa sig till Clean Code, och därför inte kan utnyttja det till fullo. Studien ger en fingervisning om Clean Codes potential att förbättra kodförståelsen.

 • 166.
  Halilovic, Amra
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Ett praktikperspektiv på hantering av mjukvarukomponenter2006Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Avhandlingen har resulterat i en praktikteori (verksamhetsteori). En sådan teori har betydelse i det praktiska arbetet att utvärdera och utveckla verksamheter där komponentbaserad systemutveckling bedrivs. I avhandlingen presenteras hur en intern IT-verksamhet kan bedrivas för att möta nya krav på effektivitet, förändringsbarhet, kvalitet och säkerhet.

 • 167.
  Halilovic, Amra
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  The Function of Conceptual Standards for the On the Definition of term "Software Component"2005Ingår i: Promote IT 2005 Proceedings of the Fifth Conference for the Promotion of Research in IT at New University and University Colleges in Sweden / [ed] Eriksson, Owen; Fernlund, Hans; Fernlund, Hans; Lind, M., Borlänge, Sweden, 2005, s. 199-208Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 168.
  Halilovic, Amra
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  The role of component storage and component documentation in the practice of management of component based software development2004Ingår i: Promote IT, Karlstad University, 2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 169.
  Halldén, John
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Berglund, Caroline
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Mognadsgrad och förbättringsförslag av acceptanstester inom Trafikverkets verksamheter baserat på TMM2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I nuläget utförs acceptanstester på Trafikverket utan att veta testprocessens styrkor och svagheter. Denna fallstudie tar genom Test Maturity Model (TMM) fram en mognadsgrad för testprocessen inom acceptanstester. Mognadsgraden visar hur processen ligger till i nuläget och visar testprocessens svagheter och styrkor. Den mognadsgrad som påträffades vid en utvärdering av acceptanstester inom ProjectWise var mognadsgrad tre. Förbättringsförslagen som presenterades var att utföra kontinuerliga workshops i utbildningssyfte så att inte kunskaperna inom testområdet stagnerar och att kvantifiera kvalitetsfaktorer för mätning av tester.

  Dock är ingen modell fullkomlig. Genom metodanalysen MA/SIMM (Metod Analys och SIMM står för Samverkan & Situationsanpassning, Ifrågasättande & Idéutveckling, Meningsskapande & Målstyrning och Metodisk & Metod) så visar vi modellens styrkor och svagheter. Några svagheter i TMM modellen är att det inte krävs en erfaren utvärderare av kriterierna. Kriterierna besvaras med frågor och enkäter som kan misstolkas. Svaren i frågeformulären är fördefinierade vilket kan begränsa respondenten, eller göra den osäker på vilket alternativ som passar bäst. Dessa svagheter kan i slutändan påverka mognadsgraden. Några fördelar är att det finns väl dokumenterade riktlinjer när utvärderingen pågår, så att det går att komma in som student och ändå kunna utöva denna modell godtyckligt. Den största styrkan är att TMM baseras på en vetenskaplig grund. Den har även baserats på 40 år av erfarenhet av test i från verksamheten, vilket gör den till en välgrundad modell som kan ge väl motiverade förbättringsförslag.

 • 170.
  Hallin, Erik
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Fehrm, Mikael
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Störningsinformation i tågtrafiken: Attityder bland resenärer och tågbolag till störningsinformation och tjänster för sådan information2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vid bokandet av en resa längs med järnvägen via flera tågbolag så finns (i dagens läge)

  inte alltid information kring eventuella störningar längs med järnvägen som kan förändra

  eller ställa in den bokade resan. I dag är forskning kring bantrafiken i Sverige begränsad.

  Det är oklart hur nöjda resenärer är med kvalitén på den information de får kring sin resa

  (om de får den överhuvudtaget), bland annat med avseende på störningar. Vår

  samarbetspartner har identifierat vad de tror är ett behov hos tågbolag, vilket är en tjänst

  för information om tågtrafiken för resenärer. Utöver att bekräfta att det här behovet finns

  har vi även ett intresse att undersöka hur en sådan här tjänst skulle kunna se ut och vad

  användarna vill ha. Vår forskning har visat att resenärerna inte är nöjda med varken

  mängden information om störningar eller hur ofta de får den. Tillsammans med Knowit

  Borlänge har vi kommit fram till ett lösningsförslag som använder befintliga tekniker för att

  skapa en portal som på ett effektivt sätt levererar störningsinformation till resenärer.

 • 171.
  Han, Mengjie
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.
  Håkansson, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Rebreyend, Pascal
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Datateknik.
  How does data quality in a network affect heuristic solutions?2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  To have good data quality with high complexity is often seen to be important. Intuition says that the higher accuracy and complexity the data have the better the analytic solutions becomes if it is possible to handle the increasing computing time. However, for most of the practical computational problems, high complexity data means that computational times become too long or that heuristics used to solve the problem have difficulties to reach good solutions. This is even further stressed when the size of the combinatorial problem increases. Consequently, we often need a simplified data to deal with complex combinatorial problems. In this study we stress the question of how the complexity and accuracy in a network affect the quality of the heuristic solutions for different sizes of the combinatorial problem. We evaluate this question by applying the commonly used

  p-median model, which is used to find optimal locations in a network of p supply points that serve n demand points. To evaluate this, we vary both the accuracy (the number of nodes) of the network and the size of the combinatorial problem (p).

  The investigation is conducted by the means of a case study in a region in Sweden with an asymmetrically distributed population (15,000 weighted demand points), Dalecarlia. To locate 5 to 50 supply points we use the national transport administrations official road network (NVDB). The road network consists of 1.5 million nodes. To find the optimal location we start with 500 candidate nodes in the network and increase the number of candidate nodes in steps up to 67,000 (which is aggregated from the 1.5 million nodes). To find the optimal solution we use a simulated annealing algorithm with adaptive tuning of the temperature. The results show that there is a limited

  improvement in the optimal solutions when the accuracy in the road network increase and the combinatorial problem (low

  p) is simple. When the combinatorial problem is complex (large p) the improvements of increasing the accuracy in the road network are much larger. The results also show that choice of the best accuracy of the network depends on the complexity of the combinatorial (varying p) problem.

 • 172.
  Han, Mengjie
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik. HUI Research.
  Håkansson, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kulturgeografi. HUI Research, Stockholm.
  Rönnegård, Lars
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik. HUI Research, Stockholm.
  To what extent do neighbouring populations affect local population growth over time?2016Ingår i: Population, Space and Place, ISSN 1544-8444, E-ISSN 1544-8452, Vol. 22, nr 1, s. 68-83Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study covers a period when society changed from a pre-industrial agricultural society to a post-industrial service-producing society. Parallel with this social transformation, major population changes took place. In this study, we analyse to what extent local population change is affected by neighbouring populations. To do this, we focused on the last 190 years of local population change that redistributed population in Sweden. We used literature to identify several different processes in the population redistribution. The different processes implied different spatial dependencies between local population change and the surrounding populations. The analysis is based on an unchanged historical parish division, and we used an index of local spatial correlation to describe different types of spatial dependencies that influenced the redistribution of the population. To control inherent time dependencies, we introduced a non-separable spatial-temporal correlation model into the analysis of population redistribution. Hereby, several different spatial dependencies could be simultaneously observed over time. The main conclusions are that while local population changes have been highly dependent on neighbouring populations in the 19th century, this spatial dependence became insignificant already when two parishes are separated by 5 km in the late 20th century. It is argued that the only process that significantly redistributed the population at the end of the 20th century is the immigration to Sweden.

 • 173.
  Hansson, Gustaf
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Engstrand, Pelle
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Framtagande av förslag på arbetsgång för plattformsmigrering: Från webbapplikation till mobilapplikation2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är första gången som Triona AB gör om en webbapplikation till en Androidapplikation och således saknas det information och dokumentation för hur det skall göras, det vill säga en plattformsmigrering. Vi gjorde i detta projekt om en webbaserad cykelreseplanerare till en androidapplikation och med utgångspunkt från de erfarenheter vi fick utifrån den tog vi fram en arbetsgång för plattformsbyte från en webbapplikation till en mobilapplikation. Den teoretiska grunden för projektet lades genom litteraturstudier samt intervjuer. Dessa la grunden för det preliminära förslaget för arbetsgång som skulle komma att testas hos Triona AB. Att genomföra en plattformsmigrering hos Triona AB vilket innebar att vi gjorde om deras webbapplikation till en androidapplikation gav oss vår empiriska grund. Efter att ha testat det preliminära förslaget på arbetsgång hos Triona kunde vi modifiera samt verifiera den. Vi skulle i efterhand försökt utvidga vår intervju-del med fler personer men detta var tyvärr inte möjligt vid genomförandet på grund utav av bristande intresse att delta från olika företags sida.

 • 174.
  Harkén, Lena
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Jannes, Jon
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Utveckling av Hedlunds Hus AB webbplats2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att visa på nyttan av vad ett användartest kan erbjuda i samband med utveckling av en webbplats har vi i denna rapport tagit med alla stegen fram till och med utveckling i Vattenfallsmetoden, som är den metod som vi använt oss av. De föregående stegen i metoden är förstudie, analys och design. Förstudien valde vi att genomföra som ett användartest för att få fram vad användarna verkligen efterfrågade. Vi analyserade sedan resultatet av användartestet och gjorde en sammanfattning, men i den tog vi även hänsyn till det material som vi samlat in och vad de ansvariga på Hedlunds Hus AB efterfrågade. Detta resulterade i en lista med prioriterade funktioner och innehåll, som vi sedan utgick ifrån vid utveckling av webbplatsen. Vid utveckling av webbplatsen togs även hänsyn till det material som vi samlat in om webbutformning/design. Att använda sig av ett användartest i förstudiefasen tycker vi är ett bra sätt för att få fram vad användarna efterlyser och inte vad vi som webbutvecklare själva tror att användarna behöver.

 • 175.
  Hatakka, Mathias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Build it and they will come?: Inhibiting factors for reuse of open content in developing countries2009Ingår i: Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, ISSN 1681-4835, E-ISSN 1681-4835, Vol. 37, nr 5, s. 1-16Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Open content has the potential to change the playing field when it comes to every individual’s right to education. Development of new course content is both expensive and time consuming and open content can help educational organizations to deal with these problems by offering free-to-use educational resources. Despite the benefits of open content the usage is very low in developing countries and understanding why content developers choose not to use open content is the first step towards finding a solution to the problem. Which inhibiting factors for reuse do content developers in developing countries experience with open content? To answer the question interviews, questionnaires and observations have been made with content developers from Bangladesh, Sri Lanka and from UNESCO Open Training Platform. Findings show that many of the inhibiting factors with reuse of open content do not necessarily relate to the actual content. Educational rules and regulations, lack of infrastructure, teaching practices and traditions etc. are major obstacles that need to be overcome if the usage of open content should increase.

 • 176.
  Hatakka, Mathias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Education for development: realizing the millennium development goals2009Ingår i: Defining the "D" in ICT4D: graduate papers on development, globalisation, and ICT / [ed] John Sören Pettersson, Karlstad: Karlstads universitet , 2009, s. 57-66Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 177.
  Hatakka, Mathias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  The capability approach in ict4d research2013Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
 • 178.
  Hatakka, Mathias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Use of Internet resources to improve education delivery: a case study in Bangladesh2008Ingår i: Proceedings of ECEL 2008: the 7th European conference on e-Learning, book 1, 2008, s. 477-483Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 179.
  Hatakka, Mathias
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Andersson, Annika
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Grönlund, Åke
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Students’ use of one to one laptops: a capability approach analysis2013Ingår i: Information Technology and People, ISSN 0959-3845, E-ISSN 1758-5813, Vol. 26, nr 1, s. 94-112Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose - We evaluate effects of students’ 1:1 laptop use from a capability perspective by investigating increases and decreases of students’ opportunities and choices. We investigate changes that have taken place and how these changes enable or restrict students to do and be what they desire.

  Design/methodology/approach – We undertake an interpretive case study based on group interviews and questionnaires. Sen’s capability approach is used as theoretical framework and has informed the data collection and the analysis.

  Findings – 1:1 laptops in schools have provided students with new opportunities and choices, but also restricted others. An evident opportunity is the equalization of access to computers. Other opportunities relate to schoolwork efficiency and increased access to information. Gains also include the use of different media for overcoming disabilities or to fit individual learning styles. Regarding students’ well-being, a “fun” learning environment is mentioned. However, the “fun” is often about playing games or using social media – something which diverts the students’ attention from the learning. Students also find that they are less social, too computer dependent, and that they miss using pen and paper. Additionally, health issues such as back problems and headaches are reported, as well as an increased risk of being robbed.

  Originality/value – Most research on 1:1 laptops in education focuses on easily quantifiable measures and reports from a teacher perspective. We take a broader approach and investigate the impact 1:1 laptops have on students’ well-being and agency. 

 • 180.
  Hatakka, Mathias
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Ater, Sarah
  Obura, David
  Mibei, Brigid
  Back to basics: Why (some) ICT4D projects still struggle2013Ingår i: Proceedings of the 12th International conference on social implications of computers in developing countries, 2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 181.
  Hatakka, Mathias
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Ater, Sarah
  CORDIO East Africa, Kenya .
  Obura, David
  CORDIO East Africa, Kenya .
  Mibei, Brigid
  CORDIO East Africa, Kenya .
  Capability outcomes from educational and ICT capability inputs: an analysis of ICT use in informal education in Kenya2014Ingår i: Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, ISSN 1681-4835, E-ISSN 1681-4835, Vol. 61, nr 1, s. 1-17Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the field of Information and Communication Technologies for Development (ICT4D) ICT use in education is well studied. Education is often seen as a pre-requisite for development and ICTs are believed to aid in education, e.g. to make it more accessible and to increase its quality. In this paper we study the access and use of ICT in a study circle (SC) education program in the south coast of Kenya. The study is qualitative reporting results based on interviews and observations with SC participants, government officers and SC coordinators and teachers. The study builds on the capability approach perspective of development where individuals’ opportunities and ability to live a life that they value are focused. The aim of the study is to investigate the capability outcomes enabled through the capability inputs access and use of ICT in education as well as the factors that enabled and/or restricted the outcomes. Findings show that many opportunities have been enabled such as an increase in the ability to generate an income, learning benefits, community development and basic human development (e.g. literacy and self-confidence). However, conversion factors such as a poorly developed infrastructure and poor IT literacy prevent many of the individuals from taking full advantage of the ICT and the opportunities it enables. 

 • 182.
  Hatakka, Mathias
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Ater, Sarah
  CORDIO East Africa, Kenya.
  Obura, David
  CORDIO East Africa, Kenya.
  Mibei, Brigid
  CORDIO East Africa, Kenya.
  Capability outcomes from educational and ICT capability inputs: an analysis of ICT use in informal education in KenyaManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In the field of Information and Communication Technologies for Development (ICT4D) ICT use in education is well studied. Education is often seen as a pre-­‐requisite for development and ICTs are believed to aid in education, e.g. to make it more accessible and to increase its quality. In this paper we study the access and use of ICT in a study circle (SC) education program in the south coast of Kenya. The study is qualitative reporting results based on interviews and observations with SC participants, government officers and SC coordinators and teachers. The study builds on the capability approach perspective of development where individuals’ opportunities and ability to live a life that they value are focused. The aim of the study is to investigate the capability outcomes enabled through the capability inputs access and use of ICT in education as well as the factors that enabled and/or restricted the outcomes. Findings show that many opportunities have been enabled such as an increase in the ability to generate an income, learning benefits, community development and basic human development (e.g. literacy and self-­‐confidence). However, conversion factors such as a poorly developed infrastructure and poor IT literacy prevent many of the individuals from taking full advantage of the ICT and the opportunities it enables.

 • 183.
  Hatakka, Mathias
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Avdic, Anders
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Andersson, Annika
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  SCORM from the perspective of the course designer: a critical review2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The introduction of e-Learning opens new possibilities and new ways of delivering courses. Learning objects can be used and reused in educational contexts to educate students, employees, administrative officers and citizens. In later years Sharable Content Object Reference Model (SCORM) developed by Advanced Distributed Learning (ADL) has more or less become a de-facto standard for creating learning materials that can be used in different learning management systems (LMS).There are many scientific papers that deal with the benefits of e-Learning from a learner’s perspective, or from a strictly economical point of view. In this paper we critically evaluate which benefits and drawbacks a course designer in a university setting can have from using the SCORM standard to deliver a course to the students. We use scenarios to test what benefits and drawbacks can be observed by setting up a course on an LMS with and without the use of the SCORM specification.Our findings show that for a course designer, advantages with SCORM are possibility of reuse, use of metadata and possibility to sequence the learning path of the learner. The most important drawback for a course designer is the lack of flexibility when using SCORM. Another major drawback is structure rigidity. In order to fully be able to use the potential of SCORM the course design and content should not be changed after the course is started. This might have negative impact on the possibilities to design a university course if the field of study is volatile, like many ICT-related topics are.

 • 184.
  Hatakka, Mathias
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Avdic, Anders
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Grönlund, Åke
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Open content use in Bangladesh and Sri Lanka: context flexibility as an enabler for reuse2009Ingår i: Workshop proceedings: 2nd Annual SIG GlobDev Workshop, 2009, s. Paper 11-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Free-to-use learning material, open content (OC), is ascribed the potential to change the playingfield in regards to every individual’s right to education. OC is, however, not much used indeveloping countries. The aim of this paper is to study how actors involved in contentdevelopment affect reuse of OC. Actor-Network Theory (ANT) concepts are used to describecontent development processes in two cases (in Bangladesh and Sri Lanka). Findings show thatthere are content properties that need to be flexible and adaptable for it to be used. The propertiesmust not only fit with students and content developers, it must also be adaptable to fit with theeducational organization and the technologies used for dissemination. Since there are manyactors and properties that must be aligned it is unlikely that fully context independent OC can bedeveloped. For OC to play a role for development the focus has to be on developing flexiblecontent that easily can be adapted to different contexts.

 • 185.
  Hatakka, Mathias
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  De, Rahul
  Indian Institute of Management Bangalore.
  Development, capabilities and technology: an evaluative framework2011Ingår i: Proceedings of the 11th International Conference on Social Implications of Computers in Developing Countries: Partners  for  Development  -­  ICT  Actors  and  Actions, 2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper we present a framework to be used for evaluation of Information and Communication Technology for Development (ICT4D) projects. The framework is based on Sen´s notion of development as freedom where human capabilities and functionings are seen as key aspects to development. Sen´s capability approach presents an alternative way of seeing and evaluating development (alternative to more traditional ways of measuring development). The approach is based on expanding freedoms, or eliminating unfreedoms, for people so that they can live a life that they have reason to value. Even though Sen is referenced a lot in ICT4D literature the analysis rarely goes further then stating that Sen presents an alternative to traditional ways of development. Reasons can be that the capability approach does not specifically mention technology, in addition to the lack of guidelines presented by Sen on how to use the framework. The aim of this paper is to operationalize the evaluation process and to include a clear role for technology in Sen´s capability framework. The framework is validated with a case on distance education from Bangladesh. 

 • 186.
  Hatakka, Mathias
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Devinder, Thapa
  University of Agder, Norway .
  Sæbø, Øystein
  University of Agder, Norway .
  A Framework for Understanding the Link Between ICT and Development: How Affordances Influence Capabilities2016Ingår i: Proceedings of SIG GlobDev Ninth Annual Workshop, Dublin, Ireland, December 11, 2016, 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Understanding the role of ICT in development is at the core of the ICT4D field. However, while most agree that ICT do contribute to development, the question of how is still not fully explored. In this research-in-progress, we propose a framework that combines two theoretical lenses, the choice framework (that is based on the capability approach) and affordances, to increase our understanding of ICTs role in the development process. The capability approach considers development as freedoms for people to live the lives they have a reason to value. The affordance theory describes action possibilities allowed by material properties, thereby allowing the examination of how individuals explore material properties of information systems with the objective of enhancing their capabilities. We argue that, by combining the choice framework with affordances we can better explain the role of ICT in the development process, and explain how individuals’ agency and social structures influence their ability to perceive affordances in their interaction with the ICT.

 • 187.
  Hatakka, Mathias
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Lagsten, Jenny
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  The capability approach as a tool for development evaluation: analyzing students' use of internet resources2012Ingår i: Information Technology for Development, ISSN 0268-1102, E-ISSN 1554-0170, Vol. 18, nr 1, s. 23-41Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Internet resources have been ascribed transformative powers in the development of educational organizations and students in developing regions. However, most development projects relating to Internet resources focus on publishing material without much analysis of the actual use. The question then is how we can go deeper in our analysis and study actual development outcomes. The analysis in this paper is based on Amartya Sen’s Capability Approach where both the means and ends are evaluated. The research question is “What are the benefits of using Amartya Sen’s Capability Approach when evaluating development outcomes?”. We answer the question by evaluating what capabilities and functionings Internet resources can enable for students in higher education. Findings show that the Capability Approach enables us to gain a deeper understanding of why and how development outcomes are achieved. We are also able to follow the development process from the intervention to the realized outcomes. 

 • 188.
  Hatakka, Mathias
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Mozelius, Peter
  Stocholms Universitet / DSV.
  A model for a learning object repository metadata set: a case study at UCSC, Sri Lanka2009Ingår i: e-Asia conference 2009, 2009, s. 17-17Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 189.
  Hedman, David
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Kan applikationer med kartkomponenter konstrueras enligt designmönstret Model-View-Viewmodel?: En fallstudie i vilka problem som uppstår vid implementering av kartkomponenter i applikationer som bygger på tekniken Windows Presentation Foundation och designmönstret Model-View-Viewmodel2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom objektorienterad programmering används ofta allmänt etablerade angreppssätt för att lösa problem. Ett sådant angreppssätt är designmönstret Model-View-Viewmodel (MVVM), som används för att separera det grafiska användargränssnittet från den underliggande logiken i en applikation. Det används ofta i applikationer som bygger på tekniken Windows Presentation Foundation (WPF).

  I applikationer som använder kartkomponenter (mjukvarukomponenter som används för att visa kartor för användare) kan det vara svårt att applicera designmönstret MVVM, beroende på hur kartkomponenten är konstruerad.

  I detta arbete testas tre kartkomponenter med syfte att utvärdera om problem uppstår vid implementering av dessa kartkomponenter i en applikation som bygger på tekniken WPF och designmönstret MVVM. I de fall där problem uppstår beskrivs även vilka förändringar som är nödvändiga för att lösa problemet.

  De kartkomponenter som testas är TatukGIS, SharpMap och MapSUI. Resultatet av testerna visar att alla kartkomponenter har problemet att det inte finns någon inbyggd möjlighet att skapa databindningar mellan vyn och vymodellen, vilket krävs för att följa MVVM. För alla kartkomponenter implementeras och diskuteras en möjlig lösning på problemet.

 • 190.
  Hedman, Jennifer
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Holmberg, Mikael
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Jämförelse av NoSQL-databas och SQL-baserad relationsdatabas: En förklarande studie för när NoSQL kan vara att föredra framför en relationsdatabas2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  With the explosive development of the mobile world, web applications and Big Data, new requirements for storage capacity and speed of database systems have arisen. The traditional relational database that has long dominated the marked has received competition because of its lack in speed and scalability. NoSQL is a collective name for databases that are not based on the traditional relational model. NoSQL databases are designed to easily expand their storage capacity while delivering high performance. NoSQL databases have been around for decades but the need for them is relatively new. Our partner expressed a desire to know what differences exist between NoSQL and the traditional relational database. To clarify these differences, we have answered the following questions in this work:  When can a NoSQL database be preferred to a relational database?  What are the differences in database performance? In order to answer these questions, a literature study has been conducted together with experiments where we test which performance differences exist between the selected databases. Performance tests have been performed with the benchmarking tool Yahoo Cloud Serving Benchmark, to verify or falsify the enhanced performance of the NoSQL databases. The hypotheses were falsified in both NoSQL databases. The results showed that the relational database performed better than the cloud based NoSQL databases, but also that the relational database performance deteriorates when the load increased. The results of the experiments are combined with the literature study and together answer our questions. The conclusion is that no database performs better than another one, it is the requirements of the data to be stored. From these requirements, analyses can be made to draw conclusions about what kind of database is preferable.

 • 191.
  Hedtorp, Catarina
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Beskrivning av bildspel i Flash2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
 • 192.
  Hellsten, Mona
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Liss, Inger
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Vägnät och busslinjenät - en förutsättning för ledsagningstjänsten Navigator2004Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har genomförts med Institutet för transportforskning (TFK) som uppdragsgivare. TFK har gjort en förstudie som behandlar en IT-baserad ledsagningstjänst, Navigator, som ska guida synskadade till närmaste busshållplats för vidare färd i kollektivtrafiken. Synskadade som reser med kollektivtrafiken behöver en annan typ av stöd för sin resa än vad en seende person behöver. Bland annat behöver de få information på ett ickevisuellt sätt. Det kan t.ex. innebära att få information om vilken tid bussen anländer till hållplatsen, uppläst via en hörsnäcka. Information om vägnät och om busslinjenät är viktiga förutsättningar för att Navigator ska fungera tillfredställande. Målet med den här rapporten har varit att undersöka om det går att få de två referenssystemen NVDB:s vägnät och Dalatrafiks busslinjenät, att samverka. Vi har kommit fram till att det finns möjligheter att genomföra detta då vägens noder och referenslänkar samt busshållplatser är koordinatsatta. Då det är viktigt för synskadade att bli navigerade efter en så säker väg som möjligt är det nödvändigt att information om cykel- och gångvägar sammankopplas med vägnätet och busslinjenätet. Den informationen finns idag hos kommunerna. Vi har även gett ett förslag på en systemarkitektur för hur Navigator bör utformas för att uppfylla målet med rapporten.

 • 193.
  Hellström, Per
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Erikhans, Claes
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Utveckling av riktlinjer till mobila applikationer för beslutsattestering2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Varje dag hanteras tusentals fakturor i svenska organisationer men alla organisationer och personer har inte möjligheten att använda mobila enheter för det ändamålet. Behovet finns, men området är outforskat. Detta arbete har utförts med syftet att utveckla riktlinjer för hur en användbar och effektiv mobil applikation för beslutsattestering bör utformas som både är lättanvänd och samtidigt ger det underlag en användare behöver för att kunna fatta rätt beslut vid beslutsattestering av en faktura. Under arbetet har Design and creation använts som forskningsmetod och Prototyping som utvecklingsmetod. Genom intervjuer med användare av ett faktureringssystem utvecklades ett första antal riktlinjer. Dessa riktlinjer användes för att skapa tre olika prototyper som fokuserade på att uppfylla olika delar av riktlinjerna. Prototyperna utsattes för användbarhetstest där testpersonerna sedan fick tala öppet under ostrukturerade intervjuer om vad de tyckte om prototyperna och vilka eventuella problem de upplevde. Den data som samlades in genom dessa tester och intervjuer kunde sedan användas för att skapa en reviderad och slutgiltig lista av riktlinjer. Med hjälp av de slutgiltiga riktlinjerna kunde en fjärde prototyp utvecklas.

 • 194. Henfridsson, Ola
  et al.
  Lindgren, Rikard
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Action Research in New Product Development2007Ingår i: Information Systems Action Research / [ed] Kock, Ned, Springer , 2007, s. 193-216Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 195.
  Hettiarachchi, Enosha
  et al.
  UCSC.
  Mozelius, Peter
  Stockholms Universitet.
  Hewagamage, K. P.
  UCSC.
  Hatakka, Mathias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Balasooriya, Isuru
  UCSC.
  Karunarathne, Damith
  UCSC.
  eNOSHA - the design and development of a learning object repository2010Ingår i: The International Journal on Advances in ICT for Emerging Regions, ISSN 1800-4156, Vol. 3, nr 1Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper describes the development of an open source Learning Object Repository (LOR), named eNOSHA (eLearning Neutral Object Storage with a Holistic Approach.), at University of Colombo School of Computing (UCSC), Sri Lanka. The e-Learning Centre (eLC) at UCSC has been developing learning content for a nationwide e-Learning Bachelor of Information Technology degree (eBIT) and a preparatory programme for the eBIT program (The Foundation in Information Technology, FIT). Since eBIT started in 2002, a lot of learning content has been developed in-house and there was a need for a repository to support storing and reusing of learning content. The aim of the paper is to present the development of eNOSHA in regards to three key concepts, flexibility, reusability and user-friendliness. Based on a requirement analysis carried out in December 2008, a plan was drafted for the development and implementation of the system. A participatory approach was used where users have been involved in the design, evaluation and implementation. Based on the testing of the system we gained a positive response regarding the searchability and reuse of content. Tests have, however, shown that additional features are needed to be implemented to improve the usability of the system, Even though the system has been developed based on the needs of UCSC, one of the objectives has always been to make it context independent. Internal tests conclude that the system is flexible enough to work in different contexts but the design may need some minor changes once tested in other organizations or cultures.

 • 196.
  Hindi, Firas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Beskrivning och jämförelse av testverktyg: Ett underlag för val av testverktyg2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genom att nya system testas i allt högre tempo kan det lämpliga testverktyget underlätta testarbetet. Styrkan med testverktyg är att den håller behövd funktionalitet på en plats. Flera verktyg stödjer automatisering av manuella tester.

 • 197.
  Holmstedt, Malena
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Samarbete i agila systemutvecklingsprojekt: Vilka mänskliga faktorer påverkar samarbetets effektivitet?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mänskliga faktorer som till exempel kommunikation och tillit påverkar hur människor interagerar med varandra. I agil systemutveckling ingår relationer, samspel och samarbete mellan människor och dessa påverkar om systemutvecklingsprojektet anses framgångsrikt eller ej. Men ofta i systemutvecklingsprojekt så läggs det mer tid på själva tekniken än de sociala aspekterna, där de mänskliga faktorerna i många fall är en avgörande faktor för projektets slutresultat.

  Syftet med det nuvarande arbetet är att beskriva vilka mänskliga faktorer som är viktiga för att effektivisera samarbete i agila systemutvecklingsprojekt, samt att beskriva hur agil systemutveckling på Trafikverket utförs.

  Trafikverket ville ha studien genomförd för att resultatet av studien skulle hjälpa till att minska antalet mindre framgångsrika systemutvecklingsprojekt på Trafikverket.

  Huvudfrågan i arbetet är: Vilka mänskliga faktorer är viktiga för att effektivisera samarbetet mellan verksamhetskunniga och utvecklare i agila systemutvecklingsprojekt?

  En fallstudie utfördes vid Trafikverket genom sju semistrukturerade intervjuer som följdes upp av enkäter och dokumentstudier.

  Det sammanlagda resultatet tyder på att för att effektivisera samarbetet mellan verksamhetskunniga och utvecklare i agila systemutvecklingsprojekt på Trafikverket krävs fokus på följande fem mänskliga faktorer: kommunikation, tillit, ledarskap, kunskap och motivation.

 • 198.
  Holmstedt, Malena
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Samarbete i agila systemutvecklingsprojekt: Vilka mänskliga faktorer påverkar samarbetets effektivitet?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mänskliga faktorer som till exempel kommunikation och tillit påverkar hur människor interagerar med varandra. I agil systemutveckling ingår relationer, samspel och samarbete mellan människor och dessa påverkar om systemutvecklingsprojektet anses framgångsrikt eller ej. Men ofta i systemutvecklingsprojekt så läggs det mer tid på själva tekniken än de sociala aspekterna, där de mänskliga faktorerna i många fall är en avgörande faktor för projektets slutresultat.

  Syftet med det nuvarande arbetet är att beskriva vilka mänskliga faktorer som är viktiga för att effektivisera samarbete i agila systemutvecklingsprojekt, samt att beskriva hur agil systemutveckling på Trafikverket utförs.

  Trafikverket ville ha studien genomförd för att resultatet av studien skulle hjälpa till att minska antalet mindre framgångsrika systemutvecklingsprojekt på Trafikverket.

  Huvudfrågan i arbetet är: Vilka mänskliga faktorer är viktiga för att effektivisera samarbetet mellan verksamhetskunniga och utvecklare i agila systemutvecklingsprojekt?

  En fallstudie utfördes vid Trafikverket genom sju semistrukturerade intervjuer som följdes upp av enkäter och dokumentstudier.

  Det sammanlagda resultatet tyder på att för att effektivisera samarbetet mellan verksamhetskunniga och utvecklare i agila systemutvecklingsprojekt på Trafikverket krävs fokus på följande fem mänskliga faktorer: kommunikation, tillit, ledarskap, kunskap och motivation.

 • 199.
  Holmstedt, Malena
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Samarbete i agila systemutvecklingsprojekt: Vilka mänskliga faktorer påverkar samarbetets effektivitet?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mänskliga faktorer som till exempel kommunikation och tillit påverkar hur människor interagerar med varandra. I agil systemutveckling ingår relationer, samspel och samarbete mellan människor och dessa påverkar om systemutvecklingsprojektet anses framgångsrikt eller ej. Men ofta i systemutvecklingsprojekt så läggs det mer tid på själva tekniken än de sociala aspekterna, där de mänskliga faktorerna i många fall är en avgörande faktor för projektets slutresultat.

  Syftet med det nuvarande arbetet är att beskriva vilka mänskliga faktorer som är viktiga för att effektivisera samarbete i agila systemutvecklingsprojekt, samt att beskriva hur agil systemutveckling på Trafikverket utförs.

  Trafikverket ville ha studien genomförd för att resultatet av studien skulle hjälpa till att minska antalet mindre framgångsrika systemutvecklingsprojekt på Trafikverket.

  Huvudfrågan i arbetet är: Vilka mänskliga faktorer är viktiga för att effektivisera samarbetet mellan verksamhetskunniga och utvecklare i agila systemutvecklingsprojekt?

  En fallstudie utfördes vid Trafikverket genom sju semistrukturerade intervjuer som följdes upp av enkäter och dokumentstudier.

  Det sammanlagda resultatet tyder på att för att effektivisera samarbetet mellan verksamhetskunniga och utvecklare i agila systemutvecklingsprojekt på Trafikverket krävs fokus på följande fem mänskliga faktorer: kommunikation, tillit, ledarskap, kunskap och motivation.

 • 200.
  Holmén, Sara
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Mobila IT-tjänster och Intelligenta transportsystem (ITS) - framtidsperspektiv 2009 och konsekvenser för Vägverket2004Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppdragsgivare till detta examensarbete var Vägverkets ITS-avdelning. Vägverket ska vara en möjliggörare för tjänster inom ITS-området, och detta arbete beskriver de mobila ITtjänster inom ITS som tros finnas år 2009. Det är också viktigt att se hur den nationella vägdatabasen, NVDB, möter de framtida kraven från de mobila IT-tjänsterna. Detta eftersom NVDB är en grunddatabas över det data Vägverket tillhandahåller och möjliggör utveckling av mobila IT-tjänster och det är därför viktigt att den innehåller korrekt och uppdaterad data. Under detta arbete har jag jobbat med två metoder, litteraturstudier och kvalitativa intervjuer. Litteraturstudier har jag använt för att sätta mig in i Vägverkets ITS-strategi, mål, pågående ITS-projekt i Sverige och Europa och framtidsvisionärers idéer om framtidens samhälle och ITS. Intervjuerna gjorde jag med personer som arbetar inom ITS eller IT, för att få deras synpunkter om möjliga framtida mobila IT-tjänster inom ITS. Resultatet pekar på att de framtida mobila IT-tjänsterna kommer vara positioneringstjänster av olika slag. Många anser idag att det är svårt att få information om grundläggande vägdata, som t.ex. köer, olyckor och vägbeskrivning. Utrustningen som kommer att användas tros av majoriteten av de intervjuade att vara mobiltelefonerna, men de kommer vara mer avancerade än de är idag. För att förbättra NVDB för att få igång tjänsteutvecklingen är det viktigt att alla kommunala och statliga vägar finns med, vilket det inte gör idag. Dokumentationen kring NVDB ansågs också komplicerad.

1234567 151 - 200 av 393
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf