du.sePublications
Change search
Refine search result
31323334353637 1651 - 1700 of 1841
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1651.
  Thalberg, Kristina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Du behöver inte vara tjej eller kille-du får vara den du är: En intervjustudie med fokus på föräldrars berättelser om sina könsöverskridande barns möjlighetsvillkor i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den kvalitativa studiens syfte är att uppmärksamma några föräldrars berättelser om hur de upplever sina könsöverskridande barns möjlighetsvillkor i förskolan. Frågeställningar som studien vill besvara är vilka möjligheter till lek, kamratrelationer och inkludering föräldrarna uppger att deras könsöverskridande barn har i förskolan, samt hur de beskrivningar föräldrarna ger av pedagogernas bemötande av deras barn förhåller sig till gällande styrdokument. För att besvara studiens frågeställningar gjordes semistrukturerade forskningsintervjuer. I intervjuerna beskrev alla föräldrarna att de upplevt sina barns möjligheter till lek och kamratrelationer i förskolan som goda. Uppgifterna om barnens inkludering var mer motstridiga. Alla barnen uppgavs regelbundet utsättas för ifrågasättande och/eller kränkningar av andra barn med anledning av sina könsöverskridande uttryck. Alla föräldrarna var nöjda med förskolans pedagoger.

  Studiens slutsats är att föräldrarna i studien beskriver att barnens möjligheter till lek, kamratrelationer och inkludering i många avseenden är goda, men att villkoren för barnens könsöverskridande medför upprepat ifrågasättande och risk för könsattributsrelaterade kränkningar från andra barn. Vad gäller föräldrarnas berättelser om barnens pedagoger beskrivs dessa leva upp till de läroplansdirektiv som fokuserats i studien.

  En utmaning som identifierats i studien är de svårigheter pedagogerna verkar ha när det gäller att förankra läroplanens värdegrund hos de barn som kommer till förskolan med normer som inte överensstämmer med förskolans. Ett bekymmer svårigheterna leder till är de kränkningar som sker till följd av barns försök att upprätthålla dessa normer som de håller för sanningar.

  Studien har lett till konstaterandet att tvåkönsmodellen och dess prägling på läroplanen (se Skolverket 2016:4-5) bidrar till att osynliggöra och exkludera barn med överskridande könsidentiteter vilket därmed innebär att läroplanen kommer i konflikt med diskrimineringslagen (se SFS 2008:567). Fastslås i studien görs även att förskolebarn med könsöverskridande identiteter exkluderats i den utredning av transpersoners livsvillkor som tillsatts på uppdrag av regeringen (SOU, 2017:92).

 • 1652.
  Tham, Karolina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Dokumentation i förskolan Fyra pedagoger beskriver arbetet med dokumentation i förskolan samt deras förhållningssätt till dokumentation av barnens lek.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1653.
  Thiel, Alexandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares syn på elevers motivation till lärande2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I läroplanen för gymnasiet (GY11) framskrivs det att skolan skall arbeta för varje elevs livslånga lust till lärande. Trotts detta går en tredjedel av eleverna ut gymnasiet med ofullständiga betyg. Syftet med denna studie är att undersöka och öka kunskapen kring gymnasielärares tankar om elevernas motivation till lärande och hur gymnasielärare ser på sina möjligheter att påverka elevernas motivation. För att genomföra denna studie använde jag mig av kvalitativa intervjuer och resultatet analyserades med hjälp av analysverktyg från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Tidigare forskningen visar på att motivation är ett komplext begrepp och både inre och yttre faktorer påverkar individens motivation. Genom denna studie kom jag fram till att informanterna menade att det är många faktorer utanför skolan som påverkar elevernas motivation till lärande, såsom extraarbeten, kompisar, familjesituation och andra intressen. Dessa faktorer gör det, enligt lärarna, svårt för läraren att göra skolan intressant och meningsfull för eleverna. De har för lite tid att kommunicera med eleverna. Genom kommunikationen antar lärarna att de skulle komma närmare elevernas inre värld och på så sätt kunna skapa en mening med skolan för eleverna.

 • 1654.
  Thomson, Frida
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Heteronormen - hur ser den ut i sex- och samlevnadsundervisningen på en jämställdcertifierad låg- och mellanstadieskola?2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sex- och samlevnadsundervisningen handlar idag mycket om jämställdhetsarbete, normer och människors lika värde. Kunskapsområdet ska integreras i alla skolans ämnen för att alla elever ska känna sig inkluderade i undervisningen. Studiens syfte är att ta reda på hur lärarna på låg- och mellanstadiet arbetar med sin egen medvetenhet angående heteronormen samt att ta reda på hur de kommunicerar detta med eleverna. Studien har samlat kvalitativ data genom halvstrukturerade intervjuer med sex lärare på en jämställdhetscertifierad skola i Sverige. Studiens resultat visar genom lärarnas resonemang att de arbetar aktivt med normer och jämställdhet, vilket de kopplar till skolans certifikat. Lärarna beskriver att de lyfter och diskuterar dessa frågor i kollegiet samt granskar det undervisningsmaterial de använder sig av i verksamheten. Lärarna pratar om normer och jämställdhet med eleverna och är noggranna med att det ska ske på ett sätt som inkluderar alla elever och inte pekar ut hbt-personer som annorlunda, något som de anser kan vara ett dilemma. Lärarna berättar att de ibland kan känna att kunskapen brister angående hbt-frågor, men direkt när eleverna kränker någon eller har frågor som grundar sig i heteronormen diskuteras det med eleverna. Skolan har i och med sex- och samlevnadsundervisningen ett stort ansvar i jämställdhetsarbetet.

 • 1655.
  Thorp, Robert
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Contextualising and Representing School: To Contextualise a Contextualisation, or the Importance of the Historiographic Gaze2014In: Engaging with Educational Space: Visualizing Spaces of Teaching and Learning / [ed] Catherine Burke, Ian Grosvenor and Björn Norlin, Umeå: Umeå University , 2014, p. 78-87Chapter in book (Other academic)
 • 1656.
  Thorp, Robert
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Stockholms universitet.
  Deconstructing Karlsson, part 1: historical consciousness2017In: Historical Encounters: A journal of historical consciousness, historical cultures and history education, E-ISSN 2203-7543, ISSN 2203-7543, Vol. 4, no 2, p. 1-10Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents an analysis of how leading Swedish historian and history didactical researcher Klas-Göran Karlsson presents the concept of historical consciousness in some of his most recent publications and seeks to analytically deconstruct his view of the concept. The study finds that Karlsson presents definitions of the concept that may not be compatible to each other. Using this result, the paper then tries to present and argue a view of the concept that harmonises with the one presented by Karlsson. 

 • 1657.
  Thorp, Robert
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Experiencing, Using, and Teaching History: Aspects of Two History Teachers' Relations to History and Educational Media2017In: Journal of Educational Media, Memory and Society, ISSN 2041-6938, E-ISSN 2041-6946, Vol. 9, no 2, p. 129-146Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  How do two Swedish lower secondary school teachers relate to and make sense of history via their experiences and educational media? The study seeks to gain knowledge about history education by analyzing two teachers’ narratives of their personal experiences of the Cold War and classroom observations of the teachers in practice. The study finds that the teachers’ narrations of personal experiences and observed teaching of the Cold War resemble the dominant historical culture on the Cold War in Swedish education. On the basis of these results, the author discusses the importance of a critical awareness of historical culture in order to further a complex understanding of history.

 • 1658.
  Thorp, Robert
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umeå universitet.
  Historiemedvetande, historiska medier och historieundervisning2016In: Medier i historieundervisningen: Historiedidaktisk forskning i praktiken / [ed] Anna Larsson, Umeå: Umeå universitet , 2016, 1, , p. 247p. 214-241Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I ljuset av samtidens förändrade medielandskap och samhällsgrundade spänningar om historieframställningar framstår de historiska mediernas roll i dagens och historiens historieämne i ungdomsskolan som en historiedidaktiskt angelägen fråga. Med denna fråga i fokus utformades forskarskolan Historiska medier: forskarskola i historia med didaktisk inriktning i början av 2011. I denna antologi ges en samlad presentation av elva studier från forskarskolan som berör de historiska mediernas roll, funktion, villkor och användning. Studierna bidrar till den historiedidaktiska forskningen, och erbjuder också verksamma och blivande historielärare en möjlighet att utveckla sin kunskap om hur medier påverkar undervisning och lärande i historia.

 • 1659.
  Thorp, Robert
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Popular history magazines and history education2015In: Historical encounters: a journal of historical consciousness, historical cultures, and history education, ISSN 2203-7543, Vol. 2, no 1, p. 102-112Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper argues that popular history magazines may be a welcome complement toother forms of historical media in history teaching. By outlining a theoretical framework thatcaptures uses of history, the paper analyses popular history magazine articles from five Europeancountries all dealing with the outbreak of World War I. The study finds that while the studiedarticles provide a rather heterogeneous view of the causes of the Great War, they can be used todiscuss and analyse the importance of perspective in history, thus offering an opportunity tofurther a more disciplinary historical understanding.

 • 1660.
  Thorp, Robert
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Representation and interpretation: textbooks, teachers, and historical culture2015In: IARTEM e-journal, ISSN 1837-2104, Vol. 7, no 2, p. 73-99Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents a study of how contemporary Swedish lower secondary school textbooks present the emergence of the Cold War and how 10 active lower secondary school history teachers interpreted a quotation that was ambiguous in relation to the general narrative in the studied Swedish textbooks, seeking to analyse textbooks both from the perspectives of content and reception. Applying a theoretical framework of uses of history, the study finds that the narratives presented in the studied textbooks are what could be called traditional in the sense that they do not acknowledge perspective and representation in history. While the interviewed teachers generally acknowledged that textbook narratives are representations of history and contingent on perspective, few teachers extended this to include how their own views affect their interpretations, suggesting an intermediary appreciation of the contextual contingency of historical narratives.

 • 1661.
  Thorp, Robert
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umeå universitet.
  The Concept of Historical Consciousness in Swedish History Didactical Research2013In: Cultural and Religious Diversity and Its Implications for History Education / [ed] Joanna Wojdon, Schwalbach: Wochenshau Verlag , 2013, 1, p. 207-224Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents a study of how the concept of historical consciousness is defined, applied and justified in Swedish history didactical research. The study finds that there is a common ground for understanding what  a historical consciousness is, but that the concept is applied in a variety of ways. It is suggested that this variation is one reason why the concept is generally believed to be difficult to define and apply, since the application of the concept influences how a historical consciousness is interpreted. It is also suggested that the concept could be rendered more versatile by further theoretical investigation into how the concept’s definition and applications are connected.

 • 1662.
  Thorp, Robert
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umeå universitet.
  Uses of history in history education2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This compilation thesis contains an introductory chapter and four original articles. The studies comprising this thesis all concern aspects of how historical culture is constituted in historical media and history teachers’ narratives and teaching. It is argued that the teaching of history is a complex matter due to an internal tension resulting from the fact that history is both a product and a process at the same time. While historical facts, and knowledge thereof, are an important aspect of history, history is also a product of careful interpretation and reconstruction. This study analyses and discusses how history is constituted in history textbooks and popular history magazines, i.e. two common historical media, and in teachers’ narratives and teaching of history. The study finds that the historical media studied generally tend to present history as void of perspective, interpretation and representation, suggesting this to be the culturally warranted form of historical exposition. Moreover, the teachers studied also tend to approach history as if it were not contingent on interpretation and reconstruction. These results indicate that the history disseminated in historical media and history classrooms presents history in a factual way and disregards the procedural aspects of history. Applying the history didactical concepts of historical consciousness, historical culture and uses of history, this thesis argues that an essential aspect of historical understanding is an appreciation of the contextual contingency that characterises history. All history is conceived within a particular context that is pertinent to why and how a certain version of history is constructed. Furthermore, all history is also received within a particular context by people with particular preconceptions of history that are contextually contingent, in the sense that they are situated in a certain historical culture. Readers of historical media are members of societies and are thus affected by how history is perceived and discussed in these contexts. This thesis argues that an awareness of these aspects of history is an important factor for furthering a complex understanding of history that encompasses the tension highlighted above.

 • 1663.
  Thorp, Robert
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umeå universitet.
  Vad är ett historiemedvetande egentligen och varför är det viktigt?2013In: Kritiska perspektiv på historiedidaktiken / [ed] David Ludvigsson, Eksjö: Historielärarnas förening , 2013, p. 97-118Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Historiemedvetande är ett centralt begrepp i svensk historiedidaktik samtidigt som det upplevs som vagt och svårt att tillämpa i undervisning. Den här studien presenterar en forskningsöversikt av hur historiemedvetandebegreppet används i svensk historiedidaktisk forskning utifrån frågeställningarna "Vad är ett historiemedvetande enligt svensk forskning?", "Varför anser forskarna att det viktigt?" och "Hur anser man i historiedidaktisk forskning att ett historiemedvetande utvecklas?"

 • 1664.
  Thun, Johanna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur pedagogers attityder till matematik påverkar undervisningen i förskolan: En intervjustudie med fem pedagoger2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa vad några pedagoger i förskoleverksamheten har för attityder till ämnet matematik, samt om och hur pedagogers attityder påverkar arbetet med matematik i förskolan. Studien utgår från dessa pedagogers egna uppfattningar och tankar om matematik i förskolan. Hur ser de på matematik? Vad har de för tidigare erfarenheter av matematik? Anser de att erfarenheterna påverkar deras undervisning med matematik i förskolan och i så fall på vilket sätt. De två teoretiska modeller som ligger till grund i denna studie är Sweetings (2011, s.24) The cycle of teacher attitudes towards mathematics och Anders och Rossbachs (2015, s.311) Preschoolteachers´sensitivity to mathematical content. Det empiriska materialet har insamlats genom intervjuer med fem förskollärare. Respondenterna ger uttryck för att deras erfarenheter av matematik i grundskola och senare utbildningar har haft en påverkan på deras attityder till matematik. Samtliga uttrycker att deras inställning till matematik inte påverkar arbetet i förskolan eftersom de på grund av sina erfarenheter och attityder arbetar för att barnen ska ges möjlighet att erfara matematiken på ett lustfyllt sätt.

 • 1665.
  Thörngren, Emma
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Digitala verktyg i skriftspråksundervisning för elever i svenskämnet: Intervjuer genom en sociokulturell lins2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi lever i en brytningstid mellan att skriva analogt och att skriva med hjälp av digitala verktyg. Idag ser kompetensen olika ut hos lärare inom grundskolan samt att intresset för digitala verktyg kan variera. Syftet blir med denna studie att undersöka hur ett antal utvalda svensklärare beskriver sin digitala kompetens och hur de svensklärarna säger att de använder sin digitala kompetens i elevernas skriftspråksundervisning. Undersökningen kommer att göras med hjälp av en kvalitativ metod som intervjuer. Som teoretiskt ramverk kommer det sociokulturella perspektivet att användas, med fokus på socialt minne och de kulturella redskapen.

  Resultatet och diskussionen kommer presenteras i examensarbetes del 2.

 • 1666.
  Tibbling, Lena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Digitalt spelbaserat lärande på matematiklektionen: En litteraturstudie om hur elever via ökad motivation kan utveckla förmågor i matematik genom digitalt spelbaserat lärande2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ta reda på hur digitalt spelbaserat lärande via ökad motivation kan utveckla elever i årskurs 1-6:s förmågor i matematik. En systematisk litteraturstudie har genomförts för att besvara studiens frågeställningar. Arbetssättet har inneburit att systematiskt söka efter tidigare studier inom området och sammanställa dessa. Endast studier som behandlar en av de fem förmågor läroplanen fastslår att elever i årskurs 1-6 ska utveckla har hittats. Denna förmåga är procedurförmågan. Resultaten från studierna visar att spelbaserat lärande kan öka elevers procedurförmågor i matematik mer än andra undervisningsmetoder. Digitala spel där elever får inre motivation ökar elevers procedurförmågor ytterligare. Studien visar dock inte entydigt att spelbaserat lärande utvecklar elevers procedurförmågor i högre grad än annan undervisning med digital teknik. Studien visar att elevers kön inte påverkar elevers utvecklande av procedurförmågor vid digitalt spelbaserat lärande. Det gör dock elevers tidigare procedurförmågor i matematik, där tidigare svagpresterande elever ökar sina procedurförmågor mest och skillnaden mellan eleverna utjämnas.

 • 1667.
  Tibbling, Lena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares inställningar till lärande av matematik via digitalt spelbaserat lärande: En studie om de anledningar lärare kan ha till att arbeta eller inte arbeta med digitalt spelbaserat lärande under matematiklektioner2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka anledningar lärare har för att använda eller inte använda digitalt spelbaserat lärande under matematiklektioner. För att svara på detta har halvstrukturerade intervjuer med sex lärare som undervisar i årskurserna 1-9 genomförts. Tidigare forskning menar att lärare inte använder digital teknik på matematiklektioner trots att digital kompetens är viktigt och att elever kan utveckla procedurförmågor i matematik och får motivation genom digitalt spelbaserat lärande. Genom att analysera intervjuerna har denna studie kommit fram till att några anledningar lärare har till att använda eller inte använda digitalt spelbaserat lärande beror dels på deras inställning och dels på vilka yttre faktorer de anser krävs för att de ska kunna arbeta med detta. Dessa faktorer är att den digitala tekniken fungerar och finns tillgänglig, att lärarna har fått relevant utbildning, att de själva är bekanta med digitala spel och att de hittar bra digitala spel utan att behöva lägga mycket tid på att leta efter dessa. Förutom de anledningar lärare själva anser krävs för att arbeta med digitalt spelbaserat lärande har denna studie även kommit fram till att lärare saknar förståelse för begreppet digitalt spelbaserat lärande och att detta krävs för att kunna arbeta med detta.

 • 1668.
  Tidbeck, Linn
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Nauclér, Kim
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Matematik som språk i förskolan: Förskolans matematik genom förskollärarens språkbruk i förskolan.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För den kommande studien är vårt syfte att bidra med kunskap och förståelse kring det matematiska språket i förskolans miljö, vid tillfällen då det inte explicit har planerats någon matematisk aktivitet. De frågeställningar som vi har arbetat med i studien är: Hur kommer matematik till uttryck genom förskollärarna i de spontana aktiviteterna i förskolan? Vilken typ av matematik blir barnen utmanade med i förskolans spontana aktiviteter? Vilka matematiska begrepp används i förskolans spontana aktiviteter? Studien har genomförts med fyra observationer och två intervjuer, där studieobjekten varit förskollärare och förskollärares användning av matematiska uttryck i kommunikationen med barnen. Det insamlade materialet har sedan analyserats genom en tematisk metod och sammanställts i tabeller för vidare analys.  I analysen har vi tagit stöd av Bishops matematiska aktiviteter och sociokulturella perspektivet med fokus på matematiska huvudgrenar som geometri, aritmetik, sortering, rumsuppfattning, problemlösning samt mätning. Det matematiska språket i förskolan kommer till uttryck genom förskollärarens användning av olika matematiska begrepp inom de nämnda huvudgrenarna i matematik. I förskolorna blev barnen aldrig eller sällan utmanade i subtraktion, multiplikation, statistik, area, procent eller symmetri, detta kan bero på en brist i matematisk kompetens hos förskollärare, men framför allt att matematik är kontextbundet där matematiken i förskolan formas efter den kultur den frodas i. Denna studie är därför ett kunskapsbidrag till kommande och redan verksamma förskollärare i förskolan. Genom att belysa den typ av matematik som kan förekomma i kommunikationen och vilken matematik som där kommer fram.

 • 1669.
  Timbré, Camilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  En empirisk studie om elevers upplevelser av laborativa material i matematikundervisningen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här empiriska studien har ett elevperspektiv antagits och studien syftar till att synliggöra elevers upplevelser av arbete med laborativa material. För att kunna göra det söktes svar på studiens frågeställningar och data samlades in genom kvalitativa enkäter och halvstrukturerade intervjuer. Resultatet visar att elevernas erfarenheter av laborativa material var små men de flesta upplever det som lustfyllt att arbeta med material. Majoriteten av eleverna i undersökningsgruppen upplever att laborativa material kan användas för att lära sig matematik och få förståelse för matematiska begrepp. De flestas upplevelse är också att erfarenheter som fåtts genom att laborera med material kan användas för att göra uträkningar även när själva materialen inte finns till hands. Lärarens roll som eleverna beskriver den rör till största del att läraren ska vara tydlig i sin information. Laborativa material i sig har inga egenskaper som automatiskt kan ge eleverna förståelse för matematiska begrepp utan kopplingen mellan ett konkret material och ett abstrakt begrepp måste skapas. Läraren i arbetet med laborativa material är viktig för att få eleverna att förstå denna koppling. Andra faktorer som är av vikt för elevernas lärande genom laborativa material är elevernas kunskaper om laborativa material och begrepps egenskaper sedan innan, inlärarens ålder och tiden som materialen används under.

 • 1670.
  Timbré, Camilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Matematisk begreppsförståelse genom laborativt arbete i årskurs 4–6: Begreppsförståelse som mål med laborativa material2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här systematiska litteraturstudien syftar till att undersöka vad forskning säger om att öka elever i årskurs 4–6 begreppsförståelse i matematik genom laborativa material och aktiviteter. Ett lärarperspektiv har antagits och studien behandlar olika faktorer som i de ingående ämnesdidaktiska artiklarna identifierats som betydelsebärande för den laborativa matematikundervisningen. Ett resultat indikerar att lärarens erfarenhet, didaktiska kunskaper och inställning till laborativa material har stor inverkan på hur materialen används i undervisningen och påverkar även elevernas möjligheter och syn på att lära sig matematik genom laborativa aktiviteter. Även olika perspektivs synsätt till att använda material i fast form i undervisningen tas upp, samt att det finns olika typer av konkreta, laborativa material. Begreppsförståelse är centralt för elevers förståelse av matematik och begreppsförmåga lyfts i Läroplanen 2011 för årskurs 4–6 fram som en av fem punkter som eleven ska få möjlighet att utveckla i olika sammanhang och situationer. Den övergripande frågan som denna systematiska litteraturstudie ämnat finna svar på är om och i så fall hur den laborativa matematiken med laborativa material kan vara ett sätt att arbeta på för att elever ska kunna nå en ökad förståelse för abstrakta begrepp.

 • 1671.
  Tingbratt, Emma
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Inkludering av andraspråkselever i matematikundervisningen med hjälp av problemlösning?: Betydelsen av hur uppgifter är formulerade ochundervisningen utformad vid andraspråksinlärning iårskurs 7-92015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom att svara på frågeställningarna om faktorer som påverkar förståelsen av problemlösningsuppgiftersamt om anpassning för andraspråkselever söker studien svar på omproblemlösning kan bidra till att inkludera andraspråkselever i matematikundervisningen. Föratt nå syftet och besvara frågeställningarna har dels en litteraturstudie genomförts, dels enempirisk studie bestående av fokusgruppsintervjuer med lärare.Den svenskspråkliga kompetensens betydelse för matematisk förståelse framhålls i de bådadelstudierna. Textförståelsen är primär för problemlösning och det är vanligt att elever harsvårigheter med detta, därmed behöver textinnehållet tydliggöras. Textuella svårigheter imatematikuppgifter kan exempelvis handla om svårigheter med meningsbyggnader,grammatik, överflödig information, ord och uttryck, samt att vardagsspråket och matematikspråketinnehar skillnader, enligt de båda studierna. Kontextuell förståelse i uppgifterframhålls även viktigt. Det anses relevant att knyta matematikuppgifter till elevens verklighet,men här finns svårigheter genom att den kontextuella förståelsen kan skilja sig mellan elever,vilket kan medföra att eleven inte förstår uppgiften. Vikten av att underlätta med avseende påspråk och kontext framhålls, samtidigt som det är områden som behöver utvidgas förandraspråkseleverna.Problemlösningsuppgifter bidrar enligt den empiriska studien till ökade möjligheter förinkludering av andraspråkselever. Inkluderingen kan främjas dels genom organisationen avproblemlösningen, dels genom utformandet av uppgifterna. Variation i hur undervisningenorganiseras framhålls i båda delstudierna genom enskilt arbetet, grupparbete samtklassdiskussion. Vid interaktion kan språkliga svårigheter redas ut och språkutvecklingen kanberikas, men de språkliga svårigheterna kan även försvåra interaktionen, enligt de bådadelstudierna.

 • 1672.
  Tjernberg, Catharina
  et al.
  Karlstads universitet.
  Alatalo, Tarja
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Fokusskiften i skrivundervisningen2018Other (Other academic)
 • 1673.
  Tjärnberg, Matilda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Det digitala klassrummet: En systematisk litteraturstudie om de digitala verktygens effekter i SO-undervisningen2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna systematiska litteraturstudies syfte är att se vad tidigare forskning säger om hur

  digitala verktyg används i SO-undervisningen. Litteraturstudien har också tittat på

  vilka möjligheter och utmaningar de digitala verktygen utgör i SO-undervisningen.

  Utifrån syftet utformades sökord som sedan användes i databaserna Libris och ERIC

  (Ebsco). Det har också gjorts manuella sökningar där vetenskapliga tidskrifter sökts

  igenom för att hitta relevant forskning. Resultatet visar att datorer, surfplattor och

  TV används för att skapa olika typer av presentationer och söka information. Dessa

  verktyg möjliggör lärande men kan också vara utmanande i den meningen att elever

  använder verktyget till annat än vad syftet var.

 • 1674.
  Tjärnberg, Matilda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Digital so-undervisning i kontakt med samtiden: En kvalitativ studie om lärares uppfattning om förändrat arbetssätt och ämnesinnehåll i so-undervisningen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att bidra med kunskap om vilka samband verksamma lärare urskiljer mellan digitala verktyg och SO-undervisningens arbetssätt och ämnesinnehåll i grundskolan, med fokus på låg och mellanstadiet. Studien är av kvalitativ karaktär där intervjuer genomförts med lärare för att samla in empiri för att kunna uppfylla syftet och besvara frågeställningarna. Resultatet har analyserats utifrån en didaktisk referensram. Resultatet visar att ämnesinnehållet har blivit mer aktuellt och flexibelt och att källkritik får ta en större plats i undervisningen. Det mer flexibla ämnesinnehållet bidrar till vidgade diskussioner. Lärarna menar att även arbetssättet har förändrats och so-undervisningen kan bestå av digitala lärandespel och digitala presentationer.

 • 1675.
  Tjärnstig, Solveig
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Bildning genom integrativa undervisningsmetoder: Kognitiv forskning som grund för skapande undervisning2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att visa hur den integrativa metodiken inom svenskämnet finner stöd i kognitionspsykologisk forskning och därmed bredda förståelsen för dessa metoders inverkan på barns utveckling. Skolutvecklingen påverkas av politikers åsikter och av den undervisningstradition som finns inom läraryrket, forskningen har många gånger svårt att göra sig gällande. Jag tror att det finns ett behov av att vidga kunskapen kring lärandets bakomliggande processer då detta kan ge mer status åt läraryrket och bidra till skolutveckling. Detta är en jämförande undersökning av induktiv karaktär där jag genom kvalitativa litteraturstudier försöker att få mitt syfte belyst. Utifrån syftet har jag undersökt den ämnesdidaktiska forskningens erfarenheter beträffande användandet av integrativa undervisningsmetoder. Därefter har jag undersökt vad den kognitiva utvecklingspsykologin säger om barns utveckling och lärande genom att söka efter hur olika aktiviteters verksamhet påverkar bakomliggande utvecklingsprocesser. Undersökningen visar hur lekens integrerande moment; rörelse, tal och sång, handens verksamhet och bildskapande stärker processer på hjärnstamsnivå, vilka har betydelse för perception och spatial förmåga. Forskningen visar att dessa förmågor har avgörande betydelse för språklig, kognitiv och social utveckling.

 • 1676.
  Tollsten, Ellen
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Utomhuspedagogik inom matematikämnet.: En kvalitativ studie om lärares syn på utomhuspedagogik2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att ta reda på lärares uppfattningar av utomhuspedagogik inom matematikämnet. En kvalitativ metod har valts där intervjuer kommer att användas.

 • 1677. Torpsten, Ann-Christin
  et al.
  Warren, Anne Reath
  Straszer, Boglárka
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Lindahl, Camilla
  Siekkinen, Frida
  Svensson, Gudrun
  Rosén, Jenny
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Allard, Karin
  Transspråkande: En holistisk syn på språk, språkanvändning och språkdidaktik2016In: Lisetten, ISSN 1101-5128, no 2, p. 32-33Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 1678.
  Torstensson, Linda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  En rolig och meningsfull tambursituation: En fallstudie om kommunikativa strategier i samspel mellan pedagoger och barn i förskolan.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att skapa kunskap om vilka kommunikativa strategier pedagoger använder sig utav för att skapa en meningsfull tambursituation i förskolan. För att undersöka detta syfte har två frågeställningar använts. 1. Hur beskriver pedagogerna en meningsfull tambursituation i förskolan? 2. Vilka kommunikativa strategier används i samspel mellan pedagoger och barn vid på- och avklädning i förskolan?

  Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv med Vygotskijs teorier om kommunikation, språk som redskap och kommunikativa stöttor. Det empiriska materialet är av kvalitativ art och har samlats in genom observationer och fokusgruppintervjuer. Studiens resultat visar att pedagogerna försöker skapa meningsfulla tambursituationer, som innebär ett meningsskapande, genom att närma sig barnets perspektiv för att kunna dela uppmärksamhet och skapa samförstånd. För att få möjlighet till detta försöker de planera tambursituationerna och skapa hållbara rutiner, samt att undvika stress då det lätt smittar av sig på barnen. I samspel mellan pedagoger och barn vid på- och avklädning använder pedagogerna beröm, uppmuntran, bekräftelser och tillsägelser samt att de stödjer och utmanar barnen, vilket kan ses som kommunikativa strategier i tambursituationer.

 • 1679.
  Trofast-Gunnarsson, Malin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Flippat Klassrum i matematik på högstadiet: Aktiva lärares upplevelser av undervisningsmodellen2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur matematiklärare i årskurs 7-9 upplever undervisningsmodellenflippat klassrum. Studien utgår från två forskningsfrågor, vilka är hurmatematiklärare upplever att deras möjlighet till individualisering och formativ bedömningpåverkas av, samt hur de upplever att deras och eleverna motivation påverkas av,undervisningsmodellen flippat klassrum. Informationen är insamlad genom en webenkät.Resultatet visar att merparten av lärarna upplever det lättare att individualiseraundervisningen och att klassrumsklimatet blivit mer öppet för lärande vilket krävs för attformativ bedömning skall fungera. Lärarna använder tidsvinsten1 främst till att diskuteralösningar av uppgifter från läroboken, men även problemlösning utanför läroboken ärvanligt. Vad läraren gör med tidsvinsten som ett flippat klassrum medför är väsentligt förelevernas motivation och där lyfts det aktiva lärandet fram som en viktig del. En nackdelsom framkommit i studien är att man tappar den passiva inlärningen för oförbereddaelever. Har man ingen genomgång på lektionen riskerar elever som inte gjort läxan attuppleva svårigheter med att förstå sammanhanget vid arbetet på lektionen. Den främstaanledningen till att deltagande lärarna valt att flippa sin undervisning är individualisering.Detta arbeta har gett mig insikt i vikten av det aktiva lärandet, reflektionen som kan görainformationen till kunskap hos eleverna.

 • 1680.
  Tronde, Malin
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Förebygga, identifiera och åtgärda: Om elevers läs- och skrivproblematik i årskurs 1-32014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att belysa faktorer som förebygger svårigheter i läs- och skrivinlärning samt metoder som används för att identifiera vari svårigheterna består och åtgärder som tillämpas för att stödja elever med läs- och skrivproblematik. Den metod som tillämpats har varit en litteraturstudie samt en mindre empirisk undersökning i form av åtta intervjuer med verksamma lärare i årskurs 1-3. Resultatet visar att faktorer som förebygger läs- och skrivproblem är en riklig tal- och skriftspråklig stimulans i hem- och närmiljö samt en medvetet förebyggande metodik i skolan, med fokus på att systematiskt följa varje elevs läsutveckling. Vidare visar resultatet att de metoder som används för att upptäcka och identifiera läs- och skrivsvårigheter både består i olika former av kartläggningsmaterial och lärares kunskaps- och erfarenhetsbaserade förmåga att på daglig basis avläsa var eleverna befinner sig i inlärningsprocessen. Resultatet visar också att de åtgärder som tillämpas sker i såväl mindre elevgrupper som i enskild undervisning, så kallad en-en-pedagogik, med syfte att träna det som eleverna specifikt behöver. Den sistnämnda formen av undervisning, en-en, har i resultatet framkommit som särskilt effektiv. Det framkommer även att lärares möjligheter till kollegialitet är en essentiell fråga för en effektiv undervisning. Sammanfattningsvis konstateras att skolans primära behov är en fråga om huruvida skolan tillförs ökade resurser.  

 • 1681.
  Troth, Sara
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Howe, Martin
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Varför nationellt ämnesprov skolår 5?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete har syftet att undersöka varför det nationella ämnesprovet (Np) i skolår 5 genomförs. För att undersöka den frågan har vi tagit del av information och åsikter från Skolverket samt intervjuat 16 personer som arbetar i eller för skolan i en av Sveriges kommuner. Informationsinsamlandet består bland annat av två rapporter (böcker) från Skolverket. Intervjuerna är basen för denna undersökning då det finns lite skrivet om detta ämne. Av de resultat vi redovisar kring varför det nationella ämnesprovet i skolår 5 genomförs har vi valt att utförligare presentera de viktigaste av dem, vilka är; Information/Kommunikation, Likvärdighet, Lärarunderlag och Resursfördelning. Denna undersökning visar att nationella ämnesprovet i skolår 5 är väldigt uppskattat bland lärarna, provet hjälper läraren att finna kvaliteter och brister hos elever och det ger dem även ett bra underlag för att följa och dokumentera elevernas utveckling. Många lärare framhåller samtidigt att provet är krävande vad det gäller planering och genomförande. Av personal på skolor i den aktuella kommunen efterfrågades att det nationella ämnesprovet skall ligga till grund för resursfördelningen, vilket den inte gör, idag. Resultatet av denna undersökning visar på stora brister i information och kommunikation mellan de olika nivåerna i skolan. Det vill säga från Barn- och skolnämnd till lärare, via skolområdeschefer och rektorer. Vidare visar resultatet att många lärare väljer att plocka bort vissa delar ur det nationella ämnesprovet i skolår 5, vilket inte är tillåtet enligt den aktuella kommunens bestämmelser.

 • 1682.
  Tunvall, Sofia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Young English learners and the incidental vocabulary learning approach: Teachers’ views on the approach and if/how it is practiced2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this thesis teachers’ views on incidental vocabulary learning are examined as well as combinations of incidental learning and form-focused instruction (FFI; Spada, 1997). Five qualitative interviews were conducted with teachers currently teaching or with experience teaching English in lower elementary school in Sweden (preschool class through 3rd grade). The results of the study show that these teachers apply various instructional methods when teaching vocabulary to students, including creating settings that allow for incidental learning. Views on this approach when teaching vocabulary include the benefits of encouraging students, providing a context and increasing students’ understanding of how to use the lexical item. The results also show that in combination with incidental learning activities, these teachers complement vocabulary learning by using FFI. Reasons given for combining incidental learning settings with FFI include making students aware of what is being taught and enhancing understanding. The results in the thesis are compared to previous research regarding incidental learning and viewed in relation to theoretical perspectives on L2 and vocabulary learning including emphasis on input, output, interaction, form as well as involvement/engagement. Suggestions for further research include investigating incidental learning by applying another research method (observations) and studying incidental learning in relation to differentiated instruction. Another suggestion made is to research Swedish teachers’ decisions on what lexical items to teach primarily.

 • 1683.
  Tuvner, Monica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Musik som pedagogiskt verktyg för att motivera elever att lära sig spanska2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay focus on using music within the classroom as an educational tool to learn a new language. The main purpose is to investigate whether the pupils experience any motivational difference and if using music supports the learning process. The study has been completed with text analysis, polls and qualitative interviews and the result shows clearly that the students see music as a good instrument while learning Spanish. However, it is not used often due to time constraints.

 • 1684.
  Tyllström, Camilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Sjunga för att lära: Hur lärare anser att sång, musik, rim och ramsor kan bidra till ett lärande i engelskämnet för årskurs F-32018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Engelskämnet bör ses som centralt i skolan då det har en del i elevernas kommande yrkesliv i och med den globalisering som sker i vår värld. Forskning pekar på att musik och sång kan bidra till en mer stimulerande och avslappnad miljö i de yngre skolåren. Detta examensarbetet syftar till att undersöka hur sång, musik, rim och ramsor kan användas i engelskundervisningen för elever i årskurs F-3. I undersökningen är lärares perspektiv i fokus, där deras åsikter om hur och varför de använder sång, musik, rim och ramsor i engelskundervisningen är centrala. Att undersöka detta kan ge insikt i hur sång, musik, rim och ramsor används då tidigare forskning påvisar att det inte nyttjas i den utsträckning som det finns möjlighet till. Undersökningen genomfördes med enkäter och intervjuer med olika lärare. Den insamlade datan analyserades sedan utifrån innehållsanalys och multivariat analys. I analysen tillämpades Vygotskijs sociokulturella perspektiv samt Ashers teori,

  total physical response. Resultatet visade att förekomsten av innehållet var vanligt och lärarna i studien var positivt inställda till användningen av sång, musik, rim och ramsor. Lärarna i studien såg även ämnesinnehållet som ett bidrag till lärande samt att det var ett lustfyllt sätt för eleverna att lära sig engelska på. Trots att lärarna i huvudsak var positivt inställda till ämnesinnehållet så såg de även nackdelar då de menar att eleverna kan tappa fokus och lektionerna kan bli röriga. Ämnen för fortsatt forskning kan vara att belysa elevperspektivet samt att mer utförligt undersöka verkningsfulla metoder inom sång, musik, rim och ramsor.

 • 1685.
  Tyllström, Camilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Sjunga för att lära: Hur lärare anser att sång, musik, rim och ramsor kan bidra till ett lärande i engelskämnet för årskurs F-32019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Engelskämnet bör ses som centralt i skolan då det har en del i elevernas kommande yrkesliv i och med den globalisering som sker i vår värld. Forskning pekar på att musik och sång kan bidra till en mer stimulerande och avslappnad miljö i de yngre skolåren. Detta examensarbetet syftar till att undersöka hur sång, musik, rim och ramsor kan användas i engelskundervisningen för elever i årskurs F-3. I undersökningen är lärares perspektiv i fokus, där deras åsikter om hur och varför de använder sång, musik, rim och ramsor i engelskundervisningen är centrala. Att undersöka detta kan ge insikt i hur sång, musik, rim och ramsor används då tidigare forskning påvisar att det inte nyttjas i den utsträckning som det finns möjlighet till. Undersökningen genomfördes med enkäter och intervjuer med olika lärare. Den insamlade datan analyserades sedan utifrån innehållsanalys och multivariat analys. I analysen tillämpades Vygotskijs sociokulturella perspektiv samt Ashers teori,

  total physical response. Resultatet visade att förekomsten av innehållet var vanligt och lärarna i studien var positivt inställda till användningen av sång, musik, rim och ramsor. Lärarna i studien såg även ämnesinnehållet som ett bidrag till lärande samt att det var ett lustfyllt sätt för eleverna att lära sig engelska på. Trots att lärarna i huvudsak var positivt inställda till ämnesinnehållet så såg de även nackdelar då de menar att eleverna kan tappa fokus och lektionerna kan bli röriga. Ämnen för fortsatt forskning kan vara att belysa elevperspektivet samt att mer utförligt undersöka verkningsfulla metoder inom sång, musik, rim och ramsor.

 • 1686.
  Törnhult, Helen
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hållbar utveckling i skolan: Undersökning över vad lärare tar upp och vad/hur elever lär sig iområdet hållbar utveckling.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att undersöka vilka kunskaper några lärare hade om hållbar ut-veckling och hur de undervisade om detta. Jag ville dessutom ta reda på vad eleverna i årskur-serna ett till fem uppfattade att hållbar utveckling handlar om och var de ansåg sig fått kun-skaperna ifrån.Mina frågeställningar var, i vilka ämnen arbetar de olika pedagogerna med hållbar utveckling på skolan, vilka områden tar man upp i de olika ämnena och stadierna, anser pedagogerna att de har de kunskaper som krävs för att kunna arbeta med hållbar utveckling, vad eleverna kan i området och varifrån har de fått sina kunskaper.Metoderna jag använde var elevintervjuer, enkäter till lärarna och observationer jag gjorde i klassrumssituationer i min egen undervisning och de olika material och områden som jag såg och hörde att lärarna faktiskt arbetade med.Min studie visar att det bara var lärarna som arbetar med naturorienterande ämnen som ansåg att de undervisade i hållbar utveckling och nästan alla lärare likställde miljöundervisning med undervisning i naturorientering. Några ämnen integrerade undervisningen i flera av de ämnen de undervisade i men nästan ingen av det de tog upp hamnade utanför miljöområdet. Alla an-såg att de hade utbildning nog förutom en som inte fått någon undervisning i ämnet.Elevernas kunskaper höll sig mycket inom miljöområdet. Eftersom jag förutsatte att eleverna inte hade hört talas om begreppet hållbar utveckling hade jag gjort frågor som var mer styrda, eleverna kom därutav att ta upp frågor inom de politiska, sociala och ekonomiska områdena med.I alla stadier var de medvetna om att man inte ska skräpa ner och att det är viktigt med sopsor-tering. Enstaka elever pratade om avgaser och utsläpp, skövling och miljögifter. I de lägre åld-rarna var det mest engagerade föräldrar som fått dem intresserade (utom i ett par klasser där lärares engagemang hade satt positiva spår hos eleverna). I de högre åldrarna (årskurs fem och sex) använde sig eleverna av begrepp och kunskaper de lärt sig i skolans undervisning. Av dem fick jag mer teoretiska svar medan svaren i de yngre åldrarna var mer fria och fantasi-fulla. De drog egna slutsatser som inta alls var dumma, ”(Elev 1) - Miljön är jättebra för om inte djuren skulle finnas så skulle inte vi finnas. (Elev 2) - Och om inte miljön fanns då skulle inte vi kunna fira jul med en julgran.”

 • 1687.
  Törnqvist, Eleonore
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Barn och historiemedvetande: Elever i årskurs 1 funderar över historia som skolämne2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har tagit utgångspunkt i hur elever i årskurs 1 formulerar sin syn på historia innan de mött historieundervisning i skolan. Detta för att se om denna syn går att förstå som ett uttryck för historiemedvetande. Data samlades in genom intervjuer vilka analyserades med hjälp av en fenomenografisk ansats för att sedan ytterligare analyseras utifrån teorier om både tidsmedvetande och historiemedvetande. Resultatet visar dels att de flesta eleverna förväxlar historia med sagor samt att fantasi anses vara en förutsättning för att skapa historia. Att historia finns som ett skolämne är ingen av eleverna medvetna om. Trots detta visar närmare hälften av eleverna spår av vad som kan kallas ett historiemedvetande och majoriteten kan uttrycka någon form av tidsmedvetande. Ofta med hjälp av sagans kronologi men likväl en kronologi vilket kan anses viktigt när det gäller just utvecklandet av ett historiemedvetande. Denna förväxling mellan sagor och historia talar för att redan i de yngre åldrarna utgå från ett metaperspektiv i undervisningen.

 • 1688.
  Törnqvist, Eleonore
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Historiemedvetande i grundskolans lägre årskurser: Förmågan att koppla samman dåtid-nutid-framtid2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Historiemedvetande, i betydelsen förmåga att se hur dåtiden påverkat nutiden och hur de i sin tur påverkar framtiden, är ett område som behöver utvecklas mer enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning av historieämnet. Varför denna förmåga är viktig och hur den kan utvecklas söker föreliggande allmänna litteraturstudie svar på. Relevanta verk har sökts via databasen Summon samt genom manuella sökningar via referenslistor. Det visade sig att forskning vad gäller historieundervisningen för grundskolans yngre elever är begränsad. Orsaken till detta beror delvis på de resultat som framkom. Tidigare forskning, vilken utgick från utvecklingspsykologin, menade att yngre barn/elever inte var förmögna till det abstrakta tänkandet som krävs för att göra kopplingar mellan tidsdimensionerna. Denna uppfattning delas inte av forskare med rötterna inom det sociokulturella perspektivet. Där framhålls att barn visserligen har bekymmer att förstå tidslinjen vilket förklaras med svårigheter i skiljandet av linjär och cyklisk tid, hanterandet av stora tal samt språkutvecklingen. Dessa hinder är dock fullt överkomliga om undervisningen hålls konkret med utgångspunkt i elevernas erfarenheter där möjligheter till inlevelse ges. Samtidigt behövs hos läraren en medvetenhet om att barn, på grund av språkutvecklingen, dels använder andra ord och dels använder orden på ett annat sätt när de ska förklara vilket ställer krav på begreppsundervisning.

 • 1689.
  Törnqvist, Sanna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Matematiklärares muntliga återkoppling vid arbete med problemlösning: En studie om lärares muntliga återkoppling samt vilken effekt den förväntas ha på elevers lärande inom problemlösning i årskurs 32019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läraren fyller en viktig roll för att elever ska utveckla sina kunskaper inom problemlösningsom bland annat innefattar att tillhandahålla eleverna med återkoppling som syftar till att taelevernas lärande vidare. Syftet med denna studie är att utifrån ett lärarperspektiv undersökavilken muntlig återkoppling en matematiklärare ger till elever i årskurs 3 vid arbete medproblemlösning samt vilken effekt återkopplingen förväntas ha på elevernas lärande avproblemlösningsstrategier med utgångspunkt i teori om att återkopplingens fokus påverkardess effekt på lärande. För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har enempirisk studie gjorts genom observationer i en årskurs 3 vid arbete med problemlösning.Materialet som insamlats har analyserats utifrån bland annat Björklund Boistrups (2010)avhandling som användes för att synliggöra vilken typ av återkoppling som förkommer imatematikundervisningen samt vilken effekt återkopplingen förväntas ha på elevernaslärande.

 • 1690.
  Törnqvist, Sanna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Återkoppling i matematikundervisningen: En studie om hur lärare i årskurs 1-3 beskriver att arbete med återkoppling sker för att stimulera elevers utveckling av matematiska förmågor2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läraren fyller en viktig roll för att elever ska utveckla sina matematiska förmågor som bland annat innefattar att tillhandahålla eleverna med återkoppling som syftar till att ta elevernas lärande vidare. Syftet med denna studie är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka hur lärare som undervisar i matematik i årskurs 1-3 beskriver att arbete med återkoppling sker vid bedömning för att bidra till att elever utvecklar sina matematiska förmågor. För att kunna uppnå studiens syfte och frågeställningar har tre fokusgruppintervjuer genomförts med lärare som undervisar matematik i årskurserna 1-3. Det insamlade materialet har analyserats utifrån ett fokus på olika sorters återkoppling som förkommer i matematikundervisningen samt olika fokus som dessa kan ha. Resultatet visar att olika sorters framåtriktad återkoppling, målinriktad återkoppling och återkoppling förekommer i matematikundervisningen för att på olika sätt bidra till elevers utveckling av de matematiska förmågorna. Vidare visar resultatet att återkopplingens fokus har betydelse för hur återkopplingen bidrar till att utveckla elevers matematiska förmågor. De slutsatser som har dragits utifrån studiens resultat är att återkoppling som ges på ett medvetet och effektivt sätt är av stor vikt för att bidra till elevers utveckling av matematiska förmågor.

 • 1691.
  Töyrä, Sara
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Abrahamsson, Sara
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Förskola och arbetet med språkstimulering,: En intervjustudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete har syftet att undersöka hur pedagoger arbetar och ser på barns språkutveckling inom förskolan. Vår utgångspunkt var den didaktiska frågan Hur? Undersökningsmaterialet består bland annat av litteratur om tidigare forskning inom ämnet och en genomförd undersökning gjord av Cecilia Rösth och Nina Keuneke. Vi kommer även att beröra Lpfö98 samt de olika lokala arbetsplanerna för varje förskola. Undersökningsmetoden som vi kommer att använda oss av i detta arbete är intervjuer. Vi var intresserade av pedagogernas tankar därför valde vi att göra våra intervjuer informell och kvalitativ. I undersökningen deltog fem pedagoger, från fyra olika förskolor, en montessoriförskola, en I Ur och Skur, och två kommunala förskolor utan någon specifik inriktning. Resultatet av denna undersökning visar att språk är stort, genom intervjuerna har det framkommit att alla informanter medvetet arbetar med att stimulera barns språkutveckling, pedagogerna som deltagit i vår undersökning har ett varierat arbetssätt och använder sig av olika material för att arbeta språkutvecklande. I vår studie har vi uppmärksammat förskolornas miljöer ur ett språkutvecklingsperspektiv Vi anser att den miljö som barnen vistas i troligtvis har stor betydelse för deras språkliga utveckling. Vidare visar resultatet att alla pedagoger som deltog i undersökningen har olika åsikter om huruvida barn ges olika förutsättningar för språkutveckling i förskolan. Vi kan genom denna undersökning konstatera att arbetssätten skiljer sig åt mellan de olika förskolorna och som vi ser det ges barnen olika förutsättningar för språkutveckling beroende på de olika förskolornas arbetssätt och inriktningar.

 • 1692.
  Uhr, Anna-Karin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  ”Bevara handstilen”: En ämnesdidaktisk studie om hur lärare arbetar med handstil i sin undervisning2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöker jag hur lärare arbetar med handstil. Syftet är att utforska på vilket sätt lärare säger att de arbetar i skolans tidigare år med undervisning i handstil, dels hur de värdesätter skrivande med handstil i det digitaliserade samhället som vi lever i.

  Undersökningen utgår ifrån sociokulturell teori och genom semistrukturerade intervjuer med sex lärare besvarar jag studiens forskningsfrågor. Den forskning som ligger till grund för studien säger att träning som leder till automatisering av handstil är en viktig förmåga som eleverna behöver lära sig för att kunna skriva texter med läslig handstil, vilket även framgår från Skolverkets läroplan, Lgr11.

  Resultatet visar att alla informanter har som mål att eleverna ska lära sig att skriva en läslig handstil, som det står i läroplanen. Finmotoriska övningar genomförs tidigt av alla lärare eftersom finmotoriken har stor betydelse för handstilen. Vid vilken tidpunkt lärarna påbörjar undervisningen i handstil varierar. Nästan alla informanter tror att handstilen kommer att minska eller helt försvinna och digitalt skrivande kommer att ta över.

 • 1693.
  Uhr, Anna-Karin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Handstil i grundskolans tidigare år: En ämnesdidaktisk studie om hur lärare arbetar med handstil i sin undervisning2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöker jag hur lärare i grundskolans tidigare år arbetar med handstil. Syftet är att undersöka på vilket sätt lärare arbetar med att elever lär sig handstil samt hur stor vikt de lägger vid handstil i undervisningen i det digitaliserade samhälle som vi lever i. Syftet är också att se om lärarna tycker det är viktigt med handstil. Undersökningen utgår ifrån sociokulturell teori och genom semistrukturerade intervjuer med minst sex lärare kommer jag att undersöka syftet. Den forskning som ligger till grund för studien säger att träning som leder till automatisering av handstil är en viktig förmåga som eleverna behöver lära sig för att kunna skriva texter med läslig handstil, vilket även framgår från Skolverkets läroplan.

 • 1694.
  Ung, Jessika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att undervisa i ett ständigt informationsflöde: En systematisk litteraturstudie om grundskollärares åsikter och kunskaper om informationssökning och källkritik på internet.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vad tidigare forskning har kommit

  fram till gällande grundskollärares åsikter om internet som medium för

  informationssökning samt vilka kunskaper och förmågor grundskollärare behöver för

  att undervisa i informationssökning och källkritik på internet. Metoden som

  användes var en systematisk litteraturstudie vilket innebär att studiens resultat är en

  sammanställning av tidigare forskningsresultat inom området.

  Resultatet sammanställer den tidigare forskningen som visar att grundskollärare

  anser att internet som informationsmedium både kan möjliggöra och hindra elevernas

  utveckling av kunskaper och förmågor, att grundskollärare har olika åsikter om

  huruvida elever behöver undervisas i att söka och kritiskt granska information på

  internet eller inte, samt att det råder en oro bland lärarna gällande deras olika grad av

  kompetens inom området. Studien identifierade i den tidigare forskningen även några

  kunskaper och förmågor som grundskollärare behöver för att undervisa i

  informationssökning och källkritik på internet.

  En slutsats som dras är att grundskollärares varierande kompetens – och tro på sin

  egen kompetens – inom informationssökning och källkritik på internet, tillsammans

  med deras ambivalenta syn på möjligheter och hinder med internet som

  informationsmedium leder till stora skillnader i undervisningen i informationssökning

  och källkritik på internet, då den i värsta fall inte sker alls. Ytterligare en slutsats är att

  grundskollärares kompetens inom informationssökning och källkritik på internet

  behöver höjas och att en sådan kompetenshöjning bör innefatta kunskaper om

  källkritik, sökstrategier samt digital teknik.

 • 1695.
  Ung, Jessika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Källkritik på internet i lärarutbildningen: En enkätstudie om lärarstudenter på grundlärarprogrammet årskurs 4–6 med SO-inriktning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta reda på vilka kompetenser lärarstudenter anser är

  viktiga för att kunna undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena i årskurs 4–6,

  och i vilken utsträckning de anser att de hittills har fått möjlighet att utveckla dessa

  kompetenser under sin lärarutbildning. De kompetenser som belyses i studien

  utgår från TPACK-teorin, som beskrivs i denna uppsats och som består av tekniska

  kunskaper, ämneskunskaper samt pedagogiska kunskaper. Studien har en

  kvantitativ ansats med enkät som metod. Resultatet visar att majoriteten av de

  deltagande lärarstudenterna anser att kunskaper om digital teknik, ämneskunskaper

  samt pedagogiska kunskaper är viktiga för att kunna undervisa i källkritik på

  internet i SO-ämnena, i synnerhet kunskaper om media på internet samt om

  källkritiska metoder. Majoriteten av de deltagande lärarstudenterna upplever dock

  att de inte har fått möjlighet att utveckla dessa kunskaper hittills under

  lärarutbildningen, med undantag för ämneskunskaper inom SO samt en förståelse

  för syftet med att undervisa i källkritik på internet. Slutsatsen är att

  lärarutbildningen berör vikten av källkritik på internet i teorin men att det kan

  fokuseras mer på hur digital teknik och ämnesinnehåll praktiskt kan kombineras

  för att skapa god undervisning i källkritik på internet i SO-ämnena.

 • 1696.
  Upphagen, Ann-Sofie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Tysta elever inom engelskundervisning: Lärares syn på språklig ängslan hos elever i grundskolans tidiga år.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Språkinlärning är inte alltid problemfri för elever. Ett problem som kan uppstå är språklig ängslan som gör att språkinlärning förknippas med negativa känslor. Språklig ängslan kan påverka elever långt fram i livet och även påverka andra områden om de inte uppmärksammas i tid. Examensarbetet

  Tysta elever inom engelskundervisning syftar till att undersöka hur lärarna i studien resonerar kring begreppet språklig ängslan, elevers motivation till att prata engelska och hur lärarna tror att elever påverkas av lärarens inställning till ämnet. Undersökningen genomfördes med enkäter som publicerades på internet. Svaren på enkäterna kategoriserades och tolkades för att sedan kopplas till MacIntyres teori -willingness to communicate (WTC). Resultatet av undersökningen visade att även om inte alla lärare kände till begreppet språklig ängslan så hade nästan samtliga upplevt konsekvenserna av denna ängslan. Enligt lärarna är motivation och glädje viktiga komponenter i engelskundervisning och kan locka ängsliga elever till att prata engelska. Att elever påverkas av lärarens inställning till ämnet är något lärarna i studien är överens om. I de fall läraren har dåliga erfarenheter som påverkar inställningen negativt kan denna erfarenhet vändas till något positivt om läraren är medveten om sin inställning och använder den på ett genomtänkt sätt. Fortsatt forskning inom området kan vara att mer utförligt undersöka lärarens roll som motivationshöjare för språkligt ängsliga elever.

 • 1697.
  Uvesten, Johan
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  "Det är ju det som är nyanserat" : - En kvalitativ fallstudie om elevers uppfattningar om värdeorden i kunskapskraven i matematikämnet på gymnasiet2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om värdeorden översiktliga, utförliga samt utförliga och nyanse-rade i kunskapskraven i kursen Matematik 3c och hur elever uppfattar dem. Jag har genomfört en kvalitativ studie som bygger på intervjuer med sju elever som precis läst klart kursen och eleverna har försökt göra konkreta tolkningar av värdeord samt utifrån fyra elevlösningar på en nationell prov-uppgift tolka lösningarna i förhållande till värdeorden i kunskapskraven. In-tervjuerna genomfördes med elever som läste på Teknikprogrammet.

  Det har förekommit en del kritik mot att de nya kunskapskraven i Gy11 är alldeles för otyd-liga men ännu har det inte forskats mycket på det. Mina slutsatser är att eleverna kan konkre-tisera värdeord som förknippas med betyget E på ett bra sätt men att de har svårare med vär-deorden som är kopplade till de högre betygen. Jag drar också slutsatsen eleverna i ganska god utsträckning kan koppla skillnader i kvalité på givna lösningar till värdeorden i kunskaps-kraven.

 • 1698.
  Valarezo, Julio
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  En studie av ordförråd i läromedlet Gracias för årskurs 7–9.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande arbete är en studie av läromedlet Gracias i spanska i grundskolans senare år. Med senare år menas årskurs 7–9. Uppsatsen är skriven och ämnad för min ämneslärarexamen i spanska – moderna språk. Det som jag har valt att studera är hur ordförrådet utvecklas i läromedlen från det att man börjar studera spanska i årskurs 7 tills att man får ett slutbetyg i årskurs 9 och ska vara redo för vidare utmaningar på efterföljande utbildning på gymnasiet.

  För att lära sig ett nytt språk så måste vi gå igenom en så kallad inlärningsprocess och olika strategier för att den nya kunskapen ska stanna kvar i minnet. Omfattningen av ord och ordförråd och dess betydelse är viktiga i inlärningsprocessen, därför följer en granskning av ordförråd och relevant forskning.

 • 1699.
  van den Berg, Heidi
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Blomquist, Mathias
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Fyra samhällskunskapslärares syn på undervisning och upplägg av Mänskliga Rättigheter2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka fyra gymnasielärares pedagogiska grundfilosofi och hur denna filosofi påverkar deras undervisning i Mänskliga Rättigheter i samhällskunskap A. Materialet i denna uppsats är fyra gymnasielärare och tillvägagångssättet är kvalitativa intervjuer. Den tidigare forskning som vi utgår ifrån är Stefan Sellbjers bok Real Konstruktivism samt Folke Vernerssons bok Undervisa om samhället Didaktiska modeller och läraruppfattningar. Tolkning av oklart formulerade styrdokument ger lärarna stort tolkningsutrymme och detta kan bli ett problem i skolan då eleverna ska få en likvärdig utbildning. I undersökningen framkom det skillnader i hur de fyra lärarna, två på Falu Frigymnasium och två lärare på Högbergsskolan gick tillväga gällande undervisning och planering av Mänskliga Rättigheter. Det är även stora skillnader mellan de intervjuade lärarna och lärarna i den tidigare forskningen, gällande utbildningsfilosofi. Våra undersökta skolor kunde kopplas till utbildningsfilosofierna progressivismen och rekonstruktionismen. Lärarna i den tidigare forskningen kopplas till största delen till essenialismen. Undervisning om Mänskliga Rättigheter handlar om att det är viktigt att eleverna inte bara får läsa om demokrati och Mänskliga Rättigheter utan att även få omsätta det i praktisk handling. För att få bra och fungerande demokrati i skola är det viktigt att utveckla elevers förmåga att vilja ta personligt ansvar. Att eleverna har tillgång till flera olika faktakällor och att undervisningen anpassas efter elevernas förståelse och intresse. En förutsättning är då att arbetet i skolan bedrivs i demokratiska former.

 • 1700.
  Vanja, Jennessen
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Children’s Literature and English Teaching – Swedish Teachers’ Methods and Attitudes2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates how primary school teachers of grades F-3 pupils in a number of sample schools in Sweden use children’s literature and other methods to enhance their teaching of English. The study explores the attitudes of these teachers’ to using English children’s literature as a teaching tool to promote language development in their pupils, focusing on vocabulary. An empirical questionnaire study was carried out including a total of twenty-three respondents from seven schools in a Stockholm suburb. The respondents are all working teachers with experience of teaching English to young learners, particularly in grades F-3. This study contributes with new knowledge about the often-recommended use of children’s literature as a method for teaching English to young learners, connecting international research with empirical data from the Swedish context. While the results suggest that the majority of the respondents are positive to using children’s literature in their teaching and regularly do so, many of them feel that it is somewhat difficult to find relevant materials to plan, implement and evaluate lessons within the allocated time-frame. Based on these results, further research about how to create more effective ways of using children’s literature as a method for English vocabulary teaching in Swedish schools is recommended.

31323334353637 1651 - 1700 of 1841
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf