du.sePublications
Change search
Refine search result
335336337338339340341 16851 - 16900 of 17023
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 16851.
  Österberg, Magnus
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Kyrkorum och status: En studie om bänkplacering i 1700-talets Falun2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har som syfte att undersöka bänkrummets betydelse för vidmakthållandet av hierarkier och status i 1700-talets Falun. Materialet som används för att uppfylla detta syfte består främst av kyrkorådsprotokoll ifrån Kristine församling i Falun mellan 1744-1784. Utöver dessa kyrkorådsprotokoll används stundtals biografier för att kunna ge en djupare bild av vissa individer. Resultatet visar att det under den undersökta perioden råder en strikt uppdelning av kyrko-rummet. Det mest uppenbara är uppdelningen mellan kvinnor och män. Uppdelningen av kyr-korummet följer emellertid inte bara könstillhörighet utan även ett mönster för över- och un-derordning. Inflytelserika personer satt långt fram i kyrkan och detta gällde både på manssi-dan som kvinnosidan i kyrkan. Ju längre bak i kyrkan man satt desto lägre social status hade man. Att sitta utmed en vägg verkar inte heller ha varit förknippat med hög status i Falun. Bänkplaceringen i kyrkan blev ett sätt att upprätthålla skillnad mellan människor, dock inte helt utan utmaningar och undantag.

 • 16852.
  Österberg, Sofie
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Sundström, Elisabeth
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Ungdomars kunskap om och attityder till HIV/AIDS samt deras sexuella beteende: en systematisk litteraturstudie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att ur ett globalt perspektiv undersöka ungdomars kunskaper om HIV/AIDS och vilka faktorer som påverkar kunskapsnivån. Syftet var vidare att ur ett globalt perspektiv undersöka ungdomars attityder till HIV/AIDS samt deras sexuella beteende. Sökning av artiklar har skett via databaserna Blackwell Synergy, ELIN@dalarna samt EBSCO Host. Övrig litteratur söktes manuellt på Internet och bibliotek. Inklusionkriterier var att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2000-2006, ha ett vetenskapligt värde, vara skrivna på det svenska eller engelska språket samt vara primärstudier. Vidare skulle deltagarna i artiklarna utgöras av ungdomar mellan 13-25 år. För att bedöma artiklarnas kvalitet användes två granskningsmallar en för kvalitativa artiklar och en för kvantitativa artiklar. Studiens resultat visade att kunskapsnivån bland ungdomar såg olika ut beroende av kön, ålder, sexuell erfarenhet, antal partners, kultur, ekonomiska förutsättningar, föräldrarnas utbildningsnivå samt boende i tätort eller på landsbygd. Ungdomarna uttryckte en rädsla för att smittas av HIV men ansåg sig inte vara i riskzonen för att smittas. Informationskällor om HIV/AIDS utgjordes främst av media och undervisning i skolan. Åldern för ungdomarnas sexuella debut varierade. Resultatet visade även att ett flertal sexpartners var vanligt förekommande och att kondom sällan användes som skydd vid samlag.

 • 16853.
  Östergaard, Amelie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  En förståelse för begreppet hållbar utveckling2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I skollagen står ingenting om hållbar utveckling eller undervisning för hållbar utveckling.Däremot står det klart och tydligt i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen ochfritidshemmet 2011 (Lgr11) att eleverna ska få kunskaper om vad som behövs för att skapa engod miljö och en hållbar utveckling (Skolverket, 2011 s. 14). Vidare finns det i kursplanerna förde samhällsorienterade ämnena att alla elever efter årskurs tre, ska besitta kunskaper om hur manskapar en god miljö och en hållbar utveckling (Skolverket, 2011 s. 204). Ingenstans står det dockvad en god miljö är och vad en hållbar utveckling innebär. Det är i den här otydligheten som dethär arbetet har vuxit fram och syftet är att ta reda på vad forskare säger om begreppet samt hurdet har förändrats och förändrat skolan. Det visade sig dock att begreppet är väldigtsvårdefinierat och av denna anledning går det heller inte att slå fast vid en definition eller ett rättsätt. Målet har istället varit att se på förändringar i styrdokument och skapa en struktur av alla deutsagor om hållbar utveckling som forskare har bidragit med.

 • 16854.
  Österholm, Sara
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Coaching i vineyardrörelsen: Att ställa de rätta frågorna2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att analysera boken

  Coaching church planters – A manual for church planters and those who coach them för att reda ut vad coaching inom vineyardrörelsen syftar till och består av samt på sättet denna liknar eller skiljer sig från coaching i andra sammanhang.

  Genom undersökningen verkade syftet med coaching inom vineyardrörelsen vara att dels lokalisera nya kyrkoplanterare och dels se till att de lyckades med att plantera nya kyrkor. Metoderna som rörelsen använder sig av, det vill säga vad coachingen består av, var svårare att urskilja men verkade bottna i en serie frågor vilka är tänka sätta igång diverse tankeprocesser hos de som coachas.

  Flera likheter med coaching i andra sammanhang gick att urskilja samtidigt som skillnaden bestod i referenser och rättfärdigande med hjälp av religion samt ett nedvärderande av andra yrkesgrupper och dess metoder, som andra typer av coacher inte verkar ägna sig åt.

 • 16855.
  Österlind, Eva
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Elevers förhållningssätt till läxor: en uppföljningsstudie2001Report (Other academic)
 • 16856.
  Österlund Efraimsson, Eva
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Communication in Smoking Cessation and Self-management: a study at Nurse-led COPD-clinics in Primary Health Care2010Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  ABSTRACT The general aim of this thesis was to investigate behavioral change communication at nurse-led chronic obstructive pulmonary disease (COPD) clinics in primary health care, focusing on communication in self-management and smoking cessation for patients with COPD. Designs: Observational, prospective observational and experimental designs were used. Methods: To explore and describe the structure and content of self-management education and smoking cessation communication, consultations between patients (n=30) and nurses (n=7) were videotaped and analyzed with three instruments: Consulting Map (CM), the Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI) scale and the Client Language Assessment in Motivational Interviewing (CLAMI). To examine the effects of structured self-management education, patients with COPD (n=52) were randomized in an intervention and a control group. Patients’ quality of life (QoL), knowledge about COPD and smoking cessation were examined with a questionnaire on knowledge about COPD and smoking habits and with St. George’s Respiratory Questionnaire, addressing QoL. Results: The findings from the videotaped consultations showed that communication about the reasons for consultation mainly concerned medical and physical problems and (to a certain extent) patients´ perceptions. Two consultations ended with shared understanding, but none of the patients received an individual treatment-plan. In the smoking cessation communication the nurses did only to a small extent evoke patients’ reasons for change, fostered collaboration and supported patients’ autonomy. The nurses provided a lot of information (42%), asked closed (21%) rather than open questions (3%), made simpler (14%) rather than complex (2%) reflections and used MI non-adherent (16%) rather than MI-adherent (5%) behavior. Most of the patients’ utterances in the communication were neutral either toward or away from smoking cessation (59%), utterances about reason (desire, ability and need) were 40%, taking steps 1% and commitment to stop smoking 0%. The number of patients who stopped smoking, and patients’ knowledge about the disease and their QoL, was increased by structured self-management education and smoking cessation in collaboration between the patient, nurse and physician and, when necessary, a physiotherapist, a dietician, an occupational therapist and/or a medical social worker. Conclusion The communication at nurse-led COPD clinics rarely involved the patients in shared understanding and responsibility and concerned patients’ fears, worries and problems only to a limited extent. The results also showed that nurses had difficulties in attaining proficiency in behavioral change communication. Structured self-management education showed positive effects on patients’ perceived QoL, on the number of patients who quit smoking and on patients’ knowledge about COPD.

 • 16857.
  Österlund Efraimsson, Eva
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Kan egenvårdsutbildning ge kunskaper som leder till ökad livskvalitet och att fler patienter slutar röka?: En jämförelse av två olika omhändertagandenav KOL patienter i primärvården. En kvasiexperimentell studie2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att jämföra livskvalitet, kunskap om KOL och antal patienter som inlett ett rökstopp där en grupp erhöll standard vård och en annan grupp förutom standard vård även fick ett strukturerat omhändertagande på en distriktssköterskeledd KOL- mottagning med undervisning i egenvård. Studien genomfördes med kvasiexperimentell design. Urvalet var 52 patienter från primärvården med diagnosen KOL. Patienterna matchades utifrån kön, sjukdomens svårighetsgrad och slumpades sen till två grupper, en interventionsgrupp och en jämförandegrupp. Jämförandegruppen erhöll standardvård medan interventionsgruppen utöver standardvård erhöll två utbildningsbesök i egenvård hos astma KOL-sjuksköterskan på en vårdcentral i mellansverige. Som datainsamlingsmetod har två enkäter använts. En enkät som innehöll frågor om kön, ålder, civilstånd, utbildning, upplevd kunskap om KOL och rökstatus samt en enkät som hade till syfte att ge information om hur andningsbesvären påverkar patientens livskvalitet. Båda grupperna har svarat på enkäterna vid två tillfällen, vid det första besöket och vid det sista besöket efter tre månader. Interventionsgruppen har däremellan fått två utbildningsbesök. Resultaten visade statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna gällande livskvalitet, rökstopp och kunskaper om KOL. Interventionsgruppen hade fått minskade andningsbesvär, hade ökat sin fysiska aktivitet och fått en bättre psykosocial hälsa. Medan jämförande gruppen hade försämrats något i alla dessa avseenden. I interventionsgruppen hade sex av sexton rökande patienter slutat att röka, medan ingen hade slutat av de fjorton rökande patienterna i jämförandegruppen. Patienterna i interventions- gruppen hade också väsentligen större kunskaper om sin sjukdom jämfört med patienterna i jämförandegruppen.

 • 16858.
  Österlund Efraimsson, Eva
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Motiverande samtal2013In: Patientundervisning / [ed] Birgitta Klang Söderkvist, Stockholm: Studentlitteratur, 2013, 3, p. 209-228Chapter in book (Other academic)
 • 16859.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Bettembourg Grundström, Aina
  Andersson, Katrin
  Göthman, Birgitta
  Experiences of lung-cancer care : Perspectives of patients and significant others: An empirical, qualitative study2012Conference paper (Refereed)
 • 16860.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Drevenhorn, Eva
  Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, University of Gothenburg, Institute of Health and Care Sciences.
  Primärvårdens mottagningar2013In: Omvårdnad i primärvården / [ed] Christina Bökberg, Stockholm: Studentlitteratur, 2013, p. 126-144Chapter in book (Other academic)
 • 16861.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Ehrenberg, Anna
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Communication and self-management education at nurse-led COPD clinics in primary health care2010In: European Association for Communication in Health Care, Verona, 2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The general aim of this thesis was to investigate behavioral change communication at nurse-led chronic obstructive pulmonary disease (COPD) clinics in primary health care, focusing on communication in self-management and smoking cessation for patients with COPD. Designs: Observational, prospective observational and experimental designs were used. Methods: To explore and describe the structure and content of self-management education and smoking cessation communication, consultations between patients (n=30) and nurses (n=7) were videotaped and analyzed with three instruments: Consulting Map (CM), the Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI) scale and the Client Language Assessment in Motivational Interviewing (CLAMI). To examine the effects of structured self-management education, patients with COPD (n=52) were randomized in an intervention and a control group. Patients’ quality of life (QoL), knowledge about COPD and smoking cessation were examined with a questionnaire on knowledge about COPD and smoking habits and with St. George’s Respiratory Questionnaire, addressing QoL. Results: The findings from the videotaped consultations showed that communication about the reasons for consultation mainly concerned medical and physical problems and (to a certain extent) patients´ perceptions. Two consultations ended with shared understanding, but none of the patients received an individual treatment-plan. In the smoking cessation communication the nurses did only to a small extent evoke patients’ reasons for change, fostered collaboration and supported patients’ autonomy. The nurses provided a lot of information (42%), asked closed (21%) rather than open questions (3%), made simpler (14%) rather than complex (2%) reflections and used MI non-adherent (16%) rather than MI-adherent (5%) behavior. Most of the patients’ utterances in the communication were neutral either toward or away from smoking cessation (59%), utterances about reason (desire, ability and need) were 40%, taking steps 1% and commitment to stop smoking 0%. The number of patients who stopped smoking, and patients’ knowledge about the disease and their QoL, was increased by structured self-management education and smoking cessation in collaboration between the patient, nurse and physician and, when necessary, a physiotherapist, a dietician, an occupational therapist and/or a medical social worker. Conclusion The communication at nurse-led COPD clinics rarely involved the patients in shared understanding and responsibility and concerned patients’ fears, worries and problems only to a limited extent. The results also showed that nurses had difficulties in attaining proficiency in behavioral change communication. Structured self-management education showed positive effects on patients’ perceived QoL, on the number of patients who quit smoking and on patients’ knowledge about COPD.

 • 16862.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Ehrenberg, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Fossum, Björn
  Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm; Sophiahemmet University, Stockholm, Sweden.
  Larsson, Kjell
  National Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden .
  Klang, Birgitta
  Division of Nursing, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Stockholm, Red Cross University College of Nursing, Stockholm, Sweden .
  Olai, Lena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Nurses’ and patients’ communication in smoking cessation at nurse-led COPD clinics in primary health care2015In: European Clinical Respiratory Journal, ISSN 1399-3003, Vol. 2, article id 27915Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Smokers with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) have high nicotine dependence making it difficult to quit smoking. Motivational interviewing (MI) is a method that is used in stimulating motivation and behavioral changes.

  Objective: To describe smoking cessation communication between patients and registered nurses trained in MI in COPD nurse-led clinics in Swedish primary health care.

  Methods: A prospective observational study with structured quantitative content analyses of the communication between six nurses with basic education in MI and 13 patients in non-smoking consultations.

  Results: Only to a small extent did nurses’ evoke patients’ reasons for change, stimulate collaboration, and support patients’ autonomy. Nurses provided information, asked closed questions, and made simple reflections. Patients’ communicationwasmainly neutral and focusing on reasons for and against smoking. It was uncommon for patients to be committed and take steps toward smoking cessation.

  Conclusion: The nurses did not adhere to the principles of MI in smoking cessation, and the patients focused to a limited extent on how to quit smoking.

  Practice implications: To make patients more active, the nurses need more education and continuous training in motivational communication.

 • 16863.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Ehrenberg, Anna
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Fossum, Bjöörn
  Larsson, Kjell
  Klang, Birgitta
  Nurses’ and patients’ communication in smoking cessation at nurse-led COPD clinics in primary health care2011In: International Primary Care respiratory Group (IPCRG), Amsterdam, 2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: To examine smoking cessation communication between patients and registered nurses, with a few days of Motivational Interviewing (MI) based education, in consultations over time at nurse-led Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) clinics in primary health care (PHC). Method: The first and third of three consultations were videotaped, involving 13 smokers and six nurses. In these consultations smoking cessation communication was analyzed using the Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI) Scale and Client Language Assessment in Motivational Interviewing (CLAMI). Results: The nurses did, but only to a small extent, evoke patients’ reasons forchange, foster collaboration and support patients’ autonomy. In the registration of specific utterances; they provided a lot of information (42%), asked closed (21%) rather than open questions (3%) and made more simple (14%) than complex (2%) reflections. Most of the registration of the patients’ utterances in the communication were either toward or away from smoking cessation coded in the category Follow/Neutral (59%), followed by utterances in the categories of Reason for change 40%, Taking steps 1% and Commitment 0%. No significant differences could be observed in the results of MITI and CLAMI between the first and third consultations. Conclusion: Smoking cessation communication at nurse-led COPD clinics neither focused on the patients’ reasons for or against smoking nor motivated patients to express commitment to, or take steps towards, smoking cessation

 • 16864.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Ehrenberg, Anna
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Fossum, Bjöörn
  Larsson, Kjell
  Klang, Birgitta
  Nurses’ and patients’ communication in smoking cessation at nurse-led COPD clinics in primary health care2011In: European Respiratory Society (ERS), Amsterdam, 2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Objective: To explore smoking cessation communication between patients and registered nurses in consultations over time at nurse-led Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) clinics in primary health care. Method: The first and third of three consultations were videotaped, involving 13 smokers and six nurses with a few days of Motivational Interviewing (MI) based education. In these consultations smoking cessation communication was analyzed using the Motivational Interviewing Treatment Integrity Scale (MITI) and Client Language Assessment in Motivational Interviewing (CLAMI). Results: The nurses did only to a small extent evoke patients’ reasons for change, foster collaboration and support patients’ autonomy. Nurses provided a lot of information (42%), asked closed (21%) rather than open (3%) questions and made more simple (14%) than complex (2%) reflections. Patients communication were mainly Follow/Neutral (59%), Reasons for and against smoking 40%, least common were Taking steps (1%) and Commitment (0%) toward smoking cessation. Conclusion: The nurses did not use professional smoking cessation communication and the patients did not talk about how to quit smoking. Practice Implications: To make the patients more active in their smoking cessation process at nurse-led COPD clinics in primary health care the nurses need continuous education and training in smoking cessation communication.

 • 16865.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Ehrenberg, Anna
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Klang, Birgitta
  Fossum, Bjöörn
  Support in smoking cessation at nurse-led Chronic Obstructive Pulmonary disease clinics2010In: European Respiratory Society, Barcelona, 2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: To describe to what extent registered nurses use Motivational Interviewing (MI) in smoking cessation communication over time at nurse-led chronic obstructive pulmonary disease (COPD) clinics in primary health care. Background: For smokers with COPD the most crucial and evidence-based intervention is smoking cessation. Method and Results: The study included two videotaped consultations, the first and third of three at the clinic, with each of 13 smokers. The nurses’ smoking cessation communication was analyzed using the Motivational Interviewing Treatment Integrity scale, a behavioral coding system that assesses the practitioners’ use of motivational interviewing. Nurses and patients talked for equal amounts of time in one third of the 26 consultations, whilst nurses talked for longer in the remaining two thirds. To capture an impression of the consultation, five parameters were judged on a five-point Likert-scale, with five as the top score. Evocation, collaboration, autonomy-support and empathy averaged between 1.31 and 2.23 whereas direction scored five in all consultations. Of communication behaviors, giving information was the most frequently used, followed by closed questions, MI non–adherent and simple reflections. MI Adherent, open questions and complex reflections occurred rarely. There were no significant individual or group-level differences in any of the ratings between the first and the third consultations. Conclusion: In smoking cessation communication the nurses had low scores on evocation, collaboration, autonomy-support, empathy and high scores on direction. They also supplied large amounts of information, posed closed questions and made simple reflections. Open questions and complex reflections occurred rarely.

 • 16866.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Fossum, Bjöörn
  Ehrenberg, Anna
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Larsson, Kjell
  Klang, Birgitta
  Support in smoking cessation at nurse-led Chronic Obstructive Pulmonary Disease clinics2010In: 5th International Primary Care Respiratory Group World Conference, Toronto, Kanada, 2010Conference paper (Other academic)
 • 16867.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Fossum, Bjöörn
  Ehrenberg, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Larsson, Kjell
  Klang, Birgitta
  Use of motivational interviewing in smoking cessation at nurse-led chronic obstructive pulmonary disease clinics2012In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 68, no 4, p. 767-782Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim. This paper is a report of a study to describe to what extent Registered Nurses, with a few days of education in motivational interviewing based communication, used motivational interviewing in smoking cessation communication at nurse-led chronic obstructive pulmonary disease clinics in primary health care.

  Background. For smokers with chronic obstructive pulmonary disease the most crucial and evidence-based intervention is smoking cessation. Motivational interviewing is often used in healthcare to support patients to quit smoking.

  Method. The study included two videotaped consultations, the first and third of three at the clinic, with each of 13 smokers. Data were collected from March 2006 to April 2007. The nurses’ smoking cessation communication was analysed using the Motivational Interviewing Treatment Integrity scale. To get an impression of the consultation, five parameters were judged on a five-point Likert-scale, with five indicating best adherence to Motivational Interviewing.

  Results. Evocation’, ‘collaboration’, ‘autonomy-support’ and ‘empathy’ averaged between 1·31 and 2·23 whereas ‘direction’ scored five in all consultations. Of communication behaviours, giving information was the most frequently used, followed by ‘closed questions’, ‘motivational interviewing non–adherent’ and ‘simple reflections’. ‘Motivational interviewing adherent’, ‘open questions’ and ‘complex reflections’ occurred rarely. There were no important individual or group-level differences in any of the ratings between the first and the third consultations.

  Conclusion. In smoking cessation communication the nurses did not employ behaviours that are important in motivational interviewing.

 • 16868.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Fossum, Bjöörn
  Ehrenberg, Anna
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Larsson, Kjell
  Klang Söderkvist, Birgitta
  Nurses’ and patients’ communication in smoking cessation at nurse-led COPD clinics inprimary health care2012Conference paper (Refereed)
 • 16869.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Fossum, Bjöörn
  Ehrenberg, Anna
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Larsson, Kjell
  Klang Söderkvist, Birgitta
  Use of Motivational Interviewing in smoking cessation at nurse-led Chronic Obstructive Pulmonary Disease clinics2012Conference paper (Refereed)
 • 16870.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Fossum, Bjöörn
  Larsson, Kjell
  Ehrenberg, Anna
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Klang, Birgitta
  The content and structure of self management education at nurse-led COPD clinics in primary health care2008In: European Respiratory Society Annual Congress, Berlin, Tyskland, 2008Conference paper (Refereed)
 • 16871.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Hillervik, Charlotte
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Ehrenberg, Anna
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Effects of COPD self-care management education at a nurse-led primary health care clinic2007In: European Respiratory Society, ERS, Stockholm, 2007Conference paper (Refereed)
 • 16872.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Klang, Birgitta
  Larsson, Kjell
  Ehrenberg, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Fossum, Bjöörn
  Communication and self-management education at nurse-led COPD clinics in primary health care2009In: Patient Education and Counseling, ISSN 0738-3991, E-ISSN 1873-5134, Vol. 77, no 2, p. 209-217Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective. The aim of the study was to explore the structure, content in communication and self-management education in patients’ first consultations at nurse-led chronic obstructive pulmonary disease (COPD) clinics in primary healthcare.

  Method. Thirty consultations performed by seven registered nurses were videotaped; structure and content in the consultation was analyzed using Pendleton's Consultation Map. Nurses’ self-management education was assessed from the content of the conversation: whether important and relevant information and self-management education was given, and how investigations were performed.

  Results. Each consultation lasted for a mean time of 37.53 min. Communication about reasons for consultations concerned mainly medical and physical problems and to a certain extent patients’ perceptions. Teaching about self-management and smoking cessation was of an informative nature. Two consultations ended with shared understanding, and none of the patients received an individual treatment-plan.

 • 16873.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Olai, Lena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Zakrisson, Ann-Britt
  Larsson, Kjell
  Inhalation treatment among persons with dementia, asthma and/or COPD: a research idea for further discussion and planning2012In: International Primary Care Respiratory Group, Edinburgh, 2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: There has been insufficient study of the care of persons with diagnosed dementia and the contemporary presence of asthma and/or Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Inhalation treatment requires active patient participation, which is more difficult for a person who has dementia. A consequence of incorrect inhalation technique will be a lack of benefit of medicine affecting dyspnea, fatigue, sleeping problems, cognitive capability and respiratory infections such as pneumonia. Pneumonia is the most common symptom affecting health and well-being among elderly. Improved care and treatment for asthma and COPD may be of importance to these people’s health, quality of life and to community medical costs. The aim is to describe inhalation treatment among persons with dementia who also have asthma and/or COPD. The aim is also to examine the effects of training in inhalation technique and inhalation aids for nursing staff working in dementia care.

  Research questions: 

  • How is the presence of asthma and/or COPD among persons with dementia related to expected incidence? 
  • What inhalation techniques and levels of inhalation strength occur among patients with asthma, COPD and dementia? 
  • How is the quality of life for persons with dementia and asthma and/or COPD influenced by whether the nursing staff is given training in inhalation technique, inhalation aids and devices?

  Method: The project will be planned in two parts: firstly, a descriptive epidemiological mapping, scrutinizing register and journal data of the diagnoses asthma and COPD among persons with dementia: secondly, an observation of inhalation techniques and a control of inhalation strength among patients in dementia care with asthma and/or COPD. This will be carried out before and after a randomized controlled training intervention in inhalation technique and inhalation aids given to nursing staff in dementia care.

 • 16874.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Smids, Kerstin
  Korsgren, Margaretha
  Göthman, Birgitta
  Patient’s contacts with PHC regarding specific lung-cancer symptoms the year prior to lung cancer diagnosis2012Conference paper (Refereed)
 • 16875.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Ställberg, Björn
  Lisspers, Karin
  Sundh, Josefin
  Kämpe, Marit
  Jansson, Christer
  Asthma in elderly: What is the difference?2012In: European Respiratory Journal 2012: Abstracts, 22nd Annual Congress, Vienna, Austria 1–5 September 2012, European Respiratory Society , 2012Conference paper (Refereed)
 • 16876.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Åberg Lennmalm, Eva
  Nyberg, Annika
  COPD care and management at nurse-led COPD-clinics in Swedish primary health care: a literature review2012In: European Respiratory Journal 2012 S56: Abstracts, 22nd Annual Congress, Vienna, Austria 1–5 September 2012, 2012Conference paper (Refereed)
 • 16877.
  Österlund-Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Hillervik, Charlotte
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Ehrenberg, Anna
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Effects of COPD self-care management education at a nurse-led primary health care clinic2008In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 22, no 2, p. 178-185Article in journal (Refereed)
 • 16878.
  Östklint, Olle
  et al.
  Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, Hållbar utveckling & naturvetenskapens didaktik.
  Johansson, Sverker
  Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, Hållbar utveckling & naturvetenskapens didaktik.
  Anderberg, Elsie
  Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, Hållbar utveckling & naturvetenskapens didaktik.
  Fysik för lärare2012 (ed. 1)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 16879.
  Östlind, Per
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Mining and Mineral Engineering.
  Flockning och förtjockning i High-Rate-förtjockare – en jämförelse med konventionell förtjockarteknik och lamellsedimentering.2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  In the process laboratory of Metso minerals (Sala) AB, continuous tests have been made with a laboratory unit High-Rate thickener. The tests are made in order to compare three methods of thickening techniques of suspended solids. The three techniques are High-Rate thickening, conventional thickening and lamella thickening. The High-Rate and the conventional trials are based on a continuous method, while the lamella thickener is based on batch trials. Because the lamella thickener is based on batch trials and there were some optimization problems with the adding point of the flocculant at the continuous trials, it was not feasible to compare the lamella thickener with the other two thickener types. On the other hand, since the optimization problems were the same for the other two methods there was no problem comparing them. The result of the comparison between the High-Rate thickener and the conventional thickener, was, that the High-Rate thickener manages to work at a higher rise rate with a lower consumption of flocculant than the conventional thickener. Seeing to the unit area that is needed by each thickener it is apparent that the conventional thickener demands a higher unit area than the High-Rate thickener to achieve the same amount of solids in the underflow. It has also been showed that the High-Rate thickener demands a lesser quantity of flocculant at the same amount of suspended solids in the feed than the conventional thickener.

 • 16880.
  Östling, Lina
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Grafisk profilering i tatueringsbranschen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En väl utformad grafisk profil kan hjälpa ett företag att skapa medvetenhet och kundlojalitet. Den grafiska profilen består bland annat av logotyp, färger, typsnitt och profil- och korrespondensmaterial som allt måste vara enhetligt utformat och anpassat efter företagets kultur, målgrupp och vision. Projektet syftar till att undersöka och beskriva hur tatuerares grafiska profil bör vara utformad för att bäst fylla sitt syfte. En enkätundersökning gjordes med målet att skapa förståelse för tatueringskundernas syn på den grafiska profilen och kompletterades med en intervju med en förtroendeingivande tatuerare som i sina åsikter fick representera tatueringsbranschen. Litteratur i ämnet grafisk profilering och grafisk design kompletterade undersökningen ytterligare. Resultaten från enkätundersökningen stämde inte helt överens med litteraturen vilket gör det svårt att ge ett exakt svar på projektets frågeställningar

 • 16881.
  Östlund, Helena
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Zettergren, Katarina
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av introduktion vid första anställning på en medicinklinik2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 16882.
  Östlund, Johanna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, French.
  Abdellah Taïa et le pays de la tolérance: Une étude sur l’auteur Marocain Abdellah Taïa et ses deux oeuvres L’Armée du salut et Le Jour du Roi.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The goal of this essay is to study how the author Abdellah Taïa portrays homosexuality and class differences in the Moroccan society in his two works L’Armée du Salut (2006) and Le Jour du Roi (2010). The method used in the essay is hermeneutics, which makes it possible to use personal interpretations of the texts for the analysis. The studied texts reveal the difficulties of living in a religious society where homosexuality is condemned as well as forbidden by law and where a person’s future is dependent on his or her social status.

 • 16883.
  Östlund Rämgård, Henrik
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Diskonteringsränta vid nedskrivningsprövning av goodwill: En studie av avvikelse mellan rapporterad och teoretisk diskonteringsränta2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien visar att en större andel av bolagen från båda länder redovisar diskonteringsränta år 2012 jämfört med år 2007. Andelen rapporterade diskonteringsräntor som faller inom ramen för en accepterad avvikelse är något högre för Sverige jämfört med Finland båda jämförelseåren. Andelen accepterade differenser halverades för båda länderna från år 2007 till 2012. År 2012 rapporterades generellt högre diskonteringsräntor än de teoretiskt beräknade vad gäller båda länderna.

 • 16884.
  Östlund, Åsa
  et al.
  Falun Cent Hosp, Neonatal Unit, Falun, Sweden.
  Nordström, Maria
  Falun Cent Hosp, Paediat Unit, Dept Paediat, Falun, Sweden.
  Dykes, Fiona
  Univ Cent Lancashire, Maternal & Infant Nutr & Nurture Unit, Preston PR1 2HE, Lancs, England.
  Flacking, Renée
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing. Univ Childrens Hosp, Dept Womens & Childrens Hlth, Uppsala, Sweden.
  Breastfeeding in preterm and term twins - maternal factors associated with early cessation: a population based study2010In: Journal of Human Lactation, ISSN 0890-3344, E-ISSN 1552-5732, Vol. 26, no 3, p. 235-241Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There is an increasing trend in Australia and elsewhere for mothers to express breast milk. The purpose of this study was to explore breastfeeding women’s experiences of expressing breast milk. An anonymous online questionnaire was sent to Victorian members of the Australian Breastfeeding Association via an e-mail link. Response fraction was 903 of 3024 (29.9%). The most common reason for expressing milk was to “store extra breast milk” (57%, 479/836). The most important reason was “not enough milk”/“to make more milk” (15%, 118/771). The majority of women (65%, 666/843) used an electric breast pump, and this method of expressing was preferred by 59% (454/769) of women. Adverse effects of pumps were pain (17%, 126/737) and damage to nipples (11%, 86/737). Breast pumps may have a role in enabling women to extend the duration of breast milk feeding, but further research is needed. J Hum Lact. 26(3):258-265.

 • 16885.
  Östlund, Åsa
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Sundvik, Eva
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Myhr, Agneta
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Föräldrars delaktighet under vistelsen på neonatalavdelning.: En systematisk litteraturstudie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att beskriva föräldrars erfarenhet av delaktighet i vården av sitt nyfödda barn på neonatalavdelning samt att beskriva hur sjuksköterskan hade möjlighet att främja föräldrars delaktighet. Metoden som användes var en deskriptiv litteraturstudie där 29 artiklar användes. Litteratursökningen gjordes i databaserna Blackwell Synergy, CINAHL, PubMed och Elin@dalarna. Resultatet har visat på positiva erfarenheter för föräldrar att bli delaktiga genom hud-mot-hudkontakt, amning, kommunikation med sjuksköterskan och genom olika omvårdnadsmodeller. Negativa erfarenheter av delaktighet upplevdes vid separationen när mor och barn inte fick möjlighet att bo tillsammans och att föräldrarna inte fick tillåtelse av personalen att vara med i omvårdnaden av sitt barn. Sjuksköterskan hade stort inflytande på föräldrarnas delaktighet i vården av sitt barn och det var viktigt att låta föräldrarna vara med i den praktiska omvårdnaden för att lättare hitta sin föräldraroll och skapa känslan av att det var deras barn.

 • 16886. Östman, C
  et al.
  Nilsson, U
  Carlsson, H
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Fahlgren, L
  Polycykliska aromatiska föreningar (PAC) i arbetsmiljö I - PAC i Stockholms gatumiljö: en inledande studie1991Report (Other academic)
 • 16887. Östman, C
  et al.
  Nilsson, U
  Carlsson, H
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Fahlgren, L
  Polycykliska aromatiska föreningar (PAC) i arbetsmiljö III – PAC i Stockholms gatumiljö. Halter av PAH före och efter en trafikomläggning1992Report (Other academic)
 • 16888. Östman, C
  et al.
  Nilsson, U
  Carlsson, H
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Fahlgren, Lina
  Polycykliska aromatiska föreningar (PAC) i arbetsmiljö II – PAC i Stockholms gatumiljö. PAH vid två kraftigt trafikerade gator1992Report (Other academic)
 • 16889.
  Östman, Jan-Ola
  Helsingfors universitet.
  Constructions as cross-linguistic generalizaions over instances: Passive patterns in contact2018In: Constructions in contact: Constructional perspectives on contact phenomena in Germanic languages / [ed] Hans C. Boas & Steffen Höder, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2018Chapter in book (Refereed)
 • 16890.
  Östman, Jan-Ola
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Verschueren, JefUniversity of Antwerp.
  Handbook of Pragmatics. 21st Annual Installment2018Collection (editor) (Refereed)
 • 16891.
  Östman, Klara
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Neutral or not?: A study of gender (in)equality in the use of professional terms in English.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Jenny Cheshire, current editor in chief of

  Language in Society, stated that there is a bias of masculine terms and referents in the English language (1985, p. 22). This poses a problem, both linguistically and socially, and conscious language reforms need to be imposed in order for the bias to drastically be countered (1985, p. 22). In the past decades, gender-neutral terms, such as chairperson has been gaining ground in English, particularly in business discourse, and are contributing to create a more gender-neutral language. According to Cheshire (2008), media discourse is enormously influential (p.9) in the way we communicate, and this study investigates patterns in the use of chairperson and salesperson, as well as historically male professions priest and manager and female professions nurse and secretary. The data for this study is taken from the TIME Magazine Corpus. The results of this study show that masculine gender collocates appear commonly with the historically female professions and conversely for the historically male professions which appear more often with feminine collocates. Furthermore, through analysis of 1,000 instances of the terms in the corpus, it is noted that there are differences as to how the professions are connected with other words as well. Sexuality, nationality and physicality are ways in which the collocates of the terms differ. It is noted that, over time, there have been both increases and decreases in how gender collocates appear with the terms and that the frequency in usage of the feminine, masculine and gender-neutral terms have all been noted to vary in usage over the past century in the selected discourse.

 • 16892. Övermalm, Sara
  Att fostra och gestalta grundläggande värden- vad betyder detta uppdrag för lärare som individen och som grupp?2004In: Etiska lärare- moraliska barn : forskning kring värdefrågor i skolans praktik : värdepedagogiska texter II / [ed] Colnerud, Gunnel; Hägglund, Solveig, Linköping: Linköpings Universitet, Insitutionen för beteendevetenskap , 2004Chapter in book (Other academic)
 • 16893.
  Övermalm, Sara
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Lärares gemensamma etiska reflektion2003In: Gemensamma värden. Dokumentation av en konferens, Stockholm, 2003, p. 135-149Conference paper (Other academic)
 • 16894.
  Övermalm, Sara
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Lärares gemensamma etiska reflektion2004Report (Other academic)
 • 16895.
  Övermo, Märtha
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Förskollärares syn på matematik: En studie om hur förskollärare resonerar kring det matematiska arbetet i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar ämnet matematik i förskolan där förskollärares föreställningar ligger som utgångspunkt. Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares föreställningar om matematik i förskolan samt hur de ser på sin egen kompetensen. Det är en kvalitativ studie där fem förskollärare har intervjuats. Resultatet har sedan analyserats ur ett sociokulturellt perspektiv där begrepp som redskap (artefakter), språk, aktivitet, samspel och proximal utvecklingszon har använts.

  Resultatet visar att förskollärarna ser matematiken som ett fenomen som genomsyrar hela verksamheten. De lägger stor vikt vid att ha leken som utgångspunkt i det matematiska arbetet och framhåller språk och kommunikation som viktiga redskap. De strävar efter att synliggöra matematiken i vardagen samtidigt som de aktivt plockar in matematiken i sina tema-arbeten. En inspirerande miljö är en viktig aspekt för att främja barnens matematiska tankar och förskollärarnas huvudsakliga syfte när det arbetar med ämnet är att förbereda barnen för framtida skolgång. Förskollärarna menar att viktiga egenskaper de behöver för att bidra till barnens matematiska utveckling är att vara lyhörda, stöttande, ha ett genuint intresse för matematik samt ha förmågan att göra det roligt och meningsfullt för barnen.

 • 16896.
  Özdalga, Elisabeth
  Svenska forskningsinstitutet i Istanbul.
  Den ofrånkomliga nationalismen2011In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 48, no 1, p. 51-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The necessary nationalism

  This article deals with the role of fictional narratives, especially the modern novel, in the formation of national identities. Naguib Mafouz’s Cairo trilogy is referred to as an example of how literature may both serve as the mirror image of national identities and as an agency in their formation. The sense of community attachment to a modern state is ”thinner” than to a family or traditional village and/or tribe, though no less vital. Drawing on Norbert Elias’s concept of ”survival unit,” Benedict Anderson’s ”imagined communities” and recent studies in the field of comparative literature by Gregory Jusdanis and Azade Seyhan, this article argues for the necessity of the nation – in spite of its unfavourable chauvinistic reputation. This contention is discussed in relation to recent literary developments in Turkey and recent debates on nationhood in a Swedish context.

 • 16897. Özkan, T.
  et al.
  Lajunen, T.
  Wallén Warner, H.
  Tzamalouka, G.
  Traffic Climates and Driver Behaviours in four countries: Finland, Greece, Sweden, and Turkey2006In: the 26th International Congress of Applied Psychology (ICAP), Athens, Greece, 2006Conference paper (Other academic)
 • 16898.
  Šumić, Mersiha
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Energy and Environmental Technology.
  Thermal Performance of a Solarus CPC-Thermal Collector2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The  aim  of  this  master  thesis  is  an  investigation  of  the  thermal  performance  of  a  thermal compound parabolic concentrating (CPC) collector from Solarus. The collector consists of two troughs with absorbers which are coated with different types of paint with  unknown  properties.  The  lower  and  upper  trough  of  the  collector  have  been  tested individually.

  In  order  to  accomplish  the  performance  of  the  two  collectors,  a  thorough  literature  study  in  the  fields  of  CPC  technology,  various  test  methods,  test  standards  for  solar thermal  collectors  as  well  as  the  latest  articles  relating  on  the  subject  were  carried  out. In addition, the set‐up of the thermal test rig was part of the thesis as well. The thermal  performance  was  tested  according  to  the  steady  state  test  method  as  described in the European standard 12975‐2. Furthermore, the thermal performance of  a  conventional  flat  plate  collector  was  carried  out  for  verification  of  the  test  method.

  The  CPC‐Thermal  collector  from  Solarus  was  tested  in  2013  and  the  results  showed  four  times  higher  values  of  the  heat  loss  coefficient  UL (8.4  W/m²K)  than  what  has been reported for a commercial collector from Solarus. This value was assumed to be too large and it was assumed that the large value was a result of the test method used that time. Therefore, another aim was the comparison of the results achieved in this work with the results from the tests performed in 2013.

  The results of the thermal performance showed that the optical efficiency of the lower trough of the CPC‐T collector is 77±5% and the corresponding heat loss coefficient UL 4.84±0.20  W/m²K.  The  upper  trough  achieved  an  optical  efficiency  of  75±6  %  and  a  heat loss coefficient UL of 6.45±0.27 W/m²K. The results of the heat loss coefficients  are  valid  for  temperature  intervals  between  20°C  and  80°C.  The  different  absorber paintings have a significant impact on the results, the lower trough performs overall better.  The  results  achieved  in  this  thesis  show  lower  heat  loss  coefficients UL and higher optical efficiencies compared to the results from 2013. 

 • 16899.
  Böcker recenserade i Sociologisk Forskning 2009–20102011In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 48, no 1, p. 78-80Article in journal (Refereed)
 • 16900.
  CALL FOR PAPERS Sociologisk Forskning: Temanummer: Samhällsvetenskapliga perspektiv på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar2015In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 52, no 1, p. 104Article in journal (Refereed)
335336337338339340341 16851 - 16900 of 17023
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf