du.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
37383940 1951 - 1979 of 1979
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1951.
  Öijer, Ronya
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Tjäder, Evelina
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Hälso- och sjukvårdpersonals följsamhet till hygienföreskrifter avseende handhygien och faktorer som påverkar detta: En litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att redogöra för hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet till hygienföreskrifter avseende handhygien och de faktorer som påverkar detta. Metod: Artiklar söktes via CINAHL, Pubmed och Scopus. Sökord som användes i olika kombinationer var: hand hygiene, adherence, hygiene guidelines, health care workers, compliance, hand disinfection, infection control, nursing, nurse och hand cleansing. Tretton vetenskapliga artiklar erhölls. Vidare gjordes en manuell sökning ifrån inkluderade artiklars referenslistor och genererade två artiklar som ingick i resultatet. Resultat: Resultatet visade att hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet till hygienföreskrifter avseende handhygien var låg. Vidare framkom av resultatet att det fanns sju kategorier av faktorer som påverkade följsamheten till hygienföreskrifterna. Dessa var: utbildning och kunskap, arbetsbelastning och tidsbrist, tillgänglighet, hudproblem och handskar. Slutsats: Följsamheten till hygienföreskrifter avseende handhygien är låg. Kontinuerlig utbildning i kombination med ökad tillgänglighet och minskad arbetsbelastning är de viktigaste förutsättningarna för att öka följsamheten till hygienföreskrifter gällande handhygien.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 1952. Öresland, Stina
  et al.
  Määttä, Syliva
  Norberg, Astrid
  Jörgensen, MW
  Lützen, Kim
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Nurses as guests or professionals in home health care2008Inngår i: Nursing Ethics, ISSN 0969-7330, E-ISSN 1477-0989, Vol. 15, nr 3, s. 371-83Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to explore and interpret the diverse subject of positions, or roles, that nurses construct when caring for patients in their own home. Ten interviews were analysed and interpreted using discourse analysis. The findings show that these nurses working in home care constructed two positions: ;guest' and ;professional'. They had to make a choice between these positions because it was impossible to be both at the same time. An ethics of care and an ethics of justice were present in these positions, both of which create diverse ethical appeals, that is, implicit demands to perform according to a guest or to a professional norm.

 • 1953.
  Östberg, Karin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Ståhle, Hanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Omvårdnadsåtgärder vid sarkopeni: En litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Att beskriva omvårdnadsåtgärder som kan användas för äldre personer som har eller riskerar att utveckla sarkopeni. Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt där artiklarna söktes i databaserna PubMed och Cinahl. Resultat: Åtgärderna som framgick av resultatet var att främja: fysisk aktivitet, kost och näringstillförsel och kombinationen fysisk aktivitet och näringstillförsel. Genom fysisk aktivitet och en god näringstillförsel kunde äldre med sarkopeni eller risk för sarkopeni förbättra fysiska funktioner och muskelstyrka. Slutsats: . En god nutrition med tillräckligt innehåll av protein är nödvändiga åtgärder vid sarkopeni. Äldre personer med sarkopeni fick god effekt av att börja träna trots att de redan vara nedsatta funktionsmässigt. Därför kan sjuksköterskan i mötet med patienten uppmuntra och informera om viktiga livsstilsförändringar som kan förebygga och förbättra de funktionsnedsättningar som sarkopeni innebär.

 • 1954.
  Österberg, Sofie
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Sundström, Elisabeth
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Ungdomars kunskap om och attityder till HIV/AIDS samt deras sexuella beteende: en systematisk litteraturstudie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att ur ett globalt perspektiv undersöka ungdomars kunskaper om HIV/AIDS och vilka faktorer som påverkar kunskapsnivån. Syftet var vidare att ur ett globalt perspektiv undersöka ungdomars attityder till HIV/AIDS samt deras sexuella beteende. Sökning av artiklar har skett via databaserna Blackwell Synergy, ELIN@dalarna samt EBSCO Host. Övrig litteratur söktes manuellt på Internet och bibliotek. Inklusionkriterier var att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2000-2006, ha ett vetenskapligt värde, vara skrivna på det svenska eller engelska språket samt vara primärstudier. Vidare skulle deltagarna i artiklarna utgöras av ungdomar mellan 13-25 år. För att bedöma artiklarnas kvalitet användes två granskningsmallar en för kvalitativa artiklar och en för kvantitativa artiklar. Studiens resultat visade att kunskapsnivån bland ungdomar såg olika ut beroende av kön, ålder, sexuell erfarenhet, antal partners, kultur, ekonomiska förutsättningar, föräldrarnas utbildningsnivå samt boende i tätort eller på landsbygd. Ungdomarna uttryckte en rädsla för att smittas av HIV men ansåg sig inte vara i riskzonen för att smittas. Informationskällor om HIV/AIDS utgjordes främst av media och undervisning i skolan. Åldern för ungdomarnas sexuella debut varierade. Resultatet visade även att ett flertal sexpartners var vanligt förekommande och att kondom sällan användes som skydd vid samlag.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 1955.
  Österlund Efraimsson, Eva
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Communication in Smoking Cessation and Self-management: a study at Nurse-led COPD-clinics in Primary Health Care2010Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  ABSTRACT The general aim of this thesis was to investigate behavioral change communication at nurse-led chronic obstructive pulmonary disease (COPD) clinics in primary health care, focusing on communication in self-management and smoking cessation for patients with COPD. Designs: Observational, prospective observational and experimental designs were used. Methods: To explore and describe the structure and content of self-management education and smoking cessation communication, consultations between patients (n=30) and nurses (n=7) were videotaped and analyzed with three instruments: Consulting Map (CM), the Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI) scale and the Client Language Assessment in Motivational Interviewing (CLAMI). To examine the effects of structured self-management education, patients with COPD (n=52) were randomized in an intervention and a control group. Patients’ quality of life (QoL), knowledge about COPD and smoking cessation were examined with a questionnaire on knowledge about COPD and smoking habits and with St. George’s Respiratory Questionnaire, addressing QoL. Results: The findings from the videotaped consultations showed that communication about the reasons for consultation mainly concerned medical and physical problems and (to a certain extent) patients´ perceptions. Two consultations ended with shared understanding, but none of the patients received an individual treatment-plan. In the smoking cessation communication the nurses did only to a small extent evoke patients’ reasons for change, fostered collaboration and supported patients’ autonomy. The nurses provided a lot of information (42%), asked closed (21%) rather than open questions (3%), made simpler (14%) rather than complex (2%) reflections and used MI non-adherent (16%) rather than MI-adherent (5%) behavior. Most of the patients’ utterances in the communication were neutral either toward or away from smoking cessation (59%), utterances about reason (desire, ability and need) were 40%, taking steps 1% and commitment to stop smoking 0%. The number of patients who stopped smoking, and patients’ knowledge about the disease and their QoL, was increased by structured self-management education and smoking cessation in collaboration between the patient, nurse and physician and, when necessary, a physiotherapist, a dietician, an occupational therapist and/or a medical social worker. Conclusion The communication at nurse-led COPD clinics rarely involved the patients in shared understanding and responsibility and concerned patients’ fears, worries and problems only to a limited extent. The results also showed that nurses had difficulties in attaining proficiency in behavioral change communication. Structured self-management education showed positive effects on patients’ perceived QoL, on the number of patients who quit smoking and on patients’ knowledge about COPD.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT03
 • 1956.
  Österlund Efraimsson, Eva
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Kan egenvårdsutbildning ge kunskaper som leder till ökad livskvalitet och att fler patienter slutar röka?: En jämförelse av två olika omhändertagandenav KOL patienter i primärvården. En kvasiexperimentell studie2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att jämföra livskvalitet, kunskap om KOL och antal patienter som inlett ett rökstopp där en grupp erhöll standard vård och en annan grupp förutom standard vård även fick ett strukturerat omhändertagande på en distriktssköterskeledd KOL- mottagning med undervisning i egenvård. Studien genomfördes med kvasiexperimentell design. Urvalet var 52 patienter från primärvården med diagnosen KOL. Patienterna matchades utifrån kön, sjukdomens svårighetsgrad och slumpades sen till två grupper, en interventionsgrupp och en jämförandegrupp. Jämförandegruppen erhöll standardvård medan interventionsgruppen utöver standardvård erhöll två utbildningsbesök i egenvård hos astma KOL-sjuksköterskan på en vårdcentral i mellansverige. Som datainsamlingsmetod har två enkäter använts. En enkät som innehöll frågor om kön, ålder, civilstånd, utbildning, upplevd kunskap om KOL och rökstatus samt en enkät som hade till syfte att ge information om hur andningsbesvären påverkar patientens livskvalitet. Båda grupperna har svarat på enkäterna vid två tillfällen, vid det första besöket och vid det sista besöket efter tre månader. Interventionsgruppen har däremellan fått två utbildningsbesök. Resultaten visade statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna gällande livskvalitet, rökstopp och kunskaper om KOL. Interventionsgruppen hade fått minskade andningsbesvär, hade ökat sin fysiska aktivitet och fått en bättre psykosocial hälsa. Medan jämförande gruppen hade försämrats något i alla dessa avseenden. I interventionsgruppen hade sex av sexton rökande patienter slutat att röka, medan ingen hade slutat av de fjorton rökande patienterna i jämförandegruppen. Patienterna i interventions- gruppen hade också väsentligen större kunskaper om sin sjukdom jämfört med patienterna i jämförandegruppen.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 1957.
  Österlund Efraimsson, Eva
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Motiverande samtal2013Inngår i: Patientundervisning / [ed] Birgitta Klang Söderkvist, Stockholm: Studentlitteratur, 2013, 3, s. 209-228Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 1958.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Bettembourg Grundström, Aina
  Andersson, Katrin
  Göthman, Birgitta
  Experiences of lung-cancer care : Perspectives of patients and significant others: An empirical, qualitative study2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 1959.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Drevenhorn, Eva
  Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, University of Gothenburg, Institute of Health and Care Sciences.
  Primärvårdens mottagningar2013Inngår i: Omvårdnad i primärvården / [ed] Christina Bökberg, Stockholm: Studentlitteratur, 2013, s. 126-144Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 1960.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Ehrenberg, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Communication and self-management education at nurse-led COPD clinics in primary health care2010Inngår i: European Association for Communication in Health Care, Verona, 2010Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The general aim of this thesis was to investigate behavioral change communication at nurse-led chronic obstructive pulmonary disease (COPD) clinics in primary health care, focusing on communication in self-management and smoking cessation for patients with COPD. Designs: Observational, prospective observational and experimental designs were used. Methods: To explore and describe the structure and content of self-management education and smoking cessation communication, consultations between patients (n=30) and nurses (n=7) were videotaped and analyzed with three instruments: Consulting Map (CM), the Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI) scale and the Client Language Assessment in Motivational Interviewing (CLAMI). To examine the effects of structured self-management education, patients with COPD (n=52) were randomized in an intervention and a control group. Patients’ quality of life (QoL), knowledge about COPD and smoking cessation were examined with a questionnaire on knowledge about COPD and smoking habits and with St. George’s Respiratory Questionnaire, addressing QoL. Results: The findings from the videotaped consultations showed that communication about the reasons for consultation mainly concerned medical and physical problems and (to a certain extent) patients´ perceptions. Two consultations ended with shared understanding, but none of the patients received an individual treatment-plan. In the smoking cessation communication the nurses did only to a small extent evoke patients’ reasons for change, fostered collaboration and supported patients’ autonomy. The nurses provided a lot of information (42%), asked closed (21%) rather than open questions (3%), made simpler (14%) rather than complex (2%) reflections and used MI non-adherent (16%) rather than MI-adherent (5%) behavior. Most of the patients’ utterances in the communication were neutral either toward or away from smoking cessation (59%), utterances about reason (desire, ability and need) were 40%, taking steps 1% and commitment to stop smoking 0%. The number of patients who stopped smoking, and patients’ knowledge about the disease and their QoL, was increased by structured self-management education and smoking cessation in collaboration between the patient, nurse and physician and, when necessary, a physiotherapist, a dietician, an occupational therapist and/or a medical social worker. Conclusion The communication at nurse-led COPD clinics rarely involved the patients in shared understanding and responsibility and concerned patients’ fears, worries and problems only to a limited extent. The results also showed that nurses had difficulties in attaining proficiency in behavioral change communication. Structured self-management education showed positive effects on patients’ perceived QoL, on the number of patients who quit smoking and on patients’ knowledge about COPD.

 • 1961.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Ehrenberg, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Fossum, Björn
  Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm; Sophiahemmet University, Stockholm, Sweden.
  Larsson, Kjell
  National Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden .
  Klang, Birgitta
  Division of Nursing, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Stockholm, Red Cross University College of Nursing, Stockholm, Sweden .
  Olai, Lena
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Nurses’ and patients’ communication in smoking cessation at nurse-led COPD clinics in primary health care2015Inngår i: European Clinical Respiratory Journal, ISSN 1399-3003, Vol. 2, artikkel-id 27915Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Smokers with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) have high nicotine dependence making it difficult to quit smoking. Motivational interviewing (MI) is a method that is used in stimulating motivation and behavioral changes.

  Objective: To describe smoking cessation communication between patients and registered nurses trained in MI in COPD nurse-led clinics in Swedish primary health care.

  Methods: A prospective observational study with structured quantitative content analyses of the communication between six nurses with basic education in MI and 13 patients in non-smoking consultations.

  Results: Only to a small extent did nurses’ evoke patients’ reasons for change, stimulate collaboration, and support patients’ autonomy. Nurses provided information, asked closed questions, and made simple reflections. Patients’ communicationwasmainly neutral and focusing on reasons for and against smoking. It was uncommon for patients to be committed and take steps toward smoking cessation.

  Conclusion: The nurses did not adhere to the principles of MI in smoking cessation, and the patients focused to a limited extent on how to quit smoking.

  Practice implications: To make patients more active, the nurses need more education and continuous training in motivational communication.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 1962.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Ehrenberg, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Fossum, Bjöörn
  Larsson, Kjell
  Klang, Birgitta
  Nurses’ and patients’ communication in smoking cessation at nurse-led COPD clinics in primary health care2011Inngår i: International Primary Care respiratory Group (IPCRG), Amsterdam, 2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim: To examine smoking cessation communication between patients and registered nurses, with a few days of Motivational Interviewing (MI) based education, in consultations over time at nurse-led Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) clinics in primary health care (PHC). Method: The first and third of three consultations were videotaped, involving 13 smokers and six nurses. In these consultations smoking cessation communication was analyzed using the Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI) Scale and Client Language Assessment in Motivational Interviewing (CLAMI). Results: The nurses did, but only to a small extent, evoke patients’ reasons forchange, foster collaboration and support patients’ autonomy. In the registration of specific utterances; they provided a lot of information (42%), asked closed (21%) rather than open questions (3%) and made more simple (14%) than complex (2%) reflections. Most of the registration of the patients’ utterances in the communication were either toward or away from smoking cessation coded in the category Follow/Neutral (59%), followed by utterances in the categories of Reason for change 40%, Taking steps 1% and Commitment 0%. No significant differences could be observed in the results of MITI and CLAMI between the first and third consultations. Conclusion: Smoking cessation communication at nurse-led COPD clinics neither focused on the patients’ reasons for or against smoking nor motivated patients to express commitment to, or take steps towards, smoking cessation

 • 1963.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Ehrenberg, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Fossum, Bjöörn
  Larsson, Kjell
  Klang, Birgitta
  Nurses’ and patients’ communication in smoking cessation at nurse-led COPD clinics in primary health care2011Inngår i: European Respiratory Society (ERS), Amsterdam, 2011Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Objective: To explore smoking cessation communication between patients and registered nurses in consultations over time at nurse-led Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) clinics in primary health care. Method: The first and third of three consultations were videotaped, involving 13 smokers and six nurses with a few days of Motivational Interviewing (MI) based education. In these consultations smoking cessation communication was analyzed using the Motivational Interviewing Treatment Integrity Scale (MITI) and Client Language Assessment in Motivational Interviewing (CLAMI). Results: The nurses did only to a small extent evoke patients’ reasons for change, foster collaboration and support patients’ autonomy. Nurses provided a lot of information (42%), asked closed (21%) rather than open (3%) questions and made more simple (14%) than complex (2%) reflections. Patients communication were mainly Follow/Neutral (59%), Reasons for and against smoking 40%, least common were Taking steps (1%) and Commitment (0%) toward smoking cessation. Conclusion: The nurses did not use professional smoking cessation communication and the patients did not talk about how to quit smoking. Practice Implications: To make the patients more active in their smoking cessation process at nurse-led COPD clinics in primary health care the nurses need continuous education and training in smoking cessation communication.

 • 1964.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Ehrenberg, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Klang, Birgitta
  Fossum, Bjöörn
  Support in smoking cessation at nurse-led Chronic Obstructive Pulmonary disease clinics2010Inngår i: European Respiratory Society, Barcelona, 2010Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim: To describe to what extent registered nurses use Motivational Interviewing (MI) in smoking cessation communication over time at nurse-led chronic obstructive pulmonary disease (COPD) clinics in primary health care. Background: For smokers with COPD the most crucial and evidence-based intervention is smoking cessation. Method and Results: The study included two videotaped consultations, the first and third of three at the clinic, with each of 13 smokers. The nurses’ smoking cessation communication was analyzed using the Motivational Interviewing Treatment Integrity scale, a behavioral coding system that assesses the practitioners’ use of motivational interviewing. Nurses and patients talked for equal amounts of time in one third of the 26 consultations, whilst nurses talked for longer in the remaining two thirds. To capture an impression of the consultation, five parameters were judged on a five-point Likert-scale, with five as the top score. Evocation, collaboration, autonomy-support and empathy averaged between 1.31 and 2.23 whereas direction scored five in all consultations. Of communication behaviors, giving information was the most frequently used, followed by closed questions, MI non–adherent and simple reflections. MI Adherent, open questions and complex reflections occurred rarely. There were no significant individual or group-level differences in any of the ratings between the first and the third consultations. Conclusion: In smoking cessation communication the nurses had low scores on evocation, collaboration, autonomy-support, empathy and high scores on direction. They also supplied large amounts of information, posed closed questions and made simple reflections. Open questions and complex reflections occurred rarely.

 • 1965.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Fossum, Bjöörn
  Ehrenberg, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Larsson, Kjell
  Klang, Birgitta
  Support in smoking cessation at nurse-led Chronic Obstructive Pulmonary Disease clinics2010Inngår i: 5th International Primary Care Respiratory Group World Conference, Toronto, Kanada, 2010Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 1966.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Fossum, Bjöörn
  Ehrenberg, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Larsson, Kjell
  Klang, Birgitta
  Use of motivational interviewing in smoking cessation at nurse-led chronic obstructive pulmonary disease clinics2012Inngår i: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 68, nr 4, s. 767-782Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim. This paper is a report of a study to describe to what extent Registered Nurses, with a few days of education in motivational interviewing based communication, used motivational interviewing in smoking cessation communication at nurse-led chronic obstructive pulmonary disease clinics in primary health care.

  Background. For smokers with chronic obstructive pulmonary disease the most crucial and evidence-based intervention is smoking cessation. Motivational interviewing is often used in healthcare to support patients to quit smoking.

  Method. The study included two videotaped consultations, the first and third of three at the clinic, with each of 13 smokers. Data were collected from March 2006 to April 2007. The nurses’ smoking cessation communication was analysed using the Motivational Interviewing Treatment Integrity scale. To get an impression of the consultation, five parameters were judged on a five-point Likert-scale, with five indicating best adherence to Motivational Interviewing.

  Results. Evocation’, ‘collaboration’, ‘autonomy-support’ and ‘empathy’ averaged between 1·31 and 2·23 whereas ‘direction’ scored five in all consultations. Of communication behaviours, giving information was the most frequently used, followed by ‘closed questions’, ‘motivational interviewing non–adherent’ and ‘simple reflections’. ‘Motivational interviewing adherent’, ‘open questions’ and ‘complex reflections’ occurred rarely. There were no important individual or group-level differences in any of the ratings between the first and the third consultations.

  Conclusion. In smoking cessation communication the nurses did not employ behaviours that are important in motivational interviewing.

 • 1967.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Fossum, Bjöörn
  Ehrenberg, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Larsson, Kjell
  Klang Söderkvist, Birgitta
  Nurses’ and patients’ communication in smoking cessation at nurse-led COPD clinics inprimary health care2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 1968.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Fossum, Bjöörn
  Ehrenberg, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Larsson, Kjell
  Klang Söderkvist, Birgitta
  Use of Motivational Interviewing in smoking cessation at nurse-led Chronic Obstructive Pulmonary Disease clinics2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 1969.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Fossum, Bjöörn
  Larsson, Kjell
  Ehrenberg, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Klang, Birgitta
  The content and structure of self management education at nurse-led COPD clinics in primary health care2008Inngår i: European Respiratory Society Annual Congress, Berlin, Tyskland, 2008Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 1970.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Hillervik, Charlotte
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Ehrenberg, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Effects of COPD self-care management education at a nurse-led primary health care clinic2007Inngår i: European Respiratory Society, ERS, Stockholm, 2007Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 1971.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Klang, Birgitta
  Larsson, Kjell
  Ehrenberg, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Fossum, Bjöörn
  Communication and self-management education at nurse-led COPD clinics in primary health care2009Inngår i: Patient Education and Counseling, ISSN 0738-3991, E-ISSN 1873-5134, Vol. 77, nr 2, s. 209-217Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective. The aim of the study was to explore the structure, content in communication and self-management education in patients’ first consultations at nurse-led chronic obstructive pulmonary disease (COPD) clinics in primary healthcare.

  Method. Thirty consultations performed by seven registered nurses were videotaped; structure and content in the consultation was analyzed using Pendleton's Consultation Map. Nurses’ self-management education was assessed from the content of the conversation: whether important and relevant information and self-management education was given, and how investigations were performed.

  Results. Each consultation lasted for a mean time of 37.53 min. Communication about reasons for consultations concerned mainly medical and physical problems and to a certain extent patients’ perceptions. Teaching about self-management and smoking cessation was of an informative nature. Two consultations ended with shared understanding, and none of the patients received an individual treatment-plan.

 • 1972.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Olai, Lena
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Zakrisson, Ann-Britt
  Larsson, Kjell
  Inhalation treatment among persons with dementia, asthma and/or COPD: a research idea for further discussion and planning2012Inngår i: International Primary Care Respiratory Group, Edinburgh, 2012Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Background: There has been insufficient study of the care of persons with diagnosed dementia and the contemporary presence of asthma and/or Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Inhalation treatment requires active patient participation, which is more difficult for a person who has dementia. A consequence of incorrect inhalation technique will be a lack of benefit of medicine affecting dyspnea, fatigue, sleeping problems, cognitive capability and respiratory infections such as pneumonia. Pneumonia is the most common symptom affecting health and well-being among elderly. Improved care and treatment for asthma and COPD may be of importance to these people’s health, quality of life and to community medical costs. The aim is to describe inhalation treatment among persons with dementia who also have asthma and/or COPD. The aim is also to examine the effects of training in inhalation technique and inhalation aids for nursing staff working in dementia care.

  Research questions: 

  • How is the presence of asthma and/or COPD among persons with dementia related to expected incidence? 
  • What inhalation techniques and levels of inhalation strength occur among patients with asthma, COPD and dementia? 
  • How is the quality of life for persons with dementia and asthma and/or COPD influenced by whether the nursing staff is given training in inhalation technique, inhalation aids and devices?

  Method: The project will be planned in two parts: firstly, a descriptive epidemiological mapping, scrutinizing register and journal data of the diagnoses asthma and COPD among persons with dementia: secondly, an observation of inhalation techniques and a control of inhalation strength among patients in dementia care with asthma and/or COPD. This will be carried out before and after a randomized controlled training intervention in inhalation technique and inhalation aids given to nursing staff in dementia care.

 • 1973.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Smids, Kerstin
  Korsgren, Margaretha
  Göthman, Birgitta
  Patient’s contacts with PHC regarding specific lung-cancer symptoms the year prior to lung cancer diagnosis2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 1974.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Ställberg, Björn
  Lisspers, Karin
  Sundh, Josefin
  Kämpe, Marit
  Jansson, Christer
  Asthma in elderly: What is the difference?2012Inngår i: European Respiratory Journal 2012: Abstracts, 22nd Annual Congress, Vienna, Austria 1–5 September 2012, European Respiratory Society , 2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 1975.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Åberg Lennmalm, Eva
  Nyberg, Annika
  COPD care and management at nurse-led COPD-clinics in Swedish primary health care: a literature review2012Inngår i: European Respiratory Journal 2012 S56: Abstracts, 22nd Annual Congress, Vienna, Austria 1–5 September 2012, 2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 1976.
  Österlund-Efraimsson, Eva
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Hillervik, Charlotte
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Ehrenberg, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Effects of COPD self-care management education at a nurse-led primary health care clinic2008Inngår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 22, nr 2, s. 178-185Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 1977.
  Östlund, Helena
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Zettergren, Katarina
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av introduktion vid första anställning på en medicinklinik2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 1978.
  Östlund, Åsa
  et al.
  Falun Cent Hosp, Neonatal Unit, Falun, Sweden.
  Nordström, Maria
  Falun Cent Hosp, Paediat Unit, Dept Paediat, Falun, Sweden.
  Dykes, Fiona
  Univ Cent Lancashire, Maternal & Infant Nutr & Nurture Unit, Preston PR1 2HE, Lancs, England.
  Flacking, Renée
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Univ Childrens Hosp, Dept Womens & Childrens Hlth, Uppsala, Sweden.
  Breastfeeding in preterm and term twins - maternal factors associated with early cessation: a population based study2010Inngår i: Journal of Human Lactation, ISSN 0890-3344, E-ISSN 1552-5732, Vol. 26, nr 3, s. 235-241Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  There is an increasing trend in Australia and elsewhere for mothers to express breast milk. The purpose of this study was to explore breastfeeding women’s experiences of expressing breast milk. An anonymous online questionnaire was sent to Victorian members of the Australian Breastfeeding Association via an e-mail link. Response fraction was 903 of 3024 (29.9%). The most common reason for expressing milk was to “store extra breast milk” (57%, 479/836). The most important reason was “not enough milk”/“to make more milk” (15%, 118/771). The majority of women (65%, 666/843) used an electric breast pump, and this method of expressing was preferred by 59% (454/769) of women. Adverse effects of pumps were pain (17%, 126/737) and damage to nipples (11%, 86/737). Breast pumps may have a role in enabling women to extend the duration of breast milk feeding, but further research is needed. J Hum Lact. 26(3):258-265.

 • 1979.
  Östlund, Åsa
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Sundvik, Eva
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Myhr, Agneta
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Föräldrars delaktighet under vistelsen på neonatalavdelning.: En systematisk litteraturstudie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att beskriva föräldrars erfarenhet av delaktighet i vården av sitt nyfödda barn på neonatalavdelning samt att beskriva hur sjuksköterskan hade möjlighet att främja föräldrars delaktighet. Metoden som användes var en deskriptiv litteraturstudie där 29 artiklar användes. Litteratursökningen gjordes i databaserna Blackwell Synergy, CINAHL, PubMed och Elin@dalarna. Resultatet har visat på positiva erfarenheter för föräldrar att bli delaktiga genom hud-mot-hudkontakt, amning, kommunikation med sjuksköterskan och genom olika omvårdnadsmodeller. Negativa erfarenheter av delaktighet upplevdes vid separationen när mor och barn inte fick möjlighet att bo tillsammans och att föräldrarna inte fick tillåtelse av personalen att vara med i omvårdnaden av sitt barn. Sjuksköterskan hade stort inflytande på föräldrarnas delaktighet i vården av sitt barn och det var viktigt att låta föräldrarna vara med i den praktiska omvårdnaden för att lättare hitta sin föräldraroll och skapa känslan av att det var deras barn.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
37383940 1951 - 1979 of 1979
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf