du.sePublications
Change search
Refine search result
38394041424344 2001 - 2050 of 2747
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2001.
  Pettersson, Martin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Yngre elevers lärande i ämnet Idrott och hälsa: En undersökning av vad elever i årskurs två lär sig samt upplever att de ska lära sig i ämnet idrott och hälsa2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att ta reda på hur elever i årskurs 2 uppfattar ämnet idrott och hälsa. Dels hur eleverna uppfattar ämnets syfte och vad de anser att ska lära sig men samtidigt vad de egentligen lär sig i ämnet.

  I arbetets inledning beskrivs några olika framställningar av ämnet där betoning ligger på hur kunskap och lärande kommer till uttryck och de utmaningar dessa kan medföra för mig som blivande lärare i ämnet. Vidare presenteras en historisk bakgrund över hur kunskapsbilden har utvecklats i ämnet från tidigare och nuvarande styrdokument. Men också hur ämnet och kunskapsbilden har påverkats av olika diskurser som Lingiaismen, idrottsrörelsen, fysiologi och hälsa. Tidigare forskning presenteras där nationella utvärderingar och studier där elever och lärare från olika målgrupper ger sina framställningar av lärande och kunskap i ämnet. Undersökningens teoretiska bakgrund lyfts sedan fram genom PJ Arnold och hans tre teorier om kunskap och dess förhållande till ämnet idrott och hälsa.

  Undersökningen är kvantitativ. Metoden fastställdes till enkät som delades upp i två för att anpassas till mina frågeställningar. Enkäten består i majoritet av frågor med fasta svarsalternativ med hög grad av standardisering och fast struktur samt tre frågor av öppnare karaktär. Frågorna bygger på framställningar från styrdokument, tidigare forskning samt generella diskussioner som rör idrott, hälsa och träning utifrån personliga erfarenheter. Antalet elever som deltog i undersökningen var 50 stycken vilket gör det svårt att generalisera resultatet mot avsedd målgrupp. Undersökning och resultatet lider samtidigt av bristande tillförlitlighet då eleverna troligtvis påverkats av mig som presentatör vid genomförandet.

  Resultatet visar att eleverna har en god uppfattning om syftet i idrott och hälsa och vad de anser att de ska lära sig i ämnet. Samtidigt håller eleverna i huvudsak med om att det de lär sig överensstämmer med Lgr 11 och kursplanen. Trots detta hävdar eleverna att lärare endast ibland redogör för syftet med undervisningen/ämnet. Eleverna anser även att de lär sig mest kring kunskaper som berör social och fysisk utveckling. Resultatet visar också att det finns en osäkerhet kring betydelsen av tävlingsmoment i förhållande till bedömning. Det var svårt att få fram konkreta mönster i elevernas svar utifrån mitt teoretiska perspektiv. Dock visade de öppna frågorna på enkäten att de betonar moment och aktiviteter som härrör från kategorin kunskap

  i rörelse och ämnets centrala innehåll.

  Undersökningens slutsatser blev att de kunskaper och lärande som eleverna ser i ämnet är troligtvis förknippat till själva aktiviteterna och momenten som genomsyrar ämnet. Av de sociala och fysiska förmågorna som eleverna betonar att de lär sig kan detta ses utifrån den sociala miljön och de praktiska moment som dominerar undervisningen. Lärare behöver bli tydligare i sitt synliggörande av syftet i undervisningen där större tonvikt på reflektion kan vara en typ av metod. Den fortsatta forskningen skulle kunna ta avstamp i genus för att utläsa likheter och skillnader för ämnet i fråga. För att öka generaliseringen kan större urval och större geografiska skillnader tillämpas. För att få en mer nyanserad undersökning kan kvalitativa intervjuer eller metod användas. Slutligen skulle syftet och frågeställningen kunna anpassas till lärare och en ännu yngre målgrupp som åk 1 och förskoleklass.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2002.
  Pettersson, Martin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Yngre elevers lärande i ämnet Idrott och hälsa: En undersökning av vad elever i årskurs två lär sig samt upplever att de ska lära sig i ämnet idrott och hälsa2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att ta reda på hur elever i årskurs 2 uppfattar ämnet idrott och hälsa. Dels hur eleverna uppfattar ämnets syfte och vad de anser att ska lära sig men samtidigt vad de egentligen lär sig i ämnet.

  I arbetets inledning beskrivs några olika framställningar av ämnet där betoning ligger på hur kunskap och lärande kommer till uttryck och de utmaningar dessa kan medföra för mig som blivande lärare i ämnet. Vidare presenteras en historisk bakgrund över hur kunskapsbilden har utvecklats i ämnet från tidigare och nuvarande styrdokument. Men också hur ämnet och kunskapsbilden har påverkats av olika diskurser som Lingiaismen, idrottsrörelsen, fysiologi och hälsa. Tidigare forskning presenteras där nationella utvärderingar och studier där elever och lärare från olika målgrupper ger sina framställningar av lärande och kunskap i ämnet. Undersökningens teoretiska bakgrund lyfts sedan fram genom PJ Arnold och hans tre teorier om kunskap och dess förhållande till ämnet idrott och hälsa.

  Undersökningen är kvantitativ. Metoden fastställdes till enkät som delades upp i två för att anpassas till mina frågeställningar. Enkäten består i majoritet av frågor med fasta svarsalternativ med hög grad av standardisering och fast struktur samt tre frågor av öppnare karaktär. Frågorna bygger på framställningar från styrdokument, tidigare forskning samt generella diskussioner som rör idrott, hälsa och träning utifrån personliga erfarenheter. Antalet elever som deltog i undersökningen var 50 stycken vilket gör det svårt att generalisera resultatet mot avsedd målgrupp. Undersökning och resultatet lider samtidigt av bristande tillförlitlighet då eleverna troligtvis påverkats av mig som presentatör vid genomförandet.

  Resultatet visar att eleverna har en god uppfattning om syftet i idrott och hälsa och vad de anser att de ska lära sig i ämnet. Samtidigt håller eleverna i huvudsak med om att det de lär sig överensstämmer med Lgr 11 och kursplanen. Trots detta hävdar eleverna att lärare endast ibland redogör för syftet med undervisningen/ämnet. Eleverna anser även att de lär sig mest kring kunskaper som berör social och fysisk utveckling. Resultatet visar också att det finns en osäkerhet kring betydelsen av tävlingsmoment i förhållande till bedömning. Det var svårt att få fram konkreta mönster i elevernas svar utifrån mitt teoretiska perspektiv. Dock visade de öppna frågorna på enkäten att de betonar moment och aktiviteter som härrör från kategorin kunskap i rörelse och ämnets centrala innehåll.

  Undersökningens slutsatser blev att de kunskaper och lärande som eleverna ser i ämnet är troligtvis förknippat till själva aktiviteterna och momenten som genomsyrar ämnet. Av de sociala och fysiska förmågorna som eleverna betonar att de lär sig kan detta ses utifrån den sociala miljön och de praktiska moment som dominerar undervisningen. Lärare behöver bli tydligare i sitt synliggörande av syftet i undervisningen där större tonvikt på reflektion kan vara en typ av metod. Den fortsatta forskningen skulle kunna ta avstamp i genus för att utläsa likheter och skillnader för ämnet i fråga. För att öka generaliseringen kan större urval och större geografiska skillnader tillämpas. För att få en mer nyanserad undersökning kan kvalitativa intervjuer eller metod användas. Slutligen skulle syftet och frågeställningen kunna anpassas till lärare och en ännu yngre målgrupp som åk 1 och förskoleklass.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2003.
  Pettersson, Martina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Bristande tillgång av digitala verktyg i bildundervisning: En kvalitativ intervjuundersökning om elever i årskurs 4-6 erfarenheter och uppfattningar av digitala verktyg i bildundervisningen2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka elever i årskurs 4-6 erfarenheter och uppfattningar av digitala verktyg i bildundervisningen. Utifrån detta syfte utformades två frågeställningar:

   Vilka erfarenheter har eleverna om bildundervisning med digitala verktyg?

   Hur upplever eleverna att digitala verktyg kan användas eller används i bildundervisningen?

  Metoden som används till denna studie är en kvalitativ metod där jag använt intervjuer för att samla in material. Vid intervjuerna deltog 21 elever i åldrarna 10-11 och de valdes på grund av att studien syftar att undersöka elever i årskurserna 4-6. Analysverktyg för studien har varit att belysa barns perspektiv på bildundervisningen. Resultaten som har framkommit av undersökningen är att eleverna inte har några erfarenheter om digitala verktyg i bildundervisningen. Detta har medfört att nästan alla elever inte uppfattar att digitala verktyg kan användas och heller inte används i bildundervisningen.

 • 2004.
  Pettersson, Martina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Ämnesintegrering med Bild En litteraturstudie om hur elevers lärande kan stimuleras och synliggöras i ämnena svenska och samhällskunskap med verktyget videokameran2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2005.
  Pettersson, Noelle
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Mathematics Education.
  Hur löser gymnasieelever ett rikt problem?: En undersökning om vilka uttrycksformer gymnasieeleveranvänder när de löser ett rikt matematiskt problem2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats lägger jag fokus på att undersöka de olika matematiska uttrycksformer someleverna tillämpar när de löser ett rikt problem. Svaret söks med hjälp av empirisk data. Syftetmed arbetet är att undersöka hur några elever som går första året på gymnasiet löser ett riktproblem. Två grupper elever som går i två olika program deltar i undersökningen. Analysengjordes med hjälp av ”KLAG-matrisen”, dvs. en matris som innehåller uttrycksformerna Konkret,Logisk/språklig, Algebraisk/aritmetisk samt Grafisk/geometrisk. Resultatet av litteratur- ochempiristudien visar att oavsett hur eleverna uttrycker sig i sina lösningsförslag innehåller det alltidnågon form av algebraisk/aritmetisk uttrycksform. Detta kan bero på att det för dessa elever ärlättare att kommunicera med algebraisk/aritmetisk uttrycksform än med någon annan. Resultatetvisar också vikten av att använda problemlösning som ett medel i en lärandeprocess även för attutveckla andra förmågor. Eleverna har olika uppfattningar och gör olika tolkningar av problemet.De har olika förutsättningar och använder varierande lösningsmetoder. Detta skulle kunna varaen förklaring till varför deras användning av uttrycksformer är olika.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2006.
  Pettersson, Noelle
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Skriftlig kamratbedömning i matematik: Gymnasieelevers förmåga att kommentera och ge förslag på hur andra elevers lösningar av matematikproblem kan förbättras2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få kunskap om gymnasieelevers skriftliga förmåga att kommentera och ge förslag på hur andra elevers lösningar av matematikproblem kan förbättras. Tidigare forskning visar att det finns olika arbetssätt som man kan använda för att uppfylla olika undervisningsmål när det gäller bedömning. Kamratbedömning involverar medvetenhet, kommunikation och ger återkoppling som utvecklar lärandet. Resultat av tidigare forskning används för att formulera syfte och frågeställning samt utforma den empiriska studien. De 18 elever som deltar i undersökningen läser högskoleförberedande program och går första året på gymnasiet. Lösningarna som eleverna granskar kommer från en annan elevgrupp. Data analyseras med hjälp av kriterier från styrdokument samt definition av de olika matematiska representationerna. Resultatet visar att eleverna inte behöver vara personligt engagerade i uppgiften för att vara kompetenta att bedöma. Faktorer som metoder, tid, lärmiljö, elevers förutsättningar och attityd är några exempel som gör det svårt att precisera klart och tydligt vad som påverkar elevers bedömningsförmåga. En möjlig förklaring till varför en andel elever inte kommenterar eller har svårt att lämna förbättringsförslag kan vara bristen på förståelse och/eller kunskap omhanteringen av de olika matematiska representationer som finns i lösningarna. En kontinuerlig uppföljning krävs för att kunna avgöra elevers bedömningsförmåga.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2007.
  Pettersson, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Du är väl lärande, lilla vän?: Om public service-TV för barn och synen på barnpubliken2016In: Ordning och reda, konsten på freda'!: om fostran, marknad och barnkultur / [ed] Eva Söderberg, Stockholm: Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet , 2016Chapter in book (Other academic)
 • 2008.
  Pettersson, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Måste barn alltid lära sig av barnkulturen?2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Detta paper, tar sin utgångspunkt i min avhandling TV for Children (Pettersson, 2013), och studerar hur diskurser om lärande är inkorporerade i TV för barn. Den tvärvetenskapliga teoretiska grunden för studien utgörs av TV studier (ex. Ellis, 2006, Corner, 1999; Lury, 2005), Barndoms studier (ex. James, Jenks and Prout, 1998; Kehily, 2008; Lee, 2001) och Visuell kultur (ex. Mitchell, 2005; Rose, 2001; Sparrman, 2002) för att diskutera hur barn representeras, visualiseras och tilltalas som lärande individer i public service TV-program för barn. Materialet som studeras är public service TV program sända för barn under 1980, 1992 och 2007 av SVT och UR och analysen fokuserar på hur föreställningar om barn ständigt är länkade till föreställningar om lärande i dessa program. Frågor som diskuteras är om barn trots att de konstrueras som sociala aktörer i programmen också i och med att de genomgående ska lära sig saker kommer att betraktas som otillräckliga. Här blir relationen barn-TV central då den i sig också bygger på diskursiva föreställningar. Samhällsdiskurser fokuserar ofta på TV och barn som en riskabel relation, i en sådan diskurs blir det omöjligt att skapa public service TV för barn som bygger på underhållning utan programmen för barn kommer att legitimeras med ett lärande tilltal och innehåll. Detta ger en barnkultur som bygger på vuxna förväntningar och förhoppningar mer än en barnkultur som bygger på vad barn själva anser sig vilja ha.

 • 2009.
  Pettersson, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Public service TV, pedagogy and Swedish childhood: an international story of imagining a child audience2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Public Service TV, pedagogy and Swedish Childhood - an international story of imagining a child audience

  This paper draws on TV Studies (e.g., Corner, 1999; Lury, 2005) Visual Studies (e.g., Mitchell, 2005; Rose, 2001) and Childhood Studies (e.g., James, Jenks and Prout, 1998; Lee, 2001) to explore how children and childhoods are represented, visualized and negotiated as an audience for public service television. Television for children is often debated in terms of the risk and assets that the medium is thought to pose for its target audience. However, what is actually broadcast for children on TV is much more seldom looked into either by people engaging in public debate or by research (for exceptions cf. Bignell, 2005; Buckingham, 2000; 2002; Lury, 2005; Oswell, 2002; Rydin, 2000). The present study draws on TV-material broadcast for children in Sweden during 1980, 1992 and 2007, as well as programming from 2015 targeting the youngest audience (0-9 year olds).

  When studying the Swedish broadcasting arena and its focus on a child audience one must bear in mind that some aspects are specific to the national context, such as a very long time period of a public service broadcasting monopoly (1956-1992 for Swedish television) and a thereby linked strong public service TV tradition for the child audience. The specificities of the national context in regard to broadcasting practices are the reason for the years under study.

  When looking into the public service TV content for a Swedish child audience there are a few discourses that cannot be avoided, nature is for example always a valid content to target child viewers with independently if the programmes are home-grown or not.  To ask the viewers to be active is also common in all kinds of programming for this audience group. Last but not the least, TV for children is almost always educational one way or another.

  What I would like to focus my presentation on is three different programmes, all acquired from large international actors on the global media market and all of them linked to Disney Play School in some way. The programmes, JoJo’s Circus, Little Einsteins and Bear in the Big Blue House are broadcast for the youngest Swedish public service TV audience. They can be viewed as commercial programmes, something that has been troublesome in the public service context, but to buy programmes is something that the public service broadcasting company has been doing continuously over the years (Rydin 2000). What I would like to discuss is what kind of educational notions these programmes draw on, for all of them have a clearly defined educational topic intertwined in the programming plot. How this is done, what is actually taught and with what measures are although something that divides them.

  JoJo’s Circus seems to display a joyful fairy-tale school, but when studied the teaching used is in a traditional manner and children in this programmes are to do what they are told by authoritarian adults.

  Little Einsteins can bee seen to focus on highbrow culture such as classical music and art, but in the programme the high culture ingredients gets lost in a fast moving plot and quite bossy child characters.

  Bear in the Big Blue House uses a different way to communicate its educational topic. Here the viewer is invited to join the activity on more friendly terms and what is thought, differences in imagery and perspective, is displayed in a quite complex way.

  These three international, and quite globally spread programmes are in this way displayed on Swedish public service children’s TV and they are, like so many of the other programmes that are broadcast for this audience, educational – or maybe even edutainment (cf. Buckingham & Scanlon 2005). But what is striking is that they display so vastly different educational perspectives and they thereby come to present quite different views on what kind of audience these programmes imagine child viewers to be. However, these programmes put light on how notions of childhood is inevitably entangled with educational aspects in society and this raises questions of how media produces and reproduces stereotype notions of what childhood is supposed to be like.

   

 • 2010.
  Pettersson, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  The represented child:: A study of Swedish public service TV for children2015Conference paper (Refereed)
 • 2011.
  Pettersson, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Which children are to consume Swedish public service TV?2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  How children are represented and visualized in Swedish public service television is the key focus in this paper and the purpose is to discuss which children that come forward as targeted in the television programmes for a child audience. The overarching aim of this paper is to investigate which children are addressed and hence are thought to consume public service TV for children. Underlying this aim is the idea that the TV institution produces and reproduces notions of children (cf. Hall, 1997; Pettersson, 2013), which makes it important to study television. The ways in which the TV industry portrays children have implication for how children are positioned and viewed in society at large (cf. Prout, 2005). Sweden has a strong public service TV heritage and public service television companies are strong actors in the Swedish society also in present times (cf. Hadenius, 1998; Hadenius et al, 2011; Rydin, 2000). The Swedish public service companies, both the Swedish Public Service Television Company, SVT and the educational public service company, UR, have both actual and social contracts with the state and the public and they thereby have obligations to all citizens and specifically to the target group children, as stated in broadcasting policy. Therefore, how these institutions represent children and their childhoods are a matter of obligation for the companies on behalf of the public and it is a possibility of democratic rights for the category children. To be visible and represented in public discourse is a crucial way to exist as an actor in society and children have the right to do so if the UNCRC is consulted (cf. Barnombudsmannen, 1999; Casper & Moore, 2009; Rogoff, 2002; Söderlind & Engwall, 2005). When children are portrayed in stereotypical ways in public service TV some children and some childhoods are neglected (cf. Pettersson, 2013). In addition to this the child-TV relation is often discussed in terms of risk, both in public and in academic discourse (Pettersson, 2013). If there are problematic aspects within this relationship I argue that it is of crucial importance to investigate this potential risk focusing on the targeted children. This paper therefore aims to apply a child perspective (Halldén, 2003) on television and discuss how public service broadcasting in Sweden represent and address their targeted child audience.

 • 2012.
  Philpot, Rod
  et al.
  Univ Auckland, Fac Educ & Social Work, Sch Curriculum & Pedag, Auckland, New Zealand..
  Smith, Wayne
  Univ Auckland, Fac Educ & Social Work, Sch Curriculum & Pedag, Auckland, New Zealand..
  Tinning, Richard
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sport and Health Science. Univ Queensland, Sch Human Movement & Nutr Studies, Brisbane, Qld, Australia.;Dalarna Univ, Sch Educ Hlth & Social Sci, Falun, Sweden..
  Kicking at the habitus: students' reading of critical pedagogy in PETE2020In: Sport, Education and Society, ISSN 1357-3322, E-ISSN 1470-1243Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reports the findings of a research project that sought to understand how a group of 19 graduating physical education teacher education (PETE) students' biographies served to mediate their understanding of the messages of their PETE programme, which was underpinned by a critical pedagogy philosophy. We use the Bourdieuian concepts of habitus, field, pedagogical action and pedagogical work to represent the similarities and variation in the student's reading of the PETE programme and its intension to foreground critical pedagogy. The five themes produced through an analysis of individual and focus group interview data informed by Bourdieu's theory of practice are; 'Individual programme readings', 'Pedagogical work (that matters)', 'Pedagogical work beyond the pedagogic actions of the teacher educators'; 'No certainty of a critical perspective' 'Kicking at one's habitus: Kicked, shaken and unstirred'. The findings demonstrate that students biographies have influenced and been reaffirmed or disrupted by both the formal PETE programme coursework and practicum experiences and as a result, the PETE programme impacts differently on different students. The authors are guardedly buoyed by the possibility that the structuring structure of habitus will have been sufficiently shaken by the PETE programme to allow for new possibilities yet we recognise that there will be no encounter that can claim pedagogical work on the habitus of all students. Our hope is that this critical pedagogy in PETE has given these participants the 'tools', that is, the insight, and perspective, needed to kick at their own habitus as they graduate and move beyond the intervention of PETE.

 • 2013.
  Pihiven, Tim
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Den goda undervisningen.: En kvalitativ studie av sex gymnasielärares mål och utvärdering av sitt arbete.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to describe teachers view on overall purpose with high school and to examine how that affects their own work evaluation. By recording the sounds and taking notes of six interviews with teachers at their work place, data were collected. Teachers find their mission is to help students achieve knowledge requirements presented in the curriculum. But at the same time they have the intention to help pupils grow as individuals via personal development and they are aware of the objective to shape functional members of society. When the interviewed teachers evaluated their own work, they based it on stats whether or not the pupils had reached the knowledge requirements. They also based their work evaluation on feelings emerged from everyday relationship activities between the teacher and the student. This emotional dimension makes up a big part on teachers evaluation on whether they have done a good job or not. The emotional dimension cannot be understood as a clear objective among teachers and their view on overall purpose with high school. What makes it quite remarkable, is that many of the interviewed teachers, heavily based their evaluation of their work upon something they don’t even consider an objective.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2014.
  Piirhonen, Alexandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Pojkar kan och flickor ska: En empirisk undersökning om flickors och pojkars attityder gentemot skönlitteratur i årskurs 9 ur två olika genusperspektiv2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att undersöka elevers attityder till litteratur i årskurs 9, i skolan och på fritiden. Metoden som användes var en undersökning där svaren har analyserats utifrån två olika genusteorier, Raewyn Connells teori om maskuliniteter och Yvonne Hirdmans teori om genuskontrakt.

   

  Analysen visar att det finns fyra olika kategorier av attityder till litteratur: den positiva pojken, den negativa pojken, den positiva flickan och den negativa flickan. I undersökningen framkom det inga attityder som var neutralt inställda till skönlitteratur.

   

  Analysen bygger på de resultat som eleverna gav sina svar i enkäten och detta har sedan analyserats. Det har då visat sig att eleverna försökte relatera till de olika regler och paragrafer i relation till sitt kön. Pojkarna försöker framför allt att forma sin egen maskulinitet.

   

  Diskussionen visar att eleverna kan ha bakomliggande problem som påverkar deras attityder till litteratur negativt. Om eleverna har en positiv attityd är en av anledningarna till att den förväntas ha en sådan inställning till litteratur, och de försöker relatera den attityden till sitt kön.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2015.
  Pineda, Rafael
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Du sätter dig inte på mig!: En intervjustudie med skolpersonal angående konflikter och konflikthantering2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ämnet för detta arbete är konflikt och konflikthantering i grundskolan åk 4 – 6. Detta ämne behandlas i styrdokumenten mer som värdegrundsfrågor än som konkreta förhållningssätt. Därför har denna uppsats genom kvalitativa intervjuer med fem pedagoger försökt synliggöra deras erfarenheter och upplevelser av konflikter och konflikthantering. Eftersom dessa pedagoger har olika roller (lärare, fritidspedagog, elevassistent etcetera) ger deras erfarenheter en mer nyanserad bild än om bara en yrkesgrupp hade intervjuats. Dessa erfarenheter har jämförts med teorier om socialiseringsprocesser, maktstrukturer och konflikthantering. Mycket av pedagogernas erfarenheter överensstämmer med dessa teorier, men pedagogerna gav mer konkreta exempel på förhållningssätt att tillämpa i praktiken.

 • 2016.
  Pira, Ellinor
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Fritidssyssla eller didaktisk resurs?: En undersökning om populärkultur i svenskundervisningen2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Begreppet populärkultur har för många en negativ klang och man talar om den somungdomars kultur. Populärkultur är nutida och har ett syfte som främst är att underhålla ochmånga frågar sig om den därför platsar inom skolans murar. Skolverkets läroplaner försvenska innehåller flera anvisningar om innehåll som kan kopplas samman medpopulärkultur men lämnar mycket utrymme för tolkning och denna uppsats belyser detfaktum att pedagoger väljer att tolka olika och därmed inkludera olika innehåll i sina kurser.I studien undersöks hur inställningen gentemot populärkultur och digitala verktyg isvenskundervisningen ser ut hos dels lärare, dels elever, samt vad som påverkar valet avinnehåll i kurserna svenska 1, 2 och 3 på gymnasiet. Åtta informanter har intervjuats och avdessa åtta så är majoriteten positivt inställda till populärkultur i undervisningen, även om deser vissa hinder. Intervjuerna visar att användning av dator och internet är den mestförekommande delen av populärkulturen i svenskundervisningen medan datorspel är den delsom flest ställer sig tveksamma till. Studien påvisar även att en bland lärarna rådande brist pådigital kompetens är en bidragande orsak till varför vissa väljer att exkluderapopulärkulturella inslag från undervisningen.

 • 2017.
  Plante, Anne-Charlotte
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Språklärares strategier och arbetssätt för att träna elevernas muntliga kommunikativa förmåga: En studie baserad på intervjuer av sex lärare i moderna språk2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ta reda på vilka arbetssätt och strategier lärare i franska och övriga moderna språk använder sig av för att organisera undervisningen i muntlig språkfärdighet för att utveckla elevernas muntliga kommunikativa förmåga och varför de väljer att göra som de gör. I studien intervjuades sex verksamma lärare i moderna språken, i franska, spanska och tyska. De intervjuade lärarna arbetar på en mellanstadieskola, högstadieskola och gymnasieskola. Dessa är eniga om att det är viktigt att lärarna organiserar undervisningen på ett sådant sätt att eleverna får tillfällen att öva den muntliga kommunikativa förmågan så mycket som möjligt. Därpå är samtliga lärare även överens om att inte enbart använda sig av ett arbetssätt, utan varierande arbetssätt, för att öka elevernas möjlighet att få tillfällen att öva muntlig kommunikation på målspråket, bland annat genom parövningar och grupparbeten, fasta meningar, diskussionsuppgifter och användning av bilder, rollspel och film.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2018.
  Pleiner, Åsa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Vad är grejen med "Grej of the Day"?: En studie om vilka kunskapsdimensioner i SO som lärare talar om när de talar om metoden Grej of the Day.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det här examensarbetet har jag valt att undersöka undervisningsmetoden "Grej of the Day" (GOTD) inom ramen för samhällsorienterande ämnen, SO, med fokus på mellanstadiet. Syftet med studien är att undersöka vilka kunskapsdimensioner i SO som lärare talar om när de talar om metoden GOTD. Studiens syfte besvaras med kvalitativ metod i form av intervjuer. Åtta lärare (främst på mellanstadiet) intervjuas om varför de använder metoden GOTD, vad de undervisar om och vilken typ av kunskap de menar att eleverna utvecklar inom ämnet SO. Det empiriska materialet analyseras med utgångspunkt i ett par olika teoretiska ramverk. Resultatet visar att lärarna är mycket positiva till metoden av olika skäl. De menar bland annat att eleverna utvecklar olika typer av kunskaper, inte bara inom SO. GOTD används till stor del ämnesövergripande i undervisningen. Lärarna uttrycker att eleverna utvecklar kunskaper om fakta och begrepp, något som i studien benämns som kunskaper av första ordningen. De menar också att eleverna tränar förmågor, kunskaper av andra ordningen; disciplinära och interdisciplinära. I studien konstateras även att den kunskap som eleverna utvecklar skulle kunna ses kraftfull kunskap. Lärarna talar alltså om olika kunskapsdimensioner eller olika typer av kunskap när de talar om GOTD; dels kunskaper av första och andra ordningen men möjligtvis också kraftfull kunskap (powerful knowledge).

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2019.
  Pratiwi, Dita
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur används återkoppling i undervisning för att stödja andraspråkselevers optimala lärande?: En intervjustudie om lärares arbete med återkoppling till andraspråkselever gällande deras skriftliga förmåga i ämnet svenska2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skrivandet ställer speciella kognitiva och språkliga krav hos individer och detta kan på grund av språkförbristningar vara en utmaning för andraspråkselever. I undervisning kan denna utmaning minimeras genom återkoppling. Syftet med denna studie är att få kunskap om hur lärare resonerar om sitt arbete med återkoppling om att stödja andraspråkselevers optimala lärande vad gäller deras skriftliga förmåga i årskurs 4–6 i ämnet svenska. För att undersöka detta har intervju tillämpats som datainsamlingsmetod. Det insamlade materialet har analyserats i ett första steg utifrån Brookharts (2008) återkopplingsstrategier och återkopplingsinnehåll för effektiv återkoppling och i ett andra steg utifrån Cummins (2000) modell om andra-språkselevers språk- och kunskapsutveckling för optimalt lärande. Resultatet visar att aspekter som att ta hänsyn till den enskilda eleven och situation är av betydelse för den fortsatta lärandeutvecklingen. Resultatet visar även att lärares arbete med återkoppling i stor utsträckning stödjer andraspråkselevers optimala lärande. Ett par slutsatser utifrån denna studies resultat är att för att uppnå effektiv återkoppling bör lärare synliggöra lärandemålen för elever för att minimera missförstånd. En annan slutsats utifrån resultatet vad gäller lärares arbete med återkoppling är vikten av att uppmärksamma på den enskilda elevens befintliga kunskapsnivå.

 • 2020.
  Pratiwi, Dita
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur kan olika former av återkoppling användas i syfte att utveckla andraspråkselevers skrivande?: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna litteraturstudie behandlar lärares arbete med återkoppling på andraspråkselever och hur återkoppling kan bidra till att utveckla deras skrivande. I och med att antalet elever som har annat modersmål än svenska ökar i Sverige är det av betydelse att lärare har kännedom om olika återkopplingsformer eftersom att dem till skillnad från förstaspråkselever behöver andra förutsättningar vad gällande effektiv återkoppling. Syftet med denna studie är att undersöka hur muntlig och skriftlig återkoppling används på andraspråkselevers skriftliga arbeten i årskurs 4–6 samt vilka kvaliteter som kännetecknar återkoppling som leder till att andraspråkselever utvecklar sitt skrivande. Metoden som har tillämpats är en litteraturstudie. Det innebär att med hjälp av relevanta sökord genom databassökningar har studiens syfte och frågeställningar besvarats utifrån den befintliga forskningen. Resultatet visar att vissa återkopplingsformer har avsevärda förbättringar, medan andra visat betydligt litet eller inga förbättringar alls. Less is more, Focused Feedback, Indirect Feedback och Immediate Corrective feedback är former av återkoppling som visat sig vara framgångsrika vad gäller andraspråkselevers skrivutveckling genom att de stödjer elevernas metakognitiva förmåga. Återkoppling i form av Delayed Corrective Feedback och Direct Feedback har inte visat sig vara lika effektiva eftersom de inte ger utrymme för elevers egen reflektion och tänkande

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2021.
  Prenninge, Petra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Ämnesintegrering i grundskolan: En empirisk studie om ämnesövergripande undervisning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag råder det delade meningar om vad som är det bästa sättet att undervisa på. Det har pendlat mellan ämnesspecifik och ämnesintegrerad undervisning i takt med olika beslut och läroplaner i vårt samhälle. Fördelar och nackdelar har lyfts fram i olika sammanhang om skolan bör undervisa ämnesintegrerad eller ämnesspecifikt. I denna empiriska studie kommer jag ta reda på fem grundskolelärares inställning till ämnesintegrerad undervisning inom SO-ämnen och hur lärarna arbetar enligt detta arbetssätt. Utifrån det insamlade materialet kommer också fokus ligga på de fördelar och nackdelar som lyfts fram med detta arbetssätt.

  Resultatet visade att lärare ser flera fördelar med integrerad undervisning som att det oftare arbetades i teman och att eleverna därmed fick en starkare anknytning till verkligheten. Det blir också lättare att förstå samhället genom ämnesövergripande undervisning då verkligheten inte är uppdelad i ämnen och då bör inte skolan vara det heller. Resultatet diskuterades utifrån Bernsteins begrepp inramning och klassifikation. I diskussion och slutsats tas fördelar och nackdelar upp och kopplas ihop med tidigare forskning. Resultatet kopplas också ihop med Bernsteins begrepp i en slutsats.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2022.
  Prenninge, Petra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Ämnesintegrering i grundskolan: En litteraturstudie om ämnesövergripande undervisning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag råder det delade meningar om vad som det bästa sättet att undervisa på. Det har pendlat mellan ämnesspecifik och ämnesintegrerad undervisning i takt med olika beslut och läroplaner i vårt samhälle. Fördelar och nackdelar har lyfts fram i olika sammanhang om skolan bör undervisa ämnesintegrerad eller ämnesspecifikt. I denna litteraturstudie kommer jag titta på vad tidigare forskning kommit fram till gällande grundskolelärares syn på ämnesintegrerad undervisning inom SO- ämnen och hur lärarna arbetar enligt detta arbetssätt. Utifrån detta lyfts de fördelar och nackdelar som kommer fram i de olika studierna med att arbeta ämnesintegrerat.Resultatet visade att lärare ser flera fördelar med integrerad undervisning som att det oftare arbetas i teman och att eleverna därmed får en starkare anknytning till verkligheten. Det blir också lättare att förstå samhället genom ämnesövergripande undervisning då verkligheten inte är uppdelad i ämnen och då bör inte skolan vara det heller. I diskussionen tas bland annat upp att det ena arbetssättet inte måste utesluta det andra och att integrerad undervisning kanske gör sig bäst ihop med specifik djupare kunskap.

 • 2023.
  Pruth, Alex
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Portuguese.
  A lideranca Pedagógica do Professor nos Cursos de Idioma à Distância2012In: Cadernos do Tempo Presente, ISSN 2179-2143, no 9Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this presentation is to discuss how teacher’s leadership can be used as a teaching method in language course distance. The environments that offer online courses provide a wide field for discussion of the contact teacher and student. My intention is to contribute to debate on teacher’s leadership in online courses. In my earlier studies on leadership, I have had as objective to investigate how leadership can affect different social movement in Brazil that was active under the military dictatorship (1964-1985). By examining the three tip of legitimacy described by Weber (1964), I could make an overview of the tip of the leadership that was characterized by religious leaders. Thus, I examine how teacher leadership, as a vehicle for their message can use their educational leadership skills to get students to achieve learning outcomes in their course. This issue is part of the research project “Teaching Methods in web-based language teaching-mapping” and it´s financed by NGL-center from the Dalarna University.

 • 2024.
  Pruth, Alex
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Portuguese.
  Teacher’s leadership in web-based language courses in Dalarna University, Sweden2012In: International conference “ICT for Language Learning”: Conference Proceedings, Florence, Italy: Libreriauniversitaria.it , 2012, p. 411-413Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this presentation is to discuss how teacher’s leadership can be used as a teaching method in web based language education. The environments that offer online courses provide a wide field for discussion on the contact between teacher and student. My intention is to contribute to the debate on teacher leadership in online courses. In my earlier studies on leadership, I have explored how some religious leaders affected different social movements in Brazil during the military dictatorship (1964-1985). Pruth (2004) by examining the three kinds of legitimacy described by Max Weber I aimed at seeing and analyzing how religious leaders used different teaching methods to explain their messages to ordinary citizens. Thus my research showed how educational leadership is a way to get people to reach their goals. I became interested in the subject teacher’s leadership whenI participated in a survey of the teaching methods of language courses in Dalarna University which is funded by the NGL Center of Dalarna University. In  this project, we have made interviews with the teachers, undertaken the course plans (in the language department at Dalarna University) and categorized the learning outcomes. A questionnaire was constructed based on the learning outcomes and then either sent out remotely to teachers or completed face to face through interviews. The answers provided to the questionnaires enabled the  project to identify many differences in how language teachers interact with their students but  also, the way of giving feedback, motivating and helping students, types of class activities and materials used. This made me aware of how teachers use their leadership or not in their teaching. My focus is to look at the relationship between teachers and students as an important part of the development and quality of online courses. The teacher's performance on campus is different from online courses. I want to understand how the contact between teachers and students in online courses develop and look at how students can make use of this contact and what influence the teacher's leadership has on the ability for the students to achieve the goals of their course

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2025.
  Pruth, Alex
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Portuguese.
  Uma Comparação Fenomenográfica das Pesquisas Científicas sobre o Ensino de Sociologia na Rede Escolar Sueca e Pública Brasileira2013In: Revista Inter-Legere, ISSN 1982-1662, no 13, p. 284-297Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents a survey of the theoretical and methodological perspectives on teacher training in the field of sociology in Brazil and social science in Sweden. The article presents a review of academic papers on the subject produced over the period 2006-2012. The focus of the analysis is the themes, theories and conclusions of master and doctoral thesis written in Swedish and Portuguese on the subject.

 • 2026.
  Puhakka, Paulina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares tankar om muntlig framställning i klassrummet: En intervjustudie med verksamma lärare om hur de anser att de arbetar för att stödja elevers muntliga framställning i årskurserna 4–62018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur lärare anger att de arbetar med muntlig framställning i klassrummet, för att utveckla elevernas muntliga språkförmåga och för att stödja de elever som känner obehag inför muntlig framställning.  Den empiriska undersökningen utfördes genom kvalitativa intervjuer med sex verksamma lärare i ämnes svenska i årskurserna 4–6.

   De intervjuade lärarna anser att det är viktigt att eleverna ges möjlighet att utveckla sin muntliga framställning. De menar att undervisningen ska innehålla många olika aktiviteter, där eleven får tala inför andra, från ett tidigt stadium för att utveckla elevers muntliga framställning och muntliga språkförmåga.  Samtliga intervjuade lärare har mött elever med oro eller ängslan inför muntlig framställning, oftast får dessa elever genomföra sin muntliga redovisning för en mindre grupp. I intervjuerna framkommer det att lärarna inte undervisar enligt en framskriven metod eller tydlig progression i arbetet med elevernas muntliga framställning. De intervjuade lärarna anser att muntlig framställning och dess utvecklande hamnar i skymundan för läs- och skrivutveckling, både i utbildningen och på skolorna. Den kunskap lärarna besitter kommer från egna erfarenheter, kollegiala diskussioner och ett eget intresse för ämnet. Resultatet analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv och med stöd av den retoriska arbetsprocessen.

 • 2027.
  Qvist, Elin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Högläsning. En studie om lärares syfte och arbete med högläsning.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2028.
  Qvist Östergaard, Amelie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Verksamma lärares tankar om hållbar utveckling: En fenomenografisk undersökning för att ta reda på hur verksamma lärare uppfattar begreppet hållbar utveckling2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att ta reda på vad verksamma lågstadielärare läser in i begreppet hållbar utveckling och hur de tänker sig kunna tillämpa detta i verksamheten, och slutligen vilja skillnader och likheter som går att finna mellan deras uttalanden. Tre verksamma lärare intervjuades och detta sattes sedan i relation till litteratur om hållbar utveckling i skolan. Ett av studiens resultat var att lärarna talade om den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling först och främst för att sedan lite längre in i samtalet, också föra in den ekonomiska och sociala dimensionen. Detta resultat bekräftas av övrig forskning på området. Den sociala dimensionen av hållbar utveckling var den dimension som lärarna pratade minst om under intervjuerna, trots att den enligt forskare kan anses vara målet för arbetet med hållbar utveckling. De tre intervjuade lärarna i den här studien talade alla tre mer eller mindre om alla tre dimensionerna som brukar läggas in i begreppet hållbar utveckling, vilket kan ses som att även om de kommer upp olika fort under intervjuens gång, så finns de ändå med när lärarna pratar om undervisningen alla tre.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2029.
  Rabb, Matilda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Förskolans fysiska miljö och dess betydelse för barns utveckling och lärande: En kvalitativ studie där förskolepersonal beskriver sin syn på förskolans fysiska inomhusmiljö och hur den anpassas till alla barn2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien behandlar vad personal med anknytning till förskolan har för syn på den fysiska inomhusmiljöns betydelse för barns utveckling och lärande och hur den kan anpassas för alla barn oavsett förutsättningar. Arbetet börjar med en inledning och bakgrund som grundar sig i en diskussion utifrån förskolans styrdokument. Där framgår det att den fysiska miljön har en viktig innebörd då det handlar om att skapa bra utvecklingsmöjligheter för förskolebarnen. Utifrån det syftar arbetet till att skapa förståelse och kunskap om vad förskolans personal har för syn på verksamhetens fysiska inomhusmiljö och hur de anpassar utformningen till alla barn. För att nå studiens syfte har kvalitativa intervjuer använts som metod. Tidigare forskning lyfter fram att den fysiska miljön har betydelse för barns fysiska, psykiska och sociala utveckling och att det finns fler faktorer i den fysiska miljön som påverkar barns utvecklingsmöjligheter. Den teori som används för att analysera resultatet är det sociokulturella perspektivet. Studiens resultat framhåller att personalens förhållningssätt, samspel och interaktion är viktiga aspekter för hur den fysiska inomhusmiljön formas. Det avspeglar också hur verksamhetens utformning och innehåll anpassas för att främja barns utveckling och lärande och hur delaktighet och inflytande synliggörs i verksamheten. Val av material och möbler har också en avgörande betydelse för hur barnen främjas i sin utveckling.

 • 2030.
  Radesten, Johanna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Identitets- och tankeutveckling genom skönlitteratur En systematisk litteraturstudie om skönlitteraturens roll i svenskundervisningen2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2031.
  Radesten, Johanna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Skolbibliotekariers funktion i svenskundervisningen: Ett examensarbete om skolbibliotekariers roll i elevers och lärares val av skönlitterär bok till undervisningen2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I svenskämnets kursplan står det bland annat att elever ska fä möjligheten att möta texter från olika tider och delar av världen. Då kursmålen i svenska lyfter fram att en hel del olika typer av texter, däribland ramsor, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter, ska utgöra ett återkommande inslag i undervisningen förstår man att valet av litterär text är viktigt samt att lärare har en omfattande del av texter att ha koll på och vara insatta i. Enligt Skolinspektionen har lärare ofta bristande kunskaper om barnlitteratur vilket kan påverka användningen och valet av barnlitteraturen i skolan. Enligt skollagen, Lgr 11 och bibliotekslagen kan skolbibliotek vara ett stöd i läsutvecklingen; inget av dokumenten nämner dock någonting om krav på skolbibliotekarie.

  Syfte: Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur lågstadielärare och skolbibliotekarier ser på skolbibliotekariernas funktion i undervisningen av skönlitteratur i årskurs F-3. Vidare var också syftet att undersöka om och i så fall hur skolbibliotekarier kan stötta lärare i årskurs F-3 att finna passande skönlitteratur till undervisning och till elevernas egen läsning.

  Metod: Metoden för denna undersökning har en kvalitativ ansats och riktar in sig på intervjun som undersökningsmetod för empiri. En kvalitativ forskningsintervju har för avseende att försöka förstå forskningsområden utifrån de utvalda informanternas synvinkel och erfarenheter. Totalt medverkar 8 informanter.

  Resultat: Resultatet visar att bibliotekarien lägger mest tid på att hålla ordning i biblioteket. Övriga funktioner är inköp av skönlitteratur till skolan samt viss assistans, i mån av tid, av valet av skönlitterär bok. Inga skolor har något schemalagt samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare. Tiden finns inte för någon part. Boksamtal och en bibliotekarie tillgänglig under längre tid av skoldagen är sammanfattat en beskrivning av ett idealiskt samarbete som många nämner. Alla lärare och bibliotekarier anser att valet av skönlitterär bok till undervisningen har betydelse. Dock kan lärare och bibliotekarier fokusera på olika aspekter av valet, t.ex. innehåll, elevers intressen eller språket. Ett flertal lärare försöker på olika sätt i undervisningen presentera många olika genrer av litteratur. En lärare använder sig av arrangerat bokprat. Bibliotekarierna är relativt eniga om att arbeta utifrån elevernas intressen och sedan använda sina bokkunskaper för att hitta böcker som matchar elevernas önskemål.

  Slutsats: Den slutsats jag kan dra av denna undersökning är att tidsfaktorn är något som både lärare och bibliotekarier återkommer till, både då det gäller samarbete, biblioteksbesök och bibliotekariens funktioner. Något som vore intressant att forska vidare kring, eller åtminstone undersöka närmare, är hur det kommer sig att flertalet forskare och olika projekt påvisar vikten av att ha en skolbibliotekarie medan skollagen, Lgr 11 eller bibliotekslagen inte nämner något om krav på skolbibliotekarie.

 • 2032.
  Rafner, Madelene
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Framgångsrik NO-undervisning för andraspråkselever i grundskolan: En systematisk litteraturstudie om vilka strategier tidigare forskning visat gynna andraspråkselever samt vilka svårigheter som föreligger denna undervisning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie har varit att belysa vad tidigare forskning visat har

  betydelse för andraspråkelevers förståelse av naturvetenskapliga begrepp samt

  tillägnande av naturvetenskapliga ämneskunskaper i grundskolan. Detta syfte

  besvarades utifrån två frågeställningar där den första svarade på vilka svårigheter som

  framgått vid undervisning av andraspråkselever i naturvetenskap och den andra visade

  på framgångsrika strategier.

  Studiens metod har varit en systematisk litteraturstudie vilket innebär att all sökning

  och bearbetning av litteraturen redovisats. Sökning efter litteratur har skett i

  databaserna Summon, ERIC, Ebsco, avhandlingar.se samt i tidskriften NorDiNa.

  Utifrån studiens frågeställningar, avgränsningar och kvalitetsgranskning valdes de nio

  artiklar ut som ligger till grund för denna studie.

  Resultatet av denna studie visar att undervisning av andraspråkselever i

  naturvetenskap innebär svårigheter i form av organisationsproblem, lärares bristande

  tro på den egna förmågan, tidsbrist, språkliga barriärer samt lärarens förmåga att

  anpassa undervisningen efter andraspråkelevernas olika nivå och kultur. De

  framgångsrika strategier som resultatet påvisat är stöttning, kommunikation,

  ämnesöverskridande undervisning, professionsutveckling, anpassade instruktioner

  och arbetsmaterial, engagerande undervisning samt att arbeta utforskande eller

  praktiskt.

 • 2033.
  Rafner, Madelene
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Språkstödjande NO-undervisning av andraspråkselever i en svensk grundskola.: En kvalitativ observations- och intervjustudie av tre lärares naturvetenskapliga undervisning.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte har varit att svara på om och i så fall hur lärare i en svensk

  skola använder stöttning, kommunikation, ämnesöverskridande undervisning,

  professionsutveckling/samarbete, anpassade instruktioner/arbetsmaterial,

  engagerande undervisning och praktiska/utforskande uppgifter i sin undervisning.

  Dessa språkstödjande strategier har urskilts som framgångsrika vid undervisning

  av andraspråkselever i naturvetenskap i amerikansk forskning. Studiens metod har

  varit kvalitativa observationer och intervjuer med tre lärare som undervisar i

  grundskolans låg- och mellanstadium. Totalt ligger sex observerade lektioner och

  tre genomförda intervjuer till grund för studien. Vid observationen uppfattades att

  lärarna använde olika former av stöttning, ämnesöverskridande undervisning i

  form av reading-to-learn, kommunikation, konkret material och praktiskt arbete i

  sin undervisning. Intervjuerna belyste att undervisningen i årskurs ett och två

  genomförs på ett sätt som väl passar andraspråkelevernas behov att möta en språkoch

  ämnesutvecklande undervisning då NO-ämnet är relativt nytt för alla elever

  och många fortfarande behöver stöd i sitt skrivande. I årskurs sex däremot spelar

  språk- och kunskapsbakgrunden en större roll då undervisningen nått en mer

  avancerad nivå vilket medför att läraren behöver göra större och mer medvetna

  anpassningar.

 • 2034.
  Rajalahti, Lina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares utformning av läsundervisning2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läsning är en komplex aktivitet att tillägna sig och bör därför prioriteras i de tidigare skolåren för att eleverna ska ges de förutsättningar som krävs för att kunna vara en del av vårt samhälle. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur lärare i ämnet svenska arbetar för att skapa undervisning som främjar alla elevers läsutveckling i årskurserna F-3. För att besvara studiens frågor blir lärares beskrivningar relevanta och metodvalet är därför kvalitativa intervjuer med verksamma lärare i årskurserna F-3. Den insamlade datan kommer sedan analyseras ur ett sociokulturellt perspektiv.

 • 2035.
  Rajalahti, Lina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares utformning av läsundervisning: En intervjustudie med lärare i grundskolans tidigare år2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läsning är en komplex färdighet att tillägna sig vilket ställer höga krav på lärare att utforma läsundervisning som tar hänsyn till alla elevers olika förutsättningar och behov. Syftet med denna studie har därför varit att dels undersöka vilka faktorer lärare identifierar som betydelsefulla för utformning av läsundervisning i ämnet svenska, dels att undersöka lärares arbete med att skapa undervisning som stimulerar alla elevers läsutveckling i årskurserna F-3. Arbetet utgår från följande frågeställningar: Vilka faktorer anser lärare påverkar läsundervisningen? Hur beskriver lärare att de arbetar för att utforma en individanpassad läsundervisning? För att besvara studiens frågor användes kvalitativa semistrukturerade intervjuer med lärare.

  Den insamlade datan analyserades sedan genom innehållsanalys, där Vygotskijs sociokulturella perspektiv tillämpades. Resultatet visar att det finns både likheter och skillnader i lärarnas uppfattning om vilka faktorer de identifierar som betydelsefulla att ta hänsyn till i läsundervisningen för att elever ska få en god läsutveckling. Studiens resultat visar att lärarna betraktar en varierad undervisning som nödvändigt där de framhåller betydelsen av att eleverna får arbeta med läsningens alla olika delar. Exempelvis med elevens språkliga medvetenhet, avkodning samt aktiviteter som främjar läsförståelsen. Detta ansågs vara ett sätt för att individualisera läsundervisningen. Det framgick även att lärarna arbetar både systematiskt och strukturerat med eleverna, då de kartlägger samtliga för att därigenom veta hur de ska utforma sin läsundervisning. Resultatet visar även att lärarna individanpassar genom att nivåanpassa och till viss del miljöanpassa vilket främst sker genom olika gruppsammansättningar.

 • 2036.
  Rambaud Boy, Florence
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Varför gör jag det här?: En studie om kvalitet, likvärdighet och ansvar i en skola2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning syftar till att med hjälp av intervjuer undersöka ett antal pedagogers uppfattning av kvalitet, likvärdighet och ansvar i en skola samt hur skolans arbetssätt påverkar kvalitet och likvärdighet för eleverna. De parametrar som finns definierade av skolans ledning som strategiska mål, framgångsfaktorer och nyckelmått på pedagogisk utveckling återkommer inte spontant hos de intervjuade pedagogerna, det räcker inte att tala om kvalitet för att kunna mäta och utveckla den. Den huvudsakliga slutsats som kan dras av undersökningen är att det saknas en gemensam syn på kvalitet och vad kvalitet konkret innebär i det pedagogiska arbetet och det pedagogiska ledarskapet för att skapa och säkerställa kvalitet och likvärdighet inom skolans alla funktioner; kvalificerande, socialiserande och subjektifierande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2037.
  Rammo, Dunia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Kan digitala verktyg stärka elevernas inlärningsförmåga vid läxförhör i tyska?2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2038.
  Ramos Mendiola, Edward Enrique
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Digital undervisning – en utmaning för skolan: Spanskalärares upplevelser av digitala verktyg i undervisningen2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  My research aims to find out how 5 different Spanish teachers experience working with digital tools in their teaching. I used a qualitative method and semi-structured interviews. The results showed that most teachers perceived digital tools as something positive for the students, but what could be perceived as problematic was the teachers' lack of their own knowledge when it came to developing their knowledge about digital tools.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2039.
  Ramsten, Anna-Carin
  et al.
  Göteborgs Universitet.
  Säljö, Roger
  Göteborgs Universitet.
  Standarder, IT och förändring av arbetsprocesser i byggsektorn2009In: Organisation, teknik och lärande / [ed] G. Larsson, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2009, p. 166-186Chapter in book (Other academic)
 • 2040.
  Ranerfors, Jessica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  De yngsta barnens utforskande av de fysikaliska fenomenen ljud och friktion.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att få kunskap om hur och i vilka sammanhang de yngsta barnen utforskar de naturvetenskapliga fysikaliska fenomenen ljud och friktion, både inomhus och utomhus, samt hur barnen kan stöttas i ett fortsatt naturvetenskapligt utforskandet.

  Undersökningen är kvalitativ och den metod som användes för att få svar på frågeställningarna var ostrukturerade observationer, samt en kort fråga till pedagogerna via mail.

  Resultatet visar att barnen utforskade friktion främst i de fria aktiviteterna och ljud var vanligast i de planerade aktiviteterna. Det vanligaste sättet att utforska ljud på var genom att tappa eller släppa saker på golvet, slå, knacka eller trumma på och/eller med föremål och att göra ljud med munnen, ofta i interaktion med något föremål. Friktion utforskades genom att gnida, knuffa, dra, skjuta någonting och glida eller hasa med kroppen. Barnens utforskande kan stöttas genom att hjälpa barnen att upptäcka saker, utan att ge dem färdiga svar. Epistemologiska riktningsgivare kan användas för att analysera hur pedagoger agerar utifrån barns handlande och vilken effekt det får på barnen.

 • 2041.
  Rapp, Christina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  "Man ser att de känner sig fria på något vis": En studie om pedagogers uppfattningar om utemiljöns betydelse för barn och pedagoger sett ur ett hälsoperspektiv2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ända sedan de första formerna av barnverksamhet startade i Sverige har naturen setts som ett viktigt inslag där hälsobringande vinster kan uppnås. Förståelsen för vikten att värna om sin hälsa och välmående finns med i Läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev. 2010). Syftet med studien är att få ökad kunskap om vilken uppfattning pedagogerna har om utemiljöns betydelse sett ur ett hälsoperspektiv. Studien har en kvalitativ forskningsansats med utgångspunkt från fenomenografi. Data har samlats in genom kvalitativa enskilda intervjuer med pedagoger från fyra utvalda förskoleavdelningar, från tre olika förskolegårdar, som sedan granskats ur ett hälsoperspektiv. Resultatet visar att pedagogerna anser att utevistelsen är viktig för att barnen ska må bra på förskolan. Dock råder en balansgång mellan det salutogena synsättet- att främja hälsan, respektive det patogena synsättet- att förhindra ohälsa, i pedagogernas planering för barnens utevistelse. Slutsats: utemiljön kan bidra med positiva hälsofrämjande möjligheter, men hur pedagogerna utnyttjar uterummet för att främja hälsa skiljer sig åt på de fyra avdelningarna.

 • 2042.
  Rask, Eva
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Textvärldar och dialoger i förskolan: En studie om de erfarenheter barn använder sig av kring litteratur i gemensam läsning2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att introducera den kognitiva receptionsteorin om textvärldar (Text World Theory) samt undersöka utifrån vilka textvärldar barnen på en förskola i Mellansverige interagerar med upplästa texter.

  Studien har genomförts på avancerad nivå inom Högskolan Dalarnas lärarprogram där huvudområdet varit pedagogiskt arbete. Detta är en kvalitativ studie i vilken två observationer samt två samtal med barngrupp med åldersintervallen tre till sex år har dokumenterats och därefter analyserats i relation till ovan nämnda teori.

  Av analyser framkommer att öppna frågor i större utsträckning leder till ett byggande av föreställningsvärldar och även en mer avancerad dialog med den diskurs författaren utgår från, än då givna ingångar är utgångspunkten. Studien visar även på att barnen redan tidigt har en avancerad förmåga till textrörlighet samt att de är multimodala i sitt tolkande av texter beroende på vilka textvärldar de relaterar till.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2043.
  Rau, Raymond
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur och varför används läxor? - En elevenkät och intervjuer med en gymnasieskolas fysiklärare2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur fysikelever beskriver sina vanor kring studier utanför lektionstid (SUL) och belysa fysiklärarnas syn på SUL, före och efter det att lärarna tagit del av en elevenkät om elevernas vanor angående SUL. Tidigare forskning om läxor har visat tvetydiga resultat angående läxors positiva inverkan på lärandet. Dessutom saknas det forskning inriktad på läxor i fysik på gymnasieskolan. Utöver de traditionella uppgifter som lärarna tilldelar sina elever som ”läxor” eller ”hemläxor”, engagerar sig eleverna självmant i aktiviteter utanför lektionstid som är direkt inriktade på fysikinlärning, t.ex. videor, problemlösningar, läsning, eller fysiksimuleringar. Därför föreslås ett nytt begrepp, nämligen studier utanför lektionstid (SUL), som en övergripande beskrivning av det som eleverna gör för sin inlärning utanför lektionstid. Denna undersökning använder sig av både en enkätundersökning och samtalsintervjuer där enkätundersökningens resultat är en central del av samtalsintervjuerna. Information om 90 elevers vanor och syn på SUL är framtagna via en enkätundersökning i 4 fysikklasser i gymnasiet. Därefter gjordes samtalsintervjuer med tre av elevernas fysiklärare. Under samtalsintervjuerna presenterades elevenkätresultaten för lärarna. Lärarnas kommentarer på enkätens resultat utgör en del av samtalsintervjuerna. Enkäten visade bland annat att mellan 76% - 95% av eleverna i varje klass tycker att SUL är viktiga eller mycket viktiga för att uppnå ett betyg i fysik som de är nöjda med och att mellan 45% - 89% av eleverna anser att SUL är icke-obligatoriska. Samtalsintervjuerna visade bland annat att lärarna också anser att SUL är viktiga för elevernas fysikinlärning, men att de också är viktiga för elevernas utveckling av nödvändiga studievanor för att klara gymnasiet och vidare studier på högskola eller universitet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2044.
  Ravnås, Elin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Elevers syn på teknikundervisningen: En undersökning av elevers intresse för teknik2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare studier har visat att elevers intresse för teknikundervisningen är låg och

  därför är det av vikt att forskning bedrivs för att få kunskap om hur skolan kan

  verka för att väcka intresset för teknik. Syftet med denna studie är att undersöka

  vad elever är intresserade av att lära sig om på tekniklektionerna, hur de upplever

  teknikundervisningen och vilken nytta de anser sig ha av teknikkunskapen.

  Undersökningen genomfördes med både kvalitativ och kvantitativ metod. I

  undersökningen ingick elever från årskurs 3 och årskurs 5. Totalt besvarade 38

  elever en enkät och 5 elevgrupper deltog i fördjupande fokussamtal. I resultatet

  framkom att majoriteten av eleverna hade en positiv inställning till

  teknikundervisningen. De visar ett intresse för att lära hur modern teknik,

  exempelvis datorer, fungerar och anser att det är kunskap som de behöver i

  vardagslivet. Resultatet visar dock tendenser till att eleverna i årskurs 5 var något

  mer negativt inställda till teknikundervisningen än eleverna i årskurs 3. Slutsatsen

  är att eleverna anser att de har nytta av teknikkunskaper för att det finns teknik

  överallt och de behöver kunna använda denna för att klara sig i samhället.

  Eleverna har dock svårt att koppla den teknik de möter i skolan till teknik de

  använder i vardagen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2045.
  Ravnås, Elin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Teknikundervisning i grundskolan: En systematisk litteraturstudie om hur undervisningen kan utformas så att eleverna utvecklar förmågor i ämnet teknik2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att se vad tidigare forskning säger om på vilka sätt elever

  kan utveckla förmågorna att analysera och reflektera kring tekniska lösningar samt se

  behov och lösa problem med hjälp av teknik, som anges i kursplanen för ämnet

  teknik i grundskolan. För att besvara dessa frågeställningar har en systematisk

  litteraturstudie gjorts där tidigare forskning har använts för att sammanställa ett

  resultat. Sökningar har gjorts i databaserna Summon, Eric (via Ebsco) och NorDiNa

  och relevanta artiklar har valts ut, sammanställts och diskuterats. I studien

  framkommer ett antal faktorer som är viktiga för elevernas utveckling av förmågorna.

  En faktor som framkommit i denna studie är behovet av diskussioner där eleverna får

  möjlighet att delge sina reflektioner kopplat till tekniska lösningar och ta till sig andras

  reflektioner, vilket har visat sig vara viktig för elevernas analysförmåga. En annan

  faktor är att eleverna behöver tid att testa och konstruera om för att utveckla sina

  idéer samt ges möjlighet att koppla tekniken till sin vardag. Det har också visat sig

  vara viktigt att problemlösningsuppgifterna inte är styrda att leda till ett specifikt

  resultat utan istället handlar om att träna elevernas förmåga att upptäcka olika

  lösningsförslag.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2046.
  Rebecca Hedlund, Rebecca Hedlund
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att vara eller att bli ett kön i idrott och hälsa: En studie som belyser sambandet mellan lärares utbildningoch deras syn- och förhållningssätt gentemot genus ochskapandet av kön i idrott och hälsa2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jämställdhet är en ständigt aktuell samhällsdebatt som även influerar miniatyrsamhället skolan.Att elever ska behandlas jämställt och likvärdigt oavsett könstillhörighet är två grundläggandevärderingar som skolan ska stå för. Utöver detta ligger det ett ansvar på skolan att motverkatraditionella könsmönster som placerar pojkar och flickor i fack baserat på deras kön, vilketskapar icke jämställda villkor. Eftersom läraren är en central gestalt i processen och en av deavgörande faktorerna för producering och reproducering av könsmönster, fokuserar denna studiepå just lärarens syn- och förhållningssätt gentemot kön i undervisningen i idrott och hälsa.Forskning visar att lärares genusmedvetenhet kan vara en av flera faktorer som bidrar tillminskade betygsklyftor. Denna studie har för avsikt att ta reda på hur lärares syn- ochförhållningssätt gentemot kön i idrott och hälsa skiljer sig utifrån vilken utbildning de gått. Syftetmed denna studie är alltså att belysa sambandet mellan lärares utbildning och dess syn- ochförhållningssätt gentemot kön i idrott och hälsa. Frågeställningarna som studien utgår ifrån är:vilket samband finns det mellan idrottslärares utbildning och deras syn- och förhållningssätt tillkön i idrott och hälsa? Hur påverkar lärares syn- och förhållningssätt arbetet för lika villkor iundervisningen i idrott och hälsa? Studiens metod är en kvalitativ undersökning där sex aktivaidrottslärare har blivit intervjuade. I resultatredovisningen går det att skönja en viss skillnad ilärares förmåga att vara normkritiska gentemot hur kön skapas. De lärarna med en nyareutbildning visar en något större genusmedvetenhet. I diskussionen ställs resultatet motforskningsläget och överensstämmer till stor del med vad forskningen kommit fram till, att ennyare utbildning (1990-talet och framåt) oftare har en mer progressiv syn på kön. De slutsatsersom går att dra utifrån undersökningen är att lärare som har en äldre utbildning är i behov av attfortbilda sig för att få ta del av ny forskning, samt för att därigenom ges möjlighet att utveckla sittsyn- och förhållningssätt gentemot kön för att bidra till en undervisning som bedrivs på likavillkor.

 • 2047.
  Rehn, Claes
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  Sedvallson, Maritha
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  Diagnostiskt läs- och skrivprov - ett verktyg för att identifiera elever som riskerar att ej nå målen i svenska, år 3?2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har i detta arbete jämfört resultat i DLS-prov, moment läsförståelse, för ett antal elever i år 3 med deras resultat gällande läsförståelse vid de nationella proven. Vi ville se om dessa två prov bedömer läsförståelsen på samma sätt, för att se om DLS kan vara användbart som test för att hitta elever som behöver stöd när det gäller läsförståelse. Vårt resultat visar att det finns en överensstämmelse mellan våra elevers resultat på DLS-provet och samma elevers resultat på läsförståelsedelarna i de nationella proven för årskurs 3, 2011. Sambandet är signifikant starkare när vi jämför med resultaten på enbart Delprov B (läsning av skönlitterär text) än då vi jämför med resultaten för hela läsförståelseavsnittet respektive Delprov C (läsning av faktatext).

   

  Resultatet för våra elever tyder på att DLS kan vara användbart som test för att hitta elever som behöver stöd när det gäller läsförståelse av skönlitterära texter. Det är mer tveksamt om DLS är användbart för att fånga upp de elever som har svårigheter med läsförståelsen då det gäller läsning av faktatext.

   

  Det behövs dock mer tidskrävande och komplexa bedömningsformer för att vi ska kunna hjälpa eleverna att utveckla alla de förmågor och färdigheter som finns i kursplanemålen. En bra bedömning kan bara göras utifrån ett test om testet stämmer mycket väl överens med målet i kursplanen. Resultatet från en sådan test kan dessutom hjälpa läraren att utveckla sin undervisning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2048.
  Reif, Marlene
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares uppfattningar om vilka faktorer som kan varabidragande till den bristande läsförståelsen.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att bli en god läsare handlar inte om att knäcka läskoden utan utmaningen ligger i att förstå

  det man läser. Studiens syfte ämnar att undersöka hur fem lärare uppfattar vilka faktorer som

  kan ligga till grund för den bristande läsförståelsen bland elever. Genom halvstrukturerade

  intervjuer framkom det att lärarnas uppfattningar om vilka faktorer som kan vara bidragande

  till brister i läsförståelse var relativt samstämmiga. Faktorer såsom motivation, mängden text,

  svensklärarens ansvar kontra ett skolansvar, föräldrars ansvar i barnens läsutveckling var

  några av de faktorer som kom upp. Genom intervjuerna kan man utläsa en frustration bland

  lärarna över antalet faktorer som spelar in och där det är svårt att hitta en direkt orsak till

  dessa brister.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2049.
  Reis, Marina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Det kontrastiva perspektivet imodersmålsundervisningen: Modersmålslärares uppfattningar och tillämpningar2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is about contrastive analysis in mother tongue teaching in Sweden. Contrastive analysis between mother tongue and Swedish is part of the Swedish syllabus for the school subject mother tongue and is therefore a pertinent subject to be investigated. The study analyzes how five mother tongue teachers in a medium-sized Swedish city work with contrastive analysis in their classes and how they evaluate the importance of this content in mother tongue teaching. The question concerning the teacher's working method with contrastive analysis focuses on whether they have used teaching aids that present this content and that are in accordance with the Swedish syllabus. The study also investigates whether teachers experience that they have access to such materials. Furthermore, the study analyzes the recommendations of teaching aids for mother tongue teaching made by the Swedish National Agency for Education in their website. The main goal is to gain a better understanding about the teacher's perspectives on and practices of contrastive analysis in mother tongue teaching. Hopefully, the study can be a contribution to the work of mother tongue teachers and teaching aid authors as well as to the studies of mother tongue students in a Swedish context.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2050.
  Reneland-Forsman, Linda
  Linnéuniversitetet.
  Student learning cultures as responses to a learning environment2017In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 11, no 1, p. 48-63Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I samtida och framtida lärkulturer beskrivs studenter ofta som självreglerande, självständiga och kunskapssökande studenter med världen som sitt redskap för kunskapsutveckling. Ur många aspekter skiljer sig den bilden från senaste års debatt i Sverige om studenter med försämrade förkunskaper och låg motivation för studier. Denna studie avser att istället lyfta diskussionen till att handla om studenters handlingar och hur dessa kan påverkas av mötet med en undervisningsmiljö. I denna studie analyseras och diskuteras lärkulturer som studenters kommunikativa handlingar vid två längre utbildningsprogram. Handlingarna kategoriserades utifrån människors livsattityder och förhållningssätt i mötet med en utbildningsmiljö. Studenters handlingar och strategier bör inte betraktas som fixa identiteter eller grupperingar utan bör ses som reaktioner på mötet med en lärmiljö. Frågan aktualiserar syftet med högre utbildning samt ansvar för utformningen av lärmiljöer som bättre stödjer studenters meningsskapande och måluppfyllelse.

  Download full text (pdf)
  fulltext
38394041424344 2001 - 2050 of 2747
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf