du.sePublications
Change search
Refine search result
234567 201 - 250 of 339
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Lindén, David
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Folkskoleseminariet i Falun: En geografisk rekryteringsstudie av folkskoleseminarister 1875-19502007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie ska undersöka den geografiska rekryteringen av de antagna eleverna vid det kvinnliga folkskoleseminariet i Falun från 1875 till 1950. Resultaten jämförs med två liknade studier samt ställs mot den urbanisering och befolkningsökning som skedde under den studerade perioden. Resultaten visar små förändringar över tiden, där rekryteringen var nära nog rikstäckande med en majoritet från nuvarande Dalarnas län och närliggande län. De antagna var i huvudsak från landsbygden, där det inte skedde några förändringar trots befolkningsökning och urbanisering under den studerade perioden. Detta visar på att Faluns seminarium var betydelsefullt för den lokala bildningen, och då framför allt på landsbygden. Resultatet visar dessutom på en kontinuitet i den geografiska rekryteringen.

 • 202.
  Lundin, Jenny
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Historisk empati i svensk historiedidaktisk forskning.: En systematisk litteraturstudie om begreppet historisk empati.2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Intresset för historiedidaktik ledde mig till Skolverkets Kommentarmaterial till kursplanen i historia där begreppet historisk empati återkom i relevanta sammanhang utan en närmare definiering. Jag bestämde mig för att ta reda på det vilket ledde till att syftet blev att se hur svensk historiedidaktisk forskning definierar begreppet historisk empati samt vad som aktiverar och utvecklar begreppet historisk empati enligt nationell forskning.

  För att ta reda på syftet och besvara mina frågeställningar användes en systematisk litteraturstudie med en induktiv ansats. Utifrån svensk historiedidaktisk forskning med internationell referenslitteratur som språngbräda insåg jag genom den induktiva metoden hur tre kategorier bildades utifrån forskares definitioner samt metoder för hur begreppet historisk empati kunde utvecklas hos individen. Forskare närmade sig begreppet genom att hänvisa till att begreppet historisk empati utvecklades antingen av en kognitiv förmåga eller ur en kontextuell förståelse men begreppet historisk empati kunde även utvecklas genom att en individ blev känslomässigt engagerad och därför motiverad till att lära vilket i sig kunde utveckla begreppet historisk empati. Mina slutsatser är att kategorierna tillsammans leder till att historisk empati utvecklas hos individen. Vad forskare menar utvecklar historisk empati hos individen är däremot olika då skillnaden är att forskare tillåter olika metoder till att utveckla begreppet historisk empati. De forskare som menar att det enbart krävs en kognitiv förmåga till att utveckla begreppet historisk empati ser inte att motivationen av att bli emotionellt engagerad som en del i att utveckla en historisk empatisk förmåga. Ytterligare finns de forskare som anser att en emotionell känsla kan fungera som motivation vilket leder till att en nyfikenhet skapas som leder till att en kognitiv förmåga byggs upp och att begreppet historisk empati utvecklas. 

 • 203.
  Löfborg Pettersson, Christina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Brottmål till hovrätten: En undersökning av kvinnor i brottmål tillhörande fyra häradsrätteri Skåne under åren 1835-18472014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 204.
  Löppönen, Sakari
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Aga, disciplin och fostran i den svenska folkskolan 1945-1959.: En studie om 1947 års skoldisciplinutredning, Skolöverstyrelsens direktiv i fostrans- och disciplinfrågor samt hanteringen av frågan om skolagan i Tunabygdens lärarklubb.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna historieuppsats (15hp) handlar om aga- och skoldisciplinsfrågorna i den svenska folkskolan. Undersökningens syfte är att granska hur disciplinsfrågorna i folkskolan hanterades före och efter agaförbudet på både nationell och lokal nivå. För att uppnå detta mål har i första hand tre olika källor använts, nämligen 1947 års skoldisciplinutredning, protokoll från Tunabygdens lärarklubb och dess studiecirkel samt Skolöverstyrelsens anvisningar till folkskolelärarna efter att agan hade förbjudits i folkskolan. Skoldisciplinutredningen kom som en följd av protesterna från lärarkåren och Skolöverstyrelsen till ett agaförbud. Disciplinutredningen kom inte fram till något agaförbud utan snarare fram till flera disciplinsfrämjande förslag. I Tunabygdens lärarklubb och dess studiecirkel bedrevs diskussioner som berörde aga, disciplin och fostran överhuvudtaget. Lärarklubben och folkskolestyrelserna i landet var emot ett agaförbud, men inte enbart för rätten i sig att få aga elever, utan också för att de var emot en stark centralstyrning som de upplevde fanns och som ifrågasatte lärarnas yrkesprofession. Skolöverstyrelsens anvisningar kom 1959, året efter agaförbudet och den handlade mycket om skolans och lärarnas fostrande uppgifter. Fungerande disciplin i klassen ansågs vara lika viktig som innan agaförbudet och det handlade om att ändra formerna för denna disciplin. För att upprätthålla ett fungerande disciplin ansåg Skolöverstyrelsen att det var oerhört viktigt att lära känna igen skolbarnet och dess hemförhållanden. För att kontrollera detta hade bl.a. lärare och skolläkare viktiga roller i hemmens hjälp att fostra barnen rätt, då tilltron till barnens föräldrar och uppväxtmiljö var låg från Skolöverstyrelsens sida.

 • 205.
  Lövgren, Karl-Emil
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Att bygga en folkhemsstad: En studie av förnyelse- och moderniseringsarbetet i Oxelösund under perioden 1956 till 1973 ur ett folkhemsideologiskt perspektiv2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur arbetet med att utveckla och modernisera samhället Oxelösund gick till under expansionsåren 1956 till 1973. Frågeställningarna som studien ska formas kring utgår från följande frågor: Hur såg det konkreta arbetet ut? Vilka åtgärder ansåg man sig tvungen att vidtaga? Hur återspeglas folkhemsideologin i arbetet med att förnya Oxelösund? Det primära materialet till uppsatsen är generalplanen för Oxelösund som låg färdig 1959 och de protokoll som finns bevarade från generalplanekommittéerna, vilka arbetade med att utveckla och förverkliga generalplanen. Undersökningen sker utifrån ett antal nedslagspunkter i planeringsarbetet. Poängen med de olika nedslagspunkterna är att de speglar många olika aspekter på förändringsarbetet, samt kanske framförallt, att de tillsammans ger en övergripande bild av hur man tänkte sig det nya Oxelösund. Resultatet visar att utvecklingen och moderniseringen av Oxelösund i många fall utgick från folkhemsideologins aspekter. Planeringen för det nya samhället genomfördes inte bara som ett lokalt projekt utan även regionala instanser samt instanser på riksnivån var inblandade i arbetet. Stor tilltro fästes också vid experter. Även när det gällde genomförandet av själva arbetet slår folkhemstanken igenom på många sätt. ABC-tanken, där man skilde mellan arbetsplatser, bostäder och centrumfunktioner är genomgående. Analysen av bostadsaspekterna visar att utformningen av dessa var starkt klassrelaterade. Stor ansträngning lades från planerarnas sida på att utforma sociala mötesplatser exempelvis idrottsplatser, lekparker och andra fritidsrelaterade funktioner

 • 206.
  Magnusson, Ulf
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Economic Equality, Civic Traditions and Human Rights2003In: Building a Human Rights Culture: South African and Swedish Perspectives / [ed] Karin Sporre & H Russel Botman, Falun: Högskolan Dalarna, 2003, p. 35-52Chapter in book (Other academic)
 • 207.
  Mellquist Danielson, Bente
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Malungsbors historiebruk: Kollektivt användande av historia i det offentliga2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats diskuterar hur invånare i Malung använder historia kollektivt i det offentliga. Det visar sig att invånarna i mångt och mycket använder historia för att markera en Guldålder där orten Malung i Sverige en gång var ett blomstrande industrisamhälle, idag ett minne blott. Användning av historia i Malung visar sig vara en önskan att återvända till den tid då orten var ledande i landet inom skinn-, päls- och kvarnstensindustrin. Men det är inte inom skinn, päls och kvarnstenstillverkning som återskapandet av det förflutna syns, utan i andra mer generella historiska och vardagsnära områdena såsom vävning, malning och bakning, där en mer allmän historia eftersträvas. Skinn-, päls- och kvarnstensindustrin återfinns således inte som grund för en identitet när det gäller historiebruk i Malung.

 • 208.
  Mellqvist Danielsson, Bente
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Historiebruk – aktuellt forskningsläge: Historiebruk, historiekultur och kulturarv2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 209.
  MENSAH, ROBERT
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Publishing in African Languages: The Case of Ghana2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Africa’s underdevelopment, it is believed, could be solved by using the catching-up process. That is, imitating the West through the transfer of information and knowledge concerning scientific; technological; social and economic development strategies into Africa, using education and its associated publication of reading materials. The transfer of the majority of these information and knowledge into African countries for their development are, however, done in the adopted foreign languages that the majority of the people are not proficient in, thereby slowing the pace of development on the continent. It has been established that people understand information better when communicated to in a language that they are more proficient in- their indigenous languages. The publication of reading materials in indigenous languages will, therefore facilitate learning in Africa. However, the poor economic and complex language situation of almost all African countries makes it difficult for them to successfully educate their masses in their indigenous languages. This paper seeks to stress the history and current situation of indigenous language publishing in Ghana, and the benefits and challenges of publishing in native African languages.

 • 210.
  Meriläinen, Sanna
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Spanska sjukan på Kungliga Gotlands infanteriregemente 1918-19202008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur Kungliga Gotlands infanteriregemente drabbades av spanska sjukan under 1918-1920. Det har även jämförts hur detta regemente drabba¬des i jämförelse med Dalarnas och Västmanlands regementen under 1918. Frågeställning¬arna som besvarats handlar om hur många som insjuknade och dog, hur regementets ansva¬riga agerade samt vilka åtgärder som vidtogs när epidemin hade nått regementet. Det huvudsakliga materialet jag har använt mig av är förste provinsialläkarens årsberättelser och regementets inkomna och utgående skrivelser. Studiens resultat visar att Kungliga Gotlands infanteriregemente med sina cirka 500 sjuk¬domsfall och fyra dödsfall under epidemins första period, 1918 drabbades i hög grad i jämfö¬relse med Dalregementet, men i liten grad i jämförelse med Västmanlands rege¬mente. Anledningen till att regementet på Gotland klarade sig relativt lindrigt från spanska sjukan kan bero på att en fungerande sjukvård snabbt kunde sättas in samt att man vidtog andra åt¬gärder såsom inskränkningar på permissioner, striktare personlig hygien och renlighet i loka¬lerna samt skyddsympning.

 • 211.
  Mikael, Berg
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History. Västerbergslagens utbildningsförbund.
  Norgren, Sofia
  Stolare, Martin
  Studieresa till Auschwitz: Elevers perspektivtagande i arbetet med förintelsen2018In: SO-didaktik, ISSN 2002-4525, no 5, p. 8-19Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inom historiedidaktiken är begreppet perspektivtagande centralt för förståelsen av ett historiskt fenomen. I den här artikeln tas utgångspunkt i en studieresa till Auschwitz för att undersöka med vilka kunskaper elever försöker skapa förståelse. Resultatet visar att eleverna anänder sig av olika emotioner och ämneskunskaper i sin strävan att tolka sin intryck från studiebesöket. 

 • 212.
  Mäkelä, Kirsi
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Vikten av arbete: Patienternas arbete och dess betydelse på Säters hospital 1912-19422004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka arten av och betydelsen av patientarbetet på Säters hospital mellan perioden 1912-1942. Det använda källmaterialet är årsberättelser, ekonomiska översikter, utgående skrivelser, skrivelser från Medicinalstyrelsen, protokoll och bilagor samt personalrullar från perioden mellan 1912-1942. Utifrån detta material så har arbetets omfattning sammanställs och även har innehållet av arbetet undersökts. Arbetets omfattning och innehåll har undersökts ur ett könsperspektiv. Betydelsen av arbetet har undersökts utifrån två perspektiv, det terapeutiska samt den ekonomiska betydelsen. När det gäller den ekonomiska betydelsen har man utgått från den enskilda patienten men även hospitalet. Resultaten visar, att när det gäller arbetets omfattning ökade antalet arbetstimmar radikalt efter 1930-talet eftersom arbetsterapin blev en mer accepterad form av terapi. När det gäller antalet arbetstimmar mellan könen var männen dominerande. Arbetets innehåll var fördelat efter kön samt efter vilken avdelning man var inlagd på. Det som styrde fördelningen av arbetet mellan könen var de traditionella uppfattningarna om könsrollerna. Den terapeutiska betydelsen var av mer betydelse för patienterna än den ekonomiska, medan den ekonomiska betydelsen var starkare för hospitalet.

 • 213.
  Månedotter, Anette
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  "What does it matter if a few women fall by the way? Our men are dying in their thousands"2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Liverpool Women´s War Service Bureau

  (LWWSB) was a charity that was founded and run by some of Liverpool’s upper-class women during the Great War in 1914-1918. The purpose with this paper is to investigate the work changes LWWSB had to deal with during the war. The focus will be on class, gender and the political quest the upper-class women had in the time before women were entitled to vote. It was also a time when Great Britain was not a welfare state and the class system was well imprinted in the British society. The information about this study was found in Liv-erpool´s history archives in Liverpool Library. The sources contain yearly reports written by LWWSB´s hon.secretary, index over parcels, people they helped, gifts received by donors, letters from soldiers and the newspaper archive.

  The result shows that LWWSB was very productive, but that the voluntary workers decreased by the year. The women from lower classes had to get paid jobs to provide for their families and homes when the men had to leave the home front to fight in the war. The result also shows the differences between classes in the charity, for example upper-class women were head of the charity and ruled over the work of lower-class women. Even though the purpose with LWWSB was that women of all classes would work together to support the society with war service during the Great War.

 • 214.
  Negash, Tekeste
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Armed Struggle and better future: dubious connections2010In: Africa Review of Books, ISSN 0851-7592, Vol. 6, no 1Article in journal (Other academic)
 • 215.
  Negash, Tekeste
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Colonisers or Partners in Africa: A book Review of The Rise of China and India in Africa: Challenges, Opportunities and Critical Interventions2010In: New Routes, ISSN 1403-3755, E-ISSN 2000-8082, Vol. 15, no 2Article, book review (Other academic)
 • 216.
  Negash, Tekeste
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Distressed, yet Confident, Ethiopia enters the Third Millenium2008In: International Journal of Ethiopian Studies, ISSN 1543-4133, E-ISSN 2328-9899, Vol. 3, no 2, p. 1-21Article in journal (Other academic)
 • 217.
  Negash, Tekeste
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Education and Development in Ethiopia: the history of dubious2010In: Ethiopian e-Journal for Research and Innovation Foresight, ISSN 2042-6356, Vol. 2, no 2, p. 6-55Article in journal (Other academic)
 • 218.
  Negash, Tekeste
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Education and Development: the History of Dubious Correlation2006In: Rocznik Orientalistyczny (Annual of Oriental Studies), ISSN 0080-3545, Vol. 59, no 1, p. 151-172Article in journal (Other academic)
 • 219.
  Negash, Tekeste
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Education in Ethiopia: From Crisis to the Brink of Collapse2006Book (Other academic)
 • 220.
  Negash, Tekeste
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Emerging issues in Ethiopian Education: The relevance of higher education and the use of English as medium of instruction2010In: Education, ethics and diversity: A publication in honour of Professor Rauni Räsänen. / [ed] Järvelä, Maria-Lisa; Ritola, L; Sitomaniemi-San, J, Oulu: Faculty of Education, University of Oulu , 2010, p. 33-53Chapter in book (Other academic)
 • 221.
  Negash, Tekeste
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Eritrea to 19352008In: A Historical Companion to Postcolonial Literatures: Continental Europe and its Empires / [ed] Poddar, Prem; Patke, Rajeev; Jensen, Lars, Edinburgh: Edinburgh University Press , 2008, p. 277-80Chapter in book (Other academic)
 • 222.
  Negash, Tekeste
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Ethiopia and the teaching of Amharic in Europe2010In: Etudes éthiopiennes: L´enseignement de l´amharique en Europe, Paris, 2010Conference paper (Other academic)
 • 223.
  Negash, Tekeste
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Gender and the introduction of christianity in Aksum2009In: XVII International conference of Ethiopian Studies, Addis Ababa, 2009Conference paper (Other academic)
 • 224.
  Negash, Tekeste
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Higher Education in Africa: Some preliminary reflections2008In: Viva Africa: proceedings of the 3rd International conference on African Studies / [ed] Machalík, Tomás; Mildnerová, Katerina; Zahorik, Jan, Mesto: Plzen, 2008, p. 263-71Conference paper (Refereed)
 • 225.
  Negash, Tekeste
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  In and Out of colonialism: The fall of development aid and the marginalization of Africa2008In: Africana: Rivista di studi extraeuropei, ISSN 1592-9639, Vol. XIV, no 1, p. 89-104Article in journal (Other academic)
 • 226.
  Negash, Tekeste
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Italy and its relations with Eritrean Political Parties, 1948-502004In: Africa, ISSN 0001-9720, E-ISSN 1750-0184Article in journal (Other academic)
 • 227.
  Negash, Tekeste
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  L´Etiopia entra nel terzo millennio: Saggio di storia sociale e politiche dell´istruzione2009Book (Other academic)
 • 228.
  Negash, Tekeste
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  L´istruzione in Etiopia oggi: i dilemmi del governo federale2008In: L´Africa Orientale Italiana nel dibattito storico contemporaneo / [ed] Carcangiu, Bianca Maria; Negash, Tekeste, Rome: Carocci , 2008, p. 127-57Chapter in book (Other academic)
 • 229.
  Negash, Tekeste
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Of Global Concern: Rural livelihood dynamics and natural resource governance2006Book (Other academic)
 • 230.
  Negash, Tekeste
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Rim: a from of landholding or a conceptual framework of local governance? The rise and decline of rim in Eritrea2001In: Materiale antropologico e storico sul "rim" in Etiopia ed Eritrea = / [ed] Bausi, Alessandro; Dore, Gianni; Taddia, Irma, Torino: L´Harmattan Italia , 2001, p. 93-114Chapter in book (Other academic)
 • 231.
  Negash, Tekeste
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Somalia before 19352008In: A Historical Companion to Postcolonial Literatures: Continental Europe and its Empires / [ed] Poddar, Prem; Patke, Rajeev; Jensen, Lars, Edinburgh: Edinburgh University Ppress , 2008, p. 310-11Chapter in book (Other academic)
 • 232.
  Negash, Tekeste
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  The curse of english as medium of instruction in the Ethiopian education sysytem2010In: Education, Politics and Social Change in Ethiopia / [ed] Milkias, Paulos; Kebede, Messay, Holywood, California: Tsehai Publishers , 2010, p. 1-21Chapter in book (Other academic)
 • 233.
  Negash, Tekeste
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  The dilemma of Eritrean identity and its future trajectories2008In: Revista da Politica Internationala, no XI-XII, p. 21-34Article in journal (Other academic)
 • 234.
  Negash, Tekeste
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  The ideology of colonialism: educational policy and praxis in Eritrea2005In: Italian colonialism, New York: Palgrave/Macmillan , 2005, p. 109-119Chapter in book (Other academic)
 • 235.
  Negash, Tekeste
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  The social role of the school teacher in Ethiopia, from ca. 1860 to 1960: An Intorduction2009In: Fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen, Uppsala, 2009Conference paper (Other academic)
 • 236.
  Negash, Tekeste
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  The Status of Islamic Law in Ethiopia: Introduction to an unexplored research subject2010In: Il libro e la bilancia: Studi in memoria di Francesco Castro / [ed] Papa, Massimo; Scolart, Deborah, Rome: Istituto per l´Oriente C. A. Nallino , 2010Chapter in book (Other academic)
 • 237.
  Negash, Tekeste
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  The Zagwe period and the zenith of urban culture in Ethiopia, ca. 930-12702006In: Africa: rivista trimestrale di studie e documentazione dell´Istituto italiano per l´Africa e l´Oriente, ISSN 0001-9747, Vol. 61, no 1, p. 120-37Article in journal (Other academic)
 • 238.
  Negash, Tekeste
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Those who have shall have even more: Some notes on the fall of development aid and the marginalization of Africa2006In: Studi e ricerche, ISSN 1121-6069, Vol. 2, no 1, p. 1-11Article in journal (Other academic)
 • 239.
  Negash, Tekeste
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  What is in it for Africa: A book Review2010In: New Routes, ISSN 1403-3755, E-ISSN 2000-8082, Vol. 15, no 1, p. 27-28Article, book review (Other academic)
 • 240.
  Negash, Tekeste
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Carcangiu, Bianca Maria
  L' Africa orientale italiana nel dibattito storico contemporaneo2008Book (Other academic)
 • 241.
  Negash, Tekeste
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Hirsch, Bertrand
  For how long did the Zagwe rule Ethiopia?2009In: XVII International conference of Ethiopian Studies, Addis Ababa, 2009Conference paper (Other academic)
 • 242.
  Negash, Tekeste
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Massimo, Papa
  Taddia, Irma
  The Horn of Africa, Italy and After2003In: Northeast African Studies, ISSN 1979-2003, Vol. 10, no 3, p. 13-17Article in journal (Refereed)
 • 243.
  Negash, Tekeste
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Tronvoll, Kjetil
  Brothers at War: Making sense of the Eritrean-Ethiopian war2000Book (Other academic)
 • 244.
  Ngweh Munde, Birlinda
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  “PUTTING IT TOGETHER”: EDUCATION STRATEGIES FOR EMPLOYMENT.: THE CASE OF FOUR NIGERIAN AND GHANAIAN WOMEN IN STOCKHOLM2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis examines re-education as a strategy for integration in the context of four Nigerian and

  Ghanaian women in Stockholm within the theoretical framework of globalization, narrative voices

  and strategic adaptation. This thesis gives an account of brief educational histories for Nigeria and

  Ghana including their created communities in Stockholm. Through the use of a participatory

  research method in which the participants are part of the research, they present their integration

  strategies with education as their resource capital. In the context of this thesis, the participants are in

  a self- acting position in which they highlight the integration challenges they meet and through selfefforts

  find solutions to these challenges.

 • 245.
  Niklasson, Sara
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Upsala läns Hästförsäkrings bolag 1876-18912012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 246.
  Ogbuagu, Felix
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  "…TO LIVE OUR SEPARATE LIVES": Politics, Ethnicity and Change among the Igbo of Nigeria2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Within the theoretical framework of ethnicity, this thesis examines the identity of Ndigbo in the years following the Nigeria-Biafran war. The thesis presents a comparative academic discussions of Igbo ethnic identity from the time of Nigeria’s independence in 1960 to the time after the war, a review of the history of Nigeria from 1979 to 2014 – in a timeframe that is based on Nigeria’s political/ historical development – with focus on the escalations of religious conflict that have characterized the history of the nation and also speeches and interviews of Biafra protagonists on the reason for the agitation for Biafra. The study suggests that the Igbo identity was first strengthened by the events that preceded the Nigeria-Biafra war and the war itself, and now, the rise of radical, militant and political Islam that has enveloped the history of the nation for the period of over thirty years has resulted in a change of identity of the Igbo to a religious Christian identity.

 • 247.
  Olsson, Maja
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Landskommunens beslutsfattande kvinnor: Om kvinnors representation i kommunalfullmäktige och förekomst i fullmäktigeprotokoll i Kalmar läns landskommuner 1939-19512011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka den kvinnliga representationen i Kalmar läns landskommuners kommunalfullmäktige från 1938 till kommunsammanslagningen 1951. Detta innefattar att söka en översikt över i vilken grad kvinnor är representerade i länets kommunalfullmäktigeförsamlingar och att undersöka hur dessa kvinnliga ledamöter syns i protokollsmaterial i ett par kommuners fullmäktigeprotokoll. Södra Möckelby och Vickleby kommuner med relativt hög andel kvinnliga ledamöter har valts som exempel. Undersökningen av valstatistiken visar en ökning i både antal kvinnor och antal kommunalfullmäktige med kvinnlig representation under perioden. Länet ligger under riksgenomsnittet, men ökningen är ungefär densamma i relativa termer. Närläsningen av protokoll visar att kvinnor främst omnämns vid frånvaro, vid val till olika uppdrag eller vid uppföljning av dessa val. I den kommun som har en längre tradition av relativt hög kvinnlig representation märks kvinnor i fler sammanhang som förutsätter att man tar ett större utrymme på mötena. Dessa tillfällen sammanfaller med en speciell kvinnas aktiva period i fullmäktige och försvinner när den kvinnliga representationen minskar till en ensam kvinna.

 • 248.
  Oluya, Donatus Sunday
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Bini Customary law of inheritence : a shift in Igiogbe as a case study 2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Igiogbe cultural heritage has existed since the founding of Bini kingdom without any controversy; however since the Supreme Court decision in Idehen v Idehen the issue of Igiogbe has assumed new dimensions. Igiogbe - the house in which a Benin man lived and died devolves on his first son absolutely; but since the beginning of 20th century litigation as to the real meaning of Igiogbe and who is entitled to inheritance thereof began to increase.

  Controversies and increase in litigation over Igiogbe has occasioned a shift in the practice, the Bini’s are not conscious of some of these changes, most of them (Bini’s) still claim Igiogbe practices is rigidly adhered to. This study on Igiogbe inheritance in Bini kingdom is therefore carried out with a view to bringing out the changes in Igiogbe cultural practice using legal and anthropological tools to examine the changes.

  While laying the foundation for the discussion on the main research object the researcher examined the origin and status of customary law in Nigeria. There after I examined Igiogbe inheritance in Bini kingdom. Igiogbe and the issue of first son were critically analyzed with the aid of the research questions bringing out the changes in Igiogbe concept from traditional practice to modern practice. Study shows Igiogbe practice is still relevant in modern Bini kingdom, however, the shift and changes in practice of this cultural milieu has lead me to ask some fundamental questions which I intend to answer in the broader research work in future.

 • 249.
  Paradell, Dan
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Ett svenskt skattesystem under förändring: Århundradets skattereform 19022010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Större delen av 1800-talet framstår som en misslyckad beslutsprocess när det gäller skatte-politiken i Sverige. Eftersträvade förändringar av skattesystemet var en trögrörlig process med mycket motstånd mot att göra förändringar i vårt gamla feodala skattesystem som hade anor från medeltiden. När 1800-talet börjar närma sig sitt slut stod plötsligt skattefrågorna högt upp på den politiska dagordningen. Arbetarna ville ha rösträtt och krävde att tullarna skulle avskaffas. Bönderna ville befrias från grundskatterna och de konservativa ville avskaffa in-delningsverket och ersätta den med en modern värnpliktsarmé. Den gemensamma nämnaren blir skattereformen 1902. Syftet i min uppsats har varit att undersöka denna skattereform som egentligen skulle vara en provisorisk skattereform som skulle tillämpas under ett år, 1903. Skattereformen bestod av tre delar som jag har undersökt varav det första är införandet av en progressiv beskattning. Det andra är införandet av självdeklarationen och det sista en reformering av taxeringsförfarandet. Resultatet av skattereformen vart så lyckad och gav väsentligt högre skatteintäkter till staten. Grunddragen i skattereformen kom att permanentas och följas av nya skattereformer. Nu nästan 110 år senare, är Sveriges skattesystem uppbyggt på samma sätt som det fastställdes i skattereformen 1902.

 • 250.
  Patrik Severin, Kjell
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Digitaliseringen av skolan: Forskning, samhällsdebatt, historia och dess konsekvenser på "klassrummet" för lärare och elever2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
234567 201 - 250 of 339
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf