du.sePublications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 392
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Göthe, Veronica
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Film som didaktisk resurs i religionsämnet: - Religionskunskapslärares syn på film i undervisningen2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to examine how some Swedish teachers use film and movies as a

  resource when they teach religious studies in upper secondary school. Three questions were

  created to define the main focus of the thesis namely how the teachers perceived how they used

  film, how they justified there use and which advantages and disadvantages they see with using

  film in their teaching. To be able to answer them correctly the empirical data was collected by

  two methods; a survey and three interviews. The empirical data was then related to previous

  research in the same field.

  The thesis concludes that the teachers use film in the classroom in many ways, including as a way

  to present facts about religions to the students and as a way to make it easier to understand

  difficult parts of the subject. They also use film as way to make the students better at

  understanding and discussing different perspectives of religion and ethics. The main

  disadvantages film has is that it take a lot of time to show a film and use it in a meaningful way.

  The teachers also sometimes finds it hard to find a film that suits the purpose of showing it.

 • 202.
  Göthe, Veronica
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Spelfilm i religionsämnet: - En didaktisk utmaning2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to examine the research field regarding feature films as a resource in the Swedish school. The main focus is on the education concerning life issues and ethics, a big and sometimes hard field to teach. Three questions were created to grasp the field of research and find a result. The questions regarded how feature films is associated with religious education, what advantages and disadvantages feature film could have in a teaching context, and exactly what can feature films give students that other teaching methods can't.

  The thesis concludes that feature films can be a good resource in a teaching context thanks to the feature films ability to emotionally affect the viewer, if the resource is used properly. The survey also reveals a need for more research regarding feature films in the field of teaching religious studies as a way to close the gaps in the field and as a way to help teachers use feature films better in their work.

 • 203.
  Haneskär, Marcus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Studier, sorg och kallelse: En religionsantropologisk studie av konvertiter till den katolska kyrkan2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna religionsantropologiska uppsats ämnar undersöka vad det är som har drivit människor, som i denna uppsats har deltagit i en online-enkät, att konvertera till den katolska kyrkan. Det material som har använts är enkäter som konvertiter har fått fylla i, vilka sedan har bearbetats och analyserats genom bruket av idéanalys med en efterföljande dimensionsuppdelning.

  I uppsatsen behandlas konvertiternas tidigare förhållande till kristendomen, uppfattning om den katolska kyrkan, den personliga förståelsen angående hur intresset för den katolska kyrkan väcktes, vad konversionsbeslutet grundade sig på samt den personliga upplevelsen av konversionen. Uppsatsen behandlar dessa olika faktorer sett till tidigare forskning som pekar på flertalet variabler som driver människor att konvertera till olika samfund vilka då står att finna inom konvertiternas enkätsvar. Undersökningen som har genomförts visar på hur de konverterande har sökt sig till katolska kyrkan oberoende av sin tidigare trostillhörighet. Undersökningen visade även på förändringar inom den medverkande gruppen över tiden då bearbetningen av enkäterna visade på en majoritet av enkäterna menade på att intresset för den katolska kyrkan var grundad i något profant och endast en minoritet upplevde någon form av religiöst kall. Dessa siffror förändras dock över tid och fler av konvertiterna ser sin konversion som spirituellt grundad.

  I enlighet med tidigare forskning så pekar resultaten på betydelsen av bakgrundsfaktorer, social påverkan samt betydelsen av den personliga bakgrundsupplevelsen av behov från barndom/tonåren.

  Jag argumenterar i denna uppsats för att konvertiternas personliga upplevelser går att knyta till den tidigare forskningens konversionsfaktorer, men även att transcendenta upplevelser som ej kan knytas till den tidigare forskningens argumentation spelar in i vissa personliga konversionsprocesser.

 • 204.
  Hansson, Lena
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Gudinnan Hathor: en studie ur metallurgiverksamhetens perspektiv som belyser auktoritära strukturer i forna Egypten2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker gudinnan Hathors funktion i forna Egypten med utgångspunkt från metallurgiverksamheten som Hathor var beskyddare över. Studien undersöker vad för behov som uppstår i metallurgikontexten och hur denna kan ha påverkat och speglats i förställningar kring gudinnan Hathors funktion i forna Egypten. Studien stödjer sig på William Padens teori om religiösa Världar för att därigenom belysa hur behov i en specifik kontext kan spelgas i den Religiösa Världen. Undersökningen baseras på tolkningar av en rad olika forskningsrapporter. Dels etnografiska dokumentationer om metallurgikontexter ifrån Afrika söder om Sahara, arkeologiska utgrävningar från gruvområdet i Timna i Sinai och forskares interpretationer kring gudinnan Hathors funktion i forna Egypten. Ifrån metallurgiverksamheten studerades dels hur den äldre teknologin fungerade och hur den inverkade på religiösa föreställningar och den auktoritära strukturen i Afrika. Därtill vad för sorts belägg som finns för metallurgiverksamhet i Timna i Sinai och hur gudinnan Hathors kults närvaro i gruvområdet kom till uttryck. Dessutom studeras forskares interpretationer som rör gudinnan Hathors kults funktion, auktoritära struktur och kultens förhållande till konungen i forna Egypten. Dessa uppgifter analyserades därefter och studien visar starka indikationer på att gudinnan Hathor skapades och användes i syfte att gagna en begränsad grupps intresse i forna Egypten. Att gudinnan Hathors funktion och de offentliga festivalerna var till för att upprätthålla en auktoritär struktur och vidmakthålla smidessläktets och prästerskapets makt.

 • 205.
  Hassel, Karl
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Från kristendomsämnen till kristendomsämne: En studie av opinioner kring beslutet om det nationella  kristendomsämnet2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning var att undersöka kristendomsämnet uppkomst och debatten som fördes mellan olika opinioner i samhället och se hur dessa opinioner försöker påverka utformandet med deras visioner av det nya kristendomsämnet kopplat till katekesens roll i folkskolan och innehållet i 1919 års undervisningsplan.  Till syftet formulerades följande frågeställningar;  • Vilka visioner för kristendomsämnet hade de olika opinionerna? • Hur samverkade debatten angående katekesen med framställningen av 1919 års undervisningsplan? • Hur framträder de didaktiska frågorna i de olika opinionernas visioner för kristendomsämnet? Metoden som användes för att få svar på mina frågeställningar var en komparativ litteraturstudie av tidigare forskning, utifrån frågan om hur opinionsgrupperna presenterade deras visioner kring det moderna kristendomsämnets tillkomst. I arbetet med att strukturera min komparation har jag inspirerats av Sven Thidevalls ramverk för hans undersökning angående Dagens nyheters djävulskampanj år 1909. Inom området jag undersökt är den tidigare forskningen relativt begränsad, detta gör att jag hänvisar till äldre forskning.  Undersökningen behandlar olika opinioner som var framträdande vid 1900-talets början och hur dessa opinioners visioner för ett nytt nationellt kristendomsämne ser ut. Undersökningen behandlar även debatten kring Luthers lilla katekes och hur den debatten kom att påverka framställningen av 1919 års undervisningsplan. De didaktiska frågorna i de olika opinionernas visioner för kristendomsämnet framkommer i diskussionen. De tydligaste argumenten som framkom var av pedagogisk karaktär angående kristendomsämnets reformering. Ytterligare argument som framkom i opinionernas visioner för kristendomsämnet grundade sig i aspekter gällande religionsfriheten och huruvida ämnet skulle fortsätta ha en konfessionell karaktär. Flera av opinionerna önskade att bibeln skulle utgöra grundvalen för kristendomsämnet, innehållet skulle bestå av en kristendomsundervisning byggd på bibeln och dess etiska innehåll. Den didaktiska hur-frågan har en enad linje i denna fråga där alla opinioner utom den kyrkligt konservativa ville att kristendomsundervisningen skulle bedrivas utan läsning av katekesen. Den didaktiska varför-frågan motiverades utifrån sociala, pedagogiska, demokratiska och bildningsargument. Från den kyrkligt konservativa opinionen ansåg de att undervisningens syfte var att eleverna skulle fostras och erhålla den kristna tron och förbereda eleverna för kyrkans konfirmationsundervisning.

 • 206.
  Hellström, Emma
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Kampen om kristendomsundervisningen i folkskolan: En studie av debatten om kristendomsundervisningen i Svensk Läraretidning under 1880- och 1910-talet.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att jämföra

  Svensk Läraretidnings tankar och idéer om kristendomens roll i folkskolan under 1880-talet samt 1910-talet. Till syftet formulerades följande frågeställningar;

  • Framträder konkurrerande nyanser och uppfattningar av kristendomen under de olika tidsperioderna?

  • Vilka argument anfördes för kristendomens roll i undervisningen? Hur ville man att den skulle utformas under de olika perioderna? Vilka likheter och skillnader framträder?

  • Hur förhöll sig 1919 års utbildningsplan till debatterna i

  Svensk Läraretidning?

  Undersökningen behandlar

  Svensk Läraretidning från åren 1882-1889 samt 1910-1919. Materialet har granskats enligt en kvalitativ textanalys. Denna undersökning synliggör, med hjälp av den kritik som riktas mot sekulariseringsteorin, olika konfessionaliteter av kristendomen och hur dessa stred om tolkningsföreträde för att få representera den nationella synen på kristendom.

  I resultatdelen presenteras svaret på de olika frågeställningarna och dessa diskuteras sedan i den efterföljande diskussionsdelen. Studien synliggör olika konkurrerande uppfattningar om hur kristendomsundervisningen i folkskolan borde organiseras. Vissa menade att den skulle var konfessionell, medan andra hävdade att den borde ha en icke-konfessionell och objektiv prägel. Detta debatterades i förhållande till religionsfrihet, åskådlighet samt det ökade kravet på medborgerlig/nationell fostran. Det framkommer tydligt, trots den massiva kritiken mot kristendomsundervisningen som bland annat anklagades att vara för abstrakt och själsdödande, att folkskollärarna ansåg att det var ett viktigt identitetsskapande ämne. Därför strävade de efter att omforma det i förhållande till det nya samhällets spelregler.

 • 207.
  Hellström, Lisa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  "Den du så länge har sökt är på väg": Messianska föreställningar i Astrid Lindgrens text Mio, min Mio utifrån Werblowskys typologi2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Min uppgift och syfte med denna uppsats har varit att undersöka om Zwi RJ Werblowskys teori om messianism kan appliceras på texten

  Mio, min Mio. Den andra uppgiften har varit att pröva om hypotesen att texten Mio, min Mio av författarinnan Astrid Lindgren innehåller messianska föreställningar stämmer. Till min hjälp tog jag religionshistorikern Zwi RJ Werblowskys artikel: "Messiah and Messianic movement". Utifrån hans text kunde åtta typologiseringar utkristalliseras. Dessa var; tiden, messiasfiguren, ledaren, mytologiseringen och de dualistiska delarna visionärt-rationellt, aktiv-passiv, konservativa regler-revolutionära regler och inklusive-exklusive. Jag använde mig av närläsning som metod.

  I arbetet presenteras både slutsatser och en diskussion utifrån tidigare forskning kring dessa.

  Det har varit intressant att blanda olika discipliner i denna uppsats. Jag har använt mig av en religionshistorisk modell på en skönlitterär text, vilket kan ses som fruktbart och utvecklande för framtida forskning.

 • 208.
  Hemström, Mårten
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Religionskunskapens förändring: Analys av läroböcker i religionskunskap för gymnasiet2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att utreda sambanden mellan den presentation av kristendomens uppfattning i olika etiska frågor som finns i olika läroböcker i religionskunskap för gymnasiet från olika perioder och de läroplaner som var aktuella då. Hur beskrivs kristendomens etik i de olika läroböckerna? Vilka områden betonas och vilka tonas ner? Hur speglar de utvalda läroböckerna den läroplan som var aktuell när den skrevs? Med hjälp av hermeneutisk metod har jag analyserat tre läroböckers presentation av kristendomens etik genom att analysera hur var och en av dem presenterar några valda områden som kan hänföras till kristendomens etik. Mina slutsatser är att det är ganska stor skillnad mellan vad läroböckerna tar upp och att dessa skillnader bara delvis avspeglar skillnader i läroplanerna.

 • 209.
  Hercules Lindström, Therese
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Filmspråket en kommunikativ handling i det offentliga rummet: Genus inom Amerikansk mainstream film2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt övergripande syfte var att undersöka om genusordning förstärks, genom narration, konvention, språk och karaktärsbeskrivningar, inom klassisk Hollywoodfilm. Vidare ville jag diskutera filmspråket utifrån att det är en kommunikativ handling i det offentliga rummet. Jag ville diskutera hur filmer kan påverka och vad de eventuellt kan ha för mening för människor? Jag ville försöka problematisera den estetiska yttringen och hur det kan påverka publikens självbild. Mina frågeställningar var, kan genusordning förstärkas genom mainstream-film? Vad har film som medie för etiskt ansvar kring genus utifrån att den ingår i det offentliga rummet? Det jag i första hand ville titta på var filmernas språk och hur det språket används i det offentliga rummet, där medier kan ses som en kommunikativ handling i det offentliga samtalet. Cementerar film stereotypiska konventioner om vad som är manligt och kvinnligt.

  Utifrån min närläsning och utifrån utgångspunkten att verkligheten skapas diskursivt så kunde jag se och förstå hur filmskapandet och populärkulturen talar om för oss hur vi ska vara. Det faktum att det inte finns nog med förebilder gör att jag tror att detta kan påverka unga människor att fortsätta att reproducera stereotypiskt manligt och kvinnligt beteende. Berättandet används för att beskriva allt synligt och hörbart som finns närvarande för oss i filmen. Filmens genre är som ett landmärke som förmedlar information snabbt. Publiken förväntar sig att genrefilmen ska erbjuda något bekant. Form kan vara det övergripande systemet som vi uppfattar i film. Publiken måste ha en förförståelse och få de ledtrådar de behöver för att förstå det de ser. Genom de sociala värderingar vi har så förstår vi filmens uttryck eller det som är underförstått, det är den symptomatiska meningen. Många betydelser i filmer är ideologiska, våra kulturellt specifika system av föreställningar om världen, är avgörande hur vi tolkar det vi ser. De fyra filmer jag närläst reproducerar karaktärer, både manliga och kvinnliga stereotypiskt. Alla skådespelare är enligt idealnorm, smala, vackra, nästintill felfria, muskulösa och glamouriserade. Filmerna har en tydlig orsak och verkan som talar om att heteronormativ kärlek är norm. Och eftersom filmerna ingår i det offentliga rummet så bär de alla på budskap, medvetet eller omedvetet. Ingen homosexuell person representeras och det finns ingen huvudkaraktär som har en annan hudfärg än vit.

  Jag kom fram till att genusordning inte bara kan förstärkas genom mainstream-film, den gör det systematiskt. Om film som medie har ett etiskt ansvar kring genus utifrån att den ingår i det offentliga rummet drog jag slutsatsen att den har det i egenskap av att vara en kommunikativ handling i detta rum. Men som det offentliga rummet har utvecklats så bär film inte ensamt ansvar. Det offentliga rummet kollektivt, har ett gemensamt ansvar för hur det ser ut. Numer försiggår i stor utsträckning den offentliga debatten som scenisk underhållning där publikens funktion reduceras till att applådera eller bua där ingen förväntar sig någon öppen och resonerande hållning. Offentligheten är därmed inte längre primärt ett rum där åsikter bildas, utan den har blivit ett rum där åsikter och makt visas upp efter att de formats i slutna rum.

 • 210.
  Hildorsson, Lina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Etiska resonemang på särskilda ungdomshem: En kvalitativ studie om behandlingspersonals tankar om sitt agerande och etiska resonemang2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 211.
  Hjelm, Matilda
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Ett intersektionellt perspektiv av undervisningsserien: Från Sverige till himlen2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att undersöka tv-serien Från Sverige till himlen (2012) utifrån en intersektionellt perspektiv. Med hjälp av en kvalitativ filmanalys har materialet analyserats utifrån de sociala kategorierna genus, etnicitet, sexualitet och klass. Under senare resultatdiskussion analyserades resultatet även med de religiösa framställningarna och relationerna mellan de sociala kategorierna. Studien har kommit fram till följande: de tydligaste relationerna mellan de olika sociala kategorierna är mellan etnicitet och religion, etnicitet, religion och genus samt mellan religion, genus och sexualitet. Men även att tv-seriens framställning förfrämligar religionerna hinduism, thaibuddhism och shiaislam. Analysen visade också en dominans av en heterosexuell norm, kvinnans underlägsenhet, etniciteten som jämförbar med religiösa tillhörigheter och den svenska kulturens hegemoniska dominans, vilket kan ses strida mot Skolverkets värdegrund (2011:1, A) som tydligt betonar att skolor ska arbeta mot diskriminering och främlingsfientlighet.

 • 212.
  Hultin, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  Bartholdsson, Åsa
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Social Anthropology.
  Gustafsson Lundberg, Johanna
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Constructions of social and emotional abilities in textbooks2012In: the 40th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association: Abstract book, 2012Conference paper (Refereed)
 • 213.
  Hydén, Anna
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Indianerna - om att bära sitt hjärta.2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
 • 214.
  Hydén, Anna
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Änglamöten i vår tid.2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
 • 215.
  Hylén, Torsten
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  A Structuralist Reading of the Karbala Drama2007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper I will argue that the theoretical and methodological apparatus of the French structuralist Claude Lévi-Strauss, with good results can be applied to much of early Islamic historiography. I will suggest that when this method is applied to the story of the death of Husayn b. `Alī at Karbalā’ in 680, one can deduce that the function of the character of Husayn in the text is that of a “mediator” in structuralist terms. This means that he acts both to keep polar oppositions apart, and that he allows for a bridging from one opposite to the other.

 • 216.
  Hylén, Torsten
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Al-Mukhtār and the Aesthetics of Persuasion2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The first Shiʿi leader with true political power – although it was limited in space and time – after the death of ʿAli b. Abī Ṭālib was al-Mukhtār b. Abī ʿUbayd (d. 67/687). In this paper, I will argue that one reason why he succeeded in his political ambitions was that he legitimized his endeavor by deferring to ʿAli. In doing this he set a precedent for all future Shiʿi leadership. Al-Mukhtār gained authority by convincing his followers about his function as mediator between the people and the deceased ʿAli, who was still supposed to be alive and active in one way or another by many Shiʿis. As a tool of analysis I use the notion of religious aesthetics as it has been developed by Birgit Meyer and others. Meyer regards religion as a practice of mediation between the temporal and the perceived transcendental worlds, a mediation that is performed by appealing to all human senses through various media. The person in control of these media has the power to distribute and withhold religious sensations generated in the devotees; what Meyer calls “the aesthetics of persuasion”. In the paper, I will investigate three instruments of mediation used by al-Mukhtār: a living human being, a religio-political action, and an artefact. The first is his claim to act on behalf of ʿAli’s son Ibn al-Ḥanafiyya, whom he called al-mahdī, “the rightly guided”; the second, his call to revenge for ʿAli’s son al-Ḥusayn; and the third, his claim that he was in possession of an ʿAlid relic, a chair that had belonged to ʿAli. I will briefly argue that the accounts of these three instruments most probably reflect a historical reality. Of these three, in particular the designation of a mahdī was a feature that became influential in shaping Shiʿite patterns of authority in the centuries to follow.

 • 217.
  Hylén, Torsten
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  An attempt at structural analysis of the Karbala drama according to al-Tabari2007In: Al-Tabari's History: Interpretations and Challenges / [ed] Rydving, Håkan, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2007, p. 25-55Chapter in book (Other academic)
 • 218.
  Hylén, Torsten
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Berätta om Husayns död så att jag tror att jag var där2011In: Perspektiv på islam: En vänbok till Christer Hedin / [ed] Olsson, Susanne; Sorgenfrei, Simon, Stockholm: Dialogos , 2011, p. 23-28Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I artikeln behandlas nödvändigheten av att ta i beaktande de litterära och retoriska grepp som används i den tidiga islamiska historiografin för att rätt förstå den. Jag visar där vilka problem som kan uppstå om man läser den historiografiska litteraturen från denna tid alltför okritiskt.

 • 219.
  Hylén, Torsten
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Closed and open concepts of religion: The problem of essentialism in teaching about religion2014In: Textbook Gods: Genre, Text and Teaching Religious Studies / [ed] Bengt-Ove Andreassen, James R. Lewis, Sheffield: Equinox Publishing, 2014, p. 16-42Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Essentialist concepts of religion are common in the teaching of religion in schools and to a certain extent also in the academic discipline of religious studies. In this article, a number of problems with essentialist perceptions of religion are discussed. In the first part of the article a thesis is maintained, according to which essentialist conceptions of religion or specific religions are too limited to be of value in the teaching of religion. This is done through examples of essentialist expressions on religion. The examples are grouped according to a typology of different kinds of essentialism. Two main categories, each with two sub-categories are identified. Thus, the category of essentialism regarding the substance of religion is divided into transcendental or theological essentialism (which presupposes the existence of a sacred power of some kind, the experience of which is the basis for religion), and core essentialism (where it is presupposed that certain ideas or concepts constitute religion as a general category or specific religions). Likewise, the category of essentialism regarding the function of religion has two sub-categories: positive and negative essentialism. These kinds of essentialism presuppose that religion or specific religions are inherently good or harmful respectively to human be-ings. Examples from each of these categories are given and discussed. In the second part of the article, Benson Saler’s open concept of religion is presented as an alternative to essentialist or bounded perceptions. It is based on Ludwig Wittgenstein’s idea of family resemblances and on prototype theory. In connection with this, it is argued that a certain kind of conscious ethnocentrism is needed as a point of departure in the study and teaching of religion. The metaphor of education as a journey from the familiar out into the unfamiliar and back again is suggested as a possible pattern for such teaching.

 • 220.
  Hylén, Torsten
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  'Conversion' and 'Religion': Two Troublesome Concepts in the Study of Islam in Africa2013Conference paper (Other academic)
 • 221.
  Hylén, Torsten
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Dating versions of the Karbala' Story2017In: "Shii Studies: State of the Art." International Conference held at the Institute for Advanced Study, Princeton NJ (December 7‐9, 2017), 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Despite its importance for Shīʿites and other Muslims, the story of the death of Ḥusayn b. ʿAlī at Karbala in 61/680 is clearly under-researched. So, for example, except for Borrut (2015) hardly any of the previous studies made have compared different versions of the story and attempted to set a relative date to them. Such a study is necessary in order to map the development of the Karbalāʾ story and the image of Ḥusayn in the emergence of Shīʿite ideology. In this paper I will discuss the relative date of two important versions of the Karbala story related by Ṭabarī: one, relatively short and lacking in detail, is ascribed to Imam al-Bāqir (d. 114/732); the other, much longer and more detailed, is compiled by Abū Mikhnaf (d. 157/774). Studies in other fields, such as “historical Jesus-studies,” have shown that brevity and lack of details is not a certain criterion for old age of a version of a story; in order to ascertain the relative age of two versions, detailed studies have to be made and conclusions drawn from case to case. By comparing three passages in the two versions of the Karbalāʾ story: Ḥusayn’s encounter with al-Ḥurr; Ḥusayn’s attempt to negotiate with the enemy; and the killing of Ḥusayn’s baby boy, I hope to demonstrate that the version ascribed to al-Bāqir is indeed the older of the two, although its authorship cannot be established with certainty. I will also share some thoughts about the historicity of the events described in the three passages analyzed.

 • 222.
  Hylén, Torsten
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Emerging Patterns of Authority in Early Shiʿism: Mukhtar’s Use of the Aesthetics of Persuasion2019In: Shii Studies Review, ISSN 2468-2470, Vol. 3, p. 1-32Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study the author examines some aspects of authority in the movement of theShiʿite leader al-Mukhtār (d. 67/687). The notion of religious aesthetics as developedby Birgit Meyer is used as an analytical tool. It is argued that al-Mukhtār accomplishedhis political endeavour partly by introducing and controlling three “aesthetic forms”which functioned as “media” between the people and the deceased ʿAlī b. Abī Ṭālib:his claim to act on behalf of ʿAlī’s son Ibn al-Ḥanafiyya, whom he called al-mahdī, “therightly guided”; his call to revenge for the killing of ʿAlī’s son Ḥusayn; and his exhibitingof a chair that he claimed had belonged to ʿAlī. The accounts of these three media,the author furthermore argues, have an historical foundation. Finally he holds thatthrough these media al-Mukhtār was able to channel the needs and aspirations ofmany of the Shiites of Kufa into political action.

 • 223.
  Hylén, Torsten
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Essentialism i religionsundervisningen: Ett religionsdidaktiskt problem2012In: Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, no 2, p. 106-137Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Essentialist concepts of religion are common in the teaching of religion in schools and to a certain extent also in the academic discipline of religious studies. In this article, a number of problems with essentialist perceptions of religion are discussed. In the first part of the article a thesis is maintained, according to which essentialist conceptions of religion or specific religions are too limited to be of value in the teaching of religion. This is done through examples of essentialist expressions about religion. The examples are grouped according to a typology of different kinds of essentialism. Two main categories, each with two sub-categories are identified. Thus, the category of essentialism regarding the substance of religion is divided into transcendental or theological essentialism (which presupposes the existence of a sacred power of some kind, the experience of which is the basis for religion), and core essentialism (where it is presupposed that certain ideas or concepts constitute religion as a general category or specific religions). Likewise, the category of essentialism regarding the function of religion has two sub-categories: positive and negative essentialism. These kinds of essentialism presuppose that religion or specific religions are inherently good or harmful respectively to human beings. Examples from each of these categories are given and discussed. In the second part of the article, Benson Saler’s open concept of religion is presented as an alternative to essentialist or bounded perceptions. It is based on Ludwig Wittgenstein’s idea of family resemblances and on prototype theory. In connection with this, it is argued that a certain kind of conscious ethnocentrism is needed as a point of departure in the study and teaching of religion. The metaphor of education as a journey from the familiar out into the unfamiliar and back again is suggested as a possible pattern for such teaching. Finally,some examples of non-essentialist ways to introduce religions are offered.

 • 224.
  Hylén, Torsten
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Essentialism in religious education: Some reflections on a didactical problem2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In spite of the fact that essentialist views of religion have been debated for decades in other parts of the world, e.g. in the USA, it is only recently that such ideas have been contested in Sweden. Furthermore, it is mainly in academic circles that non-essentialist ideas of religion have been promoted.

  In this paper I intend to present an outline of an article where I argue that essentialist views on religion are indeed highly problematic, but are still widespread in many parts of Swedish society, not least in religious education in the schools. I will also suggest alternative views of religion and propose a hermeneutical approach to teaching religion that might help to overcome the problem of essentialism.

 • 225.
  Hylén, Torsten
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies. Uppsala universitet.
  Husayn, the Mediator: A Structural Analysis of the Karbala Drama according to Abu Ja´far Muhammad b. Jarir al-Tabari (d. 310/923)2007Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The present study has a twofold purpose: Firstly, it is an analysis of the Karbala´ Drama—i.e. the death of Husayn b. `Ali in the hands of an army which had been sent out by the Umayyad authorities, at Karbala in 60/680—as it is retold by the Muslim jurist and historiographer Abu Ja`far Muhammad b. Jarir al-Tabari (d. 310/923). Despite its importance, especially to Shi`ite Islam, this text as such has received relatively little attention among scholars of Islam. In this study, the Karbala´ Drama is regarded as a myth and the method used to analyze it is inspired by the structuralism of Claude Lévi-Strauss. Lévi-Straussian structuralism has probably never before been ap-plied to early Arabic material to the extent that it is used here. The second purpose of the study, then, is to investigate to what extent and in what mode such a method is applicable to this material. A portion of the text, called the “Text of Reference,” has been selected and thoroughly analyzed. In that analysis, a number of structural features such as codes, oppositions, mediations, and transformations have been identified and made the basis for a more cursory study of the rest of the story. An important structural feature that is detected in this way is the way the argument of the story is forwarded. By the transformation of metaphors into metonyms, the story attempts to make arbitrary relationships look natural and intrinsic. Such a relationship is that between water and blood—two liquids which are at times shed, at times withheld in the story. Husayn takes a mediating position in that he gives his water and his blood. He acts as mediator both in a negative sense (he establishes the basic Islamic opposition of good and evil), and in a positive sense (as religious guide he acts as a bridge between them).

 • 226.
  Hylén, Torsten
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Mukhtār and the Mahdī: a critical inquiry into the sources2018In: DIN - Tidsskrift for religion og kultur, ISSN 1501-9934, no 1, p. 138-157Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The concept of al-mahdī is one of the most important theological ideas in Shiʿism. Its literary meaning is ‘the rightly guided’, and this is how it was probably used in the first decades after the Prophet Muhammad. In Twelver Shiʿism it has come to denote the hidden Imam, who will one day return to redeem his followers and restore justice on earth, and in that sense it is akin to the Christian idea of the Messiah. Among scholars of early Islam there is near consensus on the view that the transition of meaning, from its literal meaning ‘the rightly guided’ to an eschatological redeemer, occurred with the Shiʿite rebel leader al-Mukhtār b. Abī ʿUbayd (d. 686) when he applied it to Muhammad b. al-Hanafiyya, the son of ʿAlī. In the present study I will contest that view. I will hold that, while it can be established from the sources that Mukhtār probably spoke of Ibn al-Hanafiyya as al-mahdī, they do not support his use of this title in a messianic sense. This eschatological meaning can only be verified soon after his death.

 • 227.
  Hylén, Torsten
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Myter2010In: Människor och makter 2.0: En introduktion till religionsvetenskap / [ed] Svensson, Jonas; Arvidsson, Stefan, Halmstad: Högskolan i Halmstad , 2010, 2, p. 31-36Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I kapitlet diskuteras mytbegreppet på introducerande nivå. En funktionell och dynamisk användning av begreppet föreslås, och två exempel ges på hur en och samma myt kan ges olika tolkningar i skilda kontexter. De exempel som behandlas är den grekiska myten om Herakles och den shi'itiska berättelsen om Husayn ibn Alis död i Karbala.

 • 228.
  Hylén, Torsten
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Myth, ritual, and the early development of Shiite identity2018In: Intellectual History of the Islamicate World, ISSN 2212-9421, Vol. 6, no 3Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The developing myth about the events at Karbala, as well as the image of al-Ḥusayn b. ʿAlī and the cult connected with him, were important factors in the shaping of early Shiite identity. In this article, I argue that some of the earliest traces of this process are found in the account of the Tawwābūn, or Penitents, events which took place in the years immediately following the death of al-Ḥusayn at Karbala in 60 AH/680 CE. Important elements of this story originate at least as early as the late first century AH/early eighth century CE. In the story we see the image of al-Ḥusayn in process of transformation from that of someone merely human to someone ascribed traits that transcend the human. In the same process, the story of his death at Karbala is in process of being elevated from a tragic story to a myth with its associated rituals.

 • 229.
  Hylén, Torsten
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Myth, ritual and the early development of Shīʿite identity2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The story of the killing of Ḥusayn b. ʿAlī at Karbalāʾ is of course one of the most important narratives in Shīʿite Islam. In this paper, a very early phase in the development of this story into a Shīʿite myth will be discussed. It will be argued that in the story of the Tawwābūn (the Penitents) we can see some of the mechanisms of this process at work.

  The paper will begin with a brief discussion of the concept of myth which leads up to a stipulated definition of myth: the term will be used to connote a narrative that is foundational to the world view and identity of a group of people. I will argue that the story of the Tawwābūn, at least the parts that are relevant in this context, date back to the beginning of the 2nd/8th century if not earlier. Finally, I will maintain that, in this early story we see how pre-Islamic stories are re-interpreted, and old rituals are filled with new meaning in accordance with the Karbalāʾ event and the Tawwābūn’s feeling of guilt concerning Ḥusayn’s fate. The story of the Tawwābūn thus testifies to the growing importance of the Karbalāʾ drama and the beginning of its development into a myth in the sense mentioned above.

 • 230.
  Hylén, Torsten
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  New Meanings to Old Rituals: The Emergence of Mourning Rituals in Shiʿite Islam2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper will discuss the emergence of Shiʿite mourning rituals around the grave of Husayn b. ʿAli. After the killing of Husayn at Karbala’ in 61/680, a number of men in Kufa feel deep regret for their neglect to come to the help of the grand­son of the Prophet. They gather and discuss how they can best make penitence for this crime. Eventually, they decide to take to arms and go against the Umayyad army – to kill those that killed Husayn, or be killed them­selves in the attempt to find revenge for him. Thus, they are called the Penitents (Ar. Tawwābūn). On their way to the battlefield they stop at Husayn’s tomb at Karbala’, dedicat­ing themselves to remorseful prayer, crying and wailing over the fate of Husayn and their own sin.

  When the Penitents perform certain ritual acts, such as weeping and wailing over the death of Husayn, visiting his grave, asking for God’s mercy upon him on the Day of Judgment, demand blood revenge for him etc., they enter into already existing rituals in the pre-Islamic Arab and early Muslim context. That is, they enter into rituals that were traditionally performed at the death of a person. What is new is that the rituals that the Penitents perform have partially received a new content. As described, the rituals are performed out of loyalty towards Husayn and the family of the Prophet. The lack of loyalty in connection with the death of Husayn is conceived of as a sin that has to be atoned. Blood revenge thus be­comes not only a pure action of revenge to restore honor, but equally an expression for true religious conversion and penitence.

  Humphrey and Laidlaw argue that ritual actions in themselves are not bearers of meaning, but that they are filled with mean­ing by the performer. Accord­ing to them, ritual actions are apprehensible, i.e. they can be, and should be filled with meaning, and the people who perform them try to do so within the context where the ritual is performed. The story of the Penitents is a clear example of mourning rituals as actions that survive from earlier times, but that are now filled with new meaning when they are performed in a new and developing move­ment with a different ideology. In later Shiʿism, these rituals are elaborated and become a main tenet of this form of Islam.

 • 231.
  Hylén, Torsten
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Praying Aloud or in Silence?: On Conceptual Blending and Emotions in the Analysis of Rituals2011In: Religion, a Human Phenomenon: Xxth World Congress of the International Association for the History of Religions: Proceedings, Toronto: International Association for the History of Religions , 2011, p. 264-Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In this paper I try to apply theories from cognitive linguistics, mainly the idea of "conceptual blending" as outlined by Fauconnier and Turner in their book "The Way We Think" (2002). Arguments and metaphors, they hold, can be analyzed as conceptual blends. In an article from 2005, Edward Slingerland connects this theory with the concept of "somatic markers" or "gut feelings" as developed by the neurologist Antonio Damasio (1994). Slingerland argues that the somatic markers are important when presenting an argument. We do not only rely on the purely rational capacities of our listeners when we argue, but by connecting our arguments to somatic markers we appeal to the feelings of those we try to convince. Two basic arguments in my paper is 1) that rituals can be analyzed as conceptual blends, and 2) that an important function of many rituals is that they reinforce certain basic feelings, thereby disposing the performer of a specific ritual to follow the norms that underlie the current interpretation of that ritual. As an example I use the controversy on the Muslim salat among the Gayo people of Sumatra, that John R. Bowen describes in his works (1984, 1993).

 • 232.
  Hylén, Torsten
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Revenge or Martyrdom!: The Story of the Penitents as a Link to the Early Development of Shi'ism2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the story of the Penitents (ar. Tawwābūn) we are told about a group of men in early Islam, who deeply regret that they did not support Husayn b. ‘Alī, the grandson of the Prophet, when he was killed at Karbala in 680 CE. In their remorse, they first discuss the option of committing collective suicide. As this is prohibited in the Qur’ān, however, they decide to seek revenge by going against the Umayyad army. This will certainly lead to their death, and they accept this as martyrdom for true Islam which will cleanse them from their sin.

  As the story most likely is written down as early as the middle of the 8:th century, and probably has earlier roots, it is remarkable that very little attention has been paid to it in academic research. In spite of its old age, it incorporates many elements that later came to be basic in Shi‘ite Islam. At the same time, however, other components in later Shi‘ite theology and ritual, such as the Shi‘ite imamology, that began to develop around the mid-8:th century, are lacking in the story. Thus, it is an important link to the understanding of the development of early Shi‘ism.

  In this paper I will introduce a research project concerning the story of the Penitents that is financed from the Swedish Research Council. In the project, the story will be studied from three perspectives. First, the history of tradition will be focused, and three different versions of the story, i.e. the versions by Ibn A‘tham al-Kūfī, al-Balādhurī and al-Tabarī, will be compared and the relations between them will be analyzed. Second, special attention will be paid to the theological ideas expressed in the text in relation to those that developed later in Shi‘ism. Third, the rituals performed in the story will be studied in connection with rituals in the surrounding culture as well as in later Shi´ism.

 • 233.
  Hylén, Torsten
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Shiitisk islam i vardande: Myt, rit och identitet2015In: En profil i profilen: Vänbok till Bo G Jansson / [ed] Catharina Nyström Höög, Charlotte Lindgren & Sverre Wide, Falun: Högskolan Dalarna, 2015, p. 3-19Chapter in book (Other academic)
 • 234.
  Hylén, Torsten
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  The Date of the Story of the Tawwābūn2017In: Studia Islamica, ISSN 0585-5292, E-ISSN 1958-5705, Vol. 112, no 2, p. 175-205Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The movement of the Tawwābūn (“Penitents”) emerged after the killing of Ḥusayn b. ʿAlī at Karbalāʾ in 61/680. Although several scholars have held that the story of the Tawwābūn is indeed old, it has been little studied. In this article an analysis is made of a central section of the story: the account about the Tawwābūn’s visit at Ḥusayn’s grave. The three versions of this account is analysed by means of tradition- and content critical methods. It is concluded that behind the three versions lie two earlier reports that date back at least to the end of the 1st century AH/the beginning of the 8th century CE. This story is, hence, of importance for the study of the early development of Shīʿite ideas and rituals.

 • 235.
  Hylén, Torsten
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  The hand of God is over their hands (Q. 48:10): on the notion of covenant in al-Ṭabarī’s account of Karbalāʾ2016In: Journal of Qur'anic Studies, ISSN 1465-3591, E-ISSN 1755-1730, Vol. 18, no 2, p. 58-88Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article is an analysis of the story of the killing of Ḥusayn b. ʿAlī at Karbalāʾ in 61/680, as it is presented by Abū Jaʿfar Muḥammad b. Jarīr al-Ṭabarī (d. 310/923). The main argument is that the notion of the divine covenant, which permeates the Qur’an, constitutes a framework through which al-Ṭabarī views this event. The Qur’anic idea of the covenant is read in structural/thematic continuity with the Hebrew Bible account of the covenant between Yahweh and the Hebrew people, which has, in turn, been traced back in its basic form to Late Bronze Era treaties between rulers and their vassals.

   

  The present study focusses on four speeches ascribed to Ḥusayn during the encounter he and his group had with the vanguard of the Kūfan army led by al-Ḥurr. These are analysed in accordance with their use of Qur’anic covenant vocabulary. They are also categorised within the broader framework of the eight standard characteristics of Ancient West Asian and Biblical covenants, as presented by George Mendenhall and Gary Herion, which have recently been developed in a Qur’anic context by Rosalind Ward Gwynne. This article argues that al-Ṭabarī’s Karbalāʾ narrative presents the pact of loyalty to Ḥusayn as a clear extension of the divine covenant.

 • 236.
  Hylén, Torsten
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Är Kerbela-dramat en myt?1997In: Myter och mytteorier: Religionshistoriska diskussioner och teoretiska ansatser / [ed] Svalastog, Anna Lydia; Sundqvist, Olof, Uppsala: Teologiska institutionen, Uppsala Universitet , 1997, p. 55-71Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln diskuterar begreppet myt i islam. Traditionella definitioner fokuserar berättelsernas innehåll snarare än deras funktion. Detta gör att de flesta berättelser som för muslimer är grundläggande för deras tro utesluts ur katgorin myter. I artikeln analyseras Karbala-myten med hjälp av L. Honkos fyra mytkriterier. Slutsatsen av analysen är att, ur ett funktionellt perspektiv kan denna berättelse betraktas som en myt för shi´itisk islam. Till sist nämns också några andra islamiska berättelser som i funktionell mening kanske också kan räknas som myter.

 • 237.
  Hörberg, Nikolinn
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Apokalyptiska förställningar i Islamiska staten Al-Malhama Al-Kubra: En religionsvetenskaplig uppsats2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna forskningsuppsats riktas fokus på de apokalyptiska föreställningarna som finns i islam och i den Islamiska staten (IS).Apokalyps handlar om vad som händer innan jordens undergång och idéerna om apokalyps finns inom de flesta religionerna, men de skiljer sig dock ifrån varandra.IS tankar om apokalypsen handlar om att man ska upprätta ett nytt kalifat och förbereda inför al-Malhama – al-Kubra. Al-Malhama betyder det hårda kriget och al-Kubra betyder den stora, tillsammans översätts detta till den stora hårda striden.De förbereder inför al-Malhama – al Kubra genom att uppmana alla äkta sunnimuslimer till att vara med och slåss i den stora striden som kommer vid världens slut. Ytterligare en apokalyptisk föreställning är att Jesus ska återuppstå och slåss emot Dajjal (Antikristus).Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur apokalyptiska symboler framställs i tidskriften Dabiq jämfört med hur de framställs i litteraturstudierna Apocalypse in Islam och The ISIS Apocalypse, samt hur dessa apokalyptiska symboler används för att skapa en “vi och dem” känsla.Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur IS egna tidskrift Dabiq använder sig av apokalyptiska symboler, samt hur de också framställs i två olika böcker som berör ämnet. Målet är då att se om symbolerna används i tidskriften som de framställs i den vetenskapliga litteraturen. Uppsatsen belyser dessutom om de apokalyptiska föreställningarna ligger till grund för att det bildas en “vi och dem” känsla som teorin i uppsatsen framhäver kan förekomma vid val av specifika ord. Teorin menar att aktörer väljer ut och använder vissa ord för att övertyga andra religiösa människor till att få liknande åsikter som de vill framföra. De menar att aktörer försöker skapa ett ”vi” mot ”dem”.Materialet som används i studien är böckerna Apocalypse in Islam, är skriven av Jean- Pierre Filiu och The ISIS Apocalypse. The history, strategy and doomsday vision of the islamic state som är skriven av William McCants. Jag har också använt IS egna tidskrift Dabiq som började att ges ut under 2014 när de apokalyptiska föreställningarna var som störst.De metoder som används i arbetet är; Närläsning, en vetenskaplig analysmetod där syftet är att läsaren ska få en djupare förståelse för texten.Denna metod har använts vid inläsning av materialet.Det används en retorikanalys för att framställningen av analysen i uppsatsen.Även en komparativ, vetenskaplig metod har nyttjats för att beskriva och analysera skillnader genom jämförelser. Denna metod använder jag då jag jämför de apokalyptiska symbolerna i mitt valda material samt i jämförandet mellan tidskriften Dabiq och den utvalda teorin i uppsatsen.Resultatet visade att det används mer typiska apokalyptiska symboler i de två böckerna jämfört med IS egna tidskrift. Böckerna använder symbolerna för att informera läsarna om det apokalyptiska tänkandet inom islam, medan tidskriften använder dessa för att uppmana jihadistiska unga män runtom i världen vilken stor betydelse de själva har vid tidens slut. Det som lockar är att känna sig utvald av gud och att få vara del av någonting större än livet självt.Resultaten visade också att de apokalyptiska symbolerna både i tidskriften och i böckerna leder till en ”vi och dem” känsla.

 • 238.
  Jansson, Linus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Befrielse från friheten: En studie av Islamiska Statens ideologiska diskurser i en musikvideo utifrån religionsbeteendevetenskapliga, media-liseringsteoretiska och kunskapssociologiska perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 239.
  Johansson, Anton
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Håll dig borta från skolan, Gud.: En argumentationsanalytisk studie över januariavtalpartiernas deltagande i debatten om religiösa friskolor under valrörelsen 20182019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna text är en argumentationsanalytisk studie som undersöker hur partierna som ingått januariavtalet har debatterat religiösa friskolor under valrörelsen 2018 fram till 30 april 2019. Syftet är analysera de argument som partierna presenterat för och emot religiösa friskolor i Sverige, samt undersöka om och på vilket sätt deras åsikter utvecklats sedan friskolereformens genomförande. Den huvudsakliga metoden som används är argumentationsanalys. 10 debattartiklar från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet analyseras. För att få en fördjupad förståelse för partiernas ställningstaganden analyseras även centrala åsiktsdokument från tidpunkten av friskolereformens införande och idag. Resultatet visar att det förekommer olika slags argument för att skärpa kontroller och att förbjuda religiösa friskolor. Två saker som är gemensamma för Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är att de argumenterar utifrån normativa teser och i deras argumentation mot religiösa friskolor har ett stort fokus på att kritisera fenomen som redan idag är förbjudna. Centerpartiet avstod helt från att debattera frågan på de stora debattsidorna under valrörelsen 2018.  Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet har formulerat en tydligare kritik gentemot religiösa friskolor jämfört med vid införandet av friskolereformen. Studien visar också på att Socialdemokraterna är det parti som varit mest aktivt i debatten och som framfört skarpast kritik mot religiösa friskolor.

 • 240.
  Johansson, Michaela
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Eleven som resurs i religionsundervisningen: En intervjustudie om lärares användning av elever som resurs i religionsundervisningen2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka om och hur fyra lärare på två skolor, med olika etniska sammansättningar i klassrummen, använder elever som resurs i religionsundervisningen. Metoden i undersökningen har bestått av intervjuer. För att söka svara på syftet har fyra frågeställningar ställts som handlar om hur lärare använder elever som resurs, i vilka syften lärare använder elever som resurs, vilka för- och nackdelar metoden kan ha samt frågeställningen om denna metod kan vara givande för att uppnå styrdokumentens målskrivningar. Resultatet visar på olika sätt att arbeta med metoden, allt ifrån spontana diskussioner och värderingsövningar till elevredovisningar. För- och nackdelar med metoden framkommer i intervjuerna, bland annat genom diskussioner om risken för mobbning och kränkningar men också i form av fördelar som att metoden skapar en förståelse och respekt för andra människor hos eleverna. Vidare dras en slutsats om att detta är en givande metod att använda sig av för att uppnå styrdokumentens målskrivningar eftersom det går att se positiva konsekvenser av metoden som i sin tur kan anses gynnande för elevernas utveckling av styrdokumentens mål.

 • 241.
  Johansson, Michaela
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Läraren och den mångkulturella skolan: En litteraturstudie om lärares förhållningssätt till mångkultur och olika religiösa identiteter i skolkontexten2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med hjälp av en systematisk litteraturstudie som metodansats och Banks teori om multikulturell utbildning som teoretisk ansats har en undersökning om lärares förhållningssätt och attityder till mångkultur och olika religiösa identitet i klassrummet gjorts. Även möjligheter och hinder i det mångkulturella klassrummet och hur lärare bör hantera en undervisning för att göra den så förenlig med läroplanen som möjligt, har gjorts. Sex avhandlingar har analyserats och diskuterats utifrån Banks teori om multikulturell utbildning. Resultatet visar att majoriteten av lärarna i de analyserade studierna intar positiva förhållningssätt och attityder till olika religiösa identiteter i klassrummet. Möjligheter och hinder i det mångkulturella klassrummet har också identifierats av forskningen och därefter diskuterats mot teorin om multikulturell utbildning. Vidare kan man se att de fem dimensioner som Banks presenterar i sin teori om multikulturell utbildning behöver praktiseras i en skolkontext för att kunna ge alla elever en god och rättvis undervisning, och för att ge alla elever, oavsett kulturell, etnisk och religiös bakgrund samma chans till en lyckad utbildning.

 • 242.
  Johansson, Peter
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Sine ira et studio: En kvalitativ analys av institutionaliseringsprocessens konsekvenser inom den nypaganistiska rörelsen Church of All Worlds2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen har för avsikt att undersöka hur den nypaganistiska, och i första hand nordamerikanska, rörelsen Church of All Worlds reagerar mot förändring och institutionalisering. För att förstå institutionaliseringsprocessens bakomliggande krafter och identifiera dess konsekvenser, är det övergripande syftet med uppsatsen att utifrån en fallstudie av Church of All Worlds undersöka hur organisationen under sina verksamhetsår förändrats i fråga om (1) förhållande till samhället, (2) ideologi, (3) organisatorisk struktur och (4) ledarskap. Utgångspunkten är att betrakta rörelsen som dels religiös och spirituell, dels organisatorisk och ekonomisk, varför uppsatsen lutar sin teoribildning mot både religions- och samhällsvetenskapen och mot organisationsteorin. Som samhälleliga samt organisatoriska faktorer till Church of All Worlds institutionalisering finner vi den postmoderna motreaktionen mot industrisamhällets missförhållanden samt kritiken mot existensen av den objektiva sanningen. Institutionaliseringens följder är emellertid att rörelsen slutligen upptas som en del av det sen-moderna samhällssystemet. Förändringen märks i första hand då rörelsen under 80-talet förvandlas till en ekonomiskt intresserad organisation med tjänstehierarkier och reglerat ansvar som påföljder. Den byråkratiska arbetsordningen urlakar inte bara rörelsens ideologi, utan tvingar också den nu demokratiskt tillsatte ledaren till radikala åtgärder för att återfå sin makt, något som når sin kulmen i en konflikt med ledarens sorti som yttersta konsekvens.

 • 243.
  Jöhnemark, Shirin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  "Varför ska man göra sig till, varför ska inte jag räcka till som jag är?": En diskursanalytisk studie av filmerna Porrskadad – Tjejer och Porrskadat 2.0 – Killar rörande de medverkandes förhållande till pornografi utifrån könsroller, makt, identitet och sexualitet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Pornografikonsumtionen och dess lättillgänglighet påverkar ungdomars syn på könsroller, makt, identitet och sexualitet. Utifrån detta är syftet med denna studie att undersöka vilka diskurser som uppstår i det valda materialet när ungdomar talar om sina erfarenheter av pornografi. Således utgår studien från frågeställningar om vilka diskurser som finns rörande könsroller, makt, identitet och sexualitet i relation till pornografi. Genom att utgå från genusvetenskapens teoribildning kring begreppen; genusstruktur; hegemonisk maskulinitet; jagidentitet och kropp; könsroll; makt samt rena relationen och plastisk sexualitet, utförs en diskursanalys på två kortfilmer (cirka 15 minuter vardera) bestående av intervjuer med unga killar och tjejer. Resultatet visar att flertalet diskurser går att finna samt att dessa skiljer sig åt beroende kön och sexuell läggning.

 • 244.
  Jönsson, Runa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Vägen in och ut: En kvalitativ studie om kristna homosexuella personers berättelser om sin process att komma ut med sin sexualitet för sig själva, sina nära och sin församling2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att identifiera gemensamma teman och mönster i fem livsberättelser som kristna hbtq-personer från olika trossamfund skrivit i sin process att komma ut med sin sexuella identitet, både för sig själva och för sin omgivning. Vilka likheter och mönster går att finna i livsberättelserna? Studien genomförs utifrån en kvalitativ, tematisk innehållsanalys med efterföljande analys utifrån ett religionsociologiskt och ett teologihistoriskt perspektiv.

  Livsberättelserna hämtade från Lundholm, Anton, (2017). Välkommen in i min garderob – en självbiografisk berättelse om att vara gay och kristen. Libris.

  Voionmaa, Inkaliisa, (2018). Nu hade vi ju varandra – berättelser från 40 år av ekumeniskt arbete för och av kristna hbtq-personer, Riksförbundet EKHO samt

  Gyll, Erik, Ohlsson Sandahl, Frida (2018). Så att jag kan komma in – kristen tro och hbtq. Författarna och Riksförbundet EKHO

  Kyrkan har två synsätt på homosexuell läggning, orätt och fel, vilket grundas av tradition och tolkning i förvetenskapliga bibliska texter. Den andra, att gamla synsätt får ge vika för ett modernt samhälle och en modern kyrka där mänskliga värden såsom demokrati och rätten till sin egen sexualitet är viktigare än judiska lagar och regler som skrevs i en tid då samhället hade andra värderingar, dessa utifrån den kontext som rådde.

  Flera av berättelserna visar på gemensamma drag som ensamhet, lögn och dubbelliv innan personerna kom ut med sin sexuella läggning.

 • 245.
  Kadora, Nadia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Kan religionsundervisningen skapa broar mellan människor?: Gymnasielevers syn på religionskunskapsämnets mening i skolan och undervisningen i det2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The overall aim of this study is divided into two parts, firstly to analyze the view of

  four swedish upper secondary school students on what the meaning with religious

  education in Sweden should be. Secondly, to analyze how these four students experience

  their education in religion and compare it with their teachers view on the meaning

  of religious education and how she conducts the teaching. It is an empirical

  study and the results are based on semistructural interviews made individually with

  each participant. The analytical approach is a hermeneutic analysis with interpretation

  as the main focus.

  The findings and the result of the study indicates that the swedish students view the

  religious education as an important subject to understand and explore their own

  worldviews, other peoples views, traditions and differences. The students and the

  teacher have similar thoughts on what the meaning with religious education should

  be, but in practise the students lack an inside perspective of religions, a meeting with

  people who identify themselves as religious. The teacher however does not include

  this in her education, nor does she speak of this during the interviews.

  The results also show that the swedish students thoughts about religious education is

  very similiar to what previous research has shown is lacking in the swedish education

  in religion. In summary, both the students and previous research points out that the

  inside perspective in religious education is very important to be able to reach the

  goals of the curriculom in the subject, which include a development of understanding

  different religions and people.

 • 246.
  Kadora, Nadia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Vad är meningen med religionskunskapsämnet?: Fyra svenska forskares syn på ämnets mening i jämförelsemed fem engelska religionsdidaktiska modeller2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this literature study is to find out how four Swedish scholars identify themeaning of the subject religious education in Sweden. Thereafter the result of theSwedish scholars interpretation is to be compared with British theories on how religiouseducation may be applied in schools through different strategies and principlesdeveloped by five different RE scholars.The method used in this thesis is a systematic literature study with a qualitative hermeneuticmethod. The empirical literature is analyzed and interpreted by me and thereafterplaced in the right context to read how the scholars view the subject. Accordingto the scholars and the Swedish curriculum, the results showed that the Swedishscholars have a similar view on what they think is the meaning with RE. The fundamentalidea is that the education should be child-centered and evolve around pupilsknowledge, background and abilities to attain the purpose of the subject. Which willlead to an immersed knowledge, understanding, respect and tolerance for different religiouspositions.Both the British and the Swedish scholars agreed that the dominating secular and atheistpoint of view in the classrooms and in the society, constitutes challenges for theteachers to apply the different strategies to achieve the meaning of RE. The Swedishscholars opine that the RE needs to contribute to learning about and learning fromreligions through different perspectives that show religions from the inside perspectiveand the outside perspective.

 • 247.
  Karlsson, Fredrik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Anthropomorphism and mechanomorphism2012In: Humanimalia - a journal of human/animal interface studies, ISSN 2151-8645, E-ISSN 2151-8645, Vol. 3, no 2, p. 107-122Article in journal (Refereed)
 • 248.
  Karlsson, Fredrik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Critical anthropomorphism and animal ethics2012In: Journal of Agricultural and Environmental Ethics, ISSN 1187-7863, E-ISSN 1573-322X, Vol. 25, no 5, p. 707-720Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Anthropomorphism has long been considered a cardinal error when describing animals. Ethicists have feared the consequences of misrepresenting animals in their reasoning. Recent research within human-animal studies, however, has sophisticated the notion of anthropomorphism. It is suggested that avoiding anthropomorphism merely creates other morphisms, such as mechanomorphism. Instead of avoiding anthropomorphism, it is argued that it is a communicative strategy that should be used critically. Instances of anthropomorphism in animal ethics are analyzed in this paper. Some analogies made between people and non-human animals in present theories of animal ethics are clear instances of psychological anthropomorphism. Other analogies are implicit cases of cultural anthropomorphism. It is argued that animal ethics needs to take the wider discourse of critical anthropomorphism into account in order to sophisticate the understanding and use of anthropomorphic projections. Anthropomorphism is an efficient tool of communication, and it may be made an adequate one as well.

 • 249.
  Karlsson, Fredrik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Mobility, animals, and the virtue of justice2019In: Mobilities, mobility justice and social justice / [ed] Nancy Cook & David Butz, New York: Routledge, 2019Chapter in book (Refereed)
 • 250.
  Karlsson, Fredrik
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Szatek, Elsa
  Stockholms universitet.
  Helandet i sårbarheten2017In: DRAMA: Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, ISSN 0332-5296, no 1, p. 6p. 12-17Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
2345678 201 - 250 of 392
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf