du.sePublications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 1678
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Blom, Sandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Matematiska problem i undervisningen: En intervjustudie med sex lärare i årskurs 1-3 på tre skolor om hur de arbetar med matematiska problem2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att få kunskap om vilka matematiska problem som används i skolan, samt hur lärares arbete ser ut kring dessa. Syftet har upp-fyllts genom att svar sökts på två frågeställningar: vilka matematiska problem an-vänds i undervisningen i årskurs 1-3 och hur arbetar lärare med dessa problem. Svaren har sökts genom kvalitativa lärarintervjuer som utgått från en intervju-guide. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att sedan analyseras med hjälp av en innehållsanalys. Studiens resultat visar att lärare har olika uppfattning-ar kring hur ett matematiskt problem ska se ut. Enighet finns dock kring att pro-blemet ska vara lätt att förstå, ha olika lösningsmetoder, samt att eleverna ska kunna rita upp problemet. Resultatet visar även att lärare arbetar med matematiska problem på olika sätt. Ett mönster kan dock ses i att de flesta lärare har introdukt-ion, eget arbete (enskilt eller i grupp) och sedan en eventuell genomgång.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 202.
  Blom, Sandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Matematiska problem i undervisningen: En intervjustudie med sex lärare i årskurs 1-3 på tre skolor om hur de arbetar med matematiska problem2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att få kunskap om vilka matematiska problem som används i skolan, samt hur lärares arbete ser ut kring dessa. Syftet har upp-fyllts genom att svar sökts på två frågeställningar: vilka matematiska problem an-vänds i undervisningen i årskurs 1-3 och hur arbetar lärare med dessa problem. Svaren har sökts genom kvalitativa lärarintervjuer som utgått från en intervju-guide. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att sedan analyseras med hjälp av en innehållsanalys. Studiens resultat visar att lärare har olika uppfattning-ar kring hur ett matematiskt problem ska se ut. Enighet finns dock kring att pro-blemet ska vara lätt att förstå, ha olika lösningsmetoder, samt att eleverna ska kunna rita upp problemet. Resultatet visar även att lärare arbetar med matematiska problem på olika sätt. Ett mönster kan dock ses i att de flesta lärare har introdukt-ion, eget arbete (enskilt eller i grupp) och sedan en eventuell genomgång.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 203.
  Blom, Sandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Organiseringens betydelse i geometri: - En litteraturstudie i hur läraren kan organisera arbete i geometri för att elever i årskurs F-3 ska få möjlighet att ar-beta på ett argumenterande och problemlösande sätt.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur undervisningen kan organiseras i geometri för att skapa möjligheter till ett varierat arbetssätt i klassrummet. Syftet har uppfyllts genom att svar sökts på en frågeställning: Hur kan läraren organisera undervisningen i geometri för att elever i årskurs F-3 ska få möjlighet att arbeta på ett argumenterande och problemlösande sätt? Sökning av svar har skett genom en systematisk litteraturstudie där tidigare forskning granskats och analy-serats. Studiens resultat visar att uppgiftens utformning har betydelse för att eleverna ska få möj-lighet att arbeta på ett argumenterande och problemlösande sätt. Resultatet visar även att lärarens uppmuntran och stimulans till eleverna har betydelse för elevernas argumenterande och problem-lösande förmåga.

 • 204.
  Blomberg, Malin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Laborativ matematik: En insyn i matematiklärarens laborativa arbetssätt i grundskolan F-32019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 205.
  Blomgren, Karin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Språkutvecklande arbetssätt: En intervjustudie av lärare i natur- ochsamhällsvetenskapliga ämnen i år 7-92015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet var att undersöka vilket språkligt ansvar lärare i natur- ochsamhällsvetenskapliga ämnen tar i undervisningen, och i vilken utsträckning,samt vilka språkutvecklande arbetssätt som de använder sig av. Informanterna,sju till antalet, som deltog i den kvalitativa intervjubaserade undersökningen ärverksamma behöriga lärare i natur- respektive samhällsvetenskap i år 7-9 vid ensvensk skola.Resultaten som framkom visar att lärarna i undersökningen anser att de arbetarspråkutvecklande i stor omfattning men samtidigt att de inte räcker till förelevernas behov. De arbetssätt som lärarna använder sig av har de själva arbetatfram men de uppger att de saknar fortbildning i arbetssätt som enligt forskningantas gynna elevernas lärande. Språkutvecklande arbetsätt som lärarna användersig av är: praktisk tillämpning och vardaglig anknytning till ämnet,ämnesordlistor, begrepp och resonemang förklaras, hjälpmeningar för att fåigång och stötta skrivandet, hjälp med att formulera skriftligt och genom attutgå från vardagsspråk och utveckla till skolspråk.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 206.
  Blomqvist, Gabriella
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Arbeta med digitala resurser i åk 1-3 inom matematik: En litteraturstudie om hur digitala resurser används och i vilket syfte.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få kunskap, genom tidigare forskning och studier inom ämnet matematik, om hur digitala resurser används i årskurs 1-3 och i vilket syfte digitala resurser används. Arbetet är en systematisk litteraturstudie vilket betyder att frågorna har ställts till tidigare forskning. Resultatet visar bland annat att elever och lärare i skolan använder interpersonal-computer och interaktiva skrivtavlor. Det är individuellt arbete med interpersonal-computer arbetar och eleverna får direkt feedback. Interaktiva skrivtavlor kan användas av både lärare och elever och både i helklass och individuellt. Resultatet visar också bland annat att genom användning av digitala resurser får läraren elevernas uppmärksamhet och den bevaras längre. Elevernas tänkande stimuleras också och elevernas fokus behålls på ämnet.

 • 207.
  Blomqvist Ingvarsson, Eva
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Musikundervisningens organisation i grundskolan: En fallstudie av två F-6 skolor2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min undersökning var att beskriva grundskolans ledningsarbete och organisation av musikämnet på två skolor. Det visade sig att organisationen såg olika ut på skolorna. Det som de hade gemensamt var musikläraren. De olika frågeställningarna handlade om organisationen av musikämnet, disponeringen av undervisningstiden, kursplanens progression och musikens roll hos de olika informanterna. Det visade sig att dessa frågeställningar hörde samman och var beroende av varandra. De yttre ramfaktorerna begränsade musiklärarens handlingsutrymme och ledde till en målstyrd undervisning. Rektorernas uppfattningar om musikämnets roll handlade till största delen om framträdanden, där musikämnet har en viktig roll på skolorna. Allt hänger ihop med en rektors förmåga till pedagogiskt ledarskap, förståelsen av vikten av kollegialt lärande och ämnenas lika värde.

 • 208.
  Blomqvist, Lina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Läxor i engelskundervisningen: En studie om hur lärare ser på engelskläxor och ordinlärning i årskurs 4-62016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läxor är en omdiskuterad fråga i den svenska skoldebatten med många argument både för och emot och för att kunna ta ställning i frågan är det viktigt att det finns tillgänglig kunskap om läxans för- och nackdelar. Detta en empirisk studie om lärares inställning till läxor och ordinlärning i engelskundervisning i grundskolans årskurs 4-6. Tidigare forskning om läxor och ordinlärning beskrivs och under studien har sju verksamma engelsklärare intervjuats. Metoden som används är en strukturerad intervju, där frågor har antecknats på förhand innan intervjun genomförts. Detta har gjorts för att minimera risken att informanternas svar påverkas av forskarens följdfrågor. Intervjuerna har spelats in och transkriberats för att sedan analyseras utifrån studiens teoretiska perspektiv, kognitiv lingvistik. Resultatet av analysen redovisas i studien och diskuteras med koppling till tidigare forskning och det teoretiska perspektivet. Resultatet av studien är att lärare idag använder sig av flera olika typer av läxor i engelska för att främja elevernas ordinlärning och glosläxan är den vanligast förekommande varianten. Lärarnas åsikter och föreställningar om läxor och ordinlärning skiljer sig mycket, vilket även reflekteras i forskningen om huruvida läxor bör användas och hur ordkunskap bäst undervisas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 209.
  Blomqvist, Lina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Vocabulary learning and homework in the upper elementary EFL classroom.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Vocabulary homework is a common feature in the English subject in Sweden. Often the pupils are given a list of words they are to memorize for a pending test. In this literature review the author aims to analyze what the current research says about homework and how homework can be used effectively for EFL learners in elementary school, with a focus on both homework and vocabulary learning research. Cognitive linguistics has been used as a theoretical perspective to help answer the research questions. Results indicate that homework has limited effect on younger learners and should not be used, while, some researchers claim that it can be effective if introduced properly. Regarding vocabulary learning, it is important that vocabulary is relevant to the learner and that words are taught through a meaningful context. Therefore, vocabulary homework for EFL learners in elementary school should consist of words and phraseology which have a personal relevance to the learner, or key words for subjects taught in class. The conclusion of the study is that it is up to the teachers to determine if they should use vocabulary homework or not when teaching EFL, as long as the decision is based on current research.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 210.
  Bohnsack, Moa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  ”Jättebra, fortsätt så!”: Responsens betydelse för motivationen i ämnet idrott och hälsa2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 211.
  Boholm, Jessica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Pedagogisk dokumentation som redskap för utvecklingsarbete i förskoleverksamhet: En kvalitativ studie om verksamma pedagogers förståelse av pedagogisk dokumentation2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få ökad kunskap om hur förskollärare förstår och använder pedagogisk dokumentation som ett redskap för utvecklingsarbete. Den metod som användes var kvalitativa intervjuer med tre informanter. Materialet har analyserats och tolkats utifrån ett socialkonstruktivistiskt och posthumanistiskt perspektiv med hjälp av koncepten samverkan, planering, förändring och återskapande.

  De slutsatser man kan dra av studiens resultat är att pedagogisk dokumentation används som ett redskap för ett utvecklingsarbete, men att diskussioner i arbetslaget är knapphändiga och direktiven från förskolechefen dåligt kommunicerade. Förskollärarna i studien känner osäkerhet över förutsättningarna för och kraven på den pedagogiska dokumentationen. Trots bristande kollegiala diskussioner i samband med pedagogisk dokumentation förefaller det råda väl planerade och balanserade aktiviteter som används som en del i den pedagogiska dokumentationen.

 • 212.
  Bolander, Josefin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Undersökande arbete i grundskolans årskurs F-7: En kvalitativ intervjustudie om lärares syften medundersökande arbete i NO-undervisningen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vad verksamma lärare önskar uppnå med

  undersökande arbete i NO-undervisningen. Studiens frågeställning har besvarats

  genom en kvalitativ forskningsstudie där sju lärare verksamma i årskurs F-7

  intervjuats angående vilka syften de har med undersökande arbete. De utvalda

  deltagarna undervisar i naturvetenskap och är verksamma på fyra olika skolor.

  Studiens resultat visar fyra olika huvudsyften som uttrycks i samband med

  undersökande arbetssätt i NO-undervisningen. Samtliga lärare var överens om att

  undersökande arbete kunde bidra till att naturvetenskapliga teorier synliggjordes och

  konkretiserades, vilket också var det vanligaste syftet. Deltagarna beskrev också hur

  de önskade erbjuda eleverna möjlighet att använda flera olika uttrycksformer för att

  skapa en undervisning som passar samtliga elever. Vidare önskade lärare att öka

  elevernas intresse för naturvetenskap genom att arbeta undersökande samt att skapa

  givande samtal och diskussioner.

 • 213.
  Bolander, Josefin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Undersökande arbetssätt i grundskolan: En systematisk litteraturstudie om hur ett undersökande arbetssätt kan främja elevers lärande av naturvetenskapliga begrepp och fenomen2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vad tidigare forskning funnit betydelsefullt

  för elevers lärande av naturvetenskapliga begrepp och fenomen kopplat till ett

  undersökande arbetssätt. För att besvara studiens frågeställning har en systematisk

  litteraturstudie genomförts där tidigare forskningsresultat analyserats och diskuterats.

  Litteraturen till denna studie har sökts fram i databasen avhandlingar.se och den

  vetenskapliga tidskriften NorDiNa. Denna studies resultat visar tre betydelsebärande

  faktorer som kan främja elevers lärande av naturvetenskapliga begrepp och fenomen

  vid undersökande arbetssätt. En viktig faktor är lärarens syften med undervisningen

  samt dennes agerande att synliggöra dessa för eleverna så att möjlighet ges att koppla

  undersökningen till ett naturvetenskapligt innehåll. Vidare har kommunikation och

  elevers språkliga förmåga visat sig betydelsefull. Diskussioner och samtal om ett

  naturvetenskapligt innehåll har visat sig ha positiv effekt på lärprocessen. Dock kan

  en bristande förståelse för ämnesspecifika ord och begrepp bland annat begränsa

  deltagandet i diskussioner och samtal eftersom möjligheterna att skapa korrekta

  naturvetenskapliga sammanhang begränsas. Den sista betydelsebärande faktorn som

  funnits är lärarens förmåga att skapa undersökande arbeten som kopplar till elevernas

  tidigare erfarenheter eftersom detta beskrivs som en förutsättning om eleverna ska

  ges möjlighet att knyta sina upptäckter till bakomliggande naturvetenskapliga teorier.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 214. Bolsöy, Elina
  Antingen är man smart eller inte, det är inget man kan påverka: En undersökning om i vilken utsträckning ett statiskt mindset förekommer bland elever i lägre årskurser2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka i vilken utsträckning ett statiskt mindset förekommer bland elever i årkurs 3, i Sverige. Frågeställningen besvaras genom en enkätundersökning där 8 skolklasser, totalt 125 elever, medverkar. Resultatet visar att ett statiskt mindset förekommer, men i låg utsträckning, bland elever i årskurs 3. Ett utstickande resultat förekommer på tre av de enkätfrågor som behandlas i detta arbete, där ett statiskt mindset förekommer i betydligt högre utsträckning. Resultatet diskuteras med utgångspunkt i tidigare forskning och teorier om mindset samt i bredd med läroplanen (LGR 2011) och resultatet från PISA-provet med den efterföljande elevenkäten. Resultatet kan fylla en tom lucka i tidigare forskning då ingen studie hittats som direkt undersökt i vilken utsträckning ett statiskt mindset förekommer bland elever i lägre årskurser. Resultatet visar på ett behov av att fortsatt forskning bedrivs om mindset och dess konsekvenser för elevers utveckling och prestation inom matematikämnet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 215.
  Bolsöy, Elina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Antingen är man smart eller inte, det är inget man kan påverka.: En undersökning om i vilken utsträckning ett statiskt mindset förekommer bland elever i lägre årskurser.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka i vilken utsträckning ett statiskt mindset förekommer bland elever i årkurs 3, i Sverige. Frågeställningen besvaras genom en enkätundersökning där 8 skolklasser, totalt 125 elever, medverkar. Resultatet visar att ett statiskt mindset förekommer, men i låg utsträckning, bland elever i årskurs 3. Ett utstickande resultat förekommer på tre av de enkätfrågor som behandlas i detta arbete, där ett statiskt mindset förekommer i betydligt högre utsträckning. Resultatet diskuteras med utgångspunkt i tidigare forskning och teorier om mindset samt i bredd med läroplanen (LGR 2011) och resultatet från PISA-provet med den efterföljande elevenkäten. Resultatet kan fylla en tom lucka i tidigare forskning då ingen studie hittats som direkt undersökt i vilken utsträckning ett statiskt mindset förekommer bland elever i lägre årskurser. Resultatet visar på ett behov av att fortsatt forskning bedrivs om mindset och dess konsekvenser för elevers utveckling och prestation inom matematikämnet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 216.
  Bolsöy, Elina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  "Ett statiskt mindset - ett hinder för elevers matematiska utveckling?": Hur ett statiskt mindset kan påverka elevers motivation till att anstränga sig inom matematikämnet.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolverket konstaterar att svenska elever uppvisar en låg grad av motivation jämfört med andra länder och att elevers motivation och ansträngning har en effekt på elevers prestationer. Syftet med denna studie har därför varit att försöka förstå för problematiken kring elevers låga motivation genom att söka kunskap om vilken roll ett statiskt mindset (elevers implicita teori om huruvida intelligens är statisk eller dynamisk) kan spela för elevers motivation till att anstränga sig inom matematikämnet. Frågeställningen har besvarats med hjälp av en systematisk litteraturstudie, där svaren har sökts i tidigare forskning. Resultatet visar att det finns ett samband mellan elevers mindset, deras motivation till att anstränga sig och deras prestationer; elever med ett statiskt mindset uppvisar generellt en lägre grad av motivation och värdesätter ansträngning lägre.

 • 217.
  Boman, Therese
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  "Att ge barn inflytande handlar om annat än att ge barnen val som vi pedagoger har bestämt ramarna kring": En studie kring förskollärares åsikter om barns inflytande i den fria leken2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att få kunskap om vilka åsikter som förskollärare har, kring förskolebarns inflytande i sin fria lek. Studien innehåller en undersökning i form av intervjuer med fyra förskollärare, vilka alla har svarat på samma intervjufrågor. Resultatet av undersökningen, visar på att förskollärarna har uppfattningar och åsikter som förenar dem. Alla förskollärare i min undersökning, har likartade åsikter om vad barns inflytande innebär och bör vara i den fria leken. De anser också att vilket inflytande barnen får, har att göra med deras eget förhållningssätt. Vad som också förenar förskollärarnas åsikter, är uppfattningarna om vilka hinder som finns för att kunna ge barn inflytande. Vad de har för åsikter kring hur de följer barns viljor och det inflytande barnen däri ger uttryck för, särskiljer sig något. Slutsatsen av undersökningen, är att förskollärarna är främst förenade i sina åsikter kring barns inflytande i sin fria lek.

 • 218.
  Bomström Aho, Erika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Nyanlända gymnasieelever – Elevidentiteter och språkbarriärer2020In: Acta Didactica Norden, ISSN 2535-8219, Vol. 14, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  I föreliggande artikel studeras nyanlända elevers upplevelser av att vara elever på Språkintroduktion. Programmet är ett av fem introduktionsprogram i gymnasieskolan och tar emot nyanlända elever från 16 till 19 år. Eleverna placeras på Språkintroduktion eftersom de nyligen har kommit till Sverige och för att de ännu inte uppnått tillräckliga kunskaper i det svenska språket. I denna intervjustudie bidrar Homi Bhabhas teori om mellanrummet till en förståelse för hur erfarenheter av Språkintroduktion kan upplevas. Resultatet visar att elevgrupperna på Språkintroduktion är heterogena eftersom eleverna har olika erfarenheter av skola och arbete. Tre teman blir synliga i resultatet: elever med andra kunskaper och erfarenheter, elevidentiteter som särskilt framträder och det svenska språket som barriär. Resultaten visar att förvärvandet av det svenska språket för varje elev blir ett mål att nå samtidigt som det utgör ett hinder. Språket blir viktigt eftersom eleverna är beroende av det för att lyckas såväl i skolan som i samhällslivet. Likaså blir synliggörandet av elevers tidigare erfarenheter och kunskaper betydelsefullt eftersom det kan komma att påverka deras identitetsuppfattning.Nyckelord: språkintroduktion; nyanlända elever; mellanrum; elevidentitetNewly arrived upper secondary school students – Student identities and language barriersAbsractThis study investigates newly arrived students’ experiences of being students at Language Introduction in Sweden. The program is one of five introductory programs in Swedish upper secondary school and admits newly arrived students from the ages of 16 to 19 years old. Students are placed at Language introduction because they have recently arrived in Sweden and since they have not yet gained enough knowledge of the Swedish language. In this interview study, Homi Bhabha’s theory of the third space contributes to an understanding of how experiences from Language introduction can be perceived. The results show that student groups at Language introduction are heterogeneous as students have diverse experiences of school and work. Three themes appear in the results: students with other kinds of knowledge and experiences, student identities in transformation, the Swedish language as an obstacle and as goal. The results show that the acquisition of the Swedish language becomes to each student a goal to reach and at the same time a hindrance. The language becomes important because the students depend on it in order to be successful in school as well as in life in society. Likewise, making the students’ past experiences and knowledge visible, becomes important as it may affect their perception of identity.Keywords: språkintroduktion; nyanlända elever; mellanrum; elevidentitet

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 219.
  Bond, Alexandra
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Olsson, Frida
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Samspelet i förskolan: En studie kring fem pedagogers syn på samspelet i förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie handlar om att få en insyn kring hur pedagoger ser på sitt arbete gällande samspel i förskolan. Den tidigare forskningen behandlar samspel i förskolan, pedagogers förhållningsätt gällande samspel i förskolan och relationer som påverkande faktorer i samspelet. Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i den relationella pedagogiken. Vi har utgått från kvalitativa halvstrukturerade intervjuer och intervjuat fem utbildade pedagoger som arbetar på samma förskola. Materialet har transkriberats och sedan analyserats utifrån analysmetoden

  Meningskoncentrering. Därefter diskuteras resultatet utifrån tidigare forskning och den relationella pedagogiken. Utifrån intervjuerna menar samtliga pedagoger att det sker ett samspel hela tiden i förskolan. Resultatet vi fick från våra intervjuer belyste vikten utav att barnen utvecklar goda samspelsstrategier. Goda samspel i verksamheten är inte bara viktigt för barnen i deras utveckling, det är minst lika betydelsefullt för pedagogerna. För att utveckla samspelsstrategier gäller det att pedagogerna lyssnar och tolkar barnen vilket påverkar att barnen bemöts på ett respektfullt sätt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 220.
  Borg, Dennis
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Elevers läsning och läslust: En enkätundersökning bland 8- och 9:or2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt examensarbete var att undersöka och analysera vad elever anser är faktorer som påverkar deras läslust och deras inställning till att läsa. Detta genomfördes genom

  en enkätundersökning med 44 elever genomförd i en högstadieskola. Examensarbetets utgångspunkt är hur jag som blivande lärare kan i en positiv bemärkelse påverka eleverna i deras läslust eller hur jag som lärare kan bidra till att skapa en positiv relation mellan att läsa och eleven. Det finns positiva och negativa faktorer som påverkar eleverna, exempelvis miljön där läsning genomförs, om eleven har blivit läst för i yngre åldrar och om eleven har fått beröm eller belöningar för att läsa. Alla faktorer kan inte läraren påverka utifrån styrdokumenten men som blivande lärare kan jag vara öppen för idéer och arbeta för att göra läsningen till en positiv faktor som kan bidra till elevens fortsatta utbildning och liv.

 • 221.
  Borg, Farhana
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  A case study of a Green Flag-certified preschool in Sweden2019In: The Hungarian Educational Research Journal, ISSN 0309-7846, E-ISSN 2064-2199, Vol. 9, no 4, p. 607-627Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents findings from a case study intended to develop understanding of the practices within education for sustainable development at a preschool in Sweden and highlights its work with two themes: The Health of People and the Planet and Human and Animal Societies. This case study was part of a large school development project conducted by a university in collaboration with a municipality between 2017 and 2019. The preschool had two units with a total of 36 children aged 1–6 years, and 8 preschool teachers. Empirical materials were collected from observations of educational activities at two events, as well as group discussions with teachers and the preschool head teacher. Findings show that the interconnectedness of, and interdependencies between, the environmental, social, and, to some extent, economic aspects of sustainable development were present in educational practices of the preschool. They also indicate that young children, with support and encouragement from their teachers, can take responsibility for activities that are meaningful to them. In this preschool, children’s opinions were respected, and they were given the opportunity to participate in decision-making activities of relevance to their lives.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 222.
  Borg, Farhana
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att arbeta med lärande för hållbar utveckling i förskolan: Skolutvecklings- och forskningsprojekt Högskolan Dalarna2019Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 223.
  Borg, Farhana
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Developing a semi-structured interview instrument to explore preschool children’s understanding of economic issues related to sustainable development2016Conference paper (Refereed)
  Download (pdf)
  Poster presentation
 • 224.
  Borg, Farhana
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hållbarhet i förskolan: En översikt av forskningsresultat2019In: Kollegiet för didaktik och barns lärande. Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Göteborgs universitet., 2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Eftersom det är svårt att ändra det man lär sig som ung är det betydelsefullt att påbörja utbildning för hållbarhet redan i förskolan. Den här presentationen kommer att redovisa min forskning om förskolebarns kunskaper om och färdigheter i social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i Sverige, samt betydelsen av pedagogers engagemang för barns lärande om hållbarhet. Några resultat från två pågående skolutvecklingsprojekt kommer också presenteras; dels vad gäller hur pedagogerna konkretiserar det abstrakta konceptet hållbarhet i det vardagliga pedagogiska arbetet, dels hur förskolechefer ser på förskolans arbete med hållbarhet. Föreläsningen hålls på engelska.

 • 225.
  Borg, Farhana
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Integration of immigrants and cultural diversity: An analysis of one textbook and its workbook for upper secondary English A published in Sweden in 20042007Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The objective of this thesis was to describe how a contemporary textbook and its workbook forSwedish upper secondary English A course reflects integration of immigrants and fundamentalvalues for a society based on cultural diversity. A textual analysis of the texts in the textbook,questions and activities in the workbook, and a visual analysis of the images of the textbook werecarried out using quantitative and qualitative methods. The result of the study indicates that thethemes, texts, personalities, writers and images of the textbook appear to be selected consciouslyto avoid portraying stereotype messages and views of “them”, who are different. Although thereare a couple of stereotype messages, the textbook offers teachers and pupils of English A coursea wide range of texts and images, including activities in the workbook, which can be used to meetthe goals in LPF 94 regarding integration of immigrants and fundamental norms and values for asociety based on cultural diversity.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 226.
  Borg, Farhana
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umeå University.
  Preschool children’s understanding of transport use and environmental issues in Sweden2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: As humans we influence the climate system and our current emissions of greenhouse gases are higher than ever. Nearly two thirds of the greenhouse gases in the transport sector come from motor cars. Driving car is not only harmful for the environment, but it also contributes to health problems. Issues related to climate change and transport are part of a large challenge of sustainability. Children as future global citizens are the potential victims of these consequences. Raising awareness about the hazardous environmental issues does not ensure a change in human behavior or practice. Rather, alternative forms of education and learning are needed to develop such understandings, attitudes and capacities. As we develop our values, attitudes, behaviors and skills when we are very young, special attention needs to be given to include sustainability issues in early childhood education.  However, knowledge is scarce in the field of preschool children’s understanding of transport use and its relation to environmental and sustainability issues.

  Objectives: To explore preschool children’s understanding of transport use and its relation to environmental and sustainability issues, and investigate the sources of their understandings.

  Methods: A pilot study was conducted with eight children, aged 5-6, in a preschool in Sweden in 2014. Semi-structured questions with colored illustrations of a bus, a car, a bi-cycle and a child walking to school with an adult were used. The interviews were audio recorded. The five levels of Biggs and Collis’ SOLO (Structure of the Observed Leaning Outcomes) taxonomy was used to organize, categorize and analyze the responses.

  Results: All children mentioned that walking to preschool is best for the environment when someone lives close to the school. Some children could tell that going by bus is better than going by car, but the reason was unknown to them. Thus, they could connect single to multiple aspects of various modes of transport, but relationships between these connections or their effects on the environment were missing. One child responded at a relational level by telling that walking is good for health and going by car is bad for the nature. Another child responded at an extended level by mentioning that driving car is bad for health and for the environment, while walking is good for health, because one gets fresh air. Two children mentioned that it is not enjoyable to travel by bus during winter when it is freezing cold and one has to wait for the bus. Guardians and teachers were mentioned as the main sources of children’s understandings of transport and the environment.

  Conclusion: The findings indicate that children understand different modes of transport and their relation to environmental issues and health. However, their levels of understanding vary. The findings also suggest that both preschool teachers and guardians play instrumental roles in children’s understandings of sustainability issues and can help them grow as agents of change.

 • 227.
  Borg, Farhana
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Sustainability in preschool educational activities: A case study of an eco-certified preschool in Sweden2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  One challenge of our time is to find ways of living in harmony with people and the nature without further damaging our planet. To promote sustainability, Goal 4 of the Sustainable Development Goals (SDGs) is about ensuring quality education and lifelong learning opportunities for all. To achieve the SDGs by 2030, they have been integrated in Swedish national policy documents, such as the preschool curriculum. However, research on how preschools include education for sustainability (EfS) in daily educational activities is limited.

  This paper presents findings from a case study in an eco-certified preschool that works explicitly with EfS. The aim of this study was to gain a deeper understanding of the preschool’s activities with EfS from a whole-school approach model. The preschool has 36 children aged one to six, and eight preschool teachers (of whom two are child-carers). Since 2009, the preschool has maintained the requirements for the Green Flag award by the Keep Sweden Tidy Foundation, which is part of the eco-preschool program of the Foundation for Environmental Education.

  Data were collected from the director and preschool teachers through group discussions, observations, informal conversations, structured interviews, reading of reports and attending planning meetings. A whole-school approach model in EfS and Bronfenbrenner’s ecological systems theory were utilized to interpret the findings.

  Teachers encouraged children to take part in planning and decision-making activities. Together they selected different sustainability themes, such as, friendship, health of people and the planet, energy consumption, and recycling. Teachers used songs, stories, plays, films, illustrations, drawings and different experiments when they work with EfS. Older children took part in group discussions to reflect on different issues. Teachers connected environmental, social and economic aspects of sustainability in educational activities. For instance, under the theme health, teachers integrated what is good for our health and what is good for our planet to survive. Some children transferred knowledge about the use of water and electricity from preschool to home.

  There were areas that the preschool could improve, e.g., newly employed staff and kitchen staff had less opportunity to be involved in EfS; one reason being that not much time was allocated for collegial learning and reflection. It is important to collaborate within the whole organisation, as sustainability is everyone’s responsibility. The preschool may think of keeping record of its ecological footprint and monitoring impact of their EfS activities to provide an incitement. This study helps developing our knowledge about how to integrate EfS at preschool level.

 • 228.
  Borg, Farhana
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Öppen föreläsning och paneldiskussion: Hur möter vi klimatkrisen?2019Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 229.
  Borg, Farhana
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umeå University.
  Winberg, Mikael
  Umeå University.
  Vinterek, Monika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Children’s learning for a sustainable society: Influences from home and preschool2017In: Education Inquiry, ISSN 2000-4508, E-ISSN 2000-4508, Vol. 8, no 2, p. 151-172Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although parents and preschool play important roles in developing children’s behavior and attitudes, little is known about their influences on children’ s learning of environmental, social and economic aspects of sustainability. This study investigated the influences of home- and preschool-related practices and factors on children’s declarative and functional knowledge of sustainability issues, and the extent to which eco-certified preschools promote beneficial practices. ‘Eco-certified preschools’ refers to schools that explicitly work with education for sustainability. Children (n=53), aged five to six years, and the directors (n=7) at six eco-certified and six non-eco-certified preschools were interviewed, while guardians (n=89) and teachers (n=74) filled out questionnaires. Children’s responses were categorized and classified using SOLO Taxonomy. Multivariate analyses were performed in SIMCA P + 14. The findings indicate a positive relationship between children’s declarative and functional knowledge of sustainability issues and the involvement of teachers and guardians in sustainability-related discussions and activities. Teachers’ verbal interaction with children about sustainability issues, and the perceived high value of these issues among teachers and directors seem to be more beneficial for children’s declarative knowledge than their functional knowledge. No statistically significant differences between eco- and non-eco-certified preschools in terms of children’s declarative and functional knowledge were found.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 230.
  Borg, Farhana
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umeå University.
  Winberg, Mikael
  Umeå University.
  Vinterek, Monika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Preschool children’s knowledge about the environmental impact of various modes of transport2019In: Early Child Development and Care, ISSN 0300-4430, E-ISSN 1476-8275, Vol. 189, no 3, p. 376-391Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explored Swedish preschool children's knowledge about the environmental impact of various transport modes, and investigated whether or not eco-certification has any role to play in relation to this knowledge. Additionally, this study examined children's perceived sources of knowledge. Using illustrations and semi-structured questions, 53 children, aged five to six years, from six eco-certified and six non-eco-certified preschools were interviewed. Qualitative and quantitative data were analysed using content analysis and Orthogonal Partial Least Squares Discriminant Analysis (OPLS-DA), respectively. Findings revealed that most of the children had acquired some knowledge about the environmental impact of various transport modes, although some children were not familiar with the word 'environment'. Although the complexity of children's justifications for the environmental impact of different modes of transport tended to be higher at eco-certified preschools compared to non-eco-certified preschools, no statistically significant differences were found. Parents were reported to be a major source of knowledge.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 231. Borgström Maathz, Jenny
  Läsförståelse i grundskolans tidigare år: Hur sex grundskollärare tänker och arbetar kring läsförståelse2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få inblick i hur några lärare i grundskolans låg- och mellanstadium arbetar med läsförståelse i sin undervisning och vilka faktorer som utvecklar elevens läsförståelse samt om lärarna använder sig av någon eller några forskningsbaserade undervisningsmetoder. För att kunna få svar på mitt syfte och frågeställningar har jag intervjuat sex lärare som arbetar på skolor i samma kommun. Lärarna har olika bakgrund och erfarenhet samt de undervisar på olika stadium.

  De grundskollärare som medverkat i mina kvalitativa intervjuer är efter överenskommelse helt anonyma. Under intervjuerna har mina informanter fått prata fritt utifrån en färdig frågeguide som de fått tagit del av innan intervjun, för att kunna reflektera över frågorna innan och förbereda sina svar. Frågeguidens upplägg är av öppen karaktär och frågorna är inte beroende av varandra i vilken ordning de ställs.

  Studien visar att det finns en enorm kompetens och kapacitet bland de lärare jag intervjuat och en vilja och medvetenhet att göra ett bra arbete i sin undervisning. Lärarna har alltid läsförståelsen med i undervisningen oberoende vilket ämne de undervisar i. När det gäller forskningsbaserade undervisningsmetoder var inte kunskapen kring detta lika stor hos lärarna men alla undervisar utifrån beprövad erfarenhet.

 • 232.
  Bossel, Johanna
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Dahlén, Angelica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Tyglad frihet: En studie om pedagogers styrningsstrategier i barnens fria lek inomhus och utomhus2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att synliggöra vilka eventuella styrningsstrategier som kan förekomma i pedagogers förhållningssätt i barns fria lek i inomhus- och utomhusmiljön samt synliggöra eventuella skillnader av styrning i dessa miljöer.

  Forskningsfrågorna som låg till grund för studien var:

  ● Vilka styrningsstrategier i den fria leken synliggörs via pedagogernas förhållningssätt i inomhusmiljön och utomhusmiljön?

  ● Vilka skillnader synliggörs via pedagogernas förhållningssätt i inomhusmiljön och utomhusmiljön?

  De strategiska urval som gjorts för att uppnå syftet och besvara forskningsfrågorna är val gällande vilka som skulle ingå i studien och hur materialet skulle kunna skapas. Undersökningen genomfördes på två förskolor under två dagar mellan 9.00- 15.00 genom observation. Det skapade materialet bearbetades och analyserades samt delades in i kategorier med stöd från tidigare forskning. De teoretiska utgångspunkter som använts i denna studie var till underlag för analysen. Michel Foucaults teori om makt genomsyrar denna studie och vidare belyses maktperspektivet av Rantala (2016) och Dolk (2013) där de på olika sätt omskapar Foucaults tankar om makt till dagens förskola. I resultatet framkommer det att i pedagogens förhållningssätt så kan styrningsstrategier uppmärksammas i barns fria lek både i inomhusmiljön och utomhusmiljön. Vidare framkom det att skillnader förekommer i pedagogers förhållningsätt sett till styrningar i inomhus-och utomhusmiljön i barns fria lek. Den slutsats vi kommit fram till är att förskolans verksamhet genomsyras av makt samt att styrning i barns fria lek pågår hela tiden men som dock kan komma att uppfattas tydligare beroende på om barnen vistas i inomhusmiljön eller utomhusmiljön. I pedagogens förhållningssätt förekommer styrningsstrategier gentemot barns fria lek både verbalt och ickeverbalt. Oavsett i vilken utsträckning pedagogers agerande styr barns fria lek är det av stor vikt att dessa styrningsstrategier fås syn på, uppmärksammas och problematiseras eftersom de påverkar barns lek och därmed deras utveckling och lärande. De observationer vi skapat har bearbetats och analyserats och kan komma att användas som inspiration för andra pedagoger som vill arbeta självreflekterande och anta ett mer medvetet förhållningssätt sett till den underliggande makt som förskolan präglas av.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 233.
  Bosson, Emelie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Historiebruk – definition, tillämpning och uttryck: En systematisk litteraturstudie av aktuell svensk historiedidaktisk forskning2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur aktuell historiedidaktisk forskning definierar, tillämpar och utrycker det centrala historiedidaktiska begreppet historiebruk. Resultatet visar att det finns olika sätt att definiera, tillämpa och utrycka begreppet historiebruk på. Detta antas kunna vara en förklaring till den osäkerhet som råder bland lärare hur de skall undervisa om denna centrala förmåga. Den explicita definitionen enligt den studerade forskningen är ett aktivt handlande där man med utgångspunkt i det förflutna använder historia med ett syfte eller motiv för att skapa mening, förstå nutiden och påverka framtiden. En vanlig tillämpning av begreppet är att det är som en sammanhållande länk mellan de centrala historiedidaktiska begreppen historiekultur och historiemedvetande. Begreppet utrycks framförallt i narrativ, genom de berättelser som en individ förmedlar. Svårigheter fanns både vad gäller att se författarnas definitioner och tillämpningar av begreppet. Även om forskarna till stor del var överens om begreppets definition och tillämpningar fanns det forskare som hade en avvikande och otydlig definition av begreppet, varierande tillämpningar och olika manifestationer vilket gjorde en precisering av begreppets innebörd svårare.

 • 234.
  Bosson, Emelie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Historiebruk i skolan: Historielärares tankar och resonemang om historiebruk2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien har varit att undersöka hur fem lärare uppfattar och ser på begreppet historiebruk samt hur de menar att de tillämpar historiebruk i en undervisning.

  Tidigare forskning visar att begreppet historiebruk definieras, tillämpas och uttrycks på en mängd olika sätt. Skolinspektionen anser att historieundervisningen inte ger elever möjligheten att få träna sig i förmågan att analysera och resonera om historiebruk. Lärare uttrycker också en osäkerhet i hur en undervisning om historiebruk ska se ut. Forskning visar också att elever har svårt att tänka ab-strakt, som att ta sig mellan olika tidsdimensioner, vilket krävs för att kunna genomföra en analys av historiebruk.

  Av ovan nämnda anledningar avsåg denna studie att undersöka vidare på lärarnas förståelse om be-greppet historiebruk och hur de ser på att tillämpa historiebruk i historieundervisningen. Denna stu-die har därför intervjuat fem aktiva historielärare och därefter analyserat deras svar utifrån aktuell litteratur och forskning.

  Det huvudsakliga resultatet är att det finns en osäkerhet i hur man skall förstå själva begreppet histo-riebruk. Av intervjuerna framkommer att lärarna ger olika slags förklaringar till vad det är. Man för-står det till exempel som en förlängning av källkritik, att det är att se spår av det förflutna samt att det är själva syftet med historieundervisningen. På frågan hur lärarna ser på hur man kan tillämpa historiebruk i en undervisning anser lärarna att analys av historiebruk är en svår kognitiv process för elever i årskurs 7-9. Dessutom menar de att det krävs mycket goda förkunskaper för att kunna genomföra en analys om historiebruk.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 235.
  Brahn Johansson, Angelica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Handskrift eller datorskrift?: En ämnesdidaktisk intervjustudie med lärare i årskurs 1–32020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker lärares inställning och motivering till valet av skrivverktyg i svenskundervisningen. I och med den ökade digitaliseringen i läroplanen intensifieras pressen på lärarna att välja och styrka valet av handskrift, datorskrift eller en kombination av dem båda.

  Tidigare forskning indikerar att handskriften genererar en större kognitiv process hos den som skriver och tenderar att få skribenten att minnas det skrivna bättre än vid skrivande med digitala verktyg. Däremot visar forskningen att de digitala verktygen oftare motiverar elever till att skriva, samt att skrivprocessen med omarbetningar underlättas vid digitalt skrivande. Läraren framstår som särskilt viktig i elevernas skrivprocess, men i många fall upplever lärarna att de inte har den kompetens som krävs för att undervisa skrivande med olika verktyg. Det är främst de digitala verktygen som många lärare upplever som svåra att förmedla till eleverna och detta ter sig bero på undermålig digital utbildning.

  Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv, där fokus ligger på begreppen mediering, artefakter och den proximala utvecklingsnivån. Utifrån studiens syfte och frågeställningar ämnas sex lärare i årskurs 1–3 intervjuas, för att få en inblick i lärares inställning till valet av olika skrivverktyg.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 236.
  Brahn Johansson, Angelica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Handskrift eller datorskrift?: En ämnesdidaktisk intervjustudie med lärare i årskurs 1–32020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker lärares motiveringar till valet av skrivverktyg i svenskundervisningen. I och med den ökade digitaliseringen i läroplanen intensifieras pressen på lärarna att välja och styrka valet av handskrift, datorskrift eller en kombination av dem.    Tidigare forskning indikerar att handskriften genererar en större kognitiv process hos eleverna och tenderar att få dem att minnas det skrivna bättre än vid digitalt skrivande. Däremot visar forskningen att digitala verktyg oftare motiverar elever till skrivande. Lärare känner att de inte har nog kompetens för att undervisa skrivundervisning med olika verktyg. Det är främst de digitala verktygen som många lärare upplever som svåra att förmedla.    Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv, där fokus ligger på begreppen mediering och den proximala utvecklingsnivån. Utifrån studiens syfte och frågeställningar har sex lärare i årskurs 1–3 intervjuats, för att få inblick i lärares inställning till valet av olika skrivverktyg.   Studiens resultat pekar på att samtliga lärare utgår från den senaste revideringen av läroplanen och implementerar mer digitala verktyg i skrivundervisningen än förut. Lärarna motiverar sina didaktiska val utifrån läroplanen, tillgänglighet, erfarenhet och tidigare forskning. Sammantaget uppger lärarna att de önskar en kombination av de olika skrivverktygen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 237.
  Brattlöf, Magdalena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Musikens och rörelsens betydelse för barns språk-utveckling: En kvalitativ studie där fyra förskollärare beskriver hur musik och rörelse kan stimulera barns språkutveckling2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om musikens och rörelsens betydelse för barns språkutveck-ling. Syftet med studien är öka förståelsen för förskollärares beskrivningar av de-ras syn på hur musik och rörelse kan stimulera barns språkutveckling. Även för-skollärarnas beskrivningar av deras egen roll i arbetet med att stimulera barnens språkutveckling genom musik och rörelse är i fokus.

  Det sociokulturella perspektivet menar att lärandet sker i ett samspel med andra, och det har varit en inspiration för denna studie. För att synliggöra förskollärarnas beskrivningar av studiens syfte genomfördes intervjuer. I intervjuerna beskrivs det att musik och rörelse är ett bra verktyg för att utveckla barns språk. Förskollärar-nas beskrivningar visar att barn utvecklar sitt språk i samspel med omgivningen och att det är viktigt att barn får använda flera sinnen samtidigt för att utvecklas på bästa sätt, vilket musikaktiviteter möjliggör. Utifrån förskollärarnas beskrivningar tyder det även på att deras förhållningssätt och val påverkar möjligheterna för bar-nen att utveckla sitt språk i musik och rörelseaktiviteter. Det tyder även på att det är betydelsefullt att förskollärarna är engagerade och skapar glädjefulla aktiviteter för att barnen ska utvecklas på ett positivt sätt.

 • 238.
  Bravo de Söderberg, Leticia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärstilar i läroböcker i spanska: Utifrån Dunn & Dunns lärstilsmodell2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dunn & Dunn lärstilsmodell är baserad på tjugo olika element grupperade i fem fält. Det härarbetet är baserat på de fysiologiska element som handlar om att när vi lär oss ny kunskapanvänder vi våra sinnen. Syftet med undersökningen är att se om övningarna i läromedlen¿Charlamos? Nivel 3 och Amigos tres gynnar olika lärstilar: visuella, auditiva, taktila och kinestetiskaenligt Dunn & Dunns lärstilsmodell. En kvantitativ innehållsanalys har gjorts för att klassificeraövningarna.Resultaten visar att de flesta övningarna är visuella i både ¿Charlamos? Nivel 3 och Amigos tres.De taktila och kinestetiska övningarna är underrepresenterade i båda läromedlen.

 • 239.
  Bredenfeldt, Helena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur matematikboken kan kompletteras för att främjanyanlända elevers matematiklärande i åk F-3: En empirisk undersökning.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete har försökt svara på hur lärare kan komplettera matematikboken för att främja nyanlända elevers matematiklärande i årskurs 1-3. För att kunna svara på denna fråga har undervisning som främjar nyanländas matematiklärande belysts och sedan stöttats upp av RME. Denna fallstudie har använt flera metoder för att svara på frågan. Undersökningen började med ett planeringstillfälle tillsammans med lärare för att sedan gå vidare till en observation av den planerade lektionen och avslutades med en intervju av läraren. I bearbetningen av resultatet användes teorin Realistic Mathematics Education (RME). Resultatet av studien visar att lärare kan komplettera matematikboken på flera sätt men måste ha ett fokus på elevens nivå, använda sig av en för eleven realistisk undervisning samt att läraren behöver ta en aktiv ledarroll i elevens progression från informell matematik till formell matematik.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 240.
  Bredenfeldt, Helena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Matematikundervisning för nyanlända elever i årskurs 1-3: En litteraturstudie om hur lärare kan arbeta för att främja nyanlända elevers matematikinlärning årskurs 1-32016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning och både nationella och internationella undersökningar har visat att Sveriges nyanlända elever får dåliga resultat i matematik. Om detta fortsätter finns risken att en stor grupp människor utesluts från samhället. Därför behöver de arbetssätt som karaktäriserar undervisning som främjar nyanländas matematiska förmåga belysas. Denna studie syftar till att ge råd till läraren för att lyckas med detta. För att finna dessa råd har en systematisk litteraturstudie gjorts. Genom analys av texter har tre huvudområden formats. Undervisning som främjar nyanlända elevers matematiska lärande har karaktäriserats som språkfokuserat med ett innehåll av visuella och praktiska material utförda av en lärare som innehar en integrerande och ansvarstagande karaktär. Resultatet av denna studie visar att en lärare som ser sina elever som individer och ser positivt på deras bidrag i klassrummet lyckas i sitt arbete mot att alla elever ska utvecklas så långt de kan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 241.
  Breton, Daniel
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Teaching Mathematics in English to Swedish Speaking Students: The Use of Second Language Teaching Practices in the Teaching of Mathematics in English to Swedish Speaking Students in Lower Secondary School2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Over 20,000 Swedish lower high school students are currently learning mathematics in English but little research has been conducted in this area. This study looks into the question of how much second language learner training teachers teaching mathematics in English to Swedish speaking students have acquired and how many of those teachers are using effective teaching practices for second language learners. The study confirms earlier findings that report few teachers receive training in second language learning but indicates that some of the teaching practices shown to be effective with second language learners are being used in some Swedish schools

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 242.
  Briggsta, Cajsa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  NTA-materialets inverkan på lärares undervisning och elevers lärande: En empirisk intervjustudie om lärares användning av NTA i sin NO-undervisning i årskurs F-62017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka på vilket sätt NTA inverkar på lärares undervisning i NO-ämnen i årskurs F-6 och hur NTA integreras i undervisningen samt på vilket sätt NTA kan stödja elevernas lärande i NO. Svaret på studiens frågeställningar har sökts genom kvalitativa intervjuer med lärare i årskurs F-6 som använder sig av NTA i NO-undervisningen.

  Resultatet visar att lärarna tycker att NTA underlättar deras planering, att tillgången till material ger större möjlighet till praktisk undervisning, att NTA ger stöd för dokumentation och bedömning samt att det ger möjlighet till kompetensutveckling som ger bra stöd i undervisningen. Resultatet visade också att lärarna integrerar NTA på olika sätt i sin undervisning och att vissa lärare väljer ut och anpassar materialet till sitt eget medan andra använder det precis som det är utformat. Lärarna ansåg också att NTA kräver mycket tid och utrymme för att uppnå sin fulla potential vilket inte alltid fungerar i praktiken. Vad gäller elevernas lärande anser lärarna att det bidrar till ökad nyfikenhet och intresse för NO kopplat till elevernas erfarenheter, att NTA är enkelt att individanpassa, att arbetssättet leder till ökad möjlighet till samarbete och kommunikation samt att det hjälper eleverna få en naturlig progression i lärandet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 243.
  Briggsta, Cajsa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Systematiska undersökningar i grundskolansNO-undervisning: En systematisk litteraturstudie om vilka faktorer sominverkar på elevernas lärande med ett särskilt fokus påförmågan att genomföra systematiska undersökningar2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie var syftet att ta reda på vilka faktorer som enligt tidigare forskninginverkar på elevers lärande vid utförandet av systematiska undersökningar i NOundervisningen,med ett särskilt fokus på förmågan att genomföra systematiskaundersökningar. Frågeställningen har besvarats genom en systematisklitteraturstudie där tidigare forskning på området har analyserats och diskuterats.Databaserna Eric (Ebsco), Summon, NorDiNa och avhandlingar.se har använts föratt hitta relevant litteratur som har avgränsats till vetenskapliga artiklar,avhandlingar och licentiatuppsatser. Efter kvalitetsgranskning och genomläsningav de utvalda texterna har gemensamma teman utkristalliserats och texterna hardärefter diskuterats och jämförts med varandra. Resultatet visade att faktorer somatt uppmärksamma elevers intresse, låta dem använda sina tidigare erfarenheter isitt lärande och att ha en medveten och tydlig kommunikation är viktiga förelevernas kunskapsinhämtning vid systematiska undersökningar. Andra viktigafaktorer som studiens resultat visade var att en varierad frihetsgrad ochsvårighetsgrad vid laborationer samt att ge eleverna möjlighet att inte bara utföraegna undersökningar utan även få kritiskt granska, jämföra och bedömatillförlitlighet hos andra forskningsresultat är viktig för att eleverna ska fåmöjlighet att utveckla förmågan att genomföra systematiska undersökningar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 244.
  Bro, Johanna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Toddlares språkutveckling och sociala samspel: En studie i hur pedagoger ser på toddlares språkutveckling och samspel2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att belysa pedagogers arbete med små barns språkutveckling och deras samspel. Arbetets frågeställningar är: Hur arbetar pedagoger för att stimulera toddlares språkutveckling? Hur uppfattar pedagoger toddlarnas samspel? Den kvalitativa metoden har använts vid intervjuer med fyra pedagoger som arbetar på en förskola. Studien har den sociokulturella teorin som utgångspunkt. Resultatet visar att pedagogerna är väl medvetna och kunniga om de små barnens språkutveckling, dock verkar de inte lika insatta i de små barnens samspel.

  Slutsatsen är att barn får rikligt med språklig stimulans och att pedagogerna är väl införstådda med hur de ska arbeta för att stimulera toddlarnas språkutveckling, men att det behövs mer forskning kring de små barnens samspel.

 • 245.
  Broberg, Sophia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Grundskoleelevers inställning, motivation och uppfattning av närståendes attityder till matematik: En enkätundersökning med elever i förskoleklass och årskurs 1- 62014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att få ökad förståelse för hur grundskoleelever känner gentemot matematik i skolan, vad som motiverar dem och hur deras bild av närståendes attityder ser ut. Genom en enkätundersökning har elever från förskoleklass upp till årskurs 6 fått ta ställning till olika påståenden om matematik. I undersökningen har totalt 124 elever deltagit och av resultatet framgår att 75 % av eleverna instämmer i påståendet att matematik är roligt. Majoriteten av eleverna svarar instämmande i att matematik är lätt och tar avstånd från påståendet om att matematik är jobbigt. På påståendet ”jag är duktig på matte” visar det sig att minst hälften av eleverna i alla årskurser utom i årskurs 6 svarar instämmande.

  Både inre och yttre motivation har enligt resultatet stor betydelse för dessa elever, som till stor del instämmer i påståendet att matematiken används även i livet utanför och efter skolan. Kopplingen till användandet av matematiken utanför skolans väggar verkar öka i takt med att elevernas ålder stiger.

  Elevernas bild av närståendes attityder pekar enligt resultatet på att läraren är den som tydligast bidrar till en positiv inställning till ämnet. Strax över hälften av de deltagande eleverna har även svarat att de har en positiv bild av hur personer i hemmet uttrycker huruvida de anser att matematik är roligt eller inte. Om kompisar anser att ämnet är roligt är mer tveksamt då nästan lika många svarar ”vet inte” som instämmande.

 • 246.
  Brusquini, Jakob
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Bokföringsprogram som digital lärresurs: En studie om möjligheter och utmaningar för lärare2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En utgångspunkt för det här examensarbetet har varit Skolverkets krav på ökad digitalisering i skolan. I studien undersöktes hur lärare uppfattar eventuella möjligheter och utmaningar med att använda bokföringsprogram som digital lärresurs, inom ämnet Företagsekonomi. Syftet med studien var att få mer kunskap om bokföringsprogram som digital lärresurs. Studiens resultat består av uppfattningar ifrån fyra olika lärare och har samlats in genom samtalsintervjuer. Olika möjligheter och utmaningar identifierades och kategoriserades.

  Studien visar att lärare uppfattar följande möjligheter med bokföringsprogram som digital lärresurs; verklighetsanknytning, helhetsförståelse för redovisning, variationsrik undervisning, digital kompetens samt aktivitet och engagemang bland eleverna. En slutsats är att bokföringsprogram som digital lärresurs möjliggör två delmoment för ett erfarenhetsbaserat-lärande, nämligen ett aktivt experimenterande och konkret erfarenhet.

  Studien visar att lärare uppfattar följande utmaningar med bokföringsprogram som digital lärresurs; uppstartsprocessen, att undvika förvirring, att hantera automatiska funktioner samt att ha tillräckliga kunskaper. En slutsats är att lärarens roll är viktig för att nämnda möjligheter ska uppnås. Lärarna i studien anser att innan bokföringsprogram används som digital lärresurs, bör elever få erfarenhet och kunskap inom bokföring, med hjälp av andra lärresurser. En slutsats är att bokföringsprogram möjliggör en förlängd lärandeprocess för eleverna, men att det kräver tid och utrymme.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 247. Burman, Hanna
  Hur elever och deras behov framställs i åtgärdsprogram: En kritisk granskning av tolv åtgärdsprogram2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom en kritisk granskning av sammanlagt tolv åtgärdsprogram från tre skolor redovisas hur elever och dess problematik framställs. Hermeneutiken är metodteoretisk referensram, vilket har som syfte att genom att tolka intentioner och avsikter, uttryckta genom språket, förstå människors livssituation.

  Det är ett individfokuserat synsätt som synliggörs, vilket följer tidigare forskning på området. Maktaspekter, där elevernas åsikter och tankar inte alltid synliggörs eller får gehör, blir intressanta. Det är även tydligt att normalitet och avvikelse finns närvarande när åtgärdsprogram formuleras, både hos elever och i undervisning.

  Ett kritiskt perspektiv saknas ofta och leder till att organisation och miljö inte i lika stor utsträckning blir fokus för åtgärder. Istället är det åtgärder med individfokus, det vill säga ett kompensatoriskt perspektiv på specialpedagogik, som är det vanligaste. Hur lyckade åtgärdsprogrammen är beror till stor del på huruvida eleverna ställer sig positiva till åtgärderna samt om åtgärderna som formulerats faktiskt kan tolkas vara rätt för problemen.

  Att skriva ett åtgärdsprogram är allt annat än enkelt. Det kräver ett värderingsfritt formulerat språk, vilket i sin tur kräver att problematik och åtgärder diskuteras ur ett kritiskt perspektiv, där en uppfattad verklighet ifrågasätts och problematiseras.

 • 248.
  Buske Andersson, Isabell
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Problemlösning i matematikundervisningen: En kvalitativ studie om hur lärare arbetar med problemlösning i matematikundervisningen2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med denna studie anses undersöka hur lärare ser på sin egen problemlösningsundervisning samt koppla dessa reflektioner till aktuell forskning.

  Informationen som samlats in i denna studie har skett genom intervjuer. Dessa intervjuer har sedan analyserats med stöd i Granheim & Lundman (2003). Genom denna studie framkom det att lärarnas undervisningsstruktur innehåller att lärarna möjliggör för eleverna att förstå problemet, välja strategi och lösa problemet och slutligen reflektera över det matematiska innehållet. Utöver detta nämnde lärarna även diskussioner eleverna emellan samt elevernas utforskande inom matematik som en central del av deras problemlösningsundervisning. Detta resultat har sedan analyserats gentemot Polyas (1945) fyra steg till problemlösning samt Lesters (1996) problemlösningsundervisningsstruktur.

 • 249.
  Buske Andersson, Isabell
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Problemlösning i matematikundervisningen.: En litteraturstudie om hur lärare kan arbeta med problemlösning i matematikundervisningen.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att se vad svenska forskare anser vara en framgångsrik metod för utveckling av problemlösning inom matematik hos elever samt hur detta ser ut i jämförelse med Japansk problemlösning inom matematik. En jämförelse med Japan sker då de presterade högt inom både PISA och TIMSS undersökningarna. För att besvara studiens frågeställningar genomfördes en systematisk litteraturstudie där tidigare forskning granskas utifrån specifika krav och analyseras mot studiens syfte och frågeställningar.

  Utifrån litteraturstudien framkom ett resultat med vissa gemensamma metoder inom problemlösningsundervisning samt vissa skillnader mellan Sverige och Japan. Forskningen visar att Japansk problemlösning sker i fler steg än den svenska problemlösningen, eleverna ges en mer strukturerad plan för hur problemlösning ska ske. Eleverna framställer en plan för lösning sedan avgörs lösningens relevans för problemet och testas. När det gäller svensk problemlösning kan man tänka sig att vi lär av Japan och att vi låter elevernas arbetsprocess innehålla fler steg för att de bland annat ska kunna testa flera olika metoder och prova olika hypoteser. På så sätt får de arbeta igenom problem mer grundligt och får därmed större möjligheter att lära.

 • 250.
  Byhlin, Ida
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  "Vi gör ju bedömningar hela tiden…": En studie av förskollärares uppdrag i bedömningsprocesser2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien handlar om bedömning och dokumentation i förskolan. Syftet är att problematisera frågor om bedömning i relation till förskollärarnas uppdrag i bedömningsprocesser. I studien deltar 15 förskollärare och de har, i mindre grupper, samtalat om dokumentation och bedömning utifrån att den är planerad och att den genomförs med någon form av underlag. Det empiriska material som förskollärarna i studien bidragit med har analyserats utifrån grundtanken att fenomen i samhället är socialt konstruerade och att de är påverkade av den kultur som råder. Hur och varför bedömning är relevant eller vad som värderas i bedömning är influerat av den kontext vi lever i. I analysen har Foucaults teori om makt och styrningsmentaliteter fungerat som verktyg för att få syn på förskollärarnas uppdrag i bedömningsprocesser. Fokus i studien är på hur förskollärarna styr och blir styrda. Förskollärarna i studien är å ena sidan kritiska till vissa sätt att dokumentera och bedöma och i den här studien är ett exempel på det ålder. Å andra sidan kan jag i deras samtal också utläsa att de är med och skapar den formen av bedömning som efterfrågar ålder som något att mäta mot. De styr då genom att efterfråga något att mäta mot och blir samtidigt styrda i valet av underlag att dokumentera och bedöma utifrån. Deras uppdrag är, utifrån analysen, inte styrd i traditionell mening utan de är själva med och påverkar hur styrningen ter sig.

  Download full text (pdf)
  fulltext
2345678 201 - 250 of 1678
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf