du.sePublications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 727
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201. Hecht, Christian
  Erfarenheter med läsning inom nybörjarundervisningen i tyska på olika nivåer1995In: Språk ‑ utvärdering ‑ test / [ed] Linnarud, Moira (red.), Uppsala: ASLA , 1995, p. 49-59Conference paper (Refereed)
 • 202. Hecht, Christian
  Fallstudier kring ordinlärning med bild, text och samtal.2004In: Text, bild, samhälle. / [ed] Nikula, Kristina, Alanen, Kaisa & Lönnroth, Harry (red.), Tammerfors: Tammerfors universitet, Nordiska språk, Institutionen för språk- och översättningsvetenskap , 2004, p. 113-124Conference paper (Refereed)
 • 203. Hecht, Christian
  Fonologiskt och prosodiskt baserade strategier för L21988In: Första symposiet om svenska som andraspråk: Vol. 2 Föredrag om utbildning, undervisning och testning. / [ed] Lindberg, Inger & Hyltenstam, Kenneth (red.), Stockholm: Stockholms universitet, Centrum för tvåspråkighetsforskning , 1988, Vol. 2, p. 152-156Conference paper (Refereed)
 • 204. Hecht, Christian
  Introductory courses in Swedish and German1987In: Papers from the Swedish phonetics conference held in Uppsala, October 17-18 1986 / [ed] Engstrand, Olle (red.), Uppsala: Uppsala University, Department of Linguistics , 1987, p. 98-103Conference paper (Refereed)
 • 205.
  Hecht, Christian
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Introduktion till att läsa och skriva vetenskaplig text inom svenska som andraspråk2014Manuscript (preprint) (Other academic)
 • 206. Hecht, Christian
  Lärande samtal på tyska2002In: Samtal i livet och i litteraturen. Conversation in life and in literature / [ed] Melander Marttala, Ulla, Östman, Carin & Kytö, Merja (red.), Uppsala: ASLA , 2002, p. 97-105Conference paper (Refereed)
 • 207. Hecht, Christian
  Lärarlett lärande med litterära texter och hypertexter.2003In: Språk och lärande. Language and learning. / [ed] Linnarud, Moira & Sandlund, Erica (red.), Uppsala: ASLA , 2003, p. 93-104Conference paper (Refereed)
 • 208.
  Hecht, Christian
  Umeå universitet.
  Språklikhet och språkundervisning: exemplet svenska-tyska1990Licentiate thesis, monograph (Other academic)
 • 209. Hecht, Christian
  Svensk‑tysk ordförståelse i främmandespråksundervisningen: Preliminära projektresultat 11990In: På väg mot ett nytt språk / [ed] Adelswärd, Viveka & Davies, Norman (red.), 1990, p. 193-200Conference paper (Refereed)
 • 210.
  Hedenmalm, Li
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, French.
  Un discours persuasif: Étude narrative de L'Auberge et Le Horla – deux contes fantastiques de Guy de Maupassant2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay consists of a structural narrative analysis of two fantastic short stories by Guy de Maupassant: The Inn and the second version of The Horla. In the first of these stories the narration is extradiegetic, meaning that the narrator is positioned outside the fictional world. The second text, on the other hand, is an example of an intradiegetic narration – the narrator is thus a character in the story. The overall aim of the study is to investigate how the discourse of the narrator, whether he is extradiegetic or intradiegetic, influences the perception of the stories and the protagonists. In order to meet this aim, we start by identifying some narrative strategies which are applied in the stories in order to evoke the reader’s hesitation and, thereby, create the fantastic effect. Depending on whether the narration is extradiegetic or intradiegetic, it is observed that these strategies differ from each other. Nevertheless, they work together to awaken the reader’s hesitation, leading him thus to consider the existence of the supernatural in the diegetic world. Finally, it is revealed how the discourse of the narrator influences the way the reader perceives the behavior of the protagonists as well as their sanity. In both texts, there is no doubt that the protagonist eventually loses his mind. However, while the knowledge of the omniscient narrator finally helps the reader to solve the fantastic mystery in The Inn, the mystery is never resolved in The Horla. This seems to be a consequence of the limited perception and knowledge of the intradiegetic narrator.

 • 211.
  Hedström, Richard
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Mobiltelefonen – ett digitalt verktyg eller ett störningsmoment?: En litteraturstudie om mobiltelefoners inverkan på högstadieelevers textskrivande i ämnet svenska2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken inverkan användandet av mobiltelefoner har på textskrivande i svenskundervisningen för elever i årskurs 7–9. En systematisk litteraturstudie har genomförts för att kartlägga kunskapsläget. Tidigare forskning visar att ett mobiltelefonförbud kan höja i synnerhet de svaga elevernas resultat i skolan, men också att digitala verktyg kan användas för att förbättra elevernas resultat inom vissa delar av språkinlärningen såsom stavning och grammatik. Resultaten visar att de flesta lärare tillåter viss användning av mobiltelefoner i klassrummet, men att eleverna föredrar att använda datorer framför mobiltelefoner för skolrelaterade uppgifter. Litteraturstudien visar också på avsaknaden av forskning inom området. Studier där mobiltelefoner används på ett integrerat sätt i svenskundervisningen skulle behövas för att få ett tillförlitligare resultat.

 • 212.
  Hedström, Richard
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Skriftspråkslärande i den digitala tidsåldern: En empirisk studie av högstadielärarnas uppfattningar om den reviderade Läroplanens digitala inslag i svenskundervisningen2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka lärares uppfattningar av hur skärmanvändning påverkar skriftspråksundervisningen i svenskämnet. Från och med höstterminen 2018 gäller Skolverkets reviderade läro- och kursplaner med ökat fokus på digitalisering och användande av digitala verktyg. I uppsatsen undersöks digitaliseringens inverkan vad gäller det centrala innehållet med utgångpunkt i skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. Frågeställningen syftar till att besvara frågorna om vilka anpassningar lärare i årskurs 7-9 har fått genomföra på grund av de nya Läroplanen samt hur de anser att digitaliseringen påverkat skriftspråksutbildningen. För att besvara syftet och frågeställningarna användes en kvalitativ metod där muntliga intervjuer med lärare genomfördes. Resultatet visar att lärarna har fått genomföra förändringar i sin skriftspråksundervisning till följd av revideringarna av Läroplanen i svenska. Områden som källkritik och källhänvisning har fått större utrymme och trots att det inte finns några tydliga krav inom datorkunskap i den nya Läroplanen har det ämnet fått större utrymme, bland annat för att öka elevernas kunskaper om arbete i ordbehandlingsprogram. Under intervjuerna framgår också att lärarnas kunskapsnivå varierar vilket påverkar elevernas möjlighet att få lära sig att skapa multimodala texter. Uppsatsens teoretiska ramverk utgår från Vygotskijs sociokulturella lärandeteori och inkluderar begrepp som till appropriering, mediering, den närmaste proximala utvecklingszonen och scaffolding.

 • 213.
  Hedvall, Mira
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Lärande i teknikens framkant: Digitaliseringens betydelse för eleven och språket2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Digitaliseringen av de svenska skolorna blir allt mer omfattande och tekniken i form av mobiler, datorer, smartboards och surfplattor, får en allt större betydelse i undervisningen. Trots detta finns det mycket lite forskning såväl som kunskap om teknikens påverkan på elevers skolresultat och deras språk. Syftet med den här undersökningen är att genom en systematisk litteraturstudie samla befintlig kunskap kring hur elevers skolresultat och språk påverkas av skolans digitalisering. Utöver detta finns även syftet att se huruvida det finns forskning kring hur tekniken borde integreras i undervisningen för att uppnå bästa möjliga resultat. Målet är bättre förstå tekniken och hur den påverkar eleverna för att på så vis kunna förbättra utbildningen i skolorna.Studien lyfter fem vetenskapliga studier från olika författare och länder vilka valdes utifrån deras relevans till frågeställningarna samt att de berörde rätt åldersgrupp och var peer-reviewed.Resultatet visar att arbete med informations- och kommunikationsteknik (datorer, surfplattor m.m.) har en positiv inverkan på elevers motivation. Både elever och lärare anser att det är viktigt för språkutvecklingen och konstruktivistiskt lärande. Det är viktigt att tekniken integreras ordentligt i undervisningen och många lärare efterfrågar mer kompetens inom detta område. Ju mindre integrerad tekniken är desto mindre tycker eleverna att den är nödvändig för undervisningen.Definitiva slutsatser är svåra att dra då mycket mer forskning inom ämnet behövs, främst gällande språkutvecklingen. Det går dock att tyda vissa tendenser och mönster som är genomgående i alla funna studier. Den tekniska utvecklingen är positiv för den svenska skolan om man kan undvika vissa fallgropar så som bristande integration i undervisningen och för lite kompetensutveckling av lärarna.

 • 214.
  Heining, Stefan
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, German.
  Geschlechterrollen in Irmgard Keuns Romanen: Gilgi – eine von uns und Das kunstseidene Mädchen im Zeichen der Zeit.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The subject of this thesis is to examine gender roles in the novels Gilgi – eine von uns and Das kunstseidende Mädchen by Irmgard Keun. She was a successful female writer before the Nazi Party took control of Germany in 1933.

  The findings of this study indicate that Keun novels show a realistic picture of Germany’s men-dominated society in the early 1930s.

 • 215.
  Hellqvist, Amanda
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  En entrébiljett till nya världar – skönlitterär läsning och unga vuxnas utveckling: En studie om hur skönlitterär läsning kan främja unga vuxnas utveckling2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate how reading fiction can support young adults’ personal progress. This study is based on research in the form of scientific texts and books.

  The study has investigated how fictional reading can help young adults to develop and increase their empathy for, and knowledge about the world around them. The development is put in relation to different teaching and theoretical points of view. The most eminent point of view in this study is the sociocultural perspective. During the progress of this study the main focus has been concept analyses. Concept analyses can present how we interpret and entitle experiences and phenomena through fictional reading.

  Hopefully the results will show the importance of young adults’ fictional reading and how teaching through fiction can contribute to something more than reading only as a pastime.

 • 216.
  Hellström, Jennie
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  ACTITUDES HACIA LA VARIEDAD CANARIA: Un estudio sociolingüístico de estudiantes universitarios en Las Palmas de Gran Canaria.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to analyze the language attitudes of twenty university students in

  Las Palmas de Gran Canaria towards the Canarian variety of Spanish compared to standard

  Spanish. The investigator uses a modified matched-guise technique to test the subjects´

  responses to speech samples from four speakers reading the same text: two Canarian speaking

  voices and two voices speaking the standard Spanish variety. The subjects listen to the

  recording and thereafter answer a questionnaire that evaluates their language attitudes. The

  results show that prestige and solidarity are evaluated variously. In the dimension of prestige

  the respondents held more positive attitudes towards the standard variety of Spanish while the

  Canarian variety received less positive virtues and the respondents evaluated their own variety

  in an unfavorable way. In the dimension of solidarity the attitudes towards the Canarian

  variety are contradictory, indicating a possible division between the judgement of an educated

  variety and a vulgar variety.

 • 217.
  Henke, Oskar
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, German.
  Hermann Hesses Das Glasperlenspiel als Esoterik2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay will attempt to explore esoteric elements and connections in Hermann Hesses' final

  novel

  Das Glasperlenspiel and whether the narratives and beliefs held by the fictional realm of

  Castalia and the protagonist Josef Knecht fit into the tradition of western esotericism as defined by

  Kocku von Stuckrad and Antoine Faivre respectively. An attempt will also be made to explore why

  the novel has come to influence modern esoteric movements in what Wouter Hanegraaff defines as

  "New Age religion".

 • 218.
  Hennius, Samira
  Mälardalens högskola, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  "Vi kan skriva förargument och sedan motargument" ­­: Om deliberativa samtal i undervisning i svenska som andraspråk på högskolenivå2014Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  In the light of the twofold mission of Swedish schools, that is to say enabling pupils to develop both subject knowledge and a democratic attitude, the purpose of this thesis is to investigate to what extent adult higher education students from different language and social backgrounds, studying Swedish as a second language, are able to carry out joint writing assignments with the aid of deliberative discourse, and to what extent they thereby also develop a deliberative attitude. The twofold mission of education applies to them too. While there already exists a certain amount of research into deliberative discourse relating to education in schools, the perspective of higher education didactics in this research is still lacking. The present study is to be viewed as a first contribution to this research.

  The theoretical starting point of this study includes previous research into deliberative discourse by further developing an existing model regarding criteria for deliberative discourse, for example that there is a striving towards agreement, although the consensus may be temporary, that diverging opinions can be set against each other, that tolerance and respect for views other than one’s own are shown, and that traditional outlooks can be questioned. This model is supplemented by designations for a number of disruptive behaviours, such as ridiculing, ignoring, interrupting people and engaging in private conversations. The thus further developed model will thereafter act as a lens in the analysis of students’ discussions when writing joint texts. Another theoretical starting point is the view of education as communication, and of the possibility of communication creating a third place, thereby developing democracy in the here and now-situation.

  For this study, comprising 18 hours of observation of nine students, that is to say the discussions of three groups in connection with writing texts on different occasions, various ethnographic data collection methods have been employed, for example video recordings, participant observations, field notes and interviews in conjunction with the discussions.

  The analysis clarifies that the three groups developed their deliberation as the discussions about the joint assignment proceeded, and that most of the nine students furthermore expressed at least an openness towards a deliberative attitude for further discussions in the future. The disruptive behaviours mentioned in connection with the analytical model that could be identified in the discussions, for example interruptions and private conversations, proved not to constitute real disturbances; on the contrary they actually contributed towards the discussions developing, enabling them to continue. On the other hand, other and not previously identified disturbances occurred, for example a focus on grades, the lack of time and lacking language ability, which all in different ways affected the students’ attitudes towards their work. For any future didactical work on deliberative discourse in Swedish as a second language within higher education, these disturbances would need to be highlighted and made aware of for both teachers and students.

  Keywords: higher education didactics, communication, deliberative discourse, deliberative attitude, John Dewey, Tomas Englund, heterogeneity, ethnographic data collection methods.

 • 219.
  Henriksson, Martina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  An Empirical Study on Teachers’ Choice of Extensive Literature in the Swedish Upper Secondary EFL Classroom2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The importance of extensive literature reading in the English as a Foreign Language (EFL) context has been given increasing attention in recent research. Literature reading is also a required part of the national syllabi of the (EFL) courses offered to both adolescents and adults at Upper Secondary level in Sweden. This thesis aims to investigate the teachers’ process of making literature choices for extensive reading in upper secondary EFL courses in Sweden. Eight teachers of three different student groups took part in the study, representing adolescent university preparatory programs and vocational programs, as well as programs for adult students. Questionnaires were used and the data was analyzed for patterns revealing three main factors affecting teachers’ literature choice: language proficiency, reading experience and contextual factors. These three factors were fitted into the theoretical framework of psycholinguistic and sociolinguistic reading models, with the addition of a perspective of motivational research. The results of this survey underline the importance of extensive reading, according to teachers, and that motivation for literature choice can be primarily related to factors associated with psycholinguistic reading models. The survey also points to the need for further investigating of teachers’ own experiences of literature reading, searching for deeper motivational factors which influence teaching choices. Another future field of research is the choice of reading activities assigned together with the chosen literature, which probably also influence teachers’ choices in the Swedish EFL classroom.

 • 220.
  Hermansson, Ida
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Spanish.
  El olvido: Análisis temático de la novela De amor y de sombra2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The realistic novel De amor y de sombra (Of Love and Shadows), by the author Isabel Allende, describes how a young couple fights against the “legalized injustice” in a fictive place that allude to Chile during the dictatorship of Augusto Pinochet. An underlying but crucial theme in the novel is the oblivion – individual, collective and imposed. Therefore we will show by this analysis how the oblivion is presented in the novel De amor y de sombra. The hypothesis that guides our study, is that the oblivion has a greater purpose – to bring out the importance of remember the past. Through a hermeneutic method, we will found our analysis on three theories of oblivion and social oblivion when analyzing characters and occurrences in the novel. Hence, in the conclusion the hypothesis is confirmed, together with the fact that the novel by Isabel Allende makes a statement of the importance of remembering the past.

 • 221.
  Hernández Armas, Maria Adela
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  Dándole vuelta la taba: Dialogismo e intertextualidad en tres cuentos literarios latinoamericanos.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 222.
  Herou, Ylva
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Sfi-lärares planeringspraktik med syfte att ge eleverna förutsättningar att utveckla en muntlig argumenterande förmåga2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare på Sfi, enligt egna utsagor, planerar för undervisning i muntlig kommunikation med syftet att utveckla elevernas förmåga att argumentera. Forskningsfrågorna som besvaras i uppsatsen är följande: "Vilka styrdokument använder lärarna enligt egna utsagor när de planerar undervisningen i muntlig kommunikation?" och "Hur resonerar lärarna kring länkningen mellan mål, aktiviteter och bedömning i planeringen för att ge eleverna förutsättningar att utveckla en argumenterande förmåga?"

  Studien är en empirisk undersökning med semistrukturerade intervjuer med en kvalitativ ansats. Materialet omfattar intervjuer med fyra Sfi-lärare.

  Resultatet visar att Sfi-lärarna använder styrdokumenten för Sfi när de planerar sin undervisning i muntlig kommunikation. Resultatet visar också att en del av lärarna inte hade kunskap om hur de ska planera sin undervisning utifrån

  Kursplanen för Sfi, Gemensam europeisk referensram för språk (GERS)och Läroplanen för vuxenutbildningen (Lvux12). Lärarna visar på flera framgångsrika strategier för att konstatera elevernas nuläge vilket är en god utgångspunkt att planera sin undervisning utifrån. Däremot är inte lärarnas sammanfattande planeringspraktik formaliserad på så vis att de kan dra nytta av varandras praktik. I och med att planeringen inte är dokumenterad är det svårt för såväl elever, lärare som skolledare att få en överblick över resultatet av planeringspraktiken med syftet att ge eleverna möjlighet att utveckla en argumenterande förmåga.

 • 223.
  Hiltunen, Nina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, German.
  Darstellung der Liebe und des Liebeskonflikts in Hinsicht auf die Figuren in Schillers Kabale und Liebe und Shakespeares Romeo and Juliet 2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 224.
  Hlebnikovs, Pjotrs
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, German.
  Die Unterschiede der Lernstrategien bei den Schülern der Grundschule und den Schülern des Gymnasiums bei ihrem Fremdsprachenlernen.: Die Lernstrategien, die die Schüler bei ihrem Fremdsprachelernen nutzen und worin sich diese Strategien bei den Schülern der Grundschule und Schülern des Gymnasiums unterscheiden.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to examine the different learning strategies among the students of primary and upper-secondary schools and their use by developing the different proficiencies of modern languages. This study will also try to clarify if and how these strategies differ between the students of primary and upper-secondary schools and what cognitive, metacognitive and social effective aspects lie beyond these differences.

  The data used in the presented paper is previous research made on different learning strategies and their use in the modern language education in primary and upper secondary schools. This paper also uses a number of interviews with the pupils from primary and upper-secondary schools in order to illustrate if and how the use of their strategies differs and what aspects contribute to this difference.

 • 225.
  Hoffmann, Grit
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, German.
  Das Interesse für „moderna språk" in Schweden mit Beispiel der Kommune Filipstad für Grundschüler der Klassen sieben, acht und neun: Eine Untersuchung der Veränderungen in den Schuljahren 2009/2010, 2012/2013 und 2015/20162017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of my survey is to get an overview perspective of the interest in the modern foreign languages Spanish, French and German during the school years 2009/2010, 2012/2013 and 2015/2016 in Sweden, with the municipality of Filipstad as a concrete example. This survey is relevant due to the fact that students are opposing to learn a second foreign language, in spite of the request of multilingual personnel is increasing.

  Many scientific reports, articles and announcements points out the decreasing interest in modern foreign languages for Swedish students as an issue.

  The method of this survey is quantitative. The result is positive since it presents a slow and slight growth in the interest in modern foreign languages.

 • 226.
  Holmberg, Johannes
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  English as a Second Language Acquisition through Social Media Usage: Proficiency acquisition in the Swedish Upper-secondary ESL classroom2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Via a systematic literature review, this thesis investigates the possible benefits of employing social media as a learning tool in English as a second language classroom. The thesis is focused on the motivation for learning, potential grammar and vocabulary gains as results of using social media at the upper-secondary level. This systematic literature review is relevant since the current Swedish upper-secondary school’s curriculum promotes technology implementation and at the same time social media has become an everyday feature of many students’ lives. In order to measure the possible benefits of social media, this thesis uses a modified version of Koole’s (2009, p. 27) The Framework for the Rational Analysis of Mobile Education (FRAME) model, which originally was used to determine the optimal way for learning on a mobile platform. This thesis adapted that model and altered it to be applicable for social media platforms instead of mobile devices. The literature review found relevant peer-reviewed studies for this topic through a scholarly education database. The age of the participants in the chosen studies vary from 15-19 years old, and all the chosen studies focus on English as a second language in relation to an education system. The reviewed studies show that social media usage is mainly beneficial for motivation to enhance English vocabulary and grammar proficiency. However, social media usage does not show any significant benefits for grammar proficiency and vocabulary gains when students engage with social media. Although motivation to partake on various social media platforms in ESL does show that students tend to have a desire to expand their ESL knowledge. This review study is in agreement with the reviewed studies regarding the potential benefits of social media for ESL. The reviewed studies on their own were inconclusive as to why social media usage was beneficial. By comparing all the studies result, this literature review thesis promotes the idea that it is the social factor from engaging with social media that is the main reason that motivates students to acquire further ESL knowledge in a school setting or extramurally. Thus, the thesis suggests that an integration of social media in the Swedish upper-secondary school should be taken into consideration due to its proven motivational benefits

 • 227. Holmgren, Erica
  From Head to Toe: L2 learners' understanding of English idioms involving body parts2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to find out if Swedish students in the senior level of compulsory school,

  with English as their second language, have receptive and productive knowledge of English idioms

  involving body parts. The idioms chosen are based on the model of Glucksberg (2001) as well their

  frequency in the British National Corpus (BNC), four with a high frequency and four with a low

  frequency. According to Glucksberg, idioms are categorized into four groups, non-compositional

  idiom, compositional transparent idiom, compositional opaque idiom and quasi-metaphorical

  idiom.

  Four groups of students were given a questionnaire with eight different idioms, two from

  each category. They were to answer if they knew the meaning of the idiom and to produce a

  sentence with that specific idiom. The result shows that the compositional transparent idioms have

  a better result than the non-compositional and opaque idioms. It also shows that the idioms with

  high frequency in the BNC have better results on the compositional transparent and the

  compositional opaque idioms, whereas the non-compositional and the quasi-metaphorical idioms

  have a better result on the low frequency items in the BNC. The receptive knowledge of all the different idioms were higher or much higher than the productive knowledge. In all of the groups the girls have a better result than the boys in English. This is can also be shown in statistics from Skolverket, the national agency for education, where girls have a better average grade than boys. In three out of the four groups, students who are monolingual have a better result than the bilingual ones.

 • 228.
  Hounkanlinkpe, Louckas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, French.
  Le Paradoxe de l´immigration dans Le Ventre de l´Atlantique de Fatou Diome2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this memoir is to bring up the contradictions of immigrations ideas in The Belly of the Atlantic of Fatou Diome. Our purpose is to analyze those discrepancies by trying to show up them. The results of our study allowed us to testify the authors concerns which desire is to rebuild that old myth of immigration. Fatou Diome, by demystifying Europe, immigration will be no longer perceived as the bulwark of the poverty troubles.

 • 229.
  Höglund, Anna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  La cultura del miedo en la literatura.: Un estudio comparativo de Belén Gopegui y Samanta Schweblin2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [es]

  En este trabajo se analiza cómo la cultura del miedo en la sociedad contemporánea influye en la creación literaria de nuestro tiempo. La finalidad es primero mostrar cómo se ve esta influencia y luego qué mensajes nos dan las obras elegidas cuando las analizamos partiendo de los miedos compartidos en nuestra sociedad. Para lograr este objetivo hemos elegido hacer un estudio comparativo de El comité de la noche de Belén Gopegui y Distancia de rescate de Samanta Schweblin. Al poder comparar dos obras diferentes nos aseguramos de que los miedos no son individuales, sino que si hay conexiones entre los dos libros y la cultura del miedo, podemos suponer que son compartidos a una escala más amplia en la sociedad. Al usar los puntos claves de la teoría de la cultura del miedo en nuestra comparación de las dos obras, hemos logrado nuestro objetivo de confirmar que hay una influencia de este fenómeno cultural en los objetos de estudio, y que dan un mensaje en su conjunto debido a que los miedos compartidos en la sociedad son productos de esa misma.

 • 230.
  Högman, Jimmy
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Högläsning och boksamtal i skolans tidiga år.: Hur arbetas det med högläsning och boksamtal i F-3?2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Styrdokumenten säger att elever genom olika typer av texter och berättande ska gesförutsättningar att utveckla sitt språk.. Vidare står att genom att föra diskussioner om livsfrågor utifrånlitteraturen kan undervisningen uppnå syftet att eleverna ska utveckla sitt språk. Av egna erfarenheteroch litteratur att döma så ges dessa diskussioner och berättande inte nog med utrymme.Syfte: Syftet med studien var att undersöka varför högläsning används som pedagogiskt redskap iskolans tidiga år och hur högläsning sker. Vidare undersöker jag hur arbete med boksamtal bäst skeroch om det finns några tydliga fördelar med dessa båda arbetssätt.Metod: Metoden för studien är en allmän litteraturstudie med systematiskt inslag, då vissa kriterieruppfylls i och med att det finns ett specifikt syfte, sökningen av litteratur är noggrant beskriven,urvalskriterier och resultat finns även de tydligt beskrivna. Materialet som valts har granskats ochanalyserats. Databaser som använts är DiVa, Summon och Google Scholar.Resultat: Studier visar att det råder ett samförstånd över att högläsning är ett pedagogiskt verktyg somär utmärkt för att väcka barns läslust. Det fungerar även bra för att visa på skillnader mellan talspråkoch skriftspråk samt att öka ordförrådet. För att någon större inverkan på läsförmåga ska ske så börnågon form av samtal och interaktion ske, exempelvis genom boksamtal.Slutsats: För att fungera optimalt så bör högläsning ske i samband med samtal kring det som lästs.Någon form av interaktion i kombination med högläsningen är ett måste för att det som pedagogisktverktyg ska kunna ge några framtida resultat ur ett läs- och skrivutvecklingsperspektiv. Mer tid ochstörre kunskap om tillvägagångssätt behövs.

 • 231.
  Högström, Hampus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Japanese.
  A study on the Localization of Borderlands 22014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how a game with western background would be localized for the Japanese game market. Although research on the field of localization in general is a bit scarce, one thing that most of the current research has in common is the focus on how Japanese games are localized for the western game market. The research for the opposite side is close to none, which is part of my motivation for choosing this particular subject for my study. In this study, I have examined Gearbox Software’s Borderlands 2. This study will examine how the localization of the game has been carried out with emphasis on how well information – whether it is explicit or implied – is transferred between the original American version and the Japanese localized version of the game. This will be done by comparing dialogue lines side by side between the two versions of the game. The result will be compared with the results presented in previous research on games localized from the Japanese game market to see what similarities might be found.

 • 232.
  Idén-Höglund, Simone
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Varför skönlitteratur i skolan?: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att genom en sammanställning av aktuell litteraturdidaktisk forskning utröna argumenten för värnandet av läsning av skönlitteratur i skolan. Detta genom att undersöka om svar finns i den didaktiska forskningen idag på frågorna kring varför skönlitteratur ska läsas i skolan samt vilken typ av skönlitteratur det då gäller. Mot bakgrund av ett sociokulturellt perspektiv på utbildning granskas relevanta vetenskapliga texter och litteratur när en systematisk litteratursökning gjorts. Resultatet visar att forskningen pekar på att mycket av vad läroplanen har utskrivet som krav och preferenser kan uppnås i och med läsning av skönlitteratur i undervisningen. Ett fokus forskningen visar är hur läsning av skönlitteratur kan svara på de krav på hållbar mening i undervisningen eleverna ofta har samt vidare pekas den emotionella aspekten hos individer i skolan, där undervisningen ofta styr mot ett mer vetenskapligt perspektiv, pekas ut som viktigt för den individuella och medmänskliga utvecklingen hos elever. Fortsatt forskning i hur mätning av dessa emotionella aspekter genomförs vore värdefullt samt att se hur det ser ut i skolor idag med läsning av skönlitteratur. Då den tekniska utvecklingen går framåt, var hamnar då skönlitteraturen och de värden som uppnås med läsningen? Detta har även tagits upp som förslag på vidare forskning.

 • 233.
  Inose, Hiroko
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Japanese.
  Butsuriteki na kyori wo koete - online kouryuukai no igi (Surpassing the Physical Distance - The Purpose of Japanese Online Conversation Project)2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [ja]

  物理的な距離を越えて-オンライン交流会の意義

  ダーラナ大学(スウェーデン) 猪瀬博子

   

  発表要旨

  ダーラナ大学(スウェーデン)では、2015年3月よりグラナダ大学(スペイン)と共同で、オンラインで互いの大学の初級日本語学習者の交流会を行っている。二週間に一度の二時間程度のセッションのために、学習者は予め決められたテーマ(①自己紹介、②私の家族、③クリスマスまたはイースター、④日本に行ってしてみたいこと)についての発表をそれぞれ準備し、オンライン上の小グループで各々発表を行い、ディスカッションを行う。

  本発表では、クラスでは文法習得で精いっぱいになりがちな初級日本語学習者が、オンライン上のディスカッショングループで互いに「つながりたい、つながりやすい」環境を作り出すことで、どのように「コミュニケーションのための日本語」を体感し、これを学ぶことができるかを、参加学生による振り返り、および交流会後のアンケートにより分析していく。

 • 234.
  Inose, Hiroko
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Japanese.
  The functions of Japanese Sound Symbolic Words in Different Types of Texts and Their Translation2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Though sound symbolic words (onomatopoeia and mimetic words, or giongo and gitaigo in Japanese) exist in other languages, it would not be so easy to compare them to those in Japanese. This is because unlike in Japanese, in many other languages (here we see English and Spanish) sound symbolic words do not have distinctive forms that separate them immediately from the rest of categories of words. In Japanese, a sound symbolic word has a radical (that is based on the elaborated Japanese sound symbolic system), and often a suffix that shows subtle nuance. Together they give the word a distinctive form that differentiates it from other categories of words, though its grammatical functions could vary, especially in the case of mimetic words (gitaigo). Without such an obvious feature, in other languages, it would not be always easy to separate sound symbolic words from the rest.

  These expressions are extremely common and used in almost all types of text in Japanese, but their elaborated sound symbolic system and possibly their various grammatical functions are making giongo and gitaigo one of the most difficult challenges for the foreign students and translators. Studying the translation of these expressions into other languages might give some indication related to the comparison of Japanese sound symbolic words and those in other languages.

  Though sound symbolic words are present in many types of texts in Japanese, their functions in traditional forms of text (letters only) and manga (Japanese comics)are different and they should be treated separately. For example, in traditional types of text such as novels, the vast majority of the sound symbolic words used are mimetic words (gitaigo) and most of them are used as adverbs, whereas in manga, the majority of the sound symbolic words used (excluding those appear within the speech bubbles) are onomatopoeias (giongo) and often used on their own (i.e. not as a part of a sentence). Naturally, the techniques used to translate these expressions in the above two types of documents differ greatly.

  The presentation will focus on i) grammatical functions of Japanese sound symbolic words in traditional types of texts (novels/poems) and in manga works, and ii) whether their features and functions are maintained (i.e. whether they are translated as sound symbolic words) when translated into other languages (English and Spanish). The latter point should be related to a comparison of sound symbolic words in Japanese and other languages, which will be also discussed.

 • 235.
  Ioannou, Irene
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Gender Conformity in Siri Hustvedt’s The Blindfold 2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 236.
  Ip, Wei Hing
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Chinese. The Hong Kong Polytechnic University.
  Enhancing intercultural communication in teaching chinese as a foreign language: An action research study2015Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Over the past few decades, the rapid development of information communication technology, internationalization and globalization worldwide have required a shift in the focus of Chinese as a foreign language (CFL) towards competence in intercultural communication in which the role of culture in the acquisition of CFL and in the pragmatic use of the language is emphasized and promoted. However, most of the current research in this academic area remains only on a theoretical level. Practical examples, particularly with regard to distance learning/teaching of the Chinese language, are very limited. This motivated the implementation of an action research study which aimed at exploring the possibilities and limitations of integrating Chinese culture and applying intercultural communication theory into a contemporary distance CFL course for beginners. By observing and comparing the performance of subjects in the control and experimental groups, this action research study focuses on exploring three basic areas. Firstly, it discloses the cultural elements which underlie effective daily communication. Secondly, it investigates how students acquire cultural knowledge and develop their ability to competently communicate in the target course. And thirdly, it evaluates how the modified course syllabus could enhance students’ intercultural communicative competence. The findings of the research aim to serve as both a resource and reference for educators and researchers who are interested in carrying out reforms and research in this academic domain.

 • 237.
  Ip, Wei Hing
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Chinese. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong.
  Enhancing Intercultural Communicative Competence in Chinese L2 Education – An Action Research2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the 21st Century, Chinese L2 is facing new challenges caused by the rapid development of information communication technology and internationalization. In this changing global context, how Chinese L2 learners effectively perform intercultural communication has become a crucial element in this education. While it is agreed that intercultural communication competence should be included in the present Chinese L2 education, practical research, such as how to integrate cultural elements into an existing course’s syllabus, remains an open field for scholars and teachers to explore.

  This action research endeavors to fill this research gap by exploring the scope of possibilities and limitations in implementing intercultural communication theory into an Internet-based Chinese L2 course for beginners at the university level and by investigating how it could enhance learners’ intercultural communication competence. The research applies a modified framework for communicative competence of second language education which is originally proposed by Usó-Juan and Martinez-Flor’s (2006). The theory suggests that when enhancing the learners’ intercultural communication competence in a foreign language education, it will gradually enhance the learners’ overall performance in linguistic, pragmatic and strategic competence.

  Action research seems to be well suited methodology in this study since it allows the researcher (who is also the teacher of the target course) to gather evaluative and reflective data from a direct/insider’s experience. In order to minimize the risk of subjectivity in the action research, this research also applies traditional research methodology, such as distributing and analyzing questionnaires, documentary data collections, in-depth interview, etc.

  The first research session of this research was designed to investigate the control groups in 2013 in which the researcher observed how students learned in the target course in its original settings. The data of the control group was then be used as a reference for the experimental groups in 2014 when the students were taught by modified teaching materials in which intercultural communication were highlighted.

  This paper will focus on presenting the findings of the first session of this research: (1) what the cultural elements explicitly and implicitly integrated into this language course are, and (2) how these cultural elements affect students’ intercultural communication in different social scenarios, such as introducing themselves and presenting other people, making phone calls, responding to compliments, etc. The findings are a valuable reference and a stepping-stone towards the second session of this action research in 2014. 

 • 238.
  Ip, Wei Hing
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Chinese. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong.
  Flipping the Classroom – Integrating Intercultural Communication Competence into a Chinese Foreign Language Course2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The rapid development of information communicative technology today not only accelerates the pace of internationalization and globalization but also shape the modes of human communication. Facing this overwhelming challenge, the cross-cultural and societal aspects of pragmatics, intercultural communication competence has especially become one of the main focuses in second/foreign language education worldwide.

  Responding to this challenge, the latest issued official documents for Chinese as a second/foreign language education in China propose a renewed syllabus, emphasizing the importance of culture as an integral element in effective communication. However, how to integrate intercultural communication theories into present foreign language courses remains mostly on a theoretical level. Very few practical or empirical studies have been done in this academic arena.

  This motivated the implementation of an action research in 2013 which aims to explore the possibilities and limitations of integrating Chinese culture and intercultural communication theory into a present Chinese foreign language course for beginners. The research utilizes an interactive online learning platform to deliver a series of online tasks - “flipping the classroom” – to explicitly demonstrate how cultural differences affect the language used by Chinese, English and Swedish speakers. Through case studies and other brainstorming activities, the tasks gradually enhance the students’ awareness of cross-cultural differences in varying social situations.

  This paper will present the findings of this action research, in particular, the design and implementation of the online tasks for “flipping the classroom”, such as: 1) the characteristics of this interactive online tool, “flipping the classroom”; 2) the cultural elements and intercultural communication theory included in the online tasks; 3) the specific tasks integrated into the enhanced course; 4) student response to the tasks and 5) the effectiveness of these tasks in developing students’ intercultural communication competence. 

 • 239.
  Ip, Wei Hing
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Chinese. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong.
  Intercultural Communicative Competence in Teaching and Learning Chinese as a Foreign Language2014In: CLTA-GNY 2014 Annual Conference 12th New York International Conference on Teaching Chinese: May 3-4, 2014, New York University and Nanjing University, NY, USA: 2014 Annual Conference Program, New York, 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the past few decades, our world has experienced enormous changes due to the rapid development of information communication technology, internationalization and globalization. In response to these changes, intercultural communication has become the central focus of foreign language education in the West in which the pragmatic use of the foreign language is emphasized and promoted.

  Following these trends, the intercultural communication perspective has drawn the attention of Chinese scholars and gradually became one of the controversial issues in the teaching of Chinese as a Foreign Language (CFL). During the debate, a consensus has now been reached that intercultural communication should be a key feature of CFL education and “culture and communication” is placed as one of the main modules in CFL teachers’ education. However, most of the present research in this area is still remains only on the theoretical level. The practical implementation of the intercultural communication perspective remains an open field for scholars and teachers to explore.

  In order to explore practical ways of implementing intercultural communication theory in CFL education, this paper investigates four questions: (1) What does “intercultural communication” mean in the teaching of CFL? (2) What are the elements of culture in the Chinese language? (3) How can the framework of intercultural communicative competence be implemented into present-day education of CFL? (4) How can the effectiveness of applying intercultural communicative competence theory in CFL be measured?

  In order to provide answers to these questions, the paper presents an action research designed to revise an existing CFL course for beginners and aims to investigate the scope of possibilities and the limitations in implementing the intercultural communication approach in the CFL teaching and learning. The paper also presents a pilot study serving as a valuable reference and a stepping-stone towards more comprehensive research.

 • 240.
  Ip, Wei Hing
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Chinese. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong.
  Role of Culture in the Acquisition of CSL – From the Perspective of Intercultural Communication Competence2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the past few decades, the demands for coping with the rapid development of information communication technology, internationalization and globalization worldwide have shifted the focus of Chinese as a second language (CSL) towards intercultural communication competence in which the role of culture in the acquisition of CSL and in the pragmatic use of the language is emphasized and promoted. This standpoint is highlighted explicitly in the recently issued official documents of CSL education in China, 2008.

  However, most of the present research in this academic area still remains only on a theoretical level. Additional practical research related to how culture affects the acquisition of CSL; how culture should be integrated into present CSL courses, as well as how intercultural communication theories should be implemented in this education, remain an open field for scholars and teachers to explore.

  In order to explore the possibilities and limitations of integrating Chinese culture and implementing intercultural communication theory into CSL education, an action research has been conducted since the beginning of 2013 to review an actual course for beginners. The first phase of the research focuses on: (1) what the cultural elements explicitly and implicitly integrated into this language course are, and (2) how these cultural elements affect students’ acquisition of CSL.

  This paper will present the findings of the data collection from 2013. By applying the theoretical framework of intercultural communicative competence, the findings indicated that the existing CSL course provided limited information explaining the cultural elements that are reflected in the Chinese language. The findings also suggested that the cultural skills acquired in the students’ first language do influence their acquisition of CSL. This is demonstrated in the students’ written tasks such as introducing themselves and presenting other people, making phone calls, responding to compliments, etcBased on the findings of the first phrase, the second stage of the research aims to implement intercultural communicative theory in the existing CSL course and examines the effectiveness of such modification of the course.

 • 241.
  Ivarsson, Rebecka
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Utvecklande läsning: En kvalitativ studie om lärares uppfattningar om läsförståelsearbetet på gymnasieskolan2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att se hur lärarna uppfattar arbetet med läsförståelse på gymnasieskolan. Frågeställningarna som användes i studien var att se hur lärarna beskriver sitt arbete med läsförståelse, hur lärarna upplever att undervisningen påverkar eleverna samt hur lärarna motiverar sitt arbetssätt. För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes en enkätundersökning som skickades ut till alla verksamma svensklärare på tre kommunala gymnasieskolor i samma stad. Studiens teoretiska ramverk utgår från Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande. Resultatet visar att lärarna fokuserar mer på aktiviteten än på texten och läsaren. Studien visar även att lärarna upplever att deras undervisning har en positiv effekt på elevernas läsförståelse. En varierande undervisning där eleverna får olika svårighetsgrader på texter och arbetar i helklass, grupper och individuellt gynnar eleverna. De slutsatser som kan dras från denna studie är att lärares kompetensutveckling inom läsförståelse gynnar elevernas läsförståelse. Ytterligare en slutsats som kan dras är att eleverna gynnas av att läraren undervisar i lässtrategier i början av årskurs 1 i gymnasieskolan. Det är även viktigt att texterna som läraren väljer engagerar, motiverar och är meningsfulla för eleverna.

 • 242.
  Ivarsson, Rebecka
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Utvecklande läsning: En systematisk litteraturstudie om arbetet med läsförståelse och lässtrategier i gymnasieskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska elevers läsförståelse har minskat enligt tidigare forskning och de internationella undersökningarna PISA och PIRLS. Nya styrdokument infördes i skolan år 2011, men dessa är tämligen otydliga när det kommer till läsförståelsearbetet på gymnasieskolan. Syftet med den här studien är att sammanställa vad tidigare forskning kommit fram till om arbetet med läsförståelse på gymnasieskolan. Frågorna som ställs handlar om vilka undervisningsmetoder samt lässtrategier som visat sig vara framgångsrika enligt tidigare forskning, samt vilka faktorer förutom bristande undervisning som kan leda till att elever får låg läsförståelse. Syftet och frågeställningarna besvarades genom en systematisk litteraturstudie där sökning och granskning av litteratur har gjorts utifrån bestämda kriterier. Studien bekräftar att skriftlig eller muntlig reflektion kring det lästa samt elevernas arbete med lässtrategier är utvecklande för läsförståelsen. Resultatet visar också att om läraren är medveten om vilka bakgrundsfaktorer som finns för minskad läsförståelse, kan läraren sätta in extra stöttning i tid för svagpresterande elever. De slutsatser som kan dras utifrån denna studie är att desto mer medveten en elev är om sin läsprocess desto bättre läsare blir eleven. För att främja svagpresterande elever behöver skolan ta sitt ansvar och bland annat satsa på att lärarna lär ut lässtrategier för att både de svaga och goda läsarna ska utveckla sin läsförståelse.

 • 243.
  Iveslätt, Benjamin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Varieties of English and Secondary School Students in Sweden: An analysis of English textbooks and the role of Extramural English2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines what varieties of English students in Sweden are exposed to inside and outside the classroom, what variety is favored among the students and whether is there a connection between what the students learn extramurally and what they learn in school. The study examines whether the results differ based on gender with respect to students' attitudes towards British and American English. The study involves 50 students, recruited from a school in the northern part of a large city in Sweden. The term Extramural English (EE) is used as a term for all the spare time activities involving the English language outside the language classroom. Several studies, including Sundqvist's (2009) study Extramural English Matters, show that EE leads to a more varied vocabulary use and also an improved oral fluency. The results from these previous studies show in general that there is a positive correlation between EE and students' proficiency in English. The present study was carried out by using questionnaires for both students and their teacher and through a small scale analysis of the English textbooks used at school by the student groups. The results show that students favor the American variety and that EE may be a great influence regarding English varieties in general. The results are based on a very small sample, but may give a better understanding as to whether factors other than teaching of English in the classroom are important for the perceived usage of English varieties by Swedish students. The study may also contribute to an understanding of the increasing popularity of the American variety among students, both inside and outside of the English classroom.

 • 244.
  Jacobsson Stenström, Ann
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Förmågan att känna empati med skönlitterära karaktärer.: Högstadieelevers självrapporterade empatiska känslor för skönlitterära karaktärer2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan de upplevda empatiska känslorna för skönlitterära karaktärer och faktiska skönlitterära vanorna hos elever i två olika årskurs nio. Empiri samlades in med hjälp av enkäter som bygger på Swedish Core Affect Scale, vilket är en beprövad metod för att mäta självrapporterade känslor. Eleverna ombads att rapportera självvärderade känslor vid läsning av en novell, Stig Dagermans Att döda ett barn. Frågorna handlade om hur eleverna tror att några av karaktärerna i novellen känner sig samt hur eleverna själva känner sig när de läser novellen. Eleverna delades sedan in i tre grupper utifrån sina faktiska skönliterära vanor. Grupperna namngavs enligt följande: Läsande, ej läsande och intresserade ej läsande. Elevernas svar på frågorna kopplades samman med forskning inom området. Enligt Theory of minde så finns ett samband mellan att läsa skönlitteratur och förmågan att känna empati. Skönlitteratur tycks kunna bidra både till bildning och ett livslångt lärande som främjar empati och demokrati. Hos eleverna i studien så finns tendenser som visar på ett samband mellan att läsa skönlitteratur och att känna empati för skönliterära karaktärer.

 • 245.
  Jacobsson Stenström, Ann
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Kan skönlitteratur främja elevers empati?2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag är intresserad av hypotesen att läsning av skönlitteratur bidrar till bildning, underlättar identifikationsprocessen och skapar mer empatiska människor. Via en litteraturstudie har jag undersökt vad forskningslitteraturen säger om skönlitteratur och om den kan bidra till att skapa empati hos elever. Skönlitteratur ses av tradition som en del av den västerländska bildningstanken. Läsförmågan sjunker enligt undersökningar som PISA och PRLS och skönlitteraturen har inte längre en självklar plats i samhället. I Skolan äger utbildning företräde framför tanken om bildning. Tanken om bildning innebär att en livslång individuell utvecklingsprocess äger rum. Kan skönlitteraturen bidra till denna process? Forskningslitteraturen visar att skönlitteratur kan påverka, den är ett viktigt bidrag till vårt identitetsbyggande och människor som läser skönlitteratur är mer empatiska och känner sig mindre ensamma. Det är skönlitteratur och inte texter i ett vidare begrepp som har denna positiva inverkan. Elever behöver stöd i sin litteraturläsning för att utveckla den och bli medvetna om hur de påverkas av skönlitteratur. Bildning, demokrati och empati tycks främjas av skönlitteratur men området behöver mer ämnesövergripande forskning. Den psykologiska teorin Theory of mind skulle kunna kopplas samman med litteraturdidaktisk forskning för att fastslå vikten av bildning via skönlitteratur.

 • 246.
  Jakobsson, Ann
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Hur gör jag?: Att arbeta med läsförståelseundervisning för äldre elever Explicita beskrivningar av den reciproka, transaktionella och begreppsorienterade läsförståelseundervisningen2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De svenska eleverna har försämrat sitt resultat drastiskt när det kommer till läsning och läsförståelse, trots att de ligger i framkant när det kommer till att knäcka "läskoden" i början av sin läsning. Forskare menar att det dels beror på att de svenska lärarna inte har kunskap i eller ges stöd till att arbeta evidensbaserat och med läsförståelseutveckling, trots att undersökningar visar att undervisning i läsförståelse ger mycket goda resultat.

  Studiens syfte var därför att undersöka och redogöra för arbetsgången för tre olika huvudriktlinjer inom läsförståelseundervisning, den reciproka, den transaktionella och den begreppsorienterade/CORI. Syftet besvaras utifrån frågeställningen "Hur kan lärare med äldre elever arbeta konkret med dessa?"

  Metoden som har använts är en systematisk litteraturstudie vilket innebär att jag systematiskt har sökt, kritiskt granskat och slutligen sammanställt en del av den aktuella forskning som finns idag och som är relevant för undersökningens syfte och frågeställning.

  Resultatet av undersökningen visade explicit på olika arbetssätt och metoder för vardera inriktning. Det visade även att de olika metoderna kan anpassas efter olika klasser och nivåer och att undervisning kan bedrivas inom samtliga ämnen. Läsförståelseundervisning kräver förberedelse och engagemang, men behöver inte vara kostsamt eller särskilt tidskrävande i längden. Samtliga undersökningar visade på stora vinster både för elever och lärare, vilket är något som jag kommer att ta i beaktning i mitt framtida arbete som lärare.

 • 247.
  Jakobsson, Ann
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Vaffö gör ni (inte) på detta viset?: En kvalitativ studie om idag verksamma lärares kunskaper, erfarenheter och attityder till arbete med evidensbaserad och explicit läsförståelseundervisning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska skolan är i kris enligt den internationella kunskapsmätningen PISA. Evidensbaserad- och explicit läsförståelseundervisning har introducerats som problemlösare på skolans kris och förordas även i styrdokumenten. Dock saknas det forskning på hur det fungerar i praktiken och hur det bemöts och arbetas med i skolan. Syftet med studien är därför att utifrån ett sociokulturellt perspektiv undersöka idag verksamma lärare och deras omgivnings attityder, erfarenheter och kunskaper av de olika undervisningsmetoder.

  Undersökningen skedde genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem olika högstadielärare. Resultatet visade att deras kunskaper och erfarenheter om evidensbaserad- och explicit läsförståelseundervisning är mycket knappa, och endast förvärvade på eget initiativ. Och trots att de och skolledning ställer sig mycket positiva till metoderna, så tilldelas inga resurser till detta och metoderna används därmed väldigt begränsat.

 • 248.
  Jakus, Viktoria Kristina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Japanese.
  A cross-linguistic case study of refusals: An analysis of pragmatic transfer of Japanese immigrants in Croatian language2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  How one refuses an offer or invitation differs depending on specific cultures and one’s personal view towards interlocutors. This paper will focus on 4 Japanese immigrants and compare their refusal strategies to those of 5 Croats, while looking for indications of pragmatic transfer and considering the power-relationship between interlocutors. 4 Japanese immigrants and 5 Croatian informants answered a Discourse Completion Task (DCT) that consisted of 14 situations. The results displayed that omission of the segment of "gratitude" was the most frequent indication of pragmatic transfer; therefore, only 2 situations that involve refusing from equal status interlocutors have been discussed. Although both groups of informants view close friends and acquaintances as equal status interlocutors, the Japanese informants did not express "gratitude" when refusing offers and invitations, while the Croatian informants did. The Croatian informants consider expressing gratitude is polite and necessary when refusing an offer; furthermore, there is an indication that the Croatian informants are more focused on the degree of familiarity, rather than on the interlocutor’s status; while the Japanese informants are more concerned with the power-relationship between interlocutors.

 • 249.
  Jennerhed, Corinne
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, French.
  Mémoire de Licence, université de Dalécarlie Les rapports hommes-femmes dans Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this Bachelor’s thesis is to do an analysis of the novel of Choderlos de Laclos Dangerous liaisons and to answer to four important questions:

  How are men and women depicted in the novel of Choderlos de Laclos and what is the nature of the relations between the characters of both sexes.

  Is it a condemnation or an illustration and defense of the libertinage ?

  Which were the moral effects of this novel upon the society of the 18th century ?

  What was the writer’s attitude towards women ?

  To answer these four important questions, we have decided to do an analysis of the novel, but also to put the focus on the sociology of literature, more exactly on the horizon of expectation and the reception of the work. We have used the correspondence between M. Choderlos de Laclos and Mrs Riccoboni in order to establish the author’s attitude towards women.

  In conclusion, we will demonstrate that the writer was advanced for his time and was not a misogynist as he tried to improve the education of women.

 • 250.
  Jensen, Hanna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Digitala verktyg som stöd i litteracitetsutvecklingen för nyanlända ungdomar på språkintroduktion: En kvalitativ forskningsintervju2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract: Svenska skolan har tagit emot en ökad grupp nyanlända elever som är i behov av grundläggande litteracitetsundervisning (Franker, 2016, s.1). För att skapa gynnsamma förutsättningar för dessa elever att utveckla läs- och skrivkompetens är det betydande att ta hänsyn till olika faktorer. Samtidigt ställer Skolverket (2016) ett ökat krav på en digitaliserad undervisning där eleverna med hjälp av digitala verktyg ska utveckla kunskaper. Denna uppsats undersöker således hur olika kompetenser inom språkintroduktion arbetar litteracitetsutvecklande med stöd av digitala verktyg. Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling där fysiska verktyg (digitala verktyg) utgör ett stöd i lärandet. Denna studie har en kvalitativ forskningsinriktning där fyra intervjuer genomförts på två olika språkintroduktionsprogram. Studien har ett kompetensfokus där två lärare i svenska som andraspråk, en studiehandledare och en IT-pedagog har intervjuats. I resultatet framkommer det att digitala verktyg i form av datorer, Ipads, Smartboards och smartphones förekommer på ett varierat sätt där det sociokulturella lärandet ger förutsättningar för litteracitetsutvecklingen. Studiens deltagare redogör även för att digitala verktyg i samband med litteracitetsarbetet ger förutsättningar för interaktion och kommunikation bland lärare och elever.

2345678 201 - 250 of 727
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf