du.sePublications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 778
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Guzman Carrero, Maria Angella
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Upper Secondary Students’ Beliefs About Learning English as a Foreign Language: A contrast between the students’ beliefs and the Swedish curriculum2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Learning English as a foreign language (EFL) entails different factors. Language learners use different strategies in order to make their language acquisition successful. Motivation and self-regulated learning are other factors that influence how successful the EFL learner is. This paper aims to analyze the beliefs of upper secondary students in a Swedish school about learning EFL, as well as how their beliefs relate to what is specified in the Swedish curriculum. An analysis of the differences between students’ beliefs and what is stated in the curriculum was done. A survey was conducted on a total of 54 students who were enrolled in the social sciences program. The results showed that students believed that motivation and self-regulated learning were important factors for a successful learning. For them, the language skill of reception is more important than production, which does not correspond with what it is stated in the national curriculum. First and second year students’ beliefs were similar in most of the cases, but not all of them.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 202.
  Gyllenfjell, Per
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Japanese.
  Case Study of Manga Translation Problems2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  bilaga
 • 203.
  Gyllensteen, Josephine
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Datorspel som verktyg för engelsk språkutveckling: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med litteraturstudien är att undersöka hur elevers språkliga förmåga påverkas i mötet med datorspel och hur lärare kan arbeta effektivt med datorspel i undervisningssyfte. Litteraturstudien är systematiskt utförd vilket innebär att den baserar sig på data från studier som blivit genomförda av andra forskare. Lärare bör planera sin undervisning utifrån elevers intressen för att bidra till en ökad motivation i klassrummen. Forskningsteori hävdar att detta skulle kunna ske med hjälp av datorspel som elever visat stort intresse för. Resultat visar att den digitala tekniken slog igenom under 1980-talet och att användningen av digitala verktyg ökat radikalt sedan dess. De föräldrar som föddes under 1980-talet har blivit uppväxta i ett samhälle där digitala verktyg har varit en del av vardagen. Föräldrar har därför blivit en av de grundläggande faktorerna till hur nästkommande generation valt att se på digitala verktyg och använda dem i sin vardag. Enligt Vygotskijs teorier är sociala interaktioner den grundläggande faktorn till att utveckling och lärande sker. Detta innebär att digitala verktyg som datorspel kan bidra till att elever utvecklar sin språkliga förmåga i engelska. Föräldrar och elever har visat positiva inställningar till datorspel medan lärare förmedlar en känsla av ovisshet. Lärare ställer sig kritiska till datoranvändning i undervisningssyfte för att det är tidskrävande och tillhör populärkulturen. En generell slutsats kan konstatera att barns inre motivation och språkliga förmåga ökar med hjälp av datorspel. Däremot kan ingen specifik slutsats fastslås på grund av det forskningsbehov ämnet ställs inför.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 204.
  Güler, Hevin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Unreliable Narration in J.M Coetzee’s Foe2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 205.
  Hameleers, Luc
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  ‘Mighty womenthe lot of ye’:: A Revision of IrishMotherhood and FemaleSexual Identity in MarinaCarr’s The Mai and PortiaCoughlan2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 206.
  Hammer, Maritha
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Rörelseaktiviteter och musik i undervisningen för årskurs 1 och 3: En empirisk undersökning2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Många av forskarna är överens om musikens och rörelsens betydelse för språkinlärningen och kunskapsinlärningen. De är också överens om hur det hjälper elever i sin koncentrationsförmåga och lusten till att lära. Frågan är om lärarna har vetskap om denna betydelse och i vilket syfte det används.

  Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur rörelse och musik används och varför det används. Syftet preciseras mot att synliggöra lärarnas ambitioner och motivering i sin undervisning samt om det finns någon skillnad på skolorna och årskurserna 1 och 3.

  Undersökningsmetoden var kvalitativa intervjuer och observationer i årskurs 1 och 3. Grunden för analys var det sociokulturella perspektivet, pragmatismen och kognitivismen samt tidigare forskning.

  Resultatet visar att lärarnas förkunskaper och intresse i aktiviteter som rörelse och musik har betydelse för lärarnas ambition i användandet av detta i undervisningen. Resultatet visar också att tidsaspekten, resurser och förutsättningar har en central del i motiveringen till användandet. Beroende på lärare används musik och rörelse mer eller mindre.

 • 207.
  Hansson Böhm, Eva
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  "Jag kände mig mycket mer lärare i mitt hemland än nu här": En studie om lärare med utländsk bakgrund i det svenska skolväsendet.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 208.
  Hansson, Petra
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  CMC-språkliga drag – A, C, E eller F?: Lärarbedömning av CMC-språkdrag i elevproduktioner2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att fastställa huruvida språkdrag som är typiska för CMC (Computer Mediated Communication/datormedierad kommunikation) förekommer i elevproduktioner i svenskundervisningen på gymnasienivå och hur verksamma lärare i ämnet ser på fenomenet. Studien genomförs i form av skriftliga intervjuer med fem lärare från tre olika skolor som är verksamma inom svenskämnet på gymnasienivå. Tidigare forskning har använts för att fastställa vilka språkdrag som kan anses typiska för CMC och för att fastställa vad som tidigare konkluderats om lärares bedömning av fenomenet. De språkdrag som presenterats för de deltagande lärarna som typiska för CMC anser de sällan förekommer i elevproduktioner. Det är dock tydligt att lärarna upplever att förekomsten varierar mellan olika klasser. Lärarna är överens om hur språkdrag som kopplas till CMC ska bedömas, både i den traditionella undervisningen och i undervisning inom ämnet. De är dock inte överens om hur och i vilken grad CMC bör integreras i ämnet, baserat på hur de själva använder sig av det i sin undervisning. Trots att de flesta av dem inte integrerar CMC i sin undervisning, och trots att majoriteten inte upplever att kollegiet har något gemensamt synsätt eller gemensamma diskussioner kring hur det bör hanteras, så är de överens om att en kunskap om och utveckling av färdigheter inom CMC är viktigt för elevernas framtid. För att se vidare på detta vore det relevant att göra en större studie och att även ta med elevernas upplevelse av CMC, vad de anser om dess plats i undervisningen samt deras framtida behov av att behärska även det språkbruket.

 • 209.
  Hansson, Petra
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Kort, koncist och kreativt: En undersökning av hur språket i datormedierad kommunikation förhåller sig till rådande normer och äldre genrer2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa vilka språkliga drag som tidigare forskning har fastslagit är karakteristiska för datormedierad kommunikation och de nya genrer som uppstått till följd av teknologins framfart. Dessutom ämnar studien jämföra dessa med mer traditionellt skriftspråk och mer befästa genrer. Arbetet har utförts i formen av en systematisk litteraturstudie. Vilket innebär att tidigare forskning har använts som grund för resultat och analys. Den datormedierade kommunikationen synes ha lösare ramar och regler att följa vilket öppnar för kreativitet från författaren. Dessutom tycks det sociala sammanhang i vilket den datormedierade kommunikationen försiggår ha stor betydelse för hur den ser ut. Vanligt förekommande är att parterna utnyttjar möjligheten att frångå konventionella stavningsregler samt regler kring meningsbyggnad och interpunktion. Även smileys, okonventionella förkortningar och kodväxlingar är vanligt förekommande i de nya genrerna. För att ytterligare utforska detta ämne skulle forskning som ser på hur, och om, den datormedierade kommunikationen påverkar skrivregler och äldre genrer. Ur en didaktisk ståndpunkt kan det vara intressant att se forskning på hur lärare och elever upplever att de nya dragen inom skriftlig produktion påverkar skolverksamheten

 • 210.
  Hasan, Ahmed
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, French.
  La Prononciation de la liaison par les élèves suédois: Une analyse quantitative et qualitative de la production de six apprenants suédophones2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  the purpose of this essay is to make a quantitative and qualitative study of the realized and unimplemented liaisons amongst Swedish speaking learners of French. Furthermore, attention has been paid to the production of different types of liaisons among Swedish learners of French as second language at beginner level. On the other hand, the objective of this report is to analyze and to observe the factors that could increase the realization or not the liaisons. We concentrated on particular methods, as exercise on a text that the students have to listen and to record a first time alone, and then, after a lesson given on by the teacher, a second time.

 • 211.
  Hatungimana, Junvénal
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, French.
  Guy de Maupassant: LA FOLIE ET LE FANTASTIQUE DANS LE HORLA.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 212.
  Hayakawa Thor, Masako
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Japanese.
  Saito, Rieko
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Japanese.
  日本語オンライン多文化交流会における「対話」を通してのスウェーデン学習者の文化間能力の変容と気づきDevelopment of ‘intercultural competence’ through dialogue during multicultural joint online sessions: a study of swedish learners of japanese2016In: Japanese language education in the global age: connecting with each other グローバル時代の日本語教育―つながる教育とは, Toronto, 2016, p. 53-62Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 213. Hecht, Christian
  Arbete med korpusar i språkundervisning på gymnasienivå2000In: Korpusar i forskning och undervisning / [ed] Byrman, Gunilla, Lindquist, Hans & Levin, Magnus (utg.), Uppsala: ASLA , 2000, p. 120-130Conference paper (Refereed)
 • 214. Hecht, Christian
  Einige akustische Parameter im Fremdsprachenerwerb.1987In: Nordic Prosody IV. Papers from a Symposium. / [ed] Gregersen, Kirsten & Basbøll, Hans (red.), Odense: Odense University Press , 1987, p. 153-160Conference paper (Refereed)
 • 215. Hecht, Christian
  Erfarenheter med läsning inom nybörjarundervisningen i tyska på olika nivåer1995In: Språk ‑ utvärdering ‑ test / [ed] Linnarud, Moira (red.), Uppsala: ASLA , 1995, p. 49-59Conference paper (Refereed)
 • 216. Hecht, Christian
  Fallstudier kring ordinlärning med bild, text och samtal.2004In: Text, bild, samhälle. / [ed] Nikula, Kristina, Alanen, Kaisa & Lönnroth, Harry (red.), Tammerfors: Tammerfors universitet, Nordiska språk, Institutionen för språk- och översättningsvetenskap , 2004, p. 113-124Conference paper (Refereed)
 • 217. Hecht, Christian
  Fonologiskt och prosodiskt baserade strategier för L21988In: Första symposiet om svenska som andraspråk: Vol. 2 Föredrag om utbildning, undervisning och testning. / [ed] Lindberg, Inger & Hyltenstam, Kenneth (red.), Stockholm: Stockholms universitet, Centrum för tvåspråkighetsforskning , 1988, Vol. 2, p. 152-156Conference paper (Refereed)
 • 218. Hecht, Christian
  Introductory courses in Swedish and German1987In: Papers from the Swedish phonetics conference held in Uppsala, October 17-18 1986 / [ed] Engstrand, Olle (red.), Uppsala: Uppsala University, Department of Linguistics , 1987, p. 98-103Conference paper (Refereed)
 • 219.
  Hecht, Christian
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Introduktion till att läsa och skriva vetenskaplig text inom svenska som andraspråk2014Manuscript (preprint) (Other academic)
  Download full text (pdf)
  HechtIntroduktion
 • 220. Hecht, Christian
  Lärande samtal på tyska2002In: Samtal i livet och i litteraturen. Conversation in life and in literature / [ed] Melander Marttala, Ulla, Östman, Carin & Kytö, Merja (red.), Uppsala: ASLA , 2002, p. 97-105Conference paper (Refereed)
 • 221. Hecht, Christian
  Lärarlett lärande med litterära texter och hypertexter.2003In: Språk och lärande. Language and learning. / [ed] Linnarud, Moira & Sandlund, Erica (red.), Uppsala: ASLA , 2003, p. 93-104Conference paper (Refereed)
 • 222.
  Hecht, Christian
  Umeå universitet.
  Språklikhet och språkundervisning: exemplet svenska-tyska1990Licentiate thesis, monograph (Other academic)
 • 223. Hecht, Christian
  Svensk‑tysk ordförståelse i främmandespråksundervisningen: Preliminära projektresultat 11990In: På väg mot ett nytt språk / [ed] Adelswärd, Viveka & Davies, Norman (red.), 1990, p. 193-200Conference paper (Refereed)
 • 224.
  Hedenmalm, Li
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, French.
  Un discours persuasif: Étude narrative de L'Auberge et Le Horla – deux contes fantastiques de Guy de Maupassant2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay consists of a structural narrative analysis of two fantastic short stories by Guy de Maupassant: The Inn and the second version of The Horla. In the first of these stories the narration is extradiegetic, meaning that the narrator is positioned outside the fictional world. The second text, on the other hand, is an example of an intradiegetic narration – the narrator is thus a character in the story. The overall aim of the study is to investigate how the discourse of the narrator, whether he is extradiegetic or intradiegetic, influences the perception of the stories and the protagonists. In order to meet this aim, we start by identifying some narrative strategies which are applied in the stories in order to evoke the reader’s hesitation and, thereby, create the fantastic effect. Depending on whether the narration is extradiegetic or intradiegetic, it is observed that these strategies differ from each other. Nevertheless, they work together to awaken the reader’s hesitation, leading him thus to consider the existence of the supernatural in the diegetic world. Finally, it is revealed how the discourse of the narrator influences the way the reader perceives the behavior of the protagonists as well as their sanity. In both texts, there is no doubt that the protagonist eventually loses his mind. However, while the knowledge of the omniscient narrator finally helps the reader to solve the fantastic mystery in The Inn, the mystery is never resolved in The Horla. This seems to be a consequence of the limited perception and knowledge of the intradiegetic narrator.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 225.
  Hedström, Richard
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Mobiltelefonen – ett digitalt verktyg eller ett störningsmoment?: En litteraturstudie om mobiltelefoners inverkan på högstadieelevers textskrivande i ämnet svenska2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken inverkan användandet av mobiltelefoner har på textskrivande i svenskundervisningen för elever i årskurs 7–9. En systematisk litteraturstudie har genomförts för att kartlägga kunskapsläget. Tidigare forskning visar att ett mobiltelefonförbud kan höja i synnerhet de svaga elevernas resultat i skolan, men också att digitala verktyg kan användas för att förbättra elevernas resultat inom vissa delar av språkinlärningen såsom stavning och grammatik. Resultaten visar att de flesta lärare tillåter viss användning av mobiltelefoner i klassrummet, men att eleverna föredrar att använda datorer framför mobiltelefoner för skolrelaterade uppgifter. Litteraturstudien visar också på avsaknaden av forskning inom området. Studier där mobiltelefoner används på ett integrerat sätt i svenskundervisningen skulle behövas för att få ett tillförlitligare resultat.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 226.
  Hedström, Richard
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Skriftspråkslärande i den digitala tidsåldern: En empirisk studie av högstadielärarnas uppfattningar om den reviderade Läroplanens digitala inslag i svenskundervisningen2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka lärares uppfattningar av hur skärmanvändning påverkar skriftspråksundervisningen i svenskämnet. Från och med höstterminen 2018 gäller Skolverkets reviderade läro- och kursplaner med ökat fokus på digitalisering och användande av digitala verktyg. I uppsatsen undersöks digitaliseringens inverkan vad gäller det centrala innehållet med utgångpunkt i skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. Frågeställningen syftar till att besvara frågorna om vilka anpassningar lärare i årskurs 7-9 har fått genomföra på grund av de nya Läroplanen samt hur de anser att digitaliseringen påverkat skriftspråksutbildningen. För att besvara syftet och frågeställningarna användes en kvalitativ metod där muntliga intervjuer med lärare genomfördes. Resultatet visar att lärarna har fått genomföra förändringar i sin skriftspråksundervisning till följd av revideringarna av Läroplanen i svenska. Områden som källkritik och källhänvisning har fått större utrymme och trots att det inte finns några tydliga krav inom datorkunskap i den nya Läroplanen har det ämnet fått större utrymme, bland annat för att öka elevernas kunskaper om arbete i ordbehandlingsprogram. Under intervjuerna framgår också att lärarnas kunskapsnivå varierar vilket påverkar elevernas möjlighet att få lära sig att skapa multimodala texter. Uppsatsens teoretiska ramverk utgår från Vygotskijs sociokulturella lärandeteori och inkluderar begrepp som till appropriering, mediering, den närmaste proximala utvecklingszonen och scaffolding.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 227.
  Hedvall, Mira
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Lärande i teknikens framkant: Digitaliseringens betydelse för eleven och språket2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Digitaliseringen av de svenska skolorna blir allt mer omfattande och tekniken i form av mobiler, datorer, smartboards och surfplattor, får en allt större betydelse i undervisningen. Trots detta finns det mycket lite forskning såväl som kunskap om teknikens påverkan på elevers skolresultat och deras språk. Syftet med den här undersökningen är att genom en systematisk litteraturstudie samla befintlig kunskap kring hur elevers skolresultat och språk påverkas av skolans digitalisering. Utöver detta finns även syftet att se huruvida det finns forskning kring hur tekniken borde integreras i undervisningen för att uppnå bästa möjliga resultat. Målet är bättre förstå tekniken och hur den påverkar eleverna för att på så vis kunna förbättra utbildningen i skolorna.Studien lyfter fem vetenskapliga studier från olika författare och länder vilka valdes utifrån deras relevans till frågeställningarna samt att de berörde rätt åldersgrupp och var peer-reviewed.Resultatet visar att arbete med informations- och kommunikationsteknik (datorer, surfplattor m.m.) har en positiv inverkan på elevers motivation. Både elever och lärare anser att det är viktigt för språkutvecklingen och konstruktivistiskt lärande. Det är viktigt att tekniken integreras ordentligt i undervisningen och många lärare efterfrågar mer kompetens inom detta område. Ju mindre integrerad tekniken är desto mindre tycker eleverna att den är nödvändig för undervisningen.Definitiva slutsatser är svåra att dra då mycket mer forskning inom ämnet behövs, främst gällande språkutvecklingen. Det går dock att tyda vissa tendenser och mönster som är genomgående i alla funna studier. Den tekniska utvecklingen är positiv för den svenska skolan om man kan undvika vissa fallgropar så som bristande integration i undervisningen och för lite kompetensutveckling av lärarna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 228.
  Heining, Stefan
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, German.
  Geschlechterrollen in Irmgard Keuns Romanen: Gilgi – eine von uns und Das kunstseidene Mädchen im Zeichen der Zeit.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The subject of this thesis is to examine gender roles in the novels Gilgi – eine von uns and Das kunstseidende Mädchen by Irmgard Keun. She was a successful female writer before the Nazi Party took control of Germany in 1933.

  The findings of this study indicate that Keun novels show a realistic picture of Germany’s men-dominated society in the early 1930s.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 229.
  Hellgren, Mikael
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, French.
  Le fantastique chez Guy de Maupassant: Sa nature, son fonctionnement et ses buts2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay consists of a structural narrative analysis of some fantastic short stories by Guy de Maupassant: The Horla, The Diary of a Madman, Who Knows? On the River, The Inn. We have tried to describe how the fantastic take place in the aforementioned stories. In order to meet this aim, a definition of the fantastic has been established before proving its presence in the analysed works. Some brief comparisons between the stories have been made to see how the fantastic appears from a physical and psychological point of view. We’ve also wanted to see the possible connections between the fantastic, narrative universe and reality. We’ve tried to define the theme of the double, which is frequently used in the fantastic literature, and how it appears in the short stories of Maupassant. The narrative technique has also been analysed and how it may influence the readers perception of the principal actors, their behaviour and their mental state of mind. The narrative technique can evoke the reader’s hesitation which further creates the 3

   

  fantastic effect. The reader becomes more or less willing to consider the existence of the supernatural instead of writing off the protagonists as liars or crazies. We can establish the fact that the fantastic is present in all of the studied texts. There are however some aspects of realism, the presence of the double, the presence or absence of madness, that modulate the use of the fantastic in the analyzed short stories.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 230.
  Hellqvist, Amanda
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  En entrébiljett till nya världar – skönlitterär läsning och unga vuxnas utveckling: En studie om hur skönlitterär läsning kan främja unga vuxnas utveckling2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate how reading fiction can support young adults’ personal progress. This study is based on research in the form of scientific texts and books.

  The study has investigated how fictional reading can help young adults to develop and increase their empathy for, and knowledge about the world around them. The development is put in relation to different teaching and theoretical points of view. The most eminent point of view in this study is the sociocultural perspective. During the progress of this study the main focus has been concept analyses. Concept analyses can present how we interpret and entitle experiences and phenomena through fictional reading.

  Hopefully the results will show the importance of young adults’ fictional reading and how teaching through fiction can contribute to something more than reading only as a pastime.

 • 231.
  Hellström, Jennie
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  ACTITUDES HACIA LA VARIEDAD CANARIA: Un estudio sociolingüístico de estudiantes universitarios en Las Palmas de Gran Canaria.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to analyze the language attitudes of twenty university students in

  Las Palmas de Gran Canaria towards the Canarian variety of Spanish compared to standard

  Spanish. The investigator uses a modified matched-guise technique to test the subjects´

  responses to speech samples from four speakers reading the same text: two Canarian speaking

  voices and two voices speaking the standard Spanish variety. The subjects listen to the

  recording and thereafter answer a questionnaire that evaluates their language attitudes. The

  results show that prestige and solidarity are evaluated variously. In the dimension of prestige

  the respondents held more positive attitudes towards the standard variety of Spanish while the

  Canarian variety received less positive virtues and the respondents evaluated their own variety

  in an unfavorable way. In the dimension of solidarity the attitudes towards the Canarian

  variety are contradictory, indicating a possible division between the judgement of an educated

  variety and a vulgar variety.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 232.
  Henke, Oskar
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, German.
  Hermann Hesses Das Glasperlenspiel als Esoterik2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay will attempt to explore esoteric elements and connections in Hermann Hesses' final

  novel

  Das Glasperlenspiel and whether the narratives and beliefs held by the fictional realm of

  Castalia and the protagonist Josef Knecht fit into the tradition of western esotericism as defined by

  Kocku von Stuckrad and Antoine Faivre respectively. An attempt will also be made to explore why

  the novel has come to influence modern esoteric movements in what Wouter Hanegraaff defines as

  "New Age religion".

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 233.
  Hennius, Samira
  Mälardalens högskola, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  "Vi kan skriva förargument och sedan motargument" ­­: Om deliberativa samtal i undervisning i svenska som andraspråk på högskolenivå2014Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  In the light of the twofold mission of Swedish schools, that is to say enabling pupils to develop both subject knowledge and a democratic attitude, the purpose of this thesis is to investigate to what extent adult higher education students from different language and social backgrounds, studying Swedish as a second language, are able to carry out joint writing assignments with the aid of deliberative discourse, and to what extent they thereby also develop a deliberative attitude. The twofold mission of education applies to them too. While there already exists a certain amount of research into deliberative discourse relating to education in schools, the perspective of higher education didactics in this research is still lacking. The present study is to be viewed as a first contribution to this research.

  The theoretical starting point of this study includes previous research into deliberative discourse by further developing an existing model regarding criteria for deliberative discourse, for example that there is a striving towards agreement, although the consensus may be temporary, that diverging opinions can be set against each other, that tolerance and respect for views other than one’s own are shown, and that traditional outlooks can be questioned. This model is supplemented by designations for a number of disruptive behaviours, such as ridiculing, ignoring, interrupting people and engaging in private conversations. The thus further developed model will thereafter act as a lens in the analysis of students’ discussions when writing joint texts. Another theoretical starting point is the view of education as communication, and of the possibility of communication creating a third place, thereby developing democracy in the here and now-situation.

  For this study, comprising 18 hours of observation of nine students, that is to say the discussions of three groups in connection with writing texts on different occasions, various ethnographic data collection methods have been employed, for example video recordings, participant observations, field notes and interviews in conjunction with the discussions.

  The analysis clarifies that the three groups developed their deliberation as the discussions about the joint assignment proceeded, and that most of the nine students furthermore expressed at least an openness towards a deliberative attitude for further discussions in the future. The disruptive behaviours mentioned in connection with the analytical model that could be identified in the discussions, for example interruptions and private conversations, proved not to constitute real disturbances; on the contrary they actually contributed towards the discussions developing, enabling them to continue. On the other hand, other and not previously identified disturbances occurred, for example a focus on grades, the lack of time and lacking language ability, which all in different ways affected the students’ attitudes towards their work. For any future didactical work on deliberative discourse in Swedish as a second language within higher education, these disturbances would need to be highlighted and made aware of for both teachers and students.

  Keywords: higher education didactics, communication, deliberative discourse, deliberative attitude, John Dewey, Tomas Englund, heterogeneity, ethnographic data collection methods.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 234.
  Henriksson, Martina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  An Empirical Study on Teachers’ Choice of Extensive Literature in the Swedish Upper Secondary EFL Classroom2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The importance of extensive literature reading in the English as a Foreign Language (EFL) context has been given increasing attention in recent research. Literature reading is also a required part of the national syllabi of the (EFL) courses offered to both adolescents and adults at Upper Secondary level in Sweden. This thesis aims to investigate the teachers’ process of making literature choices for extensive reading in upper secondary EFL courses in Sweden. Eight teachers of three different student groups took part in the study, representing adolescent university preparatory programs and vocational programs, as well as programs for adult students. Questionnaires were used and the data was analyzed for patterns revealing three main factors affecting teachers’ literature choice: language proficiency, reading experience and contextual factors. These three factors were fitted into the theoretical framework of psycholinguistic and sociolinguistic reading models, with the addition of a perspective of motivational research. The results of this survey underline the importance of extensive reading, according to teachers, and that motivation for literature choice can be primarily related to factors associated with psycholinguistic reading models. The survey also points to the need for further investigating of teachers’ own experiences of literature reading, searching for deeper motivational factors which influence teaching choices. Another future field of research is the choice of reading activities assigned together with the chosen literature, which probably also influence teachers’ choices in the Swedish EFL classroom.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 235.
  Hermansson, Ida
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Spanish.
  El olvido: Análisis temático de la novela De amor y de sombra2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The realistic novel De amor y de sombra (Of Love and Shadows), by the author Isabel Allende, describes how a young couple fights against the “legalized injustice” in a fictive place that allude to Chile during the dictatorship of Augusto Pinochet. An underlying but crucial theme in the novel is the oblivion – individual, collective and imposed. Therefore we will show by this analysis how the oblivion is presented in the novel De amor y de sombra. The hypothesis that guides our study, is that the oblivion has a greater purpose – to bring out the importance of remember the past. Through a hermeneutic method, we will found our analysis on three theories of oblivion and social oblivion when analyzing characters and occurrences in the novel. Hence, in the conclusion the hypothesis is confirmed, together with the fact that the novel by Isabel Allende makes a statement of the importance of remembering the past.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 236.
  Hernández Armas, Maria Adela
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  Dándole vuelta la taba: Dialogismo e intertextualidad en tres cuentos literarios latinoamericanos.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 237.
  Herou, Ylva
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Sfi-lärares planeringspraktik med syfte att ge eleverna förutsättningar att utveckla en muntlig argumenterande förmåga2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare på Sfi, enligt egna utsagor, planerar för undervisning i muntlig kommunikation med syftet att utveckla elevernas förmåga att argumentera. Forskningsfrågorna som besvaras i uppsatsen är följande: "Vilka styrdokument använder lärarna enligt egna utsagor när de planerar undervisningen i muntlig kommunikation?" och "Hur resonerar lärarna kring länkningen mellan mål, aktiviteter och bedömning i planeringen för att ge eleverna förutsättningar att utveckla en argumenterande förmåga?"

  Studien är en empirisk undersökning med semistrukturerade intervjuer med en kvalitativ ansats. Materialet omfattar intervjuer med fyra Sfi-lärare.

  Resultatet visar att Sfi-lärarna använder styrdokumenten för Sfi när de planerar sin undervisning i muntlig kommunikation. Resultatet visar också att en del av lärarna inte hade kunskap om hur de ska planera sin undervisning utifrån

  Kursplanen för Sfi, Gemensam europeisk referensram för språk (GERS)och Läroplanen för vuxenutbildningen (Lvux12). Lärarna visar på flera framgångsrika strategier för att konstatera elevernas nuläge vilket är en god utgångspunkt att planera sin undervisning utifrån. Däremot är inte lärarnas sammanfattande planeringspraktik formaliserad på så vis att de kan dra nytta av varandras praktik. I och med att planeringen inte är dokumenterad är det svårt för såväl elever, lärare som skolledare att få en överblick över resultatet av planeringspraktiken med syftet att ge eleverna möjlighet att utveckla en argumenterande förmåga.

 • 238.
  Hesselgren Mortensen, Eva
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, French.
  Deux contes de fées classiques dans de nouvelles versions: Comment réécrire un conte – deux exemples d’Amélie Nothomb – La Barbe bleue et Riquet à la houppe2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this memoir we make a comparison between two tales by Charles Perrault, The blue beard and Riquet with the Tuft and two novels by Amélie Nothomb, Blue Beard and Riquet with the Tuft. The goal is to analyse how Amélie Nothomb rewrote the two original tales. Our strategy is deductive, that is, we study the texts with a number of preselected perspectives and with a qualitative method, which means that we ignore much of the other content of the texts. Our perspectives are the linguistics, the context in which we study descriptions of people, environments and attributes, as well as themes and moral. Apart from the titles and themes, the similarities between the texts are limited. The visible and the illusion are common themes in all four works. In addition, the writing style differs sharply. Our conclusion is that Amélie Nothomb borrowed the narrative framework by keeping the titles and respecting the general narratives of Charles Perrault. However, her language is rather similar to the style of narration among writers after Perrault, such as Honoré de Balzac, Guy de Maupassant, Émile Zola and Gustave Flaubert.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 239.
  Hiltunen, Nina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, German.
  Darstellung der Liebe und des Liebeskonflikts in Hinsicht auf die Figuren in Schillers Kabale und Liebe und Shakespeares Romeo and Juliet 2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 240.
  Hipkiss, Anna Maria
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Den gemensamma konstruktionens inflytande på elevers lexikogrammatiska val i argumenterande texter2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Cykeln för undervisning och lärande är en ofta rekommenderad metod för explicit undervisning i flerspråkiga klassrum. Den här studien fokuserar en fas i cykeln för undervisning och lärande – den gemensamma konstruktionen i en klass 5 som skriver argumenterande text. Den gemensamma konstruktionen påstås vara viktig i processen för elevers självständiga skrivande men den är understuderad. Genom analys av interaktionen mellan lärare och elever under den gemensamma konstruktionen, analys av de gemensamt producerade texterna samt analys av elevernas individuella konstruktioner skapas i den här uppsatsen en bild av det inflytande den gemensamma konstruktionen har på elevers individuella texter, med fokus på övergripande strukturella drag och specifikt fokus på sambandsord. Studien visar att eleverna kan genrestrukturen för argumenterande text väl och att vissa språkliga drag som ingår i den gemensamma förhandlingen tas upp av eleverna i den självständiga texten. Dessa språkliga drag är de som uppmärksammats och benämnts med metaspråk under gemensam konstruktion vilket förstärker tidigare forskning som betonar vikten av att uppmärksamma och använda metaspråk i skrivundervisning.

 • 241.
  Hlebnikovs, Pjotrs
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, German.
  Die Unterschiede der Lernstrategien bei den Schülern der Grundschule und den Schülern des Gymnasiums bei ihrem Fremdsprachenlernen.: Die Lernstrategien, die die Schüler bei ihrem Fremdsprachelernen nutzen und worin sich diese Strategien bei den Schülern der Grundschule und Schülern des Gymnasiums unterscheiden.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to examine the different learning strategies among the students of primary and upper-secondary schools and their use by developing the different proficiencies of modern languages. This study will also try to clarify if and how these strategies differ between the students of primary and upper-secondary schools and what cognitive, metacognitive and social effective aspects lie beyond these differences.

  The data used in the presented paper is previous research made on different learning strategies and their use in the modern language education in primary and upper secondary schools. This paper also uses a number of interviews with the pupils from primary and upper-secondary schools in order to illustrate if and how the use of their strategies differs and what aspects contribute to this difference.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 242.
  Hoffmann, Grit
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, German.
  Das Interesse für „moderna språk" in Schweden mit Beispiel der Kommune Filipstad für Grundschüler der Klassen sieben, acht und neun: Eine Untersuchung der Veränderungen in den Schuljahren 2009/2010, 2012/2013 und 2015/20162017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of my survey is to get an overview perspective of the interest in the modern foreign languages Spanish, French and German during the school years 2009/2010, 2012/2013 and 2015/2016 in Sweden, with the municipality of Filipstad as a concrete example. This survey is relevant due to the fact that students are opposing to learn a second foreign language, in spite of the request of multilingual personnel is increasing.

  Many scientific reports, articles and announcements points out the decreasing interest in modern foreign languages for Swedish students as an issue.

  The method of this survey is quantitative. The result is positive since it presents a slow and slight growth in the interest in modern foreign languages.

 • 243.
  Holmberg, Johannes
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  English as a Second Language Acquisition through Social Media Usage: Proficiency acquisition in the Swedish Upper-secondary ESL classroom2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Via a systematic literature review, this thesis investigates the possible benefits of employing social media as a learning tool in English as a second language classroom. The thesis is focused on the motivation for learning, potential grammar and vocabulary gains as results of using social media at the upper-secondary level. This systematic literature review is relevant since the current Swedish upper-secondary school’s curriculum promotes technology implementation and at the same time social media has become an everyday feature of many students’ lives. In order to measure the possible benefits of social media, this thesis uses a modified version of Koole’s (2009, p. 27) The Framework for the Rational Analysis of Mobile Education (FRAME) model, which originally was used to determine the optimal way for learning on a mobile platform. This thesis adapted that model and altered it to be applicable for social media platforms instead of mobile devices. The literature review found relevant peer-reviewed studies for this topic through a scholarly education database. The age of the participants in the chosen studies vary from 15-19 years old, and all the chosen studies focus on English as a second language in relation to an education system. The reviewed studies show that social media usage is mainly beneficial for motivation to enhance English vocabulary and grammar proficiency. However, social media usage does not show any significant benefits for grammar proficiency and vocabulary gains when students engage with social media. Although motivation to partake on various social media platforms in ESL does show that students tend to have a desire to expand their ESL knowledge. This review study is in agreement with the reviewed studies regarding the potential benefits of social media for ESL. The reviewed studies on their own were inconclusive as to why social media usage was beneficial. By comparing all the studies result, this literature review thesis promotes the idea that it is the social factor from engaging with social media that is the main reason that motivates students to acquire further ESL knowledge in a school setting or extramurally. Thus, the thesis suggests that an integration of social media in the Swedish upper-secondary school should be taken into consideration due to its proven motivational benefits

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 244. Holmgren, Erica
  From Head to Toe: L2 learners' understanding of English idioms involving body parts2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to find out if Swedish students in the senior level of compulsory school,

  with English as their second language, have receptive and productive knowledge of English idioms

  involving body parts. The idioms chosen are based on the model of Glucksberg (2001) as well their

  frequency in the British National Corpus (BNC), four with a high frequency and four with a low

  frequency. According to Glucksberg, idioms are categorized into four groups, non-compositional

  idiom, compositional transparent idiom, compositional opaque idiom and quasi-metaphorical

  idiom.

  Four groups of students were given a questionnaire with eight different idioms, two from

  each category. They were to answer if they knew the meaning of the idiom and to produce a

  sentence with that specific idiom. The result shows that the compositional transparent idioms have

  a better result than the non-compositional and opaque idioms. It also shows that the idioms with

  high frequency in the BNC have better results on the compositional transparent and the

  compositional opaque idioms, whereas the non-compositional and the quasi-metaphorical idioms

  have a better result on the low frequency items in the BNC. The receptive knowledge of all the different idioms were higher or much higher than the productive knowledge. In all of the groups the girls have a better result than the boys in English. This is can also be shown in statistics from Skolverket, the national agency for education, where girls have a better average grade than boys. In three out of the four groups, students who are monolingual have a better result than the bilingual ones.

 • 245.
  Holmgren, Pelle
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Supposed to Be a Detective: Stages of Formation in Jonathan Lethem’s Motherless Brooklyn2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 246.
  Hounkanlinkpe, Louckas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, French.
  Le Paradoxe de l´immigration dans Le Ventre de l´Atlantique de Fatou Diome2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this memoir is to bring up the contradictions of immigrations ideas in The Belly of the Atlantic of Fatou Diome. Our purpose is to analyze those discrepancies by trying to show up them. The results of our study allowed us to testify the authors concerns which desire is to rebuild that old myth of immigration. Fatou Diome, by demystifying Europe, immigration will be no longer perceived as the bulwark of the poverty troubles.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 247.
  Höglund, Anna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  La cultura del miedo en la literatura.: Un estudio comparativo de Belén Gopegui y Samanta Schweblin2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [es]

  En este trabajo se analiza cómo la cultura del miedo en la sociedad contemporánea influye en la creación literaria de nuestro tiempo. La finalidad es primero mostrar cómo se ve esta influencia y luego qué mensajes nos dan las obras elegidas cuando las analizamos partiendo de los miedos compartidos en nuestra sociedad. Para lograr este objetivo hemos elegido hacer un estudio comparativo de El comité de la noche de Belén Gopegui y Distancia de rescate de Samanta Schweblin. Al poder comparar dos obras diferentes nos aseguramos de que los miedos no son individuales, sino que si hay conexiones entre los dos libros y la cultura del miedo, podemos suponer que son compartidos a una escala más amplia en la sociedad. Al usar los puntos claves de la teoría de la cultura del miedo en nuestra comparación de las dos obras, hemos logrado nuestro objetivo de confirmar que hay una influencia de este fenómeno cultural en los objetos de estudio, y que dan un mensaje en su conjunto debido a que los miedos compartidos en la sociedad son productos de esa misma.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 248.
  Högman, Jimmy
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Högläsning och boksamtal i skolans tidiga år.: Hur arbetas det med högläsning och boksamtal i F-3?2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Styrdokumenten säger att elever genom olika typer av texter och berättande ska gesförutsättningar att utveckla sitt språk.. Vidare står att genom att föra diskussioner om livsfrågor utifrånlitteraturen kan undervisningen uppnå syftet att eleverna ska utveckla sitt språk. Av egna erfarenheteroch litteratur att döma så ges dessa diskussioner och berättande inte nog med utrymme.Syfte: Syftet med studien var att undersöka varför högläsning används som pedagogiskt redskap iskolans tidiga år och hur högläsning sker. Vidare undersöker jag hur arbete med boksamtal bäst skeroch om det finns några tydliga fördelar med dessa båda arbetssätt.Metod: Metoden för studien är en allmän litteraturstudie med systematiskt inslag, då vissa kriterieruppfylls i och med att det finns ett specifikt syfte, sökningen av litteratur är noggrant beskriven,urvalskriterier och resultat finns även de tydligt beskrivna. Materialet som valts har granskats ochanalyserats. Databaser som använts är DiVa, Summon och Google Scholar.Resultat: Studier visar att det råder ett samförstånd över att högläsning är ett pedagogiskt verktyg somär utmärkt för att väcka barns läslust. Det fungerar även bra för att visa på skillnader mellan talspråkoch skriftspråk samt att öka ordförrådet. För att någon större inverkan på läsförmåga ska ske så börnågon form av samtal och interaktion ske, exempelvis genom boksamtal.Slutsats: För att fungera optimalt så bör högläsning ske i samband med samtal kring det som lästs.Någon form av interaktion i kombination med högläsningen är ett måste för att det som pedagogisktverktyg ska kunna ge några framtida resultat ur ett läs- och skrivutvecklingsperspektiv. Mer tid ochstörre kunskap om tillvägagångssätt behövs.

 • 249.
  Högström, Hampus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Japanese.
  A study on the Localization of Borderlands 22014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how a game with western background would be localized for the Japanese game market. Although research on the field of localization in general is a bit scarce, one thing that most of the current research has in common is the focus on how Japanese games are localized for the western game market. The research for the opposite side is close to none, which is part of my motivation for choosing this particular subject for my study. In this study, I have examined Gearbox Software’s Borderlands 2. This study will examine how the localization of the game has been carried out with emphasis on how well information – whether it is explicit or implied – is transferred between the original American version and the Japanese localized version of the game. This will be done by comparing dialogue lines side by side between the two versions of the game. The result will be compared with the results presented in previous research on games localized from the Japanese game market to see what similarities might be found.

 • 250.
  Idén-Höglund, Simone
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Varför skönlitteratur i skolan?: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att genom en sammanställning av aktuell litteraturdidaktisk forskning utröna argumenten för värnandet av läsning av skönlitteratur i skolan. Detta genom att undersöka om svar finns i den didaktiska forskningen idag på frågorna kring varför skönlitteratur ska läsas i skolan samt vilken typ av skönlitteratur det då gäller. Mot bakgrund av ett sociokulturellt perspektiv på utbildning granskas relevanta vetenskapliga texter och litteratur när en systematisk litteratursökning gjorts. Resultatet visar att forskningen pekar på att mycket av vad läroplanen har utskrivet som krav och preferenser kan uppnås i och med läsning av skönlitteratur i undervisningen. Ett fokus forskningen visar är hur läsning av skönlitteratur kan svara på de krav på hållbar mening i undervisningen eleverna ofta har samt vidare pekas den emotionella aspekten hos individer i skolan, där undervisningen ofta styr mot ett mer vetenskapligt perspektiv, pekas ut som viktigt för den individuella och medmänskliga utvecklingen hos elever. Fortsatt forskning i hur mätning av dessa emotionella aspekter genomförs vore värdefullt samt att se hur det ser ut i skolor idag med läsning av skönlitteratur. Då den tekniska utvecklingen går framåt, var hamnar då skönlitteraturen och de värden som uppnås med läsningen? Detta har även tagits upp som förslag på vidare forskning.

2345678 201 - 250 of 778
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf