Dalarna University's logo and link to the university's website

du.sePublications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 414
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Hylén, Torsten
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Är Kerbela-dramat en myt?1997In: Myter och mytteorier: Religionshistoriska diskussioner och teoretiska ansatser / [ed] Svalastog, Anna Lydia; Sundqvist, Olof, Uppsala: Teologiska institutionen, Uppsala Universitet , 1997, p. 55-71Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln diskuterar begreppet myt i islam. Traditionella definitioner fokuserar berättelsernas innehåll snarare än deras funktion. Detta gör att de flesta berättelser som för muslimer är grundläggande för deras tro utesluts ur katgorin myter. I artikeln analyseras Karbala-myten med hjälp av L. Honkos fyra mytkriterier. Slutsatsen av analysen är att, ur ett funktionellt perspektiv kan denna berättelse betraktas som en myt för shi´itisk islam. Till sist nämns också några andra islamiska berättelser som i funktionell mening kanske också kan räknas som myter.

 • 202.
  Hylén, Torsten
  Dalarna University, School of Culture and Society, Religious Studies.
  Är religionen en biljardboll?2023In: Religion och livsfrågor, ISSN 0347-2159, Vol. 52, no 2, p. 4-5Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 203.
  Häggberg, Sofie
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Konstruktionen av Jehovas vittnen: En jämförande diskursanalys om medias framställning av Jehovas vittnen med samfundets egen självuppfattning2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study wants to look into how Swedish newspapers (daily and evenings papers) report on Jehovah´s Witnesses and then contrast that image with the organization’s own view about themselves. This I done through a discourse analysis. Further, this study wants to show what consequences this has for the members of the organization and for the majority society. In the analysis of the collected material, four main discourses have been discovered; Love and sexual relations, exclusion and honor issues, blood transfusions and Jehovah´s Witnesses as a separate community. The result of the study shows certain patterns that have been identified, such as the fact that most of the published articles report on previous disappointed members, who do not have an objective attitude towards Jehovah´s Witnesses. Another discovery is how the media tend to report from a secular point of view, which becomes problematic when writing about a religious community with other rules of life and traditions than the secular. The consequences of this is that the media in involved in constructing the image of Jehovah´s Witnesses as a deviant and sometimes dangerous sect.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 204.
  Häggberg, Sofie
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Muslimska kvinnor om religiöst ledarskap, rituella roller i moskén och feminism: Begränsningar och möjligheter inom islam hos några svenska muslimska feminister2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 205.
  Hörberg, Nikolinn
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Apokalyptiska förställningar i Islamiska staten Al-Malhama Al-Kubra: En religionsvetenskaplig uppsats2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna forskningsuppsats riktas fokus på de apokalyptiska föreställningarna som finns i islam och i den Islamiska staten (IS).Apokalyps handlar om vad som händer innan jordens undergång och idéerna om apokalyps finns inom de flesta religionerna, men de skiljer sig dock ifrån varandra.IS tankar om apokalypsen handlar om att man ska upprätta ett nytt kalifat och förbereda inför al-Malhama – al-Kubra. Al-Malhama betyder det hårda kriget och al-Kubra betyder den stora, tillsammans översätts detta till den stora hårda striden.De förbereder inför al-Malhama – al Kubra genom att uppmana alla äkta sunnimuslimer till att vara med och slåss i den stora striden som kommer vid världens slut. Ytterligare en apokalyptisk föreställning är att Jesus ska återuppstå och slåss emot Dajjal (Antikristus).Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur apokalyptiska symboler framställs i tidskriften Dabiq jämfört med hur de framställs i litteraturstudierna Apocalypse in Islam och The ISIS Apocalypse, samt hur dessa apokalyptiska symboler används för att skapa en “vi och dem” känsla.Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur IS egna tidskrift Dabiq använder sig av apokalyptiska symboler, samt hur de också framställs i två olika böcker som berör ämnet. Målet är då att se om symbolerna används i tidskriften som de framställs i den vetenskapliga litteraturen. Uppsatsen belyser dessutom om de apokalyptiska föreställningarna ligger till grund för att det bildas en “vi och dem” känsla som teorin i uppsatsen framhäver kan förekomma vid val av specifika ord. Teorin menar att aktörer väljer ut och använder vissa ord för att övertyga andra religiösa människor till att få liknande åsikter som de vill framföra. De menar att aktörer försöker skapa ett ”vi” mot ”dem”.Materialet som används i studien är böckerna Apocalypse in Islam, är skriven av Jean- Pierre Filiu och The ISIS Apocalypse. The history, strategy and doomsday vision of the islamic state som är skriven av William McCants. Jag har också använt IS egna tidskrift Dabiq som började att ges ut under 2014 när de apokalyptiska föreställningarna var som störst.De metoder som används i arbetet är; Närläsning, en vetenskaplig analysmetod där syftet är att läsaren ska få en djupare förståelse för texten.Denna metod har använts vid inläsning av materialet.Det används en retorikanalys för att framställningen av analysen i uppsatsen.Även en komparativ, vetenskaplig metod har nyttjats för att beskriva och analysera skillnader genom jämförelser. Denna metod använder jag då jag jämför de apokalyptiska symbolerna i mitt valda material samt i jämförandet mellan tidskriften Dabiq och den utvalda teorin i uppsatsen.Resultatet visade att det används mer typiska apokalyptiska symboler i de två böckerna jämfört med IS egna tidskrift. Böckerna använder symbolerna för att informera läsarna om det apokalyptiska tänkandet inom islam, medan tidskriften använder dessa för att uppmana jihadistiska unga män runtom i världen vilken stor betydelse de själva har vid tidens slut. Det som lockar är att känna sig utvald av gud och att få vara del av någonting större än livet självt.Resultaten visade också att de apokalyptiska symbolerna både i tidskriften och i böckerna leder till en ”vi och dem” känsla.

 • 206.
  Iskandar, Daniel
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Interkulturell pedagogisk kompetens i religionskunskapsundervisningen: Vad vet vi egentligen om interkulturell pedagogisk kompetens i religionskunskapsundervisning?2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här allmänna litteraturstudien var att undersöka hur interkulturell pedagogisk kompetens beskrivs och synliggörs i religionsdidaktiska studier eller religionkunskapsrelaterad forskning. Studien sökte svar på hur de interkulturella pedagogiska dimensionerna kommunikativ kompetens, social kompetens och medborgerlig kompetens beskrivs och synliggörs i tidigare forskning. Resultatet av litteraturstudien visar att interkulturell pedagogisk kompetens både beskrivs och synliggörs i olika sammanhang, både icke-konfessionella och konfessionella, i monokulturella kontexter såväl som mångkulturella. Studiens resultat visar på en ämnesspecifik interkulturell pedagogisk kompetens för religionskunskap där en central del av den interkulturella pedagogiska kompetensen innebär att utgå från social kompetens i form av att initiera interaktioner mellan elever i syfte att öka lärandet. Studien visar även att det forskningsbaserade underlaget för interkulturell pedagogisk kompetens inom religionskunskap är outforskat och att det finns ett framtida forskningsbehov för att bidra till utvecklingen av interkulturell pedagogisk kompetens.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 207.
  Ivarsson, Kornelia
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Blot i nutid och i populärkultur: Filmindustrins framställning kontra blot i nutida Sverige2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka den religiösa offerritualen blot av nutida praktise-rande, kontra filmindustrins framställning för att relatera de narrativ so m återfinnsi populärkulturen till narrativen i de berättelser som står att finna i olika historiskakällor.Till studien har en kvalitativ insamlingsmetod använts i form av intervjuer, samthermeneutisk tolkning av avsnitt ur TV serien Vikings . Fem infor manter deltog istudien. Resultaten har analyserats med paralleller till tidigare forskning, blandannat av Tomas Axelson som gjort studier om filmen som medium för existentiellafrågor, Klas av Edholm och Olof Sundqvist som belyser den fornnordiskaofferr itualen och de historiska bloten, där bland annat den kontroversiella frågan ommänniskooffer behandlas. World Value Survey undersökning kommer även attanvändas för att belysa människans syn på bland annat religion och tradition.Slutsatsen av studien visar att det finns vissa gemensamma element mellan blot inutid och i serien Vikings . Det största likheterna finns mellan bloten i Vikings och deberättelsekällor som används i studien för att belysa de historiska bloten. Studienvisar även på stora skillnader, informanterna vill inte benämnas som Asatroende.Deras praktik innehåller snarare influenser från Asatro, men även andra elementhämtade från exempelvis gammal nordisk folktro. De nutida praktiserande färgas ejav populärkulturens framställning av Asatro, dock upplever informanterna att detfinns personer med uppfattningar om blot, som påverkats av populärkulturen.Sverige är ett sekulariserat land där religionen gått från att vara offentlig till att bliav mer privat karaktär. Människors intres se för det existentiella leder till att mångavill plocka ihop sin egen religion.Via denna studie kan en tolkning vara att TVserien Vikings är mer influerad av denhistoriska berättelsen om Asatron än vad informanterna är.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 208.
  Iveslätt, Hanna
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Brytpunkter i islamisk feminism: En komparativ studie av tre feministiska korantolkare belyst utifrån postkoloniala perspektiv2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien identifierar brytpunkter inom feministisk korantolkning och belyser dem ur postkoloniala perspektiv. Aysha A. Hidayatullah har efter mångåriga studier av Amina Waduds och Asma Barlas feministiska korantolkningar utvecklat en kritik mot dem som hon menar pekar ut en ny inriktning för islamisk feminism. Den här studien kartlägger och jämför arbeten av dessa tre forskare för att identifiera och belysa funna brytpunkter ur två postkoloniala teo-retiska perspektiv formulerade av Allison Weir respektive Judith Butler.Wadud och Barlas tolkar Koranen som en tidlös radikal impuls för social rättvisa och absolut jämlikhet mellan könen. Även om den ibland uttrycker en patriarkal maktordning så uppmanar de att utifrån tron på Koranen som Guds fullkomliga uppenbarelse söka djupare. Hidayatullah kritiserar deras tolkningar som inkonsekventa, fundamentalistiska och anakronistiska. Hon fin-ner istället att Koranens syn på könsrelationer inte fullt ut är förenlig med hennes feministiska anspråk. Hon vill därför ompröva dogmen om Koranen som Guds ofelbara uppenbarelse.De postkoloniala perspektiven identifierar att deras olika ställningstaganden har kopplingar till koloniala och imperialistiska maktförhållanden där ”islamiskt” och ”sekulärt” blivit anta-gonister. Butlers och Weirs perspektiv belyser det antagonistiska läget i relation till väster-ländska, sekulära och hegemoniska narrativ om temporalitet och frihet. De två menar att skill-naderna mellan deras ställningstaganden inte är så stora som det kan verka och efterfrågar al-ternativa koncept om frihet och temporalitet för att öppna upp det låsta positionerna. De menar att det sekulära inte är den enda källan till kritik och ser det religiösa som ett diskursivt öppet fält för ifrågasättande och strider.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 209.
  Jahnke, Fredrik
  Södertörns högskola, Religionsvetenskap.
  Toleransens altare och undvikandets hänsynsfullhet: Religion och meningsskapande bland svenska grundskoleelever2021Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  In contemporary western society, the changing religious diversity brought to the fore a more visible religion. The Swedish school and the Swedish classrooms are no exception. From a perspective of sensemaking and a wide understanding of religion and religious positions this thesis analyses the discourse on religion among pupils (age 9 to 16) in the Swedish elementary school and under what circumstances they do, or do not, talk about religion with each another. 

  This qualitative study includes themes from and contributes to the study of religion, research on children and young people, and particularly to religious education (RE) in Sweden and elsewhere. The results show that the pupils during the interviews showed different and parallel ways of understanding, relate to and way of talking about religion. However, to some degree they seemed to be unwilling to talk about religion with each other, even though they expressed some interest thereof. Two reasons for this were their limited common discourses on religion, and their concern and anxiety to create conflict and to “step on somebody’s toes”. The latter was also combined with their tendency to show tolerance, respect and deference towards each other. Thirdly, due to their partial lack of discourses on religion the pupils had difficulties to position themselves in relation to religion and to understand others. For instance, this came to the fore and was exemplified by the non-Christian Swedish pupils. They seemed to lack categories to speak of themselves in relation to religion and, for instance, answer questions like: “What do you believe in?”.

  Even though the pupils did not talk much about religion with each other, the result shows that they had several ways of talking about and understanding religion and religious phenomena – for instance based on popular culture. Not all these understandings and discourses on religion where paid attention to in school or in class. Instead, the pupils had to adapt to discourses prevalent in school which narrowed the possible ways of understanding and talking about religion. In line with this, there were several positions in relation to religion – for instance unsure and uncertain positions – in these schools that was not observed. However, these pupils also have the need to express and understand themselves in relation to religion as well as being understood by others. This is a future challenge for RE-research as well as teaching in schools.

  The results of this study show, lastly, that the experience and desires expressed by the pupils concerning talking about religion differed to a great extent from the use of dialogue in RE-research. Among the pupils it seemed that the conversation about religion was sacrificed on the altars of tolerance, respect and deference. These results were discussed in relation to the concept of safe space, a concept that needs to be elaborated and sharpened further in RE.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 210.
  Jansdotter Samuelsson, Maria
  Karlstads universitet, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Christ, Carol / Eisler, Riane2005Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 211.
  Jansdotter Samuelsson, Maria
  Karlstads universitet, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Det livstydande språkets roll för undervisning om miljöetik inom ramen för religionskunskapsämnet2008Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 212.
  Jansdotter Samuelsson, Maria
  Karlstads universitet, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Ecofeminism and Evironmental Ethics: An analysis of Ecofeminist Ethical Theory2006In: Ecotheology 11:1 2006 p.24-25Article, book review (Refereed)
 • 213.
  Jansdotter Samuelsson, Maria
  Karlstads universitet, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Ecofeminist theology in a Swedish context: Existing Potentials and Possible Contributions2006In: Ecotheology, ISSN 1363-7320, E-ISSN 1743-1689, Vol. 11.4, p. 481-493Article in journal (Refereed)
 • 214.
  Jansdotter Samuelsson, Maria
  Karlstads universitet, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Ecological Spirituality in Sweden: A Study of Five Women2006Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 215.
  Jansdotter Samuelsson, Maria
  Karlstads universitet, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Ekofeminism i teologin: Genusuppfattning, natursyn och gudsuppfattning hos Anne Primavesi, Catherine Keller och Carol Christ2003Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  This is a theological study exploring views of gender, nature and God as articulated in the ecofeminist theologies of Anne Primavesi, Catherine Keller and Carol Christ. The author takes ecofeminist theology to be a meeting-place for ecophilosophy, feminism and religion. The aim is to explore tensions and problems within each theologian's work as well as areas where they are more in congruence. Taking her departure from the results of the analysis, the author suggests that there are some problems that should be further discussed and standpoints that need to be qualified in the ongoing development of ecofeminist theology.Methodologically, the categories of gender, nature and God are analysed on three different levels. 1.Points of departure - the theories and analytical views that shape each category. 2.Worldview - symbols, metaphors and further explanations of the character of each category. 3.Context - the three theologians' choice of problems and alternatives in "real life" according to each category. The analysis shows that there are tensions in the conceptualisation of nature, for example between feminism as a human-centred perspective on one hand, and deep ecological and ecocentric approaches on the other. There are also tensions between the concept of God and ecocentric approaches. Lines of thought that are congruent are, for example, that body or female experience must be reclaimed. Nature, humanity and spirit are seen by all three theologians as being deeply integrated in space or place. Problems that need to be further discussed and developed are, for example, the perspective of values according to the points of views of humanity and nature, and the weak connections to the Western context.Key-words: ecofeminism, ecofeminist theology, goddess, thealogy, Anne Primavesi, Catherine Keller, Carol P.Christ

 • 216.
  Jansdotter Samuelsson, Maria
  Karlstads universitet, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Ekofeministisk teologi2008In: ELSA. Kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv. Tidskrift för Sveriges ekumeniska kvinnoråd nr 3 2008Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 217.
  Jansdotter Samuelsson, Maria
  Karlstads universitet, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Ekofeministisk teologi2009In: Ny Mission, no 16, p. 46-51Article in journal (Other academic)
 • 218.
  Jansdotter Samuelsson, Maria
  Karlstads universitet, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Förlossning från moder natur och frälsning till fader Gud?: En ekofeministisk analys av psalmtexter i Svenska kyrkans Psalmer i 2000-talet med utgångspunkt i Luce Irigarays kultur- och teologikritik2007In: Ökoteologi. Kontekstuelle perspektiver på miljö og teologi / [ed] Maeland, Baard og Tomren, Tom Sverre, Trondheim: Tapir Akademisk forlag , 2007, p. 189-210Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  The feminist critical deconstruction of Western culture and theology voiced by Luce Irigaray represents a certain branch of ecofeminist perspectives on religion. This article analyses the symbolic structures of suppression of women, body and nature, and the exaltation of spirit, culture and the androcentric God inherent in four hymns included in the new supplement (2006) to the Hymnal Book of the Church of Sweden. The analysis shows thet these symbolic structures of suppression are visible also in these more recent hymns, although they are at the same time challenged within the same texts

 • 219.
  Jansdotter Samuelsson, Maria
  Karlstads universitet, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  God, Humanity and Nature. A Feminist Matter?2007Conference paper (Refereed)
 • 220.
  Jansdotter Samuelsson, Maria
  Karlstads universitet, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  God, Humanity and Nature among Women ordained within the Lutheran Church of Sweden2007Conference paper (Refereed)
 • 221.
  Jansdotter Samuelsson, Maria
  Karlstads universitet, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  God, incarnation and love of the neighbour within ecofeminist theology. A reading based on the theme of otherness in the writings of Luce Irigaray.2009Conference paper (Refereed)
 • 222.
  Jansdotter Samuelsson, Maria
  Karlstads universitet, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Images of Nature within Common Worldviews of Inner Scandinavia2005Conference paper (Refereed)
 • 223.
  Jansdotter Samuelsson, Maria
  Karlstads universitet, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Kvinnors och naturens underordning-två sidor av samma mynt1970In: Vi Mänskor nr 2 2004Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 224.
  Jansdotter Samuelsson, Maria
  Karlstads universitet.
  Makt och assimilation: Ett ekofeministiskt perspektiv på normerande kunskap2005In: Och likväl rör det sig..: genusrelationer i förändring, Karlstad: Karlstad University Press , 2005Chapter in book (Refereed)
 • 225.
  Jansdotter Samuelsson, Maria
  Karlstads universitet, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Makten och måltiden: Ett ekofeministiskt perspektiv på nattvarden2004In: Makt i nordisk teologisk tolkning, Trondheim: Tapir akademisk forlag , 2004Chapter in book (Refereed)
 • 226.
  Jansdotter Samuelsson, Maria
  Karlstads universitet, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Mobilitetens emancipatoriska begränsningar. En feministisk teologisk diskussion2010In: Religion som rörelse. Exkursioner i rum, tro och mobilitet / [ed] Bergmann, Sigurd, utg, Trondheim: Tapir , 2010, p. 93-106Chapter in book (Refereed)
 • 227.
  Jansdotter Samuelsson, Maria
  Karlstads universitet, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Murar i tillhörighetens väg2005In: Tvärsnitt 1:2005Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 228.
  Jansdotter Samuelsson, Maria
  Karlstads universitet, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Människa, djur och natur i religionsämnet: Behovet av ett livstydande språk och risken för värdegrundskonflikt2008In: Didaktikens forum. Årg 5:3, 2008, p. 85-92Article in journal (Other academic)
 • 229.
  Jansdotter Samuelsson, Maria
  Karlstads universitet, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Perspectives on Spirit and Place among Spiritually and Environmentally engaged Women in Sweden2007Conference paper (Refereed)
 • 230.
  Jansdotter Samuelsson, Maria
  Karlstads universitet, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Perspektiv på människans liv och omgivningar i Inre Skandinavien2005In: Gränsbrytning, 34:2005, www.gransbrytning.se (nättidskrift)Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 231.
  Jansdotter Samuelsson, Maria
  Karlstads universitet, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Redemption from Mother Nature to our Father the Lord?: An ecofeminist analysis of hymns in the Swedish church edition of Psalmer i 2000-talet [Hymns of the twenty-first century] based on the critical deconstruction of Western culture and theology by Luce Irigaray2009In: Feminist Theology, ISSN 0966-7350, E-ISSN 1745-5189, Vol. 18, no 1, p. 74-91Article in journal (Refereed)
 • 232.
  Jansdotter Samuelsson, Maria
  Karlstads universitet, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Religion, ecology and gender. The ambivalent relation between spirit and nature in Protestantism and alternatives within Ecofeminist theology.2011Conference paper (Other academic)
 • 233.
  Jansdotter Samuelsson, Maria
  Karlstads universitet, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Salvation from mother Nature to God the Father2007Conference paper (Refereed)
 • 234.
  Jansdotter Samuelsson, Maria
  Karlstads universitet, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  The Final Apocalypse of Phallocentrism: Irigarayan Openings to the Matrix of Male Desire and Correction of the Non-male Subject in the Book of Revelation2012In: Feminist Theology, ISSN 0966-7350, E-ISSN 1745-5189, Vol. 21, no 1, p. 101-115Article in journal (Refereed)
 • 235.
  Jansdotter Samuelsson, Maria
  Karlstads universitet, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Vad har växthuseffekten med livsåskådning att göra?2008In: Apocalypse Now. Fakta ideologi och domedagsscenarior i klimatförändringarnas kölvattenArticle in journal (Other academic)
 • 236.
  Jansdotter Samuelsson, Maria
  Karlstads universitet, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Våga stanna upp där du är2008In: Svensk kyrkotidning nr 47/48 2008Article in journal (Other academic)
 • 237.
  Jansdotter Samuelsson, Maria
  et al.
  Karlstads universitet, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Forsberg, Gunnel
  Jakobsen, Liselotte
  Lokalt formade livsformer, handlingspraktiker och världbilder2007In: Inre Skandinavien. En gränsregion under omvandling / [ed] Sune Berger, Gunnel Forsberg, Morten Orbeck, Karlstad: Karlstad university press , 2007Chapter in book (Other academic)
 • 238.
  Jansson, Johan
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Jesus, bibeln och jag: Påverkan av bibliska berättelser och kristna sammanhang på fyra sekulära svenskars värderingar och identiteter2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige befinner sig idag i ett post-sekulärt predikament, där Svenska kyrkan och staten är formellt separerade, men är fortfarande praktiskt beroende av varandra på en del områden. Detta märks även av på invånarna, bland vilka det finns de utger sig för att vara sekulära, men ändå väljer att bland annat gå på gudstjänster, konfirmera sig i kyrkan, döper sina barn i kyrkan, gifter sig i kyrkan och använder bibliskt inspirerade uttryck. I denna studie har jag valt att intervjua fyra, enligt egna utsagor icke-troende, vuxna svenskar, om deras exponering av kristna sammanhang och bibliska berättelser i barndomen samt ifall de anser att det har påverkat dem som vuxna. Jag valde sedan att göra en narrativ analys av resultatet, för att undersöka om jag kunde finna någon koppling mellan barndomens upplevelser som de berättade samt deras identitet och värderingar som vuxna, som informanterna inte gjorde. Genom studien kan jag påvisa att det finns fall, där kristna sammanhang eller bibliska berättelser som informanterna exponerats för i barndomen, har påverkat deras värderingar och identitet upp i vuxen ålder. Studiens resultat kan inte statistiskt representera ett samhällsfenomen, men ändå visa på en trend, att om sekulära svenskar tar del av kristna sammanhang eller bibliska berättelser som barn kommer detta att påverka dem som vuxna. Jag anser att detta kan vara ett viktigt område att forska vidare på, då barn idag blir påverkade av en rad olika, religiösa inslag, både i sina dagliga möten med andra människor, i skolan och via olika medier.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 239.
  Jansson, Linus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Befrielse från friheten: En studie av Islamiska Statens ideologiska diskurser i en musikvideo utifrån religionsbeteendevetenskapliga, media-liseringsteoretiska och kunskapssociologiska perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 240.
  Johansson, Anton
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Håll dig borta från skolan, Gud.: En argumentationsanalytisk studie över januariavtalpartiernas deltagande i debatten om religiösa friskolor under valrörelsen 20182019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna text är en argumentationsanalytisk studie som undersöker hur partierna som ingått januariavtalet har debatterat religiösa friskolor under valrörelsen 2018 fram till 30 april 2019. Syftet är analysera de argument som partierna presenterat för och emot religiösa friskolor i Sverige, samt undersöka om och på vilket sätt deras åsikter utvecklats sedan friskolereformens genomförande. Den huvudsakliga metoden som används är argumentationsanalys. 10 debattartiklar från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet analyseras. För att få en fördjupad förståelse för partiernas ställningstaganden analyseras även centrala åsiktsdokument från tidpunkten av friskolereformens införande och idag. Resultatet visar att det förekommer olika slags argument för att skärpa kontroller och att förbjuda religiösa friskolor. Två saker som är gemensamma för Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är att de argumenterar utifrån normativa teser och i deras argumentation mot religiösa friskolor har ett stort fokus på att kritisera fenomen som redan idag är förbjudna. Centerpartiet avstod helt från att debattera frågan på de stora debattsidorna under valrörelsen 2018.  Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet har formulerat en tydligare kritik gentemot religiösa friskolor jämfört med vid införandet av friskolereformen. Studien visar också på att Socialdemokraterna är det parti som varit mest aktivt i debatten och som framfört skarpast kritik mot religiösa friskolor.

 • 241.
  Johansson, Michaela
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Eleven som resurs i religionsundervisningen: En intervjustudie om lärares användning av elever som resurs i religionsundervisningen2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka om och hur fyra lärare på två skolor, med olika etniska sammansättningar i klassrummen, använder elever som resurs i religionsundervisningen. Metoden i undersökningen har bestått av intervjuer. För att söka svara på syftet har fyra frågeställningar ställts som handlar om hur lärare använder elever som resurs, i vilka syften lärare använder elever som resurs, vilka för- och nackdelar metoden kan ha samt frågeställningen om denna metod kan vara givande för att uppnå styrdokumentens målskrivningar. Resultatet visar på olika sätt att arbeta med metoden, allt ifrån spontana diskussioner och värderingsövningar till elevredovisningar. För- och nackdelar med metoden framkommer i intervjuerna, bland annat genom diskussioner om risken för mobbning och kränkningar men också i form av fördelar som att metoden skapar en förståelse och respekt för andra människor hos eleverna. Vidare dras en slutsats om att detta är en givande metod att använda sig av för att uppnå styrdokumentens målskrivningar eftersom det går att se positiva konsekvenser av metoden som i sin tur kan anses gynnande för elevernas utveckling av styrdokumentens mål.

 • 242.
  Johansson, Michaela
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Läraren och den mångkulturella skolan: En litteraturstudie om lärares förhållningssätt till mångkultur och olika religiösa identiteter i skolkontexten2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med hjälp av en systematisk litteraturstudie som metodansats och Banks teori om multikulturell utbildning som teoretisk ansats har en undersökning om lärares förhållningssätt och attityder till mångkultur och olika religiösa identitet i klassrummet gjorts. Även möjligheter och hinder i det mångkulturella klassrummet och hur lärare bör hantera en undervisning för att göra den så förenlig med läroplanen som möjligt, har gjorts. Sex avhandlingar har analyserats och diskuterats utifrån Banks teori om multikulturell utbildning. Resultatet visar att majoriteten av lärarna i de analyserade studierna intar positiva förhållningssätt och attityder till olika religiösa identiteter i klassrummet. Möjligheter och hinder i det mångkulturella klassrummet har också identifierats av forskningen och därefter diskuterats mot teorin om multikulturell utbildning. Vidare kan man se att de fem dimensioner som Banks presenterar i sin teori om multikulturell utbildning behöver praktiseras i en skolkontext för att kunna ge alla elever en god och rättvis undervisning, och för att ge alla elever, oavsett kulturell, etnisk och religiös bakgrund samma chans till en lyckad utbildning.

 • 243.
  Johansson, Sverker
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Evolutionsförnekarna avklädda sin intelligent designade maskering: Recension av Kornhall ’Skapelsekonspirationen’2008In: Folkvett, ISSN 0283-0795, no 2, p. 52-56Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 244.
  Johansson, Sverker
  Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, HLK, Ämnesforskning.
  Kreationismen kritiskt granskad: Recension av Scott ’Evolution vs. Creationism’2005In: Folkvett, ISSN 0283-0795, Vol. 4Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 245.
  Johansson, Sverker
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Seriös kristen geologi: Recension av The Bible, Rocks and Time: Geological Evidence for the Age of the Earth av Davis A. Young & Ralph F. Stearley2009In: Folkvett, ISSN 0283-0795, no 1, p. 57-61Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 246.
  Johansson, Sverker
  Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, HLK, Ämnesforskning.
  Är kreationismen vetenskapligt hållbar?1992In: Svensk Teologisk Kvartalsskrift, no 68, p. 19-28Article in journal (Refereed)
 • 247.
  Johansson, Sverker
  Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, HLK, Ämnesforskning.
  Är kreationismen vetenskapligt hållbar?2005In: Vetenskap eller villfarelse, Stockholm: Leopard förlag , 2005Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 248.
  Johansson, Sverker
  Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, HLK, Ämnesforskning.
  Är kreationismen vetenskapligt hållbar?1993In: Folkvett, ISSN 0283-0795, no 1, p. 4-15Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 249.
  Johansson, Sverker
  Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, HLK, Ämnesforskning.
  Årsringarna i kunskapens träd1994In: Tro och Vetenskap, Högskolan i Jönköping , 1994Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 250.
  Jonsson, Jonas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Kristna som kristna? – Religionsattityder hos kristna minoriteter2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
2345678 201 - 250 of 414
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf