du.sePublications
Change search
Refine search result
2345 201 - 210 of 210
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Wedin, Åsa
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Wessman, Annelie
  Borlänge kommun.
  Multilingualism as policy and practices in elementary school: Powerful tools for inclusion of newly arrived pupils2017In: International Electronic Journal of Elementary Education, ISSN 1307-9298, Vol. 9, no 4, p. 873-890Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim with this article is to analyse language policy in relation to multilingual practices in primary school through an understanding of the policy on different levels – as management, perception and practice. The article is based on longitudinal ethnographic action research that was conducted parallel to local school development. Here we draw on material from observations, interviews and notes written by participating teachers when arguing that engaging with policy processes may constitute a powerful tool for school development.  Development of language policies that include students’ diverse linguistic backgrounds, in this case multilingual educational practices, here supported students in their language development in the bridge between L2-support and work in the mainstream classroom. The conclusion is that the promotion of language policies that oppose hierarchies of power is crucial in terms of social change as it promotes social equity and fosters change. Involvement in terms of policy processes may shift the boundaries for what is possible in education and may thus constitute a powerful tool in school development.

 • 202.
  Wessman, Anneli
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Att arbeta med flera språk med nyanlända elever2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med denna uppsats vill jag uppmärksamma och utveckla kunskaper om flerspråkig interaktion

  som resurs i undervisningen av nyanlända elever. Uppsatsens syfte är mer specifikt att ur ett

  sociokulturellt perspektiv undersöka ett språkutvecklande arbetssätt med tvåspråkiga texter i

  undervisningen av en grupp nyanlända elever.

  Lärare som undervisar nyanlända elever står inför stora utmaningar när de i sin undervisning

  möter dessa elever. För att kunna koppla elevernas tidigare kunskaper med nya kunskaper krävs

  förändrade pedagogiska strukturer som kartläggning, studiehandledning, explicit språk- och

  ämnesundervisning.

  Olika kvalitativa forskningsmetoder användes för att undersöka arbetet med elevernas

  egenproducerade identitetstexter på flera språk med deras språkliga repertoar som utgångspunkt.

  Av intresse var även identitetsinvesteringens påverkan på elevernas inställning, vilja och

  motivation till fortsatt lärande och möjlighet till språk- och identitetsutveckling. Perspektiv som

  synliggörs i föreliggande studie är det sociokulturella och interkulturella.

  Studiens resultat visar att genom skapandet av förutsättningar för en trygg lärmiljö och en

  klassrumsinteraktion för kognitivt engagemang och identitetsinvestering möjliggjordes ett aktivt

  deltagande som gynnade de nyanlända elevernas flerspråkiga utveckling positivt. Resultatet visar

  även att med translanguaging, när elevernas språkliga repertoar används som resurs parallellt med

  svenska och med språklig stöttning på flera språk motiverades eleverna till aktivt deltagande vilket

  påverkade elevernas lärande positivt. Identitetstexterna som skapades på elevernas modersmål

  och svenska var viktiga för självkänslan och i de språkliga framgångarna fanns nyckeln till

  skolframgång på andraspråket.

 • 203.
  Westbom, Madelene
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Planering och undervisning i ämnet svenska som andraspråk på grundläggande nivå: En studie av lärares tolkningar och tillämpningar avkursplanen och genrepedagogiska arbetsmetoder påvuxenutbildningen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this qualitative study I examine how teachers of Swedish as a second language in

  adult education interpret and plan their teaching based on the 2017 revised

  curriculum of the Swedish National Agency for Education. I also study how the

  teachers use genre based methods and what pros and cons they see with these

  methods. The study shows big differences in the interpretation and application of the

  curriculum based on the core content. It also shows a variation between campuses in

  the extent to which students are able to participate in the planning and to be

  informed, at the beginning of the course, of how the assignments relate to the course

  content. All the participating teachers use genre based methods but most of them

  have chosen to combine these methods with other forms of teaching. In general, the

  participating teachers approve genre based methods but most of them mentioned lack

  of time as the biggest challenge when applying these methods in adult education.

 • 204.
  Westermark, Mirjana
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Att frångå bedömningstänkandet: En studie om lärares roll på Sfi2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Formativ bedömning är idag ett arbetssätt som förväntas genomsyra lärarens arbete. Det talas

  mycket om formativ bedömning från ledningens sida. Lärare förväntas använda den formativa

  bedömningens verktyg i undervisningen. Lärare möter deltagare med olika behov och

  förutsättningar men lärare möter också deltagare med olika erfarenheter i mötet med ett nytt

  samhälle. Syftet med denna uppsats är att bidra med en förståelse av hur lärare förhandlar sin roll

  inom Sfi. Kvalitativ forskningsintervju har använts och materialet har bearbetats och analyserats

  med hjälp av fenomenologisk analys.

  Resultatet visar att talet om formativ bedömning ges stor plats och medför att andra sätt att tala om

  undervisningen får stå tillbaka. Formativ bedömning passar främst den högutbildade gruppen av

  deltagare. När det gäller deltagare med lägre utbildning och PTSD krävs andra pedagogiska

  avvägningar. Lärare gör pedagogiska avvägningar utifrån deltagaren som språkinlärare med olika

  behov och förutsättningar och utifrån deltagares intressen och erfarenheter i mötet med ett nytt

  samhälle. Slutsatser som kan dras är att arbetet med formativ bedömning kan begränsa lärares

  arbete. Samtidigt kan lärare utmana utbildningens ramar genom sina pedagogiska val.

 • 205.
  Winarve, Fanny
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Attityder om modersmålsundervisning i skolan, - några ungdomar i förberedelseklass berättar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats problemställning behandlar attityder till modersmål hos elever i gymnasieålder som

  går i förberedelseklasser. Uppsatsen fokuserar på att ringa in elevernas egna åsikter kring

  modersmålsundervisningen i skolan, vilket också är syftet med undersökningen. Eleverna har svarat

  på varför man deltar, eller varför man valt att inte göra det, om man tycker att man har nytta av sin

  modersmålsundervisning även i andra ämnen och hur man tycker att bemötandet är från andra elever

  och lärare angående att man läser modersmål i skolan. Detta då tidigare forskning visat att

  modersmålsundervisning är betydelsefullt för flerspråkselevers utveckling också inom andra ämnen,

  samt att omgivningens åsikter spelar in om elever väljer att delta i modersmålsundervisning eller inte.

  Studien har gjorts genom semi-strukturerade intervjuer som hållits med tio stycken elever, både med

  elever som läser modersmål i skolan och som inte gör det. Centrala teoretiska begrepp i uppsatsen är

  attityd och identitet. Resultatet visar på flera olika orsaker till varför man läser modersmål och till

  varför man valt bort det. Exempel på detta är att man vill fokusera på att lära sig svenska först och

  för någon finns det inte någon lärare tillgänglig. Resultatet visar också att man finner

  modersmålsundervisningen mer eller mindre viktig och att man inte alltid deltar för att man själv vill.

 • 206.
  Winkler, Katja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Modersmål – Hinder eller resurs: En kvalitativ studie om SVA – lärares nyttjande av elevernas modersmål2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim:

  The paper at hand has two aims. The first aim is the investigation of how teachers of Swedish as a second language (SVA) perceive and experience the use of students’ native language in SVA- class. The second aim is to study the strategies used for the inclusion of students’ native languages in the Swedish language classroom. For this purpose, three research questions are posed. The first question examines if teachers of SVA experience any advantages of including students’ native languages in their teaching. The second question takes a closer look at what challenges and/ or limitations may occur when students’ native languages are included in SVA-class and the third question investigates what strategies for the inclusion of native languages are used by both teachers and students of SVA.

  Design/methodology/approach:

  Empirical study made with the help of personal interviews of five SVA-teachers in high school respectively secondary high school. The answers given in the interview are analysed and qualitatively presented. The results found are discussed and compared with recent literature and research papers in the field of second language acquisition and Swedish as a second language (SVA).

  Findings:

  The results of the study show that teachers see considerable advantages of including students’ native languages in SVA-class and show a generally positive attitude towards the use of the former for educational purposes. Nevertheless, the balancing of the native language used in casual conversations in class or for educational purposes is seen as a challenge by the teachers taking part in this study. Furthermore, the author of this paper found that most of the teachers interviewed do not have any concrete strategies for utilizing the resource, which students’ native languages present, in a tangible way.

 • 207.
  Yousef, Angela
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Lärarnas förhållningssätt till ungdomsspråk2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den allmänna inställningen till ungdomsspråk är negativ eftersom det ofta innehåller mycket låneord, svordomar och utfyllnader som dessutom upprepas ofta i främst muntlig dialog. Lärare kan bemöta detta på olika sätt. Därför är det intressant att undersöka vilka förhållningssätt olika lärare har. Tidigare forskning har ofta fokus på ungdomsspråk och ungdomsspråkets funktion för just ungdomar. I denna undersökning ligger fokus på att undersöka lärarnas perspektiv på hur de uppfattar och förhåller sig till ungdomsspråk i klassrummet.

  Genom att använda både observationer och intervjuer och därefter jämföra dessa två metoder, synliggörs det hur lärare kan bemöta ungdomsspråk samt hur detta korrelerar med hur de själva tycker att de förhåller sig till ungdomsspråk.

  Genom denna kvalitativa undersökning framkom två olika förhållningssätt hos lärarna, där den ena var tillåtande, lekfullt och kreativt vilket bidrog till positivt bemötande. Det andra förhållningssättet var mer återhållsam. Här ansåg läraren att ungdomsspråk inte skulle förekomma i klassrummet och därmed att ungdomsspråk skulle "korrigeras" till en användning av ett mer akademiskt språk.

 • 208.
  Åkerberg, Anneli
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  ”Hur ska jag hälsa?”: En kvalitativ studie om integration i läroböcker för svenska som andraspråk2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att analysera tre läroböcker i svenska som andraspråk för att belysa hur den samhällspolitiska synen på integration framställs och hur det hänger ihop med skolans demokratiuppdrag. Genom att studera läroböcker i svenska som andraspråk, utifrån kvalitativ metod identifieras vilken typ av integration som framställs. Studien utgår från två kunskapstyper, i-kunskap och om-kunskap. I-kunskaper betonar kunskaper för att kunna leva i ett samhälle, och om-kunskaper betonar faktabaserade kunskaper. Utifrån denna kategorisering belyses sedan, vilka integrationstypiska teman som förekommer i läroböckerna. Med idéanalytisk metod och ett hermeneutiskt förhållningssätt identifieras tre integrationstypiska teman, s. arbete, skola och språkkompetens/socialisering. Resultatet visar att om-kunskaper dominerade och den integration som framställs i läroböckerna är mestadels kopplat till språkkompetens och socialisering. Detta hänger också ihop med skolans demokratiuppdrag som ämnar fostra goda samhällsmedlemmar, som ska både kunna aktivt delta och bidra till samhället.

 • 209.
  Åsberg, Felicia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Litterata, spelande ungdomar: Om digitala spels möjligheter att utveckla litteraciteter i andraspråksundervisningen i grundskolans senare år2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt Statens medieråd spelar ungefär 92 % av alla barn mellan 9-16 år någon form av spel dagligen (Statens medieråd, 2013). Min ambition med denna uppsats är att genom en systematisk litteraturstudie undersöka och diskutera spel och spelandets möjligheter att utveckla litteraciteter hos andraspråkselever i grundskolans senare år inom ämnet svenska som andraspråk. Detta uppnås bland annat med att närmare studera vilka skrifthändelser och skrifthandlingar som vissa forskare menar uppstår vid spelande, vad kursplanen i svenska som andraspråk och svenska skriver om litteracitet och läsförståelse samt vilka kunskaper och förmågor som är eftersträvansvärda i dagens undervisning.

  Begreppet litteracitet förstås genom New Literacy Studies sätt att se skrifthändelser och skrifthandlingar som en del i en social kontext och praktik där flera språkliga handlingar verkar samtidigt och påverkar varandra. Att se litteracitet som en social praktik tillsammans med ett sociokulturellt perspektiv på lärande innebär en teoretisk utgångspunkt där språk studeras utifrån just de sociala praktiker de verkar och uppkommer inom, ur detta grundas också uppsatsens teori. Delar av det analyserade materialet beskriver hur barn och ungas textvärldar inkluderar många olika domäner och plattformar, vilka ställer nya krav på både deras läsförmåga och kommunikationsförmåga. I skolan däremot, tar man ofta avstånd från flera av dessa domäner och intressen och det beror bland annat på traditionella undervisningsföreställningar men även en avsaknad av kunskap inom elevernas digitala intresseområden. En annan del av analysen visar hur spel och spelande skulle kunna rekonstruera vår förståelse av litteraciteter i relation till ungas textvärldar och spelkulturer eftersom spel ofta använder samma inlärningsprinciper som undervisningen gör. Genom att sätta sig in i hur spel är designade för att lära och utmana kan man också förstå deras dragningskraft och därmed också dess möjligheter att utveckla litteraciteter.

 • 210.
  Östberg Lopes, Pernilla
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Svenska som andraspråk: En studie av vuxna italienska andraspråksinlärares språknivå2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
2345 201 - 210 of 210
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf