du.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
2345678 201 - 250 of 5777
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Alkvist, Lars-Erik
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Sociologi.
  Thavenius, J Den motsägelsefulla bildningen1996Inngår i: Tidskriften Folkhögskolan, nr 5, s. 24-Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 202.
  Alkvist, Lars-Erik
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Sociologi.
  Theweleit, K Mansfantasier1996Inngår i: Tidskriften Folkhögskolan, nr 8, s. 23-Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 203.
  Allard, Karin
  et al.
  Örebro universitet.
  Wedin, Åsa
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska som andraspråk.
  Translanguaging and social justice: The case of education for immigrant persons who are deaf or hard of hearing2017Inngår i: New Perspectives on Translanguaging and Education / [ed] Paulsrud, BethAnne; Rosén, Jenny; Straszer, Boglárka; Wedin, Åsa, London: Multilingual Matters, 2017, s. 90-107Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 204.
  Allard, Matilda
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Jonsson, Oscar
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Hållbarhetsredovisning i åkeribranschen: Regleringar i en kontroversiell bransch2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hållbar utveckling är ett ämne som har fått stor uppmärksamhet de senaste åren. Kraven på att företag ska ta ansvar för miljö har ökat och att förmedla information om detta är något som kunderna efterfrågar allt mer. Till räkenskapsåret 2017 blev det obligatoriskt för stora företag att redovisa hållbarhet i årsredovisningen, för mindre företag finns valet att frivilligt redovisa hållbarhet. Åkeribranschen är en intressant bransch att studera då den har en stor miljöpåverkan vilket leder till syftet med uppsatsen. Syftet är att granska åkeriföretags syn på hållbarhetsredovisning jämfört med deras syn på andra miljöfrågor och regleringar. I uppsatsen används en kvalitativ metod i form av fyra semistrukturerade intervjuer och tio strukturerade telefonintervjuer.Företagen redovisar hållbarhet frivilligt genom miljörapporter till kunderna men det finns inget intresse av att göra en egen rapport i årsredovisningen. Hållbarhetsredovisning ses inte som ett problem, andra miljöfrågor som nya Euroklasser prioriteras högre i branschen. Kunder ses som den viktigaste intressenten, vilket gör att relationen till dem värderas högt.

 • 205.
  Allwood, Carl Martin
  Lunds universitet.
  Barns minnesprestationer i rättsprocessen2005Inngår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 42, nr 4, s. 21-27Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 206.
  Alm, Erik
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Jacobsson, Emil
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Möjligheter och risker med sponsorsamarbeten: En studie om vad evenemang beaktar när de ingår sponsorsamarbeten2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter och risker som evenemang beaktar

  när de ingår sponsorsamarbeten. Resultatet visar att de möjligheter som identifierades bestod

  av att evenemangen erhåller intäkter från sponsorsamarbeten och att sponsorer ställer sina

  resurser till förfogande, det utgör kärnan av möjligheter i sponsorsamarbeten för

  evenemangen. Andra möjligheter som har identifierats är att aktiveringen som sponsorer

  genomför kan skapa ett mervärde för evenemangen gentemot deltagare och åskådare. En

  tredje möjlighet som identifierades var att förflyttningen av varumärkesimage från sponsorn

  till evenemangen öppnar möjligheter för evenemangen att uppnå imagemässiga fördelar. En

  fjärde möjlighet som inte fullt ut uppmärksammas av evenemangen är möjligheterna som cobranding

  kan skapa för evenemangen utanför evenemangets kontext. Men grunden till varför

  evenemangen etablerar sponsorsamarbeten ligger i huvudsak inte i att de vill förstärka sin

  varumärkesimage, utan det är istället andra fördelar som de vill uppnå genom

  sponsorsamarbeten. Därmed uppmärksammar evenemangen inte fullt ut de möjligheter som

  finns i form av förflyttning av varumärkesimage för evenemang i sponsorsamarbeten.

  De risker som evenemangen beaktar vid sponsorsamarbeten består främst av image-relaterade

  risker. Dels att en icke önskvärd varumärkesimage förflyttas till evenemangen från sponsorn

  och även att evenemangen har svårt att påverka eventuella negativa förehavanden som

  sponsorn ägnar sig åt vid sidan av sponsorsamarbetet, vilket i sin tur kan skada evenemangen

  genom negativa associationer. Evenemangen är medvetna om riskerna med

  sponsorsamarbeten och ett av evenemangen menar att det finns många risker med att ingå

  sponsorsamarbeten men att evenemangen måste våga ta risker, för utan sponsorer skulle

  evenemangen blir väldigt tråkiga anser evenemanget. Trots risker så ingår evenemang alltså

  sponsorsamarbeten då möjligheterna med sponsorsamarbeten väger tyngre än riskerna de

  utsätter sig för.

  Evenemangen i studien valdes ut för att de är några av Sveriges största och mest välkända

  årligt återkommande evenemang, samt för att de ansågs besitta kunskap och erfarenhet om de

  möjligheter och risker som finns med att ingå sponsorsamarbeten. Det metodologiska valet

  föll på en kvalitativ metod där vi använde semistrukturerade intervjuer för att samla in data

  och därigenom få ta del av respondenternas erfarenheter kring vilka möjligheter och risker

  som evenemang beaktar vid ingående i sponsorsamarbeten.

 • 207.
  Almgren Almeria, Kristina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Eriksson, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Attraktivt arbete ur enhetschefers perspektiv: En kvalitativ studie genomförd i Falu kommun2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sedan 1990- talet har de offentliga organisationerna genomgått flera stora förändringar som medfört att enhetschefer inom den kommunala verksamheten fått ökat ansvar och befogenheter, vilket gör enhetschefsrollen mer komplext. Rapporter visar på svårigheter att rekrytera och behålla chefer, därför är viktigt att undersöka hur enhetschefens arbete ska kunna utvecklas till ett mer attraktivt arbete. Ett attraktivt arbete skapas genom att ge medarbetarna bra förutsättningar inom arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, samt arbetsförhållanden. I chefsyrket ingår tre roller varav en är medarbetarrollen som enligt teorin inte är speciellt prioriterad eller synliggjord. Studiens syfte är att identifiera vad som gör enhetschefyrket till ett attraktivt arbete samt hur det kan utvecklas. I studien har en kvalitativ forskningsmetod används för att uppnå en djupare förståelse kring enhetschefernas arbetssituation. Detta har bidragit till att ett hermeneutiska synsätt valts, då vi strävar efter att få en ökad förståelse. Studien genomfördes på Falu kommun, där sex enhetschefer inom omvårdnadsförvaltningen intervjuades. Resultatet visar att enhetscheferna är tillfredsställda med sin arbetssituation och upplever arbetet som attraktivt. Faktorer som varierande, handlingsfrihet, problemlösning, sociala kontakter och delar av erkänsla hör till attraktivitetsfaktorer i yrket. Enhetscheferna beskriver tre utvecklingsområden för att öka attraktiviteten. Det första innefattar ledarskapet i organisationen där brister förekommer inom kommunikation och planering. Andra utvecklingsområdet handlar om arbetstakten genom att individanpassa arbetsgruppernas storlek samt tid för reflektion och återhämtning. Tredje utvecklingsområdet enhetscheferna belyser är bristen på erkänsla från organisationen. Utöver enhetschefernas brister har vi identifierat ytterligare ett utvecklingsområde för att öka attraktiviteten. Under intervjuerna har det framkommit att det råder stor avsaknad av kollegor att "bolla idéer" med vilket i sin tur medför att arbetet upplevs som ensamt. För att motverka ensamheten är chefsgruppshandledning ett alternativ, där reflektion och feedback ingår. Forskningen visar att detta även leder till ökad självkänsla, engagemang.

 • 208.
  Almquist, Ylva B
  et al.
  Stockholm University; Karolinska Institutet.
  Modin, Bitte
  Stockholm University; Karolinska Institutet.
  Popular peers and firstborn siblings are better off2017Inngår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 54, nr 4, s. 313-317Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  ‘The apple doesn’t fall far from the tree’ is an idiom that ultimately is reflected in the reproduction of inequality patterns across generations. Representatives of the child’s own generation, such as siblings and peers, may however play a key role by either reinforcing or counteracting this reproduction. Based on a Stockholm cohort now approaching retirement, we explore whether the inheritance of parents’ misfortunes, here reflected through poverty, varies in strength depending on the cohort members’ position in the sibship or peer group.

 • 209.
  Almqvist, Johanna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Hammerin, Malin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Intern kontroll: En fallstudie på Trafikverket2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Internal control is something that’s grown more important for enterprises to keep in mind. The community is increasingly affected by the IT-development which demands a bigger degree of security. Enterprises needs to make sure that their systems are up to date and secure enough to keep it safe from unauthorized to take part of sensitive information. Internal control can exist in a major part of the work. If an enterprise have a goal for no harm or serious injury at work, internal control is necessary to reach that goal.

  The purpose for this essay is to examine how five different departments of Trafikverket practices internal control. How internal control is described. How the guidance from the managements is described and how it reaches the rest of the enterprise. This will lead to a proposal of improvement of the internal control at Trafikverket.

  We focus our frame of reference on the COSO-model and its five components. The components included in the COSO-model are control environment, risk valuation, control activities, information and communication and monitoring.

  The essay is a case-study of Trafikverket. We have chosen a qualitative method and interviewed five respondents from the different departments on Trafikverket. The respondents we interviewed works with internal control in their everyday work or have a god insight in the subject. We used a semi structured interview guide with questions based on the COSO framework.

  The results from our study shows that it exist big variations between how the departments work with internal control. It emerged that there are new guidelines for how the work should be done. This makes it necessary with education to implement the new ways to work. How the departments use the COSO-model varies. Some of them have incorporated the model in their new ways to work others have never heard of it.

  The conclusion of our study shows that the COSO-model and it´s components contribute to a functioning internal control. Implementing the components is important and the most important feature to good internal control is the corporate management. Education within the enterprise is the most effective way to inform the staff about the model and to implement it.

 • 210.
  Al-Nuaimi, Haneen
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Applikationer och spel i matematikundervisning: En fenomenografisk studie om digitala applikationer och spel i matematikundervisning2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att utifrån lärares svar i intervjuer undersöka lärares uppfattningar av användandet av digitala spel och applikationer samt på vilket sätt digitala spel och applikationer används i matematikundervisning. För att kunna svara på studiens syfte intervjuades några utbildade lärare som undervisar i olika åldersgrupper. Studien utgår från en fenomenografisk ansats. Studiens resultat visade att lärarna gav uttryck för varierande uppfattningar av digitala spel och applikationer. Lärarna gav uttryck för uppfattningar av digitala spel och applikationer som färdighetsträning, som läxa, som motiverande och engagerande samt som varierad undervisning. Lärarna säger att de i undervisning använder följande digitala spel och applikationer; Bingel, Kahoot, King of math samt Skolplus en eller två gånger per vecka.

 • 211.
  Al-Saady, Rahma
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Sociologi.
  Barlari, Yareska
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Sociologi.
  Det dolda våldet i nära relationer: En kvalitativ studie om hur kvinnor med olika bakgrund resonerar kring och förhåller sig till olika våldsformer.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Våld riktat mot kvinnor, som mest sker i form av våld i nära relationer, är en avspegling av ojämn maktstruktur mellan män och kvinnor. Därmed anses våld mot kvinnor som en maktutövning, där kvinnors rättigheter och grundläggande friheter utsätts för kränkning. Våld kan innehålla dolda former, vilket sker när dessa former inte namnges eller definieras. Dessa former involveras sällan under det fysiska våldet och därför förblir de osynliga.

  Syftet med denna uppsats är, att öka kunskapen om hur kvinnor med olika bakgrund resonerar kring och definierar de dolda våldsformerna, det vill säga psykiskt, kontrollerande och sexuellt våld. Dessutom vill vi undersöka om socialisationsprocessen kan påverka kvinnors inställning till våldets olika former.

  Det empiriska materialet består av individuella intervjuer med sex kvinnor med olika bakgrund. Utifrån feministiska- och familjevåldsperspektivet som utgör centrala perspektiv för denna uppsats, samt med hjälp av hermeneutiska och tematisk analysmetoden har vi analyserat studiens empiriska data.

  Resultaten visar, att kvinnornas socialisation i förhållande till män, kan påverkas av både det sociala arvet och den sociala inlärningen. Det framkommer även att kvinnorna i vissa avseenden har definitionssvårigheter när det gäller en del våldsformer. Utöver det visar det sig att kvinnornas inställning till olika våldsformer påverkas av ett antal faktorer, inte minst det sociala arvet, som är ett återkommande tema i det empiriska materialet.

 • 212.
  Alsaloum, Sara
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Karim, Sandy
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Transkulturell omvårdnad: Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter medolika kulturella bakgrunder2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Studiens syfte var att beskriva hur sjuksköterskor upplever att vårdapatienter med olika kulturella bakgrund.Metod: Studien gemfördes som en litteraturöversikt av 15 vetenskapliga artiklarmed kvalitativa och kvantitativa ansatser.Resultat: Sjuksköterskornas upplevelse kategoriserades i tre områden: utmaningari kommunikation, utmaningar i professionalitet och utmaningar i mötet medanhöriga.Slutsats: Det är utmanande på många sätt att vårda patienter med olika kulturellabakgrunder. Sjuksköterskans brist på kunskap om olika kulturer samtkommunikationshinder i vårdrelationen kan påverka vården negativt.

 • 213.
  Alsarve, Jenny
  et al.
  Örebro universitet.
  Boye, Katarina
  Stockholms universitet.
  Inte bara jämställdhet: Beslutet om föräldraledighet, moderskaps- och faderskapsidealoch idéer om barns bästa2012Inngår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 49, nr 2, s. 103-128Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  More than gender equality. Decisions on parental leave and ideals around motherhood, fatherhood and the best interest of the child

  On the basis of 40 semi-structured interviews, this study discusses decision making processes regarding parental leave among nascent first-time middle-class parents in Sweden. We analyze motives and ideas behind the couples’ plans and decisions and how decisions on parental leave were made. We furthermore show how the decision making processes can be discussed in relation to the institutional context. The results show that ideals and norms of gender equality are accompanied by gendered divisions of work and care and a partially traditional view on motherhood and fatherhood. Contrary to previous studies, we do not find a clear link between gender equal ideals and explicit negotiations. An equal division of parental leave is, in some couples, taken for granted to such an extent that the decision on how to divide the leave is taken implicitly rather than explicitly. Decisions on division of parental leave are not isolated processes. Rather, ideals and norms around motherhood, fatherhood, gender equality and not least what is ‘in the best interest of the child’ constitute part of the context in which these decision making processes take place.

 • 214.
  Alshemas, Rand
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Användning av IKT i matematikundervisning: En intervjustudie med matematiklärare 7-92017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka de IKT med fokus på digitala verktyg som lärare använder i matematikundervisning idag och vilka mål de har med att integrera digitala verktyg. I studien presenteras olika digitala verktyg som används i matematikundervisning, följt av en kort analys.

  Studiens genomfördes genom intervjuer med åtta lärare som undervisar matematik för elever (7-9) och gymnasiet (kurser i grundnivå (7-9)/introduktionsprogrammet). Intervjuerna skedde genom träff (muntliga intervjuer) eller genom mejl(datorstödda intervjuer).

  Studien lyfter fram lärarens roll i elevens lärande med och utan digitala verktyg. Lärarna som har deltagit i studien har olika erfarenheter, arbetssätt och olika syn på användning av digitala verktyg i matematikundervisning. Vissa lärare tycker att det är värdefullt att integrera digitala verktyg i matematikundervisning och att det kan motivera eleverna samt komplettera det som görs i klassrummet. Matematiklärare som väljer att integrera digitala verktyg i undervisningen gör det för att t.ex. att öka elevernas motivation, skapa ökad måluppfyllelse och underlätta lärarens arbete. Andra visar inte samma intresse för användning av digitala verktyg. De senare anser att matematikundervisning med digitala verktyg inte kan säkerställa elevernas förståelse av ämnets innehåll. Enligt dessa mattelärare är digitala verktyg endast ett komplement till den traditionella undervisningen.

 • 215.
  Alsing, Marie-Louise
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Digitala verktyg i bildundervisning: En kvalitativ fallstudie om hur bildlärare använder digitala verktyg i sin undervisning i grundskolans årskurser 7-92017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur bildlärare i grundskolans senare år arbetar med digitala verktyg i

  bildundervisningen. I studien deltar sex bildlärare som alla har lång erfarenhet från bildundervisning.

  Med intervjuer som underlag visade det sig att det finns digital teknik i samtliga skolor

  där de arbetar. Det som däremot är ett problem är den avsaknad av digital kompetensutveckling

  för dessa lärare. Det som jag imponeras av är att majoriteten av dessa bildlärare försöker

  på egen hand att undervisa digitalt. De svarar att de har tekniken men den varierar i antal

  och funktion. De gör så gott de kan med den teknik som finns. Detta innebär också att eleverna

  i dagens skola inte har en likvärdig utbildning i bildämnet. En del skolor är välutrustade,

  en del inte. Undervisningen varierar också beroende på bildlärarens digitala kompetens.

 • 216.
  Al-Soloh, Mohanad
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Mikrodataanalys.
  Al-Isawi, Arkan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Mikrodataanalys.
  Robustness in constructing a network of induced emissions based on GPS-tracking data2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The mobility of people, freight and information is fundamental to economic and social activities such as commuting, manufacturing, distributing consumer goods and supplying energy. There are two major problems that arise as a result of mobility. The first is economic cost and the second is environmental impact which is of increasing concern in sustainable development due to emission levels, particularly as a result of car use. This study focuses on constructing a network of induced emissions (NOIEs) by using three models and checking the robustness of NOIEs under varying parameters and models. The three models are Stead’s model, the NAEI model, and Oguchi’s model. This study uses the Swedish city of Borlänge as the case study.

  Calculating CO2 emissions by constructing the NOIEs using Stead’s model appears to give an underestimation when compared to results from a NOIEs which applies Oguchi’s model. Results when applying the NAEI model in constructing a NOIEs also give an underestimation compared to a NOIEs applying Oguchi’s model. Applying the NAEI model is, however, more accurate than applying Stead’s model in constructing a NOIEs.

  The outcomes of this study show that constructing a NOIEs is robust using Oguchi’s model. This model is preferable since it takes into account more important variables such as driving behavior and the length of the road segments which have a significant impact when estimating CO2 emissions.

 • 217.
  Alsterlund, Erica
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Vad ska vi göra med den psykosociala arbetsmiljön?: En undersökning av den psykosociala arbetsmiljön och hur vi kan arbeta för att förbättra den.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats baseras på en undersökning inom en global organisation. Syftet med

  undersökningen är att tydliggöra och beskriva en HR-avdelnings upplevelse av sin egen

  psykosociala arbetsmiljö. Utgångspunkten är att det finns givna faktorer som påverkar den

  psykosociala arbetsmiljön. Vidare syftar undersökningen till att motivera organisationen att

  arbeta vidare med detta.

  Teorin som dessa faktorer utgår från är att den psykosociala arbetsmiljön påverkas av för stor

  arbetsbelastning, bristande kontroll, brist på erkänsla, gemenskapen på arbetet, rollkonflikter

  och värderingskonflikter (Åsberg, Grape, Nygren, Rohde, Wahlberg, & Währborg, 2010;

  Thylefors, 2011). Även kompetens och möjligheten att påverka arbetsplatsen utgör faktorer

  (Wreder, 2007). Kunskap, kommunikation och ett gott ledarskap är grunden för att ha en

  fungerande psykosocial arbetsmiljö.

  Undersökningen grundas i en deduktiv ansats, där deltagarna inledningsvis skattar faktorer

  genom en kvantitativ enkät, för att några veckor senare diskutera faktorerna i kvalitativa

  fokusgrupper. Syftet med enkäten var att erhålla en anonym och individuell skattning av

  upplevelsen, medan syftet med fokusgrupperna var att erhålla en djupare information om

  upplevelsen och hur arbetstagarna upplever att den psykosociala arbetsmiljön kan förbättras.

  Resultatet tolkades utifrån teorin och flertalet faktorer hade potential att åtgärdas. För att

  kunna bedriva ett adekvat arbetsmiljöarbete är det viktigt för samtliga organisationer att

  identifiera dessa och arbeta med de faktorer som arbetstagarna upplever aktuella. Vidare är

  det viktigt att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön utifrån ett organisationsperspektiv,

  än endast det individuella perspektivet.

 • 218.
  Altgård, Anton
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Statsvetenskap.
  Att Styra eller Bli Styrd: En Undersökning av Systemlegitimitet i Kina2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kinesiska myndigheter återkommer ständigt till problematiseringen av korruption i offentlig förvaltning, men utländska myndigheter pressar hellre den Kinesiska regeringen om det kinesiska politiska systemets brist på demokrati. Denna studie av inflödes- respektive utflödeslegitimitet hos unga personer på orterna Xiangyun och Midu följer upp på tidigare undersökningar av den äldre generationen på samma platser, samt undersöker vilken av ovanstående brister som kinesiska medborgare uppfattar som det största problemet i det kinesiska systemet. Resultatet visar på vissa generationsskillnader, men även på att befolkningen i stort föredrar ett teknokratiskt förhållningssätt till politiskt styre över det demokratiska alternativet.

 • 219.
  Alvesson, Mats
  et al.
  Företagsekonomiska Institutionen i Lund och Göteborg.
  Kärreman, Dan
  Företagsekonomiska Institutionen i Lund och Göteborg.
  Att synliggöra organisation eller ”Arne Weise har fan inte sålt nånting”. Löpsedelsmöte på Aftonpressen1995Inngår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 32, nr 3, s. 3-42Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article aims to illuminate certain cultural aspects of the work of an evening newspaper (working style, ways of thinking, assumptions about the business, its objectives, perceptions of the readership) as well as how communication in group situations contributes to the social construction of organizations in terms of objectives, meaning and style. The paper will also address the issues of play, emotions and pleasure on work. It is argued that a situational focus, when studying organizations and other social phenomena, provides a less constrained understanding of the object than predominant systemic approaches. The situation, as studied and discussed here, is a monthly meeting between managers and news bill editors of an evening newspaper where sales and the content of news bills are evaluated. It is concluded that, while the premise for the meeting (the casual relation between sales and news bill layout) guides the conversation, the meeting primarily operates as an emotional arena where excitement and pleasure are produced under game-like circumstances. This allows the participants to address, in a relaxed and friendly atmosphere, questions such as:

  Who are we? How do we look upon ourselves? Who are our customers? What ’needs’ shall we satisify? What is important and good? What is central? How do we work? How do we think about certain things?

  While some answers are provided and reinforced, the main outcome of the meeting is the possibility, however restricted, to pose these questions and play with them. Thus, the participants manage to establish a zone with considerable degrees of freedom; free from committments but not free from remainders of who they are or ought to be.

 • 220.
  Amanuel, Betiel
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Statsvetenskap.
  Den (miss)lyckade svenska integrationspolitiken: En komparativ studie av den (gamla) integrationspolitiken och den (nya) integrationspolitiken2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur den svenska integrationspolitiken har varit uppbyggd och därmed söka bilda en förståelse till varför integrationen har misslyckats i Sverige. En komparativ studie har utförts av den gamla integrationspolitiken formulerad i proposition 1997/98:16 och den nya integrationspolitiken formulerad i skrivelsen 2008/09:24. Genom en diskursanalytisk metod undersöktes hur identitetskonstruktionerna ”invandrare” och ”svenskar” är konstruerade i dessa offentliga dokument. Detta för att se över hur detta har påverkatHögskolan Dalarna3integrationspolitiken. Genom att analysera identitetskonstruktionerna i de olika integrationsstrategierna kommer uppsatsen fram till att integrationspolitiken har misslyckats på grund av att det finns en polarisering mellan ”svenskar” och ”invandrare” i både propositionen och skrivelsen som förhindrar integration på lika villkor.

 • 221.
  Ambjörnsson, Fanny
  Stockholms universitet.
  Time to clean: On resistance and the temporality of cleaning2019Inngår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 56, nr 3-4, s. 275-288Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Cleaning is a practice with low status. Most people single out cleaning as the least attractive of household chores and the people who clean as a profession are usually badly payed. This article is an attempt to discuss why these practices have such a bad reputation – in everyday life, in work, in popular culture and, not the least, in the feminist movement. Through ethnographic data primarily based on interviews, I investigate the historically imbedded meanings tied to practices of tidying up. Drawing on theories of queer temporality, I highlight what I want to call the temporality of cleaning – the repetitiveness and direction backwards and sideways instead of forward – as a possible answer. The circular practice of taking care of our physical remains remind us of our approaching death, rather than of progress, and thus generates feelings of anger and despair. But instead of ignoring or avoiding this reminder of another time, I argue for a feminist appraisal of the temporality of cleaning. In line with scholars within resistance studies who urge for a sensibility for the temporal aspects of everyday resistance, I propose that a feminist politics that puts cleaning at the center rather than in the margins would acknowledge our mutual dependency and co-living with the material world around us.

 • 222.
  Amcoff, Jan
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kulturgeografi.
  Möller, Peter
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kulturgeografi.
  Westholm, Erik
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kulturgeografi.
  Dör byn när lanthandeln stänger?2011Inngår i: Plan, ISSN 0032-0560, nr 3, s. 20-23Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 223. Amcoff, Jan
  et al.
  Westholm, Erik
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kulturgeografi.
  Understanding Rural Change: Demography as a key to the future2007Inngår i: Futures: The journal of policy, planning and futures studies, ISSN 0016-3287, E-ISSN 1873-6378, Vol. 39, nr 4, s. 363-379Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The last decades have seen a rapidly growing interest in foresight methodology. Methods have been developed in corporate and governmental communication exercises often labelled technology foresight. In reality, these foresights have often drifted into processes of social change, since technological change is hard to foresee beyond what is already in the pipe-line. Forecasting of social change, however, must be based on solid knowledge about the mechanisms of continuity and change. Virtually nothing can be said about the future without relating to the past; foresights and futures studies are about revealing the hidden pulse of history. Hence, the answer to forecasting the future is empirical research within the social sciences. Demographic change has been recognised as a key determinant for explaining social change. Population changes are fairly predictable and the age transition can explain a wide range of socio-economic changes. For rural futures, demographic change is a key issue, since age structure in rural areas is often uneven and also unstable due to migration patterns. A number of policy related questions as well as research challenges are raised as a consequence.

 • 224.
  Amcoff, Linda
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Pedagogiskt arbete.
  Att uttrycka matematik: En observationsstudie av vilka uttrycksformer och matematiska aktiviteter som uppmuntras och används i förskolan2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att fördjupa kunskaperna om vilka matematiska aktiviteter ochuttrycksformer pedagogerna i förskolan använder sig av i planerade matematikaktiviteter.Utgångspunkt för undersökningen var uttrycksformerna som finns beskrivna i förskolansläroplan samt sex historiskt och kulturellt grundade matematiska aktiviteter.Syftet konkretiseras i följande frågeställningar: Vilka matematiska aktiviteter och vilka uttrycksformer uppmuntras och stöds avpedagogerna i planerade matematikaktiviteter? Vilka likheter och skillnader finns beroende på barnens ålder?För att få svar på dessa frågor genomfördes strukturerade observationer av planeradematematikaktiviteter på tre olika förskoleavdelningar. Barnens åldrar var 1-5 år och varjeavdelning observerades vid ett tillfälle under 45 minuter. Tekniker som användes vidgenomförandet av observationerna var papper, penna, kamera och videokamera.Studiens resultat visar att samtal och rörelse är de vanligast förekommande uttrycksformerna iplanerade matematikaktiviteter. Ingen pedagog använde sig av uttrycksformerna lek/drama ellerdans. Av de matematiska aktiviteterna var lokalisera och mäta de mest förekommande, följt avkonstruera hos de äldsta barnen.En slutsats som kan dras av studien är att det behövs en ökad medvetenhet och kunskap hospedagogerna om hur förskolan kan använda alla de uttrycksformer som beskrivs i Lpfö 98/2010för att stimulera och utveckla barnens matematiklärande.

 • 225.
  Amino, Kaoru
  Högskolan Dalarna, Akademin Språk och medier, Japanska.
  The subjectivity and Sentence Final Particles in the citation clause: Re-Construct their story in Japanese mass-media2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 226.
  Amnå, Erik
  Göteborg University.
  More Representation or More Participation?: Challenges in Swedish Democracy2003Inngår i: Building a Human Rights Culture: South African and Swedish Perspectives / [ed] Karin Sporre & H Russel Botman, Falun: Högskolan Dalarna, 2003, s. 102-126Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 227.
  Amores Lorenzo, Casandra
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Turismvetenskap.
  One-Year Master’s Degree in Tourism Destination Development Will it snow?: Sierra Nevada Ski Resort stakeholders’ perceptions of climate change2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Its strong dependency on weather conditions makes winter tourism especially vulnerable to

  climate change. Ski industry operators’ knowledge about the possible scale and effects of

  global warming is essential for adopting effective mitigation and adaptation measures. This

  study it’s focused in the ski resort located in Sierra Nevada, Spain, the southernmost ski

  resort in Europe. Using a qualitative approach, in-depth interviews were conducted. Although

  the findings generally indicate a good knowledge of climate change, the stakeholders

  perceive the issue as a global phenomenon. Stakeholders downplayed the scale of the

  phenomenon at regional scale. They did not perceive climate change as a real or immediate

  risk to the ski industry in Sierra Nevada. Consequently it was found a poor perceived need to

  adapt to the issue. Furthermore, no adaptation strategies were found directly linked to climate

  variability. Stakeholders identified technically produced snow as a business strategy to deal

  with the increasing demand and competitiveness. Adaptation to climate change in Sierra

  Nevada’s ski tourism was found reactive and autonomous. The main limits found to

  adaptation were the lack of accurate and region-specific information about climate change

  and the lack of cooperation and communication between the private and public sector.

 • 228.
  Anbary, Atefeh
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Nguyen, Linh
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Knowledge retention in Vietnam-based ManagementConsulting SMEs2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Aim:

  The overall aim of the thesis is to describe and understand how Vietnam-based

  management consulting SMEs retain organizational knowledge in cases of employees’ departure

  and further develop strategies for knowledge retention.

  Methodology:

  Qualitative research via semi-structured interviews in 2 Vietnam-based

  management consulting SMEs (1 medium-sized company and 1 small company) was conducted.

  Findings:

  Knowledge retention is still a rather new concept in the Vietnamese context,

  interestingly, however; some knowledge retention initiatives have been unconsciously

  implemented by Vietnam-based management consulting SMEs. Small-sized companies, which

  suffer more from resource scarcity in terms of human, finance, time, tend to be less active in

  knowledge retention than medium-size companies. More efforts have been put in retaining tacit

  knowledge by management consulting SMEs in Vietnam. Among the factors influencing

  knowledge retention, leadership is seen to be the key factor to decide the successful

  implementation of knowledge retention of Vietnam-based management consulting SMEs.

  Vietnamese culture is also found to have indirect impacts (either positive or negative) on

  knowledge retention through other factors (leadership, organizational culture, personal attitudes),

  however the effect of national culture on knowledge retention varies from firm to firm, largely

  depends on SMEs’ leadership.

  Practical implications:

  Considering the important roles of leaders in the implementation of

  knowledge retention, training on leadership skills is highly recommended. Furthermore, trainings

  on interpersonal skills and personal attitudes towards knowledge retention also need attention.

  On top of that, it is essential to build up an organizational culture that facilitates knowledge

  retention and provides appropriate organizational supports (affordable IT systems that suit

  SMEs’ needs, extrinsic together with intrinsic rewards). Last but not least, knowledge retention

  activities are recommended to be integrated into daily operations to cope with the issues related

  to time constraints faced by management consulting SMEs.

 • 229.
  Andersen, Liliana Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Hur språklärare beskriver att de arbetar för att motivera elever att lära sig ett modernt språk.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att ha kunskap om hur språklärare beskriver att arbeta för att motivera eleverna att lära sig ett modernt språk är en av de stora utmaningarna som lärare i moderna språk står inför idag i den svenska skolan.

  Syftet med denna undersökning är att få kunskap om hur språklärare beskriver att arbeta för att motivera eleverna att lära sig ett modernt språk på skolan. Vilka metoder eller strategier och aktiviteter beskriver språklärare att använda för att nå detta? Metoden som användes för den här studien är kvalitativa intervjuer och åtta erfarna språklärare som undervisar i moderna språk intervjuades.

  De intervjuade språklärarna beskriver olika metoder och strategier de använder för att motivera elever och göra språklektioner mer realistiska och givande för elever. Informanternas beskrivning om hur de arbetar för att motivera att lära sig ett modernt språk hos elever tyder på att de är positiva och engagerade i sina ämnen. Metoder och strategier som lärarna beskriver att de använder är de kontrastiva metoderna, kommunikativa metoder, grammatik-översättningsmetoderna och de metakognitiva strategierna. De intervjuade lärarna betonar att variationen i användningen av dessa metoder och strategier i klassrummet motiverar och behåller motivationen hos eleverna. För att lyckas med det utgår läraren från elevens behov och intresse.

 • 230.
  Anderson, Mats
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Maskinteknik.
  Artursson Wissa, Ulrika
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Avdic, Anders
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Oom Gardtman, Ulf
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogik.
  Skogbergs, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Formativ feedback i högre utbildning: Inventering, förslag och organisatorisk implementering2018Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 231.
  Anderson, Mats
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Maskinteknik.
  Artursson Wissa, Ulrika
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Avdic, Anders
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Oom Gardtman, Ulf
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogik.
  Skogbergs, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Formativ feedback i högre utbildning: Inventering, förslag och organisatorisk implementering2018Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 232.
  Andersson, Alexandra
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Statsvetenskap.
  Youth Policy of the European Union: Implementation of the EU Youth Strategy for the action to reduce early school leavers within two member states.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This is a case study with purpose to examine the implementation of the European Union Youth Strategy and the action of reducing early school leavers, which was put in force with the youth field of the European Union in 2010. The strategy contains of eight action fields, onwards only the field within education & training will be examined further in line with the strategy’s main objective to provide equal opportunities for young people in education. The theory of Normalization Process Theory focuses on policy implementation and how it becomes fully embedded within the intended society. Throughout the examination will be of how the implementation is supposed to work and how it actually is put into action within the two member states selected for this study, Sweden and Cyprus. The question to examine is to what degree has ‘the EU Youth Strategy’, and the fact of it being implemented within the member states, influenced the reduction of early school leavers. Through the method of comparative case study approach, materials were gattered throughout a variety of forms such as legislations, policies, evaluations, reports and many more. The analysis consists of the implementations of the action into the states, through what institutions and national legislations, as well as analysing the received grant from the European Union and what it has produced within the states. In conclusion, presenting the results of Sweden and Cyprus, both succeeding to reduce early school leavers, nevertheless, through different actions and interpretations of the strategy.

 • 233.
  Andersson, Anders
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Sociologi.
  Eriksson, Louise
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Sociologi.
  ASPEKTER PÅ ERKÄNNANDE I ARBETSLIVET:: -en sociologisk undersökning av mäklares jakt på erkännande2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 234.
  Andersson, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Att tala spanska: En studie om muntlighetens roll i spanskundervisningen2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka muntlighetens roll och förutsättningar i spanska som modernt språk i årskurserna 7-9. Vilka slags muntliga övningar används, och hur gör lärare för att främja ett aktivt elevdeltagande i de muntliga aktiviteterna? En förberedande enkät har följts upp med lärarintervjuer. En av de intervjuade lärarna har också observerats på lektioner. Det framkommer att muntligheten i viss mån är eftersatt och en anledning till det tycks vara dess komplexitet och svårighet vid dokumentation, i jämförelse med skriftliga uppgifter. Det föreligger även en svårighet med att få eleverna att delta aktivt i de muntliga momenten. För detta ändamål tycks det sociala klimatet i gruppen vara avgörande. Att stöd tillhandahålls i olika former, till exempel genom lärarens målspråksanvändning och uppmuntran till eleven, visar sig också ha betydelse för elevens vilja och förmåga att tala spanska i klassrummet.

 • 235.
  Andersson, Anna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Socialt arbete.
  Melandsö, Kajza
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Socialt arbete.
  Psykisk hälsa i skolan, ett förebyggande arbete: En enkätstudie över lärare i ämnet Idrott och hälsas uppfattning om arbetet med psykisk hälsa på lektionstid2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study was to study how Swedish teachers in Physical education work with mental health, their own perceived level of knowledge and how they wish to work.   A quantitative survey has been conducted via Facebook. In total 146 respondents participated in the survey. The results were analyzed with the theories KASAM and OCB role perception taken into account, and linked to previous research.   The result shows that teachers plan for mental health in the education quite rarely, but nevertheless talk about mental health relatively often outside of scheduled time. Most teachers consider themselves to have a fairly good knowledge of mental health. However, more than half of them perceive that the subject has been treated to a low degree during their own education. Most teachers want mental health to take a greater part in lessons. Several teachers suggest that mental health should become an own subject.

 • 236.
  Andersson, Annie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Motivation i det matematiska klassrummet: Ett elevperspektiv – elevers syn på motivation inom matematikämnet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att ta reda på hur elever i grundskolans årskurs 1-3 anser att undervisning inom matematik bör utformas för att skapa motivation. För att besvara studiens frågeställning har en kvalitativ undersökning i form av halvstrukturerade intervjuer genomförts. Resultaten analyserades med hjälp av en fenomenografisk analysmodell som resulterade i ett antal grupper där elevernas tankar kring ämnet organiseras. Sammanställningen av studiens resultat visar att eleverna lägger stor vikt vid faktorer så som uppgifter, klassrumsmiljön och hur läraren agerar när de talar om vad som skapar motivation inom matematikämnet.

 • 237.
  Andersson, Annika
  et al.
  Örebro Universitet.
  Hatakka, Mathias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Victim, Mother, or Untapped Resource? Discourse Analysis of the Construction of Women in ICT Policies2017Inngår i: Information Technologies & International Development, ISSN 1544-7529, Vol. 13, nr 2017, s. 72-86Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article analyzes the construction of women in national ICT policies in South and Southeast Asia. The aim is to unravel the role ascribed to women in these policies and how this affects suggested measures. The research is based on critical discourse analysis and shows that women are mainly constructed as victims, mothers, or an untapped resource. We argue that if women are speciªcally targeted in policies, careful attention should be given to how they are portrayed. Our analysis also shows that in most cases the suggested solutions on how to include women in the ICT society only deal with the symptoms of gender inequality rather than the structures that prevent equal opportunities. We conclude by discussing implications for research and practice.

 • 238.
  Andersson, Annika
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Wiklund, Matilda
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Hatakka, Mathias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Emerging Collaborative and Cooperative Practices in 1:1 Schools2016Inngår i: Technology, Pedagogy and Education, ISSN 1475-939X, E-ISSN 1747-5139, Vol. 25, nr 4, s. 413-430Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this paper we explore how laptops used in 1:1 classrooms affect cooperation and collaboration practices. Based on an observational time study we find that the most common activity in 1:1 classrooms is group work using the computer. We also found that despite what the concept 1:1 alludes about one student working with one computer, most laptop use takes on other forms such as two students working with one computer (1:2) or two students working together using two laptops (2:2). The findings reported in this paper about the various different collaboration arrangements have implications for both research and practice. Practice because teachers can arrange activities based on an awareness of the different student-laptop constellations that emerge when students are given a laptop. Research is likewise informed about the various group work constellations and can build on this knowledge for further analysis of the pros and cons with the different collaborative forms. 

 • 239.
  Andersson, Anton
  et al.
  Stockholm University.
  Edling, Christofer
  Lunds University.
  Rydgren, Jens
  Stockholm University.
  "In Sweden we shake hands" - but are we really2017Inngår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 54, nr 4, s. 377-381Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Motivated by a recent controversy over handshaking, a survey of the personal networks of young Swedes (n=2244) is used to describe greeting practices across social class, gender, immigrant background, and geographic location. While greeting practices in the sample are fairly uniform, there are also important differences. Handshaking is predominantly used by respondents with an immigrant background, men and women distinguish between greetings depending on the gender of the person they are greeting, and greeting practices differ between northern and southern Sweden as well as between rural and urban areas.

 • 240.
  Andersson, Anton
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Löf, Jakob
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  En kvalitativ studie om sportchefers förklaring till den höga omsättningen inom SHL och Hockeyallsvenskan i svensk elitishockey.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  End of signal has just passed. The team you work for has just won the championship, and you

  as sport director hailed as a hero based on your ability to build a successful team. The season

  after looks differently, you are painted as guilt and the association begins to lose patience.

  The pressure of external stakeholders grows and it ends with the association choosing to fire

  you. Another scenario is the feelings that the excessive workload will be your failure, which

  will let you resign from your service as sports director. Being a sports director in a

  performance-based world places high demands on you as an individual, both holding

  knowledge about Ice hockey, but also to handle for example economic and legal issues.

  Almost half of all sports directors have become unemployed or stopped themselves in recent

  seasons. It becomes clear that the role and the requirement image become complex. That

  reason makes it interesting to explain this problem.

  The study has been conducted by making

  qualitative interviews with the selection of sports directors in SHL and Hockeyallsvenskan in

  Swedish elite Hockey. SHL (Swedish Hockey League) is the highest league and

  Hockeyallsvenskan is the second highest league in Swedish Elite Hockey.

  The purpose of this study has been the sports leaders’ explanation for the high turnover in

  SHL and Hockeyallsvenskan in Swedish elite Hockey.

  The purpose of this study has developed two issues that will form the basis of the study:

  1. What are the factors behind the high turnover of the sports directors?

  2. Is the responsibility of the associations or the sports directors for the high turnover?

  The result of this study shows that there are combinations of different factors that are behind

  the high turnover of sports directors in Swedish Elite Hockey. One factor is the diffuse

  requirement picture from the association on what is expected of the sports director. The

  sports director’s role in the organization is not clear enough. This leads to a collision in which

  the associations have not identified the skills required in the role. Furthermore, there is a lack

  of continuity and long term relationships with the associations where confidence in the sports

  director immediately reduces in the event of non-sporting results. The result also shows that

  the impact of external factors, combined with excessive workload, leads to terminations in

  the profession. Finally, it may be noted that the role of sports director requires good

  competence in matters that are included in the role of a chief. The lack of competencies

  within the management leads to difficulties for the sports director to handle the issues that

  include tough decisions.

 • 241.
  Andersson, Björn
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Hugosson, Mårten
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Maberg, Hanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Företagsformens betydelse för nyföretagande: En jämförande studie mellan ekonomiska föreningar och aktiebolag2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka nyföretagares motivgrund för val av företagsform avseende formerna ekonomisk förening och aktiebolag. Syftet är också att söka belysa några av de skillnader i bemötande som finns gentemot företagare vilka bedriver sina verksamheter i formerna ekonomisk förening respektive aktiebolag. Bakgrunden till studien är en rådande uppfattning om att ekonomiska föreningar ibland inte bemöts och behandlas på samma sätt som andra företagsformer vid kontakt med intressenter. Många ekonomiska föreningar är verksamma inom den s.k. sociala ekonomin och då den sociala ekonomin i Sverige är en växande sektor, både vad gäller antal sysselsatta och omsättning, där den sistnämnda uppgår till ca 350 miljarder om året, är ämnet intressant att undersöka. 

  I studien genomfördes djupintervjuer med företagsrepresentanter från åtta ekonomiska föreningar samt sju aktiebolag samt ett företag med erfarenhet från bådadera. Respondenterna fick bl.a. besvara frågor med avseende på vilka motiv de haft för valet av företagsform, hur de upplevt bemötande från intressenter samt vilka för- och nackdelar de upplever sig ha fått av sitt val. 

  Från svaren framkommer att flera av de som driver ekonomiska föreningar gör detta för att de känner att det är bra alternativ om man vill driva företag tillsammans samt om man vill ha en, vad de uppfattar, mer demokratisk form för sitt företagande. Formen sågs också som ett hjälpmedel för att skapa delaktighet och ett bättre samarbete. Med formen ekonomisk förening kom även nackdelar som inte upplevdes hos aktiebolagens företrädare. De främsta nackdelar som framkom var att vissa intressenter, t.ex. banker och kreditinstitut bemöter ekonomiska föreningar med skepsis; det finns en osäkerhet kring vad formen medför och innebär. Det framkom även att viktiga intressenter och aktörer har en okunskap om ekonomiska föreningar vilket kan påverka bemötandet negativt. I vissa fall lämnar inte affärssystem och rutiner något utrymme för att hantera ekonomiska föreningar.

 • 242.
  Andersson, Calle
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Att föra in och använda elevers intressen i bildundervisningen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka hur de intressen och erfarenheter som elever tillägnar sig utanför skolan förs in och används i bildundervisningen för att främja elevers bildkommunikativa kompetens och identitetsutveckling. De frågeställningar som studien är menad att besvara är Vilka konstformer ligger eleverna nära i deras vardag, och används dessa konstformer i bildundervisningen? och Hur ser eleverna på sina möjligheter att i bildundervisningen arbeta på ett identitetsutvecklande sätt? Studien visar hur de konstformer som eleverna tillägnar sig utanför skolan skiljer sig från de som lyfts fram i bildundervisningen. Studien visar även att elever ser sina möjligheter att uttrycka och utveckla identiteter i bildundervisningen som begränsade.

 • 243.
  Andersson, Caroline
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Sociologi.
  Den professionella yrkesrollen på kvinnojourer: En kvalitativ studie om hur den professionella yrkesrollen på kvinnojourer påverkar de anställda2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ta reda på hur anställda på kvinnojourers välbefinnande påverkas av sitt arbete. Studien är avgränsad till att kartlägga vilka delar av yrket som upplevs som påfrestande och i förlängningen leder till påverkan i arbetstagarens privatliv. Studien tittar närmare på hur och när påverkan från arbetsuppgifter sprider sig in privatlivet, dels genom att arbetstagarna tvingas stanna kvar i stiliserade roller, dels genom arbetstagarnas egna relationer. Det är en kvalitativ studie där tre semistrukturerade intervjuer genomförts med fyra respondenter. Resultatet indikerar att gränserna mellan de anställdas privata och professionella liv suddas ut, att deras arbetslivserfarenheter påverkar deras privata relationer. Störst påverkan av arbetet upplever de som spenderar mest tid med att hjälpa och stötta de våldsutsatta kvinnorna. Resultatet indikerar även att arbetet på kvinnojourer ger något tillbaka till de anställda vilket leder till att deras arbete uppfattas som givande.

 • 244.
  Andersson, Catrin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Undervisa särbegåvade elever: Lärares förmåga att undervisa och stimulera särbegåvade elever i undervisningen2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här studien berör lärares förmåga att undervisa och stimulera särbegåvade elever i skolan.

  Studien har genomförts genom formella kvalitativa intervjuer med lärare i årskurs ett till tre på en

  skola i ett mindre samhälle. Efter intervjuer och litteraturstudier har det visat sig att mycket av

  lärarnas tid många gånger koncentreras till elever som har svårt att nå målen. I skolan försöker man

  på olika sätt individualisera undervisningen och uppgifterna genom att låta eleverna få arbeta ofta

  med problemlösningar, men också erbjuda eleverna andra läromedel från högre årskurser.

  Särbegåvade elever har efter olika tester, som visar var de ligger kunskapsmässigt, fått flytta upp en

  årskurs om det visat att kunskapsnivån är långt mycket högre än övriga klasskamrater. Vidare visar

  det sig att det inte finns tillräckligt med tid och resurser för att kunna vara behjälplig alla elever och

  ofta hamnar de särbegåvade eleverna i skymundan då svaga elever kräver stor del av lärarnas tid

  och planering.

 • 245.
  Andersson, Cecilia
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Socialt arbete.
  Hatula, Mimmi
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Socialt arbete.
  Mäns våld mot kvinnor under graviditet: En litteraturstudie om våldets påverkan på kvinnans livssituation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna litteraturstudie undersöker hur gravida kvinnors livssituation påverkas av mäns våld. Datamaterialet består av tolv vetenskapliga artiklar med syftet att framföra kvinnornas egna berättelser. Artiklarna har analyserats och tematiserats och slutligen blivit fyra teman och tio subteman vilket representerar litteraturstudiens resultat. Resultatet diskuteras i relation med teorier om könsmakt, radikalfeminism och ojämlikhetens fyra nivåer för att få förståelse för kvinnans livssituation i ett större sammanhang. Diskussionen belyser hur socialarbetare kan inspireras att arbeta med kvinnor utsatta för våld under graviditet ur ett empowermentorienterat perspektiv. Litteraturstudien visar att det är viktigt att socialarbetare har en helhetsbild och förståelse för hur kvinnornas hemsituation, ambivalens, självbilder och svårigheterna med att lämna bildar en komplex livssituation där kvinnorna och deras barn behöver stöd och hjälp för att kunna agera efter sina egna behov och öka sin makt.

 • 246.
  Andersson Cederholm, Erika
  et al.
  Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet.
  Sjöholm, Carina
  Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet.
  Att leva och sälja sin dröm: Livsstilsföretagaren mellan familjeliv, marknadoch politisk retorik2014Inngår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 51, nr 2, s. 137-156Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Living and selling a dream: Lifestyle entrepreneurship in the intersection between family, market and political rhetoric

  The article focuses on lifestyle entrepreneurship, characterised by a balancing work between personal lifestyle motives and economic motives. It builds on a qualitative study of business owners who have realized a life dream of starting a countryside business in the tourism and hospitality industry in Sweden. Through the notion of ”balancing work”, the analysis focuses on the tension between a personal life sphere and a market. In particular, the analysis highlights how the notion of ”the life dream” emerges as a narrative practice of self-realization, simultaneously as it is offered as an experience product. The analysis demonstrates how the entrepreneurs balance between personal stories of togetherness and marketing practices, between images of right and wrong commodification, and between constraining working conditions and a popular image of the successful entrepreneur, reinforced by a political discourse on rural entrepreneurship. It is concluded that balancing work between personal identities and economic practices is a practice of valuation, offering new insights into working conditions and markets situated in the intersection between markets and personal life spheres.

 • 247.
  Andersson, Christoffer
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Årsredovisningens relevans:: Privata aktiesparares attityder2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Internationell forskning har visat att årsredovisningar inte är en självklar informationskälla för privata investerare inför deras investeringsbeslut. I Sverige finns det en begränsad mängd empiriska data som visar hur detta representeras på den svenska aktiemarknaden. Följaktligen saknas det empiriska data på om dessa investerare och deras nyttjande av eller åsikter om årsredovisningar har något samband med deras bakgrund inom ekonomi.

  Genom att använda en enkätbaserad undersökningsmetod samlades svar på dessa frågor in från Sveriges Aktiesparares Riksförbund och dess medlemmar i lokalavdelningen Falun/Borlänge. Resultaten visar att årsredovisningar för denna grupp varken kan anses speciellt viktig eller oviktig. Respondenterna i undersökningen verkar föredra att använda sig av mer än en informationskälla vid sina investeringsbeslut, och resultaten antyder att årsredovisningar är en måttligt viktig del i ett större sammanhang genom att vara en av ett flertal nyttjade källor för information. I tillägg till detta framkom det i undersökningen svar som indikerar att en person som antingen besitter arbetslivserfarenhet inom ekonomi eller någon ekonomiskt inriktad utbildning värderar årsredovisningar högre än de som saknar denna bakgrund. De med arbetslivserfarenhet eller utbildning verkar också värdera årsredovisningens olika delar högre, vilket i sin tur antyder att det krävs kunskap för att verkligen ha nytta av årsredovisningar och deras innehåll.

 • 248.
  Andersson, Desirée
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Tallinjens relation till taluppfattning: En intervju- och observationsstudie över läraresuppfattning om tallinjens potential i matematikundervisning2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet fokuserar på tallinjens och taluppfattningens relation till varandra och hur den relationen har en viktig del i elevers matematiska utveckling. Forskning visar på att undervisning baserat på tallinjen har potential att skapa en bro mellan det abstrakta och konkreta i skolans matematikundervisning och på så vis hjälpa elever utveckla sin taluppfattning. En god taluppfattning är en viktig faktor för att elever ska kunna skapa en djup förståelse för matematik. Genom att utveckla elevers taluppfattning med hjälp av tallinjen som ett redskap får elever förutsättningar att skapa en god förståelse för tal och tals relation till varandra. En sådan förståelse ger en stabil grund för vidare matematisk utveckling och underlättar för elever att lära sig mer avancerad matematik under deras senare år i skolan. Forskning har visat att genom att inkludera tallinjen som ett naturligt redskap i matematikundervisningen får elever möjlighet att utveckla en mental tallinje, vilken hjälper eleverna att utveckla sin taluppfattning. Den här studien ämnar därför att genom intervjuer och observationer undersöka, utifrån ett lärarperspektiv, hur relationen mellan tallinjen och taluppfattningen tas i beaktning i matematikundervisning under elevernas första år i skolan.

 • 249.
  Andersson, Desirée
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Tallinjens relation till taluppfattning: En kvalitativ studie över lärares uppfattning om tallinjens potential i matematikundervisning.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet fokuserar på tallinjens och taluppfattningens relation till varandra och hur den relationen har en viktig del i elevers matematiska utveckling. Forskning visar på att undervisning baserat på tallinjen har potential att skapa en bro mellan det abstrakta och konkreta i skolans matematikundervisning och på så vis hjälpa elever utveckla sin taluppfattning. En god taluppfattning är en viktig faktor för att elever ska kunna skapa en djup förståelse för matematik. Genom att utveckla elevers taluppfattning, med hjälp av tallinjen som ett redskap, får elever förutsättningar att skapa en god förståelse för tal och tals relation till varandra. En sådan förståelse ger en stabil grund för vidare matematisk utveckling och underlättar för elever att lära sig mer avancerad matematik under deras senare år i skolan. Forskning har visat att genom att inkludera tallinjen som ett naturligt redskap i matematikundervisningen får elever möjlighet att utveckla en mental tallinje, vilken hjälper eleverna att utveckla sin taluppfattning. Den här studien har därför genom intervjuer och observationer undersökt, utifrån ett lärarperspektiv, hur relationen mellan tallinjen och taluppfattningen tas i beaktning i matematikundervisning under elevernas första år i skolan. Utifrån den inblick som de två deltagande grundskollärarna har gett framkommer det att tallinjen ges utrymme i elevernas matematikundervisning och att grundskollärarna anser att tallinjen har potential att på flera sätt agera som ett hjälpmedel för att eleverna ska få möjlighet att skapa en större förståelse för taluppfattning, men även för att skapa förutsättningar att förstå mer avancerad matematik senare i sin skolgång. Studiens resultat har visat på att grundskollärarna upplever att tallinjen har potential att utveckla elevers taluppfattning. Under de genomförda observationerna har det även noterats att undervisning genom tallinjen har förmågan att ge utrymme för utvecklandet av flera olika förmågor vilka är grunden för en grundläggande taluppfattning.

 • 250.
  Andersson, Ellinor
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Wessberger, Fredrika
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Dataskyddsförordningens påverkan på företags marknadsföringsarbete: Nya regler för företag som hanterar personuppgifter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning:

  Det har blivit allt svårare att skydda personuppgifter på grund av den snabbt växande tekniska utvecklingen. Personuppgifter flödar mellan länder i stor utsträckning vilket ställer krav på ett mer sammanhängande dataskydd inom Europeiska unionen. Den 25 maj 2018 kommer en ny EU-förordning att träda i kraft. Förordningen kommer att gälla i alla EU:s medlemsländer och heter GDPR som står för General Data Protection Regulation. Lagändringen kommer att bidra till en striktare hantering och behandling av personuppgifter och därav stärka den enskilda personens integritet. Hur lagändringen kommer att påverka företags arbete med marknadsföring är en fråga som har växt fram.

  Syfte

  : Syftet med kandidatuppsatsen är att få kunskap om hur företagen anpassar sig efter den förändring som GDPR medför och om förändringar behöver göras i företagens marknadsföringsarbete på grund av GDPR.

  Metod

  : Uppsatsens angreppssätt är induktivt och det empiriska materialet är insamlat med hjälp av kvalitativa intervjuer. Totalt har nio intervjuer utförts, tre mailintervjuer och sex telefonintervjuer. Företagen som har medverkat i den här studien arbetar med marknadsföring och hanterar personuppgifter.

  Resultat

  : De intervjuade företagen tror inte att deras marknadsföring kommer att påverkas avsevärt. Några företag har och kommer att ändra vissa delar i kommunikationen till kunden, som till exempel ändra medlemsvillkor, rensa personuppgifter samt förändringar i utskick och nyhetsbrev. För att förbereda sig inför lagändringen har de flesta företagen arbetat med att utbilda anställda samt rensa i sina register.

2345678 201 - 250 of 5777
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf