du.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
2345 201 - 233 of 233
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Sandberg, Martin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Religionskunskapsläroböcker i mångkulturellt klassrum2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att analysera studier av läroböcker i religionskunskap för den svenska gymnasieskolan med avseende på hur olika minoriteters religioner och kultur presenteras och om de brister som uppmärksammats speglar en möjlig tolkning av våra styrdokument. De studier som jag analyserat är Jonas Otterbecks vad kan man egentligen begära? Masoud Kamalis Skolböcker och kognitiv andrafiering, Kjell Härenstam och Harald Runbloms underlagsrapporter till Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund?

  Kritiken som ges av läromedel är i första hand mot det kunskapsurval som läroböckerna väljer att framställa. Det forskarna menar är att det inte presenteras vems tolkning som skildras och att religionerna ibland beskrivs som oföränderliga monolitiska enheter. Det finns också kritik mot att det framställs ett vi i läroböckerna som representerar en vit europeisk kristen som ses som human och som kontrasteras mot ett inhumant, traditionellt och ojämlikt dem.

  I det stora hela är kritiken riktad mot läroböckerna och inte mot styrdokumenten, men viss kritik riktas mot att läroplanen skriver fram etik ifrån kristendom och västerländskhumanism vilket kan leda till tolkningar att motsvarande etik inte går att finna hos andra religioner eller icke västerländska värderingssystem.

  Forskningen ger en rad förbättringsförslag så som återkommande statlig granskning av person som själv har erfarenhet av diskriminering. Att det tydligt ska framgå vems version och tolkning som presenteras och att religion och kulturarv inte är något statiskt utan skiftar över tid, i olika sociala skikt, beroende på genuskonstruktion, beroende på materiella och kulturgeografiska förhållanden.

 • 202.
  Schwirkus Sandin, Ingela
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Pojkar, maskulinitet och stereotypa föreställningar2019Student paper other, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Boys at school are often linked to different types of problems, the so-called boy crisis. This study aims to investigate how masculinity is described in report texts and the upper secondary school's regulatory documents and analyze the material based on current research on masculinity and intersectionality. The survey method combines document analysis and an intersectional analysis. The results and analysis show stereotypes of boys and narrow conceptions of gender as well as a strong heteronorm in school. Religious education can serve as a liminal arena where boys can transcend norms and challenge one-sided masculinity conceptions.

 • 203.
  Scott, Elin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Demokratifostran i skolans styrdokument – då, nu &i framtiden?: En jämförande studie av demokratifostran i de svenskastyrdokumenten Skolkommissionen 1946 och Lgr112018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  Results in this study appears to show that the moral curriculum of the swedish school, from 1946 to 2011, has contributed to increasing equality between men and woman, the possibilities for self-realization, civics knowledge and choice of profession at the same time as it has participated in creating old and new form of exclusion/alienation. The conclusions lands in the advocacy of regaining the neutrality requirements in the moral curriculum of swedish schools. The school should work according to democratic practices but should not proclaim democratic-poltical doctrines. The moral curriculum should be as thin as possible and use a vocabulary which is open for relativism. The description of the Christian and humanist tradition should be developed into something more inclusive or complemented by the design of the diverse and actual society.

 • 204.
  Selmane, Fabian
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  En studie om tre ingångsprocesser i två nya religiösa rörelser2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att belysa ett fall av ingångsprocessen i Jehovas vittnen samt två fall av ingångsprocessen i den Raeliska rörelsen och diskutera dessa mot tre olika modeller av ingångsprocessen i religiösa rörelser, för att sedan diskutera och jämföra vilka likheter och skillnader som visas i ingångsprocesserna.

  Resultatet tyder på att informanternas ingångsprocess till stor del är väldigt individuell. Det finns inslag av olika steg i informanternas berättelser som gör att de går att koppla till de tre olika modellerna. Den modell som passar bäst in på de tre olika berättelserna över ingångsprocesserna är den modell som är konstruerad av Pernilla Liedgren Dobronravoff. Ingen modell kan dock ses som fullständig baserat på denna studie. Det förekommer en skillnad emellan de olika informanterna från rörelserna Jehovas vittnen och den Raeliska rörelsen i ingångsprocesserna, dock förekommer det även skillnader mellan medlemmarna i den Raeliska rörelsen när det gäller ingångsprocessen, vilket styrker resultatet som tyder på att ingångsprocessen varierar och är väldigt individuell.

 • 205.
  Sivhed, Elna
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Det är han som är präst, men jag har läst mest: En studie om prästrespektive, kön, tro  och makt2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The overall aim of the study was to clarify if there are any indications of differences between female and male spouses of the priest, concerning faith. The aim has also been to clarify if the results of the study can be compatible with a feminist theological ethic perspective, where the woman in the church traditionally is considered subordinate to the man.

   

  The study has been conducted on the following questions:

   

  • Is the female spouse to the priest more believing than the male spouse to the priest?

   

  • Is the result of the above asked question, compatible with feminist theological ethics, where male power and female acceptance is perceived as the norm within the Swedish church?

   

  The theoretical perspectives for the study were based upon the sex and gender-distinction, Foucault's view of power and resistance and Malin Rönnblom's explaining model of power.

   

  The method for the study has been both a quantitative one in the form of a questionnaire, and a qualitative approach through interviews. The survey concerned faith in relation to gender, with answers collected from 27 priest spouses. Interviews concerned faith, gender and power, with material from seven interviews of priest spouses.

   

  The study indicates that female priest spouses, to a greater extent than men, are Christian believers. The result can be linked to feminist theological ethics where the woman priest spouse is considered to take a passive and accepting role and hands over the power (over the agenda and preferential right of interpretation) to her husband. One other factor that is not mentioned in the theoretical perspective, but shows to be of importance for the result for both male and female spouses, is education and occupation.

 • 206.
  Sjögren, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Medierna, individen och svenska skolans värde-grund: En litteraturstudie om film och TVs påverkan på individens värdekonstruktion2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har undersökt hur medier och medierade budskap kan påverka individens konstruktion av de egna värdena, och hur detta kunde ställas i förhål-lande till skolans värdegrund. Detta gjordes utifrån tidigare fallstudier och forskning vilken behandlade områdena tv samt spel- och fiktionsfilm. De frågeställningar som söktes svar på i undersökningen syftade till att hitta förhållandet mellan medierade budskap, hur dessa påverkar individen, och hur detta kunde stå i förhållande till de värden som skrivs fram i skolans värdegrund. Frågeställningarna hade följande lydelse: På vilket sätt kan medierade budskap förstärka den demokratiska humanistiska värdegrunden så som den formuleras i skolans styrdokument? Andra frågan löd: På vilket sätt kan medierade budskap undergräva den demokratiska humanistiska värdegrunden så som den formuleras i skolans styrdokument? Den forskning som användes gav två skilda perspektiv på medierade budskap. Det ena perspektivet behandlade tv och film, och framhävde där positiva och värdestärkande effekter vilka kom att harmoniera med svenska skolans värdegrund. Det andra perspektivet behandlade medierat våld i tv och film, och den påverkan detta kunde ha på individens konstruktion av de egna värdena, samt påvisade de negativa effekter som kunde följa på medierat våld. De resultat som framkom i denna undersökning hävdade att både negativa (undergrävande) effekter, och positiva (förstärkande) effekter på individens värdekonstruktion gick att hitta i det undersökta materialet, då dessa effekter ställdes i förhållande till de värden som skrivs fram i skolans värdegrund.

 • 207.
  Sjögren, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Våldsbejakande islamistisk extremism – ett minfält inom skolans religionsundervisning?: En intervjustudie om lärares och elevers tankar i mötet med våldsbejakande islamistiskt våld på sociala medier2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har utifrån individuella intervjuer med fem elever vilka gick sitt tredje år på gymnasiet, och sex gymnasielärare vilka undervi-sade i ämnet religionskunskap undersökt fyra frågeställningar. Min första frågeställning rörde hur elever och lärare förhöll sig till, och reagerade på den våldsbejakande islamistiska propaganda terrorgrupper Daesh sprider på sociala medier. Frågeställning två och tre rörde hur lärare och elever upplevde att de inom ramen för skolans religionsundervisning fick möjlig-heter att reflektera över, och behandla frågor rörande våldsbejakande islamistisk extremism, samt allmänna attityder till kulturell och religiös tillhörighet kopplat till intryck från sociala medier? Den fjärde frågeställ-ningen behandlade hur elever och lärare inom ramen för skolans religions-undervisning uppfattade att det gavs utrymme att differentiera mellan våldsbejakande islamistiska extremgruppers kulturella och religiösa ut-tryck, och mer generella och för Islam representativa religiösa och kultu-rella uttryck?

  Svaren på dessa frågeställningar visade att det ur en elev och lärarperspek-tiv fanns olikheter i hur man förhöll sig till medierade budskap på sociala medier. Här framträdde att det utifrån ett elevperspektiv fanns en avsak-nad av behandlande av den våldsbejakande islamistiska extremismen inom religionsundervisningen. Ur ett lärarperspektiv sågs den våldsbejakande islamistiska extremismen som ett stickspår, och som ett område vilket på grund av tidsbrist, fick stå tillbaka för annat lärostoff. Begreppet extremism vidgades även utifrån ett lärarperspektiv. Och de anticivilisatoriska vålds-handlingar Daesh utför blev en del av ett större terror - och extremistbe-grepp. Bland lärarna fanns det även varierade attityder till vilka klasser som var mottagliga för diskussioner rörande den våldsbejakande islamist-iska extremismen. Detta kunde kopplas till varierade studiekulturer, det upplevda behovet att diskutera islamistisk extremism inom religionsunder-visningen, samt hur väl läraren kände elevgruppen i fråga. Möjligheterna till differentiering mellan den våldsbejakande islamistiska extremismen, och en mer representativ och rättvisande bild av Islam uppfattades av både lärare och elever som att detta gavs utrymme för inom religionsundervis-ningen. Detta skedde genom lärares positiva framställning av Islam som religion, och genom interkulturella möten där eleverna själva fick möjlig-heter att möta och uppleva Islam, och därmed också få en positiv kontrast till medias ofta negativa framställning av Islam och muslimer.

 • 208.
  Sohlén, Gwendolyn
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  'Beskrivningar av hinduismen': En kritisk litteraturstudie om hinduismen i tre svenska läroböcker2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Undersökningen går ut på att granska tre läroböcker för årskurs 1 i gymnasiet i religion. Det som granskas i dessa är böckernas texter om hinduism. Hinduismen är en Indisk religion som inte är så vanligt förekommande i Sverige, och Indien har under 50 år varit koloniserat av Storbritannien. För att granska texterna om hinduismen kommer utgår jag från ett postkolonialt perspektiv. Det postkoloniala perspektivet finns inom många vetenskaper, och granskar koloniserade länder och olika aspekter av kulturen utifrån det faktum att landet har varit koloniserat, med ett fokus på kolonialmaktens påverkan. Utifrån fyra definierade punkter granskar jag de tre läromedlen och analyserar texterna om hinduism, och kommer fram till att ett postkolonialt perspektiv belyser flera problematiska formuleringar och beskrivningar. Undersökningen om helhet, även om den enbart granskar tre läroböcker av alla de som finns på marknaden, visar att en granskning av hur hinduismen presenteras i läroböcker för gymnasiet kan vara relevant och hjälpa till med att ge eleverna en mer nyanserad bild av hinduismen.

 • 209.
  Stengård, Amy
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Jämställdhet i religionsläromedel: En läromedelsanalys ur ett jämställdhetsperspektiv av kapitlen om islam och kristendom i religionsläromedel2019Student paper other, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att ur ett jämställdhetsperspektiv analysera kapitlen om kristendom och islam i två nyligen utgivna läromedel för religionskunskap på gymnasiet. Utifrån frågeställningarna ska läromedlen undersökas huruvida de är skrivna ur ett jämställdhetsmedvetet perspektiv, om kapitlen om islam och kristendom skiljer sig åt ur ett jämställdhetsperspektiv samt hur de analyserade texterna förhåller sig till läro- och kursplanens riktlinjer om jämställdhet. Tidigare forskning visar att kategorier såsom kön ofta får en egen avgränsad del i läromedel, att män är överrepresenterade och att islam ofta får representera den mindre jämställda och kvinnoförtryckande religionen. Genom det modifierade analysverktyget genustrappan och med stöd av Yvonne Hirdmans genusteori tolkas, analyseras och klassificeras läromedlets texter in på genustrappans steg. Undersökningen visade att de analyserade kapitlen till största del var skrivna sakligt och könsneutralt och saknade jämställdhetsperspektiv, att männen var överrepresenterade och att texter om mäns och kvinnors villkor i högre utsträckning förekom i kapitlen om islam.

 • 210.
  Stillerud, Fredrik
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  "Det är svårt, men det blir bra diskussioner": En intervjuundersökning om religionslärares erfarenheter av att använda skönlitteratur som resurs för arbetet med identitets- och livsfrågor inom ramen för religionskunskapsundervisningen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Undersökningen undersöker hur sex religionslärare som arbetar med högstadiet och gymnasiet jobbar med identitets- och livsfrågor, samt deras erfarenhet av att använda skönlitteratur i sin undervisning. Urvalet till intervjuerna gjordes genom att lärare i sociala medier, Twitter och facebookgrupper för religionslärare, fick en inbjudan (med bifogat informationsbrev) till en enkät där de fick möjlighet att tacka ja till att delta till en intervju. Inbjudan skickades också runt till ett antal skolor runt om i landet. De lärare som tackade ja till att delta i intervjun fick ett ytterligare informationsbrev där det framkom hur materialet skulle användas och att deltagandet var frivilligt och vad syftet med undersökningen var. De kvalitativa intervjuerna som spelades in via Adobe Connect. Intervjuerna transkriberades sedan och analyserades vid hjälp av fenomenografisk metod. Resultatet visar att lärarna arbetar på olika sätt med identitets- och livsfrågor, allt från att ha det som röd tråd i sin undervisning till att lägga upp det som ett eget moment. Det samma gäller skönlitteratur där vissa aktivt använder sig av skönlitteratur i samarbete med andra lärare, medan andra upplever hinder.

 • 211.
  Stillerud, Fredrik
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Religion, skönlitteratur och identitet: En litteraturstudie om religionsämnet som arena för elevernas självreflexiva identitetsformering2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I uppsatsen undersöks huruvida fiktionstexter kan vara en resurs för ungas

  identitetsskapande i religionsundervisningen på gymnasiet, och om det finns en

  didaktiskt konflikt mellan förmedlingen av kunskapsstoff och utvecklandet av en

  personlig livssyn. Undersökningen är en systematisk litteraturstudie och material

  har valts ut, kategoriserats och analyserats enligt den metoden. Materialet består av

  vetenskapliga artiklar och avhandlingar. De teoretiska perspektiv som anläggs i

  arbetet är framförallt sociologiska, filosofiska och psykologiska teorier om

  meningsskapande och identitetsutveckling samt litteraturvetenskapliga och

  religionssociologiska om fiktion och dess påverkan på människor. Undersökningen

  kommer fram till att fiktionstexter kan vara en positiv resurs för

  identitetsutvecklande, men att det behöver forskas mer om detta inom ramen för

  religionsdidaktik. Undersökningen visar också på att det finns en tydlig didaktisk

  konflikt mellan förmedlingen mellan kunskapsstoff och utvecklingen av en

  personlig livssyn eller identitet.

 • 212.
  Storm, Karolina
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Värderingar om sexualitet i gymnasieskolans värdegrund och i kristen etik2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 213.
  Strandberg, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Inomreligiös variation – Representationen av judiska tolkningar och perspektiv: En kvalitativ textanalys av läroböcker i religionskunskap2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Läroböcker utgör en grund för många lärare i deras undervisning. Det innebär att läroböcker behöver hålla god kvalitet och innefattas av de kunskaper som det aktuella ämnet avser förmedla. Religionskunskapsämnet syftar bland annat till att elever ska utveckla förståelse för religion utifrån olika tolkningar och perspektiv. Att religioner inte är slutna system utan dynamiska så till vida att olika religiösa förhållningsätt existerar sida vid sida inte bara mellan religioner utan också inom.

  I föreliggande uppsats ligger fokus på judendomen och syftet har varit att undersöka i vilken mån sex läroböcker behandlar olika judiska tolkningar och perspektiv och därmed kan hjälpa elever att uppnå de kunskapsmål som innefattar inomreligiös variation. Med kvalitativ textanalys som metod har varje lärobok systematiskt analyserats med hjälp av ett analysverktyg som avsågs kunna ge svar på uppsatsens frågeställningar.

  Huruvida de analyserade läroböckerna synliggör inomreligiös variation visade sig variera. Vad gäller gudsuppfattning visade det sig att samtliga läroböcker innefattades av teologisk essentialism då den förmedlade synen av judendomen var förenad med en transcendental makt, en helig gud. Ett kärnessentialistiskt förhållningssätt var också tydligt framträdande i vissa av läroböckerna, vilket fick till följd att inomreligiös variation många gånger uteblev kring judars utövande av bland annat kosher och sabbat. Istället förmedlades dessa i enlighet med traditionell judendom. I vissa av läroböckerna poängterades vikten av att människor formas av sin omgivning vilket innebär att individer och grupper ger uttryck för olika religiösa tolkningar och att graden av strikthet varierar. Kön var en aspekt som i vissa fall kopplades samman med utövandet av religionen och att synen på kön varierar inom de olika inriktningarna. Liksom att judar i Sverige kan ha ett annat förhållningssätt till tro och utövande än till exempel judar i Israel.

 • 214.
  Sundström, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Religionsundervisning och värdegrundsarbetet i kristna konfessionella skolor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this paper was to investigate how the subject of religious studies was portrayed by teachers when it comes to selection and implementation of the subject in Christian confessional schools. Also how the schools and teachers depicted how religion permeated their daily activities. Another aspect which was investigated was how ethics within the religious subject was portrayed and how the work regarding the schools ethic values was executed.

  The questions raised were the following; what does a teacher at a Christian school incorporate into his/her teachings of the subject, and how does the teacher incorporate other religions into the subject? How do the teachers present Christianity during the religious studies classes and other activities? How does the confessional school work with values and ethics?

  The teachers who were interviewed were, Henrik, Oskar and Bertil. Henrik feels the need for a Christian school to exist because it provides a sanctuary for children with a certain faith and allows them to study and be part of a school which is permeated by Christian values. Oskar says that the reason they established the school in the first place was because of the atmosphere at the time. Christian confessional schools had just been permitted and there were strong protests throughout society that Christian studies had been removed from the curriculum in 1969. Bertil believes that a Christian school was needed to meet the specific demands at the time.

  When it comes to results, all of the above mentioned teachers say that they mainly work with the five world religions and alternative religions. Within Christianity and ethics/morals the three teachers focus on practically the same aspects and work in similar ways. The schools resemble each other when it comes to working with values, especially regarding the topics of bullying, equal rights and their methods of working. The only teacher who differed from the others was Oskar. This was because he taught Christianity to a much greater extent that the other two. The presence of Christianity in the schools was made apparent through morning assemblies which reminded of each other regarding content and length. The schools also each had an extra lesson of Christian studies. In addition to this, Broskolan also had a school service once a week.

 • 215. Sven-Göran, Isaksson
  Ansvaret för en inkluderande demokrati: Vilka målsättningar finns för en inkluderande demokrati?2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har jag gjort en litteraturstudie som söker att utforska de normativa antaganden som finns angående den svenska demokratins förmåga till inkludering. Detta har gjorts utifrån gruppen funktionsnedsattas möjlighet till deltagande och inkludering. Det teoretiska ramverket som jag har använt mig av i studien utgår ifrån Martha Nussbaums capabilitys, Seyla Benhabibs samtalsetik och Iris Marion Youngs fördjupning av den deliberativa demokratin. Materialet som studerats har varit överstatligt dokument i form av förenta nationernas standardregler och nationella dokument i form av proposition 1999/2000:79 samt Medborgarnas Örebro. I resul-tatet framkommer att det finns en normativ tanke och önskan att skapa en inkluderande demo-krati i Sverige så som den kan betraktas utifrån deliberativa modeller. Hinder finns dock vilket tidigare studier visat på när det kommer till hur samhällsgrupper får sina möjligheter till delta-gande och inkludering tillgodosedda. Således finns det en strävan i Sverige att skapa en inklu-derande demokrati där ansvaret är fördelat mellan såväl medborgare som institutioner och myn-digheter. Något som stöttas genom den tanke som finns om en resursfördelning som stöttar inkludering av medborgare oavsett bakgrund.

 • 216.
  Swahn, Kristoffer
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  I valfrihetens spår: En undersökning av friskolereformens effekter ur ett rättviseperspektiv2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 217.
  Thiel, Alexandra
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Tillämpas skolans värdegrund genom lärarens yrkesetik?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 218.
  Thorsberg, Julia
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Sex, normer, roller och ideal: En komparativ textanalys om mäns och kvinnors sexualitet inom islam2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har haft som syfte att undersöka hur mäns och kvinnors roller, sexualitet och ideal inom en muslimsk kontext ser ut. Detta gjordes genom en analys av tre olika böcker, vilka hade tre olika perspektiv och var producerade under tre olika tidsperioder. Böckerna var Den doftande trädgården från år 1966, vilket var det orientalistiska perspektivet, The muslim marriage guide från år 1995, vilket var det neo-traditionella perspektivet samt Sexual Ethics and Islam från år 2006, vilket var det feministiska perspektivet. För att kunna undersöka dessa böcker analyserades dem utifrån verktyg från lingvistisk och visuell textanalys samt kategoriserades och komparerades. Resultatet blev att böckerna både hade likheter och skillnader gällande mäns och kvinnors roller, sexualitet och ideal. Kvinnor framställdes genom feminina egenskaper som omsorgsfull, hemmafru, vacker och sexuell tillgänglighet, medan män framställdes genom maskulina egenskaper som ledare, styrka, ansvarsfull och sexuell skicklighet. Män kunde också oftare ses som önskvärda deltagare och utföra fler handlingar än kvinnor. I vissa delar av materialet förekom även orientalistiska framställningar.

 • 219.
  Thörnlund Persson, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Identitet i religionskunskapsämnet: Olika tolkningar och dess implikationer i förhållande till styrdokumenten2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med litteraturstudien är att göra en begreppsanalys av begreppet identitet samt att diskutera detta i relation till styrdokumenten för religionskunskapsämnet i åk 7-9 och gymnasiet. Detta har gjorts utifrån fyra frågeställningar. Vilka olika innebörder, synonymer och asymmetriska motbegrepp kan identifieras i primärkällorna? Vilka andra begrepp finns i samma semantiska fält som begreppet identitet i primärkällorna? Hur har författarna i samtida forskning använt begreppet identitet i sin forskning? Vad implicerar de olika tolkningarna och användningarna av begreppet identitet i förhållande till aktuella styrdokument? Metoden för undersökningen har varit begreppsanalys där både samtida forskning och deras primärkällor har analyserats. Detta mot en teoretisk utgångspunkt som utgjorts av socialkonstruktionism och essentialism. Undersökningen visar att en essentialistisk tolkning av identitet är problematisk som utgångspunkt för lärare i religionskunskapsämnet.

 • 220.
  Thörnlund Persson, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Kunskaper om idealbilder eller levd religion ireligionskunskapsundervisningen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen har varit att identifiera strategier som utvecklats av religionskunskapslärare som har en medveten strävan att motverka en statisk tolkning av identitet(er) i sin undervisning. Eftersom att sådana tolkningar av identitet kan bidra till att diskriminerande strukturer i samhället rekonstrueras. Detta har gjorts utifrån en övergripande frågeställning; Hur närmar sig religionskunskapslärarna i min studie frågan om hur de kan förebygga och motverka de problem som en essentialistisk tolkning av identitet kan medföra? Den övergripande frågeställningen förgrenar sig i tre olika frågor. Varför menar lärarna att en essentialistisk tolkning är ett problem i religionskunskapsämnet? Vilken förståelse för identiteter vill lärarna förmedla till eleverna? Vilka konflikter uppfattar lärarna finnas mellan styrdokumenten och deras yrkesutövning? För att besvara frågorna har religionskunskapslärare med ett särskilt intresse för de här frågorna eftersökts, eftersom att de antas besitta särskild kompetens som är värdefull. Lärarna har träffats i gruppintervjuer som därefter följts upp av enskilda intervjuer. Analysmetoden har utgjorts av innehållsanalys med inslag av idéanalys. Detta mot en teoretisk utgångspunkt som utgjorts av socialkonstruktionism, postkolonialt perspektiv och normkritiskt perspektiv. Analysen har resulterat i att fem nyckelbegrepp har identifierats utifrån vad lärarna anser är viktiga delar av deras undervisning för att förklara och problematisera identiteter. Undersökningen visar att religionskunskapslärare menar att generaliseringar kan vara nödvändiga för att förklara religion men att dessa samtidigt är problematiska på många olika sätt. Istället för att religionskunskapsundervisning ska förmedla idealbilder av hur en religiös människa ska vara menar de att deras uppdrag är att berätta om hur människor formas av religion på ett för varje människa unikt sätt som anpassas till deras liv.

 • 221.
  Torsman, Martin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Sexualetik2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 222.
  Tägt, Amanda
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  "Jag tror inte att det är så många som överhuvudtaget frågar om det här.": Fyra prästers förhållande till Uppenbarelseboken2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen utgår från att det blir problematiskt att få Svenska kyrkans värderingar att gå ihop med de värderingar Uppenbarelseboken ger uttryck för, om man läser Uppenbarelseboken ordagrant. Utifrån denna problemställning syftar denna uppsats till att undersöka fyra prästers förhållande till de delar av Uppenbarelseboken som kan tolkas som fientliga gentemot icke-kristna. För att besvara syftet har följande frågor ställts: På vilket sätt kan Uppenbarelseboken upplevas som problematisk för prästerna och vilka uttryck tar det sig? Hur tolkar prästerna de delar av Uppenbarelseboken som kan tolkas som fientliga mot icke-kristna? Hur ser prästerna själva på icke-kristna?

  Kvalitativa intervjuer har använts som metod. Intervjuerna har skett med hjälp av Steinar Kvales intervjumetod kallad semi-structured life-world interview. Uppsatsens resultat visar att ingen av prästerna är negativt inställda till människor av en annan eller ingen tro och att de inte tolkar Uppenbarelseboken som ett argument för att kristendomen skulle förespråka våld eller nedvärdera människor av en annan eller ingen tro. Utifrån Joel Coopers teori om kognitiv dissonans har slutsatsen dragits att prästerna blir tvungna att tolka Uppenbarelseboken på detta sätt för att motverka den dissonans de annars skulle känna inför det faktum att en annan tolkning (enligt prästerna) skulle leda till negativa konsekvenser vilka de själva skulle vara ansvariga för.

 • 223.
  Törnegren, Gull
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap. Uppsala universitet, Teologiska institutionen.
  Utmaningen från andra berättelser: En studie om moraliskt omdöme, utvidgat tänkande och kritiskt reflekterande berättelser i dialogbaserad feministisk etik2013Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The present study has a threefold aim: First, the theoretical aim is to give a contribution to refinement of the theory of dialogue based feminist ethics, concerning the understanding of judgment and narration within such an ethics.  The study also has an empirical aim, defined as to clarify what kind of knowledge, relevant to the moral judgment of an engaged outsider actor, can be received from dialogical interpretation and analysis of a limited selection of critically reflecting life stories. Third, a methodological aim is defined as to develop an approach to interpretation and analysis of reflecting life stories, which renders the storyteller visible as a reflecting moral subject, and makes the story accessible as a source of knowledge for the moral judgment of an engaged outsider actor.

  The thesis combines philosophical reflection and argumentation, with a narrative-hermeneutic method for interpretation of life stories, relating the two to each other in a hermeneutic process.  The theoretical reflection draws on Seyla Benhabibs theory of communicative ethics. A dialogue based model for moral justification and a likewise dialogue based model for political legitimacy are at the heart of this universalistic theory, although in combination with a conception of a narratively and hermeneutically constituted context sensitive moral judgment, based on Hannah Arendt’s concept “enlarged thought”.

  In the reflection, this model is related to other feminist theorizing within the tradition of dialogue based feminist ethics, as found in the works of Iris M. Young, Georgia Warnke and Shari Stone-Mediatore. The empirical study draws on three critically reflecting life stories from Israeli-Palestinian women activists for a just peace. The methodology for interpretation and analysis that is worked out combines dialogical interpretation as presented in Arthur W. Frank’s socio-narratology with a method for structural analysis derived from Shari Stone-Mediatores theory of storytelling as an expression of political resistance struggle.

  The results show that some stories drawing on marginalized experiences have a potential­ to stimulate further public debate through their capacity to enable a stereoscopic seeing, elucidating a tension between ideologically structured discourse and non-linguistic experience; implying that narrative-hermeneutic competence should be considered crucial for public debate.  

 • 224.
  Uka, Besa
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Hur ställer sig mansidealet gentemot det kvinnliga inom det kyrkliga prästämbetet?: Ett arbete som synliggör en del uppsättning av normer ur ett genusperspektiv – fokus på den manliga normen.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar diskursen om maskulinitet. Syftet med denna studie är att kritiskt granska argumentationer av föreställningar om manlighet och ledarskap genom att granska de diskurser som förekommer inom två kyrkliga grupper. Huvudmaterialet för denna studie är två mailintervjuer, och där ena intervjun består av en kompletterande telefonintervju. Som metod har jag valt att använda mig av tre välkända teoretiker, R W Connell professor i sociologi, Judith Butler – en politisk filosof som väckt debatt i både den offentliga sfären och i den vetenskapliga sfären med hennes texter om genusvetenskap, samt Michel Foucault professor – en inflytelserik tänkare av samhälleliga institutioner och dess maktutövning.

  I huvudresultatet framkommer att det finns olika diskurser som framställer olika maskulina föreställningar. De maskulina föreställningar som förekommer är diskurser såsom Herren, mannens särskilda tjänst- leda och undervisa, faderskapsgestalten.

 • 225.
  Velander, Lena
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Relationer mellan utomjordingar och människor, skapelseberättelser samt influenser från kristendomen: En jämförelse mellan Heaven´s Gate, Unarius och Raeliska rörelsen.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Genom att göra en kvalitativ textanalys med komparativ karaktär kommer jag att jämföra tre olika UFO-religioner för att se vilka likheter och skillnader som finns mellan dom i tre olika aspekter. De tre UFO-religionerna som kommer jämföras är Heaven´s Gate, Unarius och Raeliska rörelsen. Dessa rörelser går alla tre under begrepp som, Nya religiösa rörelser (NRR) och UFO-religioner. Ett gemensamt framträdande drag av alla tre rörelserna är att ledargestalterna är karismatiska och har på olika sätt kontakt med utomjordingar.

  Heaven´s Gate startades av Marshall Herff Applewhite och Bonnie W Nettles i början av 1970-talet. Deras ideologi går ut på att utomjordingarna planterat frö av medvetande hos människorna för flera miljoner år sedan. De tror även på återfödelse och menar att det enda sättet att slippa konstant reinkarnation är att undkomma jordens förgiftade atmosfär. För att undkomma reinkarnationen så tror de på att rymdskepp ska plocka upp de mest andligt utvecklade människorna. Heaven´s Gate menar att Jesus var utomjordingarnas sändebud men att hans uppdrag gick fel och istället skickade utomjordingarna Applewhite och Nettles.

  Unarius startades av Ernest Norman och Ruth Norman, 1954. Det som kännetecknar Unarius mest är nog deras profetior om hur utomjordingarna ska landa på jorden och föra med sig teknologi som ska rena luften och göra jorden hel igen. Rörelsen arbetar även mycket utifrån erfarenheten från tidigare liv som måste bearbetas så att människan kan läka. För att kunna nå nästa steg i livet så måste människan förstå tidigare liv. Rörelsen drar paralleller till kristendomen genom att Ernest Norman menar att han var Jesus i ett tidigare liv.

  Den Raeliska rörelsen grundades av Claude Vorilhon, som senare bytte namn till Rael. Han hade fysisk kontakt med utomjordingarna som skickade meddelanden till mänskligheten genom honom. Enligt Raeliska rörelsen så är människorasen ett experiment som utomjordingarna har laborerat fram. Utomjordingarna beskrivs som snarlika människor i utseendet men som i princip är odödliga på grund av deras framsteg inom vetenskap, speciellt kloning. Raeliska rörelsen använder sig mycket av Bibeln för att stryka sina påståenden om att utomjordingar har varit på besök tidigare.

 • 226. Wegersjö, Elin
  Girlpower och Jihad: Västerländska kvinnor inom Islamiska staten2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The Islamic state has been able to recruit women from all over the world with sophisticated use of social media and with a powerful rhetoric that aims to unify Jihadists and create a caliphate. A growing number of Western women are leaving home for the cause of Jihad. This essay aims to analyze the phenomenon of foreign females migrating to the Islamic state and how the Islamic state is drawing women from Western countries with supposed access to, what we often describe as secular freedoms, to join an extremist group well known for its violent ideology and its brutal treatment of women. My method has been reading, comparing and analyzing research and articles with my theoretical lens i.e. social identity theory, transnational activist network theory and the theories of female empowerment. Hopefully this essay will contribute to a broader understanding of the phenomenon of foreign females migrating to the Islamic state.

 • 227.
  Westerblom, Björn
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Konstruktionen av en karismatisk ledare: En jämförande studie av Raël och L. Ron Hubbard2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att använda en komparativanalys för att påvisa likheter och olikheter hos två ledare för nya religiösa rörelser; den Raeliska rörelsen och Scientologikyrkan. Uppsatsen utgår från en kvalitativ metod där rörelsernas eget material såväl som publicerade texter från forskare som studerat rörelserna studerats. Ledare av olika rörelser tillskrivs ofta en karisma vilket får människor att följa dem. Karisma behöver inte bara vara knutet till en person utan även till föremål som exempelvis texter hen producerat. Processen där följarna till en person med karisma lär sig känna igen och erkänna ledarnas karisma kallas karismatisering. De två begreppen har undersökts av Eileen Barker och uppsatsen undersöker hur dessa processer gestaltats när de två ledarna Raël och L. Ron Hubbard beskrivs av sina respektive rörelser.   Uppsatsen har kunnat visa att de två ledarna tillskrivs unika egenskaper och kunskaper som gör dem till mer än vanliga människor. De två ledarnas beskrivs som utvalda av en högre makt för att kunna leda människor till ett bättre liv och mående. Uppsatsen har kunnat visa att de två ledarna som undersökts tillskrivits karisma av sina rörelser och hur de fått den tillskriven genom de hagiografier som skapats för att beskriva deras liv som unika.

 • 228.
  Westin, Lina
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Erkännande, identitet och autenticitet i läroplanen2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med arbetet är att göra en innehållsanalys av skolans styrdokument: "Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011", vari jag ser till delen innehållande skolans värdegrund och uppdrag för den obligatoriska skolan utifrån teorin om identitet, erkännande och autenticitet baserat på filosoferna Axel Honneth och Charles Taylor. Filosoferna presenteras som komplementära.

  Jag försöker se om och hur innebörden i begreppen identitet, erkännande och autenticitet finns närvarande i skolans värdegrund och uppdrag.

  Elever spenderar en stor del av sin dag i skolan. Det är därför rimligt att påstå att lärare och andra elever kommer att spela roll i identitetsformeringen för den enskilda eleven, detta genom att eleverna får erkännande, misserkännande eller en frånvaro av erkännande.

  Jag kommer fram till att innebörden i begreppen identitet, erkännande och autenticitet delvis finns med i läroplanen, detta genom några ord och fraser som kan argumenteras ha en koppling till erkännandebegreppet, men att ett stycke som direkt berör skapandet av identiteten bör skrivas in i läroplanen. Detta då skolplikten föreligger och identitetsformeringen är beroende av erkännande från andra.

 • 229.
  Wilhelmsson, Lotta
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  De mänskliga rättigheternas framtid: En studie av kritik riktad mot de mänskliga rättigheterna2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 230.
  Winge, Emmelie
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Livsfrågor- ett mångtydigt begrepp: En litteraturstudie om religionsdidaktisk syn på begreppet livsfrågor och närliggande begrepp2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Litteraturstudien undersöker olika forskares tolkningar av begreppet livsfrågor samt närliggande begrepp så som existentiella frågor och livsåskådning. Syftet är att undersöka vad religionsdidaktisk forskning anser att livsfrågor är, och hur man kan koppla dessa tolkningar till läroplanen för grundskolan 2011, utifrån de didaktiska frågorna vad och varför? Detta examensarbete är en kvalitativ litteraturstudie, med en systematisk metod när det kommer till sökningsprocessen, vilket innebär att samla in information från vetenskapliga avhandlingar, rapporter och artiklar som berör det valda området.

  Materialet som valdes ut till denna studie var, Falkevall (2010), Livsfrågor och religionskunskap- en belysning av ett centralt begrepp i svensk religionsdidaktik, Gunnarsson (2009), Livsfrågor och livsåskådning, Grönlien Zetterqvist (2009), En vidlyftig begreppsflora? Närläsning av en sjuttiontalsdialog, samt Axelson (2008), Film och mening- en receptionstudie om spelfilm, filmpublik och existentiella frågor.

  Resultatet är indelat efter forskarnas/författarnas namn. Fokus i resultatet är att redovisa varje forskares/författares tolkningar och resonemang kring begreppet livsfrågor och närliggande begrepp, där framgår det att en del resonemang är likartade men att det finns olika uppfattningar kring begreppen. I den jämförande analysen är fokus på att se likheter och/eller skillnader i författarnas resonemang, vilket visar att tolkningar kan göras för att se mer likheter i forskarnas/ författarnas tankar och resonemang kring begreppen. Diskussionen berör hur kopplingar till läroplanen och dess begreppsflora tolkas med utgångspunkt i den sammanfattande bilden av forskarnas/författarnas bild av begreppen.

 • 231.
  Winge, Emmelie
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  UNDERVISA OM LIVSFRÅGOR: Livsfrågornas roll i skolan2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur yrkesverksamma lärare i samhällsorienterade ämnen mellan årskurserna 6-9, ser på begreppet livsfrågor samt hur undervisning bedrivs rörande livsfrågor. Undersökningsmetoderna för studien var en enkät som skickades ut till 68 stycken lärare, varav 21 stycken deltog i undersökningen samt intervjuer med tre verksamma lärare. Resultatet visade att de flesta lärarna ansåg att livsfrågor är ett brett begrepp som kan innefatta personliga frågor till mera öppna frågor som berör mer på en gruppnivå i samhället och som kanske är mer beroende av vilken kontext man lever i. Begreppet är starkt knutet enligt de flesta i studien till etik och moral, moraliska ideal, människosyn, värderingar och att försöka förstå hur andra människor lever och tänker. Vad som även blev synligt var att undervisning i ämnet inte sker separat utan blir en del i andra delar inom religionskunskap, men även att livsfrågor inte bara är något som rör bara religionskunskapsämnet utan även de andra samhällsorienterande ämnena. Diskussion är det främsta verktyget lärarna använde sig av i undervisning rörande livsfrågor, men populärkultur är även något man använder sig av liksom läroböcker och internetsidor avsedda för SO-undervisning. En slutsats kan vara att livsfrågor är inget som man undervisar om separat, då undervisningen bör ha ett mål, något att bedöma vilket blir svårt om eleverna enbart ska utgå från sina egna livsfrågor. Därför menar några lärare i studien att livsfrågor blir som en röd tråd som går igenom alla de samhällsorienterande ämnena för att olika synsätt ska bli synliga.

 • 232.
  Östberg, Elisabeth
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Healingspells för Ghemit: En studie om onlineritualer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 233.
  Österholm, Sara
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Coaching i vineyardrörelsen: Att ställa de rätta frågorna2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att analysera boken

  Coaching church planters – A manual for church planters and those who coach them för att reda ut vad coaching inom vineyardrörelsen syftar till och består av samt på sättet denna liknar eller skiljer sig från coaching i andra sammanhang.

  Genom undersökningen verkade syftet med coaching inom vineyardrörelsen vara att dels lokalisera nya kyrkoplanterare och dels se till att de lyckades med att plantera nya kyrkor. Metoderna som rörelsen använder sig av, det vill säga vad coachingen består av, var svårare att urskilja men verkade bottna i en serie frågor vilka är tänka sätta igång diverse tankeprocesser hos de som coachas.

  Flera likheter med coaching i andra sammanhang gick att urskilja samtidigt som skillnaden bestod i referenser och rättfärdigande med hjälp av religion samt ett nedvärderande av andra yrkesgrupper och dess metoder, som andra typer av coacher inte verkar ägna sig åt.

2345 201 - 233 of 233
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf