du.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
2345 201 - 250 of 250
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Rössler, Barbara
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Outdoor education in Swedish compulsory schools: A case study2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to investigate and display the present position of outdoor education

  in Swedish compulsory schools. In doing so the focus lies on teachers’ and researchers’

  perspectives on the current situation and the influence of a teacher’s personal interest in the

  general process of implementing outdoor education as a teaching technique. Next to an

  intensive literary and national curriculum research, the inquiry draws on the concept of habitus,

  by Pierre Bourdieu, to analyze interview transcripts from qualitative interviews with four

  participants who implement outdoor education in their teaching practice. Findings suggest that

  there is a strong dependence between a teacher’s personal

  outdoor habitus and teachers

  teaching habitus

  when it comes to implementing outdoor education as constant teaching

  technique. Nevertheless, is it emphasized that there is neither a need to be an outdoor specialist,

  nor to change a teacher’s personal

  habitus towards an outdoor habitus by training, when aiming

  to work with pupils outdoors on a regular basis. In fact, it is discussed that it is more important

  to focus on the

  teaching habitus and provide future, as well as in-service, teachers with a

  practical training and useful toolbox for a proper implementation at school. Issues such as

  safety, feasibility, collaboration and the general circumstances at the respective school, seem to

  be key factors within this discussion aiming to identify the options and values of outdoor

  education for the whole curriculum. In this essay challenging and supporting factors, as well as

  potential initiatives for using outdoor education as a constant teaching technique in the future

  are discussed.

 • 202.
  Rüdrich, Joar
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Korrelation mellan markkontakt och totaltid hos svenska sprinterlöpare inom friidrottsgrenen 100 meter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställning

  Syftet med studien är att studera hur svenska elitlöpares totaltider förhåller sig till de olika variablerna markkontakt, flygtid, hastighet, stegfrekvens och steglängd, med största fokus på hur markkontakterna påverkar hastigheten.

  Studiens två frågeställningar var:

  (1) Hur ser sambandet ut mellan de fyra variablerna markkontakt, flygtid, steglängd samt stegfrekvens vid den maximala hastigheten vid upprätt löpning hos elitlöpare verksamma inom sprintdistansen 100 meter?

  (2) Hur korrelerar markkontakt och hastighet hos elitlöpare verksamma inom sprintdistansen 100 meter?

  Metod

  En kvantitativ studie genomfördes där 33 manliga och 20 kvinnliga försökslopp på flygande 30 kartlades med mätutrustningen Optojump. Dessa mätvärden analyserades i SPSS för att jämföra korrelation mellan varje mätvärde, ett sambandsdiagram mellan markkontakt och hastighet gjordes samt den översiktliga statistiken analyserades.

  Resultat

  Resultaten visar att kortare markkontakter kan ge en högre hastighet, att flygtiden mellan män och kvinnor är lika, att genomsnittet av löparna i studien hade än lägre stegfrekvens och steglängd än litteraturen som presenteras i studien.

  Slutsatser

  Resultatet i studien visar att, i likhet med forskningsstudier, att en kortare markkontakt kan ge en höge horisontell löphastighet än en lång. Studien åskådliggör dock att betydligt fler variabler, än endast markkontakt, har stor inverkan på hastighet och totaltid. Jämfört visar detta att mer forskning inom området behövs för att kunna optimera träningsupplägg för löpare.

 • 203.
  Sarhatlic, Nermin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Känsla av sammanhang till fysisk aktivitet: En interventionsstudie för att förändra elevernas motivation till fysisk aktivitet.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka möjligheterna till att förändra elevernas motivation till fysisk aktivitet. I studien användes enkäten BREQ-2 (se bilaga 2) som är validerad för att mäta motivation hos ungdomar. Efter genomförd enkätundersökning kunde resultatet påvisa elevers motivation till fysisk aktivitet.

  Ett interventionsprogram genomfördes som är inspirerad av Aaron Antonovskys teorier om känsla av sammanhang med syfte att förändra elevernas motivation till fysisk aktivitet.

  Undersökningen genomfördes på en gymnasieskola i Mellansverige. Två klasser valdes ut varav en av klasserna var testgrupp och den andra klassen var en kontrollgrupp. Klasserna bestod av en jämlik fördelning mellan pojkar och flickor och eleverna var mellan femton till sexton år gamla vid genomförandet. Innan interventionsprogrammet genomfördes fick båda klasserna fylla i en enkät som besvarade vilken typ av motivation eleverna motiverades av till fysisk aktivitet (se bilaga 2). Samma enkät fylldes i och besvarades av eleverna efter interventionsprogrammet för att undersöka eventuella skillnader i motivation innan och efter. Det var enbart testgruppen som utförde interventionsprogrammet.

  Resultatet av studien påvisar att båda grupperna dvs. testgruppen och kontrollgruppen har förändrat sin motivation till fysisk aktivitet. I testgruppen där interventionsprogrammet genomfördes har tre olika typer av motivation förändrats, d.v.s.

  amotivation, external regulation, introjected regulation, identified regulation och integrated regulation. De tre motivationerna som förändrades var amotivation, external regulation och introjected regulation. Två av dessa typer av motivation hör till yttre motivationen som beskrivs att eleverna upplever att de måste utöva fysiskt aktivitet eller att eleverna utövar fysisk aktivitet för att slippa skuldkänslor, amotivation är när eleven helt saknar någon form av motivation till fysisk aktivitet (se tabell 3).

 • 204.
  Sinanovic, Haris
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Larsson, Ludvig
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Undersökning om fotbollsutövande gymnasieelevers uppfattningar av skaderisk på konstgräs respektive naturgräs: En kvantitativ enkätundersökning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka fotbollsutövande gymnasieelevers uppfattningar av skaderisk på konstgräs respektive naturgräs.

  Metod

  En kvantitativ enkätundersökning med 46 stycken (st) deltagande gymnasieelever som läser lokal (LIU) eller nationell (NIU) godkänd idrottsutbildning inom fotboll. Wilcoxon Signed Rank Test användes för beräkning av medelvärde och för att urskilja statistiska signifikanta skillnader mellan de olika grupperna, match och träning på respektive spelunderlag. Chi- Square crosstabs post-hoc test användes för att urskilja statistiska signifikanta skillnader mellan de olika skadetyperna på respektive spelunderlag. Resultat

  Resultaten i denna studie visade att de deltagande fotbollsutövande gymnasieeleverna uppfattade att skaderisken för akuta- överbelastningsskador var högre på konstgräs än naturgräs, både under träning och match. Skillnaden mellan de olika grupperna, akuta- och överbelastningsskador under träning och match på respektive spelunderlag, var statistiskt signifikanta då signifikans nivån var mindre än p<0,05. De skadetyperna som de deltagande fotbollsutövande gymnasieeleverna uppfattade vara mest förekommande på konstgräs var rivsår/ skrapsår. De skadetyperna som de deltagande fotbollsutövande gymnasieeleverna uppfattade vara mest förekommande på naturgräs var muskelsträckning/ muskelbristning. Skillnaden mellan de olika grupperna, muskelbristning/ muskelsträckning samt rivsår/ skrapsår på konstgräs och naturgräs, var statistiskt signifikanta då signifikans nivån var mindre än p<0,05.

  Slutsatser

  Denna studie bekräftar att de deltagande fotbollsutövande gymnasieelevernas uppfattningar stämmer överens med vad tidigare studier har visat om elitfotbollsspelares uppfattningar om skaderisk på konstgräs i jämförelse med naturgräs. Att skaderisken för akuta- och överbelastningsskador uppfattas öka vid spel på konstgräs i jämförelse med naturgräs. Kvalitativa forskningsmetoder skulle kunna bidra till djupare förståelse av själva ämnet, samt upplevelser av uppfattningar av skaderisk och skadetyper på respektive spelunderlag. För att fler slutsatser ska kunna dras bör framtida studier även inkludera fler deltagare.

 • 205.
  Sjöström, Erika
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Säterdahl, Joel
  Vintercyklisten - ett konditionsfrämjande projekt? Hur påverkas konditionen av att delta i Vintercyklisten2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 206.
  Sjöström, Frida
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Medeldistanstränares användning av feedback tillelitidrottare: Hur används feedback i träningssituationer?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva och förstå hur tränare för elitidrottande medeldistanslöpare använde sig av feedback i träningssituationer. Frågeställningarna behandlade vilka former av feedback som ges, hur och när feedback används, samt till viss del motiveras.Datainsamlingsmetoden valdes till intervjuer och urvalsgruppen blev sex tränare i Sverige vilka uppfyllde kriterierna som satts upp. Varje intervju transkriberades och analyserades på liknande sätt för att söka kategorier som svarade på syftet.Resultatet visade på att det fanns skillnader mellan tränarna rent erfarenhetsmässigt gällande vad de gav feedback på samt hur och när feedbacken gavs. Exempelvis gav tre av tränarna feedback på tekniska detaljer medan resterande tre uttryckte tekniken som kroppshållning och avspänd löpning som det viktiga med tekniken. När feedbacken gavs skiljde sig åt mellan om tränarna gav feedback före, under eller efter träningspasset.Slutsatsen av denna studie är att erfarenheten av tränarrollen kan påverka hur feedback används gällande hur den ges och om man ger feedback på känsla och teknik.

 • 207.
  Stenberg, Emma
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Är den tillämpade idrottsforskningen könsneutral?: Fallstudie på en tidskrifts publikationer2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Mötet mellan kroppen som något socialt format och som något biologiskt mätbart som sker i idrott kan vara problematiskt vilket visat sig genom tidigare forskning inom området. Olika sätt att se på kön kan göra att biologisk jämlikhet mellan män och kvinnor förutsätts där det finns skillnader eller att skillnader förutsätts där det inte finns några. Syftet med denna studie var att genom en systematisk litteraturgranskning belysa det tillämpade idrottsvetenskapliga forskningsfältets urval av försökspersoner och rapportering av dessa. Samt utifrån teorier kring kön och genus tolka resultatet av detta. Vidare var syftet att undersöka effekten av förstaförfattarens könskategori på val av urvalsgrupper och rapportering av dessa. Studien tar bland annat sin utgångspunkt i Hirdmans formler för förhållandet mellan man och kvinna för att analysera de resultat som fås. Tas både kulturella och biologiska aspekter på kroppen i beaktning i den idrottsvetenskapliga forskning som sker som sedan skall tillämpas i praktiken?

  Metod

  Genom en fallstudie av en idrottsvetenskaplig tidskrift som publicerar studier inom den tillämpade idrottsvetenskapliga forskningen kodades dess publicerade artiklar. Totalt kodades 291 artiklar som hörde till original investigations, case studies och technical reports. Särskild vikt lades vid de kodade artiklarnas sammanfattning och urval av försökspersoner varför titel, sammanfattning, sökord och könskategori på förstaförfattare kodades. Även könsfördelning på försökspersonerna i urvalsgruppen och totalt antal försökspersoner kodades. 

  Resultat

  I häften av alla artiklar gick könsfördelning inte att utläsa i sammanfattning. Totalt identifierades 8643 försökspersoner varav 4191 var av manligt kön, 1440 av kvinnligt kön och 3012 gick inte att koda till en könskategori. Fler än 50 % av artiklarna identifierades med ett urval av enbart män, 6 % med ett urval av enbart kvinnor, 21 % blandat urval och resterande gick inte att koda. I 84 % av fallen identifierades förstaförfattare som man.

  Slutsats

  Vid en första anblick av en artikel kan det vara svårt att bilda sig en uppfattning kring könsfördelning på studiens urvalsgrupp. Urvalsgrupperna är inte jämnt fördelade mellan kvinnor och män. En skev rekrytering av urvalet kan ge upphov till att den idrottsvetenskapliga forskningen speglar idrottens premisser att det är en manlig arena. På detta sätt riskerar den att reproducera den manliga normen inom idrotten genom att påverka framtida forskning eller idrottsutbildningar.

 • 208.
  Sterner, Magnus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Augustsson, Martin
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Idrottsämnet och ämnessamverkan: Idrottslärares attityder och förutsättningar till ämnessamverkan2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Our interest about interdisciplinary teaching has grown during our time at Högskolan Dalarna and especially during the subject physical education. It became clear that people learn in different ways. The theoretical education in school benefits the visual and auditory strong learners but the kinesthetic strong learners find it more difficult to absorb the information. We argue that integrating subjects is a good way to mix theory and practice and thus gives more students an opportunity to learn the content of the subject. The intention of this examination paper is to investigate the relationship between the attitudes of the teachers regarding interdisciplinary teaching, the practical restrains, possibilities and the presence of interdisciplinary teaching at three different schools. Semi-structured interviews with six physical educators and three principals have been performed. An ad-hoc method has been used, with categorizing (teachers), and narrative (principals). Teachers and principal’s definitions of, the pros and cons for, and the actual presence of interdisciplinary teaching have been investigated. The main results of our studies are: 1) That teachers and principals define interdisciplinary teaching as thematic work. 2) Teachers experience lack of time for collective planning due to others duties. 3) Teachers and principals understanding of physical education makes it difficult to integrate physical education with other subjects. Some of the conclusions from this study are that interdisciplinary teaching must be voluntary. Conditions to practice interdisciplinary teaching must be sufficient, e.g regarding collective planning time. An increased presence of interdisciplinary teaching that includes physical education requires a new understanding of physical education.

 • 209.
  Strand, Ellen
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Lev, älska och surfa: En kvalitativ studie om surfing som livsstil2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka surfares erfarenheter och upplevelser av surfing som livsstilssport.

  - Hur beskriver surfare sina upplevelser och erfarenheter inom livsstilssporten surfing?

  - Vilka kategorier kan deras förståelse av surfing som livsstilssport centreras kring?

  Metod

  Metoden för undersökningen var fenomenologisk och hermeneutisk. Genom valet av en fenomenologisk hermeneutisk metod ges möjligheten att ta del av människors "inre världar" d.v.s. hur de uppfattar den värld som de lever i. I datainsamlingen användes berättande intervjuer vilket skapar en djupare förståelse för det fenomen som ska undersökas och uppmanar deltagarna att så fritt som möjligt berätta om hans eller hennes upplevda erfarenhet.

  Resultat

  Studiens resultat visade sex kategorier som författaren kopplade till surfarnas förståelse och som beskriver hur en surfare upplever surfing. Dessa kategorier var; Surflivet, tillhörighet, mindfulness, hängivenhet, jagets tillfredställelse och estetiserande.

  Slutsatser

  Slutsatsen i denna studie är att surfing på gott och ont skapar ett beroende som deltagarna inte kan vara utan. Surfing får deltagarna att känna eufori och en stark sammankoppling med havet som lockar dem att hela tiden utvecklas men det framkallar också ett beroende där man bara tänker på vad man själv vill. De sex deltagarna kan leva sitt liv på olika sätt men deras olikheter blir som bortblåsta när man möts ute i vattnet där de har en sak gemensamt, leva, älska och surfa.

 • 210.
  Strömberg, Josephine
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Bergeå, Johanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Tävlingsryttares uppfattning gällande styrketräning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Equestrian sport is one of the biggest sports in Sweden with 29 600-competition riders. Equestrian sport demands a high physical capacity and competition riders need to have both strength, endurance and balance. Therefore, strength training should always be a part of a competition rider´s training regime, because strength training can lead to enhanced performance at the same time as it prevents injuries. Despite this, research that show how much strength training a competition rider perform is limited. Some say that competition riders most often don´t perform any training outside of riding, while some say that physical training is a natural element in a competition rider everyday life.

  Purpose

  : The purpose of this study was to describe competition rider´s perceptions regarding strength training as well as the motivation for strength training. Furthermore, the study aims at examining how much and what kind of strength training competition riders perform as well as why/why not strength training is being performed.

  Method:

  Information was gathered through questionnaires and through interviews. The selection for the questionnaire was based of competition riders over the age of 18 that compete in islandic horse-competition. The selection for the interviews was based of equestrian trainers in the south of Dalarna that all train competition rider.

  Results:

  The result showed that more than half of the competition riders that were part of this study reach the recommendations that are set for strength training. The result also showed a generally positive attitude towards strength training where a perception of strength training leading to a better riding performance was noticeable. The reasons why competition riders perform strength training turned out to be "To be healthy" and "To become a better rider". The reasons why competition rider’s don´t perform strength training turned out to be "Lack of time", "Lack of motivation" and to some extent also "Lack of knowledge".

  Slutsatser

  : The competition riders and equestrian trainers in this study generally have a positive attitude towards strength training, but despite of this there are some barriers that prevent strength training. Competition riders should work to overcome these barriers, because strength training has been showed important when performing on top in equestrian sport.

 • 211.
  Stub Nybelius, Marit
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap. Malmö Högskola.
  Do the media dominate the sport - and does anyone care?2013Inngår i: Studia Sociologica, ISSN 0867-5759, Vol. 1, s. 115-128Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 212.
  Stub Nybelius, Marit
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Från Assars lada i vår fantasi till Hellnerbacken på våra näthinnor2014Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 213.
  Stub Nybelius, Marit
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap. Malmö Högskola.
  Japan strengthens the Olympic value of Nordic skiing2013Inngår i: Program & Abstract book: ISHPES Congress: 14th Congress of the International society for the history of physical education and sport, 2013, s. 59-60Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 214.
  Stub Nybelius, Marit
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  License to Jump: A history of women´s Ski Jumping2015 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
 • 215.
  Stub Nybelius, Marit
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Sports and mediatization: a case of women´s ski-jumping2011Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Ski jumping was the only sport included in the Winter Olympics, where women were not allowed to take part until the first week of April 2011, when IOC decided to let them in to the Olympic family, a major victory for women´s ski-jumping. Since 2004 the Norwegian media had women ski jumping as one important topic in their media coverage. The third of March 2010 the new Holmenkollen ski-jumping hill was inaugurated. It had been rebuilt for the World Championships 2011. The first jump on the hill was surrounded by an intense debate. Annette Sagen was decided to be the first jumper on the hill after a poll on the social media channel Facebook that gave Annette Sagen over 40 000 votes.  However Tuesday the second of March Björn Einar Romören, a world cup jumper, did the first jump during a training session. This act started a significant chain of events. The biggest Norwegian web – magazines Verldens Gang and Aftenposten made this the head story and they invited the readers to interaction. Within 24 hours 11 000 comments were written, most of them in favor of Sagen and against Romören´s behavior. The Norwegian Ski Association excluded Romören from two World Cup competitions. What did happen during these days in the media?  I want to present the activities, which went on in two web-magazines, and analyze the articles written on the topic. Main issues are to show what an impact a social media network had on the sport in this specific case and how different actors appeared in the media and discuss if Romörens exclusion was a result of the mediatization.

 • 216.
  Stub Nybelius, Marit
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap. Malmö Högskola.
  The development of ski jumping for women 2004-2014: Did the media have an impact?2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 217.
  Stub Nybelius, Marit
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap. Malmö university.
  Where do you find media in the organisations?2018Inngår i: Where do you find media in the organisations, 2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 218.
  Svarén, Mikael
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap. KTH; Swedish Olympic Academy.
  Söhnlein, Q.
  Stöggl, T.
  Björklund, G.
  Using 3D motion capture to analyse ice hockey shooting technique on ice2019Inngår i: icSPORTS 2019 - Proceedings of the 7th International Conference on Sport Sciences Research and Technology Support, Elsevier, 2019, s. 204-208Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study investigates the feasibility to use a passive marker motion capture system on ice to collect 3D kinematics of slap shots and one timers. Kinematic data were collected within a volume of 40×15×2 m by 20 motion capture cameras at 300 Hz, a resolution of 12 megapixels and a mean residual for all cameras of 3.4±2.5 mm, at a distance of 11.6 m. Puck velocity, blade velocity, ice contact time and distance to the puck were analysed for ten consecutive shots for each technique, for two professional ice hockey players. The total mean puck velocity was 38.0 ± 2.7 m/s vs. 36.4 ± 1.0 m/s. (p=0.053), for one timers and slap shots respectively. One player had higher puck velocity with one timers compared to slap shots 40.5 ± 1.0 m/s vs. 36.9 ± 1.0 m/s (p=0.001). Puck contact time was longer for slap shots than for one timers, 0.020 ± 0.002 s vs. 0.015 ± 0.002 s, (p<0.001). The motion capture system allowed continuous kinematic analyses of the puck and blade velocities, ice contact times and detailed stance information. The results demonstrate the possibilities to use motion capture systems to collect and analyse shooting kinematics on ice, in detail.

 • 219.
  Svensson, Elias
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Streijffert, Marcus
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Självupplevda möjligheter att utöva idrott hos personer med fysisk funktionsnedsättning: En enkätundersökning inom uthållighetsidrott2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med undersökningen var att kartlägga hur uthållighetsidrottare med fysisk

  funktionsnedsättning upplever sina möjligheter att utöva idrott jämfört med en grupp

  konventionella idrottare inom motsvarande uthållighetsgrenar.

  Metod

  En kvantitativ enkätundersökning med nio stycken påståenden och en öppen fråga

  tillämpades. Urvalet bestod av 40 stycken paraidrottare (medelålder = 31,5, SD = 12,1) i

  interventionsgruppen och 57 stycken konventionella idrottare (medelålder = 34,6, SD = 11,6)

  i kontrollgruppen.

  Resultat

  Paraidrottare upplevde signifikant sämre möjligheter än konventionella idrottare gällande

  träningsgrupp i närheten (p = 0,002), känsla av tillhörighet (p = 0,001) och tillgång till

  utrustning (p = 0,009). Det totala medelvärdet på påståendena enligt likerskalan i enkäten var

  3,76 (SD = 1,23) för paraidrottare och 3,97 (SD = 1,02) för konventionella idrottare.

  Slutsats

  Att paraidrottare både upplever avsaknad av träningsgrupp i närheten och lägre

  tillhörighetskänsla kan möjligen hänga ihop, dvs. att svårigheterna att få träningssällskap

  sänker tillhörighetskänslan. För framtida forskning efterfrågas en kvalitativ undersökning

  med ledare inom paraidrott för att öka förståelsen för träningsmiljö och tillgången till

  utrustning.

 • 220.
  Syvertsen Olofsson, Elisabeth
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Fysisk aktivitet för personer med fibromyalgi: En kvalitativ studie om fibromyalgisjukas upplevelser2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fibromyalgi är en sjukdom som innebär att den som drabbats lider i huvudsak avsmärta/värk och trötthet/kraftlöshet. Symtomen tycks bero på hjärnans förmåga att bearbetasmärtintryck är störd, och andra besvär kommer oftast inte av att det är något fel på organen.Långvarig lokal smärta, infektioner och stress är ett fåtal faktorer som tros bidra till att utlösafibromyalgi, och de symtom de ger påverkar alla aspekter av den dagliga funktionen.Symtomen utöver huvudsymtomen kan variera och därför får behandlingen utgå frånbefintliga symtom. Det handlar om att lindra symtomen då inga botemedel finns, och dettagörs bl.a. med fysisk aktivitet.Fysisk aktivitet uppges vara en viktig del av behandlingen enligt vetenskapligaundersökningar. Men olika retningar kan utlösa smärta, och fysisk aktivitet är en sådanretning. Detta ledde fram till undersökningens syfte och frågeställningar om vadfibromyalgidrabbade hade för upplevelser när det gällde fysisk aktivitet.Syfte: Klargöra vilka upplevelser personer med diagnosen fibromyalgi hade av fysiskaktivitet.Metod: Deltagare söktes via Svenska Fibromyalgiförbundets hemsida och en kvalitativ studiegenomfördes i form av halvstrukturerade intervjuer per telefon.Insamlat material transkriberades och analyserades med hjälp av innehållsanalysens teknik.Resultat: Upplevelserna av fysisk aktivitet berodde på dagsformen och kunde vara bådepositiva och negativa. Respondenterna upplevde sig behöva aktiviteter anpassade förfibromyalgi med stöd för sjukdomens begränsningar. Fysisk aktivitet som de upplevde möjligför dem samt såg möjligheter till bestod till större delen av lågintensiva aktiviteter som kundetillämpas utifrån deras förmågor. Bland upplevda möjligheter var många tids- ochplatsbundna samt krävde exempelvis personal eller speciell miljö.Slutsats: Tidigare forskning och litteratur som behandlar upplevelser av fysisk aktivitetbekräftades av rådande studie. Enkel, varierad och flexibel fysisk aktivitet med betoning påindividanpassning efterfrågas av respondenterna och är studiens huvudfynd.

 • 221.
  Söderlund, Helene
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Främjandet av fysisk aktivitet genom rastverksamhet och skolgårdens miljö för förebyggande av övervikt hos barn på låg- och mellanstadiet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka främjandet av fysisk aktivitet genom rastverksamhet

  och skolgårdens miljö för förebyggande av övervikt hos barn på låg- och mellanstadiet.

  Som undersökningsmetod för denna studie har en webbaserad enkät, med egna frågor

  utformade från tidigare studier och litteratur inom ämnet, använts. Eftersom både kvantitativ

  som kvalitativ data ansetts som nödvändigt för att kunna besvara studiens syfte på ett såväl

  generellt som ett mer djupgående plan har frågor av båda karaktärerna använts. Tjugo

  personer, från fyra utvalda yrkesgrupper på låg- och mellanstadiet, tillfrågades som deltagare

  till studien. Då några av dessa hade en anställning på mer än en skola bestod den tillfrågade

  respondentgruppen av totalt 29 funktioner. Femton respondenter besvarade enkäten.

  Det analyserade resultatet påvisar att låg- och mellanstadieskolan i kommunen har tydliga

  förbättringsområden när det gäller att arbeta med rastverksamhet och skolgårdens miljö som

  påverkansfaktorer för att förebygga övervikt bland barnen. Det saknas till att börja med en

  dokumenterad statistik på andelen överviktiga barn på skolans låg- och mellanstadieskolor,

  vilket kan ses som en grundförutsättning att arbeta utifrån. Skolorna har dessutom ingen

  organiserad rastverksamhet utan rastvakterna fungerar huvudsakligen övervakande och deltar

  inte själv aktivt för att främja fysisk aktivitet hos eleverna. Kommunens skolgårdar verkar

  överlag vara okej ur synpunkten att intressera barnen för fysisk aktivitet och lek, men skulle

  av rektorer och lärares åsikter att döma kunna utvecklas och bli mer inspirerande för barnen.

  Slutsatsen av studien är att den betraktade kommunen bör se över sitt främjande av fysisk

  aktivitet och det förebyggande arbetet mot övervikt hos sina låg- och mellanstadieelever. Ett

  ökat engagemang bland skolornas rastvakter, där de är mer aktiva i sitt sätt att främja fysisk

  aktivitet hos barnen, samt en satsning på skolgårdens miljö är relativt enkla åtgärder som

  antagligen skulle kunna bidra stort i positiv riktning. Givetvis finns ekonomiska aspekter i

  detta, men kommunen bör se detta som en god investering för den framtida folkhälsan.

 • 222.
  Tinning, Richard
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap. Univ Queensland, Australia.
  Troubled thoughts on critical pedagogy for PETE2019Inngår i: Sport, Education and Society, ISSN 1357-3322, E-ISSN 1470-1243Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Recently, a colleague in the PETE field claimed that I was part of a 'backlash against' and 'flight from' critical pedagogy. Moreover, he claimed that I had recanted the enthusiasm for critical pedagogy that I advocated in the 1980s and 1990s. Although he later admitted that he had 'misread' my work and that I was not part of a backlash I have been left wondering if, indeed, I have recanted some of my early enthusiasm for critical pedagogy. That question was the prompt for me to revisit my intellectual journey in critical pedagogy. In essence what follows is my attempt to account for how my thinking towards critical pedagogy for PETE has changed over the years, the things that influenced such changes, and the nature of my current thinking. In particular, I discuss the worrying trends related to the backlash against Enlightenment thinking manifest in the privileging of intuition, emotion and 'gut feeling' over reason and rationality, and the implications of these trends for critical pedagogy in teacher education.

 • 223.
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Att träna fettförbränning och att fettförbränningsträna är inte samma sak?2010Inngår i: Idrott och Kunskap, ISSN 1652-6961, s. 52-53Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 224.
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Den aeroba nojan2011Inngår i: Idrott och Kunskap, ISSN 1652-6961, nr 2, s. 56-57Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 225.
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Hur många stulna medaljer?2012Inngår i: Idrott och Kunskap, ISSN 1652-6961, nr 4, s. 58-59Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 226.
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Hur tränar man explosiv styrka bäst?2009Inngår i: Idrott och Kunskap, ISSN 1652-6961, s. 52-53Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 227.
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Mest är inte alltid bäst2011Inngår i: Idrott och Kunskap, ISSN 1652-6961, nr 3, s. 56-57Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 228.
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Om korta, tydliga råd och sammanfattningsrutor…2012Inngår i: Idrott och Kunskap, ISSN 1652-6961, nr 3, s. 54-55Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 229.
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Statisk uthållighet i bågskytte2012Inngår i: Bågskytten, ISSN 0345-1216, Vol. 65, nr 11, s. 18-20Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 230.
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Styrketräning för barn: del 1: Var står vi nu?2009Inngår i: Svensk Idrottsmedicin, ISSN 1103-7652, nr 4, s. 6-12Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 231.
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Styrketräning för unga2015Inngår i: Skolhälsan, ISSN 0284-284X, nr 1, s. 10-11Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 232.
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Styrketräning är positivt för barns utveckling2012Inngår i: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, nr 2, s. 53-54Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 233.
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Styrkt av träning2015Inngår i: Äldre i Centrum, ISSN 1653-3585, Vol. 29, nr 4, s. 21-23Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 234.
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Tidig allsidig specialisering2010Inngår i: Idrott och kunskap, ISSN 1652-6961, s. 60-61Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 235.
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Träningsplanering2010Inngår i: Idrott och Kunskap, ISSN 1652-6961, s. 60-61Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 236.
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Uthållighetsträning och kolhydrater: det stora missförståndet2012Inngår i: Idrott & Kunskap, ISSN 1652-6961, nr 5, s. 58-59Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 237.
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Är din uppvärmning optimal? 2011Inngår i: Idrott och Kunskap, ISSN 1652-6961, nr 5, s. 58-59Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 238.
  Tonkonogi, Michail
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Medicinsk vetenskap.
  Bellardini, Helena
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Fysisk trening for barn och ungdom: for helse, allsidig utvikling og prestasjon2013 (oppl. 1)Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 239.
  Tonkonogi, Michail
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Medicinsk vetenskap.
  Bellardini, Helena
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Träna bort den stressrelaterade ohälsan2016 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
 • 240.
  Tonkonogi, Michail
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Bellardini, Helena
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Träna bort övervikten med FATREX2014 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
 • 241.
  Tonkonogi, Michail
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Medicinsk vetenskap.
  Bellardini, Helena
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Tunga vikter för en lättare ålderdom2013Inngår i: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 22, nr 3, s. 8-12Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 242.
  Tonkonogi, Michail
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Bellardini, Helena
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdomar2012 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
 • 243.
  Tonkonogi, Michail
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Medicinsk vetenskap.
  Hawke, Emma
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  The way that physical education aims to provide the recommended dose of physical activity in school children is multifaceted2017Inngår i: Acta Paediatrica, ISSN 0803-5253, E-ISSN 1651-2227, Vol. 106, nr 1, s. 12-13Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 244.
  Tynell, Rikard
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Delkropp- eller helkroppsarbete som återhämtningsstrategi efter upprepade högintensiva arbetsbelastningar på stakergometer hos svenska elitlängdskidåkare.: En kvantitativ studie om återhämtningsstrategier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Studiens syfte var att undersöka skillnaden mellan två olika återhämtningsstrategier, delkroppsarbete (cykelergometer) och helkroppsarbete (rullskidor), avseende effektutveckling vid upprepade högintensiva arbeten på stakergometer. Vidare syftar studien till att undersöka om hjärtfrekvensen och blodlaktatkoncentrationen skiljer sig åt mellan återhämtningsstrategierna.

  Metod: Sju elitaktiva manliga skidåkare på nationell nivå rekryterades till studien där en crossovermetod tillämpades. En prolog och tre heat med tre minuter högintensivt arbete genomfördes under varje prestationstillfälle. Återhämtningsstrategierna genomfördes med 16 min arbete på en arbetsbelastning vid ≈ 55% av VO2max. De testvariabler som samlades in var laktatkoncentration, effektutveckling samt hjärtfrekvens.

  Resultat: En signifikant lägre laktatkoncentration påvisades efter helkroppsarbete som återhämtningsstrategi. Dock kunde ingen skillnad mellan strategierna påvisas avseende effektutveckling under heaten. Det kunde heller inte påvisas någon skillnad i hjärtfrekvens före eller under heaten.

  Slutsatser: Ingen utav de undersökta återhämtningsstrategierna kan rekommenderas framför den andra avseende att optimera sprintprestationsförmågan i längdskidåkning. Däremot visade det sig att helkroppsarbete medförde en lägre blodlaktatkoncentration inför nästkommande heat jämfört mot delkroppsarbete som återhämtningsstrategi.

 • 245.
  van der Maarel, Martin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Byqvist, Mikael
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Hur parkmiljöer kan påverka vardagsrörelse: en studie utifrån aktiva unga vuxnas uppfattningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Minskad rörelse i vardagen är ett problem som idag blir allt större i världen. Trots att människor idag blir allt mer regelbundet fysiskt aktiva och utför mer planerad träning mer, minskar den rörelse i vardagen som krävs för att upprätthålla en god hälsa och minska risken för att dö i förtid. Någonting som visat sig kunna öka vardagsrörelse är närvaron av parkmiljöer. Forskning har visat på att där färre parker fanns, rörde människor på sig mindre.

  Syftet med denna studie var att undersöka relationen mellan vardagsrörelse och parkmiljöer utifrån fysiskt aktiva unga vuxnas uppfattning. Metoden som användes var intervjuer av unga vuxna (18 - 30 års ålder). Varför detta urval användes var för att denna åldersgrupp tidigare ansetts ha god hälsa under denna levnadsperiod, men nya rön visar på att människor i dessa åldrar blir allt mer inaktiva i vardagen. Fysiskt aktiva människor valdes var för att se hur deras uppfattningar om rörelse utöver deras normala träning betyder för just dem. Sex stycken aktiva unga vuxna individer rekryterades till studien och intervjuades. Resultatet visade på att unga vuxna förstår innebörden av vilka positiva effekter rörelse ger, men var samtidigt negativt inställda till att besöka parkmiljöer. Den enstaka rörelsen i parker som studiedeltagarna angav var i form av promenader och löpturer. Deltagarna menade på att fler olika typer av verksamheter och gratisaktiviteter (kiosker, utomhusgym, etc.) bör finnas tillgängliga, för att öka besöksnivån i parkmiljöer under längre tid, samt bedriva mer vardagsrörelse där.

 • 246.
  Vestergren, Tommy
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Josefsson, Jesper
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Muskelaktivering under farmers walk, marklyft, trapbarmarklyft (high-bar) och trapbar marklyft (low-bar): En Deskriptiv Studie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte Syftet med denna deskriptiva studie var att undersöka den genomsnittliga muskelaktiveringsgraden i övningarna farmers walk, konventionella marklyft, trapbar marklyft (high-bar) och trapbar marklyft (low-bar).MetodDeltagarna, som deltog frivilligt, var fem friska män utan skador eller sjukdomar med minst två års tidigare erfarenhet av generell styrketräning och i de fyra testövningarna, samt klarade av att utföra minst fem repetitioner på 150 kgs marklyft. Deras genomsnittliga ålder, längd och kroppsvikt var 25±4 år, 180±3 cm och 85±4 kg. EMG-apparaturen som användes i studien var en Biometrics DataLog (Cumfelinfach, Gwent, UK) med tillhörande ytelektroder, och elektrogoniometer. Analysen av registrerad data gjordes med programvaran Biometrics DataLog PC Software (v: 7.50). För sammanställning av all data användes Microsoft Excel 2010. All data i resultatdelen är presenterad i medelvärde ± standardavvikelse och normaliserad till maximal volontär kontraktion (MVIC). I studien utförde deltagarna ett antal förtester, för s.k. MVIC, som sedan användes som normalisering för EMG-datan. Huvudtestet i studien var fyra olika övningar; konventionellt marklyft, trapbar marklyft (high-bar), trapbar marklyft (low-bar) och farmers walk. Under testet lyfte och bar testdeltagarna 150 kg för fem repetitioner respektive femton meter.ResultatResultaten för marklyft är i linje med tidigare resultat presenterade för olika marklyft i relation till MVIC för samtliga muskler som testats i tidigare studier. Den största normaliserade genomsnittliga EMG-aktiveringsgraden uppnåddes för muskulaturen; vastus lateralis, guteus medius; och i erector spinae. Däröver aktiverades överkroppsmuskulaturen–med teres major som utstickare—till en mindre utsträckning. Vi fann att liknande resultat med de två andra marklyftversionerna med trapbaren (high- och lowbar). Farmers walk aktiverade benmuskulaturen till en liknande grad som marklyften, samtidigt som övningen visade en högre genomsnittlig EMG-aktiveringsgrad i överkroppsmuskulaturen.SlutsatserDe tre marklyftsversionerna har likartade aktiveringsmönster, medan farmers walk aktiverar överkroppen till en högre grad. Varje övning uppnår en hög genomsnittlig EMG-aktivering och kan användas för att stimulera styrkeökningar, både styrkeuthållighet och till viss del maximal styrka.

 • 247.
  Vilagi, Christopher
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Munter Ribeiro, Philip
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Självupplevd skadeförekomst vid Crossfitutövning iSverige: En retrospektiv kohortstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Att kartlägga den självupplevda skadeförekomsten hos Crossfitutövare i Sverige.

  Design

  Retrospektiv kohortstudie.

  Metod

  En elektronisk enkät utformades och distribuerades i Facebook gruppen “CF Sweden”, en grupp för Crossfitutövare i Sverige med ca 8000 medlemmar. Enkäten identifierade demografisk data, träningsegenskaper och skadeförekomsten hos Crossfitutövare i Sverige. Inklusionskriterier för att delta i studien var att utövarna var >18 år och tränade på ett affilierat Crossfit gym/box.

  Resultat

  305 individer besvarade studiens enkät, 274 av de svarande inkluderades i studien då vissa av deltagarna inte uppfyllde inklusionskriterierna. Av de som inkluderats var 137 (50 %) män och 137 (50 %) kvinnor, majoriteten av deltagarna var inom ålderskategorin 28-37 år, 89 (32,5 %) följt utav kategorin 38-47 år, 86 (31,4 %) och de flesta uppgav att de utövat Crossfit fler än 25 månader, 162 (59,1 %). Resultatet visar hur 162 (59,1 %) av deltagarna skadat sig och att axlar är kroppsdelen som är högst skadebenägen hos deltagarna, 82 (49,1 %) följt utav ländrygg, 42 (25,1 %) och knän, 34 (20,4 %). Majoritet av Crossfitutövarna som har skadat sig gjorde det när de utfört en WOD, 94 (56,6 %) följt utav tyngdlyftning, 51 (30,7 %).

  Slutsatser

  Skadeförekomsten vid Crossfit skiljer sig inte oproportionerligt mycket från andra sporter. Studiens resultat visar väldigt liknande resultat från tidigare forskning som stärker denna studiens möjlighet till generalisering.

 • 248.
  Visnevska, Lauma
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Hassel, Frida
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Varför avslutas en elitidrottssatsning i ungdomsåren?: En intervjustudie kring vilka de vanligaste faktorerna som bidrog till en avslutad elitidrottssatsning i ungdomsåren.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte med denna studie var att undersöka de vanligaste faktorerna som var bidragande till en avslutad elitidrottssatsning i ungdomsåren. För att besvara studiens syfte, har intervjuer använts som datainsamlingsinstrument. Den empirisk data tolkades med hjälp av IPA- metoden. Tolkningsarbetet gav insikt om vilka unika upplevelser respondenter hade om sin avslutad elitidrottssatsning, därefter tolkades och kategoriseras deras citat under teman: övriga, interna- och externa faktorer, skador och sjukdom. Det författarna konstaterade var att elitsatsande ungdomar avslutade sin elitidrottssatsning på grund flera interna och externa faktorer tillsammans. Studien tyder på att de vanligaste faktorerna till en avslutad elitidrottssatsning var: utmattning, prestationskraven, miljöombyte, intressekonflikt, för krävande träningsmiljö och bristande ledarkompetens.

 • 249. Wang, Li
  et al.
  Psilander, Niklas
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Ding, Shuzhe
  Sahlin, Kent
  Similar expression of oxidative genes after interval and continuous exercise2009Inngår i: Medicine & Science in Sports & Exercise, ISSN 0195-9131, E-ISSN 1530-0315, Vol. 41, nr 12, s. 2136-2144Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose: There is a debate whether interval or traditional endurance training is the most effective stimulus of mitochondrial biogenesis. Here, we compared the effects of acute interval exercise (IE) or continuous exercise (CE) on the muscle messenger RNA (mRNA) content for several genes involved in mitochondrial biogenesis and lipid metabolism.

  Methods: Nine sedentary subjects cycled for 90 min with two protocols: CE (at 67% V?O2max) and IE (12 s at 120% and 18 s at 20% of V?O2max). The duration of exercise and work performed with CE and IE was identical. Muscle biopsies were taken before and 3 h after exercise. Results: There were no significant differences between the two exercise protocols in the increases in V?O2 and HR, the reduction in muscle glycogen (35%-40% with both protocols) or the changes in blood metabolites (lactate, glucose, and fatty acids). The mRNA content for major regulators of mitochondrial biogenesis [peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) ? coactivator 1a (PGC-1a), PGC-1-related coactivator, PPAR/d] and of lipid metabolism [pyruvate dehydrogenase kinase isozyme 4 (PDK4)] increased after exercise, but there was no significant difference between IE and CE. However, the mRNA content for several downstream targets of PGC-1a increased significantly only after CE, and mRNA content for nuclear respiratory factor 2 was significantly higher after CE (P < 0.025 vs IE).

  Conclusions: The present findings demonstrate that, when the duration of exercise and work performed is the same, IE and CE influence the transcription of genes involved in oxidative metabolism in a similar manner.

 • 250.
  Westergren, Jens
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  No difference in sprint cycling performance tests on a stationary and mobile ergometer2011Inngår i: Medicine & Science in Sports & Exercise, ISSN 0195-9131, E-ISSN 1530-0315, Vol. 43, nr 5, s. 161-161Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
2345 201 - 250 of 250
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf