du.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
2345678 201 - 250 of 2030
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Berglund, Susanne
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Läsa och tolka matematiska textuppgifter: En empirisk undersökning om hur elever i årskurs 3 löser matematiska textuppgifter med fokus på signalord2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka elevers förståelse för matematik i textuppgifter som innehåller signalord och hur förståelsen påverkas av elevernas läsförmåga och kognitiva förmågor. Syftet gjordes konkret med frågeställningarna "hur förstår elever textuppgifter som innehåller signalord i matematik?" samt "hur påverkar elevers förmåga att läsa, tolka och fundera om texter i matematik deras förståelse för matematiken i uppgiften?". För att svara på syftet och frågeställningen har kvalitativa intervjuer med öppna frågor gjorts med åtta elever som gick i årskurs 3. Eleverna fick, vid intervjutillfället, fyra textuppgifter i olika svårighetsgrader som de skulle försöka lösa och öppna intervjufrågor ställdes för att få en insikt i hur eleverna tänkte under lösningsmomentet samt hur läsningen påverkade deras tänkande.

  Resultatet som framkom visade att signalorden i textuppgifter ofta spelar roll för vilket räknesätt elever väljer att använda i sin uträkning. De hade lärt sig att titta efter signalordet för att sedan räkna utefter det istället för att läsa texten och få en förståelse av det som stod i texten. Resultatet visade även att läsförståelsen och de kognitiva förmågorna var viktiga för eleverna i denna undersökning när man skulle läsa och lösa olika textuppgifter.

 • 202.
  Bergman, Ann-Charlotte
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Pedagogiskt arbete.
  "Tekniken fångar mig": Hur högstadie- och gymnasieflickor tänker om biologi, kemi, fysik och teknik2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Den här studien tar sin utgångspunkt i genusteorier och de naturvetenskapliga och tekniska ämnesområdena i skolsammanhang. Syftet är att undersöka vad flickor tänker om ämnena biologi, kemi, fysik och teknik och hur det påverkar valet av fortsatta studier. I undersökningen deltar flickor i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 3. I undersökningen användes intervjuer, fokussamtal och enkäter. Resultaten visar att ett personligt ämnesintresse, den egna förmågan och förebilder i familj och kamrater bidrar till att flickor väljer naturvetenskapliga och tekniska studier. Betydelsefullt är att ämnesintresset på något sätt finns i flickornas vardagsliv exempelvis ett naturintresse. Av vikt för att flickorna väljer dessa studier är att de befinner sig i en omgivning, ex familj, som stödjer och främjar naturvetenskapliga och tekniska intressen och studier. Resultaten visar också några av de egenskaper som behövs för att göra gränsöverskridande studieval. Däremot visar resultatet att arbetssätten påverkar i mindre grad till ett personligt intresse för fortsatta studier. Identifieringen med en grupp för att känna tillhörighet är av betydelse i val av ämnesstudier.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 203.
  Bergman Chinapah, Eva
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Elever lär sig juridisk problemlösning och argumentation– att tydliggöra erfarenheter och tankar2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Juridiken är idag ett ämne som många elever möter för första gången redan på gymnasiet som skolämne. Det är ett nytt ämne med ett specifikt kunskapsinnehåll som systematiseras och tillgängliggörs med hjälp av den juridiska metoden. Denna beskrivs av forskare och verk-samma jurister som en arbetsmetod för att lösa juridiska problem och ingår i Skolverkets äm-nesplan för juridik. Elevernas beskrivning och tankar om juridisk problemlösning och juridisk argumentation som delar av det kunskapsinnehåll som benämns juridisk metod, utforskas närmare med utgångspunkt i den fenomenografiska ansatsen. Genom en fallstudie påvisas att eleverna när de löser juridiska problem framförallt hänvisar till lagparagrafer däremot inte lika ofta till omständigheterna i problemet. De uppvisar vidare någon form av kronologi i sin argumentation dock är denna i de flesta fall inte baserad på den struktur som råder inom juri-disk argumentation. Elevernas tankar kring juridisk problemlösning kretsar till stor del kring att identifiera relevant lagtext genom s.k. nyckelord och lagbokens struktur. Däremot saknas förmågan till analys och argumentation hos flera elever för att komma fram till en lösning. Sammanfattningsvis kan deras lärande beskrivas som ytinriktat snarare än djupinriktat och de-ras uppfattning om juridiskproblemlösning präglas av att vara ofullständig.

 • 204.
  Bergman, Ida
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Högläsning i svenskundervisningen: En studie om lärarens högläsning i grundskolans tidigare år F-32019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare i grundskolans tidigare år F-3 arbetar med högläsning för att stärka elevens språkliga förmåga. Resultatet av tidigare forskning visar att högläsning som undervisningsmetod inom skolan förekommer regelbundet i undervisningen under varierade former och med olika intentioner. Lärare ser högläsningen som ett pedagogiskt verktyg i syfte att utveckla elevens litterära och språkliga utveckling. Forskningen visar även för att optimera denna språkliga utvecklingsprocess så fordras ett metodiskt tillvägagångssätt både före, under och efter högläsningen. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv vilket kan beskrivas att lärandet sker i språkliga och olika kulturella sammanhang. Lärarens roll blir från det perspektivet att leda och stötta eleven i den språkliga utvecklingen där utvecklingen naturligt stärks i interaktion med andra. För att uppnå syftet med arbetet och besvara undersökningens frågeställning kommer analysmaterialet inhämtas genom kvalitativa metoder som intervjuer och observationer.

 • 205.
  Bergman, Ida
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Högläsning i svenskundervisningen: En studie om lärarens högläsning i grundskolans tidigare år F–32018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka lärares arbete med högläsning och uppfattningar om högläsningens betydelse i svenskundervisningen, för att stärka elevens språkliga förmåga i grundskolans årskurs F–3. För att uppnå syftet med arbetet och besvara undersökningens frågeställningar har sex behöriga lärare som arbetar i årskurserna F-3 i ämnet svenska medverkat i studien. Analysmaterialet som ligger till grund för resultatet har inhämtats genom kvalitativa metoder som intervjuer. Resultat från tidigare forskning visar att högläsning som undervisningsmetod inom skolan förekommer regelbundet i undervisningen under varierade former och med olika intentioner. Den tidigare forskningen visar även, för att högläsningen ska uppnå en gynnsam inverkan på lärandet erfordras ett genomtänkt syfte och kopplade arbetsmoment före, under och efter högläsningen. Lärarna i studien utformar sin undervisning utifrån denna premiss och ser metoden som ett pedagogiskt verktyg i syfte att utveckla elevens litterära och språkliga förmåga. Studien utgår från Langers teorier om föreställningsvärldar och ger ett perspektiv på lärande som sker i samtal om litteratur. Ett samtal där eleverna får utgå och delge varandra sina tankar och erfarenheter av litteraturen. Lärarens roll blir utifrån det perspektivet att leda och stötta för att stimulera elevens språkliga förmåga att förstå, tänka, kommunicera och lära, där utveckling naturligt stärks i interaktion med andra.

 • 206.
  Bergman, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Entre tanto ordenadores y tecnología no dejamos de ser mujer2004Inngår i: Edutec 2004. Educar con tecnologías, de lo excepcional a lo cotidiano, Barcelona, 2004Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 207.
  Bergman, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Internet, trabajo individual y cambio de normas de educación en la escuela sueca2003Inngår i: Luces en el laberinto audiovisual. Congreso Iberoamericano de Comunicación y Educación, 2003Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 208.
  Bergman, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Kvinnliga röster från en manlig värld en intervjustudie om kvinnliga ingenjörer i Dalarnas industri2003Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 209.
  Bergman, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Röster om industriarbete2003Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 210.
  Bergman, Sylvianne
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Huvudräkningsstrategier som grund för tabellkunskaper: En empirisk undersökning om och hur huvudräkningsstrategier undervisas i årskurs 1-32015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna undersökning tar sin utgångspunkt i en tidigare litteraturstudie vars resultat påvisade att grundläggande tabellkunskaper som tillgodogjorts genom huvudräknings-strategier, är avgörande för elevers fortsatta matematiklärande och en förutsättning för en välutvecklad taluppfattning. Om huvudräkningsstrategier explicit skall undervisas eller inte, var dock en fråga som besvarades olika av den i litteraturstudien ingående forskningen. Som en konsekvens av detta har en empirisk undersökning genomförts i syfte att undersöka om, och i så fall hur, lärare i svenska skolor undervisar elever i årskurs 1-3 i huvudräkningsstrategier. Frågeställningen har undersökts genom lärarintervjuer. Undersökningens resultatet visar att lärarna som ingått i urvalet anser att tabellkunskaper som grund för huvudräkningsstrategier är avgörande för att elever skall bli framgångrika i matematik. Lärarna ger också uttryck för att eleverna behöver aktiv undervisning i olika huvudräkningsstrategier för att uppmärksamma att man kan tänka på olika sätt när man använder sig av huvudräkning, och att eleverna behöver lyssna till hur andra tänker för att hitta och tillgodogöra sig alternativa räknestrategier.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 211.
  Bergquist, Julia
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  ”Offret var ju bara en kvinna”: En undersökning rörande de svenska folkskollärarinnornas arbetsförhållanden 1950-19622016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka folkskollärarinnornas arbetsmiljö i den svenska

  folkskolan mellan åren 1950-1962. Materialet undersökningen grundar sig i utgörs av

  inkomna klagomål skickade från lärarinnorna till Sveriges folkskollärarinneförbund. Detta

  finns vid Sveriges folkskollärarinneförbunds eget arkiv, vid TAM-arkiv i Alvik. Materialet

  innehåller korrespondens och rådgivning i fackliga frågor som väckts av enskilda

  medlemmar. Dessa klagomål är indelade i två kategorier, de klagomål som riktas mot

  lärarinnorna samt klagomål som riktats från dem. En jämförelse mellan lärarinnornas

  arbetsmiljö och nutida lärares upplevda problem i sitt arbete görs också. Resultaten från

  undersökningen visar att de vanligaste klagomålen som framförts mot lärarinnorna, har i flest

  förekommande fall väckts av föräldrar till eleverna och handlar om bristande undervisning

  och/eller disciplin. De vanligaste förekommande klagomålen som riktats från lärarinnorna

  handlar om problem rörande brister i tjänstebostäder och skolsalar.

 • 212.
  Bergsmo, Therese
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Läsning i matematik- det matematiska språkets svårigheter: En empirisk undersökning om lärares resonemang gällande det matematiska språkets eventuella svårigheter2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Elever möter det matematiska språket i skrift relativt tidigt i sin skolgång. Matematiska textuppgifters komplexitet och utformning är något som kan medföra problematik vid förståelsen för vissa elever. Syftet med denna studie har varit att erhålla djupare kunskap om undervisning i matematik som berör uppgifter som är av textkaraktär samt öka förståelse för hur lärare i årskurs fyra till sex arbetar med det matematiska språket och de faktiska svårigheterna som eleverna kan ställas inför när de läser och arbetar med uppgifter av detta slag. Svaret på studiens frågeställning har sökts genom kvalitativa intervjuer med sex stycken verksamma lärare som undervisar i matematik i någon av årskurserna fyra till sex. Metoden för analys av resultatet är av slaget kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att lärarna arbetar aktivt med matematiska begrepp och talar för ett talande matematikklassrum där eleverna aktiveras som lärresurser för varandra för att befästa det matematiska språkets alla delar.

 • 213.
  Bergstrand, Erika
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Hur lärares val av matematikuppgifter möjliggör för imitativa och kreativa resonemang: En innehållsanalys av läroboksuppgifter2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Trots att kritik riktas mot matematikläroböcker för att främst innefatta uppgifter som tränar elevers procedurella kunskaper är elevaktivt arbete i en lärobok vanligt förekommande i matematikundervisningen i Sverige. Lärares urval av läroboksuppgifter som elever får arbeta med kan antingen möjliggöra för imitativa eller kreativa resonemang. En typ av imitativt resonemang är vad Lithner (2008) benämner som algoritmiskt guidat resonemang (GAR) vilket innebär att eleven på något sätt blir guidad till en lösning. Ett kreativt resonemang (KMR) innebär att eleven uppfattar problemet som nytt och genom att skapa egna lösningsmetoder når en lösning. Studien undersöker 9 lärares urval av läroboksuppgifter som sedan analyseras och kategoriseras som antingen GAR eller KMR. Resultatet visar att majoriteten av urvalen innefattar främst GAR-uppgifter men att samtliga lärares urval också innehåller KMR-uppgifter samt en likhet avseende omfattningen av uppgifter i respektive urval. Uppgiftsanalysen visar hur antalet uppgifter som lärare väljer till sina elever kan ge signaler om vad som förväntas av elever avseende vilken hastighet de bör räkna i, samt att läroboksuppgifterna i sig nödvändigtvis inte är vad som bör ifrågasättas. Det arbetssätt som elever ges förutsättning att använda kan vara avgörande för i vilken utsträckning de får möjlighet att tillämpa imitativa och kreativa resonemang.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 214.
  Bergwall, Marie
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Pedagogiskt arbete.
  Johansson, Sara
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Pedagogiskt arbete.
  Varför är barns lek viktig?: en studie om fem pedagogers uppfattningar om lekens betydelse i förskolan2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om pedagogers uppfattningar om barns lek och lärande. I litteraturen har vi funnit att de flesta lekforskare är eniga om att lek är viktig för barns utveckling och lärande. Syftet med studien var att beskriva om, och i så fall hur, pedagoger säger sig använda lek för barns lärande. Studien har utförts i en förskola där vi har intervjuat fem pedagoger, fyra lärare i förskolan (förskollärare) och en barnskötare. Resultatet visade att pedagogerna uppfattar lek som viktig och att de använder sig av olika lekformer för att stimulera barns lärande. De ser sig egen närvaro som viktig i barns lek. Pedagogerna är överens om att miljön inverkar på barnen och att den har betydelse för deras lek. De framhåller att de använder sig av dokumentation för att synliggöra barns lärande.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 215.
  Bernblad, Marie
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Pedagogiskt arbete.
  Broberg Engvall, Linda
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Pedagogiskt arbete.
  Lek, lärande och utveckling: Sex pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns utveckling och lärande2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger använder sig av leken i sin verksamhet och vad de har för syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Studien bygger på litteratur om tidigare forskning kring lek samt kvalitativa intervjuer med sex pedagoger verksamma inom förskola och förskoleklass. Resultatet av vår studie visar att både pedagogerna och de forskare vi tagit del av anser att leken är en viktig bit av barns lärande och utveckling. Pedagogerna lyfter fram leken som barnens arbetsredskap och poängterar hur viktigt det är att skapa goda förutsättningar för lek. De använder leken på ett medvetet sätt i sin verksamhet och är eniga om att begreppen lek, lärande och utveckling är sammanhängande och inte går att skilja åt. Studien visar att leken mestadels ses som god och befrämjande men också att leken har en baksida som enligt pedagogerna kan innehålla inslag av maktutövande och förtryck.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 216.
  Berntsson, Linnea
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Utomhuspedagogik - ett komplement till inomhuspedagogiken: En enkätstudie om hur utomhuspedagogik kan stödja elevers lärande i biologi i årskurs F-32019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att få ökad kunskap om hur utomhuspedagogik kan användas i ämnet biologi i årskurs F-3. Studien genomfördes med hjälp av en kvantitativ enkätstudie som metod. Med stöd från studiens syfte undersöktes vad lärarna inkluderar i definitionen utomhuspedagogik, hur, när, varför och vad anger lärare att det utformar sin biologiundervisning och om de anser att det finns möjligheter och utmaningar i att nyttja utomhuspedagogik ytterligare i undervisningen i biologi. Resultatet av denna studie visar att lärare anser att begreppet utomhuspedagogik är ett begrepp som innefattar att eleverna kan ges möjlighet att koppla samman det teoretiska de lär sig i klassrummet med det praktiska de lär sig med hjälp av utomhuspedagogiken, att eleverna får lära om naturen i en autentisk miljö samt att utomhuspedagogik är undervisning som sker utanför klassrummet oavsett om undervisningen genomföras inomhus eller utomhus. Studien visar även att lärare upplever utmaningar så som begränsningar i form av brist på planeringstid, lärarresurser och elevassistenter. Vidare visade även studien att några lärare inte arbetar medvetet mot läroplanen och biologins förmågemål när de använder sig av utomhuspedagogik i undervisningen.

 • 217.
  Beslagic, Deni
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Är skolan en garderob?: Heteroprivilegier i läraryrket, heteronormens internalisering hos unga lärare och etiska paradoxer i värdegrundsarbetet2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den empiriska grunden till detta examensarbete är kvalitativa djupintervjuer av semistrukturerad karaktär med två unga manliga homosexuella gymnasielärare. Det som undersöks är deras syn på heteronormen och hur den påverkar deras yrkesutövning och möjlighet att realisera skolans värdegrundsuppdrag när det kommer till talet om sexualitet. Intervjuerna analyseras med hjälp av hermeneutiska och fenomenologiska ad hoc-metoder och diskuteras gentemot queerteoretiska antaganden om det heterosexuellas kulturella dominans och tystnadens centrala funktion för att upprätthålla det heteronormativa förtrycket. Resultatet är ett flertal paradoxer där de intervjuade lärarna säger sig vilja motarbeta heteronormen men där de, medvetet eller inte, själva tycks ha internaliserat heteronormen och upprätthåller den genom att välja tystnaden. I arbetet diskuteras vilka implikationer detta kan ha för läraryrket, värdegrundsarbetet och utbildningskvaliteten

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 218.
  Billing, Veronica
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  En litteraturstudie om att identifiera och förebygga läs- och skrivsvårighet2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Svenska elevers läsförmåga fortsätter att försämras. För att kunna vända denna negativa spiral behöver skolan se till att elever får rätt förutsättningar att lyckas. Alla elever följer inte samma linje, lärare behöver därför ha kunskap om hur lässvaga elever kan identifieras så att insatser kan sättas in i tid. Det är positivt för elevers läsutveckling om läsinläsning kan börjas tidigt, helst redan i förskoleåldern. Detta kan göras på olika sätt. Men det är viktigt att barns första möte med läsning görs på ett lek- och lustfyllt sätt.

 • 219.
  Billing, Veronica
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Undervisningsmetoden Läsnyckeln som redskap för den tidiga läsinlärningen: En kvalitativ intervjustudie om fyra pedagogers arbete med Läsnyckeln i förskola, förskoleklass och årskurs ett.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur några pedagoger har uppfattat sitt arbete med undervisningsmetoden Läsnyckeln i sin läsundervisning i förskola, förskoleklass och årskurs ett. Läsnyckeln är ett undervisningsredskap som används i den tidiga läsinlärningen för att stimulera elevers nyfikenhet och intresse för bokstäver. Studiens syfte preciserades i följande frågeställning: Vilka fördelar uppfattar pedagoger med att använda metoden Läsnyckeln till undervisning i läsning?Studien innefattar fyra pedagogers arbete med Läsnyckeln i förskola, förskoleklass och årskurs ett. Arbetet har utgått från det sociokulturella perspektivet. Kvalitativ metod valdes till arbetet och halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger, på fyra olika skolor i mellersta Sverige, har genomförts. Resultatet från undersökningen visade att elevernas intresse för bokstäver och läsning väcktes i samband med lästräningen. Det framkom att många av barnen som deltagit i arbetet med Läsnyckeln knäckte läskoden i förskolan och förskoleklass, vilket enligt tidigare forskning visat sig vara fördelaktigt för elevers fortsatta läsutveckling. Vidare forskning behövs för att undersöka hur stor bidragande faktor metoden Läsnyckeln är till barnens läslärande.

 • 220.
  Billing, Veronica
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Undervisningsmetoden Läsnyckeln som redskap för den tidiga läsinlärningen: En kvalitativ intervjustudie om fyra pedagogers arbete med Läsnyckeln i förskola, förskoleklass och årskurs ett.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur några pedagoger har uppfattat sitt arbete med undervisningsmetoden Läsnyckeln i sin läsundervisning i förskola, förskoleklass och årskurs ett. Läsnyckeln är ett undervisningsredskap som används i den tidiga läsinlärningen för att stimulera elevers nyfikenhet och intresse för bokstäver. Studiens syfte preciserades i följande frågeställning: Vilka fördelar uppfattar pedagoger med att använda metoden Läsnyckeln till undervisning i läsning?Studien innefattar fyra pedagogers arbete med Läsnyckeln i förskola, förskoleklass och årskurs ett. Arbetet har utgått från det sociokulturella perspektivet. Kvalitativ metod valdes till arbetet och halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger, på fyra olika skolor i mellersta Sverige, har genomförts. Resultatet från undersökningen visade att elevernas intresse för bokstäver och läsning väcktes i samband med lästräningen. Det framkom att många av barnen som deltagit i arbetet med Läsnyckeln knäckte läskoden i förskolan och förskoleklass, vilket enligt tidigare forskning visat sig vara fördelaktigt för elevers fortsatta läsutveckling. Vidare forskning behövs för att undersöka hur stor bidragande faktor metoden Läsnyckeln är till barnens läslärande.

 • 221.
  Billman, Sabina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Lärares uppfattningar om elevers språkligasvårigheter i matematiska textuppgifter: En enkätundersökning om undervisningsstrategier somkan underlätta förståelsen för elever i årskurs 1-62015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I studien undersöks vilka språkliga aspekter lärare anser kan försvåra för elever ochvilka undervisningsstrategier lärarna använder för att underlätta elevers förståelse avmatematiska textuppgifter. Detta undersöktes genom en webbaserad enkät där 40matematikundervisande grundskollärare för elever årskurs 1-6 deltog. Enkätenskapades med utgångspunkt från forskning behandlad i Billman (2014). Resultatetfrån enkätundersökningen visar att samtliga lärare upplevt att elever haft svårigheteratt förstå textuppgifter. Resultatet visar även att de tre främsta orsakerna, enligtlärarna, till att elever inte förstår matematiska textuppgifter är Att texten är lång, Atteleverna fokuserar på ord som sinalerar räknesätt och Att eleverna inte förstår begrepp. De tvåvanligaste strategierna som lärarna använder för att underlätta elevers förståelse är attläsa för eleverna och förklara svåra ord och begrepp. I resultatet framkommer även attlärarna använder strategin att förklara ord som signalerar räknesätt samtidigt som de självaanser att orsaken till svårigheter är att eleverna fokuserar på ord som sinalerar räknesätt,vilket också forskning visar. Slutsatsen är att lärare använder flera olika strategier ochatt textuppgifters utformning verkar ha stor betydelse för vilken strategi lärare väljeratt använda för att underlätta elevers förståelse.

 • 222.
  Billman, Sabina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Språket i matematikens textuppgifter: En litteraturstudie om svårigheter i textuppgifter och undervisningsstrategier som kan underlätta förståelsen för elever i årskurs 1-32014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Elever arbetar ofta med textuppgifter när de arbetar med matematisk problemlösning och förståelsen av textuppgifter kan vara problematisk för många elever. Som lärare är det viktigt att veta vad som är svårt och vad som kan underlätta förståelsen för elever. I denna litteraturstudie undersöks vilka språkliga aspekter som kan försvåra för elever i årskurs 1-3 när de läser matematiska textuppgifter samt vilka undervisningsstrategier som kan underlätta förståelsen. Studier på svenska och engelska från år 2000-2014 togs fram genom en systematisk sökning i databaserna LIBRIS och ERIC. Resultatet visar att begrepp, symboler och siffersymboler kan försvåra förståelsen. En studie visar att textförståelse är den största bristen medan en annan studie visar att det är i valet av räknesätt det brister. I resultatet tas strategin mental modeling upp som handlar om att skapa mentala bilder och åtta andra förslag som kan underlätta förståelsen, till exempel att elever kan skriva egna matematiska problem och att de behöver god tid på sig att förstå texter. I diskussionen tas upp hur dessa undervisningsstrategier kan minska de språkliga aspekter som försvårar. Elever kan få bättre förståelse för språket om de skriver egna textuppgifter eller om lärare vidgar elevers matematiska ordförråd genom att vara ”tvåspråkiga”. Det råder delade meningar om elever verkligen behöver lära sig speciella strategier för att förstå matematiska texter.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 223.
  Birgersson, Sophia
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Att språka för att lära: Tala, lyssna och samtala i svenskämnet i grundskolans årskurs 1–32019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka vilka arbetssätt lärare i årskurs 1–3 använder inom ämnet svenska och hur arbetssätten kan bidra till elevers förmågor att tala, lyssna och samtala i klassrummet. Den här studien kommer även att ta upp lärarnas uppfattningar kring möjligheter och utmaningar i elevers språkbruk, framförallt i kommunikation med andra elever. Som teoretiskt ramverk kommer en sociokulturell teori om språkets och lärandets sociala funktion att användas. Då data- och undersökningstyperna bör vara lika kommer studien utifrån problemområde och frågeställningar att utgå från en kvalitativ intervjustudie. I examensarbetets avslutande del kommer en diskussion föras om resultat om de olika arbetssättens relevans för elevers utvecklande av att tala, lyssna och samtala inom svenskämnet.

 • 224.
  Birgersson, Sophia
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Att språka för att lära: Tala, lyssna och samtala i svenskämnet i grundskolans årskurs F–32019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka lärares uppfattningar kring olika arbetssätts inverkan på elevers talande, lyssnande och samtalande inom svenskämnet. Intresset var att synliggöra hur lärare lägger upp undervisningen för att främja elevers språkutveckling. Som teoretiskt ramverk har en sociokulturell teori om språkets och lärandets sociala funktion använts. Intervjuer har genomförts med sju lärare verksamma i ämnet svenska i årskurserna F-3.

  I examensarbetets avslutande del förs en diskussion om resultatet av de olika arbetssättens relevans för elevers utvecklande av att tala, lyssna och samtala inom svenskämnet. Resultatet visar att en metod som de flesta lärare använder är visualisering för att få liv i akademiska koncept med visuella och praktiska inlärningsupplevelser. Lärarna försöker även hjälpa sina elever att förstå hur det de lärt sig i skolan kan tillämpas i samhället. Många lärare nämnde det kooperativa lärandet där de använder sig av bland annat EPA, APE, axelkompisar och små gruppdiskussioner. Det alla hade gemensamt var att de upplever att det är viktigt med att ha en tydlig instruktion, även om metoden är bra så kan den lätt fallera på otydlighet från läraren.

 • 225.
  Bjarnestam, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Hur bedöms elevers skrift i ämnet engelska? – enstudie av 10 lärares metoder och strategier2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete diskuterar frågan hur lärare i engelska praktiskt arbetar med att bedöma

  elevers textproduktioner. Tio lärare intervjuades (24 frågor) och deras svar jämförs med

  internationella forskningsrapporter i ämnet på grund av att det var svårt att hitta forskning om

  bedömningsmetoder eller modeller gällande engelska elevtexter i Sverige.

  Frågor som behandlas i arbetet tar upp begrepp såsom formativ eller summativ bedömning och

  hur de intervjuade lärarna använder sig av bedömningsmodeller för text. Dessutom diskuteras

  hur dessa lärare uppfattar den tillgängliga arbetstid de har för att utföra bedömningar.

  Intervjusvar visade på att lärare i engelska i Sverige idag arbetar formativt med syfte att få

  elever/studenter att lära sig om och förstå förbättringar/modifieringar av sina texter snarare än

  att enbart få reda på ett visst betyg/bedömning. Svar visade även att lärare

  inte använder

  standardiserade bedömningsmetoder för skrift utan oftast har utarbetat sin egen metod, vanligen

  baserad på "erfarenhet" av uppsatsrättning och på bedömningsanvisningar från Skolverkets

  nationella prov. Dessutom gav intervjusvaren svar på frågan om "arbetstid" att alla lärare

  upplever tidsbrist då det gäller att likvärdigt kunna hinna med att bedöma sina elevers engelska

  textproduktioner.

  De svenska intervjuresultaten jämförs med internationella rapporter gällande textbedömning av

  studenters texter på engelska från Taiwan, Iran och Kina och resultaten visar på relativt stora

  skillnader i bedömningsmetoder gentemot svenska förhållanden. Däremot visar resultaten på

  att formativa bedömningsmetoder är på frammarsch globalt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 226.
  Bjärkdal Magnusson, Charlotte
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Matematiksvårigheter – vad är det? Lärares erfarenheter och elevers svårigheter i årskurs 7 – en fallstudie2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 227.
  Björk, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Högläsning ur skönlitteratur i skolan år 4-6: En studie kring lärares syn av högläsning i skolan år 4-62016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie handlar om ämnet högläsning av skönlitteratur och inriktar sig på skolåren 4-6. Syftet med arbetet är att se hur lärares syn på högläsning av skönlitteratur är samt hur man kan använda sig av det för lärande i skolan. För att få svar på detta gjordes en kvalitativ undersökning genom intervju med 6 olika lärare som arbetar i skolår 1-6. Detta för att se om lärarnas syn skiljer sig åt mellan de tidigare åren jämfört med mellanåren i skolan. Utöver intervjuerna studerades redan existerande forskning som behandlar skönlitteratur och högläsning.

  Tidigare forskning visade att högläsningen har många olika användningsområden samt bidrar till elevens språkutveckling på många olika sätt. Forskningen visar på att det är betydelsefullt och viktigt att läsa högt, speciellt i skolår 4-6.

  Resultatet visar att lärarna väljer ut högläsningsböcker av många olika skäl, bland annat för att stärka gruppkänslan och sammanhållningen i klassen samt för att binda ihop skönlitteraturen med andra teoretiska ämnen som man arbetar med i skolan. Högläsning kan även användas för att få en avslappnande stund tillsammans. Lärare tyckte att högläsning absolut är viktigt i skolår 4-6, kanske till och med ännu viktigare än i skolår 1-3 eftersom man kan arbeta med texterna på ett mycket djupare sätt. Resultatet visar också att samtliga lärare tycker att högläsningen är viktig och bidrar med positiva effekter för elevernas språkutveckling.

 • 228.
  Björk, Mikaela
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Pers, Elina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Fria och lärarstyrda bildaktiviteter: En studie om fem pedagogers förhållningssätt inom bildskapande i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap om hur pedagoger arbetar med barns bildskapande. Studien innefattade även att få en inblick i hur pedagogerna arbetar för att minska könsstereotypa skillnader i barns bildskapande. Vi använder oss av kvalitativa gruppintervjuer på två förskolor för att synliggöra pedagogernas erfarenheter och uppfattningar om deras arbete inom bildskapande. Den sociokulturella teorin samt teorin om genusordning är verktyg för att analysera pedagogernas uttalanden och därmed få syn på olika förhållningssätt som råder på dessa förskolor. Resultatet visar att pedagogerna har en medvetenhet om att barns bildskapande är en viktig kommunikationsform, samt att det kan användas för att tillägna sig kunskaper i andra ämnen men även för att bildskapandet har ett värde i sig. Därför är bildskapande i olika former någonting som ingår i förskolornas vardag, både som fria och lärarstyrda aktiviteter. Vidare uppvisar pedagogerna en medvetenhet om att det råder olikheter i flickors och pojkars bildskapande, vilka de försöker minska genom att ha ett jämställt förhållningssätt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 229.
  Björling, Annette
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Lära naturvetenskap utomhus med kropp och sinnen: En studie om utomhuspedagogik och elevers möjlighet till kroppsligt lärande i naturorienterande ämnen i årskurserna 1–32016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta reda på hur elever inom årskurserna 1–3

  använder kroppen i sitt lärande av NO i utomhusundervisningen och vad de får

  möjlighet att lära sig. För att besvara syftet användes kvalitativa metoder i form av

  observationer i tre klasser och kompletterande intervjuer med fyra lärare, för att ta

  reda på vad eleverna får möjlighet att lära sig, hur de använder kroppen och sina

  sinnen i sitt lärande och vilken betydelse läraren har för elevernas möjligheter att

  lära sig genom kroppsligt lärande i utomhusundervisningen i NO. En

  innehållsanalys av det insamlade materialet gjordes, där mönster, likheter och

  skillnader urskildes och kategorier identifierades. Resultatet visar på att eleverna

  framförallt får möjlighet att lära sig ämnet biologi i NO-undervisningen utomhus

  och att det främst är delarna året runt i naturen samt metoder och arbetssätt ur

  läroplanens centrala innehåll som används i undervisningen. Det framkommer

  skillnader i hur lärarna arbetar med förmågorna i NO och vad eleven får möjlighet

  att lära sig genom kroppen och sinnena. Dessa skillnader var exempelvis hur ofta

  eleverna fick möjlighet att vara utomhus, vilket specifikt innehåll eleverna fick

  möta samt vilka föremål läraren väljer att arbeta med i utomhusundervisningen.

 • 230.
  Björling, Annette
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Utomhuspedagogikens betydelse för elevers lärande i ekologi: En systematisk litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att med hjälp av tidigare forskning undersöka på vilket sätt utomhuspedagogik kan bidra till förståelsen av ekologi för elever i årskurs F-6. Metoden är en systematisk litteraturstudie. Sökningarna har skett via avhandlingar.se, NorDiNa, Summon och ERIC(Ebsco). Metod, urval och sökprocesser är tydligt beskrivna och studien är på så vis öppen för granskning.

  Denna studie visar att elever får genom utomhuspedagogiken erfarenheter och upplevelser, både att minnas och att samarbeta kring. I kommunikationen och reflektionen som sker i klassrummet när eleverna får växla mellan att vara både utom-och inomhus, ger eleverna möjlighet att utveckla förmågan att läsa naturen. Utomhuspedagogiken bidrar till att eleverna får använda både teori och praktik och att hela kroppen ingår i lärandet. Av största vikt är lärarens förmåga att planera och genomföra utomhuspedagogisk undervisning för att kunna lägga grunden, bygga vidare och fördjupa elevens lärande om ekologi. Det som inverkar på elevens lärande är tillgången och kvaliteten på utemiljön. Slutsatsen blir att utomhuspedagogiken utgör ett viktigt komplement till den traditionella klassrumsundervisningen för att utveckla elevernas förmåga att förstå sambanden i ekosystem, näringsvävar och energiflöden.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 231.
  Björling, Annette
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Utomhuspedagogikens betydelse för elevers lärande i ekologi: En systematisk litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att med hjälp av tidigare forskning undersöka på vilket sätt utomhuspedagogik kan bidra till förståelsen av ekologi för elever i årskurs F-6. Metoden är en systematisk litteraturstudie. Sökningarna har skett via avhandlingar.se, NorDiNa, Summon och ERIC(Ebsco). Metod, urval och sökprocesser är tydligt beskrivna och studien är på så vis öppen för granskning.

  Denna studie visar att elever får genom utomhuspedagogiken erfarenheter och upplevelser, både att minnas och att samarbeta kring. I kommunikationen och reflektionen som sker i klassrummet när eleverna får växla mellan att vara både utom- och inomhus, ger eleverna möjlighet att utveckla förmågan att läsa naturen. Utomhuspedagogiken bidrar till att eleverna får använda både teori och praktik och att hela kroppen ingår i lärandet. Av största vikt är lärarens förmåga att planera och genomföra utomhuspedagogisk undervisning för att kunna lägga grunden, bygga vidare och fördjupa elevens lärande om ekologi. Det som inverkar på elevens lärande är tillgången och kvaliteten på utemiljön. Slutsatsen blir att utomhuspedagogiken utgör ett viktigt komplement till den traditionella klassrumsundervisningen för att utveckla elevernas förmåga att förstå sambanden i ekosystem, näringsvävar och energiflöden.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 232.
  Björnbom, Joanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Elever med särskild begåvning i matematik: Lärares beskrivningar av att identifiera elever med särskild begåvning i matematik2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har genomförts i syfte att ta reda på vad som kännetecknar lärares beskrivningar av att identifiera elever med särskild begåvning i matematik. Vilka metoder lärare använder för att identifiera dessa elever. I studien har en kvantitativ enkät med 18 stycken lärare genomförts på åtta olika skolor inom en kommun. Utöver det har en kvalitativ halvstrukturerad intervju genomförts med en lärare från en av ovan nämnda skolor. Studien visar att lärare har en medvetenhet om elever med särskild begåvning i matematik. Lärarna använder varierade metoder för att identifiera dessa elever, exempelvis i samtal, på prov och i det dagliga arbetet. Vid dessa tillfällen kan eleverna identifieras vid att de är positiva, motiverade, snabba och framför allt kreativa. Lärarna anser att det är viktigt att elever med särskild begåvning får möta en utmanade och utvecklande undervisning. Annars riskerar de att bli uttråkade och ge upp. Lärarna uttrycker att det är ett intressant ämne men det behövs mer dialog, information samt riktlinjer kring elever med särskild begåvning i matematik.

 • 233.
  Björnbom, Joanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Särskilt begåvade elever: En litteraturstudie om hur lärare kan identifiera elever med särskild begåvning i matematik2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna systematiska litteraturstudie har syftet att ta reda på vad tidigare forskning säger om hur lärare kan identifiera elever med en särskild begåvning i matematik. Hur dessa elever utmärker sig och vad som är deras kännetecken samt egenskaper. Hur lärare kan arbeta för att synliggöra dessa egenskaper för att kunna identifiera elever med särskild begåvning i matematik. För att besvara studiens frågeställning har en systematisk litteraturstudie använts vilket innebär att svaret sökts i tidigare forskning. Denna systematiska litteraturstudie har hämtat litteratur som behandlar forskningsområdet från databaserna Eric, Summon och Libris. Resultatet av studien visar att de särskilt begåvade eleverna kan identifieras genom elevernas enskilda arbete, prov och tester samt muntlig kommunikation. I identifieringen måste lärarna vara medvetna om att egenskaperna kan skilja sig åt mellan de särskilt begåvade eleverna. Eleverna kan identifieras genom egenskaper som att de är snabba, nyfikna, positiva och engagerande. Det är en fördel i

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 234.
  Björnson, Anders
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Läsförmåga och matematiska resonemang: Relationen mellan läsförmåga och resonemangsförmåga2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ett starkt samband mellan elevers läsförmåga och deras prestationer i matematik har konstaterats i tidigare forskning. Syftet med detta examensarbete är att, utifrån aktuell forskning, undersöka om och i så fall hur läsförmåga och förmågan att föra matematiska resonemang samverkar när elever i årskurs 4-6 löser matematiska problem och uppgifter som beskrivs i skriven text. Ur syftet preciseras frågeställningen: På vilket sätt är läsförmåga och matematisk resonemangsförmåga kopplade till varandra? Syfte och frågeställning har undersökts i form av en systematisk litteraturstudie som inneburit att vetenskaplig forskning har sökts, granskats och analyserats. Den litteratur som uppfyllt på förhand ställda krav och därmed valts att ingå i studien har analyserats med hjälp av en innehållsanalys. Resultatet av litteraturstudien varken bekräftar eller avfärdar att en överlappning mellan läsförmåga och resonemangsförmåga skulle existera. Däremot pekar flera av studierna på att ett samspel mellan dessa skilda förmågor finns och är aktivt vid elevers arbete med matematiska textuppgifter. Ur resultatet tolkas några möjliga konsekvenser för undervisningen i grundskolans årskurs 4-6 fram: Undervisning som omfattar matematiska uppgifter och problem bör planeras ur såväl språkligt som matematiskt perspektiv. Eleverna bör ges rikliga möjligheter att träna såväl förmågan att läsa och tolka uppgiftstexter som den matematiska resonemangsförmågan. Detta sker lämpligen i arbetsformer där eleverna ges möjlighet till social interaktion.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 235.
  Björnson, Anders
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Läsning och resonemang vid elevers arbete med textfrågor i matematiken: Betydelsen av lässtöd för elevers resonemangsförmåga under arbetet med textfrågor i matematiken2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker om stöd vid läsningen av textbaserade matematikuppgifter har betydelse för elevers resonemang när de sedan löser uppgiften. Studien riktar sig mot elever i årskurs 4-6. De typer av resonemang som undersöks är imitativa och kreativa matematiska resonemang. Sex par elever i årskurs 6 fick arbeta med att läsa och lösa en textbaserad matematikuppgift. Innan de började med uppgiften fick tre av paren lässtöd i form av en genomgång av två lässtrategier som de uppmanades att använda vid läsningen av uppgiftstexten. Efter genomförandet analyserades huruvida eleverna kom fram till rätt svar på uppgiften, vilka lässtrategier eleverna använde vid läsningen av uppgiftstexten och vilken typ av resonemang de använde vid arbetet med att lösa uppgiften. Resultatet visar att de elever som fick lässtöd använde de lässtrategier som ingick i lässtödet vid läsning av uppgiftstexten och av kreativa matematiska resonemang vid arbetet med att lösa uppgiften. De par som kom fram till rätt svar på uppgiften hade fått lässtöd.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 236.
  Björnson, Malin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Lärares uppfattningar om elevers läsintresse i årskurs F-3: En intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ett av lärares och skolors uppdrag är att stimulera elevers läsintresse i ämnet svenska, samt se till att eleverna tillgodogör sig kunskap genom läsning. Det finns mycket forskning kring ämnet läsintresse, och vad som motiverar eleverna till att utveckla detta.

  Syftet med denna studie är att undersöka lärares uppfattningar kring vad som bidrar till att elever utvecklar läsintresse samt hur lärare konkret arbetar med att stimulera elevers läsintresse.

  Studien omfattar 6 kvalitativa intervjuer med lärare i årskurs F-3 och har ett sociokulturellt perspektiv med en fenomenografisk ansats.

  I studien framkommer det att lärarna anser att hemmen och val av bok är faktorer som bidrar till elevers läsintresse. För att stimulera eleverna till att utveckla läsintresse arbetade lärarna med läsgrupper, högläsning, tyst läsning och samarbeten med bibliotek.

  Studien bidrar till att öka kunskap om elevers läsintresse samt hur lärare kan arbeta med detta.

 • 237.
  Björnson, Malin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Vad bidrar till att elever utvecklar ett läsintresse och hur arbetar verksamma lärare för att stimulera detta?: En studie om lärares uppfattningar av teorier och arbetssätt som syftar till att öka elevers lust att läsa.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att med kvalitativa intervjuer som metod undersöka lärares uppfattningar om elevers läsintresse samt hur verksamma lärare uppfattar att de arbetar med detta. Studien omfattar verksamma lärare i årskurs 1–3 och har ett sociokulturellt perspektiv med en fenomenografisk ansats.

 • 238.
  Björnson, Zanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  "Jag lyckas ju ändå aldrig komma på rätt svar": En studie om vilka affektiva faktorer som samverkar med elevers problemlösningsförmåga i åk 5, 7 och 92016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien undersöker sambandet mellan affektiva faktorer och matematisk problemlösningsförmåga i årskurserna 5, 7 och 9. Utgångspunkt tas i forskning som visat att affekter som inkluderar attityder, känslor och "beliefs" påverkar elevers förmåga att lösa matematiska problem. Studien omfattar 120 elever som deltagit genom att fylla i enkäter bestående av problemlösningsuppgifter och frågor gällande affektiva faktorer. Resultatet visar att det finns en diskrepans i hur sambandet ser ut i de olika årskurserna samt gällande vilka affektiva faktorer som har ett samband med problemlösningsförmågan. De yngre eleverna tenderar att påverkas mer av känslor som uppkommer under problemlösning vid framgång eller misslyckande medan de äldre eleverna istället påverkas av sina attityder till matematik och sig själv som problemlösare.

 • 239.
  Björnson, Zanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Motivation och framgångsrik problemlösning: En studie om vilka faktorer som påverkar elevernas möjlighet till framgångsrik problemlösning2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att få kunskap om vilka samband det enligt tidigare

  forskning finns mellan motivation och problemlösning. Vidare har syftet varit att

  undersöka vilka motivationsrelaterade faktorer som påverkar elevernas

  problemlösning. Studiens frågeställningar har besvarat i form av en systematisk

  litteraturstudie. Resultatet visar att sambanden mellan motivation och problemlösning

  ofta är kopplade till olika affekter, uppfattningar och förväntningar. Vidare

  konstateras att attityder, förmågan att kontrollera sina känslor och lärarens beteende

  är viktiga motivationsrelaterade faktorer som påverkar elevernas

  problemlösningsförmåga. Dessa faktorer grundar sig ofta i tidigare upplevelser av

  problemlösning.

 • 240.
  Blanck, Maria
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Granqvist, Madeleine
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Bildskapande aktiviteter i förskolans utbildning: En studie om hur förskollärare uppfattar uppdraget att bedriva bildskapande aktiviteter i sin undervisning2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Förskolan är en grundläggande utbildning där barnen påbörjar sitt livslånga lärande. Syftet med denna studie är att synliggöra hur några förskollärare använder bildskapande aktiviteter i sin undervisning för att stödja och stimulera barnens utveckling och lärande. Vi finner det intressant för vår studie att förskolans läroplan reviderats och begreppen ”utbildning” och ”undervisning” skrivs fram mer än tidigare. Den metod vi använt oss av är kvalitativ intervju. Då det är förskollärare som bär huvudansvaret för undervisningen har vi intervjuat sex förskollärare i insamlandet av vårt empiriska material. I analysarbetet har vi använt oss av ett sociokulturellt perspektiv, vilket hjälpt oss att få syn på förskollärarnas förhållningssätt i bildskapande aktiviteter.

  I studiens resultat synliggörs en pedagogisk medvetenhet bland de intervjuade förskollärarna om fördelarna med att använda bildskapande aktiviteter i sin undervisning men de uttryckte även en vilja att ge barnen mer inflytande över bildskapande aktiviteter. En utmaning som identifierats i vårt resultat är att förskollärarna i denna studie inte nämner hur de använder digitala verktyg kopplade till skapande aktiviteter i den utsträckning som förskolans läroplan anger. Vår tolkning är att en av anledningarna kan vara att det endast gått ett halvår sedan implementeringen av den reviderade läroplanen trädde i kraft och att den fortfarande är under process. En av studiens slutsatser är att det huvudsakliga syftet med de bildskapande aktiviteter var att det används som en metod för att konkretisera lärandet i andra läroplansmål och att undervisningen av bild som ämne inte är ett lika etablerat inslag i förskolans utbildning. En annan av studiens slutsatser är att förskollärarna belyser vikten av bildskapande aktiviteter som både ett kommunikation-och uttrycksmedel samt som en stor del av den sociala gemenskapen på förskolan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 241.
  Blees, Sara
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Högläsningens betydelse för barns språkutveckling: Pedagogernas syn och arbete med högläsning i förskolan.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetet behandlar förskollärares syn på högläsningens betydelse för barns språkutveckling. Jag har fokuserat på hur förskollärarna arbetar med högläsning för att den ska bli språkutvecklande för barnen. Jag har en kvalitativ metod och genomfört fyra halvstrukturerade intervjuer för att höra pedagogernas uppfattningar och erfarenheter av högläsning på förskolan. Den tidigare forskningen tar upp vikten av högläsning i relation till språkutveckling samt arbetssätt som förskollärarna kan använda sig av för att arbeta med högläsning och uppnå dess fulla potential. Arbetet utgår från den sociokulturella teorin och fokuserar även på den pedagogiska ämneskunskapen. Resultatet kopplas sedan till den teoretiska bakgrunden samt mina egna tankar och erfarenheter kring ämnet. Resultatet av mina intervjuer visar att pedagogerna ofta för samtal med barnen och arbetar språkutvecklande under högläsningssituationerna men att det finns möjligheter till att utveckla arbetet både innan och efter en situation för att uppnå en högre kvalité på högläsningen i förskolan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 242.
  Blind, Sofie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Livsfrågor: Vad, hur och varför?: En systematisk litteraturstudie kring livsfrågornas plats i religionskunskapsundervisningen i grundskolan.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vad tidigare forskning säger om livsfrågor i relation till religionskunskap i grundskolans tidigare år. Den metod som har använts är en systematisk litteraturstudie vilket innebär att vetenskaplig litteratur inom området har sökts, valts ut och analyserats.

  Sammanfattningsvis visar litteraturstudiens resultat att det finns flera möjliga svar på de didaktiska frågorna vad, hur och varför gällande livsfrågor kopplat till religionsundervisningen. Angående vad livsfrågor är framkommer att frågor som är aktuella för eleverna och personligt angelägna frågor är livsfrågor. Resultatet visar att det finns livsfrågor som anses vara för personliga för att behandlas i livsfrågeundervisningen samtidigt som frågorna inte helt kan sakna personlig anknytning. Vilka frågor som ska behandlas är öppet men det framkommer att elevernas egna frågor är viktiga samt frågor som är aktuella. Resultatet belyser att det finns en didaktisk osäkerhet bland lärare hur undervisningen kring livsfrågor ska gå till. Resultatet visar att det finns skäl till och möjligheter att förena ett ämnesstoff och elevernas egna erfarenheter i undervisningen. Angående varför livsfrågor ska ingå i religionsundervisningen framkommer tre motiveringar: livsfrågorna har ett egenvärde, livsfrågorna kan bidra med något i religionskunskapen och livsfrågor är något som möjligen kan vara intressanta för många människor.

 • 243.
  Blind, Sofie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Lärares uppfattningar om och undervisning kring livsfrågor i årskurs F-32017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i årskurs F-3 uppfattar begreppet livsfrågor och om/hur de undervisar kring livsfrågor. Syftet konkretiseras genom frågeställningarna: Vad är lärarnas uppfattningar om livsfrågor? Hur undervisar lärarna kring livsfrågor? Kopplar lärarna livsfrågor till specifika ämnen? En kvalitativ undersökningsmetod har använts: data har samlats in genom kvalitativa intervjuer, sedan har data bearbetats och innehållsanalyserats.

  Sammanfattningsvis visar studiens resultat att det finns flera möjliga svar på frågeställningarna beroende på vem man frågar. Angående lärares uppfattningar om livsfrågor ger lärarna uttryck för att livsfrågor innefattar mycket, men vad som inryms i mycket verkar utgå från lärarnas personliga uppfattningar. Resultatet visar att lärarna anser att livsfrågor är ett viktigt ämne. Det framgår att undervisning kring livsfrågor bör ske genomlöpande under elevernas hela skoltid. Vidare visar resultatet att undervisning kring livsfrågor sker genom olika metoder, både oplanerat och planerat. Resultatet belyser att det är individuellt vilket/vilka ämnen lärarna kopplar samman livsfrågor med. Studien visar också att lärarnas uppfattningar kring livsfrågor i vissa avseenden skiljer sig mot den tidigare forskningen. En möjlig förklaring kan vara att forskningen fokuserar på livsfrågor i relation till religionskunskap vilket det i resultatet framgår att lärarna inte gör i lika stor utsträckning. Slutligen är det problematiskt utifrån studiens resultat att avgöra om lärarna utgår från deras personliga uppfattningar gällande livsfrågor och/eller utifrån styrdokumentens riktlinjer.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 244.
  Blinn, Jennifer
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Tvärvetenskapligt arbete i grundskolan: En litteraturstudie om lärares uppfattningar och andra faktorer som påverkar integrering av naturvetenskap med andra ämnen2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna systematiska litteraturstudie undersöker lärares uppfattningar om tvärvetenskapligt arbete i grundskolan samt olika faktorer som påverkar ett lyckat genomförande av tvärvetenskaplig undervisning i grundskolan. Genom en systematisk databassökning med specifika sökord och urvalskritier, har vetenskapliga artiklar granskats för deras relevans att svara på undersökningens frågor. En innehållsanalys av valda artiklar har gjorts för att identifiera liknelser eller tema i artiklarna. Den mest enhälliga fördel lärarna rapporterade var att elever blev mer intresserade, motiverade och engagerad i skolarbetet när undervisning var tematisk/tvärvetenskaplig. Dessutom har lärarna höjt sina förväntningar på andraspråkseleverna och rapporterade färre beteendeproblem i klassrummet. Nackdelar av metoden som lärarna rapporterade var att tvärvetenskapligt arbete är tidskrävande, ämneskunskap kan minskas och att bullrigare klassrum kan vara en utmaning för elever med svårigheter. Utbildning i tvärvetenskapligt arbete utvecklar, bland annat, lärarestudenters pedagogiska strategier och syn på hur naturvetenskap kan läras ut. För att tvärvetenskaplig undervisning ska vara framgångsrik krävs tid, resurser, stöd och utbildning. Litteraturen visar att grundskollärarna behöver mer kunskap och erfarenhet att kombinera ämnen men också tid att utveckla förmågan att reflektera över sina egna åsikter om olika undervisningsmetoder.

 • 245.
  Blom, Evelina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Elevers känsloreaktioner av högläsning och efterkommande samtal: Enkätstudie i en F-3-skola2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka om känsloreaktionerna inför högläsning och boksamtal skiljer mellan elever som kommit olika långt i sin läsutveckling i årskurs tre och om känsloreaktionerna blir olika beroende på elevernas läsförmåga. Undersökningen gjordes med en enkätundersökning byggd på Swedish Core Affect Scale. Eleverna uppmanades att svara på en enkät med sex motsatta adjektiv efter ett högläsningsmoment och även återigen efter efterföljande boksamtal. Eleverna svarade först på hur de upplevde högläsningsmomentet och sedan hur de upplevde boksamtalet.

  Studien visar att elever som kommit längre i sin läsutveckling tenderar att vara mindre aktiva, mer missnöjda och samtidigt uppleva mer uttråkning och sömnighet vid högläsning i jämförelse med elever som inte kommit lika långt. Studien visar även att båda grupperna framförallt och tydligt upplever ett lugn och avslappning vid högläsningen. När momentet högläsning övergick till samtal visade eleverna som inte kommit lika långt i läsutveckling den största förändringen i känsloreaktioner. De blev mer nervösa och negativt inställda.

 • 246.
  Blom, Evelina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Vad är en läsupplevelse?: En litteraturstudie om hur begreppet läsupplevelse används och definieras i läs- och forskningen.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Skolans uppdrag är att rusta eleverna för framtiden där läsning är ett redskap för att inhämta kunskap. PIRLS presenterar en negativ trend gällande svenska elevers läsförmåga och menar att deras resultat kan hjälpa skolor i olika länder att upptäcka styrkor och svagheter i sina skolsystem. Frågan är om vi inte även bör upptäcka styrkor och svagheter i det resultat PIRLS presenterar. Läsupplevelse skrivs fram av forskare som något betydelsefullt så även av PIRLS som menar att läsupplevelsen är något unikt för varje individ och därför inte mätbart. Läsupplevelsens roll blir särskilt problematisk i test som skall anpassas och ta hänsyn till elever från olika kulturer.

  Med hjälp av en systematisk litteraturstudie över tidigare forskning inom ämnesområdet, analyseras läsupplevelse som begrepp samt hur läsupplevelse används och definieras av Skolverket, PIRLS och forskare inom läsning och läsundervisning. Den slutsats jag kom fram till är att läsupplevelse anses vara mycket betydelsefullt, ska betygsättas och arbetas med i undervisningen men används med olika betydelse i olika sammanhang och definieras inte. En annan upptäckt är att läs- och skrivforskare då de argumenterar för läsförståelsestrategier inte nämner läsupplevelse på samma sätt och mer sällan i jämförelse med forskare som argumenterar för betydelsen av boksamtal.

 • 247.
  Blom, Linda-Marie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  ”Två lärare - stanna eller gå”: En kritisk diskursanalys av lärarskap2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med följande studie är att diskutera hur synen på lärarskap kan

  påverkas av de diskurser som manifesteras i radioprogrammet Två lärare – stanna

  eller gå, avsnitt 1 i programserien Tendens i Sveriges Radio som sändes den 4

  november 2013. Den metod som används är en kritisk diskursanalys inspirerad av

  Norman Faircloughs tredimensionella analysmodell. Studiens resultat visar på att

  det är en problemorienterad lärardiskurs som präglar programmets berättelser om

  lärarskap med inslag av en marknadsorienterad lärarskapskontext och en dialogisk,

  kommunikativt orienterad lärarskapskontext.

 • 248.
  Blom, Linda-Marie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  ”Två lärare - stanna eller gå”: En kritisk diskursanalys av lärarskap2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med följande studie är att diskutera hur synen på lärarskap kan

  påverkas av de diskurser som manifesteras i radioprogrammet Två lärare – stanna

  eller gå, avsnitt 1 i programserien Tendens i Sveriges Radio som sändes den 4

  november 2013. Den metod som används är en kritisk diskursanalys inspirerad av

  Norman Faircloughs tredimensionella analysmodell. Studiens resultat visar på att

  det är en problemorienterad lärardiskurs som präglar programmets berättelser om

  lärarskap med inslag av en marknadsorienterad lärarskapskontext och en dialogisk,

  kommunikativt orienterad lärarskapskontext.

 • 249.
  Blom, Nathalie
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Forsberg Liifv, Mikaela
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Flerspråkiga barn i förskolan: En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med flerspråkiga2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att bidra med ökad kunskap för hur några förskollärare beskriver att de arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling. Både statistik och tidigare forskning lyfter att flerspråkiga barn har ökat i förskolan, vilket betyder att det är viktigt att ha kunskap om flerspråkiga barns språkutveckling. Vi undersöker hur förskollärarna beskriver att de arbetar med flerspråkiga barn för att stimulera barns modersmål och majoritetsspråk. För att få svar på vårt syfte har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Vi har intervjuat sex stycken förskollärare på fyra olika förskolor. Vi har analyserat datainsamlingen utifrån ett sociokulturellt perspektiv.

  I resultatet beskriver förskollärarna hur de arbetar med majoritetsspråk och modersmål i förskolan. De använder bland annat högläsning, sång, multimodala medier, rim och ramsor, kroppsspråk och bilder för att stimulera språket. Förskollärarna beskriver att vårdnadshavarnas roll är betydelsefull då de har kunskaper om sitt barn som förskollärarna kan ta del av. Vårdnadshavarna är alltså till stor hjälp för att stimulera barns modersmål. Även miljö och material har stor betydelse för barns språkutveckling. Modersmålet är en grund för lärande i andra ämneskunskaper och vidare språkutveckling.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 250.
  Blom, Sandra
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Matematiska problem i undervisningen: En intervjustudie med sex lärare i årskurs 1-3 på tre skolor om hur de arbetar med matematiska problem2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att få kunskap om vilka matematiska problem som används i skolan, samt hur lärares arbete ser ut kring dessa. Syftet har upp-fyllts genom att svar sökts på två frågeställningar: vilka matematiska problem an-vänds i undervisningen i årskurs 1-3 och hur arbetar lärare med dessa problem. Svaren har sökts genom kvalitativa lärarintervjuer som utgått från en intervju-guide. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att sedan analyseras med hjälp av en innehållsanalys. Studiens resultat visar att lärare har olika uppfattning-ar kring hur ett matematiskt problem ska se ut. Enighet finns dock kring att pro-blemet ska vara lätt att förstå, ha olika lösningsmetoder, samt att eleverna ska kunna rita upp problemet. Resultatet visar även att lärare arbetar med matematiska problem på olika sätt. Ett mönster kan dock ses i att de flesta lärare har introdukt-ion, eget arbete (enskilt eller i grupp) och sedan en eventuell genomgång.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
2345678 201 - 250 of 2030
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf