du.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
2345678 201 - 250 of 722
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201. Hecht, Christian
  Fallstudier kring ordinlärning med bild, text och samtal.2004Inngår i: Text, bild, samhälle. / [ed] Nikula, Kristina, Alanen, Kaisa & Lönnroth, Harry (red.), Tammerfors: Tammerfors universitet, Nordiska språk, Institutionen för språk- och översättningsvetenskap , 2004, s. 113-124Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 202. Hecht, Christian
  Fonologiskt och prosodiskt baserade strategier för L21988Inngår i: Första symposiet om svenska som andraspråk: Vol. 2 Föredrag om utbildning, undervisning och testning. / [ed] Lindberg, Inger & Hyltenstam, Kenneth (red.), Stockholm: Stockholms universitet, Centrum för tvåspråkighetsforskning , 1988, Vol. 2, s. 152-156Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 203. Hecht, Christian
  Introductory courses in Swedish and German1987Inngår i: Papers from the Swedish phonetics conference held in Uppsala, October 17-18 1986 / [ed] Engstrand, Olle (red.), Uppsala: Uppsala University, Department of Linguistics , 1987, s. 98-103Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 204.
  Hecht, Christian
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska som andraspråk.
  Introduktion till att läsa och skriva vetenskaplig text inom svenska som andraspråk2014Manuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
 • 205. Hecht, Christian
  Lärande samtal på tyska2002Inngår i: Samtal i livet och i litteraturen. Conversation in life and in literature / [ed] Melander Marttala, Ulla, Östman, Carin & Kytö, Merja (red.), Uppsala: ASLA , 2002, s. 97-105Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 206. Hecht, Christian
  Lärarlett lärande med litterära texter och hypertexter.2003Inngår i: Språk och lärande. Language and learning. / [ed] Linnarud, Moira & Sandlund, Erica (red.), Uppsala: ASLA , 2003, s. 93-104Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 207.
  Hecht, Christian
  Umeå universitet.
  Språklikhet och språkundervisning: exemplet svenska-tyska1990Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
 • 208. Hecht, Christian
  Svensk‑tysk ordförståelse i främmandespråksundervisningen: Preliminära projektresultat 11990Inngår i: På väg mot ett nytt språk / [ed] Adelswärd, Viveka & Davies, Norman (red.), 1990, s. 193-200Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 209.
  Hedenmalm, Li
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Franska.
  Un discours persuasif: Étude narrative de L'Auberge et Le Horla – deux contes fantastiques de Guy de Maupassant2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [fr]

  Ce mémoire se compose d’une analyse narrative de deux nouvelles fantastiques par Guy de Maupassant : L’Auberge et la seconde version du Horla. La narration du premier de ces contes est extradiégétique, ce qui signifie que le narrateur se trouve en dehors de l’univers fictif. Le deuxième texte, en revanche, est un exemple d’une narration intradiégétique – le narrateur est donc un personnage du récit. Le but principal de l’étude est d’examiner comment le discours du narrateur, selon qu’il est extradiégétique ou intradiégétique, influence la perception des récits et des protagonistes. Pour atteindre cet objectif, nous identifions d’abord quelques stratégies narratives qui sont employées dans les nouvelles afin d’évoquer l’hésitation du lecteur et ainsi créer l’effet fantastique. Nous observons que, suivant le mode de la narration, extradiégétique ou intradiégétique, les stratégies narratives utilisées sont de différentes natures. Elles coopèrent toutefois pour créer un sentiment d’hésitation au lecteur et conduisent donc celui-ci à considérer l’existence du surnaturel dans le monde diégétique. Enfin, nous montrons de plus près comment le discours du narrateur influence la manière dont le lecteur considère le comportement des personnages principaux ainsi que leur santé mentale. Nous voyons que dans tous les deux textes, il n’y a aucun doute que le protagoniste devient finalement fou. Cependant, tandis que le savoir du narrateur omniscient aide enfin le lecteur à résoudre le mystère fantastique dans L’Auberge, le mystère n’est jamais résolu dans Le Horla. Cela semble être attribué à la perception et au savoir limité du narrateur intradiégétique.

 • 210.
  Hedström, Richard
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Mobiltelefonen – ett digitalt verktyg eller ett störningsmoment?: En litteraturstudie om mobiltelefoners inverkan på högstadieelevers textskrivande i ämnet svenska2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken inverkan användandet av mobiltelefoner har på textskrivande i svenskundervisningen för elever i årskurs 7–9. En systematisk litteraturstudie har genomförts för att kartlägga kunskapsläget. Tidigare forskning visar att ett mobiltelefonförbud kan höja i synnerhet de svaga elevernas resultat i skolan, men också att digitala verktyg kan användas för att förbättra elevernas resultat inom vissa delar av språkinlärningen såsom stavning och grammatik. Resultaten visar att de flesta lärare tillåter viss användning av mobiltelefoner i klassrummet, men att eleverna föredrar att använda datorer framför mobiltelefoner för skolrelaterade uppgifter. Litteraturstudien visar också på avsaknaden av forskning inom området. Studier där mobiltelefoner används på ett integrerat sätt i svenskundervisningen skulle behövas för att få ett tillförlitligare resultat.

 • 211.
  Hedström, Richard
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Skriftspråkslärande i den digitala tidsåldern: En empirisk studie av högstadielärarnas uppfattningar om den reviderade Läroplanens digitala inslag i svenskundervisningen2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka lärares uppfattningar av hur skärmanvändning påverkar skriftspråksundervisningen i svenskämnet. Från och med höstterminen 2018 gäller Skolverkets reviderade läro- och kursplaner med ökat fokus på digitalisering och användande av digitala verktyg. I uppsatsen undersöks digitaliseringens inverkan vad gäller det centrala innehållet med utgångpunkt i skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. Frågeställningen syftar till att besvara frågorna om vilka anpassningar lärare i årskurs 7-9 har fått genomföra på grund av de nya Läroplanen samt hur de anser att digitaliseringen påverkat skriftspråksutbildningen. För att besvara syftet och frågeställningarna användes en kvalitativ metod där muntliga intervjuer med lärare genomfördes. Resultatet visar att lärarna har fått genomföra förändringar i sin skriftspråksundervisning till följd av revideringarna av Läroplanen i svenska. Områden som källkritik och källhänvisning har fått större utrymme och trots att det inte finns några tydliga krav inom datorkunskap i den nya Läroplanen har det ämnet fått större utrymme, bland annat för att öka elevernas kunskaper om arbete i ordbehandlingsprogram. Under intervjuerna framgår också att lärarnas kunskapsnivå varierar vilket påverkar elevernas möjlighet att få lära sig att skapa multimodala texter. Uppsatsens teoretiska ramverk utgår från Vygotskijs sociokulturella lärandeteori och inkluderar begrepp som till appropriering, mediering, den närmaste proximala utvecklingszonen och scaffolding.

 • 212.
  Hedvall, Mira
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Lärande i teknikens framkant: Digitaliseringens betydelse för eleven och språket2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Digitaliseringen av de svenska skolorna blir allt mer omfattande och tekniken i form av mobiler, datorer, smartboards och surfplattor, får en allt större betydelse i undervisningen. Trots detta finns det mycket lite forskning såväl som kunskap om teknikens påverkan på elevers skolresultat och deras språk. Syftet med den här undersökningen är att genom en systematisk litteraturstudie samla befintlig kunskap kring hur elevers skolresultat och språk påverkas av skolans digitalisering. Utöver detta finns även syftet att se huruvida det finns forskning kring hur tekniken borde integreras i undervisningen för att uppnå bästa möjliga resultat. Målet är bättre förstå tekniken och hur den påverkar eleverna för att på så vis kunna förbättra utbildningen i skolorna.Studien lyfter fem vetenskapliga studier från olika författare och länder vilka valdes utifrån deras relevans till frågeställningarna samt att de berörde rätt åldersgrupp och var peer-reviewed.Resultatet visar att arbete med informations- och kommunikationsteknik (datorer, surfplattor m.m.) har en positiv inverkan på elevers motivation. Både elever och lärare anser att det är viktigt för språkutvecklingen och konstruktivistiskt lärande. Det är viktigt att tekniken integreras ordentligt i undervisningen och många lärare efterfrågar mer kompetens inom detta område. Ju mindre integrerad tekniken är desto mindre tycker eleverna att den är nödvändig för undervisningen.Definitiva slutsatser är svåra att dra då mycket mer forskning inom ämnet behövs, främst gällande språkutvecklingen. Det går dock att tyda vissa tendenser och mönster som är genomgående i alla funna studier. Den tekniska utvecklingen är positiv för den svenska skolan om man kan undvika vissa fallgropar så som bristande integration i undervisningen och för lite kompetensutveckling av lärarna.

 • 213.
  Heining, Stefan
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Tyska.
  Geschlechterrollen in Irmgard Keuns Romanen: Gilgi – eine von uns und Das kunstseidene Mädchen im Zeichen der Zeit.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The subject of this thesis is to examine gender roles in the novels Gilgi – eine von uns and Das kunstseidende Mädchen by Irmgard Keun. She was a successful female writer before the Nazi Party took control of Germany in 1933.

  The findings of this study indicate that Keun novels show a realistic picture of Germany’s men-dominated society in the early 1930s.

 • 214.
  Hellqvist, Amanda
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  En entrébiljett till nya världar – skönlitterär läsning och unga vuxnas utveckling: En studie om hur skönlitterär läsning kan främja unga vuxnas utveckling2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur läsning av skönlitteratur kan främja unga vuxnas utveckling. Studien är baserad på forskning i form av vetenskapliga avhandlingar och böcker.

  Denna studie har undersökt på vilka sätt skönlitterär läsning kan utveckla unga vuxnas inlevelseförmåga samt på vilka sätt skönlitteratur kan öka unga vuxnas medvetenhet om omvärlden. Detta görs i förhållande till olika teoretiska utgångspunkter för svenskundervisning. Det perspektiv som är mest framstående i denna studie är det sociokulturella perspektivet. Fokus har under arbetets gång legat på så kallade begreppsanalyser (concept analyses) för att redovisa hur vi tolkar och benämner upplevelser, erfarenheter och fenomen via läsning av skönlitteratur.

  Förhoppningen med denna studie är att resultatet ska påvisa vikten och betydelsen av att unga vuxna läser skönlitteratur samt att undervisning via skönlitteratur kan bidra med mer än endast tidsfördriv.

 • 215.
  Hellström, Jennie
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Spanska.
  ACTITUDES HACIA LA VARIEDAD CANARIA: Un estudio sociolingüístico de estudiantes universitarios en Las Palmas de Gran Canaria.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [es]

  En este estudio se analizan las actitudes lingüísticas hacia la variedad canaria en comparación

  con la variedad español peninsular considerado estándar de veinte estudiantes universitarios

  en Las Palmas de Gran Canaria. La investigadora utiliza una versión modificada del método

  matched guise que consiste en una grabación de cuatro versiones de un mismo texto leído por

  dos hablantes de la variedad canaria y dos hablantes de la variedad español peninsular

  considerado estándar. Los informantes escuchan el texto grabado y contestan

  consecutivamente un cuestionario, evaluando las voces de la grabación. Según el resultado

  obtenido existe una diferencia entre la valoración de la dimensión de estatus y la dimensión de

  solidaridad. Los informantes valoran más positivamente a la variedad español peninsular

  estándar al nivel estatus, mostrando actitudes desfavorables hacia la variedad canaria. En la

  dimensión de solidaridad se manifiestan actitudes contradictorias hacia la variedad canaria,

  indicando una posible oposición entre una variedad culta y una vulgar.

 • 216.
  Henke, Oskar
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Tyska.
  Hermann Hesses Das Glasperlenspiel als Esoterik2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay will attempt to explore esoteric elements and connections in Hermann Hesses' final

  novel

  Das Glasperlenspiel and whether the narratives and beliefs held by the fictional realm of

  Castalia and the protagonist Josef Knecht fit into the tradition of western esotericism as defined by

  Kocku von Stuckrad and Antoine Faivre respectively. An attempt will also be made to explore why

  the novel has come to influence modern esoteric movements in what Wouter Hanegraaff defines as

  "New Age religion".

 • 217.
  Hennius, Samira
  Mälardalens högskola, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  "Vi kan skriva förargument och sedan motargument" ­­: Om deliberativa samtal i undervisning i svenska som andraspråk på högskolenivå2014Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In the light of the twofold mission of Swedish schools, that is to say enabling pupils to develop both subject knowledge and a democratic attitude, the purpose of this thesis is to investigate to what extent adult higher education students from different language and social backgrounds, studying Swedish as a second language, are able to carry out joint writing assignments with the aid of deliberative discourse, and to what extent they thereby also develop a deliberative attitude. The twofold mission of education applies to them too. While there already exists a certain amount of research into deliberative discourse relating to education in schools, the perspective of higher education didactics in this research is still lacking. The present study is to be viewed as a first contribution to this research.

  The theoretical starting point of this study includes previous research into deliberative discourse by further developing an existing model regarding criteria for deliberative discourse, for example that there is a striving towards agreement, although the consensus may be temporary, that diverging opinions can be set against each other, that tolerance and respect for views other than one’s own are shown, and that traditional outlooks can be questioned. This model is supplemented by designations for a number of disruptive behaviours, such as ridiculing, ignoring, interrupting people and engaging in private conversations. The thus further developed model will thereafter act as a lens in the analysis of students’ discussions when writing joint texts. Another theoretical starting point is the view of education as communication, and of the possibility of communication creating a third place, thereby developing democracy in the here and now-situation.

  For this study, comprising 18 hours of observation of nine students, that is to say the discussions of three groups in connection with writing texts on different occasions, various ethnographic data collection methods have been employed, for example video recordings, participant observations, field notes and interviews in conjunction with the discussions.

  The analysis clarifies that the three groups developed their deliberation as the discussions about the joint assignment proceeded, and that most of the nine students furthermore expressed at least an openness towards a deliberative attitude for further discussions in the future. The disruptive behaviours mentioned in connection with the analytical model that could be identified in the discussions, for example interruptions and private conversations, proved not to constitute real disturbances; on the contrary they actually contributed towards the discussions developing, enabling them to continue. On the other hand, other and not previously identified disturbances occurred, for example a focus on grades, the lack of time and lacking language ability, which all in different ways affected the students’ attitudes towards their work. For any future didactical work on deliberative discourse in Swedish as a second language within higher education, these disturbances would need to be highlighted and made aware of for both teachers and students.

  Keywords: higher education didactics, communication, deliberative discourse, deliberative attitude, John Dewey, Tomas Englund, heterogeneity, ethnographic data collection methods.

 • 218.
  Henriksson, Martina
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Engelska.
  An Empirical Study on Teachers’ Choice of Extensive Literature in the Swedish Upper Secondary EFL Classroom2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The importance of extensive literature reading in the English as a Foreign Language (EFL) context has been given increasing attention in recent research. Literature reading is also a required part of the national syllabi of the (EFL) courses offered to both adolescents and adults at Upper Secondary level in Sweden. This thesis aims to investigate the teachers’ process of making literature choices for extensive reading in upper secondary EFL courses in Sweden. Eight teachers of three different student groups took part in the study, representing adolescent university preparatory programs and vocational programs, as well as programs for adult students. Questionnaires were used and the data was analyzed for patterns revealing three main factors affecting teachers’ literature choice: language proficiency, reading experience and contextual factors. These three factors were fitted into the theoretical framework of psycholinguistic and sociolinguistic reading models, with the addition of a perspective of motivational research. The results of this survey underline the importance of extensive reading, according to teachers, and that motivation for literature choice can be primarily related to factors associated with psycholinguistic reading models. The survey also points to the need for further investigating of teachers’ own experiences of literature reading, searching for deeper motivational factors which influence teaching choices. Another future field of research is the choice of reading activities assigned together with the chosen literature, which probably also influence teachers’ choices in the Swedish EFL classroom.

 • 219.
  Hermansson, Ida
  Högskolan Dalarna, Akademin Språk och medier, Spanska.
  El olvido: Análisis temático de la novela De amor y de sombra2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [es]

  La novela realista De amor y de sombra, por la autora Isabel Allende, describe como dos jóvenes luchan contra la “injusticia legalizada” en un lugar ficticio que alude a Chile bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Un tema subyacente pero crucial en la obra es el olvido – individual, colectivo e impuesto. Por consiguiente demostraremos en este análisis cómo se presenta el olvido en la novela De amor y de sombra. La hipótesis que dirige nuestro estudio es que el olvido tiene un propósito mayor – destacar la importancia de recordar el pasado. Haciendo un análisis hermenéutico, nos apoyaremos en tres teorías sobre el olvido y el olvido social, resaltando ejemplos de personajes y acontecimientos de la novela. Por ende, en la conclusión se afirma la hipótesis y que la obra de Isabel Allende hace un llamamiento a recordar el pasado.

 • 220.
  Hernández Armas, Maria Adela
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Spanska.
  Dándole vuelta la taba: Dialogismo e intertextualidad en tres cuentos literarios latinoamericanos.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 221.
  Herou, Ylva
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska som andraspråk.
  Sfi-lärares planeringspraktik med syfte att ge eleverna förutsättningar att utveckla en muntlig argumenterande förmåga2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare på Sfi, enligt egna utsagor, planerar för undervisning i muntlig kommunikation med syftet att utveckla elevernas förmåga att argumentera. Forskningsfrågorna som besvaras i uppsatsen är följande: "Vilka styrdokument använder lärarna enligt egna utsagor när de planerar undervisningen i muntlig kommunikation?" och "Hur resonerar lärarna kring länkningen mellan mål, aktiviteter och bedömning i planeringen för att ge eleverna förutsättningar att utveckla en argumenterande förmåga?"

  Studien är en empirisk undersökning med semistrukturerade intervjuer med en kvalitativ ansats. Materialet omfattar intervjuer med fyra Sfi-lärare.

  Resultatet visar att Sfi-lärarna använder styrdokumenten för Sfi när de planerar sin undervisning i muntlig kommunikation. Resultatet visar också att en del av lärarna inte hade kunskap om hur de ska planera sin undervisning utifrån

  Kursplanen för Sfi, Gemensam europeisk referensram för språk (GERS)och Läroplanen för vuxenutbildningen (Lvux12). Lärarna visar på flera framgångsrika strategier för att konstatera elevernas nuläge vilket är en god utgångspunkt att planera sin undervisning utifrån. Däremot är inte lärarnas sammanfattande planeringspraktik formaliserad på så vis att de kan dra nytta av varandras praktik. I och med att planeringen inte är dokumenterad är det svårt för såväl elever, lärare som skolledare att få en överblick över resultatet av planeringspraktiken med syftet att ge eleverna möjlighet att utveckla en argumenterande förmåga.

 • 222.
  Hiltunen, Nina
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Tyska.
  Darstellung der Liebe und des Liebeskonflikts in Hinsicht auf die Figuren in Schillers Kabale und Liebe und Shakespeares Romeo and Juliet 2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 223.
  Hlebnikovs, Pjotrs
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Tyska.
  Die Unterschiede der Lernstrategien bei den Schülern der Grundschule und den Schülern des Gymnasiums bei ihrem Fremdsprachenlernen.: Die Lernstrategien, die die Schüler bei ihrem Fremdsprachelernen nutzen und worin sich diese Strategien bei den Schülern der Grundschule und Schülern des Gymnasiums unterscheiden.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to examine the different learning strategies among the students of primary and upper-secondary schools and their use by developing the different proficiencies of modern languages. This study will also try to clarify if and how these strategies differ between the students of primary and upper-secondary schools and what cognitive, metacognitive and social effective aspects lie beyond these differences.

  The data used in the presented paper is previous research made on different learning strategies and their use in the modern language education in primary and upper secondary schools. This paper also uses a number of interviews with the pupils from primary and upper-secondary schools in order to illustrate if and how the use of their strategies differs and what aspects contribute to this difference.

 • 224.
  Hoffmann, Grit
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Tyska.
  Das Interesse für „moderna språk" in Schweden mit Beispiel der Kommune Filipstad für Grundschüler der Klassen sieben, acht und neun: Eine Untersuchung der Veränderungen in den Schuljahren 2009/2010, 2012/2013 und 2015/20162017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of my survey is to get an overview perspective of the interest in the modern foreign languages Spanish, French and German during the school years 2009/2010, 2012/2013 and 2015/2016 in Sweden, with the municipality of Filipstad as a concrete example. This survey is relevant due to the fact that students are opposing to learn a second foreign language, in spite of the request of multilingual personnel is increasing.

  Many scientific reports, articles and announcements points out the decreasing interest in modern foreign languages for Swedish students as an issue.

  The method of this survey is quantitative. The result is positive since it presents a slow and slight growth in the interest in modern foreign languages.

 • 225.
  Holmberg, Johannes
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Engelska.
  English as a Second Language Acquisition through Social Media Usage: Proficiency acquisition in the Swedish Upper-secondary ESL classroom2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Via a systematic literature review, this thesis investigates the possible benefits of employing social media as a learning tool in English as a second language classroom. The thesis is focused on the motivation for learning, potential grammar and vocabulary gains as results of using social media at the upper-secondary level. This systematic literature review is relevant since the current Swedish upper-secondary school’s curriculum promotes technology implementation and at the same time social media has become an everyday feature of many students’ lives. In order to measure the possible benefits of social media, this thesis uses a modified version of Koole’s (2009, p. 27) The Framework for the Rational Analysis of Mobile Education (FRAME) model, which originally was used to determine the optimal way for learning on a mobile platform. This thesis adapted that model and altered it to be applicable for social media platforms instead of mobile devices. The literature review found relevant peer-reviewed studies for this topic through a scholarly education database. The age of the participants in the chosen studies vary from 15-19 years old, and all the chosen studies focus on English as a second language in relation to an education system. The reviewed studies show that social media usage is mainly beneficial for motivation to enhance English vocabulary and grammar proficiency. However, social media usage does not show any significant benefits for grammar proficiency and vocabulary gains when students engage with social media. Although motivation to partake on various social media platforms in ESL does show that students tend to have a desire to expand their ESL knowledge. This review study is in agreement with the reviewed studies regarding the potential benefits of social media for ESL. The reviewed studies on their own were inconclusive as to why social media usage was beneficial. By comparing all the studies result, this literature review thesis promotes the idea that it is the social factor from engaging with social media that is the main reason that motivates students to acquire further ESL knowledge in a school setting or extramurally. Thus, the thesis suggests that an integration of social media in the Swedish upper-secondary school should be taken into consideration due to its proven motivational benefits

 • 226. Holmgren, Erica
  From Head to Toe: L2 learners' understanding of English idioms involving body parts2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to find out if Swedish students in the senior level of compulsory school,

  with English as their second language, have receptive and productive knowledge of English idioms

  involving body parts. The idioms chosen are based on the model of Glucksberg (2001) as well their

  frequency in the British National Corpus (BNC), four with a high frequency and four with a low

  frequency. According to Glucksberg, idioms are categorized into four groups, non-compositional

  idiom, compositional transparent idiom, compositional opaque idiom and quasi-metaphorical

  idiom.

  Four groups of students were given a questionnaire with eight different idioms, two from

  each category. They were to answer if they knew the meaning of the idiom and to produce a

  sentence with that specific idiom. The result shows that the compositional transparent idioms have

  a better result than the non-compositional and opaque idioms. It also shows that the idioms with

  high frequency in the BNC have better results on the compositional transparent and the

  compositional opaque idioms, whereas the non-compositional and the quasi-metaphorical idioms

  have a better result on the low frequency items in the BNC. The receptive knowledge of all the different idioms were higher or much higher than the productive knowledge. In all of the groups the girls have a better result than the boys in English. This is can also be shown in statistics from Skolverket, the national agency for education, where girls have a better average grade than boys. In three out of the four groups, students who are monolingual have a better result than the bilingual ones.

 • 227.
  Hounkanlinkpe, Louckas
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Franska.
  Le Paradoxe de l´immigration dans Le Ventre de l´Atlantique de Fatou Diome2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [fr]

  Le but du présent travail est de faire une étude sur Le Ventre de l´Atlantique, de Fatou Diome en analysant la contradiction des idées sur l´immigration de l’auteure. Les résultats de notre étude nous ont permis d’affirmer les préoccupations de l’auteure, celles de déconstruire ce nouveau mythe de l´immigration en démystifiant l’Occident afin que l’immigration ne soit plus perçue comme la solution à tous les problèmes de la misère.

 • 228.
  Höglund, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Spanska.
  La cultura del miedo en la literatura.: Un estudio comparativo de Belén Gopegui y Samanta Schweblin2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [es]

  En este trabajo se analiza cómo la cultura del miedo en la sociedad contemporánea influye en la creación literaria de nuestro tiempo. La finalidad es primero mostrar cómo se ve esta influencia y luego qué mensajes nos dan las obras elegidas cuando las analizamos partiendo de los miedos compartidos en nuestra sociedad. Para lograr este objetivo hemos elegido hacer un estudio comparativo de El comité de la noche de Belén Gopegui y Distancia de rescate de Samanta Schweblin. Al poder comparar dos obras diferentes nos aseguramos de que los miedos no son individuales, sino que si hay conexiones entre los dos libros y la cultura del miedo, podemos suponer que son compartidos a una escala más amplia en la sociedad. Al usar los puntos claves de la teoría de la cultura del miedo en nuestra comparación de las dos obras, hemos logrado nuestro objetivo de confirmar que hay una influencia de este fenómeno cultural en los objetos de estudio, y que dan un mensaje en su conjunto debido a que los miedos compartidos en la sociedad son productos de esa misma.

 • 229.
  Högman, Jimmy
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Högläsning och boksamtal i skolans tidiga år.: Hur arbetas det med högläsning och boksamtal i F-3?2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Styrdokumenten säger att elever genom olika typer av texter och berättande ska gesförutsättningar att utveckla sitt språk.. Vidare står att genom att föra diskussioner om livsfrågor utifrånlitteraturen kan undervisningen uppnå syftet att eleverna ska utveckla sitt språk. Av egna erfarenheteroch litteratur att döma så ges dessa diskussioner och berättande inte nog med utrymme.Syfte: Syftet med studien var att undersöka varför högläsning används som pedagogiskt redskap iskolans tidiga år och hur högläsning sker. Vidare undersöker jag hur arbete med boksamtal bäst skeroch om det finns några tydliga fördelar med dessa båda arbetssätt.Metod: Metoden för studien är en allmän litteraturstudie med systematiskt inslag, då vissa kriterieruppfylls i och med att det finns ett specifikt syfte, sökningen av litteratur är noggrant beskriven,urvalskriterier och resultat finns även de tydligt beskrivna. Materialet som valts har granskats ochanalyserats. Databaser som använts är DiVa, Summon och Google Scholar.Resultat: Studier visar att det råder ett samförstånd över att högläsning är ett pedagogiskt verktyg somär utmärkt för att väcka barns läslust. Det fungerar även bra för att visa på skillnader mellan talspråkoch skriftspråk samt att öka ordförrådet. För att någon större inverkan på läsförmåga ska ske så börnågon form av samtal och interaktion ske, exempelvis genom boksamtal.Slutsats: För att fungera optimalt så bör högläsning ske i samband med samtal kring det som lästs.Någon form av interaktion i kombination med högläsningen är ett måste för att det som pedagogisktverktyg ska kunna ge några framtida resultat ur ett läs- och skrivutvecklingsperspektiv. Mer tid ochstörre kunskap om tillvägagångssätt behövs.

 • 230.
  Högström, Hampus
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Japanska.
  A study on the Localization of Borderlands 22014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how a game with western background would be localized for the Japanese game market. Although research on the field of localization in general is a bit scarce, one thing that most of the current research has in common is the focus on how Japanese games are localized for the western game market. The research for the opposite side is close to none, which is part of my motivation for choosing this particular subject for my study. In this study, I have examined Gearbox Software’s Borderlands 2. This study will examine how the localization of the game has been carried out with emphasis on how well information – whether it is explicit or implied – is transferred between the original American version and the Japanese localized version of the game. This will be done by comparing dialogue lines side by side between the two versions of the game. The result will be compared with the results presented in previous research on games localized from the Japanese game market to see what similarities might be found.

 • 231.
  Idén-Höglund, Simone
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Varför skönlitteratur i skolan?: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att genom en sammanställning av aktuell litteraturdidaktisk forskning utröna argumenten för värnandet av läsning av skönlitteratur i skolan. Detta genom att undersöka om svar finns i den didaktiska forskningen idag på frågorna kring varför skönlitteratur ska läsas i skolan samt vilken typ av skönlitteratur det då gäller. Mot bakgrund av ett sociokulturellt perspektiv på utbildning granskas relevanta vetenskapliga texter och litteratur när en systematisk litteratursökning gjorts. Resultatet visar att forskningen pekar på att mycket av vad läroplanen har utskrivet som krav och preferenser kan uppnås i och med läsning av skönlitteratur i undervisningen. Ett fokus forskningen visar är hur läsning av skönlitteratur kan svara på de krav på hållbar mening i undervisningen eleverna ofta har samt vidare pekas den emotionella aspekten hos individer i skolan, där undervisningen ofta styr mot ett mer vetenskapligt perspektiv, pekas ut som viktigt för den individuella och medmänskliga utvecklingen hos elever. Fortsatt forskning i hur mätning av dessa emotionella aspekter genomförs vore värdefullt samt att se hur det ser ut i skolor idag med läsning av skönlitteratur. Då den tekniska utvecklingen går framåt, var hamnar då skönlitteraturen och de värden som uppnås med läsningen? Detta har även tagits upp som förslag på vidare forskning.

 • 232.
  Inose, Hiroko
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Japanska.
  Butsuriteki na kyori wo koete - online kouryuukai no igi (Surpassing the Physical Distance - The Purpose of Japanese Online Conversation Project)2016Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [ja]

  物理的な距離を越えて-オンライン交流会の意義

  ダーラナ大学(スウェーデン) 猪瀬博子

   

  発表要旨

  ダーラナ大学(スウェーデン)では、2015年3月よりグラナダ大学(スペイン)と共同で、オンラインで互いの大学の初級日本語学習者の交流会を行っている。二週間に一度の二時間程度のセッションのために、学習者は予め決められたテーマ(①自己紹介、②私の家族、③クリスマスまたはイースター、④日本に行ってしてみたいこと)についての発表をそれぞれ準備し、オンライン上の小グループで各々発表を行い、ディスカッションを行う。

  本発表では、クラスでは文法習得で精いっぱいになりがちな初級日本語学習者が、オンライン上のディスカッショングループで互いに「つながりたい、つながりやすい」環境を作り出すことで、どのように「コミュニケーションのための日本語」を体感し、これを学ぶことができるかを、参加学生による振り返り、および交流会後のアンケートにより分析していく。

 • 233.
  Inose, Hiroko
  Högskolan Dalarna, Akademin Språk och medier, Japanska.
  The functions of Japanese Sound Symbolic Words in Different Types of Texts and Their Translation2013Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Though sound symbolic words (onomatopoeia and mimetic words, or giongo and gitaigo in Japanese) exist in other languages, it would not be so easy to compare them to those in Japanese. This is because unlike in Japanese, in many other languages (here we see English and Spanish) sound symbolic words do not have distinctive forms that separate them immediately from the rest of categories of words. In Japanese, a sound symbolic word has a radical (that is based on the elaborated Japanese sound symbolic system), and often a suffix that shows subtle nuance. Together they give the word a distinctive form that differentiates it from other categories of words, though its grammatical functions could vary, especially in the case of mimetic words (gitaigo). Without such an obvious feature, in other languages, it would not be always easy to separate sound symbolic words from the rest.

  These expressions are extremely common and used in almost all types of text in Japanese, but their elaborated sound symbolic system and possibly their various grammatical functions are making giongo and gitaigo one of the most difficult challenges for the foreign students and translators. Studying the translation of these expressions into other languages might give some indication related to the comparison of Japanese sound symbolic words and those in other languages.

  Though sound symbolic words are present in many types of texts in Japanese, their functions in traditional forms of text (letters only) and manga (Japanese comics)are different and they should be treated separately. For example, in traditional types of text such as novels, the vast majority of the sound symbolic words used are mimetic words (gitaigo) and most of them are used as adverbs, whereas in manga, the majority of the sound symbolic words used (excluding those appear within the speech bubbles) are onomatopoeias (giongo) and often used on their own (i.e. not as a part of a sentence). Naturally, the techniques used to translate these expressions in the above two types of documents differ greatly.

  The presentation will focus on i) grammatical functions of Japanese sound symbolic words in traditional types of texts (novels/poems) and in manga works, and ii) whether their features and functions are maintained (i.e. whether they are translated as sound symbolic words) when translated into other languages (English and Spanish). The latter point should be related to a comparison of sound symbolic words in Japanese and other languages, which will be also discussed.

 • 234.
  Ioannou, Irene
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Engelska.
  Gender Conformity in Siri Hustvedt’s The Blindfold 2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 235.
  Ip, Wei Hing
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Kinesiska. The Hong Kong Polytechnic University.
  Enhancing intercultural communication in teaching chinese as a foreign language: An action research study2015Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Over the past few decades, the rapid development of information communication technology, internationalization and globalization worldwide have required a shift in the focus of Chinese as a foreign language (CFL) towards competence in intercultural communication in which the role of culture in the acquisition of CFL and in the pragmatic use of the language is emphasized and promoted. However, most of the current research in this academic area remains only on a theoretical level. Practical examples, particularly with regard to distance learning/teaching of the Chinese language, are very limited. This motivated the implementation of an action research study which aimed at exploring the possibilities and limitations of integrating Chinese culture and applying intercultural communication theory into a contemporary distance CFL course for beginners. By observing and comparing the performance of subjects in the control and experimental groups, this action research study focuses on exploring three basic areas. Firstly, it discloses the cultural elements which underlie effective daily communication. Secondly, it investigates how students acquire cultural knowledge and develop their ability to competently communicate in the target course. And thirdly, it evaluates how the modified course syllabus could enhance students’ intercultural communicative competence. The findings of the research aim to serve as both a resource and reference for educators and researchers who are interested in carrying out reforms and research in this academic domain.

 • 236.
  Ip, Wei Hing
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Kinesiska. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong.
  Enhancing Intercultural Communicative Competence in Chinese L2 Education – An Action Research2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the 21st Century, Chinese L2 is facing new challenges caused by the rapid development of information communication technology and internationalization. In this changing global context, how Chinese L2 learners effectively perform intercultural communication has become a crucial element in this education. While it is agreed that intercultural communication competence should be included in the present Chinese L2 education, practical research, such as how to integrate cultural elements into an existing course’s syllabus, remains an open field for scholars and teachers to explore.

  This action research endeavors to fill this research gap by exploring the scope of possibilities and limitations in implementing intercultural communication theory into an Internet-based Chinese L2 course for beginners at the university level and by investigating how it could enhance learners’ intercultural communication competence. The research applies a modified framework for communicative competence of second language education which is originally proposed by Usó-Juan and Martinez-Flor’s (2006). The theory suggests that when enhancing the learners’ intercultural communication competence in a foreign language education, it will gradually enhance the learners’ overall performance in linguistic, pragmatic and strategic competence.

  Action research seems to be well suited methodology in this study since it allows the researcher (who is also the teacher of the target course) to gather evaluative and reflective data from a direct/insider’s experience. In order to minimize the risk of subjectivity in the action research, this research also applies traditional research methodology, such as distributing and analyzing questionnaires, documentary data collections, in-depth interview, etc.

  The first research session of this research was designed to investigate the control groups in 2013 in which the researcher observed how students learned in the target course in its original settings. The data of the control group was then be used as a reference for the experimental groups in 2014 when the students were taught by modified teaching materials in which intercultural communication were highlighted.

  This paper will focus on presenting the findings of the first session of this research: (1) what the cultural elements explicitly and implicitly integrated into this language course are, and (2) how these cultural elements affect students’ intercultural communication in different social scenarios, such as introducing themselves and presenting other people, making phone calls, responding to compliments, etc. The findings are a valuable reference and a stepping-stone towards the second session of this action research in 2014. 

 • 237.
  Ip, Wei Hing
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Kinesiska. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong.
  Flipping the Classroom – Integrating Intercultural Communication Competence into a Chinese Foreign Language Course2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The rapid development of information communicative technology today not only accelerates the pace of internationalization and globalization but also shape the modes of human communication. Facing this overwhelming challenge, the cross-cultural and societal aspects of pragmatics, intercultural communication competence has especially become one of the main focuses in second/foreign language education worldwide.

  Responding to this challenge, the latest issued official documents for Chinese as a second/foreign language education in China propose a renewed syllabus, emphasizing the importance of culture as an integral element in effective communication. However, how to integrate intercultural communication theories into present foreign language courses remains mostly on a theoretical level. Very few practical or empirical studies have been done in this academic arena.

  This motivated the implementation of an action research in 2013 which aims to explore the possibilities and limitations of integrating Chinese culture and intercultural communication theory into a present Chinese foreign language course for beginners. The research utilizes an interactive online learning platform to deliver a series of online tasks - “flipping the classroom” – to explicitly demonstrate how cultural differences affect the language used by Chinese, English and Swedish speakers. Through case studies and other brainstorming activities, the tasks gradually enhance the students’ awareness of cross-cultural differences in varying social situations.

  This paper will present the findings of this action research, in particular, the design and implementation of the online tasks for “flipping the classroom”, such as: 1) the characteristics of this interactive online tool, “flipping the classroom”; 2) the cultural elements and intercultural communication theory included in the online tasks; 3) the specific tasks integrated into the enhanced course; 4) student response to the tasks and 5) the effectiveness of these tasks in developing students’ intercultural communication competence. 

 • 238.
  Ip, Wei Hing
  Högskolan Dalarna, Akademin Språk och medier, Kinesiska. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong.
  Intercultural Communicative Competence in Teaching and Learning Chinese as a Foreign Language2014Inngår i: CLTA-GNY 2014 Annual Conference 12th New York International Conference on Teaching Chinese: May 3-4, 2014, New York University and Nanjing University, NY, USA: 2014 Annual Conference Program, New York, 2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the past few decades, our world has experienced enormous changes due to the rapid development of information communication technology, internationalization and globalization. In response to these changes, intercultural communication has become the central focus of foreign language education in the West in which the pragmatic use of the foreign language is emphasized and promoted.

  Following these trends, the intercultural communication perspective has drawn the attention of Chinese scholars and gradually became one of the controversial issues in the teaching of Chinese as a Foreign Language (CFL). During the debate, a consensus has now been reached that intercultural communication should be a key feature of CFL education and “culture and communication” is placed as one of the main modules in CFL teachers’ education. However, most of the present research in this area is still remains only on the theoretical level. The practical implementation of the intercultural communication perspective remains an open field for scholars and teachers to explore.

  In order to explore practical ways of implementing intercultural communication theory in CFL education, this paper investigates four questions: (1) What does “intercultural communication” mean in the teaching of CFL? (2) What are the elements of culture in the Chinese language? (3) How can the framework of intercultural communicative competence be implemented into present-day education of CFL? (4) How can the effectiveness of applying intercultural communicative competence theory in CFL be measured?

  In order to provide answers to these questions, the paper presents an action research designed to revise an existing CFL course for beginners and aims to investigate the scope of possibilities and the limitations in implementing the intercultural communication approach in the CFL teaching and learning. The paper also presents a pilot study serving as a valuable reference and a stepping-stone towards more comprehensive research.

 • 239.
  Ip, Wei Hing
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Kinesiska. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong.
  Role of Culture in the Acquisition of CSL – From the Perspective of Intercultural Communication Competence2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the past few decades, the demands for coping with the rapid development of information communication technology, internationalization and globalization worldwide have shifted the focus of Chinese as a second language (CSL) towards intercultural communication competence in which the role of culture in the acquisition of CSL and in the pragmatic use of the language is emphasized and promoted. This standpoint is highlighted explicitly in the recently issued official documents of CSL education in China, 2008.

  However, most of the present research in this academic area still remains only on a theoretical level. Additional practical research related to how culture affects the acquisition of CSL; how culture should be integrated into present CSL courses, as well as how intercultural communication theories should be implemented in this education, remain an open field for scholars and teachers to explore.

  In order to explore the possibilities and limitations of integrating Chinese culture and implementing intercultural communication theory into CSL education, an action research has been conducted since the beginning of 2013 to review an actual course for beginners. The first phase of the research focuses on: (1) what the cultural elements explicitly and implicitly integrated into this language course are, and (2) how these cultural elements affect students’ acquisition of CSL.

  This paper will present the findings of the data collection from 2013. By applying the theoretical framework of intercultural communicative competence, the findings indicated that the existing CSL course provided limited information explaining the cultural elements that are reflected in the Chinese language. The findings also suggested that the cultural skills acquired in the students’ first language do influence their acquisition of CSL. This is demonstrated in the students’ written tasks such as introducing themselves and presenting other people, making phone calls, responding to compliments, etcBased on the findings of the first phrase, the second stage of the research aims to implement intercultural communicative theory in the existing CSL course and examines the effectiveness of such modification of the course.

 • 240.
  Ivarsson, Rebecka
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Utvecklande läsning: En kvalitativ studie om lärares uppfattningar om läsförståelsearbetet på gymnasieskolan2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att se hur lärarna uppfattar arbetet med läsförståelse på gymnasieskolan. Frågeställningarna som användes i studien var att se hur lärarna beskriver sitt arbete med läsförståelse, hur lärarna upplever att undervisningen påverkar eleverna samt hur lärarna motiverar sitt arbetssätt. För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes en enkätundersökning som skickades ut till alla verksamma svensklärare på tre kommunala gymnasieskolor i samma stad. Studiens teoretiska ramverk utgår från Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande. Resultatet visar att lärarna fokuserar mer på aktiviteten än på texten och läsaren. Studien visar även att lärarna upplever att deras undervisning har en positiv effekt på elevernas läsförståelse. En varierande undervisning där eleverna får olika svårighetsgrader på texter och arbetar i helklass, grupper och individuellt gynnar eleverna. De slutsatser som kan dras från denna studie är att lärares kompetensutveckling inom läsförståelse gynnar elevernas läsförståelse. Ytterligare en slutsats som kan dras är att eleverna gynnas av att läraren undervisar i lässtrategier i början av årskurs 1 i gymnasieskolan. Det är även viktigt att texterna som läraren väljer engagerar, motiverar och är meningsfulla för eleverna.

 • 241.
  Ivarsson, Rebecka
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Utvecklande läsning: En systematisk litteraturstudie om arbetet med läsförståelse och lässtrategier i gymnasieskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Svenska elevers läsförståelse har minskat enligt tidigare forskning och de internationella undersökningarna PISA och PIRLS. Nya styrdokument infördes i skolan år 2011, men dessa är tämligen otydliga när det kommer till läsförståelsearbetet på gymnasieskolan. Syftet med den här studien är att sammanställa vad tidigare forskning kommit fram till om arbetet med läsförståelse på gymnasieskolan. Frågorna som ställs handlar om vilka undervisningsmetoder samt lässtrategier som visat sig vara framgångsrika enligt tidigare forskning, samt vilka faktorer förutom bristande undervisning som kan leda till att elever får låg läsförståelse. Syftet och frågeställningarna besvarades genom en systematisk litteraturstudie där sökning och granskning av litteratur har gjorts utifrån bestämda kriterier. Studien bekräftar att skriftlig eller muntlig reflektion kring det lästa samt elevernas arbete med lässtrategier är utvecklande för läsförståelsen. Resultatet visar också att om läraren är medveten om vilka bakgrundsfaktorer som finns för minskad läsförståelse, kan läraren sätta in extra stöttning i tid för svagpresterande elever. De slutsatser som kan dras utifrån denna studie är att desto mer medveten en elev är om sin läsprocess desto bättre läsare blir eleven. För att främja svagpresterande elever behöver skolan ta sitt ansvar och bland annat satsa på att lärarna lär ut lässtrategier för att både de svaga och goda läsarna ska utveckla sin läsförståelse.

 • 242.
  Iveslätt, Benjamin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Engelska.
  Varieties of English and Secondary School Students in Sweden: An analysis of English textbooks and the role of Extramural English2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study examines what varieties of English students in Sweden are exposed to inside and outside the classroom, what variety is favored among the students and whether is there a connection between what the students learn extramurally and what they learn in school. The study examines whether the results differ based on gender with respect to students' attitudes towards British and American English. The study involves 50 students, recruited from a school in the northern part of a large city in Sweden. The term Extramural English (EE) is used as a term for all the spare time activities involving the English language outside the language classroom. Several studies, including Sundqvist's (2009) study Extramural English Matters, show that EE leads to a more varied vocabulary use and also an improved oral fluency. The results from these previous studies show in general that there is a positive correlation between EE and students' proficiency in English. The present study was carried out by using questionnaires for both students and their teacher and through a small scale analysis of the English textbooks used at school by the student groups. The results show that students favor the American variety and that EE may be a great influence regarding English varieties in general. The results are based on a very small sample, but may give a better understanding as to whether factors other than teaching of English in the classroom are important for the perceived usage of English varieties by Swedish students. The study may also contribute to an understanding of the increasing popularity of the American variety among students, both inside and outside of the English classroom.

 • 243.
  Jacobsson Stenström, Ann
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Förmågan att känna empati med skönlitterära karaktärer.: Högstadieelevers självrapporterade empatiska känslor för skönlitterära karaktärer2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan de upplevda empatiska känslorna för skönlitterära karaktärer och faktiska skönlitterära vanorna hos elever i två olika årskurs nio. Empiri samlades in med hjälp av enkäter som bygger på Swedish Core Affect Scale, vilket är en beprövad metod för att mäta självrapporterade känslor. Eleverna ombads att rapportera självvärderade känslor vid läsning av en novell, Stig Dagermans Att döda ett barn. Frågorna handlade om hur eleverna tror att några av karaktärerna i novellen känner sig samt hur eleverna själva känner sig när de läser novellen. Eleverna delades sedan in i tre grupper utifrån sina faktiska skönliterära vanor. Grupperna namngavs enligt följande: Läsande, ej läsande och intresserade ej läsande. Elevernas svar på frågorna kopplades samman med forskning inom området. Enligt Theory of minde så finns ett samband mellan att läsa skönlitteratur och förmågan att känna empati. Skönlitteratur tycks kunna bidra både till bildning och ett livslångt lärande som främjar empati och demokrati. Hos eleverna i studien så finns tendenser som visar på ett samband mellan att läsa skönlitteratur och att känna empati för skönliterära karaktärer.

 • 244.
  Jacobsson Stenström, Ann
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Kan skönlitteratur främja elevers empati?2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Jag är intresserad av hypotesen att läsning av skönlitteratur bidrar till bildning, underlättar identifikationsprocessen och skapar mer empatiska människor. Via en litteraturstudie har jag undersökt vad forskningslitteraturen säger om skönlitteratur och om den kan bidra till att skapa empati hos elever. Skönlitteratur ses av tradition som en del av den västerländska bildningstanken. Läsförmågan sjunker enligt undersökningar som PISA och PRLS och skönlitteraturen har inte längre en självklar plats i samhället. I Skolan äger utbildning företräde framför tanken om bildning. Tanken om bildning innebär att en livslång individuell utvecklingsprocess äger rum. Kan skönlitteraturen bidra till denna process? Forskningslitteraturen visar att skönlitteratur kan påverka, den är ett viktigt bidrag till vårt identitetsbyggande och människor som läser skönlitteratur är mer empatiska och känner sig mindre ensamma. Det är skönlitteratur och inte texter i ett vidare begrepp som har denna positiva inverkan. Elever behöver stöd i sin litteraturläsning för att utveckla den och bli medvetna om hur de påverkas av skönlitteratur. Bildning, demokrati och empati tycks främjas av skönlitteratur men området behöver mer ämnesövergripande forskning. Den psykologiska teorin Theory of mind skulle kunna kopplas samman med litteraturdidaktisk forskning för att fastslå vikten av bildning via skönlitteratur.

 • 245.
  Jakobsson, Ann
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Hur gör jag?: Att arbeta med läsförståelseundervisning för äldre elever Explicita beskrivningar av den reciproka, transaktionella och begreppsorienterade läsförståelseundervisningen2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  De svenska eleverna har försämrat sitt resultat drastiskt när det kommer till läsning och läsförståelse, trots att de ligger i framkant när det kommer till att knäcka "läskoden" i början av sin läsning. Forskare menar att det dels beror på att de svenska lärarna inte har kunskap i eller ges stöd till att arbeta evidensbaserat och med läsförståelseutveckling, trots att undersökningar visar att undervisning i läsförståelse ger mycket goda resultat.

  Studiens syfte var därför att undersöka och redogöra för arbetsgången för tre olika huvudriktlinjer inom läsförståelseundervisning, den reciproka, den transaktionella och den begreppsorienterade/CORI. Syftet besvaras utifrån frågeställningen "Hur kan lärare med äldre elever arbeta konkret med dessa?"

  Metoden som har använts är en systematisk litteraturstudie vilket innebär att jag systematiskt har sökt, kritiskt granskat och slutligen sammanställt en del av den aktuella forskning som finns idag och som är relevant för undersökningens syfte och frågeställning.

  Resultatet av undersökningen visade explicit på olika arbetssätt och metoder för vardera inriktning. Det visade även att de olika metoderna kan anpassas efter olika klasser och nivåer och att undervisning kan bedrivas inom samtliga ämnen. Läsförståelseundervisning kräver förberedelse och engagemang, men behöver inte vara kostsamt eller särskilt tidskrävande i längden. Samtliga undersökningar visade på stora vinster både för elever och lärare, vilket är något som jag kommer att ta i beaktning i mitt framtida arbete som lärare.

 • 246.
  Jakobsson, Ann
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Vaffö gör ni (inte) på detta viset?: En kvalitativ studie om idag verksamma lärares kunskaper, erfarenheter och attityder till arbete med evidensbaserad och explicit läsförståelseundervisning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den svenska skolan är i kris enligt den internationella kunskapsmätningen PISA. Evidensbaserad- och explicit läsförståelseundervisning har introducerats som problemlösare på skolans kris och förordas även i styrdokumenten. Dock saknas det forskning på hur det fungerar i praktiken och hur det bemöts och arbetas med i skolan. Syftet med studien är därför att utifrån ett sociokulturellt perspektiv undersöka idag verksamma lärare och deras omgivnings attityder, erfarenheter och kunskaper av de olika undervisningsmetoder.

  Undersökningen skedde genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem olika högstadielärare. Resultatet visade att deras kunskaper och erfarenheter om evidensbaserad- och explicit läsförståelseundervisning är mycket knappa, och endast förvärvade på eget initiativ. Och trots att de och skolledning ställer sig mycket positiva till metoderna, så tilldelas inga resurser till detta och metoderna används därmed väldigt begränsat.

 • 247.
  Jakus, Viktoria Kristina
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Japanska.
  A cross-linguistic case study of refusals: An analysis of pragmatic transfer of Japanese immigrants in Croatian language2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  How one refuses an offer or invitation differs depending on specific cultures and one’s personal view towards interlocutors. This paper will focus on 4 Japanese immigrants and compare their refusal strategies to those of 5 Croats, while looking for indications of pragmatic transfer and considering the power-relationship between interlocutors. 4 Japanese immigrants and 5 Croatian informants answered a Discourse Completion Task (DCT) that consisted of 14 situations. The results displayed that omission of the segment of "gratitude" was the most frequent indication of pragmatic transfer; therefore, only 2 situations that involve refusing from equal status interlocutors have been discussed. Although both groups of informants view close friends and acquaintances as equal status interlocutors, the Japanese informants did not express "gratitude" when refusing offers and invitations, while the Croatian informants did. The Croatian informants consider expressing gratitude is polite and necessary when refusing an offer; furthermore, there is an indication that the Croatian informants are more focused on the degree of familiarity, rather than on the interlocutor’s status; while the Japanese informants are more concerned with the power-relationship between interlocutors.

 • 248.
  Jennerhed, Corinne
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Franska.
  Mémoire de Licence, université de Dalécarlie Les rapports hommes-femmes dans Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [fr]

  Ce mémoire a pour but de faire une analyse du roman de Choderlos de Laclos Les Liaisons dangereuses et de répondre à quatre questions primordiales, à savoir :

  -Quelle représentation de l’homme et de la femme apparaît dans le roman de Choderlos de Laclos et quelle est la nature des relations entre les personnages des deux sexes ?

  - S’agit-il d’une condamnation ou d’une illustration du libertinage ?

  -Quels ont été les effets moraux de ce livre sur la société du XVIIIème siècle ?

  -Quelle était l’attitude de l’auteur par rapport aux femmes ?

  Afin de répondre à ces quatre questions primordiales, nous avons décidé de faire une analyse du roman, mais aussi de nous intéresser à la sociologie de la littérature et plus exactement sur l’horizon d’attente et la réception de l’oeuvre. Nous avons aussi utilisé la correspondance écrite entre Choderlos de Laclos et Mme Riccoboni afin d’établir l’attitude de l’auteur par rapport aux femmes.

  Pour conclure, nous démontrerons que l’auteur était en avance sur son temps et n’était aucunement misogyne et oeuvrait pour l’amélioration de éducation des femmes.

 • 249.
  Jensen, Hanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska som andraspråk.
  Digitala verktyg som stöd i litteracitetsutvecklingen för nyanlända ungdomar på språkintroduktion: En kvalitativ forskningsintervju2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstract: Svenska skolan har tagit emot en ökad grupp nyanlända elever som är i behov av grundläggande litteracitetsundervisning (Franker, 2016, s.1). För att skapa gynnsamma förutsättningar för dessa elever att utveckla läs- och skrivkompetens är det betydande att ta hänsyn till olika faktorer. Samtidigt ställer Skolverket (2016) ett ökat krav på en digitaliserad undervisning där eleverna med hjälp av digitala verktyg ska utveckla kunskaper. Denna uppsats undersöker således hur olika kompetenser inom språkintroduktion arbetar litteracitetsutvecklande med stöd av digitala verktyg. Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling där fysiska verktyg (digitala verktyg) utgör ett stöd i lärandet. Denna studie har en kvalitativ forskningsinriktning där fyra intervjuer genomförts på två olika språkintroduktionsprogram. Studien har ett kompetensfokus där två lärare i svenska som andraspråk, en studiehandledare och en IT-pedagog har intervjuats. I resultatet framkommer det att digitala verktyg i form av datorer, Ipads, Smartboards och smartphones förekommer på ett varierat sätt där det sociokulturella lärandet ger förutsättningar för litteracitetsutvecklingen. Studiens deltagare redogör även för att digitala verktyg i samband med litteracitetsarbetet ger förutsättningar för interaktion och kommunikation bland lärare och elever.

 • 250.
  Jeong, Hyeseung
  et al.
  Language & Literacy Education Department, Faculty of Education, University Malaya, Malaysia.
  Thorén, Bosse
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska som andraspråk.
  Do Malay and Swedish speakers of English understand each other well? Cross-linguistic comparison for using English as an international language (EIL) [i] Malaysia is a multilingual country where other languages beside Malay, the official language, are spoken. In our study we focus on Malaysian English users whose first language is Malay.2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In using English as an international language (EIL), one important issue is the mutual intelligibility of the pronunciations of EIL speakers from different language backgrounds. The present study examines the cross-linguistic intelligibility of Malay English and Swedish English. We prepared 15 English statements (evidently true or false if understood), and examined how well 30 Swedish and 38 Malay listeners understand the statements spoken by a speaker from the other language group by comparing the number of correct answers and processing time. We also analyzed the listeners’ own accounts of their struggles in understanding the speakers’ pronunciations. Results show that Swedish listeners struggled significantly more to understand the Malaysian speaker compared to Malaysians listening to the Swedish speaker. This seems to be because the Malaysian speaker did not clearly realize certain phonetic features, such as word stress pattern, consonant cluster and long vowel. Based on the findings, we discuss the core features of EIL pronunciation for intelligibility, and suggest further attestation and investigation on the concerned matter.

2345678 201 - 250 of 722
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf