du.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345678 201 - 250 av 1979
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Björk, Eleonora
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Thorildsson, Mari
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Childbirth self-efficacy inventory in Tanzania: a pilot study2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background. To give birth can be a stressful experience and women cope with this stress in many different ways and have different personal outcomes. Self-efficacy or confidence in ability to cope with labour can be considered as an important factor affecting pregnant women’s motivation of normal childbirth and their interpretation of the childbirth event. The aim. The purpose of this study was to test the Chinese short form of the instrument Childbirth self-efficacy instrument (CBSEI) in Tanzania, that measure pregnant women’s self-confidence and coping abilities during childbirth. Method. The Chinese short form of the CBSEI was used to pilot test the pregnant women’s confidence of childbirth to see if the questions were understood in the Tanzanian culture. Besides this instrument socio-demographic data was collected together with two open questions asking about attitudes and experiences of childbirth. The instrument was translated into Kiswahili. A sample of 60 pregnant women who were visiting antenatal clinic (ANC) regularly were asked to participate and with help from midwifes at two ANC places the questionnaires were filled out. Result. The result shows that the validity and reliability of the two subscales OE-16 and EE-16 were established. The internal consistency reliability of the two subscales were high, suggesting that each of the subscale mean score provides a good overview of self- reported belief in coping ability for childbirth. The results further show that the instrument, CBSEI in this pilot study is not able to identify women who need extra support during childbirth. Conclusion. The reliability and validity of information presented in this pilot study support the use of the Chinese short form of the CBSEI as a research instrument in the Tanzania culture. Further studies are recommended to get a wider understanding about women’s coping abilities in a culture like Tanzania.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 202.
  Björk, Helena
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Sjuksköterskans upplevelse och beskrivning av kommunikation med vuxna patienter med ADHD inom öppenvårdspsykiatrin: En kvalitativ intervjustudie2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Studier visar på patienters upplevelse av kommunikation med sjuksköterskor, att sjuksköterskor behöver ha kunskap om kommunikation och kunskap om de funktionsnedsättningar patienter med ADHD kan ha. Tidigare studier belyser också olika kommunikationsteorier som är användbara i vårdrelationer, men inte så mycket om sjuksköterskors upplevelser.

  Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskor vid öppenvårdsmottagningar inom psykiatrin upplever och beskriver kommunikation med vuxna patienter med ADHD.

  Metod: Studien hade en kvalitativ design där data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Analysmetoden utgjordes av en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Analysen resulterade i ett tema, fyra kategorier och elva subkategorier. Sjuksköterskor vid öppenvårdsmottagningar upplevde kommunikation med patienter med ADHD som tärande och närande på samma gång. Olika kommunikationstekniker användes i kombination med kunskap om funktionsnedsättningar för att skapa de bästa förutsättningarna för kommunikationen med patienter. Bra bemötande och ett bra förhållningssätt rapporterades vara viktiga i kommunikationen med patienter.

  Slutsats: Sjuksköterskor inom öppenvårdspsykiatrin upplevde kommunikationen med patienter med ADHD som både närande och tärande. Sjuksköterskorna anpassar kommunikationen efter patientens behov och förmåga, och bemöter alla patienters olika behov med respekt. Sjuksköterskor ansåg att ett bra förhållningssätt och en gott bemötande var viktigt för att kommunikationen med patienter med ADHD skulle fungera optimalt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 203.
  Björk, Ingela
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Sand, Gunilla
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Distriktssköterskans tillvägagångsätt vid blodtrycksbesök: en observationsstudie2010Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Syftet: Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskans tillvägagångssätt vid planerade blodtrycksbesök avseende samtalsämnen, tidsåtgång, dokumentation och uppföljning. Metod: Studien var en kvantitativ observationsstudie där populationen var distriktssköterskor från vårdcentraler i Dalarna. Studien bygger på 50 observationer av blodtrycksbesök utifrån en strukturerad checklista som utvecklats för denna studie. Resultatet: I genomsnitt ägnades 14 minuter åt patienten vid blodtrycksbesök. Samtal om livsstilsfaktorer förekom oftare med yngre personer och en signifikant skillnad (p=0,024) påvisades mellan åldersgrupperna 51-64 år och 65-92 år. Fysisk aktivitet var den livsstilsfaktor som det samtalades oftast om, en signifikans påvisades (p = 0,002) mellan åldersgrupper och kön (p = 0,044). Alkohol och sömn samtalades det minst om. Blodtrycksläkemedel och biverkningar samtalades om i 74 procent av besöken. Vid 22 procent av blodtrycksbesöken bestämdes ingen uppföljning av blodtrycket. Slutsats: Tiden vid planerade blodtrycksbesöken hos distriktssköterskan var övervägande kort. Samtal om blodtrycksläkemedel förekom i högre grad än livsstilsfaktorer, och oftast berördes endast en livsstilsfaktor vid besöket. Generellt samtalades det mindre med äldre om livsstilsfaktorer.Primärvårdens organisation av patienter med högt blodtryck bör ses över för att ta till vara distriktssköterskans specifika kompetens i livsstilsfrågor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 204.
  Björk, Ulrika
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Malmlöf, Jessica
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Upplevelser av att leva med hjärtsvikt: ur patienters perspektiv2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet var att utifrån aktuell vetenskaplig litteratur beskriva människors upplevelser av att leva med hjärtsvikt. Sjuksköterskans uppgifter är att planera, genomföra och utvärdera omvårdnaden kring hjärtsviktspatienten. En systematisk litteraturstudie gjordes för att belysa aktuell forskning inom ämnet. Artikelsökningarna gjordes i databaserna PubMed, Blackwell Synergy och Cinahl. För att säkra studiens kvalitet användes kvalitativa och kvantitativa granskningsmallar. Resultatet visade att patienter med hjärtsvikt upplevde oro och stress kring sina symtom. Flertalet beskrev en inre turbulens och en förlorad självständighet. Upplevelserna skilde sig bland könen. De flesta kände sig fysiskt begränsade på grund av tröttheten, vilket ledde till en känsla av social isolering. Stödet från omgivningen varierade. Studierna visade att behovet av omvårdande insatser var stort. Flertalet av patienterna hade försämrad aptit och led av oöverkomlig törst. Många drabbades av andnöd och sömnstörningar som gav konsekvenser i det dagliga livet. Kommunikationsproblem mellan sjukvårdspersonal och patienter förekom. Sjuksköterskan kan genom sina omvårdande insatser och sitt engagemang förbättra patientens situation. Litteraturstudien ger ökad förståelse för livssituationen hos patienter med hjärtsvikt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 205.
  Björk, Veronica
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Ingvarsson, Anngela
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Sjuksköterskors uppfattning om arbetet med den äldre personens resurser: En fenomenografisk studie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att vårdas på sjukhus kan för äldre personer ge en upplevelse av minskad autonomi, och förlust av förmågor/funktioner. Den äldre personen efterfrågar att få bli sedd av sjuksköterskan som autonom person och utifrån deras resurser

  Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors uppfattning av arbetet med den äldre personens resurser under vårdtiden på en geriatrisk slutenvårdsavdelning.

  Metod: Metoden är en kvalitativ intervjustudie med fenomenografisk ansats.

  Resultat: Sjuksköterskors uppfattning av arbetet med den äldre personens resurser under vårdtiden på en geriatrisk slutenvårdavdelning beskrevs i en övergripande kategori och med fyra kategorier. Den övergripande kategorin var att sjuksköterskor har olika förståelse för begreppet resurser. De fyra kategorierna var; möjligheter ges att låta den äldre personen göra det hen kan själv, arbetet med den äldre personens resurser bottnar i ett personcentrerat tankesätt, den äldre personens resurser kan vara dolda och den äldre personens resurser tas inte tillvara.

  Konklusion: Sjuksköterskor uppfattar frånvaro av arbetet med den äldre personens resurser trots teoretisk medvetenhet. Genom ett personcentrerat arbetssätt kan den äldre personens resurser tas tillvara. Att som sjuksköterska identifiera resurser är ett sätt att stärka den äldre personens hälsa och livskvalitet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 206. Björkelund, Cecilia
  et al.
  Svenningsson, Irene
  Hange, Dominique
  Udo, Camilla
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Socialt arbete.
  Petersson, Eva-Lisa
  Ariai, Nashmil
  Nejati, Shabnam
  Wessman, Catrin
  Wallin, Lars
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Göteborgs universitet; Karolinska institutet.
  Westman, Jeanette
  Clinical effectiveness of care managers in collaborative care for patients with depression in Swedish primary health care: a pragmatic cluster randomized controlled trial.2018Ingår i: BMC Family Practice, ISSN 1471-2296, E-ISSN 1471-2296, Vol. 19, nr 1, artikel-id 28Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Depression is one of the leading causes of disability and affects 10-15% of the population. The majority of people with depressive symptoms seek care and are treated in primary care. Evidence internationally for high quality care supports collaborative care with a care manager. Our aim was to study clinical effectiveness of a care manager intervention in management of primary care patients with depression in Sweden.

  METHODS: In a pragmatic cluster randomized controlled trial 23 primary care centers (PCCs), urban and rural, included patients aged ≥ 18 years with a new (< 1 month) depression diagnosis. Intervention consisted of Care management including continuous contact between care manager and patient, a structured management plan, and behavioral activation, altogether around 6-7 contacts over 12 weeks. Control condition was care as usual (CAU).

  OUTCOME MEASURES: Depression symptoms (measured by Mongomery-Asberg depression score-self (MADRS-S) and BDI-II), quality of life (QoL) (EQ-5D), return to work and sick leave, service satisfaction, and antidepressant medication. Data were analyzed with the intention-to-treat principle.

  RESULTS: One hundred ninety two patients with depression at PCCs with care managers were allocated to the intervention group, and 184 patients at control PCCs were allocated to the control group. Mean depression score measured by MADRS-S was 2.17 lower in the intervention vs. the control group (95% CI [0.56; 3.79], p = 0.009) at 3 months and 2.27 lower (95% CI [0.59; 3.95], p = 0.008) at 6 months; corresponding BDI-II scores were 1.96 lower (95% CI [- 0.19; 4.11], p = 0.07) in the intervention vs. control group at 6 months. Remission was significantly higher in the intervention group at 6 months (61% vs. 47%, p = 0.006). QoL showed a steeper increase in the intervention group at 3 months (p = 0.01). During the first 3 months, return to work was significantly higher in the intervention vs. the control group. Patients in the intervention group were more consistently on antidepressant medication than patients in the control group.

  CONCLUSIONS: Care managers for depression treatment have positive effects on depression course, return to work, remission frequency, antidepressant frequency, and quality of life compared to usual care and is valued by the patients.

  TRIAL REGISTRATION: Identifier: NCT02378272 . February 2, 2015. Retrospectively registered.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 207.
  Björkelund, Cecilia
  et al.
  Department of Primary Health Care, Institute of Medicine, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg; Region Västra Götaland, Närhälsan Research and Development Primary Health Care, Gothenburg.
  Svenningsson, Irene
  Department of Primary Health Care, Institute of Medicine, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg; Region Västra Götaland, Närhälsan Research and Development Primary Health Care, Gothenburg.
  Petersson, Eva-Lisa
  Department of Primary Health Care, Institute of Medicine, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg; Region Västra Götaland, Närhälsan Research and Development Primary Health Care, Gothenburg.
  Hange, Dominique
  Department of Primary Health Care, Institute of Medicine, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg; Region Västra Götaland, Närhälsan Research and Development Primary Health Care, Gothenburg.
  Holst, Anna
  Department of Primary Health Care, Institute of Medicine, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg; Region Västra Götaland, Närhälsan Research and Development Primary Health Care, Gothenburg.
  Westman, Jeanette
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stockholm.
  Wallin, Lars
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Region Dalarna; Sahlgrenska akademin, Göteborg.
  Udo, Camilla
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Socialt arbete. Centrum för klinisk forskning Dalarna; Region Dalarna.
  André, Malin
  Uppsala universitet.
  Möller, Christina
  Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen.
  Vårdsamordnare för depression: effektivt grepp i primärvården2019Ingår i: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 116, artikel-id 2019;116:FSH3Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 208.
  Björklund, Johan
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Marklund, Marie- Louise
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Akut hjärtinfarkt hos kvinnor: upplevelser och behov av stöd2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka upplevelser kvinnor har vid hjärtinfarkt och deras behov av stöd samt vilka faktorer som påverkar kvinnor till att de söker vård sent. Underlag till studien söktes i databaserna Blackwell Synergy, CINAHL, Elsevier, PubMed och Elin@Dalarna. Urvalskriterierna var att artiklarna skulle vara relevanta för syftet samt vara publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter från år 2000-2007. Artiklarna kvalitetsgranskades med avseende vetenskaplig kvalitet. av granskningsmallar Resultatet av kvinnors upplevelser vid hjärtinfarkt visade sig vara de fysiska upplevelserna. Kvinnor upplevde oftast inte den klassiska vänstersidiga bröstsmärtan som beskrivs i litteraturen utan de hade varierade upplevelser av bröstsmärta från värk och tyngdkänsla till en brännande eller kramande känsla i bröstet. Utmattning och huvudvärk förekom som ett vanligt prodromalt symtom. Andra upplevelser var muskelsvaghet, andnöd, smärta i axlar, käkar, armar, rygg, nacke, skulderblad och buksmärtor. Variationer i kroppstemperatur, illamående och psykiska reaktioner som ångest och oro förekom. Kvinnor förknippade inte sina symtom till hjärtinfarkt de förnekade och distanserade sina besvär. Det ledde oftast till fördröjd vårdkontakt. Kvinnor behövde stöd från anhöriga och vänner innan de sökte vård. De behövde också stöd av sjuksköterskan i form av information.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 209.
  Björkman Larnefeldt, Mia
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Danielsson, Barbro
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Faktorer av betydelse för implementering av evidensbaserad omvårdnad2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att identifiera och kartlägga faktorer av betydelse vid implementering av evidensbaserad omvårdnad. Metod, studiens design var en litteraturstudie vilken omfattade av 15 vetenskapliga artiklar publicerade mellan åren 2005 och 2007. I resultatet framkom fem olika kategorier av faktorer av betydelse vid implementering av evidensbaserad omvårdnad. Dessa kategorier var 1) Arbetsmiljön som visade att attityder och rådande kultur hade stor betydelse. 2) Riktlinjer och strategier i omvårdnad visade sig vara av stor klinisk betydelse för att forskningsresultaten skulle kunna omvandlas till klinisk användning. 3) Kunskaper och yrkesskicklighet ökade i en gynnsam lärandemiljö. 4) Stödjande organisationer innebar att det fanns personer med uttalad kompetens och funktion, exempel: bibliotekarie, mentor, underlättare eller kommittéer som gav stöd till sjuksköterskan vid användandet av evidensbaserad omvårdnad. 5) Hinder identifierades som tidsbrist, bristande kunskap eller intresse för evidensbaserad omvårdnad. Ett hälso- och sjukvårdssystem som satte press på de anställda, underminerade möjligheterna att lära och göra förändringar. Slutsats: Studien visade att olika faktorer ofta samspelade med varandra i ett komplext system, där ingen faktor ensamt kan klara implementeringen av evidens.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 210.
  Björkman, Marita
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Ebbegren, Linda
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Ätsvårigheter efter stroke: Upplevelser och stöd2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med litteraturstudien var att belysa strokepatienters upplevelser av måltissituationen samt beskriva de vanligaste ätsvårigheterna som strokepatienter kan ha samt att undersöka hur vårdpersonal kan hjälpa vid ätsvårigheter. Studien genomfördes som en litteraturstudie som baserades på 12 vetenskapliga artiklar. Artiklarna söktes via hörskolan dalarnas sökmotorer/databaser och sökorden som kombinerades var dysphagia, eating situation, nursing, nutrition och stroke. Artiklarna granskades enlig modifierade granskningsmallar. Resultatet visar på att strokedrabbade kunde uppleva sina svårigheter vid måltiden som pinsamma. Patienterna hade en strävan att återgå till det normala. Vanliga ätsvårigheter var att stokepatienterna hade tugg och sväljproblem och att patienterna hade en dålig sittposition under måltiden. Några hade svårt att transportera maten till munnen och hade nedsatt vakenhet under måltiden och smak och luktförändringar var vanliga. Det stöd som vårdpersonal kunde ge strokepatienterna med sväljsvårigheter var att anpassa konsistensen på mat och dryck. Genom att göra läpp och tungövningar och sväljträning kunde sväljförmågan förbättras för patienter med dysfagi. Resultatet visade även att de som vårdats på rehabiliteringsavdelning hade förbättrad sittposition samt lättare att transportera maten till munnen och mindre påverkade sväljsvårigheter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 211.
  Björkman, Ylva
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Fagerström, Jessica
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser från den första tiden i yrket: en litteraturöversikt2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskesituationen världen över är ansträngd. Det saknas både grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor och många sjuksköterskor byter tidigt ut sin första arbetsplats eller lämnar yrket helt. Utbildningen för yrket skiljer sig åt mellan olika lärosäten och generellt känner sig sjuksköterskestudenten förberedd på sin nya yrkesroll. Hur den nyutexaminerade sjuksköterskan sedan trivs på arbetsplatsen beror bland annat på ledarskapet, arbetstiderna samt vilken möjlighet som erbjuds för professionell utveckling.

  Syfte: Syftet var att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser från den första tiden i yrket inom slutenvården.

  Metod: Examensarbetet genomfördes som en litteraturöversikt och bygger på 15 artiklar som söktes i databaserna PubMed och CINAHL med sökord som motsvarade syftet. Inkluderade artiklar kvalitetsgranskades och analyserades sedan genom att söka efter likheter och skillnader som sorterades i kategorier och subkategorier.

  Resultat: De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde stress och hög arbetsbelastning vid skiftet från student till sjuksköterska. Handledning och inskolning beskrevs som viktiga faktorer för att underlätta övergången. Fungerande teamarbetet var även det en viktig faktor och teamet påverkade också den nyutexaminerade sjuksköterskans självförtroende under den första tiden i yrket.

  Slutsats: När de nyutexaminerade sjuksköterskorna ska börja arbeta som sjuksköterskor är inskolning och handledning viktig för att de ska kunna utvecklas och erhålla positiva upplevelser från den första tiden i yrket och därmed vilja stanna kvar på arbetsplatsen. Det är därför viktigt att utveckla teamsamverkan då bemötandet från kollegor som samverkar i vårdteamet har en stor betydelse för hur den nyutexaminerade sjuksköterskan upplever sin första tid i yrket.

 • 212.
  Björlin, Hanna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Eriksson, Anette
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Omvårdnad av personer med missbruk och/eller beroende av alkohol eller droger i somatisk vård: En litteraturöversikt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Personer med missbruk och/eller beroende finns i samhället och är en ökande grupp. Sjukdomar till följd av missbruk och/eller beroende av alkohol eller droger leder till behov av vård i olika vårdenheter. Syfte: Syfte är att sammanställa kunskap om sjuksköterskans erfarenhet av omvårdnad kring patienter med missbruk- och/eller beroende av alkohol eller droger i somatisk vård. Metod: Litteraturöversiktens resultat bygger på 11 vetenskapliga artiklar. Kanada, USA, Taiwan, England, Australien, Chile och Israel är de länder som är representerade i resultatet. Artiklarna är publicerade mellan 2008–2018. Resultat: Utifrån de granskade artiklarna har 4 kategorier framkommit. Kategorierna är sjuksköterskans upplevelse av omvårdnad, attityd, bristande kunskap och arbetsplatsstöd. Resultatet visar att utbildning och arbetsplatsstöd saknas. Utbildning och arbetsplatsstöd krävs för att uppnå en bättre attityd från sjuksköterskan. Slutsats: Slutsatsen av denna litteraturöversikt är att sjuksköterskan behöver stöd och utbildning för att på bästa sätt kunna arbeta utifrån en god attityd gentemot patienter med missbruk och/eller beroende av alkohol eller droger.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 213.
  Björnberg Dillner, My
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Johansson, Linda
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Den nyutexaminerade sjuksköterskans största utmaningar: en litteraturöversikt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det råder stor brist på sjuksköterskor. Nyutexaminerade sjuksköterskor är en grupp som löper hög risk att drabbas av utbrändhet och upp till var femte sjuksköterska överväger att lämna yrket inom sina första fem år. Många av de nyutexaminerade sjuksköterskorna känner sig oförberedda inför sjuksköterskeyrket och flera studier påvisar glappet mellan teori och praktik.

  Syfte: Att beskriva utmaningar den nyutexaminerade sjuksköterskan upplever under det första yrkesverksamma året.

  Metod: Studien har genomförts som en litteraturöversikt. Med hjälp av sökdatabaserna CINAHL och PubMed ligger totalt 20 artiklar till grund för resultatet.

  Resultat: Ett flertal faktorer beskrivs av nyutexaminerade sjuksköterskor som utmaningar. Däribland glappet mellan teori och praktik, bristen på stöd och handledarskap, kunskapsbrist, dålig arbetsmiljö, bemanningsbrist samt en allt mer komplex vård med multisjuka patienter som kräver en expertis som den nyutexaminerade sjuksköterskan omöjligt kan besitta.

  Slutsats: Utmaningarna som presenteras i litteraturöversiktens resultat är välkända och globala problem men också påverkbara. Fokus bör ligga i både att tillsätta nya sjuksköterskor men framförallt i att värdera och ta vara på de som redan finns. Nyutexaminerade sjuksköterskor behöver bättre stöd när de äntrar arbetslivet samt att utbildningen ses över för att motsvara verkligheten och förbereda inför arbetslivet så bra som möjligt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 214.
  Björnemalm, Victoria
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Grip, Elin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Kvinnor med bröstcancer och deras erfarenheter av omvårdnad efter genomförd mastektomi: En litteraturöversikt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bröstcancer är efter lungcancer den vanligaste dödsorsaken hos medelålders kvinnor i Sverige. Behandling av bröstcancer består vanligtvis av operation, där det cancerdrabbade bröstet tas bort, mastektomi. Både att få diagnosen bröstcancer och att genomgå mastektomi kan medföra komplexa förändringar för kvinnans identitet, samt innebära lidande, ångest och förändrad självbild. Så långt det är möjligt ska målet för omvårdnaden vara att kvinnan som vårdas ska vara självständig, samt uppleva hälsa. Sjuksköterskan måste ha kommunikativa färdigheter för att upprätthålla personcentrerad vård.

  Syfte:

  Att sammanställa kunskap om vilka erfarenheter kvinnor med bröstcancer har av omvårdnad efter genomförd mastektomi.

  Metod:

  En litteraturöversikt. Resultatet är baseras på 14 vetenskapliga artiklar.

  Resultat:

  Sammanfattningsvis hade vårdpersonalen svårt att tillgodose kvinnornas behov efter genomförd mastektomi. Resultatet visar att kvinnorna hade erfarenhet av bristfällig information av vårdpersonalen om rehabilitering och komplikationer efter mastektomin. Vårdpersonalen saknade kunskap om komplikationer som kan uppstå efter mastektomi för att tillgodose kvinnornas behov. Studiernas resultat indikerade att kvinnorna saknade uppföljning efter mastektomi. Kvinnorna var nöjda med vårdpersonalens känslomässiga stöd och att vårdpersonalen var stöttande, gav information samt att de var tillgängliga för frågor. Kvinnorna önskade att vårdpersonalen ska tillhandahålla ett personcentrerat förhållningssätt.

  Slutsats:

  Både positiva och negativa erfarenheter framkom i resultatet för litteraturöversikten gällande kvinnornas erfarenheter av omvårdnad efter genomförd mastektomi. Majoriteten av kvinnorna i de valda studierna ansåg att vårdpersonalen inte kunde tillgodose deras behov.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 215. Blennborn, Maria
  et al.
  Nilsson, S.
  Hillervik, Charlotte
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Hellberg, D.
  The couple's decision-making in IVF: one or two embryos at transfer?2005Ingår i: Human Reproduction, ISSN 0268-1161, E-ISSN 1460-2350, Vol. 20, nr 5, s. 1292-1297Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to evaluate the decision-making process and factors that contribute to the decision of IVF participants to choose one or two embryos at transfer.

  Methods: Two hundred and seventy-four IVF patients equally distributed in males and females were personally interviewed using a semi-structured questionnaire which included 82 items.

  Results: In the whole study population, previous childbirth [odds ratio (OR) 2.1; 95% confidence interval (CI) 1.9–3.6], and spare embryos to freeze (OR 23.6; 95% CI 11.2–54.5) emerged as the most important variables in patients who had one embryo transferred, while previous IVF treatments (OR 0.3; 95% CI 0.1–0.6) and the assumed increased pregnancy chance (OR 0.1; 95% CI 0.05–0.3) were the most important decision-making factors among those who had two embryos. The women were more satisfied with the information (83 versus 71%; P=0.02), and more aware of the risks with twin pregnancies (77 versus 66%; P=0.03) than the males. The women were also more concerned about their age. Knowledge about risks of multiple pregnancies was higher in females (77%) than in males (66%, P=0.03).

  Conclusion: The results of this study indicate that despite good information about the risks for complications with multiple pregnancies, many patients wish to have two embryos transferred. Spare embryos to freeze, improvement of pregnancy rate in single embryo transfer and young age of the woman are predictive of choosing single embryo transfer. However, the final decision must always be made in agreement with the physician.

 • 216.
  Blixt, Annelie
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Jansson, Sandra
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Faktorer som påverkar livskvaliteten hos patienter med svårläkta bensår: En litteraturöversikt2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Svårläkta bensår definieras som de sår nedom knäleden som inte läkt inom 6 veckor. Sjuksköterskan har en viktig roll vid omvårdnaden av patienter med svårläkta bensår, dock kan de svårläkta bensårens karaktär komplicera sjuksköterskans omvårdnadsarbete.

  Syfte:

  Syftet med litteraturöversikten är att beskriva vilka faktorer som påverkar livskvaliteten hos patienter med svårläkta bensår.

  Metod:

  För att besvara syftet genomfördes en litteraturöversikt baserad på 16 artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats, samt av ansatsen "mixed-method".

  Resultat:

  De svårläkta bensåren påverkade livskvaliteten hos patienten ur fysiskt, socialt och emotionellt perspektiv. Odör, smärta, sociala- och fysiska begränsningar samt bristande copingförmåga påverkade livskvaliteten negativt. Sjuksköterskans tekniska kompetens och förmåga att tillfredsställa patientens behov av stöd och tillit påverkade denna patientgrupps livskvalitet.

  Slutsats:

  Svårläkta bensår innebär ofta försämrad livskvalitet. De svårläkta bensåren karaktäriseras ofta av odör och smärta som begränsar den drabbade socialt och fysiskt i det dagliga livet. Dessa patienter upplever ofta känslor av oro, rädsla och nedsatt självkänsla relaterat hur deras svårläkta bensår uppfattas av omgivningen, vilket har negativ inverkan på livskvalitet. Livskvalitet hos patienter med svårläkta bensår påverkas även av sjuksköterskans tekniska kompetens och förmåga att tillfredsställa patientens behov av stöd och en tillitsfull vårdrelation.

 • 217.
  Blixt, Sonia
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Lilja Fryxell, Emma
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  ARBETSRELATERADE STRESSFAKTORER FÖR SJUKSKÖTERSKOR INOM AKUTSJUKVÅRDEN Litteraturöversikt2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor bidrar till hög andel

  sjukskrivningar. Inom akutsjukvården så är arbetstempot ofta högre än inom andra

  delar av sjukvården och omsättningen av patienter är stor. Sjuksköterskor som

  arbetar inom akutsjukvården är mer utsatta för stress. För att hantera stress så kan

  copingstrategier användas. Syfte: Syftet är att ta reda på vilka stressfaktorer som

  påverkar sjuksköterskans hälsa inom akutsjukvården, samt vilka copingstrategier

  som kan användas för att hantera dessa. Metod: Litteraturöversikt med tolv

  kvalitativa samt kvantitativa vetenskapliga artiklar som berör sjuksköterskan inom

  akutsjukvården, arbetsrelaterade stressfaktorer samt copingstrategier. Resultat:

  Det finns ett antal arbetsrelaterade stressfaktorer som bidrar till ohälsa och lidande

  för sjuksköterskan inom akutsjukvården. Copingstrategier som stöttning av

  kollegor, avlastande samtal, genomgång av verksamheten och mindfulness, bidrar

  till att den arbetsrelaterade stressen blir hanterbar och att hälsa uppnås Slutsats:

  Stressfaktorer som brist på sjuksköterskor, dödsfall eller sexuella övergrepp på

  barn, våld och hot från patienter och anhöriga, samt brister i arbetsmiljön bidrar

  till arbetsrelaterad stress. Copingstrategier kan hjälpa att motverka den stress som

  uppstår. Men för att copingstrategier ska fungera så är det viktigt att använda sig

  av de strategier som finns och att tid samt möjlighet finns på arbetsplatsen att

  utföra dessa.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 218.
  Blom, Anna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Elofsson Arons, Sara
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Långvarig smärta hos äldre: - upplevelser och icke farmakologiska behandlingsalternativ2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 219.
  Blom, Tammy
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Sjuksköterskors omvårdnadsdokumentation enligt VIPS-modellen: en journal- och enkätstudie2003Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva kvantitet och kvalitet i sjuksköterskors dokumentation av omvårdnad enligt VIPS- modellen i enlighet med omvårdnadsprocessens alla steg på ett sjukhus i Mellansverige Avsikten var även att beskriva hinder och möjligheter för och attityder till dokumentation ur ett sjuksköterskeperspektiv mellan tre medicinavdelningar på nämnda sjukhus. Vidare ingick i syftet att jämföra dokumentationen på de tre avdelningarna med avseende på kvantitet och kvalitet. I undersökningen ingick en journal- respektive enkätstudie. Journalstudien som var retrospektiv omfattade 100 patientjournaler. Som mätinstrument för journalstudien användes granskningsmallen CAT-CH-ING. Till enkätstudien tillfrågades sammanlagt 52 sjuksköterskor varav 45 besvarade enkäten. Svarsfrekvensen uppgick därmed till 87 %. Resultatet av journalstudien visade att det fanns brister i dokumentationen. Ingen av de 100 journalerna bedömdes vara komplett vare sig vad det gällde kvantitet eller kvalitet. Ingen av journalerna uppfyllde lagstadgade krav på journalens innehåll. Resultatet visade vidare en signifikant skillnad mellan två av de tre avdelningarna (p=0.0006) vad gällde kvantitet där en avdelning uppvisade en bättre dokumentation jämfört med de två andra. Några signifikanta skillnader mellan avdelningarna beträffande kvalitet förelåg ej. Som hinder för dokumentation redovisades brist på tid för dokumentation, brister i dokumentationssystemet, och sjuksköterskans uppfattning om den egna kunskapen beträffande förmågan att utarbeta individuella vårdplaner och omvårdnadsdiagnoser. Enkätstudien visade att det dock fanns möjligheter för en god dokumentation då majoriteten av sjuksköterskorna hade en positiv attityd till omvårdnadsdokumentation. Som möjlighet till en god dokumentation var också att sjuksköterskorna kunde se nyttan av dokumentationen i den praktiska verksamheten. Flertalet sjuksköterskor var av den uppfattningen att journalföringen bör utvecklas vidare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 220.
  Blom, Åsa
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Hertzberg, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Närståendes upplevelse av stöd, när anhörig drabbas av allvarlig sjukdom.: En litteraturöversikt2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Redan på 1970-talet uppmärksammades närståendes situation inom

  vården, och trots att det har skett en ökning kring familjerelaterad forskning under

  de senaste 20 åren finns det fortfarande brister inom familjerelaterad omvårdnad

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva närståendes upplevda behov av stöd från

  sjuksköterskan när en anhörig drabbas av allvarlig sjukdom eller skada.

  Metod: Den studie som genomfördes var en litteraturstudie, den inkluderar 10

  artiklar varav 8 var kvalitativa och 2 var kvantitativa. Sökningar gjordes i Cinahl,

  PubMed och DiVA. Innehållet analyserades och kategorier identifierades.

  Resultat: Två huvudkategorier och tre underkategorier identifierades. Första

  huvudkategorin var närståendes behov, med underkategori betydelsen av

  kommunikation i vården med de närstående samt återhämtning. Den andra

  huvudkategorin var stöd som finns att tillgå, med underkategorierna närståendes

  delaktighet i vården.

  Slutsats: Studien visar på att närstående upplever ett stort behov av få vara delaktiga

  i vården kring patienten, framförallt genom att få information. Att göra närstående

  delaktiga kan minska den upplevda stressen vilket kan leda till ett ökat förtroende

  för vården.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 221.
  Blomberg, Alva
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Back, Rickard
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Faktorer som hindrar sjuksköterskan att arbeta trycksårsförebyggande: En litteraturöversikt2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Trycksår är en vanlig vårdskada trots riktlinjer och bedömningsinstrument. Trycksår är kostsamt för hälso- och sjukvården och resulterar ofta i förlängd vårdtid. Såren är smärtsamma för patienten och läkningen tar lång tid. Patienter med trycksår uttrycker att deras sociala och psykiska liv påverkas av såren. Sjuksköterskans ansvar är att upptäcka riskpatienter och arbeta förebyggande mot trycksår.

  Syfte: Syftet är att beskriva faktorer som hindrar sjuksköterskans trycksårsförebyggande omvårdnadsarbete.

  Metod: Studien har genomförts som en litteraturöversikt genom att sammanställa befintligt forskningsresultat för att få en överblick över det aktuella forskningsläget. Vetenskapliga artiklar söktes via databaserna Cinahl, Web of Science och Pubmed, publicerade mellan 2009 och 2019. Sökningarna resulterade i 19 artiklar som svarade på syftet. Artiklarna analyserades, kvalitetsgranskades och sammanställdes till ett resultat.

  Resultat: Av resultatet framkom 2 kategorier; sjuksköterskans bristande kunskap och organisatoriska hinder. Faktorer som hindrar sjuksköterskans trycksårsförebyggande omvårdnadsarbete var sjuksköterskornas bristande kunskaper och negativa inställning till trycksårsförebyggande arbete. Andra faktorer som hindrade sjuksköterskor att utöva trycksårsförebyggande var personalbrist, tidsbrist, materialbrist, hög arbetstyngd och brist på utbildning på arbetsplatsen.

  Slutsats: Resultatet visar att sjuksköterskorna hade generellt låg kunskap och negativa inställningar mot trycksår och trycksårsförebyggande åtgärder, vilket hindrade dem från att utföra preventivt arbete. Sjuksköterskor hade en negativ inställning till bedömningsinstrument och ansåg att den kliniska blicken oftast var att föredra. Organisatoriska hinder som hög arbetstyngd, tidsbrist, personalbrist, brist på tryckavlastande hjälpmedel, brist på riktlinjer samt brist på kompetensutveckling på arbetsplatsen var problem som försvårade det trycksårsförebyggande arbetet. Avsaknad av tid och material samt hög arbetsbelastning kunde resultera i att patienternas omvårdnadsbehov inte blev tillgodosedda.

 • 222.
  Blomgren, Inger
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Urininkontinens hos kvinnor: Livskvalitet och hjälpsökande2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnors livskvalitet påverkas vid urininkontinens, om åldern påverkar livskvaliteten samt om kvinnorna sökt hjälp för sina symtom. Metoden var en systematisk litteraturstudie, där vetenskapliga artiklar söktes i flera databaser. Sökordet ”urinary incontinence” ingick i alla sökningar i olika kombinationer med andra sökord. Endast kvantitativa artiklar hittades vid sökningen. Efter att de granskats enligt den mall som författaren sammanställt bedömdes artiklarna vara av god kvalitet. Femton artiklar ingick i resultatredovisningen. Det övergripande resultatet som denna studie kom fram till är att livskvaliteten hos kvinnor påverkas vid urininkontinens. Graden av urininkontinens påverkar upplevelsen av inkontinensen, ju större besvär, desto större negativ påverkan på livskvaliteten beskrevs hos de drabbade. Ju äldre man blir, desto större negativ påverkan på livskvaliteten påvisades. Som mest var det knappt hälften av de kvinnor som deltog i studien som sökt hjälp för sina symtom, det varierade från sex till 42 %. Genom att söka hjälp skulle möjligheten att förbättra livskvaliteten öka för dessa kvinnor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 223.
  Blomgren, Johanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Kvinnors upplevelser av kontinuerligbarnmorskeledd vård. Från tidig graviditet tillnybliven förälder - en Litteraturstudie2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Kontinuerlig barnmorskeledd vård är ett begrepp som bygger på antagandet att

  kvinnor som vårdas av en och samma barnmorska under graviditet, förlossning- och

  postpartumvård känner sig delaktig i vården och upplever en känsla av tillfredsställelse och

  personlig kontroll.

  Syfte:

  Syftet var att beskriva kunskapsläget kring kvinnors upplevelser av kontinuerlig

  barnmorskeledd vård, från tidig graviditet till nybliven förälder.

  Metod

  Litteraturstudie baserad på 12 vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ

  ansats som sökts via CINAHL och PubMed.

  Resultat:

  Vårdmodellen med kontinuerlig barnmorskledd vård bidrog till att kvinnor

  upplevde en delaktighet i vården genom att de tog aktiva beslut angående sin vård. De

  upplevde en ökad självtillit vilket gjorde att de var väl förberedda inför förlossningen och

  kände en känsla av egenmakt. Det var viktigt för kvinnorna att ha en god relation till

  barnmorskan, få tydlig information och att de gavs tid att beskriva sina önskemål inför

  förlossningen. Kvinnorna upplevde vården som respektfull, tillgänglig, känslomässigt

  stöttande samt säker och kompetent.

  Slutsats:

  Kontinuerlig barnmorskeledd vård under mödravård, förlossning och

  postpartumperioden kan stärka kvinnas känsla av delaktighet i vården, påverka relationen

  mellan kvinnan och barnmorskan på ett positivt sätt samt stärka kvinnans självtillit inför

  födandet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 224.
  Blomgren, Pernilla
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Pihlström, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Dagbok på IVA-patienters upplevelser: En litteraturöversikt2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Många patienter uttrycker ett behov av att fylla den minneslucka som finns sedan intensivvårdstiden både vad gäller tid och innehåll. Detta var anledningen till att vårdpersonal på intensivvårdsavdelningar började använda dagbok till kritiskt sjuka patienter. Syfte: Att belysa patienters upplevelser av att ta del av sin dagbok från vårdtiden på intensivvårdsavdelning. Metod: Litteraturöversikt. Artikelsökning utfördes i databaserna CINAHL och PubMed. I resultatet ingick tio vetenskapligt granskade artiklar, sju kvalitativa och tre kvantitativa. Resultat: Patienterna upplevde det som värdefullt att läsa dagboken och att titta på fotografierna eftersom det gav dem en uppfattning om vad som hade hänt och hur sjuka de hade varit. Genom dagboken fick patienterna en större sjukdomsinsikt och en mer realistisk målsättning för tillfrisknandet. Det var krävande och det väcktes starka känslor och reaktioner hos patienterna när de läste i dagboken. Dagboken fungerade som ett stöd för lång tid framöver. Patienterna uppskattade detaljerad och kontinuerligt skriven information och att dagboken var skriven med en personlig och mänsklig ton samt med ett språk som var lätt att förstå. Fotografier upplevdes av de flesta patienterna som positivt och blev ett bevis på vad de gått igenom. Det uppföljande återbesöket på IVA mottagning beskrevs av patienterna som betydelsefullt för att öka förståelsen av innehållet i dagboken och av vad som hänt under vårdtiden på IVA. Slutsats/Konklusion: Tidigare kritiskt sjuka patienter upplever, genom att ta del av dagbok från vårdtiden på intensivvårdsavdelning, större förståelse och bearbetning av sin sjukdomsperiod, vilket skulle kunna medföra förbättrad hälsa och ökad livskvalitet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 225.
  Blomkvist, Sven
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Grønning, Marie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Musik som verktyg inom vården av personer med demenssjukdom – en litteraturöversikt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Globalt räknas demenssjukdom till en av de stora folksjukdomarna. Symtomen på demenssjukdom delas in i kognitiva- psykiska- beteendemässiga och kroppsliga symtom. Dessa symtom orsakar stort lidande för personen med demenssjukdom och det är också svårt för anhöriga och vårdpersonal att möta de som drabbas av demenssjukdom och dessa symtom. Vård och omsorg vid demenssjukdom ska enligt Socialstyrelsen ges från ett personcentrerat förhållningssätt. Tidigare forskning visar att personcentrerad vård förordas som metod för att ge vård av hög kvalitet. Sjuksköterskans ansvar är omvårdnad. Omvårdnadens konsensusbegrepp är människa, hälsa, omvårdnad och miljö. Tidigare forskning visar att musik kan vara en användbar del i att förbättra omvårdnaden av personer med demenssjukdomar, både ur ett patient- och personalupplevt perspektiv. Syfte: Att sammanställa forskning som beskriver hur musik används inom demensvården och påvisa dess eventuella påverkan på personer med demenssjukdom. Metod: Litteraturöversikt för att sammanställa kunskapsläget. Artiklar söktes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO med sökorden ”dementia”, ”music”, ”care” och ”nurs*”. Efter kvalitetsgranskningen inkluderades 16 artiklar. Artiklarna analyserades, tolkade och sammanställdes i en resultatmatris. Resultat: Litteraturöversiktens resultat visade att musik som en del av demensvården hade positiv effekt på symtomen tillhörande demenssjukdomarna. De påtagligaste positiva effekterna visade sig inom de fyra områdena beteendemässiga- psykologiska och kognitiva symtom samt livskvalitativa värden. Slutsats: Musik är ett bra alternativ och/eller tillägg i demensvården och behandlingen av personer med demenssjukdom

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 226.
  Blomqvist, Julia
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Gustafson, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Sjuksköterskors erfarenheter av och strategier vid svåra samtal med patienter i livets slut – en litteraturöversikt2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av och strategier vid svåra samtal med patienter i livets slut.

  Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Artiklar söktes fram i databaserna CINAHL och PubMed. Resultatet baserades på 14 stycken artiklar av kvantitativ och kvalitativ ansats.

  Resultat: Sjuksköterskor upplevde samtal med patienter i livets slut som någonting svårt. Bristande kunskap var något som sjuksköterskorna ansåg påverkade deras genomförande av svåra samtal. Svåra samtal kunde hanteras med hjälp av olika strategier. Sjuksköterskorna hade strategier som handlade om att försöka bygga en relation med patienten. De förberedde sig innan de skulle möta patienten för att ha en sådan bra bild av patientens situation som möjligt. Förhållningssättet gentemot patienten kunde de anpassa beroende på vilken patient de mötte. En del sjuksköterskor hade som strategi att undvika de svåra samtalen med patienter i livets slut, det på grund av en okunskap om hanteringen av svåra samtal.

  Slutsats: De bristande kunskaperna påverkade sjuksköterskornas hantering av svåra samtal och därför är det av stor betydelse att de får möjlighet att ta del av mer teoretisk utbildning. Erfarenhetsutbyte med kollegor och andra professioner kan leda till kunskap för att utveckla strategier för att underlätta hanteringen av svåra samtal.

 • 227.
  Boberg, Emma
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Grannas, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Sjuksköterskans omvårdnad av patienter med kognitiv svårighet som ADHD: En litteraturöversikt2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) är en allt vanligare diagnos bland vuxna. Sjuksköterskor behöver ha handlingsberedskap och kunna möta denna patientgrupps omvårdnadsbehov.

  Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser i omvårdnaden kring patienter med kognitiva svårigheter med fokus på ADHD.

  Metod: Designen är en litteraturöversikt baserat på 9 kvalitativa och kvantitativa artiklar. Insamling av data har skett via databaserna Cinahl, Psycinfo och PubMed.

  Resultat: Granskningen av artiklarna resulterade i två huvudteman: Förutsättningar och begränsningar i omvårdnaden av patienter med kognitiva svårigheter som ADHD, med tre underteman; Tid, Bemötande och Attityder och Kommunikation mellan sjuksköterska och patient samt mellan vårdinstanser med två underteman; Kommunikation mellan sjuksköterska och patient och Kommunikation mellan vårdinstanser. Resultatet visar att förutsättningar och begränsningar påverkade omvårdnaden exempelvis tid, attityder och relationer. Det kunde förekomma negativa attityder hos vårdpersonal gällande patienter med kognitiva svårigheter som ADHD. En terapeutisk relation mellan sjuksköterska och patient upplevdes gynna omvårdnaden. Kommunikation var en viktig del i omvårdnaden av patienter med kognitiva svårigheter som ADHD. En samordnande sjuksköterska ansågs vara till hjälp vid omvårdnad av patienter med inlärningssvårigheter.

  Konklusion: Kommunikation är en viktig faktor i omvårdnad av patienter med ADHD och sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnaden. Tid och patientens förutsättningar kan påverka sjuksköterskans kommunikationsmöjligheter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 228.
  Boccaccio, Jamila
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Schytz Lindqvist, Jeanette
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  En meningsfull tillvaro för den äldre människan: En litteraturöversikt2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte; Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva upplevelsen av vad som skapar en meningsfull tillvaro samt hur sjuksköterskan kan stödja och främja en meningsfull tillvaro för de äldre vid särskilda boenden. Metod; Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Artiklar publicerade mellan åren 2000-2012 söktes i databaserna CHINAL, ELITE, PubMed, SweMed samt i tidskriften Vård i Norden. Resultat; Resultatet visade på att upprätthållandet av kroppens fysiska och mentala förmågor hade stor inverkan för den upplevda hälsan. Social gemenskap, goda vårdrelationer och ett aktivt delagande i den egna vardagen ansågs även placera den äldre i ett sammanhang, vilket också grundade för meningsfullhet och välbefinnande. Konklusion; För att uppnå en god omvårdnad av de äldre krävdes sjuksköterskor med ett stort kunnande och engagemang där goda omvårdnadsrelationer skapades utifrån den enskildes livsberättelse, behov och önskningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 229.
  Bodin, Annelie
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Ringlund, Sofie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med personcentrerad vård inom vård- och omsorgsboende – En kvalitativ intervjustudie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund Personcentrerad vård innebär att vården utgår från patienten och dess upplevelse av ohälsa och sjukdom, sociala sammanhang och dess närstående. Personcentrerad vård utgår från tre nyckelbegrepp som Centrum för personcentrerad vård arbetat fram och dessa är; partnerskap, patientberättelsen och dokumentation. Syfte Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hur de arbetar med personcentrerad vård; partnerskap, patientberättelsen och dokumentation, på somatiska avdelningar på vård- och omsorgsboenden.  Metod Deskriptiv studie med kvalitativ deduktiv ansats. Studien baserades på åtta semistrukturerade intervjuer som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat Analysen resulterade i ett tema; Samtal som redskap för att praktisera personcentrerad vård. Tre kategorier var förutbestämda och sju subkategorier identifierades: Partnerskap; ta del av den äldres kunskap, ta del av anhörigas kunskap, omvårdnadspersonalens kunskap, sjuksköterskans kunskap, Patientberättelsen och Dokumentation; dokumentation i levnadsberättelsen, dokumentation i genomförandeplan och dokumentation i dokumentationssystemet utifrån personcentrerad vård.  Konklusion Samtalet är en av sjuksköterskans viktigaste redskap för att praktisera personcentrerad vård. Genom samtal bygger sjuksköterskan en relation till den äldre och utvecklar ett partnerskap. Samtal är även en förutsättning för att skapa relation till anhöriga samt för ett välfungerande teamarbete. Dock visade det sig att sjuksköterskorna upplevde att de arbetade för långt från den äldre personen och att de inte alltid hade tid för fördjupade samtal.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 230. Bogren Jungmarker, Emily
  et al.
  Lindgren, Helena
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Hildingsson, Ingegerd
  Playing the second fiddle is okay: Swedish fathers' experiences of prenatal care2010Ingår i: Journal of midwifery & women's health, ISSN 1526-9523, E-ISSN 1542-2011, Vol. 55, nr 5, s. 421-429Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In Sweden, prospective fathers are encouraged and welcome to attend prenatal visits, and pregnant women assess their partners’ involvement in prenatal care as very important. The aim of this study was to describe expectant fathers’ experiences of and involvement in prenatal care in Sweden. Data were drawn from a 1-year cohort study of 827 Swedish-speaking fathers recruited during their partners’ mid-pregnancy and followed up two months after childbirth. The participants reported that the most important issues in prenatal care were the woman’s physical and emotional wellbeing and the support she received from her midwife. However, care was identified as deficient in nearly all aspects of information, medical care, and fathers’ involvement. “Excessive” care was also reported and related to how the father was treated by the midwife, mainly in terms of attention to his emotional wellbeing. Although fathers prioritize the needs of their pregnant partners, it is important for caregivers to assess fathers’ needs and incorporate a family-oriented approach to prenatal care.

 • 231.
  Bogren, M.
  et al.
  PhD Student, University of Gothenburg, Gothenburg.
  Bajracharya, U.
  Maharajgunj Nursing Campus, Tribhuvan University, Nepa.
  Berg, M.
  Professor, Sahlgrenska Academy, Institute of Health and Care Sciences, University of Gothenburg.
  Erlandsson, Kerstin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Mälardalens högskola.
  Ireland, J.
  Midwife, RCM Union Learning Rep & Supervisor of Midwives, St Mary's Maternity Unit, Poole Hospital, United Kingdom.
  Simkhada, P.
  Senior Lecturer, School of Health and Related Research (ScHARR) University of Sheffield and MMIHS, United Kingdom.
  Van Teijlingen, Edwin
  Professor, Centre for Midwifery, Maternal & Perinatal Health, Bornemouth University & Visiting Professor, MMIHS, Tribhuvan University, United Kingdom.
  Nepal needs midwifery2013Ingår i: Journal of Manmohan Memorial Institute of Health Sciences, ISSN 2091-1041, Vol. 1, nr 2, s. 41-44Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 232. Bogren, M.
  et al.
  Erlandsson, Kerstin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Johansson, A.
  Kalid, M.
  Abdi Igal, A.
  Mohamed, J.
  Said, F.
  Pedersen, Christina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Byrskog, Ulrika
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Osman, Fatumo
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Health workforce perspectives of barriers inhibiting the provision of quality care in Nepal and Somalia: A qualitative study2020Ingår i: Sexual and Reproductive Healthcare, ISSN 1877-5756, Vol. 23, artikel-id 100481Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective

  In this paper settings from Nepal and Somalia are used to focus on the perspectives of healthcare providers within two fragile health systems. The objective of this study was to describe barriers inhibiting quality healthcare in Nepal and Somalia from a health workforce perspective.

  Methods

  Data were collected through 19 semi-structured interviews with healthcare providers working in healthcare facilities. Ten interviews were conducted in Nepal and nine in Somalia.

  Results

  Various structural barriers inhibiting the availability, accessibility, and acceptability of the quality care were similar in both countries. Barriers inhibiting the availability of quality care were linked to healthcare providers being overburdened with multiple concurrent jobs. Barriers inhibiting the accessibility to quality healthcare included long distances and the uncertain availability of transportation, and barriers to acceptability of quality healthcare was inhibited by a lack of respect from healthcare providers, characterised by neglect, verbal abuse, and lack of competence.

  Conclusions

  Inequality, poverty, traditional and cultural practices plus the heavy burden placed on healthcare providers are described as the underlying causes of the poor provision of quality care and the consequential shortcomings that emerge from it. In order to improve this situation adequate planning and policies that support the deployment and retention of the healthcare providers and its equitable distribution is required. Another important aspect is provision of training to equip healthcare providers with the ability to provide respectful quality care in order for the population to enjoy good standard of healthcare services.

 • 233.
  Bogren, Malin
  et al.
  UNPF, Bangladesh.
  Begum, Farida
  UNPF, Bangladesh.
  Erlandsson, Kerstin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  The historical development of the midwifery profession in Bangladesh2017Ingår i: Journal of Asian Midwives (JAM), ISSN 2409-2290, Vol. 4, nr 1, s. 65-74Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Sexual and reproductive health and rights have been identified as the core areas of practice, theory and research for the midwifery profession. The midwifery profession, as defined by the International Confederation of Midwives Global Standards, is new in Bangladesh. This paper aims to give an overview of the historical process that has taken place in the past decades to develop the midwifery profession in Bangladesh. The professional development of midwives is the result of many years of collaboration and relationship building among stakeholders such as the government, non-government organizations, academia, professional associations, United Nations agencies, and donors. All are working toward achieving the common goal of preventing/ reducing maternal and child mortality through education, the development of supportive laws, policies and guidelines, and the deployment of midwives. Lessons learnt from the Bangladesh experience can provide useful guidance for other countries in Asia that are currently establishing midwifery as a profession that aims to provide safe and high quality sexual, reproductive, maternal and newborn care.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 234.
  Bogren, Malin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Erlandsson, Kerstin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Opportunities, challenges and strategies when building a midwifery profession. Findings from a qualitative study in Bangladesh and Nepal2018Ingår i: Sexual & Reproductive HealthCare, ISSN 1877-5756, E-ISSN 1877-5764, Vol. 16, s. 45-49Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective

  The aim of this paper was to identify opportunities and challenges when building a midwifery profession in Bangladesh and Nepal.

  Methods

  Data were collected through 33 semi-structured interviews with government officials, policy-makers, donors, and individuals from academia and non-government organizations with an influence in building a midwifery profession in their respective countries. Data were analyzed using content analysis.

  Findings

  The opportunities and challenges found in Bangladesh and Nepal when building a midwifery profession emerged the theme “A comprehensive collaborative approach, with a political desire, can build a midwifery profession while competing views, interest, priorities and unawareness hamper the process”. Several factors were found to facilitate the establishment of a midwifery profession in both countries. For example, global and national standards brought together midwifery professionals and stakeholders, and helped in the establishment of midwifery associations. The challenges for both countries were national commitments without a full set of supporting policy documents, lack of professional recognition, and competing views, interests and priorities.

  Conclusion and clinical application

  This study demonstrated that building a midwifery profession requires a political comprehensive collaborative approach supported by a political commitment. Through bringing professionals together in a professional association will bring a professional status. Global standards and guidelines need to be contextualized into national policies and plans where midwives are included as part of the national health workforce. This is a key for creating recognized midwives with a protected title to autonomously practice midwifery, to upholding the sexual and reproductive health and rights for women and girls.

 • 235.
  Bogren, Malin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Erlandsson, Kerstin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Byrskog, Ulrika
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  What prevents midwifery quality care in Bangladesh? A focus group enquiry with midwifery students2018Ingår i: BMC Health Services Research, ISSN 1472-6963, E-ISSN 1472-6963, Vol. 18, nr 1, artikel-id 639Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: With professional midwives being introduced in Bangladesh in 2013, the aim of this study was to describe midwifery students perceptions on midwives' realities in Bangladesh, based on their own experiences.

  METHOD: Data were collected through 14 focus group discussions that included a total of 67 third-year diploma midwifery students at public nursing institutes/colleges in different parts of Bangladesh. Data were analyzed deductively using an analytical framework identifying social, professional and economical barriers to the provision of quality care by midwifery personnel.

  RESULTS: The social barriers preventing midwifery quality care falls outside the parameters of Bangladeshi cultural norms that have been shaped by beliefs associated with religion, society, and gender norms. This puts midwives in a vulnerable position due to cultural prejudice. Professional barriers include heavy workloads with a shortage of staff who were not utilized to their full capacity within the health system. The reason for this was a lack of recognition in the medical hierarchy, leaving midwives with low levels of autonomy. Economical barriers were reflected by lack of supplies and hospital beds, midwives earning only low and/or irregular salaries, a lack of opportunities for recreation, and personal insecurity related to lack of housing and transportation.

  CONCLUSION: Without adequate support for midwives, to strengthen their self-confidence through education and through continuous professional and economic development, little can be achieved in terms of improving quality care of women during the period around early and late pregnancy including childbirth.The findings can be used for discussions aimed to mobilize a midwifery workforce across the continuum of care to deliver quality reproductive health care services. No matter how much adequate support is provided to midwives, to strengthen their self-confidence through education, continuous professional and economic development, addressing the social barriers is a prerequisite for provision of quality care.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 236. Bogren, Malin
  et al.
  Rosengren, Josefin
  Erlandsson, Kerstin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Berg, Marie
  Build professional competence and equip with strategies to empower midwifery students - An interview study evaluating a simulation-based learning course for midwifery educators in Bangladesh.2019Ingår i: Nurse Education in Practice, ISSN 1471-5953, E-ISSN 1873-5223, Vol. 35, s. 27-31Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Use of simulation-based learning in midwifery education programmes is crucial. Due to midwifery educators in Bangladesh were lacking competence in using such pedagogical methods in their teaching, they were invited to participate in a simulation-based learning course. In this paper, we present a study on the perceived usefulness of this course. Semi-structured individual interviews were conducted with 17 of the 28 midwifery educators participating on the course and data were analysed using inductive content analysis. Findings showed that the simulation-based learning course for midwifery educators in Bangladesh was useful. It "builds the professional competence of midwifery educators" and "equips them with strategies to empower midwifery students". The findings show that a simulation-based learning course is of major importance in pre-service education in settings where the capacity of midwifery educators needs to be strengthened. However, without continuous in-service training, the midwives' competence will deteriorate and this in turn will threaten the quality of midwifery education and the midwifery profession. Thus, contextualized pre- and in-service simulation-based education to secure midwifery core competencies is necessary. Simultaneously implementing and evaluating pre- and in-service education programmes is the next step in the struggle to increase the quality of maternity care services.

 • 237. Bogren, Malin
  et al.
  Sathyanarayanan, Doraiswamy
  Erlandsson, Kerstin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Akhter, Halima
  Akter, Dalia
  Begum, Momtaz
  Chowdhury, Merry
  Das, Lucky
  Akter, Rehana
  Khatun, Yamin Ara
  Development of a context specific accreditation assessment tool for affirming quality midwifery education in Bangladesh2018Ingår i: Midwifery, ISSN 0266-6138, E-ISSN 1532-3099, Vol. 61, s. 74-80Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: using the International Confederation of Midwives (ICM) Global Standards for Midwifery Education as a conceptual framework, the aim of this study was to explore and describe important 'must haves' for inclusion in a context-specific accreditation assessment tool in Bangladesh.

  DESIGN: A questionnaire study was conducted using a Likert rating scale and 111 closed-response single items on adherence to accreditation-related statements, ending with an open-ended question. The ICM Global Standards guided data collection, deductive content analysis and description of the quantitative results.

  SETTING: twenty-five public institutes/colleges (out of 38 in Bangladesh), covering seven out of eight geographical divisions in the country.

  PARTICIPANTS: one hundred and twenty-three nursing educators teaching the 3-year diploma midwifery education programme.

  FINDINGS: this study provides insight into the development of a context-specific accreditation assessment tool for Bangladesh. Important components to be included in this accreditation tool are presented under the following categories and domains: 'organization and administration', 'midwifery faculty', 'student body', 'curriculum content', 'resources, facilities and services' and 'assessment strategies'. The identified components were a prerequisite to ensure that midwifery students achieve the intended learning outcomes of the midwifery curriculum, and hence contribute to a strong midwifery workforce. The components further ensure well-prepared teachers and a standardized curriculum supported at policy level to enable effective deployment of professional midwives in the existing health system.

  KEY CONCLUSIONS: as part of developing an accreditation assessment tool, it is imperative to build ownership and capacity when translating the ICM Global Standards for Midwifery Education into the national context.

  IMPLICATIONS FOR PRACTICE: this initiative can be used as lessons learned from Bangladesh to develop a context-specific accreditation assessment tool in line with national priorities, supporting the development of national policies.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 238.
  Bohlin, Maria
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Johansson, Eleonore
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Personcentrerad vård i praktiken: Identifiering avbarriärer ur ett sjuksköterskeperspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Forskning tyder på att en vård som bygger på en personcentrerad grund

  bidrar till en högre kvalitet av vården och har en positiv påverkan på patienter samt

  hälso- och sjukvårdsprofessionen. Samtidigt pekar studier på att hälso- och sjukvården

  står inför en mängd utmaningar för att kunna införa ett personcentrerat

  förhållningssätt i den dagliga vården.

  Syfte:

  Att beskriva vilka barriärer som hindrar sjuksköterskan att arbeta

  personcentrerat i mötet med patienten.

  Metod:

  Studien har genomförts som en litteraturöversikt, där resultatet är baserat på

  16 vetenskapliga artiklar.

  Resultat:

  Flera faktorer som kan utgöra svårigheter för sjuksköterskan att arbeta

  personcentrerat i vårdmötet med patienten identifierades och genererade fyra

  kategorier:

  Samarbete och teamwork, Attityd och kultur, Tid och resurser samt

  Kommunikation och Patient berättelsen.

  Resultatet tyder på samarbetssvårigheter

  mellan olika professioner inom hälso- och sjukvården, motsträvande attityder samt

  rutiner som inte vilar på vetenskaplig grund. Brist på utbildningsmöjligheter och

  bristande kunskap kring vad personcentrerad vård innebär och hur ett personcentrerat

  förhållningssätt kan tillämpas i klinisk praxis. Hög arbetsbelastning och brist på tid

  påverkade sjuksköterskans möjlighet till att skapa en relation till patienten, samt var

  en bidragande faktor till stress och känslor av otillräcklighet.

  Konklusion:

  Sammantaget tyder litteraturöversikten på att det finns ett flertal

  barriärer som försvårar för sjuksköterskan att arbeta personcentrerat i mötet med

  patienten. För att ett personcentrerat förhållningssätt ska praktiseras krävs aktivt

  arbete individuellt och kollektivt på olika nivåer inom en organisation för att bli en

  del av den dagliga praktiken.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 239.
  Boland, Sofia
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Bång, Christina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  När barn misstänks fara illabarnhälsovårdssjuksköterskorserfarenheter avanmälningsplikten: En kvalitativ intervjustudie2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskan i barnhälsovården (BHV) har en betydande uppgift att tidigt uppmärksamma när ett barn far illa. De har även en lagstadgad skyldighet att anmäla det till socialtjänsten. Detta är i likhet med andra yrkesgrupper som möter barn i tjänsten. Tidigare forskning visar dock på en varierande följsamhet till anmälningsplikten.Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva vilka erfarenheter sjuksköterskor inom barnhälsovården har av att identifiera tecken och anmäla till socialtjänsten när barn misstänks fara illa.Metod: Kvalitativ innehållsanalys som baserades på fem semistrukturerade intervjuer med specialistsjuksköterskor verksamma inom BHV.Resultat: Att identifiera och anmäla när barn misstänks fara illa kunde innebära att oroa sig för barn, att samverka med kollegor och andra professioner samt att ha en god relation med familjen. Vidare kunde det innebära att verka för barns bästa, att bli påverkad på ett personligt plan samt att ta kontakt och samverka med socialtjänsten. Samverkan med kollegor inom BHV och familjecentral framhölls som mycket betydande. Det mest framträdande i kontakten med socialtjänsten var svårigheter och frustration över utebliven återkoppling samt önskemål om ett förbättrat samarbete.Slutsats: Tidigare forskning visar att det är varierande följsamhet till anmälningsskyldigheten när barn misstänks fara illa. Det har visat sig att det finns hinder som försvårar BHV-sjuksköterskans arbete. I föreliggande studie framkom att ett bristfälligt samarbete mellan socialtjänsten och BHV-sjuksköterskorna kunde utgöra ett sådant hinder. Vidare framkom att stöd från kollegor och ett nära samarbete med andra professioner inom barnhälsovården var av stor betydelse i arbetet med att identifiera och anmäla när barn misstänks fara illa.

 • 240.
  Boman, Alexandra
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Nykvist, Elisabeth
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Möjliga faktorer som kan påverka hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet till de basala hygienrutinerna med fokus på handhygien: En litteraturöversikt2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste typen av vårdskada inom hälso-och sjukvården och leder till ökat lidande hos patienten, längre vårdtider samt högre kostnader. Vårdrelaterade infektioner kan förebyggas av hälso-och sjukvårdspersonalen genom följsamhet till basala hygienrutiner. Trots att det finns gällande föreskrifter kring detta är följsamheten bland hälso-och sjukvårdspersonalen låg. Det är därför viktigt att ta reda på vilka faktorer som kan ge personalen en ökad följsamhet till basala hygienrutiner. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva möjliga faktorer som kan påverka hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet till basala hygienrutiner med fokus på handhygien.

  Metod:

  Metoden för denna studie har genomförts som en litteraturöversikt och grundar sig på 13 vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ metod, som sökts fram genom databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo.

  Resultat:

  Resultatet visade att det finns flera faktorer som påverkar hälso-och sjukvårdspersonalens följsamhet till basala hygienrutiner. Särskilt framträdande faktorer som ger ökad följsamhet var kunskap, utbildning och placering av hygienmaterial och handfat. Även tid, stressiga och akuta situationer påverkade följsamheten.

  Slutsats:

  Följsamheten till handhygien är låg, trots gällande föreskrifter och nationella insatser. Det finns flera faktorer att ta hänsyn till för att öka hälso-och sjukvårdspersonalens följsamhet till basala hygienrutiner och denna litteraturöversikt kan bidra med ökad kunskap om dessa faktorer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 241.
  Bond, Johanna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Kalles, Jessica
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Patienters upplevelser av omvårdnad på en akutmottagning: en litteraturstudie2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vilka upplevelser patienter hade av olika omvårdnadsaspekter vid besök på en akutmottagning. Metod: Vetenskapliga artiklar till studien har sökts via databaserna PubMed, Medline och Cinahl samt sökmotorn ELIN@Dalarna. Resultat: Miljön i väntrummet visade sig vara mycket viktig eftersom det ofta förekom långa väntetider. Väntetiden var en viktig aspekt för upplevelsen av besöket på akutmottagning. Lång väntetid gav en negativ upplevelse av besöket. Det framkom att information om varför det var väntetid samt varför prover och behandling utfördes var betydelsefullt. Upplevelser av att få vara delaktig i omvårdnaden var en aspekt som stod i nära samband med patienternas tillfredsställelse med omvårdnaden på akutmottagningen. En anhörigs närvaro var betydelsefull för tryggheten vid akutmottagningsbesöket. Diskussion: Då det handlar om patientens omvårdnad är det av vikt att patienten får den information som krävs för att kunna följa med i vårdprocessen. Sjuksköterskan kan vara ett stöd i att finna mening och på så vis stärka känslan av trygghet under besöket på akutmottagningen. Slutsats: Adekvat information till patient och närstående hjälpte patienten att acceptera väntetiden, förstå undersökning och behandling samt känna sig delaktig. . Det var viktigt att patienten fick känna sig sedd och bekräftad av sjuksköterskan samt att det fanns en fungerande kommunikation mellan sjuksköterska och patient.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 242.
  Boquist, Linnéa
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Larsson, Marit
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Beröringsbehandling hos patienter med cancer: En litteraturöversikt2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år diagnostiseras cirka 64 000 personer med cancer och tumörsjukdomar är

  den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige. Att få diagnosen cancer innebär en påfrestande tid

  både fysiskt och psykiskt. Sjuksköterskans arbetsuppgift är bland annat att lindra lidande och

  främja för god hälsa. Beröring är ett allmänmänskligt livslångt behov och blir extra tydligt när

  en dödlig sjukdom drabbar en människa.

  Syfte: Syftet är att belysa erfarenheter av beröringsbehandling hos sjuksköterskor och

  patienter med cancer.

  Metod: Studien har valt att genomföras som en litteraturöversikt, där 14 vetenskapliga

  artiklar användes varav 5 kvalitativa och 9 kvantitativa.

  Resultat: Resultatet delades in i två områden: Patienters erfarenheter av

  beröringsbehandling och sjuksköterskors erfarenheter av beröringsbehandling. Under

  området patienters erfarenheter framkom två kategorier: lindrande inverkan och främjande

  inverkan, samt underkategorierna: fysiskt obehag, psykiskt obehag, välbefinnande och närhet.

  Under området sjuksköterskors erfarenheter framkom en kategori: utbildning i

  beröringsbehandling samt underkategorin: upplevelser av beröringsbehandling.

  Slutsats: Beröringsbehandling har en kortvarig symtomlindrande inverkan på smärta,

  ångest, illamående samt ger ökat välbefinnande och livskvalitet. Därtill förbättrades kontakten

  mellan sjuksköterska och patient som bidrog till att den existentiella ensamheten minskades.

  Sjuksköterskorna såg patienten som en individ istället för en patient med en sjukdom.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 243.
  Borch, Ellen
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Hillervik, Charlotte
  Upplevelser av kroppslig beröring i omvårdnadsarbetet - patienter berättar2004Ingår i: Vård i Norden, ISSN 0107-4083, E-ISSN 1890-4238, Vol. 24, nr 74, s. 48-53Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 244.
  Borch, Ellen
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Sörensen Duppils, Gill
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Hov, Reidun
  Athlin, Elsy
  Group supervision to strengthen nurses in their preceptor role in the bachelor nursing education: Perceptions before and after participation2013Ingår i: Nurse Education in Practice, ISSN 1471-5953, E-ISSN 1873-5223, Vol. 13, nr 2, s. 101-105Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: A collaborative project was carried out at four bachelor nursing colleges in Sweden and Norway, to support preceptors in the clinical fields by means of group supervision.

  The aim of this study was to investigate the preceptors’ views on their own ability and satisfaction in the role before and after taking part in group supervision during one year and to describe their perception of the supervision model used.

  Method: Forty-five preceptors participated in the study. Baseline and endpoint questionnaires were used for data collection. 

  Results: Before taking part in group supervision most preceptors expressed that they were content with their ability and knowledge with regards to the preceptor role.  Despite this most of them considered that the participation had increased their ability to supervise students, and more than half of them considered that it also had promoted to their personal development. At the end of the project a majority of them had positive experiences of group supervision. Most of the structure and climate factors in the supervision model were considered important and almost all were highly realised. Conclusion: The study showed that group supervision could be a valuable tool to provide support to preceptors in bachelor nursing education.

 • 245.
  Borelius, Charlotta
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Distriktssköterskors arbetstid i fokus: En deskriptiv tvärsnittsstudie och kvalitativa intervjuer2009Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Distriktssköterskors fördelning av arbetstid är lite utvärderad. Tidigare studier visar dock att en stor del av sjuksköterskors och distriktssköterskors arbete inom slutenvården och öppenvården används till arbete som ligger utanför den patientnära omvårdnaden. Syfte: Syftet med föreliggande studie har varit att kartlägga hur distriktssköterskor fördelar sin arbetstid mellan direkt och indirekt patientarbete och övrig tid, om distriktssköterskors fördelning av arbetstid skiljer sig mellan olika stora vårdcentraler och vilka erfarenheter distriktssköterskor har av förhållandet mellan direkt och indirekt patientarbete och övrig tid. Metod: Studien är genomförd som en deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ och kvalitativ ansats med självskattningsformulär och intervjuer. Resultat: Resultatet visade att av distriktssköterskornas totala arbetstid utgjordes 51 % av direkt patientarbete, 30 % av indirekt patientarbete och 19 % av övrig tid. Ingen signifikant skillnad i fördelning av arbetstid i förhållandet mellan direkt och indirekt patientarbete och övrig tid kunde påvisas för distriktssköterskor som arbetade vid olika stora vårdcentraler. Gemensamt för distriktssköterskornas erfarenhet i arbetet var förmågan att hantera en komplex yrkesroll. Förhållandet mellan direkt och indirekt patientarbete och övrig tid var komplex och de olika arbetsmomenten som distriktssköterskorna utförde integrerades i varandra. Slutsats: Studien har visat distriktssköterskornas reella och upplevda fördelning av arbetstiden samt hur arbetssituationen upplevdes. Av distriktssköterskornas arbetstid utgjordes 51 % av direkt patientarbete. Distriktssköterskeyrket upplevdes som komplext där förmågan till samordning av olika vårdgivares insatser var viktig. Resultatet skulle kunna användas som underlag vid förändrings- och förbättringsarbeten inom vård och omsorg, speciellt med tanke på distriktssköterskors arbetssituation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 246.