du.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
234567 201 - 250 av 347
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Larsson, Linda
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Historia.
  Nya tider, nya brott: Förfalskningsbrott i Visby 1865 – 18852016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förfalskning är ett brott som inte är undersökt i någon vidare utsträckning i den historiska brottsforskningen. Det som finns skrivet om förfalskningsbrott behandlar i mångt och mycket stora och spektakulära förfalskningar, ofta hämtade från konstens och litteraturens områden. Den här uppsatsen undersöker istället de mer vardagliga förfalskningarna. Genom att granska domböcker från Visby rådhusrätt under perioden 1865 – 1885 har uppsatsen undersökt dels hur vanligt förekommande brottet var, dels vad det var som förfalskades. Resultaten pekar på att förfalskning var ett brott som möjliggjordes mer genom 1800-talets samhällsförändringar, exempelvis befolkningsökning och begynnande urbanisering och industrialisering, samt att Visbybrottslingarna inte ägnade sig åt några storslagna förfalskningar. Det visar sig att de flesta förfalskningarna gjordes i syfte att tillägna sig ekonomisk vinning.

 • 202.
  Liliansdotter, Betty
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Historia.
  Fröken TT debuterar: En studie om de lyssnarreaktioner som inkom till Sveriges Radio när den första kvinnliga nyhetsuppläsaren debuterade 19382017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 203.
  Liljas, Juvas Marianne
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Reinholdsson, Peter
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Historia.
  Båtefalk, Lars
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Historia.
  "En sagolik skola - folkskolan 175 år": Siljanskolan som forskningsprojekt och pedagogiskt alternativ till folkskolan i Sverige.2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 204.
  Lindblom, Inger
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Historia. Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Förlorad i övergången från aritmetik till algebra: Hur gymnasieelever översätter aritmetik till algebra2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att söka indikationer på elevers förståelse i algebra genom att studera hur de gör övergången från aritmetik till algebra. Elever i en gymnasieklass, på naturvetenskapliga och tekniska programmen, fick en enkät med ett antal algebraiska uppgifter av skiftande karaktär och svårighetsgrad. Speciellt viktigt för studien var elevernas kommentarer och förklaringar till hur de löst dessa uppgifter. Enligt tidigare forskning är övergångarna mellan olika faser i problemlösning de mest kritiska stegen. Den algebraiska cykeln är ett teoretiskt verktyg som kan användas för att synliggöra de olika faserna vid lösandet av algebraiska problem. Att formulera och kommunicera hur lösningen går till, kan leda till att eleven blir medveten om sina egna tankegångar. Detta kan bidra till att elever får mer förståelse för olika moment som ingår i lösandet av matematiska uppgifter och bidra till att de blir mer framgångsrika i ämnet matematik.

  Studien visade att eleverna kunde lösa matematiska uppgifter korrekt, men att eleverna i drygt 50% av fallen inte lämnade någon förklarande text till sina lösningar.

 • 205.
  Lindström Ahlén, UllaCarin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  Genus i historieundervisningen: Problem och möjligheter ur ett gymnasielärarperspektiv2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen har varit, dels att undersöka ett antal historielärares förståelse av och attityd till användandet av begreppet genus i historieundervisningen på gymnasiet, dels att analysera vad jämställdhetsmålen i gymnasieskolans styrdokument egentligen säger om be-greppet genus och om detta bör tolkas som ett direktiv att implementera genus i historieun-dervisningen. Undersökningen genomfördes i två steg. Gymnasieskolans styrdokument; skollagen, lä-roplanen för de frivilliga skolformerna samt ämnesbeskrivning och kursplaner för historia A, B och C, närlästes och analyserades utifrån en genusteoretisk grund. Därefter intervjuades sex utvalda gymnasielärare i historia kring begreppet genus i teori och praktik. Resultatet analyse-rades och kategoriserades därefter så att lärarnas genusmedvetenhet och attityd till användan-de av genus i historieundervisningen gick att identifiera. Styrdokumentsgranskningen visade att styrdokumenten idag inte säger någonting expli-cit om användandet av ett genusperspektiv i historieundervisningen men att skollagens och läroplanens jämställdhetsdirektiv vilar på en genusteoretisk grund och därmed indirekt kräver ett genusperspektiv i den konkreta undervisningen. Dokumentens formuleringar kräver en god kunskap kring begreppen jämställdhet och genus för att kunna förstås. Utan den kunskapen riskerar avsaknaden av ett explicit uttalat genusbegrepp att legitimera en historieundervisning utan genusperspektiv. Intervjuresultatet visade att genusmedvetenheten bland de utvalda lärarna var låg och att förekomsten av ett genusperspektiv i den egna undervisningen avgjordes av lärarens eget in-tresse för frågan. Attityden till användandet av ett genusperspektiv i historieundervisningen på gymnasiet kunde hos de flesta tolkas som positiv i teorin men i praktiken omgärdad av en rad förhindrande omständigheter såsom omedvetenhet, tids- och utrymmesbrist, metodbrist och historiedidaktiskt förhållningssätt.

 • 206.
  Lindström, Sophia
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  Flickorna på Valhalla: En studie av social rekrytering rörande eleverna vid Elementarläroverket för flickor i Falun under perioden 1875-19482013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka elevernas sociala bakgrund på Elementarläroverket för flickor i Falun under tidsperioden 1875-1948. De källor som ligger till grund för undersökningen består av noteringar om fädernas yrke hämtade ur matriklar från flickskolans arkiv. Uppsatsen ämnar också undersöka hur undervisningsplanen såg ut och vilka flickor som, när möjlighet fanns, tog sig vidare till gymnasium eller vilka som fick avsluta sin utbildning för att återvända hem. Kartläggningen över flickornas sociala bakgrunder undersöks över tid för att se om någon förändring skett i den sociala rekryteringen. Resultatet visar att eleverna vid flickskolan främst kom från samhällets mellersta skikt något som i undersökningen benämns som Socialgrupp 2. Undersökningen visade även att flickornas fäder i första hand utövade yrken inom yrkeskategorin tjänstemän på mellannivå. När det kommer till vilka flickor som läste vidare på gymnasium var det i första hand flickor ur samhällets högsta skikt, Socialgrupp 1 som tog sig vidare till högre utbildning. De elever som avbröt sina studier förändrades över tid och varierade också med social bakgrund.

 • 207.
  Lindén, David
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  Folkskoleseminariet i Falun: En geografisk rekryteringsstudie av folkskoleseminarister 1875-19502007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie ska undersöka den geografiska rekryteringen av de antagna eleverna vid det kvinnliga folkskoleseminariet i Falun från 1875 till 1950. Resultaten jämförs med två liknade studier samt ställs mot den urbanisering och befolkningsökning som skedde under den studerade perioden. Resultaten visar små förändringar över tiden, där rekryteringen var nära nog rikstäckande med en majoritet från nuvarande Dalarnas län och närliggande län. De antagna var i huvudsak från landsbygden, där det inte skedde några förändringar trots befolkningsökning och urbanisering under den studerade perioden. Detta visar på att Faluns seminarium var betydelsefullt för den lokala bildningen, och då framför allt på landsbygden. Resultatet visar dessutom på en kontinuitet i den geografiska rekryteringen.

 • 208.
  Lundin, Jenny
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Historia.
  Historisk empati i svensk historiedidaktisk forskning.: En systematisk litteraturstudie om begreppet historisk empati.2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Intresset för historiedidaktik ledde mig till Skolverkets Kommentarmaterial till kursplanen i historia där begreppet historisk empati återkom i relevanta sammanhang utan en närmare definiering. Jag bestämde mig för att ta reda på det vilket ledde till att syftet blev att se hur svensk historiedidaktisk forskning definierar begreppet historisk empati samt vad som aktiverar och utvecklar begreppet historisk empati enligt nationell forskning.

  För att ta reda på syftet och besvara mina frågeställningar användes en systematisk litteraturstudie med en induktiv ansats. Utifrån svensk historiedidaktisk forskning med internationell referenslitteratur som språngbräda insåg jag genom den induktiva metoden hur tre kategorier bildades utifrån forskares definitioner samt metoder för hur begreppet historisk empati kunde utvecklas hos individen. Forskare närmade sig begreppet genom att hänvisa till att begreppet historisk empati utvecklades antingen av en kognitiv förmåga eller ur en kontextuell förståelse men begreppet historisk empati kunde även utvecklas genom att en individ blev känslomässigt engagerad och därför motiverad till att lära vilket i sig kunde utveckla begreppet historisk empati. Mina slutsatser är att kategorierna tillsammans leder till att historisk empati utvecklas hos individen. Vad forskare menar utvecklar historisk empati hos individen är däremot olika då skillnaden är att forskare tillåter olika metoder till att utveckla begreppet historisk empati. De forskare som menar att det enbart krävs en kognitiv förmåga till att utveckla begreppet historisk empati ser inte att motivationen av att bli emotionellt engagerad som en del i att utveckla en historisk empatisk förmåga. Ytterligare finns de forskare som anser att en emotionell känsla kan fungera som motivation vilket leder till att en nyfikenhet skapas som leder till att en kognitiv förmåga byggs upp och att begreppet historisk empati utvecklas. 

 • 209.
  Löfborg Pettersson, Christina
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Historia.
  Brottmål till hovrätten: En undersökning av kvinnor i brottmål tillhörande fyra häradsrätteri Skåne under åren 1835-18472014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 210.
  Löppönen, Sakari
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  Aga, disciplin och fostran i den svenska folkskolan 1945-1959.: En studie om 1947 års skoldisciplinutredning, Skolöverstyrelsens direktiv i fostrans- och disciplinfrågor samt hanteringen av frågan om skolagan i Tunabygdens lärarklubb.2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna historieuppsats (15hp) handlar om aga- och skoldisciplinsfrågorna i den svenska folkskolan. Undersökningens syfte är att granska hur disciplinsfrågorna i folkskolan hanterades före och efter agaförbudet på både nationell och lokal nivå. För att uppnå detta mål har i första hand tre olika källor använts, nämligen 1947 års skoldisciplinutredning, protokoll från Tunabygdens lärarklubb och dess studiecirkel samt Skolöverstyrelsens anvisningar till folkskolelärarna efter att agan hade förbjudits i folkskolan. Skoldisciplinutredningen kom som en följd av protesterna från lärarkåren och Skolöverstyrelsen till ett agaförbud. Disciplinutredningen kom inte fram till något agaförbud utan snarare fram till flera disciplinsfrämjande förslag. I Tunabygdens lärarklubb och dess studiecirkel bedrevs diskussioner som berörde aga, disciplin och fostran överhuvudtaget. Lärarklubben och folkskolestyrelserna i landet var emot ett agaförbud, men inte enbart för rätten i sig att få aga elever, utan också för att de var emot en stark centralstyrning som de upplevde fanns och som ifrågasatte lärarnas yrkesprofession. Skolöverstyrelsens anvisningar kom 1959, året efter agaförbudet och den handlade mycket om skolans och lärarnas fostrande uppgifter. Fungerande disciplin i klassen ansågs vara lika viktig som innan agaförbudet och det handlade om att ändra formerna för denna disciplin. För att upprätthålla ett fungerande disciplin ansåg Skolöverstyrelsen att det var oerhört viktigt att lära känna igen skolbarnet och dess hemförhållanden. För att kontrollera detta hade bl.a. lärare och skolläkare viktiga roller i hemmens hjälp att fostra barnen rätt, då tilltron till barnens föräldrar och uppväxtmiljö var låg från Skolöverstyrelsens sida.

 • 211.
  Lövgren, Karl-Emil
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  Att bygga en folkhemsstad: En studie av förnyelse- och moderniseringsarbetet i Oxelösund under perioden 1956 till 1973 ur ett folkhemsideologiskt perspektiv2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur arbetet med att utveckla och modernisera samhället Oxelösund gick till under expansionsåren 1956 till 1973. Frågeställningarna som studien ska formas kring utgår från följande frågor: Hur såg det konkreta arbetet ut? Vilka åtgärder ansåg man sig tvungen att vidtaga? Hur återspeglas folkhemsideologin i arbetet med att förnya Oxelösund? Det primära materialet till uppsatsen är generalplanen för Oxelösund som låg färdig 1959 och de protokoll som finns bevarade från generalplanekommittéerna, vilka arbetade med att utveckla och förverkliga generalplanen. Undersökningen sker utifrån ett antal nedslagspunkter i planeringsarbetet. Poängen med de olika nedslagspunkterna är att de speglar många olika aspekter på förändringsarbetet, samt kanske framförallt, att de tillsammans ger en övergripande bild av hur man tänkte sig det nya Oxelösund. Resultatet visar att utvecklingen och moderniseringen av Oxelösund i många fall utgick från folkhemsideologins aspekter. Planeringen för det nya samhället genomfördes inte bara som ett lokalt projekt utan även regionala instanser samt instanser på riksnivån var inblandade i arbetet. Stor tilltro fästes också vid experter. Även när det gällde genomförandet av själva arbetet slår folkhemstanken igenom på många sätt. ABC-tanken, där man skilde mellan arbetsplatser, bostäder och centrumfunktioner är genomgående. Analysen av bostadsaspekterna visar att utformningen av dessa var starkt klassrelaterade. Stor ansträngning lades från planerarnas sida på att utforma sociala mötesplatser exempelvis idrottsplatser, lekparker och andra fritidsrelaterade funktioner

 • 212.
  Magnusson, Ulf
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Historia.
  Economic Equality, Civic Traditions and Human Rights2003Ingår i: Building a Human Rights Culture: South African and Swedish Perspectives / [ed] Karin Sporre & H Russel Botman, Falun: Högskolan Dalarna, 2003, s. 35-52Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 213.
  Mellquist Danielson, Bente
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Historia.
  Malungsbors historiebruk: Kollektivt användande av historia i det offentliga2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats diskuterar hur invånare i Malung använder historia kollektivt i det offentliga. Det visar sig att invånarna i mångt och mycket använder historia för att markera en Guldålder där orten Malung i Sverige en gång var ett blomstrande industrisamhälle, idag ett minne blott. Användning av historia i Malung visar sig vara en önskan att återvända till den tid då orten var ledande i landet inom skinn-, päls- och kvarnstensindustrin. Men det är inte inom skinn, päls och kvarnstenstillverkning som återskapandet av det förflutna syns, utan i andra mer generella historiska och vardagsnära områdena såsom vävning, malning och bakning, där en mer allmän historia eftersträvas. Skinn-, päls- och kvarnstensindustrin återfinns således inte som grund för en identitet när det gäller historiebruk i Malung.

 • 214.
  Mellqvist Danielsson, Bente
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Historia.
  Historiebruk – aktuellt forskningsläge: Historiebruk, historiekultur och kulturarv2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 215.
  MENSAH, ROBERT
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  Publishing in African Languages: The Case of Ghana2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Africa’s underdevelopment, it is believed, could be solved by using the catching-up process. That is, imitating the West through the transfer of information and knowledge concerning scientific; technological; social and economic development strategies into Africa, using education and its associated publication of reading materials. The transfer of the majority of these information and knowledge into African countries for their development are, however, done in the adopted foreign languages that the majority of the people are not proficient in, thereby slowing the pace of development on the continent. It has been established that people understand information better when communicated to in a language that they are more proficient in- their indigenous languages. The publication of reading materials in indigenous languages will, therefore facilitate learning in Africa. However, the poor economic and complex language situation of almost all African countries makes it difficult for them to successfully educate their masses in their indigenous languages. This paper seeks to stress the history and current situation of indigenous language publishing in Ghana, and the benefits and challenges of publishing in native African languages.

 • 216.
  Meriläinen, Sanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  Spanska sjukan på Kungliga Gotlands infanteriregemente 1918-19202008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur Kungliga Gotlands infanteriregemente drabbades av spanska sjukan under 1918-1920. Det har även jämförts hur detta regemente drabba¬des i jämförelse med Dalarnas och Västmanlands regementen under 1918. Frågeställning¬arna som besvarats handlar om hur många som insjuknade och dog, hur regementets ansva¬riga agerade samt vilka åtgärder som vidtogs när epidemin hade nått regementet. Det huvudsakliga materialet jag har använt mig av är förste provinsialläkarens årsberättelser och regementets inkomna och utgående skrivelser. Studiens resultat visar att Kungliga Gotlands infanteriregemente med sina cirka 500 sjuk¬domsfall och fyra dödsfall under epidemins första period, 1918 drabbades i hög grad i jämfö¬relse med Dalregementet, men i liten grad i jämförelse med Västmanlands rege¬mente. Anledningen till att regementet på Gotland klarade sig relativt lindrigt från spanska sjukan kan bero på att en fungerande sjukvård snabbt kunde sättas in samt att man vidtog andra åt¬gärder såsom inskränkningar på permissioner, striktare personlig hygien och renlighet i loka¬lerna samt skyddsympning.

 • 217.
  Mikael, Berg
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Historia. Västerbergslagens utbildningsförbund.
  Norgren, Sofia
  Stolare, Martin
  Studieresa till Auschwitz: Elevers perspektivtagande i arbetet med förintelsen2018Ingår i: SO-didaktik, ISSN 2002-4525, nr 5, s. 8-19Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Inom historiedidaktiken är begreppet perspektivtagande centralt för förståelsen av ett historiskt fenomen. I den här artikeln tas utgångspunkt i en studieresa till Auschwitz för att undersöka med vilka kunskaper elever försöker skapa förståelse. Resultatet visar att eleverna anänder sig av olika emotioner och ämneskunskaper i sin strävan att tolka sin intryck från studiebesöket. 

 • 218.
  Mäkelä, Kirsi
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  Vikten av arbete: Patienternas arbete och dess betydelse på Säters hospital 1912-19422004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka arten av och betydelsen av patientarbetet på Säters hospital mellan perioden 1912-1942. Det använda källmaterialet är årsberättelser, ekonomiska översikter, utgående skrivelser, skrivelser från Medicinalstyrelsen, protokoll och bilagor samt personalrullar från perioden mellan 1912-1942. Utifrån detta material så har arbetets omfattning sammanställs och även har innehållet av arbetet undersökts. Arbetets omfattning och innehåll har undersökts ur ett könsperspektiv. Betydelsen av arbetet har undersökts utifrån två perspektiv, det terapeutiska samt den ekonomiska betydelsen. När det gäller den ekonomiska betydelsen har man utgått från den enskilda patienten men även hospitalet. Resultaten visar, att när det gäller arbetets omfattning ökade antalet arbetstimmar radikalt efter 1930-talet eftersom arbetsterapin blev en mer accepterad form av terapi. När det gäller antalet arbetstimmar mellan könen var männen dominerande. Arbetets innehåll var fördelat efter kön samt efter vilken avdelning man var inlagd på. Det som styrde fördelningen av arbetet mellan könen var de traditionella uppfattningarna om könsrollerna. Den terapeutiska betydelsen var av mer betydelse för patienterna än den ekonomiska, medan den ekonomiska betydelsen var starkare för hospitalet.

 • 219.
  Månedotter, Anette
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Historia.
  "What does it matter if a few women fall by the way? Our men are dying in their thousands"2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Liverpool Women´s War Service Bureau

  (LWWSB) was a charity that was founded and run by some of Liverpool’s upper-class women during the Great War in 1914-1918. The purpose with this paper is to investigate the work changes LWWSB had to deal with during the war. The focus will be on class, gender and the political quest the upper-class women had in the time before women were entitled to vote. It was also a time when Great Britain was not a welfare state and the class system was well imprinted in the British society. The information about this study was found in Liv-erpool´s history archives in Liverpool Library. The sources contain yearly reports written by LWWSB´s hon.secretary, index over parcels, people they helped, gifts received by donors, letters from soldiers and the newspaper archive.

  The result shows that LWWSB was very productive, but that the voluntary workers decreased by the year. The women from lower classes had to get paid jobs to provide for their families and homes when the men had to leave the home front to fight in the war. The result also shows the differences between classes in the charity, for example upper-class women were head of the charity and ruled over the work of lower-class women. Even though the purpose with LWWSB was that women of all classes would work together to support the society with war service during the Great War.

 • 220.
  Negash, Tekeste
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  Armed Struggle and better future: dubious connections2010Ingår i: Africa Review of Books, ISSN 0851-7592, Vol. 6, nr 1Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 221.
  Negash, Tekeste
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  Colonisers or Partners in Africa: A book Review of The Rise of China and India in Africa: Challenges, Opportunities and Critical Interventions2010Ingår i: New Routes, ISSN 1403-3755, E-ISSN 2000-8082, Vol. 15, nr 2Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 222.
  Negash, Tekeste
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  Distressed, yet Confident, Ethiopia enters the Third Millenium2008Ingår i: International Journal of Ethiopian Studies, ISSN 1543-4133, E-ISSN 2328-9899, Vol. 3, nr 2, s. 1-21Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 223.
  Negash, Tekeste
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  Education and Development in Ethiopia: the history of dubious2010Ingår i: Ethiopian e-Journal for Research and Innovation Foresight, ISSN 2042-6356, Vol. 2, nr 2, s. 6-55Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 224.
  Negash, Tekeste
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  Education and Development: the History of Dubious Correlation2006Ingår i: Rocznik Orientalistyczny (Annual of Oriental Studies), ISSN 0080-3545, Vol. 59, nr 1, s. 151-172Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 225.
  Negash, Tekeste
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  Education in Ethiopia: From Crisis to the Brink of Collapse2006Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 226.
  Negash, Tekeste
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  Emerging issues in Ethiopian Education: The relevance of higher education and the use of English as medium of instruction2010Ingår i: Education, ethics and diversity: A publication in honour of Professor Rauni Räsänen. / [ed] Järvelä, Maria-Lisa; Ritola, L; Sitomaniemi-San, J, Oulu: Faculty of Education, University of Oulu , 2010, s. 33-53Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 227.
  Negash, Tekeste
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  Eritrea to 19352008Ingår i: A Historical Companion to Postcolonial Literatures: Continental Europe and its Empires / [ed] Poddar, Prem; Patke, Rajeev; Jensen, Lars, Edinburgh: Edinburgh University Press , 2008, s. 277-80Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 228.
  Negash, Tekeste
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  Ethiopia and the teaching of Amharic in Europe2010Ingår i: Etudes éthiopiennes: L´enseignement de l´amharique en Europe, Paris, 2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 229.
  Negash, Tekeste
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  Gender and the introduction of christianity in Aksum2009Ingår i: XVII International conference of Ethiopian Studies, Addis Ababa, 2009Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 230.
  Negash, Tekeste
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  Higher Education in Africa: Some preliminary reflections2008Ingår i: Viva Africa: proceedings of the 3rd International conference on African Studies / [ed] Machalík, Tomás; Mildnerová, Katerina; Zahorik, Jan, Mesto: Plzen, 2008, s. 263-71Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 231.
  Negash, Tekeste
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  In and Out of colonialism: The fall of development aid and the marginalization of Africa2008Ingår i: Africana: Rivista di studi extraeuropei, ISSN 1592-9639, Vol. XIV, nr 1, s. 89-104Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 232.
  Negash, Tekeste
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  Italy and its relations with Eritrean Political Parties, 1948-502004Ingår i: Africa, ISSN 0001-9720, E-ISSN 1750-0184Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 233.
  Negash, Tekeste
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  L´Etiopia entra nel terzo millennio: Saggio di storia sociale e politiche dell´istruzione2009Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 234.
  Negash, Tekeste
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  L´istruzione in Etiopia oggi: i dilemmi del governo federale2008Ingår i: L´Africa Orientale Italiana nel dibattito storico contemporaneo / [ed] Carcangiu, Bianca Maria; Negash, Tekeste, Rome: Carocci , 2008, s. 127-57Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 235.
  Negash, Tekeste
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  Of Global Concern: Rural livelihood dynamics and natural resource governance2006Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 236.
  Negash, Tekeste
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  Rim: a from of landholding or a conceptual framework of local governance? The rise and decline of rim in Eritrea2001Ingår i: Materiale antropologico e storico sul "rim" in Etiopia ed Eritrea = / [ed] Bausi, Alessandro; Dore, Gianni; Taddia, Irma, Torino: L´Harmattan Italia , 2001, s. 93-114Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 237.
  Negash, Tekeste
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  Somalia before 19352008Ingår i: A Historical Companion to Postcolonial Literatures: Continental Europe and its Empires / [ed] Poddar, Prem; Patke, Rajeev; Jensen, Lars, Edinburgh: Edinburgh University Ppress , 2008, s. 310-11Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 238.
  Negash, Tekeste
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  The curse of english as medium of instruction in the Ethiopian education sysytem2010Ingår i: Education, Politics and Social Change in Ethiopia / [ed] Milkias, Paulos; Kebede, Messay, Holywood, California: Tsehai Publishers , 2010, s. 1-21Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 239.
  Negash, Tekeste
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  The dilemma of Eritrean identity and its future trajectories2008Ingår i: Revista da Politica Internationala, nr XI-XII, s. 21-34Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 240.
  Negash, Tekeste
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  The ideology of colonialism: educational policy and praxis in Eritrea2005Ingår i: Italian colonialism, New York: Palgrave/Macmillan , 2005, s. 109-119Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 241.
  Negash, Tekeste
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  The social role of the school teacher in Ethiopia, from ca. 1860 to 1960: An Intorduction2009Ingår i: Fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen, Uppsala, 2009Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 242.
  Negash, Tekeste
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  The Status of Islamic Law in Ethiopia: Introduction to an unexplored research subject2010Ingår i: Il libro e la bilancia: Studi in memoria di Francesco Castro / [ed] Papa, Massimo; Scolart, Deborah, Rome: Istituto per l´Oriente C. A. Nallino , 2010Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 243.
  Negash, Tekeste
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  The Zagwe period and the zenith of urban culture in Ethiopia, ca. 930-12702006Ingår i: Africa: rivista trimestrale di studie e documentazione dell´Istituto italiano per l´Africa e l´Oriente, ISSN 0001-9747, Vol. 61, nr 1, s. 120-37Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 244.
  Negash, Tekeste
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  Those who have shall have even more: Some notes on the fall of development aid and the marginalization of Africa2006Ingår i: Studi e ricerche, ISSN 1121-6069, Vol. 2, nr 1, s. 1-11Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 245.
  Negash, Tekeste
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  What is in it for Africa: A book Review2010Ingår i: New Routes, ISSN 1403-3755, E-ISSN 2000-8082, Vol. 15, nr 1, s. 27-28Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 246.
  Negash, Tekeste
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  Carcangiu, Bianca Maria
  L' Africa orientale italiana nel dibattito storico contemporaneo2008Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 247.
  Negash, Tekeste
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  Hirsch, Bertrand
  For how long did the Zagwe rule Ethiopia?2009Ingår i: XVII International conference of Ethiopian Studies, Addis Ababa, 2009Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 248.
  Negash, Tekeste
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  Massimo, Papa
  Taddia, Irma
  The Horn of Africa, Italy and After2003Ingår i: Northeast African Studies, ISSN 1979-2003, Vol. 10, nr 3, s. 13-17Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 249.
  Negash, Tekeste
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Historia.
  Tronvoll, Kjetil
  Brothers at War: Making sense of the Eritrean-Ethiopian war2000Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 250.
  Ngweh Munde, Birlinda
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Historia.
  “PUTTING IT TOGETHER”: EDUCATION STRATEGIES FOR EMPLOYMENT.: THE CASE OF FOUR NIGERIAN AND GHANAIAN WOMEN IN STOCKHOLM2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis examines re-education as a strategy for integration in the context of four Nigerian and

  Ghanaian women in Stockholm within the theoretical framework of globalization, narrative voices

  and strategic adaptation. This thesis gives an account of brief educational histories for Nigeria and

  Ghana including their created communities in Stockholm. Through the use of a participatory

  research method in which the participants are part of the research, they present their integration

  strategies with education as their resource capital. In the context of this thesis, the participants are in

  a self- acting position in which they highlight the integration challenges they meet and through selfefforts

  find solutions to these challenges.

234567 201 - 250 av 347
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf