du.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345678 201 - 250 av 437
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Ilesjö, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Turismvetenskap.
  Dalarna as a Food Tourism Destination: A Qualitative Analysis of Tourism Brochures2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Despite the great amount of research in food tourism around the world, little is known about the development of this type of tourism in Sweden. This research examined how food is represented in tourism brochures produced by destination marketing organizations in Dalarna county. The paper followed a qualitative approach using content analysis as a tool for the analysis of visual content. The analysis was divided into two steps; firstly, the identification of denotative elements in the images and secondly, the examination of connotative features. The research showed that the promotion of food tourism in Dalarna county is rather small in comparison with other types of tourism activities in the region. Out of 1595 images collected for the research, 260 had an association to food. The representations that arose from the images were divided in four themes, namely; "Culture", "Luxury/High Quality", "Relations" and "Nature".

 • 202.
  Ivarsgård, Erik
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Åkesson, Lina
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Personal och arbetsliv.
  HR:s medverkan i ledningsgrupper: En studie som visar vad HR:s medverkan i ledningsgrupper kan ha för betydelse för en organisation2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är svårt att få en organisation och dess individer att enas om vad som går att mäta, vadsom är viktigt att mäta och framförallt hur man ska mäta. Syftet med denna studie var attundersöka om det inom Trafikverket fanns några upplevda effekter av HR-funktionens stödoch medverkan i ledningsgrupperna samt således se om HR behöver finnas representerade iledningsgrupper inom Trafikverket. Frågeställningen utgår från vårt syfte och delas upp i tremindre frågor. För att möjliggöra undersökningen vill författarna besvara följande frågor:1. Vad anser ledningsgrupperna och HR att syftet med en ledningsgrupp inomTrafikverket är?2. Vilken roll och syfte upplever ledningsgrupper att HR har inom Trafikverket och vilkaeffekter upplever de till följd av detta?3. Hur uppfattar HR sin egen roll och sitt eget syfte inom Trafikverket samt vilkaeffekter upplever HR att de har på ledningsgrupperna och organisationen?Författarna fick möjligheten att genomföra en fallstudie på en avdelning inom Trafikverketdär HR finns representerad i vissa ledningsgrupper men inte andra. Yeung och Berman (1997)menar att de begrepp som kopplar ihop HR och verksamhetsstyrning tyvärr inte är särskiltvälutvecklade i dagens organisationer och att de nuvarande HR åtgärderna inte är tillräckligtvälformulerade för att tydligt visa vilka effekter HR har på företagets resultat.Genom intervjuer med olika chefer och en HR-representant har författarna följande slutsatser: En ledningsgrupps sammansättning behöver inte vara statisk. Det finns ingen klart uttalad definition av vad HR står för inom organisationen. Det råder delade meningar om varför HR inte finns representerad i allaledningsgrupper. Syftet med HR är att föra personalens talan i organisationen och värna ompersonalfrågor igenom hela organisationen. Det är upp till varje organisation själv attdefiniera syftet med HR i deras organisation och följa detta.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 203.
  Jakobs, Emil
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Wennström, Frida
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  En utvärdering av en organisationskulturell process An evaluation of an organizational culture process2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 204.
  Jankauskaitė, Kristė
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Turismvetenskap.
  Tourism as a support tool for wildlife conservation: Large carnivore watching tourism in Brasov County, Romania2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This research focuses on a sub-sector of wildlife watching tourism which relies on non-captive non-consumptive usage of large carnivores as its main attraction. This form of wildlife watching tourism attracts visitors to experience the encounters with species in their natural habitats. The changing number of large carnivore populations in Europe has been one of the most controversial topics throughout the decades due to its conflicting character with human populations. Romania is a dominating country in Europe holding the biggest large carnivore population. After the implementation of successful management programs, Brasov is now the county which holds the biggest number of large carnivore watching tourism attractions.

  This research aims to provide a better understanding about the opinions of stakeholders on the current opportunities and pitfalls of large carnivore watching tourism in Romania and to discover the potential ways of tourism contribution to large carnivore conservation. For this purpose, six semi-structured in-depth interviews were performed with various stakeholders. The results suggest that currently, Romania is in a slow phase of large carnivore watching tourism development mainly due to the lack of promotion and local recognition of large carnivore value. Even though a shift from consumptive towards non-consumptive tourism can be noted, in the creation of observatories and revolutionary usage of hunting hides for wildlife watching tourism, the need for development programs to improve coexistence, increase financial gains and accelerate the tourism development was identified.

 • 205.
  Jannesson, Erik
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Palm Ekström, Karolina
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Har individuellt lärande betydelse för att effektivisera arbetsintroduktionen?: En kvalitativ studie om vad som utgör en effektiv introduktion enligt kommunanställda chefer.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet har utförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med chefer för att se om det går att effektivisera arbetsintroduktionen genom individens eget lärande. Arbetsintroduktionens syfte är att den nyanställda kommer in i arbetet, känner sig välkommen samt att den snabbt når full produktivitet. Uppsatsens mål är att se om det går att ta fram principer över hur en effektiv arbetsintroduktion kan utföras. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är individuellt lärande, introduktionsstrategier samt organisationens ansvar för introduktionsprocessen.

  Studien har genomförts via intervjuer med sex kommunanställda chefer på tre olika kommuner. Genom resultatet från de kvalitativa intervjuerna och den tidigare forskningen har bland annat två viktiga delar identifierats, som kan effektivisera arbetsintroduktionen. Dessa är en grovt upprättad checklista som individanpassas och en person att gå bredvid, att reflektera med och ha som samordnare, en så kallad arbetsintroduktör. Vi har infört termen arbetsintroduktör till arbetsintroduktionen utefter respondenterna beskrivning av en person med ett specifikt ansvar att bidra till att nyanställda kommer in på arbetsplatsen på bästa sätt. För att arbetsintroduktionen ska fungera optimalt måste feedback och uppföljning ske kontinuerligt. Det ska göras av chefen tillsammans med medarbetaren och arbetsintroduktören, för att ge chefen makten över arbetsintroduktionen. Individens lärande har betydelse för att garantera att den nya medarbetaren får den kompetens som behövs. Alla involverade i arbetsintroduktionen har ett behov av en checklista för att kunna orientera sig i de olika introduktionsmomenten. Slutligen behöver inte den som har hand om arbetsintroduktionen vara chefen, utan den som introducerar ska ha kunskap om hela organisationen.

 • 206.
  Jans, Emma
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Nilsson, Elize
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  "En personalstyrka som går på knäna": - En kvalitativ studie om betydande faktorer i sjuksköterskeyrket2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I sjukhuskorridorerna står flera rum tomma och operationssalar används inte fullt ut. Anledningen är inte att medborgarna blivit friskare, inte heller är det ekonomin som är huvudorsaken, skälet är bristen på sjuksköterskor1. År 2015 publicerades en artikel om att allt fler sjuksköterskor lämnar Falu Lasarett på grund av dess tunga tre skift2.

  Vid denna studies början ville vi gå till botten med vad som är attraktivt i sjuksköterskeyrket, varför man väljer att bli sjuksköterska när yrket tycks vara kantat av negativa faktorer. Det vi tidigt märkte var att yrket inte endast kunde beskrivas som antingen attraktivt eller oattraktivt. Syftet med studien blev därför att identifiera attraktiva och oattraktiva faktorer i sjuksköterskeyrket. För att nå syftet eftersöktes respondenter via sociala medier där spridningen blev stor och stoppades när nio sjuksköterskor valt att delta. Respondenterna hade anställning på Falu Lasarett och intervjuas med hjälp av processmetoden "attraktivt arbete". Denna metod har varit ett verktyg i insamlandet av teori och empiri, faktorerna har gett oss handfasta sökord och varit användbara för respondenterna att resonera kring.

  Resultatet visade att respondenterna upplevde att relationer och social kontakt bidrog till yrkets attraktivitet. De ansåg sig även bli stimulerade av det varierande arbetet i form av tankearbete, praktiskt arbete och det resultat de presterade. De förbättringsområden som studien identifierat är föga förvånande; lön, arbetstid, arbetstakt, status, erkänsla, företaget, ledarskap men även faktorn eftertraktad bedömdes som mindre attraktiv då respondenterna ansåg att de endast var eftertraktade på grund av sin yrkestitel. Störst fokus har lagts på ledarskap, en faktor som tidigt identifierades som ett förbättringsområde. Problematiken kring ledarskapet tycks bottna i det faktum att chefsrekryteringar sker internt på arbetsplatsen och att de chefsutbildningar som erbjuds inte räcker till.

  Studien har för avsikt att identifiera förbättringsområden, ingen intention har funnits om att studien skulle resultera i en handlingsplan. Vi ser ämnet för komplext för att en C-uppsats skulle kunna landa i en lösning på de problem som sjuksköterskeyrket dras med.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 207.
  Jansson, Emelie
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Johansson, Sofie
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Komprimerad arbetstid Till vilket pris?: En utvärdering av komprimerad arbetstid2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 208.
  Jeffner, Stina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Sociologi.
  Different Space for Action: a Way to Understand Rape2003Ingår i: Building a Human Rights Culture: South African and Swedish Perspectives / [ed] Karin Sporre & H Russel Botman, Falun: Högskolan Dalarna, 2003, s. 208-219Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 209.
  Jegermalm, Magnus
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Direct and Indirect Support for Carers: patterns of Support for Informal Caregivers to Elderly People in Sweden2002Ingår i: Journal of gerontological social work, ISSN 0163-4372, E-ISSN 1540-4048, Vol. 38, nr 4, s. 67-84Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study examines what support services are offered to informal caregivers and whether the support is aimed directly or indirectly at the caters. Data were collected by means of two mail questionnaires in a Swedish county. The first questionnaire was aimed at each municipality in the region. The second questionnaire was sent to a random sample of 284 voluntary organizations in the region. Only the municipalities proved to have relief services, day care centers and two forms of payment for carers. The voluntary organizations' support for carers was focused on support groups and training as well as services for elderly care recipients. The results indicated that the support services for carers were both direct and indirect and that the municipalities and the voluntary organizations largely offer different kinds of support.

 • 210.
  Jegermalm, Magnus
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Support for Carers of Older People: the Roles of the Public and Voluntary Sectors in Sweden2003Ingår i: Social Policy & Administration, ISSN 0144-5596, E-ISSN 1467-9515, Vol. 37, nr 7, s. 756-771Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study examines the support services offered to informal caregivers, whether directly or indirectly, in Sweden over the period of a special investment initiative between 1999 and 2001. Data were collected in a Swedish county using two separate mail questionnaires in 1999 and 2001. The first questionnaire was addressed to each municipality in the region. The second questionnaire was sent to a random sample of voluntary organizations in the area. The findings showed that only the municipalities provided direct forms of relief service, day care and financial support. The voluntary organizations’ support for carers focused on support groups and training as well as services for older care users themselves. There was a significant increase between 1999 and 2001 in the number of municipalities providing information material and training for carers and using professional caregiver consultants. On the one hand, the Swedish public social care system appears to be following the international pattern in paying more attention to informal caregivers and investing in support services for them. On the other hand the findings did not show any growth in support provided by the voluntary organizations. Here Swedish welfare is dissimilar to other European countries, where it is increasingly common for voluntary organizations to play an important role as providers of support for carers.

 • 211.
  Jegermalm, Magnus
  Högskolan i Jönköping, HHJ, Institutet för gerontologi.
  The Importance of Unpaid Caregiving Activities: Lessons from Sweden in an International Perspective2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 212.
  Jegermalm, Magnus
  et al.
  Ersta Sköndal Högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Jeppsson Grassman, Eva
  Linköpings universitet, NISAL - Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande.
  Caregiving and volunteering among older people in Sweden - prevalences and profiles2009Ingår i: Journal of Aging & Social Policy, ISSN 0895-9420, E-ISSN 1545-0821, Vol. 21, nr 4, s. 352-373Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study examines the role of older people in Swedish society by exploring the prevalence of their informal caregiving and volunteering and by analyzing the profiles of these contributors of unpaid work. Data were collected by means of telephone interviews in a Swedish representative survey conducted in 2005. Our analysis reveals three distinct profiles of people involved in unpaid activities. One of these consists of those involved both in informal helpgiving and volunteering, a group that has been labeled “super helpers” or “doers” in earlier research. It is important for social policy planners to recognize these groups of older people and better understand the dynamics of their unpaid work in order to ascertain whether they might need support as providers and to enhance their well-being. There does not seem to be any simple contradiction between the parallel existence of a universal welfare model of the Swedish kind and an extensive civil society in which older people play important roles as active citizens.

 • 213.
  Jegermalm, Magnus
  et al.
  Högskolan i Jönköping, HHJ, Institutet för gerontologi.
  Jeppsson Grassman, Eva
  Civic participation among old-old people in Sweden at a time of change2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 214.
  Jegermalm, Magnus
  et al.
  Ersta Sköndal University College.
  Jeppsson Grassman, Eva
  National Institute for the Study of Ageing and Later Life, Linköping University.
  Helpful citizens and caring families: Patterns of informal help and caregiving in Sweden in a 17-year perspective2012Ingår i: International Journal of Social Welfare, ISSN 1369-6866, E-ISSN 1468-2397, Vol. 21, nr 4, s. 422-432Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article reports on an analysis of informal help and caregiving in Sweden with, for the first time, a focus on patterns of change over 17 years regarding scope, type of caregivers and the recipients of help. The discussion is based on results from a national survey repeated four times between 1992 and 2009. In the 1990s, the figures were stable, but from the late 1990s to 2009, there seems to have been a dramatic increase in the extent of informal help giving. Concerning types of helpers, the patterns implied involvement not only from family members, but also from other types of helpers. Two interpretative perspectives were used in the analysis: the first from recent welfare state changes and the substitution argument; the second from the present debate on civil society and its possible and changing role. These perspectives represent two partly complementary approaches to the understanding of the dynamics of informal involvement in contemporary Swedish society.

 • 215.
  Jegermalm, Magnus
  et al.
  Högskolan i Jönköping, HHJ, Institutet för gerontologi.
  Jeppsson Grassman, Eva
  National Institute for the Study of Ageing and Later Life (NISAL), Linköping University, Sweden.
  Links between informal caregiving and volunteering in Sweden: a 17-year perspective2013Ingår i: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 16, nr 2, s. 205-219Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Denna artikel analyserar informellt omsorgsgivande och ideella insatser i frivilligorganisationer i Sverige i ett 17-årigt perspektiv. Diskussionen är baserad på resultaten från en nationell befolkningsstudie som genomförts fyra gånger 1992–2009. Resultaten visade att det fanns beröringspunkter mellan olika former av obetalda insatser. I alla fyra studier var det vanligt att vara engagerad både i informellt hjälparbete och ideella insatser. Denna grupp av ‘aktiva medborgare’ var vanligtvis också engagerad i informella sociala nätverk. Denna ‘dubbel-aktiva’ grupp har ökat över tid och de utför många timmar av engagemang per månad. Resultaten utmanar den litteratur som menar att informellt hjälparbete är ett omfattande hinder för att engagera sig i ideella insatser. En möjlig tolkning av de ganska flytande gränserna mellan informell omsorg och ideellt arbete är att välfärdens organisering i Sverige hittills har gett möjlighet för informella omsorgsgivare att ha utrymme och tid för engagemang i ideella organisationer och annat samhällsengagemang, liksom för de ideellt aktiva att utföra informellt omsorgsarbete. Det kan finnas skäl att uppmärksamma risken för att ett ökat tryck på medborgarna att utföra oavlönat arbete, framför allt av omsorgskaraktär, kan försvåra möjligheterna för denna typ av dubbla engagemang.

 • 216.
  Jegermalm, Magnus
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Jeppsson Grassman, Eva
  Äldres engagemang i civilsamhället: roller och profiler2011Ingår i: Tredje åldern: sociala aspekter och medborgarskap / [ed] Kerstin Gynnerstedt & Maria Wolmesjö, Malmö: Gleerups utbildning , 2011, s. 81-96Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 217.
  Jegermalm, Magnus
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Renblad, Karin
  Henning, Cecilia
  Future Workshop as a Method to Create an Aging-friendly Community2009Ingår i: Perspectives on empowerment, social cohesion and democracy: an international anthology / [ed] Cecilia Henning & Karin Renblad, Jönköping: School of Health Sciences, Jönköping University , 2009Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 218.
  Jegermalm, Magnus
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Sjögren, Jessica
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Kompetens nord och syd - utbildningar för arbetslösa försörjningsstödstagare i Stockholms stad: en studie av ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten och utbildningssamordnare2006Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 219.
  Jernberg, Michaela
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Bäck, Matilda
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Lärarprofessionens arbetssituation - gränslös eller hållbar?: En kvalitativ studie om grundskollärares arbetssituation och ledarskapets betydelse för den psykosociala arbetsmiljöupplevelsen.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vårt gemensamma intresse för arbetsmiljö grundade idén till denna studie, vårt examensarbete, vars

  syfte är att beskriva lärares arbetssituation med fokus på psykosocial arbetsmiljö och arbetsvillkor samt vilken betydelse ledarskapet har för den individuella arbetsmiljöupplevelsen.

  Den teoretiska referensramen

  har sitt fokus på psykosocial arbetsmiljö och behandlar områden som ledarskap, krav-kontroll-stöd modellen, arbetsrelaterad stress, kommunikation samt lärares arbetsvillkor.

  Metoden

  är av kvalitativ karaktär där sex semistrukturerade intervjuer genomförts med fem lärare och en rektor som alla är yrkesverksamma inom grundskolan.

  Resultatet

  visar att lärarna upplever en hög arbetsbörda av administrativ karaktär som behöver minskas för att arbetssituationen ska anses som hanterbar och bidra till ett hållbart arbetsliv. De lärare som ansåg sig ha en rimlig arbetsbelastning har tillgång till stöd, något som de som upplever sig ha en för tung arbetsbelastning saknar. En tematisering av de centrala områden som kunde utläsas ur respondenternas svar upprättades: arbetsbelastning, kommunikation, behovet av stöd och ledarskap, synen på ledarskap samt lärarrollen och det pedagogiska uppdraget. Resultatet analyserades sedan med hjälp av den teoretiska referensramen.

  De

  slutsatser som vi kan dra av studien är att det är tre variabler som är avgörande för lärares upplevelser gällande den egna arbetssituationen: tid, stöd och kommunikation. Om dessa variabler är närvarande i verksamheten tenderar personalen att trivas bättre men i de fall dessa variabler däremot är helt frånvarande tenderar det således att få motsatt effekt, en omotiverad och oengagerad personal. Ledare inom skolväsendet bör således arbeta kontinuerligt och strukturerat med dessa tre variabler för att motverka den negativa trenden med sjukskrivningar och uppsägningar bland lärare i den svenska skolan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 220.
  Johansen, Peter
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Morelius, Micael
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Är tillhörighet viktigt för en poolanställd? : Vad anser arbetsgivaren, facket och medarbetaren?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I vår undersökning framkommer det att både arbetsgivare och kommunal tycker förvånansvärt lika i många frågor. De har en samsyn om tillhörighet, att medarbetaren i poolen kan ha en bättre arbetsmiljö och att det borde finnas en ökad möjlighet för personalrörlighet i organisationen. Utifrån denna samsyn om så många viktiga faktorer kan det tyckas märkligt att samarbetet mellan dessa parter inte fungerar bättre än det gör. Arbetsgivaren tycker också att poolens arbetssituation måste förbättras. De menar precis som facket att när en medarbetare blir konverterad skulle den få sin tillhörighet där den arbetat mest men de framhåller också risken för övertalighet på arbetsplatsen. Om övertalighet skulle bli verklighet krävs det att arbetsplatserna inte har låsta scheman (arbetsplatsen) utan använder sig av verksamhetsanpassade scheman (organisationen). I detta arbete kommer vi ta reda på hur personalgruppen mår/upplever sin anställning. För att öka förförståelsen för detta fenomen kommer vi att använda oss av relevant litteratur och tidigare forskning inom området.

  Problemet i dag är att ingen verkar riktigt nöjd över hur Poolen ser ut i dag. Kommunal vill ha en "tillhörighet" för den poolanställde medan arbetsgivaren menar att poolens tillhörighet är bemanningsenheten. Vi ska bland annat undersöka hur medarbetarna själva ser på sin arbetssituation

 • 221.
  Johansson, Lisa
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Eriksson, Hanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Attrahera och behålla personal: En studie om attraktivitet på Högskolan Dalarna2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Flera forskare skriver om vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare, som idag är viktigare än någonsin, speciellt när konkurrensen om personal ökar. Genom att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke ökar chanserna att attrahera och behålla kompetent personal (Ehrenborg & Höglund, 2016). Tidigare forskning visar att flera olika faktorer är viktiga att ta hänsyn till i arbetet mot att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke, faktorer som bland annat motivation och intern marknadsföring (Grönroos, 1996; Lievens, 2007). I följande studie undersöks Högskolan Dalarnas attraktivitet som arbetsgivare utifrån ett medarbetarperspektiv, med syfte att finna attraktiva erbjudanden för att behålla och attrahera medarbetare. Studien är en metodkombination som i huvudsak bygger på en kvalitativ metod med kvantitativa inslag och har genomförts i form av intervjuer och en enkätundersökning med adjunkter på Högskolan Dalarna. I studien framkommer attraktiva attribut som flexibel arbetstid, möjlighet till utveckling och trygga relationer samt mindre attraktiva attribut som lön och förtroligt ledarskap. Vidare i studien diskuteras utvald teori och framtagen empiri som slutligen mynnar ut i ett antal förslag till hur Högskolan Dalarna kan fortsätta sitt arbete med arbetsgivarvarumärket i bemärkelsen att vara en attraktiv arbetsgivare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 222.
  Johansson, Madelaine
  Linköpings universitet.
  Barriärer och broar. Kommunikativa villkor i det svenska miljömålsarbetet2008Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljömålsarbetet kan ses som en del av de insatser som krävs för att vi ska skapa en hållbar utveckling, vilken är en målsättning som ska genomsyra hela vårt samhälle. Myndigheter har tilldelats ansvaret för att de nationella miljömålen implementeras, men att målen nås är hela samhällets ansvar. I denna avhandling analyseras de kommunikativa villkoren i det svenska miljömålsarbetet. Studien bygger till stor del på erfarenheter som kommit till uttryck i de fokusgruppsintervjuer som genomförts med miljömålsansvariga tjänstemän på centrala, regionala samt kommunala myndigheter. Såväl politiska dokument som myndighetsrapportering har analyserats och satts i relation till tjänstemännens erfarenheter. Utifrån teorier om målstyrning, implementeringsprocesser och kommunikation i sociala system analyseras sedan kommunikativa barriärer och broar, hur de visar sig och kan förklaras.

  Avhandlingen visar att det finns kommunikationsbarriärer men också broar i miljömålsarbetet. När nya mål och beslut ska omsättas i etablerade organisationer uppstår kommunikationsbarriärer både inom myndigheter och i kommunikationen med andra aktörer i samhället. Att implementera beslut om ett nytt målstyrningssystem i en komplex omvärld med dess ekologiska såväl som sociala system är ingen friktionsfri process. Olika systemkoder som är i bruk kan förklara en del av problematiken, men även otydlighet i målsystem och bristande resurstilldelning. En utmaning inför framtiden blir att skapa information som ger resonans och skapar mening i olika sociala system och därigenom bidrar till möjligheterna att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

 • 223.
  Johansson, Madelaine
  et al.
  Linköpings universitet.
  Hjerpe, Mattias
  Linköpings universitet.
  Simonsson, Louise
  Linköpings universitet.
  Storbjörk, Sofie
  Linköpings universitet.
  Hur möter östgötakommunerna klimatfrågan?: En kartläggning av risker, sårbarhet och anpassning inför klimatvariationer och klimatförändringar2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 224.
  Johansson, Madelaine
  et al.
  Linköpings universitet.
  Wibeck, Victoria
  Linköpings universitet.
  Öberg, Gunilla
  Linköpings universitet.
  Vem äger frågan? Förutsättningar för kommunikation i svenskt miljömålsarbete2005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 225.
  Johansson, Michaela
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Lindblå, Johanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  När chefen kränker eller mobbar: Att förstå och lösa relationer med faktaundersökningsmetoden2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka hur sociala relationer på arbetet påverkas när det är den ansvariga chefen som utför mobbning eller kränkande särbehandling. Studien syftar även till att undersöka hur faktaundersökningsmetoden hanterar dessa problem. Detta är en norsk utredningsmetod som Falu kommun använder sig av. Semistrukturerade intervjuer genomfördes inom Falu kommun med sex stycken intervjupersoner varav fem av dem är chefer och en av dem är metodens handledare. De intervjuade cheferna innehar erfarenhet av rollen samt är högre upp i hierarkin än första linjens chefer. Metodens handledare leder arbetet med Falu kommuns faktaundersökningsmetod.

  I studiens resultat och analys identifierades fyra teman. Dessa teman är;

  kränkande särbehandling och mobbning, destruktivt ledarskap, faktaundersökningsmetoden och HR-funktionens placering. Intervjupersonernas svar och den teoretiska referensramen analyserades och diskuterades, vilket utmynnade i sju slutsatser. I dessa slutsatser framgår bland annat hur mobbning, kränkande särbehandling och destruktivt ledarskap kan motverkas, vad detta ger för konsekvenser samt faktaundersökningsmetodens styrkor och svagheter. Ett fynd i undersökningen är att maktobalansen och känslan av hjälplöshet är den största skillnaden i att bli utsatt av en chef jämfört med en medarbetare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 226.
  Johansson, Sören
  Högskolan Dalarna, Akademin Språk och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Unga musikers ”lives” i skilda världar: Fallstudier av unga musikers agerande som medieproducenter under etableringprocesser åren 2007-20112013Ingår i: , 2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 227.
  Jonsson Hofberg, Lisa
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Kompetensbrist: En kvalitativ studie om SSAB:s brist på automationspersonal2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera kompetensbristen på automationspersonal på SSAB i Borlänge. Vidare avser uppsatsen bidra med teoretisk kunskap inom kompetens, employer brand, strategi samt samverkan med skolor. För att svara mot studiens syfte har åtta semistrukturerade intervjuer genomförts med anställda på SSAB. Resultatet visade att det finns flera bidragande faktorer till att SSAB har kompetensbrist. En anledning kan kopplas till nedläggningen av utbildningen i elektroteknik som tidigare fanns på Högskolan Dalarna. Vidare visar resultatet att efterfrågan på automationspersonal är högre än tillgången eftersom flera industriföretag i Dalarna står inför samma problem. Att SSAB inte har jobbat proaktivt med att locka till sig kandidater till tjänster kan även det ha resulterat i dagens kompetensbrist. Detta kan bero på att HR-avdelningen på företaget varit underbemannade, vilket har lett till att bland annatstrategiska processer åsidosatts. Resultatet visar vidare att employer brand på extern och intern nivå är viktig för att attrahera kandidater med rätt kompetens. Att samverka med skolor är viktigt för att skapa ett tidigt intresse för industrin som arbetsgivare, detta är något som SSAB skulle kunna utveckla genom bättre marknadsföring av praktikplatser och examensarbeten.

 • 228.
  Junker, Jakob
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Junker, Jonatan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Friskvårdsatsningar-fysiska hälsan: En kvantitativ och en kvalitativ undersökning i landstinget Gävleborg.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Friskvården inom organisationer har under de senaste åren blivit en högst aktuell fråga och allt fler organisationer runt om i landet väljer att satsa på friskvård. Landstinget Gävleborg har under de senaste åren gjort stora satsningar på friskvård genom att bland annat delta i olika motionsevenemang som StafettVasan. Syfte: Att undersöka hur personalen som representerat landstinget Gävleborg i StafettVasan upplever sin subjektiva hälsa och välbefinnande samt att ta reda på om StafettVasan som hälsofrämjande åtgärd varit en bra investering för landstinget Gävleborg. Resultat: Resultatet visade att landstinget Gävleborg friskvårdssatsningar har haft en stor påverkan för personalen i positiv riktning. Nästan alla har på ett eller annat sätt upplevt att deras deltagande har medfört många bra effekter som bättre gemenskap och motivation till träning vilket även visat resultat på arbetsplatsen. Slutsatser: Landstinget Gävleborg friskvårdssatsningar lönar sig för personalens subjektiva hälsa och deras välbefinnande.

 • 229.
  Kareliusson, Susanne
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Krantz, Lisa
  Psykosocial arbetsmiljö och sjukfrånvaro: En studie om arbetsmiljöfaktorer som påverkar sjukfrånvaron i en global organisation2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 230.
  Karlsson, Amanda
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Turismvetenskap.
  Networks as a Result of Sport Events: Exploring Relationships and Motivation within the BeyondSkiing Foundation2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Events today are partly seen as a tourism strategy, a way of attracting more visitors to aspecific region. By offering visitors leisure and social opportunities, an event can raiseawareness and increase the appeal of a city, region or country through additional exposure.Event effects can be short and long-term, and if successful they can affect society in aneconomic, social and environmental in a positive context. Researchers suggest that eventeffects should be evaluated, although much academic focus lies on economic effect studies.However, since the success of events highly depend on stakeholder cooperation and thecreation of sustainable relationships, this study will focus on examining the nature of anetwork that was created as a result of the event World Ski Championships in Falun 2015. Anumber of qualitative semi-structured interviews were performed with the members of thisnetwork, the Beyond Skiing Foundation. The results show that a number of internal andexternal relationships were created amongst the members. The relationships were categorizedas business-oriented relationships, relationships for sharing knowledge/experience, andrelationships to maintain communication. The public interviewees, such as municipalitiestended to create external relationships with local companies and organisations, while privatecompanies created internal relationships with other Beyond Skiing members. The mainmotives for joining the Beyond Skiing network were exposure, business opportunities and theability to contribution to the region. Most interviewees were positive towards a continuing ofthe network, after the event was over, although the meanings differed a lot concerning whichconstellation the network would form and for which purpose. It is concluded from thefindings in this study that Beyond Skiing as a network composes of a number of relationshipsof different characteristics and comprises of members that have an extended pool ofknowledge about network and their benefits. Therefore Beyond Skiing has a great potential interms of competitive advantage in relation to other regional networks in Dalarna.

 • 231.
  Karlsson, Elin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Ottosson, Hanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Personalpolicy – En kreativ process!2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte:

  Syftet med detta arbete är att undersöka vilken påverkansfaktor

  personalpolicy och personalhandböcker har i ett medelstort företag i Sverige. Det är

  även av intresse att se hur dessa dokument är utformade och hur de implementeras i

  verksamheten.

  Metod:

  Forskningsansatsen är en kvalitativ metodtriangulering. En fallstudie med

  semistrukturerade intervjuer samt en dokumentstudie av policydokument och

  personalhandböcker från organisationen i fråga. Ett abduktivt synsätt har tillämpas

  i och med att vi har dragit slutsatser från vårt resultat för att applicera på koncernen,

  men även utgått från teori ur litteraturen för att kunna tillämpa dessa på

  studieobjektet. Ett hermeneutiskt perspektiv har tillämpats under den genomförda

  dokumentanalysen, för att se materialet både i delar och som en helhet.

  Empiri:

  Datainsamlingen har genomförts med hjälp av fem intervjuer där

  respondenterna representerade fem separata verksamheter inom koncernen.

  Respondenterna har olika roller inom organisationen men samtliga innehar en

  ledarposition med ett personalansvar.

  Slutsats:

  Enbart ett välarbetat dokument bidrar inte med effektivitet utan faktorer

  som ledarskap och organisationskultur behöver även ingå i ekvationen för att

  policyn ska bidra med värde till organisationen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 232.
  Karlsson, Eva
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Förslag till system för rapportering av järnvägens säkerhetsrelaterade händelser2007Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det svenska järnvägsområdet är sedan 1990-talet under stark omdaning med en ökad marknadsmedvetenhet, förändrad lagstiftning och harmonisering av Europas järnvägssystem. Järnvägsstyrelsen är en relativt ny myndighet som tillkommit som ett resultat av dessa förändringar. Järnvägsstyrelsens uppgift är huvudsakligen att tillse att järnvägsmarknaden är effektiv med likvärdiga villkor och en sund konkurrens men även att järnvägsmarknaden har hög säkerhet för medborgarna och näringslivet. Införande av EU-lagstiftning såsom andra järnvägspaketet är exempel på pågående förändringar inom järnvägsområdets säkerhetshantering där Järnvägsstyrelsens roll som säkerhetsmyndighet stärks och renodlas. Förändringarna innebär bland annat att Järnvägsstyrelsen skall sluta utreda orsaken till olyckor och tillbud. Säkerhetsmyndighetens uppgift är att övervaka säkerheten i järnvägssystemen och om säkerhetsmyndigheten utreder orsaker till inträffade olyckor och tillbud kan en jävsituation uppstå. Ytterligare förändring som föreslås innebär att Järnvägsstyrelsen skall beskriva den nationella säkerhetsnivån i en årlig rapport som skall lämnas till EU och regeringen. För detta behöver mer information om inträffade säkerhetsrelaterade händelser samlas in. Nämnda förändringar, som troligtvis kommer att införas i svensk rätt under 2007, är upphovet till denna rapport eftersom de påverkar Järnvägsstyrelsens organisation och arbetssätt. Behovet av att utreda inträffade olyckor och tillbud förändras när den lagliga grunden för uppdraget upphör att gälla. Mer information om inträffade händelser behöver samlas in och detta påverkar inte bara Järnvägsstyrelsen utan även verksamhetsutövarna genom att de får ökade krav att tillhandahålla uppgifter om inträffade händelser. I verksamhetsplanen för 2006 har Järnvägsstyrelsen fastställt att Järnvägsstyrelsens bärande idé är riskbaserad tillsyn vilket också har stor påverkan på utvecklingen av nya arbetsmetoder. De frågeställningar som behandlas i rapporten och som återknyter till ovanstående resonemang är: 1. Hur påverkar de nya kraven Järnvägsstyrelsens organisation och arbetssätt, med fokus på olycksutredningarna? 2. Hur skall Järnvägsstyrelsen arbeta med riskbaserad tillsyn – vilken påverkan får det på organisation och arbetsmetoder? 3. Vilken information skall Järnvägsstyrelsen samla in? 4. Hur skall insamling ske? Denna rapport lämnar förslag på nya och förändrade processer, bl.a. skapande av en analysprocess och intern samordning av Järnvägsstyrelsens tillsynsaktiviteter. I utredningen föreslås även utbildning i riskanalys för att bidra till utvecklingen av ett riskbaserat arbetssätt. Efter inventering av Järnvägsstyrelsens informationsbehov, kartläggning av några verksamhetsutövares befintliga organisation och system för rapportering av inträffade händelser, analyseras Järnvägsstyrelsens samverkanssituation för att utröna vilken relation Järnvässtyrelsen har till verksamhetsutövarna i detta sammanhang. Rapporten avslutas med en systembeskrivning för ett informationssystem med uppgifter om inträffade händelser. I systembeskrivningen förs även ett resonemang kring alternativa rapporteringssätt och här finns öppenhet för olika tekniska lösningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 233.
  Karlsson, Frida
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Pharo, Stian
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Det är alltid bäst innan förändring: En studie om motivation vid förändring, individens upplevelse & ledares påverkan2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förändringar är vanligt förekommande i organisationer och forskning visar att många förändringsinitiativ tyvärr misslyckas. Genomförandet av förändringar som fokuserar på individens motivation är lyckosamma i bemärkelsen att personalen trivs och att arbetet inte blir lidande. Studien syftar till att ta reda på hur ledare kan arbeta för att främja medarbetares motivation vid organisationsförändringar. Genom ett kvalitativt perspektiv och en deduktiv ansats har vi undersökt vad som påverkar och främjar medarbetares motivation vid organisationsförändringar. Undersökningen har genomförts på två avdelningar i ett stort företag i Gästrikland som vid tiden för insamling av data, genomgick en förändring. Studien är en fallstudie med avsikt att undersöka den specifika skiftformsförändringen som företaget genomgick. Tillvägagångssättet för insamlingen av material är en process som ämnar att, genom delaktighet och diskussion ta reda på vad som motiverar medarbetare under förändringar.

  Analysen av resultatet visar att individernas grundläggande behov i arbetet, till viss del inte varit uppfyllda vilket har lett till att en del personal givit uttryck för att de är omotiverade och att de känner ett motstånd mot förändringen. Det upplevda motståndet består i en rad olika känslor, bland annat; chock, oro och förvirring som uppkommer på grund av osäkerhet och brist på kontroll rörande individens arbetssituation. Känslorna hämmar motivationen och kan ge en upplevelse av att de grundläggande behoven i arbetet inte är uppfyllda, även fast de kan vara det.

  Studien visar att ledare kan påverka motståndet och främja medarbetares motivation under förändringar dels genom att bjuda in till delaktighet i ett så tidigt stadie som möjligt i förändringsprocesssen och dels genom att på ett tydligt sätt kommunicera och informera kring förändringens innebörd. Det gör att individen upplever kontroll över sin framtid i arbetet vilket påverkar upplevelsen av att de grundläggande behoven inte skulle vara uppfyllda och gynnar motivationen. Ledare behöver även vara lyhörda för att alla upplever förändringar olika och läsa av behov och önskemål och anpassa eventuellt stöd efter det.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 234.
  Karlsson, Josefina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Nilsson, Jessica
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Attraktivt arbete i offentlig sektor bland enhetschefer inom vård och omsorg2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  HR-funktionens uppgift i en organisation är att tillvarata den mänskliga resursen och se till att goda arbetsförhållanden uppnås. Detta för att kunna attrahera, rekrytera, behålla och utveckla kompetens (Kira 2003). På senare år har arbetsförhållanden och arbetsvillkor uppmärksammats på kommuner i Sverige för bland annat enhetschefer i äldreomsorgen. Arbetsförhållandena, arbetsvillkoren och framför allt den höga personalomsättningen bland dessa, har lett till en problematik som var en av valets viktigaste frågor 2014. Syftet med denna studie är att beskriva arbetsförhållanden för enhetschefer inom mindre kommuner i Sverige, inom den sociala sektorn och belysa hur dessa skulle kunna förbättras. Som studieobjekt har Orsa kommun använts. Resultatet av undersökningen visade att arbetssituationen för enhetschefer är övermäktig, då det är hög arbetsbelastning samt dålig struktur i arbetet. Enhetscheferna själva skulle gynnas av en assistent samt en arbetsbeskrivning för att minska arbetsbelastningen och få struktur i arbetet. Vår slutsats är att kommuner i Sverige borde arbeta med att skapa bättre arbetsförhållanden för enhetschefer samt arbeta för att underlätta arbetsbördan. Vårt förslag till Orsa kommun är att ta hjälp av vår handlingsplan och därmed anställa assistenter till enhetscheferna samt skapa arbetsbeskrivningar. Vidare forskning i ämnet skulle kunna belysa mentorskapets betydelse i den offentliga sektorn inom kommuner i Sverige samt organisationsstrukturens bemärkelse för arbetets attraktivitet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 235.
  Katajisalo, Emelie
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Årebrand, Caroline
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Skillnad mellan ideal och verklighet: En jämförelse av uppfattningen om attraktivt arbete mellan sjuksköterskor och deras arbetsgivare i en kommunal verksamhet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problemformuleringen som ligger till grund för denna undersökning är att det förväntas bli brist på sjuksköterskor i hela landet och att tidigare undersökningar har visat att kommuner generellt anses vara mindre attraktiva arbetsgivare. Syftet med den här studien utgår från att undersöka vilka faktorer sjuksköterskor anser är attraktiva i ett kommunalt arbete. Vidare är syftet att jämföra synen på attraktivt arbete mellan sjuksköterskor och deras arbetsgivare för att se om bilden överensstämmer utifrån de båda perspektiven.   Tidigare forskning har visat att faktorer som är viktiga för en individ att lockas och stanna på en arbetsplats berör ett brett spektrum av faktorer. Viktiga faktorer berör bland annat arbetsmiljö, ledarskap, autonomi, uppskattning och möjlighet till utveckling. Studier som tidigare jämfört sjuksköterskornas och arbetsgivarens syn på attraktivt arbete har inte tagit hänsyn till arbetsmiljö som faktor och har mestadels genomförts i sjukhusmiljö. Den föreliggande studien har genomförts inom en kommunal verksamhet och utgått från individens uppfattning från deras egen livsvärld.  Studien grundar sig i ett fenomenologiskt förhållningssätt och använder en kvalitativ metod då datainsamling skett genom semistrukturerade intervjuer. Undersökningen har genomförts på två urvalsgrupper: sjuksköterskor och representanter från arbetsgivaren.   Faktorer som visar sig viktiga för sjuksköterskor i kommunal verksamhet är bland annat arbetsklimat, kollegor och ersättning. Synen stämmer till stor del överens med arbetsgivarens men skillnader återfinns i hur yrket betraktas, ersättningens betydelse samt vilken möjlighet som finns för utveckling och inflytande. Det finns ett behov av uppskattning och en ökad förståelse för den vård som sjuksköterskor bedriver. För den kommunala sjukvården är det två faktorer att fokusera på för att attrahera och behålla sjuksköterskor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 236.
  Kauppinen, Veronica
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Turismvetenskap.
  The existing research on sport- and wellness tourism: A meta-review2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  During the past years, there have been an escalation in interest on vacations that are more active and tourism surrounding fitness and exercise is a growing aspect in the tourism industry. Fitness and exercise is mentioned by some researchers to be a part of sport tourism and wellness tourism, however, how much research have been done to investigate this topic?

  The aim of this thesis is to look deeper into the topics of sport- and wellness tourism in order to get a better understanding and a clearer picture of what kind of research that exists in order to confront the claims of both Priestly (1995) and Gibson (1998). In addition to this, see what research have been done in sport- and wellness tourism directly connected to exercise and fitness

 • 237.
  Kauppinen, Veronica
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Turismvetenskap.
  The existing research on sport- and wellness tourism: A meta-review2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  During the past years, there have been an escalation in interest on vacations that are more active and tourism surrounding fitness and exercise is a growing aspect in the tourism industry. Fitness and exercise is mentioned by some researchers to be a part of sport tourism and wellness tourism, however, how much research have been done to investigate this topic?

  The aim of this thesis is to look deeper into the topics of sport- and wellness tourism in order to get a better understanding and a clearer picture of what kind of research that exists in order to confront the claims of both Priestly (1995) and Gibson (1998). In addition to this, see what research have been done in sport- and wellness tourism directly connected to exercise and fitness

 • 238.
  Kažemėkaitė, Ingrida
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Turismvetenskap.
  The World Heritage Status: Implications for Destination Development: The case of the World Heritage site Curonian Spit, Lithuania2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Cultural Heritage of a destination is very important to determine, particularly when it’s aiming to become a tourist destination. To develop tourism more rapidly many locations are eager to get the nomination of The World Heritage site, and when a destination becomes the World Heritage site status more regulations and limitations will be applied to a site by UNESCO. The main problem is that in some cases are identified a lack of the focus on the systematic long – term management plans for sustainable destination development.

  In this study, a particular attention is given to the case of the Curonian Spit – nominated to the World Heritage List by UNESCO in 2000. The study takes into the consideration the lack of guidelines for heritage conservation and heritage tourism. It focuses on the detailed analysis of the processes concerning the Curonian Spit World Heritage management. Furthermore, the main Curonian Spit tourism identities which worldwide are recognized.

  The paper aims to identify how the World Heritage status affects tourism destination development in Curonian Spit. The inductive approach helps to identify main managerial patterns and major stakeholders’ knowledge connected to the site’s CP managerial weaknesses and strengths.

  The results show that there are several major problems regarding tourism development in Curonian Spit that were identified through semi - structured interviews and content analysis. Hence, current study outlines the status of the current relationship between heritage and tourism, management goals and examines tourism management on the Curonian Spit.

  Existing problems are the absence of appropriate national legislation, lack of managerial institutions competence regarding World Heritage and tourism management together and none existing cooperation between managerial institutions and the local stakeholders.

  Nowadays, Curonian Spit is more attractive for international tourism market, but it cannot be proven that this is UNESCO title’s outcome. On the topic of Curonian Spit, no managerial changes were identified before and after UNESCO but gathered information provided clear managerial organization’s viewpoint on the Curonian Spit management effectiveness. No long – term goals are made because according to the Lithuania’s National laws report it should include only one-year transportation, infrastructure, and management plans.

   Gathered data approve theoretical assumptions that heritage and tourism can be managed together and provide beneficial outcomes; however managerial competencies and goals are overlapping with each other.

  It is recognized that in tourism development the Curonian Spit is not growing from the infrastructure perspective. The municipality interested in further expansion of the tourism activities on the territory of the Curonian Spit and in the expansion of the physical infrastructure. However, the development should proceed in accordance with the needs of local nature and landscape.

  Growing visitors’ number leads to an assumption that Curonian Spit as the resort is sustainably managed, however, the main solution that should be considered regarding heritage tourism development in the Curonian Spit is that Lithuania’s governmental municipality’s legal systems should be rewritten with considerations regarding sustainable location development.

  All gathered data leaves the room for further investigations, such as providing more specific examples how system law is compatible or incompatible with heritage and tourism development goals. It is possible to investigate a correlation between several factors: such as local business and managerial institutions or eco - tourism development in WHS etc., however, due to the specific goals of the case, results and findings can be generalized just to a certain degree. It is believed that this study and data is valid and can lie down as research gap filler that was mentioned in the literature review, however, gathered data is relevant just for Curonian Spit case.

  In conclusion, this thesis identifies that World Heritage status in Curonian Spit case does not affect tourism development, but explains that Lithuanian Governmental laws and stakeholders lack of communication are main difficulties regarding destination development and makes way for future studies.

 • 239.
  Kiiskinen, Jenny
  et al.
  Linköpings universitet; Malmö högskola.
  Saveljeff, Sigrid
  Linköpings universitet; Malmö högskola.
  Att dansa i otakt med väljarna: Socialdemokraternas och Moderaternas strategiska bemötande av Sverigedemokraterna2010Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The strategic approaches towards radical right-wing populist parties (RRP-parties) are in special focus for the thesis. The aim of the thesis is reconstruction and analysis of the content of the established parties’ strategic approaches towards parties that are seen as challenging central principles of liberal democracy, such as pluralism and tolerance, and who´s presence are creating a democratic dilemma. The aim has been operationalized within a Swedish context with focus on the strategic approaches used by the Social Democratic party and the Conservative party towards the Sweden Democrats, a Swedish RRP-party. The methodological framework is built upon a qualitative perspective with focus on interviews with representatives for the two established parties and the Sweden Democrats. The empirical material has been analyzed with the PSO-theory (PositionSalience and Owner-ship theory) as point of departure. The theory shows how strategic approaches used by the established parties are related to 1)the specific political issue raised by the RRP-party and 2) the degree of threat posed by the challenging RRP-party towards the established parties. 

  The results generated from the thesis show that the content of the strategic approaches from the established parties towards the Sweden Democrats have changed since the election 2006, from a common dissmissive strategy to a strategic approach marked by tendencies of divergence (the Social Democratic party) and vauge tendencies of convergence (the Conservative party). The thesis also shows that the specific issue politicized by the Sweden Democrats, i.e. the immigration- and refugee issue, is central to the way the content of the strategic approaches used by the two established parties has been shaped. The thesis indicates that the presence of RRP-parties have caused a situation where the democratic dilemma have become subordinated to a strategic dilemma. The established parties need to relate to the goals they are striving towards through the strategic approach of the RRP-party (such as maximation of votes) at the same time as they relate to the strongly value-charged political issue monopolized by the RRP-party.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 240.
  Kiiskinen, Jenny
  et al.
  Malmö högskola.
  Saveljeff, Sigrid
  Malmö högskola.
  Från ett parti i marginalen till reell konkurrent2009Ingår i: Praktik & Teori - En tidskrift från Malmö högskola, nr 3, s. 31-36Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 241.
  Klaassen, Stephanie
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Turismvetenskap.
  Should I stay, or should I go?: The motivations, experiences and attitudes of Högskolan Dalarna students towards sojourning2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Student travel in Europe has become a major phenomenon in the past 25 years. Annually Dalarna University gives students the opportunity of spending part of their studies at one of the partner universities abroad. Despite the support from the International Office, financial support from the government as well as the fact that international experiences have become an important attribute of young academics and future employment, the university has experienced a low demand of applicants. Thus, Dalarna University has made it their mission to promote so-called sojourning (the time of their studies that students spend at a university abroad) among their students, especially Swedish students. This thesis has the purpose of studying the motives, experiences and attitudes of Swedish students towards sojourning.

  The findings of this research, which were collected through semi-structured interviews with staff of Dalarna University as well as with 14 students, have shown connections between the results and previous literature. For example, the interviews with the sojourners have demonstrated that more than half of the interviewees have decided to participate in the Erasmus programmes in order of receiving a change of environment. Furthermore, a majority of students agree their time abroad has had an effect on their personal development in terms of confidence and independence. Finally, the interviews have given the author an insight on issues that were perceived by the student during the process of planning the sojourn, such as a lack of communication and information before, during and after the time spent abroad.

 • 242.
  Klaiber, Thomas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Turismvetenskap.
  The impact of cross-border collaboration on destination competitiveness: Are cross-border destinations the next big thing in rural tourism? The case of the SITE region2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 243.
  Klang, Victoria
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Aufrecht, Josefine
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Engagemang – konsten att skapa attraktivitet iarbetslivet: En kvalitativ studie om hur en kommun kan arbeta för attminska personalomsättning bland socialsekreterare2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på hur en kommun kan arbeta med engagemang som

  en del av det attraktiva arbetet för att minska personalomsättning bland socialsekreterare.

  Vidare avser uppsatsen bidra med teoretisk kunskap inom området. För att uppnå syftet har

  tio semistrukturerade intervjuer genomförts, varav åtta var med socialsekreterare och två med

  enhetschefer för socialsekreterare i den studerade kommunen. Resultatet visade att

  definitionen av begreppet engagemang också inkluderar en känsla av att bry sig och vilja göra

  mer än man förväntas. Resultatet visade också att socialsekreterarnas engagemang påverkas

  av arbetets egenskaper, organisationen, ledarskapet och arbetsgruppen. Ytterligare en slutsats

  är att ovanstående faktorer och dess innefattande aspekter inte kan statiskt prioriteras utan bör

  stå i relation till gruppen och individernas nuvarande behov. Utifrån vad som identifierades

  vara socialsekreterarnas nuvarande behov blev ett resultat även ett antal utvecklingsförslag för

  hur kommunen och enhetschefer för socialsekreterare kan arbeta för att skapa engagemang.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 244.
  Klimplová, Lenka
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi. Masaryk University, Czech Republic.
  Active matching: Strategic support of labour market counselling2013Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  The poster presents the project "Active Matching: Strategic Support of Labour Market Counselling" which aims to identify, compare and evaluate a tool (method) for monitoring, analysis and prognosis of skills and qualification needs in regional labour markets in the Czech Republic and in Sweden.

  Furthermore, the project aims to innovate the tool using the best from both of the models (the Czech one and the Swedish one) and to test functionality and applicability of the innovated tool in conditions of a regional labour market in the Czech Republic.

  200 employers in the Czech regional labour market will be interviewed and asked about demanded skills for different occupations in short-term (up to one year) as well as in long-term (3 years) perspective. Then, interviewing and the matching process will be evaluated.

  Once the applicability has been assessed, we want to draw recommendations for implementation of the innovated tool in a Czech labour market counselling practice and for a more effective matching process. We assume that thorough knowledge of contents of skills requested by employers is one of the key preconditions for improvement of labour market counselling and for effective matching of the unemployed to job vacancies.

 • 245.
  Klingberg, Monique
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Larsson, Sandra
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Sex timmars arbetsdag –ett modigt beslut: För att bli en attraktiv arbetsgivare2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I studien undersöks hur arbetstagarnas arbetstillfredsställelse förändrats vis en

  arbetstidsförkortning. Arbetstidsförkortningens art är i form av en övergång ifrån åtta timmars

  arbetsdag till sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön. Studien har genomförts vid ett

  mindre privat tjänsteföretag. Studiens syfte är att undersöka hur denna typ av

  arbetstidsförkortning förhåller sig till arbetstagarnas arbetstillfredsställelse och därmed öka

  förståelsen för de båda fenomenen. Det framkommer att arbetstagarnas arbetstillfredsställelse

  har förändrats sedan arbetstidsförkortningen. Gällande enskilda faktorer i arbetet har somliga

  faktorer minskat medan somliga faktorer ökat. I diskussionen framkommer att det föreligger

  en risk för ohälsa för arbetstagarna då det råder brist på stöd, minskad kontroll och ökade krav

  sedan arbetstidsförkortningen införts. Den föreliggande risken för ohälsa kan dock ses som

  acceptabel med tanke på den varierande arbetsbelastningen vilket innebär att arbetstagarna

  under perioder får tid för återhämtning. Trots omständigheterna råder en hög global

  arbetstillfredsställelse vilket i sin tur borde innebära att teorierna som brukats innehåller vissa

  brister då hänsyn till svängningar i arbetsbelastningen inte tagits. I resultatanalysen framkom

  tre teman vilka sågs relevanta för arbetstagarna och dess arbetstillfredsställelse. Dessa teman

  bestod av förändringar i relationer, förändringar i arbetet och förändringar i belöningar. Den

  teoretiska referensramen för studien innehåller förväntningsteorin, tvåfaktor teorin, kravkontroll-

  stödmodellen samt ansträngning- belöning- obalansmodellen. Datainsamling har

  skett med hjälp av fyra semistrukturerade intervjuer då respondenterna bestått av arbetstagare

  på det valda fallet som studerats. Studien är uppbyggt efter kvalitativ metod och har en

  fenomenologisk ansats. Studien har utformats i form av en fallstudie.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 246.
  Kolesnikova, Alexandra
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Turismvetenskap.
  Tolstonoh, Kateryna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Turismvetenskap.
  Destination image in dark tourism: Tour operators and visitors perception of Chernobyl2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The study on destination image is highly important for the destination developmentand increase of the overall tourism flows. It is formed by several actors, such astourists and Tour Operators. There is a scant research conducted on the investigationof destination image specifically within dark tourism. This concept is relatively newand undiscovered. The authors attempt to fulfill the existing gap in the investigationon the present phenomena by studying destination image of Chernobyl ExclusionZone as a new dark tourism site from two different perspectives and try to place itin the overall tourism development strategy for Ukraine.The qualitative research method was chosen for this study. The empirical datawas gathered through conduction of in-depth interviews with the major TourOperators and the content analysis of visitors’ blogs was performed. The resultsshow that both parties see Chernobyl as a dark tourism destination includingattractions of such kind as toxic and Post-Soviet. However, during the discussion ofthe results and relevant destination formation literature some inconsistency wasdetermined in the Tour Operators image projection. The further researched showedthat the connection of destination Chernobyl to the tourism branch of Ukraine is notfound sufficient and even negatively impacting the development of specified site.

 • 247.
  Koopman, Nico
  University of Stellenbosch.
  Trinitarian Anthropology, Ubuntu and Human Rights2003Ingår i: Building a Human Rights Culture: South African and Swedish Perspectives / [ed] Karin Sporre & H Russel Botman, Falun: Högskolan Dalarna, 2003, s. 194-206Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 248.
  Kostela, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle. Dalarnas Forskningsråd.
  Användning av alkolås som kvalitetssäkringsverktyg inom transportsektorn2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Alkoholpåverkade förare är ett stort problem i Sverige, både inom privat- och yrkestrafik. För att få bukt med problemet väljer allt fler transportverksamheter att installera alkolås i sina fordon. Dalarnas forskningsråd har under år 2006 utfört en studie för att studera hur alkolås används inom transportsektorn för kvalitetssäkra transporter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 249.
  Kostela, Johan
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle. Dalarnas Forskningsråd.
  Danielsson, B-O.
  Jonell, Ann-Christin
  Lundmark, Anita
  Tydén, Thomas
  Från ord till handling: Metoder för att omsätta miljömål till praktisk handling2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Ett flertal av dagens stora miljöproblem är betingade av människors livsstil. Samtidigt har dålig miljö ofta en negativ inverkan på människors hälsa. Att påverka människors beteende är nödvändigt för att åstadkomma en bättre miljö och ett förbättrat hälsotillstånd. Detta kan ske genom utbildning och information, men frågan är på vilket sätt detta ska ske för att verkligen ge avtryck i människors beteende. I handlingsplanen för Dalarnas Miljömål finns flera åtgärder som innebär informationsinsatser inom områden som berör sambandet mellan miljö och hälsa. Här finns också starka kopplingar till flera av de elva folkhälsomålen. Dalarnas Miljömål är ett måldokument med relativt hög abstraktionsnivå. Nästa steg är att operationalisera det – att gå från ord till handling. Det finns ett stort behov av att hitta metoder att kommunicera miljömålen med olika väl avgränsade målgrupper. Detta projekt har handlat om att pröva olika metoder för detta och bygger på några grundläggande pedagogiska teorier som kan sammanfattas med begreppen delaktighet och motivation. Projektet har också visat hur övergripande måldokument med fördel kan omsättas i praktiken genom att bygga nedifrån och börja i det lilla. Vad som påverkar en människas beteende styrs av en rad skilda faktorer som varierar från människa till människa, från sakområde till sakområde och som även förändras över tid. En gemensam nämnare är att det förändrade beteendet ger någon form av vinst för den enskilda människan i form av till exempel förbättrad hälsa, ekonomi eller en bättre miljö. Vinsterna för den enskilde behöver inte nödvändigtvis vara direkt kopplade till miljömålen utan kan vara indirekta som t ex önskan att tillhöra ett avantgarde, att bli omtyckt av andra etc. Det viktigaste för varje individ är att frågan ”What’s in it for me?” får ett nöjaktigt svar. Det kräver en tydlig och avgränsad målgrupp vilket är en viktig utgångspunkt i detta projekt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 250.
  Kořenková, Pavla
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Turismvetenskap.
  Attitudes towards natural area tourism: main motivational factors and environmental awareness: An example of students of Palacký University in Olomouc, Czech Republic2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis investigates the relationship between travel motivation to natural areas measured by a Recreation Experience Preference (REP) scale and environmental awareness measured by the New Environmental Paradigm (NEP) scale. The primary data for the research were gained from a quantitative online survey focusing on students of the University Palacký in Olomouc, Czech Republic. The thesis handles the definition of nature tourism, presents basic approaches to investigation of travel motivation, research on travel motivation in the Czech Republic, a brief overview of the nature potential for tourism in the Czech Republic and also the relationship between the environment and tourism. Factor analysis was the key method for data analysis. Through this method factors for individual scales were created and these factors were further used as new variables. It was found that internal motivation exceeds external motives and that higher environmental awareness of respondents is related to higher motivation to nature tourism.

2345678 201 - 250 av 437
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf