du.sePublications
Change search
Refine search result
39404142434445 2051 - 2100 of 2605
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2051.
  Samuelsson, Martina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Skriva för hand eller på dator?: En systematisk litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka för- och nackdelar mellan att skriva för hand och på dator. Metoden som har använts är en systematisk litteraturstudie där både svensk och utländsk forskning har tillämpats för att få en djupare förståelse. Då jag har läst olika artiklar och avhandlingar kring detta ämne har ett intresse för frågan växt fram. De artiklar som jag har tagit del av har lyft fram fördelarna med att skriva för hand. Detta gjorde att jag ville göra mer efterforskningar för att se om det finns forskning som stärker de olika inriktningarna när det gäller dessa artiklar. De avhandlingar och artiklar som jag har använt mig av i detta arbete lyfter fram både för- och nackdelar med användningen av dator samt att skriva för hand. Jag har begränsat min sökning till texter på svenska, engelska samt norska, texterna är skrivna mellan åren 2000-2017. Resultatet visar att eleverna utvecklar olika förmågor när de skriver för hand. Genom att skriva texter för hand påverkas även inlärningen positivt på sådant sätt att vi lär oss bättre, kommer ihåg bättre men även att vårt fokus blir bättre. Flera av våra minnen utvecklas när vi skriver för hand, som till exempel muskelminnet och arbetsminnet. I studien lyfts då för- och nackdelar som detta kan ha för elevers inlärning. Användningen av datorer ska inte uteslutas, dels för att det står skrivet i styrdokumenten men också för att samhällets utveckling går framåt och digitala hjälpmedel används mer än tidigare. Användning av dator är även ett bra hjälpmedel i klassrummet, inte bara för dem som kan ha inlärningssvårigheter, utan för alla. En dator eller annat digitalt hjälpmedel kan vara ett bra sätt till att inspirera och motivera eleverna i klassrummet. Det är dock viktigt att eleverna lär sig att förhålla sig till användningen av datorer så att inte fokus från inlärningen försvinner. Datorn ska inte heller ses som en kortsiktig lösning då en elev inte vill genomföra en uppgift eller stör andra elever, utan den ska ses som ett komplement till den ordinarie undervisningen.

 • 2052.
  Sandahl, Rebecka
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies.
  Effektiv läsundervisning för elever med dyslexi Strategier och metoder i årskurs 1-3.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2053.
  Sandahl, Rebecka
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Vilket stöd i undervisningen får elever i årskurs 1-3med dyslexi av lärare och speciallärare?: En intervjuundersökning av några lärare och speciallärare2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet var att undersöka vilket stöd lärare och elever får av skolan och vilketstöd elever i årskurs 1-3 med dyslexi får av lärare och speciallärare. Arbetet är baserat påen undersökning i form av intervjuer med rektor, biträdande rektor, speciallärare och tvåklasslärare samt forskning i form av avhandlingar, böcker och vetenskapliga texter.Intervjuundersökningen handlar om arbetet kring elever i årskurs 1-3 med dyslexi.Intervjuerna visade att Rydaholmsmetoden, Ordbildmetoden, Reading Recovery ochKognitivt lärande är arbetssätt som används för elever med dyslexi. Resurser somspeciallärare, datorer, iPad och inläsningsprogram som läser upp böcker och texterframgick som kärnresurser för elever i årskurs 1-3 med dyslexi.

 • 2054. Sandberg, Fredrik
  et al.
  Fejes, Andreas
  Dahlstedt, Magnus
  Olson, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Stockholm University, University of Skövde.
  Adult education as a heterotopia of deviation: a dwelling for the abnormal citizen2016In: Adult Education Quarterly, ISSN 0741-7136, E-ISSN 1552-3047, Vol. 66, no 2, p. 103-119Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We argue that municipal adult education (MAE) can be seen as a place for displaced and abnormal citizens to gain temporary stability, enabling their shaping into desirable subjects. Drawing on a poststructural discursive analysis, we analyse policy texts and interviews with teachers and students. Our analysis illustrates how two distinct student subjectivities are shaped: the rootless, unmotivated and irresponsible student and the responsible, motivated and goal-oriented one. The difference is that the latter of these subjectivities is positioned as desirable. MAE provides a temporary place in time, a heterotopia of deviation, allowing students to escape precarious employment. The heterotopia places the students in a positive utopian dream of the future. A utopia is not a real place, and what is to become of the students after finishing MAE is not determined; the students themselves should shape it. If they fail, in line with a neoliberal governmentality, it is their own fault. 

 • 2055.
  Sandberg, Marielle
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  En framgångsrik undervisning i läsförståelse: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie har varit att ta reda på vad läsforskningen anser

  som viktiga faktorer för elevers läsförståelse samt vad läsforskningen anser om

  läsförståelsestrategier och dess positiva verkan på elevers läsförståelse. Det

  framkom i denna litteraturstudie att forskningen anser att en lärares kunskap,

  speciellt i elevers läsutveckling och hur man undervisar i läsförståelse är en viktig

  faktor för en framgångsrik läs-och skrivutveckling. Resultatet för denna studie

  visade bland annat att läsforskningen anser att läsförståelsestrategier främjar

  elevers läsförståelse samtidigt som det i svenska skolor och deras undervisning

  visade sig att det inte ges speciellt mycket tid för läsförståelse. Att den svenska

  skolan i sin undervisning inte ger mycket tid till läsförståelse anses bero på lärares

  okunskap. Detta kan således vara en anledning till svenska elevers allt sämre

  resultat i de tidigare undersökningarna som PIRLS och PISA genomförde 2000–

  2012.

 • 2056.
  Sandberg, Marielle
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares uppfattning om läsförståelse: En kvalitativ intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna intervjustudie är att undersöka hur lärare motiverar sin undervisning i läsförståelse. Syftet är också att utifrån denna studies teoretiska utgångspunkter undersöka lärarnas syn på hur de anser en undervisning i läsförståelse ska bedrivas. Anser lärarna likt Vygotskij och det sociokulturella perspektivet att det är genom kommunikation och interaktion med andra som vi tillägnar oss nya kunskaper där den med större kunskap leder den med mindre kunskap eller anser lärarna likt Dewey och det pragmatiska perspektivet att det är skolan och dess undervisning som bland annat ska ge eleverna de redskap de behöver för att deras kunskap ska kunna växa? För att kunna följa upp mitt syfte har jag intervjuat sju verksamma lärare i ämnet svenska för grundskolans lägre åldrar.

  I tidigare forskning och utifrån resultaten i senaste PIRLS-undersökningen (Skolverket, 2016b) betonas det att den svenska skolan behövde bli bättre i sin undervisning med läsförståelse. Skolverket (2016a) påpekade också att läsförståelse inte bara var viktigt för en elev och dennes tillgodogörande av kunskap i ämnet svenska utan det var minst lika viktigt i alla skolans ämnen. Det framkom också att hur lärare bedrev sin undervisning i läsförståelse var betydelsefullt för elever och speciellt för de elever som ännu inte utvecklat de grundläggande och språkliga förutsättningarna som behövdes (Bråten, 2008).

  De flesta lärarna som ingår i denna studie var överens om hur en undervisning i läsförståelse bör vara och vilka faktorer som var viktiga att tänka på i undervisningen med läsförståelse samt att läsförståelse ska gå in i alla ämnena. Det framkom också att lärarna tyckte det var svårt att undervisa i läsförståelse och att det hade varit enklare att undervisa i läsförståelse om eleverna redan i förskoleklass hade förberetts med att kunna läsa och skriva så att de kunde läsa och skriva lite när de började årskurs 1.

 • 2057.
  Sandberg, Susanne
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Sagans förtrollade värld: Språkutveckling med hjälp av sagor2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sagor har en självklar plats i förskolor och med en medveten pedagog kan sagan hjälpa barnen i deras språkutveckling. Genom berättelser får barnen höra strukturer i vårt språk, grammatik, ord och begrepp. Vid ungefär tre års ålder har de flesta barn ett grundläggande ordförråd och grammatisk medvetenhet.

  Denna studie har undersökt pedagogers medvetenhet och förhållningssätt angående sagor som hjälp för barns språkutveckling. Vidare undersöks om pedagogerna har uppföljning av sagan i form av boksamtal, bild, drama och lek. Studiens syfte är att ta reda på några pedagogers användande av sagor som hjälp för barns språkutveckling. Studiens vetenskapliga teori är hermeneutisk och insamlandet av data har skett genom intervjuer på förskolan. Analysen visar att pedagogerna uppnår olika grader av medvetenhet och att de som får bäst resultat har jobbat med tema. Det finns ett brett spektrum mellan pedagogerna i graden av uppföljning. Här gäller i mycket samma som för pedagogernas medvetenhet, att de som jobbar med tema lyckas bäst. Det ges också exempel kopplat till forskning hur pedagogerna kan göra för att uppnå bättre resultat.

 • 2058. Sandin, Ida
  Online and Offline Gaming as Support for English Education in Swedish Upper Elementary Schools with Focus on Reading Comprehension Online and Offline Gaming as Support for English Education in Swedish Upper Elementary Schools with Focus on Reading Comprehension: A literature review about online and offline gaming as a resource for developing English reading comprehension in Swedish schools in year 4-62015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this degree thesis is to see what research says about the use of computer and video games to support upper elementary pupils’ development in English reading comprehension in Swedish schools. Other goals are to see how online and offline gaming can be integrated in the Swedish schools and what attitudes teachers have towards gaming.

  The method used is a systematic literature review and the purpose is to analyze chosen articles and to find relevant content that answers the research questions. Five articles were chosen from different databases and were systematically analyzed in this thesis.

  The results show that online gaming as support for education can be rewarding for some upper elementary pupils in English learning. However, in English reading comprehension there is not much research found which means that more research needs to be made within this area. Moreover, involving online gaming in English language learning seems to be a challenge for teachers mostly because of their lack of knowledge about the subject, even though they are positive to gaming. The lack of knowledge about the subject could be altered with more education and courses in the area.

 • 2059.
  Sandin, Ida
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Swedish Primary Teachers' Attitudes towards Integrating Gaming in the EFL Classroom2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A current topic in Swedish schools is the use of computer games and gaming. One reason is because computers are becoming more and more integrated into the schools, and the technology plays a large role in the everyday lives of the pupils. Since teachers should integrate pupils’ interests in the formal teaching, it is of interest to know what attitudes teachers have towards gaming. Therefore the aim of this empirical study is to gain an insight into the attitudes Swedish primary teachers have towards online and offline computer games in the EFL classroom. An additional aim is to investigate to what extent teachers use games. Five interviews were conducted with teachers in different Swedish schools in a small to medium-sized municipality. After the interviews were transcribed, the results were analyzed and discussed in relation to relevant research and the sociocultural theory.

  The results show that teachers are positive towards games and gaming, mostly because gaming often contains interaction with others and learning from peers is a main component in sociocultural theory. However, only one out of the five participants had at some point used games. The conclusion is that teachers are unsure about how to use games in their teaching and that training and courses in this area would be valuable. More research is needed within this area, and it would be of value to investigate what suggested courses would contain and also to investigate exactly how games can be used in teaching.

 • 2060.
  Sandström Kjellin, Margareta
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Davies, Trevor
  The University of Reading, England.
  Asunta, Tuula
  The University of Jyväskylä.
  Stier, Jonas
  Teachers’ voices about the attitudes and values aspect of citizenship education: comparative case studies in England, Finland and Sweden2008Conference paper (Refereed)
 • 2061.
  Sandström Kjellin, Margareta
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Stier, Jonas
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Citizenship in the classroom: Transferring and transforming transcultural values2008In: Intercultural Education, Vol. 19, no 1, p. 41-51Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the paper is to present and discuss a Report from a Comenius 2.1 project, aimed at developing teachers’ interpersonal, intercultural, social and civic competence. The study presented in the report was a multiple case study, and the methods for collecting data were focus group dialogues (with 34 teacher students), one video recording in each country and a document analysis of a European overview of citizenship education in Europe. Five countries participated in the study (the Netherlands, Portugal, Poland, the UK and Sweden) and the study focused on 12 year‐old pupils. One conclusion was that teacher education needs to focus more on horizontal classroom dialogue if goals for citizenship education are to be reached.

 • 2062.
  Sandström Kjellin, Margareta
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Stier, Jonas
  Pupils’ and teachers’ understanding of the nature of classroom dialogue2008Conference paper (Refereed)
 • 2063.
  Sandström Kjellin, Margareta
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Stier, Jonas
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  The school as an arena for citizenship education: multi-competence acquisition, values, ideologies and social dynamics2006In: European Conference on Educational Research, Genève, Switzerland, 11-16 Sep, 2006Conference paper (Refereed)
 • 2064.
  Sandström Kjellin, Margareta
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Stier, Jonas
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Davies, Trevor
  University of Reading, UK.
  Asunta, Tuula
  Jyväskylä University,.
  Teachers’ voices about being a teacher: comparative studies in England, Finland and Sweden2009In: Canadian Social Science, ISSN 1712-8056, E-ISSN 1923-6697, Vol. 5, no 3, p. 68-81Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the article is to present and discuss a study in which Finnish, English and Swedish teachers and student teachers described the implications of being a teacher. It is cross-national and consists of multiple case studies. Data were collected through twenty-four focus group dialogues, and 110 teachers/student teachers participated in the study. According to the study, we have found that teachers and student teachers in all three countries promoted pupils’ development of critical thinking, which is another way of saying that they focused on ‘the attitudes and values’ aspect of citizenship education; however, this was most evident in the Finnish and the Swedish focus groups. In England there is a subject emphasis to the professional role, the three countries ranked the topics (the pupils; the subject; the organization; the society; teacher identity; parents) equally, in Finland the teacher role did not appear to be as post modern as in the two other countries. Key words: attitudes and values; citizenship education; cross-national case studies; teachers’ voices 

 • 2065.
  Sandström Kjellin, Margareta
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Stier, Jonas
  Davies, Trevor
  The University of Reading.
  Smigielska, Bernarda
  Abreu, Maria Luisa
  APS, Sintra, Portugal.
  Våglund, Lena
  Västerås stad.
  de Kruif, Gerard
  The Hague university, The Netherlands .
  Citizenship in the classroom in five countries2008In: The Learning Teacher Network 25th -27th September, Vienna, 2008Conference paper (Refereed)
 • 2066.
  Sandström Kjellin, Margareta
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Stier, Jonas
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Einarson, Tanja
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Davies, Trevor
  The University of Reading, UK.
  Asunta, Tuula
  The University of Jyväskylä, Finland.
  Pupils' voices about citizenship education: comparative case studies in Finland, Sweden and England2010In: European Journal of Teacher Education, ISSN 0261-9768, E-ISSN 1469-5928, Vol. 33, no 2, p. 201-218Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the article is to present and discuss a study in which Finnish, Englishand Swedish pupils’ understanding of citizenship education with regard to: (a)political literacy; and (b) attitudes and values was explored. The study was a crossnational,multiple case study and data were collected through 18 focus groupdialogues with 15-year-old pupils. Results showed that English pupils were muchmore well-informed about rights and responsibilities than their Nordiccounterparts and also more skilled rhetorically, but appeared less accustomed toopen and confident relationships with adults than the Swedish pupils. Finnishpupils did not seem to be encouraged to talk; instead they kept their thoughts andfeelings to themselves. One conclusion, among others, was that the studyilluminates conditions for the development of a so-called key competence – i.e.,‘interpersonal, intercultural, social and civic competence’.

 • 2067.
  Sandström, Margareta
  et al.
  Mälardalens Högskola.
  Klang, Nina
  Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Lindqvist, Gunilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education. Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Bureaucracies in schools - approaches to support measures in Swedish schools seen in the light of Skrtic’s theories2019In: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170, Vol. 63, no 1, p. 89-104Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden, policy changes for provision of special support have been introduced, implying that teachers are obliged to provide and evaluate extra adaptations in regular classrooms prior to referring pupils to special support. The policy changes raise questions about school staffs’ views of support measures and of necessary professional competence for provision of the support measures. We conducted focus group interviews with 60 school staff representatives—headmasters, general education teachers, and special educators/school welfare teams—about their understandings of the new policy. The data were analyzed qualitatively, with the objective to explore school staffs’ approaches to the policy changes. Two main “ideal type approaches” were discerned, using Skrtic’s theories, viz. the bureaucracy approach and adhocracy approach. In the light of Skrtic’s theory, professionals’ reasoning about the new policy may reflect difficulties that are encountered in the process of implementing the policy in bureaucracy-steered schools.

 • 2068.
  Sandström, Margareta
  et al.
  Mälardalens högskola.
  Lindqvist, Gunilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education. Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Klang, Nina
  Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  På spaning efter "Superläraren" - om synen på stödinsatser i skolan i relation till visionen om ökad inkludering2017In: Barn och Unga i Skola och Samhälle / [ed] Anders Garpelin och Anette Sandberg, Västerås: Mälardalen University , 2017, p. 178-199Chapter in book (Refereed)
 • 2069. Sandström, Margareta
  et al.
  Stier, Jonas
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Skolan – slagfält för okunniga tyckare2011In: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, no 4, p. 75-76Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2070.
  Sandström, Margareta
  et al.
  Uppsala Universitet.
  Stier, Jonas
  University of Skövde.
  Sandberg, Anette
  Mälardalens högskola, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Working with gender pedagogics at 14 Swedish preschools2013In: Journal of Early Childhood Research, ISSN 1476-718X, E-ISSN 1741-2927, Vol. 11, no 2, p. 123-132Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden, gender pedagogics has been on the political agenda the last decade. Consequently, gender matters have been given much attention in Swedish preschools, and specialized pedagogues have also been trained to counteract socially constructed gender distinctions. Therefore, we have explored the enactment of gender pedagogics. We asked 17 preschool teachers to describe the situations revolving around gender issues that they have experienced, using the critical incident method. In all, 34 critical incidents were described and subsequently discussed in groups of 6-10 individuals. Afterward, the data were analyzed qualitatively, with the objective to explore the preschool teachers' understanding of gender approaches. The analysis led us to single out four "ideal type approaches," that is, "instrumental," "co-productive," "facilitative," "proactive," and "agitative" gender approach. The gender approaches were made up by the different ways of interacting with the children as regards gender described by the preschool teachers and by the different ways of reflecting over the described situations. We argue that the four different types of gender interaction emanate from corresponding underlying conceptions of gender, and that they may exercise influence on the children's identity process.

 • 2071.
  Sandström, Margareta
  et al.
  Uppsala universitet, Sweden.
  Tryggvason, Marja-Terttu
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Stier, Jonas
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Språkutveckling hos flerspråkiga barn2012In: Kritiska händelser för lärande i förskolan / [ed] Anette Sandberg och Margareta Sandström, Lund: Studentlitteratur , 2012, 1, p. 59-73Chapter in book (Other academic)
 • 2072.
  Sandström, Martina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies.
  Litteracitetshändelser i förskolan Om barns möte med litteracitetshändelser2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2073.
  Sandén Baler, Annika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Skönlitterära val och deras betydelse för läsmotivationen: En kvalitativ studie om skönlitterära val i svenskundervisningen2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur val av skönlitterär bok till den självständiga läsningen, även kallad "bänkbok" eller "tystläsning" går till och vilken betydelse stöttning av lärare, personliga intressen och delaktighet vid bokvalet har för läsmotivationen hos mellanstadieelever. Även om någon av faktorerna har större betydelse än övriga kommer att undersökas. Studien har en kvalitativ ansats och bygger på intervjuer med två verksamma lärare samt skriftliga frågeformulär besvarade av 21 elever i årskurs sex. Även observationer av den fysiska miljön med fokus på exponering och utbud av skönlitteratur i klassrum och skolbibliotek har gjorts. Resultatet av studien tyder på att av undersökta läsfrämjande faktorer vid val av skönlitterär bok såsom stöd av lärare, medbestämmande och hänsyn till elevens intresse är stöttning av läraren den viktigaste faktorn för främjande av läsmotivation.

 • 2074.
  Sandén Baler, Annika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Undervisningsmetoder som främjar mellanstadieelevers läsmotivation2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läsmotivation är en förutsättning för en god läsutveckling. Svenska skolelevers resultat i internationella undersökningar som PISA och PIRLS visar på en sjunkande läsförståelse. Samtidigt visar de analyserade resultaten att en av de troliga huvudfaktorerna är ett sjunkande läsintresse. Denna studie har syftat till att undersöka vilka metoder som anses framgångsrika vad gäller främjandet av läsmotivation och vilken betydelse undervisning har för densamma. Sökningar efter relevant forskning har gjorts både via databaser och manuellt. Till studien hittades flera internationella forskningsstudier men endast en från Sverige som hade relevans för de aktuella frågeställningarna. Resultatet av studien visar att en läsfrämjande undervisning har stor betydelse för läsmotivationen. Undervisning som bygger en positiv akademisk självbild samt tar vara på elevers intresse och ger valmöjligheter vad gäller litteratur och uppgifter i skolan är framgångsrika metoder i främjandet av läsmotivation.

 • 2075.
  Santis Salinas, Carlos
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Användning av målspråket i klassrummet inom moderna språk: Ur ett elevperspektiv2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har som avsikt att kunna ge en hjälpande hand för framtida lärare i moderna språk. Syftet är att undersöka hur elever som läser moderna språk upplever att tala det i klassrummet, samt hur medvetna de är om vilka kunskapskrav som ställs för talad kommunikation i Lgr 11 (Skolverket 2011:76).

  För att kunna ge en både bred och djup förståelse av dessa frågor har det använts två typer av undersökningsmetoder. Det gjordes en kvantitativ enkät på trettioåtta elever ur fyra olika klasser i moderna språk, spanska. Ur dessa klasser plockades slumpmässigt ut fyra elever som deltog i en kvalitativ intervju. Sammanlagt var det fyra klasser från två högstadieskolor som deltog i undersökningen.

  Resultatet visar att eleverna tycker att den muntliga färdigheten är den de helst vill behärska bäst. Eleverna tycker att det är viktigt att försöka prata på målspråket men att de även föredrar att få instruktionerna på målspråket, men endast om de är förståeliga. En stor del av de undersökta eleverna gör de muntliga övningarna bara ibland. En av de viktigaste lärdomarna som eleverna uttrycker är att de vill jobba mera muntligt på lektionerna i form av redovisningar av olika slag. Eleverna vill helst att de muntliga uppgifterna ska vara kopplade till vardagliga saker, såsom deras egna intressen, vilket skapar en högre motivation hos dem.

  Genom denna undersökning har det även kommit fram att eleverna fortfarande får arbeta med gamla metoder såsom grammatik-översättningsmetoden. Den muntliga färdigheten får inte alltid den plats den ska ha (och bör ha) i undervisningen inom moderna språk.

 • 2076.
  Saras, Ulrika
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  ”Kunskaperna gömmer sig lite i roliga gubbar”: Pedagogers syn på iPadsanvändning som en del av matematikundervisningen i förskoleklass och årskurs 1-32013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att få kunskap om hur pedagoger i förskoleklass samt årskurserna 1-3 som har tillgång till iPads i sin matematikundervisning ser på användandet av dessa. Hur resonerar pedagoger när de använder iPadsen och finns det en tanke bakom hur iPadsen används när det gäller matematiska mål i Lgr 11? Metoden som användes för att få svar på frågeställningarna var dels en enkätundersökning för att nå ut till många pedagoger och därefter fördjupande intervjuer som baserade på enkätfrågornas resultat.

 • 2077.
  Sarhatlic, Nermin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Gymnasielevers erfarenheter och förhållningssätt till sociala medier2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att skapa en fördjupad kunskap om gymnasieelevers erfarenheter av och förhållningssätt till användande av sociala medier. Studien använde sig av en enkätundersökning för att besvara studiens syfte. Genomförandet av enkätundersökningen gav svar till studiens syfte och frågeställning.

  Enkätundersökningen genomfördes på en gymnasieskola i Mellansverige. 2 klasser valdes ut för att genomföra enkätundersökningen, sammanlagt 39 st. elever. Av de 39 st. eleverna i klasserna var flertalet frånvarande vid tillfället för genomförandet av enkäten vilket resulterar i att 25 st. elever genomförde enkäten. Eleverna som genomförde enkätundersökningen var mellan 17 och 19 år gamla.

  Resultatet av studien visade att samtliga elever dagligen använder sig av sociala medier som exempelvis Instagram, Facebook, Twitter och Youtube. Elevernas vanligaste aktivitet online var att följa vänners uppdateringar på sociala medier och dela med sig av egna tankar och bilder samt att hålla kontakt med vänner och bekanta.

  Vissa elever upplevde att sociala medier påverkade dem negativt. De ansåg att stress och ångest ständigt var kopplat till sociala medier. Medan andra elever ansåg att sociala medier påverkar dem positivt.

  Att ha god kontakt med vänner och bekanta värderades högt i ungdomsåren och var en viktig del i ungdomars utveckling. Att tillhöra en social kontext både i skolan och utanför skolan via exempelvis sociala medier var viktigt för eleverna, både för elevernas sociala hälsa men även för elevernas individuella utveckling i livet.

 • 2078.
  Saurwein, Kristine
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Dyskalkyli ur olika perspektiv: En litteraturstudie om dyskalkyli2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att, utifrån aktuell forskning, undersöka vilka olika sätt att beskriva dyskalkyli som återfinns i forskningslitteraturen. För att besvara studiens frågeställning har en litteraturstudie genomförts i vilken vetenskaplig forskning inom ämnet har sökts, granskats och analyserats. Resultaten visar på en rad olika forskningsinriktningar och intressen som inte alltid pratar med varandra. Matematik är en komplicerad process som kräver flera färdigheter och där processer i hjärnan är en viktig del och där det efterfrågas mer forskning. Trots att forskningen på senare år har närmat sig varandra så råder det fortfarande en stor begreppsförvirring angående termen dyskalkyli. Det är svårt att få en enhetlig bild om begreppet dyskalkyli och i litteraturen används olika benämningar för i stort sett samma sak. Vidare framkommer det i resultatet att det finns ett behov av tvärvetenskaplig forskning för att kunna reda ut om dyskalkyli finns eller inte. Resultatet visar att forskare är både positiva och negativa till begreppet dyskalkyli och oavsett vilken inriktning forskaren väljer på sin forskning så härstammar övervägande del av all forskningslitteratur inom ämnet dyskalkyli från det medicinskt/neurologiska och neuropsykologiska området.

 • 2079.
  Saurwein, Kristine
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Elevsyn utifrån olika perspektiv: En empirisk studie om vilka dimensioner som synliggörs i lärares förhållningssätt gentemot elever i matematiksvårigheter2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att utifrån en empirisk studie undersöka vilka dimensioner som synliggörs i lärares förhållningssätt gentemot elever i matematiksvårigheter. För att besvara studiens frågeställning har en kvalitativ intervjustudie med diskursanalys som teoretisk utgångspunkt använts och som analysmetod används Skidmores (2004) teoretiska modell om inkluderings- och avvikelsediskurs. Metoden för studien innebär att undersöka hur lärare förklarar sitt arbete med elever i matematiksvårigheter. Resultaten visar att lärarna genom sina tankar och handlingsmönster inte förmedlar endast en inkluderingsdiskurs eller avvikelsediskurs utan vacklar mellan de olika diskurserna. Vidare framkommer det att specialpedagogiska perspektiv får konsekvenser för hur skolors arbete med elever i svårigheter tolkas och genomförs.

 • 2080.
  Savolainen, Merja
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Elevers uppfattning om surfplattan som hjälpmedel. - En kvalitativ studie bland grundskolans lägre åldrar med fokus på barn med svårigheter i svenska språket.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2081.
  Schef Kvist, Sofie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Grundskolelevers uppfattning och användning av feedback: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Feedback är en av nyckelstrategierna i bedömning för lärande och kan användas som ett redskap för lärande. Dock är feedback ur ett elevperspektiv relativt outforskat, trots att elevens förståelse av vad värdefull feedback är och vad det kan användas till är centralt i arbetet med bedömning för lärande. Denna litteraturstudie syftade till att sammanställa en forskningsöversikt över hur elever uppfattar och använder lärargiven feedback som stöd för sitt lärande, och utgick från frågeställningarna: hur uppfattar elever den feedback de får, samt hur använder elever den feedback de får? Metoden som använts är litteraturstudie som utförts på ett systematiskt sätt. Datainsamling har skett via databas-sökningar i SwePub, ERIC (Ebsco) och Teacher’s Reference Center och forsknings-underlaget har publicerats under 2010–2016. Studiens resultat pekar på att elevers uppfattningar om feedback påverkar hur de använder det till ett stöd för sitt lärande. Varierande faktorer såsom utrymme i undervisningen för elever att arbeta med feedback, språket som lärare använder när de förmedlar bedömning och feedback, elevens ålder, kön, förkunskaper och lärares förväntningar kan påverka både hur elever uppfattar och använder feedback till stöd för sitt lärande.

 • 2082.
  Scherman, Ann-Britt
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares användning av digitala verktyg i skrivundervisningen i grundskolans år 4 - 6: En ämnesdidaktisk studie om lärares uppfattningar av att skriva, disponera och redigera texter med digitala verktyg i skrivundervisningen i ämnet svenska2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Digitaliseringen i samhället tar allt större plats i yrkesliv och fritidsliv och det är därför viktigt att stärka den digitala kompetensen i skolans verksamhet. Lgr 11 uppdaterades 2017 kring digitaliseringen och användning av digitala verktyg och är nu ett centralt innehåll. Syftet med studien är att undersöka om användandet av digitala verktyg påverkar förmågan att kunna skriva, disponera och redigera i svenskundervisningen. Studien är tänkt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv och teori där lärandet ligger i fokus. Undersökningen kommer framledes att baseras på semistrukturerade intervjuer med minst sex utbildade lärare i årskurserna 4-6, på två olika skolor.

 • 2083.
  Schoultze Thulén, Stina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Mathematics Education.
  Det gyllene snittet ur ett matematikhistoriskt perspektiv och dess koppling till kursplanerna i matematik för grundskolan och gymnasiet: En litteraturstudie2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om det gyllene snittet. Det gyllene snittet innehåller olika värden som kan beskrivas som ett politiskt-kulturellt värde utifrån kursplanerna i matematik för grundskolan och gymnasiet, ett historiskt värde utifrån matematikhistorien, och ett matematiskt värde utifrån de geometriska konstruktionerna. Skolverket skriver i kursplanerna i matematik för årskurs 7-9 i Läroplan för grundskolan från 2011 (Lgr 11) och för gymnasiet i Läroplan för gymnasiet från 2011 (Lgy 11) att det är viktigt att elever har möjlighet att upptäcka estetiska värden. Det gyllene snittet är ett bra exempel som kan användas till just det. Det gyllene snittet har även kopplats till kursplanen och dess matematiska innehåll, det visar hur de olika matematiska delarna hänger ihop och ger matematiken en helhet, att elever både kan beskriva något geometriskt och algebraiskt.

  Undersökningen har fokuserat på att definiera det gyllene snittet, samt beskriva de olika geometriska konstruktionerna. Matematikhistorien beskriver hur begreppet vuxit fram i historien och hur begreppet har tillämpats. För att ta reda på detta har studien använt sig av en litteraturstudie.

  Resultatet av litteraturstudien visar att definitionen av gyllene snittet och de olika geometriska konstruktionerna har flera kopplingar till de aktuella kursplanerna för årkurs 7-9 i Lgr 11 och gymnasiet i Lgy 11. Det visar även att det finns skilda uppgifter om vem som rent historiskt upptäckte gyllene snittet, och att det står emellan Pytagoras och Euklides. Euklides visar tydligt i sitt matematiska verk Elementa att det var han som kom fram till delningen av en rät linje som delas enligt definitionen av det gyllene snittet. Det gyllene snittet finns i naturen och vi, människorna, har sedan tagit del av det. Det har lett till en del felkällor i tillämpning av det gyllene snittet, vilket går att finna i matematikhistorien.

 • 2084. Schumacher, Sara
  Traditioner i undervisningen av moderna språk: Kan man koppla andraspråksdidaktiken med främmandespråkdidaktiken?2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En bärande tanke i examensarbetet har varit att koppla didaktiken i andraspråk till den egna framtida främmandespråkundervisningen (moderna språk/tyska) i grundskolans senare år. Inspirerande har andraspråksdidaktikens konstruktiva syn på språkliga brister som ett tecken på språklig utveckling och som en tillgång i undervisningen varit. Avgörande har även intrycket varit att andraspråksundervisningen inte fokuserar på explicit grammatik och traditionell glosinlärning i samma utsträckning som främmandespråkundervisningen.

  Examensarbetet består av två delar. I arbetets första del redovisades undersökningar där elever angett de traditionella undervisningsmomenten glosinlärning och grammatikundervisning som orsaker till att de hoppat av språkvalet. För att få en indikation på de fokuserade undervisningsmomentens utrymme (arbetet avgränsar begreppen till explicit grammatikundervisning och traditionell glosinlärning) och betydelse i främmandespråkundervisningen genomfördes två förundersökningar. Förundersökningarna utgjordes av en enkätintervju med 10 grundskollärare i moderna språk samt en sammanfattning av en diskussionstråd på facebook bland medlemmar från Språklärarnas Riksförbund. Resultatet visade att de fokuserade undervisningsmomenten i allra högsta grad finns representerade i främmandespråkundervisningen i dagens skola. Vidare konstaterades att informanterna anser att undervisningsmomenten är nödvändiga för språkinlärningen och att elevens grammatikkunskaper påverkar betyget. För att finna en förklaring till varför tungt vägande orsaker till elevavhoppen lever kvar i undervisningen av moderna språk i dag, gjordes en historisk genomgång av språkundervisningens metoder och styrdokument. Här kunde de fokuserade undervisningsmomenten konstateras leva kvar som traditioner i dagens undervisning. I jämförande syfte gavs en bakgrund till andraspråksundervisningens utformande. Här kunde en avsaknad av undervisningstraditioner noteras. Vidare undersöktes de fokuserade undervisningsmomentens utrymme i aktuella styrdokument för såväl moderna språk som svenska som andraspråk. Uppsatsen konstaterar och diskuterar intrycket av att det är en tolkningsfråga hur språklärare väljer att fokusera på olika delar av undervisningens centrala innehåll och att även kunskapskraven lämnar utrymme för tolkning.

  I uppsatsens andra del sammanställdes genom en litteraturstudie och kvalitativ analys av språkdidaktisk forskning (främmandespråk och andraspråk) generella, språkfrämjande faktorer. I litteraturstudiens sammanställning av språkfrämjande faktorer söktes belägg för att de fokuserade undervisningsmomenten, explicit grammatikundervisning och traditionell glosinlärning, är språkfrämjande. Slutsatsen som kunde dras var att de fokuserade undervisningsmomenten inte främjar språkinlärningen hos elever i grundskoleåldern. En förhoppning med examensarbetet var att bidra till att minska elevavhoppen i moderna språk och att genom argument baserade på vetenskaplig grund verka för ett undervisningsinnehåll som inte fokuserar på explicit grammatikundervisning och traditionell glosinlärning. Arbetet syftar även till att väcka intresset för språkdidaktisk forskning inom främmandespråk.

 • 2085.
  Schön, Cecilia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Formativ bedömning i naturvetenskaplig undervisningi skolans tidigare år: Kvalitativa intervjuer om formativ bedömning ur lärares perspektiv2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka lärares erfarenheter av och syn på for-mativ bedömning i naturvetenskaplig undervisning i skolans tidigare år. Avsikten är att belysa två aspekter av lärares erfarenheter av formativ bedömning, dels hur undervisningen påverkas dels vilka möjligheter och utmaningar lärare möter med användandet av formativ bedömning i naturvetenskaplig undervisning. Den forsk-ningsmetod som valdes för att söka svar på frågeställningarna är kvalitativ forsk-ningsintervju. Sju lärare som undervisar naturvetenskap i skolans tidigare år del-tog i intervjuerna. Intervjumaterialet har genomgått en innehållsanalys utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet visar att lärare upplever att formativ bedöm-ning påverkar undervisning i hög grad exempelvis gällande tidsaspekter, klass-rumsorganisation, samt elevers delaktighet. I fråga om utmaningar och möjlig-heter uppgav lärare att tidsfaktorn var en stor utmaning med formativ bedömning men det fanns även möjligheter med denna aspekt. Vidare belystes hur formativ bedömning bidrog till elevers delaktighet, ansvarstagande och självständighet i deras lärande i naturvetenskaplig undervisning. Slutsatsen blir att formativ be-dömning påverkar undervisning på ett djupgående sätt och det finns flera utma-ningar och möjligheter i metoden vilka bidrar till att elever blir aktiva deltagare i lärandeprocesser.

 • 2086.
  Schön, Cecilia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Formativ bedömning och elevers lärande i naturvetenskap i skolans tidigare år: En systematisk litteraturstudie om hur formativ bedömning i NO-undervisning i skolans tidigare år påverkar elevers lärande2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie har varit att ta reda på vad forskning säger om hur

  elevers lärande kan synliggöras och stödjas med formativ bedömning, samt hur

  elevers delaktighet i lärandet kan stöttas med formativ bedömning i NO-undervisning

  i skolans tidigare år. Metoden för detta arbete har varit en systematisk litteraturstudie

  vilket innebär att sökning och analys av tidigare forskning har genomförts på ett

  systematiskt sätt. Litteraturen har sökts i databaserna Summon, ERIC Ebsco,

  avhandlingar.se, DiVa och NorDiNa. Sökresultatet mynnade ut i åtta vetenskapliga

  artiklar som ligger till grund för studien. För att synliggöra och stödja elevers lärande

  visade sig bland annat klassrumsprocesser, gruppdiskussioner, elevarbeten, lärarens

  ämneskompetens, tydliggörande av mål samt begreppsanvändande vara betydelsefulla

  faktorer i relation till formativ bedömning. Formativ bedömning väcker intresse som

  en metod gynnsam för lärande, och fler studier behöver göras för att öka

  kompetensen och säkra kvalitén med denna metod.

 • 2087.
  Scott, Elin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Värdeundervisning inom moderna språk: En studie om vilka värden som förmedlas och hur i spanska läromedel.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Moral education is a hot topic in Swedish school discourse. Some critics mean that some fundamental values stated in the curriculum are not thoroughly justified and that the doctrine hinders students and teachers to form their own worldview. The purpose of this study was to investigate how values can be conveyed in textbooks in second language learning in relation to theories by the critics Pia Nykänen and David O. Kronlid. The study presents values within social ethics which are found in the Spanish textbook Caminando 3 through a discourse analysis and describes if the values are either justified, presented with alternative perspectives on ethical questions or if they are portrayed unjustified one-sidedly. Both critics mean that moral education needs to focus on the ability to cope with a pluralistic moral landscape which is in constant change. The study shows that the parts of the textbook portraying discursive values such as liberal-democratic ideals are presented without alternative perspectives but with an discursive development ideal as justifying mean whilst the collaborative values, such as what to do on your free time, how to picture your partner and in what kind of building to live, are often portrayed in a more neutral way with several alternatives. The study gives a few pointers towards ideas on how to work with moral education in a not indoctrinated way and how to use already existing material and new models in the continuous search for a good moral education in a secular and diverse society.

 • 2088.
  Selander, Ida
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Sätterlund, Olivia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Fotografi i den pedagogiska dokumentationen: En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om arbetet med fotografi i förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fotografi är, enligt vår erfarenhet som förskollärarstudenter, en viktig del av arbetet med pedagogisk dokumentation i förskoleverksamhet. Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som bygger på samarbete, reflektion och kommunikation. Det finns flera metoder att använda sig av i arbetet med pedagogisk dokumentation. Den digitala tekniken såsom att ta fotografi gör det lätt att dokumentera och visualisera vad som händer i förskolan. Syftet med studien är att få ökad kunskap samt problematisera förskollärares uppfattning om fotografi som dokumentationsmetod i den pedagogiska dokumentationen i förskolan. För att besvara syftet har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod med intervjuer. I analysen av vårt insamlade material har vi använt oss av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att fotografi är snabbt och enkelt att använda sig av i den pedagogiska dokumentationen men att etiska aspekter av att fotografera barn behöver uppmärksammas mer. Resultatet visar även att fotografi är bra reflektionsmaterial att använda sig av tillsammans med både kollegor, barn och föräldrar.

 • 2089.
  Selin, Annica
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Sjögren, Michaela
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  “Ett tryggt barn är ett glatt barn”: En kvalitativ intervjustudie med sex förskollärare om barns trygghet i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med studien är att bidra med kunskap om hur sex förskollärare ser på barns trygghet i förskolan. Ett annat syfte är även att synliggöra hur förskollärarna arbetar med trygghet samt vilka eventuella möjligheter och svårigheter som kan finnas i arbetet med att tillgodose barnens behov av trygghet. För att studera detta har vi använt oss av tre huvudfrågor: Vad upplever de intervjuade förskollärarna vara viktigt i arbetet med att tillgodose barnens behov av trygghet i förskolan? Hur arbetar de intervjuade förskollärarna med att tillgodose barnens behov av trygghet i förskolan? Samt vilka möjligheter och svårigheter kan de intervjuade förskollärarna möta i arbetet för att tillgodose barns behov av trygghet på förskolan?

  Sex pedagoger från olika kommuner och förskolor har deltagit i studien. Kvalitativ intervju som metod där intervjuerna har varit halvstrukturerade har använts för att samla in material. Intervjuerna har genomförts vid personliga möten på respektive förskollärares förskola.

  Studiens resultat visar dels att samtliga förskollärare anser att tryggheten är grunden till både utveckling och lärande, det är en förutsättning för barnets välmående på förskolan. Dels att tryggheten startar redan vid inskolningen, där även vårdnadshavarna har en betydelsefull roll. Ytterligare något som framkommer i resultatet är vikten av att vara ett arbetslag, vilket visar sig ha en stor betydelse när det handlar om att kunna möta alla barn och vårdnadshavare. I arbetet med att skapa trygghet får inte vårdnadshavarna glömmas bort, då vårdnadshavarna speglar av sig trygghet på barnen. Även framkommer det i resultatet att en svårighet som pedagogerna beskriver är att inte räcka till, vilket gör det svårt för dem att kunna tillgodose tryggheten för alla barn. En slutsats som dras i studien är att trygghet är en viktig aspekt inom förskolan samt har en avgörande roll i förskollärarnas arbete.

 • 2090.
  Selstam, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Små citroner gula: En studie i hur estetiska lärprocesser iscensätts, värderasoch realiseras, samt hur en lärmiljö med – ”The Wow Factor”påverkar inlärning på gymnasienivå2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att studera hur estetiska lärprocesser används för att stimulera lärandet och utveckla eleverna på gymnasial nivå i ämnet religionskunskap. För att få svar har under-sökningen fokuserat på hur estetiska lärprocesser iscensätts i praktiken, kopplat till teori om hur dessa lärprocesser kan påverka och stimulera elevens utveckling och lärande. Studien grundar sig på kvalitativa intervjuer gjorda på två olika skolor, en privat skola och en kom-munal med gymnasielärare i ämnet religion. Intervjutexterna har tolkats hermeneutiskt för att inte bara synliggöra samtalet mellan informanter och forskare, utan även belysa den tolkade texten som på så sätt även den kan ses som ett samtal mellan tolkare, läsare och text. Studien har använt ett teoretiskt ramverk där tre teoretiska perspektiv belyst estetiska lärprocesser samt kringliggande problematik i ämnet. Studien är av komparativ art och analysverktygen har selekterats utifrån tanken att med olika teoretikers perspektiv bemöta och besvara studiens frågeställningar.Resultatet påvisar att det råder en tveksamhet om vad som kan betraktas som estetiska lärpro-cesser och vad som ska inkluderas i begreppet bland informanterna. Dock råder en samstäm-mighet i att det rör sig om praktiskt, kreativt engagemang i grupp som kännetecknar estetiken i verksamheten. Värderingsfrågan visade sig ha två dimensioner. Den ena aspekten var att in-formanterna värderade de estetiska lärprocesserna högt som ur motivations-, engagemangs- och personlighetsutvecklande perspektiv. Däremot värderades de estetiska lärprocesserna lågt ur ett betygsgrundande perspektiv.De estetiska lärprocesserna iscensätts främst genom film, möten och miljöbyten. Film an-vänds främst som visuell och känslomässig förstärkning av undervisningens valda innehåll. Möten med personer aktiva inom det aktuella undervisningstemat används i lika stor utsträck-ning för att öka elevernas minnesförnimmelse och engagemang samt verklighetsrelatering, det vill säga koppling till extern kunskap. Möten kunde även i mer abstrakt betydelse innefatta möten med andra, redan befintliga kulturer i dess omgivning som synliggjorts genom den estetiska lärprocessen.Fördelarna med att använda sig av de estetiska lärprocesserna i undervisningen visade sig i huvudsak vara att de skapade utrymme för känslor och att de bidrar till en större studiemoti-vation samt ett ökat engagemang bland eleverna. Respekt för andra människor ur ett sociokul-turellt perspektiv var vad informanterna anser att de estetiska lärprocesserna genererar i ett vidgat lärande perspektiv, det vill säga ett externt lärande. Nackdelarna kan sammanfattas med de bristande resurser som stod till pedagogernas förfogande i form av tid och utbildning i ämnet, vilket i hög grad kom att belysa bedömningsproblematiken.

 • 2091.
  Semaan, Zalfa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  "Kommunikationer och relationer är det viktigaste i vår verksamhet": En kvalitativ studie av fyra förskollärares förhållningssätt till sitt arbete med flerspråkiga barn2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Min studie klargjorde betydelsen av att förskollärare skapade goda relationer till barn som har svenska som andraspråk för att gynna deras identitet och språkutveckling i svenska språket.

  Jag fokuserade på hur förskollärare arbetade med barn med svenska som andraspråk i verksamheten och om det sker på ett inkluderande sätt. Studien tog upp förskollärarnas förhållningssätt till barn med svenska som andraspråk och presenterade olika förutsättningar för att inkludera barnen, även barns relationer till varandra. Tidigare forskning handlade om förskollärares arbete utifrån de förutsättningar som finns till hands för att skapa goda villkor för barnen och kamratrelationer i förskolan.

  Metoden för denna studie är kvalitativa intervjuer för förskollärare till flerspråkiga barns relationsskapande och till andra barn.

  Det sociokulturella perspektivet, inkludering, närmaste utvecklingszonen och sociala interaktion används för att analyser datainsamlingar. Det som problematiserades i min studie är relationen till föräldrarna, där samtalen var begränsade på grund av språket eftersom relationen mellan förskollärare och föräldrar gav en fördjupad insyn i barnets lärande, utveckling och relationsskapande.

  Resultatet kopplades sedan till den tidigare forskningen samt mina egna tankar och erfarenheter kring ämnet. Resultatet av intervjuerna visade att förskollärarna arbetade utifrån ett inkluderande arbetssätt, där barnen inkluderas genom kommunikation och relationsskapande. Förskollärarna visade intresse för varje barns behov. Förskollärarna arbetade även utifrån barnens olika förutsättningar som är de mest centrala resultaten av studien. Det fanns ett stort engagemang för olikheter när förskollärarna arbetade med barn som har svenska som andraspråk.

 • 2092.
  Senoussi, Monira
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Rasifierade elever och neuropsykiatriska diagnoser En ideografisk studie om upplevelsen av att få en diagnos hos: elever med annan kulturell bakgrund2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har genom en ideografisk studie undersökt hur några ungdomar med ickenordisk bakgrund upplevt processen och konsekvenserna av att ha blivit diagnostiserade för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller dyslexi. Genom att intervjua dessa ungdomar och därefter tolka resultaten enligt en fenomenologisk ansats har ett antal aspekter av diagnostiserandet utkristalliserats. Dessa aspekter har jämförts med tidigare forskning och resulterat i följande insikter: Flera av informanterna upplever det som om skolan gjort skillnad mellan svenska elever och dem med annan kulturell bakgrund. Med ett modernt uttryck kan man säga att de senare i stor utsträckning upplevt att de blivit rasifierade, det vill säga att de tillskrivits egenskaper utifrån fördomar mot den grupp de representerar. Om det är detta som lett till att de får diagnoser som ADHD eller dyslexi känner flera av de intervjuade att detta varit negativt. Vissa anser sig ha blivit hindrade i sin skolutveckling och andra upplever att de helt i onödan har blivit medicinerade med centralstimulerande medel som Concerta eller Ritalin. Även för dem som har nytta av sina diagnoser och eventuell medicinering har problem uppstått då de fått ringa förståelse för detta bland släkt och vänner från hemlandet. Resultatet av detta är att det dubbelliv som många med annan kulturell bakgrund beskrivit, kan bli mer problematiskt för dem med diagnoser.

 • 2093.
  Sepänmaa Sparv, Sofia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Bedömning och betygssättning inom ämnet Specialidrott och dess påverkan på eleven2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie var viktig på grund av att påvisa hur eleverna själva som läser ämnet specialidrott uppfattar att de påverkas av de olika krav som förekommer. Genom detta arbete vill jag bidra till att denna potentiella problematik om och på vilket sätt elevernas motivation inom sitt idrottande påverkas av betyg och bedömning.

  Syftet var att skapa kunskap om elevers uppfattning kring bedömning och betygssättning inom ämnet specialidrott. Det är en kvalitativ studie där tre elever som läser ämnet specialidrott intervjuades. Studien utgick från Målorienteringsteorin och studien visar att en av eleverna var uppgiftsorienterad och två av eleverna var både uppgifts- och resultat-orienterade.

 • 2094.
  Setterud, Heléne
  et al.
  Universitetssjukhuset Linköping.
  Johansson, Madelaine
  Örebro universitet.
  Edgren, Gudrun
  Lunds universitet.
  Amnér, Gunilla
  Lunds universitet.
  Persson, Elisabet
  Uppsala universitet.
  Segersten, Ulrika
  Uppsala universitet.
  Uhlin, Lars
  Karolinska Institutet/Linköpings universitet.
  Lidskog, Marie
  Örebro universitet.
  Courses for tutors in problem-based learning. Current challenges at four Swedish universities2015In: Högre Utbildning, ISSN 2000-7558, E-ISSN 2000-7558, Vol. 5, no 1, p. 47-64Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The key role of the tutor in problem-based learning (PBL) is to help students become selfregulated learners. Tutors need training to acquire the necessary facilitating skills for this task. The aim of this article is to describe and discuss how PBL tutor training is currently arranged at four universities in Sweden: Linköping University, Lund Medical Faculty, Uppsala Medical School and Örebro School of Medicine. Moreover, we seek to analyse how the content and format of the tutor training courses correspond to the desired skills and competencies for PBL tutors described in the literature. We draw especially on work coming out of three pioneering universities for PBL: McMaster University, Canada; Maastricht University, The Netherlands; and Linköping University, Sweden. One aim has been to construct a framework for analysis that uses categories specifying the knowledge base, capabilities and skills to support students’ learning processes which characterise the full-fledged PBL tutor. For this framework, we have used the following categories: Knowledge of PBL and pedagogical theories, Personal traits, Student-centeredness, Ability to handle group processes, and Subject knowledge. We collected descriptions of the course design and content from the four universities, and assessed to what extent these categories were represented within the courses. Our results show that all categories inform the course content at all four universities, though the design varies between courses. In summary, we show that the four PBL tutor training courses are all designed to enable participants to experience PBL first-hand both as members of a tutorial group and as tutors. They all also include a theoretical base and offer opportunities for discussion and reflection with peers; however, there are some differences in design between the courses. According to participants, all four courses provide good preparation for the tutor role. Yet, we see a need for the programmes to organise continuous educational support for tutors after they have started their work with groups of students.

 • 2095.
  Seymour, Justine
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Bildämnets lärdomar: En studie av tidigare estetelevers syn på sina bildstudier på gymnasienivå2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att ta reda på tidigare gymnasieelevernas syn på bildstudierna inom gymnasiets estetiska verksamhet, vad de anser att de har lärt sig och vilken betydelse bildstudierna har haft för dem efter gymnasiet. Detta är relevant i ett politiskt skolklimat där estetiska ämnen anses ha mindre värde än de ämnen som ger mest poäng när det gäller att konkurrera om högskoleplatser. Detta är också relevant mot bakgrund av forskning som visar att bildstudier bidrar till att vidga elevernas syn, insikt och tankeförmåga utöver bildstudier.

  Det empiriska materialet består av kvalitativa intervjuer med tidigare gymnasieelever som läst bild inom estetiska programmet. Intervjuerna genomfördes under hösten 2015. Analysen av intervjumaterialet visar att intervjupersonernas bildstudier lett till, förutom möjlighet till studier och/eller karriär inom kreativa och konstnärliga branscher, bland annat personlig utveckling, insikt om sig själv och sin identitet, förmåga att se fler perspektiv, större förståelse för andra och andras perspektiv, större och bredare tankeförmåga, utvecklad kommunikationsförmåga och självsäkerhet för de tidigare eleverna.

 • 2096.
  Shinka Vikström, Malwa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Fem lärares röster: En studie om hur likvärdighet tolkas i en gymnasieskola2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att med hjälp av intervjuer undersöka fem lärares uppfattning av begreppet likvärdighet i en gymnasieskola.

  Detta gjordes med hjälp av den fenomenografiska ansatsen för att kunna undersöka om det råder variation i dessa fem lärares tolkningar av begreppet likvärdighet. Detta gjordes även i anslutning till det demokratiska uppdraget som är nära kopplat till likvärdighet.

  Resultatet visar att informanterna har fem olika uppfattningar av likvärdighet. Tolkningarna är:

   Likvärdighet som hänsynstagandet till elevers förutsättningar och behov,

   Likvärdighet som ett bra bemötande oavsett geografiskt läge, kön eller social bakgrund,

   Hinder för likvärdighet,

   Likvärdighet som likvärdig bedömning samt

   Likvärdighet som uppnående av mål.

  Resultatet visar även att de flesta informanter har flera tolkningar av vad likvärdighet innebär. Detta i sin tur har gjort att informanternas svar med avseende på tolkning av likvärdighet har placerats i mer än en kategori. Resultatet visar även att informanterna arbetar utifrån det kompensatoriska perspektivet, demokrati och det demokratiska deltagarperspektivet i strävan att erbjuda en likvärdig skola till alla.

 • 2097.
  Sidenvall, Johan
  et al.
  Linköping University.
  Jäder, Jonas
  Linköping University.
  Sumpter, Lovisa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Mathematics Education.
  Mathematical reasoning and beliefs in non-routine task solving2015In: Current State of Research on Mathematical Beliefs XX: Proceedings of the MAVI-20 Conference September 29 - October 1, 2014, Falun, Sweden / [ed] Lovisa Sumpter, Falun: Högskolan Dalarna, 2015, p. 115-125Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper explores low performing upper secondary school students’ mathematical reasoning when solving non-routine tasks in pairs. Their solutions were analysed using a theoretical framework about mathematical reasoning and a model to study beliefs as arguments for choices. The results confirm previous research and three themes of beliefs are used by the student. These themes are safety, expectations, and motivation. The results also show a connection between beliefs and imitative reasoning as a way to solve non-routine tasks. 

 • 2098.
  Sidenvall, Johan
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Lithner, Johan
  Umeå Mathematics Education Research Centre, Umeå University, Sweden.
  Jäder, Jonas
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Students’ reasoning in mathematics textbook task-solving2015In: International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, ISSN 0020-739X, E-ISSN 1464-5211, Vol. 46, no 4, p. 533-552Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study reports on an analysis of students’ textbook task-solving in Swedish upper secondary school. The relation between types of mathematical reasoning required, used, and the rate of correct task solutions were studied. Rote learning and superficial reasoning were common, and 80% of all attempted tasks were correctly solved using such imitative strategies. In the few cases where mathematically founded reasoning was used, all tasks were correctly solved. The study suggests that student collaboration and dialogue does not automatically lead to mathematically founded reasoning and deeper learning. In particular, in the often common case where the student simply copies a solution from another student without receiving or asking for mathematical justification, it may even be a disadvantage for learning to collaborate. The results also show that textbooks’ worked examples and theory sections are not used as an aid by the student in task-solving.

 • 2099.
  Sigfridsson, Aleks
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares användning av NTA:s digitala "Kroppen": En studie baserad på intervjuer med lärare och elever för att undersöka om NTA:s digitala läromedel "Kroppen" kan främja elevers intresse och lärande i årskurs 4-6.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare beskriveratt NTA:s digitala läromedel "Kroppen" kan användas för att stödja elevers lärande i naturvetenskap samt vilka upplevelser elever beskriver i samband med arbete med NTA:s digitala läromedel "Kroppen"?

  Studiens metod utgörs av kvalitativa intervjuer med fyra lärare och fyra fokusgrupper med tre elever i vardera fokusgrupp samt en femte fokusgrupp med fyra elever. Det teoretiska ramverk studien utgått ifrån är det sociokulturella perspektivet.

  Resultatet från lärarintervjuerna visar att NTA:s digitala läromedel "Kroppen" har en för hög nivå på faktatexterna samtidigt som de tredimensionella (3D) modellerna skapar förståelse för hur kroppen fungerar. Resultatet visar även att lärarna kan behöva stödja eleverna i att se samband mellan de digitala kunskaperna de skaffar sig och det verkliga livet. Resultatet visat att om NTA:s digitala läromedel gällande människokroppen ska fungera mer optimalt behöver lärare arbeta med de naturvetenskapliga begreppen för att skapa en förförståelse innan eleverna börjar arbeta med läromedlet "Kroppen"

  . Resultatet från lärar- och elevintervjuerna visar också att berättelsen i NTA:s digitala läromedel "Kroppen" skapar engagemang och motivation hos eleverna för att genomföra alla uppdrag och laborationer, men att texterna lämpar sig för de högre årskurserna. Eleverna i studien uttrycker även att de upplever att 3D-modellerna hjälper dem att förstå svåra naturvetenskapliga begrepp. Det eleverna dock saknar är fler fysiska laborationer, vilka lärare som tänker använda sig av NTA:s digitala läromedel "Kroppen" kan tänka på i sin framtida undervisning.

 • 2100.
  Sigvardsson, Beatrice
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Film i historieundervisning: En litteraturstudie om filmens didaktiska betydelse för elever i historieundervisning i grundskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att, utifrån aktuell forskning, urskilja vilken didaktisk betydelse film kan ha i undervisning i ämnet historia i grundskolan. För att besvara studiens frågeställningar har en systematisk litteraturstudie genomförts i vilken vetenskaplig forskning inom området har sökts, granskats och analyserats. Resultaten visar att filmens betydelse som pedagogiskt verktyg i historie-undervisning kan delas in i tre kategorier; film som betydelse för elevers motivation, film som betydelse för elevers ökade förståelse för ämnet, samt film som betydelse för elevers kritiska tänkande. Vidare har möjligheter och svårigheter med film som pedagogiskt verktyg utifrån de tre kategorierna urskilts. Resultatet visar på olika aspekter av möjligheter och svårigheter med film, där fokus ligger på förförståelse och elevers meningsskapande.

39404142434445 2051 - 2100 of 2605
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf