du.sePublications
Change search
Refine search result
40414243444546 2101 - 2150 of 2471
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2101.
  Stålhandske, Johanna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Undervisningsmetoder inom läsförståelse i teori och praktik.: Sex lärares uppfattningar och konkreta arbete gällande undervisningen inom läsförståelse i årskurs 1-3.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Resultaten av de internationella undersökningarna PISA 2011 och PIRLS 2011 visar att de svenska elevernas resultat inom läsförståelse försämrats. I Skolinspektionen granskning framkommer det att diskussioner och textsamtal har en relativt liten del av undervisningen av läsförståelse i Sverige idag. Tidigare forskning har ringat in fyra metoder som anses effektivast för elevers utveckling av läsförståelse. Textsamtal, diskussioner och reflektioner har avgörande roller inom alla fyra undervisningsmetoder. Syftet med denna studie är att synliggöra hur sex lärare tänker kring, samt konkret arbetar med, undervisningen av läsförståelse, för att se om de fyra metoderna går att återfinna i de sex lärarnas undervisning. Metoderna som används är semistrukturerade intervjuer samt strukturerade observationer. Resultatet av studien visar att den strategiinriktade undervisningen dominerar undervisningen bland de sex lärarna, och att innehållsorienterad undervisning, vilken visats effektivast i forskningen, är ytterst begränsad. Samtidigt beskriver samtliga lärare att samtal och diskussioner bör vara en stor del av undervisningen inom läsförståelse. En slutsats av studien är att synen på undervisningen av läsförståelse varierar mellan de sex lärarna, samt att allt undervisningsmaterial är baserat på läsförståelsestrategier. Dock förekommer knappt diskussioner och samtal i samband med undervisningen av strategier, vilket är en viktig del för att arbetet med strategiinriktad undervisning ska kunna utveckla elevernas läsförståelse på bästa sätt.

 • 2102.
  Ståtenhag, Natalia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Kunskapsbedömning av SO-ämnen i årskurs 1-3: En studie med utgångspunkt i lärares utsagor om sin bedömningspraktik2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bedömning är en central och inte helt okomplicerad del i lärarens uppdrag oavsett ämnes- och åldersinriktning. Bedömning av ämneskunskaper i de lägre åldrarna är betingade med åldersrelaterade utmaningar då alla elever i dessa åldrar inte är läs- och skrivkunniga ännu, vilket således kan göra det svårt för läraren att lyckas få ett tillräckligt bedömningsunderlag. Bedömning av SO-ämneskunskaper är omgärdade av en särskild sorts komplexitet eftersom de i läroplanen framskrivna syftena för ämnet inrymmer mer än en tolkning. Det är detta problem som ligger till grund för denna studie vars syfte är att genom lärares egna berättelser få insyn i deras bedömningspraktik i SO-ämnesblocket i årskurs 1–3. Studien utgår från Lee Shulmans teori pedagogical content knowledge (PCK). Datainsamlingsmetoden är dels intervjuer, dels insamling av planeringar och bedömningsexempel.

 • 2103.
  Ståtenhag, Natalia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  ”Lite på feeling” – om kunskapsbedömning av SO-ämnen i årskurs 1-3: En studie med utgångspunkt i lärares utsagor om sin bedömningspraktik2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bedömning av ämneskunskaper i de lägre åldrarna är betingade med åldersrelaterade utmaningar då alla elever i dessa åldrar inte är läs- och skrivkunniga ännu, samtidigt som bedömning av SO-ämneskunskaper är omgärdade av en särskild sorts komplexitet. Studiens syfte är att få kunskap om vilka hinder lärare erfarit i sin bedömningspraktik i SO i årskurs 1-3, samt att fördjupa förståelsen för ämnesförståelsens betydelse för de hinder som erfarits. Studien utgår från Lee Shulmans teori pedagogical content knowledge (PCK). Intervjuer har använts som datainsamlingsmetod och hermeneutisk tolkning har tillämpats som analysmetod. De viktigaste resultat som framkom var att de hinder lärarna erfarit i huvudsak var åldersspecifika och att samtliga lärare gav uttryck för en unik uppsättning av hindertyper de erfarit. En av de viktigaste slutsatserna som dragits är att bedömning i SO i lågstadiet skiljer sig från bedömning i ämnet i de högre årskurserna och att bedömningen inte väger lika tungt som bedömningen i svenska och matematik, varför eleverna i regel inte blir underkända. En annan viktig slutsats var att klasslärare som undervisar i SO i årskurs 1-3 eventuellt tenderar att ha en del allmändidaktisk ämnesförståelse än renodlade ämnesförståelse, samt att lärarnas varierade hinderuppsättning indikerar personliga ämnesförståelser.

 • 2104.
  Stéen, Hann
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Bornholmsmodellen: En metod för skrivutveckling i förskoleklass2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur lärare vid olika skolor inom samma kommun arbetar med skrivutveckling. Jag ville undersöka vilka metoder som används om det används uttalade metoder och med ett särskilt fokus på Bornholmsmodellen. Jag har riktat fokus mot skrivutveckling bland elever i förskoleklass och det är lärare i densamma som stått för underlaget i min undersökning. De frågor jag ställt under intervjuerna har framtagits baserat på en tidigare litteraturstudie jag gjort i form av ett examensarbete vid Högskolan Dalarna. Det är resultatet i den studien som ligger som grund för detta arbete. Detta arbete har bekräftat det resultat jag fått i mitt tidigare examensarbete, nämligen att språklekar är vanligt förekommande i arbetet med skrivutveckling i förskoleklass. Även bilder som eleverna använder som komplement till sitt textskapande förekommer i de olika skolorna, både där eleverna själva skapar bilder och tillfällen då eleverna har en given bild som de skriver sin text till. De vetenskapliga texterna som ingått i denna och i min tidigare studie är framtagna genom sökningar i olika databaser.

 • 2105.
  Stéen, Hanna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Skrivutveckling i förskoleklass2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att genom en litteraturundersökning undersöka hur elever kommer i kontakt med skriftspråket. Jag har riktat fokus mot förskoleklassen och det är elever samt lärare i densamma som varit föremål för min undersökning. Jag har undersökt hur elevers skrivutveckling kan se ut i förskoleklass och hur lärare i förskoleklass kan arbeta för att gynna elevernas skrivutveckling. De vetenskapliga texterna som ingår i min studie är framtagna genom en litteraturstudie där sökningar gjorts i olika databaser. Mitt resultat visar att skrivutvecklingen sker olika för olika barn och en del barn kan till viss del läsa och skriva redan när de börjar förskoleklass medan andra barn lär sig eftersom. Lärarnas sätt att lära eleverna att läsa och skriva sker på liknande sätt i de olika avhandlingar jag tagit del av i denna studie. Vanligt förekommande är bland annat olika språklekar. Det framkommer också att bilder är något elever är vana vid både genom media men också att själva använda bilder som komplement till sina egna texter.

  Att kunna skriva kan många gånger ses som en självklarhet och det finns många riktlinjer kring hur skrivinlärningen ska ske i skolan. Jag har själv sett elever i såväl första som andra och tredje klass utveckla sitt skrivande men det har hela tiden funnits en nyfikenhet hos mig kring vad som sker innan eleverna börjar i skolan.

 • 2106.
  Sumpter, Lovisa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Mathematics Education.
  "...and they lived happily ever after"2015In: Current State of Research on Mathematical Beliefs XX: Proceedings of the MAVI-20 Conference September 29 - October 1, 2014 / [ed] Lovisa Sumpter, Falun: Högskolan Dalarna, 2015, p. 47-50Conference paper (Other academic)
 • 2107.
  Sumpter, Lovisa
  Department of Mathematics, Umeå University.
  Beliefs as an influence on mathematical reasoning2004In: Proceedings of the 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education / [ed] M.J. Høines and A.B. Fuglestad, 2004, p. 357-Conference paper (Refereed)
 • 2108.
  Sumpter, Lovisa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Mathematics Education.
  ‘Boys press all the buttons and hope it will help’: Upper secondary school teachers’ gendered conceptions about students’ mathematical reasoning2016In: International Journal of Science and Mathematics Education, ISSN 1571-0068, E-ISSN 1573-1774, Vol. 14, no 8, p. 1535-1552Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Previous results show that Swedish upper secondary school teachers attribute gender to cases describing different types of mathematical reasoning. The purpose of this study was to investigate how these teachers gender stereotype aspects of students’ mathematical reasoning by studying the symbols that were attributed to boys and girls, respectively, in a written questionnaire. The results from the content analysis showed that girls were attributed gender symbols including insecurity, use of standard methods and imitative reasoning, and boys were assigned symbols such as multiple strategies especially on the calculator, guessing and chance-taking.

 • 2109.
  Sumpter, Lovisa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Mathematics Education.
  Current State of Research on Mathematical Beliefs XX: Proceedings of the MAVI-20 Conference September 29 - October 1, 2014, Falun, Sweden2015Conference proceedings (editor) (Refereed)
 • 2110.
  Sumpter, Lovisa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Mathematics Education.
  Four female mathematicians’ collective narrative: reasons to leave academia2014In: Philosophy of Mathematics Education Journal, ISSN 1465-2978, E-ISSN 1465-2978, no 28Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, I explore four Swedish female mathematicians arguments for why they decided not to work in academia after finishing their PhD. These stories were merged into one narrative, the fictive voice of Sarah. Her story describes life as a female PhD student in a mathematics department as a positive experience. The two main reasons to why she decided not to stay at the university were (1) the difficulty of getting a job, and (2) her wanting to work with applications and problem solving instead of working with the development of theories.

 • 2111.
  Sumpter, Lovisa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Mathematics Education.
  Investigating upper secondary school teachers’ conceptions: is mathematical reasoning considered gendered?2016In: International Journal of Science and Mathematics Education, ISSN 1571-0068, E-ISSN 1573-1774, Vol. 14, no s2, p. 347-362Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examines Swedish upper secondary school teachers’ gendered conceptions about students’ mathematical reasoning: whether reasoning was considered gendered and, if so, which type of reasoning was attributed to girls and boys. The sample consisted of 62 teachers from six different schools from four different locations in Sweden. The results showed that boys were significantly more often attributed to memorised reasoning and delimiting algorithmic reasoning. Girls were connected to gamiliar algorithmic reasoning, a reasoning type where you use standard method when solving a mathematical task. Creative mathematical founded reasoning, which is novel, plausible and founded in mathematical properties, was not considered gendered.

 • 2112.
  Sumpter, Lovisa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Mathematics Education.
  Mathematical Reasoning At Pre-School Level2014Conference paper (Refereed)
 • 2113.
  Sumpter, Lovisa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Mathematics Education.
  Pre-school mathematics – a gendered activity?2012In: ICME12-Proceedings, 2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The interactions between two pre-school teachers and their students were analysed looking at turn-taking in communication and content in mathematical activities. The results indicate that girls are often placed in the role of help-teachers. Also, the teachers demand more of the girls than the boys. In common talking space boys’ reasoning are more frequently highlighted. Girls are attributed properties such as ‘cute’ and boys ’cool’. The two teachers consider this behaviour as something “that you do”.

 • 2114.
  Sumpter, Lovisa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Mathematics Education.
  Preschool teachers' conceptions about mathematics2015In: Views and Beliefs in Mathematics Education: 19th International Conference on Mathematical Beliefs (MAVI), 25-28 September 2013, Freiburg, Germany / [ed] Carola Bernack-Schüler, Ralf Erens, Timo Leuders, Andreas Eichler, Springer, 2015, p. 55-66Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This study looks at Swedish preschool teachers conceptions about mathematics and emotional directions towards mathematics. The results indicate that the preschool teachers are positive towards mathematics. When describing what mathematics is at preschool level, most teachers lists mathematical products such as mathematical concepts and procedures in arithmetic and geometry.

 • 2115.
  Sumpter, Lovisa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Mathematics Education.
  Recreational Mathematics - Only For Fun?2015In: Journal of Humanistic Mathematics, ISSN 2159-8118, E-ISSN 2159-8118, Vol. 5, no 1, p. 121-138Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, I explore recreational mathematics from two perspectives. I first study how the concept appears in educational policy documents such as standards, syllabi, and curricula from a selection of countries to see if and in what way recreational mathematics can play a part in school mathematics. I find that recreational mathematics can be a central part, as in the case of India, but also completely invisible, as in the standards from USA. In the second part of the report, I take an educational historical approach. I observe that throughout history, recreational mathematics has been an important tool for learning mathematics. Recreational mathematics is then both a way of bringing pleasure and a tool for learning mathematics. Can it also be a tool for social empowerment?

 • 2116.
  Sumpter, Lovisa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Mathematics Education.
  Taking a European perspective2015In: The proceedings of the 12th International Congress on Mathematics Education: Intellectual and attitudinal challenges / [ed] S.J. Cho, Springer, 2015, p. 161-165Conference paper (Refereed)
 • 2117.
  Sumpter, Lovisa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Mathematics Education.
  Themes and interplay of beliefs in mathematical reasoning2013In: International Journal of Science and Mathematics Education, ISSN 1571-0068, E-ISSN 1573-1774, Vol. 11, no 5, p. 1115-1135Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Upper secondary students’ task solving reasoning was analysed with a focus on arguments for strategy choices and conclusions. Passages in their arguments for reasoning that indicated the students’ beliefs were identified and, by using a thematic analysis, categorized. The results stress three themes of beliefs used as arguments for central decisions: safety, expectations and motivation. Arguments such as ‘I don’t trust my own reasoning’, ‘mathematical tasks should be solved in a specific way’ and ‘using this specific algorithm is the only way for me to solve this problem’ exemplify these three themes. These themes of beliefs seem to interplay with each other, for instance in students’ strategy choices when solving mathematical tasks.

 • 2118.
  Sumpter, Lovisa
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Mathematics Education.
  Upper secondary school students’ gendered conceptions about affect in mathematics2012In: Nordisk matematikkdidaktikk, ISSN 1104-2176, Vol. 17, no 2, p. 27-47Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explores upper secondary school students’ conceptions about gender and affect in mathematics. Two groups of students from Swedish Natural Science Programme each answered a questionnaire; the first with a focus on boys and girls in general and the other with a focus on individuals themselves. The results from two questionnaires were compared. The first questionnaire revealed a view of rather traditional femininities and masculinities, a result that did not repeat itself in the second questionnaire. There was a discrepancy between traits students ascribed as gender different and traits students ascribed to themselves.

 • 2119.
  Sumpter, Lovisa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Mathematics Education.
  Why Anna left academia2014In: Proceedings of the 38th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education and the 36th Conference of the North American Chapter of the Psychology of Mathematics Education (Vol. 5) / [ed] Nicol, C., Oesterle, S., Liljedahl, P., & Allan, D., Vancouver, Canada: PME , 2014, p. 217-224Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper aims to explain why Swedish female mathematicians decide not to work in academia. The stories of five women were merged into one narrative. Anna describes a struggle with her own self-identity in a gendered structure that most often involved implicit power. One of the main reasons for not working in a mathematics department after finishing their PhD was the difficulty in getting a job without support.

 • 2120.
  Sumpter, Lovisa
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Mathematics Education.
  Blomqvist, Anna
  Elamari, Ulrika
  Grade 2 and grade 5 students' conceptions about mathematics and mathematics education2012In: Proceedings of NORMA 11: The sixth Nordic conference on mathematics education, Reykjavik, 2012, p. 187-196Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Students’ conceptions about mathematics and mathematics education were investigated with a special focus on emotions and motivation. The results show that both grades describe mathematics education as an individual activity taking place at a school bench with a workbook. But whereas grade 2 students are positively oriented towards mathematics, grade 5 students show a more negative view. Also, the dominance of intrinsic motivation indicated by grade 2 students was not repeated in grade 5, where the responses showed a movement towards extrinsic motivation.     

 • 2121.
  Sumpter, Lovisa
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Mathematics Education.
  Hedefalk, Maria
  Uppsala Universitet.
  Preschool children's collective mathematical reasoning during free outdoor play2015In: Journal of Mathematical Behavior, ISSN 0732-3123, E-ISSN 1873-8028, Vol. 39, p. 1-10Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper illustrates how young children (age 1–5) use mathematical properties in collective reasoning during free outdoor play. The analysis of three episodes is presented. The results from the analysis of the argumentation show that the children used a variation of mathematical products and procedures, to challenge, support and drive the reasoning forward. When needed, they utilise concrete materials to illustrate and strengthen their arguments, and as an aid in order to reach conclusions. The children also use abstract social constructs, such as jokes, as part of their reasoning.

 • 2122.
  Sumpter, Lovisa
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Mathematics Education.
  Sternevik, Emma
  Prospective teachers’ conceptions of what characterize a gifted student in mathematics2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores Swedish prospective teachers’ conceptions of what characterise a gifted student in mathematics. This was studied through a qualitative questionnaire focusing on attributions. The results show that a majority of the students attribute intrinsic motivation to gifted students, more often than extrinsic motivation. Other themes were other affective factors (e.g. being industrious), cognitive factors (e.g. easy to learn), and social factors such as good behaviour and background.

 • 2123.
  Sundberg, Denise
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Boksamtalets betydelse för att utveckla eleversläsförståelse i årskurs F–3: En systematisk litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den internationella undersökningen PIRLS 2011 visar att svenska elevers läsförståelse försämras. Syftet med litteraturstudien var att utifrån tidigare forskning undersöka vad boksamtalet har för betydelse för läsförståelsen samt hur man i boksamtalet kan använda metoden Reciprocal Teaching för att utveckla elevers läsförståelse. Detta smalnades av till två frågeställningar: hur kan boksamtal användas för att utveckla läsförståelsen hos elever i årskurs F-3? Hur kan metoden Reciprocal Teaching användas i boksamtal för att utveckla elevers läsförståelse i årskurs F-3? Metoden som har använts är en systematisk litteraturstudie där litteratur systematiskt sökts i olika databaser. Resultatet visade att kvaliteten på boksamtalet sammankopplas med läsningen av texten. Högläsning ger fantastiska möjligheter att agera tillsammans och är en bra utgångspunkt till samtal. Utifrån högläsningen kan man när som helst stanna upp för att samtala om sådant som väcker intresse, sådant som är svårt att förstå, för att fantisera eller bara gissa vad som tillslut kommer att hända. Resultatet visade även att reciprocal teaching är en gynnsam metod för de yngre eleverna genom att arbeta på ett kreativt sätt. En av studiens slutsatser var att eleverna genom att kommunicera och samtala kring böcker utvecklar en djupare läsförståelse, ny kunskap, ordförråd, avancerad språkutveckling och tankeprocesser på en högre nivå.

 • 2124.
  Sundberg, Denise
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares användning av boksamtal i läsförståelseundervisningen: En kvalitativ intervjustudie med sex lärare i årskurs F–32017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den internationella undersökningen PIRLS visar att svenska elevers läsförståelse har försämrats under senare år. Tidigare forskning indikerar att boksamtal där lärare och elever samtalar om bokens innehåll utifrån olika frågor som berör användandet av olika lässtrategier utvecklar elevers läsförståelse. Syftet med studien har varit att beskriva och analysera sex verksamma lärares, i årskurs F–3, erfarenheter av läsförståelseundervisningen inriktat på boksamtal för att utveckla elevers läsförståelse. Syftet smalnades av till två frågeställningar:

  Hur beskriver lärarna att de använder boksamtal i läsförståelseundervisningen? Vad beskriver lärarna är viktiga faktorer för att boksamtalet ska bidra till att utveckla elevernas läsförståelse? Studiens metod är en kvalitativ intervju och för att samla in material har sex intervjuer genomförts på två olika skolor. Det sociokulturella perspektivet på lärande utgjorde grunden för analysarbetet. Resultatet visade att lärarna arbetade med strukturerade boksamtal där de tydligt visade och förklarade olika lässtrategiers användning med utgångspunkt i högläsningsböcker. En av studiens slutsatser var att lärarens undervisning, högläsningen och det sociala samspelet mellan lärare-elev och elev-elev är tre huvudfaktorer för att skapa ett effektivt boksamtal.

 • 2125.
  Sundberg, Jonathan
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Så uppfattar och undervisar lärare med hälsa. En undersökning om hur lärare i förskolan och i grundskolans ämne idrott och hälsa uppfattar och arbetar mot begreppet hälsa.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2126.
  Sundberg, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Mathematics Education.
  A study of mathematics teachers conceptions of their own knowledge of technological pedagogical content knowlegde (TPACK)2015In: Views and Beliefs in Mathematics Education: Results of the 19th MAVI Conference / [ed] Bernack-Schüler, C., Erens, R., Leuders, T., Eichler, A., Springer, 2015, p. 159-169Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study, a sample of mathematics teachers at upper secondary level rated their knowledge with respect to the key domains described by the Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) framework. The results indicated that teachers expressed that they had a high level of knowledge in terms of pedagogy and content and the combination of these, but the knowledge level was lower in terms of technology such as software installation or troubleshooting of computers. The results also indicated that there were small differences in the expressed level of knowledge between sexes and years of teaching experience. The study indicated that effective integration of digital tools should include training both in the educational use and the actual operation of the tools.

 • 2127.
  Sundberg, Rikard
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Digital teknik i geometriundervisningen i årskurs 4-6.: Hur den digitala tekniken kan användas av läraren och eleverna, dess effekter, samt de möjligheter och hinder som finns med densamma.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Digital teknik finns i den svenska skolan, men används inte alltid inom matematikundervisningen. Elevers resultat i geometri har tidigare varit låga i olika internationella undersökningar. Det finns programvaror särskilt framtagna för geometriundervisning. I den här litteraturstudien undersöks på vilka sätt digital teknik kan användas för att lyfta fram det matematiska innehållet i geometriundervisningen i grundskolans årskurs 4-6 samt vilken effekt användandet kan ha på resultatet. Även vilka möjligheter och hinder som finns med digital teknik i geometriundervisningen undersöks. Det visar sig att digital teknik kan användas på flera sätt och att användandet har en positiv effekt på resultatet. Möjligheterna är många då digital teknik finns tillgänglig och sätten den kan nyttjas går att variera. Studien visar även att ett av de större hindren är lärares digitala kompetens.

 • 2128.
  Sundberg, Rikard
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Matematiklärares användning av digital teknik och dynamisk programvara i grundskolan: Möjligheter och hinder för användandet i undervisningen2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker vilka digitala resurser som matematiklärare använder i matematikundervisningen i grundskolan, möjligheter samt hinder. Då digitala resurser kan nyttjas på olika nivåer analyseras även vilken nivå som undervisningen ligger på. Fokus har varit att identifiera lärare som använder dynamiska programvaror och/eller digital teknik. Studien är en fallstudie, genomförd genom en inledande enkät för att identifiera lärare att intervjua. Efter intervjuer har de aktiviteter som lärare anger att de använder digitala resurser till eller ser möjligheter i analyserats för att se på vilken nivå de kan anses utveckla och förnya undervisningen. Studien visar att lärare i vissa fall använder digitala resurser i form av dynamisk programvara på en hög nivå, men att flertalet aktiviteter har potential att utvecklas. Utbildning av lärare i användandet av dynamisk programvara är en framgångsfaktor och krävs för att matematiklärare ska nå högre nivå på undervisningen.

 • 2129.
  Sundelin, Maja
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Aktiviteter i geometriundervisning: Alternativa aktiviteter till enskilt arbete med rutinuppgifter2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt mina observationer, Skolverket och Skolinspektionen är enskilt arbete med

  rutinuppgifter den vanligaste aktiviteten i matematikundervisning i Sverige. Samtidigt

  visar en studie av TIMSS att elever i Sverige presterar sämre i matematik jämfört med

  andra EU-länder, särskilt i geometri. Skolinspektionen och läroplanen förespråkar en

  matematikundervisning som innehåller olika aktiviteter. Skolinspektionen hävdar att

  läroböcker fokuserar på rutinuppgifter och utelämnar flera matematiska kompetenser.

  Det finns lärare som har svårt att finna aktiviteter som övar flera matematiska

  kompetenser. Aktiviteterna kräver oftast uppgifter som innebär att gå ifrån

  lärobokens rutinuppgifter.

  Utifrån detta har en studie gjorts utifrån frågan: Vad finns det för alternativa

  undervisningsaktiviteter till enskilt arbete med rutinuppgifter i geometri? Studiens

  design är en systematisk litteraturstudie. Detta innebär att vetenskapligt granskade

  artiklar och avhandlingar har sökts i databaserna LIBRIS och ERIC. I resultatet

  framträder aktiviteterna digitala verktyg, konkret material, kommunikation och ritande

  aktiviteter. Läraren har en viktig roll. Om aktiviteterna erbjuder alternativ till enskilt

  arbete med rutinuppgifter eller inte är beroende på lärarens kännedom om elevernas

  kunskapsnivåer. Lärare bör fokusera på samarbete, kommunikation samt på att

  konstruera utmanande uppgifter utan givna regler för att aktiviteterna ska vara

  alternativ till enskilt arbete med rutinuppgifter. Läraren bör även se till att eleverna

  fokuserar på matematiken och inte på aktiviteten.

 • 2130.
  Sundelin, Maja
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Aktiviteter i geometriundervisning: Alternativa aktiviteter till enskilt arbete med rutinuppgifter2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt mina observationer, Skolverket och Skolinspektionen är enskilt arbete med

  rutinuppgifter den vanligaste aktiviteten i matematikundervisning i Sverige. Samtidigt

  visar en studie av TIMSS att elever i Sverige presterar sämre i matematik jämfört med

  andra EU-länder, särskilt i geometri. Skolinspektionen och läroplanen förespråkar en

  matematikundervisning som innehåller olika aktiviteter. Skolinspektionen hävdar att

  läroböcker fokuserar på rutinuppgifter och utelämnar flera matematiska kompetenser.

  Det finns lärare som har svårt att finna aktiviteter som övar flera matematiska

  kompetenser. Aktiviteterna kräver oftast uppgifter som innebär att gå ifrån

  lärobokens rutinuppgifter.

  Utifrån detta har en studie gjorts utifrån frågan: Vad finns det för alternativa

  undervisningsaktiviteter till enskilt arbete med rutinuppgifter i geometri? Studiens

  design är en systematisk litteraturstudie. Detta innebär att vetenskapligt granskade

  artiklar och avhandlingar har sökts i databaserna LIBRIS och ERIC. I resultatet

  framträder aktiviteterna digitala verktyg, konkret material, kommunikation och ritande

  aktiviteter. Läraren har en viktig roll. Om aktiviteterna erbjuder alternativ till enskilt

  arbete med rutinuppgifter eller inte är beroende på lärarens kännedom om elevernas

  kunskapsnivåer. Lärare bör fokusera på samarbete, kommunikation samt på att

  konstruera utmanande uppgifter utan givna regler för att aktiviteterna ska vara

  alternativ till enskilt arbete med rutinuppgifter. Läraren bör även se till att eleverna

  fokuserar på matematiken och inte på aktiviteten.

 • 2131.
  Sundelin, Maja
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Geometriundervisning enligt Van Hieles utvecklingsnivåer: En kvalitativ studie om överensstämmelsen mellan lärares planering, genomförande och uppfattning av geometriundervisning i årskurs 32016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt överensstämmelsen mellan lärares planering, genomförande och uppfattning av geometriundervisning i årskurs 3. Bakgrunden till undersökningen är att elever i årskurs 4 uppvisar låga resultat i geometri. Bakgrunden är även att lärare som fokuserar på kommunikation, samarbete och utmaningar i geometriundervisningen kan se till att elever får arbeta med annat än enskilt räknande av rutinuppgifter, något som studier efterfrågar. Utifrån detta behövs en studie som undersöker lärares geometriundervisning närmare, gärna ur flera perspektiv. I denna studie samlades data om två lärares geometriundervisning in genom observationer, intervjuer och innehållsanalyser. Dataanalysen har utgått från Van Hieles utvecklingsnivåer. Resultatet visar att lärarna föredrar en balans mellan enskilt arbete med rutinuppgifter och alternativ till detta men har ett omedvetet fokus på olika geometriska aspekter vid varje stadie som tillhör undervisningen (planering, genomförande, uppfattning). Konsekvenserna blir exempelvis att en Van Hiele-nivå som ska bearbetas enligt planering inte alls berörs i genomförandet av lektionen, samt att nivåer hoppas över. Det finns även utmaningar i att skapa balans mellan matematik och aktivitet samt en avsaknad av geometriskt innehåll i en del läroböcker. Elever i årskurs 4 kanske har låga resultat i geometri för att nivåer av geometrilärande hoppas över i undervisningen?

 • 2132.
  Sundgren, Linda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur kan material och utformning av förskolegårdenpåverka lärandet inom naturvetenskap?: En studie av miljön på åtta förskolegårdar2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  yftet med studien är att skaffa kunskap om hur material och utformning av förskolegården kanstödja eller hindra lärandet inom naturvetenskap, samt hur pedagogerna beskriver sitt arbete mednaturvetenskap utomhus.För att undersöka miljön samt vilket fast och löst material som fanns på 8 förskolors utegårdaranvändes inventering som metod. Kvalitativa intervjuer med en pedagog per utegård genomfördesför att få kunskap om hur pedagogerna beskriver sitt arbete med naturvetenskap, vilketmaterial och vad i utemiljön de utnyttjar i detta arbete, och hur miljö och material påverkar barnslärande inom naturvetenskap i förskolan.Resultatet av studien visar att flera av förskolorna liknar varandra både vad gäller miljö ochmaterial. En förskola skiljer sig från de andra då pedagogerna har valt att inte ha några fasta lekredskapsom gungor och klätterställning, och enbart har naturmiljö på sin utegård. Pedagogerna istudien ansåg att de främst arbetar med områden som kan kopplas till biologi när de arbetar mednaturvetenskap, som att undersöka smådjur, reflektera över årstider, plantera frön och undersökaolika fenomen i naturen. Pedagogerna nämnde även arbete som kan kopplas till fysik och kemimen att de då främst arbetade utifrån NTA-material och andra experiment. Pedagogernauttryckte att de framför allt arbetade spontant med naturvetenskap genom att uppmärksammabarnens intressen, frågor och funderingar kring olika naturvetenskapliga fenomen i naturen, somde sedan kunde utveckla och arbeta vidare med för att utmana barnen och skapa nya lärandesituationer.Pedagogerna ansåg att det var naturmiljöerna på gårdarna och i närmiljön kringförskolorna som främst påverkade barnens lärande i naturvetenskap då de inbjöd ochuppmuntrade barnens eget utforskande. Även olika naturfenomen som snö, is och vatten ansågpedagogerna berikade miljön och inbjöd till att utforska olika naturvetenskapliga fenomen.

 • 2133.
  Sundin, Cecilia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Främjande av en samverkan mellan programgemensamma och gymnasiegemensamma ämnen på yrkesprogrammen2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete presenterar hur gymnasielärare upplever ett ämnesövergripande samarbete som inbegriper undervisning med elever som har svenska som sitt första språk och elever som har svenska som sitta andraspråk. Ämneslärare på två gymnasieskolor delar med sig av sina reflektioner kring detta område. Resultatet av min undersökning visar fram vikten av att följa upp lärarnas strävan att ge ungdomarna en så allsidig gymnasieutbildning som möjligt där språk och ämne ingår och som följer läroplanens uppsatta kommunikativa mål. För att detta ska kunna förverkligas behöver dels nationella åtgärder och dels lokala åtgärder genomföras. Dessa åtgärder berör nationella kursmål såväl som genomförande av lokala ämnesövergripande samverkansplaner.

 • 2134.
  Sundin, Helena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Kunskapsbildning i konstnärligt skapande i relation till formativ bedömning i bildämnet: En litteraturstudie kring kunskapsbildning i konstnärligt arbete och formativ bedömning i bild2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande arbete behandlar kunskapsbildning i konstnärligt skapande och metoder för formativ bedömning i Bildämnet. Syftet är att beskriva samt diskutera kunskapsbildning i konstnärligt arbete, och att finna ett teoretiskt ramverk kring konstnärlig kunskap att relatera till formativ bedömning i bild. Arbetet vill också specifikt undersöka vilka metoder för formativ bedömning som forskningen lyfter fram som framgångsrika för elevernas lärande. Arbetet är en litteraturstudie och bygger på artiklar, böcker, texter från Skolverket, webbsidor och avhandlingar. Majoriteten av artiklarna har hittats i databaser eller i pedagogiska tidskrifter. Böcker har hittats i databaser, bibliotekets katalog eller via sekundärsökning. Sökord som använts är bland annat assessment, assesment in art education, och art education. För bearbetning av texter har en kvalitativ innehållsanalys använts och arbetet utgår från en sociokulturell och en semiotisk teoribildning. Arbetets resultat kan sammanfattas med att bildämnet idag bygger på en postmodernistisk teoribildning och handlar om visuell kultur och att detta är någonting som bedömning av konstnärligt arbete måste ta hänsyn till. I fråga om bedömning har arbete visat att det råder en samstämmighet kring att formativa bedömningsmetoder inom bildämnet främjar elevernas lärande och underlättar för att bedöma även processen i elevernas arbeten. Av de metoder som studerats genom forskning lyfts portföljmetoden fram som en framgångsrik metod. Portföljmetoden är en metod som i sig innefattar andra metoder/tekniker, t.ex. formell & informell reflektion, självvärdering och metakognitiva samtal. Att lärare utvecklar yrkesspråket och möjliggör för kollegiala samtal kring bedömning har också lyfts fram som viktigt. I arbetet lyfts också tankar om hur man överhuvudtaget kan bedöma kvalitén i skapande arbeten fram. Hur bedömer vi vad som är ett lyckat konstnärligt arbete och hur påverkar vår förförståelse vår definition av vad som är vackert, lyckat osv. Det råder också inom forskningen kring bildämnet och bedömning en samstämmighet kring vikten av tydliga bedömningskriterier som eleverna förstår. Att eleverna vet på vilken grund de bedöms, vad som krävs av dem och vad de behöver göra för att nå kunskapskraven. Viktigt är också att de görs delaktiga i bedömningen så att den inte är någonting som sker ovanför deras huvuden. Detta har lyfts fram gång på gång i det studerade materialet och är centralt i den formativa bedömningen.

 • 2135.
  Sundqvist, Anni
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares upplevelser av explicit undervisningmed ”En läsande klass”: En kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läsförståelsens betydelse för individen i skolan och samhället är central

  då den är en förutsättning för att kunna klara av skolans krav inom samtliga ämnen.

  Den är även en nyckel för att kunna utöva sina medborgerliga rättigheter. De senaste

  PIRLS- och PISA-undersökningarna visar på sjunkande resultat i läsförståelsetest

  hos svenska barn och ungdomar. Därför har forskare och lärare under de senaste

  åren lagt fokus på att hitta undervisningsmodeller som kan ge elever strategier för

  att lättare kunna förstå texter. Forskning visar på att explicit undervisning av

  läsförståelsestrategier är ett effektivt verktyg för att öka elevers läs

  förståelse. ”En

  läsand

  e klass” är ett material som många lärare över hela landet använder sig av som

  erbjuder explicit träning av läsförståelsestrategier. Denna studie ämnar behandla att

  få en bild av lärares upplevelser av ”En läsande klass” och hur materialet bidrar till

  att utveckla elevernas läsförståelse. För att få insikt i detta utfördes kvalitativa

  halvstrukturerade mejlintervjuer med sex lärare som arbetar i årskurs ett till sex.

  Svaren från intervjuerna analyserades med en innehållsanalys där det framgick att

  lärarna mestadels hade en god inställning till materialet. Lärarna menade på att

  samtliga av deras elever utvecklats av arbetet men att främst svaga läsare gynnats

  av det.

 • 2136.
  Sundqvist, Maja
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Högläsning och barns språkutveckling: En intervjustudie om svensklärares didaktiska val vid högläsning i årskurs 1–32019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Aktuell forskning som ligger till grund för denna studie menar att högläsning är en aktivitet som bör planeras och prioriteras i skolan för att främja elevernas läsintresse, läsutveckling samt stärka deras ordförråd. Forskningen visar även att lärarens didaktiska val vid högläsningen är viktiga för att utveckla dessa förmågor hos eleverna.

  Syftet med studien är att undersöka hur utvalda lärare motiverar högläsning i klassrummet samt vilka didaktiska val de uppger att de gör vid högläsning för att främja elevernas läsintresse, läsutveckling och ordförråd

  Kvalitativa semistrukturerade intervjuer kommer att genomföras med sex aktiva svensklärare i årskurs 1–3 för att klargöra hur och varför de använder sig av högläsning. Studien kommer att utgå från den sociokulturella teorin då högläsning är en aktivitet som oftast sker tillsammans med andra.

 • 2137.
  Sundqvist, Malin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Projektskola; en dator per elev: datorn som en central del i undervisningen.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning avhandlar införandet av en dator per elev. Syftet är att undersöka vilka problem och möjligheter det skapar gentemot elever och pedagoger. Hur det påverkar den satta strukturen i skolans verksamhet. Det är viktigt att skolan är medveten om att införande av 1:1 måste få ta tid. Skolan måste också få stöttning av kommunen för ett lyckat införande av det nya arbetssättet. Projektet kommer i första skedet både innebära en ökad kostnad rent ekonomiskt, likväl som en kraftigt ökad arbetsbelastning. För att få et lyckat resultat måste personalen få tid till att arbeta med den nya tekniken för att få en långsiktig och hållbar arbetssituation.

  Under projektets gång var en gemensam nämnare att alla pedagoger upplevde uppstarten som väldigt tung, och arbetsbelastningen ökade drastiskt. Till stor del berodde det på att skolan underskattade den kapacitet som behövdes, både i personalåtgång och kapacitet för internetanslutning.

  Både elever och pedagoger fick hantera nya utmaningar i olika undervisningssituationer. För eleverna var det en utmaning att använda datorn som ett arbetsredskap och inte som ett distraktionsmoment. För pedagogerna blev det en utmaning att möta eleverna i den nya situationen, samtidigt som datorn fick en mer central roll i undervisningen och i klassrummet.

 • 2138.
  Sundström, Jessica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Multimodalt skrivande - förutsättningar och lärandemöjligheter: Litteraturstudie om mellanstadieelevers lärandemöjligheter vid multimodalt skrivande inom svenskämnet och förutsättningar för en multimodal skrivundervisning2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kursplanen i svenska förklarar att eleverna ska utveckla det multimodala skrivandet inom svenskämnet. Det multimodala skrivandet innebär att ord, bild och ljud kombineras och samspelar. Huvudsyftet med den här litteraturstudien har varit att undersöka hur det multimodala skrivandet inom svenskämnet för årskurs 4-6 kan se ut, vilka kompetenser och resurser som krävs för att bedriva en multimodal skrivundervisning, samt vilket slags lärande det multimodala skrivandet kan ge upphov till hos eleverna. Litteraturstudien visar att det multimodala skrivandet kan förekomma såväl analogt som digitalt. Vidare visar den att svensk forskning på området är mycket begränsad. De artiklar och avhandlingar som inkluderats i litteraturstudien visar att forskare är eniga om att lärare behöver utveckla sina kunskaper om olika teckenvärldar, såsom auditiva och visuella, för att göra elever medvetna om teckenvärldarnas meningspotential och samspel. Det multimodala skrivandet ger upphov till en form av samordnat lärande, eftersom det multimodala skrivandet är en komplex process, som kräver att eleverna får explicit undervisning om aktuell digital programvara och teckenvärldarnas meningsskapande. Multimodalt skrivande är ett vanligt inslag utanför skolan, men bör få tillträde in i skolvärlden. Det förutsätter att digitala resurser finns tillgängliga och att lärare är positivt inställda till den multimodala skrivutvecklingen.

 • 2139.
  Sundström, Jessica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Multimodalt skrivande i praktiken: Sex lärares beskrivningar om och hur det multimodala skrivandet på Åland sker samt deras upplevelser av och attityder till multimodalt skrivande2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med denna empiriska studie har varit att undersöka om och hur några lärare på

  Åland praktiskt arbetar med multimodalt skrivande i årskurs 4-6, samt deras upplevelser av och

  inställning till det multimodala skrivandet i skolan. Det multimodala skrivandet har i denna studie

  definierats som att skriftlig, visuell och auditiv teckenvärld kombineras på ett eller annat sätt.

  Skrivuppgifter där text kombinerats med bild och ljud är exempel på detta. Genom

  halvstrukturerade intervjuer visar studien att det multimodala skrivandet förekommer relativt

  ofta, främst det som innefattar text och bild. Dessutom förekommer både analoga och digitala

  multimodala skrivuppgifter i undervisningen. Det visar sig att möjligheterna är många med lärare

  som generellt är positiva till det multimodala skrivandet i skolan. Det är snarare lärarna själva som

  begränsar den multimodala skrivundervisningen på grund av egen osäkerhet. Den digitala

  tekniken kan stundtals också ställa till med bekymmer. Vidare visar studien att lärare behöver

  utveckla och förstå att den multimodala skrivprocessen är en integrerad process där helheten är

  det centrala. Lärare behöver även utveckla den multimodala skrivkompetensen eftersom den

  granskande aspekten av texters budskap är lika viktig som att låta olika teckenvärldar samspela.

  Trots en obekanthet med begreppet så inkluderar lärare multimodalt skrivande i sin undervisning.

 • 2140.
  Sundström Rask, Katarina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Introduktionsverksamhet för nyanlända elever i grundskolans tidiga år2018Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Children who migrate to Sweden are usually introduced to the Swedish school through some kind of introduction programme in their new community. This study examines the experiences of newly arrived children participating in school introduction in the early school years, as well as the experiences of the teachers and principals working with the programme. In the community in which this study is situated, newly arrived children participate in a special school unit where the goal is to map their experiences and skills from former education, and where the teaching of Swedish as a second language is seen as an important part of the introduction.

  Forty-two interviews (40 individual and 2 pairs) were conducted with principals, teachers and newly arrived children (ages appropriate for Years 2, 3, 4 and 5 in elementary school). Employing a social constructivist perspective, together with inspiration from Critical Discourse Analysis, the study aimed at outlining the discourses the participants draw on when speaking about the school introduction and how these discourses affect the participants’ positioning of themselves and other participants in the school practice. Fairclough’s theory of discourse (1992, 2001) provides an understanding of how participants experience being part of the school introduction as well as their own and other participants’ positions in the school practice due to ambient discourses.

  The results indicate that four discourses dominate the practice and affect the participants’ view of each other and themselves as well as their possibilities to impact the practice and their own situation as being a part of it. The four discourses that were identified are described as 1) the Swedish language as a key to success in school, 2) the adjustment of behaviour as a key to success in school, 3) the substantial immigration as a challenge, and 4) heed.

 • 2141.
  Svanberg, Tim
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares resonemang vid provkonstruktion iFöretagsekonomi2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to gain more knowledge of how teachers reason when they

  construct tests in accounting in the business program in upper secondary school in

  Sweden. The study uses a qualitative method of inquiry interviewing four business

  teachers in the business program. The teachers interviewed in this essay say that

  they are highly influenced by the student´s textbooks and what these bring up.

  According to the teachers interviewed in this study the content of the tests is

  designed in accordance with the curricula, however it is difficult to design tests that

  differentiate students’ knowledge, and as such grades, as described in the curriculum

  for the business course.

 • 2142.
  Svenning, Maria
  et al.
  Örebro universitet.
  Nordvall, Henrik
  Linköpings universitet; Örebro universitet.
  Vilka betydelser har internet för organiserade kvinnor inom kvinnorörelsen i Ecuador? Kommunikationsteknologi, kunskap och kvinnors organisering i ljuset av den globala digitala klyftan2014In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 8, no 1, p. 12-29Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In large parts of the world Internet is used on a daily basis, whereas in others many people don’t have access to the required technology. This inequality in Internet access is usually referred to as the ”digital divide”. In this study we draw attention to marginalized voices in relation to this divide. Our aim has been to gain an understanding of the perspectives on, and experiences of, Internet among organized women in Ecuador, a country where very few have access. The study is based on interviews with eight women, organized within the women’s movement. Results show that their main purpose in using Internet is to communicate, primarily with international organizations, and to find inspiration from other distant women’s groups. The limited access leads to frustration, since the women experience that they, compared to their international counterparts, have not the resources to utilize the potential of the Internet. They also share a vision for the future where more women are included in the network society.

 • 2143.
  Svensson, Elin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hållbar utveckling i biologilitteraturen: En innehållsanalys av läroböcker som används inom biologiundervisning på gymnasienivå2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I styrdokumenten och inom den aktuella politiken förordas lärande för hållbar

  utveckling (LHU), men tidigare forskning tyder på att begreppet är svårdefinierat

  och inte tar den plats i undervisningen som efterfrågas på grund av en osäkerhet

  hos de yrkesverksamma lärarna kring vad begreppet egentligen innebär. Denna

  studie använder sig av en innehållsanalys för att studera hur begreppet hållbar

  utveckling behandlas samt vilket utrymme det ges i läroböcker som används i

  gymnasieskolans kurs Biologi 1. Dessutom studeras om någon läromedelsutveckling

  skett med avseende på hållbar utveckling genom en jämförelse mellan

  olika upplagor. Resultatet av studien visar hur hållbar utveckling upptar i

  genomsnitt en femtedel av biologiläroböckernas totala innehåll. Dock gestaltas

  endast delar av begreppet och då en förklarande/konstaterande framställningstyp

  är den mest frekventa främjas inte lärande för hållbar utveckling. Begreppet utgör

  inte heller något genomgående perspektiv i de studerade titlarna utan återfinns till

  största del i ett par separata avsnitt, vilket går emot vad forskningen förespråkar.

  Någon väsentlig läromedelsutveckling på området kan ej noteras. En konsekvens

  av dessa resultat skulle kunna bli att lärare som känner sig osäkra kring undervisning

  om hållbar utveckling inte heller finner särskilt mycket stöd i någon av de

  läroböcker som studerats.

 • 2144.
  Svensson, Gudrun
  et al.
  Linnéuniversitet.
  Rosén, Jenny
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Straszer, Boglárka
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Greppa flerspråkigheten: en resurs i lärande och undervisning2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vikten av att elevers språkliga kunskaper och erfarenheter ses som tillgångar för lärande i skolan är den röda tråden för den här kunskapsöversikten.

 • 2145.
  Svensson, Joacim
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  NGL 2012 NEXT GENERATION LEARNING CONFERENCE: Conference Proceedings2012Conference proceedings (editor) (Other academic)
 • 2146.
  Svensson, Joacim
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Andersson, Robert
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  A serendipitous journey into blended learning: A tale of three tools: How tools for online learning became tools for blended learning2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Our presentation deals with how the needs of both students and teachers drive Dalarna University's development of blended learning and how the implementation of campus-based as well as online education has converged. The target audience includes teachers, educational developers, developers of educational technology and university management.

  We would like to present some of our experiences with blended learning. From our perspective, there is little difference between the needs of campus-based students and those of online students. We have learned that online courses offer new possibilities as well as challenges. What we have gained from our experiences in overcoming these challenges is now helping to systematically benefit and improve campus-based education as well. Our efforts have improved, increased and promoted blended learning despite the fact that blended learning was not our original goal. To illustrate this, we would like to highlight three specific examples of tools that facilitate blended learning that are currently used by students and teachers.

  At the turn of the millennium, the number of students registering for campus-based courses had declined to such a level that there were not enough students to justify our offering a number of courses. These campus-based courses were at risk of being canceled and for some of these subjects this would have meant layoffs of academic staff. Some of the language subjects taught at Dalarna University then began to offer courses online - the online courses were a success. These positive experiences led to an increased focus on online education as a way for us to reach new groups of students. Campus-based students realized that there were benefits to taking courses online. Online students had, for example, access to recorded lectures and the campus-based students wanted this option; as well. The teachers did not find a good reason to keep the campus and online students separate; thus began the development of blended learning at Dalarna University. Online education turned out to be a good choice for the university, as today 68% of our students attend courses online. We offer courses in 11 languages at a time when most Swedish universities have reduced the number of languages courses they offer.

  According to the socio-cultural perspective on learning, communicative interaction and the use of cultural artifacts are important elements of all learning (Säljö, 2000). Dalarna University currently has a number of computer-based systems that support learning. When our teachers decided to start teaching online, they needed to have access to tools that met their needs and allowed them to accomplish their pedagogical goals. Therefore, Dalarna University has consciously chosen to invest in tools that efficiently support learning and that are user-friendly rather than tools that simply use the latest technology. The basis of good teaching is that teaching and learning must always come first. "Good teaching may overcome a poor choice of technology, but technology will never save bad teaching"(Bates, 2005: 221).

  The university has chosen to dedicate significant resources for adepartment that provides support to both teachers and students, on and off campus, in dealing with educational issues in a digital environment. The department also provides support to teachers and students through the development and adaptation of digital tools. The basic thesis is that the environment should be supportive of, not a barrier to, teaching and learning. The support is there because we want to make learning possible (Ramsden 1992/2003). Dalarna University has become known for the use of live lectures via a proprietary system and web-based seminars on a large scale. The tools that were originally used only in online courses are nowalso used in campus-based courses in a blended learning context.

  We currently offer lectures that students can attend either on campus or from home. We have seminars in which campus and online students are blended together in the same seminar groups and we work with classroom response systems to facilitate active student engagement for both campus and online students. Dalarna University broadcasts over 3500 hours of classroom content a year through our proprietary system "Videochat".

  Today, we no longer see flexible learning options as simply a way to increase enrollment, but rather as a way to increase the quality of our work. A survey conducted at Dalarna University in 2012 showed that the "Satisfaction" index (CSI) was significantly higher among online students (73) than campus-based students (62). This could suggest that online teaching has further strengths and values that one should identify and incorporate into all types of teaching.

  We strive for a learning environment where the difference between the experience of online and campus-based education is no longer significant and where the tools that support student learning are used regardless of the form.

 • 2147.
  Svensson, Joel
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares reglerade tid: Elevdelen av lärares reglerade arbetstid2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2148.
  Svensson, Lina
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Vad kännetecknar bra matematikundervisning?: En undersökning om uppfattningar blandelever i årskurs 2 och årskurs 5 och deras lärare2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete presenteras faktorer som uppfattas som kännetecken för bra matematikundervisning. Syftet är att få kunskap om vilka uppfattningar elever och lärare har om vad som kännetecknar bra matematikundervisning på en skola som är i slutskedet av ett matematikprojekt. Syftet är också att få kunskap om det finns skillnader i vad elever i de tidiga skolåren och deras lärare anser kännetecknar bra matematikundervisning. Studien är uppdelad i två delar, dels en enkätundersökningbland elever, en kvantitativ studie med så kallade attitydfrågor, dels intervjuer med lärare utformade som en kvalitativ studie, med öppna frågor. Studien genomfördes med elever i årskurs 2 och årskurs 5 och deras matematiklärare. Data har bearbetats och analyserats och resultatet av attitydfrågorna redovisas med hjälp av stapeldiagram . Resultat av intervjuer presenteras i beskrivande text. I studien deltog 43 elever i åk 2, 48 elever i åk 5, samt två lärare.Tydligast framkommer i resultatet elevernas uppfattning att bra matematikundervisning kännetecknas av att det är tyst i klassrummet. Resultatet tyder på att lärarna uppfattar arbetsro som viktigt, men de anser inte att det måste vara helt tyst och att vissa delar kräver samtal och samarbete. Det finns också faktorer som lärare anser vara kännetecken på bra matematikundervisning, bland annat de tillfällen då läraren får tillfälle att samtala med eleven och denne plötsligt förstår.

 • 2149.
  Svensson, Teresia
  et al.
  Linköpings universitet.
  Johansson, Madelaine
  Linköpings universitet.
  Asplund, Therese
  Linköpings universitet.
  Interdisciplinary Environmental Science in problem-based learning: introducing complexity to students2011In: Celebrating the Past and Embracing the Future:  Evolution and Innovation in Problem-based Learning: Past & Embracing the Future Conference - 30th - 31st March 2011, 2011Conference paper (Refereed)
 • 2150.
  Svärd Forsell, Loreto
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärare, gruppstorlek och lärande: En kvalitativ fallstudie av lärares uppfattningar om gruppstorlekens betydelse.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka fyra lärare i grundskolans högstadium uppfattningar om klass- och gruppstorlekens betydelse för lärande. I syftet ingår att utforska vilken vikt lärare tillskriver gruppstorleken och under vilka omständigheter gruppstorleken anses ha betydelse för lärare och deras undervisning. Undersökningen avser att besvara tre frågeställningar:

  1. Vilken betydelse tillmäter lärare klass- och gruppstorleken för den egna undervisningen?

  2. Vilka konsekvenser för den egna undervisningen upplever lärare ifråga om undervisningsgruppens storlek?

  3. Har erfarenhet någon betydelse för hur lärare ser på gruppstorlek?

  Undersökningen genomfördes som en fallstudie, där fyra lärare på en högstadieskola i Västsverige intervjuades. Undersökningens resultat analyserades med en tolkningsram baserad på ramfaktorteori och John Hatties resonemang kring vad som främjar lärande. Undersökningen visar att klasstorlekens främsta betydelse hänger samman med att det påverkar möjligheterna att skapa relationer till eleverna.

  Uppsatsens slutsatser går därför i linje med de forskare som har betonat klass- och gruppstorlekens betydelse för elevers lärande.

40414243444546 2101 - 2150 of 2471
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf