du.sePublications
Change search
Refine search result
42434445464748 2201 - 2250 of 2698
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2201.
  Snell, Annica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Digitala verktyg och matematik: En litteraturstudie om appar i matematikundervisning för årskurs f-3.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att utifrån aktuell forskning få kunskap om hur digitala verktyg och framförallt surfplattor/iPads används i matematikundervisning för årskurs f-3, med avseendet att stimulera och motivera elevers lärande i matematik och möjlighet till interaktion. För att besvara studiens frågeställning har en systematisk litteraturstudie genomförts för att finna relevant forskning inom studiens område, fynden har sedan granskats genom en innehållsanalys. Resultatet av denna litteraturstudie visar att det visuella uttrycket som digitala verktyg erbjuder lockar och engagerar elever. Samtidigt framkommer att det matematiska innehållet ibland får stå tillbaka för den visuella upplevelsen. Det tydliggörs att utmanande spel eller spel med inbyggt matematiskt innehåll är de spel som motiverar och engagerar elever och som får elever att använda svårare matematiska strategier. I litteraturstudiens resultat synliggörs dock att de flesta appar eller programvaror saknar samarbete mellan elever.

 • 2202.
  Snell, Annica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares användning av applikationer i matematikundervisningen: En intervjustudie som undersöker lärares syfte och urval av applikationer i matematikundervisning för årskurs 1–32017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Digitala verktyg som datorer och surfplattor har blivit ett vanligt inslag i bland annat skolans matematikundervisning. Enligt tidigare forskning domineras surfplattornas applikationer av färdighetsträning eller applikationer som fokuserar på elevers kognitiva utveckling, så kallade, elevcentrerade modeller. Därtill framkommer att de mest förekommande applikationerna ibland saknar matematisk noggrannhet. Denna empiriska studie syftar därför till att erhålla djupare förståelse för hur undervisande lärare i årskurs 1–3 använder applikationer i syfte att skapa situationer vilka kan erbjuda tillfällen till lärande. Resultatet visar att urvalet styrs av det tillfälliga behovet och att de applikationer som används är de som baseras på färdighetsträning, utmanade spel eller spel med inbyggt belöningssystem. Applikationerna används därför främst som ett komplement för att repetera och inöva via olika uppgifter, det framkommer således att valet utförs efter att erbjuda eleverna ett varierande och lustfyllt arbetssätt. Dessutom framkommer att det anses svårt värdera den kunskapsutveckling som påverkas genom användandet av enbart applikationer.

 • 2203.
  Snell, Emma
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Digitala hjälpmedel i undervisningen, -ur ett lärarperspektiv2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att undersöka vad ett antal verksamma pedagoger tycker om dessa verktyg samt studera om, hur och varför verktygen används/inte används. Den metod som detta arbete grundar sig på, är en enkätundersökning som genomfördes under månaderna mars och april 2014. Enkäterna skickades till ett fyrtiotal skolor i Mellansverige. En majoritet av deltagarna i undersökningen svarade att IT och digitala verktyg är användbara i undervisningssammanhang. Enligt resultatet tycks pedagogers inställning till digitala hjälpmedel till stor del påverkas av vilka resurser man har. Ett av skolans syften är att förbereda eleverna att leva och verka i samhället. Det ställer krav på att skolan förbereder eleverna på det alltmer digitaliserade samhälle vi lever i. Ett sätt att göra detta är att som pedagog själv utnyttja digitaliserade verktyg i klassrummet.

 • 2204.
  Solberg, Aleksandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Estetiska lärprocesser i bildundervisningen: En litteraturstudie om bilddidaktisk forskning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Litteraturstudiens syfte är att utforska hur tidigare forskning inom bilddidaktik ser på estetiska lärprocesser och hur de tillämpas i den svenska bildundervisningen. De pedagogiska inriktningarna som denna litteraturstudie vilar på är det sociokulturella perspektivet, teorin om multipla intelligenser och reformpedagogiken, eftersom estetiska lärprocesser i korthet innefattar en blandning av dessa inriktningar. De frågeställningar som litteraturstudien har ska besvara syftet och fokus har varit på hur bildämnet i grundskolan förhåller sig till ett estetiskt lärande samt hur estetiska lärprocesser kan främja elevers lärande.

  Metoden för litteraturstudien har varit en systematisk litteraturstudie och den analysmetod som använts är en kvalitativ innehållsanalys av forskningslitteraturen som valts ut genom en systematisk sökning i olika databaser. Forskningslitteraturen avgränsades till att endast gälla avhandlingar eller artikel/kapitel och endast svensk forskningslitteratur.

  Resultatet visar att estetiska lärprocesser är något som sällan förekommer i dagens grundskola. En orsakande faktor anses vara att de estetiska ämnena marginaliserats, vilket resulterar i att bildundervisningen präglas av bildframställning med fokus på material och teknik. Däremot förespråkar forskningen estetiska lärprocesser i bildundervisningen då det ger eleverna möjlighet att utveckla kreativitet, uthållighet, innovation, kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga. Genom att kombinera de estetiska ämnenas didaktik med estetiska lärprocesser utvecklas elevernas tänkande och kreativitet, vilket ger dem möjlighet att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt, värdera sitt och andras arbete och våga prova nya tillvägagångssätt.

 • 2205.
  Solberg, Aleksandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Undersökande arbetssätt i bildundervisningen: Empirisk studie om produkten och processen för lärande.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetets syfte är att undersöka hur bildlärare i mellanstadiet arbetar med produkt- och processkriterier i sin bildundervisning. Undersökningen baseras på lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv, eftersom inlärningprocessen som står i fokus för examensarbetet är estetiska lärprocesser och har ett undersökande arbetssätt. Utifrån syftet har tre frågeställningar formulerats som berör balansen mellan produkt- och processkriterier i bildundervisningen, förutsättningarna för ett undersökande arbetssätt samt estetiska lärprocessers betydelse för elevernas lärande. Undersökningen har en kvalitativ ansats, vilket innebär att det empiriska materialet består av två kvalitativa intervjuer med två bildlärare samt två fokusgruppsintervjuer beståendes av sex elever i vardera. I detta examensarbete är det sociokulturella perspektivet den teoretiska utgångspunkten, vilket innebär att resultatet diskuteras utifrån det perspektivet. Undersökningen visar att bildlärarna vill utforma sin undervisning baserat på ett undersökande arbetssätt där eleverna vågar ta risker i sitt skapande. Resultatet visar att tid är en avgörande faktor för att arbetssättet ska kunna baseras på estetiska lärprocesser.

 • 2206.
  Soltani Zamani, Ali
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Gymnasieelevers möte med bokstavsymbolerna i algebra: Gymnasieelevers olika uppfattningar och svårigheter kring bokstavsymboler i algebra2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med detta arbete är att ta reda på gymnasieelevers uppfattningar och missuppfattningar när de ska läsa, tolka och lösa uppgifter med algebraiska symboler. Arbetet fokuserar på elevernas svårigheter vilka upplevs olika i olika sammanhang såsom till exempel generalisering av tal, okänt tal och variabel. För att få svar på detta, intervjuades åtta gymnasieelever från olika årskurser och med skiftande algebrakunskaper. Resultatet blev att elever uppvisar olika svårigheter med algebraiska symboler, vilket stämmer överens med den forskning som är genomförd inom området. Detta ses som en följd av övergången från konkreta beräkningar i aritmetik till abstrakta och strukturerade beräkningar i algebra. Svårigheterna beror bland annat bero på att algebraiska symboler och tecken kan byta roll i ett algebraiskt uttryck medan elever brukar tolka dessa symboler endast ur en synvinkel. Elever ska därmed vara medvetna om symbolernas olika placeringar och dess egentliga innebörd. Slutsatsen banar då väg för lärare att arbeta utifrån olika utgångspunkter.

 • 2207.
  Song, William Wei
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  Forsman, Anders
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  Yan, Jia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Chinese.
  An e-Curriculum Based Systematic Resource Integration Approach to Web-Based Education2014In: International Journal of Information and Education Technology, ISSN 2010-3689, ISSN 2010-3689, Vol. 5, no 7, p. 495-501Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  With the rapid advancement of the web technology, more and more educational resources, including software applications for teaching/learning methods, are available across the web, which enables learners to access the learning materials and use various ways of learning at any time and any place. Researchers from both computer science and education are working together, collaboratively focusing on development of pedagogically enabling technologies which are believed to improve the infrastructure of education systems and processes, including curriculum development models, teaching/learning methods, management of educational resources, systematic organization of communication and dissemination of knowledge and skills required by and adapted to users. In this paper we address the following two aspects of systematic integration architecture of educational systems: 1) learning objects – a semantic description and organization of learning resources using the web service models and methods, and 2) learning services discovery and learning goals match for educational coordination and learning service planning.

 • 2208.
  Sophie, Yvert-Hamon
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Le Petit Prince på franska: En undersökning om att läsa litteratur inom moderna språk på grundskola senare år2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studiens syfte är att undersöka om, hur och varför man kan läsa litteratur inom moderna språk, franska, på grundskola senare år. För att genomföra undersökningen har aktionsforskningsmetoden används, vilket innebär att forskaren deltog i den process som undersöktes som lärare. Studien har alltså två dimensioner: - Att planera, genomföra och utvärdera en verksamhet för en nionde klass som harmoniserar de nationella målen i moderna språk och studien av en litterär bok på franska (Le Petit Prince av Antoine de Saint-Exupéry). Att fundera på lärarens förhållningssätt. - Att undersöka elevernas lärande, uppfattning, förutsättningar, reaktioner och upplevelser genom enkäter och observationer. Studien visar att det är möjligt att harmonisera en undervisning baserad på litteratur med de nationella målen för moderna språk. En sådan undervisning kan främja kommunikation både muntligt och skriftligt. Den kan också utveckla elevernas medvetenhet om hur språkinlärningen går till, bland annat genom att ge dem insikt om de olika lässtrategierna och uppmuntra dem att lära sig anpassa lässtrategin med textens natur. Att litteratur utgör en del av kulturen bör dock förstärkas hos eleverna. Boken Le Petit Prince kännetecknas av underlättande särdragen och erbjuder samtidigt en rimlig utmaning. Bokens tema var inte lika motiverande för alla elever och några elever fick svårigheter i samband med deras språknivå. Studien visar dock att elevernas arbetsvanor spelar en avgörande roll i nyttan av undervisning baserad på litteratur både vad det gäller deras förhållningssätt och hur de upplever svårigheterna. Användning av lärobokstexter i språkundervisningen främjar bottom up-läsning och installerar vanor som kan hindra en top downläsning vid långa och autentiska texter. Att utveckla nya vanor anses alltså vara nödvändigt för att utnyttja språkundervisningen baserad på litteratur optimalt. Variation visar sig vara ett nyckelbegrepp då eleverna behöver uppmuntras och utmanas genom varierande aktiviteter och uppgifter. Detta gäller både inom språkundervisningen baserad på litteratur så som språkundervisningen i övrigt. Litteratur anses alltså vara ett bra komplement till läroböcker.

 • 2209.
  Spännar, Therese
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  ”Alla barn är likadana oavsett kultur”: En studie i om hur pedagoger uppfattar och genomför sitt arbete imångkulturella barngrupper i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dagens förskola är under förändring. Allt fler familjer har anlänt till Sverige som flyktingar och barnen börjar i förskolor runtom i landet. Förskolans läroplan, Lpfö 98 (rev. 2016) beskriver att förskolans pedagoger ska arbeta med att synliggöra kulturella skillnader och värderingar i barngrupperna för att gynna barnens förutsättningar för att leva i ett internationaliserat samhälle. Studiens syfte är att bidra med ytterligare kunskap om hur förskolepedagoger ser på arbetet med att möjliggöra förståelse och öppenhet hos barn om kulturell mångfald. Frågeställningar som använts är: Vad är pedagogernas uppfattning om sitt uppdrag att bidra till att främja barnens möjligheter till att förstå och möta olika kulturer? Hur beskriver pedagogerna arbetet med kulturell mångfald? Metoden som använts för att genomföra studien är kvalitativ intervju och fyra stycken pedagoger intervjuades. Slutsatser av resultatet visade att pedagogerna är genuint intresserade av de nya kulturerna kommit till deras avdelningar men problem fanns med språklig kommunikation. Kulturellt arbete ansåg pedagogerna var beroende av föräldrar från andra kulturer men problematiserades utifrån att pedagogerna inte visste om föräldrarna hade negativa upplevelser från deras hemländer.Barn från andra kulturer och länders lärande lyftes inte fram av pedagogerna. Arbetet med kulturer skulle gynna svenska barns lärande vilket gör att slutsatsen kan dras att förskolans monokulturella traditioner tas för givet i verksamheten. Pedagogerna sammanförde icke önskvärda beteenden med kulturell tillhörighet vilket kan skapa uppdelningar och negativa konsekvenser för barnen. Mer kunskaper behövs hos förskolans pedagoger samt gemensamma diskussioner i arbetslagen där begreppet kultur definieras.

 • 2210.
  Spånberg, Ida
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur främjar lärare elevernas läsglädje i årskurs 4–6?: En kvalitativ studie om hur lärare motiverar elever till läsning av skönlitteratur.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare arbetar med skönlitteratur i ämnet svenska för att motivera elever till läsning i årskurserna 4–6. Övergripande frågeställningar är vilka didaktiska val lärare gör för att motivera elever till läsning av skönlitteratur och vilka argument lärare har för sina didaktiska val. För att uppnå syftet med studien kommer jag att utgå från kvalitativa samtalsintervjuer som metodval. Som teoretisk utgångspunkt har jag utgått från det sociokulturella perspektivet.

 • 2211.
  Spånberg, Linn
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att skriva sig till läsning med hjälp av datorn: En systematisk litteraturstudie om för- och nackdelar med datorn som skrivverktyg vid läs- och skrivinlärning.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa befintlig forskning om läs- och skrivutvecklingsmetoden ASL och dess för- och nackdelar. Syftet har konkretiserats genom frågeställningen: Vilka argument finns för och emot metoden ASL,

  att skriva sig till läsning med datorn som skrivverktyg? Frågeställningen i studien har besvarats genom en systematisk litteraturstudie där författaren har analyserat och granskat forskning om metoden. Genom sökningar i olika databaser och manuella sökningar har forskning hittats. Det finns lite forskning inom området eftersom metoden är relativt ny och därmed är det svårt att hitta forskning på svenska. Metoden har visat sig ha positiva effekter på dels den sociala interaktionen bland elever samt motivationen till läs- och skrivutvecklingen där datorn används i undervisningen. Lärarna har ej använt enbart ASL utan kombinerat den med andra traditionella metoder där pennan används som skrivverktyg.

 • 2212.
  Spånberg, Linn
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Möjligheter och svårigheter för lärare och elever med ASL i den tidiga läs- och skrivundervisningen: En intervjustudie om lågstadielärares uppfattningar om metoden ASL2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar om metoden att skriva sig till läsning, ASL, i den tidiga läs- och skrivundervisningen i årskurs 1–3. Sex semistrukturerade intervjuer är genomförda med lågstadielärare som arbetar med ASL i undervisningen. Den teoretiska ansats som valts för studien är det sociokulturella perspektivet på lärande vars vanligaste tolkning är att lärande sker i ett socialt sammanhang. I det valda perspektivet är språket ett redskap. I det sociokulturella perspektivet är det viktigt att reflektera över hur artefakterna används i lärandet. Studiens resultat visar att ingen av lärarna enbart använder sig av metoden ASL i undervisningen, utan de kombinerar ASL med andra metoder. Lärarna ser flera positiva effekter i elevernas läs- oh skrivlärande genom användning av ASL. De lyfter fram ökad motivation, förmåga att skriva längre texter och bättre läsförmåga. De negativa effekterna som framkommer i undersökningen är färre. Samtliga lärare är överens om att en negativ effekt av användandet av ASL är när datorn/ipaden inte fungerar vilket leder till att lärarna inte kan genomföra sin undervisning. Samverkan mellan skola och hem är också en faktor som är negativ när eleverna glömt att ladda sin dator/ipad eller glömt den hemma.

 • 2213.
  Staffansson, Denise
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Pollack, Matilda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Anknytning – de yngre barnens första tid i förskolan: En studie om fyra förskollärares resonemang om anknytning för de yngre barnen i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att synliggöra hur förskollärare resonerar angående de yngre barnens första tid i förskolan. För att komma fram till detta har kvalitativa intervjuer använts som metod. Intervjuerna har spelats in med hjälp av ljudupptagning. Den teori som använts för att analysera och tolka materialet är Bowlby’s anknytningsteori.

  Förskollärarna berättar om olika metoder de använt sig av vid det yngre barnets första tid i förskolan, de lyfter tydligt fram att barnen ska vara trygga i förskolan, att alla barn är olika och har olika behov och att pedagogerna måste anpassa den första tiden i förskolan efter varje individ. Förskollärarna menar även att det är viktigt att barnen hittar en annan trygghet än sin förälder på förskolan, då pedagogen kommer att blir en vikarierande anknytningsperson till barnet.

  Samtliga förskollärare uttalar sig om hur betydelsefullt det är att vårdnadshavarna får ta del av verksamheten och att de ska känna sig trygga med att lämna sitt barn på förskolan. Är vårdnadshavarna trygga med att lämna barnet i förskolan blir barnet tryggt. Det är viktigt att fokuset inte ligger på att barnet ska bli lämnat på förskolan, utan fokus ska ligga på att barnet ska känna sig trygg av att vara på förskolan.

  Förskollärarna har lite olika syn på anknytning hos barnen den första tiden i förskolan. En metod är att utöka tiden för dagen successivt för att barnet ska skapa en trygg anknytning till pedagogerna. Barnen ska få ta del av alla rutiner i förskolan innan det börjar sina ordinarie tider för att en trygghet ska kunna skapas. En annan metod är att barnet ska vistas några timmar under förmiddagen på förskolan den första tiden för att skapa en anknytning till pedagogerna, och att rutinerna för dagen faller sig naturligt för barnet senare när det börjar sina schemalagda tider.

 • 2214.
  Staffas, Ulrika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Barns naturvetenskapliga lärande i förskolans miljö: En studie om utforskandet av och förutsättningar för barns naturvetenskapliga lärande samt pedagogers användande av läroplanen2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien handlar om hur barns naturvetenskapliga utforskande kan ske på två förskolor, och hur pedagogerna använder läroplanen i det naturvetenskapliga lärandet. I undersökningen användes följande frågeställningar: Hur upptäcker barnen naturvetenskap i förskolans miljö? Vilka förutsättningar finns i förskolan för barnens naturvetenskapliga lärande enligt observationer och intervjuer? På vilket sätt beskriver pedagogerna att de införlivar läroplanen i det naturvetenskapliga lärandet?

  För att söka svar på frågeställningarna användes metoderna observation och intervju vid två olika förskolor i en medelstor kommun. Data från genomförda observationer, barn- samt pedagogintervjuer har analyserats för att söka efter mönster och nyckelord.

  Analyserna visade att barn utforskar naturvetenskap i förskolans miljö i sin lek samt genom sin kropp och sina sinnen. Barnen behöver vara aktiva och delaktiga i sitt lärande, förklarade de intervjuade pedagogerna. Pedagogerna bör finnas tillhands som medforskare för att ta tillvara barnens intressen och ställa frågor som väcker deras fortsatta utforskande och nyfikenhet. Det naturvetenskapliga arbetet dokumenterades genom bilder som användes för reflektion och som diskussionsunderlag för barn och vuxna.

  Pedagogernas intresse och engagemang för ämnet naturvetenskap är troligen en faktor som påverkar hur förskolorna arbetar med naturvetenskap. En annan faktor för barns utforskande är vilken miljö de erbjuds, både närmiljön och den miljö som pedagogerna kan påverka och utforma. De studerade förskolorna arbetar med läroplanen regelbundet genom att de utvärderar verksamheten mot läroplanens mål och riktlinjer. Detta ses som ett ständigt utvecklande av verksamheten för att stimulera och väcka barns naturvetenskaplig utforskande.

 • 2215.
  Starkenberg, Frida
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Digitala anpassningar i svenskundervisning: En studie om mellanstadielärares anpassningar, med fokus på digitala verktyg för att stimulera elevernas läs- och skrivförmåga i svenskundervisningen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattningsvis handlar denna studie om att undersöka hur mellanstadielärare i svenska arbetar med anpassningar i sitt klassrum, med fokus på hur de använder sig av digitala verktyg i sin undervisning för att ge alla elever möjligheten att utveckla sin läs- och skrivförmåga. Studiens övergripande syfte mynnar ut i två specifika frågeställningar. Den första berör hur svensklärare på mellanstadiet anpassar sin undervisning för att ge eleverna i klassrummet möjligheten att utveckla sin läs- och skrivförmåga genom digitala verktyg. Den andra handlar om vilka kunskaper svensklärare har i att göra anpassningar för att stötta elevernas utveckling i att läsa och skriva. Studien utgår från det sociokulturella perspektivet och har en kvalitativ metodansats där data kommer att samlas in genom observationer och intervjuer med verksamma svensklärare på mellanstadiet.

 • 2216.
  Starkenberg, Frida
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Elever i behov av stöd i läs- och skrivutvecklingen: En intervjustudie av svensklärares undervisning för att utveckla läs- och skrivförmågan hos elever i behov av stöd2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur svensklärare i årskurs 4-6 arbetar när det gäller att utveckla läs- och skrivförmågan hos elever i behov av stöd. Studiens data har samlats in genom ostrukturerade intervjuer med sex verksamma svensklärare på mellanstadiet. Datainsamlingen har bearbetats med stöd av en innehållsanalys och tolkats utifrån det sociokulturella perspektivet. Tidigare forskning visar att lärare behöver skapa en undervisning som grundar sig i elevernas olika förutsättningar och behov. Elevmaterialet måste vara anpassat efter elevens tidigare kunskaper samtidigt som materialet stöttar elevens vidareutveckling. För att kunna vägleda eleven vidare i utvecklingen behöver läraren dokumentera den lärprocess som eleven genomgår. Eftersom samhället idag blir alltmer digitaliserat har lärares möjligheter att individanpassa undervisningen vidgats. De nya digitala verktygen har öppnat upp för ett multimodalt och anpassat lärande. Resultaten visar att lärarna använder olika metoder för att kartlägga elevers läs- och skrivförmåga. Lärarna grundar svenskundervisningen på elevernas tidigare läs- och skrivkunskaper för att samtliga elever ska kunna befinna sig i klassrummet. Lärarna anser att de digitala verktygen gör det möjligt för lärarna att möta fler elevers behov. Slutsatserna som studien visar är att lärarna arbetar för att skapa en inkluderande och individanpassad svenskundervisning som utgår från elevernas olika läs- och skrivbehov.

 • 2217.
  Steen, Emelie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Stress ett fenomen i grundskolan2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den psykiska hälsan konstateras ha försämrats hos ungdomar och stress är vanligt förekommande i skolan, något som elever i skolan också ofta upplever. Eftersom skolan är en plats dit de allra flesta barn kommer kan den anses som en viktig arena till att skapa möjligheter för att hantera problem runt stress hos barn och unga. Den här studien syftar till att inventera skolpersonals upplevelser av stress och stressreducerande aktiviteter bland barn och ungdomar i grundskolans tidigare år. Studien bygger på en kvalitativ metod där fem semistrukturerade intervjuer genomfördes med skolpersonal som har upplevelser av elever i grundskolans tidigare år. Det insamlade materialet tematiseras sedan genom en kvalitativ analysmetod. Följande frågeställningar användes: 1. Upplever skolpersonalen att eleverna är stressade och i så fall på vilket sätt upplever skolpersonalen stress hos eleverna? 2. Vilka om några insatser görs för att minska stressen hos barn och ungdomar i skolan? Resultatet visar att skolpersonal upplever att elever i grundskolan är stressade. Personal på den skolan där studien genomförts arbetar till viss del med att lindra stressen hos eleverna. Slutsatser som kan dras utifrån studien är att samtliga undersökningsdeltagare menar att de upplever stress hos elever på skolan. Samtidigt framgår det att begreppet stress är svårtolkat och kan variera från person till person. Alla undersökningsdeltagare använder sig av någon metod för att lindra stressen hos eleverna men i grund och botten upplevs det att kunskap saknas om ämnet för att metoderna ska verka effektivt.

 • 2218.
  Stefansdotter, Therese
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Muntlig kommunikation i engelskundervisningen - en empirisk studie: Vad motiverar elever i årskurs 4-5 till att bli muntligt aktiva i klassrummet?2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska kursplanen i engelska är utformad utifrån en kommunikativ språksyn. Elever ska därför utveckla en allsidig kommunikativ förmåga genom att bland annat använda språket muntligt. Det finns dock forskning som visar att många elever upplever en rädsla inför att tala på målspråket, vilket försvårar det kommunikativa lärandet. Vad som motiverar elever till muntlig aktivitet är därmed en väsentlig fråga. Dessvärre finns det få svenska studier som berör ämnet. Syftet med denna studie var därför att undersöka vad som motiverar elever i årskurs 4-5 till att bli muntligt aktiva i engelskundervisningen. Forskningsfrågorna fokuserar på när elever visar en vilja respektive ovilja att kommunicera, vad som motiverar elever till muntlig aktivitet samt vad lärare gör för att motivera elever till muntlig aktivitet. Dessa frågor har besvarats genom elva elevers och två lärares deltagande i en kvalitativ intervjustudie. Vad som främst visat sig motivera elever till muntlig aktivitet är ett tryggt klimat och en språklig säkerhet. Elever vill känna sig säkra på vad de ska säga och inte behöva vara oroliga för att säga fel eller att andra elever ska skratta åt misstag. Resultatet visar även på olika aktiviteter som kan vara fördelaktiga för att främja detta, såsom aktiviteter i mindre grupper. Vidare kan motiverande feedback också anses vara viktigt för att främja motivationen, med hänsyn till att många elever söker stöd av läraren vid muntliga aktiviteter för att känna sig säker i sin kommunikation. Studiens resultat samstämmer väl med den tidigare forskning som presenteras i studiens bakgrund, men för att kunna dra generella slutsatser efterfrågas ytterligare forskning inom ämnet.

 • 2219.
  Stefansdotter, Therese
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Muntlig kommunikation i engelskundervisningen - en litteraturstudie: Hur lärare kan motivera elever i åk 4-6 till muntlig aktivitet i klassrummet2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare kan motivera elever i årskurs 4-6 till att bli muntligt aktiva i engelskundervisningen. Forskningsfrågorna fokuserar därför på vilka faktorer som påverkar elevers vilja att kommunicera likväl som vilka undervisningsmetoder som kan öka den muntliga aktiviteten i klassrummet. Dessa frågor har besvarats genom en systematisk litteraturstudie där sökning efter relevant vetenskaplig litteratur har genomförts i olika databaser.Därefter har ett urval av litteraturen genomförts vilket har lett till denna studies resultat. Resultatet visar på flera faktorer som påverkar elevers vilja att kommunicera. De främsta påverkande faktorerna har visat sig vara självförtroendet och motivationen. Vad det är som gör att elever väljer att kommunicera beror på hur dessa faktorer påverkar eleven. Elever kan i högre grad välja att kommunicera i samband med ett högt självförtroende och en motivation till att delta i muntliga aktiviteter. Resultatet visar även på flera metoder som lärare kan tillgå för att öka den muntliga aktiviteten i klassrummet. En gemensam nämnare för dessa metoder är att aktiviteter bör upplevas som meningsfulla likväl som bidra till elever som är säkra i sin muntliga kommunikation. Aktiviteter som uppfyller dessa kriterier kan därmed bidra till muntligt aktiva elever.

 • 2220.
  Steffann, Jenny
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, French.
  Étude du choix de stratégies dans la compréhension d’un mot incompris2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [fr]

  Ce mémoire est basé sur une enquête qui avait pour objectif d’étudier les stratégies de lecture employées par des élèves étudiant le français au niveau A1 et A2. L’étude porte exclusivement sur la compréhension de mots au sein de la phrase. Les élèves ont participé à une enquête contenant un texte à lire avec comme consigne de choisir quatre mots incompris. Il a ensuite été demandé aux élèves d’expliquer comment ils ont procédé pour essayer de comprendre ces mots. Ce mémoire est conclu par une discussion portant sur les résultats relevés, les travaux antérieurs ainsi que la théorie présentée au début dudit mémoire.

 • 2221.
  Steger, Christina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärarhandlingar i matematikundervisning: Matematiska resonemang med eller utan digitalt stöd i helklassundervisning2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I samband med att den nya läroplanen Lgr11 infördes så definierades syftet med undervisningen i matematik ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang”. Resonemang är en av fem förmågor som ska utvecklas hos eleven och bedömas. Samtidigt slås det fast att eleverna ska ”genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg”.Syftet med denna studie är att undersöka vilka lärarhandlingar som leder till matematiska resonemang och om digitala verktyg används och bidrar till att resonemang uppstår. Som empiriska data för analysen har jag använt mig av Skolverkets filminspelningar av några undervisningstillfällen i helklass i matematik. Filmerna visar tydligt att det går att skapa matematiska resonemang bland elever på många olika sätt. Öppna frågor av typen vad, hur och varför används genomgående av alla lärare. De spinner vidare på den elevrespons som uppstår men undviker att ge svar. Fastnar eleverna ges istället guidande frågor. Metoden TDS, Theory of Didactical Situation, används av flertalet lärare. Den går ut på att eleverna ska själva utveckla den matematiska metoden för att lösa uppgiften. Som en naturlig del för att utveckla resonemang så organiseras eleverna att jobba i par. Endast en av lärarna använder sig aktivt av ett digitalt verktyg (dynamisk mjukvara, Geogebra). Det är ett för litet underlag för att fastställa om det ger ett mervärde till att utveckla resonemangsförmågan hos eleverna, Däremot kan det effektivisera undervisningen genom att förkorta annars tidskrävande moment, så som en beräkning eller ritande av graf.

 • 2222.
  Stenberg, Annelie
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Stor, Caroline
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Inkludering och delaktighet: Pedagogers agerande, samtal och förhållningssätt kring lekar och aktiviteter i förskolan.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Previous studies show that a mutual understanding and mutual definitions of what inclusion and participation mean are important to have as a teacher. If children are excluded it could lead to impaired mental health and education difficulties later in life. The purpose of this study was mainly to find which tools preschool teachers can use to make inclusion and participation possible for all children regardless of their personal experiences, backgrounds and prerequisites. By interviewing educators and observing them while interacting with children these tools could be found. In total twelve different tools were used to make inclusion and participation possible. The most common tools used were a democratic attitude, teamwork, verbal communication, body language, gestures and physical changes in the environment. The main contribution this study was able to bring in a preschool context was definitions of which tools to use and a specific attitude necessary to have as a teacher to make inclusion and participation possible for all children.

 • 2223.
  Stenberg, Madeleine
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Barn som förlorat en nära anhörig: Pedagogers bemötande av barn i sorg2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt examensarbete handlar om barn i sorg och pedagogers syn kring barn sorgarbete. Jag har intervjuat fyra verksamma pedagoger från förskolan till grundskolas tidigare år. Forskning har visat att det finns för lite kunskap kring barn i sorg i förskolan och skolan. Därmed såg fanns intresse att undersöka huruvida detta stämde överens med forskningen. Jag har även undersök hur länge pedagoger anser att sorg är ett argument för minskad skollust. Pedagogerna jag intervjuat har berättat för mig att de känner sig osäkra kring arbetet med barn i sorg och att de sedan tidigare har få kunskaper i ämnet.

 • 2224.
  Stenberg, Therese
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Matematikundervisning med laborativt material: En studie om lärares uppfattningar av det laborativa materialet i matematikundervisningen i åk 1-32019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det problem som denna studie exemplifierar är om undervisningssituationer i årskurs 1-3 där laborativt material ingår kan relateras till en viss modell för hur arbetet med laborativt material kan gå till för att gynna elevernas kunskapsutveckling inom matematikämnet. Utifrån detta har frågeställningar formulerats. För att kunna söka svar på studiens frågeställningar har intervjuer med verksamma lärare i årskurs 1–3 skett samt observationer av dessa lärares matematiklektioner, där laborativt material varit i fokus, gjorts. Den data som samlats in från intervjuer har transkriberats och sedan kopplats samman med ljudupptagningar och anteckningar från observationerna. Ur materialet lyftes sedan betydelsefulla rubriker ut, som kunde kopplas till studiens syfte och frågeställningar. Detta kunde sedan sättas i relation till den modell för arbete med laborativt material som ligger till grund för denna studie. Modellen tar upp vikten av att hjälpa eleverna från en representationsform till en annan i givna steg. I resultatet framkommer det att lärare anser arbetet med det laborativa materialet som viktigt. De menar att det bland annat kan fungera som motivationshöjare samt vara gynnsamt för de elever som för den egna förståelsens skull behöver gå från det konkreta till den abstrakta matematiken. Något som spretar vad gäller lärares uppfattning kring detta arbete är vilken roll läraren i klassrummet bör eller kan ta.

 • 2225.
  Stenqvist, Linnéa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Inget fis på kuddarna!: Förskollärares bemötande av barns intresse för sitt könsorgan och sin kropp2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose of this study is to generate knowledge about how preschool teachers experiencing they meet the children's concerns and interests in their body and genitals. The study seeks answers to the ways the teachers experiencing how they are working to explain the sexual organs function in the body. Also what considerations are made based on the children’s and preschool teachers, religious and cultural background. The study was conducted through qualitative interviews with four teachers in a municipality in central Sweden. The result shows that the teachers handle children's interest in their genitals different depending on situation and context. Children and teachers religion and culture has significance as well as teacher’s different ways of working with learning about genitals and the body. Teachers' attitudes towards teaching children about sex organ was distant and it was not considered as an equally important learning than the body in general, so despite experiencing that children in different ways did express interest in their genitals.

 • 2226.
  Stenqvist, Nathalie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Utomhusundervisning i en F-5 skola: Intervjuer med elever och lärare och observationer av undervisning2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2227.
  Sterner, Helen
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Mathematics Education. Linnaeus University.
  Teachers as actors in an educational design research: What is behind the generalized formula?2019In: LUMAT: Luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetuksen tutkimus ja käytäntö, ISSN 2323-7104, E-ISSN 2323-7112, Vol. 7, no 3, p. 6-27Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Educational design research provides opportunities for both the theoretical understanding and practical explanations of teaching. In educational design research, mathematics teachers’ learning is essential. However, research shows that little consideration is given to teachers and the participation of teachers throughout the entire design process as well as in continued learning. With this in mind, educational teacher-focused design research was used to explore the challenges teachers face, and the opportunities teachers are given when they participate as actors in all the phases of educational design research - designing, teaching, and refining theoretical concepts within the teaching. In this study, the mathematics focus of the design research was generalizations in patterns with Design Principles as the theoretical frame. The results show that the participation of teachers in all the phases of a design process is central for the teachers’ learning. Moreover, challenges that the teachers encounter in the classroom provide opportunities and consequences for the continued design process and lead to changes in the teachers’ understanding of generalizations. The results also indicate that functional thinking and linear equations contributed to both the teachers’ and students’ learning about generalizations in patterns. © 2019 University of Helsinki. All rights reserved.

 • 2228.
  Stertman, Gabriella
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares uppfattningar om matematiska resonemang: Två lärares uppfattningar om matematiska resonemang2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Lärare är personen som planerar, genomför och utvärderar undervisning. Eftersom att elevers matematiska resonemang, enligt aktuella styrdokument, ska utvecklas i undervisningen har läraren en given roll som påverkar hur eleven ges möjlighet att utveckla resonemangskompetens. Hur lärare uppfattar matematiska resonemang blir därmed en nyckelkomponent i vad som sker i undervisningen. Kan elevers förmåga att resonera påverkas om lärare uppfattar matematiska resonemang på skilda sätt? I denna studie diskuteras aktuell forskning om matematiska resonemang och dess betydelse i undervisningen. Två lärare har intervjuats och deras utsagor jämförs med den aktuella forskningen. Dessa kvalitativa intervjuer i relation till forskningen har visat sig öppna dörren för mer omfattande forskning inom detta ämnesområde då intressanta slutsatser har dragits, utan att dessa har generaliserats. I resultaten har det framkommit att elevers förmåga att resonera påverkas i en hög utsträckning av lärarens val att antingen ge elever en redan fungerande strategi eller att låta eleverna själva kämpa med en uppgift. Av intervjumaterialet med två lärare har det framkommit att frågeställningen varför saknas helt medan frågeställningen hur är vanligt förekommande. I denna studie har lärarnas utlåtanden blivit intressanta då forskning har visat att om elevers förmåga att argumentera för egna strategival ska utvecklas är frågeställningen varför avgörande. Därmed påverkar lärares uppfattningar om matematiska resonemang elevers förmåga att föra matematiska resonemang.

 • 2229.
  Stertman, Gabriella
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Undersökande arbetssätt i matematik för att främja elevers resonemang i årskurs F-32015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna systematiska litteraturstudie utfördes för att undersöka vilken typ av resonemang som främjas när undervisning bedrivs i form av undersökande arbetssätt. I resultatet presenteras teorier om undersökande arbetssätt från vetenskapliga artiklar publicerade år 2000 eller senare. Definitioner av imitativa och kreativa resonemang används i resultatavsnittet för att analysera de valda artiklarnas innehåll utifrån tidigare forskning. Resultaten visar att även om intentionerna är att elever ska vara kreativa och undersökande när de arbetar med matematik är det inte alltid tydligt om undervisningen innebär att elever skapar egna lösningsmetoder och förväntas argumentera för lösningar, vilka är faktorer som är betydelsefulla för vilken typ av resonemang som främjas. Även lärares agerande tycks ha betydelse för vilken typ av resonemang som främjas när undervisning bedrivs i form av undersökande arbetssätt.

 • 2230.
  Stier, Jonas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies.
  Att arbeta med vär(l)den i förskolan2016In: Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund / [ed] Bim Riddersporre & Barbro Bruce, Stockholm: Natur och kultur, 2016, 1Chapter in book (Other academic)
 • 2231.
  Stier, Jonas
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Högskolan bortom Bologna: Internationaliseringen av högre utbildning2007Book (Other academic)
 • 2232.
  Stier, Jonas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies.
  Interkulturell i praktiken2016Conference paper (Other academic)
 • 2233.
  Stier, Jonas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies.
  Interkulturella studier: ett fält i ständigt vardande2016Conference paper (Other academic)
 • 2234.
  Stier, Jonas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies.
  Interkulturellt arbete i förskolan2017In: Utbildningsvetenskap för förskolan / [ed] BIm Ridersporre och Sven Persson, Stockholm: Natur och kultur, 2017, 2Chapter in book (Other academic)
 • 2235.
  Stier, Jonas
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Internationalisation ideologies in higher education: an empirical exploration study of Swedish, American, Canadian and Australian universities2004In: The European Conference on Educational Research: University of Crete, 22-25 September, 2004Conference paper (Other academic)
 • 2236.
  Stier, Jonas
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Internationalisation in higher education: unexplored possibilities and unavoidable challenges2002Conference paper (Refereed)
 • 2237.
  Stier, Jonas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies.
  Internationalisering av högre utbildning2016In: Samproduktionens retorik och praktik: inom området hälsa och välfärd, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 1Chapter in book (Other academic)
 • 2238.
  Stier, Jonas
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Internationalisering kräver parallellt arbete på flera plan2002In: Universitetsläraren, no 9Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2239.
  Stier, Jonas
  Växjö universitet, Sweden.
  Internationalisering: retorisk fernissa, nödvändigt ont eller universitetens frälsare?2002In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, no 1, p. 59-68Article in journal (Other academic)
 • 2240.
  Stier, Jonas
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Kejsarens nya kläder eller nytt tänkande?2005In: Universitetsläraren, no 15Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2241.
  Stier, Jonas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies.
  Leda mångkulturell förskola kräver mod2016In: Förskoletidningen, ISSN 1402-7135, Vol. 41, no 5Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2242.
  Stier, Jonas
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Studying abroad as a path to intercultural competence and self-development2009Conference paper (Refereed)
 • 2243.
  Stier, Jonas
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Taking a critical stance toward internationalisation in higher education: Idealism, instrumentalism and educationalism2003Conference paper (Refereed)
 • 2244.
  Stier, Jonas
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Vikten av samarbetet mellan praktiker och teoretiker2002In: Svensk idrott, no MajArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2245.
  Stier, Jonas
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Öronmärk resurser för möten2011In: Universitetsläraren, ISSN 0282-4973, Vol. 8Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2246.
  Stier, Jonas
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Finell, Peter
  Central Ostrobotnia University.
  Internationalisation at home: the way forward or the emperor’s new clothes?2010Conference paper (Refereed)
 • 2247.
  Stier, Jonas
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies.
  Holmström, Inger
  Mälardalens högskola.
  Tillgren, Per
  Mälardalens högskola.
  Östlund, Gunnel
  Mälardalens högskola.
  Samarbete, samverkan, samproduktion2016In: Samproduktionens retorik och praktik: inom området hälsa och välfärd, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 1Chapter in book (Other academic)
 • 2248.
  Stier, Jonas
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies.
  Holmström, Inger
  Mälardalens högskola.
  Tillgren, Per
  Mälardalens högskola.
  Östlund, Gunnel
  Mälardalens högskola.
  Samproduktionens praktik och teori2016In: Samproduktionens retorik och praktik: inom området hälsa och välfärd, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 1Chapter in book (Other academic)
 • 2249.
  Stier, Jonas
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Kizildag, Ayse
  Sandström, Margareta
  Comparative studies in Turkey and in Sweden of critical incidents for learning2010Conference paper (Refereed)
 • 2250.
  Stier, Jonas
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sandström Kjellin, Margareta
  Davies, Trevor
  Asunta, Tuula
  Teacher identity: comparative studies in England, Finland and Sweden2009Conference paper (Refereed)
42434445464748 2201 - 2250 of 2698
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf