du.sePublications
Change search
Refine search result
43444546474849 2251 - 2300 of 2488
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2251.
  Upphagen, Ann-Sofie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Tysta elever inom engelskundervisning: Lärares syn på språklig ängslan hos elever i grundskolans tidiga år.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Språkinlärning är inte alltid problemfri för elever. Ett problem som kan uppstå är språklig ängslan som gör att språkinlärning förknippas med negativa känslor. Språklig ängslan kan påverka elever långt fram i livet och även påverka andra områden om de inte uppmärksammas i tid. Examensarbetet

  Tysta elever inom engelskundervisning syftar till att undersöka hur lärarna i studien resonerar kring begreppet språklig ängslan, elevers motivation till att prata engelska och hur lärarna tror att elever påverkas av lärarens inställning till ämnet. Undersökningen genomfördes med enkäter som publicerades på internet. Svaren på enkäterna kategoriserades och tolkades för att sedan kopplas till MacIntyres teori -willingness to communicate (WTC). Resultatet av undersökningen visade att även om inte alla lärare kände till begreppet språklig ängslan så hade nästan samtliga upplevt konsekvenserna av denna ängslan. Enligt lärarna är motivation och glädje viktiga komponenter i engelskundervisning och kan locka ängsliga elever till att prata engelska. Att elever påverkas av lärarens inställning till ämnet är något lärarna i studien är överens om. I de fall läraren har dåliga erfarenheter som påverkar inställningen negativt kan denna erfarenhet vändas till något positivt om läraren är medveten om sin inställning och använder den på ett genomtänkt sätt. Fortsatt forskning inom området kan vara att mer utförligt undersöka lärarens roll som motivationshöjare för språkligt ängsliga elever.

 • 2252.
  Uvesten, Johan
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  "Det är ju det som är nyanserat" : - En kvalitativ fallstudie om elevers uppfattningar om värdeorden i kunskapskraven i matematikämnet på gymnasiet2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om värdeorden översiktliga, utförliga samt utförliga och nyanse-rade i kunskapskraven i kursen Matematik 3c och hur elever uppfattar dem. Jag har genomfört en kvalitativ studie som bygger på intervjuer med sju elever som precis läst klart kursen och eleverna har försökt göra konkreta tolkningar av värdeord samt utifrån fyra elevlösningar på en nationell prov-uppgift tolka lösningarna i förhållande till värdeorden i kunskapskraven. In-tervjuerna genomfördes med elever som läste på Teknikprogrammet.

  Det har förekommit en del kritik mot att de nya kunskapskraven i Gy11 är alldeles för otyd-liga men ännu har det inte forskats mycket på det. Mina slutsatser är att eleverna kan konkre-tisera värdeord som förknippas med betyget E på ett bra sätt men att de har svårare med vär-deorden som är kopplade till de högre betygen. Jag drar också slutsatsen eleverna i ganska god utsträckning kan koppla skillnader i kvalité på givna lösningar till värdeorden i kunskaps-kraven.

 • 2253.
  Valarezo, Julio
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  En studie av ordförråd i läromedlet Gracias för årskurs 7–9.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande arbete är en studie av läromedlet Gracias i spanska i grundskolans senare år. Med senare år menas årskurs 7–9. Uppsatsen är skriven och ämnad för min ämneslärarexamen i spanska – moderna språk. Det som jag har valt att studera är hur ordförrådet utvecklas i läromedlen från det att man börjar studera spanska i årskurs 7 tills att man får ett slutbetyg i årskurs 9 och ska vara redo för vidare utmaningar på efterföljande utbildning på gymnasiet.

  För att lära sig ett nytt språk så måste vi gå igenom en så kallad inlärningsprocess och olika strategier för att den nya kunskapen ska stanna kvar i minnet. Omfattningen av ord och ordförråd och dess betydelse är viktiga i inlärningsprocessen, därför följer en granskning av ordförråd och relevant forskning.

 • 2254.
  Vanja, Jennessen
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Children’s Literature and English Teaching – Swedish Teachers’ Methods and Attitudes2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates how primary school teachers of grades F-3 pupils in a number of sample schools in Sweden use children’s literature and other methods to enhance their teaching of English. The study explores the attitudes of these teachers’ to using English children’s literature as a teaching tool to promote language development in their pupils, focusing on vocabulary. An empirical questionnaire study was carried out including a total of twenty-three respondents from seven schools in a Stockholm suburb. The respondents are all working teachers with experience of teaching English to young learners, particularly in grades F-3. This study contributes with new knowledge about the often-recommended use of children’s literature as a method for teaching English to young learners, connecting international research with empirical data from the Swedish context. While the results suggest that the majority of the respondents are positive to using children’s literature in their teaching and regularly do so, many of them feel that it is somewhat difficult to find relevant materials to plan, implement and evaluate lessons within the allocated time-frame. Based on these results, further research about how to create more effective ways of using children’s literature as a method for English vocabulary teaching in Swedish schools is recommended.

 • 2255.
  Varpula Gustavsson, Sandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Användandet av muntlig kommunikation i matematikundervisningen: Att synliggöra den matematiska förståelsen med hjälp av muntlig kommunikation och problemlösning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I skolämnet matematik och centralt innehåll problemlösning har en kvalitativ observation har genomförts i en årskurs fem. Syftet med studien har varit att utöka kunskaper om hur undervisningen kan synliggöra elevernas förståelse för matematiken i problemlösningsuppgifter med hjälp av muntlig kommunikation i mindre grupper. Datainsamlingen har skett genom ljudinspelning av elevsamtalen. Denna studie syftar identifiera en instrumentell eller relationell förståelse hos eleverna som synliggör vid en muntlig kommunikation. Detta har gjort genom att granska de argument som eleverna delger i sina samtal med varandra. Analysen har visat att elevernas förståelse synliggörs när undervisningen erbjuder de förutsättningar som krävs för att muntlig kommunikation ska vara givande.

 • 2256.
  Varpula Gustavsson, Sandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Muntlig kommunikation i matematikundervisning: Bidrar den muntliga kommunikationen till meningsfulla matematikkunskaper?2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den systematiska litteraturstudien genomfördes i syfte att undersöka om den muntliga kommunikationen kan användas i undervisningen för att utveckla elevernas matematiska kunskaper. En innehållsanalys har gjorts på forskningen för att svara till syftet med studien att ta reda på mer kring användandet av muntlig kommunikation som en del i undervisningen. Resultatet visar att elevernas kunskaper utvecklas mest när kunskapsinnehållet får stå i fokus i den muntliga kommunikationen. Eleverna behöver då vara en del i undervisningen och lektionens upplägg kan komma att behöva ändras allt efter elevernas lösningar och problem synliggörs. Detta behöver läraren kunna möta för att bygga vidare och utveckla elevernas kunskaper.

 • 2257.
  Vennström-Björk, Malin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Anmälningsplikten: Pedagogers och andra skolverksamma yrkens förhållningssätt2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetet handlar om hur pedagoger och andra skolverksamma yrken förhåller sig till och använder sig av anmälningsplikten. Utifrån tre fiktiva fall har informanterna resonerat högt med sig själva om hur de tolkar de fiktiva fallen och vad de tänker att de behöver göra enligt anmälningsplikten.

 • 2258.
  Verhoek, Simone
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Dyslexi och andraspråksinlärning: En kvantitativ orienterad pilotstudie av andraspråkslärares kunskaper kring dyslexi hos andraspråksinlärare2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I en skola för alla är det viktigt att lärare har kunskaper om elevers behov och kan ge elever det stöd de behöver. Kunskaper i sitt ämne men även kunskaper om vilka problem som kan uppstå vid andraspråksinlärning är av betydelse. Vidare är det av vikt att ha specifika kunskaper om eventuella svårigheter såsom dyslexi. Ungefär 4–10 % av världsbefolkningen har observerad dyslexi (Castle, McLean & McArthur, 2010 s. 426), således kan även tänkas att 4–10% av eleverna i klassrummet har dyslexi. Syftet med detta examensarbete som är en pilotstudie är att undersöka vilka kännetecken på dyslexi hos andraspråksinlärare som andraspråkslärare känner till. Hypotesen som testas lyder att andraspråkslärare känner till få kännetecken på dyslexi hos andraspråksinlärare. Pilotstudien har en kvantitativ ansats och utfallet beräknas med hjälp av ett chi2-test. Resultaten visar överraskande att de undersökta andraspråkslärarna i denna pilotstudie känner till fler kännetecken på dyslexi hos andraspråksinlärare än förväntat. Detta innebär att hypotesen kan förkastas. Slutsatsen är att majoriteten av andraspråkslärare i denna pilotstudie känner till specifika kännetecken på dyslexi hos andraspråksinlärare. Dock var antalet respondenter få vilket påverkar resultatet. Således är slutsatsen varken generaliserbar eller tillförlitlig. För att uppnå generaliserbara, slutgiltiga och tillförlitliga slutsatser är en studie med större mängd data nödvändig.

 • 2259.
  Verhoek, Simone
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Dyslexi och andraspråksinlärning: En systematisk litteraturstudie om dyslexi och andraspråksinlärning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige eftersträvar en skola för alla. En skola där alla får finnas oavsett kultur, bakgrund eller svårigheter. Att kunna läsa och skriva är viktigt i vårt samhälle, att inte kunna det eller att enbart svagt kunna det genererar problem med att fungera i samhället. Detta innebär att vi som är verksamma inom skolan ska stödja, utbilda och uppfostra eleverna till goda medborgare som klarar av att arbeta och bidra till framtidens samhälle. Det finns elever med särskilda behov som behöver extra stödinsatser. Det kan handla om elever med ett annat modersmål än svenska som har specifika läs – och skrivsvårigheter. Syftet med detta examensarbete blir således att ta reda på vad forskning säger om dyslexins roll i andraspråksinlärning samt vad forskning säger om lärarens felbedömningar av dyslexi hos andraspråkselever. Resultaten visar att forskningen inte verkar vara entydig i hur dyslexi yttrar sig i ett andraspråk samt att lärare antingen över - eller underidentifierar andraspråkselever med dyslexi eftersom lärarna inte besitter kunskaper om hur andraspråk och dyslexi förhåller sig.

 • 2260.
  Vestergaard, Emma
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Genusmedveten teknikundervisning i årskurs F-9: En kvalitativ studie om lärares kompetensutveckling i teknik och genus samt inkluderingsarbete i teknikämnet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur genusmedvetenhet kan utvecklas och appliceras på teknikundervisning i grundskolan och förskoleklassen. Vad lyfter verksamma lärare som betydelsefullt för att utveckla sin teknikundervisning och genusmedvetenhet? Hur utformar lärare teknikundervisning för att inkludera alla elever oavsett kön? Studiens metod utgörs av kvalitativa intervjuer med sex stycken lärare från förskoleklassen och grundskolan i spridda delar av Sverige. Resultatet visar att lärarna utformar inkluderande teknikundervisning genom att visa förebilder i teknik för eleverna samt anpassa teknikinnehåll för att göra teknikundervisningen tillgänglig för alla elever. Dessutom redovisas två motsatta tillvägagångssätt för att skapa inkludering i teknikundervisningen, där lärarna individanpassar eller kompenserar för könsskillnader. Det beskrivs emellertid vara komplext att applicera genusmedvetenhet på teknikundervisningen och att som lärare veta att man gör rätt. Att generalisera för att upptäcka könsmönster får inte leda till att traditionella könsmönster upprätthålls. Lärarna önskar därför kompetensutveckling i genus och teknik där deras förvärvade teoretiska kunskaper kan appliceras på en undervisningspraktik. De värdesätter därtill ledningens stöd och positiva attityd samt kollegialt lärande. Genom avsatt tid för klassrumsobservationer eller diskussioner med kollegor kan lärare få stöd att utveckla sin genusmedvetenhet och således få större förtrogenhet för att tillämpa den i teknikundervisningen.

 • 2261.
  Vestergaard, Emma
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Inkluderande undervisning i grundskolansteknikämne: En systematisk litteraturstudie om flickors och pojkarsintresse för teknik2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utifrån forskning undersöka grundskolansteknikämne i relation till elevers intressen, samt hur lärare kan utformainkluderande teknikundervisning ur ett jämställdhetsperspektiv. Teknikämnet harrelativt nyligen fått en egen kursplan i svenska grundskolan vilket kan innebäraluckor i forskning om teknikundervisningen. Genusteori är också mycket omstrittoch kan behöva utforskas för att redas ut, förstås, anammas och utvecklas. Dennastudies design utgörs av en systematisk litteraturstudie med dokumenteradsökprocess, kritisk kvalitetsgranskning samt innehållsanalys av valda källor. Dessakällor utgörs av avhandlingar och artiklar som genomgått peer-review. Forskningvisar att unga elever generellt känner ett stort intresse och i olika hög gradförtroende för sin förmåga i teknik. Det flickor är mer intresserade för är sådantinnehåll som har humanistisk, social och interpersonell karaktär och även sådantsom rör miljö, design och dekoration för hemmet. Pojkar i sin tur intresserar sigmer för vapen, maskiner, fordon, byggande och konstruktion samt av användandeinom teknik. Pojkar upplever generellt sett större intresse, entusiasm ochförtroende för sin förmåga i teknikämnet. Forskning har visat att könsinkluderadundervisning för att öka flickors intresse främjas av bland annatgenusmedvetenhet, uppmuntran och elevcentrerad undervisning vilket ställer kravpå lärare och skolledning.

 • 2262.
  Vestling, Tina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Förskola och vårdnadshavare som samarbetspartner: Preschool and guardians as partners2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en inblick i hur vårdnadshavare uppger att samarbetet med pedagogerna på en svensk förskola fungerar. Syftet preciseras av följande fyra frågeställningar: På vilket sätt sker den huvudsakliga kontakten mellan hem och förskola? Är vårdnadshavarna delaktiga i den dagliga verksamheten på förskolan? På vilket/vilka sätt? Vilken erfarenhet har vårdnadshavarna av förskolans utvecklingssamtal? Känner vårdnadshavarna att de är överens med förskollärarna i frågor som gäller barnuppfostran och fostran?Denna studie har både en kvalitativ och en kvantitativ ansats. För att kunna besvara studiens syfte samt frågeställningar användes enkäter. Metoden användes för att kunna nå ut till många vårdnadshavare på samma förskola på ett effektivt sätt.Utifrån bakgrunden kan man bland annat se vilket stort ansvar vårdnadshavare har för barnens utbildning. I teorigenomgången framgår det att det är betydelsefullt för verksamheten att vårdnadshavare och pedagoger bland annat har en bra och öppen kontakt med varandra.I resultatet framkom det att vårdnadshavarna anser att samarbetet mellan dem och pedagogerna fungerar ganska bra. De har en personlig kontakt med varandra i främsta hand. Majoriteten föräldrar deltar sällan i verksamheten och är ganska lite samt lite insatta i förskolans läroplan. Vårdnadshavarna känner sig delaktiga genom att de blir delgivna information från pedagogerna och deras åsikter gällande den dagliga verksamheten blir respekterade. De flesta vårdnadshavarna har goda erfarenheter av utvecklingssamtal. De flesta föräldrarna känner sig även delaktiga och anser att utvecklingssamtal i förskolan är viktiga. Alla vårdnadshavare anser att pedagogerna är kompetenta nog att fostra barn och de flesta anser att pedagogerna ska fostra barnen i förskolan. Vårdnadshavarna känner också att de är överens med pedagogerna i frågor som rör barnuppfostran trots att detta inte är något ämne som man samtalar mycket om.

 • 2263.
  Vestman, Jonna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies.
  Elevers stöd i läs- och skrivsvårigheter En kvalitativ studie om lärares arbete med att anpassa undervisningen till elever med läs- och skrivsvårigheter.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2264.
  Viberg, Olga
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems. Örebro universitet.
  Design and use of mobile technology in distance language education: Matching learning practices with technologies-in-practice2015Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis focuses on the adaptation of formal education to people’s technology- use patterns, theirtechnology-in-practice, where the ubiquitous use of mobile technologies is central. The research question is: How can language learning practices occuring in informal learning environments be effectively integrated with formal education through the use of mobile technology? The study investigates the technical, pedagogical, social and cultural challenges involved in a design science approach.

  The thesis consists of four studies. The first study systematises MALL (mobile-assisted language learning) research. The second investigates Swedish and Chinese students’ attitudes towards the use of mobile technology in education. The third examines students’ use of technology in an online language course, with a specific focus on their learning practices in informal learning contexts and their understanding of how this use guides their learning. Based on the findings, a specifically designed MALL application was built and used in two courses. Study four analyses the app use in terms of students’ perceived level of self-regulation and structuration.

  The studies show that technology itself plays a very important role in reshaping peoples’ attitudes and that new learning methods are coconstructed in a sociotechnical system. Technology’s influence on student practices is equally strong across borders. Students’ established technologies-in-practice guide the ways they approach learning. Hence, designing effective online distance education involves three interrelated elements: technology, information, and social arrangements. This thesis contributes to mobile learning research by offering empirically and theoretically grounded insights that shift the focus from technology design to design of information systems.

 • 2265.
  Viberg, Olga
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  Utvärdering av genomförda projekt inom Nästa Generations Lärande-programmet2016Report (Other academic)
 • 2266.
  Viberg, Olga
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  Grönlund, Åke
  Örebro University.
  Integrating mLearning Language Application into University Course Content2013In: Proceedings of the 12th World Conference on Mobile and Contextual Learning, 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The idea that education can be considered as design science was brought up in the 1990s in order to bring the educational research from an experimental classroom into practice (Laurillard, 2012), at the time when the computers were introduced in educational settings. After that a number of theories focusing eLearning have arisen. Technologies are constantly changing, and new more pervasive mobile technologies increasingly influence individuals’ everyday lives. Among other things this influences humans’ social learning practices, and becomes an even more challenging task for educators. Design is critical to the successful development of any interactive learning environment (Mor & Winters, 2007). Mobile technology, as most other IT, is not primarily an educational phenomenon. It is a social phenomenon that happens in different parts of the world and in different ways. As emerging mobile technologies afford many advantages, such as flexibility and user-friendliness, researchers are exploring how to use them to support language learning (Huang et al., 2012). This paper presents a prototype for a cross-platform mobile language learning application developed for an online language course at Dalarna University in Sweden. The prototype is developed in order to support beginner second and foreign language learners in their vocabulary, listening and grammar learning. Considering mLearning to be a product of sociotechnical construction, the study applies a Design Science approach.

 • 2267.
  Viberg, Olga
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  Messina Dahlberg, Giulia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  MOOCs’ structure and knowledge management2013In: ICCE 2013 Conference Proceedings C3, 2013Conference paper (Refereed)
 • 2268.
  Viberg, Olga
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  Messina Dahlberg, Giulia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Who Gains the Leading Position in Online Interaction?2011In: NGL 2012, Next Generation Learning Conference: Conference Proceedings, Falun: Högskolan Dalarna , 2011, p. 113-137Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, the focus is on the analysis of student-teacher interaction occurring in online synchronous virtual settings in higher education. The preliminary findings of the study draw upon empirical material that consists of 20 online sessions (both students-only and teacher-led, with approximately 40 hours of interaction material), that are parts of the “Italian for beginners” and “Russian for beginners” online language courses at university level and informal interviews with the participants.Our interests here relate to accounting for how students and teachers of the two online language courses interact inside a multimodal and multilingual online synchronous environment. The study deals with issues of how technology mediated multimodal communication affects power shift between teacher – student and student – student interaction. In particular the paper illustrates how videoconferencing reflects on power shifts between the participants and in what ways these shifts become significant for the learning process in these settings. Being inside the virtual classroom and only engaging in technology mediated communication to interact in a learning community means that the students and teachers need to adjust to the new media and artifacts available. The study takes a sociocultural theoretical approach to tracing the ways technology enhances or hinders communication in a community of practice where different literacy practices occur at the same time (Gee & Hayes, 2011).Preliminary findings show that the teachers as well as the students position themselves both as facilitators for other participants of the use of different modes as text chat, whiteboard, audio and video, and also as more peripheral participants who need to be guided in the communication afforded in the online environment. The active users of these different modes seem to obtain the keys to get access to the environment and the participation inside the group in contrast to the students who do not use all the available modes in the virtual settings, thus influencing the power shifts in the group during the same session.

 • 2269.
  Viklund, Caroline
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Storbacka Granqvist, Alice
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  "Jag finns här": Ett arbete om några pedagogers erfarenheter kring trygga relationer med äldre barn i förskolan.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att öka kunskapen om några pedagogers erfarenheter av att bibehålla och utveckla trygga relationer med de äldre barnen i deras utevistelse. Metoden som användes var en kvalitativ intervju med enskilda pedagoger. För att analysera och bearbeta materialet utgick vi från den relationella pedagogiken som handlar om relationens betydelse för individens utveckling.

  Pedagogerna uttryckte möjligheter med att använda dialoger som ett verktyg för att värna om trygga relationer mellan pedagog och barn. De uttryckte även att det fanns svårigheter med att arbeta med relationer till barnen i stora barngrupper, samt att den försvårades av den fysiska miljöns utformning i utevistelsen. Pedagogerna såg även utevistelsen som en möjlighet till att utveckla trygga relationer mellan pedagog och barn, då pedagogerna upplevde att det gavs möjlighet till att exempelvis utforska närmiljön och avvika från de vardagliga aktiviteterna. Pedagogerna beskrev erfarenheter där de upplevde barnets integritet som en svårighet och genom detta lämnade över ansvaret på barnet att söka upp pedagog för fysisk närhet i utevistelsen. Det gjordes för att visa respekt för barnet och på så vis bygga upp en trygg relation.

 • 2270.
  Vingstedt, Peter
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Motivation inom svensk damhockey: Vad motiverar svenska damishockeyspelare att utöva sin idrott?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The purpose of this study is to examine what kind of motivation which justifies the Swedish

  women's ice hockey players to practice their sport.

  Method

  A total of 44 female ice hockey players (n = 44) from the country's all NIU-certified ice

  hockey upper secondary schools. This study used a quantitative approach in the form of a

  questionnaire survey to gauge the motivation of the athletes. The questionnaire that was used

  was the Sport Motivation Scale (SMS) which were translated into Swedish.

  Results

  The result (M) indicates that 79,54% (n = 35) of the population, is mainly motivated by

  instrinsic motivational factors (im). 6.81% (n = 3) indicated that extrinsic motivational factors

  (em) is the main reason for physical exercise. And 13,63% of the respondents answered that

  they are experiencing themselves amotivated (am).

  25% (n = 8) was justified in the highest degree of IM to experience stimulation. 40,625% (n =

  13) were motivated mainly by IM to accomplish. 6.25% (n = 2) were in the highest degree of

  IM to know. 3,125% (n = 1) were motivated in the highest degree of EM identified regulation.

  18.75% (n = 6) were in the highest degree of EM-introjected regulation. 6.25% (n = 2) were

  experiencing themselves as amotivated.

  Conclusions

  The conditions for a women's ice hockey player differs significantly compared to male

  hockey players. Despite these unequal conditions so justified the majority of the population

  are motivated primarily by instrinsic motivation. The most frequent type of motivation among

  the participants to participate in sport is intstrinsic motivation to accomplish, followed by

  instrinsic motivation to experience stimulation, extrinsic motivation introjicerad regulation,

  and instrinsic motivation to know.

 • 2271.
  Vinterek, Monika
  Umeå universitet.
  Different kinds of teaching resources – Different kinds of learning?: Teachers’ ends and means2010In: Opening the mind or drawing boundaries?: history texts in Nordic schools, V&R unipress , 2010, p. 123-140Chapter in book (Other academic)
 • 2272.
  Vinterek, Monika
  Umeå universitet.
  Elevers textläsning: Undersökning men hjälp av enkäter2008In: Se skolan: Forskningsmetoder i pedagogiskt arbete, Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet , 2008, p. 13-25Chapter in book (Other academic)
 • 2273.
  Vinterek, Monika
  Umeå universitet.
  Fakta och fiktion i historieundervisningen2000In: Tidskrift för Lärarutbildning och Forskning, (Journal of Research in Teacher Education), Vol. 7, p. 11-25Article in journal (Refereed)
 • 2274.
  Vinterek, Monika
  Umeå universitet.
  How to live democracy in the classroom2010In: Education Inquiry, ISSN 2000-4508, E-ISSN 2000-4508, Vol. 1, p. 367-380Article in journal (Refereed)
 • 2275.
  Vinterek, Monika
  Umeå universitet.
  Individualisera - men varför och hur?: en genomgång av studier av klassform, undervisningsform och elevers resultat i svenska2010In: Svenskläraren, ISSN 0346-2412, p. 12-13Article in journal (Refereed)
 • 2276.
  Vinterek, Monika
  Umeå universitet.
  Individualisering i ett skolsammanhang2006Book (Other academic)
 • 2277.
  Vinterek, Monika
  Umeå universitet.
  Läsning av texter i klassrummet: En undersökning om elevers läsvanor2009In: Lys på Lesing: Lesing av fagtekster i skolen, Novus , 2009, p. 125-144Chapter in book (Other academic)
 • 2278.
  Vinterek, Monika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Manifestation och konsolidering2014In: Pedagogiskt arbete:: Enhet och mångfald / [ed] Monika Vinterek & Anders Arnqvist, Falun: Högskolan Dalarna, 2014, p. 5-12Chapter in book (Other academic)
 • 2279.
  Vinterek, Monika
  Umeå universitet.
  Pedagogiskt arbete: Ett forskningsområde börjar anta en tydlig profil2004In: Tidskrift för Lärarutbildning och Forskning, (Journal of Research in Teacher Education), Vol. 11, p. 73-90Article in journal (Refereed)
 • 2280.
  Vinterek, Monika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Populäre Geschichtsmagazine in Schweden: Mächtige Männer, nackte Frauen und Krieg2016In: Populäre Geschichtsmagazine in internationaler Perspektive: Interdisziplinäre Zugriffe und ausgewählte Fallbeispiele / [ed] Susanne Popp, Jutta Schumann, Fabio Crivellari, Michael Wobring, Claudius Springkart, Frankfurt: Peter Lang Publishing Group, 2016, p. 301-325Chapter in book (Refereed)
 • 2281.
  Vinterek, Monika
  Umeå universitet.
  Recension ”Läraren och läsundervisningen” akademisk avhandling av Astrid Ahl1999In: Didaktisk TidskriftArticle in journal (Other academic)
 • 2282.
  Vinterek, Monika
  Umeå universitet.
  Svenska elevers läsning av undervisningstexter: helhet eller fragment2007In: Tekst i vekst, Novus , 2007Chapter in book (Other academic)
 • 2283.
  Vinterek, Monika
  Umeå Universitet.
  Sätt att organisera för att individanpassa skolgången2010In: I rättan tid?: Om ålder och skolstart / [ed] Utredningen om flexibel skolstart i grundskolan, Stockholm: Fritzes , 2010, p. 71-74Chapter in book (Other academic)
 • 2284.
  Vinterek, Monika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  The use of powerful men, naked women and war to sell: Popular history magazines in Sweden2015In: Commercialised History: Popular History Magazines in Europe. Approaches to a Historico-Cultural Phenomenon as the Basis for History Teaching / [ed] Popp, Susanne; Schumann, Jutta; Hannig, Miriam, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group, 2015, p. 295-318Chapter in book (Refereed)
 • 2285.
  Vinterek, Monika
  Umeå universitet.
  Vad är pedagogiskt arbete?2002In: Lärarutbildning och Forskning, (Journal of Research in Teacher Education), Vol. 9, p. 11-21Article in journal (Refereed)
 • 2286.
  Vinterek, Monika
  Umeå universitet.
  Åldersblandade klasser: lärares föreställningar och elevers erfarenheter2003Book (Other academic)
 • 2287.
  Vinterek, Monika
  Umeå universitet, Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen.
  Åldersblandning i skolan: elevers erfarenheter2001Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Mixing ages in school classes became more and more common during the last dec-ades of the 20th century. From being a way to organise classes out of necessity they have now come to be something which is implemented on the basis of pedagogical arguments. The aim of this research has been to improve our knowledge of classes where pupils are not of the same age. A study of the pupils’ perspectives has been my main interest. (Age) homogeneous class can been looked upon as a result of the authorities’ deci-sion to have a fixed age for children to start school and their decision that certain courses should be completed within a defined period of time. Terms and the data concerning heterogeneous age groupings are ambiguous and cannot be fully understood without knowledge of national and sometimes even local contexts. Practices within age heterogeneous classes may differ greatly. A great deal of individual work takes place in age heterogeneous classes. Whether the class is non-mixed or mixed-aged does not seem to have a major im-pact on cognitive or non-cognitive abilities among the pupils, but there are suggestions that age heterogeneous classes might be disadvantageous to pupils in problematic situations. I am able to show that more than 30% of pupils in grades 1-3, close to 25% in grades 4-5, about 15% in grade 6 and a couple of percent of Swedish pupils in the later school years are taught in mixed-age groups. My own empirical research focuses on pupils’ experiences. My investigation has a ‘life-world’ oriented approach inspired by phenomenology. Pupils in grades 5 and 6 from three schools in three different socio-economic settings were interviewed. These pupils had experienced both mixed-age and single-age classes. The life-world of pupils seems to be something different from that encompassed by the philosophy about the advantages of mixing the ages in classes. Pupils find it diffi-cult to maintain or create relationships when only a few pupils of the same sex, who have started school at the same time, can be together in a class for a long time. Be-cause of the importance of social relationships almost every pupil in this investigation wished to be in a single-age class during the following year. It is the importance of common experiences rather than age that is central. Pupils stated that having things in common to study in their everyday schoolwork makes it easier to communicate and contributes to stable friendships. In my conclusion I focus on what it means to have relationships and how these are important for human identity. I also try to show how relationships are important in learning situations at school and for pupils’ opportunities to expand their knowledge.

 • 2288.
  Vinterek, Monika
  Umeå universitet.
  Åldersblandning i skolan: elevers erfarenheter2001Other (Other academic)
 • 2289.
  Vinterek, Monika
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Alatalo, Tarja
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Tegmark, Mats
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Winberg, Mikael
  Umeå universitet, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  The decrease of school related reading in compulsory school 2007–20172018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we will report some results from a project (funded by the Swedish Research Council) with an aim to develop knowledge of existing reading practices to better understand what kind of support students receive at school to develop reading skills. In this we lean on earlier research that stresses the importance of many hours of diverse reading practice to develop necessary reading skills to be an active part of a democratic society. 

  Data were collected 2017 and relate to the findings of a similar study conducted in 2007. The main research questions addressed in this paper are:

  • To what extent do students in grade 6 and 9 read continuous text, nonfiction as well fiction, as part of their school work?
  • What differences in the amount of reading between grade 6 and 9, among boys and girls respectively, can be detected?
  • What can be noticed about changes in students´ reading at school during the last decade?

  In the year 2017 data were collected by a questionnaire, distributed to schools with grade 6 and grade 9 in a mid-Swedish region, the same was done in 2007 for all students in grade 5 and 8 in one of Sweden’s largest municipalities.  Students were asked to estimate how many pages of continuous text, fiction and non-fiction, they had read in class during the day of the questionnaire. For the 2017 study we also asked about the amount of text read out of school as some kind of school assignment (e.g. homework). In total 1526 (2007) and 3289 (2017) answers remained after data cleaning.

  We found that reading at school has declined substantially the last decade (e.g. 22% had read less than one page in 2007, 30% in 2017). An even higher percentage of students don’t read any pages of continuous school texts in grade 9 compared to grade 6, and girls still read more than boys. We also found that the amount of text read as part of the students’ schoolwork out of school (2017) is lower than for text read at school. These patterns are the same for non-fiction as well as for fiction.  

  In the next part of the study we are taking a closer look at the actual reading practices in a selection of these classrooms trying to understand the results. There is also a need for more studies of the amount of text read at school.

 • 2290.
  Vinterek, Monika
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Alerby, Eva
  Luleå Tekniska universitet.
  Erixon, Per-Olof
  Umeå universitet.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University.
  Har Sverige något att lära av de bästa Pisa-länderna?2015In: Dagens Nyheter, ISSN 1101-2447, no 2015-05-13, p. 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2291.
  Vinterek, Monika
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Alerby, Eva
  Luleå Tekniska universitet.
  Erixon, Per-Olof
  Umeå universitet.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University .
  Skolforskning kan lära av japansk fotbollsspelare2015In: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, no 4, p. 78-79Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2292.
  Vinterek, Monika
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Arnqvist, AndersKarlstads universitet.
  Pedagogiskt arbete: Enhet och mångfald2014Collection (editor) (Refereed)
 • 2293.
  Vinterek, Monika
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Donelly, Debra
  University of Newcastle, NSW , Australien.
  Thorp, Robert
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Narrating the nation: Swedish and Australian pre-service history teacher’s conceptualisation of their national history.2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In Australia national history and the teaching thereof continues to be controversial. Concerns over whose history is being taught in schools (Blainey, 1993; Donnelly, 1997), parallels anxieties over what the public knows about their nation’s past (Ashton, Connors, Goodall, Hamilton, & McCarthy, 2000; Ashton & Hamilton, 2007). In Sweden, on the other hand, national history does not have a dominant role in public discourse or research on history education. This lack of attention could, however, also be problematic (Lozic, 2010; Nordgren, 2006).

  Using an open-ended narrative methodology inspired by Canadian researcher Jocelyn Létourneau (2006), the Comparing our Pasts (COP) project aimed to determine and compare what Swedish and Australian pre-service teachers, as an important group when it comes to their future influential position in schools, know, understand, and believe to be important about their countries’ past. This paper reports on the preliminary analysis of the pre-service teachers’ narratives, comparing their perception of the nation as a geographical, cultural, or constitutional entity as well as Swedish and Australian stories of foundation and conquest. Furthermore, the paper examines the way the participants framed their narratives and the lens they used to relate and interpret their respective national histories and their understanding of the nation and the past.

 • 2294.
  Vinterek, Monika
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Donnelly, Debra
  University of Newcastle, Australia.
  Thorp, Robert
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Tell us about your nation’s past: Swedish and Australian preservice history teachers’ conceptualisation of their national history2017In: Yearbook (of the International Society for History Didactics), ISSN 1608-8751, Vol. 38, p. 51-72Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Comparing our Pasts (COP) project aimed to determine what Swedish and Australian pre-service history teachers know, understand and believe to be important about their nations’ past. In this study pre-service history teachers were asked to write a short history of their nation in their own words without using outside sources of information. This article reports on a preliminary analysis of resulting texts, comparing and contrasting their conceptualisations of Sweden and Australia and what aspects of history were manifest in the analysed data. Given that the participant group is situated in two different national contexts, this study aims to analyse how the pre-service teachers’ narratives of the nation can be understood as influenced by the national historical cultures of Sweden and Australia. The results show that the respondents’ narratives expressed both similarities and differences that highlight the pertinence of a historical cultural approach to history education and pre-service history teacher training that may be linked to the differing national historical contexts. These results are then used to argue the importance of an awareness of historicity in order to highlight and stress how our views of and approaches to national history is contextually contingent. This poses a challenge to history teacher training both in Sweden and Australia.

 • 2295.
  Vinterek, Monika
  et al.
  Umeå universitet.
  Helgason, Þorsteinn
  Björnsdottír, Amalia
  History in the Textbooks and the Teachers Who Use Them: A Teachers’ Survey and More.2010In: Opening The Mind or Drawing Boundaries?: History Texts in Nordic Schools, V&R unipress , 2010, p. 99-105Chapter in book (Other academic)
 • 2296.
  Vinterek, Monika
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lindmark, Daniel
  Umeå universitet.
  Forskarskolors bidrag till akademi och skola: Intentioner och erfarenheter2016In: Kulturell reproduktion i skola och nation: En vänbok till Lars Petterson / [ed] Urban Claesson & Dick Åhman, Möklinta: Gidlunds förlag, 2016, 1, p. 269-293Chapter in book (Other academic)
 • 2297.
  Vinterek, Monika
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umeå universitet.
  Lindqvist, Gunilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education. Uppsala universitet.
  Fredriksson, Karolina (Author of introduction, etc.)
  Skolverket.
  Att utmana och stimulera barns lärande och utveckling i förskolan: En observationsstudie i fem förskolor2015Report (Other academic)
 • 2298.
  Vinterek, Monika
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umeå universitet.
  Lindqvist, Gunilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education. Uppsala universitet.
  Visualization of Ways to Work with Different Learning Areas in Preschool – A Pilot Study2014Conference paper (Other academic)
 • 2299.
  Vinterek, Monika
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Parks, Robert J.University of Newcastle, Australien.
  History Curriculum, Geschichtsdidaktik, and the Problem of the Nation: Education : Special Issue2012Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  The field of curriculum studies has become increasingly sensitive to the “effects of global flows, transnational connections, and transcultural interactions” and an international dialogue has begun to take shape between the European bildung-influenced tradition of Didaktiks and the Anglo-American psychologised Curriculum Studies tradition. As it stands, the dialogue has concentrated on a comparative analysis of the traditions at the level of general curriculum theory or Allgemeine Didaktik and has rarely, if ever, drilled down into an area of subject-specific pedagogy or fachdidaktiks. This special issue seeks to address this directly, by encouraging a dialogue between various regional and national traditions of history education or Geschichtsdidaktik.

 • 2300.
  Vinterek, Monika
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Reynolds, Ruth
  University of Newcastle.
  Yngre elevers kartkunskaper och uppfattningar om olika delar av världen i geografiämnet2016In: SO-undervisning på mellanstadiet: Forskning och praktik / [ed] Maria Olson & Sara Irisdotter Aldenmyr, Lund: Gleerups Utbildning AB, 2016, p. 116-122Chapter in book (Other academic)
43444546474849 2251 - 2300 of 2488
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf