du.sePublications
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 4582
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Andrée, Fredrik
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Lennartsson, Lucas
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Revisorns rekommendation till mindre företag i valet mellan K2 och K32018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: January 1st 2014 a new accounting framework was introduced, known as “K-regelverket”. The framework contains four categories, K1, K2, K3, and K4. Small companies can choose to follow either the K2 or the K3 framework. When choosing between K2 and K3, small companies often request advice from auditors.Purpose: The purpose of this study is to understand and to explain what factors that are influencing the auditor´s recommendations to small companies in their choices between K2 and K3, and to explore and describe the auditor´s role in these choices.Method: The qualitative method of semi-structured interviews has been applied with auditors from PwC, Grant Thornton and LR revision. The study has had a deductive approach.Results: The study shows that the auditor plays a decisive role in the choice between K2 and K3 for small companies. The auditor’s recommendation to small companies in the choice between K2 and K3 is influenced by several factors. The factors identified are the company’s balance sheet items, company’s size, stakeholders, line of business and phase. The company’s balance sheet items and size has the greatest impact on the auditor’s recommendation.

 • 252. Andrén, Lars
  et al.
  Persson, Tomas
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Energy and Environmental Technology.
  Lennermo, Gunnar
  Handbok för kombinerade sol- och biovärmesystem: Teknik - System - Ekonomi2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Handboken beskriver olika solfångarkonstruktioner och solvärmekretsens ingående komponenter och ger en grundlig inblick i ackumulatortankens konstruktion och funktion. I boken finns förslag på systemutformning, olika tekniska lösningar och hur systemen bör styras och regleras. Handboken beskriver i första hand utformning-lösning-styrning av kombinationen sol- och pelletsvärme, men tar även upp solvärme i kombination med vedpannor, värmedrivna vitvaror och värmepumpar. Värmesystem med vattenburen värme är utmärkta att kombinera med solvärme, men det är i de flesta fall enklare att få till bra lösningar vid nyinstallation, än vid komplettering av befintlig anläggning. När solvärme och pelletsvärme ska kombineras finns det många alternativ till systemutformning. Det är viktigt att vattenburna pelletssystem utformas korrekt och kombineras på rätt sätt med solvärme för att komforten ska bli hög och elanvändningen låg. Vattenmantlade pelletskaminer med ett vattenburet värmesystem är extra intressant i kombination med solvärme. När eldningen upphör i samband med att värmebehovet avtar kan solvärmen ta över. En generell slutsats är att konventionella svenska pelletspannor med inbyggd varmvattenberedning inte är lämpliga i kombination med solvärmesystem. Den typen av bränslepannor ger komplicerade systemlösningar, höga värmeförluster och det är svårt att åstadkomma en tillräckligt bra temperaturskiktning i ackumulatortanken om varmvattenberedning sker i pannan. Solvärme för varmvattenberedning kan vara ett enkelt och bra komplement till pelletskaminer som genererar varmluft. För solvärmesystem är det viktigt att kraftig temperaturskiktning erhålls när värmelagret laddas ur. Det betyder att ackumulatortankens (eller varmvattenberedarens) nedre vattenvolym ska kylas ner till temperaturer som ligger nära ingående kallvattentemperatur. Ackumulatortankens mellersta del bör kylas till samma temperatur som radiatorreturen. Vid design av solfångarkretsen måste överhettning och stagnation kunna klaras utan risk för glykolnedbrytning eller andra skador på värmebärare eller rörkrets (och andra komponenter i kretsen). Partiell förångning minskar risken för att glykolen skadas då solfångaren når höga stagnationstemperaturer. Solfångarens glykolblandning tillåts koka (förångas) på ett kontrollerat sätt så att endast ånga blir kvar i solfångaren. Vätskevolymen i solfångaren samlas upp i ett större expansionskärl och systemet återfylls när vätskan kondenserar. Dränerande solfångarsystem med enbart vatten är ett möjligt alternativ till konventionella solfångare. De kräver en större noggrannhet vid installationen, så att sönderfrysning undviks. Dränerande systemlösningar är relativt ovanliga i Sverige. Om solfångaren under senhöst-vinter-tidig vår kan arbeta med att förvärma kallvatten från 10 till 20 ºC erhålls en betydligt bättre verkningsgrad på solfångaren (och framför allt ökar värmeutbytet då drifttimmarna ökar väsentligt) än om radiatorreturen (som i bästa fall ligger på temperaturnivån 30 - 40 ºC) ska förvärmas. Därför bör radiatorreturen placeras en bra bit upp från botten i ackumulatortanken och tappvarmvattnet ska förvärmas i en slinga som börjar i tankens botten. Om det finns ett VVC-system måste systemet anslutas på ett speciellt sätt så att ackumulatortankens temperaturskiktning inte störs. En viktig parameter vid ackumulatortankens utformning är att värmeförlusterna hålls låga. Det är viktigt för att klara tappvarmvattenlasten med solvärme under mulna perioder sommartid (men också för att hålla energianvändningen låg). I moderna hus, där ackumulatortanken i regel placeras i bostaden, blir det en komfortfråga att undvika övertemperaturer i det rum där värmelagret placeras. En bra standard på isoleringen (med minimerade värmeförluster) kräver att det finns ett lufttätt skikt över hela isoleringen som dessutom sluter tätt mot röranslutningar. Ofrivillig självcirkulation i anslutande kretsar som kan kyla av och blanda om ackumulatortankens vattenvolym, bör förhindras med backventiler och nedböjning av rören i isolerskiktet eller direkt utanför tanken.

 • 253.
  Andrén, Sandra
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Man, Nicole
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Uppfattningen av den grafiska designen på teförpackningar: Enkätundersökning och visuell innehållsanalys2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The companies of today all compete to sell the same products and it’s important to stand out. There’s a great variety of packaging in the stores and that’s why graphic design play an important role. This study examines the graphic design of the tea packaging and if graphic design on tea packages has an impact on how consumers perceive the product.

  This study is only focused on tea packages containing tea bags and not loose tea. The focus is on graphic design on the front of the tea package and not the shape of the tea package. The study was implemented with a survey and a visual content analysis. The study aims to find out what it is in the tea packaging graphic design that contributes to how the consumer perceives the product. The results of the survey showed that the brand had a big impact on how consumers perceived the product and its design.

 • 254.
  Angantyr, Anders
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Energy and Environmental Technology.
  Lågenergibyggande i Dalarna mars 20122012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inom ramen för projektet Energi- och miljökompetenscentrum vid Högskolan Dalarna har en kortare studie av lågenergibyggande i Dalarna gjorts. Syftet med rapporten är att ge en sammanställning av det aktuella läget på området i Dalarna.

  Det finns idag ett flertal bygginitiativ, både privata och allmännyttiga, i Dalarna där man ansträngt sig när det gäller energihushållning. En handfull av dessa kommer nog att uppfylla passivhuskraven enligt FEBY, exakt hur många går dock inte att säga pga infomationsbrist och med tanke på osäkerheten i energiberäkningarna.

  En annan slutsats är att medvetenheten om lågenergibyggande på kommunal och allmännyttig nivå är i allmänhet god och att energihushållning är ett område som ges stort fokus vid den nybyggnation som sker.

  När det gäller det privata byggandet av villor så sker det mesta av byggandet enligt hustillverkarnas typspecifikationer. Då tak, grund och ventilationssystem oftast i princip är samma som för passivhus kan det konstateras att egentligen ganska små förändringar i konstruktion och utförande av detta byggande skulle kunna ge hus enligt FEBYs passivhuskrav eller åtminstone minienergihuskrav.

 • 255.
  Angantyr, Anders
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Energy and Environmental Technology.
  Trätorn: Kan det vara något för svensk vindkraft i skogsmiljö?2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inom ramen för projektet Energi- och miljökompetenscentrum vid Högskolan Dalarna har en kortare förstudie kring tekniken som används av Timber Tower GmbH för höga vindkrafttorn i trä gjorts. Huvudsyftet med studien har varit att titta närmare på tekniken och dess potential för svensk landbaserad vindkraft samt utreda vad detta kan innebära för regionen. Trenden för landbaserad vindkraft i skogsmiljö går mot allt högre torn. Skogsmiljön gör att den marknära turbulensen och vindgradienten blir större än över t.ex. hav vilket gör det mer föredelaktigt att använda högre torn. Tekniken som Timber Tower GmbH använder är att bygga tornet på plats med en konisk hålstomme av plana paneler av korslimmat limträ (som annars främst används vid byggnation av höga hus med massivträstomme). Tekniken är skyddad av ett flertal patentansökningar varav minst en är beviljad. Vid en jämförelse mellan trätorn och svetsade ståltorn (som är den dominerande torntekniken idag) kan det konstateras att trätornstekniken är ekonomiskt intressant. Framförallt blir trätornen mer intressanta i jämförelse med ståltornen vi ökande höjder (> 100 m) pga. dess transportfördelar. Vidare bör det nämnas att de torntekniker som används idag vid höjder runt 140 m och högre främst är fackverkstorn i stål och hybridtorn med en hög bas av förspänd betong och övre delen i stål. Då ett typgodkännande av ett vindkraftverk gäller torn och turbin är det i praktiken alltid turbintillverkaren som prissätter och levererar ett komplett vindkraftverk. Med utgångspunkt i regeringens planeringsram för svensk vindkraftutbyggnad (20 TWh/år landbaserad vindkraft 2020) kan dock marknadsvärdet för torn uppskattas till 2-3 miljarder kr/år fram till 2020. För trätorn motsvarar detta en årlig potentiell volym på ca 190 000 m3. Slutsatsen i denna korta studie är att det är tekniskt möjligt att designa ett trätorn i rimliga dimensioner för en 2-3 MW turbin med navhöjd ca 140 m och att detta sannolikt även är ekonomiskt intressant. Då ett trätorn blir något lättare än motsvarande ståltorn går det åt mindre energi för att göra ett trätorn. Hur mycket mindre är dock osäkert pga. den stora spridningen i siffror för energiåtgång för stålproduktion och i praktiken blir skillnaden även leverantörsberoende. Eftersom andelen förnyelsebar energi är betydligt större vid tillverkningen av materialet för trätornen kommer trätornet att ge en betydande sänkning på utsläppt CO2e/kWhel jämfört med motsvarande verk med ståltorn. Ett annat argument för trätorn är förenklade transporter jämfört med t.ex. svetsade ståltorn eller hybridtorn med prefabricerade betongelement. Om tekniken etableras kan det i förlängningen leda till en regional påverkan i form av ökat lokalt innehåll i vindkraftprojekten t.ex. genom ökade råvaruleveranser (eg. sågat och torkat virke), lokal produktion av korslimmat limträ eller exempelvis bildande av specialiserade montagefirmor. Det största hindret för tekniken just nu är dess marknadsintroduktion och acceptans samt typgodkännande tillsammans med en för svensk marknad intressant turbinleverantör. För att få acceptans för tekniken krävs byggande och utvärdering av minst ett verk med trätorn. En intressant storlek för marknaden är en 2-3 MW turbin med navhöjd ca 140 m. Ett sådant verk skulle i så fall få det högsta vindkrafttornet i Sverige och sannolikt det högsta vindkrafttornet i trä i världen. Byggandet av ett första verk med trätorn skulle sannolikt även kräva ett behov av stödfinansiering för att täcka en projektörs ökade risk. Då flera vindkraftetableringar i regionen uppvisar goda produktionsresultat (med Tavelberget som gott exempel) visar det att regionen är intressant för introduktion och utvärdering av ny teknologi.

 • 256. Ankarhem, Mattias
  et al.
  Daunfeldt, Sven-Olov
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Economics.
  Quoreshi, Shahiduzzaman
  Rudholm, Niklas
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Economics.
  Do Regional Investment Grants Improve Firm Performance?: Evidence from Sweden2010In: Technology and Investment, ISSN 2150-4059, Vol. 1, no 3, p. 221-227Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The effect of Swedish regional investment grants during 1990-1999 on firm performance, in terms of returns on equity and number of employees, were studied using a propensity-score matching-method to control for sample selection. Firms that received grants did not perform better in terms of returns on equity when compared to matched firms in the control group. In most years, recipient firms also did not hire more employees. The results thus cast doubt on the use of regional investment grants as a general policy instrument to improve firm performance.

 • 257.
  Anna, Klerby
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Economics.
  Osika, Ingrid
  Intersektionalitet och psykosomatik: Sociala positioners roll i relation till psykisk ohälsa2013In: Psykosomatik i teori och praktik / [ed] Walter Osika, Lund: Studentlitteratur AB, 2013, 1, p. 59-80Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det här kapitlet handlar om hur kön och andra sociala kategorier som t.ex. klass, ålder, etnicitet, religiös tillhörighet och sexualitet, påverkar processerna som skapar psykosomatiska problem, liksom för vägen till tillfrisknande. De nu mest tongivande teorierna beskrivs, liksom de specifika utmaningar forskare inom detta område möter, samt framtida forsknings- och utvecklingsområden. Exempelvis saknas konsensus för hur psykosomatiska tillstånd ska dokumenteras och klassificeras vilket medför svårigheter i att beräkna förekomsten av tillstånden, och därmed även att exempelvis göra hälsoekonomiska analyser. Vi som skriver detta kapitel är nationalekonomer och hoppas att du som läsare kan se vårt tvärvetenskapliga synsätt som en möjlighet att berika och utveckla medicinsk diagnostik, klinisk tillämpning och forskning.

 • 258.
  Anna, Klerby
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Economics.
  Osika, Ingrid
  Jämställdhetsintegrering av offentliga budgetar2011In: Jämställdhet i verksamhetsutveckling / [ed] Kristina Lindholm, Lund: Studentlitteratur AB, 2011, p. 95-114Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det saknas ofta ett genusperspektiv när man ska fördela samhälleliga resurser och besluta om investeringar. En viktig fråga är därför hur vi kan integrera ett genusperspektiv när vi synar samhällsekonomin och de offentliga budgetarna. I detta kapitel kommer vi att ge exempel på hur en verksamhet kan genomföra genusmedvetna budgetanalyser. Vår budgetanalys bygger på insamlad statistik från två förvaltningar i Botkyrka kommun under 2008, 2009 och 2010. Det är omsorg- och serviceinsatser till äldre samt kultur- och fritidsverksamhet. Förutom att beskriva analysens olika steg visar vi vilka resultaten kan bli och hur man kan tänka kring förändring av den ojämställdhet som framkommer.

 • 259. Annerberg, A
  et al.
  Lindegårdh, Niklas
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Chemical Engineering.
  Blessborn, Daniel
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Chemical Engineering.
  Bergqvist, Yngve
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Chemical Engineering.
  White, N
  A bioanalytical method using automated solid-phase extraction and LC-UV for the simultaneous determination of lumefantrine and its desbutyl metabolite in plasma2004In: PBA, Florens, Italien, 2004Conference paper (Other academic)
 • 260.
  Annisius, Daniel Chandrachur
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Tourism Studies.
  Managing Seasonality in Tourism: Challenges and Opportunities for the Tourism Industry in Húsavík, Iceland2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Seasonality is a common phenomenon in the tourism industry around the world. Húsavík, a town on the northern coast of Iceland, has experienced tremendous growth in tourism in recent years and is sometimes recognised as the „Whale Watching Capital of Europe‟. However, Húsavík faces extreme seasonality with high demand mainly during the summer months and limited or no demand at other times of the year. As is emphasised in the tourism literature and widely in practice, seasonality is frequently seen as a problem for the tourism industry which has to be tackled. Academic research has never before been done on seasonality in Húsavík and the aim of this thesis is to understand the nature of seasonality within the tourism industry in Húsavík and discover potential ways to reduce seasonality in Húsavík tourism. In order to fulfil the aim, qualitative semi-structured interviews were undertaken with six tourism managers in Húsavík to investigate their perceptions of seasonality and if and how it could be managed. The results confirmed that the peripheral location of the destination stimulates seasonality and it poses major economic challenges for tourism businesses in Húsavík. Managers would prefer a longer tourism season. Several recommendations were provided for how to reduce seasonality such as develop other attractions than whale watching, improve accessibility, focus marketing on seasons outside the summer, and offer winter packages for foreign and domestic tourists.

 • 261.
  Anrog, Oscar
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  El Malla, Rodi
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Relationen mellan sportagent och fotbollsspelare ur en fotbollsspelares perspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to investigate how the relationship between a football player and a sports agent function and look like in Sweden and how it possibly could be improved. The relationship between a football player and a sports agent is a central and important part in the world of football, a part which does not get the right amount of attention. Previous research in this field is also difficult to access, which is why this study is made. The study is of a qualitative nature in which semi-structured interviews were designed to obtain empirical data material. The relationship between said parties is based on a mutual trust where the sports agent’s purpose is to handle the administrative matters as contract negotiations, while the football player’s main focus is to perform in his sport/football games. The power in the relationship is relatively evenly distributed. The sports agent has a central role regarding the administrative matters, on the other hand it is the football player who makes the final decision because it can have an impact on his life and career.  Conflicts of interest are something that can arise in the relationship between the football player and the sports agent, a conflict of interest which could be based on various reasons, such as financial conflicts or conflicts based on a lack of time and availability for their client (football player) because of the number of clients that the sports agent represents. In order to possibly improve the relationship between the football player and the sports agent, relationship marketing and its basic concept can be applicable. A concept that implies that one party involves the other and has the other partner in mind in the event of situations and where it’s an even distribution of the decision making in the relationship.

 • 262.
  Antonsson, Victoria
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Enberg, Terese
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Arbetsmiljö: Med fokus ur ett könsperspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To achieve a good work environment, the employer and the employee jointly cooperate under the Work Environment Act. This study has been performed in an industrial company with a view to examining the working environment and occupational injuries differs between men and women. In order to achieve a credible and reliable result, three different methods were used, such as interviews, participant observation and information from the company's IA system. The result shows that there are equally large differences between women and men today as it did a few years ago. Something else that was discovered was that there are many unreported when it comes to reporting the safety conversations, incidents and accidents in the company's IA sys-tem. After analyzing the collected empirical material was concluded that women do not get injuries easily than men, but it depends on the culture, norms and values in the industry. The company is working in the right way in terms of safety, equipment, ergonomics and more, still short right up to the employees. Culture, norms and values affect both working conditions and working environment, and for the success of their work environment, the company must be able to turn this around.

 • 263.
  Anåker, Sara
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Bergqvist, Thomas
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  När behövs HR?: En kvalitativ studie om när HR-funktionen kan behövas inom organisationer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study has the purpose of examining if there is an answer to the question

  When is HR needed? The material in this study is based on five semi-structured interviews and two group interviews with people which are working with HR-related duties within small and medium-sized organizations in Dalarna county. The theoretical frame of reference in this study discusses the following areas: HR/HRM, strategic HRM, HR in small and medium-sized organizations, leadership, communication and Employer Brand. The reasoning behind choosing several different areas is that the main area of the study looks to be relatively unexplored, thus is the theoretical frame of reference shaped out of areas which are considered to have an impact on the question When is HR needed? The result of this study shows that there probably is no concrete answer to this question. What the results do show is that there are several areas which have an impact on the question and which are recurrent with all the interviewed organizations. These are: economics, communication, support from outside the company, stress on managers with a particular focus on labor law, and the organizations’ capacity to attract workforce. The result of the study has ultimately been compiled into a model which has the purpose of functioning as a form of checklist that organizations can use to help them appraise if they should consider establishing an HR-function.

 • 264.
  Apollonio, Marco
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Tourism Studies.
  Henriksson, Erik
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Tourism Studies.
  Social and economic evaluation of a rural tourism event: The case of Rättvik’s Classic Car Week, Sweden2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper focuses on the evaluation of a rural event, both from a social perspective evaluating the event and the tourist and visitors it attracts and from an economic perspective. Given the modern situation of rural destinations and its shifting economy, the importance of turning towards event tourism becomes paramount. The research presents the case of the Classic Car Week, a rural festival held during week 31 in Rättvik, in the region of Dalarna, Sweden. The study is based on surveys collected during the 2016 edition. The authors analyzed the data and extrapolated statistical information to gather knowledge on the average visitor and its interests. The social focused tourism and event section of the research revolves around Crompton’s instrument of motivator measurement to establish the pull factors which attract visitors to the event. This is done by analyzing their expectation, satisfaction and decision-making. The economic analysis of the study presents the calculations made by the authors on the total estimat accomodation expenses based on guest nights in Rättvik (35000) during week leading up to the event and during CCW, week 30 and 31. A estimated max and minimum senario was made were the calculated max accomodation expenses was 7 031 793 SEK while the minimum was estimated to 4 714 177 SEK. Similarly, a max and min scenario was also calculated on the estimated total daily expenses, resulting in a max approximation of 7 087 107 and a min of 4 746 521. Together the estimated max and min accommodation and daily expenses was summed to create a max and min scenario of the total spending in the area. With a max scenario of 14 118 900 SEK and a minimum scenario of 9 460 698 SEK. Illustrating a part of the economical impact that he municipality receives as a direct result of the event.

 • 265.
  Appelgren, Linnéa
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Oldhammer, Elina
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Barnbok om AST – Autismspektrumtillstånd: Processen bakom skapandet av en informativ barnbok2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today you can read a lot about Autism spectrum disorder, but most of the

  literature is for the people that already have the diagnosis or the people around

  them and some of the books come from people who have the diagnosis

  themselves. What we think is missing on the market today is a book for children

  who meet people with ASD in everyday life. Therefore we created a children’s

  book about ASD. We believe it’s important for children without knowledge to

  understand their classmates with ASD. In an educational way they should be

  able to read and understand what it means to have ASD.

  A background study was made to gain a better understanding of ASD and how

  to write a children’s book. A survey was also made to find out people’s general

  perception and knowledge about ASD. After the background study we designed

  a children’s book for children in the age of 7–9 years.

  To test our bookprototype we met class 3A and 3B of Hälsinggårdsskolan in

  Falun. They got to read the book and afterwards they answered questions about

  what they learned and thought about the book.

  The test of our bookprototype showed that the audience appreciated the book

  and that they learned and had a better understanding of people with ASD.

 • 266.
  Aprille, Marcello
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Energy and Environmental Technology.
  Simulation Study of an Innovative Solar Absorption Refrigeration System2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  The awareness of the environmental problem along with an ever increasing demand for comfort cooling and refrigeration has brought a strong interest in new concepts of refrigeration technologies. By combining solar energy and absorption cooling, solar absorption refrigeration can offer a sound alternative to electrically driven vapour compression refrigeration. In this work, a simulation study of an innovative solar absorption refrigeration system is conducted. The system is intended for refrigeration at 5°C in warm and hot climates (South Europe and North Africa) and is composed of: medium temperature collector, single effect water ammonia absorption chiller and ice-encapsulated cold thermal storage. This configuration is justified by the high temperature difference between the chilled refrigerant temperature, about –5 °C, and the ambient temperature, which could exceed 30 °C. In these conditions, the absorption chiller must be driven by a medium temperature collector. Moreover, the proposed chiller can be air-cooled, thus not making use of a bulky and expensive heat rejection system. Several simulations are conducted in order to investigate the system behaviour at different values of solar fraction and at three different locations: Rome, Tunis and Cairo. Also, two different medium temperature collectors are compared, a Fresnel linear reflector and a parabolic trough. The simulations are made with TRNSYS. User-defined TRNSYS types are made in order to characterise the absorption chiller and the cold thermal storage. The absorption chiller type makes use of performance data made available by the manufacturer and the cold storage type is modelled like a stack of uniform temperature layers of ice capsules surrounded by refrigerant. The mathematical model makes use of experimental equations, derived from literature, in order to represent the heat exchanged between refrigerant and ice capsules during ice to water and water to ice phase transition. The simulations have revealed a strong impact of the adopted control strategy on the system overall performance. Due to limitations in the maximum reachable solar loop fluid temperature, 300 °C, and the minimum reachable refrigerant temperature, -20 °C, two major problems are encountered: chiller part-load functioning, which occurs any time refrigerant temperature approaches –20° C, and loss of available solar radiation, which occurs anytime the collector mirrors are set out of focus in order to maintain the solar loop fluid temperature below 300 ° C. According to the simulation results, with a chiller rate capacity of 13 kW and a load peak power of about 6 kW the system has proved to work with reasonable values of collector area and storage volume at 100% SF and at any of the selected locations. About 70 m2 of Fresnel collector area and 4 m3 of storage tank are necessary to cover the load year round. The parabolic trough would require less area, about 40 m2, but would cost more on the basis of the projected costs of the two solutions. Savings in both solar field area and cold storage volume are possible when using an auxiliary heater series connected to the collector in the solar loop. At 90% solar fraction, the system would require 70% of the collector area and 50% of the storage volume as calculated for 100% solar fraction. A simple economic analysis shows that the here presented concept has a good economical potential when compared to an equivalent PV-electrical vapour compression solution. The overall system performance is higher with a PV based system, due to the high electrical COP of vapour compression chiller. However, the collector-absorption solution is more economical due to the cost of the solar field, which is lower than the cost of PV panels in its PV based counterpart.

 • 267.
  Araujo Lopes, Duarte
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Energy and Environmental Technology.
  Evaluation of two solar cooling systems (Absorption and Adsorption) in a Commercial Building2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  This work presents an experimental study about the influence of operation conditions on the performance parameters of two solar cooling machines, one using adsorption technology (FROST) and the other absorption technology (ROTARTICA). The study was made in cooperation with PROTECMA, an Environmental and Energy Company located at Gijón, Spain. PROTECMA is a business partner of PROFACTOR, an Austrian company which together with CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) and INDUTHERM Ingeniería e Instalaciones have developed an adsorption chiller prototype (FROST), under the auspices of the research project SOCOLD. FROST is a cost effective small sized (5 kW) solar cooling system for food conservation based on adsorption technology working jointly with a new high temperature (120°C) solar Compound Parabolic Collectors (CPC). ROTARTICA is also a small sized (4.5 kW) solar cooling system for air-conditioning (AC) based on absorption technology. The cooling machines were installed in the commercial building of the Meat Asociación of Asturias, a partnership of PROTECMA, at the village of Noreña, Spain. The thesis includes a state of the art of thermally driven cooling technologies as well as an explanation of the FROST and ROTARTICA technologies. In spite of all the operative limitations imposed to the practical work, it was possible to obtain a few experimental results with FROST machine, which are presented and discussed. Finally, and in accordance with some of the technical problems detected, several tasks for future work developments are proposed.

 • 268.
  Areflykt, Lucas
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Economics.
  Nilsson, Fredrik
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Economics.
  Löne – och sysselsättningseffekter genererade av återinförandet av ROT-avdraget 2008: En undersökning av svenska aktiebolag med Difference-in-Difference metod2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to analyze the possible wage and employment effects generated by the reintroduction of the ROT-deduction in 2008. The reintroduction was seen as a permanent measure, and the aim was to counteract undeclared work and to stimulate and increase the building in Sweden. With this paper, we want to evaluate the wage and employment effects that the ROT-deduction contributed to in Swedish construction companies, more specifically limited companies in the ROT industry. A difference-in-difference method will be used to analyze data collected from limited companies in Sweden, aggregated to industry level. Aggregation is made for our results to be directly comparable to previous studies, and to not exclude the effect caused by new companies in the ROT-industry that may have started due to the reform. The difference-in-difference method involves that a treated group consisting of the construction industries affected by the introduction of the ROT-deduction is compared to a control group consisting of other industries before and after the reform. Our results show that the average wage per employee is not affected by the reform, while the reform has increased the average number of employees in the ROT-industry.

 • 269.
  Arguello, Nicolay
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Energy Technology.
  Iñiguez, Enric
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Energy Technology.
  Renewable Energy Emergency Microgrid Optimization in Ludvika2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the community of Ludvika, a Renewable Energy Emergency Microgrid (REEM) has been defined to provide back-up power during crisis situations. An Energy Storage System (ESS) was designed to support the main loads of the Microgrid in the first working hours. Additionally, the ESS will start-up the hydro power station, which will replace the power supply from the battery after the set-up period. However, the necessity of understanding the operation of the major components, such as the photovoltaic (PV) system and the ESS, of the REEM in normal conditions is imperative.

  This study analyses a variety of scenarios to evaluate how the renewable energy of an isolated system can be managed. Alternatives for increasing self-consumption of PV power and reduce feed-in power in the REEM are investigated. All the solutions consider the complete system design and an additional economic analysis for supporting the decision-making. The results show that selling the energy to the grid is the best economic solution, followed by the distribution of energy. However, the difference of 0.5 % in the total net present cost (TNPC) makes the distribution system, including the ESS, an option to be considered. In the upcoming years, changes on the amount of energy produced by the PV system or increasing the battery capacity usage in normal operation can become more feasible.

 • 270.
  Argårds, Andreas
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Mechanical Engineering.
  Kartläggning av ytjämnheten efter kallvalsning för olika kallvalsade kvalitéer samt trimvalsningens påverkan på ytjämnheten2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att kartlägga ytjämnheten på stålbanden efter kallvalsning samt hur den erhålla ytjämnheten påverkas av trimvalsningen. Detta för att undersöka om det är möjligt att minska ner användandet av någon valsyta i Tandemverket vid SSAB Borlänge. Genom att mäta ytjämnheten på stålband av olika kallvalsade kvalitéer efter kallvalsning och trimvalsning, mäta ytråheten på texturerade valsar före och efter användning samt genomföra test med nya ytkombinationer har ett antal resultat genererats. Två test där Docol 200 band som skulle levereras med bandyta 23 valsades med en grövre yta i Tandem (valsyta 48 istället för 34) än vad som är brukligt och sedan trimvalsades med ordinarie valsyta visade att det är möjligt att klara kraven på Ra-värde för bandyta 23 även på band som kallvalsats med en grövre valsyta än i vanliga fall. Dock är det inte säkerställt att kraven för yta 23 alltid kan uppnås på band kallvalsade med grövre valsyta. Trimvalsning med valsyta 57 i den kontinuerliga glödgningslinjen har ingen betydande påverkan på ytjämnheten för Docol 600 & 800 DP, dock påverkar den ytan för Docol 200 eftersom att dessa band har mindre spridning i Ra-värde efter trimvalsning jämfört med innan. Trimvalsning med valsyta 57 höjer toppantalet på bandens yta. Band av en högre hållfasthetsklass får lägre Ra-värde jämfört mot mjukare stålsorter. Band med stor tjockleksreduktion i Tandem får lägre Ra-värde, detta gäller speciellt Docol 200 där trenden är tydligast. Ra-värdet på de texturerade valsarna i Tandem sjunker mycket i början när de används, test har visat att redan under kalibreringen kan Ra-värdet minska med 0,8 µm – 1,3 µm.

 • 271.
  Argårds, Mattias
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Construction.
  Analys av lägenhetsskiljande bjälklag: Fallstudie av produktion av flerbostadshus i Sälenfjällen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In construction of apartments several parameters determines the choice of production method. Costs and production time for the various operations are two important parts , As early as the planning stage it is important to have a clear picture of the different solutions' and its prerequisites to simplify the choice of production method.

  For new construction projects in Sälenfjällen the tight production times makes it important to know whether any solution could involve considerable delays in production time. On the other hand faster construction methods may also lead to higher costs.

  The thesis has been limited to four different floor constructions which are Finjas “Combi bjälklag”, “plattbärlag”, cross laminated timber and Dala cements “Daladekk”. The calculation has been linked to a reference building in Sälenfjällen and a supposed new production of four similar buildings.

  With the help of the structural design calculations were carried out to estimate the costs each approach brings, it also performed one simple analysis of the time spent.

  The result shows that it is best economical to build with "plattbärlag", followed by cross laminated timber. At the same time plattbärlaget and its construction has a risk for delayed production times, which mean it may be advantageous to chose the solution with cross laminated timber.

 • 272.
  Arnberg, Jerker
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Electrical Engineering.
  Zigbee för längre avstånd2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I dag går utvecklingen av trådlösa nätverk snabbt framåt. Zigbee är en helt ny teknik som bygger på IEEE 802-15-4 standarden. Zigbee utvecklades av the Zigbee Alliance som består av en rad stora elektronikföretag. Zigbee är en teknik som inriktar sig på låg energiförbrukning och låg kostnad. Tekniken är tänkt att användas för att ställa in och läsa av sensorer av olika slag. Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete som går ut på att utreda om Zigbee tekniken kan användas för lite längre avstånd. Arbetet resulterade i två demoapplikationer för ett enkel zigbee system, och färdigskriven kod för en möjlighet att använda Zigbee för länge avstånd.

 • 273.
  Arnestål, Ronja
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Grafisk identitet –Phan Antik2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  he company Phan Antik is dealing with antiques from the Middle Ages until the mid 19th century, mainly original furniture. The business owner is well established in the industry, has good knowledge of the area and good customer contacts, which is important in order to succeed. However, Phan Antik lacks a graphic identity and the need for it is available to reach more customers. At present, customers are mainly players in the wholesale sector and in the future, the company wants to reach out to more private individuals in both Sweden and internationally, via website and social media. A graphical identity is needed to create a coherent unified image of the company outward.This report addresses the issues:•       How should the company do to communicate with a graphic identity to its current and prospective customers?•       How can the time period Phan Antik deal with in the graphic identity? Was there any characteristic for the period of the Middle Ages to the 19th century? Special fonts or colors used?•       How should the graphic identity be applied to material?Through literature studies, fact-finding, analysis and interviews, a result was obtained that led to a graphic identity.A graphic identity containing a graphic profile with logo, corporate brand, fonts and colors was created on the basis of knowledge. The graphic identity was then applied practically on printed matter and on a web page mockup.

 • 274.
  Aronsson, Linda
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Negativa förändringar på en arbetsplats: En studie i hur man hanterar införandet av en organisationsförändring som inte gillas av medarbetarna2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The background to the study is based on a demonstration by Union representatives, in Borlänge in 2013. They were demonstrating against changes in working hours in the social sector in Borlänge municipality. One of the affected groups were employees of dementia the accommodation Hessegården. The protesters were not satisfied with the decision because they considered that the working hours would be worse for them.

  The aim of the study was to find out how employees and their work is affected by such a decision and highlight the aspects which may hinder or help for this issue.

  Method: I chose to carry out the study through a case study and using a qualitative method and hence the use of interviews, semi-structured interviews from some of the employees at Hessegården. Data and theory gathered through literature and previous research.

  The results showed that the majority of people did not like the change in working hours and that they felt that their work has become a bit more difficult and stressful after the introduction of the change. It was also mixed views on how the information about the change to and how the boss handled the situation.

  Conclusion: the interviews and the study showed that employees were negatively affected by the introduction of the new working hours. Both at their workplace, in their work, and in his spare time in his everyday life. Family and friends were affected by it were working more shifts and the residents were affected by stress and insecurity in their everyday lives.

 • 275.
  Arpi Ekblom, Björn
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Göransson, Ulla
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Standardisation of the Selling Process in Franchising: A Take on Sales Funnel Management2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper addresses the two opposing extremes of standardisation in franchising and the

  dynamics of sales in search of a juncture point in order to reduce franchisees’ uncertainties in

  sales and improve sales performance. A conceptual framework is developed based on both

  theory and practice in order to investigate the sales process of a specific franchise network. The

  research is conducted over a period of six weeks in form of a customised sales report

  considering the sales funnel concept and performance indicators along the sales process. The

  received quantitative data is analysed through descriptive statistics and logistic regressions in

  respect to what variations in the sales process can be discovered and what practices yield higher

  performance. The results indicate an advantage of a prioritisation guideline regarding the

  activities and choices to make as a salesperson over strict standardisation. Defining the sales

  funnel plus engaging in the process of monitoring sales in itself has proven to be a way of

  reducing uncertainty as the franchisor and franchisees alike inherently gain a greater

  understanding of the process. The extended knowledge gained from this research allowed for

  both practical as well as theoretical implications and expands the knowledge on standardisation

  of sales and the appropriateness of the sales funnel and its management for dealing with the

  dilemma between standardisation and flexibility of sales in franchising contexts.

 • 276.
  Arping, Anna
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Reimer, Klara
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  “I det här yrket behöver man vara tolerant”: En triangulering om sjuksköterskors erfarenheter avsexuella trakasserier och organisatoriskt arbete.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The interest in conducting the study was raised in the autumn of 2017 when the

  #metoo

  movement spread on social media and a large number of individuals witnessed their

  vulnerability to sexual harassment at their workplaces. The movement certifies sexual

  harassment in a number of industries, where our interest was raised to investigate the nurse's

  experiences of sexual harassment.

  Past studies that constitute the research front are focused on the individual and the individual

  consequences of sexual harassment. The knowledge gap that was identified was how

  organizations are affected by the occurrence of sexual harassment as well as how they can carry

  out preventive and remedial work on the issue. The purpose of the study is therefore to highlight

  the occurrence and the consequences of sexual harassment. One purpose is to explain how the

  organization works with issues related to sexual harassment. To answer the purpose of the study

  theories describing the definition of the concept of sexual harassment, individual- and

  organization effects, power, culture of silence, organizational culture and employer

  responsibility is all brought up.

  The data collection of the study is based on a triangulation using a quantitative web-based

  survey as well as qualitative semi-structured interviews. A demarcation has been made to

  female nurses employed in an organization in central Sweden.

  The results of the study shows that sexual harassment occurs at the workplace and that there is

  a culture of silence about the subject where the asked employees do not know where to turn to

  tell their experiences. Employees also show great unknowledge about the organization's policy,

  action plan and what support they are entitled to receive. The results of the collected data have

  been analyzed using the theoretical reference framework and concentrated on four main areas

  that are also discussed. The main areas are where to drawn boundaries, culture of silence,

  organizational culture and organizational work.

 • 277.
  Arsianovich-Klaiber, Katsiaryna
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Tourism Studies.
  There is no “bad” publicity: The case study of Kazakhstan and Borat the movie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 278.
  Artursson Wissa, Ulrika
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  En beskrivning av manuellt test: Svagheter och styrkor med och utan stöd av ett testverktyg2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Test is an area in system development. Test can be performed manually or automated. Test activities can be supported by Word documents and Excel sheets for documenting and executing test cases and as well for follow up, but there are also new test tools designed to support and facilitate the testing process and the activities of the test. This study has described manual test and identified strengths and weaknesses of manual testing with a testing tool called Microsoft Test Manager (MTM) and of manual testing using test cases and test log templates developed by the testers at Sogeti. The result that emerged from the problem and strength analysis and the analysis of literature studies and firsthand experiences (in terms of creating, documenting and executing test cases) addresses the issue of the following weaknesses and strengths. Strengths of the test tool is that it contains needed functionality all in one place and it is available when needed without having to open up other programs which saves many steps of activity. Strengths with test without the support of test tools is mainly that it is easy to learn and gives a good overview, easy to format text as desired and flexible to changes during execution of a test case. Weaknesses in test with the support of test tools include that it is difficult to get a good overview of the entire test case, that it is not possible to format the text in the test steps. It is as well not possible to modify the test steps during execution. It is also difficult to use some of the test design techniques of TMap, for example a checklist, when using the test tool MTM. Weaknesses with test without the support of the testing tool MTM is that the tester gets many more steps of activities to do compared to doing the same activities with the support of the testing tool MTM. There is more to remember because the documents the tester use are not directly linked. Altogether the strengths of the test tool stands out when it comes to supporting the testing process.

 • 279.
  Artursson Wissa, Ulrika
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  Avdic, Anders
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  Flexible study pace, mental disabilities and e-Learning: Perceived problems and opportunities2017In: Proceedings of 16th European Conference on e-Learning, Porto, Portugal, October 26-27 2017. / [ed] Anabela Mesquita & Paula Peres, Reading, UK, 2017, p. 527-534Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Flexible study pace distant courses provide opportunities for students with disabilities to attend courses in higher educations as opposed to campus courses with fixed schedules. At least that is what we believe. This study investigates how mentally disabled students perceive taking distant courses with flexible pace and also how their teachers perceive opportunities and challenges. Flexible pace means here distant courses where students can start when they like and keep the pace they prefer. The courses in question are part of a two year program of eService Development at Dalarna University in Sweden. The program was launched in 2006 and admits ca 50-80 students each semester. Many of the students are unable to take campus courses of various reasons such as living far from universities, working daytime, etc. We sent out questionnaires to students with disabilities and to teachers asking them semi structured questions about perceived challenges and opportunities regarding the studies. The students had mental disabilities such as Dyslexia, ADHD, Asperger syndrome, Chronic Fatigue Syndrome, and Social Phobia. The answers have been analyzed qualitatively by categorizing the answers firstly in groups of challenges and opportunities and further on in sub categories. Our finding shows that the flexible aspect is especially important to students as it gives them the opportunity to adjust their studying practices to their disabilities. Our conclusions are that the flexible study pace approach (FreeStartFreePace) is suitable for students with nonlinear work. It is also useful for students with mental disabilities who could have a problem adapting to schedules and conforming procedures.

 • 280.
  Arvidsson, Maria
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Perander, Julia
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Gerillakampanjer – karakteristika och reklambyråns arbetssätt: En djupintervjuundersökning med särskilt fokus på visuella gerillakampanjer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to identify the advertising agencies considered characteristics of guerrilla campaigns and agencies' working process on guerrilla campaigns, with the particular focus on the visual guerrilla campaigns, using semi-structured interviews.Five semi-structured in-depth interviews were conducted. Respondents were selected strategically.The results showed distinct characteristics of guerrilla campaigns. Based on these, the following definition were conducted: a guerrilla campaign is characterised by the lack of bought media exposure, a creative, often situational and environmentally adapted design, that without assistance from other sales promotions produce high interest or attention relative to the utilized budget, in order to create a deeper relationship with the recipient.The working methods of a visual guerrilla campaign and a regular guerrilla campaign do not differ remarkably from a traditional campaign. The study also showed that the spread of a guerrilla campaign was important for its effectiveness.

 • 281.
  Arvidsson, Sara
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Economics.
  Bagdadi, Omar
  Nilsson, Jan-Erik
  Intelligenta försäkringar för person- och lastbilar2006Report (Other academic)
 • 282.
  Arvidsson, Sara
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Economics.
  Nilsson, Jan-Eric
  Smarta försäkringar ger färre trafikolyckor2006In: Ekonomisk debatt, ISSN 0345-2646, no 6, p. 6-17Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  För att uppnå högt ställda trafiksäkerhetsmål måste trafikanterna förmås att sänka hastigheten. Artikeln argumenterar för att smarta försäkringspremier som belönar dem som kör trafiksäkert kan bli ett viktigt instrument för detta ändamål. Försäkringsbolagen blir därmed samhällets agenter i kampen för att successivt minska antalet olyckor.

 • 283.
  Ashraf, Ali Junaid
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Electrical Engineering.
  DC Motor Speed Control via Fuzzy / Pole Placement / PI Controller2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report presents a new way of control engineering. Dc motor speed controlled by three controllers PID, pole placement and Fuzzy controller and discusses the advantages and disadvantages of each controller for different conditions under loaded and unloaded scenarios using software Matlab. The brushless series wound Dc motor is very popular in industrial application and control systems because of the high torque density, high efficiency and small size. First suitable equations are developed for DC motor. PID controller is developed and tuned in order to get faster step response. The simulation results of PID controller provide very good results and the controller is further tuned in order to decrease its overshoot error which is common in PID controllers. Further it is purposed that in industrial environment these controllers are better than others controllers as PID controllers are easy to tuned and cheap. Pole placement controller is the best example of control engineering. An addition of integrator reduced the noise disturbances in pole placement controller and this makes it a good choice for industrial applications. The fuzzy controller is introduce with a DC chopper to make the DC motor speed control smooth and almost no steady state error is observed. Another advantage is achieved in fuzzy controller that the simulations of three different controllers are compared and concluded from the results that Fuzzy controller outperforms to PID controller in terms of steady state error and smooth step response. While Pole placement controller have no comparison in terms of controls because designer can change the step response according to nature of control systems, so this controller provide wide range of control over a system. Poles location change the step response in a sense that if poles are near to origin then step response of motor is fast. Finally a GUI of these three controllers are developed which allow the user to select any controller and change its parameters according to the situation.

 • 284.
  Asiimwe, Edgar Napoleon
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  Opinions of social web users on privacy and online DAM2010In: Journal of Digital Asset Management, ISSN 1743-6540, Vol. 6, no 6, p. 312-318Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The web today hosts thousands of web user profiles. These profiles contain information, which is sensitive – a reason why the information is protected from illegal use by privacy policies. This kind of information is at times referred to as online digital assets. Online digital assets are either hosted on private or government websites and online systems depending on where users are registered. There is a possibility that after death or impairment of a user, the confidentiality of online digital assets may be compromised due to absence of ownership and weak legal policies. This may result into privacy infringement of the owner, that is, the deceased or the impaired as well as other people related to the affected user such as those that have had sensitive conversations with him or her. Using Facebook as a case study, this research examined social web users’ opinions on privacy and online digital assets management (DAM) after death or impairment of a user. The study used an online questionnaire to collect opinions from 22 Facebook users. Results show that the majority of respondents consider privacy and online DAM to be important issues. On the other hand, other Facebook users think that privacy in social networking websites is a mere illusion. There are also users who are not familiar with the concept of DAM and do not have any means of managing their assets in case of impairment or death.

 • 285.
  Asiimwe, Edgar Napoleon
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems. Örebro University.
  Grönlund, Åke
  Örebro university.
  E-waste management in East African community2012In: Handbook of Research on E-Government in Emerging Economies: Adoption, E-Participation, and Legal Frameworks / [ed] Kelvin Joseph Bwalya; Saul F.C. Zulu, IGI Global, 2012, p. 307-327Chapter in book (Refereed)
 • 286.
  Asiimwe, Edgar Napoleon
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems. Örebro university.
  Grönlund, Åke
  Örebro universitet.
  MLCMS actual use, perceived use, and experiences of use2015In: ijEDict - International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology, ISSN 1814-0556, E-ISSN 1814-0556, Vol. 11, no 1, p. 101-121, article id 1931Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Mobile learning involves use of mobile devices to participate in learning activities. Most elearning activities are available to participants through learning systems such as learning content management systems (LCMS). Due to certain challenges, LCMS are not equally accessible on all mobile devices. This study investigates actual use, perceived usefulness and user experiences of LCMS use on mobile phones at Makerere University in Uganda. The study identifies challenges pertaining to use and discusses how to improve LCMS use on mobile phones. Such solutions are a cornerstone in enabling and improving mobile learning. Data was collected by means of focus group discussions, an online survey designed based on the Technology Acceptance Model (TAM), and LCMS log files of user activities. Data was collected from two courses where Moodle was used as a learning platform. The results indicate positive attitudes towards use of LCMS on phones but also huge challenges whichare content related and technical in nature.

 • 287.
  Asiimwe, Edgar Napoleon
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems. Örebro university.
  Grönlund, Åke
  Örebro university.
  On mobile learning with Learning Content Management Systems: a contemporary literature review2014In: Mobile as a Mainstream – Towards Future Challenges in Mobile Learning: 13th World Conference on Mobile and Contextual Learning, mLearn 2014, Istanbul, Turkey, November 3-5, 2014, Proceedings / [ed] Marco Kalz, Yasemin Bayyurt & Marcus Specht, 2014, p. 131-145Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Learning Content Management Systems (LCMS) are important tools for organizing learning material and communication. Increasingly mobile technologies are used for internet access; particularly important in developing countries where broadband is scarce. Mobile LCMS introduce specific challenges, which are yet not fully addressed. This paper reviews the literature on mobile LCMS for the purpose of identifying current research focus, research gaps, and future research directions regarding how to bridge the gaps and leverage CMS technology to support “mobile learning”. The concept matrix method is used to collect and analyze literature. Five prominent research areas are found; Use, access, design and infrastructure; communication and collaboration; engagement and knowledge development; content and service delivery; and implementation experiences and evaluation. A major gap identified is that research does neither clearly nor thoroughly address the intersection between learning and technology. Adjusting technologies to learning contexts and environments is a key area for future research.

 • 288.
  Asiimwe, Edgar Napoleon
  et al.
  Örebro University.
  Grönlund, Åke
  Örebro University.
  Hatakka, Mathias
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  Practices and challenges in an emerging m-learning environment2017In: ijEDict - International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology, ISSN 1814-0556, E-ISSN 1814-0556, Vol. 13, no 1, p. 103-122Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study reports an interpretative case study investigating practices and challenges in an emerging m-learning environment at Makerere University in Uganda. The research was part of the MobiClass pilot project. Data was collected by means of observations and interviews with teachers and various m-learning support staff, including teacher trainers, systems administrators and a software developer. The Framework for Rational Analysis of Mobile Education (FRAME) is used as an analytic framework. The research focuses on how learning content management systems (LCMS) are implemented and used for m-learning purposes. We observed teacher training and m-learning content development practices and found that teacher skills for developing educational content, institutional m-learning policies and training programs are crucial success factors. The main finding is the importance of the support staff; it takes a long time to implement new technology and change teaching practices, support staff is needed to manage, inspire and support student and teachers.

 • 289.
  Asiimwe, Edgar Napoleon
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems. Örebro University.
  Grönlund, Åke
  Örebro University.
  Wairagala, Wakabi
  Örebro University.
  Using technology for enhancing transparency and accountability in low resource communities: experiences from Uganda2013In: ICT for Anti-Corruption, Democracy and Education In East Africa / [ed] Katja Sarajeva, Stockholm: Spider , 2013, p. 37-51Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This study aimed at investigating the user needs, practices, experiences and challenges faced in promoting transparency and accountability using ICT in low-resource communities. The research was conducted on two ICT4D (Information and Communication Technology for Development) initiatives, a call center, and a telecenter supported by two projects; (1) “Promoting Social Accountability In The Health Sector In Northern Uganda”, (2) “Catalyzing Civic Participation And Democracy Monitoring Using ICTs”. The two projects sought to fight corruption by increasing transparency and accountability using ICT to enable “whistle-blowing,” i.e., reporting misconduct in service provision. The projects are based in Uganda and are carried out by Spider (Swedish Program for ICT in Developing Regions) partner organizations: Transparency International (TI) Uganda and Collaboration International ICT Policy in East and Southern Africa (CIPESA). Using interviews, focus group discussions and observations, the study addressed three research questions: (1) How have the two projects provided citizens a trusted and effective channel for “whistle-blowing”? (2) What are the enabling factors for whistle-blowing through ICT and challenges that affect whistle-blowers and how can the challenges be overcome?

  The ICT service-delivery monitoring and reporting methods used by projects include toll free phone calls, blogs, radio talk shows, SMS and e-mail for reaching out; and processes for verification of reports and for communicating reports to government. There are results that indicate these methods are sound enough to serve the purposes of transparency and accountability, and the track record exhibits real change achieved in many instances. ICT users are optimistic and trustful of these ICT methods. Effective whistle-blowing includes efficient and effective reporting processes, convenience in reporting, actual service delivery improvements, availability and privacy, and affordability. There are also a number of challenges, including user education, gender issues, and general issues pertaining to the business model, including economic sustainability and finding the most effective scope of the operations.

 • 290.
  Asiimwe, Edgar Napoleon
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems. Örebro University.
  Khan, Sana Zubair
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems. Örebro University.
  Ubiquitous computing in education: a SWOT analysis by students and teachers2013In: QScience Proceedings: Vol. 2013, 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Learning from anywhere anytime is a contemporary phenomenon in the field of education that is thought to be flexible, time and cost saving. The phenomenon is evident in the way computer technology mediates knowledge processes among learners. Computer technology is however, in some instances, faulted. There are studies that highlight drawbacks of computer technology use in learning. In this study we aimed at conducting a SWOT analysis on ubiquitous computing and computer-mediated social interaction and their affect on education. Students and teachers were interviewed on the mentioned concepts using focus group interviews. Our contribution in this study is, identifying what teachers and students perceive to be the strength, weaknesses, opportunities and threats of ubiquitous computing and computer-mediated social interaction in education. We also relate the findings with literature and present a common understanding on the SWOT of these concepts.

  Results show positive perceptions. Respondents revealed that ubiquitous computing and computer-mediated social interaction are important in their education due to advantages such as flexibility, efficiency in terms of cost and time, ability to acquire computer skills. Nevertheless disadvantages where also mentioned for example health effects, privacy and security issues, noise in the learning environment, to mention but a few. This paper gives suggestions on how to overcome threats mentioned.

 • 291.
  Asiimwe, Edgar Napoleon
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  Lim, Nena
  Usability of government websites in Uganda2010In: Electronic Journal of e-Government, ISSN 1479-439X, E-ISSN 1479-439X, Vol. 8, no 1, p. 1-12Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Government websites offer great benefits to citizens and governments. Such benefits, however,cannot be realized if websites are unusable. This study investigates usability of government websites in Uganda.Using the feature investigation method, the study evaluated four Ugandan government websites according tothree perspectives. Results show that websites are partially usable in the design layout and navigationperspectives but are rather weak in stating legal policies. Evaluation results provide the Ugandan governmentwith a clear picture of what needs to be improved according to international website design standards. Moreover,the parsimonious evaluation framework proposed in the research is useful for any country that wants to do aquick and easy evaluation of their government websites.

 • 292.
  Asino, Wilhelmina
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Tourism Studies.
  Evaluating aspects of sustainability in tourism at a mountain destination: Accessibility and economic impacts assessment in Sälen: Case of Sälen in Sweden2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Travelling to, from and within the destination area accounts for a high level of tourism emissions. Yet, little has been done to improve and direct the travelling pattern at reducing carbon dioxide emissions. By encouraging visitors to use public rather private transport also limits traffic congestion and increases the use of public space by means of walking and cycling therefore enhancing destination competitiveness. Although there have a number of attempts to encourage the use of public transportation over car use, it still remains a challenge. This paper reports the findings of surveys of tourists who visited Sälen during the peak season of Easter break and projected their travel choice and spending patterns within the destination. The results shows that there is a relationship between location, accessibility and tourist expenditure.

  Therefore, understanding the pattern of visitors’ expenditures within a destination can serve as a strategic element in economic sustainability and capturing factors that have a high expenditure at a destination.

 • 293.
  Ask, Andreas
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Hatakka, Mathias
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Grönlund, Åke
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  The Örebro City Citizen-Oriented E-Government Strategy2008In: International Journal of Electronic Government Research, ISSN 1548-3886, E-ISSN 1548-3894, Vol. 4, no 4, p. 69-88Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses practices, opportunities, and challenges in local e-government project management by means of a case study involving interviews, document studies, and an element of action research, over eight months. The analysis against e-government success factors finds seven "critical issues"; political timing, resource allocation, political mandate, distinction between administrative and political responsibilities, coordination of departments, dependence on providers, and use of standards. We found these issues open for local choice, influences of strong individuals and groups, and chance. This is a consequence of the prevailing strategic model for the public sector, New Public Management, which leaves these issues to be filled by negotiations among many actors with different roles, goals, and action space. The general lesson is that there is a need for practical ways of acting strategically to reduce the risk level and increase the ability to implement policy. 

 • 294.
  Ask, Andreas
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Hatakka, Mathias
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Grönlund, Åke
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  The Örebro city citizen-oriented e-Government strategy2009In: Social and organizational developments through emerging e-Government applications: new principles and concepts / [ed] Vishanth Weerakkody, Hershey, PA: IGI Global , 2009, p. 233-253Chapter in book (Other academic)
 • 295.
  Ask, Andreas
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Hatakka, Mathias
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Grönlund, Åke
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  The Örebro city citizen-oriented e-Government strategy2009In: Handbook of research on strategies for local e-government adoption and implementation: comparative studies / [ed] Christopher G. Reddick, Hershey, PA: IGI Global , 2009, p. 752-772Chapter in book (Other academic)
 • 296.
  Askar, Kalid
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Computer Engineering.
  Passerelle- A plugin that connects Protégé to Sesame2005In: , 8International Protégé Conference / [ed] Yella, Siril; Dougherty, Mark, Madrid, 2005Conference paper (Other academic)
 • 297.
  Askar, Kalid
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Computer Engineering.
  Dougherty, Mark
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Computer Engineering.
  Roche, T.
  Agent Based System that support Reliability Transport Engineering2004In: 8th AATT 2004 Conference, Bejing, China, 2004Conference paper (Refereed)
 • 298.
  Askar, Kalid
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Computer Engineering.
  Vemuri, Srinivias
  Siril, Yella
  Dougherty, Mark
  Plug-in for Protege 2000 witch supports Sesame2004In: 3 international Semantic Web Conference, Hiroshima, Japan, 2004Conference paper (Other academic)
 • 299. Askar, Kalid
  et al.
  Yella, Siril
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Computer Engineering.
  Dougherty, Mark
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Computer Engineering.
  Passerelle- A plugin that connects Protégé to Sesame2005In: 8th International Protégé Conference, Madrid, Spain, 2005Conference paper (Other academic)
 • 300.
  Aspeskog, -
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Cederberg, -
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  En studie om företags mål och motiv att sponsra en individuell idrottare.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In order to be able to be a professional athlete in Sweden today, resources are needed and therefore sponsorship from companies has come to mean a large part for many individual athletes' careers. However, it is quite uncertain what is required of an individual athlete for companies to want to cooperate with them and with sponsorship comes risks for the company. The purpose of the study is to investigate which goals and motives companies have to sponsor an individual athlete and why they choose to sponsor them. Why the essay focuses on an individual athlete is because previous research has shown that it is more difficult for individual athletes than team athletes to live as professionals because of scarce resources.    The study has applied a qualitative method in which six interviews have been conducted with companies that sponsor individual athletes. Following the completion of the study, we can explain the companies' goal of sponsoring individual athletes as follows: Increase sales, develop and strengthen the company's brand and image and increase brand awareness. Even association and exposure are two more goals that have been identified. Corporate motives to sponsor individual athletes can be explained by the study with the image of sport.

3456789 251 - 300 of 4582
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf