du.sePublications
Change search
Refine search result
345678 251 - 300 of 392
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Karlsson, Fredrik
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Toivio, Michael
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Är klassens ljus en intelligent hemsida?2018In: Religion & Livsfrågor, ISSN 0347-2159, no 4, p. 8-9Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 252.
  Karlsson, Thomas
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  De nutida västerländska tankarna kring reinkarnation2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
 • 253.
  Kjellin, Linus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Toleransbegreppets mångtydighet: En analys av läroplansbegreppet tolerans inom kontexten för ämnet religionskunskap2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This litterature study is an analysis of the concept of tolerance, as it is a central value in the

  curriculum for the Swedish upper secondary school (Gy11) and therefore an important part of

  interpreting the specific curriculum for religious studies. The scientific approach is drawn from

  curriculum theory and the method of analysis is hermeneutic. Four different understandings of the

  concept are presented from academic literary sources. To further problematize the understandings of

  the concept, critique against a ”pedagogy of tolerance” as expressed by normcritical pedagogical

  writers and scholars is presented and analyzed. Implications regarding didactical practice are

  discussed in the light of previous analysis. Two main criteria for tolerance were found in all four

  understandings. These criterias outline the necessary components of an act of tolerance. The critique

  mainly focuses on said act, as it is an act of power and differentiation. This implies the didactical

  importance of awareness regarding the complexity of an act of tolerance.

 • 254.
  Kjellin, Linus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  ”Vi kan vistas i samma rum men jag tänker inte prata med dig”: Religionskunskapslärares tolkning av begreppet tolerans samt dess betydelse och funktion i undervisningen2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a qualitative interview study aiming to examine the concept of tolerance as it is a core value in the curriculum for the Swedish upper secondary school and high school. The concept of tolerance is linked to the subject of religious studies. A total of six teachers were interviewed regarding their understanding and interpretation of the concept, as well as its place in their teaching. The method of analysis was hermeneutic and the statements made by the teachers were further analyzed in the light of normcritical pedagogy and didactical awareness. The results show a diversified understanding of the concept, manifested in a broad scale of attitudes to it, ranging from negative to positive, though all were based on a reflective approach. This affected the teachers' tendency to include, or focus on, the concept of tolerance in their teaching, varying from active inclusion to exclusion. The discussion focuses on the differences and difficulties associated with acts of tolerance versus attitudes of tolerance. The teachers define religious studies as a subject with heavy focus on interpersonal relations. Acts of tolerance are therefore problematic as they are also acts of power between individuals and groups. This shows the didactical importance of discussing the concept of tolerance, mainly in relation to attitudes and acts, between teachers as well as in the classroom.

 • 255.
  Klint, Viktoria
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Nutidens Änglar: En studie av änglar och hur de framställs i vår tid2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This bachelor’s thesis examines contemporary views on Angels and how two modern writerson the subject introduce these beings. Presenting a comparison between the two modernwriters, and also, as a context, contrasting them to some more traditional biblical as well assome modern Christian material, some of the beliefs surrounding Angels are discussed. Thecontemporary views and beliefs are analyzed through a model on how globalization affectspopular religion of today.

 • 256.
  Kruse, Erik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Mänskliga rättigheter - bortom den globala samtidens spektrum2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den samtida globaliseringen har medföljts av nya transnationella politiska spörsmål. Problem som internationella institutioner uppger sig ämna lösa. För närvarande tycks dock nämnda institutioner misslyckas upprätthålla detta åtagande. Denna utveckling har kommit att bli en kärnfråga inom forskning gällande global demokrati och mänskliga rättigheter. Inom detta fält förs en debatt beträffande hur internationella institutioner bör vara strukturerade för att kunna bemöta samtidens spörsmål.

  Syftet med uppsatsen var att bidra till förståelsen för hur ramverket för mänskliga rättigheter kan bistå med verktyg vid bemötandet av den globala samtidens framväxande problem. Syftet uppfylls genom en analys av Carol C. Goulds nyckelargument beträffande hur och varför internationella institutioner ska reformeras så att de mer adekvat kan bemöta dessa framväxande problem.

  Studien visar på att mänskliga rättigheter tolkat som ett diversifierat kulturellt ramverk kan bidra till utvecklingen på i synnerhet två vis. Dels kan dem bidra med politiska kriterium för nationalstater att underkasta sig. Dels kan dem fungera som en lins genom vilken kulturella kontexter kan betraktas för att institutionerna ska kunna avgöra hur man bäst går till väga för att uppfylla de behov som existerar inom varje givet sammanhang.

 • 257.
  Ladhari, Melek
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Synen på religionsfrihet i konfessionella gymnasiefriskolor utifrån lärarperspektivet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det råder stor enighet i samhället om att religionsfrihet är viktigt för samhället men åsikterna skiljer sig då man interpretera denna rätt i frågan om konfessionella friskolor. Syftet med uppsatsen är att belysa vilken tolkning lärarna har av ungdomars religionsfrihet och hur den framträder i deras verksamhet, Frågan här är hur förståelse om religionsfrihet kommer till utryck hos religionskunskapslärare och hur den påverkar planeringen och undervisningen av eleverna i klassen.

  Detta är viktigt då undersökningen visar hur religiositet och de religiösa inslagen påverkar lärarna i konfessionella skolan i undervisningen av ämnet religionskunskap. Uppsatsen är en kvalitativ studie med utgångspunkt i intervjuer med lärarna där individernas trosföreställningar och arbetet med eleverna analyseras för att synliggöra hur instituten och religionen påverkar de i undervisningen av eleverna. Även om alla lärare är eniga om betydelsen av religionsfrihet och dess förmedling till eleverna visar intervjun att de har olika personliga uppfattningar som kan inverka på deras verksamhet. Under arbetet kom jag fram till att tydningen av religionsfrihet i samband med lärarnas planering och undervisning av ämnet religionskunskap i konfessionella gymnasiefriskolor påverkas av olika faktorer som t.ex. lärarens religiositet och skolans religiösa inslag i fostran och utbildningen av eleverna. Värdegrundsarbetet som egentligen ska utgå från läroplanen utsträcker sig också på religionens syn på etik och moral.

 • 258.
  Larsen, Maud
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Vilken typ av rättvisa ska råda i framtiden: Om rättvisa, målkonflikter och demokratiska processerinför FN:s nya hållbara utvecklingsmål2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hösten 2015 väntas FN:s medlemsstater fatta beslut om millenniemålens efterföljare:Sustainable Development Goals; SDG. Uppsatsen syftar till att ge svar på frågan omvilka olika typer av rättvisa som dessa nya föreslagna hållbara utvecklingsmål, SDG,ger uttryck för. Utöver detta tas frågan om risken för eventuella målkonflikter upp,liksom på vilket sätt processerna som föregått besluten om målen ger uttryck förvärderingar knutna till demokratiskt beslutsfattande. Uppsatsen utgår från rättvisasom etiskt begrepp och analysen bygger på teorier från John Rawls, MarthaNussbaum och Seyla Benhabib. Genom närläsning och argumentationsanalys nåsföljande slutsatser: det råder flera olika typer av rättvisa inom SDG, de olika typernaav rättvisa bidrar till risken för målkonflikter samt att processerna som föregått målenger uttryck för värderingar knutna till demokratiskt beslutsfattande. Trots dessavärderingar föreligger risk för svårigheter med förankring, implementering ochgovernance av de framtida SDG. Den etiktradition som dominerade inom denuvarande millenniemålen, var den traditionella antropocentrismen. Etiken för hållbarutveckling har fått betydligt större utrymme i SDG.

 • 259.
  Larsson, Eva
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Satanism och identitet: En hermeneutisk analys av satanistiska texter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att göra en analys av två olika satanistiska rörelsers texter och

  deras syn på identitet och identitetsskapande. De rörelser som valdes till denna studie är The

  Church of Satan och The Greater Church of Lucifer. För att genomföra analysen valdes två

  böcker ut som representerar respektive rörelsers grundläggande filosofi, dessa var The Satanic

  Bible (1969, 2005) samt Wisdom of Eosphoros (2015). Analysens teori grundade sig på begrepp

  som är plockade från queerteorin, för att belysa synen på vad som är normalt och onormalt

  samt synen på sexualitet och genus. Utöver detta analyserades även rörelsernas syner på

  kärlek och relationer, innan rörelsernas budskap jämfördes för att se om det finns några

  korrelationer mellan de två. För att genomföra analysen valdes en kategoriseringsmetod som

  inspirerats av idé- och ideologianalys. Resultatet visade att båda rörelserna var kritiska till

  givna samhälleliga sanningar, och ställde sig kritiska till tanken om att det skall finnas några

  universella normer och moralregler. De båda förespråkade även den fria sexualiteten, där

  läggning och preferenser ses som irrelevanta. Hos satanismen gick det att återfinna normativa

  uttalanden kring genus, kön och könsroller, medan luciferianismen inte lägger någon vikt vid

  dessa kategorier. Dock lägger de båda rörelserna sitt huvudsakliga fokus på den enskilde

  individens autonomitet och självbestämmande, där man uppmanas att bryta mot alla

  konventioner som inte leder till den egna lyckan.

 • 260.
  Larsson-Snygg, Anna-Catrin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Studiebesök i religionskunskapsundervisningen: Didaktiska möjligheter och utmaningar utifrån den  icke-konfessionella skolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiebesök som undervisningsform i religionskunskap kan innebära både didaktiska möjligheter och utmaningar. Vidare kan det vara komplicerat att ta med eleverna in i religiösa lokaler under obligatorisk undervisningstid, då skolan som sådan ska vara icke-konfessionell. Den här uppsatsen har som syfte att undersöka detta närmare genom en hermeneutisk ansats där olika forskningar tolkas utifrån uppsatsens frågeställningar.  Skolinspektionen (2012) pekar på att studiebesöket får och bör göras i religionsundervisningen, så länge eleverna inte utsätts för någon trospåverkan. Holmqvist Lindh (2016) menar att all undervisning i någon form alltid påverkar, vilket också är meningen med undervisning. De didaktiska möjligheterna och utmaningarna problematiseras utifrån det som sker i lokalen, lokalen i sig samt trosrepresentantens roll. Vidare problematiseras komplikationer med att besöka religiösa platser utifrån den religionsfrihet som råder i Sverige. Denna frihet omfattar både frihet till religion samt frihet från religion. Således ska föräldrar kunna skicka sitt barn till skolan utan att behöva oroa sig för att barnet blir påverkat av religiösa inslag. Jackson (1997), (2009) presenterar hur man bör närma sig religionskunskap utifrån en tolkande ansats där öppenhet och flexibilitet får råda både bland lärare och elever. Vidare lyfter han vikten av att religionen inte ska vara något abstrakt och konstigt för eleverna utan att alla, oavsett religiös eller icke-religiös positionering, kan skapa en förståelse och reflektera såväl över sin egen livsåskådning som andras.  Det som beskrivs vara av värde gällande dessa didaktiska möjligheter och utmaningar visar sig vara själva planerandet av studiebesöket, med alla de olika didaktiska val såsom vart man ska gå och vem man ska träffa. Vidare visar sig trosrepresentantens roll vara viktig, dels utifrån dennes personlighet men även utifrån det inifrånperspektiv som kan erbjudas i studiet av religionen.  Mycket pekar på att om eleverna ska uppnå det ämnesmål i religionskunskap som gäller att skapa sig en förståelse för andras livsåskådningar och förberedas för att leva i ett mångkulturellt samhälle, kan det vara direkt nödvändigt med studiebesök till olika religiösa platser. Detta studiebesök bör då noga planeras och arrangeras utifrån att eleverna får ut så mycket som möjligt av besöket och läraren bör följa upp med det viktiga efterarbetet senare i klassrummet.

 • 261.
  Larsén, Linda
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  ”Varför tar man för givet att feminismen måste vara sekulär?”: En studie om muslimska feminister i svensk kontext2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how two Muslim feminists perceive themselves to betreated by the Swedish majority society and within the secular feminist movement. Thesurvey was conducted using qualitative method with a total of two interviews. For the study'stheoretical perspectives, I have used postcolonialism and postcolonial feminism. The result ofthe survey and the analysis show that the informants say that they face an image of Muslimwomen as considered being under oppression. The informants believe that this stereotypicalimage has its origin from the colonial period. The question that is most important for themwithin feminism is to be treated as a feminist and as a Muslim without being questioned. Theyfeel like it's hard to identify with the Swedish secular feminism, but they also feel that thegroup of Swedish secular feminists have a difficulty identifying themselves with Muslimwomen too. Consider this, one of the informants does not feel welcome among Swedishsecular feminism while the other one never had an interest in becoming a member of itbecause she did not consider them to strive for the same goal as herself. The informantsclaims that there are opportunities for them to speak in the public debate, but as Muslimfeminists they are facing a bigger struggle.

 • 262. Lindfelt, Mikael
  et al.
  Gustafsson-Lundberg, JohannaDalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Kärlekens förändrade langskap: teologi om samlevnad2009Book (Other academic)
 • 263.
  Lindh, Veronica
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Världen & religionen efter 11 september 2001: En kvalitativ textanalys utifrån en marxistisk förståelsehorisont2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to examine how three contemporary and Marxist

  oriented researchers try to explain the events in the USA in September 11, 2001

  and the effect these events have had in relation to religion and religious

  fundamentalism at large and for Islam specifically. The essay examines how these

  ideas can be understood in relation to Marx’s ideas. The method consists of

  qualitative text analysis and focuses on the ideas presented rather than who is

  presenting the ideas. The hermeneutic approaches for analysing content and

  argumentation has been used. The essay also has a comparative approach. In order

  to understand the results in comparison to Marxist theory ideal types were created.

  The result indicates that more long term as well as contemporary historical

  processes are of importance in order to understand the attacks, that social and

  economic inequality are significant and that religion in both these cases has a

  subordinate position. The result rejects the idea of a “clash of civilisations” and

  suggests instead a “clash within civilisations”. Religious fundamentalism is

  understood as a part of modernity and Islamism as but one expression of Islam, a

  maximalist one.

 • 264.
  Lindquist, Torkel
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Det rättfärdiga kriget: frågan om terroristen i Stockholm sannolikt är på väg till Helvetet eller ej är en tolkningsfråga2011In: Orientaliska Studier, ISSN 0345-8997, no 126, p. 5-13Article in journal (Other academic)
 • 265.
  Lindquist, Torkel
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Identitet i Israel: i skuggan av Palestinakonflikten2010In: Internationella Studier, ISSN 0020-952X, no 1Article in journal (Refereed)
 • 266.
  Lindquist, Torkel
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Palestinian Terrorism and the Israel-Palestine Conflict2011In: Near East Quarterly, Vol. IIIArticle in journal (Other academic)
 • 267.
  Lindquist, Torkel
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Davidovich, Tal
  Vad är så viktigt med Jiddisch?2006In: I & M : Invandrare och minoriteter, ISSN 1404-6857, no 3, p. 5-9Article in journal (Other academic)
 • 268.
  Lindström, Sophia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Populärkultur och demonbesättelse: En analys av "Sasha Fierce" och ideologiskt orienterade reaktioner på Youtube2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 269.
  Lundberg, Erik
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Stier, Jonas (Editor)
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies.
  Till demokratins försvar?: Det lokala civilsamhället om Nordiska motståndsrörelsens närvaro i Ludvika2019Report (Other academic)
 • 270.
  Lundberg, Erik
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Axelson, Tomas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Stier, Jonas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies.
  Hur kan högerextremism bemötas och vem ska agera till demokratins försvar?2019In: Dalarnas Tidningar (DT), article id 2019-03-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 271.
  Lundberg, Erik
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Axelson, Tomas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Stier, Jonas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies.
  Vem ska agera till demokratins försvar?2019In: Dalademokraten, ISSN 1103-9183, article id 2019-03-09Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 272.
  Lundin, Sanna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Utsatt judisk identitet i Sverige?: En jämförande studie av medieskildringar i tryckt press och åtta judars egen uppfattning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur svensk media (svenskt tryckt press) skildrar judendom, judisk identitet och antisemitism under en specifik period för att sedan jämföra det resultatet med vad personer som identifierar sig som judar tycker i den frågan. Den specifika perioden som jag har valt att avgränsa mig till är 2016-01-01 till 2017-11-15.

  Studien bygger på tre frågeställningar: hur skildrar media judisk identitet, judendom och antisemitism i Sverige, hur ser judarna själva på sin situation i Sverige samt delar intervjupersonerna medias skildring av hur det är att leva som jude i Sverige idag?

  Det insamlade materialet är dels de utvalda artiklarna från Mediearkivet (Retriver), genom en sökning på ’judendom’, ’jude’ och ’antisemitism’ men också empiriskt material i form av åtta intervjuer av personer som har en judisk identitet. De teorier som har använts för att analysera artiklarna är: gestaltningsteorin och dagsordningsteorin. Resultatet i denna studie visar att det kan vara svårt som läsare /mediemottagare att få en objektiv bild av en situation. Det krävs att en individ läser om en situation från flera olika tidningar för att kunna fånga flera alternativa vinklar. Fem av de åtta intervjuade håller inte alls med om medias skildring av hur det är att leva som jude i Sverige. Tvärtom, dessa personer trivs väldigt bra i Sverige, även om de medger att fördomar och okunskap finns. Men den extrema antisemitism som vissa medier säger sig finnas i Sverige känner de inte till. Resterande tre känner av antisemitismen i Sverige till den grad att de har funderat på att flytta från Sverige så att de kan känna sig tryggare i att leva ut sin judiska identitet.

 • 273.
  Löfkvist, Martin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Corporal Punishment: A study about attitudes and opinions to corporal punishment and the connection to children’s rights in South Africa and Sweden2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Corporal punishment is a worldwide problem. The purpose withthis thesis is to promote a constructive discussion about the problem andconnect this to children’s rights. This gives the possibility to start adiscussion about suggestions and measures to reduce the problem. Thetheory is that corporal punishment is used as a disciplinary method tochange behavior. Children’s rights is regulated by conventions and nationallaws. The method is to conduct an analysis with interpretations andcommentaries of the research materials from South Africa and Sweden.The conclusion is that those who are positive to corporal punishment thinksit is an efficient working method, and it is about children’s safety. Thosewho are negative have experienced that alternative methods works. Asuggestion is to involve children in the work with children’s rights andeducate them in human and children’s rights with focus on obligations andresponsibility.

 • 274.
  Löfkvist, Martin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Fysisk bestraffning i Sydafrikanska skolor: En perspektivorienterad hermeneutisk analys kring läraresoch elevers förhållningssätt till fysisk bestraffning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 275.
  Magnusson, Jörgen
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Att översätta religiösa urkunder: en vansklig sysselsättning?2008In: Människor och makter: En introduktion till religionsvetenskap / [ed] Svensson, Jonas; Arvidsson, Stefan, Halmstad: Högskolan i Halmstad , 2008Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I kapitlet summeras senare tiders utveckling inom översättningsteori. Särskild vikt läggs vid exemplifiering av hur forskarens förförståelse av religiösa texter påverkar såväl översättning som analys. Vidare demonstreras hur val av översättningsteoretiska utgångspunkter kan leda till avgörande skillnader i översättningen.

 • 276.
  Magnusson, Jörgen
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Den historiskeJudas och Judasevangeliet: En färd genom teologiska diskurser och internationellt mediabrus2009In: Svenska kyrkans forskardagar, Stockholm, 2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Från att i de äldsta källorna ha ådragit sig relativt liten uppmärksamhet ökar med tiden intresset för Judas Iskariot. Bilden av honom utbroderas och leder snart till formen av en fullt utvecklad demonisering av aposteln. Medvetenheten om denna utveckling har de senaste decennierna lett till flera vetenskapliga monografier om Judas Iskariot som ofta haft det gemensamt att man strävat efter att återupprätta den historiske Judas Iskariot. En effekt har varit att man uppmärksammat en olycklig översättningstradition, det verb som i samband med Judas översätts med ”förråda” översätts aldrig annars så. Denna insikt manifesterade sig år 2000 i att denna betydelse av verbet ifråga strukits i det tyngsta grekisk-engelska lexikat för Nya Testamentet. När ett gnostiskt evangelium år 2006 offentliggjordes låg det nära tillhands att se Judas Iskariot som Jesus förtrogne. I min bok har jag dels lagt fram en ny hypotes om den historiske Jesus och Judas ärende i Jerusalem och dels översatt Judas Iskariots evangelium till svenska. Min slutsats är att det gnostiska dokumentet är en produkt av 100-talets demoniseringsprocess och jag visar på hur forskningsdiskursen i samverkan med en stor massmedial uppmärksamhet lett till att framstående forskare begått allvarliga filologiska och hermeneutiska misstag i sitt arbete med den koptiska grundtexten vilket lämnat arbetet med Judas Iskariots 100-talskontext åsido. Judas Iskariots evangelium är inte en källa till kunskap om den historiske Judas men en mycket värdefull pusselbit när vi formar bilden av de kristna rörelsernas framväxt.

 • 277.
  Magnusson, Jörgen
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Ekonomin i gudsriket2008In: Svensk Exegetisk Årsbok, ISSN 1100-2298, no 73, p. 87-100Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Remarks that terminology from Lev. 25 and Deut. 15 are used in the Lord’s Prayer and in Luke 4:18-19 are common. However, no investigations hitherto seem to have been carried through on the theme of the Sabbatical Year and Jubilee as an ideological background of the movement related to the historical Jesus. In this article the hypothesis that the cancellation of debts according to the sabbatical laws and the prohibition on interest are important perspectives in the analysis of the historical Jesus. First, evidence that the regulation regarding cancelling of debts were observed in the time of Jesus is summarised. Then, Mt. 6 and Luke 4:18-19 are taken as examples of texts that advantageously can be analysed from the perspective of Lev. 25 and Deut. 15. The prohibition on interest is related to Luke 16:1-8a. On the basis of these analyses a new interpretation of Mark 12.1-12 in which the priests are accused of breaking the law of cancelling of debts and the covenant with God is put forward.

 • 278.
  Magnusson, Jörgen
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Jesus ville inte förlåta synder utan avskriva skulder2009In: Svenska kyrkans forskardagar, Stokholm, 2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  ”Förlåt oss våra skulder” är bibelord som tillhör det centrala traditionsstoffet för kristna. Men vad menade den historiske Jesus med dessa ord? Jag argumenterar för att ord som har sina rötter i kretsen kring den historiske Jesus haft en långt mer konkret innebörd i den galileiska landsbygdskontexten än de senare fått i den ickepalestinensiska urbana miljö där de traderats. Det ovan angivna citatet har enligt mig betytt ”avskriv våra skulder” och härrör ur 3 Mosebok 25 och 5 Mosebok 15 och syftar där på de skuldavskrivningar som skulle iakttas vart sjunde år, sabbatsåret. Jesusgruppens primära syfte skulle då varit att komma tillrätta med de åsidosättanden av dessa regler som vid Jesus tid institutionaliserats och som kallas prosbul. Att man i Jesusgruppen tänkte sig verka i början av ett sabbatsår då det var förbjudet att skörda och så, passar väl in som förklaring till hur Matteus 6:26 kan läsas i en situation då folk blir oroliga för sin försörjning när de inte arbetar med jorden: ”Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de?” Denna tolkningsram har enligt mig många fördelar då vi konstruerar bilden av den historiske Jesus och försöker att förstå vad som var det centrala syftet för den tidigaste Jesusgruppen.

 • 279.
  Magnusson, Jörgen
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Judasevangeliet: Text, budskap och historisk bakgrund2008Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Var Judas Iskariot den ende av lärjungarna som förstod vem Jesus egentligen var? År 1978 gjordes ett sensationellt fynd i Egypten. I en gammal grav upptäcktes en handskrift med en gnostisk text från 100-talet som tidigare bara varit känd till namnet: Judasevangeliet. Manuskriptet kom snabbt på avvägar på antikvitetsbranschens svarta börs och blev först nyligen tillgängligt för forskningen. Inte förrän 2006 kunde den första internationella översättningen publiceras. Denna fascinerande text presenteras här i en kommenterad svensk översättning tillsammans med en beskrivning av dess tillkomsttid och en analys av innehållet. Judasevangeliet, visar det sig, utgör en elegant och underfundig drift med den kyrka som senare skulle komma att betraktas som den officiella. Författaren fördjupar sig också i frågan om vem den historiske Judas Iskariot var och hans roll i förhållande till Jesus. Kan det ha varit så att Jesus aktivt sökte kontakt med de religiösa myndigheterna i Jerusalem, och att Judas var den som skulle förmedla en sådan kontakt? Vilket var i så fall deras ärende, och varför gick initiativet snett? Genom en filologisk och socioekonomisk analys presenterar författaren en ny hypotes om den historiske Jesus och Judas Iskariot samt bidrar med ett inlägg i den livliga debatten om Judasevangeliet.

 • 280.
  Magnusson, Jörgen
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Mardröm, uppvaknande och uppstigande i Sanningens evangelium2002In: Drömmarna och gud: Essäer om att möta gud i drömmen / [ed] Södergård, Peter; Wallrup, Erik, Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stift. för allmännyttiga ändamål , 2002, p. 59-74Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Världen sågs ofta som en mardröm av antikens gnostiker. Publikationen är populärvetenskaplig och beskriver hur andens vandring från okunskap till insikt ter sig i Sanningens Evangelium från NagHammadi.

 • 281.
  Magnusson, Jörgen
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Rethinking the Gospel of truth: a study of its eastern Valentinian2006Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Already in the second century, the Church Father Irenaeus warned against reading the Gospel of Truth that was used among the so-called Valentinians. For more than one and a half millennium GospTruth was lost until in the 1950s a Coptic text was discovered that could be a translation of that work both loved and hated. Since the discovery scholars have tried to determine whether the Coptic text represents the one mentioned by Irenaeus, and whether its author might even be the famous Gnostic teacher Valentinus of Alexandria. The text is very complex and the present study the first attempt to use text linguistic tools for analysing GospTruth. A new and sometimes radically different translation is presented, and an hypothesis of date of redaction and authorship is put forward. Previously Gnostic texts have usually been read in light of the reports of the Church Fathers. In this study an attempt is made to detect topics that were interesting for the Valentinians and that have so far been neglected. The analysis presents a new ethical debate among early Christians regarding the Biblical law, and a hypothesis of how the author of GospTruth wanted his or her community to act towards the neighbouring communities is elaborated. In addition my investigation draws attention to an interpretation of the crucifixion that seems to have distinguished Valentinians from others. For a long time scholars depicted the Gnostics as evil opponents to the church. During the last decades this view has been criticized, and today many scholars abandon the term Gnostic altogether, and instead only use the term Christian. In my opinion such an approach risks to conceal the unique features of Valentinianism, and the results of the present study will hopefully shed new light on a branch of Christianity which still is relatively unexplored.

 • 282.
  Magnusson, Jörgen
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  “The Lawless Person Will Do No More Wrong Than the Lawful Person”: A proposal for a new perspective on ethics in the Gospel of Truth2009In: 2009 Annual Meeting Society of Biblical Literature, New Orleans, 2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  No longer scholars expect valentinian texts to advocate indifference to ethics, libertinian or radically ascetic stereotyped positions. On the part of the Gospel of Truth the discussions on the paraenesis on page 32-33 has highlighted the use of wide spread Jewish and Christian ethical jargon. However, as page 33 of the Gospel of Truth is a philologically very difficult text the analysis of the ethical message has been seriously hampered in earlier scholarly works. I propose a new solution to these problems and claim that the Gospel of Truth exhorts an ethic that does not relate itself to any cosmic order. In this manner the Gospel of Truth represents an ethical perspective that is a consequence of a sharply anticosmic worldview. To violate or to follow cosmic laws is equally bad as both these attitudes relates to a fallen system, which is based on punishment that causes fear. The receivers of knowledge instead ought to follow the will of the Father of truth. The practical behaviour may or may not coincide with a cosmic code of conduct, but this is irrelevant for those who pertain to the knowledge of the Father. On this basis I construe a social setting for the text, and discuss in what way this effects the interpretation of the general message of the Gospel of Truth.

 • 283.
  Månsson, Henrik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Religiös radikalisering i fängelsemiljö: Radikaliserande faktorer i europeiska och amerikanska fängelser2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 284.
  Mårtensson, Ulrika
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Symbols, Social Order, and Historical Analysis: A Religious Studies Interpretation of al-Tabari's History2004In: Interpreting at-Tabarî's Texts: Perspectives and Challenges / [ed] Rydving, Håkan, 2004Chapter in book (Other academic)
 • 285.
  Nilsonne, Ebba
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Hur skall kedjorna brytas?: En jämförelse mellan olika källors angreppsätt på Agunah problemet från olika tidsåldrar och geografiska platser2019Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 286.
  Nilsson, Christoffer
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  I betraktarens ögon: En analys av elevers upplevelser av bilder inom religionskunskapen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this work was to see what thoughts, ideals, interpretations and feelings that students express when analyzing images from textbooks. I focused my work around four questions, what kind of pictures does the students encounter in their textbooks? Within what context are these images presented? How are the images interpreted by the students? And What positives and or negatives with the use of pictures in textbooks become apparent? To answer these questions, I needed pictures to work with, these were supplied by a teacher from a high school. The pictures were taken from a textbook that the teacher uses when teaching the students. This is because I wanted the students to analyze images that they encounter in their education and not “random images”. The students in question were all asked during a religious education class to complete a series of image analyses. The results of this was then presented and discussed with the use of literature about different problems with textbooks and the use of images. The results showed that the interpretation of images are both predictable and unpredictable in a way. The results show the use of strong common symbols is a way to convey information through images. But what was also apparent is that interpretation of images can be highly personal and is greatly influenced by the interpreters own opinions and prior knowledge. The literature suggests that images last longer in memory than text, which leaves me to believe that it is very important that the right images are chosen to represent the information that is being presented in textbooks. The positives with images is that they provide a relief in contrast to the text and also help to illustrate what the text is conveying. Problems that became apparent are that images can be interpreted in a lot of different ways and it is probably impossible to choose images that can not be interpreted in a negative way.

 • 287.
  Nilsson, Sanja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies. Gothenburg University.
  A shattered sacred story: the rise and fall of the Bride of Christ within the charismatic congregation Knutby Filadelfia, Sweden2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Knutby Filadelfia is a charismatic Christian congregation of approximately 90 members located in Sweden. The congregation is known particularly for what has been called “The Knutby Drama” taking place in January 2004 when a pastor persuaded a young female member to shoot two members of the congregation, one of whom died. The perpetrator of the crime was under the impression that she acted according to God’s will, expressed in text messages received on her mobile phone. The murdered member’s sister, Pastor Åsa M Waldau, was dubbed “the Bride of Christ” by the media after rumours stating that she has claimed to be the New Jerusalem, and married to Jesus, which later proved correct. Waldau has had a unique position as the group´s charismatic leader since the early 1990s. The mystique surrounding Waldau’s person and a theology based on her in the role as the Bride of Christ in a semi-erotic narrative including a wedding and prophesies in the form of love letters from Jesus (called Dojadid by Waldau) has been sternly denied by leaders and members of the congregation since 2004. However, rapid changes has taken place within the group. Waldau was unexpectedly banned from the congregation in November 2016, and along with her, the charismatic pop icon-like pastor Urban Fält was thrown out of the congregation. Following these drastic measurements, the congregation publicly denounced both leaders and the Christ of Bride-theology, stating publicly that they had been the victims of psychological abuse by manipulative charismatic leaders.

  This paper presents the undercurrents in the sacred story of the Bride of Christ: how it was invented, post 2004 repressed but secretly sustained in practice, and finally by what means it was finally shattered and rejected by the congregation in 2016. It relates these developments to similar events in other new religions and discusses the possibilities of the congregation to survive and maintain its membership beyond the crisis.

 • 288.
  Nilsson, Sanja
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Barn i Krishna-rörelsen i Sverige: Bör vi oroa oss?2010In: Aura. Tidskrift för akademiska studier av nyreligiositet, ISSN 2000-4419, Vol. 2, no 1, p. 1-21Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Hur man uppfostrar barn inom nyreligiösa rörelser är en ständig debattfråga. Ofta dras vitt skilda grupper över en kam, inte sällan styrs debatten av ett ensidigt perspektiv och gamla uppgifter. När föreställningar byggda på förutfattade meningar får ersätta fakta finns risk för att barn som växer upp inom nyreligiösa rörelser tar skada genom samhällets oförmåga att leta efter likheter snarare än olikheter. Bristen på kunskap om dessa barns faktiska uppväxtvillkor riskerar att underbygga fördomar och i längden medverka till ett ökat spänningsförhållande mellan allmänheten och den grupp barnen växer upp inom. Aktuell forskning på ämnet är därför av största vikt.Syftet med artikeln har varit att beskriva hur barn som växer upp inom Hare Krishna-rörelsens jordbrukskollektiv Almviks By i Sverige idag socialiseras och om möjligt besvara frågan om det finns anledning till oro från samhällets sida när det gäller barnens situation.Utgångspunkten är en lista över orosmoment man från samhällets sida upplever när det gäller barn som växer upp inom nyreligiösa rörelser. Denna är hämtad ur den statliga utredningen I God Tro: Samhället och Nyandligheten (1998). Genom deltagande observationer i Almviks Gård har socialisationen av barn analyserats ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv.Resultatet av undersökningen visar att religiös socialisering integreras i den övriga socialisationen. Inga av de farhågor som beskrivs i den statliga utredningen präglar socialisationen på ett övergripande sätt.

 • 289.
  Nilsson, Sanja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies. Gothenburg University.
  Children in New Religions2016In: The Oxford Handbook of New Religious Movements / [ed] James R. Lewis and Inga B. Tollefsen, Oxford: Oxford University Press, 2016, 2, p. 248-263Chapter in book (Refereed)
 • 290.
  Nilsson, Sanja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies. Gothenburg University.
  Crying in the Flesh: Disciplining Children in Knutby Filadelfia2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Knutby Filadelfia is a small Christian charismatic congregation residing outside Uppsala, Sweden. The group became known worldwide in January 2004 when a pastor allegedly persuaded a young female member to shoot two other members, one of whom died. The perpetrator of the crime was under the impression that she acted according to God’s will. Right from the onset of the group’s entrance into the eye of the media, rumours of abusive child rearing and harsh discipline of children has surrounded the group, especially when recorded sermons from the group’s church service where pastors encouraging corporal punishment of children started circulating on the internet. To contextualize this specific case, democratic child-rearing norms in Sweden are briefly accounted for. Since corporal punishment is illegal in Sweden, the groups’ alleged practice of authoritative child rearing methods were soon publicly questioned, and voices were raised from the public and from representatives from the medical community for investigations. Ex-members testified to parental abuse dictated by the group’s charismatic leadership and some families came under investigation. This paper addresses the issue of parental disciplining within the group from the perspective of the leadership of the group, the media, and the perspective of the supposed victims: the children themselves. It also discusses methodological difficulties connected to researching children in new religious communes. 

 • 291.
  Nilsson, Sanja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Exploring Alternative Childhoods: Studying Kids in Cults2014In: Sociology of Family, Social Life and Childhood, 2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The study of new religious movements (cults) has been a controversial topic since its inception in the early 1970s. Numerous volumes have been published on a variety of topics, e. g.: affiliation and defection, the impact of charismatic leadership, gender roles and sexuality, violence and mass suicides, and the relationship with the media. However, very little attention has been given to the children of these movements. The situation for the children growing up in the movements constitute, at best, a small part of the study of a movement, but they are rarely ever subjects of such a study in their own right. Most commonly, their situation is investigated in retrospect, as they tell their life stories to researchers once they have reached adulthood. Not surprisingly, these life stories tend to look quite different depending on whether a member has stayed in or left the group. Another problematic aspect regarding the studies done in retrospect, is that new religious movements are, by definition, prone to rapid change. This may result in vast differences concerning socialization between generations, even between siblings within a family. Therefore, factual and up to date information about socialization within new religious movements is highly important. This presentation takes a look at the current field of study and suggests how this”blind spot” in the study of childhood can be covered. 

 • 292.
  Nilsson, Sanja
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  From Children of God to Children of Members: Changing Views on Children in TFI 1988-20132013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  From Children of God to Children of Members: Changing Views on Children in TFI 1988-2013

  The Family International is one of the most extensively studied new religious movements in the world. They are also one of few surviving new religious movements founded in the 1960’s. Due to the group’s continuous prophecy as well as society’s strong reactions to their radical theology and intense critique of mainstream society the movement has changed rapidly throughout its history. The movement’s comprehension of childhood and its attitude towards children have had specific consequences for the group in terms of intervention from social services and raids against Family communes. For some children particularly this has led to frequent relocating and homeschooling in order to limit contact with people outside the group and to avoid attracting attention from social services. The view of children within the group changed dramatically in 2010, when the organizational change “the Reboot” declared children no longer members but “children of members”.

  This paper examines the changes in normative views on children’s roles and the idea of childhood within The Family International in the last 25 years with particular focus on the Swedish context. By analyzing the movement’s own publications, academic publications, and media coverage on the group as well as biographical texts, a picture of a rapidly changing movement emerges. How has children’s roles within the movement been understood during the last 25 years? The paper argues that the movement has had to reevaluate its understanding of children and childhood as a consequence of the increasing awareness in mainstream society of children’s welfare.  

 • 293.
  Nilsson, Sanja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies. Gothenburg University.
  From Children of God to Children of Members: Changing Views on Children in The Family International 1988-20152016Conference paper (Other academic)
 • 294.
  Nilsson, Sanja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies. Gothenburg University.
  Isn't it dangerous there?: Exploring children's accounts of growing up in contemporary minority religions in Sweden2016Conference paper (Other academic)
 • 295.
  Nilsson, Sanja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies. Göteborgs universitet.
  Performing Perfectly: Presentations of Childhood in Knutby Filadelfia Before and After the Dissolution of the Congregation2019Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The Knutby Filadelfia Congregation, founded in 1921, started out as a Pentecostal congregation. It has, however, been considered a deviant and semi-isolated new religious movement ever since it became known to the public after a murder took place within its community in 2004. The massive media attention it received revealed the presence of a charismatic leader within the group, and the development of a new theology in which the charismatic leader was considered to be the Bride of Christ. After 2004, the congregation reinforced its boundaries with society, and then suddenly began to dissolve in 2016. This study discusses the development of totalistic features within the congregation from the perspective of sociologist Erving Goffman; it highlights the simultaneous presence of in-group as well as out-group social stigma; and it explores the conflicting presentations of childhood in the congregation in performances from before and after the dissolution of the congregation.

  The results are based on empirical material from 25 semi-structured interviews with children and youth aged 7–25, 2 focus group interviews with youths, and 24 days of participant observations. Goffman’s theoretical framework, including the key concepts total institutions, stigma, and presentations, is used together with an interpretative phenomenological analysis approach in order to explore the experiences of childhoods as presented by children and youth within the congregation.

  The findings suggest that their individual understandings of and responses to the presence of a charismatic authority, as well as the consequences of such authorities on parent–child relations, are individual. The Pre-Narratives focus on stigmatisation from society, while the Post-Narratives include stigma within the congregation in the form of social exclusion. The study further indicates that the presentations of childhoods given prior to and after the dissolution of the congregation, the so-called Pre- and Post-Narratives, differ due to changing dramaturgical loyalties, although they should both be considered front-stage activity in Goffman’s terms.

 • 296.
  Nilsson, Sanja
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Rebooting The Family: Organizational Change within The Family International2011In: International Journal for the Study of New Religions, ISSN 2041-952X, Vol. 2, no 2, p. 157-178Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Family International (TFI) is a religious movement that emerged in the late 1960s. It was founded by David Berg (1919-1994), who later came to be perceived by adherents as the End-Time Prophet. The movement is based on Christian theology but has never had more than 10,000 followers. It has, however, made itself internationally famous through a radical interpretation of the Bible and critique of mainstream society. The Family has received media attention partly due to its liberal views on sexuality.1 The group is well-known within the research field of sociology of religion and new religious movements, and has been extensively studied as a “high-tension” group" that has limited and regulated contact with mainstream society. Although there are some excellent in-depth case studies on the Family,3 the group is constantly changing due to its theology being based on continuous prophecy. This means that the group’s doctrines and praxis have changed considerably over the course of its 40-year history. This article examines the latest change in The Family International, called the Reboot, which was implemented in September 2010, in order to get a clearer picture of what constitutes this shift. This article also aims to show how changes in social boundaries due to the implementation of the Reboot are perceived by some members of The Family International.

 • 297.
  Nilsson, Sanja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Schooling Krishna's Swedish Grandchildren: A History of the Swedish Gurukula: Past, Present and Future2014In: INFORM Anniversary Conference: 'Minority Religions: Contemplating the Past and Anticipating the Future, 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The first ISKCON gurukula was opened at the temple Korsnäs gård in 1979 in Sweden. It was subsequently moved to the farm project at Almviks gård, and operated in different forms until the closing down in 2003. In 2010 the inhabitants at Almviks gård again applied for permission to run a school for children, but the application was denied. This article aims to detail the history of the Swedish gurukula in relation to the international development of ISKCON-headed gurukulas and discuss the following questions; why was it instigated and why did it close? How has the applications for a new school been received by the authorities? Is it likely that a new gurukula could open up in Sweden and how would it be organized? What is done to educate the children in religious theory and practice at this point?

 • 298.
  Nilsson, Sanja
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Sektpolitik: En analys av aktörerna bakom politiska motioner rörande sekter i Sverige2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  De senaste två åren har ett antal motioner rörande sekter och deras verksamheter lagts i riksdagen. Bakgrunden är att man menar att en del människor far illa av sitt medlemskap och att särskilt stöd kan behövas vid ett avhopp samt att utredningar om barn som växer upp inom sekter behövs eftersom kunskapen om dessas situation är bristfällig. Det finns olika aktörer i samhället som intresserar sig för sekter. Religionsvetare, journalister, före detta medlemmar, rörelserna själva och terapeuter är alla exempel på aktörer som intar olika positioner på fältet sektsyn. Aktörernas agerande utgår från det ställningstagande deras respektive positionering innebär vilken i sin tur genererar reaktioner från övriga aktörer på samma fält. Syftet med uppsatsen är att lägga ett maktperspektiv på fältet sektsyn och potentiellt politiskt inflytande genom att undersöka vilka aktörers perspektiv som ligger bakom motioner rörande sekter lagda i riksdagen åren 2008-2010. Genom att granska tre motioner rörande sekter som lagts åren 2008-2010 utifrån Bourdieus fältteori och Eileen Barkers modell över relationen mellan olika aktörer på fältet ”sektsyn” diskuterar uppsatsen frågan om vem som har potentiellt inflytande på de politiska besluten rörande sekter och deras verksamheter i Sverige. Min slutsats är att inflytandet från antikultrörelsens och medias aktörer huvudsakligen ligger till grund för dessa motioner.

 • 299.
  Nilsson, Sanja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies. Gothenburg University.
  She sees the smallest one: Children's of Love and Longing for the Charismatic Leader in Knutby Filadelfia, Sweden2016In: Children and Families in Recent Communal Groups, 2016Conference paper (Refereed)
 • 300.
  Nilsson, Sanja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies. Gothenburg University.
  "She sees the smallest ones ..”: Children's construction of love and longing for the charismatic leader in Knutby Filadelfia, Sweden2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Knutby Filadelfia is a Christian congregation of approximately 85 members residing outside Uppsala, Sweden. The group became publicly known in January 2004 when a pastor allegedly persuaded a young female member to shoot two other members, one of whom died. The perpetrator of the crime was under the impression that she acted according to God’s will. The murdered member’s sister, Pastor Åsa M Waldau, called “the bride of Christ” by the media, has a unique position as the group´s charismatic leader. Since 2008 Waldau has gone into seclusion, leaving her post as a pastor as an effect of the media coverage. Her role in the congregation is still, however, of great importance. This presentation aims at describing the children in the congregation with special focus on how they perceive their relation to Waldau, and argues that her role as a charismatic leader was enhanced by her withdrawal from the group.

345678 251 - 300 of 392
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf