du.sePublications
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 1723
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Bäcklin, Helén
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Vad krävs för en likvärdig undervisning i NO för årskurs 1-6: En systematisk litteraturstudie om olika faktorers betydelse2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna litteraturstudies syfte var att få kunskap om vad tidigare forskning uttrycker har för en mer

  genusmedveten och jämställd undervisning i naturvetenskapliga ämnen för grundskolans tidigare

  årskurser. Syftet preciserades i följande frågeställningar:

   Hur resonerar lärare om genus och jämställdhet enligt tidigare forskning?

   Vilken betydelse har elevers kön och ålder för deras intresse för naturvetenskap generellt

  eller för de naturvetenskapliga ämnena i skolan enligt tidigare forskning?

   Vad betonar tidigare forskning som betydelsefullt för mer genusmedvetenhet och jämställd

  NO-undervisning?

   Vilken betydelse har lärarna och föräldrarna för elevers motivation i NO-ämnena enligt

  tidigare forskning?

  Studien är utformad som en systematisk litteraturstudie. Ur syfte och frågeställningar skapades

  svenska och engelska sökord, naturvetenskap, NO och undervisning, samt gender, science och

  primary school. Dessa har sedan använts i databaserna avhandlingar.se, ERIC (Proquest) och

  NorDiNa för att finna aktuell forskning som kan besvara studiens frågeställningar. Resultatet visar

  att genusmedvetenhet hos läraren är av betydelse för elevernas resultat, intresse och attityd till

  naturvetenskap och teknik. Eleverna behöver få respons och feedback på deras arbeten för att känna

  sig motiverade och behålla intresset. Det är även viktigt att läraren vet skillnaden mellan kön och

  genus samt jämställdhet och jämlikhet.

 • 252.
  Bängs Eriksson, Linda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Bildsalens identitet: En studie av bildämnets organisation och rumsliga förhållandensamt bildlärares värderingar av dessa2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att utifrån ett lärarperspektiv få inblick i hur bildundervisningorganiseras utifrån rumsliga förutsättningar samt hur dessa värderas. Det empiriska materialet ärinsamlat med intervjuer och observationer. Bildlärare på mellanstadiet fokuseras. Studien anläggeren läroplans- ramfaktorteoretisk utgångspunkt.Resultatet visar på liknande värderingar av förutsättningar som de tre lärarna, subjektivt, upplevdesom begränsande eller möjliga för planeringsarbete, organisation och genomförande avbildundervisning. Lärarnas samstämmighet kring ämnet är stort även om deras fysiska möjligheteroch arbetssituationer skiljer sig åt. Resultater åskådliggör också att den fysiska miljön är en del avett ämnes identitet och att den inte går att särskilja från den helhet som lärare har att förhålla sigtill i organisering av bildundervisning.

 • 253.
  Bängs Eriksson, Linda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Bildundervisningens förutsättningar En litteraturstudie om hur bildundervisning prioriteras avseende tid och rum inom skolämnet bild samt inom Waldorfskolans och Reggio Emilias pedagogiska inriktningar2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 254.
  Bååth, Carina
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Fränkel, Ewa-Lena
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Waldorfpedagogik på ett HVB-hem: Exemplet Dormsjöskolan2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
 • 255.
  Bååth, Johan
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur tolkar fritidspedagogen sitt uppdrag?: En intervjustudie2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Min studie handlar om hur fritidspedagoger ser på sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter i skolan och på fritidshemmet. Hur tolkar fritidspedagogerna sitt uppdrag och stämmer uppdraget överens med fritidspedagogernas arbetsuppgifter? Sju fritidspedagoger ifrån fem olika skolor har intervjuats. Intervjuerna har sedan legat till grund för studien.

  Resultatet visar att det finns en samstämmig syn kring uppdraget på fritidshemmet. Uppgifterna på fritidshemmet handlar mest om att stötta och träna eleverna att fungera i sociala sammanhang samt att bedriva olika typer av aktiviteter. Under skoltid arbetar majoriteten av fritidspedagogerna som lärare ochuppgifternabeståri första hand av undervisning inom praktisk-estetiska ämnen samt att bedriva rastaktiviteter. Samtliga av respondenterna anser att derasarbetsuppgifter stämmer överens med den tolkning som de gjort av uppdraget. Det finns dock yttre faktorer som gör det svårt att arbeta i enlighet med uppdraget.

 • 256.
  Börjesson, Henrik
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Barns tillträdesstrategier och personalens roll i denfria leken.: En studie i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete kommer barnens samspel i deras fria lek på förskolan att stå i fokus. I

  förskolans läroplan står det att leken är en viktig del i barnens utveckling och lärande. Leken

  stimulerar bland annat barnens fantasi, kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga

  (Lpfö98, rev.2016, s. 6).

  Studien handlar om hur barn får tillträde i pågående lekar under den fria leken i förskolan,

  samt vilken roll förskolepersonalen får i barnens lek. Hur gör barnen när de vill ta sig in i en

  pågående lek, hur gör de för att skydda sitt interaktionsutrymme under pågående lek och hur

  använder sig barnen av de vuxna som stöd i detta? För att få svar på dessa frågor har

  observationer och intervjuer gjorts på en förskoleavdelning med barn i åldrarna tre till fem år.

  Forskaren William Corsaro (1979) har under sina studier av barns fria lek upptäckt att barn

  använder olika strategier när de försöker få tillträde till en pågående lek, dessa strategier

  används som analysverktyg av studiens resultat. Analyserna visar att barnen använder sig av

  flera av de tillträdesstrategier som Corsaro presenterar. Barnen använder ofta en kombination

  av olika strategier när de söker tillträde till en pågående lek. De tar också ofta hjälp av

  personalen i sina tillträdesstrategier. Studien visar också andra situationer där barnen kan

  behöva stöd av personalen i sina lekar, till exempel när de behöver hjälp att ta fram speciella

  saker eller då konflikter uppstår mellan barnen.

 • 257.
  Cabrera, Francisco
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Moderna språk på rätt språk: "Om språk är kommunikation, då skall målspråket användas i klassrummet"2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet är att undersöka hur lärarna i moderna språk gör för att få igång målspråket i undervisningen. Vilken är deras attityd till och syn på undervisningen? Använder de målspråket på olika sätt i engelskan och i moderna språk?

  För att undersöka detta har intervjuer gjorts med tre pedagoger som undervisar på högstadienivå i både moderna språk och i ämnet engelska. En utgångspunkt för undersökningen har varit STRIMS-projektet, som är en av de största studier om inlärningsstrategier av moderna språk som har gjorts i Sverige. Jag har även haft stöd av Inger Lindbergs forskning om samtalets och interaktionens roll under inlärningen och undervisningen av ett andraspråk. Hennes bok Språka samman har studerats och används som referens i den här uppsatsen.

  Resultatet av intervjuerna visar att lärarna är medvetna om det viktiga med att använda målspråket i undervisningen, men det visar även att man inte uppnår användandet av målspråket i den grad man planerat och att man inte kommer i nivå med engelskan, eftersom det är ett språk eleverna har läst en längre tid. Intervjuerna speglar även problematiken som upplevs i många skolor som har stora elevantal i varje grupp i moderna språk.

  Det här arbetet visar att det fortfarande finns mycket att göra för att komma åt problemet med att lärarna inte använder målspråket i klassrummet och att moderna språk blir ett språk som talas bara i klassrummet. Pedagogerna måste fullfölja sin planering och vara målmedvetna, konsekventa med att använda målspråket. Att de upplever rädsla över att eleverna inte förstår tillräckligt om man talar målspråket är ett hinder som måste övervinnas. Pedagogerna har många konkreta och bra utgångspunkter för att vilja använda målspråket, men de bromsas under undervisningssituationen av att språkintresset i elevgrupperna kan vara mycket olika.

 • 258.
  Calle-Fernández, Araceli
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  En fallstudie om genrebaserad undervisning i spanska som modersmål2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to study the practical implementation of the genre-based model known as the Curriculum Cycle (also called "The Teaching and Learning Cycle") in teaching Spanish as a mother tongue in a

  class of five students in grades 7-9 in Sweden. The study also examines students' views on this model.

  The Curriculum Cycle is a systematic didactical sequence that involves four stages, each of them with a specific purpose

  but all of them working towards the common goal of developing the students’ ability to write texts in different school genres.

  In this study, the teacher’s work using the Curriculum Cycle is described

  through direct observations in the classroom and the students’ views are examined based on their answers to a questionnaire at the end of the teaching period.

  The results of the study suggest that this model offers a good framework to organize the lessons and teach the writing process in a clear and explicit way. Beside

  s, according to the students this method helped them to write narrative texts in a systematic way. In particular, they liked the interaction and the support of peer feedback during the writing process.

 • 259.
  Cardozo, Valentina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  En komparativ studie mellan två läroböcker i spanska för åk 6 och deras lämplighet till kursplanen: En studie utifrån läroplanens centrala innehåll2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien bygger på en jämförelse mellan 2 läroböcker för årskurs 6 i ämnet spanska: Läroboken

  Mucho más åk 6 av Monika Knutagård och Amigos uno, även denna skriven av Monika Knutagård m. fl. Studiens syfte är att få svar på vilka skillnader och likheter finns mellan läroböckerna, om dessa läroböcker uppfyller kursplanens krav och om problematiken som Skolinspektionen kom fram till i sin granskning (2011) speglas i läroböckerna. Studien grundar sig i granskningen av Skolinspektionen Innehåll och användning av läromedel (2011). Metoden som användes i studien var kvalitativ innehållsanalys. Där har ämnesområdets förekomst i läroböckerna räknats, tolkats och jämförts.

 • 260.
  Carlehed Kotka, Amanda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Bilders betydelse i läroböcker för elevers förståelse av jämställdhet.: En litteraturstudie.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Flera utredningar rapporterar att de läroböcker som används i samhällskunskap är

  ojämställda, både sett till text och bild. Detta är högst problematiskt, dels eftersom

  skolan som institution ska arbeta för jämställdhet, och dels för att eleverna i

  samhällskunskap ska utveckla en förståelse för betydelsen av detsamma. Då

  läroböcker kan ses som förmedlare av de normer som råder i samhället kan

  ojämställda läroböcker rent av ses som kontraproduktiva artefakter i relation till det

  jämställdhetsuppdrag som formuleras i läroplanen.

  Denna systematiska litteraturstudie syftar till att utifrån ett genusteoretiskt perspektiv

  kartlägga vad tidigare analyser funnit rörande bilders betydelse för elevers förståelse

  av jämställdhetsbegreppet i en skolkontext. Den syftar också till att redogöra för vilka

  teoretiska analysramar som använts vid sådan forskning. Resultatet av föreliggande

  arbetes analys visar att pojkar är överrepresenterade i läroboksbilder, och att både

  pojkar och flickor porträtteras stereotypt. Den slutsats som dras av detta resultat är att

  elever genom läroboksanalyser bör medvetandegöras om det hierarkiska genussystem

  som genomsyrar läroböcker för att därigenom genomskåda hur det påverkar dem på

  individnivå.

 • 261.
  Carlehed Kotka, Amanda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Jämställdhet i läroboksbilder?: En analys av hur bilder i en lärobok för de samhällsorienterade ämnena avspeglar kursplanernas jämställdhetsuppdrag2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att med stöd av en genusteoretisk referensram undersöka hur flickor och kvinnor respektive pojkar och män porträtteras i en lärobok avsedd för SO- undervisning i årskurs 1-3. Resultatet av bildanalysen är att pojkar och män är både kvantitativt och kvalitativt överrepresenterade. Således fortlever ett genussystem med pojkar och män som norm, vilket inte är förenligt varken med vad som skrivs fram i styrdokument rörande skolans jämställdhetsuppdrag eller vad som formuleras i kursplanerna för SO- ämnena. Studien påvisar värdet av att lärare innehar en didaktisk kompetens som gör det möjligt att bemöta läroboksinnehåll för att undervisningen i SO- ämnena ska avspegla vad som formuleras i styrdokumenten om jämställdhet.

 • 262.
  Carlsson, Alexander
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Rydén, Emelie
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  En högpresterande elevs situation i skolan: En jämförande studie mellan pedagoger och högpresterande elever2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att undersöka vad pedagoger har för attityder till högpresterande elever och hur de upplever att ha högpresterande elever i skolan både ur ett pedagogiskt perspektiv samt ett socialt perspektiv. Hur de anpassar sin undervisning för dessa elevers behov och vilka metoder de använder sig av i sin undervisning. Vidare har uppsatsen som mål är att göra en jämförelse mellan detta och hur högpresterande elever själva, i årskurserna fyra till sex, upplever sin situation i skolan idag. Att hitta likheter och skillnader mellan forskning och aktörer i skolans verksamhet. För att få reda på detta har vi valt att genomföra djupintervjuer med pedagoger och en enkätundersökning med högpresterande elever. Utifrån rådande forskning har vi sökt information om inlärningsstilar, intelligens, individualisering och resursfördelning. Vi har dragit följande slutsatser; att vissa resultat pekar i motsatt riktning mot vad tidigare forskning och tidigare undersökningar kommit fram till. Tidigare forskningen menar att resurserna fördelas ojämnt och att de högpresterande eleverna inte får alls samma mängd som sina klasskamrater. De pedagoger vi intervjuat menar däremot att eleverna visst får sin resursdel men i en annan form, nämligen i förberedelserna till undervisningen då dessa elever i regel är mer självgående och klarar av större och mer långsiktiga mål. Vidare pekar vår undersökning på att det finns en tillräckligt hög procent av elever för att enligt oss ses som oroväckande hög, som upplever sig orättvist behandlade i skolan. Avslutningsvis så ställer vi oss efter denna undersökning frågande till hur pedagoger egentligen ser på ett individualiserat arbetssätt för en högpresterande elev.

 • 263.
  Carlsson, Emelie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Motorik i förskoleklass: En kvalitativ intervjustudie om pedagogers beskrivningar i arbetet med att stimulera barns motoriska utveckling2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka och få en fördjupad kunskap om vad pedagoger anser som viktiga faktorer i arbetet med barns motorik i förskoleklassen. Med tillhörande frågeställningar: Vad beskriver pedagogerna som viktiga faktorer i arbetet med att stimulera barns motorik i förskoleklassen? Vilka möjligheter och hinder beskriver pedagogerna i arbetet med att stimulera barns motorik, då daglig fysisk aktivitet ska ske? Metodvalet för studien är kvalitativa intervjuer där sex pedagoger har medverkat. De teorier som ligger till grund för studien är dynamisk systemteori och några valda begrepp inom den sociokulturella teorin. Det framkommer i studiens resultatdel att pedagogerna beskriver att de arbetar medvetet för att barnen ska ges möjligheter att utveckla sin motorik. Pedagogerna tar dock upp olika aspekter i arbetet med barnen, vilket kan tänkas bero på deras egna erfarenheter och kunskaper. De hinder som pedagogerna beskriver är bland annat miljön barnen befinner sig i, och de möjligheter de ser är att skolan kan bli ett komplement för hemmet där barnen ges möjligheter till daglig fysisk aktivitet.

 • 264.
  Carlsson, Eva-Lena
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Begåvad och bortglömd?: Lärare om bemötandet av elever som är begåvad i matematik2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att försöka ta reda på hur skolan bemöter de matematiskt begåvade eleverna. Utifrån detta syfte har två frågeställningar uppställts: Vad gör lärarna för att stimulera de begåvade eleverna? Anser sig lärarna ha tillräckliga resurser för att kunna tillgodose de begåvade elevernas behov? En kvalitativ intervjuundersökning med samtliga matematiklärare på en 7-9-skola har genomförts. På skolan har man nivåindelat eleverna genom att göra tre grupper av halva årskurser. Härigenom har även de duktiga grupperna kommit att innehålla elever som behöver mycket hjälp och undervisningsnivån är därför inte så hög. Schematekniska skäl har medfört att indelningen av eleverna inte har kunnat göras utifrån hela årskurser och i en årskurs inte alls. Innehållet i och upplägget av undervisningen ser olika ut hos de olika lärarna. Lärarna ställer sig positiva till att de begåvade eleverna får utgöra en egen grupp. De anser att tiden inte räcker till för dessa elever samt även att lokalerna lämnar en del övrigt att önska. Tänkbart är att ekonomiska orsaker ligger bakom den rådande situationen. Genom undersökningen har jag kommit fram till att lärarna med hänsyn till omständigheterna gör sitt bästa.

 • 265.
  Carlsson, Håkan
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Ämnesintegrering i skolan: Hur ser elever och pedagoger på ämnesintegrering2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet har strävat efter att få reda på främst hur redan etablerade pedagoger ser på ämnesintegrering och dess kärna för pedagogerna. Har de för avsikt att använda sig av integrering redan vid planeringen eller inträffar den spontant? Vad är det för form av integrering som eventuellt förekommer i undervisningen som sker? Det som framkom i och med denna undersökning är att flera pedagoger ser det som att all undervisning sker i form av att man integrerar på så sätt att de använder sig av strategier för att kunna bedriva en undervisning. En annan form av integrering som framkom var så kallade temaarbeten där man utgick från ett arbetsprojekt som involverade flera ämnen. Glädjande nog ser eleverna att genom integrering blir undervisningen roligare och gör att de kommer ihåg saker bättre och längre genom att de kan sätta saker i samband.

 • 266.
  Carlsson, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Motorik och rörelse i vardagssituationer och planerade aktiviteter: Pedagogers arbets- och förhållningssätt i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att söka kunskap om hur pedagoger arbetar för att gynna barns motoriska utveckling i förskolan, genom att undersöka hur pedagogerna förhåller sig till och arbetar i vardagssituationer och i planerade aktiviteter. Studiens frågeställningar är: 1. Hur arbetar pedagogerna för att främja barnens motoriska utveckling i vardagssituationer? 2. Hur arbetar pedagogerna för att erbjuda planerade rörelseaktiviteter som är varierade och med olika svårighetsgrad, för att stimulera och utmana alla barn i barngruppen? Utifrån studiens syfte och frågeställningar användes observation som metod för att ta del av hur två pedagoger i förskolan arbetar för att stimulera barnens motoriska utveckling. För att täcka större delen av pedagogernas arbetsdag genomfördes det sex stycken observationer som alla var tre timmar långa. De teoretiska begrepp som har använts för att analysera resultatet utgår från dynamisk systemteori samt sociokulturellt perspektiv. Resultatet visar att pedagogerna i förskolan arbetar för att främja barnens motoriska utveckling i både vardagssituationer och i planerade aktiviteter. De erbjuder barnen ett varierat utbud av rörelseuppgifter med olika svårighetsgrader, där de är närvarande, uppmuntrande och vägleder barnen både muntligt och genom att visa med kroppen hur olika rörelseuppgifter skall utföras.

 • 267.
  Cederleuf, Therese
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Five Little Monkeys Jumping on the Bed: En litteraturstudie om hur arbete med sång, rim och ramsor kan främja barns utveckling av engelska som främmande språk i grundskolans tidigare år.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med litteraturstudien är att undersöka hur arbete med sång, rim och ramsor kan främja

  yngre elevers språkutveckling i engelska som främmande språk. Detta görs genom att fokusera på

  främjandet av barns språkinlärning, hur lärare bör arbeta med sång, rim och ramsor inom

  engelska som främmande språk, samt lärares attityder till ett sådant arbetssätt.

  Arbetet genomfördes som en systematisk litteraturstudie innehållande en bakgrund med

  relevant teori, samt analys av fem vetenskapliga studier rörande ämnet. Dessa gav möjlighet till en

  bred bild av området, då länder och perspektiv varierade. Studierna valdes ut genom sökning i

  databaser efter relevans och tillförlitlighet.

  I studiernas resultat framgick att majoriteten av tillfrågade lärare och elever var positivt

  inställda till arbete med sång och ramsor i engelskundervisning, och den språkutveckling dessa

  metoder innebar. Genom arbete med läraren som förebild motiverades eleverna. Dock fanns en

  avsaknad av material och kunskap för att kunna genomföra och bedöma undervisning

  innehållande sång och ramsor. En avsaknad av rim i de studier som analyserats berörs även i

  studien, likaså en brist på svenska studier.

  Sammanfattningsvis verkar sång och ramsor enligt de granskade studierna ha ett värde i

  engelskundervisning. Dock finns det behov av mer forskning och kunskap för att få starkare

  underlag för användning av dessa metoder i undervisning.

 • 268.
  Cederleuf, Therese
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Sånger, rim och ramsor inom engelskundervisning: Lärares attityder till användning av sånger, rim och ramsor för att gynna elevers engelska språkutveckling i årskurs F-32015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att få en ökad insikt i vad svenska lärare har för attityder till arbete med

  sång, rim och ramsor i engelskundervisning för grundskolans tidigare år. Frågeställningarna är:

  1. Vad har lärarna i studien för attityder till arbete med sång, rim och ramsor inom

  engelskundervisning?

  2. Hur arbetar lärarna i studien med sång, rim och ramsor inom engelskundervisning?

  3. Hur ser lärarna i studien på vikten av sin egen roll i arbetet med sång, rim och ramsor i

  engelskundervisning?

  I studien utfördes sex stycken semi-strukturerade intervjuer med lärare som arbetar eller nyligen

  arbetat med engelskundervisning för årskurserna F-3 i en mellanstor kommun i sydvästra Sverige.

  I resultatet framkom att det finns betydande skillnader i hur individuella lärare arbetar med och

  ser på arbete med sång, rim och ramsor. Även flertalet likheter framkom, som i sin tur liknade de

  resultat från tidigare forskning som tas upp i bakgrunden. Flera lärare har en mycket positiv

  attityd till arbete med sång, rim och ramsor i engelskundervisningen, men det råder stora

  skillnader i hur lärarna upplever det faktiska värdet för engelskundervisningen och elevernas

  språkutveckling. Hur lärarna arbetar med sång, rim och ramsor varierar också stort mellan olika

  lärare, men återkommande knöt lärarna dessa moment till de teman och övriga ämnen som

  behandlades i undervisningen. Gemensamt var också en bredd i material och medieringsmetoder,

  samt ett multimodalt arbete som ofta kombinerade ljud, bild och rörelser. Gällande lärarnas roll

  var de helt eniga i att lärarens engagemang och deltagande hade en stor inverkan på hur arbetet

  med sång, rim och ramsor mottogs av eleverna. Enligt intervjusvaren deltog alla lärarna i dessa

  moment, och lät sig inte hindras av faktorer som självförtroende eller bristande kunskaper.

  Som vidare forskning föreslås mer djupgående studier i lärares attityder, kombinerat med

  fältstudier och elevintervjuer, för att på så vis uppnå en mer heltäckande bild av arbete med sång,

  rim och ramsor i svensk kontext.

 • 269.
  Cederström Pala, Jill
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Beskrivningen av samer i svenska läromedel: En läromedelsanalys med exempel hämtade från 1930-, 1960- och 2010-talet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att genom en kvalitativ textanalys undersöka på vilket sätt samer beskrivits i So-läromedel för årskurs 1–6 och hur styrdokument återspeglas i beskrivningen över tid, samt hur det förändrats. Studien har utförts med stöd av ett läromedelsanalytiskt och ett läroplansteoretiskt perspektiv där sju läroböcker för skolans So-ämnen undersökts. Resultatet av läromedelsanalysen påvisar att styrdokument återspeglas och att samer i synnerhet beskrivs som renskötande nomader, men även bofasta samer och samer med andra yrken beskrivs till viss del. Vidare visar resultatet på flera förändringar i läromedlens beskrivningar över tid. Studien påvisar vikten av att lärare granskar läromedel för att försäkra sig om att undervisningen lever upp till de krav som ställs i våra styrdokument.

 • 270.
  Celander, Maria
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Lood, Katarina
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Pedagogisk måltid i förskolan: en arbetsuppgift eller en förmån för pedagogerna?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka hur pedagogernas faktiska arbetssituation ser ut under den pedagogiska måltiden i förskolan då Falu Kommun ser den pedagogiska måltiden som en kostnadsfråga medan Borlänge Kommun ser pedagogerna som viktiga förebilder för barnen under måltiden. Vilken är pedagogernas arbetssituation i samband med den pedagogiska måltiden? Vilka direktiv följer pedagogerna i arbetssituationen under måltiden? Resultatet visar, genom observationer och intervjuer, att den faktiska måltidssituationen är en komplex arbetssituation för pedagogerna då den både innebär pedagogiska moment som språkutveckling, socialisering och hur man för sig vid matbordet samt praktiska moment som berör vård och omsorg. Dessutom ska pedagogerna äta själva och se till att de får i sig mat på ett sådant sätt att de orkar arbeta resten av dagen. Direktiven som följs är vaga. Den pedagogiska delen hämtar pedagogerna från förskolans styrdokument Läroplanen för förskolan, Lpfö98, men de praktiska förväntas ske av sig själv. Genom analys av resultatet drar vi slutsatsen att den pedagogiska måltiden förvisso är en förmån om man enbart ser till att pedagogerna får mat att äta utan att behöva betala för den men det är inte någon mat eller någon måltidsituation som på något sett gynnar dem personligen. Den pedagogiska måltiden är ett redskap för pedagogerna som innebär att de kan genomföra en pedagogisk verksamhet i förskolan under hela dagen.

 • 271.
  Cemer, Adela
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Pedagogens roll för barns utveckling av rörelseförmåga och motorik på förskolegården2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är känt att arbete med rörelse och motorik redan från tidiga åldrar ger barn många fördelar. Förutom att aktiviteter med rörelse och motorik bidrar till bättre fysisk hälsa och välmående främjar det också barnens språkutveckling och skolprestationer, samt ger barnen bättre självförtroende och självkänsla i sociala samspel.

  Syftet med denna studie är att se hur pedagoger på en förskola använder förskolegården och vilken roll de tar i barnens utomhusaktiviteter för att stötta och stimulera barnens rörelseförmåga och motorisk utveckling.

  I studien beskrivs en del av tidigare forskning som berör rörelse och motorik ur olika perspektiv. Den tidigare forskningen handlar motorisk utveckling, samt hur motorisk utveckling påverkar andra förmågor hos barnen. Den tidigare forskningens resultat kan enkelt sammanfattas i att väl utvecklad rörelseförmåga hos barn har en positiv inverkan på deras skolprestationer, självförtroende och socialt samspel. Vidare redogörs för den sociokulturella teorin som denna studie utgår ifrån. Det presenteras också fyra begrepp som resultatanalysen utgår ifrån; den proximala utvecklingszonen, scaffolding, mediering, redskap och artefakter. Forskningsmetoden som ligger bakom studien är observationer. Resultatet visar att pedagoger kan delas in i lekande eller icke lekande, det vill säga aktivt deltagande i leken eller observatörer. Pedagoger stöttar barnen genom erbjudande av material, handgripligt stöttande i att genomföra rörelseaktiviteter samt muntligt uppmuntrande. I resultatet framkommer också att pedagoger ibland styrs av rädsla och begränsar barnens initiativ till rörelseaktiviteter.

  I diskussionen konstateras att pedagogerna använder förskolegården för att stimulera barns rörelseförmåga och motorisk utveckling. Dock så missas vissa chanser till utmaning som barnen skapar själva på förskolegården.

 • 272.
  Chapman, Ian
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Algebra i årskurs 4-6: Lärarperspektiv på algebra och algebraundervisning i årskurs 4-62018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur lärare ser på algebraundervisningen i årskurs 4-6 och vilka tankar och beliefs de har om algebra och matematik. Fyra matematiklärare som undervisar i matematik har intervjuats. Intervjuerna har analyserats utifrån teorier om hur beliefs står i relation till praktik. Resultaten indikerar att det verkar finnas en koppling mellan de idéer som fanns under lärarutbildningen och de beliefs som lärarna har idag.

 • 273.
  Chapman, Ian
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Begreppens roll vid inlärning av algebra: En litteraturstudie om den roll begrepp och begreppsförmåga spelar vid inlärning av algebra för elever i årskurs 4-62016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska elever har presterat dåligt i internationella undersökningar en längre tid när det gäller

  algebraområdet i matematik. Elevernas begreppsförståelse har pekats ut som en faktor som

  spelar in i de dåliga resultaten för svenska elever del. Syftet med denna studie har därför varit

  att ta reda på den roll som begrepp och begreppsförmåga spelar vid inlärning av algebra samt

  vilken begreppsförståelse elever i årskurs 4-6 har. Genom en systematisk litteraturstudie har

  frågeställningarna besvarats. Resultaten visar att brister i begreppsförståelse i algebra också

  leder till brister i kunskap i algebra. Undervisning med fokus på begrepp leder till bättre

  förståelse för begrepp samtidigt som det även leder till procedurell kunskap. Elever i årskurs

  4-6 kan hantera variabler och använda dem i matematiska uttryck. Fördelar med en tidig

  introduktion av variabelbegreppet är att elever bygger en bättre förståelse för begreppet.

 • 274.
  Chapman, Ian
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Begreppens roll vid inlärning av algebra: En litteraturstudie om den roll begrepp och begreppsförmåga spelar vid inlärning av algebra för elever i årskurs 4-62016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska elever har presterat dåligt i internationella undersökningar en längre tid när det gäller

  algebraområdet i matematik. Elevernas begreppsförståelse har pekats ut som en faktor som

  spelar in i de dåliga resultaten för svenska elever del. Syftet med denna studie har därför varit

  att ta reda på den roll som begrepp och begreppsförmåga spelar vid inlärning av algebra samt

  vilken begreppsförståelse elever i årskurs 4-6 har. Genom en systematisk litteraturstudie har

  frågeställningarna besvarats. Resultaten visar att brister i begreppsförståelse i algebra också

  leder till brister i kunskap i algebra. Undervisning med fokus på begrepp leder till bättre

  förståelse för begrepp samtidigt som det även leder till procedurell kunskap. Elever i årskurs

  4-6 kan hantera variabler och använda dem i matematiska uttryck. Fördelar med en tidig

  introduktion av variabelbegreppet är att elever bygger en bättre förståelse för begreppet.

 • 275.
  Chapo, Carolina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Historia utanför klassrummet: Historielärares tankar om villkor för historieundervisning i årskurserna f-32015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien undersöks vad lärare som undervisar i ämnet historia anser om historieundervisning som sker utanför klassrummet genom en empirisk studie där syftet är att få insikt i hur lärare i årskurserna f-3 ser på undervisning utanför klassrummet och vilken betydelse lärarna ser att den typen av undervisning kan ha för elevers lärande. Tidigare forskning visar på vikten av att eleverna ges möjlighet till dialog och uppmuntran till ett kritiskt förhållningssätt till det som presenteras på exemplevis ett museum. Därför är det relevant att ta reda på hur lärare anger att de kommunicerar med sina elever och om de ser att kommunikationen ser annorlunda ut då undervisningen sker utanför klassrummet.

  Under arbetets gång intervjuades tre lärare och deras utsagor analyserades samt diskuterades i relation till relevant litteratur inom området.

  Det huvudsakliga resultatet visade att samtliga lärares uppfattning är i huvudsak att historieundervisning som sker utanför klassrummet är kopplad till upplevelser och att det finns en didaktisk poäng med denna typ av lärande. Två av lärarna menar att då fler sinnen är involerade, befäster sig kunskapen lättare.

  Vad gäller kommunikationen menar två av tre lärare att då historiundervisningen sker utanför klassrummet blir eleverna mer engagerade, vilket de menar har koppling till att det ofta innebär en upplevelse att se ett historiskt föremål eller besöka en historisk plats. Lärarna uppger att elevernas engagemang i sin tur innebär fler tankar och funderingar, vilket resulterar i rikligare dialog mellan lärare och elever.

 • 276.
  Chapo, Carolina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Museet som lärandemiljö i historieundervisningen2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här litteraturstudien undersöks ämnet historia där intresseområdet är museetsbetydelse för historieundervisningen. Tidigare forskning inom området studeras för att sökasvar på hur elevers lärande utifrån museibesök kan beskrivas jämfört med ett mertraditionellt lärande i historia. Vilka är försutsättningarna för att lärandet kan äga rum? Kanstudiebesök på museum öka elevernas historiemedvetande och nyfikenhet på historia? I såfall hur? Denna studie är en allmän litteraturstudie där sökning efter vetenskapliga artiklaroch rapporter har gjorts i olika databaser. Databaserna som har använts för sökning är LIBRISoch Google Scholar. Efter att ha sökt i databaserna gjordes ett urval och slutligen användestvå avhandlingar samt två pilotstudier, två fallstudier samt en forskningsöversikt.Resultatet av studien visar på vikten av elevernas delaktighet och förutsättningar tillkommunikation och dialog under och efter museibesöket för att lärandet ska äga rum.Forskning visar också att museet kan erbjuda upplevelser och praktiska moment som ettkomplement till den ordinarie klassrumsundervisningen där läroboken ofta ärutgångspunkten.

 • 277.
  Charrière, Lionel
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Individualisering i moderna språk: En kvalitativ studie om hur sex lärare i moderna språk förhåller sig till individualisering i undervisningen2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur sex lärare i moderna språk förhåller sig till individualisering i undervisningen. Metoden som använts är kvalitativa forskningsintervjuer med språklärare verksamma inom såväl grundskolan som gymnasiet. Undersökningens resultat åskådliggör en mångfald av tolkningar kring individualiseringsuppdraget hos lärare i moderna språk. Utifrån informanternas svar identifieras tre skilda individualiseringsmodeller. I den första modellen framstår individualiseringen framförallt som en metod baserad på nivåindelning och användande av särskilt material. Individualisering beskrivs i den andra modellen som ett förhållningssätt, att beakta elevernas olikhet, och utformas under en rad olika inslag, från planering till utvärdering. I den tredje modellen nås individualisering i helklassundervisning genom varierande arbetsformer samt lärarens kontakt med eleverna under lektionen. Att läraren snarare ansluter sig till en av dessa tre modeller tycks hänga samman med vilka behov och risker denne förknippar med individualisering.

 • 278.
  Chen, Jiaoying
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Avvikelser mellan kursbetyg och nationella prov i gymnasieskolan: En statistisk analys av strukturella samband, tänkbara orsaker och konsekvenser för lärares sätt att bedöma och betygssätta elevers ämneskunskaper2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Resultaten i den här uppsatsen visar att det finns strukturella samband mellan avvikelser i resultat på det nationella provet och betygen i gymnasieskolan, för ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. Kvinnor får i större utsträckning ett högre betyg och i mindre utsträckning ett lägre betyg jämfört med män i förhållande till deras resultat på det nationella provet. Resultaten visar också att det kan finnas interaktionseekter mellan elevens kön och könsfördelningen av både elever och lärare på skolan. Dessa strukturella samband kan indikera att betygen innefattar andra egenskaper hos eleven förutom ämneskunskaper. Eftersom betygen bör vara ett mått på ämneskunskaper, så diskuteras möjliga sätt för läraren att hantera betygsättningen så att den blir mer rättsäker, transparent och rättvis.

  Vidare sågs att friskolor sätter i större utsträckning ett högre betyg jämfört med provresultaten än kommunala skolor, undantaget är ämnet matematik. Friskolor sätter oftare ett lägre betyg jämfört med kommunala skolor i ämnena engelska och matematik. Andra bakgrundsvariabler som undersöks är hur stor andel av föräldrarna inom en skola som är högutbildade, hur många elever det går på en lärartjänst, skolans storlek och hur stor andel av eleverna inom skolan som har utländsk bakgrund.

 • 279.
  Claesson, Anders
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Petersson, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Sustainable development in focus -: a ten-week course in teacher training2006In: Reflective practice in teacher education : Learning from Case Studies of Environmental Education / [ed] Kyburz-Graber, Regula; Posch, Peter; Robottom, Ian; Hart, Paul, Bern: Peter Lang AG, International Academic Publishers , 2006, p. 87-99Chapter in book (Other academic)
 • 280.
  Cook, Derek
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Teater och drama som ”undervisningsredskap” i gymnasial yrkesutbildning: En explorativ fallstudie om ett försök att med drama och teater som upplägg genomföra undervisning om kundbemötande i kursen Service och bemötande 12013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 281.
  Crona, Therése
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Är du redo för högskolan?: En fallstudie om källkritik och källhantering i samband med gymnasiearbetet på ett ekonomiprogram2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt Skolverket ska ett godkänt gymnasiearbete vara ett kvitto på att eleven är förberedd för högskolan. Detta innebär bland annat att eleven kan förhålla sig kritiskt till källor. Syftet med denna studie är att få är att undersöka generella mönster i elevers och en handledares förhållningssätt till källkritik och undervisning i detta, i samband med gymnasiearbetet på ett ekonomiprogram.

  Studien är grundad i nedsippringsteori samt läroplansteori. För att uppfylla syftet har en fallstudie genomförts där 20 gymnasiearbeten från ett ekonomiprogram har granskats genom en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ textanalys. Arbetena har granskats dels i syfte att se vilka sorters källor eleverna använder sig av och vilka argument som används för att analysera den aktuella källans trovärdighet. Utöver detta har även en intervju utförts med handledaren för de gymnasiearbeten som granskats. Intervjun av handledaren på ekonomiprogrammet syftar till att undersöka hur hen bedriver undervisning i källkritik.

  Handledaren på ekonomiprogrammet ger viss undervisning i källkritik till eleverna. Handledaren ställer sig frågande till att ett godkänt betyg på gymnasiearbetet säkerställer att en elev är redo för högskolan. Källkritiken är enligt handledaren lågt prioriterad i gymnasiearbetena på grund av tidsbrist. Information hämtat från internet är det som dominerar mest bland elevernas källor. Även om eleverna använder sig av olika källor har de sällan relevanta motiveringar varför de använder just den källan eller varför källan är säker.

 • 282.
  Dahl, Wictoria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  ATT BÄRA SLÖJA I SKOLAN: - En studie om några unga muslimska kvinnors slöjbärande i skolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt Skolverket är klädsel något som normalt bestäms av individen själv men hur fria är unga muslimska kvinnor i dagens svenska skola i sina klädval? I den här kvalitativa fallstudien vill jag under-söka hur några muslimska unga kvinnor resonerar kring sina klädval och klädstilar i skolan. Resultatet visar att de muslimska tonårsflickorna har skapat sin identitet kring sitt slöjbärande och att de inom gruppen har olika sätt att bära sin slöja. Det har även visat sig att de som bär slöja gör det av främst kulturella och religiösa skäl och det är en del av deras identitet. Även om skolans styrdokument anser att man själv ska få välja sina kläder framkommer det att där finns motsättningar och problem i att vara ung muslimsk kvinna i en svensk skola. Jag hoppas med detta arbete att läsaren ska kunna få en ny syn på slöjbärande och de unga muslimska kvinnorna som väljer att bära slöja i dagens Sverige. Syftet är även att producera ett dokument som kan vägleda skolpersonal och samtidigt undvika missförstånd, diskriminering eller misstänksamhet.

 • 283.
  Dahlberg, Åsa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares tankar kring den allsidiga religionsundervisningen.: "Neutraliteten blir helt enkelt en påbjuden livshållning." (Runebou 2013 s.43)2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka om undervisningen i religionskunskap är neutral eller inte. I arbetet ingår intervjuer med tre verksamma lärare om hur de arbetar med religionsundervisningen i sina klasser på mellanstadiet. I arbetet framkom det att lärarna försöker jämställa världsreligionerna mer än vad som står i läroplanen. Det framkom även att det är upp till lärarens personliga preferenser om religiösa högtider ska uppmärksammas eller inte. Vidare framkom det att undervisningen kan påverkas av klassens sammansättning när det gäller mångfald av religioner och trossamfund.

 • 284.
  Dahlbo, Madeleine
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Karlsson, Sara
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  "Att känna sig trygg är A och O": Vikten av anknytning i förskolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (Skolverket, 2018, s.10, 13). För att pedagogerna ska kunna tillgodose denna helhet utgör anknytning en grundläggande aspekt att beakta inom förskolans utbildning. Detta eftersom barnet är i behov av minst en närvarande anknytningsperson för att söka stöd och trygghet hos (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s.39, 201). Då denna trygghet skapar de bästa förutsättningarna för barnet att utvecklas och tillgodose sig lärande (ibid.).

  Föreliggande studie syftar till att skapa kunskap om den vikt utbildade barnskötare och förskollärare tillskriver anknytning i relation till förskolan, samt belysa om skillnader tillskrivs utifrån de olika yrkesprofessionerna. För att göra detta möjligt formulerades tre frågeställningar;

  Vilken vikt tillskriver pedagogerna anknytning i förskolan? Vilka möjligheter respektive svårigheter tillskriver sig pedagogerna ha för att tillgodose barnen en trygg anknytning? samt Framkommer det några skillnader i den vikt, samt de möjligheter och svårigheter, som tillskrivs anknytning utifrån yrkesprofession? Den metod som användes för att sedan besvara dessa frågeställningar var en webbaserad enkätundersökning. Detta eftersom det var av relevans att nå en stor grupp deltagande inom en begränsad tidsram, därmed var enkät som metod fördelaktigt (Björkdahl Ordell, 2012a, s.85).

  Några slutsatser som kan dras av föreliggande studie är att en betydande majoritet av pedagogerna tillskriver anknytningen av stor vikt med undantag för ett fåtal förskollärare som tillskrev vikten som något lägre än övriga respondenter. Trots den stora betydelse pedagogerna tillskriver anknytning anser de att området inte lyfts tillräckligt inom förskolan. Av resultatet framkom det även att förskolans organisation enligt pedagogerna kan utgöra ett flertal svårigheter i arbetet med att tillgodose barnen en trygg anknytning. Dock ansåg sig majoriteten av pedagoger oftast eller ganska ofta trots detta ha möjlighet till att erbjuda barnen en trygg anknytning. Med undantag för ett fåtal förskollärare som ansåg sig ganska sällan ha denna möjlighet.

 • 285.
  Dahlin Klein, Miriam
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Slöjdlärarare och den lokala pedagogiska planeringen: Ett arbete i hur slöjdlärare förhåller sig till den lokala pedagogiska planeringen i undervisningen2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt arbete är att få inblick i hur slöjdlärare arbetar med den Lokala pedagogiska planeringen (LPP) och vilken funktion den fyller. Studiens fokus ligger i hur slöjdlärana använder den lokala pedagogiska planeringen under lektioner och hur de arbetar fram den. För att få svar på mina frågeställningar genomförde jag intervjuer med slöjdlärare.

  Mitt resultat visar att slöjdlärana inte får mycket tid till att skriva sin LPP vilket leder till att de ofta får sitta hemma på sin fritid och skriva. De anser att den är ett bra stöd för dem själva och även för eleverna under lektionerna. Undersökningen visar även att lärarna har nytta av den lokala pedagogiska planeringen, som de menar är ett uppdrag som påförts dem "uppifrån". Genom undersökningen har jag fått större förståelse för vilken nytta den lokala pedagogiska planeringen kan ha för lärare och elever i undervisningen.

 • 286.
  Dahlman, Jonas
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur bidrar en GIS-tillämpande geografiundervisning till elevers lärande i årskurserna 4–6?2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att genomföra en GIS-tillämpande geografiundervisning för att undersöka hur den kan bidra till ökad förståelse och kunskapsutveckling för yngre åldrar i årskurs 4–6 förankrat i geografiämnets kärna och syfte. Examensarbetet avser därmed att bidra till ny kunskap eftersom forskningsområdet gällande GIS för tidigare årskurser är bristfällig.

  För insamling av empiri används en kombination av metoder där observation är huvudmetod med egenkonstruerade lektioner i form av en GIS-tillämpande geografiundervisning. Intervjuer och utvärderingar används som stöd till resultatet från observationerna för att ge en helhetsbild.

  Resultatet visar att eleverna utan större svårigheter hanterar GIS-verktygen. Verktygen ger ökad entusiasm, intresse och nyfikenhet. Därmed antyds potential att öka inlärningsområdet som avses. Vidare demonstreras att undervisningsupplägget av en GIS-tillämpning ska vara av noggrann och ta hänsyn till flera aspekter. I synnerhet var det tydligt i distributionen av utrustningen samt hur grupperingen blev genomförd. Tillräckligt med tid för diskussioner och analys i grupparbeten i det undersökande arbetssättet är centralt.

  Slutsatsen är att dagens GIS-verktyg lämpar sig väl för elevernas ålder förutsatt välplanerat undervisningsupplägg, riklig förberedelse inför ämnesområdet och att tillräckligt med tid finns för att kunna nå djupare kunskap. Därmed skapas nya möjligheter att använda GIS även för lägre årskurser.

 • 287.
  Dahlman, Jonas
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur främjar GIS geografiundervisningen igrundskolan?: Möjligheter och utmaningar med att tillämpa GIS-stöddundervisning i skolan för att undersöka geografiskafenomen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  GIS används för att samla in, skapa, analysera och presentera data med olika digitala verktyg. Forskning visar att denna digitala teknik har potential att användas för att undersöka geografiska frågeställningar i undervisning. Det pågår en digitalisering av skolan med stora satsningar från den svenska regeringen. Att tillämpa GIS i skolan för med sig olika utmaningar. Påtagligt är bland annat bristande kompetens och resursbrist.Studien syftar till att undersöka vad publicerad forskning visar om vilka möjligheter samt utmaningar som finns med att tillämpa GIS i geografiundervisning. Undersökningen avser även att visa vad forskning visar om vilka effekter GIS-tillämpning kan medföra i relation till elevers förmågor och kunskaper i geografiämnet. För att svara på detta används en systematisk litteraturstudie som metod genom att granska och identifiera vad aktuell forskning visar i ämnesområdet. Vad internationell tidigare forskning visar sätts i relation till kontexten i Sverige, med huvudfokus mot årskurserna 4–6.Resultatet av undersökningen visar att GIS medför höjt engagemang för geografiämnet och digital teknik. Sammantaget kan GIS-tillämpning höja elevernas resultat. Att tillämpa GIS är komplext och kräver förutsättningar för att bli framgångsrikt. Omfattande tid, resurser, motivation hos lärarna, kompetens hos både lärarna och eleverna samt adekvat stöd hos skolledningen är förutsättningar som behövs.Slutsatsen är att en framgångsrik GIS-tillämpning förutsätter en välplanerad undervisning av hög kvalité där ämnesområdet prioriteras framför tekniken och där undervisningsinnehållet är baserat i undersökningsbara geografiska frågeställningar. Positiva effekter kommer inte automatiskt med GIS. GIS i kursplanen bör betonas för 4–6 för att förbereda eleverna inför framtiden. Eftersom ämnesområdet bör ställas i centrum behöver GIS-verktygen då vara lätta att använda.

 • 288.
  Dahlman, Victoria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Bildanalys och bildsamtal utifrån ett lärarperspektiv: En kvalitativ intervjuundersökning om aspekter kring innehåll och lärande i grundskolans bildundervisning2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har genomförts med syfte att undersöka bildundervisning ur bildlärarnas perspektiv med fokus på bildanalys och bildsamtal. Undersökningen lyfter även bildlärarnas syn på Lgr11 och bildämnets aspekter om lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Examensarbetet har genom en kvalitativ forsknings-metod undersökt hur bildlärare arbetar med bildanalys och bildsamtal i under-visningen. Undersökningens empiriska material består av sju kvalitativa intervjuer med bildlärare behöriga för bildämnet i grundskolan. Intervjumaterialet har analyserats utifrån en tematisk analys. Undersökningen visar att bildlärarna är eniga gällande bildämnets kommunikativa och språkliga syfte, vilket de hävdar är meningsfullt för elevernas kunskapsutveckling. Bildlärarna framhåller att bildanalys är en grund för deras bildundervisning. De presenterar en positiv syn på läroplanens övergripande beskrivning av bildämnets centrala innehåll som öppnar upp för en tolkningsfrihet. Bildanalys och bildsamtal framhävs i undersökningen som betydelsefulla moment i bildundervisningen som utvecklar elevernas lärande. Detta är utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande relevant då bildanalys och bildsamtal genomförs i meningsskapande och sociala sammanhang, där eleverna utvecklar sina bildspråkliga förmågor tillsammans.

 • 289.
  Dahlman, Victoria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Bildundervisning: Bildanalys och bildsamtal i grundskolan: En litteraturstudie av didaktisk forskning kring bildämnet och kommunikativa aspekter på lärande2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad forskning kommit fram till gällande elever i grundskolans kommunikativa kunskapsutveckling utifrån bildanalys och bildsamtal i bildundervisningen. Den metod som valts för att genomföra detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie för att undersöka litteratur inom det valda forskningsfältet. Utifrån analysmetoden innehållsanalys har urval av forskningslitteraturen genomförts med fokus på svenska publikationer. Frågeställningarna är formulerade för att undersöka hur eleverna utvecklar kommunikativa förmågor genom bildanalys och bildsamtal, varför dessa moment är viktiga för elevernas lärande samt vad bildundervisning i svensk grundskola innehåller. Analys och dess resultat visar att elevernas kommunikativa förmågor utvecklas i positiv riktning genom bildanalys och bildsamtal. Genom bildanalys utvecklas elevernas bildspråkliga kompetens vilken är viktig för att eleverna ska kunna tolka, förstå samt kritiskt granska bilder. Bildsamtal är, ur ett sociokulturellt perspektiv, viktigt för elevernas lärande, elever interagerar och utvecklar bildspråklig kunskap tillsammans. Kommunikation i meningsskapande och lärande sammanhang bidrar till elevernas fördjupade förståelse för sig själva samt sin omvärld. Slutligen visar även analys och dess resultat att bildkommunikativa inslag inte förekommer i tillräckligt hög utsträckning i bildundervisningen. Detta beror, enligt forskningen, delvis på att bildlärarna och eleverna inte uppfattar bildämnet på samma sätt. Bildlärarna har, enligt forskarna, inte nått fram med det kommunikativa perspektivet på bildämnet som Lgr11 framhåller.

 • 290. Dahlstedt, M.
  et al.
  Sandberg, F.
  Fejes, A.
  Olson, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Dissonant futures: occupational trajectories, gender and class in contemporary municipal adult education in Sweden2018In: Journal of Education and Work, ISSN 1363-9080, E-ISSN 1469-9435, Vol. 31, no 1, p. 16-27Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to problematize the ways class and gender are played out in adult students’ narratives about their occupational choice and future. Drawing on Beverly Skeggs, we analyse how students think about future occupations, what motivates them towards these and how they are able to form their future in relation to them. Taking on Sweden as a case, our results show that students’ narratives on their future occupations are classed as well as gendered. In their vision of future occupations, working-class students tend to focus on occupations helping and caring for others, while middle-class students tend to focus on work more as a means of fulfilling themselves as individuals. These differences are also gendered. Female students are more likely than their male counterparts to picture their future occupations in relation to having children and a family. This tells us that in the female students’ narratives, there tends to be a strong focus on caring – for their families as well as in future occupations. 

 • 291.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet.
  Fejes, Andreas
  Linköpings universitet.
  Olson, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Rahm, Lina
  Linköpings universitet.
  Sandberg, Fredrik
  Lunds universitet; Linköpings universitet.
  Medborgarskapandets paradoxer: Medborgarskapspositioneringar i berättelser om tillhörighet i migrationens tid2017In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 54, no 1, p. 31-50Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Paradoxes of citizen formation: Citizenship positioning in stories about belonging in an era of migration

  This article analyzes the formation of citizenship in today’s multi-ethnic Sweden with a particular focus on how migration renders visible existing citizenship ideals, defined in terms of similarity and difference on the basis of ethno-cultural background. Analysing three individual stories of women who have migrated to Sweden, with different biographies and stories of how they ended up in Sweden, the article focuses on negotiations of the boundaries and contents of citizenship in multi-ethnic Sweden. The point of departure for the analysis is a post-structuralist and discursive approach. In all, the stories address the crucial question of who should be included into the social community and on what conditions – and who should be left out? This particular question is also at the very centre of the political debate in today’s Europe. On the one hand, there are strong arguments about the ’death of multiculturalism’ and demands for new forms of ethno-culturally graduated citizenship – also in Sweden. On the other hand, in Sweden as well as in other European countries, claims for the development of a new and more inclusive societal community have been raised, expanding the rights of citizens to accommodating also those who have been excluded from them.

 • 292.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet.
  Fejes, Andreas
  Linköpings universitet.
  Olson, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Stockholms universitet, Högskolan i Skövde.
  Sandberg, Fredrik
  Linköpings universitet.
  Rahm, Lina
  Linköpings universitet.
  To belong or not to belong: negotiating citizenship in an age of migration2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  2015. More than a million people are seeking refuge in Europe. Over water or over land, children as well as adults are fleeing from war, persecution and poverty. Thousands of them disappear without a trace or drown beneath the waves. Most of the refugees come from the war-torn Syria (International Organisation for Migration 2015). Throughout the member states of the European Union, exceptional policy measures are taken in order to handle the so-called ‘refugee crisis’ – intensified border control, the introduction of ID checks at specific checkpoints as well as within the borders of a country and restrictive rules for the reception of asylum seekers. This precarious situation in Europe addresses a number of crucial questions about the state of citizenship and belonging in contemporary Europe – in an age of large-scale international migration.

   

  In an era of international migration established conceptions of citizenship, of who the citizen is or should be, are challenged. International migration highlights some of the fundamental issues of citizenship: which characteristics, abilities or values should the citizen have and how are the relationships between the citizen and society arranged? In the context of international migration certain individuals are seen as ‘naturally’ belonging to the national community they inhabit, guaranteeing a set of rights, while others are seen as not belonging. The question, however, is: Who are included in the societal community, who are excluded, and what conditions are used to decide?

   

  This article analyses the formation of citizenship in today’s multi-ethnic Sweden with a particular focus on how migration renders visible existing citizenship ideals, defined in terms of similarity and difference on the basis of ethno-cultural background. Analysing three individual stories of women who have migrated to Sweden, with different biographies, the article focuses on negotiations of the boundaries and contents of citizenship in multi-ethnic Sweden. The point of departure for the analysis is a post-structuralist and discursive approach.

 • 293.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet.
  Olson, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Stockholms universitet, Högskolan i Skövde.
  Ana's tragedy - and Europe's a contemplation over Romani, belonging and citizenship making in a Europe of migration2016In: European Journal of Futures Research, ISSN 2195-4194, E-ISSN 2195-2248, Vol. 4, no 16, p. 1-10Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article deals with the notion of belonging in today’s multi-ethnic Sweden and hints at perpectives of future European identity-building. On the basis of Frantz Fanon’s understanding of colonialism and the colonized mentality as theoretical, the article deals with the situation of Roma in Sweden – and Europe. With the story of a young Roma woman that has migrated to Sweden from Hungary as point of departure, the article addresses the situation for Romani people, but also for other migrants in Europe, with particular focus on who are allowed to belong to the community of Swedish and European citizens, and who are not

 • 294.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet.
  Sandberg, Fredrik
  Linköpings universitet.
  Olson, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Stockholms universitet, Högskolan i Skövde.
  Fejes, Andreas
  Linköpings universitet.
  Rahm, Lina
  Linköpings universitet.
  Formation of respectable citizens: precarious work and uncertain futures in a f-cked up world2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Drawing on research on gender and class and especially on the work of Beverly Skeggs we analyse adult educational student’s stories of their future occupations and future lives. We argue that these narratives of the future are both gendered and class specific. The results shows that there are echoes from the past, where the working class focused on being diligent, caring, modest and respectable. There is also a gender difference among the working class students, where women picture their future occupations in relation to having children and a family. For the working class female students their future occupations are further often connected to working with people, i.e. as care workers, teachers or for instance physiotherapist – i.e. work that involve caring in one way or another. Different results are seen in the analysis of middle class students that are more likely to focus on their individual self-realisation, where the futures are grander and not so much connected to a specific time and space. Another important result is that the working class students are modest in the narratives of their future occupations. Imagined occupations would mean a certain amount of social mobility, but rather modest ones.

 • 295.
  Dahlström, Charlotte
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att undervisa i ett mångkulturellt klassrum: Fyra lärares erfarenheter av religionsundervisning2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Charlotte Dahlström

  Att undervisa i ett mångkulturellt klassrum – fyra lärares erfarenheter av

  religionsundervisning.

  Pedagogiskt arbete III, 15 hp, Högskolan Dalarna.

  Temat för uppsatsen är religionsundervisning i ett klassrum med religiös mångfald sett ur

  perspektiv från fyra grundskolelärare. Studien fokuserar på vilka strategier lärarna har för att

  lära ut, hur de utnyttjar läroplanen, olika typer av läromedel samt om det finns utrymme för

  läraren att välja bort delar av innehållet i kursplanen när denne planerar sin undervisning.

  En kort presentation av de senaste två läroplanerna samt litteratur som behandlar

  religionsundervisning i skolan utgör bakgrunden till studien. Intervjuer med fyra lärare är det

  primära källmaterialet.

  Efter genomförd studie har det kommit fram att lärarna ser religiös mångfald i klassrummet

  som en stor fördel i undervisningen samt att läroplanen oftast ses som ett gott stöd vid själva

  planerandet av undervisningen.

  Vilka läromedel som används är högst individuellt och beror till stor del på lärarens egen

  förmåga att hålla sig ajour men även vilka ekonomiska förutsättningar ämnet ges.

  Avslutningsvis finns en bilaga med intervjufrågorna vilka ger en bild av vad informanterna

  fått ta ställning till när de intervjuats.

 • 296.
  Dahlström, Charlotte
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att undervisa i ett mångkulturellt klassrum: Fyra lärares erfarenheter av religionsundervisning2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Temat för uppsatsen är religionsundervisning i ett klassrum med religiös mångfald sett ur

  perspektiv från fyra grundskolelärare. Studien fokuserar på vilka strategier lärarna har för att

  lära ut, hur de utnyttjar läroplanen, olika typer av läromedel samt om det finns utrymme för

  läraren att välja bort delar av innehållet i kursplanen när denne planerar sin undervisning.

  En kort presentation av de senaste två läroplanerna samt litteratur som behandlar

  religionsundervisning i skolan utgör bakgrunden till studien. Intervjuer med fyra lärare är det

  primära källmaterialet.

  Efter genomförd studie har det kommit fram att lärarna ser religiös mångfald i klassrummet

  som en stor fördel i undervisningen samt att läroplanen oftast ses som ett gott stöd vid själva

  planerandet av undervisningen.

  Vilka läromedel som används är högst individuellt och beror till stor del på lärarens egen

  förmåga att hålla sig ajour men även vilka ekonomiska förutsättningar ämnet ges.

  Avslutningsvis finns en bilaga med intervjufrågorna vilka ger en bild av vad informanterna

  fått ta ställning till när de intervjuats.

 • 297.
  Dahlén, Veronica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att bestämma eller inte bestämma, det är frågan: En fenomenografisk studie om barns och pedagogers uppfattningar om barns inflytande i utevistelsen2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min studie är att undersöka barns egna uppfattningar kring sin utevistelse samt sitt inflytande i utevistelsen samt även vad pedagogerna tror att barnen tänker kring utevistelsen och sitt inflytande när de är utomhus på förskolan. Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer när jag har samlat in min empiri och jag har intervjuat fyra barn och fyra pedagoger. Både barn och pedagoger hör till samma avdelning. Mitt resultat visar att både barnen och pedagogerna har uppfattningen att barnen tycker om att vistas utomhus på förskolan. Barns och vuxnas uppfattningar när det gäller barnens möjlighet till inflytande utomhus stämmer också väl överens. Barnen menade att de får bestämma själva vad de ska göra ute vilket även pedagogerna hävdade att så var fallet. Resultatet visar även att barnen är medvetna om att de har stor möjlighet till inflytande utomhus men däremot var pedagogernas uppfattningar olika. Någon trodde inte alls att barnen är medvetna om sitt inflytande medan en annan pedagog var säker på att barnen vet att de har möjlighet att påverka och bestämma när de vistas utomhus på förskolan. Slutsatsen av min studie är således att barnens och pedagogernas uppfattningar kring barns inflytande i utevistelsen till stor del stämmer överens med varandra utom när det kommer till barnens medvetenhet då pedagogerna är tveksamma till barnens medvetenhet till sin möjlighet att påverka sin utevistelse.

 • 298.
  Daniels, Helena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur kan skönlitteratur användas i skolan med genus som utgångspunkt?: En systematisk litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie har varit att ge en fördjupad förståelse för hur lärare kan använda

  skönlitteratur i syfte att arbeta med frågor rörande genus i årskurs F-3. Metoden som tillämpats har

  varit en systematisk litteraturstudie i vilken svensk forskning använts för att kunna uppnå syftet med

  studien. De vetenskapliga artiklar och avhandlingar som använts i studien har tagits fram genom

  sökning i dels olika databaser och dels genom manuella sökningar. Det framgick att ämnet för denna

  studie var tämligen outforskat och därför blev antalet användbara artiklar och avhandlingar få. Av den

  forskning som använts för att besvara frågeställningen har det framgått att den vanligaste metoden att

  använda skönlitteratur i syfte att arbeta med frågor om genus lämpligast utgörs av högläsning som

  sedan efterföljs av ett gemensamt samtal i klassrummet. Läraren kan bidra till konversationen genom att

  ställa ledande frågor. Fördelen med ett sådant arbetssätt är att elevernas tidigare syn på de båda könen

  kan komma att förändras och leda till en mer neutraliserad inställning till de könsnormer som finns för

  pojkar och flickor i samhället i stort. I ett arbete som berör genus utgör läraren en betydande roll då

  mycket avgörs av dennes kompetens och inställning till genus.

 • 299.
  Daniels, Helena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur lärare förhåller sig till genus i användandet av skönlitteratur i undervisningen: En enkätundersökning med 31 lärare2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har syftat till att undersöka vilken betydelse 31 lärare, verksamma i årskurs F–3, ger genus vid val av arbetssätt och skönlitteratur i samband med högläsning. Syftet har konkretiserats genom en frågeställning som inneburit att söka svar på vad som är avgörande för dessa lärares val av högläsningsbok och hur dessa lärare ser på att arbeta med skönlitteratur med koppling till frågor rörande genus. Studiens teoretiska utgångspunkt har varit det sociokulturella perspektivet och för studiens resultatanalys har de teoretiska verktygen inneburit en didaktisk ansats. För studien har använts kvalitativa metoder i form av enkäter och telefonintervju.

  Resultatet för studien visar att det finns ett genusperspektiv med i lärares val av böcker, vilket utgörs av att lärarna i sina val försöker variera pojk- och flickkaraktärer. Vidare framgår att samtliga lärare som deltagit i studien anser det vara viktigt att ha med ett genusperspektiv i valet av skönlitteratur. Att högläsa och sedan föra textsamtal framgår vara den metod som lämpar sig bäst för att kombinera skönlitteratur och genusfrågor. Samtalen utgörs av gemensamma diskussioner i klassrummet. Ett sådant arbete är enligt deltagande lärare i studien gynnande för eleverna, då de ges möjlighet att få ta del av andra elevers uppfattningar men även får delge sina egna tankar. På så vis möjliggörs att eleverna får en mer neutral syn på de båda könen. Viktigt för att en sådan metod ska kunna tillämpas på ett positivt sätt är att ha en god klassrumsmiljö, där eleverna känner sig trygga med varandra. Dessa resultat stämmer väl överens med den forskning som finns om att arbeta med skönlitteratur och genusfrågor.

 • 300.
  Danielsson, Catharina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Fonologisk medvetenhet och avkodning – betydelsefulla förmågor i tidig läsutveckling: Intervjustudie i en F-3-skola2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskare har under lång tid rapporterat om att den tidiga läs- och skrivinlärningen påverkas på ett positivt sätt när språkliga förmågor samverkar med språkliga sammanhang. En språklig förmåga som det forskats mycket kring är den fonologiska medvetenheten.

  Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur fem lärare och en speciallärare anger att de arbetar för att främja läsinlärningen hos elever i skolans tidiga årskurser. I arbetet står följande frågeställningar i fokus: Hur arbetar lärarna med den tidiga läsinlärningen? Vilka aspekter anser lärarna vara särskilt viktiga i läsundervisningen?

  En intervjustudie genomfördes i en F-3-skola. Det framgick att lärarna arbetade på ett systematiskt sätt med läsinlärningen. Samtliga informanter började undervisningen med att stärka den fonologiska medvetenheten med hjälp av språklekar. Även om ingen av lärarna använde Bornholmsmodellens språklekar fullt ut i årskurs ett, använde de delar av materialets språklekar som lärarna ansåg att eleverna behövde träna mer på. Arbetet genomfördes i sociokulturell och pragmatisk teori som utgångspunkter.

3456789 251 - 300 of 1723
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf