du.sePublications
Change search
Refine search result
3456 251 - 260 of 260
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Wernerman, Daniel
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Att tala till väggen: Studie av inre kommunikation på Centralfängelset Långholmen och Centralfängelset Norrmalm 1880-18902017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att visa det mänskliga behovet av att kommunicera med varandra. Fokus i uppsatsen är fångarnas kommunikation för att se i vilken utsträckning de manliga och kvinn-liga fångarna kommunicerade med varandra.

  Källmaterialet består till största del av

  förhörsprotokoll, straffjournaler och dagrapporter från Centralfängelset Långholmen och Centralfängelset Norrmalm som har gått att undersöka på Stockholms stadsarkiv i Stockholm.

  De manliga fångarna hade ett större behov av att kommunicera med varandra än kvinnorna. Fångarna på Långholmen satt inspärrade i ensamceller och hade mycket liten kontakt med övriga cellfångar. Sättet att kommunicera med varandra via knackningar förekom uteslutande bland de manliga fångar som satt på Långholmen. Kvinnornas behov av umgänge övervägde behovet av att kommunicera med sina cellkamrater. De hade större möjlighet till kommuni-kation då de sov i salar med andra kvinnor

 • 252. Widell, Jimmy
  Frivilliga från Jämtland under finska vinterkriget: En undersökning av Finlandsfrivilligas sociala tillhörighet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka personer från Jämtlands län som valde att genom frivilligkåren åka till Finland och strida i vinterkriget 1939 - 1940. Detta görs med utgångspunkt i en social indelning där jag gör en socioekonomisk klassificering utifrån yrkestitel av de människor som anmälde sig till frivilligkåren i Jämtland. Vidare prövas sedan resultatet mot en hypotes om vilka samhällsklasser som den svenska finlandsaktivismen hade starkast påverkan inom, nämligen över- och övre medelklass samt arbetarklass.

 • 253.
  Wijk, Adam
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Brobergs IF, bandyn och Söderhamn: Förutsättningar och utveckling 1961-19842015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetets syfte är att undersöka vilka mål eller målsättningar bandyföreningen Brobergs IF hade gällande den sportsliga verksamheten och organiseringen omkring denna mellan åren 1961-1984. Materialet som använts till undersökning har hämtats från Brobergs IF:s egna arkiv. I arkivet finns årsberättelser, styrelseprotokoll, korrespondens och ekonomiska redovisningar.

  Resultatet visar att styrelsen i Brobergs IF fokuserade på frågor som handlade om den arena de själva ägde mellan åren 1930-1976 och det var ovanligt att styrelsen diskuterade satsningar som handlade om bandylaget. Under den undersökta perioden ökade föreningens omsättning med mer än det dubbla vilket tyder på att bandyn gick mot en professionaliserad idrott. Undersökningen visar också att Brobergs IF hade ett samarbetet med Söderhamns kommun där kommunen givit bidrag till Brobergs IF, oftast för driften av arenan och i gengäld fick kommunens ungdomar utnyttja arenan.

 • 254.
  Wijk, Ulrika
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies.
  "We don't want to sit and wait": widow cleansing, stigma and vulnerability in rural Zambia. A case study2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Since HIV /AIDS pandemic hit Africa it has left Africa with millions of widows. Manywidows have to take part in cultural practices such as widow cleansing, that involves differentrituals such sexual cleansing but also symbolic rituals, due to the fear of the dead husband'sspirit. If the widow refuses the cleansing she is stigmatized by the family and society.Furthermore the interpretation of the customary laws after the husbands death lead to loss ofproperty and land that puts the widow, her children and others dependent on her income in avulnerable situation. Most research done on widow cleansing is focusing on the sexualcleansing and the HIV pandemic.The aim of this thesis is to study widow cleansing and the stigmatization and vulnerabilitythat widows face in Lamba society in Zambia. The study is based on the experiences ofwidows belonging to local Baptist churches in Mpongwe district. The study also covers thesewidows' experience of an income-generating project and explores whether and if so howparticipation in the project affected them as stigmatized and vulnerable persons. The studyshows that the widows had been an invisible group and also forgotten by the community andthat economic empowerment of widows did not break the stigmatization of the widows thatwere not cleansed. The study concludes that widow cleansing and the followingstigmatization and vulnerability that widows meet must be studied in relation to local powerstructures.

 • 255.
  Yari, Koresh
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Jag är kurd: En undersökning av kurders historiebruk kring Anfal-kampanjen och dess betydelse för sex kurdiska individer Författare:2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks kurders historiebruk kring Anfal-kampanjen och dess betydelse för sex kurdiska individer. De intervjuade består av ett mindre urval av kurder som lever i Sverige. För att besvara syftet har en kvalitativ forskningsansats tagits som utgått från Steinar, Brinkmann och Kvales kvalitativa forskningsintervju. Forskningsintervjun är halvstrukturerad.

  Studiens resultat har vidare analyserats utifrån teorierna om historiebruk. Teorin om historiebruk förklarar hur historien används för att bland annat fylla existentiella, vetenskapliga, moraliska och ideologiska syften. De olika topologierna användas som ett analysinstrument för att förstå hur kurderna, med samma bakgrunder, och olika mål och intressen, använder sig av historia. Samtidigt som de olika formerna av historiebruk kan användas för att precisera och analysera särskilda former av historiebruk kan de, då de brukas av individer, gå in i varandra och i enstaka fall utesluta varandra.

  Studiens resultat visar att de intervjuade främst använder den kurdiska historien för att fylla ett existentiellt syfte. På så sätt använder de historien för att orientera sig i nuet och att förstå sig själva. Resultatet visar även de intervjuade använder historien för att stärka sin identitet, inte glömma sina rötter, den förflutna händelsen av Anfal-kampanjen och skapa en känsla av stabilitet i den.

 • 256.
  Zambianchi, Riccardo
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies.
  Le Chemin de Fer from Djibouti to Addis Ababa: French Imperalism and Franco-Ethiopian relations in the Horn of Africa2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 257.
  Zanelli, Gianluca
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, African studies.
  The Rwandan Genocide in Italian Media:the Cases of La Repubblica and La Stampa2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to analyse the representation of Rwandan genocide by the Italian newspapers

  La Repubblica

  and La Stampa, through the examination of the articles covering the event and

  the comparison of the two perspectives. The research is situated in the broader context of the

  process of construction of a collective European imaginary on Africa, that shaped a generally

  negative representation of the African continent in western thought and media. The research

  shows how

  La Repubblica and La Stampa, in line with the western media coverage, shared a

  nearly similar vision of the genocide as an explosion of a presumed long-standing tribal hatred,

  a perspective characterized by stereotypes and biased interpretations that prevented to

  investigate the complex causes behind the event.

 • 258.
  Ålstig, Nathalie
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Vems historia ska jag berätta?: En lärar-studie om innebörden av mångkultur i grundskolans historieundervisning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har som syfte att undersöka vilken innebörd några av de utmaningar som kan uppstå i ett mångkulturellt klassrum kan ha för några grundskolelärare i historia. Studien utgår ifrån två fallbeskrivningar om utmaningar som kan uppstå i ett mångkulturellt klassrum. Den ena utmaningen rör en klassrumssituation där en lärare och elev inte förstår varandras sätt att tolka händelsen utifrån sin förförståelse. Den andra beskrivningen handlar om en elev som ber att få läsa om sitt hemland och läraren blir stressad då detta faller utanför ordinarie undervisningsinnehåll.Metoden som används är ostrukturerade intervjuer med sju lärare, som arbetar vid fyra olika skolor på två olika orter i Sverige.Studien utgår från en existensfilosofisk teori. Där lärarnas tolkning och hantering av de situationer som uppstår i fallbeskrivningarna står i fokus. Till detta får lärarna även beskriva vad de eftersträvar i sin undervisning. Med hjälp av de teoretiska begreppen bearbetas resultaten med avsikten att ge en djupare förståelse för innebörden av utmaningarna för läraren.Studien visar att innebörden av de utmaningar som kan uppstå i ett mångkulturellt samhälle skiljer sig åt för de intervjuade lärarna. En betydande faktor för innebörden är lärarnas tolkning av läroplanens styrning och vad de själva eftersträvar. För de lärare som menar att det eftersträvansvärda hindras av läroplanens styrning innebär utmaningarna ett problem. För de lärare som tolkar läroplanen som möjliggörande för det dom vill uppnå, innebär inte situationerna ett hinder. De upplever snarare situationerna som en möjlighet och ett medel till att uppnå det eftersträvansvärda.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 259.
  Östberg, Elisabeth
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Konsumtionsmönster i hemkunskapsböcker: En studie om konsumtionsmönster i hemkunskapsböcker från 1958, 1995 och 20162017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to shed light on the view of consumption patterns in course litterature of home economics. The material consists of three books distributed in 1958, 1995 and 2016 to show how consumers are created at different times in history. This is done by using a combination of discourse analysis and semiotic-didactic analysis and shows that the view on consumption have shifted over the years. In 1958 it was important to be a thrifty consumer for the sake of society, in 1995 it was more important to pay attention to the enviroment and get the paycheck to last all month and in 2016 it was even more important to take the environment in to account when consuming and be aware of all the individual needs, that might not be possible to fullfill, in the household.

 • 260.
  Östberg, Elisabeth
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Könsnormer i hemkunskapen genom tiderna: En litteraturstudie om elevernas fostran utifrån ett genusperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
3456 251 - 260 of 260
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf