du.sePublications
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 415
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Hörberg, Nikolinn
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Apokalyptiska förställningar i Islamiska staten Al-Malhama Al-Kubra: En religionsvetenskaplig uppsats2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna forskningsuppsats riktas fokus på de apokalyptiska föreställningarna som finns i islam och i den Islamiska staten (IS).Apokalyps handlar om vad som händer innan jordens undergång och idéerna om apokalyps finns inom de flesta religionerna, men de skiljer sig dock ifrån varandra.IS tankar om apokalypsen handlar om att man ska upprätta ett nytt kalifat och förbereda inför al-Malhama – al-Kubra. Al-Malhama betyder det hårda kriget och al-Kubra betyder den stora, tillsammans översätts detta till den stora hårda striden.De förbereder inför al-Malhama – al Kubra genom att uppmana alla äkta sunnimuslimer till att vara med och slåss i den stora striden som kommer vid världens slut. Ytterligare en apokalyptisk föreställning är att Jesus ska återuppstå och slåss emot Dajjal (Antikristus).Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur apokalyptiska symboler framställs i tidskriften Dabiq jämfört med hur de framställs i litteraturstudierna Apocalypse in Islam och The ISIS Apocalypse, samt hur dessa apokalyptiska symboler används för att skapa en “vi och dem” känsla.Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur IS egna tidskrift Dabiq använder sig av apokalyptiska symboler, samt hur de också framställs i två olika böcker som berör ämnet. Målet är då att se om symbolerna används i tidskriften som de framställs i den vetenskapliga litteraturen. Uppsatsen belyser dessutom om de apokalyptiska föreställningarna ligger till grund för att det bildas en “vi och dem” känsla som teorin i uppsatsen framhäver kan förekomma vid val av specifika ord. Teorin menar att aktörer väljer ut och använder vissa ord för att övertyga andra religiösa människor till att få liknande åsikter som de vill framföra. De menar att aktörer försöker skapa ett ”vi” mot ”dem”.Materialet som används i studien är böckerna Apocalypse in Islam, är skriven av Jean- Pierre Filiu och The ISIS Apocalypse. The history, strategy and doomsday vision of the islamic state som är skriven av William McCants. Jag har också använt IS egna tidskrift Dabiq som började att ges ut under 2014 när de apokalyptiska föreställningarna var som störst.De metoder som används i arbetet är; Närläsning, en vetenskaplig analysmetod där syftet är att läsaren ska få en djupare förståelse för texten.Denna metod har använts vid inläsning av materialet.Det används en retorikanalys för att framställningen av analysen i uppsatsen.Även en komparativ, vetenskaplig metod har nyttjats för att beskriva och analysera skillnader genom jämförelser. Denna metod använder jag då jag jämför de apokalyptiska symbolerna i mitt valda material samt i jämförandet mellan tidskriften Dabiq och den utvalda teorin i uppsatsen.Resultatet visade att det används mer typiska apokalyptiska symboler i de två böckerna jämfört med IS egna tidskrift. Böckerna använder symbolerna för att informera läsarna om det apokalyptiska tänkandet inom islam, medan tidskriften använder dessa för att uppmana jihadistiska unga män runtom i världen vilken stor betydelse de själva har vid tidens slut. Det som lockar är att känna sig utvald av gud och att få vara del av någonting större än livet självt.Resultaten visade också att de apokalyptiska symbolerna både i tidskriften och i böckerna leder till en ”vi och dem” känsla.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 252.
  Jansson, Linus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Befrielse från friheten: En studie av Islamiska Statens ideologiska diskurser i en musikvideo utifrån religionsbeteendevetenskapliga, media-liseringsteoretiska och kunskapssociologiska perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 253.
  Johansson, Anton
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Håll dig borta från skolan, Gud.: En argumentationsanalytisk studie över januariavtalpartiernas deltagande i debatten om religiösa friskolor under valrörelsen 20182019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna text är en argumentationsanalytisk studie som undersöker hur partierna som ingått januariavtalet har debatterat religiösa friskolor under valrörelsen 2018 fram till 30 april 2019. Syftet är analysera de argument som partierna presenterat för och emot religiösa friskolor i Sverige, samt undersöka om och på vilket sätt deras åsikter utvecklats sedan friskolereformens genomförande. Den huvudsakliga metoden som används är argumentationsanalys. 10 debattartiklar från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet analyseras. För att få en fördjupad förståelse för partiernas ställningstaganden analyseras även centrala åsiktsdokument från tidpunkten av friskolereformens införande och idag. Resultatet visar att det förekommer olika slags argument för att skärpa kontroller och att förbjuda religiösa friskolor. Två saker som är gemensamma för Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är att de argumenterar utifrån normativa teser och i deras argumentation mot religiösa friskolor har ett stort fokus på att kritisera fenomen som redan idag är förbjudna. Centerpartiet avstod helt från att debattera frågan på de stora debattsidorna under valrörelsen 2018.  Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet har formulerat en tydligare kritik gentemot religiösa friskolor jämfört med vid införandet av friskolereformen. Studien visar också på att Socialdemokraterna är det parti som varit mest aktivt i debatten och som framfört skarpast kritik mot religiösa friskolor.

 • 254.
  Johansson, Michaela
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Eleven som resurs i religionsundervisningen: En intervjustudie om lärares användning av elever som resurs i religionsundervisningen2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka om och hur fyra lärare på två skolor, med olika etniska sammansättningar i klassrummen, använder elever som resurs i religionsundervisningen. Metoden i undersökningen har bestått av intervjuer. För att söka svara på syftet har fyra frågeställningar ställts som handlar om hur lärare använder elever som resurs, i vilka syften lärare använder elever som resurs, vilka för- och nackdelar metoden kan ha samt frågeställningen om denna metod kan vara givande för att uppnå styrdokumentens målskrivningar. Resultatet visar på olika sätt att arbeta med metoden, allt ifrån spontana diskussioner och värderingsövningar till elevredovisningar. För- och nackdelar med metoden framkommer i intervjuerna, bland annat genom diskussioner om risken för mobbning och kränkningar men också i form av fördelar som att metoden skapar en förståelse och respekt för andra människor hos eleverna. Vidare dras en slutsats om att detta är en givande metod att använda sig av för att uppnå styrdokumentens målskrivningar eftersom det går att se positiva konsekvenser av metoden som i sin tur kan anses gynnande för elevernas utveckling av styrdokumentens mål.

 • 255.
  Johansson, Michaela
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Läraren och den mångkulturella skolan: En litteraturstudie om lärares förhållningssätt till mångkultur och olika religiösa identiteter i skolkontexten2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med hjälp av en systematisk litteraturstudie som metodansats och Banks teori om multikulturell utbildning som teoretisk ansats har en undersökning om lärares förhållningssätt och attityder till mångkultur och olika religiösa identitet i klassrummet gjorts. Även möjligheter och hinder i det mångkulturella klassrummet och hur lärare bör hantera en undervisning för att göra den så förenlig med läroplanen som möjligt, har gjorts. Sex avhandlingar har analyserats och diskuterats utifrån Banks teori om multikulturell utbildning. Resultatet visar att majoriteten av lärarna i de analyserade studierna intar positiva förhållningssätt och attityder till olika religiösa identiteter i klassrummet. Möjligheter och hinder i det mångkulturella klassrummet har också identifierats av forskningen och därefter diskuterats mot teorin om multikulturell utbildning. Vidare kan man se att de fem dimensioner som Banks presenterar i sin teori om multikulturell utbildning behöver praktiseras i en skolkontext för att kunna ge alla elever en god och rättvis undervisning, och för att ge alla elever, oavsett kulturell, etnisk och religiös bakgrund samma chans till en lyckad utbildning.

 • 256.
  Johansson, Peter
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Sine ira et studio: En kvalitativ analys av institutionaliseringsprocessens konsekvenser inom den nypaganistiska rörelsen Church of All Worlds2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen har för avsikt att undersöka hur den nypaganistiska, och i första hand nordamerikanska, rörelsen Church of All Worlds reagerar mot förändring och institutionalisering. För att förstå institutionaliseringsprocessens bakomliggande krafter och identifiera dess konsekvenser, är det övergripande syftet med uppsatsen att utifrån en fallstudie av Church of All Worlds undersöka hur organisationen under sina verksamhetsår förändrats i fråga om (1) förhållande till samhället, (2) ideologi, (3) organisatorisk struktur och (4) ledarskap. Utgångspunkten är att betrakta rörelsen som dels religiös och spirituell, dels organisatorisk och ekonomisk, varför uppsatsen lutar sin teoribildning mot både religions- och samhällsvetenskapen och mot organisationsteorin. Som samhälleliga samt organisatoriska faktorer till Church of All Worlds institutionalisering finner vi den postmoderna motreaktionen mot industrisamhällets missförhållanden samt kritiken mot existensen av den objektiva sanningen. Institutionaliseringens följder är emellertid att rörelsen slutligen upptas som en del av det sen-moderna samhällssystemet. Förändringen märks i första hand då rörelsen under 80-talet förvandlas till en ekonomiskt intresserad organisation med tjänstehierarkier och reglerat ansvar som påföljder. Den byråkratiska arbetsordningen urlakar inte bara rörelsens ideologi, utan tvingar också den nu demokratiskt tillsatte ledaren till radikala åtgärder för att återfå sin makt, något som når sin kulmen i en konflikt med ledarens sorti som yttersta konsekvens.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 257.
  Jonsson, Jonas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Kristna som kristna? – Religionsattityder hos kristna minoriteter2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 258.
  Jöhnemark, Shirin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  "Varför ska man göra sig till, varför ska inte jag räcka till som jag är?": En diskursanalytisk studie av filmerna Porrskadad – Tjejer och Porrskadat 2.0 – Killar rörande de medverkandes förhållande till pornografi utifrån könsroller, makt, identitet och sexualitet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Pornografikonsumtionen och dess lättillgänglighet påverkar ungdomars syn på könsroller, makt, identitet och sexualitet. Utifrån detta är syftet med denna studie att undersöka vilka diskurser som uppstår i det valda materialet när ungdomar talar om sina erfarenheter av pornografi. Således utgår studien från frågeställningar om vilka diskurser som finns rörande könsroller, makt, identitet och sexualitet i relation till pornografi. Genom att utgå från genusvetenskapens teoribildning kring begreppen; genusstruktur; hegemonisk maskulinitet; jagidentitet och kropp; könsroll; makt samt rena relationen och plastisk sexualitet, utförs en diskursanalys på två kortfilmer (cirka 15 minuter vardera) bestående av intervjuer med unga killar och tjejer. Resultatet visar att flertalet diskurser går att finna samt att dessa skiljer sig åt beroende kön och sexuell läggning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 259.
  Jönsson, Runa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Vägen in och ut: En kvalitativ studie om kristna homosexuella personers berättelser om sin process att komma ut med sin sexualitet för sig själva, sina nära och sin församling2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att identifiera gemensamma teman och mönster i fem livsberättelser som kristna hbtq-personer från olika trossamfund skrivit i sin process att komma ut med sin sexuella identitet, både för sig själva och för sin omgivning. Vilka likheter och mönster går att finna i livsberättelserna? Studien genomförs utifrån en kvalitativ, tematisk innehållsanalys med efterföljande analys utifrån ett religionsociologiskt och ett teologihistoriskt perspektiv.

  Livsberättelserna hämtade från Lundholm, Anton, (2017). Välkommen in i min garderob – en självbiografisk berättelse om att vara gay och kristen. Libris.

  Voionmaa, Inkaliisa, (2018). Nu hade vi ju varandra – berättelser från 40 år av ekumeniskt arbete för och av kristna hbtq-personer, Riksförbundet EKHO samt

  Gyll, Erik, Ohlsson Sandahl, Frida (2018). Så att jag kan komma in – kristen tro och hbtq. Författarna och Riksförbundet EKHO

  Kyrkan har två synsätt på homosexuell läggning, orätt och fel, vilket grundas av tradition och tolkning i förvetenskapliga bibliska texter. Den andra, att gamla synsätt får ge vika för ett modernt samhälle och en modern kyrka där mänskliga värden såsom demokrati och rätten till sin egen sexualitet är viktigare än judiska lagar och regler som skrevs i en tid då samhället hade andra värderingar, dessa utifrån den kontext som rådde.

  Flera av berättelserna visar på gemensamma drag som ensamhet, lögn och dubbelliv innan personerna kom ut med sin sexuella läggning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 260.
  Kadora, Nadia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Kan religionsundervisningen skapa broar mellan människor?: Gymnasielevers syn på religionskunskapsämnets mening i skolan och undervisningen i det2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The overall aim of this study is divided into two parts, firstly to analyze the view of

  four swedish upper secondary school students on what the meaning with religious

  education in Sweden should be. Secondly, to analyze how these four students experience

  their education in religion and compare it with their teachers view on the meaning

  of religious education and how she conducts the teaching. It is an empirical

  study and the results are based on semistructural interviews made individually with

  each participant. The analytical approach is a hermeneutic analysis with interpretation

  as the main focus.

  The findings and the result of the study indicates that the swedish students view the

  religious education as an important subject to understand and explore their own

  worldviews, other peoples views, traditions and differences. The students and the

  teacher have similar thoughts on what the meaning with religious education should

  be, but in practise the students lack an inside perspective of religions, a meeting with

  people who identify themselves as religious. The teacher however does not include

  this in her education, nor does she speak of this during the interviews.

  The results also show that the swedish students thoughts about religious education is

  very similiar to what previous research has shown is lacking in the swedish education

  in religion. In summary, both the students and previous research points out that the

  inside perspective in religious education is very important to be able to reach the

  goals of the curriculom in the subject, which include a development of understanding

  different religions and people.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 261.
  Kadora, Nadia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Vad är meningen med religionskunskapsämnet?: Fyra svenska forskares syn på ämnets mening i jämförelsemed fem engelska religionsdidaktiska modeller2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this literature study is to find out how four Swedish scholars identify themeaning of the subject religious education in Sweden. Thereafter the result of theSwedish scholars interpretation is to be compared with British theories on how religiouseducation may be applied in schools through different strategies and principlesdeveloped by five different RE scholars.The method used in this thesis is a systematic literature study with a qualitative hermeneuticmethod. The empirical literature is analyzed and interpreted by me and thereafterplaced in the right context to read how the scholars view the subject. Accordingto the scholars and the Swedish curriculum, the results showed that the Swedishscholars have a similar view on what they think is the meaning with RE. The fundamentalidea is that the education should be child-centered and evolve around pupilsknowledge, background and abilities to attain the purpose of the subject. Which willlead to an immersed knowledge, understanding, respect and tolerance for different religiouspositions.Both the British and the Swedish scholars agreed that the dominating secular and atheistpoint of view in the classrooms and in the society, constitutes challenges for theteachers to apply the different strategies to achieve the meaning of RE. The Swedishscholars opine that the RE needs to contribute to learning about and learning fromreligions through different perspectives that show religions from the inside perspectiveand the outside perspective.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 262.
  Karlsson, Fredrik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Anthropomorphism and mechanomorphism2012In: Humanimalia - a journal of human/animal interface studies, ISSN 2151-8645, E-ISSN 2151-8645, Vol. 3, no 2, p. 107-122Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 263.
  Karlsson, Fredrik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Critical anthropomorphism and animal ethics2012In: Journal of Agricultural and Environmental Ethics, ISSN 1187-7863, E-ISSN 1573-322X, Vol. 25, no 5, p. 707-720Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Anthropomorphism has long been considered a cardinal error when describing animals. Ethicists have feared the consequences of misrepresenting animals in their reasoning. Recent research within human-animal studies, however, has sophisticated the notion of anthropomorphism. It is suggested that avoiding anthropomorphism merely creates other morphisms, such as mechanomorphism. Instead of avoiding anthropomorphism, it is argued that it is a communicative strategy that should be used critically. Instances of anthropomorphism in animal ethics are analyzed in this paper. Some analogies made between people and non-human animals in present theories of animal ethics are clear instances of psychological anthropomorphism. Other analogies are implicit cases of cultural anthropomorphism. It is argued that animal ethics needs to take the wider discourse of critical anthropomorphism into account in order to sophisticate the understanding and use of anthropomorphic projections. Anthropomorphism is an efficient tool of communication, and it may be made an adequate one as well.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 264.
  Karlsson, Fredrik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Mobility, animals, and the virtue of justice2019In: Mobilities, mobility justice and social justice / [ed] Nancy Cook & David Butz, New York: Routledge, 2019Chapter in book (Refereed)
  Download full text (pdf)
  Mobility, animals and the virtue of justice
 • 265.
  Karlsson, Fredrik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Trygga rum och utlämnande berättelser: Communitykonst i Gävle2019In: DRAMA: Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, ISSN 0332-5296, no 2, p. 24-29, article id 7Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 266.
  Karlsson, Fredrik
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Szatek, Elsa
  Stockholms universitet.
  Helandet i sårbarheten2017In: DRAMA: Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, ISSN 0332-5296, no 1, p. 6p. 12-17Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 267.
  Karlsson, Fredrik
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Toivio, Michael
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Är klassens ljus en intelligent hemsida?2018In: Religion & Livsfrågor, ISSN 0347-2159, no 4, p. 8-9Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 268.
  Karlsson, Thomas
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  De nutida västerländska tankarna kring reinkarnation2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
 • 269.
  Kjellin, Linus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Toleransbegreppets mångtydighet: En analys av läroplansbegreppet tolerans inom kontexten för ämnet religionskunskap2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This litterature study is an analysis of the concept of tolerance, as it is a central value in the

  curriculum for the Swedish upper secondary school (Gy11) and therefore an important part of

  interpreting the specific curriculum for religious studies. The scientific approach is drawn from

  curriculum theory and the method of analysis is hermeneutic. Four different understandings of the

  concept are presented from academic literary sources. To further problematize the understandings of

  the concept, critique against a ”pedagogy of tolerance” as expressed by normcritical pedagogical

  writers and scholars is presented and analyzed. Implications regarding didactical practice are

  discussed in the light of previous analysis. Two main criteria for tolerance were found in all four

  understandings. These criterias outline the necessary components of an act of tolerance. The critique

  mainly focuses on said act, as it is an act of power and differentiation. This implies the didactical

  importance of awareness regarding the complexity of an act of tolerance.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 270.
  Kjellin, Linus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  ”Vi kan vistas i samma rum men jag tänker inte prata med dig”: Religionskunskapslärares tolkning av begreppet tolerans samt dess betydelse och funktion i undervisningen2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a qualitative interview study aiming to examine the concept of tolerance as it is a core value in the curriculum for the Swedish upper secondary school and high school. The concept of tolerance is linked to the subject of religious studies. A total of six teachers were interviewed regarding their understanding and interpretation of the concept, as well as its place in their teaching. The method of analysis was hermeneutic and the statements made by the teachers were further analyzed in the light of normcritical pedagogy and didactical awareness. The results show a diversified understanding of the concept, manifested in a broad scale of attitudes to it, ranging from negative to positive, though all were based on a reflective approach. This affected the teachers' tendency to include, or focus on, the concept of tolerance in their teaching, varying from active inclusion to exclusion. The discussion focuses on the differences and difficulties associated with acts of tolerance versus attitudes of tolerance. The teachers define religious studies as a subject with heavy focus on interpersonal relations. Acts of tolerance are therefore problematic as they are also acts of power between individuals and groups. This shows the didactical importance of discussing the concept of tolerance, mainly in relation to attitudes and acts, between teachers as well as in the classroom.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 271.
  Klint, Viktoria
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Nutidens Änglar: En studie av änglar och hur de framställs i vår tid2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This bachelor’s thesis examines contemporary views on Angels and how two modern writerson the subject introduce these beings. Presenting a comparison between the two modernwriters, and also, as a context, contrasting them to some more traditional biblical as well assome modern Christian material, some of the beliefs surrounding Angels are discussed. Thecontemporary views and beliefs are analyzed through a model on how globalization affectspopular religion of today.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 272.
  Kruse, Erik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Mänskliga rättigheter - bortom den globala samtidens spektrum2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den samtida globaliseringen har medföljts av nya transnationella politiska spörsmål. Problem som internationella institutioner uppger sig ämna lösa. För närvarande tycks dock nämnda institutioner misslyckas upprätthålla detta åtagande. Denna utveckling har kommit att bli en kärnfråga inom forskning gällande global demokrati och mänskliga rättigheter. Inom detta fält förs en debatt beträffande hur internationella institutioner bör vara strukturerade för att kunna bemöta samtidens spörsmål.

  Syftet med uppsatsen var att bidra till förståelsen för hur ramverket för mänskliga rättigheter kan bistå med verktyg vid bemötandet av den globala samtidens framväxande problem. Syftet uppfylls genom en analys av Carol C. Goulds nyckelargument beträffande hur och varför internationella institutioner ska reformeras så att de mer adekvat kan bemöta dessa framväxande problem.

  Studien visar på att mänskliga rättigheter tolkat som ett diversifierat kulturellt ramverk kan bidra till utvecklingen på i synnerhet två vis. Dels kan dem bidra med politiska kriterium för nationalstater att underkasta sig. Dels kan dem fungera som en lins genom vilken kulturella kontexter kan betraktas för att institutionerna ska kunna avgöra hur man bäst går till väga för att uppfylla de behov som existerar inom varje givet sammanhang.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 273.
  Ladhari, Melek
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Synen på religionsfrihet i konfessionella gymnasiefriskolor utifrån lärarperspektivet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det råder stor enighet i samhället om att religionsfrihet är viktigt för samhället men åsikterna skiljer sig då man interpretera denna rätt i frågan om konfessionella friskolor. Syftet med uppsatsen är att belysa vilken tolkning lärarna har av ungdomars religionsfrihet och hur den framträder i deras verksamhet, Frågan här är hur förståelse om religionsfrihet kommer till utryck hos religionskunskapslärare och hur den påverkar planeringen och undervisningen av eleverna i klassen.

  Detta är viktigt då undersökningen visar hur religiositet och de religiösa inslagen påverkar lärarna i konfessionella skolan i undervisningen av ämnet religionskunskap. Uppsatsen är en kvalitativ studie med utgångspunkt i intervjuer med lärarna där individernas trosföreställningar och arbetet med eleverna analyseras för att synliggöra hur instituten och religionen påverkar de i undervisningen av eleverna. Även om alla lärare är eniga om betydelsen av religionsfrihet och dess förmedling till eleverna visar intervjun att de har olika personliga uppfattningar som kan inverka på deras verksamhet. Under arbetet kom jag fram till att tydningen av religionsfrihet i samband med lärarnas planering och undervisning av ämnet religionskunskap i konfessionella gymnasiefriskolor påverkas av olika faktorer som t.ex. lärarens religiositet och skolans religiösa inslag i fostran och utbildningen av eleverna. Värdegrundsarbetet som egentligen ska utgå från läroplanen utsträcker sig också på religionens syn på etik och moral.

 • 274.
  Larsen, Maud
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Vilken typ av rättvisa ska råda i framtiden: Om rättvisa, målkonflikter och demokratiska processerinför FN:s nya hållbara utvecklingsmål2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hösten 2015 väntas FN:s medlemsstater fatta beslut om millenniemålens efterföljare:Sustainable Development Goals; SDG. Uppsatsen syftar till att ge svar på frågan omvilka olika typer av rättvisa som dessa nya föreslagna hållbara utvecklingsmål, SDG,ger uttryck för. Utöver detta tas frågan om risken för eventuella målkonflikter upp,liksom på vilket sätt processerna som föregått besluten om målen ger uttryck förvärderingar knutna till demokratiskt beslutsfattande. Uppsatsen utgår från rättvisasom etiskt begrepp och analysen bygger på teorier från John Rawls, MarthaNussbaum och Seyla Benhabib. Genom närläsning och argumentationsanalys nåsföljande slutsatser: det råder flera olika typer av rättvisa inom SDG, de olika typernaav rättvisa bidrar till risken för målkonflikter samt att processerna som föregått målenger uttryck för värderingar knutna till demokratiskt beslutsfattande. Trots dessavärderingar föreligger risk för svårigheter med förankring, implementering ochgovernance av de framtida SDG. Den etiktradition som dominerade inom denuvarande millenniemålen, var den traditionella antropocentrismen. Etiken för hållbarutveckling har fått betydligt större utrymme i SDG.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 275.
  Larsson, Eva
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Satanism och identitet: En hermeneutisk analys av satanistiska texter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att göra en analys av två olika satanistiska rörelsers texter och

  deras syn på identitet och identitetsskapande. De rörelser som valdes till denna studie är The

  Church of Satan och The Greater Church of Lucifer. För att genomföra analysen valdes två

  böcker ut som representerar respektive rörelsers grundläggande filosofi, dessa var The Satanic

  Bible (1969, 2005) samt Wisdom of Eosphoros (2015). Analysens teori grundade sig på begrepp

  som är plockade från queerteorin, för att belysa synen på vad som är normalt och onormalt

  samt synen på sexualitet och genus. Utöver detta analyserades även rörelsernas syner på

  kärlek och relationer, innan rörelsernas budskap jämfördes för att se om det finns några

  korrelationer mellan de två. För att genomföra analysen valdes en kategoriseringsmetod som

  inspirerats av idé- och ideologianalys. Resultatet visade att båda rörelserna var kritiska till

  givna samhälleliga sanningar, och ställde sig kritiska till tanken om att det skall finnas några

  universella normer och moralregler. De båda förespråkade även den fria sexualiteten, där

  läggning och preferenser ses som irrelevanta. Hos satanismen gick det att återfinna normativa

  uttalanden kring genus, kön och könsroller, medan luciferianismen inte lägger någon vikt vid

  dessa kategorier. Dock lägger de båda rörelserna sitt huvudsakliga fokus på den enskilde

  individens autonomitet och självbestämmande, där man uppmanas att bryta mot alla

  konventioner som inte leder till den egna lyckan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 276.
  Larsson-Snygg, Anna-Catrin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Studiebesök i religionskunskapsundervisningen: Didaktiska möjligheter och utmaningar utifrån den  icke-konfessionella skolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiebesök som undervisningsform i religionskunskap kan innebära både didaktiska möjligheter och utmaningar. Vidare kan det vara komplicerat att ta med eleverna in i religiösa lokaler under obligatorisk undervisningstid, då skolan som sådan ska vara icke-konfessionell. Den här uppsatsen har som syfte att undersöka detta närmare genom en hermeneutisk ansats där olika forskningar tolkas utifrån uppsatsens frågeställningar.  Skolinspektionen (2012) pekar på att studiebesöket får och bör göras i religionsundervisningen, så länge eleverna inte utsätts för någon trospåverkan. Holmqvist Lindh (2016) menar att all undervisning i någon form alltid påverkar, vilket också är meningen med undervisning. De didaktiska möjligheterna och utmaningarna problematiseras utifrån det som sker i lokalen, lokalen i sig samt trosrepresentantens roll. Vidare problematiseras komplikationer med att besöka religiösa platser utifrån den religionsfrihet som råder i Sverige. Denna frihet omfattar både frihet till religion samt frihet från religion. Således ska föräldrar kunna skicka sitt barn till skolan utan att behöva oroa sig för att barnet blir påverkat av religiösa inslag. Jackson (1997), (2009) presenterar hur man bör närma sig religionskunskap utifrån en tolkande ansats där öppenhet och flexibilitet får råda både bland lärare och elever. Vidare lyfter han vikten av att religionen inte ska vara något abstrakt och konstigt för eleverna utan att alla, oavsett religiös eller icke-religiös positionering, kan skapa en förståelse och reflektera såväl över sin egen livsåskådning som andras.  Det som beskrivs vara av värde gällande dessa didaktiska möjligheter och utmaningar visar sig vara själva planerandet av studiebesöket, med alla de olika didaktiska val såsom vart man ska gå och vem man ska träffa. Vidare visar sig trosrepresentantens roll vara viktig, dels utifrån dennes personlighet men även utifrån det inifrånperspektiv som kan erbjudas i studiet av religionen.  Mycket pekar på att om eleverna ska uppnå det ämnesmål i religionskunskap som gäller att skapa sig en förståelse för andras livsåskådningar och förberedas för att leva i ett mångkulturellt samhälle, kan det vara direkt nödvändigt med studiebesök till olika religiösa platser. Detta studiebesök bör då noga planeras och arrangeras utifrån att eleverna får ut så mycket som möjligt av besöket och läraren bör följa upp med det viktiga efterarbetet senare i klassrummet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 277.
  Larsson-Snygg, Anna-Catrin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Studiebesök i religionskunskapsundervisningen: En studie med fokus på möjligheter och utmaningar gällande studiebesök utifrån intervjuer med gymnasielärare2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiebesök som undervisningsform i religionskunskap kan innebära både möjligheter och utmaningar. Denna undersökning innehåller semistrukturerade intervjuer med gymnasielärare utifrån deras erfarenheter kring möjligheter och utmaningar med studiebesök som undervisningsmoment i religionskunskapsundervisningen. I läroplanen (Lgy11) beskrivs religionskunskapens centrala innehåll utifrån bland annat att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika livsåskådningar och fördjupa sig i sin egen. Vidare beskrivs hur ämnet ska bidra till att öppna upp för förståelse och en ömsesidig respekt i vårt mångkulturella samhälle (Lgy11: 11). Roos (2016) lyfter gällande särskilt lärande hur studiebesök kan konkretisera det som annars endast presenteras utifrån läromedel och som kan vara svårt för eleverna att greppa. Genom autentiska upplevelser är det enklare för eleverna att skapa förståelse utifrån upplevelser som inte en klassrumsundervisning kan förmedla (2016: 205). I studiens intervjuer framträdde tre specifika aspekter som innebar såväl möjligheter som utmaningar; Miljöombyte, mötet med trosrepresentanten samt fördomar. Utifrån dessa tre kategorier har studien sedan strukturerats för att konstatera exempelvis möjligheter såsom att eleverna lättare minns det som sägs under ett studiebesök än det som sägs inne i klassrummet, den visuella dimensionen inverkan samt variationen gällande att få lyssna till en annan röst. Vidare problematiseras bland annat utmaningen med att eleverna kommer tillbaka till klassrummet med ännu fler fördomar än innan de åkte på studiebesök, samt hur man kan bemöta dessa. I resultatet framkommer således både möjligheter och utmaningar med studiebesök som undervisningsmetod i religionskunskapsundervisningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 278.
  Larsén, Linda
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  ”Varför tar man för givet att feminismen måste vara sekulär?”: En studie om muslimska feminister i svensk kontext2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how two Muslim feminists perceive themselves to betreated by the Swedish majority society and within the secular feminist movement. Thesurvey was conducted using qualitative method with a total of two interviews. For the study'stheoretical perspectives, I have used postcolonialism and postcolonial feminism. The result ofthe survey and the analysis show that the informants say that they face an image of Muslimwomen as considered being under oppression. The informants believe that this stereotypicalimage has its origin from the colonial period. The question that is most important for themwithin feminism is to be treated as a feminist and as a Muslim without being questioned. Theyfeel like it's hard to identify with the Swedish secular feminism, but they also feel that thegroup of Swedish secular feminists have a difficulty identifying themselves with Muslimwomen too. Consider this, one of the informants does not feel welcome among Swedishsecular feminism while the other one never had an interest in becoming a member of itbecause she did not consider them to strive for the same goal as herself. The informantsclaims that there are opportunities for them to speak in the public debate, but as Muslimfeminists they are facing a bigger struggle.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 279. Lindfelt, Mikael
  et al.
  Gustafsson-Lundberg, JohannaDalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Kärlekens förändrade langskap: teologi om samlevnad2009Book (Other academic)
 • 280.
  Lindh, Veronica
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Världen & religionen efter 11 september 2001: En kvalitativ textanalys utifrån en marxistisk förståelsehorisont2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to examine how three contemporary and Marxist

  oriented researchers try to explain the events in the USA in September 11, 2001

  and the effect these events have had in relation to religion and religious

  fundamentalism at large and for Islam specifically. The essay examines how these

  ideas can be understood in relation to Marx’s ideas. The method consists of

  qualitative text analysis and focuses on the ideas presented rather than who is

  presenting the ideas. The hermeneutic approaches for analysing content and

  argumentation has been used. The essay also has a comparative approach. In order

  to understand the results in comparison to Marxist theory ideal types were created.

  The result indicates that more long term as well as contemporary historical

  processes are of importance in order to understand the attacks, that social and

  economic inequality are significant and that religion in both these cases has a

  subordinate position. The result rejects the idea of a “clash of civilisations” and

  suggests instead a “clash within civilisations”. Religious fundamentalism is

  understood as a part of modernity and Islamism as but one expression of Islam, a

  maximalist one.

 • 281.
  Lindquist, Torkel
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Det rättfärdiga kriget: frågan om terroristen i Stockholm sannolikt är på väg till Helvetet eller ej är en tolkningsfråga2011In: Orientaliska Studier, ISSN 0345-8997, no 126, p. 5-13Article in journal (Other academic)
 • 282.
  Lindquist, Torkel
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Identitet i Israel: i skuggan av Palestinakonflikten2010In: Internationella Studier, ISSN 0020-952X, no 1Article in journal (Refereed)
 • 283.
  Lindquist, Torkel
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Palestinian Terrorism and the Israel-Palestine Conflict2011In: Near East Quarterly, Vol. IIIArticle in journal (Other academic)
 • 284.
  Lindquist, Torkel
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Davidovich, Tal
  Vad är så viktigt med Jiddisch?2006In: I & M : Invandrare och minoriteter, ISSN 1404-6857, no 3, p. 5-9Article in journal (Other academic)
 • 285.
  Lindström, Sophia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Populärkultur och demonbesättelse: En analys av "Sasha Fierce" och ideologiskt orienterade reaktioner på Youtube2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 286.
  Lundberg, Erik
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Stier, Jonas (Editor)
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies.
  Till demokratins försvar?: Det lokala civilsamhället om Nordiska motståndsrörelsens närvaro i Ludvika2019Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 287.
  Lundberg, Erik
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Axelson, Tomas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Stier, Jonas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies.
  Hur kan högerextremism bemötas och vem ska agera till demokratins försvar?2019In: Dalarnas Tidningar (DT), article id 2019-03-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 288.
  Lundberg, Erik
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Axelson, Tomas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Stier, Jonas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies.
  Vem ska agera till demokratins försvar?2019In: Dalademokraten, ISSN 1103-9183, article id 2019-03-09Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 289.
  Lundin, Sanna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Utsatt judisk identitet i Sverige?: En jämförande studie av medieskildringar i tryckt press och åtta judars egen uppfattning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur svensk media (svenskt tryckt press) skildrar judendom, judisk identitet och antisemitism under en specifik period för att sedan jämföra det resultatet med vad personer som identifierar sig som judar tycker i den frågan. Den specifika perioden som jag har valt att avgränsa mig till är 2016-01-01 till 2017-11-15.

  Studien bygger på tre frågeställningar: hur skildrar media judisk identitet, judendom och antisemitism i Sverige, hur ser judarna själva på sin situation i Sverige samt delar intervjupersonerna medias skildring av hur det är att leva som jude i Sverige idag?

  Det insamlade materialet är dels de utvalda artiklarna från Mediearkivet (Retriver), genom en sökning på ’judendom’, ’jude’ och ’antisemitism’ men också empiriskt material i form av åtta intervjuer av personer som har en judisk identitet. De teorier som har använts för att analysera artiklarna är: gestaltningsteorin och dagsordningsteorin. Resultatet i denna studie visar att det kan vara svårt som läsare /mediemottagare att få en objektiv bild av en situation. Det krävs att en individ läser om en situation från flera olika tidningar för att kunna fånga flera alternativa vinklar. Fem av de åtta intervjuade håller inte alls med om medias skildring av hur det är att leva som jude i Sverige. Tvärtom, dessa personer trivs väldigt bra i Sverige, även om de medger att fördomar och okunskap finns. Men den extrema antisemitism som vissa medier säger sig finnas i Sverige känner de inte till. Resterande tre känner av antisemitismen i Sverige till den grad att de har funderat på att flytta från Sverige så att de kan känna sig tryggare i att leva ut sin judiska identitet.

 • 290.
  Lysén, Jan
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Ett postsekultärt Sverige?2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The visibility of religion in a global world and demands for political influence are subject to debate and research. One of the fields of research is the revision of the theory of secularism which has opened to the de-privatization of religion in civil society, where it can constitute a counterforce against totalitarian movements, criticism of capitalism downsides to consumerism and an in-depth discussion of existential issues. In Sweden, Joel Halldorf - Liberal columnist, academic scientist and Christian - is an advocate of post-secularistic approach to religious diversification based on migration. The survey focuses on how Halldorf based on his different roles argue for religion increased influence in society. A basis for Halldorf's argumentation is a functional definition of religion that allows Halldorf to emphasize the ability of religions to fellowship and organization in associations. Halldorf's thoughts have met resistance from parts of the liberal press why this resistance will be correlated to Halldorf's different roles.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 291.
  Löfkvist, Martin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Corporal Punishment: A study about attitudes and opinions to corporal punishment and the connection to children’s rights in South Africa and Sweden2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Corporal punishment is a worldwide problem. The purpose withthis thesis is to promote a constructive discussion about the problem andconnect this to children’s rights. This gives the possibility to start adiscussion about suggestions and measures to reduce the problem. Thetheory is that corporal punishment is used as a disciplinary method tochange behavior. Children’s rights is regulated by conventions and nationallaws. The method is to conduct an analysis with interpretations andcommentaries of the research materials from South Africa and Sweden.The conclusion is that those who are positive to corporal punishment thinksit is an efficient working method, and it is about children’s safety. Thosewho are negative have experienced that alternative methods works. Asuggestion is to involve children in the work with children’s rights andeducate them in human and children’s rights with focus on obligations andresponsibility.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 292.
  Löfkvist, Martin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Fysisk bestraffning i Sydafrikanska skolor: En perspektivorienterad hermeneutisk analys kring läraresoch elevers förhållningssätt till fysisk bestraffning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 293.
  Magnusson, Jörgen
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Att översätta religiösa urkunder: en vansklig sysselsättning?2008In: Människor och makter: En introduktion till religionsvetenskap / [ed] Svensson, Jonas; Arvidsson, Stefan, Halmstad: Högskolan i Halmstad , 2008Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I kapitlet summeras senare tiders utveckling inom översättningsteori. Särskild vikt läggs vid exemplifiering av hur forskarens förförståelse av religiösa texter påverkar såväl översättning som analys. Vidare demonstreras hur val av översättningsteoretiska utgångspunkter kan leda till avgörande skillnader i översättningen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 294.
  Magnusson, Jörgen
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Den historiskeJudas och Judasevangeliet: En färd genom teologiska diskurser och internationellt mediabrus2009In: Svenska kyrkans forskardagar, Stockholm, 2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Från att i de äldsta källorna ha ådragit sig relativt liten uppmärksamhet ökar med tiden intresset för Judas Iskariot. Bilden av honom utbroderas och leder snart till formen av en fullt utvecklad demonisering av aposteln. Medvetenheten om denna utveckling har de senaste decennierna lett till flera vetenskapliga monografier om Judas Iskariot som ofta haft det gemensamt att man strävat efter att återupprätta den historiske Judas Iskariot. En effekt har varit att man uppmärksammat en olycklig översättningstradition, det verb som i samband med Judas översätts med ”förråda” översätts aldrig annars så. Denna insikt manifesterade sig år 2000 i att denna betydelse av verbet ifråga strukits i det tyngsta grekisk-engelska lexikat för Nya Testamentet. När ett gnostiskt evangelium år 2006 offentliggjordes låg det nära tillhands att se Judas Iskariot som Jesus förtrogne. I min bok har jag dels lagt fram en ny hypotes om den historiske Jesus och Judas ärende i Jerusalem och dels översatt Judas Iskariots evangelium till svenska. Min slutsats är att det gnostiska dokumentet är en produkt av 100-talets demoniseringsprocess och jag visar på hur forskningsdiskursen i samverkan med en stor massmedial uppmärksamhet lett till att framstående forskare begått allvarliga filologiska och hermeneutiska misstag i sitt arbete med den koptiska grundtexten vilket lämnat arbetet med Judas Iskariots 100-talskontext åsido. Judas Iskariots evangelium är inte en källa till kunskap om den historiske Judas men en mycket värdefull pusselbit när vi formar bilden av de kristna rörelsernas framväxt.

 • 295.
  Magnusson, Jörgen
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Ekonomin i gudsriket2008In: Svensk Exegetisk Årsbok, ISSN 1100-2298, no 73, p. 87-100Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Remarks that terminology from Lev. 25 and Deut. 15 are used in the Lord’s Prayer and in Luke 4:18-19 are common. However, no investigations hitherto seem to have been carried through on the theme of the Sabbatical Year and Jubilee as an ideological background of the movement related to the historical Jesus. In this article the hypothesis that the cancellation of debts according to the sabbatical laws and the prohibition on interest are important perspectives in the analysis of the historical Jesus. First, evidence that the regulation regarding cancelling of debts were observed in the time of Jesus is summarised. Then, Mt. 6 and Luke 4:18-19 are taken as examples of texts that advantageously can be analysed from the perspective of Lev. 25 and Deut. 15. The prohibition on interest is related to Luke 16:1-8a. On the basis of these analyses a new interpretation of Mark 12.1-12 in which the priests are accused of breaking the law of cancelling of debts and the covenant with God is put forward.

 • 296.
  Magnusson, Jörgen
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Jesus ville inte förlåta synder utan avskriva skulder2009In: Svenska kyrkans forskardagar, Stokholm, 2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  ”Förlåt oss våra skulder” är bibelord som tillhör det centrala traditionsstoffet för kristna. Men vad menade den historiske Jesus med dessa ord? Jag argumenterar för att ord som har sina rötter i kretsen kring den historiske Jesus haft en långt mer konkret innebörd i den galileiska landsbygdskontexten än de senare fått i den ickepalestinensiska urbana miljö där de traderats. Det ovan angivna citatet har enligt mig betytt ”avskriv våra skulder” och härrör ur 3 Mosebok 25 och 5 Mosebok 15 och syftar där på de skuldavskrivningar som skulle iakttas vart sjunde år, sabbatsåret. Jesusgruppens primära syfte skulle då varit att komma tillrätta med de åsidosättanden av dessa regler som vid Jesus tid institutionaliserats och som kallas prosbul. Att man i Jesusgruppen tänkte sig verka i början av ett sabbatsår då det var förbjudet att skörda och så, passar väl in som förklaring till hur Matteus 6:26 kan läsas i en situation då folk blir oroliga för sin försörjning när de inte arbetar med jorden: ”Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de?” Denna tolkningsram har enligt mig många fördelar då vi konstruerar bilden av den historiske Jesus och försöker att förstå vad som var det centrala syftet för den tidigaste Jesusgruppen.

 • 297.
  Magnusson, Jörgen
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Judasevangeliet: Text, budskap och historisk bakgrund2008Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Var Judas Iskariot den ende av lärjungarna som förstod vem Jesus egentligen var? År 1978 gjordes ett sensationellt fynd i Egypten. I en gammal grav upptäcktes en handskrift med en gnostisk text från 100-talet som tidigare bara varit känd till namnet: Judasevangeliet. Manuskriptet kom snabbt på avvägar på antikvitetsbranschens svarta börs och blev först nyligen tillgängligt för forskningen. Inte förrän 2006 kunde den första internationella översättningen publiceras. Denna fascinerande text presenteras här i en kommenterad svensk översättning tillsammans med en beskrivning av dess tillkomsttid och en analys av innehållet. Judasevangeliet, visar det sig, utgör en elegant och underfundig drift med den kyrka som senare skulle komma att betraktas som den officiella. Författaren fördjupar sig också i frågan om vem den historiske Judas Iskariot var och hans roll i förhållande till Jesus. Kan det ha varit så att Jesus aktivt sökte kontakt med de religiösa myndigheterna i Jerusalem, och att Judas var den som skulle förmedla en sådan kontakt? Vilket var i så fall deras ärende, och varför gick initiativet snett? Genom en filologisk och socioekonomisk analys presenterar författaren en ny hypotes om den historiske Jesus och Judas Iskariot samt bidrar med ett inlägg i den livliga debatten om Judasevangeliet.

 • 298.
  Magnusson, Jörgen
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Mardröm, uppvaknande och uppstigande i Sanningens evangelium2002In: Drömmarna och gud: Essäer om att möta gud i drömmen / [ed] Södergård, Peter; Wallrup, Erik, Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stift. för allmännyttiga ändamål , 2002, p. 59-74Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Världen sågs ofta som en mardröm av antikens gnostiker. Publikationen är populärvetenskaplig och beskriver hur andens vandring från okunskap till insikt ter sig i Sanningens Evangelium från NagHammadi.

 • 299.
  Magnusson, Jörgen
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Rethinking the Gospel of truth: a study of its eastern Valentinian2006Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Already in the second century, the Church Father Irenaeus warned against reading the Gospel of Truth that was used among the so-called Valentinians. For more than one and a half millennium GospTruth was lost until in the 1950s a Coptic text was discovered that could be a translation of that work both loved and hated. Since the discovery scholars have tried to determine whether the Coptic text represents the one mentioned by Irenaeus, and whether its author might even be the famous Gnostic teacher Valentinus of Alexandria. The text is very complex and the present study the first attempt to use text linguistic tools for analysing GospTruth. A new and sometimes radically different translation is presented, and an hypothesis of date of redaction and authorship is put forward. Previously Gnostic texts have usually been read in light of the reports of the Church Fathers. In this study an attempt is made to detect topics that were interesting for the Valentinians and that have so far been neglected. The analysis presents a new ethical debate among early Christians regarding the Biblical law, and a hypothesis of how the author of GospTruth wanted his or her community to act towards the neighbouring communities is elaborated. In addition my investigation draws attention to an interpretation of the crucifixion that seems to have distinguished Valentinians from others. For a long time scholars depicted the Gnostics as evil opponents to the church. During the last decades this view has been criticized, and today many scholars abandon the term Gnostic altogether, and instead only use the term Christian. In my opinion such an approach risks to conceal the unique features of Valentinianism, and the results of the present study will hopefully shed new light on a branch of Christianity which still is relatively unexplored.

 • 300.
  Magnusson, Jörgen
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  “The Lawless Person Will Do No More Wrong Than the Lawful Person”: A proposal for a new perspective on ethics in the Gospel of Truth2009In: 2009 Annual Meeting Society of Biblical Literature, New Orleans, 2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  No longer scholars expect valentinian texts to advocate indifference to ethics, libertinian or radically ascetic stereotyped positions. On the part of the Gospel of Truth the discussions on the paraenesis on page 32-33 has highlighted the use of wide spread Jewish and Christian ethical jargon. However, as page 33 of the Gospel of Truth is a philologically very difficult text the analysis of the ethical message has been seriously hampered in earlier scholarly works. I propose a new solution to these problems and claim that the Gospel of Truth exhorts an ethic that does not relate itself to any cosmic order. In this manner the Gospel of Truth represents an ethical perspective that is a consequence of a sharply anticosmic worldview. To violate or to follow cosmic laws is equally bad as both these attitudes relates to a fallen system, which is based on punishment that causes fear. The receivers of knowledge instead ought to follow the will of the Father of truth. The practical behaviour may or may not coincide with a cosmic code of conduct, but this is irrelevant for those who pertain to the knowledge of the Father. On this basis I construe a social setting for the text, and discuss in what way this effects the interpretation of the general message of the Gospel of Truth.

3456789 251 - 300 of 415
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf