du.sePublications
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 2030
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Blom, Sandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Matematiska problem i undervisningen: En intervjustudie med sex lärare i årskurs 1-3 på tre skolor om hur de arbetar med matematiska problem2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att få kunskap om vilka matematiska problem som används i skolan, samt hur lärares arbete ser ut kring dessa. Syftet har upp-fyllts genom att svar sökts på två frågeställningar: vilka matematiska problem an-vänds i undervisningen i årskurs 1-3 och hur arbetar lärare med dessa problem. Svaren har sökts genom kvalitativa lärarintervjuer som utgått från en intervju-guide. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att sedan analyseras med hjälp av en innehållsanalys. Studiens resultat visar att lärare har olika uppfattning-ar kring hur ett matematiskt problem ska se ut. Enighet finns dock kring att pro-blemet ska vara lätt att förstå, ha olika lösningsmetoder, samt att eleverna ska kunna rita upp problemet. Resultatet visar även att lärare arbetar med matematiska problem på olika sätt. Ett mönster kan dock ses i att de flesta lärare har introdukt-ion, eget arbete (enskilt eller i grupp) och sedan en eventuell genomgång.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 252.
  Blom, Sandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Organiseringens betydelse i geometri: - En litteraturstudie i hur läraren kan organisera arbete i geometri för att elever i årskurs F-3 ska få möjlighet att ar-beta på ett argumenterande och problemlösande sätt.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur undervisningen kan organiseras i geometri för att skapa möjligheter till ett varierat arbetssätt i klassrummet. Syftet har uppfyllts genom att svar sökts på en frågeställning: Hur kan läraren organisera undervisningen i geometri för att elever i årskurs F-3 ska få möjlighet att arbeta på ett argumenterande och problemlösande sätt? Sökning av svar har skett genom en systematisk litteraturstudie där tidigare forskning granskats och analy-serats. Studiens resultat visar att uppgiftens utformning har betydelse för att eleverna ska få möj-lighet att arbeta på ett argumenterande och problemlösande sätt. Resultatet visar även att lärarens uppmuntran och stimulans till eleverna har betydelse för elevernas argumenterande och problem-lösande förmåga.

 • 253.
  Blomberg, Malin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Laborativ matematik: En insyn i matematiklärarens laborativa arbetssätt i grundskolan F-32019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 254.
  Blomgren, Karin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Språkutvecklande arbetssätt: En intervjustudie av lärare i natur- ochsamhällsvetenskapliga ämnen i år 7-92015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet var att undersöka vilket språkligt ansvar lärare i natur- ochsamhällsvetenskapliga ämnen tar i undervisningen, och i vilken utsträckning,samt vilka språkutvecklande arbetssätt som de använder sig av. Informanterna,sju till antalet, som deltog i den kvalitativa intervjubaserade undersökningen ärverksamma behöriga lärare i natur- respektive samhällsvetenskap i år 7-9 vid ensvensk skola.Resultaten som framkom visar att lärarna i undersökningen anser att de arbetarspråkutvecklande i stor omfattning men samtidigt att de inte räcker till förelevernas behov. De arbetssätt som lärarna använder sig av har de själva arbetatfram men de uppger att de saknar fortbildning i arbetssätt som enligt forskningantas gynna elevernas lärande. Språkutvecklande arbetsätt som lärarna användersig av är: praktisk tillämpning och vardaglig anknytning till ämnet,ämnesordlistor, begrepp och resonemang förklaras, hjälpmeningar för att fåigång och stötta skrivandet, hjälp med att formulera skriftligt och genom attutgå från vardagsspråk och utveckla till skolspråk.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 255.
  Blomkvist, Torsten
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Utreda hur man inom några ämnen ser på förhållandet mellan ämnesdidaktik och ämnesteori i allmänhet och i relation till examensarbetet i synnerhet2010Report (Other academic)
 • 256.
  Blomqvist, Gabriella
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Arbeta med digitala resurser i åk 1-3 inom matematik: En litteraturstudie om hur digitala resurser används och i vilket syfte.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få kunskap, genom tidigare forskning och studier inom ämnet matematik, om hur digitala resurser används i årskurs 1-3 och i vilket syfte digitala resurser används. Arbetet är en systematisk litteraturstudie vilket betyder att frågorna har ställts till tidigare forskning. Resultatet visar bland annat att elever och lärare i skolan använder interpersonal-computer och interaktiva skrivtavlor. Det är individuellt arbete med interpersonal-computer arbetar och eleverna får direkt feedback. Interaktiva skrivtavlor kan användas av både lärare och elever och både i helklass och individuellt. Resultatet visar också bland annat att genom användning av digitala resurser får läraren elevernas uppmärksamhet och den bevaras längre. Elevernas tänkande stimuleras också och elevernas fokus behålls på ämnet.

 • 257.
  Blomqvist Ingvarsson, Eva
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Musikundervisningens organisation i grundskolan: En fallstudie av två F-6 skolor2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min undersökning var att beskriva grundskolans ledningsarbete och organisation av musikämnet på två skolor. Det visade sig att organisationen såg olika ut på skolorna. Det som de hade gemensamt var musikläraren. De olika frågeställningarna handlade om organisationen av musikämnet, disponeringen av undervisningstiden, kursplanens progression och musikens roll hos de olika informanterna. Det visade sig att dessa frågeställningar hörde samman och var beroende av varandra. De yttre ramfaktorerna begränsade musiklärarens handlingsutrymme och ledde till en målstyrd undervisning. Rektorernas uppfattningar om musikämnets roll handlade till största delen om framträdanden, där musikämnet har en viktig roll på skolorna. Allt hänger ihop med en rektors förmåga till pedagogiskt ledarskap, förståelsen av vikten av kollegialt lärande och ämnenas lika värde.

 • 258.
  Blomqvist, Lina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Läxor i engelskundervisningen: En studie om hur lärare ser på engelskläxor och ordinlärning i årskurs 4-62016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läxor är en omdiskuterad fråga i den svenska skoldebatten med många argument både för och emot och för att kunna ta ställning i frågan är det viktigt att det finns tillgänglig kunskap om läxans för- och nackdelar. Detta en empirisk studie om lärares inställning till läxor och ordinlärning i engelskundervisning i grundskolans årskurs 4-6. Tidigare forskning om läxor och ordinlärning beskrivs och under studien har sju verksamma engelsklärare intervjuats. Metoden som används är en strukturerad intervju, där frågor har antecknats på förhand innan intervjun genomförts. Detta har gjorts för att minimera risken att informanternas svar påverkas av forskarens följdfrågor. Intervjuerna har spelats in och transkriberats för att sedan analyseras utifrån studiens teoretiska perspektiv, kognitiv lingvistik. Resultatet av analysen redovisas i studien och diskuteras med koppling till tidigare forskning och det teoretiska perspektivet. Resultatet av studien är att lärare idag använder sig av flera olika typer av läxor i engelska för att främja elevernas ordinlärning och glosläxan är den vanligast förekommande varianten. Lärarnas åsikter och föreställningar om läxor och ordinlärning skiljer sig mycket, vilket även reflekteras i forskningen om huruvida läxor bör användas och hur ordkunskap bäst undervisas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 259.
  Blomqvist, Lina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Vocabulary learning and homework in the upper elementary EFL classroom.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Vocabulary homework is a common feature in the English subject in Sweden. Often the pupils are given a list of words they are to memorize for a pending test. In this literature review the author aims to analyze what the current research says about homework and how homework can be used effectively for EFL learners in elementary school, with a focus on both homework and vocabulary learning research. Cognitive linguistics has been used as a theoretical perspective to help answer the research questions. Results indicate that homework has limited effect on younger learners and should not be used, while, some researchers claim that it can be effective if introduced properly. Regarding vocabulary learning, it is important that vocabulary is relevant to the learner and that words are taught through a meaningful context. Therefore, vocabulary homework for EFL learners in elementary school should consist of words and phraseology which have a personal relevance to the learner, or key words for subjects taught in class. The conclusion of the study is that it is up to the teachers to determine if they should use vocabulary homework or not when teaching EFL, as long as the decision is based on current research.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 260.
  Blomqvist, Mauritz
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Rättvis bedömning?: - om elevers och lärares uppfattning om betygsättning i matematik på gymnasiet2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete undersökes främst gymnasieelevers och gymnasielärares uppfattning om rättvise- och rättsäkerhet gällande betygsättning inom matematik. Resultatet är att lärarna i sina uppfattningar bekräftar de i annan forskning nämnda orsakerna till orättvisor inom betygsättning, som: betygsinflation, att elever kan "utnyttja systemet", att vad lärarkonstruerade prov mäter kan variera mycket, nivågrupperingar och programtillhörighet, "luddiga" styrdokument, felaktigheter i betygsbedömningar, personkemi och sist men inte minst brist på kommunikation mellan lärare, ledning och olika skolor. Elever verkar dock uppfatta systemet som i stort rättvis, eller så rättvist det kan vara med tanke på att den mänskliga faktorn. De verkar dessutom främst fokusera sig på orättvisor på detaljnivå och inte på systemnivå. Varken elever eller lärare verkar finna några större problem angående rättsäkerheten gällande betygsättning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 261.
  Bohnsack, Moa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  ”Jättebra, fortsätt så!”: Responsens betydelse för motivationen i ämnet idrott och hälsa2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 262.
  Boholm, Jessica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Pedagogisk dokumentation som redskap för utvecklingsarbete i förskoleverksamhet: En kvalitativ studie om verksamma pedagogers förståelse av pedagogisk dokumentation2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få ökad kunskap om hur förskollärare förstår och använder pedagogisk dokumentation som ett redskap för utvecklingsarbete. Den metod som användes var kvalitativa intervjuer med tre informanter. Materialet har analyserats och tolkats utifrån ett socialkonstruktivistiskt och posthumanistiskt perspektiv med hjälp av koncepten samverkan, planering, förändring och återskapande.

  De slutsatser man kan dra av studiens resultat är att pedagogisk dokumentation används som ett redskap för ett utvecklingsarbete, men att diskussioner i arbetslaget är knapphändiga och direktiven från förskolechefen dåligt kommunicerade. Förskollärarna i studien känner osäkerhet över förutsättningarna för och kraven på den pedagogiska dokumentationen. Trots bristande kollegiala diskussioner i samband med pedagogisk dokumentation förefaller det råda väl planerade och balanserade aktiviteter som används som en del i den pedagogiska dokumentationen.

 • 263.
  Bolander, Josefin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Undersökande arbete i grundskolans årskurs F-7: En kvalitativ intervjustudie om lärares syften medundersökande arbete i NO-undervisningen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vad verksamma lärare önskar uppnå med

  undersökande arbete i NO-undervisningen. Studiens frågeställning har besvarats

  genom en kvalitativ forskningsstudie där sju lärare verksamma i årskurs F-7

  intervjuats angående vilka syften de har med undersökande arbete. De utvalda

  deltagarna undervisar i naturvetenskap och är verksamma på fyra olika skolor.

  Studiens resultat visar fyra olika huvudsyften som uttrycks i samband med

  undersökande arbetssätt i NO-undervisningen. Samtliga lärare var överens om att

  undersökande arbete kunde bidra till att naturvetenskapliga teorier synliggjordes och

  konkretiserades, vilket också var det vanligaste syftet. Deltagarna beskrev också hur

  de önskade erbjuda eleverna möjlighet att använda flera olika uttrycksformer för att

  skapa en undervisning som passar samtliga elever. Vidare önskade lärare att öka

  elevernas intresse för naturvetenskap genom att arbeta undersökande samt att skapa

  givande samtal och diskussioner.

 • 264.
  Bolander, Josefin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Undersökande arbetssätt i grundskolan: En systematisk litteraturstudie om hur ett undersökande arbetssätt kan främja elevers lärande av naturvetenskapliga begrepp och fenomen2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vad tidigare forskning funnit betydelsefullt

  för elevers lärande av naturvetenskapliga begrepp och fenomen kopplat till ett

  undersökande arbetssätt. För att besvara studiens frågeställning har en systematisk

  litteraturstudie genomförts där tidigare forskningsresultat analyserats och diskuterats.

  Litteraturen till denna studie har sökts fram i databasen avhandlingar.se och den

  vetenskapliga tidskriften NorDiNa. Denna studies resultat visar tre betydelsebärande

  faktorer som kan främja elevers lärande av naturvetenskapliga begrepp och fenomen

  vid undersökande arbetssätt. En viktig faktor är lärarens syften med undervisningen

  samt dennes agerande att synliggöra dessa för eleverna så att möjlighet ges att koppla

  undersökningen till ett naturvetenskapligt innehåll. Vidare har kommunikation och

  elevers språkliga förmåga visat sig betydelsefull. Diskussioner och samtal om ett

  naturvetenskapligt innehåll har visat sig ha positiv effekt på lärprocessen. Dock kan

  en bristande förståelse för ämnesspecifika ord och begrepp bland annat begränsa

  deltagandet i diskussioner och samtal eftersom möjligheterna att skapa korrekta

  naturvetenskapliga sammanhang begränsas. Den sista betydelsebärande faktorn som

  funnits är lärarens förmåga att skapa undersökande arbeten som kopplar till elevernas

  tidigare erfarenheter eftersom detta beskrivs som en förutsättning om eleverna ska

  ges möjlighet att knyta sina upptäckter till bakomliggande naturvetenskapliga teorier.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 265.
  Bolsöy, Elina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Antingen är man smart eller inte, det är inget man kan påverka.: En undersökning om i vilken utsträckning ett statiskt mindset förekommer bland elever i lägre årskurser.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka i vilken utsträckning ett statiskt mindset förekommer bland elever i årkurs 3, i Sverige. Frågeställningen besvaras genom en enkätundersökning där 8 skolklasser, totalt 125 elever, medverkar. Resultatet visar att ett statiskt mindset förekommer, men i låg utsträckning, bland elever i årskurs 3. Ett utstickande resultat förekommer på tre av de enkätfrågor som behandlas i detta arbete, där ett statiskt mindset förekommer i betydligt högre utsträckning. Resultatet diskuteras med utgångspunkt i tidigare forskning och teorier om mindset samt i bredd med läroplanen (LGR 2011) och resultatet från PISA-provet med den efterföljande elevenkäten. Resultatet kan fylla en tom lucka i tidigare forskning då ingen studie hittats som direkt undersökt i vilken utsträckning ett statiskt mindset förekommer bland elever i lägre årskurser. Resultatet visar på ett behov av att fortsatt forskning bedrivs om mindset och dess konsekvenser för elevers utveckling och prestation inom matematikämnet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 266.
  Bolsöy, Elina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  "Ett statiskt mindset - ett hinder för elevers matematiska utveckling?": Hur ett statiskt mindset kan påverka elevers motivation till att anstränga sig inom matematikämnet.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolverket konstaterar att svenska elever uppvisar en låg grad av motivation jämfört med andra länder och att elevers motivation och ansträngning har en effekt på elevers prestationer. Syftet med denna studie har därför varit att försöka förstå för problematiken kring elevers låga motivation genom att söka kunskap om vilken roll ett statiskt mindset (elevers implicita teori om huruvida intelligens är statisk eller dynamisk) kan spela för elevers motivation till att anstränga sig inom matematikämnet. Frågeställningen har besvarats med hjälp av en systematisk litteraturstudie, där svaren har sökts i tidigare forskning. Resultatet visar att det finns ett samband mellan elevers mindset, deras motivation till att anstränga sig och deras prestationer; elever med ett statiskt mindset uppvisar generellt en lägre grad av motivation och värdesätter ansträngning lägre.

 • 267.
  Boman, Therese
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  "Att ge barn inflytande handlar om annat än att ge barnen val som vi pedagoger har bestämt ramarna kring": En studie kring förskollärares åsikter om barns inflytande i den fria leken2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att få kunskap om vilka åsikter som förskollärare har, kring förskolebarns inflytande i sin fria lek. Studien innehåller en undersökning i form av intervjuer med fyra förskollärare, vilka alla har svarat på samma intervjufrågor. Resultatet av undersökningen, visar på att förskollärarna har uppfattningar och åsikter som förenar dem. Alla förskollärare i min undersökning, har likartade åsikter om vad barns inflytande innebär och bör vara i den fria leken. De anser också att vilket inflytande barnen får, har att göra med deras eget förhållningssätt. Vad som också förenar förskollärarnas åsikter, är uppfattningarna om vilka hinder som finns för att kunna ge barn inflytande. Vad de har för åsikter kring hur de följer barns viljor och det inflytande barnen däri ger uttryck för, särskiljer sig något. Slutsatsen av undersökningen, är att förskollärarna är främst förenade i sina åsikter kring barns inflytande i sin fria lek.

 • 268.
  Bomström Aho, Erika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Nyanlända gymnasieelever – Elevidentiteter och språkbarriärer2020In: Acta Didactica Norden, ISSN 2535-8219, Vol. 14, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  I föreliggande artikel studeras nyanlända elevers upplevelser av att vara elever på Språkintroduktion. Programmet är ett av fem introduktionsprogram i gymnasieskolan och tar emot nyanlända elever från 16 till 19 år. Eleverna placeras på Språkintroduktion eftersom de nyligen har kommit till Sverige och för att de ännu inte uppnått tillräckliga kunskaper i det svenska språket. I denna intervjustudie bidrar Homi Bhabhas teori om mellanrummet till en förståelse för hur erfarenheter av Språkintroduktion kan upplevas. Resultatet visar att elevgrupperna på Språkintroduktion är heterogena eftersom eleverna har olika erfarenheter av skola och arbete. Tre teman blir synliga i resultatet: elever med andra kunskaper och erfarenheter, elevidentiteter som särskilt framträder och det svenska språket som barriär. Resultaten visar att förvärvandet av det svenska språket för varje elev blir ett mål att nå samtidigt som det utgör ett hinder. Språket blir viktigt eftersom eleverna är beroende av det för att lyckas såväl i skolan som i samhällslivet. Likaså blir synliggörandet av elevers tidigare erfarenheter och kunskaper betydelsefullt eftersom det kan komma att påverka deras identitetsuppfattning.Nyckelord: språkintroduktion; nyanlända elever; mellanrum; elevidentitetNewly arrived upper secondary school students – Student identities and language barriersAbsractThis study investigates newly arrived students’ experiences of being students at Language Introduction in Sweden. The program is one of five introductory programs in Swedish upper secondary school and admits newly arrived students from the ages of 16 to 19 years old. Students are placed at Language introduction because they have recently arrived in Sweden and since they have not yet gained enough knowledge of the Swedish language. In this interview study, Homi Bhabha’s theory of the third space contributes to an understanding of how experiences from Language introduction can be perceived. The results show that student groups at Language introduction are heterogeneous as students have diverse experiences of school and work. Three themes appear in the results: students with other kinds of knowledge and experiences, student identities in transformation, the Swedish language as an obstacle and as goal. The results show that the acquisition of the Swedish language becomes to each student a goal to reach and at the same time a hindrance. The language becomes important because the students depend on it in order to be successful in school as well as in life in society. Likewise, making the students’ past experiences and knowledge visible, becomes important as it may affect their perception of identity.Keywords: språkintroduktion; nyanlända elever; mellanrum; elevidentitet

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 269.
  Bond, Alexandra
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Olsson, Frida
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Samspelet i förskolan: En studie kring fem pedagogers syn på samspelet i förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie handlar om att få en insyn kring hur pedagoger ser på sitt arbete gällande samspel i förskolan. Den tidigare forskningen behandlar samspel i förskolan, pedagogers förhållningsätt gällande samspel i förskolan och relationer som påverkande faktorer i samspelet. Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i den relationella pedagogiken. Vi har utgått från kvalitativa halvstrukturerade intervjuer och intervjuat fem utbildade pedagoger som arbetar på samma förskola. Materialet har transkriberats och sedan analyserats utifrån analysmetoden

  Meningskoncentrering. Därefter diskuteras resultatet utifrån tidigare forskning och den relationella pedagogiken. Utifrån intervjuerna menar samtliga pedagoger att det sker ett samspel hela tiden i förskolan. Resultatet vi fick från våra intervjuer belyste vikten utav att barnen utvecklar goda samspelsstrategier. Goda samspel i verksamheten är inte bara viktigt för barnen i deras utveckling, det är minst lika betydelsefullt för pedagogerna. För att utveckla samspelsstrategier gäller det att pedagogerna lyssnar och tolkar barnen vilket påverkar att barnen bemöts på ett respektfullt sätt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 270.
  Borg, Dennis
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Elevers läsning och läslust: En enkätundersökning bland 8- och 9:or2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt examensarbete var att undersöka och analysera vad elever anser är faktorer som påverkar deras läslust och deras inställning till att läsa. Detta genomfördes genom

  en enkätundersökning med 44 elever genomförd i en högstadieskola. Examensarbetets utgångspunkt är hur jag som blivande lärare kan i en positiv bemärkelse påverka eleverna i deras läslust eller hur jag som lärare kan bidra till att skapa en positiv relation mellan att läsa och eleven. Det finns positiva och negativa faktorer som påverkar eleverna, exempelvis miljön där läsning genomförs, om eleven har blivit läst för i yngre åldrar och om eleven har fått beröm eller belöningar för att läsa. Alla faktorer kan inte läraren påverka utifrån styrdokumenten men som blivande lärare kan jag vara öppen för idéer och arbeta för att göra läsningen till en positiv faktor som kan bidra till elevens fortsatta utbildning och liv.

 • 271.
  Borg, Farhana
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  A case study of a Green Flag-certified preschool in Sweden2019In: The Hungarian Educational Research Journal, ISSN 0309-7846, E-ISSN 2064-2199, Vol. 9, no 4, p. 607-627Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents findings from a case study intended to develop understanding of the practices within education for sustainable development at a preschool in Sweden and highlights its work with two themes: The Health of People and the Planet and Human and Animal Societies. This case study was part of a large school development project conducted by a university in collaboration with a municipality between 2017 and 2019. The preschool had two units with a total of 36 children aged 1–6 years, and 8 preschool teachers. Empirical materials were collected from observations of educational activities at two events, as well as group discussions with teachers and the preschool head teacher. Findings show that the interconnectedness of, and interdependencies between, the environmental, social, and, to some extent, economic aspects of sustainable development were present in educational practices of the preschool. They also indicate that young children, with support and encouragement from their teachers, can take responsibility for activities that are meaningful to them. In this preschool, children’s opinions were respected, and they were given the opportunity to participate in decision-making activities of relevance to their lives.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 272.
  Borg, Farhana
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att arbeta med lärande för hållbar utveckling i förskolan: Skolutvecklings- och forskningsprojekt Högskolan Dalarna2019Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 273.
  Borg, Farhana
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Caring for people and the planet: preschool children’s knowledge and practices of sustainability2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Children across the globe today are continuously being exposed to and affected by various kinds of real-world complexities and challenges; however, research on their knowledge and practices in terms of sustainability is limited, in particular with regards to how preschool- and home-related factors are associated with their learning for sustainability. Since 1998, different types of eco-certification have been awarded by the Swedish National Agency for Education and Keep Sweden Tidy Foundation to promote education for sustainability (EfS) in all areas of education and learning. Despite certificates having been granted in Sweden since 1998, no studies have been conducted at the national level to investigate whether eco-certification has any role to play in children’s learning for environmental and sustainability issues. This knowledge is important to develop pedagogical activities to engage young children meaningfully in learning for sustainability at preschool. This study was undertaken so as to address this research gap in a Swedish context.

  The overall aim of this study was to enhance the existing knowledge about preschool children’s learning for sustainability in Sweden. The objectives of this study have been to investigate and compare the knowledge and self-reported practices of sustainability among children attending eco-certified and non-eco-certified preschools, respectively, and to explore the extent to which preschool- and home-related factors are associated with children’s knowledge and practices of sustainability. Further, this study explored children’s perceived sources of such knowledge. The term ‘knowledge’ in this text refers to the descriptions of children’s ideas and thoughts. Similarly, eco-certified preschool refers to a school that work explicitly with EfS.

  The study was designed from a "child’s perspective": this means that it was designed by adults to understand children’s perceptions and actions. Bandura’s (1977) social learning theory and Bruner’s (1961) iconic (image-based) modes of representation were applied in various stages of the study. A conceptual framework was developed within the three-interlocking-circles model of sustainability that illustrates how environmental, social and economic dimensions are interconnected. The concept of sustainability was operationalized in four themes: economic equality, resource sharing, recycling and transport use.

  With the use of illustrations and semi-structured questions, final-year preschool children (n=53), aged five to six years, and the directors (n=7) at six eco-certified and six non-eco-certified preschools were interviewed, while guardians (n=89) and teachers (n=74) filled out questionnaires. Qualitative and quantitative data were analyzed using content analysis and Orthogonal Partial Least Squares Discriminant Analysis (OPLS-DA), respectively. The quality and complexity of children’s responses were assessed and classified using the SOLO Taxonomy (Biggs & Collis, 1982).

  The results showed that by the time the children completed preschool, many had acquired some knowledge about how to use money, about the sorting of different recyclable items at home and at preschool, and about the impact of different modes of transport on the environment and people’s lives. They also had ideas about the lives of other children in the world and what it can mean to share resources with other people. There was a positive relationship between children’s declarative (understanding) and functional (practice) knowledge of sustainability issues and the involvement of teachers and guardians in sustainability-related discussions and activities. No statistically significant differences between eco-certified and non-eco-certified preschools in terms of children’s declarative and functional knowledge were found. Parents were reported to be the main sources of children’s knowledge along with the children themselves, teachers and media.

  The findings offer support for integrating environmental, social and economic dimensions of sustainability into the daily pedagogical activities of preschools and for giving children opportunities to participate in discussions and practical activities that concern their lives. Further studies are needed to investigate the extent to which different educational activities contribute to developing children’s understanding and behavior when it comes to a sustainable society.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (pdf)
  SPIKBLAD01
 • 274.
  Borg, Farhana
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Developing a semi-structured interview instrument to explore preschool children’s understanding of economic issues related to sustainable development2016Conference paper (Refereed)
  Download (pdf)
  Poster presentation
 • 275.
  Borg, Farhana
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umeå University.
  Economic (in)equality and sustainability: preschool children’s views of the economic situation of other children in the world2019In: Early Child Development and Care, ISSN 0300-4430, E-ISSN 1476-8275, Vol. 189, no 8, p. 1256-1270Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explored preschool children’s knowledge and views of other children’s economic situation worldwide, and their self-reported sources of such knowledge. A total of 53 final-year preschool children, aged 5–6, from 12 preschools in Sweden were interviewed. Children’s responses were analysed using content analysis and the Structure of the Observed Learning Outcomes Taxonomy. Most of them seemed to have knowledge about the lives and the economic situation of other children in the world. Many of the preschool children could justify their views with one or more relevant ideas or thoughts, and a few of them were also able to logically connect their arguments. Parents, media and observations of real-life situations were reported as major sources of knowledge, while preschool was mentioned by a few. Further research is needed to enhance our knowledge about how to integrate social and economic sustainability in preschool’s pedagogical activities and to engage children meaningfully in such learning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 276.
  Borg, Farhana
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umeå Universitet.
  Environmental and sustainability education in early childhood: a systematic search and review of the literature2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Environmental and Sustainability Education in Early Childhood: A Systematic Search and Review of the Literature

  Although environmental and sustainability education in early years is on the rise, it has been noted that the field is slow to engage in sustainability issues (Davis, 2005, 2009; Elliott & Davis, 2009; Pramling Samuelsson, 2011). Evidence from a number of longitudinal studies indicates that high quality preschool education has positive effects on children’s well-being, health, intellectual and social behavioral development (Siraj-Blatchford et al., 2008; The Abecedarian Project, 2012). Researchers also stress that environmental and sustainability issues should feature in early childhood education, because children develop their attitudes, conceptions, behavioral and intellectual potential during this time (Cutter-Mackenzie & Edwards, 2013; Flogaitis et al., 2005; Siraj-Blatchford, 2009). However, questions such as in what way and how sustainability challenges should be integrated in early childhood education have received little attention (Hagglund & Samuelsson, 2009).

  Defined as “development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs” (Brundtland, 1987, p. 43), the concept of sustainability was introduced in the end of the 1980's as a critical global issue. Later on, the United Nations General Assembly declared the Decade of Education for Sustainability (2005-2014) for promoting education for sustainability within all areas of education and learning (UNESCO, 2005). As the Decade recently came to an end, a literature review would be useful to provide an overview of what has been done academically in the field of early childhood education since the concept of sustainability was introduced. A review can also help to avoid ‘re-inventing the wheel’ and to build on the findings of other studies (Badger et al., 2000). Evidence from empirical studies can assist in improving educational practices and to facilitate evidence-based policy-making (Broekkamp & van Hout-Wolters, 2007).

  The purpose of this review is to provide an overview of the current empirical evidence in the field of environmental and sustainability education in early childhood, which is based on information provided by preschool children, their parents or teachers. Its objectives have been:

  • to identify articles reporting empirical studies about early childhood education concerning environmental or sustainability issues, which are based on data provided by preschool children, their parents or teachers, and are published between 1987 and 2015;
  • to synthesize the key findings; and
  • to identify research needs suggested in the studies.

  Early childhood refers to a period until eight years of age (Britto, Yoshikawa, & Boller, 2011). Preschools refer to any type of child institutional care, for example, a day-care center, a nursery or a kindergarten, where children are taken care of while their guardians work. They include government, non-government, private, international and combined-type of institutions for young children. This review does not address any similarities or differences in conceptions of environmental and sustainability education. It does not attempt to define any terms, rather, it reports what has been done in both fields regarding early childhood education.

  Methodology, Methods, Research Instruments or Sources Used Although some elements of a systematic review were followed, variations in objective, study design and outcome of the included studies do not allow for a meaningful evaluation of the quality of the evidence. The methodology included establishing inclusion and exclusion criteria, identifying and grouping relevant search terms, searching articles in selected databases, screening and selecting articles, and extracting data according to preselected categories. A priori inclusion and exclusion criteria were developed for the review. The inclusion criteria included peer-reviewed journal articles reporting empirical studies published 1987 or later. The author(s) of the articles should explicitly connect early childhood education to the concept of environmental or sustainability education. Articles were searched in three databases on 31 January 2015 by combining two groups of search terms. The first group of search terms was concerned with preschool settings and the second group was concerned with environmental and sustainability education. Within each group search terms were combined by the Boolean operator OR, and the two groups of search terms were combined using the Boolean operator AND. A hit was generated if any one term in the first group and any one term in the second group both appeared in the topic or abstract of an article. Searches were performed in the following databases: Academic Search Elite, ERIC, and GreenFILE. The databases were chosen considering their coverage of educational resources related to environmental and sustainability issues. No restrictions in language or geographical areas were set and no special search limiters were chosen. American and British spelling differences were noted and both were searched for. The total number of hits in the three databases was 217. Titles and abstracts of these primary records were screened. Duplicates and articles not meeting the inclusion criteria or meeting the exclusion criteria were omitted. Based on a review of titles, abstracts and elimination of duplicates, 157 articles were excluded. Sixty articles were selected for full text review. Eligible articles will be selected for inclusion. Using a form comprising pre-determined categories, data will be extracted from the selected articles. In terms of methodological limitations, a systematic search and review may have gaps in the searching procedure (Borg et al., 2014). Some relevant studies may have been excluded if they were not on electronic databases. Therefore, traditional methods of hand searching, information from individuals and searching references will be carried out. Conclusions, Expected Outcomes or Findings The study is in progress and will be completed by the end of May. Data categories include: Author, Year, Objective, Study design, Country, Participants, Theoretical framework, Aspects of sustainability (environmental, social or economic), Findings and Recommendations. The categories will be collapsed into broader areas while summarizing the data. A brief summary on what has been done in the field of early childhood education since the concept of sustainability was introduced in 1987 will be provided, as well as an outline of identified research needs. This review is intended to provide researchers and practitioners with an overview of the current evidence base and research needs to offer support and guidance for future practices, strategies, policies and priorities.

 • 277.
  Borg, Farhana
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hållbarhet i förskolan: En översikt av forskningsresultat2019In: Kollegiet för didaktik och barns lärande. Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Göteborgs universitet., 2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Eftersom det är svårt att ändra det man lär sig som ung är det betydelsefullt att påbörja utbildning för hållbarhet redan i förskolan. Den här presentationen kommer att redovisa min forskning om förskolebarns kunskaper om och färdigheter i social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i Sverige, samt betydelsen av pedagogers engagemang för barns lärande om hållbarhet. Några resultat från två pågående skolutvecklingsprojekt kommer också presenteras; dels vad gäller hur pedagogerna konkretiserar det abstrakta konceptet hållbarhet i det vardagliga pedagogiska arbetet, dels hur förskolechefer ser på förskolans arbete med hållbarhet. Föreläsningen hålls på engelska.

 • 278.
  Borg, Farhana
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Integration of immigrants and cultural diversity: An analysis of one textbook and its workbook for upper secondary English A published in Sweden in 20042007Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The objective of this thesis was to describe how a contemporary textbook and its workbook forSwedish upper secondary English A course reflects integration of immigrants and fundamentalvalues for a society based on cultural diversity. A textual analysis of the texts in the textbook,questions and activities in the workbook, and a visual analysis of the images of the textbook werecarried out using quantitative and qualitative methods. The result of the study indicates that thethemes, texts, personalities, writers and images of the textbook appear to be selected consciouslyto avoid portraying stereotype messages and views of “them”, who are different. Although thereare a couple of stereotype messages, the textbook offers teachers and pupils of English A coursea wide range of texts and images, including activities in the workbook, which can be used to meetthe goals in LPF 94 regarding integration of immigrants and fundamental norms and values for asociety based on cultural diversity.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 279.
  Borg, Farhana
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umea Univ.
  Kids, cash and sustainability: Economic knowledge and behaviors among preschool children2017In: Cogent Education, E-ISSN 2331-186X, ISSN 2331-186X, Vol. 4, no 1Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 280.
  Borg, Farhana
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umeå University.
  Preschool children’s understanding of transport use and environmental issues in Sweden2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: As humans we influence the climate system and our current emissions of greenhouse gases are higher than ever. Nearly two thirds of the greenhouse gases in the transport sector come from motor cars. Driving car is not only harmful for the environment, but it also contributes to health problems. Issues related to climate change and transport are part of a large challenge of sustainability. Children as future global citizens are the potential victims of these consequences. Raising awareness about the hazardous environmental issues does not ensure a change in human behavior or practice. Rather, alternative forms of education and learning are needed to develop such understandings, attitudes and capacities. As we develop our values, attitudes, behaviors and skills when we are very young, special attention needs to be given to include sustainability issues in early childhood education.  However, knowledge is scarce in the field of preschool children’s understanding of transport use and its relation to environmental and sustainability issues.

  Objectives: To explore preschool children’s understanding of transport use and its relation to environmental and sustainability issues, and investigate the sources of their understandings.

  Methods: A pilot study was conducted with eight children, aged 5-6, in a preschool in Sweden in 2014. Semi-structured questions with colored illustrations of a bus, a car, a bi-cycle and a child walking to school with an adult were used. The interviews were audio recorded. The five levels of Biggs and Collis’ SOLO (Structure of the Observed Leaning Outcomes) taxonomy was used to organize, categorize and analyze the responses.

  Results: All children mentioned that walking to preschool is best for the environment when someone lives close to the school. Some children could tell that going by bus is better than going by car, but the reason was unknown to them. Thus, they could connect single to multiple aspects of various modes of transport, but relationships between these connections or their effects on the environment were missing. One child responded at a relational level by telling that walking is good for health and going by car is bad for the nature. Another child responded at an extended level by mentioning that driving car is bad for health and for the environment, while walking is good for health, because one gets fresh air. Two children mentioned that it is not enjoyable to travel by bus during winter when it is freezing cold and one has to wait for the bus. Guardians and teachers were mentioned as the main sources of children’s understandings of transport and the environment.

  Conclusion: The findings indicate that children understand different modes of transport and their relation to environmental issues and health. However, their levels of understanding vary. The findings also suggest that both preschool teachers and guardians play instrumental roles in children’s understandings of sustainability issues and can help them grow as agents of change.

 • 281.
  Borg, Farhana
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Protibandhi grameen shishu: Samaz shasthakormi, ponorbashankormi o poribarer jorno ekta shohayika2004Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 282.
  Borg, Farhana
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Religio-political rhetoric in George W. Bush’s speech: An analysis of one political speech, dated January 23, 20072007Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 283.
  Borg, Farhana
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Shuniti interesting stories for children on rights2001Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  'Shunitir mojar galpo' is the name of two series of storybooks in Bengali. The storybooks raise awareness among children on human rights as well as rights of people with disabilities in an attractive and entertaining way. A selection of stories from 'Shunitir mojar galpa' has been translated into English and published under the name 'Shunitir-interesting stories for children on rights. 

  The story writing competition and publishing of the storybooks were the two major components of Shuniti - a human rights project of InterLife-Bangladesh. The project was funded by PMU-InterLife.

 • 284.
  Borg, Farhana
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Sustainability in preschool educational activities: A case study of an eco-certified preschool in Sweden2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  One challenge of our time is to find ways of living in harmony with people and the nature without further damaging our planet. To promote sustainability, Goal 4 of the Sustainable Development Goals (SDGs) is about ensuring quality education and lifelong learning opportunities for all. To achieve the SDGs by 2030, they have been integrated in Swedish national policy documents, such as the preschool curriculum. However, research on how preschools include education for sustainability (EfS) in daily educational activities is limited.

  This paper presents findings from a case study in an eco-certified preschool that works explicitly with EfS. The aim of this study was to gain a deeper understanding of the preschool’s activities with EfS from a whole-school approach model. The preschool has 36 children aged one to six, and eight preschool teachers (of whom two are child-carers). Since 2009, the preschool has maintained the requirements for the Green Flag award by the Keep Sweden Tidy Foundation, which is part of the eco-preschool program of the Foundation for Environmental Education.

  Data were collected from the director and preschool teachers through group discussions, observations, informal conversations, structured interviews, reading of reports and attending planning meetings. A whole-school approach model in EfS and Bronfenbrenner’s ecological systems theory were utilized to interpret the findings.

  Teachers encouraged children to take part in planning and decision-making activities. Together they selected different sustainability themes, such as, friendship, health of people and the planet, energy consumption, and recycling. Teachers used songs, stories, plays, films, illustrations, drawings and different experiments when they work with EfS. Older children took part in group discussions to reflect on different issues. Teachers connected environmental, social and economic aspects of sustainability in educational activities. For instance, under the theme health, teachers integrated what is good for our health and what is good for our planet to survive. Some children transferred knowledge about the use of water and electricity from preschool to home.

  There were areas that the preschool could improve, e.g., newly employed staff and kitchen staff had less opportunity to be involved in EfS; one reason being that not much time was allocated for collegial learning and reflection. It is important to collaborate within the whole organisation, as sustainability is everyone’s responsibility. The preschool may think of keeping record of its ecological footprint and monitoring impact of their EfS activities to provide an incitement. This study helps developing our knowledge about how to integrate EfS at preschool level.

 • 285.
  Borg, Farhana
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Translation from English into simple Bangla2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study focuses on translating print materials from English into simple Bangla for people with low literacy skills, mainly in Bangladesh. A brief overview of some translation theories and practices as well as cultural aspects involved in cross-cultural communication for translating materials are given in the essay.This study is mainly based on corpus of translation theories and practices, and thelinguistic and cultural aspects of translation. My practical experience of translating arehabilitation guide, titled “Disabled Village Children – A guide for community health workers, rehabilitation workers, and families” (2003) by David Werner, from English into simple Bangla has been included in the study.A good translation should be acceptable by the target language audience and it should sound natural to the target language. A translator needs to consider the language of thetranslation according to the education level of the target audience and their knowledgeof the translated topic. Otherwise, the purpose of the translation will remain unachieved.

 • 286.
  Borg, Farhana
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Öppen föreläsning och paneldiskussion: Hur möter vi klimatkrisen?2019Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 287.
  Borg, Farhana
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Gericke, Niklas
  Karlstad University.
  Concrete Examples of Education for Sustainability Practices in Preschools in Sweden2019In: Education in an Era of Risk - the Role of Educational Research for the Future, 2019Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 288.
  Borg, Farhana
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Pramling Samuelsson, Ingrid
  Gothenburg University.
  Education for Sustainability in the New Preschool Curriculum in Sweden2019In: ECER 2019, Hamburg, "Education in an Era of Risk - the Role of Educational Research for the Future", 2019Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 289.
  Borg, Farhana
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet.
  Vinterek, Monika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Förskolechefers syn på arbete med hållbar utveckling bland förskolebarn2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Lärande för hållbar utveckling har varit ett kunskapsområde i den svenska förskolan sedan Agenda 21 1992 (Program of action for sustainable development: Rio declaration on environment and development) och reflekteras i förskolans läroplan. Många förskolor är certifierade för arbete med frågor om hållbar utveckling enligt ”Grön Flagg” (Håll Sverige Rent) eller ”Skola för hållbar utveckling” (Skolverket). Även om förskolechefer har en betydelsefull funktion för att bedriva verksamheten i enlighet med målen i läroplanen och en fungerande arbetsmiljö är lite dokumenterat om chefernas perspektiv på detta arbete. Syftet med denna studie är därför att utveckla kunskap om synen på arbete med hållbar utveckling bland förskolans chefer i certifierade och inte certifierade förskolor. Frågor om hur man beskriver att förskolan arbetar för att utveckla barns intresse och förståelse för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra och attityder till ett sådant arbeta har undersökts.

  Semi-strukturerade intervjuer hölls med fem förskolechefer från sju kommunala förskolor varav fyra var certifierade. Ett systemteoretiskt perspektiv används för att beskriva och förklara de attityder som framkommer i undersökningen.

  Datainsamling och analys är ännu inte avslutad. Preliminära resultat indikerar att förskolechefer anser att arbetet med hållbar utveckling i förskolan är mycket viktig och att frågor som rör natur och miljö, situationen för barn i andra länder, matens och leksakers ursprung etcetera, är områden som uppmärksammas. Bland förskolecheferna i certifierade förskolor framträder en tydlig ambition att integrera frågor om hållbar utveckling i verksamheten.

 • 290.
  Borg, Farhana
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet.
  Vinterek, Monika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Winberg, Mikael
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.(UMSER).
  Assessing self-reported understanding and practices of sustainability issues among children in eco- and non-eco-certified preschools in Sweden2016In: Leading education: The distinct contributions of educational research and researchers. 22-26 August, 2016., Dublin: University College Dublin , 2016, p. 1-165Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  To promote sustainability, the 2030 Agenda for Sustainable Development emphasizes a need for developing knowledge and skills in all learners through education for sustainability (EfS) (UN, 2015). Environmental and sustainability education is stressed in the Swedish preschool curriculum, which states that all preschools should strive to ensure that each child develops respect for all forms of life as well as care for the surrounding environment (Skolverket, Lpfö 98 Rev. 2010). In Sweden, preschools can be awarded two different eco-certifications; about 1500 preschools are certified with ‘Green flag’ and about 200 schools hold ‘Preschool for Sustainable Development’ certification (Ärlemalm-Hagsér, 2013). However, no national evaluation strategy has been developed. In fact, there is a general lack of research on and evaluations of EfS program effectiveness in whole-school sustainability programs globally (Henderson & Tilbury, 2004). The aim of this paper is to describe the development of an instrument which was used to explore and compare the outcomes of eco- and non-eco preschools in terms of children’s understandings and practices of environmental and sustainability issues. ‘Eco-preschool’ refers to a preschool that works explicitly with EfS. The terms ‘sustainability’ and ‘sustainable development’ are used synonymously in this paper. Using a three-interlocking-circles framework, which portrays the equal importance and interdependency of environmental, social and economic dimensions (Elliott, 2013), the concept of sustainability Brundtland (1987) was operationalized in three themes: (i) transport use and recycling, (ii) consumption and (iii) resource sharing. Based on Bruner (1966) Iconic (age 1-6 years) mode of representation, which states that information stored in the form of images and illustrations can be helpful for children’s understanding of an issue, a semi-structured, illustrated interview instrument was developed. Children’s practices were explored through a play-based approach where children performed recycling activities. The instrument was pre-tested with eight children in order to finalize the question design, question wording, appropriateness of illustrations, interview techniques and timing, as well as to collect information on open-ended questions with a view of changing some of them into multiple choice questions. Applying a cross-sectional design, 53 children, aged five and six, were interviewed during February-June 2015. The interviews were audio recorded. Besides describing the development of the instrument, preliminary results from the interview will be presented at the symposium.

  References

  Brundtland, G. H. (1987). World Commission on environment and development: our common future. Oxford University Press. Bruner, J. S. (1966). Toward a theory of instruction (Vol. 59). Cambridge: Harvard University Press. Elliott, J. A. (2013). An introduction to sustainable development. London: Routledge. Henderson, K., & Tilbury, D. (2004). Whole-school approaches to sustainability: An international review of sustainable school programs. Report Prepared by the Australian Research Institute in Education for Sustainability (ARIES) for The Department of the Environment and Heritage, Australian Government. ISBN, 1(86408), 979. Skolverket. (Lpfö 98 Rev. 2010). Curriculum for the preschool. The Swedish National Agency for Education. Retrieved 08-03, 2013, from Skolverket website: http//www.skolverket.se UN. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Retrieved 02-12, 2015, from http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E, accessed 03-12-2015 Ärlemalm-Hagsér, E. (2013). Engagerade i världens bästa? : lärande för hållbarhet i förskolan. Göteborg: Acta universitatis Gothoburgensis.

 • 291.
  Borg, Farhana
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umeå University.
  Winberg, Mikael
  Umeå University.
  Vinterek, Monika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Children’s learning for a sustainable society: Influences from home and preschool2017In: Education Inquiry, ISSN 2000-4508, E-ISSN 2000-4508, Vol. 8, no 2, p. 151-172Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although parents and preschool play important roles in developing children’s behavior and attitudes, little is known about their influences on children’ s learning of environmental, social and economic aspects of sustainability. This study investigated the influences of home- and preschool-related practices and factors on children’s declarative and functional knowledge of sustainability issues, and the extent to which eco-certified preschools promote beneficial practices. ‘Eco-certified preschools’ refers to schools that explicitly work with education for sustainability. Children (n=53), aged five to six years, and the directors (n=7) at six eco-certified and six non-eco-certified preschools were interviewed, while guardians (n=89) and teachers (n=74) filled out questionnaires. Children’s responses were categorized and classified using SOLO Taxonomy. Multivariate analyses were performed in SIMCA P + 14. The findings indicate a positive relationship between children’s declarative and functional knowledge of sustainability issues and the involvement of teachers and guardians in sustainability-related discussions and activities. Teachers’ verbal interaction with children about sustainability issues, and the perceived high value of these issues among teachers and directors seem to be more beneficial for children’s declarative knowledge than their functional knowledge. No statistically significant differences between eco- and non-eco-certified preschools in terms of children’s declarative and functional knowledge were found.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 292.
  Borg, Farhana
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umeå University.
  Winberg, Mikael
  Umeå University.
  Vinterek, Monika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Preschool children’s knowledge about the environmental impact of various modes of transport2019In: Early Child Development and Care, ISSN 0300-4430, E-ISSN 1476-8275, Vol. 189, no 3, p. 376-391Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explored Swedish preschool children's knowledge about the environmental impact of various transport modes, and investigated whether or not eco-certification has any role to play in relation to this knowledge. Additionally, this study examined children's perceived sources of knowledge. Using illustrations and semi-structured questions, 53 children, aged five to six years, from six eco-certified and six non-eco-certified preschools were interviewed. Qualitative and quantitative data were analysed using content analysis and Orthogonal Partial Least Squares Discriminant Analysis (OPLS-DA), respectively. Findings revealed that most of the children had acquired some knowledge about the environmental impact of various transport modes, although some children were not familiar with the word 'environment'. Although the complexity of children's justifications for the environmental impact of different modes of transport tended to be higher at eco-certified preschools compared to non-eco-certified preschools, no statistically significant differences were found. Parents were reported to be a major source of knowledge.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 293.
  Bossel, Johanna
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Dahlén, Angelica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Tyglad frihet: En studie om pedagogers styrningsstrategier i barnens fria lek inomhus och utomhus2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att synliggöra vilka eventuella styrningsstrategier som kan förekomma i pedagogers förhållningssätt i barns fria lek i inomhus- och utomhusmiljön samt synliggöra eventuella skillnader av styrning i dessa miljöer.

  Forskningsfrågorna som låg till grund för studien var:

  ● Vilka styrningsstrategier i den fria leken synliggörs via pedagogernas förhållningssätt i inomhusmiljön och utomhusmiljön?

  ● Vilka skillnader synliggörs via pedagogernas förhållningssätt i inomhusmiljön och utomhusmiljön?

  De strategiska urval som gjorts för att uppnå syftet och besvara forskningsfrågorna är val gällande vilka som skulle ingå i studien och hur materialet skulle kunna skapas. Undersökningen genomfördes på två förskolor under två dagar mellan 9.00- 15.00 genom observation. Det skapade materialet bearbetades och analyserades samt delades in i kategorier med stöd från tidigare forskning. De teoretiska utgångspunkter som använts i denna studie var till underlag för analysen. Michel Foucaults teori om makt genomsyrar denna studie och vidare belyses maktperspektivet av Rantala (2016) och Dolk (2013) där de på olika sätt omskapar Foucaults tankar om makt till dagens förskola. I resultatet framkommer det att i pedagogens förhållningssätt så kan styrningsstrategier uppmärksammas i barns fria lek både i inomhusmiljön och utomhusmiljön. Vidare framkom det att skillnader förekommer i pedagogers förhållningsätt sett till styrningar i inomhus-och utomhusmiljön i barns fria lek. Den slutsats vi kommit fram till är att förskolans verksamhet genomsyras av makt samt att styrning i barns fria lek pågår hela tiden men som dock kan komma att uppfattas tydligare beroende på om barnen vistas i inomhusmiljön eller utomhusmiljön. I pedagogens förhållningssätt förekommer styrningsstrategier gentemot barns fria lek både verbalt och ickeverbalt. Oavsett i vilken utsträckning pedagogers agerande styr barns fria lek är det av stor vikt att dessa styrningsstrategier fås syn på, uppmärksammas och problematiseras eftersom de påverkar barns lek och därmed deras utveckling och lärande. De observationer vi skapat har bearbetats och analyserats och kan komma att användas som inspiration för andra pedagoger som vill arbeta självreflekterande och anta ett mer medvetet förhållningssätt sett till den underliggande makt som förskolan präglas av.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 294.
  Bosson, Emelie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Historiebruk – definition, tillämpning och uttryck: En systematisk litteraturstudie av aktuell svensk historiedidaktisk forskning2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur aktuell historiedidaktisk forskning definierar, tillämpar och utrycker det centrala historiedidaktiska begreppet historiebruk. Resultatet visar att det finns olika sätt att definiera, tillämpa och utrycka begreppet historiebruk på. Detta antas kunna vara en förklaring till den osäkerhet som råder bland lärare hur de skall undervisa om denna centrala förmåga. Den explicita definitionen enligt den studerade forskningen är ett aktivt handlande där man med utgångspunkt i det förflutna använder historia med ett syfte eller motiv för att skapa mening, förstå nutiden och påverka framtiden. En vanlig tillämpning av begreppet är att det är som en sammanhållande länk mellan de centrala historiedidaktiska begreppen historiekultur och historiemedvetande. Begreppet utrycks framförallt i narrativ, genom de berättelser som en individ förmedlar. Svårigheter fanns både vad gäller att se författarnas definitioner och tillämpningar av begreppet. Även om forskarna till stor del var överens om begreppets definition och tillämpningar fanns det forskare som hade en avvikande och otydlig definition av begreppet, varierande tillämpningar och olika manifestationer vilket gjorde en precisering av begreppets innebörd svårare.

 • 295.
  Bosson, Emelie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Historiebruk i skolan: Historielärares tankar och resonemang om historiebruk2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien har varit att undersöka hur fem lärare uppfattar och ser på begreppet historiebruk samt hur de menar att de tillämpar historiebruk i en undervisning.

  Tidigare forskning visar att begreppet historiebruk definieras, tillämpas och uttrycks på en mängd olika sätt. Skolinspektionen anser att historieundervisningen inte ger elever möjligheten att få träna sig i förmågan att analysera och resonera om historiebruk. Lärare uttrycker också en osäkerhet i hur en undervisning om historiebruk ska se ut. Forskning visar också att elever har svårt att tänka ab-strakt, som att ta sig mellan olika tidsdimensioner, vilket krävs för att kunna genomföra en analys av historiebruk.

  Av ovan nämnda anledningar avsåg denna studie att undersöka vidare på lärarnas förståelse om be-greppet historiebruk och hur de ser på att tillämpa historiebruk i historieundervisningen. Denna stu-die har därför intervjuat fem aktiva historielärare och därefter analyserat deras svar utifrån aktuell litteratur och forskning.

  Det huvudsakliga resultatet är att det finns en osäkerhet i hur man skall förstå själva begreppet histo-riebruk. Av intervjuerna framkommer att lärarna ger olika slags förklaringar till vad det är. Man för-står det till exempel som en förlängning av källkritik, att det är att se spår av det förflutna samt att det är själva syftet med historieundervisningen. På frågan hur lärarna ser på hur man kan tillämpa historiebruk i en undervisning anser lärarna att analys av historiebruk är en svår kognitiv process för elever i årskurs 7-9. Dessutom menar de att det krävs mycket goda förkunskaper för att kunna genomföra en analys om historiebruk.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 296.
  Boström, Susanne
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Bergström, Carina
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  En enkätundersökning om lärares syn på hur de arbetar med mål i grundskolan: A survey of teacher´s views on how they work with the goal in elementary school2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en uppsats om lärares syn på målstyrningen vid två skolor samt hur de uppfattar att eleverna uppnår de uppsatta målen. Undersökningen utfördes som en kvalitativ enkätstudie. Resultatet visar att många lärare uppfattar att målen är otydliga vilket resulterar i att de tolkas olika. Angående hur man mäter att eleverna uppnår målen blev resultatet att det finns en mängd olika metoder att tillgå som till exempel loggbok och observation. En tydlig skillnad fanns i svaren bland dem som hade lång arbetslivserfarenhet gentemot den som hade minst arbetslivserfarenhet. Skillnaderna kan bland annat bottna i osäkerhet på sin yrkesroll samt bristande kunskaper i och med kort arbetslivserfarenhet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 297.
  Bourbour, Maryam
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Digital technologies in preschool education: The interplay between interactive whiteboards and teachers' teaching practices2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis is aimed at exploring the ways in which a digital technology, the interactive whiteboard (IWB), interplays with preschool teachers’ teaching practices. In the literature and ongoing debates there are different claims about if and how digital technologies can contribute to children’s development and solving preschool educational challenges. The ways children learn from and by digital technologies have been widely studied, however, there is relatively little research on how digital technologies interplay with teachers’ teaching. Correspondingly, the approach taken here to the ways in which digital technologies contribute to early childhood education is based on preschool teachers’ practices and reasonings.In particular the focus is placed on the following research questions. How do preschool teachers reason about the embedding of IWB into their teaching practices? How do preschool teachers use IWB to structure their teaching practices? How do preschool teachers scaffold children’s learning processes in a context where IWB is used? How do IWBs mediate teaching actions? and What is privileged in the IWB-mediated teaching actions?

  To address these research questions, three sets of empirical data have been collected. These datasets, including interviews with preschool teachers and video observations of their teaching using IWB, were collected in 2012-2013 within the frame of the licentiate thesis and in late 2017 and early 2018 within the framework of the PhD thesis. Analytically, the study is built on a sociocultural perspective that assumes that learning is a constant social process.

  The findings of this study provide empirical knowledge regarding how preschool teachers reason about their use of IWB in teaching. The findings of the study, further, show that preschool teachers use diverse strategies to structure their teaching practice using the opportunities that IWB offers. The teachers’ use of IWBs exemplifies the ways they take into account the available technological features to support children’s learning within their ZPD.

  In its identification of scaffolding actions, this study provides rich details about how preschool teachers use a particular digital technology, IWB, in their teaching to support children’s learning and development. Scaffolding is seen as a collaborative process where preschool teachers’ active participation and emotional support plays an important role in fulfilling the given practices, and leads children’s learning to a higher level. By exploring how teachers’ teaching actions are meditated by the mediational aspects of IWB and what is privileged in the IWB-mediated teaching actions, the current study, moreover, contributes to mapping the desirable or undesirable consequences of using digital technologies in early childhood education. It also exemplifies how the use of IWB interplays with preschoolt eachers’ teaching practices.

  The new dimensions to scaffolding theory constructed in this thesis, further, contribute to expanding of Wood et al. (1976) theory. This can have significance for other studies using digital technologies in educational settings and can contribute to early childhood education, since early interventions, such as the ways preschool teachers support children, are particularly crucial for a child’s learning and their development later on in life.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (pdf)
  COVER01
  Download (pdf)
  SPIKBLAD01
  Download (png)
  presentationsbild
 • 298.
  Bourbour, Maryam
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Örebro University.
  Högberg, Sören
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Lindqvist, Gunilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education. University of Uppsala.
  Putting Scaffolding Into Action: Preschool Teachers’ Actions Using Interactive Whiteboard2020In: Early Childhood Education Journal, ISSN 1082-3301, E-ISSN 1573-1707, Vol. 48, no 1, p. 79-92Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study aimed to explore preschool teachers’ actions in order to support children’s learning processes in a context where an interactive whiteboard (IWB) is used. Five preschool teachers and 22 children aged 4–6 were video observed in 2017 and early spring 2018 over a period of 5 months. The findings of the study revealed 21 scaffolding actions which preschool teachers used including: Concretizing, Questioning, Instructing, Providing space, Affirming, Providing feedback, Inviting, Watching, Laughing together, Approaching, Standing/sitting beside, Simplifying, Filling in the blanks, Confirming, Participating, Challenging perception, Challenging thought, Explaining facts, Displaying, Explaining solutions, and Referring back. By characterizing teachers’ actions in relation to different scaffolding functions, the relationship between action and scaffolding function was particularly clarified. Six of the functions, including recruitment, direction maintenance, marking critical features, reduction in degrees of freedom, frustration control and demonstration were aligned with Wood et al.’s (Child Psychol Psychiatry 17:88–100, 1976) theoretical framework. By identifying two additional functions, i.e., mutual enjoyment and participation in the activity, more importantly the study contributed to the development of Wood et al.’s (Child Psychol Psychiatry 17:88–100, 1976) theoretical framework. It can be said that the findings of the study expanded and deepened our understanding regarding scaffolding processes and the ways they can be implemented in teaching practices.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 299.
  Brahn Johansson, Angelica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Handskrift eller datorskrift?: En ämnesdidaktisk intervjustudie med lärare i årskurs 1–32020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker lärares inställning och motivering till valet av skrivverktyg i svenskundervisningen. I och med den ökade digitaliseringen i läroplanen intensifieras pressen på lärarna att välja och styrka valet av handskrift, datorskrift eller en kombination av dem båda.

  Tidigare forskning indikerar att handskriften genererar en större kognitiv process hos den som skriver och tenderar att få skribenten att minnas det skrivna bättre än vid skrivande med digitala verktyg. Däremot visar forskningen att de digitala verktygen oftare motiverar elever till att skriva, samt att skrivprocessen med omarbetningar underlättas vid digitalt skrivande. Läraren framstår som särskilt viktig i elevernas skrivprocess, men i många fall upplever lärarna att de inte har den kompetens som krävs för att undervisa skrivande med olika verktyg. Det är främst de digitala verktygen som många lärare upplever som svåra att förmedla till eleverna och detta ter sig bero på undermålig digital utbildning.

  Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv, där fokus ligger på begreppen mediering, artefakter och den proximala utvecklingsnivån. Utifrån studiens syfte och frågeställningar ämnas sex lärare i årskurs 1–3 intervjuas, för att få en inblick i lärares inställning till valet av olika skrivverktyg.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 300.
  Brahn Johansson, Angelica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Handskrift eller datorskrift?: En ämnesdidaktisk intervjustudie med lärare i årskurs 1–32020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker lärares motiveringar till valet av skrivverktyg i svenskundervisningen. I och med den ökade digitaliseringen i läroplanen intensifieras pressen på lärarna att välja och styrka valet av handskrift, datorskrift eller en kombination av dem.    Tidigare forskning indikerar att handskriften genererar en större kognitiv process hos eleverna och tenderar att få dem att minnas det skrivna bättre än vid digitalt skrivande. Däremot visar forskningen att digitala verktyg oftare motiverar elever till skrivande. Lärare känner att de inte har nog kompetens för att undervisa skrivundervisning med olika verktyg. Det är främst de digitala verktygen som många lärare upplever som svåra att förmedla.    Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv, där fokus ligger på begreppen mediering och den proximala utvecklingsnivån. Utifrån studiens syfte och frågeställningar har sex lärare i årskurs 1–3 intervjuats, för att få inblick i lärares inställning till valet av olika skrivverktyg.   Studiens resultat pekar på att samtliga lärare utgår från den senaste revideringen av läroplanen och implementerar mer digitala verktyg i skrivundervisningen än förut. Lärarna motiverar sina didaktiska val utifrån läroplanen, tillgänglighet, erfarenhet och tidigare forskning. Sammantaget uppger lärarna att de önskar en kombination av de olika skrivverktygen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
3456789 251 - 300 of 2030
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf