du.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
345678 251 - 300 of 357
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Nilsson, Michael
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Softproof och färghantering i designprocessen: Från skärm till tryck2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Målet med detta examensarbete har varit att ge en överblick över de parametrar som påverkar möjligheten att upprätta ett färghanterat arbetsflöde. Ett färghanterat arbetsflöde ger möjlighet att förutsäga färgåtergivningen i trycksaker via softproof – skärmkorrektur. Examensarbetet belyser de problem och fallgropar som finns i arbetsflödet och hur de kan påverka relevansen för en bedömning av tryckresultat via softproof. Examensarbetet behandlar hur färgåtergivningen påverkas av betraktningsljus och omgivningsljus samt vikten av att arbeta med en kalibrerad bildskärm – en förutsättning för att kunna utföra en färgriktig softproof. Som utgångspunkt för examensarbetet har arbetsflödet på fyra företag i branschen använts och hur väl de uppfyller gällande standarder, ISO 3664 och ISO 12646. Genom ett visuellt test som utarbetats inom examensarbetet har arbetsmiljöns påverkan på färgseendet kunnat påvisas. Testet kan ge en vägledning om hur avvikelser från ISO 3664 och ISO 12646 i arbetsmiljön påverkar bedömningen av färger vid softproof och provtryck.

 • 252.
  Nordahl, Lina
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Fotografers och föräldrars attityder kring skönhetsretuschering i skolfotografier: En semistrukturerad intervjustudie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Through semi-structured interviews with 8 school photographers and 10 parents,this study attempted to clarify what photographers and parents of children(aged 1–5) in preschool think of photography business in the current situationprovides retouching children’s school photographs and what they considers tobe acceptable. The result shows that companies do not offer photo retouchingfrequent, but performs this service at the direct request of the customer. Themajority of parents agreed that dirt and food was accepted to be removed fromthe photograph, and that this does not affect the child's self image. The photographersbelieve that one should be very careful when it comes to children andretouching, and that the debate is important.

 • 253.
  Nyström, Elin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Könsstereotyper i musikbranschen: En analys av skivomslag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Könsstereotyper är något som finns i alla kulturer och påverkar både män och

  kvinnor redan från barnsben. Inte minst musikindustrin kantas av

  könsstereotyper som gör sig synliga i allt från låttexter till musikvideor. Men

  mycket lite tycks vara skrivet om hur artister framställs på sina skivomslag med

  könsstereotyper som utgångspunkt.

  Syftet med föreliggande studie var därför att analysera och jämföra skivomslag

  för kvinnliga och manliga artister för att identifiera vad som skiljer dem åt, med

  vikt på vilka könsstereotyper som förekommer. Syftet var även att se om någon

  förändring har skett med tiden vad gäller utformningen av skivomslag samt

  undersöka hur eventuella könsstereotyper tar sig uttryck i olika kulturer och

  genrer.

  En visuell innehållsanalys gjordes på 100 skivomslag, hälften utgivna

  2006/2007 och andra hälften utgivna 2016/2017. Hälften av omslagen från varje

  år var för kvinnliga respektive manliga artister.

  Resultatet visade att en del av de könsstereotyper som är vanliga vid

  fotograferandet av män och kvinnor även förekom på skivomslag. Men på en

  del punkter frångick omslagen traditionella könsstereotyper. Resultatet visade

  även att förekomsten av stereotyper har förändrats en del under tioårsperioden.

  En del skillnader kunde också identifieras vid en jämförelse av amerikanska och

  svenska artister, samt vid en jämförelse av olika genrer.

  Slutsatserna som kunde dras utifrån studiens resultat var att det finns skillnader

  i hur manliga och kvinnliga artister porträtteras på sina skivomslag. Men

  skivomslagsbilder avviker en del från de stereotyper som gör sig synliga i andra

  sammanhang när män och kvinnor fotograferas.

 • 254.
  Nyström, Elin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Könsstereotyper imusikbranschen: En analys av skivomslag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Könsstereotyper är något som finns i alla kulturer och påverkar både män ochkvinnor redan från barnsben. Inte minst musikindustrin kantas avkönsstereotyper som gör sig synliga i allt från låttexter till musikvideor. Menmycket lite tycks vara skrivet om hur artister framställs på sina skivomslag medkönsstereotyper som utgångspunkt.Syftet med föreliggande studie var därför att analysera och jämföra skivomslagför kvinnliga och manliga artister för att identifiera vad som skiljer dem åt, medvikt på vilka könsstereotyper som förekommer. Syftet var även att se om någonförändring har skett med tiden vad gäller utformningen av skivomslag samtundersöka hur eventuella könsstereotyper tar sig uttryck i olika kulturer ochgenrer.En visuell innehållsanalys gjordes på 100 skivomslag, hälften utgivna2006/2007 och andra hälften utgivna 2016/2017. Hälften av omslagen från varjeår var för kvinnliga respektive manliga artister.Resultatet visade att en del av de könsstereotyper som är vanliga vidfotograferandet av män och kvinnor även förekom på skivomslag. Men på endel punkter frångick omslagen traditionella könsstereotyper. Resultatet visadeäven att förekomsten av stereotyper har förändrats en del under tioårsperioden.En del skillnader kunde också identifieras vid en jämförelse av amerikanska ochsvenska artister, samt vid en jämförelse av olika genrer.Slutsatserna som kunde dras utifrån studiens resultat var att det finns skillnaderi hur manliga och kvinnliga artister porträtteras på sina skivomslag. Menskivomslagsbilder avviker en del från de stereotyper som gör sig synliga i andrasammanhang när män och kvinnor fotograferas.

 • 255.
  Nyström, Emelie
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Det svenska musikundret: Lilla landet lagom – ett ledande land inom musikindustrin?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det är en vanligt förekommande uppfattning att Sverige anses vara framgångsrikt inom

  den globala musikindustrin, utan att dylika påståenden hänvisar till fakta. Denna

  litteraturstudie syftar till att undersöka just det fenomenet – varför Sverige anses vara en

  framgångsrik musiknation och vad som ligger till grund för denna föreställning. Studien

  visar att kunskapsläget om den svenska musikindustrin är brokigt men att det ändå går

  att urskilja några tydliga huvudspår i forskningen som ger näring åt bilden av en

  bransch i framgång. Dessa spår handlar bland annat om den svenska

  musikutbildningens betydelse, den svenska musikindustrins struktur, nätverket inom

  industrin, den svenska hemmamarknaden och om användningen av musik som

  marknadsföringsstrategi för nationen Sverige. En slutsats i studien är att dessa faktorer

  tillsammans kan förklara varför det finns en föreställning om ett ”svenskt musikunder”.

 • 256.
  Nyström, Sandra
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Lärplattor, applikationer och pedagogiskdokumentation i förskolan: En studie av en förskolas användning av en pedagogiskapplikation2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien handlar om pedagogisk dokumentation i förskolan med hjälp av lärplattan, samt om att få barnen mer delaktiga i den pedagogiska dokumentationen. Läroplanen för förskolan (s. 14) lyfter fram att förskolans kvalitet regelbundet ska följas upp, utvärderas och utvecklas, och då även systematiskt dokumenteras. För att kunna stödja och utmana barn i deras lärande måste det finnas kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet. Det är viktigt att kunna dokumentera på ett enkelt sätt och även få barnen delaktiga i det som görs på förskolan.Syftet med den här studien är därför att undersöka den digitala pedagogiska dokumentationen på en förskola i samt att belysa läroplanens krav på barns delaktighet i processen. Metoden har inspirerats av aktionsforskning, där personalen på förskolan och jag som forskare har samarbetat. Studien fokuserar hur ett digitalt pedagogiskt verktyg kan medverka till barns delaktighet i verksamheten.Resultatet visar att via en applikation som inriktar sig mot pedagogisk dokumentation, kan både den pedagogiska dokumentationen förenklas och barnens delaktighet öka. Det sker då förskollärarna kan använda sig av bilder och ljudfiler via den anpassade applikationen.

 • 257.
  Olars, Isak
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Filmmusikens uppmålning av Jack Sparrows personlighet: En analys av filmmusikens berättarfunktioner i filmerna Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl och Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna undersökning utfördes med avsikten att ta reda på hur filmmusiken målar upp

  karaktären Jack Sparrows personlighet och dolda avsikter, i filmerna Pirates of the

  Caribbean: The Curse of the Black Pearl och Pirates of the Caribbean: Salazar’s

  Revenge. Undersökningen utgår från Wingstedts analysmodell som använder den

  multimodalt berättande kontexten som teoretisk ram, för att minska subjektiviteten i

  analysen. Musikens berättarfunktioner är kategoriserade och framställd av Wingstedt.

  Filmerna representeras av en scen ur båda filmerna, som väljs ut där karaktären Jack, på

  något sätt, tar sig ur en knipa. När scenerna har analyserats jämförs likheter och

  skillnader både för att besvara frågeställningen men också för att ta reda på huruvida

  den negativa kritiken som skrivs i recensioner om den senare filmen, har någon grund

  även i den välkända filmmusiken som används i filmerna.

  Utifrån analyserna så är musiken i den första filmen mer riktad mot Jack Sparrows

  personlighet, från publikens perspektiv, då den tydligt markerar det som visas på bilden

  då Jack tar drastiska vändningar i handlingarna. Samt mot slutet av scenen så följer

  musiken Jacks fysiska karaktär i form av då karaktären har gjort en linbana åt sig själv.

  I den sista filmen följer musiken tydligare den visuella gestaltningsformen som visas i

  händelserna snarare än karaktären Jacks personlighet. Vilket gjorde det svårt att avgöra

  huruvida musiken används för att måla upp karaktären. Det fanns dock möjliga

  tolkningar av huruvida Jack enkelt lyckats göra det som innan sagts ska vara omöjligt,

  nämligen att bryta sig in i bankvalvet.

 • 258.
  Olsen, Gisela
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Hur grafiska formgivare runt om i världen uppfattar skandinavisk grafisk design2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie har varit att kartlägga hur grafiska formgivare runt om i världen uppfattar skandinavisk grafisk design. 53 deltagare från industriländer deltog i studien som använde en kombination av mail-intervjuer och enkäter. Resultaten från denna studie indikerar att, oavsett kontinent, upplevs skandinavisk grafisk design som enkel och funktionell. Layouten uppfattades som rutnätsbaserad med mycket ljusrum och få grafiska element. Monokroma färger som svart, vit och grå utan gradienter och skuggor uppfattades som typiska för skandinavisk grafisk design; följt av jord- och pastellfärger. Sanserifer var mest förknippade med skandinavisk grafisk design. Motiv ansågs i denna studie att användas sparsamt, men när de används avbildar de naturen eller geometriska former. Foton och illustrationer ansågs användas ungefär lika mycket, illustrationer hade en smärre större preferens. Den upplevda påverkan av skandinavisk grafisk design varierade mellan deltagarna. Deltagarna som tyckte att påverkan var stor, ansåg att detta berodde på förespråkandet av enkelhet och funktion, sammanflätning av designområden och/eller frammaning av hållbar grafisk design. Deltagarna som ansåg att påverkan var låg, tyckte att för lite publicitet var en bidragande faktor.De flesta deltagarna i denna undersökning ansåg att skandinavisk grafisk design var enklare i jämförelse med vad de kunde se i sina hemländer. Vidare tyckte afrikanska, asiatiska och sydamerikanska deltagare  att färgerna hade lägre kroma.

 • 259.
  Ottosson, Simon
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Vad gör en talangscout?: En kvalitativ studie om A&R:s med avgränsning till hiphop2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sedan Floréns studie om talangscouter 2010 har musikbranschen utvecklats enormt. Då

  det blivit enklare för oetablerade artister att bedriva sitt artisteri själva över internet utan

  hjälp av skivbolag har olika medieplattformar upplevt en övermättnad av ’talanger’

  inom musik. Denna uppsats visar på i jämförelse med Floréns avhandling hur

  talangscouternas arbetsroller, eller A&R:s som de kallas inom musikbranschen, ser ut

  idag och har utvecklats under åren med fokus på fyra kärnaktiviteter hos skivbolagen:

  Identifiering av talang, inspelning av musik, marknadsföring av musik och artister samt

  distribution av de fonografiska verken. Med djupintervjuer som metod syftar studien att

  undersöka talangscouternas personliga medverkan inom dessa aktiviteter och dessutom

  peka på skillnader i tillvägagångssätt. Även om studien har visat på många likheter har

  utvecklingen av medieplattformar inte bara har gett dem många nya sätt att upptäcka

  talang på utan även möjligheten att själva ta större del inom flera av kärnaktiviteterna.

  Många A&R:s ansvarar även för marknadsföringen av artister själva och distribution av

  musik är ingenting som man måste förlita sig på de stora skivbolagen för längre.

 • 260.
  Palm, Robert
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Marvel Cinematic Universe: Sammanlänkade filmer i ettintertextuellt universum2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med den här uppsatsen är att analysera hur filmstudion Marvel Studiosfilmer är sammanlänkade med varandra i ett intertextuellt universum, samt undersökahur väl Marvel Studios har lyckats med att filmatisera sina karaktärer. Alla av MarvelStudios filmer ingår i ett gemensamt filmuniversum, kallat för MCU. Jag har analyseratsex av Marvel Studios sammanlagt tio filmer, och analyserat element som bindersamman de olika filmerna.När jag analyserade hur filmerna är sammanlänkade så sökte jag också efter hurmycket filmerna i MCU använder sig av intertextualitet. För att sedan undersöka hurbra Marvel Studios har lyckats med att skapa starka karaktärer i sina olika filmer, såanvände jag mig av idéer från tre olika författare som går genom hur man skriver braoch fascinerande karaktärer. Jag kom fram till att Marvel Studios många gånger harföljt de principer som dessa författare förespråkar att man använder, och att det harbidragit till att MCU har blivit en sådan framgång.Min analys visade att samma karaktärer och objekt medverkar i flera olika filmer.Filmer som egentligen är oberoende av varandra, men som ändå tillhör sammauniversum. Jag kom också fram till att MCU:s filmer skapar många intertextuellamöten mellan filmerna och publiken som ser dem.

 • 261.
  Panula, Iiro
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Edvinsson, Pontus
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  ATT KLIPPA ELLER INTE KLIPPA: En jämförelse av sequence shots och kontinuitetsprincipens inverkan på karaktärstolkningar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka skillnader i tolkningen av karaktärer i två versioner av en och samma scen klippta utifrån olika metoder. Den ena klipptes utifrån kontinuitetsprincipen och den andra klipptes inte alls, utan gestaltades istället enbart genom en helbild, i en tagning, i vad som kallas en sequence shot. Genom att gestalta ett maktspel mellan tre karaktärer i scenen tar författarna fasta på skillnader i uppfattningen av makt- och statusförhållanden. Versionerna sågs av två olika testgrupper i omvänd ordning som sedan fick frågor i enkätform. Resultatet visar på att kontinuitetsklippningen ger tittaren en mer enhetlig bild av handlingen och fördjupade bilder av karaktärerna, medan en sequence shot ger en större spridning tolkningar och en mer övergripande bild av karaktärernas gruppdynamik i scenen.

 • 262.
  Parö, Jonatan
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Mad Men - Att skildra samtiden via 60-talet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka om huruvida det går att se tv-serien Mad Men som en

  kommentar på nutiden. Att genom greppet cognitive estrangement se hur en produktion kan

  diskutera en aktuell problematik i en annan tidsålder. Genom att sedan diskutera varsitt

  exempel ur respektive tidsålder också koppla ihop dem och på så sätt undersöka om det är en

  kommentar som går att avläsa genom Mad Men. Genom en fallstudie har jag valt ut relevant

  material för att besvara mina frågeställningar. Jag har då använt reklam av läskföretaget

  Coca-Cola och jämfört dess marknadsföring och approach med hur Mad Men behandlar

  cigaretter, främst genom Mad Men’s pilotavsnitt Smoke Gets in Your Eyes, skrivet av seriens

  skapare och showrunner, Matthew Weiner.

  Jag har nått slutsatsen att det går att se samband mellan dessa två faktorer och att det då går

  att avläsa detta som en möjlig kommentar från Mad Men, som då vidare går att tolka som en

  kommentar på nutiden.

 • 263.
  Paulsson, Johan
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Sazesh, Martin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Att presentera en antagonist: En undersökning av konventionen om höga och låga kameravinklar vid presentationen av en antagonist2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En konvention inom filmbranschen är att grod-, fågel- eller normalperspektiv kan användas för att skapa olika maktperspektiv på karaktärer i filmer. Filmens motståndskaraktär, antagonisten bör generellt vara stark och mäktig något som kan förstärkas med hjälp av grodperspektivet. Denna undersökning vill ta reda på hur de olika kameraperspektiven används vid introduktionen av kända antagonister från American Film Institutes lista över de "50 bästa filmskurkarna genom tiderna".

  Denna uppsatsundersökning utgår från vetenskapliga teorier om vad ett grod-, fågel- och normalperspektiv är för att genom en kvantitativ metod ta reda på hur kameraperspektiven används vid introduktionen av framgångsrikt genomförda antagonister.

  I resultatet visas att en majoritet av bilderna är grodperspektiv. Uppsatsen innehåller även diskussion om olika sätt att använda konventionen. I detta avsnitt diskuteras även problematiken med att bedöma kameraperspektiv utifrån rådande vetenskap vilket pekar på ett behov av att utveckla begreppen.

 • 264.
  Pavlović, Katarina
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Vägen till styrkelyftarens grafiska profil: Framtagning av logotyp och grafiskprofil för Järfälla Atletklubb2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport har utförts i samarbete med Järfälla Atletklubb. Klubben

  behövde hjälp med att få riktlinjer i deras grafiska uttryck samt en uppdaterad

  version av deras logotyp. Järfälla Atletklubb tog hjälp av Högskolan Dalarna

  och författaren fick uppdraget att arbeta med klubben. Syftet med arbetet är att

  skapa en ny logotyp samt en grafisk profil åt klubben som sammanställts i en

  grafisk manual. Syftet med logotypen samt profilen är även att spegla

  atletklubbens kärnvärden, styrka, gemenskap och glädje.

  Studien har nyttjat Sless informationsdesignprocess som metod och strategi.

  Genom att ha fått en uppfattning om organisationen, konkurrenterna och

  klubbens värderingar arbetades det fram en ny grafisk profil. För metoden

  genomfördes det även en enkätundersökning samt ett experiment där Järfälla

  Atletklubb fick testa manualens användarvänlighet. Experimentet utfördes med

  tre av klubbens medlemmar och tillika styrelse. Enkätundersökningen syftade

  till att undersöka hur både medlemmar och klubbens målgrupp uppfattar den

  nya grafiska profilen samt om den representerar klubben och dess värdeord.

  Genom enkätundersökningen bekräftades det att den framtagna logotypen

  representerar de kärnvärden som Järfälla Atletklubb står för.

  Med resultatet från experimentet ska den grafiska profilen/manualen endast

  omfatta ett grundläggande koncept om logotyp, färg, typsnitt och bild.

  Manualen utformades med en kombination av text och förklarande grafik för att

  göra den så användarvänlig som möjligt.

 • 265.
  Persson, Anders
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Det konverserande rummet: En kvalitativ studie om scenografi och interaktion i datorspelet Kentucky Route Zero2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  As a reaction to developments being made by indie developers in the peripherals of the video

  game industry, this paper has been authored with intent to contribute to an ongoing discourse

  on interactive media. This paper details a study of Cardboard Computers project Kentucky

  Route Zero, and the means by which the player in Kentucky Route Zero has their interactions

  enabled within the game. A number of select scenes from the games were chosen prior to the

  actual process of data gathering, and these scenes were then analysed using a custom method

  by primarily combining methods described by Michel Chion as well as Jesse Schell. The

  scenes were scrutinised in search of every possibility for player interaction, and then divided

  into smaller, more manageable chunks where instances of interaction were further isolated

  and then named after a number of common characteristics. The chunks containing these

  instances of interaction were then compared to one another in search of functional

  connections. The results of the study indicates that two major types of interactions, direct and

  indirect, work in tandem to provide players with a mode of interaction within the game.

  Further research into the studied field could build on the findings of this study to different

  types or character of interaction, as well as the functions of more complex interactive systems.

 • 266. Petersson, Björn
  et al.
  Bygdemark, Erik
  Ljudeffekter utanför bildramen: En undersökning av hur off-screen-ljud påverkar tittarens uppmärksamhet under filmdialog2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hur reagerar vi när vi hör en ljudeffekt av någonting som inte syns under en dialogscen i en spelfilm? Tittar vi på en filmsekvens på olika sätt om vi hör en ljudeffekt utan en visuell källa, eller om vi ser samma sekvens utan denna ljudeffekt? I denna vetenskapliga uppsats undersöks vad som händer med blicken under dialogscener då en ljudeffekt utan visuell källa tillförts i bilden. Det här är viktigt att undersöka då dialog mellan människor i filmer är ett ypperligt sätt att förmedla karaktärers motivation och mål, det är även ett utmärkt sätt att förmedla information kring en films handling. Kan det vara så att ljudeffekter distraherar tittaren från dialogen och således går miste om vital information för filmens karaktärer och handling? Tillsammans med litteraturstudier, tidigare forskning och med hjälp av metoden eye-tracking undersöks denna fråga. Resultatet visar på att blicken har påverkats av de tillförda ljudeffekterna, men till en så pass liten grad att det inte går att fastslå om uppmärksamheten på dialogen har brutits, och därigenom att information som dialogen bidrar med har gått förlorad. Vidare så styrker denna uppsats tidigare forskning som visar på att tittaren mestadels fokuserar på ansikten under en konversation mellan karaktärer och detta oavsett ljudbilden.

 • 267.
  Pettersson, Erika
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Ågren, Emelie
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Grafisk identitet för ett glasmästeri: Processen bakom produktionen avlogotyp, webbsida och grafisk manual för Falu Glastjänst AB2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För att särskiljas från konkurrenter och vara förtroendeingivande är en

  konsekvent grafisk identitet av stor vikt. Därför syftar föreliggande

  undersökning till att modernisera den grafiska identiteten hos Falu Glastjänst

  för att denna ska förmedla hållbarhet, kvalité och service. Vidare är målet att

  leverera en webbsida där den grafiska identiteten tillämpas och en

  rekommenderad grafisk manual till Falu Glastjänst.

  Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med Falu Glastjänst och en kund till

  företaget. Två webbaserade enkätundersökningar utfördes där den första syftade

  till att ta reda på målgruppens tillvägagångssätt vid behov av ett glasmästeri,

  medan den andra enkäten utfördes för att testa det framtagna materialet på

  potentiella kunder. Vidare genomfördes Card Sortings med fyra potentiella

  kunder och tre personer inom IT-branschen för att bygga en maximal hierarki

  och således en användarvänlig webbsida.

  Undersökningen resulterade i en logotyp och grafisk identitet som enligt Falu

  Glastjänst samt tidigare- och potentiella kunder förmedlar hållbarhet, kvalité

  och service. Från undersökningen har även en webbsida kunnat tas fram, där

  hierarkin är baserad på respondenternas och således målgruppens önskemål och

  vanor.

 • 268.
  Pettersson, Josefin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Grafisk formgivning av tryckta poesiböckers inlaga: En kvalitativ undersökning om poetens och formgivarens uppfattning, och skapandeprocessen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Undersökningens huvudsakliga syfte har varit att ta reda på poeter och formgivares inställning till den grafiska formgivningen av inlagan i tryckta poesiböcker. Vidare har undersökningen även behandlat hur skapandeprocessen av grafisk formgivning i poesigenren går till.Semistrukturerade djupintervjuer med sju poeter respektive fyra formgivare genomfördes med avsikt att besvara frågeställningen. Undersökningens resultat visar att såväl poeter som formgivare anser att den grafiska formgivningen är viktig i poesiböcker. Formgivningen ska primärt samspela med textens semantiska innehåll samt att tillsammans med omslaget ge en samlad helhetsupplevelse. Skapandeprocessen av den grafiska formgivningen i tryckta poesiböcker är individuell och svår att generalisera, vidare konstateras att processen till viss del kan liknas med formgivningsprocessen i övriga genrer.

 • 269.
  Popek, Erik
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Dold berättare – VFX i Harry Potter-filmerna: En analys av digitala visuella effekter i Harry Potter och de vises sten & Harry Potter och Dödsrelikerna Del: 22018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om digitala visuella effekter och hur de används i fantasyfilmerna

  Harry Potter och de vises sten (2001) och Harry Potter och Dödsrelikerna: Del 2 (2011). Filmanalysen är avgränsad till scener som är viktiga för filmens narrativ. Scenerna utgör centrala delar av den klassiska dramaturgiska modellen. Syftet med uppsatsen är att undersöka om de visuella effekterna har någon narrativ betydelse och funktion inom de två Harry Potter-filmerna. I uppsatsen används litteraturen till att skapa ett analysverktyg som inkluderar en undersökning av effekternas form och syfte, samt en narrativ analys av de visuella effekterna. Uppsatsen avslutas med slutsatsen att båda Harry Potter-filmerna är beroende av visuella effekter, samt att effekterna har en avsevärd betydelse för filmernas narrativa förmåga och utveckling.

 • 270.
  Purcell Sjölund, Anita
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Engelska.
  Exploring 'Samoaness' in the Samoan language film The Orator (O Le Tulafale)2012Inngår i: The Proceedings Book of ISLC 2012, Turkey, 2012, s. 1839-1847Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The Pacific nation of the Independent Samoa (formerly Western Samoa)  is not known for having a developed film industry.   In 2011, a Samoan languge film called The Orator (O le Tulafale) placed the spotlight on Samoa, its people, and the Samoan culture when it became the country’s first ever film to be accepted into major international film festivals such as the 68th Venice Film Festival.  Samoans the world over have embraced the film for its richness, compassion, and authenticity. Yet at times, the film portrays the Samoan culture as harsh and cruel.   Samoans are usually quick to criticise negative portrayals of their culture but the thousands of comments on the film’s official Facebook page show otherwise.  From April 2011 to March 2012, there were only 11 comments criticising the film on Facebook, and these criticisms were denounced as ‘un-Samoan’. This raised the question as to why Samoans did not react to the unflattering portrayals of their culture, but instead react against legitimate criticisms of the film.  By using Foucault’s concept of heterotopia and the Samoan narrative structure of fāgogo, a heterotopia space and a utopia space are created in which past memories confirming Samoan cultural identity and bonds to the culture are evoked and are (re)experienced by Samoans while viewing the film.  Thus the film’s ability to encourage this is what Samoans praise rather than the actual film.  

 • 271.
  Purcell Sjölund, Anita
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Engelska.
  My Name is Samoan2015Inngår i: Negotiating Modern Pacific Island Identities, 2015Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  In the Samoan culture, chiefly titles are a form of oral history and cultural knowledge.  In this paper, I interpret the term Samoan to be a title that has its own oral history and cultural knowledge. Those who call themselves Samoan belong to this history. However, Samoan is a title which is contested and (re)defined by contemporary Samoan cultural practitioners in immigration destination countries such as New Zealand. Examples are Victor Roger’s play My Name is Gary Cooper, Oscar Kightley and Simon Small’s play Fresh Off the Boat, and Tusi Tamasese’s film The Orator (O Le Tulafale). These works subvert the Western gaze upon the Samoan as the exotic and present a cultural mirror to Samoans to reveal how they view themselves. They form a larger discussion on a transnational or meta-Samoan culture and identity that is inclusive and that reflects the urban and cosmopolitan realities of Samoans whether they are in Samoa or abroad as seen in web networks such as the “Coconet”.

 • 272.
  Purcell-Sjölund, Anita
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Engelska.
  Laffing wif ’n at da Fob, paht hooz da Fob? A discussion of the comedy performances of The Laughing Samoans in New Zealand: (Laughing with and at the Fob, but who's the Fob?)2013Inngår i: The Stockholm 2013 Metaphor Festival, Stockholm University, 29 - 31 August 2013: Conference proceedings book, 2013, s. 64-65Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The Laughing Samoans is a comedy duo comprising New Zealand-born Samoan comedian Tofiga Fepulea’i, and Samoan-born actor Etuati Ete. Having performed throughout the Pacific region, The Laughing Samoans over-exaggerate and mock Samoan immigrants’ interaction with the New Zealand Pakeha (NZ-Europeans) as well as among Samoans, who are the fastest-growing immigrant group in New Zealand.

  In the Samoan culture, comic theatre is known as faleaitu (‘house of spirits’). Faleaitudeals with tensions and conflicts in the Samoan community by providing a comic mirror for the community. Fa’a Samoa (Samoan culture) is a chief-based system, wherein open criticism is discouraged. Hereniko (1994) explained that in faleaitu, actors are clowns and are seen as possessed by a spirit which criticises Samoan chiefs and institutions. Faleaitu is reminiscent of Bakhtin’s (1984) concept of the carnival, using masking and dissembling to turn the social world inside out to reconstruct social relations. The Laughing Samoans portray stereotypes of Samoans as educationally, economically, and socially backwards, in other words FOB (an importer’s acronym for “free on board”). Applied to Pacific Island immigrants, FOB became an acronym for “fresh off the boat” and is the derogatory equivalent to the term “nigger” applied to AfroAmericans.

  In their comedy sketches as a type of faleaitu, The Laughing Samoans enact the stereotypes of Samoans as well as mock Samoans’ attempts to mimic Pakeha. In their performances, The Laughing Samoans speak a variety of English called Pasifika (Pacific) English. Some of the characteristics of Pasifika English are a heavy island (Samoan) accent, slurred pronunciation of English, the mistaken use of prepositions, and switching of sentence word-order. Dominant in The Laughing Samoans’ use of Pasifika English are features such as puns, homonyms, and clichés to create (mis)communication with Pakeha characters and critically comment on aspects of Fa’a Samoa.

  An analysis of The Laughing Samoans’ performances indicates that what is going on is what Balme (2007:182) called reverse colonial mimicry, thereby contradicting Bhabha’s (1994:85-92) concept of mimicry, which may be described as reinforcing colonial cultural dominance. Through their use of Pasifika English and their mock faafafine (cross-dressing), The Laughing Samoans imitate the ways Pakeha as the dominant cultural group see themselves. In some comedy sketches the power and cultural dynamics are realigned and shifted so that Pakehabecome the FOB. In addition, The Laughing Samoans mocked the essentialist attitude many Samoan immigrants have of Fa’a Samoa, an attitude which results in the bastardisation of fundamental cultural values. Suggested in some comedy sketches of The Laughing Samoans is a fluid and contextual definition of the essence of Samoan in an immigrant destination country.

  References:

  Bakhtin, Mikhail. 1984. Rabelais and His World (Tr. Hélène Iswolsky). Bloomington: Indiana University Press.

  Balme, Christopher. 2007. Pacific Performances. Theatricality and cross-cultural encounter in the South Seas. Hampshire and New York: Palgrave MacMillan.

  Bhabha, Homi. 1994. The Location of Culture. New York: Routledge.

  Hereniko, Vilsoni. 1994. “Clowning as Political Commentary: Polynesia, then and now,” in The Contemporary Pacific 6:1, 1–28.

 • 273.
  Påls, Helena
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Strategier för presentationav arbetsprover inom grafiskdesign: hur en arbetssökande grafiskdesigner bäst ”säljer sig själv” tillanställning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För att få drömjobbet inom en konkurrenskraftig bransch som grafiskdesign krävs det lilla extra. Syftet med denna undersökning är att ta redapå vad detta extra är och därigenom underlätta för arbetssökandegrafiska designers på vägen till drömjobbet.Genom tre djupgående intervjuer med anställda på medelstora byråer iMellansverige undersöktes vad arbetsgivare uppskattar och förväntar sigav en arbetssökande grafisk designer. Frågeställningen behandladeportfolions framtid med branschens digitalisering som bakgrund, samthur en arbetssökande fångar arbetsgivarens intresse.Resultatet visar att även om portfolion utgör en stor del av underlaget förrekrytering av personal, är personen bakom portfolion och vad den haratt berätta om innehållet det som är viktigast. En portfolio som intebeskriver sammanhang duger inte som marknadsföringsmaterial. Attvårda det personliga varumärket framstår som viktigt för framgång. Dendigitala portfolion dominerar marknaden, men fysiska arbetsproverupplevs som ett möjligt sätt att stå ut från mängden. Digitala nätverkmottas positivt av branschen, men webbplatser anses ha mer substans.

 • 274.
  Pössl, Jennifer
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Grafisk profil till ett företag inom städbranschen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Dingtuna städservice är ett nystartat företag som främst inriktar sig på städtjänster åt privatpersoner. Företaget erbjuder professionell städning till låga priser och skräddarsyr sina städtjänster efter kundens behov tex flyttstädning, visningsstädning och vardaglig städning av hemmet. Företagsägaren är relativt ny i branschen och har en mindre kundkrets. I nuläget saknar Dingtuna städservice en logotyp och grafisk profil att marknadsföra sig med vilket är viktigt för att nå fler kunder.

  Denna rapport behandlar frågeställningen:

  • • Hur ska den grafiska profilen för Dingtuna städservice utformas för att förmedla företagets värdeord och värderingar?

  Genom litteraturstudier, visuell innehållsanalys, semi-strukturerade intervjuer, webbaserad enkätundersökning lede till ett resultat av en grafisk profil som uppfyller sina värdeord professionalitet och kvalitet. En grafisk profil med innehållande logotyp, färgpalett, typsnitt, tryckmaterial, profilmaterial och en mockup för webb. Den grafiska profilen appliceras sedan praktiskt på tryckmaterial, profilmaterial och mockup för hemsidan.

 • 275.
  Qvarnström, Julia
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Harry Potter och Hemligheterna bakom adaptionen: En semiotisk analys om hur Harry Potter som karaktär översatts från bok till film i ”Hemligheternas Kammare”2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Harry Potter som karaktär

  framställs i boken Harry Potter och Hemligheternas Kammare i jämförelse med

  filmadaptionen med samma namn. Genom en semiotisk analys på två nivåer

  granskas karaktären för att se på vilka sätt karaktären Harry Potters personliga

  egenskaper och tankar har översatts och ändrats i förflyttningen från bok till film. I

  slutdiskussionen visas att Harry Potter har förändrats något i adaptionen, men hans

  personlighet framställs i slutändan mycket som densamma. Att karaktären innehar

  samma personlighet och påvisar samma egenskaper är viktigt för att adaptionen

  ska fungera och gör att själva berättelsen i adaptionen inte måste vara fullt trogen

  till originalet för att ge samma bild.

 • 276.
  Rieger, Mårten
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Lyssnares uppfattningar om verklighetstroget ljud: En jämförande studie av hur formen på mikrofoners membran kan ha betydelse för den upplevda ljudkvaliteten2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka ljudkvaliteter som lyssnare uppfattar som

  verklighetstrogna och till vilken grad en mikrofon ett triangulärformat membran ger en mer

  verklighetstrogen ljudåtergivning än mikrofoner med cirkulärt formade membran. Ett

  kvalitativt lyssningstest genomfördes där undersökningsmaterialet bestod av inspelningar av

  fyra instrument: trummor, gitarr, piano och sång. Alla inspelningar hade spelats in med tre

  olika kondensatormikrofoner: Neumann U87, AKG C414, med cirkulärt formade membran och

  Ehrlund EHR-M som skiljer sig åt då den har ett triangulärformat membran. 20 studenter från

  Högskolan Dalarna deltog i lyssningstestet. De fick lyssna på de olika inspelningarna och

  bedöma vilka de uppfattade som mer verklighetstroget och vilka ljudkvaliteter de upplevde gav

  en verklighetstrogen ljudåtergivning. Resultatet visar att majoriteten av lyssnarna föredrog

  EHR-M. I de flesta fall motiverades detta med att mikrofonen upplevdes ha balanserad

  frekvensåtergivning och genom sitt ”naturliga ljud”. En del av informanterna föredrog istället

  C414 eller U87 därför att dessa mikrofoners ljudåtergivning stämde bättre in på deras

  preferenser om hur instrumenten lät mest verklighetstroget.

 • 277.
  Rinman, Jakob
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Är Mjukvaru-EQ:s så bra som utvecklarna lovar?: En jämförelse av hårdvaru- och mjukvaru-EQ:s2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks skillnaden mellan EQ:s som analog hårdvara och dess digitala motsvarigheter, dvs. emuleringar i pluginformat. I uppsatsen undersöks enheterna genom tekniska mätningar samt lyssningstest. I mätningarna gick det att se tydliga skillnader i övertonsdistortionen även om resterande parametrar var bra emulerade. I lyssningstesten uppfattade lyssningspanelen relativt stora skillnader mellan enheterna. Detta visar på att emuleringarna inte är så bra och exakta som utvecklarna påstår.

 • 278.
  Rinzén, Anton
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Östling, Marcus
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Sergio Leones karaktärsintroduktioner2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Spaghettiwestern är en genre som till skillnad från sin amerikanska motsvarighet skildrade westernmiljön på ett mer realistiskt sätt med antihjältar som inte nödvändigtvis skiljde sig speciellt mycket från antagonisters. Den största av alla filmskapare inom genren var Sergio Leone. I den här uppsatsen studerar vi hur Leone introducerar sina karaktärer utifrån bild och ljud. I uppsatsen går vi grundligt igenom sex karaktärer från fyra olika filmer. A fistful of dollars (1964), For a few dollars more (1965), The good, the bad, and the ugly (1966) samt Once upon a time in the west (1968). Genom detta har vi kunnat hitta ett mönster i hur karaktärerna introduceras på liknande sätt genom dessa filmer.

 • 279.
  Romanczukiewicz, Renata
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bild.
  Problems and Issues in Concept Design of Characters: Mapping the process of creative media characters in the first development stages2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 280.
  Rosso, Jonatan
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  1176LN i analog- och digitaldomänen: Skillnaderna mellan Universal Audio 1176LN och dess emuleringar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kompressorer är ett välanvänt verktyg inom musikproduktion och numera i och med

  datorers kraftiga popularitet inom området förväntas mjukvarupluggarna att kunna

  efterlikna de dyra analoga hårdvarumodellerna på ett troget sätt. I denna uppsats

  undersöks två utav de främsta plugintillverkare i sin förmåga att kunna efterlikna den

  analoga prestigefyllda 1176LN FET kompressorn. Ett lyssningstest har genomförts där

  testpersoner fick betygsätta stimuli, består av rockproduktioners sånginspelningar

  bearbetade av respektive kompressorvariant, med och utan musik. Resultaten visar att

  den stora majoriteten kunde höra skillnader mellan stimuli utan musik men inte när

  musik var närvarande.

 • 281. Rydén Sjöstrand, Tobias
  Blackface i svenska komedier: En undersökning av tre filmer mellan 1931 och 19532014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ett flertal svenska filmkomedier från första hälften av 1900-talet har fall av blackface, vita

  målade som svarta. Syftet med föreliggande uppsats är att utifrån en semiotisk metod

  undersöka tre svenska komediers användning av blackface och studera vilka stereotyper som

  blackfaceframställningarna förmedlar. Filmerna som analyseras är Skepp ohoj! (1931),

  Sexlingar (1942) och Resan till dej (1953). Tidigare forskning pekar på en i västerländsk film

  vanlig framställning av icke-vita som De Andra, och att film historiskt anpassats för vita.

  Resultatet visar att blackface används för att framhäva en exotisk bild av svarta i Skepp ohoj!

  och Sexlingar. I Resan till dej används blackface för att betona vitas orättvisa behandling av

  svarta. Flera likheter finns mellan de tre filmernas blackfaceframställningar, inte minst i

  bevarandet av kända stereotyper.

 • 282. Sand, Hampus
  Bildupplösningens betydelse för upplevd bildkvalitet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vad är bra bildkvalitet? Uppsatsen syfte är att öka kunskapen om publikens förmåga att upptäcka dålig kvalitet och om dålig kvalitet är något deltagarna uppfattar eller om de blir påverkade av förkunskap. I uppsatsen undersöks också om deltagarna kan se skillnad på bilder med olika upplösningar på en mindre och en större skärm. Finns en undre gräns för vad deltagarna anser vara acceptabel kvalitet? För att få svar på frågorna genomförs ett experiment där deltagarna får se filmer med olika upplösning och svara på vilken kvalitet de anser att bilderna har. Resultatet från experimentet pekar på att en deltagarna kan se skillnad på bra och dålig kvalitet och har en hög tolerans för dålig bildkvalitet.

 • 283. Sandahl, Martin
  Den ultimata filmupplevelsen: Publikens reception av Dolby Atmos2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under tiden den här undersökningen skrivs så finns ljudsystemet Dolby Atmos enbart installerat på två biografer i Sverige. Dolby Atmos är ett bioljudformat med upp till hundratjugoåtta individuella kanaler ljud med högtalare även i biosalongens tak. Det har växt i popularitet sedan det först introducerades 2012. Syftet med den här undersökningen är att se om Dolby Atmos är värt att installera på fler biografer i Sverige. Två scener ur filmen The maze runner, som är mixad med Atmos, har valts ut och observerats med både 5.1 ljud och Dolby Atmos enligt Michel Chions maskering. Ljudeffekterna beskrivs, de viktigaste synkroniseringspunkterna noteras och de två versionerna av ljudet jämförs. Biobesökare till en Atmosvisning svarade även på en webenkät om varför de såg filmen med Atmos och hur de upplevde ljudet. Atmos studeras även ur biografägares perspektiv för att se om det är ekonomiskt värdefullt. Slutsatsen är att Dolby Atmos ger många möjligheter till en mer kreativ och engagerande bioupplevelse. Det gör mycket för att publiken ska känna sig omringade av filmens värld och har hittills inte påvisat någon negativ aspekt förutom att det är dyrt att installera. Däremot har biobesökare visat att de är redo att betala mer för att se storfilmer på bio, och Dolby Atmos är värt att betala för att uppleva. Formatet har absolut en framtid och förtjänar att användas i mer biosalonger i Sverige.

 • 284.
  Schön, Matilda
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  THE NEW WAY OF EDITING?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka Steven Mirriones och Juliette

  Welflings klippstil i filmen

  The Hunger Games (2012). Sex olika situationer som

  representerar en bredd av användning av jump cuts har analyserats för att undersöka

  jump cutsens funktioner, hur diskontinuitet kombineras med kontinuitet samt vad de

  har för påverkan på filmens narrativa berättande. Med hjälp av Bordwells och

  Thompsons teori om filmklippningens dimensioner, Murchs teori om vad som

  motiverar ett klipp och Kimergårds forskning på diskontinuitetsklippning kombinerat

  med kontinuitetsklippning undersöker uppsatsen jump cuts funktioner, deras relation

  till det narrativa berättandet och hur de skapar en relation till karaktärerna. Resultatet

  visar på användandet av jump cuts i filmen

  The Hunger Games bidrar till att leda den

  narrativa berättelsen framåt, de skapar en kontakt med karaktärernas subjektiva

  upplevelser samt visar på att diskontinuitet kan fungera i symbios med kontinuitet.

 • 285.
  Sehlgård, Amanda
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Något att bita i: En studie av vampyrfilm från andra kulturer än den västerländska2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur vampyrfilmer från andra kulturer relaterar till Bram Stokers

  Dracula och den europeiska myten. Vampyren har varit ett forskningsämne sedan 1700-talet och sedan 90-talet har en del av vampyrforskningen fokuserat på vampyren som en postkolonial varelse. Flera studier visar på att Dracula är en representation av "de andra", men också en representation för de förtryckande kolonierna. I uppsatsen analyseras fyra filmer från olika delar av världen och kommer fram till att en vampyrfilm aldrig helt verkar kunna avvika från Dracula, men att just dessa fyra filmer tar upp viktiga frågor om hybriditet, gemenskap och relationen till kristendomen.

 • 286.
  Severin, Christian
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Stämningshöjaren?: En fördjupning om pitch och dess emotionella påverkan inom popmusik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är fortsätta försöka ta reda på hur stora och små

  ändringar i pitch kan påverka lyssnarnas uppfattning av en melodi i termer såsom

  munterhet och exaltering. Denna undersökning baseras på en tidigare gjord studie inom

  området fast denna gång inom en annan musikgenre vilket är popmusik.

  Det mest intressanta resultatet är att respondenternas svar har visat på att även små

  förändringar i pitch på enbart 48 cents verkar ha påverkat uppfattningen av musiken.

  Denna undersökning bidrar till att fortsätta utveckla förståelsen för hur olika pitch i en

  melodi kan komma att uppfattas av lyssnarna och uppmuntrar till fortsatt forskning

  inom området.

 • 287.
  Sharaf, Emma
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Filmklippningens gestaltningsmetoder: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att redovisa vad den tidigare forskningen kommit fram till gällande filmklippningens gestaltningsmetoder samt att undersöka hur dessa används i fem olika filmscener. Metoden är en litteraturstudie och filmanalys. De valda gestaltningsmetoderna är kontinuitet, diskontinuitet, kollision, sammanlänkning och emotionell rytm. Gestaltningsmetoderna är valda utifrån Smiths tidigare forskning om kontinuitet, Kleckers tidigare forskning om diskontinuitet och Pearlmans tidigare forskning om kollision, sammanlänkning och rytm. Undersökningens fokus är kring gestaltningsmetodernas expressiva dimensioner. Utifrån denna undersökning går det att fördjupa sina kunskaper inom filmklippning som gestaltningsmetod.

 • 288.
  Sheremet, Margarita
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Progressionen av bildkompositionsmetoden negative space av Hoyte Van Hoytemas filmfoto i filmen Her (2013)2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The main purpose of the essay was to find out the photographic composition negative space’s progression, in the cinematography of Her (2013), and correlation to the main character's emotional state. The result was analyzed with the help of a composition analysis, dramaturgical analysis and an emotional theory. Three photos from each dramaturgical act (nine in total) were chosen to establish and create a relation to the main character’s emotional state. The result shows that negative space functions as an important visual medium, through collaboration with other photographic composition methods, to create imbalance and unease, or symmetry and harmony for the main character in Her. When the main character is alone, sad or emotionally unstable, negative space shrinks and isolates him through vast space, whereas when he is happy and positive negative space (in collaboration with other compositions) leads the eye and focus directly to him. The progression of negative space also shows a distinctive affinity to the main character’s romantic relationship, which shows that the progression relates and depends on the romantic bond.

 • 289.
  Sirman, Berk
  Högskolan Dalarna, Akademin Språk och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Recension av: Harper, Adam Infinite music: imagining the next millennium of human music-making, 2011, Kindle ed. 97818469492412012Inngår i: Svensk tidskrift för musikforskning, ISSN 0081-9816, Vol. 94, s. 114-115Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 290. Sjöberg, Anna
  Digitalt skapande i bildämnet i grundskolan: En litteraturstudie av aktuell forskning kring digitalt skapande2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att, utifrån tidigare forskning, undersöka olika aspekter

  när det gäller digitalt skapande i ämnet bild. Metoden som används är en

  systematisk litteraturstudie. Inledningsvis ges en kortfattad tillbakablick när det

  gäller bildämnets utveckling. Resultatdelen är uppdelad i fyra delar: Förutsättning

  för digitalt skapande i bildundervisningen, inställningen till digitalt skapande hos

  elever och lärare, praktiserandet av digital skapande i bildundervisningen idag och

  betydelsen av det digitala skapandet i bildundervisningen. Det framkommer i

  resultatet att elevernas användning av digitala medier på fritiden är omfattande

  men att detta inte nödvändigtvis innebär att det har de kunskaper som krävs i

  dagens samhälle. Resultatet visar att digitalt bildskapande inte är en tillräckligt stor

  del av bildundervisningen och att lärarna har ett stort ansvar när det gäller att ge

  eleverna tillräckligt med kunskap för att de ska kunna tillgodose de krav och som

  det allt mer bildtäta samhället ställer.

 • 291. Sjöberg, Moa
  Musikvideon som berättelseform: En vetenskaplig analys av Jonas Åkerlunds "Smack My Bitch Up"2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här vetenskapliga undersökningen är att se hur Jonas Åkerlunds musikvideo av The Prodigys Smack My Bitch Up (1997) förhåller sig till den klassiska berättarstrukturen. Treaktsstrukturen har fungerat som mall för att kunna skildra de dramaturgiska punkterna och för att kunna se huvudkaraktärens utveckling. Vidare har musikvideon analyserats utifrån tre narrativa element, nämligen bild, text och musik, för att kunna se hur dessa samspelar i musikvideons berättande. Resultaten av undersökningen visar på att de berättande elementen i Smack My Bitch Up (1997) är betydelsefulla för strukturen av musikvideon som medium. Musiken är det viktigaste elementet i musikvideon och är själva grundpelaren. Undersökningen konstaterar dock att musiken i Smack My Bitch Up inte fungerar som ett nödvändigt narrativ för berättelsens handling, utan att berättelsen i videon hade klarat sig utan musiken. Vad som dock kan betonas är att detta inte är generellt för musikvideon som berättarform.

 • 292.
  Sjödin, Melinda
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Förpackningsdesign i genusperspektiv: En granskning av duschcremesförpackningar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Färg och form kan bidra till att skapa uppmärksamhet, förmedla budskap och

  skapa känslor som i sin tur kan öka sannolikheten av att kunden genomför

  köpet. Förpackningens färg och form bör synkronisera för att budskapen inte

  ska motsäga varandra, och det är mycket viktigt att designen lämpar sig till

  målgruppen. Färg kan ses som ett språk som kommunicerar med konsumenten,

  och att förstå detta språk kan vara ett starkt redskap inom marknadsföring och

  design. Det är vanligt att förpackningsdesign riktas mot något eller bägge könen

  och att ge produkten en karaktär av maskulint eller feminint kan vara ett

  effektivt tillvägagångssätt att särskilja produkten från resterande sortiment. I

  samband med färg och form är det nödvändigt att förstå konsumentens behov

  samt användning av produkten, och det är viktigt att skapa en god design riktad

  mot rätt målgrupp. Det är viktigt att förstå vad konsumenten attraheras till och

  vad som lockar till att genomföra ett köp.

  Syftet med denna studie var att ta reda på varför förpackningsdesign för

  duschcreme specificerade för kvinnor respektive män skiljer sig, och vad som

  anses vara kvinnligt och manligt när det kommer till färg och form, i samband

  med duschcremesförpackningar. För att ta reda på detta genomfördes en visuell

  innehållsanalys samt en enkätundersökning. Resultatet som genererades av

  dessa metoder sammanfattades i tabeller och diagram, som tydligt visar de

  färger som anses vara maskulina samt feminina. Mörka färger, som svart och

  blått, anses vara maskulina medan ljusa färger och rosa toner anses vara

  feminina. Mjuka grafiska element och former kopplas till femininitet medan

  motsatsen kopplas till maskulinitet. Slutsatsen av detta är att anledningen till att

  förpackningarna skiljer sig är för att lättare kommunicera med målgruppen, och

  i detta fall via färg och form.

 • 293.
  Skir, Josef
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Miljöbytens funktion i den inre och yttre resan somberättelsestruktur2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker miljöbytens funktion inom film och påvisar ett samband

  mellan miljö och hjälteresors narrativa utveckling. Observationer av filmerna

  Sagan om ringen – Härskarringen

  (2002) och Harry Potter och de vises sten

  (2001) utforskas i analysen. Det leder till ett resultat som visar att funktionen

  med miljöbytena är att visuellt skapa en bakgrund som samspelar med

  karaktärerna och att därigenom möjliggöra att nya händelser kan ta vid.

  Uppsatsen argumenterar därmed att miljövalen i filmberättelserna i sig påverkar

  berättelsestrukturerna.

 • 294.
  Skoglund, Gabriel
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Mikrotypografins inverkan på läsbarheten hos tryckt brödtext: En forskningsöversikt2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hur en texts typografiska utformning påverkar hur enkel den blir att läsa är en fråga som har sysselsatt forskare under lång tid. Förhoppningen har varit att få en bättre förståelse för hur läsning går till och hur man bäst bör sätta text för att underlätta för läsaren. Ett problem har dock varit att skapa medvetenhet om forskningens resultat bland dem som arbetar med att sätta text.

  Tanken med detta examensarbete var att skapa en överblick av forskningen, med inriktning på hur mikrotypografin, det vill säga den typografi som berör detaljer i textens utformning, påverkar läsbarheten i brödtext. Efter litteratursökningar valdes tio vetenskapligt publicerade empiriska studier på detta område ut. Artiklarna beskrevs och diskuterades med hänsyn till deras metodik och deras resultat. Följande mikrotypografiska faktorer behandlades i studierna: skillnader i läsbarhet mellan typsnitt, x-höjdens och teckenavståndets inverkan på läsbarheten, skillnader i läsbarhet mellan gemener, versaler och kursiv text samt skillnader i läsbarhet mellan olika bokstavsformer.

  Slutsatsen var att forskningen kring läsbarhet ger intressanta inblickar i hur typografin inverkar på läsprocessen. Det begränsade antalet studier på varje område samt brist på studier utförda på svenska gör det dock svårt att skapa konkreta riktlinjer för hur text bör sättas. Vidare konstaterades att studier utförda i samarbete mellan forskare och typografiskt kunniga vore en möjlig metod att sprida kunskap till de typografiska yrkena och öka sannolikheten för praktisk tillämpning av forskningsresultaten.

 • 295.
  Sommar, Joakim
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Grafikers roll i spelutvecklingsprojekt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har till syfte att ge en övergripande bild av grafikers roll i spelutvecklingsprojekt, inom den svenska spelbranschen. Med grafiker avses alla roller med inriktning på de visuella delarna i spelutveckling. I studien genomfördes semistrukturerade djupintervjuer med spelutvecklare från både mindre och världsledande spelföretag. De berättade om sin roll som grafiker, speldesigner eller programmerare inom spelbranschen. Spelutvecklarnas yttranden och redogörelser användes till att besvara frågeställningarna i studien.

  Det är genom spel som Battlefield, Candy Crush samt Minecraft som den svenska spelbranschen växt explosionsartat och via bland annat dessa spel som svenska spelutvecklare fått ett bra rykte världen över. Då spelbranschen växt kraftigt har spelföretagen haft svårt att hitta personal med rätt kompetens. Spelföretagen har önskat en uppgradering av de estetiska ämnena i grundskolan och på gymnasiet.

  Som grund för intervjuarbetet behövdes en generell beskrivning av roller och processer inom spelbranschen. Detta finns med som bakgrundsmaterial i denna studie. I slutsatsen framgår det att den svenska spelbranschen inte skiljer sig från omvärlden gällande rollerna, men att kommunikationen mellan rollerna samt arbetsprocessen varierar beroende på företag och produktion. Problemet med att hitta rätt kompetens verkar bero på att efterfrågan ständigt förändras.

 • 296. Steiner, Nora
  Prinsessan i det animerade tornet: En undersökning av genus i animerad barnfilm på 1950-talet och 2010-talet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker animerad barnfilm på 1950-talet och 2010-talet, med fokus på hur

  prinsesskaraktären framställs ur ett genusperspektiv. En jämförande kvalitativ analysmetod har

  använts för att undersöka filmerna Törnrosa (1959), Trassel (2010) och Frost (2013) med syftet att

  ta reda på hur gestaltningen av prinsesskaraktären har utvecklats. Törnrosa (Törnrosa, 1959)

  representerar 1950-talets prinsessa och ger intrycket att karaktären då var passiv och inte drev

  filmens handling framåt. Prinsessorna Rapunzel (Trassel, 2010) och Anna (Frost, 2013)

  representerar de moderna barnfilmernas prinsessor och har jämförts med Törnrosa. Detta har lett till

  insikten att den moderna prinsessan är en mycket mer aktiv karaktär som påverkar handlingen i

  filmen. Teorier kring genus och film, däribland Laura Mulveys Visual Pleasure and narrative

  cinema (1975) har studerats, såväl som teorier kring Disney. Med stöd i dessa teorier och tidigare

  forskning, samt de analyser som gjorts på de utvalda filmerna, har slutsatsen nåtts att det har gjorts

  framsteg men att det fortfarande finns aspekter som kan förändras. Den moderna filmens prinsessa

  är aktiv och drivande, men hon är fortfarande smal, attraktiv och söker efter den stora kärleken.

 • 297.
  Stenberg, Christoffer
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Grafisk profilering av ett nystartat hälsoföretag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande arbete har utförts i samarbete med det nystartade företaget Eklundens källa. Syftet med undersökningarna har varit att ta reda på hur en grafisk profil samt en användarvänlig hemsida bör framställas för att spegla företagets vision samt kärnvärden på lämpligast sätt.

  En semi-strukturerad intervju genomfördes med uppdragsgivaren för att få mer kunskap om företaget. Genom omvärldsanalyser skapades en bättre förståelse för hur konkurrenter profilerar sig, samt hur deras hemsidor är uppbyggda. Genom två olika enkätundersökningar framkom värdefulla åsikter och resultat som låg till grund för framställningen av Eklundens källas nya grafiska utseende. Den grafiska profilen framställdes efter Sless' modell för informationsdesign.

  Resultatet av arbetet blev ett förslag till en mer användarvänlig hemsida åt företaget samt en ny grafisk profil innehållande riktlinjer för logotyper, färger, typsnitt, grafiska element, korrespondensmaterial och webben. Respondenternas svar visade på att det nya materialet i stor utsträckning förmedlade företagets kärnvärden

  trygghet och kompetens, samt att det var anpassat till branschen.

 • 298.
  Stråe, Alex
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  När filmen tränger in i dig från duken - Hur kommunicerar audiovisuella metaforer känslor i filmen Alien (1979)?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I jakt efter fler svar på frågan varför film påverkar oss, utforskas i detta arbete ett relativt orört område: konceptuella metaforer. Området förklarar en aspekt av vår perception som inte är begränsad till film utan avser sinnesintryck i allmänhet. Enligt teorin använder människor gärna metaforer för att förstå sin omgivning, och vissa faktorer utgör kraftigare metaforer än andra. Denna teori appliceras på science-fiction-skräckfilmen Alien (1979) i en filmanalys. Analysen är utförd efter en metod av Kathrin Fahlenbrach, författare till modellen Audiovisuella metaforer. Målet är att identifiera sådana metaforer och förklara hur en tittare påverkas av dem.

  Analysen visar att film kan projicera många känslor via audiovisuella metaforer, men vilken betydelse har de och vad krävs för att de ska kommuniceras? Genom språkliga och filmiska exempel är syftet med detta arbete att summera en invecklad teori och förklara hur den kan användas kreativt.

 • 299.
  Ström, Axel
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  American Sniper: En propagandafilm för den amerikanska krigsmakten: En kvalitativ diskursanalys av en patriotisk krigsfilm2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper is on propaganda in Clint Eastwoods

  American Sniper (2014). With this film in focus I have conducted a qualitative discourse analysis to extract subtle hints of propaganda in selected scenes from the film. I proceed from theories that discuss propaganda, orientalism and us-and-them, but I have also researched government pressures on film, and media research on its influence on people. This paper shows in combination with these theories that propagandistic messages can be identified through mainly the use of us-and-them. In American Sniper (2014) the image of USA is strengthen by establishing a negative and wrongful portrayal of their counterparts, making them nothing but evil or helpless.

 • 300.
  Ström, Marcus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Bengtsson, Richard
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Från trista fakta till engagerande film: En adaptionsstudie av filmen The Big Short (2015)2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur

  The Big Short (2015) har gestaltat, förenklat och gjort informationen om år 2008 finanskrisen mer förståelig för tittarna, ge-nom olika uttrycksmedel. Uttrycksmedlen som har utforskats är bland annat: metaforer, icke-diegetisk berättande, homodiegetisk berättare, berättarröst och montage. I fem kapi-tel har uppsatsen i analysen använt de olika uttrycksmedel tillsammans med teorier om sympati, empati, ironi och trovärdig berättare med en jämförelse om vad den amerikanska rapporten The Financial Crisis Inquiry Report antyder. Rapporten har varit den här stu-diens primära källa på grund av sin autentiska redogörelse. Resultatet har påvisat att fil-men distraherar med kändisar för att visa det är så finansmännen och bankerna på Wall Street gör affärer. Slutsatsen påvisade att både rapporten och The Big Short förmedlar liknande påstående fakta på olika sätt, dock gestaltar filmen sitt ämne mer invecklad när den inte behövde vara det.

345678 251 - 300 of 357
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf