du.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 4629
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Andrée, Fredrik
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Lennartsson, Lucas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Revisorns rekommendation till mindre företag i valet mellan K2 och K32018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: 1 januari 2014 infördes de nya redovisningsreglerna som kallas K-regelverket. Kategoriindelningen är uppdelat på fyra olika K-regelverk, K1, K2, K3 och K4. Mindre företag har möjlighet att välja vilket regelverk de ska följa av K2 och K3. I valet av K-regelverk efterfrågar ofta mindre företag rådgivning från revisorer.Syfte: Syftet med den här studien är att förstå och förklara vad det är som påverkar revisorns rekommendation till mindre företag i valet mellan K2 och K3. Samt att beskriva och skapa förståelse för hur revisorns roll i valet ser ut. Med det vill vi bidra med ökad kunskap om vad som påverkar valsituationer i synnerhet valet mellan K2 och K3 för mindre företag.Metod: En kvalitativ metod har använts, i form av semistrukturerade intervjuer med revisorer från PwC, Grant Thornton och LR revision.Undersökningen har haft en deduktiv ansats.Resultat: Studien visar att revisorn har en avgörande roll i mindre företags val mellan K2 och K3. Revisorns rekommendation till mindre företag i valet mellan K2 och K3 påverkas av flera faktorer. Faktorerna som identifierats är företagets balansposter, storlek, intressenter, bransch och fas. Företagets balansposter och storlek har störst påverkan på revisorns rekommendation.

 • 252. Andrén, Lars
  et al.
  Persson, Tomas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energi och miljöteknik.
  Lennermo, Gunnar
  Handbok för kombinerade sol- och biovärmesystem: Teknik - System - Ekonomi2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Handboken beskriver olika solfångarkonstruktioner och solvärmekretsens ingående komponenter och ger en grundlig inblick i ackumulatortankens konstruktion och funktion. I boken finns förslag på systemutformning, olika tekniska lösningar och hur systemen bör styras och regleras. Handboken beskriver i första hand utformning-lösning-styrning av kombinationen sol- och pelletsvärme, men tar även upp solvärme i kombination med vedpannor, värmedrivna vitvaror och värmepumpar. Värmesystem med vattenburen värme är utmärkta att kombinera med solvärme, men det är i de flesta fall enklare att få till bra lösningar vid nyinstallation, än vid komplettering av befintlig anläggning. När solvärme och pelletsvärme ska kombineras finns det många alternativ till systemutformning. Det är viktigt att vattenburna pelletssystem utformas korrekt och kombineras på rätt sätt med solvärme för att komforten ska bli hög och elanvändningen låg. Vattenmantlade pelletskaminer med ett vattenburet värmesystem är extra intressant i kombination med solvärme. När eldningen upphör i samband med att värmebehovet avtar kan solvärmen ta över. En generell slutsats är att konventionella svenska pelletspannor med inbyggd varmvattenberedning inte är lämpliga i kombination med solvärmesystem. Den typen av bränslepannor ger komplicerade systemlösningar, höga värmeförluster och det är svårt att åstadkomma en tillräckligt bra temperaturskiktning i ackumulatortanken om varmvattenberedning sker i pannan. Solvärme för varmvattenberedning kan vara ett enkelt och bra komplement till pelletskaminer som genererar varmluft. För solvärmesystem är det viktigt att kraftig temperaturskiktning erhålls när värmelagret laddas ur. Det betyder att ackumulatortankens (eller varmvattenberedarens) nedre vattenvolym ska kylas ner till temperaturer som ligger nära ingående kallvattentemperatur. Ackumulatortankens mellersta del bör kylas till samma temperatur som radiatorreturen. Vid design av solfångarkretsen måste överhettning och stagnation kunna klaras utan risk för glykolnedbrytning eller andra skador på värmebärare eller rörkrets (och andra komponenter i kretsen). Partiell förångning minskar risken för att glykolen skadas då solfångaren når höga stagnationstemperaturer. Solfångarens glykolblandning tillåts koka (förångas) på ett kontrollerat sätt så att endast ånga blir kvar i solfångaren. Vätskevolymen i solfångaren samlas upp i ett större expansionskärl och systemet återfylls när vätskan kondenserar. Dränerande solfångarsystem med enbart vatten är ett möjligt alternativ till konventionella solfångare. De kräver en större noggrannhet vid installationen, så att sönderfrysning undviks. Dränerande systemlösningar är relativt ovanliga i Sverige. Om solfångaren under senhöst-vinter-tidig vår kan arbeta med att förvärma kallvatten från 10 till 20 ºC erhålls en betydligt bättre verkningsgrad på solfångaren (och framför allt ökar värmeutbytet då drifttimmarna ökar väsentligt) än om radiatorreturen (som i bästa fall ligger på temperaturnivån 30 - 40 ºC) ska förvärmas. Därför bör radiatorreturen placeras en bra bit upp från botten i ackumulatortanken och tappvarmvattnet ska förvärmas i en slinga som börjar i tankens botten. Om det finns ett VVC-system måste systemet anslutas på ett speciellt sätt så att ackumulatortankens temperaturskiktning inte störs. En viktig parameter vid ackumulatortankens utformning är att värmeförlusterna hålls låga. Det är viktigt för att klara tappvarmvattenlasten med solvärme under mulna perioder sommartid (men också för att hålla energianvändningen låg). I moderna hus, där ackumulatortanken i regel placeras i bostaden, blir det en komfortfråga att undvika övertemperaturer i det rum där värmelagret placeras. En bra standard på isoleringen (med minimerade värmeförluster) kräver att det finns ett lufttätt skikt över hela isoleringen som dessutom sluter tätt mot röranslutningar. Ofrivillig självcirkulation i anslutande kretsar som kan kyla av och blanda om ackumulatortankens vattenvolym, bör förhindras med backventiler och nedböjning av rören i isolerskiktet eller direkt utanför tanken.

 • 253.
  Andrén, Sandra
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Man, Nicole
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Uppfattningen av den grafiska designen på teförpackningar: Enkätundersökning och visuell innehållsanalys2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag konkurrerar företagen om att sälja lika produkter, därför är det viktigt att sticka ut och inte smälta in i mängden. I butikerna finns det stor variation av förpackningar och därför har den grafiska designen en betydelsefull roll. Denna studie undersöker teförpackningens grafiska design och om den grafiska designen på teförpackningar har en inverkan på hur konsumenten uppfattar produkten.

  Denna studie är endast inriktad på teförpackningar som innehåller tepåsar och inte löste i förpackning. Fokus ligger på den grafiska designen på teförpackningens framsida och inte formen av förpackningen. Studien har genomförts med en enkätundersökning och en visuell innehållsanalys. Studien syftar till att ta reda på vad det är i teförpackningens grafiska design som bidrar till hur konsumenten uppfattar produkten. Resultatet av undersökningen visade att produktens märke hade en stor betydelse på hur konsumenten uppfattade produkten och dess design.

 • 254.
  Angantyr, Anders
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energi och miljöteknik.
  Lågenergibyggande i Dalarna mars 20122012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Inom ramen för projektet Energi- och miljökompetenscentrum vid Högskolan Dalarna har en kortare studie av lågenergibyggande i Dalarna gjorts. Syftet med rapporten är att ge en sammanställning av det aktuella läget på området i Dalarna.

  Det finns idag ett flertal bygginitiativ, både privata och allmännyttiga, i Dalarna där man ansträngt sig när det gäller energihushållning. En handfull av dessa kommer nog att uppfylla passivhuskraven enligt FEBY, exakt hur många går dock inte att säga pga infomationsbrist och med tanke på osäkerheten i energiberäkningarna.

  En annan slutsats är att medvetenheten om lågenergibyggande på kommunal och allmännyttig nivå är i allmänhet god och att energihushållning är ett område som ges stort fokus vid den nybyggnation som sker.

  När det gäller det privata byggandet av villor så sker det mesta av byggandet enligt hustillverkarnas typspecifikationer. Då tak, grund och ventilationssystem oftast i princip är samma som för passivhus kan det konstateras att egentligen ganska små förändringar i konstruktion och utförande av detta byggande skulle kunna ge hus enligt FEBYs passivhuskrav eller åtminstone minienergihuskrav.

 • 255.
  Angantyr, Anders
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energi och miljöteknik.
  Trätorn: Kan det vara något för svensk vindkraft i skogsmiljö?2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Inom ramen för projektet Energi- och miljökompetenscentrum vid Högskolan Dalarna har en kortare förstudie kring tekniken som används av Timber Tower GmbH för höga vindkrafttorn i trä gjorts. Huvudsyftet med studien har varit att titta närmare på tekniken och dess potential för svensk landbaserad vindkraft samt utreda vad detta kan innebära för regionen. Trenden för landbaserad vindkraft i skogsmiljö går mot allt högre torn. Skogsmiljön gör att den marknära turbulensen och vindgradienten blir större än över t.ex. hav vilket gör det mer föredelaktigt att använda högre torn. Tekniken som Timber Tower GmbH använder är att bygga tornet på plats med en konisk hålstomme av plana paneler av korslimmat limträ (som annars främst används vid byggnation av höga hus med massivträstomme). Tekniken är skyddad av ett flertal patentansökningar varav minst en är beviljad. Vid en jämförelse mellan trätorn och svetsade ståltorn (som är den dominerande torntekniken idag) kan det konstateras att trätornstekniken är ekonomiskt intressant. Framförallt blir trätornen mer intressanta i jämförelse med ståltornen vi ökande höjder (> 100 m) pga. dess transportfördelar. Vidare bör det nämnas att de torntekniker som används idag vid höjder runt 140 m och högre främst är fackverkstorn i stål och hybridtorn med en hög bas av förspänd betong och övre delen i stål. Då ett typgodkännande av ett vindkraftverk gäller torn och turbin är det i praktiken alltid turbintillverkaren som prissätter och levererar ett komplett vindkraftverk. Med utgångspunkt i regeringens planeringsram för svensk vindkraftutbyggnad (20 TWh/år landbaserad vindkraft 2020) kan dock marknadsvärdet för torn uppskattas till 2-3 miljarder kr/år fram till 2020. För trätorn motsvarar detta en årlig potentiell volym på ca 190 000 m3. Slutsatsen i denna korta studie är att det är tekniskt möjligt att designa ett trätorn i rimliga dimensioner för en 2-3 MW turbin med navhöjd ca 140 m och att detta sannolikt även är ekonomiskt intressant. Då ett trätorn blir något lättare än motsvarande ståltorn går det åt mindre energi för att göra ett trätorn. Hur mycket mindre är dock osäkert pga. den stora spridningen i siffror för energiåtgång för stålproduktion och i praktiken blir skillnaden även leverantörsberoende. Eftersom andelen förnyelsebar energi är betydligt större vid tillverkningen av materialet för trätornen kommer trätornet att ge en betydande sänkning på utsläppt CO2e/kWhel jämfört med motsvarande verk med ståltorn. Ett annat argument för trätorn är förenklade transporter jämfört med t.ex. svetsade ståltorn eller hybridtorn med prefabricerade betongelement. Om tekniken etableras kan det i förlängningen leda till en regional påverkan i form av ökat lokalt innehåll i vindkraftprojekten t.ex. genom ökade råvaruleveranser (eg. sågat och torkat virke), lokal produktion av korslimmat limträ eller exempelvis bildande av specialiserade montagefirmor. Det största hindret för tekniken just nu är dess marknadsintroduktion och acceptans samt typgodkännande tillsammans med en för svensk marknad intressant turbinleverantör. För att få acceptans för tekniken krävs byggande och utvärdering av minst ett verk med trätorn. En intressant storlek för marknaden är en 2-3 MW turbin med navhöjd ca 140 m. Ett sådant verk skulle i så fall få det högsta vindkrafttornet i Sverige och sannolikt det högsta vindkrafttornet i trä i världen. Byggandet av ett första verk med trätorn skulle sannolikt även kräva ett behov av stödfinansiering för att täcka en projektörs ökade risk. Då flera vindkraftetableringar i regionen uppvisar goda produktionsresultat (med Tavelberget som gott exempel) visar det att regionen är intressant för introduktion och utvärdering av ny teknologi.

 • 256. Ankarhem, Mattias
  et al.
  Daunfeldt, Sven-Olov
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Nationalekonomi.
  Quoreshi, Shahiduzzaman
  Rudholm, Niklas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Nationalekonomi.
  Do Regional Investment Grants Improve Firm Performance?: Evidence from Sweden2010Ingår i: Technology and Investment, ISSN 2150-4059, Vol. 1, nr 3, s. 221-227Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The effect of Swedish regional investment grants during 1990-1999 on firm performance, in terms of returns on equity and number of employees, were studied using a propensity-score matching-method to control for sample selection. Firms that received grants did not perform better in terms of returns on equity when compared to matched firms in the control group. In most years, recipient firms also did not hire more employees. The results thus cast doubt on the use of regional investment grants as a general policy instrument to improve firm performance.

 • 257.
  Anna, Klerby
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Nationalekonomi.
  Osika, Ingrid
  Intersektionalitet och psykosomatik: Sociala positioners roll i relation till psykisk ohälsa2013Ingår i: Psykosomatik i teori och praktik / [ed] Walter Osika, Lund: Studentlitteratur AB, 2013, 1, s. 59-80Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det här kapitlet handlar om hur kön och andra sociala kategorier som t.ex. klass, ålder, etnicitet, religiös tillhörighet och sexualitet, påverkar processerna som skapar psykosomatiska problem, liksom för vägen till tillfrisknande. De nu mest tongivande teorierna beskrivs, liksom de specifika utmaningar forskare inom detta område möter, samt framtida forsknings- och utvecklingsområden. Exempelvis saknas konsensus för hur psykosomatiska tillstånd ska dokumenteras och klassificeras vilket medför svårigheter i att beräkna förekomsten av tillstånden, och därmed även att exempelvis göra hälsoekonomiska analyser. Vi som skriver detta kapitel är nationalekonomer och hoppas att du som läsare kan se vårt tvärvetenskapliga synsätt som en möjlighet att berika och utveckla medicinsk diagnostik, klinisk tillämpning och forskning.

 • 258.
  Anna, Klerby
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Nationalekonomi.
  Osika, Ingrid
  Jämställdhetsintegrering av offentliga budgetar2011Ingår i: Jämställdhet i verksamhetsutveckling / [ed] Kristina Lindholm, Lund: Studentlitteratur AB, 2011, s. 95-114Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det saknas ofta ett genusperspektiv när man ska fördela samhälleliga resurser och besluta om investeringar. En viktig fråga är därför hur vi kan integrera ett genusperspektiv när vi synar samhällsekonomin och de offentliga budgetarna. I detta kapitel kommer vi att ge exempel på hur en verksamhet kan genomföra genusmedvetna budgetanalyser. Vår budgetanalys bygger på insamlad statistik från två förvaltningar i Botkyrka kommun under 2008, 2009 och 2010. Det är omsorg- och serviceinsatser till äldre samt kultur- och fritidsverksamhet. Förutom att beskriva analysens olika steg visar vi vilka resultaten kan bli och hur man kan tänka kring förändring av den ojämställdhet som framkommer.

 • 259. Annerberg, A
  et al.
  Lindegårdh, Niklas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kemiteknik.
  Blessborn, Daniel
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kemiteknik.
  Bergqvist, Yngve
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kemiteknik.
  White, N
  A bioanalytical method using automated solid-phase extraction and LC-UV for the simultaneous determination of lumefantrine and its desbutyl metabolite in plasma2004Ingår i: PBA, Florens, Italien, 2004Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 260.
  Annisius, Daniel Chandrachur
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Turismvetenskap.
  Managing Seasonality in Tourism: Challenges and Opportunities for the Tourism Industry in Húsavík, Iceland2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Seasonality is a common phenomenon in the tourism industry around the world. Húsavík, a town on the northern coast of Iceland, has experienced tremendous growth in tourism in recent years and is sometimes recognised as the „Whale Watching Capital of Europe‟. However, Húsavík faces extreme seasonality with high demand mainly during the summer months and limited or no demand at other times of the year. As is emphasised in the tourism literature and widely in practice, seasonality is frequently seen as a problem for the tourism industry which has to be tackled. Academic research has never before been done on seasonality in Húsavík and the aim of this thesis is to understand the nature of seasonality within the tourism industry in Húsavík and discover potential ways to reduce seasonality in Húsavík tourism. In order to fulfil the aim, qualitative semi-structured interviews were undertaken with six tourism managers in Húsavík to investigate their perceptions of seasonality and if and how it could be managed. The results confirmed that the peripheral location of the destination stimulates seasonality and it poses major economic challenges for tourism businesses in Húsavík. Managers would prefer a longer tourism season. Several recommendations were provided for how to reduce seasonality such as develop other attractions than whale watching, improve accessibility, focus marketing on seasons outside the summer, and offer winter packages for foreign and domestic tourists.

 • 261.
  Anrog, Oscar
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  El Malla, Rodi
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Relationen mellan sportagent och fotbollsspelare ur en fotbollsspelares perspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie avser att analysera hur relationen mellan en fotbollsspelare och sportagent kan se ut och hur relationen eventuellt kan förbättras. Relationen mellan fotbollsspelare och sportagent är en central del av fotbollens värld som det inte riktas tillräcklig uppmärksamhet kring. Tidigare forskning inom området är också svåråtkomlig, därav uppkomsten av studien. Studien är av kvalitativ karaktär där semistrukturerade intervjuer utformats för att erhålla empiriskt datamaterial. Relationen mellan parterna, fotbollsspelare och sportagent, grundar sig i ett gemensamt förtroende för varandra där sportagentens syfte är att hantera de administrativa ärendena likt kontraktsförhandlingar, medan fotbollsspelarens huvudfokus är att prestera i sitt idrottsliga utförande. Maktförhållandet i relationen är relativt jämnt fördelat. Sportagenten har en central roll gällande de administrativa delarna, det är å andra sidan fotbollsspelaren som tar det slutgiltiga beslutet på grund av att det kan ha en påverkan på hens liv och karriär.   Intressekonflikter är något som kan uppstå i relationen mellan fotbollsspelare och sportagent. En intressekonflikt kan grunda sig i varierande orsaker, exempelvis finansiella intressekonflikter eller konflikter som grundar sig i en avsaknad av tid och tillgänglighet för sin klient (fotbollsspelaren), på grund av antalet klienter som sportagenten representerar. För att eventuellt förbättra relationen mellan parterna fotbollsspelare och sportagent kan relationsmarknadsföring och dess grundläggande koncept vara applicerbart. Ett koncept som innebär att man involverar och har sin samarbetspartner i åtanke vid förekommande situationer samt att beslutsfattande fördelas jämnt i relationen.

 • 262.
  Antonsson, Victoria
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Enberg, Terese
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Arbetsmiljö: Med fokus ur ett könsperspektiv2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att åstadkomma en god arbetsmiljö ska arbetsgivaren och arbetstagaren gemensamt sam-verka enligt Arbetsmiljölagen. Därav ligger ansvaret både på arbetsgivaren och arbetstagaren (Arbetsmiljölagen). Denna studie har utförts på ett industriföretag med syfte att undersöka ar-betsmiljön och arbetsskador ur ett kön- och genusperspektiv. För att kunna uppnå ett trovärdigt och tillförlitligt resultat har tre olika metoder använts såsom intervjuer, deltagande observation och information från företagets IA-system. Resultatet visar att det inte finns lika stora skillnader mellan kvinnor och män idag som det gjorde för 15 år sedan. Någonting annat som upptäcktes var att det finns ett stort mörkertal när det gäller att rapportera in säkerhetssamtal, tillbud och olycksfall i företagets IA-system. Efter att ha analyserat det insamlade empiriska materialet blev slutsatsen att kvinnor inte får arbetsskador lättare än män, utan att det beror på de kulturer, normer och värderingar som finns inom industrin. Företaget arbetar på rätt sätt när det gäller säkerhet, utrustning, ergonomi med mera, men når ändå inte ända fram till medarbetarna. Stu-dien visar att en stor del till att arbetsmiljön har blivit skapad på detta sätt genom att det finns en konflikt mellan medarbetare och ledning. Kultur, norm och värderingar påverkar både ar-betssituationen och arbetsmiljön. För att lyckas med sitt arbetsmiljöarbete måste företaget ar-beta med sin kultur och lösa konflikten mellan medarbetare och ledning, vilket kommer att bidrar till nöjdare medarbetare och ett trivsammare klimat.

 • 263.
  Anåker, Sara
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Bergqvist, Thomas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  När behövs HR?: En kvalitativ studie om när HR-funktionen kan behövas inom organisationer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka om det går att ge ett svar på frågan

  När behövs HR? Materialet i undersökningen utgår ifrån fem stycken olika semistrukturerade intervjuer samt två gruppintervjuer med personer som arbetar med personalrelaterade frågor inom små och medelstora företag i Dalarna. Den teoretiska referensramen tillhörande denna undersökning behandlar områdena: HR/HRM, strategisk HRM, HR i små och medelstora organisationer, ledarskap, kommunikation samt Employer Brand. Anledningen till att det valts flera olika områden är eftersom själva huvudområdet bedöms vara relativt outforskat, så av den anledningen är den teoretiska referensramen utformad efter områden som anses ha en påverkan på HR:s när. Undersökningens resultat visar att det sannolikt inte går att ge ett konkret svar på denna fråga. Detta eftersom varje organisation befinner sig inom en egen kontext vilket gör att situationen ser annorlunda ut inom varje organisation. Vad som dock går att utläsa av resultaten är att det finns en rad områden som utgör påverkande faktorer för denna fråga och vilka tycks vara återkommande hos samtliga företag. Dessa områden är: ekonomi, kommunikation, stöd ifrån utomstående parter, belastning på chefer med ett särskilt fokus på arbetsrättsliga frågor samt organisationers möjligheter att attrahera personal. Detta resultat har slutligen sammanställts till en modell vilken är tänkt att ha funktionen att fungera som en form av checklista vilka organisationer kan använda för att hjälpa dem att bedöma ifall de borde överväga att inrätta en HR-funktion.

 • 264.
  Apollonio, Marco
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Turismvetenskap.
  Henriksson, Erik
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Turismvetenskap.
  Social and economic evaluation of a rural tourism event: The case of Rättvik’s Classic Car Week, Sweden2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper focuses on the evaluation of a rural event, both from a social perspective evaluating the event and the tourist and visitors it attracts and from an economic perspective. Given the modern situation of rural destinations and its shifting economy, the importance of turning towards event tourism becomes paramount. The research presents the case of the Classic Car Week, a rural festival held during week 31 in Rättvik, in the region of Dalarna, Sweden. The study is based on surveys collected during the 2016 edition. The authors analyzed the data and extrapolated statistical information to gather knowledge on the average visitor and its interests. The social focused tourism and event section of the research revolves around Crompton’s instrument of motivator measurement to establish the pull factors which attract visitors to the event. This is done by analyzing their expectation, satisfaction and decision-making. The economic analysis of the study presents the calculations made by the authors on the total estimat accomodation expenses based on guest nights in Rättvik (35000) during week leading up to the event and during CCW, week 30 and 31. A estimated max and minimum senario was made were the calculated max accomodation expenses was 7 031 793 SEK while the minimum was estimated to 4 714 177 SEK. Similarly, a max and min scenario was also calculated on the estimated total daily expenses, resulting in a max approximation of 7 087 107 and a min of 4 746 521. Together the estimated max and min accommodation and daily expenses was summed to create a max and min scenario of the total spending in the area. With a max scenario of 14 118 900 SEK and a minimum scenario of 9 460 698 SEK. Illustrating a part of the economical impact that he municipality receives as a direct result of the event.

 • 265.
  Appelgren, Linnéa
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Oldhammer, Elina
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Barnbok om AST – Autismspektrumtillstånd: Processen bakom skapandet av en informativ barnbok2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag finns det mycket litteratur om Autismspektrumtillstånd att läsa, men det

  mesta är riktat till dem som redan har diagnosen eller föräldrar och bekanta. Det

  finns även många med AST som själva har skrivit böcker om sin diagnos. Det

  som saknas är en bok för barn utan AST men som möter barn med AST i

  vardagen och därför valde vi att skapa en bok om AST för barn. Detta för att

  barn utan kunskap kanske inte vet hur de ska bemöta sina klasskompisar med

  diagnosen. På ett lärorikt sätt ska barn utan AST kunna läsa och uppleva boken

  för att få en ökad förståelse om vad det innebär att ha AST.

  En bakgrundsstudie genomfördes för att få en ökad förståelse för AST och hur

  man skriver en barnbok. En webbenkätundersökning genomfördes för att ta

  reda på människors generella uppfattning och kunskaper om AST. Därefter

  skapade vi en barnbok för målgruppen 7–9 år med all den bakgrundskunskap vi

  fick fram. Vi testade vår slutprodukt med klass 3A och 3B på Hälsinggårdsskolan

  i Falun. De fick själva läsa boken och svara på en enkät med frågor om

  vad de tyckte om boken och om de hade lärt sig något nytt.

  Testet av vår bokprototyp visade att målgruppen uppskattade bokprototypen

  och att de elever som deltog lärde sig något om AST.

 • 266.
  Aprille, Marcello
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energi och miljöteknik.
  Simulation Study of an Innovative Solar Absorption Refrigeration System2006Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The awareness of the environmental problem along with an ever increasing demand for comfort cooling and refrigeration has brought a strong interest in new concepts of refrigeration technologies. By combining solar energy and absorption cooling, solar absorption refrigeration can offer a sound alternative to electrically driven vapour compression refrigeration. In this work, a simulation study of an innovative solar absorption refrigeration system is conducted. The system is intended for refrigeration at 5°C in warm and hot climates (South Europe and North Africa) and is composed of: medium temperature collector, single effect water ammonia absorption chiller and ice-encapsulated cold thermal storage. This configuration is justified by the high temperature difference between the chilled refrigerant temperature, about –5 °C, and the ambient temperature, which could exceed 30 °C. In these conditions, the absorption chiller must be driven by a medium temperature collector. Moreover, the proposed chiller can be air-cooled, thus not making use of a bulky and expensive heat rejection system. Several simulations are conducted in order to investigate the system behaviour at different values of solar fraction and at three different locations: Rome, Tunis and Cairo. Also, two different medium temperature collectors are compared, a Fresnel linear reflector and a parabolic trough. The simulations are made with TRNSYS. User-defined TRNSYS types are made in order to characterise the absorption chiller and the cold thermal storage. The absorption chiller type makes use of performance data made available by the manufacturer and the cold storage type is modelled like a stack of uniform temperature layers of ice capsules surrounded by refrigerant. The mathematical model makes use of experimental equations, derived from literature, in order to represent the heat exchanged between refrigerant and ice capsules during ice to water and water to ice phase transition. The simulations have revealed a strong impact of the adopted control strategy on the system overall performance. Due to limitations in the maximum reachable solar loop fluid temperature, 300 °C, and the minimum reachable refrigerant temperature, -20 °C, two major problems are encountered: chiller part-load functioning, which occurs any time refrigerant temperature approaches –20° C, and loss of available solar radiation, which occurs anytime the collector mirrors are set out of focus in order to maintain the solar loop fluid temperature below 300 ° C. According to the simulation results, with a chiller rate capacity of 13 kW and a load peak power of about 6 kW the system has proved to work with reasonable values of collector area and storage volume at 100% SF and at any of the selected locations. About 70 m2 of Fresnel collector area and 4 m3 of storage tank are necessary to cover the load year round. The parabolic trough would require less area, about 40 m2, but would cost more on the basis of the projected costs of the two solutions. Savings in both solar field area and cold storage volume are possible when using an auxiliary heater series connected to the collector in the solar loop. At 90% solar fraction, the system would require 70% of the collector area and 50% of the storage volume as calculated for 100% solar fraction. A simple economic analysis shows that the here presented concept has a good economical potential when compared to an equivalent PV-electrical vapour compression solution. The overall system performance is higher with a PV based system, due to the high electrical COP of vapour compression chiller. However, the collector-absorption solution is more economical due to the cost of the solar field, which is lower than the cost of PV panels in its PV based counterpart.

 • 267.
  Araujo Lopes, Duarte
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energi och miljöteknik.
  Evaluation of two solar cooling systems (Absorption and Adsorption) in a Commercial Building2008Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This work presents an experimental study about the influence of operation conditions on the performance parameters of two solar cooling machines, one using adsorption technology (FROST) and the other absorption technology (ROTARTICA). The study was made in cooperation with PROTECMA, an Environmental and Energy Company located at Gijón, Spain. PROTECMA is a business partner of PROFACTOR, an Austrian company which together with CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) and INDUTHERM Ingeniería e Instalaciones have developed an adsorption chiller prototype (FROST), under the auspices of the research project SOCOLD. FROST is a cost effective small sized (5 kW) solar cooling system for food conservation based on adsorption technology working jointly with a new high temperature (120°C) solar Compound Parabolic Collectors (CPC). ROTARTICA is also a small sized (4.5 kW) solar cooling system for air-conditioning (AC) based on absorption technology. The cooling machines were installed in the commercial building of the Meat Asociación of Asturias, a partnership of PROTECMA, at the village of Noreña, Spain. The thesis includes a state of the art of thermally driven cooling technologies as well as an explanation of the FROST and ROTARTICA technologies. In spite of all the operative limitations imposed to the practical work, it was possible to obtain a few experimental results with FROST machine, which are presented and discussed. Finally, and in accordance with some of the technical problems detected, several tasks for future work developments are proposed.

 • 268.
  Areflykt, Lucas
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Nationalekonomi.
  Nilsson, Fredrik
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Nationalekonomi.
  Löne – och sysselsättningseffekter genererade av återinförandet av ROT-avdraget 2008: En undersökning av svenska aktiebolag med Difference-in-Difference metod2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att analysera eventuella löne- och sysselsättningseffekter generade av återinförandet av ROT-avdraget 2008. Återinförandet sågs som en permanent åtgärd med målet att motverka så kallade svartarbeten och öka byggandet i Sverige. Vi vill med denna undersökning utvärdera vilka löne- och sysselsättningseffekter som ROT-avdraget bidragit till. En difference-in-difference metod kommer att användas för att analysera data insamlade från aktiebolag i Sverige, aggregerat till branschnivå. Aggregeringen görs för att våra resultat skall vara direkt jämförbara med tidigare studier, samt för att inte exkludera den effekt som orsakas av att nya företag i dessa branscher kan ha startats på grund av reformen. Difference-in-difference metoden går ut på att en behandlad grupp bestående av de byggbranscher som påverkats av ROT-avdragets införande jämförs med en kontrollgrupp bestående av övriga branscher före och efter reformen. Våra resultat visar att den genomsnittliga lönesumman per anställd inte påverkats av reformen, medan reformen givit en ökning i det genomsnittliga antalet anställda i ROT-branscherna.

 • 269.
  Arguello, Nicolay
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energiteknik.
  Iñiguez, Enric
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energiteknik.
  Renewable Energy Emergency Microgrid Optimization in Ludvika2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the community of Ludvika, a Renewable Energy Emergency Microgrid (REEM) has been defined to provide back-up power during crisis situations. An Energy Storage System (ESS) was designed to support the main loads of the Microgrid in the first working hours. Additionally, the ESS will start-up the hydro power station, which will replace the power supply from the battery after the set-up period. However, the necessity of understanding the operation of the major components, such as the photovoltaic (PV) system and the ESS, of the REEM in normal conditions is imperative.

  This study analyses a variety of scenarios to evaluate how the renewable energy of an isolated system can be managed. Alternatives for increasing self-consumption of PV power and reduce feed-in power in the REEM are investigated. All the solutions consider the complete system design and an additional economic analysis for supporting the decision-making. The results show that selling the energy to the grid is the best economic solution, followed by the distribution of energy. However, the difference of 0.5 % in the total net present cost (TNPC) makes the distribution system, including the ESS, an option to be considered. In the upcoming years, changes on the amount of energy produced by the PV system or increasing the battery capacity usage in normal operation can become more feasible.

 • 270.
  Argårds, Andreas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Maskinteknik.
  Kartläggning av ytjämnheten efter kallvalsning för olika kallvalsade kvalitéer samt trimvalsningens påverkan på ytjämnheten2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att kartlägga ytjämnheten på stålbanden efter kallvalsning samt hur den erhålla ytjämnheten påverkas av trimvalsningen. Detta för att undersöka om det är möjligt att minska ner användandet av någon valsyta i Tandemverket vid SSAB Borlänge. Genom att mäta ytjämnheten på stålband av olika kallvalsade kvalitéer efter kallvalsning och trimvalsning, mäta ytråheten på texturerade valsar före och efter användning samt genomföra test med nya ytkombinationer har ett antal resultat genererats. Två test där Docol 200 band som skulle levereras med bandyta 23 valsades med en grövre yta i Tandem (valsyta 48 istället för 34) än vad som är brukligt och sedan trimvalsades med ordinarie valsyta visade att det är möjligt att klara kraven på Ra-värde för bandyta 23 även på band som kallvalsats med en grövre valsyta än i vanliga fall. Dock är det inte säkerställt att kraven för yta 23 alltid kan uppnås på band kallvalsade med grövre valsyta. Trimvalsning med valsyta 57 i den kontinuerliga glödgningslinjen har ingen betydande påverkan på ytjämnheten för Docol 600 & 800 DP, dock påverkar den ytan för Docol 200 eftersom att dessa band har mindre spridning i Ra-värde efter trimvalsning jämfört med innan. Trimvalsning med valsyta 57 höjer toppantalet på bandens yta. Band av en högre hållfasthetsklass får lägre Ra-värde jämfört mot mjukare stålsorter. Band med stor tjockleksreduktion i Tandem får lägre Ra-värde, detta gäller speciellt Docol 200 där trenden är tydligast. Ra-värdet på de texturerade valsarna i Tandem sjunker mycket i början när de används, test har visat att redan under kalibreringen kan Ra-värdet minska med 0,8 µm – 1,3 µm.

 • 271.
  Argårds, Mattias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Analys av lägenhetsskiljande bjälklag: Fallstudie av produktion av flerbostadshus i Sälenfjällen2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vid nyproduktion av flerbostadhus är det flera parametrar som styr valet av produktionsmetod. Kostnad och Tidsåtgång för de olika momenten är två viktiga delar. Genom att redan i planeringsstadiet ha en klar bild av de olika lösningarna och dess förutsättningar så förenklas valet av produktionsmetod.

  Vid nybyggnation i Sälenfjällen sker det ofta med pressade produktionstider och då kan vara viktigt att veta om någon lösning innebär en väsentligt fördörjning av produktionen. Samtidigt får snabbare byggmetoder inte innebära för höga kostnader om produktionen ska bli lönsam.

  Arbetetet har avgränsats till analys av kostnadseffektivitet med fyra olika bjälklagskonstruktioner, vilka är Finjas Combibjälklag, Plattbärlag, KL-trä och Dala Cements Daladekk. Kalkylerna har gjorts kopplade mot ett referenshus i Sälenfjällen och en tänkt nyproduktion av fyra liknande enheter.

  Med hjälp av konstruktionernas utformning har kalkyler gjorts över vilka kostnader de olika lösningarna för med sig, det har även utförts en enklare analys av tidsåtgången.

  Resultatet visar att det är bäst ekonomi att bygga med Plattbärlag, följt av KL-trä. Samtidigt innebär plattbärlaget och dess konstruktion en risk för fördröjd produktionstid, vilket kan vara till fördel för lösningen med bjälklag i KL-trä.

 • 272.
  Arnberg, Jerker
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Elektroteknik.
  Zigbee för längre avstånd2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dag går utvecklingen av trådlösa nätverk snabbt framåt. Zigbee är en helt ny teknik som bygger på IEEE 802-15-4 standarden. Zigbee utvecklades av the Zigbee Alliance som består av en rad stora elektronikföretag. Zigbee är en teknik som inriktar sig på låg energiförbrukning och låg kostnad. Tekniken är tänkt att användas för att ställa in och läsa av sensorer av olika slag. Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete som går ut på att utreda om Zigbee tekniken kan användas för lite längre avstånd. Arbetet resulterade i två demoapplikationer för ett enkel zigbee system, och färdigskriven kod för en möjlighet att använda Zigbee för länge avstånd.

 • 273.
  Arnestål, Ronja
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Grafisk identitet –Phan Antik2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Företaget Phan Antik handlar med antikviteter från medeltid fram till mitten av 1800-tal, främst möbler i originalskick. Företagsägaren är väletablerad inom branschen, har goda kunskaper inom området och bra kundkontakter vilket är viktigt för att lyckas. Dock saknar Phan Antik en grafisk identitet och behovet för det finns för att nå ut till fler kunder. I dagsläget består kunderna främst av aktörer inom grossitledetoch i framtiden vill företaget nå ut till fler privatpersoner i både Sverige och internationellt, via hemsida och sociala medier. För det behövs en grafisk identitet för att skapa en sammanhållen enhetlig bild av företaget utåt. Denna rapport behandlar frågorna:

   Hur bör företaget göra för att kommunicera med en grafisk identitet till sina nuvarande och blivande kunder?

   Hur kan tidsperioden som Phan Antik handlar med framgå i den grafiska identiteten? Fanns det något utmärkande för tidsperioden medeltid till 1800-tal? Speciella typsnitt eller färger som användes?

   Hur ska den grafiska identiteten appliceras påmaterial?

  Genom litteraturstudier, faktaundersökning, analysoch intervjuer uppnåddes ett resultat som ledde till en grafisk identitet.En grafisk identitetinnehållandeen grafisk profil medlogotyp, företagsmärke, typsnitt och färger skapades utifrån kunskapsläget. Den grafiska identiteten applicerades sedan praktiskt på trycktmaterial och på en mockup för webbsida.

 • 274.
  Aronsson, Linda
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Negativa förändringar på en arbetsplats: En studie i hur man hanterar införandet av en organisationsförändring som inte gillas av medarbetarna2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till studien grundar sig på en demonstration som fackliga representanter genomförde i Borlänge 2013. Man demonstrerade emot förändrade arbetstider inom den sociala sektorn i Borlänge kommun. En av de drabbade grupperna var medarbetarna på demensboendet Hessegården. Demonstranterna var inte nöjda med beslutet då de ansåg att arbetstiderna skulle bli sämre för dem.

  Syftet med studien var att ta reda på hur medarbetarna och deras arbete påverkas av ett sådant beslut samt lyfta fram aspekter som kan innebära hinder eller hjälp för frågan.

  Metod: Jag valde att genomföra studien genom en fallstudie och med hjälp av en kvalitativ metod och därav använda mig av intervjuer, semistrukturerade intervjuer från några av medarbetarna på Hessegården. Data och teori samlades in genom litteraturstudier och tidigare forskning.

  Resultatet visade att majoriteten av medarbetarna inte gillade de förändrade arbetstiderna och att de ansåg att arbetet blivit lite svårare och stressigare efter införandet av förändringen. Det var också blandade uppfattningar om hur informationen om förändringen gått till och hur chefen hanterat situationen.

  Slutsats: intervjuerna och studien visade att medarbetarna påverkades negativt av införandet av de nya arbetstiderna. Både på sin arbetsplats, i sitt arbete, och på fritiden i sitt vardagliga liv. Familj och vänner blev drabbade av att man arbetade mer skift och de boende drabbades av stress och otrygghet i sin vardag.

 • 275.
  Arpi Ekblom, Björn
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Göransson, Ulla
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Standardisation of the Selling Process in Franchising: A Take on Sales Funnel Management2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper addresses the two opposing extremes of standardisation in franchising and the

  dynamics of sales in search of a juncture point in order to reduce franchisees’ uncertainties in

  sales and improve sales performance. A conceptual framework is developed based on both

  theory and practice in order to investigate the sales process of a specific franchise network. The

  research is conducted over a period of six weeks in form of a customised sales report

  considering the sales funnel concept and performance indicators along the sales process. The

  received quantitative data is analysed through descriptive statistics and logistic regressions in

  respect to what variations in the sales process can be discovered and what practices yield higher

  performance. The results indicate an advantage of a prioritisation guideline regarding the

  activities and choices to make as a salesperson over strict standardisation. Defining the sales

  funnel plus engaging in the process of monitoring sales in itself has proven to be a way of

  reducing uncertainty as the franchisor and franchisees alike inherently gain a greater

  understanding of the process. The extended knowledge gained from this research allowed for

  both practical as well as theoretical implications and expands the knowledge on standardisation

  of sales and the appropriateness of the sales funnel and its management for dealing with the

  dilemma between standardisation and flexibility of sales in franchising contexts.

 • 276.
  Arping, Anna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Reimer, Klara
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  “I det här yrket behöver man vara tolerant”: En triangulering om sjuksköterskors erfarenheter avsexuella trakasserier och organisatoriskt arbete.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Intresset för att genomföra studien väcktes under hösten 2017 när rörelsen

  #metoo spred sig på

  sociala medier och ett stort antal individer vittnade om deras utsatthet av sexuella trakasserier

  på sina arbetsplatser. Rörelsen intygar att trakasserier av sexuell karaktär förekommer i ett

  flertal branscher, där vårt intresse väcktes att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av

  sexuella trakasserier.

  Tidigare genomförda studier som utgör den forskningsfront som föreligger har ett fokus på

  individen och de individuella konsekvenser som sexuellt ofredande medför. Den kunskapslucka

  som identifierades var hur organisationer påverkas av förekomsten av sexuella trakasserier

  likväl hur de kan bedriva ett förebyggande och åtgärdande arbete kring frågan.

  Studiens syfte är därför att belysa förekomsten och de konsekvenser som sexuella trakasserier

  medför. Ett delsyfte är att redogöra för hur organisationen arbetar med frågor rörande sexuellt

  ofredande. Teorier som redogör för definitionen av begreppet sexuella trakasserier, hur

  ofredandet påverkar såväl individen som organisationen, makt, tystnadskultur,

  organisationskultur och arbetsgivaransvar föreligger för att besvara studiens syfte.

  Studiens datainsamling bygger på en triangulering där en kvantitativ webbaserad enkät använts

  liksom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. En avgränsning har gjorts till kvinnliga

  sjuksköterskor anställda i en organisation i mellersta Sverige.

  I studiens resultat framkom det att sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen samt att

  det råder en tystnadskultur kring ämnet där de tillfrågade medarbetarna saknar kunskap kring

  var de bör vända sig för att berätta om sina erfarenheter. De anställda visar även stor okunskap

  kring organisationens policy, handlingsplan samt vilket stöd de är berättigade att få. Resultaten

  från det insamlade datamaterialet har analyserats med hjälp av den teoretiska referensramen

  och koncentrerats till fyra huvudområden som även diskuteras. Dessa är problematiska

  gränsdragningar, tystnadskultur, organisationskultur och organisatoriskt arbete.

 • 277.
  Arsianovich-Klaiber, Katsiaryna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Turismvetenskap.
  There is no “bad” publicity: The case study of Kazakhstan and Borat the movie2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 278.
  Artursson Wissa, Ulrika
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  En beskrivning av manuellt test: Svagheter och styrkor med och utan stöd av ett testverktyg2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Test is an area in system development. Test can be performed manually or automated. Test activities can be supported by Word documents and Excel sheets for documenting and executing test cases and as well for follow up, but there are also new test tools designed to support and facilitate the testing process and the activities of the test. This study has described manual test and identified strengths and weaknesses of manual testing with a testing tool called Microsoft Test Manager (MTM) and of manual testing using test cases and test log templates developed by the testers at Sogeti. The result that emerged from the problem and strength analysis and the analysis of literature studies and firsthand experiences (in terms of creating, documenting and executing test cases) addresses the issue of the following weaknesses and strengths. Strengths of the test tool is that it contains needed functionality all in one place and it is available when needed without having to open up other programs which saves many steps of activity. Strengths with test without the support of test tools is mainly that it is easy to learn and gives a good overview, easy to format text as desired and flexible to changes during execution of a test case. Weaknesses in test with the support of test tools include that it is difficult to get a good overview of the entire test case, that it is not possible to format the text in the test steps. It is as well not possible to modify the test steps during execution. It is also difficult to use some of the test design techniques of TMap, for example a checklist, when using the test tool MTM. Weaknesses with test without the support of the testing tool MTM is that the tester gets many more steps of activities to do compared to doing the same activities with the support of the testing tool MTM. There is more to remember because the documents the tester use are not directly linked. Altogether the strengths of the test tool stands out when it comes to supporting the testing process.

 • 279.
  Artursson Wissa, Ulrika
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Avdic, Anders
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Flexible study pace, mental disabilities and e-Learning: Perceived problems and opportunities2017Ingår i: Proceedings of 16th European Conference on e-Learning, Porto, Portugal, October 26-27 2017. / [ed] Anabela Mesquita & Paula Peres, Reading, UK, 2017, s. 527-534Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Flexible study pace distant courses provide opportunities for students with disabilities to attend courses in higher educations as opposed to campus courses with fixed schedules. At least that is what we believe. This study investigates how mentally disabled students perceive taking distant courses with flexible pace and also how their teachers perceive opportunities and challenges. Flexible pace means here distant courses where students can start when they like and keep the pace they prefer. The courses in question are part of a two year program of eService Development at Dalarna University in Sweden. The program was launched in 2006 and admits ca 50-80 students each semester. Many of the students are unable to take campus courses of various reasons such as living far from universities, working daytime, etc. We sent out questionnaires to students with disabilities and to teachers asking them semi structured questions about perceived challenges and opportunities regarding the studies. The students had mental disabilities such as Dyslexia, ADHD, Asperger syndrome, Chronic Fatigue Syndrome, and Social Phobia. The answers have been analyzed qualitatively by categorizing the answers firstly in groups of challenges and opportunities and further on in sub categories. Our finding shows that the flexible aspect is especially important to students as it gives them the opportunity to adjust their studying practices to their disabilities. Our conclusions are that the flexible study pace approach (FreeStartFreePace) is suitable for students with nonlinear work. It is also useful for students with mental disabilities who could have a problem adapting to schedules and conforming procedures.

 • 280.
  Arvidsson, Maria
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Perander, Julia
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Gerillakampanjer – karakteristika och reklambyråns arbetssätt: En djupintervjuundersökning med särskilt fokus på visuella gerillakampanjer2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att genom semistrukturerade djupintervjuer, med särskild fokus på visuella gerillakampanjer, kartlägga de av byråerna benämnda karaktärsdragen för gerillakampanjer samt byråernas arbetssätt för dessa kampanjer.Fem semistrukturerade djupintervjuer genomfördes på respektive respondents arbetsplats utvalda genom ett kombinerat strategiskt och bekvämlighetsurval.Resultaten visade tydliga karaktärsdrag för en gerillakampanj. Utifrån dessa har följande definition tagits fram: en gerillakampanj kännetecknas av att den saknar köpt medieexponering och ofta karaktäriseras av en kreativ, ofta situations- och miljöanpassad, utformning som på egen hand väcker stort intresse eller uppmärksamhet relativt mot den nyttjade budgeten i syfte att skapa djupare relationer med mottagaren.Arbetssätten för en visuell gerillakampanj och vanliga gerillakampanjer skiljer sig inte nämnvärt mot arbetssätten för en traditionell reklamkampanj. Vid framtagandet av en gerillakampanj görs juridiska överväganden om huruvida lagöverträdelser kan komma att krävas. Det framkom även att spridningen i efterhand av en gerillakampanj var viktig för att få så stort genomslag som möjligt genom nyttjandet av traditionell media.

 • 281.
  Arvidsson, Sara
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Nationalekonomi.
  Bagdadi, Omar
  Nilsson, Jan-Erik
  Intelligenta försäkringar för person- och lastbilar2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 282.
  Arvidsson, Sara
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Nationalekonomi.
  Nilsson, Jan-Eric
  Smarta försäkringar ger färre trafikolyckor2006Ingår i: Ekonomisk debatt, ISSN 0345-2646, nr 6, s. 6-17Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  För att uppnå högt ställda trafiksäkerhetsmål måste trafikanterna förmås att sänka hastigheten. Artikeln argumenterar för att smarta försäkringspremier som belönar dem som kör trafiksäkert kan bli ett viktigt instrument för detta ändamål. Försäkringsbolagen blir därmed samhällets agenter i kampen för att successivt minska antalet olyckor.

 • 283.
  Ashraf, Ali Junaid
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Elektroteknik.
  DC Motor Speed Control via Fuzzy / Pole Placement / PI Controller2010Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This report presents a new way of control engineering. Dc motor speed controlled by three controllers PID, pole placement and Fuzzy controller and discusses the advantages and disadvantages of each controller for different conditions under loaded and unloaded scenarios using software Matlab. The brushless series wound Dc motor is very popular in industrial application and control systems because of the high torque density, high efficiency and small size. First suitable equations are developed for DC motor. PID controller is developed and tuned in order to get faster step response. The simulation results of PID controller provide very good results and the controller is further tuned in order to decrease its overshoot error which is common in PID controllers. Further it is purposed that in industrial environment these controllers are better than others controllers as PID controllers are easy to tuned and cheap. Pole placement controller is the best example of control engineering. An addition of integrator reduced the noise disturbances in pole placement controller and this makes it a good choice for industrial applications. The fuzzy controller is introduce with a DC chopper to make the DC motor speed control smooth and almost no steady state error is observed. Another advantage is achieved in fuzzy controller that the simulations of three different controllers are compared and concluded from the results that Fuzzy controller outperforms to PID controller in terms of steady state error and smooth step response. While Pole placement controller have no comparison in terms of controls because designer can change the step response according to nature of control systems, so this controller provide wide range of control over a system. Poles location change the step response in a sense that if poles are near to origin then step response of motor is fast. Finally a GUI of these three controllers are developed which allow the user to select any controller and change its parameters according to the situation.

 • 284.
  Asiimwe, Edgar Napoleon
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Opinions of social web users on privacy and online DAM2010Ingår i: Journal of Digital Asset Management, ISSN 1743-6540, Vol. 6, nr 6, s. 312-318Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The web today hosts thousands of web user profiles. These profiles contain information, which is sensitive – a reason why the information is protected from illegal use by privacy policies. This kind of information is at times referred to as online digital assets. Online digital assets are either hosted on private or government websites and online systems depending on where users are registered. There is a possibility that after death or impairment of a user, the confidentiality of online digital assets may be compromised due to absence of ownership and weak legal policies. This may result into privacy infringement of the owner, that is, the deceased or the impaired as well as other people related to the affected user such as those that have had sensitive conversations with him or her. Using Facebook as a case study, this research examined social web users’ opinions on privacy and online digital assets management (DAM) after death or impairment of a user. The study used an online questionnaire to collect opinions from 22 Facebook users. Results show that the majority of respondents consider privacy and online DAM to be important issues. On the other hand, other Facebook users think that privacy in social networking websites is a mere illusion. There are also users who are not familiar with the concept of DAM and do not have any means of managing their assets in case of impairment or death.

 • 285.
  Asiimwe, Edgar Napoleon
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro University.
  Grönlund, Åke
  Örebro university.
  E-waste management in East African community2012Ingår i: Handbook of Research on E-Government in Emerging Economies: Adoption, E-Participation, and Legal Frameworks / [ed] Kelvin Joseph Bwalya; Saul F.C. Zulu, IGI Global, 2012, s. 307-327Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 286.
  Asiimwe, Edgar Napoleon
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro university.
  Grönlund, Åke
  Örebro universitet.
  MLCMS actual use, perceived use, and experiences of use2015Ingår i: ijEDict - International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology, ISSN 1814-0556, E-ISSN 1814-0556, Vol. 11, nr 1, s. 101-121, artikel-id 1931Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Mobile learning involves use of mobile devices to participate in learning activities. Most elearning activities are available to participants through learning systems such as learning content management systems (LCMS). Due to certain challenges, LCMS are not equally accessible on all mobile devices. This study investigates actual use, perceived usefulness and user experiences of LCMS use on mobile phones at Makerere University in Uganda. The study identifies challenges pertaining to use and discusses how to improve LCMS use on mobile phones. Such solutions are a cornerstone in enabling and improving mobile learning. Data was collected by means of focus group discussions, an online survey designed based on the Technology Acceptance Model (TAM), and LCMS log files of user activities. Data was collected from two courses where Moodle was used as a learning platform. The results indicate positive attitudes towards use of LCMS on phones but also huge challenges whichare content related and technical in nature.

 • 287.
  Asiimwe, Edgar Napoleon
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro university.
  Grönlund, Åke
  Örebro university.
  On mobile learning with Learning Content Management Systems: a contemporary literature review2014Ingår i: Mobile as a Mainstream – Towards Future Challenges in Mobile Learning: 13th World Conference on Mobile and Contextual Learning, mLearn 2014, Istanbul, Turkey, November 3-5, 2014, Proceedings / [ed] Marco Kalz, Yasemin Bayyurt & Marcus Specht, 2014, s. 131-145Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Learning Content Management Systems (LCMS) are important tools for organizing learning material and communication. Increasingly mobile technologies are used for internet access; particularly important in developing countries where broadband is scarce. Mobile LCMS introduce specific challenges, which are yet not fully addressed. This paper reviews the literature on mobile LCMS for the purpose of identifying current research focus, research gaps, and future research directions regarding how to bridge the gaps and leverage CMS technology to support “mobile learning”. The concept matrix method is used to collect and analyze literature. Five prominent research areas are found; Use, access, design and infrastructure; communication and collaboration; engagement and knowledge development; content and service delivery; and implementation experiences and evaluation. A major gap identified is that research does neither clearly nor thoroughly address the intersection between learning and technology. Adjusting technologies to learning contexts and environments is a key area for future research.

 • 288.
  Asiimwe, Edgar Napoleon
  et al.
  Örebro University.
  Grönlund, Åke
  Örebro University.
  Hatakka, Mathias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Practices and challenges in an emerging m-learning environment2017Ingår i: ijEDict - International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology, ISSN 1814-0556, E-ISSN 1814-0556, Vol. 13, nr 1, s. 103-122Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study reports an interpretative case study investigating practices and challenges in an emerging m-learning environment at Makerere University in Uganda. The research was part of the MobiClass pilot project. Data was collected by means of observations and interviews with teachers and various m-learning support staff, including teacher trainers, systems administrators and a software developer. The Framework for Rational Analysis of Mobile Education (FRAME) is used as an analytic framework. The research focuses on how learning content management systems (LCMS) are implemented and used for m-learning purposes. We observed teacher training and m-learning content development practices and found that teacher skills for developing educational content, institutional m-learning policies and training programs are crucial success factors. The main finding is the importance of the support staff; it takes a long time to implement new technology and change teaching practices, support staff is needed to manage, inspire and support student and teachers.

 • 289.
  Asiimwe, Edgar Napoleon
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro University.
  Grönlund, Åke
  Örebro University.
  Wairagala, Wakabi
  Örebro University.
  Using technology for enhancing transparency and accountability in low resource communities: experiences from Uganda2013Ingår i: ICT for Anti-Corruption, Democracy and Education In East Africa / [ed] Katja Sarajeva, Stockholm: Spider , 2013, s. 37-51Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This study aimed at investigating the user needs, practices, experiences and challenges faced in promoting transparency and accountability using ICT in low-resource communities. The research was conducted on two ICT4D (Information and Communication Technology for Development) initiatives, a call center, and a telecenter supported by two projects; (1) “Promoting Social Accountability In The Health Sector In Northern Uganda”, (2) “Catalyzing Civic Participation And Democracy Monitoring Using ICTs”. The two projects sought to fight corruption by increasing transparency and accountability using ICT to enable “whistle-blowing,” i.e., reporting misconduct in service provision. The projects are based in Uganda and are carried out by Spider (Swedish Program for ICT in Developing Regions) partner organizations: Transparency International (TI) Uganda and Collaboration International ICT Policy in East and Southern Africa (CIPESA). Using interviews, focus group discussions and observations, the study addressed three research questions: (1) How have the two projects provided citizens a trusted and effective channel for “whistle-blowing”? (2) What are the enabling factors for whistle-blowing through ICT and challenges that affect whistle-blowers and how can the challenges be overcome?

  The ICT service-delivery monitoring and reporting methods used by projects include toll free phone calls, blogs, radio talk shows, SMS and e-mail for reaching out; and processes for verification of reports and for communicating reports to government. There are results that indicate these methods are sound enough to serve the purposes of transparency and accountability, and the track record exhibits real change achieved in many instances. ICT users are optimistic and trustful of these ICT methods. Effective whistle-blowing includes efficient and effective reporting processes, convenience in reporting, actual service delivery improvements, availability and privacy, and affordability. There are also a number of challenges, including user education, gender issues, and general issues pertaining to the business model, including economic sustainability and finding the most effective scope of the operations.

 • 290.
  Asiimwe, Edgar Napoleon
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro University.
  Khan, Sana Zubair
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro University.
  Ubiquitous computing in education: a SWOT analysis by students and teachers2013Ingår i: QScience Proceedings: Vol. 2013, 2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Learning from anywhere anytime is a contemporary phenomenon in the field of education that is thought to be flexible, time and cost saving. The phenomenon is evident in the way computer technology mediates knowledge processes among learners. Computer technology is however, in some instances, faulted. There are studies that highlight drawbacks of computer technology use in learning. In this study we aimed at conducting a SWOT analysis on ubiquitous computing and computer-mediated social interaction and their affect on education. Students and teachers were interviewed on the mentioned concepts using focus group interviews. Our contribution in this study is, identifying what teachers and students perceive to be the strength, weaknesses, opportunities and threats of ubiquitous computing and computer-mediated social interaction in education. We also relate the findings with literature and present a common understanding on the SWOT of these concepts.

  Results show positive perceptions. Respondents revealed that ubiquitous computing and computer-mediated social interaction are important in their education due to advantages such as flexibility, efficiency in terms of cost and time, ability to acquire computer skills. Nevertheless disadvantages where also mentioned for example health effects, privacy and security issues, noise in the learning environment, to mention but a few. This paper gives suggestions on how to overcome threats mentioned.

 • 291.
  Asiimwe, Edgar Napoleon
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Lim, Nena
  Usability of government websites in Uganda2010Ingår i: Electronic Journal of e-Government, ISSN 1479-439X, E-ISSN 1479-439X, Vol. 8, nr 1, s. 1-12Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Government websites offer great benefits to citizens and governments. Such benefits, however,cannot be realized if websites are unusable. This study investigates usability of government websites in Uganda.Using the feature investigation method, the study evaluated four Ugandan government websites according tothree perspectives. Results show that websites are partially usable in the design layout and navigationperspectives but are rather weak in stating legal policies. Evaluation results provide the Ugandan governmentwith a clear picture of what needs to be improved according to international website design standards. Moreover,the parsimonious evaluation framework proposed in the research is useful for any country that wants to do aquick and easy evaluation of their government websites.

 • 292.
  Asino, Wilhelmina
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Turismvetenskap.
  Evaluating aspects of sustainability in tourism at a mountain destination: Accessibility and economic impacts assessment in Sälen: Case of Sälen in Sweden2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Travelling to, from and within the destination area accounts for a high level of tourism emissions. Yet, little has been done to improve and direct the travelling pattern at reducing carbon dioxide emissions. By encouraging visitors to use public rather private transport also limits traffic congestion and increases the use of public space by means of walking and cycling therefore enhancing destination competitiveness. Although there have a number of attempts to encourage the use of public transportation over car use, it still remains a challenge. This paper reports the findings of surveys of tourists who visited Sälen during the peak season of Easter break and projected their travel choice and spending patterns within the destination. The results shows that there is a relationship between location, accessibility and tourist expenditure.

  Therefore, understanding the pattern of visitors’ expenditures within a destination can serve as a strategic element in economic sustainability and capturing factors that have a high expenditure at a destination.

 • 293.
  Ask, Andreas
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Hatakka, Mathias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Grönlund, Åke
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  The Örebro City Citizen-Oriented E-Government Strategy2008Ingår i: International Journal of Electronic Government Research, ISSN 1548-3886, E-ISSN 1548-3894, Vol. 4, nr 4, s. 69-88Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article discusses practices, opportunities, and challenges in local e-government project management by means of a case study involving interviews, document studies, and an element of action research, over eight months. The analysis against e-government success factors finds seven "critical issues"; political timing, resource allocation, political mandate, distinction between administrative and political responsibilities, coordination of departments, dependence on providers, and use of standards. We found these issues open for local choice, influences of strong individuals and groups, and chance. This is a consequence of the prevailing strategic model for the public sector, New Public Management, which leaves these issues to be filled by negotiations among many actors with different roles, goals, and action space. The general lesson is that there is a need for practical ways of acting strategically to reduce the risk level and increase the ability to implement policy. 

 • 294.
  Ask, Andreas
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Hatakka, Mathias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Grönlund, Åke
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  The Örebro city citizen-oriented e-Government strategy2009Ingår i: Social and organizational developments through emerging e-Government applications: new principles and concepts / [ed] Vishanth Weerakkody, Hershey, PA: IGI Global , 2009, s. 233-253Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 295.
  Ask, Andreas
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Hatakka, Mathias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Grönlund, Åke
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  The Örebro city citizen-oriented e-Government strategy2009Ingår i: Handbook of research on strategies for local e-government adoption and implementation: comparative studies / [ed] Christopher G. Reddick, Hershey, PA: IGI Global , 2009, s. 752-772Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 296.
  Askar, Kalid
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Datateknik.
  Passerelle- A plugin that connects Protégé to Sesame2005Ingår i: , 8International Protégé Conference / [ed] Yella, Siril; Dougherty, Mark, Madrid, 2005Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 297.
  Askar, Kalid
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Datateknik.
  Dougherty, Mark
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Datateknik.
  Roche, T.
  Agent Based System that support Reliability Transport Engineering2004Ingår i: 8th AATT 2004 Conference, Bejing, China, 2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 298.
  Askar, Kalid
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Datateknik.
  Vemuri, Srinivias
  Siril, Yella
  Dougherty, Mark
  Plug-in for Protege 2000 witch supports Sesame2004Ingår i: 3 international Semantic Web Conference, Hiroshima, Japan, 2004Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 299. Askar, Kalid
  et al.
  Yella, Siril
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Datateknik.
  Dougherty, Mark
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Datateknik.
  Passerelle- A plugin that connects Protégé to Sesame2005Ingår i: 8th International Protégé Conference, Madrid, Spain, 2005Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 300.
  Aspeskog, -
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Cederberg, -
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  En studie om företags mål och motiv att sponsra en individuell idrottare.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att kunna elitidrotta i Sverige idag behövs resurser och därför har sponsring från företag kommit att betyda en stor del för många individuella idrottares karriärer. Det är dock ovisst vad som krävs av en individuell idrottare för att företag ska vilja samarbeta med dem och det går även att identifiera nackdelar med att sponsra en individuell idrottare från ett företagsperspektiv. Syftet med studien är att undersöka vilka mål och motiv företag har att sponsra individuella idrottare. Varför uppsatsen inriktar sig på sponsring av individuella idrottare är på grund av att tidigare forskning visat att det är svårare för individuella idrottare än lagidrottare att leva som professionella på grund av knappa resurser.  Studien har tillämpat en kvalitativ metod där sex stycken intervjuer har genomförts med företag som sponsrar individuella idrottare. Efter genomförandet av studien kan vi förklara företags mål med sponsring av individuella idrottare enligt följande: Öka försäljningen, att utveckla och stärka företagets varumärke och image samt att öka varumärkeskännedomen. Även association och exponering är ytterligare två mål som har gått att identifiera. Företags motiv att sponsra individuella idrottare kan vi utifrån studien förklara med idrottens image.

3456789 251 - 300 av 4629
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf