du.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 413
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Lundin, Johanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bild.
  Interkulturalitet i bildundervisningen: En litteraturstudie om bilddidaktisk forskning gällande interkulturell kommunikation i bildämnet2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bildlärares och elevers förståelse av subjektiva upplevelser i olika bildmässiga sammanhang utifrån kultur och värderingar, är essentiell för kommunikation och utveckling i ett mångkulturellt klassrum. För att undvika missförstånd kan lärare med hjälp av kulturkompetens och ett interkulturellt perspektiv lättare uppfatta en sådan situation. Skolverkets studier visar dock att två tredjedelar av elever i högstadiet inte har kunskap om analys och tolkning av bilder.

  Resultatet i studien visar att intresset för interkulturell lärar- och elevkompetens inom bildämnet växer utanför Sverige, där forskningsresultat visar exempel på framgångsrik undervisning. Interkulturell kommunikation har även fått uppmärksamhet inom svensk utbildning, men bilddidaktisk forskning i ämnet är begränsad. Svenska läroplaner nämner inte interkulturalitet i bildämnet överhuvudtaget.

  Denna systematiska litteraturstudie fokuserar på betydelsen och vikten av bildlärares och elevers förståelse för varandras upplevelser i bildämnets olika bildsammanhang. Studien utgår därför från en kvalitativ ansats. Syftets och frågeställningarnas grundkonstruktion vilar på aktuell, vetenskapligt förankrad, bilddidaktisk forskning

  . Frågeställningarna behandlar användningen av bildämnet som ett verktyg för interkulturellt lärande, bildlärares interkulturella kompetens samt behovet av interkulturell kommunikation i bildämnet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 252.
  Lundkvist, Amanda
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Vikberg, Fanny
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Den digitala portfolion: Hur väcks uppmärksamhet hos arbetsgivare genom den digitala portfolion2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vad som väcker

  uppmärksamhet hos arbetsgivaren i den digitala portfolion. Studiens

  fokus är riktad mot nyexaminerade studenter.

  Den digitala portfolion ersätter successivt den analoga portfolion och

  som grafisk designer är portfolion en viktig del av identiteten. Idag finns

  ingen anledning till att inte använda sig av en digital portfolio.

  Semistrukturerade djupintervjuer utfördes för att undersöka hur

  kreatören på bästa sätt väcker arbetsgivarens uppmärksamhet genom den

  digitala portfolion. Studien undersökte även vilken roll lärosätet har när

  arbetsgivaren granskar portfolion.

  Resultaten presenteras genom olika teman som t ex alstren ska vara i

  fokus, unika lösningar och nytänkande väcker uppmärksamhet och

  vikten av ett bra första intryck. Studien visade att alstren i en digital

  portfolio ska tala för sig själva och vara relevanta för tiden, ingen

  överarbetad design ska finnas på portfolion. Likaså är lärosätet mindre

  viktigt för arbetsgivare, däremot kan högre krav ställas på en portfolio

  från vissa lärosäten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 253.
  Lundstedt, Kajsa
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bild.
  Bildundervisning och digitala medier: En kvalitativ intervjuundersökning om digitala medier i bildämnet utifrån ett elev- och lärarperspektiv2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka elevers och bildlärares erfarenheter av att arbeta med digitala medier i bildämnet samt hur elevers användning av digitala medier på fritiden kunde tas som utgångspunkt för att främja elevers lärande och bildsamtal. Studien baseras på en kvalitativ forskningsmetod där data samlats in genom intervjuer med två bildlärare och sex gymnasieelever på det Estetiska programmet. Inledningsvis ges en beskrivning av den nationella läroplanens mål samt strategier för digitalisering och medie- och informationskunnighet, följt av tidigare forskning. Visuell kultur och visuell läskunnighet är studiens teoretiska perspektiv. Studiens analysmetod är en innehållsanalys.

  Resultatet visar att bildlärarna har relativt lite erfarenheter av digitalt bildskapande i bildundervisningen eftersom IT-resurser som möjliggör detta saknas. Eleverna har mer erfarenheter av digitala medier från högstadiets bildundervisning än i Bild och formgivning på gymnasiet. Både bildlärarna och eleverna anser att digitalt arbete kan höja elevers motivation i bildämnet. Eleverna lyfter fram att bildbehandlingsprogram- och ritplattan m.m. kan främja deras lärande. Bildlärarna anser att bild- och ritprogram m.m. kan främja elevers lärande. Eleverna vill ha mer samtal om mediabilder som de möter i sin vardag, även bildlärarna anser att samtal om mediabilder är viktigt i bildundervisningen.

 • 254.
  Lundstedt, Kajsa
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bild.
  Bildundervisning och digitala medier: En litteraturstudie om digitala medier relaterad till elevers lärande och bildkommunikation i bildämnet2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur bilddidaktisk forskning belyste betydelsen av digitala medier för elevers lärande samt hur bildkommunikation kunde främjas i bildämnet. I urvalet av forskningslitteratur inkluderades både nationella och internationella vetenskapliga publikationer samt studier om undervisning i både lägre och äldre åldrar. I studien togs nationella utvärderingar och de sociokulturella och pragmatiska perspektiven på lärande upp som utgångspunkt. Metoden bestod av en litteraturstudie vilket innebär att vetenskaplig litteratur systematiskt söktes och granskades för att fokusera på aktuell forskning inom valt forskningsområde.

  Forskningen visade överlag positiva effekter av digitala medier relaterad till elevers lärande såsom att elevers motivation, kreativitet, självförtroende och kunskapsinlärning ökade. Skolor behöver således ha en genomtänkt pedagogik och bildlärare behöver ha digital kompetens för att dessa positiva effekter ska genereras. Forskningen belyste att digitala medier i bildämnet kan stärka elevers kritiska tänkande och bildkommunikation. Därför ansågs MIK och IKT vara betydelsefullt. IKT lyftes fram som ett sätt att främja global bildkommunikation i digitala forum utanför bildsalen. Betydelsen av att bildlärare inkluderade elevers visuella kulturer samt ställde frågor såsom varför och vad eleverna ville kommunicera med sina bilder lyftes fram som betydelsefullt för att främja bildkommunikation.

 • 255.
  Lundström, Elina
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Feeling blue?: En multimodal filmanalys av det färgade ljusets berättarfunktioner i filmen Suspiria2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats utforskar den färgade ljussättningens funktion som berättande gestaltningsform, och om dessa berättarfunktioner går att kategorisera på samma sätt som berättarfunktioner för ljud och musik. Metoden är en heuristisk fallstudie där en filmanalys genomförs, och det valda fallet för analys är Dario Argentos film Suspiria från 1977. Som stöttande underlag för analysen används bland annat teorin om sociosemiotikens förhållande till färg och ljussättning, färgteori, ljussättning för film och Wingstedts analysmodell för musikens berättandefunktioner. Analysen visar att den färgade ljussättningen kunde appliceras på olika berättarfunktioner beroende på placering, intensitet (ljusstyrka), ljuskontrast, färgnyans, storlek av ljuskägla (nedslagspunkt) och rörelse. Eftersom det i teorierna och den tidigare forskningen ligger en viss tyngd på den individuella, sociosemiotiska tolkningen av färgat ljus så har denna studie ett begränsat perspektiv. Detta kan ses både som en nackdel som utelämnar en bredare infallsvinkel, men också som en fördel då det blir en djupare, mer kvalitativ och personlig analys, som ändå kan ses som ett tillskott till detta kunskapsområde.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 256.
  Lundén, Josefin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Vestin, Elina
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Framtagning av encateringfirmas grafiska profil2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Systrarnas är en restaurang- och cateringfirma i Luleå. Syftet med denna studie

  var att hjälpa företaget att ta fram en ny grafisk profil som tydligt förmedlar

  företagets mål och värderingar. Den framtagna grafiska profilen presenterades i

  en grafisk manual.

  Studien inleddes med en semistrukturerad intervju med uppdragsgivarna för att

  ta reda på företagets bakgrund, vision, deras mål och värderingar. För att få en

  uppfattning om konkurrenternas logotyper utfördes en visuell innehållsanalys.

  Strukturerade intervjuer samt enkätundersökningar genomfördes för att ta reda

  på målgruppens åsikter om logotyp, färg, typsnitt och det grafiska utseendet.

  Inhämtade åsikter gav underlag för att se hur väl logotyp och grafisk profil

  förmedlade Systrarnas mål och värderingar. Målgruppens åsikter var sedan med

  och influerade Systrarnas val av den slutliga grafiska profilen.

  Den slutgiltiga grafiska profilen och logotypen som togs fram som förslag till

  Systrarnas visades förmedla företagets värderingar och mål,

  förtroendeingivande, kompetens

  och familjeföretag, vilket även var målet med

  föreliggande studie.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 257.
  Malmberg, Malin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Palm, Malin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Grafisk profilering i HRbranschen: Processen bakom skapandet av logotyp och grafisk profil till Dala HR Partner2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande undersökning genomförs i samarbete med uppdragsgivaren och

  HR-företaget Dala HR Partner. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur

  logotyp och grafisk profil bör se ut för att på bästa sätt förmedla företagets mål

  och värderingar, seriös, kompetent, effektiv och trygg.

  En visuell innehållsanalys utfördes med syftet att få en bättre förståelse för hur

  andra HR-företag profilerar sig. Semi-strukturerade intervjuer utfördes med

  Dala HR Partners målgrupp samt en kompletterande enkätundersökning med

  personer med erfarenhet inom grafisk design för att få åsikter både från lekmän

  och yrkeserfarna. De olika materialinsamlingsmetoderna gav oss bra underlag

  till framtagningen av logotyp och grafisk profil som på bästa sätt skulle

  förmedla Dala HR Partners mål och värderingar, samt uppfylla de komponenter

  som utgör en fullständig grafisk identitet.

  Från undersökningen har det framgått att det är viktigt med en tanke bakom det

  visuella materialet för att egenskaperna ska förmedlas på bästa sätt. Valet av

  exempelvis färg och form har betydelse i hur företagets värderingar

  kommuniceras. Resultat av den slutgiltiga logotypen och grafiska profilen visar

  att de i stor utsträckning förmedlar Dala HR Partners värderingar och mål,

  seriös, kompetent, effektiv och trygg, vilket var målet med den här

  undersökningen och vårt examensarbete.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 258.
  Mannila, Michael
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Presto, Robert
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Neurotiska städer: Stadens roll i Woody Allens filmer2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The main purpose of this essay is to examine the narrative function of the city in

  the films of Woody Allen.

  This was achieved through a narrative and comparative

  analysis of four of his city films:

  Manhattan (1979), Vicky Cristina Barcelona

  (2008),

  Midnight in Paris (2011) and To Rome with Love (2012). The results of

  this examination show that the city has a variety of narrative functions throughout

  the films. The city provides a natural environment that enables character meetings.

  Living in the city can be so sought after, that the city itself becomes an important

  goal for the protagonist. Portraying the city is often an essential part of a reflexive

  narrative. The city is utilized for this and more in the films of Woody Allen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 259. Markgren, Anton
  Totalbildens uttryck: En studie av totalbilden utifrån Roy Anderssons bildspråk2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att skapa en större förståelse för hur användandet av en totalbild i en scen påverkar vår uppfattning och tolkning av scenen. Uppsatsen bygger på en empirisk studie som utgår ifrån Roy Anderssons teorier om totalbilden. Dessa sätts sedan i samband med hur filmers bildutsnitt sett ut genom tiden. Uppsatsen jämför också Roy Anderssons teorier med filmkritikern, André Bazins tankar om hur film bör framföras och Sergei Eisensteins teorier om montageklippning. Slutligen sätts detta i samband med bildteori från nutida teoretiker. Utifrån dessa teorier jämförs totalbilden med närbilden och montageklippning. Resultatet visade att totalbilden får oss att hamna i ett mer betraktande perspektiv. Det får oss att tolka det som händer i en större utsträckning. Medans närbilden tycks framkalla en starkare emotionell respons så kan totalbilden ge åskådaren förutsättningarna till att finna en större förståelse och djupare mening med det man ser.

 • 260.
  Markström, Daniel
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Ahlros, Johannes
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Det som går förlorat när halogenlamporna försvinner: En studie om skillnaden i ljus mellan halogen och LED-lampor och dess påverkan hos en publik2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka vilken påverkan valet av ljusteknik, LED eller halogen har på den slutliga produkten. Studien kommer med hjälp av fokusgruppsintervjuer undersöka om personer kan se skillnad på en ljussättning som är gjord med LED- respektive halogenlampor samt vad de olika teknikerna ger för känsla. Vi jämför resultaten från fokusgruppsintervjuerna med tidigare litteratur som Set lighting technician's handbook: film lighting equipment, practice, and electrical distribution och Lighting for cinematography: a practical guide to the art and craft of lighting for the moving image. Fokusgruppsintervjuerna resulterade i något oväntade svar och gav oss en bredare och förtydligad förståelse för vad som spelar roll när det kommer till en publiks känslomässiga reaktion av en bild.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 261.
  Mass, Lucas
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  En resa lika ung som gammal: Konsten att åldras2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats utforskar hur karaktären The Doctor kan återberättas om och om igen utan att behöva börja om på nytt. I en film och TV-landskap fylld av adaptioner som tar tidigare verk och återskapar det från grunden så har TV-serien Doctor Who adapterat sig själv utan att övergett sitt förflutna. Historien finns alltid kvar, även efter ett flertal adaptioner. Uppsatsen kollar närmare på hur

  Doctor Who kan överleva i över ett halvt decennium och fortfarande vara relevant för tittarna genom dessa adaptioner, men serien har en lång och komplicerad historia så för att simplifiera det så kommer den att fokusera på de första tio åren som är ansvarig för fastställandet av seriens odödliga karaktär och oändliga berättelse. Det innebär tre skådespelare som tog an huvudkaraktären inom den tiden och etablerade vem karaktären var och vad som gjorde honom speciell i TV-landskapet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 262.
  Matsson, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Hur retusch påverkar skönhetsannonsers attraktion: En studie om målgruppens åsikter och köplust2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare studier som gjorts inom området visade att kvinnor anser att kvinnors skönhet inte är värderad enligt rimliga normer i vårt samhälle. Hård retuschering motarbetas på många håll, bland annat genom att organisationer som ASA (Advertising Standards Authority) och politiska partier som Liberaldemokraterna i Storbritannien arbetar för att missledande retuschering ska försvinna. En studie har visat att det, för att öka annonsers attraktionskraft, är viktigt att den ökade skönheten hos en modell är relevant för produktens användningsområde, då betraktaren anstränger sig intellektuellt vid betraktandet av bilden. Det finns dock inga tidigare studier som bevisar om en retuscherad modell faktiskt ökar målgruppens köplust av skönhetsprodukter vid rådande samhällsattityder och skönhetsideal. Två enkätundersökningar gjordes därför med sammanlagt 1480 deltagare. Produkten i studien var en fiktiv hudkräm. Genom att i den ena undersökningen låta betraktaren möta modellbilden i en situation som efterliknade verkligheten, på så sätt att de inte fick veta om den var retuscherad, kunde studien svara på om retuschering ökade köplusten. Bilder med bortretuscherade skönhetsfläckar och utväxt prefererades. Att retuschera bort flyghår ökade inte köplusten. I den andra jämförande undersökningen kunde betraktaren jämföra den retuscherade med den oretuscherade modellbilden. Resultaten visade att skönhetsfläckar och flyghår tillåts och prefereras borttagna, men inte utväxt. I intervjuer med fem kvinnor hördes målgruppens attityder om vad som ansågs var tillåtet att retuschera. Svaren tydde på att en relevant och försiktig retuschering prefererades. Att lämna några födelsemärken ökade trovärdigheten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 263.
  Mattsson, Hållbus Totte
  Högskolan Dalarna, Akademin Språk och medier, Ljud- och musikproduktion.
  A life worth living: How does a Photo Sound?2013Ingår i: International Visual Methods Conference 3 - IVMC3 Wellington New Zealand , 2-6 September, 2013, 2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A life worth living:

  A documentary film project by Ingrid Jonsson Wallin, Hållbus Totte Mattsson and Árni Sverrisson

  The Saami are the aboriginal peoples of the Scandinavian mountains and their destinies took a radical turn, like everyone else’s, with the advent of industrialization and colonialism. The film relates the story of three young Saami families at the beginning of the twentieth century.  Each found their own path into modern society and exploited the new opportunities that emerged. They could continue as nomads or integrate themselves in settled Swedish society or find ways of combining these alternatives. One family continues with the herding but on a large scale, another pursues different “middle-class” jobs, as photographers, tailors, teachers and mailmen and the third family builds up a business based on tourism, music and photography.  Through archival photographs and film as well as interviews with descendants we follow their struggle for a new kind of life. The soundtrack of the film is based on musicological research (yoik, dances, popular songs, etc.), but it also includes the music suggested by instruments and other artefacts in the photographs. The houses of these families still stand and images old and new of these durable artefacts tie together the time frame of the film. In this way, we connect diverse worlds, theirs and ours, with visual methods and bring the result to different publics for further reflection.  

  Ingrid Jonsson-Wallin is Senior Lecturer in Film Editing at Dalarna University College in Falun, Sweden.

  Hållbus Totte Mattsson is Senior Lecturer in Sound and Music Production at the College and part of the experimental music ensembles “Hedningarna” and “Hurdy-Gurdy”.

  Árni Sverrisson is Professor of Sociology at Stockholm University and Professor of Visual Culture at the College.

   

   

   

   

 • 264.
  Mattsson, Hållbus Totte
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Audiovisual Looping2014Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  ”Audiovisuella loopar” är ett konstnärligt tekniskt forskningsprojekt vid Högskolan Dalarna som finansierats av medel från Europeiska utvecklingsfonden, Region Dalarna och Högskolan Dalarna.

  Syftet har varit att utveckla ett system och en arbetsmetod för kollektiv livelooping både auditivt och visuellt som bygger på befintlig teknik och programvara och ligger inom rimliga prisramar för en användare.

  Liveloopteknik är i sig ingen nyhet men dess möjligheter för ett kollektivt musicerande har inte utforskats och provats förut. Vårt system är konstruerat så att upp till fyra musikanter kan musicera i perfekt sync och vem som helst kan också starta en ny session. Systemet är transportabelt och lätt-riggat och ställer inga krav på tekniska förkunskaper.

  Tekniken har visat sig ha en enorm kreativ potential. Med enbart en kort instruktion och några enkla "etyder" så startar en kollektiv process där den omedelbara feedbacken ger ett "flow" som lockar fram skaparglädjen - man har helt enkelt otroligt kul!

  Dessa erfarenheter har lett vidare till tankar om hur looptekniken kan användas på andra sätt än de rent sceniska t.ex. inom rehabilitering, musikundervisning och musikterapi.

  Vi anar många spännande möjligheter…

  Förutom en kortare introduktion och bakgrund till projektet så kommer systemet att presenteras praktiskt av studenter från Musikkonservatoriet. Systemet kommer sedan att vara tillgängligt för alla att prova under resten av Inspirationsdagen.

   

 • 265.
  Mattsson, Hållbus Totte
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Audiovisuella loopar2015Ingår i: Nordiske konference om lyd-­ og musikproduktion, Aalborg Universitet Musikkens Hus 12-13 Maj 2015, 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Audiovisuella loopar

  Detta paper presenterar resultatet från det konstnärliga forskningsprojektet ”Audiovisuella loopar” som genomförts på Högskolan Dalarna.

  Projektets syfte var att utveckla ett system och en arbetsmetod för kollektiv livelooping både auditivt och visuellt. Det tekniska systemet skulle bygga på befintlig teknik och programvara och ligga inom rimliga prisramar för en användare. Vidare skulle systemet kunna användas oavsett tekniska förkunskaper och genrebakgrund ”just hit the button and let’s go!”.

  Projektets resultat är ett tekniskt system där upp till fyra personer tillsammans loop-musicerar i perfekt sync. och där vem som helst i ensemblen när som helst kan starta en ny ”loop-session”. Vidare har en metod och ett undervisningsmaterial för detta kollektiva liveloopande tagits fram och testats i ett flertal workshops. Ett förslag på lösning av den visuella delen av projektet har presenterats i en större scenisk gestaltning.

  Projektet har visat på nya tillämpningar och möjligheter för kollektiv loopteknik. Tekniken har visat sig ha en enorm kreativ potential. Med enbart en kort instruktion och några enkla "etyder" så startar en kollektiv process där den omedelbara feedbacken ger ett "flow" som lockar fram skaparglädjen hos musikanterna - man har helt enkelt otroligt kul! Dessa erfarenheter har lett till olika praktiska tillämpningar av tekniken i musikundervisning

  • Ett annorlunda ensemblemusicerande där tekniken ger möjligheter till flera musikaliska roller
  • Ett kollektivt kompositionsredskap där interaktionen med tekniken ger upphov till oväntade och nya musikaliska lösningar
  • Ett övningsredskap där den omedelbara feedbacken gör att man snabbt kan prova och utvärdera ideér (t.ex. andra stämmor, komp, riff osv.)

   

  Projektets tekniska setup har visat sig vara mycket användbar i live-ljud sammanhang då den vid sidan av livelooping också kan styra t.ex. en individuell monitorlyssning, effektinställningar, ljus och synkroniserade visuals (rörliga blider på backdropen). Detta har provats ut i fyra stycken ”skarpa” projekt där professionella artister från olika genrer tagit till sig och vidareutvecklat våra resultat. 

 • 266.
  Mattsson, Hållbus Totte
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Audiovisuella loopar2014Ingår i: MIRAC Music Interdisciplinary Research & Analysis Center Konferensbidrag Ett förändrat musiklandskap Stockholms Universitet, november 2014, 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Abstract MIRAC 2014
 • 267.
  Mattsson, Hållbus Totte
  Högskolan Dalarna, Akademin Språk och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Dagens teknik som konstnärligt redskap2013Ingår i: Nordisk forskarkonferens inom Ljud- och musikproduktion Falun 13-14 november 2013, 2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Dagens teknik som konstnärligt redskap.

  Detta paper fokuserar på den ”dolda” sidan av dagens konsertscen – tekniken och musikteknikern – och hur de varit både medskapande och en förutsättning för nya kompositions- och musicerandeformer inom två av tradition akustiska genrer (kammarmusik och folkmusik).

  Jag pekar på hur tekniken tagits fram och används av musikerna inte på grund av någon speciell fallenhet för teknik, utan att det varit en ”vision” eller ”idé” om en ”ny” musik och en längtan efter att bryta upp genrernas konventioner och ramar som drivit fram teknikutvecklingen. I flera fall har detta också inneburit både oväntade och oortodoxa sätt att utnyttja befintlig teknik. Denna utveckling som skett i nära samarbete med kreativa och innovativa tekniker har även inneburit att en ny yrkesroll vuxit fram som i många fall har en lika stor konstnärlig funktion som musikanterna.

  Texten bygger på ett seminarium med Kronoskvartetten och dess tekniker tillsammans med vevlire-duon Hurdy-Gurdy som hölls på Uppsala konserthus den 1 november 2012. Paralleller dras med hur en subgenre (bordunrock) vuxit fram inom folkmusikscenen i Sverige under 80- och 90-talen.

   

 • 268.
  Mattsson, Hållbus Totte
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Innovativ teknik i en akustisk värld2019Ingår i: Folk och musik, E-ISSN 2490-1199Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Folkmusikscenen i Sverige genomgick stora förändringar under 1980-talet och 1990-talet då en mer traditionell scen mötte en ny generation av musiker med delvis andra ideal och en annan musikalisk bakgrund. Med influenser från 1970-talets musikrörelse med band som Kebnekajse, Norrlåtar, Folk och rackare m.fl. samt den brittisk-irländska folkrockscenen, förändrades och omtolkades spelmansmusiken. I denna artikel argumenterar jag för hur olika tekniska innovationer var en förutsättning för hur denna nya folkmusikscen växte fram. Jag beskriver också hur denna teknik i många fall togs fram och användes av musiker, inte på grund av någon speciell fallenhet för musikteknik, utan att det i de flesta fall var en ”vision” eller ”idé” om en ”ny” musik som drev fram teknikutvecklingen. I flera fall innebar detta också både oväntade och oortodoxa sätt att utnyttja befintlig teknik.

 • 269.
  Mattsson, Hållbus Totte
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Monstret i Paradiset: en audiovisuell upptäcktsfärd i en medeltida symbolvärld2019Ingår i: Mirac (Music Focused Interdisciplinary Research & Analysis Center) konferens 20-21 november 2019 Högskolan Dalarna, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Monstret i Paradiset - en audiovisuell upptäcktsfärd i en medeltida symbolvärld 

  Är ett konstnärligt forskningsprojekt där monstret är en modifierad vevlira som försetts med motor och den medeltida symbolvärlden göms i ett konstverk av Hieronymus Boch. Projektet består av ett 25 minuters långt performance som med hjälp av digital teknik gör en delvis slumpmässig resa i konstverket till några förutbestämda platser. Dessa vägar gör att materialet får nya former i en interaktivt agerande mellan artist, musik och bild.  I gestaltningen utmanas live och autenticitets begreppen då det blandar flera olika framförandeformer (spelat i stunden, live-loopat, backing tracks osv.). Den teoretiska bakgrunden och de metodologiskt och tekniskt-praktiska utmaningarna kommer att presenteras i ett paper.

  Frågeställningar: Vad händer/ vilka möjligheter uppstår när man får en hand fri och instrumentet placeras i ett stativ? Hur omskapar teknologin bild- och musik-materialet? Vad berättas? Vad är live?

 • 270.
  Mattsson, Hållbus Totte
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Fredriksson, Daniel
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Burlin, Toivo
  Stockholms Universitet.
  Calle Jularbo och gammeldansen: en folkmusikpionjär i tidig svensk populärmusik2017Ingår i: Konferensprogram 2017, 22/11 – 23/11 Musik och algoritmer i digitalt landskap / [ed] Thomas Florén, 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Calle Jularbo och gammeldansen: en folkmusikpionjär i tidig svensk populärmusik

  Hållbus Totte Mattsson (Högskolan Dalarna), Daniel Fredriksson (Högskolan Dalarna) och Toivo Burlin (Stockholms universitet):

  Calle Jularbo (1893–1966) tillhör de stora pionjärerna bland artister i den svenska musikindustrins ”barndomstid” under första hälften av 1900-talet. Som en virtuos spelman på sitt instrument – dragspelet – representerar han också en kommersiellt framgångsrik och medieanpassad populärmusik på både svensk och internationell grund. Han var samtidigt en svensk ”storspelman” med romska rötter, storsäljande grammofonartist och en flitigt turnerande musiker, därtill verksam i andra medier som film och radio.

  Den dragspelsmusik, ”kultis” eller gammeldans, som Jularbo stod som en företrädare för, har senare dömts ut som ”töntig” och simpel av företrädare för andra genrer – inte minst fiolspelmän och jazzmusiker – som själva kämpat för konstnärligt erkännande och inkludering på en kulturpolitisk arena. Jularbo å sin sida, hävdade att han endast spelat så kallad ”kulturell musik”, eller ”svensk folkmusik”. Han kallade sig offentligt för Riksspelman trots att han aldrig förärades med märke av Zorn-juryn, utan grundade detta i att Hjort- Anders – själv spelman och känd dragspelshatare – sagt till honom att ”du är ju inte dragspelare, utan spelman”. Samtidigt så är Calle Jularbo att betrakta som en tidig populärmusikalisk ikon. Han är en av våra allra mest populära artister genom tiderna och, vilket poängterades då han 2017 blev invald i Swedish Music Hall of Fame, en ”rockstjärna långt innan begreppet var uppfunnet”.

  Men hans mångsidiga betydelse och inflytande har inte belysts vetenskapligt i någon större utsträckning. I vårt forskningsprojekt, som är under uppstart, vill vi bidra till kunskapsutvecklingen inom ett eftersatt område: den skärningspunkt där tidig svensk populärmusik och folkmusik utkristalliseras som modern, medianpassad (medialiserad) musik. Vi vill undersöka olika aspekter av Calle Jularbo, hans musik och tid, som t ex: musikern och kompositören – hur är hans kompositioner strukturerade i musikalisk mening och vad är deras relation till den större gammeldanstraditionen? Grammofonartisten – han har ett, enligt olika uppgifter, svårslaget rekord i ett par tusen inspelade och utgivna grammofonskivor. Hur producerades dessa i musikproduktionsvetenskaplig mening, hur lanserades och togs de emot i det samtida svenska musiksamhället? Calle Jularbos aktörsnätverk – vilka var arrangörerna, turnéläggarna, bokarna?

  Hur framstår gagenivåer och gageutvecklingen jämfört med andra artisters under samma tidsperiod? I vilka musikvärldar verkade Jularbo – vilken var hans publik? Musikalisk gestaltning – vad döljer det sig för musik bakom dragspelet? Inom gammeldans-genren har det hela tiden förekommit ett flitigt komponerande där repertoaren förnyats utifrån lokala och internationella strömningar. Att presentera kompositionerna i andra sättningar än den traditionella (1–2 dragspel, kontrabas, gitarr och eventuellt också trumset) öppnar nya tolkningsmöjligheter. Jularbo-receptionen i samtiden: Vilka är dagens aktörer i Jularbos värld? Det finns en stor andrahandsmarknad för memorabilia och framför allt vinylskivor och stenkakor kopplade till Jularbos produktion. Hur hålls dessa nätverk samman? 

 • 271.
  Mattsson, Hållbus Totte
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Nordin, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Beckman, Daniel
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Lilla bandet i stora världen2015Ingår i: Konferensbidrag Vidgade vyer över musiken, Stockholms Universitet, november 2015, 2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  ”Lilla bandet i stora världen”

  Dagens musikscen innehåller många utmaningar för en orkester som vill turnera internationellt och som inte förfogar över en astronomisk budget. Det handlar om

  • Allt dyrare och strängare restriktioner med övervikt samt hårdare kontroll av bagagestorlek vid flygresor.
  • Svårigheter att presentera en personlig och i många fall ”unik” instrumentering och också kunna leva upp till publikens förväntningar utifrån ett välproducerat album.
  • Kommunikationsproblem och stress vid festivalspelningar då det oftast endast erbjuds en kort line-check detta hindrar också möjligheter till en egen design av framträdandet med backdrop, rekvisita, visuals, ljus osv.
  •  Ett ofta bedrövligt monitor-ljud där möjligheterna till kontroll hindras av att artisten måste fokusera på publiken.
  • Ett ofta lika bedrövligt FOH-ljud där möjligheterna till kontroll är obefintlig och ligger i händerna på en oftast okänd FOH-tekniker.

   Dessa utmaningar har vi på olika sätt mött i våra respektive orkestrar Marigold, Twilight Force och Hedningarna och har lett till formulerandet av projektet ”Lilla bandet i stora världen”

  I projektet som drivs inom Högskolan Dalarna av Johan Nordin, Daniel Beckman och Totte Mattsson används resultat från det avslutade projektet ”audiovisuella loopar” där prototypen för en transportabel laptopbaserad ”rigg” tagits fram.

  Genom att låta allt ljud gå igenom ett eget system så öppnas möjligheter till full kontroll av samtliga delar av ljudet samt möjligheter att styra och synkronisera ljus och visuals.

  Projektet som är pågående har sceniskt provat ut ett antal olika prototyper av tekniken och kommer under våren att inkludera ytterligare artister. Projektet har lett till flera frågeställningar som kommer att undersökas vidare

  • Vilka förväntningar på musikteknik finns inom olika genrer? 
  • hur påverkas autenticitets- och trovärdighets- begreppen samt upplevelsen hos publiken/artisten av införande av ny musikteknik?
  • Hur förhåller sig musiker inom olika genrer till förinspelade bakgrunder?
  • Vad innebär inear-monitor för artistens scen-närvaro och musikupplevelse?
  • Vad innebär den ”visuella” musiktekniken (förstärkare, högtalare, trumset osv.) för publikens upplevelse?
  • Vad är ett live-framträdande idag?
 • 272.
  Mattsson, Hållbus Totte
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Sundin, Sten
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Användning av OER och video i undervisning och lärande2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Abstract NGL 2015 Workshop

  Användning av OER och video i undervisning och lärande

  Sten Sundin

  Hållbus Totte Mattsson

  Open Educational Resources; OER, även kallat öppna lärresurser, är resurser som finns tillgängliga på Internet som kan användas fritt och i många fall också bearbetas fritt. Fördelarna med OER i allmänhet är att kunna återanvända andra personers expertkunskap och material. Många lärresurser håller en hög kvalitet och är även mycket pedagogiska. Detta förbättrar lärandet och innebär nya möjligheter i undervisningen som en lärare själv annars inte skulle kunnat åstadkomma, som t.ex. att själv göra tidskrävande videoinspelningar. Att undervisa med mer stöd av video, bilder och icketextbaserad information kan även gynna studenters olika lärstilar.

  Denna workshop syftar till att introducera användning av OER och video för lärare som inte är bekanta med OERbegreppet och som i större utsträckning önskar använda video i undervisningen. Under workshopen kommer deltagarna att arbeta i grupp med relevanta söktjänster för att hitta och undersöka användbara OER eller videoresurser. Länkar och anteckningar från sökningarna kommer att delas till övriga workshopdeltagare på en webbaserad samarbetsyta som kommer att vara tillgänglig även efter workshopen

  Plan för workshopen

  ● Introduktion. Fördelar med att använda OER och video i undervisning och lärande. (5 min)

  ● Min användning av lär och videoresurser idag (gruppdiskussion). Vad är mina tidigare erfarenheter inom området? Hur hittar jag lär och videoresurser för min undervisning? Beskriv hur din nuvarande situation ser ut (15 min)

  ● Presentation av OER och video i undervisning och varför detta är viktigt för lärare. Olika typer av OER, Creative Commonslicenser, samt hur man hittar OER och andra kostnadsfria lärresurser.

  Exempel på söktjänster, samt samlingar med OER och videoresurser som kan undersökas. Användning och redigering av YouTubevideos (10 min)

  ● Arbete i mindre grupper om 2-4 personer. Grupperna har tillgång till listor med passande sökverktyg för att hitta användbara OER och videoresurser. De resurser som har hittats sparas på en gemensam plats med webbverktyget Padlet (50 min)

  ● Sammanfattning. Alla resultat från sessionen kommer att finnas tillgängliga på en Padletyta som finns kvar efter workshopen så att deltagarna kan fortsätta att dela idéer och undersöka resurser som har hittats. (10 min)

  Målgrupp

  Lärare, bibliotekarier och andra utbildare som är intresserade av att öka sina kunskaper om frågor kring OER och video i undervisning och lärande

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 273.
  Miedena, Elke
  et al.
  Chalmers Tekniska Högskola.
  Lindahl, Göran
  Chalmers Tekniska Högskola.
  Elf, Marie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Chalmers Tekniska Högskola.
  Conceptualizing health promotion in relation to outpatient healthcare building design: a scoping review2019Ingår i: Health Environments Research & Design Journal, ISSN 1937-5867, E-ISSN 2167-5112, Vol. 12, nr 1, s. 69-86Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: This review explored different conceptualizations of health promotion in the context of, and in relation to, outpatient building design.

  BACKGROUND: Today's healthcare organizations are implementing holistic healthcare approaches such as health promotion, while simultaneously increasing their outpatient services. These health promotion approaches, focused on empowering people to take control of their health, are expected to have implications for the outpatient healthcare building design. Yet there is limited knowledge what these may be. A review of the literature on the current state of the art is thus needed to enable and support dialog on future healthcare building design.

  METHOD: A scoping review of 4,506 papers, collected from four databases and three scientific journals in 2015, resulted in 14 papers relating health promotion to building design and outpatient healthcare. From the subsequent content analysis, multiple common themes and subthemes emerged.

  RESULTS: The review reveals diverse range of health promotion interpretations, three health promotion perspectives (health behavior, health equity, and sense of coherence), associated design approaches, design objectives, health-related outcomes, building features, and solutions.

  CONCLUSIONS: While diverse health promotion perspectives might merely represent variations in focus, these differences become problematic when relating to building design. To support further dialogs on development of health promotion in, and in relation to, the build environment, there is a need to strengthen the health promotion vocabulary. Further research is needed to compare different design approaches and how these can be combined to minimize contradicting implications for building design.

 • 274.
  Milve, Malin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Mother Knows Best: En studie om gestaltning av mammor i Disneys Tangled och Tarzan 2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen undersöker hur mammorna Kala och Gothel i Disneyfilmerna

  Tarzan och Tangled gestaltas. Mitt syfte med uppsatsen är att, genom att jämföra två till synes helt olika mammor, uppmärksamma hur Disney signalerar vilka mammor som är "bra" och vilka som är "dåliga" mammor. I analysen jämför jag, utifrån ett feministiskt perspektiv och med hjälp av teori från semiotiken, hur mammorna beter sig mot sina barn, huruvida deras egna behov framkommer och hur barnet och mamman interagerar mot slutet av varje film, när barnet gör valet att lämna modern. Jag skrev den här uppsatsen med förhoppningen att belysa hur presentationen av kvinnor, framförallt mammor, kan se ut i ett samhälle som sätter orimligt hårda krav i media på hur kvinnor bör bete sig. Eftersom det finns mycket tidigare forskning om kvinnlig representation hoppas jag att mitt arbete kommer kunna vara ett bidrag i forskningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 275.
  Mounzer, Nicolina Linnea
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Karaktärers fenomenologiska förhållningssätt: En uppsats om karaktärers inre och yttre samspel i omvärlden2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats beskriver hur karaktärers förhållningssätt kan se ut utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Med hjälp av Terrence Malicks främsta filmer

  The Thin Red Line, The Tree of Life och Knight of Cups kommer karaktärernas förhållningssätt till externa objekt och situationer att undersökas, detta genom det icke-kronologiska berättandet, karaktärers relation till objekt och karaktärers inre som speglas i det yttre. I centrala begrepp som känslor, tankar och inre subjektivitet samt objektivitet analyseras karaktärerna för att utifrån detta försöka att se ett sammanhang inom det fenomenologiska perspektivet. Som inledning introduceras det olika teorier som berör karaktärer i helhet och fenomenologi i allmänhet samt i filmiskt sammanhang. Utifrån centrala figurer inom fenomenologi redogör Maurice Merleau-Ponty och Gilles Deleuze samt Vivian Sobchack teorier om människans tänkande och varande i världen. Således belyser de hur människan kan agera och betraktas som objekt och subjekt. De påpekar även människans relation till objekt i omvärlden samt hur dessa kan komma att skapa en djupare mening. Fenomenologi introduceras som ett filosofiskt tankesätt men även en metod i filmiskt sammanhang, denna kunskap används därmed för att analysera Malicks filmer och undersöka karaktärers förhållningssätt.

  Sammanfattningsvis upptäckte jag i denna studie att fenomenologin följer en stark röd tråd, trots att det är tre olika filmer. De alla tre filmer innehöll därför ett spår av fenomenologin, oavsett om den var tydligare i en av de andra filmerna eller inte så fanns den tydligt där ändå. Vidare kom jag fram till att fenomenologin i alla tre filmer yttrar ett gemensamt syfte genom undersökningsområdena i det icke-kronologiska, karaktärers relation till objekt och gestaltningsstrategier som används.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 276.
  Myrup, Emilia
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Hargell, Mikaela
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Genusanalysmetoder i film: En jämförelsestudie av Actor-Network Theory, Connotation Frames och Bechdeltestet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats undersöker och jämför tre olika metoder för analys av film med grund i ett genusperspektiv. De metoder som undersöks är Bechdeltestet, Connotation Frames och slutligen en analysmetod som vi valt att referera till som Film Actor-Network Theory (FANT). Med FANT kan man analysera film genom att se till karaktärerna och deras fiktiva sociala nätverk. Filmerna som används för analys av metoderna är Juno (2007) och Fight Club (1999). Syftet med uppsatsen är att undersöka dessa analysmetoder och se hur effektivt de belyser jämställdhet i film. Resultatet är att dessa metoder belyser jämställdhet på olika sätt. Connotations Frames och FANT analyserar på en djupare och mer ingående nivå än Bechdeltestet. Connotation Frames ser till makt och agens i handling och dialog, och Bechdeltestet gör en snabb analys om två kvinnliga karaktärer pratar med varandra om något annat än män. Appliceras alla analysmetoder på en film kan det visa på ett resultat som är närmare en heltäckande genusanalys.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 277.
  Myrup, Nadja
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Skapandet av en grafiskprofil utifrån processen i ettvarumärkesbyggande2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport utfördes i samarbete med Josef Davidssons Eftr.

  Josef Davidssons säljer vedspisar och kaminer och stod vid tidpunk

  ten för

  arbetet inför en stor digital transformation.

  Syftet med föreliggande rapport var att skapa en ny visuell identitet och en

  grafisk manual genom en fallstudie över processen i ett varumärkesbyggande.

  Processen avsåg 6 möten med en projektgrupp från företaget och en

  handläggare på Almi.

  Utifrån informationen från mötena togs den nya visuella identiteten fram med

  hjälp av Sless sjustegsmodell. På mötena framkom det bland annat att

  kärnvärderna var

  Hög kompetens och trygghet, familjära och ärliga, innovativa

  och engagerade.

  Mötena gav bra underlag till framtagningen av den nya

  visuella identiteten och logotypen och de slutliga förslagen skapades.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 278.
  Månsson, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Expeditionen in i kommersialismen: En semiotisk analys av öråden i Expedition: Robinson och jämförelse mellan SVT, TV3 och TV4:s versioner2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Expedition: Robinson

  är ett reality-program som sänts i både public service och kommersiella kanaler. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Expedition: Robinson har utvecklats genom åren och ställa detta i relation till reality-genrens utveckling och de kanalbyten som programmet gjort. Uppsatsen inleds med en genomgång av Expedition: Robinsons och reality-genrens historia och hur det gick till när de kommersiella kanalerna blev en del av det svenska tv-landskapet. I teorin förklaras viktiga komponenter i tv-mediet samt en fördjupning i hur reality-genren har utvecklats. I en semiotisk analys granskas utvalda sekvenser ur sex avsnitt av Expedition: Robinson för att se hur programmet förändrats genom åren, i aspekterna dramaturgi och visuell utformning. I slutdiskussionen visas att det finns samband mellan de olika kanalernas syfte och hur programmet utformats. I de kommersiella kanalernas versioner finns en stor del reklam och sponsring, vilket blir en del av programmets uppbyggnad. Det visas också att reality-genrens utveckling har bidragit till förändringarna som programmet genomgått.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 279.
  Mårdh, Michelle
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Hur genererar ljus en drömlik uppfattning i film?: En semiotisk bildanalys av ljusets roll i utpräglade drömscener.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Drömmars likhet med film har fascinerat människor sedan mediets uppkomst. Med ljus som avgörande princip för bildens innehåll, i kombination med något så subjektivt som hur drömmar ser ut, är det av intresse att se hur ljuset gestaltas när filmkaraktärers egna drömmar blir ett inslag i filmen.

  Uppsatsens syfte är att analysera huruvida ljus har betydelse för att generera en filmisk uppfattning av att det är en dröm. Ljuset undersöks i fyra filmer med utpräglade drömscener genom en kvalitativ jämförelsestudie. En semiotisk bildanalys har utförts av exempel från vaket tillstånd gentemot drömtillstånd i

  Spellbound (1945), Smultronstället (1957), Stalker (1979) och Scott Pilgrim vs The World (2010).

  Att utläsa av analysen uppvisas återkommande mönster i samtliga exempel av gestaltningen att förstärka intrycket av att det är en dröm. I jämförelse tenderar vaken verklighet att gestaltas med andra ljusestetiska principer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 280.
  Nasser, Mazen
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Kvinna eller man, gör det nån skillnad?: En analys av gender swap i Ocean’s Eleven och Ocean’s Eight2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur gender-swapping påverkar en films huvudkaraktärer och handling. Filmerna som analyseras är Ocean’s Eleven (2001) och Ocean’s Eight (2018) med hjälp av Jens Eders modell karaktärsklockan och Robert McKees teorier om protagonister. Uppsatsens resultat visar att filmerna är väldigt lika varandra men att huvudkaraktärerna, förutom det uppenbara bytet av kön, skiljer sig åt på sådant sätt att det påverkar filmernas handling på olika sätt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 281.
  Niklasson, Daniel
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Zizak, Filip
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Teknikens påverkan på filmfotografens yrkesroll: En kvalitativ intervjustudie om filmfotografens kreativa arbetsprocess2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen undersöker hur filmfotografens yrkesroll och kreativitet påverkas av valet

  av teknik. Trots att det snart gått 20 år sedan digitala kameror började användas i

  filmproduktioner används än idag analoga kameror i stor utsträckning. Kameran är

  fotografens viktigaste verktyg och den här uppsatsen belyser skillnader i arbetsprocessen med

  analog och digital film samt hur detta påverkar filmfotografens kreativa process. Vi har

  genomfört kvalitativa intervjuer med fyra filmfotografer som har arbetat med både analog och

  digital film och med hjälp av dessa genomfört en diskursanalys. Resultatet visar att det finns

  skillnader i arbetet med analog och digital teknik. Det finns dock lika mycket för- som

  nackdelar med de båda teknikerna och de lämpar sig bäst i olika typer av produktioner. Det

  går inte att säga att fotografen kan vara mer eller mindre kreativ beroende på vilken teknik

  som används. Teknikvalet påverkar fotografen främst i det tekniska arbetet men

  nödvändigtvis inte i den kreativa processen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 282.
  Nilsson, Beatrice
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  En typsnittsdesigners arbetsprocess2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker, med hjälp av mailintervjuer, hur professionella typsnittsdesigners arbetsprocess ser ut. Detta skedde genom att svaren från respondenterna granskades, baserat på detta kunde likheter och gemensamma teman sökas.

  I slutändan så framträder en grov modell över hur deras arbetsprocess ser ut. Den blev generell då typsnittsdesignerna arbetar på aningen olika sätt även om det går att hitta en del likheter.

  När de kommer till yrket i sig så ser deltagarna ljust på framtiden, både med den tekniska utvecklingen och att det inte ser något slut för att fler typsnitt kommer skapas, då som i alla andra yrken där skapande står i fokus så finns det behov för både kontemporära tolkningar men också uppdaterande av de gamla typsnitten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 283.
  Nilsson, Christoffer
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bild.
  Att skapa mening genom konst: En litteraturstudie om motivation i ett bilddidaktiskt sammanhang2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte var att öka kunskapen om hur bilddidaktisk forskning belyser motivation inom bildämnet. Metoden för denna undersökning var en litteraturstudie av kvalitativ form. Motivationsteorier och didaktikrelaterade KASAM-begrepp har använts som teoretisk utgångspunkt. Internationell forskning har granskats för att nå fram till det resultat som studien presenterar. Resultatet är uppdelat efter de frågeställningar studien ämnade att besvara. Utöver den bilddidaktiska forskningen som använts har även utvärderingar från Skolverket varit till hjälp. Resultatet visar att motivation är ett komplext begrepp som påverkar elever och lärare på flera olika sätt. Motivation kan med fördel delas upp i tre kategorier, inre motivation vilken kommer från en individs egna intressen. Yttre motivation som kommer utifrån, t.ex. betyg eller bestämda uppgifter, samt amotivation vilket är avsaknad av motivation. Forskningen visar att en alltför strikt och styrd undervisning kan skapa för mycket fokus på yttre motivationsfaktorer, vilket kan skapa en känsla av meningslöshet. Vidare om undervisningen blir för öppen kan det också skapa problem på grund av det känns ostrukturerat. Den studerade forskningen är överens om att en balans mellan inre och yttre motivationsfaktorer skapar det mest gynnsamma inlärningsklimatet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 284.
  Nilsson, Christoffer
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Bild, ett ämne för alla?: Bildämnet ur ett genusperspektiv med fokus på digitalt skapande2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få kunskap om hur elever beskriver bildämnet ur ett genusperspektiv men också vad dessa elever ser som motiverande inom bildämnet, främst med fokus på digitalt skapande. Det empiriska materialet samlades in med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer där sju elever från gymnasiet deltog. Den data som sedan analyserats har gjorts genom en genusvetenskaplig grund med en fenomenografisk ansats. Enligt Skolverket ska skolan motverka all form av diskriminering bland annat på grund av kön, samtidigt som andra skolverkstexter och utvärderingar redogör för en tydlig skillnad mellan tjejers och killars intresse för bildämnet samt att differensen där mellan tjejers och killars betyg är som störst. Studien visar att motivation inom bildämnet och digitalt skapande främst är knutet till egna intressen men är i hög grad beroende av lärarens kompetens inom området. Det framgår att elever efterfrågar mer digitalt arbete inom bildämnet, vilket talar emot det mer vanliga traditionella arbetet. Om bildämnet skulle vara ett ämne för tjejer, för killar eller ett ämne för alla beskrivs på tre sätt. 1) Ett ämne som är för alla som inte har med kön att göra, 2) ett ämne som inte borde ha med kön att göra men som är något mer för tjejer. 3) Att bildämnet är tjejigt, men att detta är något som måste motarbetas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 285.
  Nilsson, Josefina
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Retuschörens arbetsprocess: Djupintervjuer med professionella retuschörer2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har syftat till att, genom semistrukturerade djupintervjuer med professionella retuschörer aktiva i branschen, undersöka om gemensamma steg kunde urskiljas genom respondenternas beskrivningar av arbetsprocessen.Genom studien framkom det att respondenterna beskrev likartade processer samt att samarbete med medarbetare var en viktig faktor för ett utvecklande arbete. Beskrivningarna av arbetsprocessen tydde på att samtliga respondenter hade ett personligt intresse för arbetet och branschen.Respondenterna ansåg även att retuschörens tidigare erfarenhet var betydande och till stor del påverkar tidsåtgången för arbeten. De menade också att tidsåtgången även påverkas av hur utförlig arbetsordern är vid uppstart av projektet. Det framkom även att respondenterna själva inte genomför någon utförlig uppföljning och granskning av hur det slutliga materialet används.

 • 286.
  Nilsson, Linnea
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Varför ser vi på tv-serier?: En kvalitativ undersökning om publikens känslor, motiv och relationer som uppstår2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vad publiken känner när de ser på tv-serier och vad som motiverar publiken till att följa dem. Tillgången till tv-serier har ökat under de senaste åren på grund av internets utveckling och i takt med detta har också konsumtionen ökat. För att undersöka vad publiken har för känslor för de tv-serier de följer har kvalitativa intervjuer utförts med fem informanter som flitigt ser på tv-serier. Materialet har analyserats utifrån teorier om reception av film- och tv-tittande. Resultatet visade på att tv-serier får publiken att känna en samhörighet, eller en vänskap, till karaktärerna i sina tv-serier, det får dem att reflektera över sin tillvaro, fly verkligheten och samtidigt får tv-serier publiken att må bra. Dessa resultat kan vara motiv till varför publiken fortsätter att se på tv-serier, avsnitt efter avsnitt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 287.
  Nilsson, Michael
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Softproof och färghantering i designprocessen: Från skärm till tryck2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Målet med detta examensarbete har varit att ge en överblick över de parametrar som påverkar möjligheten att upprätta ett färghanterat arbetsflöde. Ett färghanterat arbetsflöde ger möjlighet att förutsäga färgåtergivningen i trycksaker via softproof – skärmkorrektur. Examensarbetet belyser de problem och fallgropar som finns i arbetsflödet och hur de kan påverka relevansen för en bedömning av tryckresultat via softproof. Examensarbetet behandlar hur färgåtergivningen påverkas av betraktningsljus och omgivningsljus samt vikten av att arbeta med en kalibrerad bildskärm – en förutsättning för att kunna utföra en färgriktig softproof. Som utgångspunkt för examensarbetet har arbetsflödet på fyra företag i branschen använts och hur väl de uppfyller gällande standarder, ISO 3664 och ISO 12646. Genom ett visuellt test som utarbetats inom examensarbetet har arbetsmiljöns påverkan på färgseendet kunnat påvisas. Testet kan ge en vägledning om hur avvikelser från ISO 3664 och ISO 12646 i arbetsmiljön påverkar bedömningen av färger vid softproof och provtryck.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 288.
  Nordahl, Lina
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Fotografers och föräldrars attityder kring skönhetsretuschering i skolfotografier: En semistrukturerad intervjustudie2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genom semistrukturerade intervjuer med 8 skolfotografer och 10 föräldrar hardenna studie försökt klarlägga vad fotografer och föräldrar till barn (1–5 år) påförskolan anser om att fotoföretag i dagsläget använder retuschering på barnensskolfotografier samt vad de anser vara acceptabelt. I resultatet framgår att fotoföretaginte erbjuder retuschering frekvent, utan utför denna tjänst på direktbegäran av kunden och att majoriteten av föräldrarna accepterade att smuts ochmat avlägsnades från fotografiet samt att detta inte påverkar barnets självbild.Fotograferna anser att man bör vara väldigt försiktig när det kommer till barnoch retuschering samt att debatten är viktig.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 289.
  Nordmark, Ellinor
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Meningsskapande i inledningsmontaget av Pixars Upp: En bildsemiotisk och multimodal analys2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats diskuterar genom en semiotisk och multimodal analys av intromontaget i filmen Upp hur semiotiska resurser samspelar i film och vad detta får för mening i filmen och hur detta kan appliceras på andra filmer. Uppsatsen går in på hur olika känslor såsom sorg, kärlek och uppfattningen av tid har gestaltats i denna scen och vad de olika semiotiska resurserna, färg, musik, objekt och klippning har för roll i att få fram dessa känslor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 290.
  Nordquist, Rosanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Artistmarknadsföring på Instagram: Fyra kvinnliga popartisters marknadsföring på Instagram2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Social media has changed the way media and advertising works. This essay explores how artists use Instagram to promote themselves and their music. Twenty posts from four artists were analyzed via content analysis. The purpose was to identify main aspects of their use of the platform and what the response they got was. The result showed that the artists seemed to have a close relationship with their fans, being personal but not private. Posts included obvious advertising, pictures and videos of the artists and interactivity with fans. The response was mainly positive. In conclusion this study shows that artists, and brands in general, will have better success from a marketing standpoint if they continuously post content on Instagram that is interesting, interactive and relatable for their target audience.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 291.
  Norrbom, Julius
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Binauralt ljud för elektroakustisk musik: En immersiv designstudie2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har haft för avsikt att ge djupare förståelse kring hur elektroakustisk musik kan komponeras och mixas för att upplevas tredimensionell över hörlurar med hjälp av binaural teknik. Syftet konkretiserades till forskningsfrågan: Hur kan ett elektroakustiskt verk designas för att uppnå omslutande spatiala egenskaper vid binaural uppspelning i hörlurar? För att svara på forskningsfrågan tillämpades metoden forskning genom design ihop med lyssningstest och kvalitativa intervjuer. Utifrån förstudier designades ett verk med hjälp diverse tekniker så som binaurala plugins och Ambisonic inuti Ableton Live. Resultaten indikerar att binauralt ljud överlag fungerar för att skapa en omslutande upplevelse av ett elektroakustiskt verk för hörlurar. Respondenterna har pekat på partier där flera ljudkällor används samtidigt och där de haft mycket tredimensionell rörelse, samt tagit upp stora delar av frekvensspektrumet som mest omslutande. Ensamma ljudkällor med symmetriska rörelsemönster har upplevts som mindre omslutande. Studien bidrar med djupare förståelse för hur kompositörer kan närma sig användning av binauralt ljud i skapandet av immersivt musikaliskt material.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 292.
  Nyström, Elin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Könsstereotyper i musikbranschen: En analys av skivomslag2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Könsstereotyper är något som finns i alla kulturer och påverkar både män och

  kvinnor redan från barnsben. Inte minst musikindustrin kantas av

  könsstereotyper som gör sig synliga i allt från låttexter till musikvideor. Men

  mycket lite tycks vara skrivet om hur artister framställs på sina skivomslag med

  könsstereotyper som utgångspunkt.

  Syftet med föreliggande studie var därför att analysera och jämföra skivomslag

  för kvinnliga och manliga artister för att identifiera vad som skiljer dem åt, med

  vikt på vilka könsstereotyper som förekommer. Syftet var även att se om någon

  förändring har skett med tiden vad gäller utformningen av skivomslag samt

  undersöka hur eventuella könsstereotyper tar sig uttryck i olika kulturer och

  genrer.

  En visuell innehållsanalys gjordes på 100 skivomslag, hälften utgivna

  2006/2007 och andra hälften utgivna 2016/2017. Hälften av omslagen från varje

  år var för kvinnliga respektive manliga artister.

  Resultatet visade att en del av de könsstereotyper som är vanliga vid

  fotograferandet av män och kvinnor även förekom på skivomslag. Men på en

  del punkter frångick omslagen traditionella könsstereotyper. Resultatet visade

  även att förekomsten av stereotyper har förändrats en del under tioårsperioden.

  En del skillnader kunde också identifieras vid en jämförelse av amerikanska och

  svenska artister, samt vid en jämförelse av olika genrer.

  Slutsatserna som kunde dras utifrån studiens resultat var att det finns skillnader

  i hur manliga och kvinnliga artister porträtteras på sina skivomslag. Men

  skivomslagsbilder avviker en del från de stereotyper som gör sig synliga i andra

  sammanhang när män och kvinnor fotograferas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 293.
  Nyström, Elin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Könsstereotyper imusikbranschen: En analys av skivomslag2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Könsstereotyper är något som finns i alla kulturer och påverkar både män ochkvinnor redan från barnsben. Inte minst musikindustrin kantas avkönsstereotyper som gör sig synliga i allt från låttexter till musikvideor. Menmycket lite tycks vara skrivet om hur artister framställs på sina skivomslag medkönsstereotyper som utgångspunkt.Syftet med föreliggande studie var därför att analysera och jämföra skivomslagför kvinnliga och manliga artister för att identifiera vad som skiljer dem åt, medvikt på vilka könsstereotyper som förekommer. Syftet var även att se om någonförändring har skett med tiden vad gäller utformningen av skivomslag samtundersöka hur eventuella könsstereotyper tar sig uttryck i olika kulturer ochgenrer.En visuell innehållsanalys gjordes på 100 skivomslag, hälften utgivna2006/2007 och andra hälften utgivna 2016/2017. Hälften av omslagen från varjeår var för kvinnliga respektive manliga artister.Resultatet visade att en del av de könsstereotyper som är vanliga vidfotograferandet av män och kvinnor även förekom på skivomslag. Men på endel punkter frångick omslagen traditionella könsstereotyper. Resultatet visadeäven att förekomsten av stereotyper har förändrats en del under tioårsperioden.En del skillnader kunde också identifieras vid en jämförelse av amerikanska ochsvenska artister, samt vid en jämförelse av olika genrer.Slutsatserna som kunde dras utifrån studiens resultat var att det finns skillnaderi hur manliga och kvinnliga artister porträtteras på sina skivomslag. Menskivomslagsbilder avviker en del från de stereotyper som gör sig synliga i andrasammanhang när män och kvinnor fotograferas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 294.
  Nyström, Emelie
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Det svenska musikundret: Lilla landet lagom – ett ledande land inom musikindustrin?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är en vanligt förekommande uppfattning att Sverige anses vara framgångsrikt inom

  den globala musikindustrin, utan att dylika påståenden hänvisar till fakta. Denna

  litteraturstudie syftar till att undersöka just det fenomenet – varför Sverige anses vara en

  framgångsrik musiknation och vad som ligger till grund för denna föreställning. Studien

  visar att kunskapsläget om den svenska musikindustrin är brokigt men att det ändå går

  att urskilja några tydliga huvudspår i forskningen som ger näring åt bilden av en

  bransch i framgång. Dessa spår handlar bland annat om den svenska

  musikutbildningens betydelse, den svenska musikindustrins struktur, nätverket inom

  industrin, den svenska hemmamarknaden och om användningen av musik som

  marknadsföringsstrategi för nationen Sverige. En slutsats i studien är att dessa faktorer

  tillsammans kan förklara varför det finns en föreställning om ett ”svenskt musikunder”.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 295.
  Nyström, Sandra
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Lärplattor, applikationer och pedagogiskdokumentation i förskolan: En studie av en förskolas användning av en pedagogiskapplikation2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien handlar om pedagogisk dokumentation i förskolan med hjälp av lärplattan, samt om att få barnen mer delaktiga i den pedagogiska dokumentationen. Läroplanen för förskolan (s. 14) lyfter fram att förskolans kvalitet regelbundet ska följas upp, utvärderas och utvecklas, och då även systematiskt dokumenteras. För att kunna stödja och utmana barn i deras lärande måste det finnas kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet. Det är viktigt att kunna dokumentera på ett enkelt sätt och även få barnen delaktiga i det som görs på förskolan.Syftet med den här studien är därför att undersöka den digitala pedagogiska dokumentationen på en förskola i samt att belysa läroplanens krav på barns delaktighet i processen. Metoden har inspirerats av aktionsforskning, där personalen på förskolan och jag som forskare har samarbetat. Studien fokuserar hur ett digitalt pedagogiskt verktyg kan medverka till barns delaktighet i verksamheten.Resultatet visar att via en applikation som inriktar sig mot pedagogisk dokumentation, kan både den pedagogiska dokumentationen förenklas och barnens delaktighet öka. Det sker då förskollärarna kan använda sig av bilder och ljudfiler via den anpassade applikationen.

 • 296.
  Olars, Isak
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Filmmusikens uppmålning av Jack Sparrows personlighet: En analys av filmmusikens berättarfunktioner i filmerna Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl och Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna undersökning utfördes med avsikten att ta reda på hur filmmusiken målar upp

  karaktären Jack Sparrows personlighet och dolda avsikter, i filmerna Pirates of the

  Caribbean: The Curse of the Black Pearl och Pirates of the Caribbean: Salazar’s

  Revenge. Undersökningen utgår från Wingstedts analysmodell som använder den

  multimodalt berättande kontexten som teoretisk ram, för att minska subjektiviteten i

  analysen. Musikens berättarfunktioner är kategoriserade och framställd av Wingstedt.

  Filmerna representeras av en scen ur båda filmerna, som väljs ut där karaktären Jack, på

  något sätt, tar sig ur en knipa. När scenerna har analyserats jämförs likheter och

  skillnader både för att besvara frågeställningen men också för att ta reda på huruvida

  den negativa kritiken som skrivs i recensioner om den senare filmen, har någon grund

  även i den välkända filmmusiken som används i filmerna.

  Utifrån analyserna så är musiken i den första filmen mer riktad mot Jack Sparrows

  personlighet, från publikens perspektiv, då den tydligt markerar det som visas på bilden

  då Jack tar drastiska vändningar i handlingarna. Samt mot slutet av scenen så följer

  musiken Jacks fysiska karaktär i form av då karaktären har gjort en linbana åt sig själv.

  I den sista filmen följer musiken tydligare den visuella gestaltningsformen som visas i

  händelserna snarare än karaktären Jacks personlighet. Vilket gjorde det svårt att avgöra

  huruvida musiken används för att måla upp karaktären. Det fanns dock möjliga

  tolkningar av huruvida Jack enkelt lyckats göra det som innan sagts ska vara omöjligt,

  nämligen att bryta sig in i bankvalvet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 297.
  Olby, Mikaela
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  På liv och död: En undersökning av hur självmordsproblematik gestaltas i serierna13 Reasons Why och My Mad Fat Diary2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Avsikten med denna studie har varit att undersöka hur självmordsproblematik skildras iungdomsserierna 13 Reasons Why (2017) och My Mad Fat Diary (2013). Det har gjortseftersom 13 Reasons Why har blivit starkt kritiserad av både publik och specialister inommental hälsa för dess skildring av självmordsproblematik. Samtidigt har My Mad Fat Diaryfått beröm av både kritiker och publik för dess hantering av samma tema. För att kunna svarapå frågan om hur serierna representerar självmordsproblematik har fokus i undersökningendärför legat på vad som skiljer deras gestaltning åt, men även på vad deras gestaltning har förlikheter. Serierna har undersökts med hjälp av en berättelseanalys och en bildsemiotiskanalys, och detta med utgångspunkt i riktlinjer som finns för ansvarsfull mediehantering avsjälvmordsproblematik. De två teorier som suicidforskningen tar upp är Werthereffekten ochPapagenoeffekten, och det är utifrån dessa som riktlinjerna är utformade. Werthereffektenkallas det när skildring av självmord i medier bidrar till självmordsimitation hos publiken.Papagenoeffekten innebär istället att en porträttering av självmordsproblematik i medierbidrar till att förhindra självmord i verkliga livet. Resultatet av studien blev att 13 ReasonsWhy tar upp bakomliggande traumatiska upplevelser, och psykisk ohälsa, som en anledningtill att dess huvudkaraktär begår självmord. My Mad Fat Diary vidrör i sin tur också att desshuvudkaraktär lider av psykisk ohälsa som lett fram till ett självmordsförsök. Däremot visarinte 13 Reasons Why på att huvudkaraktärens problematik är behandlingsbar. My Mad FatDiary visar däremot på att huvudkaraktärens problematik kan övervinnas genom att bryta enisolering, öppna upp sig och ta hjälp av andra människor. Det här gör att My Mad Fat Diaryförhåller sig väl till de riktlinjer som finns för medier att förhålla sig till, till skillnad från 13Reasons Why som till största del inte uppfyller riktlinjerna.

 • 298.
  Olsen, Gisela
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Hur grafiska formgivare runt om i världen uppfattar skandinavisk grafisk design2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie har varit att kartlägga hur grafiska formgivare runt om i världen uppfattar skandinavisk grafisk design. 53 deltagare från industriländer deltog i studien som använde en kombination av mail-intervjuer och enkäter. Resultaten från denna studie indikerar att, oavsett kontinent, upplevs skandinavisk grafisk design som enkel och funktionell. Layouten uppfattades som rutnätsbaserad med mycket ljusrum och få grafiska element. Monokroma färger som svart, vit och grå utan gradienter och skuggor uppfattades som typiska för skandinavisk grafisk design; följt av jord- och pastellfärger. Sanserifer var mest förknippade med skandinavisk grafisk design. Motiv ansågs i denna studie att användas sparsamt, men när de används avbildar de naturen eller geometriska former. Foton och illustrationer ansågs användas ungefär lika mycket, illustrationer hade en smärre större preferens. Den upplevda påverkan av skandinavisk grafisk design varierade mellan deltagarna. Deltagarna som tyckte att påverkan var stor, ansåg att detta berodde på förespråkandet av enkelhet och funktion, sammanflätning av designområden och/eller frammaning av hållbar grafisk design. Deltagarna som ansåg att påverkan var låg, tyckte att för lite publicitet var en bidragande faktor.De flesta deltagarna i denna undersökning ansåg att skandinavisk grafisk design var enklare i jämförelse med vad de kunde se i sina hemländer. Vidare tyckte afrikanska, asiatiska och sydamerikanska deltagare  att färgerna hade lägre kroma.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 299.
  Olsson, Evelina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Stjerna, Ida
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  “They’re not that different from us, really”: En analys om hur kejsarpingviner representeras i två naturfilmer.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur kejsarpingviner representeras i naturfilmerna March of the Penguins (2005) och Snow Chick: A Penguin's Tale (2015). Uppsatsen fokuserar främst på hur föreställningar om genus och mänskliga normer om familjestrukturer syns i filmerna samt hur kejsarpingvinernas relation och beteenden till varandra representeras. Vi använder genus som den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen. De filmer som analyseras är March of the Penguins och Snow Chick: A Penguin’s Tale. Vi analyserar filmerna utifrån Roland Barthes semiotiska teori genom begreppen denotation och konnotation. Resultatet av analysen visar att de två filmerna representerar pingvinerna på liknande sätt, genom att tillskriva förmänskligande egenskaper och beteenden på djuren utifrån föreställningar om genus och mänskliga normer om familjestrukturer. Resultat av analysen visar främst att filmerna endast skildrar det heterosexuella förhållandet och den traditionella kärnfamiljen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 300.
  Ortega Schelin, Sean Harry
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Electric Guitarists and the Digital Age: A study on guitar player’s thoughts and attitudes towards tube amplifiers and high tech amp simulators2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Tube amplifiers were used extensively in rock music since the 1960’s and through those years, digital alternatives to the tube amplifier were also being developed. Today, a plethora of high quality digital amplifiers that are smaller and lighter than tube amps exist in the market and this has led to a debate often seen on the internet between tube amplifier users and digital amplifier users. Five guitar players are interviewed in order to obtain a modern perspective guitar players have regarding the debate and what they think the future of tube and digital amplifiers will be. The interviews were recorded and transcribed. The data shows that the sounds of tube amplifiers are unanimously praised, but the size and weight were also unanimously criticized. Digital amplifiers’ convenience, small size and weight were praised while their sounds were also regarded as good although not to the same level of unanimous praise as tube amplifiers. All respondents believe that digital amplifiers will be much more widespread in the future.

3456789 251 - 300 av 413
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf