du.sePublications
Change search
Refine search result
49505152535455 2551 - 2600 of 18080
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2551.
  Bäckman, Lina
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies.
  Inköpsstrategi för den lilla avdelningen i det stora företaget: En studie på ÅF Test Center i Borlänge2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Många företag idag betraktar inköp som en konkurrensfaktor som har stor

  strategisk betydelse. ÅF Test Center är en liten avdelning med åtta anställda inom koncernen

  ÅF AB. Hur ska då ÅF Test Center hantera sina inköp som ofta sker sporadiskt och utan

  kontroll? Hur borde ett litet tjänsteföretag hantera och utföra sina inköp?

  Syfte:

  Att ge förslag på hur ett litet tjänsteföretag kan hantera sina inköp och utgå från ÅF

  Test Center som exempel. En kartläggning ska göras över hur ÅF Test Center gör och

  hanterar sina inköp idag samt ge förbättringsförslag.

  Genomförande:

  Med hjälp av litteraturstudier som pågått under hela studiens genomförande

  har en modell tagits fram för att ta reda på hur inköpet borde gå till på ÅF Test Center. Samtal

  med de anställda har under hela studiens gång förts och en kartläggning på hur inköpet hittills

  har gått tillväga har gjorts. Modellen bestod i att göra en ABC-analys för att se vilka

  produkter och leverantörer som klassas som viktigast. Utefter den användes Kraljics matris

  för att ta fram en lämplig inköpsstrategi åt företaget, som även kan användas av andra företag.

  Med hjälp av handlingsgrafer har dessa strategier presenterats.

  Resultat:

  Inköpsstrategier har presenterats med hjälp av handlingsgrafer som

  förbättringsförslag. Några punkter som även kommit upp är:

  Kontroll och noggrannhet bör genomsyra hela inköpsprocessen.

  Kontroll av faktura bör ske av den som gjort beställningen och kontrollerat leveransen.

  Några frågor bör ställas vid funderingar kring om vissa produkter ska tillverkas av ÅF

  Test Center själv eller om de ska skicka iväg det för tillverkning hos en leverantör.

  Order bör samlas ihop för att försöka utnyttja mängdrabatter.

  De anställda bör ansvara över olika inköpsområden för bättre specialisering.

 • 2552. Bäckman, Sofie
  Svenska som andraspråkslärares attityder till användning av skönlitteratur i undervisningen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här undersökningen är att visa hur lärare i svenska som andraspråk, på gymnasial

  nivå, resonerar kring möjligheterna att använda skönlitteratur i undervisningen samt på vilka

  grunder de väljer skönlitterära texter för undervisningen. De frågeställningar som undersökningen

  grundar sig på är, bland annat, hur de ser på möjligheterna att använda skönlitteratur i

  undervisningen, hur de arbetar med skönlitteratur samt vilka positiva respektive negativa aspekter

  de ser med att använda skönlitteratur i stället för anpassade läromedel i undervisningen.

  Undersökningens metod bygger på kvalitativa intervjuer med fyra gymnasielärare i svenska som

  andraspråk.

  Resultatet visar att lärarna, i undersökningen, både använder skönlitteratur i undervisningen i stor

  utsträckning och är positiva till det. De menar att skönlitteratur väcker engagemang och kan läsas

  för att vidga perspektivet och ge en större förståelse för andra människor och kulturer. Vidare

  visar resultatet att lärarna använder skönlitteratur som ett språkutvecklande arbetssätt, bland

  annat för att utveckla muntlig interaktion och för att vidga ordförrådet. Flera av informanterna

  arbetar tematiskt kring skönlitteratur eftersom de anser att de kan få med många, olika moment,

  från kursplanerna, vid ett sådant arbetssätt. Lärarna tycker att de kan använda skönlitteratur i

  undervisningen i stor utsträckning eftersom de kan koppla skönlitterära texter till stora delar av

  kursplanen i svenska som andraspråk och dess mål.

 • 2553.
  Bäckström, Jerker
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Söderlund, Daniel
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Kommunal marknadsföring- Competitive identity och institutionell problematik: En komparativ fallstudie om två svenska kommuner och deras marknadsföring2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In a historical point of view there are established norms in the society that declares a municipality to only secure the public welfare that includes health care, education and social care. However the globalization and urbanization has created a competition over inhabitants. This development has led municipalities to increasingly engage in marketing to attract more residents. The study is conducted in a multiple case study design with two cases (municipalities). We examined the chosen cases in there marketing behavior by focusing on two concepts, competitive identity (CI) and institutional complexity (IP). The concept of CI contains a theoretical review of components in municipal marketing and IP describe the municipalities’ complex situation with different institutional demands. By analyzing this concepts against practical cases we intend to contribute to a wider understanding of municipal marketing and its actions in Sweden. We also present our own model in connection with the concept of CI that´s gives the field a nuanced perspective.

  The study’s result identify that the cases has specific target groups much like regular companies. The target groups vary depending on the municipality’s position on the market. By creating a CI the municipalities declares a desired image, much phenomenon’s that considered not to contribute will be excluded in the municipalities marketing. This portrays in different ways which is analyzed thoroughly. At the same time the contradiction is illustrated when the respondents of the municipalities states that all inhabitants will provide to the image. The study shows that a unitary view in how the manage the institutional complexity do not exist. The cases present different methods that they find appropriate.

 • 2554.
  Bäckström, Jonna
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Industrial Engineering and Management.
  Lundberg, Fredrik
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Industrial Engineering and Management.
  Viktiga faktorer vid utveckling av affärsområdetservice: En kvalitativ fallstudie på ett svenskt tillverkande företag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  An increasing number of industrial manufacturing companies have made the transition to

  offer solutions, that include both its products and services for their customers rather than

  the products itself. Service is considered a lasting source of competitive advantage due to

  the difficulty to imitate by competitors. Today the field Service is a part of the

  aftermarket as companies traditionally offer them as a complement to their product. It is

  regarded to be difficult to manage, a necessary evil and despite investing a large amount

  of resources into it there are few that fully grasps its potential. Failing to manage the

  aftermarket and service is not only an economic risk, but it also risks worsening the

  relationship between the company and its customers. One reason the aftermarket is so

  difficult to manage is due to customers value services differently, thus complicate the

  definition of value. The different characteristics of products and services are contributing

  factors to why companies have difficulties to interpret and supply value to its customers.

  The concept of Servitization is the transformation that traditional manufacturing

  companies undergo to offer solutions of products and services. It is crucial that the

  companies understand the challenge they face. Moving away from the todays productoriented

  approach to instead take on a holistic perspective where service has an equal

  central role as the product is necessary, but often complicated. To begin this

  transformation, a first step is to develop a business plan for service alone, where the core

  is the company’s value offer. Previous research on what factors are crucial when

  developing a new business model within Servitization, as well what is valued by both

  companies and customers is lacking, therefore was this study conducted.

  The case study is conducted at a Swedish industrial manufacturing company, which

  manufactures complex products. The purpose is to examine what factors that are

  important, both internally and externally, when developing a business model for service.

  From this study three primary factors have been identified. The first is the necessity to

  separate services from other fields, to avoid the prejudice of a product-focused

  organization. Second, develop distinct packages of services to aid the company to

  demonstrate the value that services generate for its customers. The third is to regard the

  field of service as a part of its core market and not as an aftermarket.

 • 2555.
  Bäckström, Maria
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  DROGMISSBRUKAREN I VÅRDEN: -bemötande och omvårdnad2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteratur studie var att undersöka vetenskaplig litteratur om hur sjuksköterskan och övrig sjukvårdspersonal bemöter och vårdar patienter med missbruksproblem. Begreppet missbruk innefattar alla former av missbruk av både narkotika och alkohol. Artiklarna skulle handla om patienter med ett missbruk och deras möte med vården. Litteratursökningen har skett i följande databaser: Science Direct (Elsevier) PubMed , Blackwell Synergy. Urvalet skedde utifrån relevans till syfte och frågeställningar. Sammanlagt har 20 stycken artiklar mellan åren 2002-2007 har använts. Resultatet visade ett negativt fördomsfullt bemötande mot missbrukare och att dessa fick en sämre omvårdnad. Det fanns även en stor brist på kunskap om missbruksproblem inom sjukvården och att frågor om alkoholkonsumtion inte alltid ställs till patienter. Hur sjukvårdspersonalens bemötande är spelar en mycket stor roll för att få missbrukarens förtroende och ökar sannolikheten för att patienten tar emot råd och stöd . Enskilda samtal med patienten om missbruksproblemet är en åtgärd som främjar en livsstilförändring.

 • 2556.
  Bäckström Tegner, Anna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Den enfaldige demonen: En uppsats om demoniska antagonister i skräckfilmer2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här vetenskapliga uppsatsen vill försöka reda ut hur vi blir skrämda av skräckfilm där

  antagonisten kan kopplas till religionen. Övernaturliga inslag förekommer i många skräckfilmer

  men det är filmer med kristendomen som lösning som den här uppsatsen intresserar sig för.

  Syftet är att ta reda på vad det är som är skrämmande i skräckfilmer som riktar in sig på

  kristendomens antagonister d.v.s. demoner.

  Genomförandet av uppsatsen sker med hjälp av en semiotisk bildanalys, där man försöker

  reda ut och tolka vad man ser och vad det har för betydelse. I det här fallet vad det vi ser i filmen

  har för betydelse som skrämselfaktor. Jag har analyserat tre olika filmer i samma tema för att

  försöka komma underfund med vad de försöker säga, vad budskapet i dem är och vad det är i

  dem som gör att publiken blir skrämd. Drivpunkten i den här uppsatsen är att reda ut

  anledningen till varför vi konsumerar skräckfilm och hur vi egentligen blir skrämda. En generell

  slutsats jag gjort är att dessa typer av filmer måste ge oss någon form av tillfredställelse och vi

  måste ha en drift att söka den, annars skulle denna filmgenre och berättargrepp inte överleva

  och expandera.

 • 2557.
  Bäck-Wiklund, Margareta
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Bergsten, Birgitta
  Göteborgs universitet.
  Moderna fäder mellan tradition och relation1996In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 33, no 1, p. 48-70Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Modern fathers - between tradition and relation

  Research on families simultaneously shows change and instability and duration and stability. Research on men as fathers bears the same contradiction, showing a man, who has got both traditional and more family and relation oriented characteristics. By asking men and women to tell about their life plans, their experiences of family life, gender and equality, we have tried to get hold of changes between ideal and gender identity, within the family context. The results show that the family with the focus on the children dominates the life plan of men and of women. We also find great similarities between the sexes in what they tell as about their family project. Differences appear, however, in what men and women tell us about what they do in their everyday family praxis. In the conflict between traditional roles, equality and every day praxis, men and women create routines which are effective, but also producing ambivalence in the conception of one self as parent, sex partner and equal partner of a married couple.

 • 2558.
  Bälter, Helen
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Digitala verktyg och deras påverkan på elevers rättstavning och ordförståelse: Hur lärare och elever upplever att skriftspråket förändras vid användandet av digitala verktyg i ämnet svenska2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den systematiska litteraturstudien var att kartlägga tidigare forskning om svensklärares användning av digitala verktyg för att undervisa om stavning och ordförståelse i årskurs 7–9. Mot bakgrund av skriftspråkets snabba utveckling genom användning av digitala verktyg och elevernas användning av ordförståelse- och rättstavningsprogram analyserades och granskades litteratur som vilar på vetenskaplig grund. Resultatet visade att eleverna upplevde att det var lättare att skriva med digitala verktyg medan lärare upplevde det svårare att undervisa i både pedagogik och med digitala verktyg. Eleverna upplevde att det var lättare att skriva längre texter och att de inte behövde fokusera på sin stavning och ordförståelse medan de skrev eftersom skrivprogrammet i datorn hjälpte dem med stavning och ordförståelse. Lärarna upplevde att det blev svårare att undervisa eleverna när de utöver undervisning i pedagogik även behövde lägga fokus på digitala verktyg i undervisningen. Lärarna önskar en bredare kompetens när det gäller digitalisering och de eftersöker mer utbildning i digitala verktyg och hur digitala verktyg kan användas i undervisningen. I diskussionen lyftes fram att eleverna behöver mer motivation till sitt skrivande och det skapas genom variation mellan digitalt skrivande och att skriva för hand. Eleverna behöver kunna skriva både digitalt och för hand. Vid skrivande med digitala verktyg lägger eleverna fokuset mer på stavningen i stället för på textens innehåll eftersom de använder sig av rättstavningsprogram. Även dispositionen av texten glöms bort vid digitalt skrivande, eftersom eleven planerar sin text under tiden som de skriver och inte innan de börjar skriva. Att skriva texter med hjälp av digitala verktyg gör att eleverna upplever att de kan skriva snabbare och effektivare och att texten blir läsbar. Avslutningsvis diskuterades hur forskare är oeniga om digitalt skrivande förbättrar eller försämrar skolprestationerna hos eleverna. Det gäller att ha en bra balans mellan pedagogiskt arbete och användandet av digitala verktyg för att skapa bättre resultat och se positiva effekter på elevers lärande.

 • 2559.
  Bälter, Åsa
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Detlofsson, Titti
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Bröstcancer: kvinnors upplevelser av diagnos och förlust av bröst samt copingstrategier.: En litteraturstudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att beskriva bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelser av diagnos och förlust av bröst till följd av bröstcancerkirurgi. Vidare var syftet att beskriva vilka copingstrategier kvinnorna använde. Studien genomfördes som en litteraturstudie. Litteratur söktes i databasen Cinahl samt i informationstjänsten ELIN. Underlaget för denna studie är 19 artiklar av kvalitativ ansats. Resultatet visade att bröstcancerbeskedet var en chockerande upplevelse för kvinnor. Diagnosen framkallade ångest, rädsla och kom oftast som en överraskning. Bröstförlusten orsakade mycket lidande för kvinnorna i form av förlorad kvinnlighet, kroppsbild, förändrad sexualitet och förändrade relationer. Kvinnorna kände sig fula, vanställda och deformerade. Det framkom också att kvinnorna ville skyla sin bröstförlust för sig själv och andra. De isolerade sig från omgivningen. Kvinnor som genomgått rekonstruktion beskrev en känsla av att åter få känna sig normala. De copingstrategier som kvinnorna använde var att acceptera sin situation, viljan att leva, positivt tänkande, leva som vanligt, stöd av närstående, religion samt vara aktiva i sin behandling av sjukdomen. Genom att sjuksköterskan söker evidens och vetenskapligt beprövad information om sjukdom och hur den påverkar kvinnors liv så kan sjuksköterskan på ett bra sätt hjälpa kvinnor att förstå och acceptera det som sker, ge stöd och lindra lidande.

 • 2560.
  Bängs Eriksson, Linda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Bildsalens identitet: En studie av bildämnets organisation och rumsliga förhållandensamt bildlärares värderingar av dessa2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att utifrån ett lärarperspektiv få inblick i hur bildundervisningorganiseras utifrån rumsliga förutsättningar samt hur dessa värderas. Det empiriska materialet ärinsamlat med intervjuer och observationer. Bildlärare på mellanstadiet fokuseras. Studien anläggeren läroplans- ramfaktorteoretisk utgångspunkt.Resultatet visar på liknande värderingar av förutsättningar som de tre lärarna, subjektivt, upplevdesom begränsande eller möjliga för planeringsarbete, organisation och genomförande avbildundervisning. Lärarnas samstämmighet kring ämnet är stort även om deras fysiska möjligheteroch arbetssituationer skiljer sig åt. Resultater åskådliggör också att den fysiska miljön är en del avett ämnes identitet och att den inte går att särskilja från den helhet som lärare har att förhålla sigtill i organisering av bildundervisning.

 • 2561.
  Bängs Eriksson, Linda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Bildundervisningens förutsättningar En litteraturstudie om hur bildundervisning prioriteras avseende tid och rum inom skolämnet bild samt inom Waldorfskolans och Reggio Emilias pedagogiska inriktningar2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2562.
  Bådagård, Elsa
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, English.
  Dialectal Speech in Literature and Translation: Bachelor Degree Thesis in English Linguistics2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay studies how dialectal speech is reflected in written literature and how this phenomenon functions in translation. With this purpose in mind, Styron's Sophie's Choice and Twain's The Adventures of Huckleberry Finn are analysed using samples of non-standard orthography which have been applied in order to reflect the dialect, or accent, of certain characters. In the same way, Lundgren's Swedish translation of Sophie's Choice and Ferres and Rolfe's Spanish version of The Adventures of Huckleberry Finn are analysed. The method consists of linguistically analysing a few text samples from each novel, establishing how dialect is represented through non-standard orthography, and thereafter, comparing the same samples with their translation into another language in order to establish whether dialectal features are visible also in the translated novels.

  It is concluded that non-standard orthography is applied in the novels in order to represent each possible linguistic level, including pronunciation, morphosyntax, and vocabulary. Furthermore, it is concluded that while Lundgren's translation intends to orthographically represent dialectal speech on most occasions where the original does so, Ferres and Rolfe's translation pays no attention to dialectology. The discussion following the data analysis establishes some possible reasons for the exclusion of dialectal features in the Spanish translation considered here. Finally, the reason for which this study contributes to the study of dialectology is declared.

 • 2563.
  Båstedt, Klara
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  Anglicismos en el español en México: Un estudio sobre uso y actitudes2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates the use of and the attitudes towards anglicisms in Mexican

  Spanish. Our aim is to find out whether and if so in what way the use and attitudes

  change according to the age and gender of the speaker. The study was carried out

  among 24 Mexicans living in the centre of Mexico who were divided into the age groups

  18-29, 30-54, 55+ as well as gender.

  The informants answered a questionnaire of which the first part investigated their use

  of anglicisms, the second part investigated their attitudes towards the same. In the first

  part, the participants were asked to choose between a common anglicism or its also

  frequently used Spanish equivalent. In the second part, the informants were requested

  to indicate their level of agreement or disagreement towards three negative and three

  positive affirmations about anglicisms.

  Our results show that the use of anglicisms is bigger in the youngest group of

  informants and decreases with the age of the participants. Also concerning the attitudes,

  we found a correlation with age where the two younger groups of informants express

  neutral attitudes towards anglicisms while the attitudes of the oldest group of

  participants are negative. Our results don’t show any differences between the genders

  neither in use nor in attitudes.

 • 2564.
  Båtefalk, Lars
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Borlänge som handelscentrum. Från Sveatorget till Kupolen2003Book (Other academic)
 • 2565.
  Båtefalk, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  "...en icke ovigtig handel på Norge...": Landshövdingarna i Värmland, Dalarna och Jämtland om gränshandeln under 1800-talet2013In: Nationen så in i Norden: Festskrift till Torkel Jansson / [ed] Henrik Edgren, Lars M Andersson, Urban Claesson, Bo G Hall, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2013, 1, p. 169-182Chapter in book (Other academic)
 • 2566.
  Båtefalk, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  En ny människa för en bättre värld: Frågor om samhälle och fostran vid Siljanskolan under mellankrigstiden2017In: Fostran och bildning för en annan modernitet: Siljanskolan som reformpedagogiskt alternativ / [ed] Urban Claesson, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria , 2017, Vol. 222, p. 67-99Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln analyserar hur Siljanskolans reformpedagogiska projekt relaterar till erfarenheterna från Första världskriget och mellankrigstidens samhällsutveckling och upplevda samhällsutmaningar, med en strävan att skapa en bättre värld och en ny, bättre, människa.

 • 2567.
  Båtefalk, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  "... ett naturens majestät, som väl söker sin like": Bilder av Jämtland i folkskolans läsebok och geografiböcker ca 1870-19602016In: Kulturell reproduktion i skola och nation: En vänbok till Lars Petterson / [ed] Urban Claesson & Dick Åhman, Möklinta: Gidlunds förlag, 2016, 1, p. 57-76Chapter in book (Other academic)
 • 2568.
  Båtefalk, Lars
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Nedslag i den svenska reformpedagogiska rörelsen: Fredsfostran och pedagogisk förnyelse2012In: Människor, miljöer och läromedier: Femte nordiska utbildningshistoriska konferensen Umeå den 26-28 september 2012, 2012Conference paper (Other academic)
 • 2569.
  Båtefalk, Lars
  Uppsala universitet, Historiska institutionen.
  Staten, samhället och superiet: Samhällsorganisatoriska principer och organisatorisk praktik kring dryckenskapsproblemet och nykterhetssträvandena i stat, borgerlig offentlighet och associationsväsende ca 1770-19002000Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this study is, in a narrow sense, to analyze organizational principles and practices concerning the breakthrough and institutionalazation of a State alcohol policy, connected with the introduction of temperance interests and organizational ideals in Sweden during the 1800s. But it is not these issues in themselves that are at stake, but rather different models and modes for organizing the whole of society.

  The analysis centers on the organizing of the alcohol trade from the late 1700s and up to 1900, the growing fears and insights in an alcohol and drinking problem during roughly the same period, what organizational choices that were made and the introduction of voluntary associations as a mode of solving it. Finally a discussion takes place concerning the rapid decline of voluntary associations during the second half of the Century, in the light of the growing mass organizing of temperance in Sweden.

 • 2570.
  Båtefalk, Lars
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Vanartiga barns fostran i och utanför skolan: En fråga för diskussion bland folkskollärarna i Stora Tuna i Dalarna ca 1890-19202010In: Årsböcker i svensk undervisningshistoria, ISSN 1650-0113, Vol. 213Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Vid förra sekelskiftet och något decennium framåt kom frågor om sedligheten bland barn och ungdom samt fostran av dessa i såväl skolan som utanför denna att diskuteras bland folkskollärarna i Sverige. I denna uppsats behandlas denna diskussion inom ramen för Stora Tuna skolförening mellan ca 1890 - 1920.

 • 2571. Båve, Eric
  Miljö och energi i Östeuropa med exempel från Jugoslavien och Polen1990Report (Other academic)
 • 2572. Båve, Eric
  et al.
  Broman, Lars
  Service needs and operation experience of solar collectors in small houses: A preliminary study1987Report (Other academic)
 • 2573.
  Bååth, Andreas
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Environmental Engineering.
  Investigation of Högskolans 1.44/1.8 kW PV system2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  In this work an investigation of a low performing grid-connected PV system was conducted. The system totally consists of 72 PV modules of 45Wp each and two inverters. The investigation showed that the inverters were the main cause of the bad performance. One of the inverters performs more than 10% below the manufacturer’s specifications while the other one has completely stopped working. The PV modules in the system perform well and all installations have been properly conducted. To improve the system the best solution would be to buy a new inverter and connect all the modules to that one. Today the array is oriented to 30? south-east and the tilt is set to 60?. The output from the system could be increased with approxemately3.3% by changing the orientation of the modules directly to south and the tilt to 42?.

 • 2574.
  Bååth, Carina
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Fränkel, Ewa-Lena
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Waldorfpedagogik på ett HVB-hem: Exemplet Dormsjöskolan2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
 • 2575.
  Bååth, Johan
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur tolkar fritidspedagogen sitt uppdrag?: En intervjustudie2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Min studie handlar om hur fritidspedagoger ser på sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter i skolan och på fritidshemmet. Hur tolkar fritidspedagogerna sitt uppdrag och stämmer uppdraget överens med fritidspedagogernas arbetsuppgifter? Sju fritidspedagoger ifrån fem olika skolor har intervjuats. Intervjuerna har sedan legat till grund för studien.

  Resultatet visar att det finns en samstämmig syn kring uppdraget på fritidshemmet. Uppgifterna på fritidshemmet handlar mest om att stötta och träna eleverna att fungera i sociala sammanhang samt att bedriva olika typer av aktiviteter. Under skoltid arbetar majoriteten av fritidspedagogerna som lärare ochuppgifternabeståri första hand av undervisning inom praktisk-estetiska ämnen samt att bedriva rastaktiviteter. Samtliga av respondenterna anser att derasarbetsuppgifter stämmer överens med den tolkning som de gjort av uppdraget. Det finns dock yttre faktorer som gör det svårt att arbeta i enlighet med uppdraget.

 • 2576.
  Böe, Hampus
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Materials Technology.
  Härdprocessens inverkan på sprickuppkomst och spricktillväxt vid induktionshärdning av Ovako 495B: Seghärdning i induktionsline2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract Induction hardening is a rapid thermal hardening process with high demands on the equipment. Ovako Sweden AB in Hällefors performs induction hardening on steel grade 495B and has major problems with crack initiation and propagation. The purpose of this work is to investigate how induction hardening affects the crack initiation and crack growth in the material and find the factors with major influences. It is very important to meet the customer's demands on hardness profile through the whole cross section. Two different tests have been performed where the goal has been to find an operational process that minimizes crack initiation and crack growth. The results of test one showing that the hardening temperature can be reduced from 915 ˚C down to 870 ˚C. Test two shows that cracks can be minimized if the cooling is done with a polymeric coolant instead of pure water and also achieve a more equal hardness profile. Based on the presented results more tests can be carried out to verify a new way of operational process that leads to a heavily reduced risk for cracks in the material. The two most critical bar diameters have been examined with focus upon the hardening temperature and cooling rate.

 • 2577.
  Böe, Markus
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Material Science.
  Processens inverkan på den dragna stångens rakhet samt dragskivans slitage2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetets syfte var att undersöka vilka parametrar som har störst inverkan på rakheten i processen dragen stång, med avseende på kortvågighet samt vilka faktorer som har störst inverkan på dragskivans slitage. Materialet som undersöktes var OVAKO 803 D som är en storvolymsprodukt, 6 stycken trådringar testades varav 3st var valsad tråd och resterande 3 st skalsvarvade. Parametrar som undersöktes var dragkonans vinkel, bärningens längd och övergångsradien mellan dessa. Statistisk försöksplanering med fullständigt faktorförsök har använts.

 • 2578. Böger, Carsten A
  et al.
  Chen, Ming-Huei
  Tin, Adrienne
  Olden, Matthias
  Köttgen, Anna
  de Boer, Ian H
  Fuchsberger, Christian
  O'Seaghdha, Conall M
  Ärnlöv, Johan
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Medical Science. Uppsala universitet.
  Kao, W. H. L
  CUBN is a gene locus for albuminuria2011In: Journal of the American Society of Nephrology, ISSN 1046-6673, E-ISSN 1533-3450, Vol. 22, no 3, p. 555-70Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Identification of genetic risk factors for albuminuria may alter strategies for early prevention of CKD progression, particularly among patients with diabetes. Little is known about the influence of common genetic variants on albuminuria in both general and diabetic populations. We performed a meta-analysis of data from 63,153 individuals of European ancestry with genotype information from genome-wide association studies (CKDGen Consortium) and from a large candidate gene study (CARe Consortium) to identify susceptibility loci for the quantitative trait urinary albumin-to-creatinine ratio (UACR) and the clinical diagnosis microalbuminuria. We identified an association between a missense variant (I2984V) in the CUBN gene, which encodes cubilin, and both UACR (P = 1.1 × 10−11) and microalbuminuria (P = 0.001). We observed similar associations among 6981 African Americans in the CARe Consortium. The associations between this variant and both UACR and microalbuminuria were significant in individuals of European ancestry regardless of diabetes status. Finally, this variant associated with a 41% increased risk for the development of persistent microalbuminuria during 20 years of follow-up among 1304 participants with type 1 diabetes in the prospective DCCT/EDIC Study. In summary, we identified a missense CUBN variant that associates with levels of albuminuria in both the general population and in individuals with diabetes

 • 2579. Böhlin, R
  et al.
  Wigblad, Rune
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Industrial Engineering and Management.
  Prestationsförändringar vid utlokalisering av Contact Centres från Stockholm till norra Sverige2003Report (Other academic)
 • 2580. Böhlin, R
  et al.
  Wigblad, Rune
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Industrial Engineering and Management.
  McCluskey, D
  The Relocation-Effect: A Productivity Increase when Relocating Service Activities from City to Rural Areas2003In: The ECIS 2003 conference, Naples, Italy, 2003Conference paper (Refereed)
 • 2581.
  Böhlmark, Maria
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Herde, Karolina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Kvinnors erfarenheter av sjukvårdens bemötande vid endometrios: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background

  Endometriosis is a common disease which affects every tenth woman in childbearing age. The disease has probably always existed, but is still unknown for people overall and the healthcare. Endometriosis gives symptoms of severe pain in the pelvic area, which occurs cyclically during menstruation or can also be constant.

  Aim

  To describe the experiences of health care encounter in women with endometriosis.

  Method

  A literature review based on eleven collected articles from the PubMed and Cinahl databases.

  Result

  The result was divided into five categories; to be mistaken, to be confirmed and seen, knowledge and information, delayed diagnosis and physical and mental exposure. The results showed that women's experiences of health care encounter were both positive and negative. Women's experiences were lashed by mistrust, neglect and not taken seriously. They experienced a vulnerable situation when they had to talk about private symptoms of menstruation and undergoing gynecological surveys. It was found that the women experienced a high level of knowledge from the healthcare sector and that it was a contributing factor to why they did not receive the help and support they needed. The women also felt that the lack of knowledge of the healthcare staff and the neglect of their symptoms contributed to delayed diagnosis. Positive response from healthcare professionals was characterized by being listened to, taken seriously and shown respect, these experiences of the encounter increased women's self-esteem.

  Conclusion

  A lack of knowledge from the healthcare sector is closely linked with experiences of poor encounter for women with endometriosis. It was also found that the causes of delayed diagnosis had different causes, such as ignorance and normalization of disease symptoms. The nurse has an important role in identifying women with endometriosis and giving them support so they feel seen and confirmed.

 • 2582.
  Böhme, Steffi
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Tourism Studies.
  Factors influencing tourism sustainability: The case of the World Heritage Falun Great Copper Mountain2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis focuses on identifying hindrances of achieving a sustainable tourism development on a base of a World Heritage Site. Using a case study of the World Heritage Site Falun Great Copper Mountain, the thesis assesses the situational context by using qualitative methods. Five semi- structured interviews with influential stakeholders were conducted to get an inside view of the current situation and to identify site-specific issues. The thesis identifies a number of factors that determine the successful implementation of measures leading towards sustainable tourism in the long-run; the most important being the lack of clear guidelines for the whole destination and no holistic planning approach within the municipality. The thesis concludes that despite the increased pressures towards establishment of sustainable tourism, the concept remains challenging to operationalize for the World Heritage Site without frameworks and tools from UNESCO.

 • 2583.
  Böhn, Solveig
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Geography.
  Destination Development: The case of the Cross Border Area of Latvia, Estonia and Russia2004In: Atlas Annual Conference, Naples, 2004Conference paper (Other academic)
 • 2584.
  Böhn, Solveig
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Elbe, Jörgen
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  The Älvdalen Story: Marketing an inland destination in rural Sweden2001In: Tourism in Western Europe : a collection of case histories / [ed] Voase, Richard, Wallingford, UK: CABI Publishing, 2001, p. 149-165Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This chapter takes the form of a narrative, because its subject matter, the development of tourism in a rural area in central Sweden, is inseparable from the entrepreneurial activity of one individual. The story is about how one man, over a period of 25 years, worked to develop tourism in A ¨ lvdalen, a small and relatively unknown area of Sweden. It begins in the 1960s and finishes when the supply-side of A ¨ lvdalen’s tourism industry was restructured at the end of the 1980s. The research undertaken to produce the chapter includes the use of written records that the man left behind after his death in the early 1990s, articles in newspapers, and interviews with people who worked closely with him, and also with other associates, one of whom is the author of this chapter.

 • 2585.
  Börestam, Ulla
  et al.
  Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk.
  Gröndahl, SatuUppsala universitet, Centrum för multietnisk forskning.Straszer, Boglárka
  Revitalisera mera!: En artikelsamling om den språkliga mångfalden i Norden tillägnad Leena Huss2008Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Boken innehåller artiklar med anknytning till flerspråkighet och språkmöten på nordiskt område, företrädesvis i samband med stärkandet av minoritetsspråkens ställning vid revitalisering och språklig emancipation. Flertalet av bokens författare tillhör de främsta forskarna i Norden på sina områden med lång och gedigen erfarenhet av språk och minoritetsfrågor, språkkontakt, flerspråkighet, migration och angränsande ämnen. Artiklarna speglar därmed den språkliga mångfalden i Norden ur skilda perspektiv och med största möjliga spännvidd. Samtliga författare är kolleger och vänner till Leena Huss, som har verkat som få andra på minoritetsspråkens och flerspråkighetens område under många år. Boken framställdes som en hyllning till henne på bemärkelsedagen i september 2008.

 • 2586.
  Börjel, Jennifer
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares uppfattningar av bilders påverkan på elevers läsförståelse: En intervjustudie med lärare i årskurs 1-32018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Elever möter idag sällan en text som inte på något sätt samspelar med bilder eller illustrationer. Detta kan förklaras med att de böcker som riktas till yngre elever ofta innehåller rikligt med illustrationer. Syftet med studien är att undersöka hur lärare uppfattar användandet av bilder i samspel med text med målet att stödja elevers läsförståelse.

  Denna studie genomfördes genom intervjuer med klasslärare i årskurs 1–3. Studiens resultat visar att lärare använder bilder från olika källor i sin undervisning, men oftast kommer de från läromedel eller internet. Lärarna beskriver att de använder bilder för att förtydliga texters innehåll för att på så sätt stödja elevers läsförståelse. Samtliga deltagande lärare anser att de medvetet använder bilder i undervisningen för att stödja elevernas läsutveckling. Dock använder inte alla deltagande lärare bilder för att förstärka elevers läsförståelse i just ämnet svenska. Även aktuell forskning visar att bilder stödjer elever i deras läsförståelse. Denna undersökning använder sig av det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt.

 • 2587.
  Börjes-Andersson, Erica
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Fjärdsmans, Ida
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Patientens upplevelse av delaktighet i omvårdnad: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: According to Swedish law, patients have a legal right to be involved

  in their care. This also means that the nurse has a obligation towards the patient to

  make her/him involved. Despite this right, patients feels that they are not given the

  opportunity to be involved in their care.

  Aim: The aim of this study is to describe patient participation and nurses

  opportunity to promote and prevent the patient’s experience of participation.

  Method: The study is a literature review whose results are based on ten scientific

  articles published between the years 2005-2016.

  Results: The patient believes it is important that the nurse give the opportunity

  towards the patient to express themselves and be informed about the care situation.

  Through this the patient was given the opportunity to be involved. Patients want to

  be seen and heard, and seen as an equal partner in care. This requires an

  established relationship between nurse and patient.

  Conclusion: Studies show that patients find that there are obstacles to maintain

  patient participation and that the nurse’s approach is relevant to the patient’s

  experience of participation.

 • 2588.
  Börjesson, Henrik
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Barns tillträdesstrategier och personalens roll i denfria leken.: En studie i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete kommer barnens samspel i deras fria lek på förskolan att stå i fokus. I

  förskolans läroplan står det att leken är en viktig del i barnens utveckling och lärande. Leken

  stimulerar bland annat barnens fantasi, kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga

  (Lpfö98, rev.2016, s. 6).

  Studien handlar om hur barn får tillträde i pågående lekar under den fria leken i förskolan,

  samt vilken roll förskolepersonalen får i barnens lek. Hur gör barnen när de vill ta sig in i en

  pågående lek, hur gör de för att skydda sitt interaktionsutrymme under pågående lek och hur

  använder sig barnen av de vuxna som stöd i detta? För att få svar på dessa frågor har

  observationer och intervjuer gjorts på en förskoleavdelning med barn i åldrarna tre till fem år.

  Forskaren William Corsaro (1979) har under sina studier av barns fria lek upptäckt att barn

  använder olika strategier när de försöker få tillträde till en pågående lek, dessa strategier

  används som analysverktyg av studiens resultat. Analyserna visar att barnen använder sig av

  flera av de tillträdesstrategier som Corsaro presenterar. Barnen använder ofta en kombination

  av olika strategier när de söker tillträde till en pågående lek. De tar också ofta hjälp av

  personalen i sina tillträdesstrategier. Studien visar också andra situationer där barnen kan

  behöva stöd av personalen i sina lekar, till exempel när de behöver hjälp att ta fram speciella

  saker eller då konflikter uppstår mellan barnen.

 • 2589.
  Börjesson, Josefin Wallin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Elevanmärkningar och betyg för elever i 1800-talets lärda skola: En undersökning av samband mellan anmärkningar och betyg i ordning och flit vid Mariestads Högre allmänna läroverk för pojkar under perioden 1850-1860.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning har varit att undersöka omfattningen och tillämningen av anmärkningar på elever samt eventuella samband med deras betyg i ordning och flit. Undersökningen har undersökt Mariestads Högre allmänna läroverk för pojkar under en period i mitten av 1800-talet. Resultatet visade att det fanns 1889 dokumenterade överträdelser under perioden 1850-1860, där försummad tid, oanmäld frånvaro och oskick var de vanligaste disciplinbrotten. Vanligast var att pojkarna försummade sin tid i samband med bönen. Oanmäld frånvaro anmärktes de oftast för i samband med kyrkan och sen ankomst till skolan. Vad som föranledde anmärkningarna i kategorin oskick framkommer inte av materialet, men den vanligaste bestraffningen för förseelsen var strykklass. Stryklass innebar att eleven fick gå till rektorn för att få fysisk bestraffning under en viss tid. Resultatet visade även att strykklass var den mest använda bestraffningen, följt av offentlig varning och handplagg (örfil). Gällande ett eventuellt samband mellan pojkarnas anmärkningar och ordnings- och/eller flitbetyg har varit svårare att tolka. Inget bestämt samband har framträtt. Dock är det tydligt att det fanns mer än bara de dokumenterade anmärkningarna som påverkade ordnings- och flitbetygen. Det förväntade sambandet att desto fler anmärkningar desto lägre ordnings- och flitbetyg har inte kunnat urskiljas.

 • 2590.
  Börjesson, Kent
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Energy and Environmental Technology.
  Mikroelektrifiering i Gambia - Resebrättelse 14-29 november 19881989Report (Other academic)
 • 2591.
  Börjesson, Martin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Enki and the World Order: En ideologikritisk mytanalys2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay researches and traces ideological thoughts and concepts in the ancient Sumerian myth “Enki and the World Order” regarding superiority, gender and royal symbolism. This is done through the theoretical framework of Bruce Lincoln which views myth as narrative ideology. The method used is a qualitative content analysis. I argue that the author of the myth applied the same symbolism for power (the crown and kingship) in the human world as in the world of the gods, and by doing so, the myth legitimizes and naturalizes the phenomenon of kingship in the ordinary world of Mesopotamia. I also argue that the myth portrays the Sumerian land and culture as superior, and grants the land a primeval, sacred origin. Gender roles in the myth, and whether or not these roles also applied for the ancient Sumerians are also discussed. I argue that the myth grants femininity and masculinity a “nature”, and that it describes women as passive, quiet and beautiful while men are described as active and aggressive.

 • 2592.
  Börjesson, Mats
  et al.
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.
  Palmblad, Eva
  Socialhögskolan, Lunds universitet..
  Styrning och ideologiska dilemman i Skolverkets skolutveckling: exemplet ANDT-undervisning2013In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 50, no 2, p. 93-115Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Governing and ideological dilemmas in drug education

  Drug education (ANT) in Swedish schools has a history over decades. Here, the pedagogical approaches fluctuated between transfer of solid knowledge from the teacher to the pupil, and working with values and have a more pupil-driven teaching – a classic dichotomy. Rhetoric about the school’s way of teaching has thus always been ambivalent and subject to reexamination. The study analyses various textual material on ANT education. As a methodological tool Billigs concept Ideological dilemmas is used, which is a fruitful way to identify the rhetorical building blocks of (school) politics, but also to analyse political talk in more detail. The article analyses the ideological dilemmas under three dichotomies: Knowledge vs. values, teacher control vs. learner control, and prevention vs. promotion. Throughout we can see this question of how teaching could be successful, given the tension between authority and democracy. The article concludes by relating this basic ideological dilemma in a wider discursive context of governance in our time. 

 • 2593. Börjesson, Mikael
  Sociala kartor över utbildningslandskapet: Installationsföreläsning, professuren i utbildningssociologi vid Uppsala universitet, 11 november 20152016In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 53, no 4, p. 421-437Article in journal (Other academic)
 • 2594.
  Börjesson, Petter
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Befrielse från Frihandelns hegemoni?: En undersökning av Evengelii Gaudiums syn på kapitalism och global frihandel.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka vilket tankegods som influerat Evangelii Gaudium, och huruvida påve Franciskus kritik av kapitalismen främst är att betrakta som ett uttryck för befrielseteologi eller den katolska kyrkans mer traditionella sociala lära. För att uppnå syftet jämförs Evangelii Gaudium med tidigare påvliga uttalanden och Gustavo Gutierrez A Theology of Liberation. Resultatet visade att det är möjligt att hitta viss påverkan från den latinamerikanska befrielseteologin, men att påve Franciskus ståndpunkter i fråga om fattigdom och ekonomi är förankrade i den katolska traditionen och kritiken mot kapitalismen snarare har en teologisk grund än en politisk.

 • 2595.
  Börjesson, Petter
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Litteratur och legitimering i gymnasieskolan: - En historisk överblick2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to study the selection of literary fiction of the Swedish senior high school, and the grounds for its legitimatization. In order to answer the questions asked in the paper, material has been gathered through manual searches in academic databases covering topics of include literary canon, historical contexts, educational ideals, curriculums, and textbooks. The study covers the lion´s share of the 20th century and depicts both a high degree of continuum regarding the composition of the literary canon, and changes concerning its legitimization.

 • 2596.
  Börjesson, Petter
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Science communication.
  Public Authorities' Use of Exhibition2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  This thesis studies the use of exhibitions by public authorities and the possibilities of making exhibits out of authority topics.

 • 2597.
  Börjesson, Susanne
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Cytostatikautlöst smärta hos kvinnor med bröstcancer2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [un]

  Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva cytostatikautlöst smärta och dess konsekvenser hos kvinnor med bröstcancer. Vid sökning gjordes begränsning till engelskspråkig litteratur och 17 vetenskapliga artiklar, hittades på Högskolan Dalarnas databas, Electronic Library Information Navigator (ELIN) med hjälp av olika kombinerade sökord. Även manuellt funna artiklar har använts. Resultatet visar att kvinnor som behandlats med cytostatika mot bröstcancer får ökade smärtor av behandlingen. Smärtförekomsten varierar beroende på vilken behandling kvinnan fått. Högre doser av ingående cytostatikaläkemedel, tätare intervall mellan kurerna och läkemedelsval kan inverka negativt på uppkomsten av smärta. De smärtor kvinnorna riskerar att få av behandlingen är neuropatier, smärtor från munhålan, händer och fötter, smärtor i magen, muskler, skelett samt huvudvärk. Framför allt cytostatika ur gruppen taxaner ger en smärtprofil med mer neuropatiska smärtor. Smärta i samband med cytostatikabehandling interagera med ökad oro, rädsla, försämrad funktionsförmåga och kan också ge sömnstörningar, trötthet, depression och ökad stress. Smärta inverkar menligt i det dagliga livet. Smärta kan också vara en prediktor för minskat välbefinnande vid behandlingens slut. Hur kvinnorna uppfattar smärtans inverkan på det egna jaget och hur de tolkar den upplevda smärtans i ett meningssammanhang beskrivs inte alls. Slutsatsen blir att cytostatikarelaterad smärta hos kvinnor med bröstcancer kräver vidare forskning.

 • 2598.
  Böttger, Sonja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Memory, Ageing and Narrative Identity in John Banville’s The Sea: A Narratological Approach2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2599.
  C Brodén, Maria
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  L Sandgren, Kerstin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Patientens upplevelse och värdering av vårdkvalitet - En jämförelse före och efter kommunalisering av hemsjukvården: En enkätstudie med kvantitativ ansats2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Undersöka hur hemsjukvårdspatienter och patienter med regelbundna hembesök

  upplever och värderar vårdkvalitet i kommunal hemsjukvård, identifiera förbättringsområden

  ur patientens perspektiv samt jämföra resultatet med motsvarande studie gällande

  landstingsansluten hemsjukvård från 2012.

  Metod: Studien var en deskriptiv och jämförande tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats,

  datainsamling skedde i form av en enkät. Studien var en replikering av magisteruppsatsen

  ”Hemsjukvårdens kvalitet ur patientperspektiv”.

  Resultat: Patienternas upplevelse av kvalitet i hemsjukvården varierar, många delar upplevs

  ha mycket god kvalitet, andra delar upplevs som mindre bra. Resultatet stämde väl överens

  med resultatet från den replikerade studien.

  De påståenden som patienterna instämde med i hög grad gällde bemötande av patient och

  anhöriga, väntetid för hembesök, möjligheten att få telefonkontakt eller att få hembesök samt

  tillgång till hjälpmedel. De områden där patienterna upplevde brister handlade till stor del om

  patientinformation, symtomkontroll, patientens möjlighet till delaktighet och möjlighet att

  styra den egna vården snarare än att vården styrs av personalens rutiner.

  Slutsats: Förändringen av huvudmannaskapet hade inte förändrat patienternas värdering av

  kvalitet i hemsjukvården. Genom en tydligare personcentrering kan patientens upplevelse av

  vårdkvaliteten sannolikt öka för de områden där patienterna uppgav brister. Detta ställer krav

  på att alla inblandade: patient, vårdpersonal, chefer och politiker, arbetar för samma mål.

 • 2600.
  Cabrera, Francisco
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Moderna språk på rätt språk: "Om språk är kommunikation, då skall målspråket användas i klassrummet"2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet är att undersöka hur lärarna i moderna språk gör för att få igång målspråket i undervisningen. Vilken är deras attityd till och syn på undervisningen? Använder de målspråket på olika sätt i engelskan och i moderna språk?

  För att undersöka detta har intervjuer gjorts med tre pedagoger som undervisar på högstadienivå i både moderna språk och i ämnet engelska. En utgångspunkt för undersökningen har varit STRIMS-projektet, som är en av de största studier om inlärningsstrategier av moderna språk som har gjorts i Sverige. Jag har även haft stöd av Inger Lindbergs forskning om samtalets och interaktionens roll under inlärningen och undervisningen av ett andraspråk. Hennes bok Språka samman har studerats och används som referens i den här uppsatsen.

  Resultatet av intervjuerna visar att lärarna är medvetna om det viktiga med att använda målspråket i undervisningen, men det visar även att man inte uppnår användandet av målspråket i den grad man planerat och att man inte kommer i nivå med engelskan, eftersom det är ett språk eleverna har läst en längre tid. Intervjuerna speglar även problematiken som upplevs i många skolor som har stora elevantal i varje grupp i moderna språk.

  Det här arbetet visar att det fortfarande finns mycket att göra för att komma åt problemet med att lärarna inte använder målspråket i klassrummet och att moderna språk blir ett språk som talas bara i klassrummet. Pedagogerna måste fullfölja sin planering och vara målmedvetna, konsekventa med att använda målspråket. Att de upplever rädsla över att eleverna inte förstår tillräckligt om man talar målspråket är ett hinder som måste övervinnas. Pedagogerna har många konkreta och bra utgångspunkter för att vilja använda målspråket, men de bromsas under undervisningssituationen av att språkintresset i elevgrupperna kan vara mycket olika.

49505152535455 2551 - 2600 of 18080
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf